Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. til møde i Vækstforum 15. december 2015 kl. 10:00 i Konferencelokalet, Regionshuset i Viborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. til møde i Vækstforum 15. december 2015 kl. 10:00 i Konferencelokalet, Regionshuset i Viborg"

Transkript

1 Region Midtjylland Regional Udvikling 8. januar 2016 /JETSAL Refer til møde i Vækstforum 15. december 2015 kl. 10:00 i Konferencelokalet, Regionshuset i Viborg Mødedeltagere: Alette Algreen-Ussing, adm. direktør Bent Hansen, regionsrådsformand Claus Wistoft, borgmester Erik Flyvholm, borgmester H. C. Østerby, borgmester Harald Mikkelsen, rektor (forlod mødet kl ) Iver Enevoldsen, borgmester Jørgen Gaarde, borgmester Peer H. Kristensen, direktør Thor Jensen, regionsformand, FTF Tina Grangaard, adm. direktør Viggo Thinggård, formand for HK Østjylland John Hermansen, observør, RAR Vestjylland Fra Administrionen deltog: Jacob Stengaard Madsen, regionsdirektør Lars Vildbrad, udviklingsdirektør Pia Fabrin, sekretariet for Vækstforum

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af refer 1 2 Gensidig orientering 2 3 Høringssvar til Vækst- og Udviklingsstregien 4 4 Godkendelse af Vækstplan Indstillinger - økonomi og stus for vækstforums indss pr. 15. december Tema - Team VækstDanmark 10 7 Ansøgning vedr. Team VækstDanmark 12 8 Effektmåling af vækstforums erhvervsfremmeindss 16 9 Bevilling til initiivet "Kulturturisme " Ansøgninger til kommunepuljen i Rethink Business (cirkulær økonomi) Valg af operør og bevilling til initiivet More Creive Valg af operør og bevilling til initiivet "Udvikling og test af model for værdikædesamarbejde om affald som ressource" Bevilling til delinitiivet "Big Da om merialestrømme" Annoncering efter operør til Lokale Udviklingsplforme for Fødevarer Annoncering efter operør til Rethink Business: Fokuseret værdikædesamarbejde design for optimal ressourceanvendelse Annoncering efter operør til "Midtnet Kina" - innovionssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner Resultkontraktopfølgning september Reservion af midler til erhvervsvækst på fjernvarmeområdet i forbindelse med Apple Aftale med Innovionsfonden om samarbejde om Eurostars programmet Samarbejdsaftale med Innovionsfonden og Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstplan Orientering om uddeling af TurismeVÆKSTprisen Eventuelt 67

3 Godkendelse af refer Resumé Vækstforum afholdt møde den 21. oktober Der er ikke indkommet bemærkninger til referet. Den administrive styregruppe indstiller, vækstforum godkender refer fra mødet den 21. oktober Beslutning Indstillingen vedtoges. Brian Bech Nielsen, Heine Bach, Henrik Gottlieb Hansen, Jacob Bundsgaard, Kirsten Holmgaard, Lars Aagaard, Nicolai Hansen, Ulla Diderichsen, Vibeke D. Hansen og Henrik Leth (observør) var forhindrede i deltage i sagens behandling. Bilag Refer fra vækstforums møde den 21. oktober 2015

4 Gensidig orientering Resumé Vækstforum har udpeget repræsentanter til henholdsvis Bestyrelsen for Fonden for Kulturby 2017, Anders Byriel, direktør for Kvadr og det Regionale Beskæftigelsesråd Vest, Kirsten Holmgaard, direktør for Mercantec. I begge tilfælde har formanden modtaget henvendelse om den fremtidige repræsention. Den administrive styregruppe indstiller, vækstforum tager punktet til orientering. Sagsfremstilling Vækstforum har i 2012 udpeget Anders Byriel, direktør, Kvadr, til vækstforums repræsentant i bestyrelsen for Fonden for Kulturby Af fondens vedtægter fremgår det, udpegningen følger valgperioden. Anders Byriel fortsætter gerne sit bestyrelsesarbejde frem til udgangen af Vækstforum har udpeget Kirsten Holmgaard, direktør for Mercantec, til vækstforums repræsentant i det Regionale Arbejdsmarkedsråd Vest. Kirsten Holmgaard ønsker overdrage opgaven til Mette Selchau, vicedirektør for Mercantec. Formanden for vækstforum har i begge tilfælde imødekommet henvendelserne. Vækstplan udmøntning Der er gennemført en annoncering vedr. delinitiivet "Innoviv brug af Big Da". Her er der indkommet to ansøgninger. Ingen af dem lever helt op til det ønskede, så der arbejdes videre med de to ansøgere for evt. finde et fælles grundlag, som forelægges vækstforum den 24. februar I forhold til initiivet "Flere unge i erhvervsuddannelse" er der ikke indkommet ansøgninger. Ansøgningsfristen forlænges derfor. Besøg af erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen Den 7. januar 2016 besøger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen Region Midtjylland. Besøget planlægges afholdt i Navitas, Aarhus og med en præsention af den midtjyske erhvervsfremmeindss, illustreret ved Fødevareindssen og erhvervsfremmesystemet.

5 3 Beslutning Indstillingen vedtoges. Brian Bech Nielsen, Heine Bach, Henrik Gottlieb Hansen, Jacob Bundsgaard, Kirsten Holmgaard, Lars Aagaard, Nicolai Hansen, Ulla Diderichsen, Vibeke D. Hansen og Henrik Leth (observør) var forhindrede i deltage i sagens behandling.

6 Høringssvar til Vækst- og Udviklingsstregien Resumé Region Midtjyllands Vækst- og udviklingsstregi har været i høring, og der er indkommet 39 høringssvar med over 100 forslag til justeringer. De hyppigst nævnte temaer blandt høringssvarene er kommentarer til regionens målsætninger, turismens betydning for udviklingen, mangel på kvalificeret arbejdskraft, IKT som drivkraft samt bedre fysisk og digital infrastruktur. Mange høringssvar har efterspurgt konkrete initiiver til udmøntning af stregien. Stregiens formål er sætte retning for Region Midtjyllands visioner frem mod 2025, derfor indeholder stregien ikke konkrete initiiver. Udmøntningen af stregien vil derimod ske gennem en række planer og politikker. Generelt bliver Vækst- og udviklingsstregien rost for de fire stregispor; Bæredygtig omstilling, Sammenhængende byudvikling, Viden og kompetencer samt Fokuseret vækst, som er relevante for de regionale udfordringer. Den administrive styregruppe indstiller, vækstforum godkender det justerede udkast til Region Midtjyllands Vækst- og udviklingsstregi Sagsfremstilling Region Midtjyllands Vækst- og udviklingsstregi har været i offentlig høring fra den 28. august til den 26. oktober. Der er modtaget 39 høringssvar fra bl.a. kommuner, stslige myndigheder, faglige organisioner, interesseorganisioner, uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner. Stregien har været udsendt til flere end 350 høringsparter. Der er indkommet over 100 forslag til justeringer i stregien fordelt over forskellige emner. Nogle temaer går dog igen i flere høringssvar, det gælder bl.a. kommentarer til regionens målsætninger, turismens betydning for udviklingen, mangel på kvalificeret arbejdskraft, IKT som drivkraft, samt bedre fysisk og digital infrastruktur. Mange høringssvar har efterspurgt konkrete initiiver til udmøntning af stregien. Stregien er langsigtet og har til formål sætte retning for Region Midtjyllands visioner frem mod 2025, derfor indeholder stregien ikke konkrete initiiver. Udmøntningen af stregien vil derimod ske gennem følgende planer: Vækstplan , Kollektiv trafik plan, Infrastruktur indspil til prioriteringer, Råstofplan, Jordforureningsplan,

7 5 Agenda 21, Frivillighedspolitik, Uddannelsespolitik , samt Kulturpolitikken, hvor de konkrete initiiver er beskrevet. Ændringerne i stregien består i hovedtræk af; tilføjelse af et afsnit omkring stregiens udmøntning gennem konkrete planer, tilføjelse af et afsnit omkring opfølgning på målsætningerne, tilføjelse af en ekstra målsætning om, flere unge vælger en erhvervsuddannelse i 2025, målsætningen om 100 % tidssvarende bredbånds- og mobildækning fremrykkes til 2020, samt nogle sproglige ændringer. Overordnet set bliver stregien rost for valget af de fire stregispor; Bæredygtig omstilling, Sammenhængende byudvikling, Viden og kompetencer samt Fokuseret vækst. Stregisporene vurderes være relevante og i stand til håndtere de udfordringer, der opleves rundt i hele regionen. Stregien roses også for fokusere på regionens udvalgte styrkepositioner, fødevarer, energi- og miljø, avanceret produktion, samt kreive erhverv, hvor IKT og turisme går ind under. Vedlagt er et skema over høringssvarenes forslag til justeringer i stregien, samt Vækst- og udviklingsstregien inklusiv ændringer markeret med gul. På baggrund af vækstforums og regionsrådets godkendelse vil administrionen sørge for, afsenderne på de indkomne høringssvar bliver informeret om ændringerne i stregien. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Brian Bech Nielsen, Heine Bach, Henrik Gottlieb Hansen, Jacob Bundsgaard, Kirsten Holmgaard, Lars Aagaard, Nicolai Hansen, Ulla Diderichsen, Vibeke D. Hansen og Henrik Leth (observør) var forhindrede i deltage i sagens behandling. Bilag Den regionale vækst- og udviklingsstregi justeret på baggrund af offentlig høring Oversigt over høringssvar til den Regionale vækst- og udviklingsstregi

8 Godkendelse af Vækstplan Resumé Vækstforum principgodkendte Vækstplan på sit møde den 21. oktober 2015 og besluttede, vækstforums medlemmer kunne fremsende forslag til konkrete initiiver/sproglige justeringer frem til den 30. oktober Efterfølgende er udkastet justeret i overensstemmelse hermed og udsendt i elektronisk høring frem til den 10. november. Den administrive styregruppe indstiller, vækstforum godkender udkast til Vækstplan Sagsfremstilling Vækstforum besluttede på sit møde den 21. oktober følgende: Vækstforum godkendte principielt Vækstplan med de beskrevne initiiver og økonomi, dog med det forbehold, vækstforums medlemmer frem til den 30. oktober 2015 kan fremsende forslag til konkrete initiiver/sproglige justeringer, som kan indarbejdes i Vækstplan Det økonomiske råderum på 25 mio. kr. om året i årene fastholdes, således de fremsendte konkrete initiiver/sproglige justeringer skal afholdes inden for den økonomiske ramme, som er gældende for Vækstplan Formanden bemyndiges til justere Vækstplan i overensstemmelse med de indkomne forslag og vækstforums beslutning om fastholde et økonomisk råderum på 25 mio. kr. om året i årene Den justerede Vækstplan sendes i elektronisk høring hos vækstforum med en tydelig markering af justeringer af såvel initiiver/sproglige justeringer som økonomi. På den baggrund er der udarbejdet et justeret udkast til Vækstplan , som er sendt i elektronisk høring blandt vækstforums medlemmer frem til den 10. november. Der er indkommet et høringssvar i forbindelse med den elektroniske høring fra Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune. Høringsvaret er vedhæftet som bilag. De samlede høringssvar fremgår af den vedhæftede oversigt.

9 7 Beslutning Indstillingen vedtoges. Brian Bech Nielsen, Heine Bach, Henrik Gottlieb Hansen, Jacob Bundsgaard, Kirsten Holmgaard, Lars Aagaard, Nicolai Hansen, Ulla Diderichsen, Vibeke D. Hansen og Henrik Leth (observør) var forhindrede i deltage i sagens behandling. Bilag Vækstplan udkast af 27. november 2015 Høringsvar fra Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune vedr. elektronisk høring af Vækstplan Vækstplan skemiskoversigt over justeringsforslag

10 Indstillinger - økonomi og stus for vækstforums indss pr. 15. december 2015 Den administrive styregruppe indstiller, økonomistus tages til orientering Sagsfremstilling Indstilling af projekter under Handlingsplan Af budgetrammen til erhvervsudvikling i 2015 resterer der 10,2 mio. kr. til indstilling til bevilling i regionsrådet. Restrammen udgøres af henholdsvis kr. vedrørende en kommunepulje for cirkulær økonomi, en reservion til Team VækstDanmark på 6,75 mio. kr. og en restramme i eventpuljen på 3 mio. kr. Restrammen for 2015 foreslås udmøntet i punkterne 7 og 10, som vedrører henholdsvis Team VækstDanmark og projekter under kommunepuljen. I forhold til Eventpuljen foreslås de 3 mio. kr. bevilget til kulturhovedstad Aarhus Vækstforum og regionsrådet har i 2012 tilkendegivet yde støtte til erhvervsudviklingsprojekter for i alt 35 mio. kr. i regi af kulturhovedstad Aarhus Med nærværende indstilling er der bevilget i alt 28 mio. kr., og der udestår 7 mio. kr., som forelægges til bevilling i Der indstilles desuden 6,75 mio. kr. fra EU's regionalfond til Team VækstDanmark. Erhvervsudviklingsrammen for 2015 er hermed opbrugt. Indstilling af projekter under vækstplan Budgetrammen for erhvervsudvikling i 2016 er på i alt 115 mio. kr. Før vækstforums møde den 15. december 2015 er restrammen på 73,6 mio. kr. Derudover forventes tilbageløbsmidler på minimum 13 mio. kr. jf. orientering på vækstforums møde den 21. oktober På mødet den 15. december 2015 indstilles projekter til bevilling for 31,915 mio. kr. af erhvervsudviklingsmidlerne og 4,5 mio. kr. af EU's regionalfond til projekter under vækstplan

11 9 Under forudsætning af, indstillingerne tiltrædes, vil der efter mødet restere 50,8 mio. kr. af erhvervsudviklingsmidlerne til bevilling i 2016 og 119,588 mio. kr. af EU's regionalfond og 153,826 mio. kr. af EU's socialfond i programperioden Vedlagte bilag viser fordelingen på projekter og indssområder. Beslutning Indstillingen vedtoges. Brian Bech Nielsen, Heine Bach, Henrik Gottlieb Hansen, Jacob Bundsgaard, Kirsten Holmgaard, Lars Aagaard, Nicolai Hansen, Ulla Diderichsen, Vibeke D. Hansen og Henrik Leth (observør) var forhindrede i deltage i sagens behandling. Bilag Oversigt over fordeling på projekter og indssområder

12 Tema - Team VækstDanmark Resumé Team VækstDanmark skal bidrage til skabe flere højvækstvirksomheder gennem et intensivt trænings- og sparringsforløb. Initiivet skal fremme tættere samarbejde mellem mindre virksomheder med vækstpotentiale, erfarne erhvervsfolk og investorer. Anders Hoffmann, vicedirektør i Erhvervsstyrelsen, vil præsentere den ssningen, som gennemføres i i et tæt samarbejde mellem de fem regioner og sten. Anders Hoffmann vil ligeledes orientere om de seneste resulter af samarbejdet om monitorerings- og effektanalyse af den regionale erhvervsfremmeindss. Den administrive styregruppe indstiller, vækstforum tager punktet til orientering. Sagsfremstilling Team VækstDanmark etableres af de fem regioner som et fælles program for perioden Initiivet indgår i regeringens Vækstplan og i de regionale vækstpartnerskabsaftaler i alle fem regioner. Team VækstDanmark er et såkaldt accelerorprogram, som er en internional kendt model til udvikle de mest lovende vækstiværksætteres forretning. Acceleraceprogrammet, som har været anvendt i tilknytning til Midtjysk Iværksætterprogram er et lignende accelerorprogram, og der er her opnået meget positive resulter vedrørende virksomhedernes udvikling og vækst. Team VækstDanmark har som formål skabe flere vækstvirksomheder gennem et intensivt trænings- og sparringsforløb. Målet er skabe et landsdækkende Team VækstDanmark, som kan være for vækstvirksomheder, hvad Team Danmark er for eliteidrætsudøvere. Virksomhederne tilbydes deltagelse i et intensivt 6 måneders træningsforløb med henblik på udvikle og skalere deres forretning. Forløbet skal bygges op over følgende elementer: En række camps med deltagelse af internionale rådgivere, sparring fra internionale iværksættere, tilførsel af eksterne ressourcer i form af rutinerede iværksættere, forretningsudviklere og eksterne eksperter.

13 11 Beslutning Indstillingen vedtoges. Brian Bech Nielsen, Heine Bach, Henrik Gottlieb Hansen, Jacob Bundsgaard, Kirsten Holmgaard, Lars Aagaard, Nicolai Hansen, Ulla Diderichsen, Vibeke D. Hansen og Henrik Leth (observør) var forhindrede i deltage i sagens behandling.

14 Ansøgning vedr. Team VækstDanmark Resumé Team VækstDanmark skal bidrage til skabe flere højvækstvirksomheder gennem et intensivt trænings- og sparringsforløb. Initiivet skal fremme tættere samarbejde mellem mindre virksomheder med vækstpotentiale, erfarne erhvervsfolk og investorer. Initiivet gennemføres i og indgår i en fælles ssning sammen med de øvrige regioner og sten. Region Midtjylland er som ansøger ansvarlig for den overordnede administrion af projektet, på vegne af de fem regioner, og skal efterfølgende igangsætte et EU-udbud med henblik på udvælgelse af operører til projektet. Den administrive styregruppe indstiller, vækstforum godkender Region Midtjylland som administror af Team VækstDanmark, vækstforum indstiller til regionsrådet, der i 2015 bevilges i alt 6,750 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til Region Midtjylland, som administror af Team VækstDanmark, vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, der i 2015 bevilges i alt 6,750 mio. kr. af EU's regionalfondsmidler til Region Midtjylland som administror af projektet, vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, der overføres i alt 16 mio. kr. fra Region Midtjyllands ramme for EU regionalfondsmidler til Region Syddanmarks ramme for regionalfondsmidler, fordelt med 5,4 mio. kr. i 2016, 5,3 mio. kr. i 2017 og 5,3 mio. kr. i Sagsfremstilling Baggrund Vækstforum godkendte på sit møde den 18. februar 2015 etableringen af det landsdækkende initiiv Team VækstDanmark og bevilgede 5,625 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler og 9,25 mio. kr. af EU's Regionalfondsmidler til fonden Team VækstDanmark. Herudover blev der på mødet afs 6,75 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler og 6,75 mio. kr. af EU's regionalfondsmidler til de regionale

15 13 centre. Det er disse midler, der nu indstilles til bevilling som følge af, det organisoriske setup for Team VækstDanmark er ændret. På mødet i februar var det forventningen, der skulle etableres en fond, som skulle stå for etableringen af Team VækstDanmark, og der efterfølgende skulle være et udbud på de regionale centre. Fonden blev dog ikke etableret, idet man fandt det administrivt mere hensigtsmæssigt vælge en konstruktion for Team VækstDanmark, hvor der skal findes en administror af projektet, og hvor denne administror efterfølgende skal gennemføre et samlet landsdækkende udbud for finde de rette professionelle operører til opgaven. I dette udbud indgår etableringen af de regionale træningscentre. Region Syddanmark har haft opgaven med gennemføre ansøgningsrunden for finde en administror til projektet. Der var ansøgningsfrist den 1. september 2015, og Region Midtjylland ansøgte om opgaven. Der kom ikke yderligere ansøgninger. Da Region Syddanmark står for den samlede ansøgning vedrørende EU's Regionalfondsmidler og dermed indstilling af EU-midlerne til Erhvervsstyrelsen, skal der overføres midler fra de øvrige regioners strukturfondsramme til Region Syddanmarks ramme for strukturfondsmidler for tilvejebringe den samlede EU finansiering. Region Midtjyllands ansøgning som administror af det samlede Team VækstDanmark projekt behandles ligeledes i de øvrige fire regionale vækstfora i december De øvrige regioners finansiering af projektet omfter tilsvarende både EU midler og regionale erhvervsudviklingsmidler. For så vidt angår EU midlerne overføres der også her en ramme fra de enkelte regioner til Region Syddanmarks strukturfondsramme, og hvad angår bevillingerne fra de regionale erhvervsudviklingsmidler overfører de øvrige regioner deres bevillinger til Region Midtjylland. Region Midtjylland får som administror ansvaret for den overordnede administrion og styring af initiivet på vegne af de fem regioner. Der vil blive neds en administriv følgegruppe til projektet med deltagelse af de regionale vækstforumsekretarier samt repræsentanter for kommuner, erhvervsliv og Erhvervsstyrelsen. Region Midtjylland skal som administror gennemføre et EU-udbud med henblik på udvælgelse af operører til projektet. Projektets hovedaktivitet består af etablering af regionale træningscentre indenfor de regionale styrkeområder. I Region Midtjylland planlægges etablering af træningscentre indenfor hhv. fødevarer, energi/miljø og industri - som besluttet på Vækstforums møde i februar. Det forventes, der dannes konsortier inden for disse områder, og disse konsortier byder på opgaven med drive de regionale træningscentre. Syddansk Vækstforum har ved deres møde den 1. december 2015 indstillet Team Vækst Danmark til støtte fra Den Europæiske Regionalfond på 68,566 mio. kr. Indstillingen er videregivet til Erhvervsstyrelsen. Refer af møde i Syddansk Vækstforum er vedlagt til orientering. Det forventes tilsvarende Vækstforum Sjælland vedtager en indstilling på 14,034 mio. kr. og videregiver denne til Erhvervsstyrelsen. Syddansk Vækstforum har betinget indstillingen af, vækstfora for Hovedstaden, Midtjylland og Nordjylland i alt overfører 34,1 mio. kr. til Syddansk Vækstforums ramme for Regionalfonden. Aktiviteter

16 14 Team VækstDanmark etableres af de fem regioner som et fælles program for perioden Initiivet indgår i regeringens Vækstplan og i de regionale vækstpartnerskabsaftaler i alle fem regioner. Team VækstDanmark er et såkaldt accelerorprogram, som er en internional kendt model til udvikle de mest lovende vækstiværksætteres forretning. Acceleraceprogrammet, som har været anvendt i tilknytning til Midtjysk Iværksætterprogram er et lignende accelerorprogram, og der er her opnået meget positive resulter vedrørende virksomhedernes udvikling og vækst. Team VækstDanmark har som formål skabe flere vækstvirksomheder gennem et intensivt trænings- og sparringsforløb. Målet er skabe et landsdækkende Team VækstDanmark, som kan være for vækstvirksomheder, hvad Team Danmark er for eliteidrætsudøvere. Virksomhederne tilbydes deltagelse i et intensivt 6 måneders træningsforløb med henblik på udvikle og skalere deres forretning. Forløbet skal bygges op over følgende elementer: En række camps med deltagelse af internionale rådgivere, sparring fra internionale iværksættere, tilførsel af eksterne ressourcer i form af rutinerede iværksættere, forretningsudviklere og eksterne eksperter. Team VækstDanmark gennemføres i tæt samarbejde med de eksisterende erhvervsfremmeaktører i Region Midtjylland, idet Team VækstDanmark indssen ses som en integreret del af Region Midtjyllands samlede iværksætterindss. Aktører som Væksthuset, klyngeorganisioner mv. vil derfor spille en central rolle i rekrutteringen af deltagere til træningsforløbene. Effekter virksomheder fra Region Midtjylland deltager årligt i elitetræningsforløb. Det er målet, disse virksomheder skal opnå en årlig vækst på 20 % i beskæftigelse, omsætning og eksport. Det er endvidere målet, mindst halvdelen af virksomhederne skal opnå ekstern finansiering til opskalering af virksomheden. Desuden skal der i hele projektperioden på landsplan tiltrækkes min. 100 udenlandske vækstiværksættere. Heraf forventes ca iværksættere etablere dansk CVRnummer og deltage i et træningsforløb. Det er målet, mindst hver fjerde af de udenlandske iværksættere forts driver virksomhed i Danmark tre år efter programmets start. Økonomi Vækstforum indstillede på sit møde 18. februar 2015, der skulle bevilges 5,625 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler og 9,25 mio. kr. af EU's regionalfondsmidler til Team VækstDanmark. Initiivet kom dog ikke som ventet i gang i 2015, og bevillingen er derfor ikke brugt. Midlerne indgår således i det samlede budget for Team VækstDanmark, der gennemføres i

17 15 * Blev bevilget på Vækstforums møde den 18. februar 2015 Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Brian Bech Nielsen, Heine Bach, Henrik Gottlieb Hansen, Jacob Bundsgaard, Kirsten Holmgaard, Lars Aagaard, Nicolai Hansen, Ulla Diderichsen, Vibeke D. Hansen og Henrik Leth (observør) var forhindrede i deltage i sagens behandling. Bilag Ansøgning til Team VækstDanmark Faktaark Refer fra Syddansk Vækstforums møde den 1. december 2015

18 Effektmåling af vækstforums erhvervsfremmeindss Resumé Der er foretaget en ny årlig effektvurdering af vækstforums erhvervsfremmeindss. Denne gang effektvurderes de virksomhedsrettede projekter, som vækstforum har igangs fra 2007 til 2011 og som er medfinansieret af EU's strukturfonde. Effektvurderingen indikerer i lighed med tidligere år, den midtjyske erhvervsfremmeindss har bidraget til skabe både flere jobs og øget omsætning i de virksomheder, der har deltaget i projekterne. Den administrive styregruppe indstiller, vækstforum tager punktet til efterretning. Sagsfremstilling Der er foretaget en ny årlig effektvurdering af vækstforums virksomhedsrettede projekter, som er medfinansieret af EU's strukturfonde. For give projekterne tid til virke fokuserer denne effektvurdering på de 80 projekter, der er igangs fra 2007 til Disse projekter har haft deltagelse af virksomheder, videninstitutioner og offentlige institutioner og et samlet budget på mindst 985 mio. kr. Der er nurligvis også igangs projekter fra 2012 og frem, men her er det endnu for tidligt sige noget om effekterne. Resulterne fra årets effektvurdering Effektvurderingen indikerer i lighed med tidligere år, den midtjyske erhvervsfremmeindss generelt har bidraget til skabe både flere jobs og øget omsætning i de virksomheder, der har deltaget i projekterne. Projekter igangs fra 2007 til 2009 I 2014 er andelen af deltagervirksomheder med en positiv beskæftigelses- og omsætningsvækst større end hos en kontrolgruppe i alle syv indssomåder. I fem af indssområderne kan vi med 95 procent sikkerhed afvise, forskellen skyldes tilfældigheder, og målingen indikerer derfor, projekterne har styrket virksomhedernes beskæftigelse. Det gælder Fødevarer, Velfærdsinnovion, Turisme, Innovion og forretningsudvikling samt Iværksætteri. For indssområderne Energi og miljø samt Uddannelse og kompetenceudvikling kan man ikke helt afvise, forskellen skyldes tilfældigheder.

19 17 Projekter igangs fra 2010 til 2011 Der foretages ikke effektvurdering af indssområderne Energi og miljø, Fødevarer og Velfærdsinnovion, da der er for få deltagere til i lave en meningsfuld vurdering i denne periode. I 2014 er andelen af deltagervirksomheder med en positiv beskæftigelses- og omsætningsvækst større end hos en kontrolgruppe i de resterende fire indssomåder, som måles. I alle fire indssområder kan vi med 95 procent sikkerhed afvise, forskellen skyldes tilfældigheder, og målingen indikerer derfor, projekterne har styrket virksomhedernes beskæftigelse. Det gælder altså Turisme, Innovion og forretningsudvikling, Iværksætteri samt Uddannelse og kompetenceudvikling. I de indssområder, hvor effektvurderingen indikerer, projekterne har en positiv effekt på beskæftigelse eller omsætning, giver effektvurderingen et estim på størrelsen af denne effekt. Den estimerede jobskabelse er vist i tabel 4.1, og den estimerede meromsætning er vist i tabel 4.2. Eksempelvis indikerer effektvurderingen, beskæftigelsen i de virksomheder, som har deltaget i projekter under Innovion og forretningsudvikling igangs fra 2007 til 2009 er vokset med godt fuldtidsjob i 2. halvår 2014 i forhold til, hvis virksomhederne ikke havde deltaget i projekterne. Effekternes størrelse bør ses i sammenhæng med antallet af virksomheder, der indgår i effektvurderingen. Den estimerede jobskabelse og meromsætning kan ikke umiddelbart aggregeres på tværs af indssomåder og igangsættelsesperiode. Det skyldes, en virksomhed godt kan have deltaget i projekter under forskellige indssområder eller i tidlige og senere projekter inden for det samme indssområde, og de vil derfor tælle med flere gange, hvis man lægger effekterne sammen. Tabel 4.1: Vurdering af jobskabelsen målt i 2. halvår 2014 Anm: Der er kun beregnet estimer for jobskabelse for de indssområder, hvor effektvurderingen indikerer, der er en stistisk signifikant forskel på andelen af virksomheder med en positiv vækst i deltagergruppen og kontrolgruppen målt i 2. halvår I indssområderne Energi og miljø, Fødevarer og Velfærdsinnovion er for få deltagervirksomheder i projekter igangs i 2010 og 2011 til de kan effektvurderes. Tabel 4.2: Vurdering af skabt meromsætning målt i 2. halvår 2014

20 18 Anm: Der er kun beregnet estimer for skabt meromsætning for de indssområder, hvor effektvurderingen indikerer, der er en stistisk signifikant forskel på andelen af virksomheder med en positiv vækst i deltagergruppen og kontrolgruppen målt i 2. halvår I indssområderne Energi og miljø, Fødevarer og Velfærdsinnovion er for få deltagervirksomheder i projekter igangs i 2010 og 2011 til de kan effektvurderes. Metode Metoden er udviklet af de seks vækstforumsekretarier, Danmarks Stistik og Erhvervsstyrelsen i fællesskab. Danmarks Stistik har stået for den praktiske gennemførelse af effektmålingen. Effektvurderingen fokuserer ikke på enkeltprojekter, men grupperer alle projekter efter Vækstforums indssområder og to igangsættelsesperioder og betragter herefter alle projekter i samme indssområde og igangsættelsesperiode som et samlet projekt. Det sker for få tilstrækkelig volumen i effektvurderingen. Effektvurderingen omfter kun prive virksomheder, der er reelt aktive og som har kunnet genfindes i Danmarks Stistiks registre. En virksomhed må kun indgå en gang inden for det samme indssområde og igangsættelsesperiode men kan godt deltage i projekter under forskellige indssområder eller i tidlige og senere projekter inden for det samme indssområde. Det efterlader virksomheder, der indgår i målingen. Effektvurderingen sker ved sammenligne udviklingen i de deltagende virksomheder med en kontrolgruppe af virksomheder, som ligner deltagervirksomhederne, men som ikke har deltaget i projektet. Hvis deltagerne klarer sig signifikant bedre end kontrolgruppen målt på beskæftigelse og/eller omsætning, indikerer det, projektet har haft positive effekter. Effektens størrelse estimeres ved sammenligne den faktiske udvikling i beskæftigelse og omsætning hos de deltagende virksomheder med den udvikling, deltagervirksomhederne ville have haft, hvis de ikke havde deltaget i projektet og derfor havde oplevet samme udvikling som kontrolgruppen. Beslutning Indstillingen vedtoges.

21 19 Brian Bech Nielsen, Heine Bach, Henrik Gottlieb Hansen, Jacob Bundsgaard, Kirsten Holmgaard, Lars Aagaard, Nicolai Hansen, Ulla Diderichsen, Vibeke D. Hansen og Henrik Leth (observør) var forhindrede i deltage i sagens behandling. Bilag Monitorering og effektvurdering af Vækstforum Midtjyllands regionale indssområder

22 Bevilling til initiivet "Kulturturisme " Resumé Formålet med initiivet Kulturturisme er skabe en bedre kobling mellem turisterhverv og kulturinstitutioner og styrke værdikæden og øge innovionen hos små og mellemstore virksomheder indenfor området. Formidlingen til internionale turister skal udvikles, ligesom eksisterende kulturtilbud i højere grad skal synliggøres for tiltrække flere (især internionale) turister og dermed skabe øget omsætning og flere arbejdspladser. Med afsæt i vækstforums godkendelse på mødet den 21. oktober 2015 er der gennemført en annoncering efter projekter til gennemførelse af initiivet. Der er indkommet en ansøgning fra Fonden VisitAarhus om støtte til projektet Kulturturisme Projektet har et samlet budget på 28,35 mio. kr. og heraf søges om støtte på 4,5 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og 4,5 mio. kr. fra EU s Regionalfond. Desuden søges der også om 1 mio. kr. fra regionens kulturudviklingsmidler. Den administrive styregruppe indstiller, vækstforum indstiller til regionsrådet, der i 2016 bevilges 2,9 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til Fonden VisitAarhus til gennemførelse af Delprojekt 1 "Kulturturisten i centrum", fordelt med 1,25 mio. kr. i 2016, 1,15 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018, vækstforum indstiller til regionsrådet, der i 2016 bevilges 1,6 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til Fonden VisitAarhus til gennemførelse af Delprojekt 2 "Innovion i kulturturismens værdikæde", fordelt med 0,58 mio. kr. i 2016, 0,54 mio. kr. i 2017 og 0,48 mio. kr. i 2018, vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, der i 2016 bevilges 4,5 mio. kr. af midlerne fra EU Strukturfonde , Regionalfonden, til udvikling og gennemførelse af Delprojekt 2 "Innovion i kulturturismens værdikæde, fordelt med 1,5 mio. kr. i 2016, 1,5 mio. kr. i 2017 og 1,5 mio. kr. i 2018, vækstforum godkender de to effektkæder for ansøgningen, dvs. for Delprojekt 1 og Delprojekt 2, med tilhørende projektspecifikke effektmål, bevillingen gives under forudsætning af medfinansiering fra regionens kulturudviklingsmidler, vækstforum indstiller til regionsrådet, der i 2016 bevilges 1 mio. kr. af regionens kulturudviklingsmidler under forudsætning af, projektet udvikler

23 21 minimum 4 signurfortællinger, og VisitAarhus samarbejder med Midtjyske Museers Udviklingsråd om udviklingen af signurfortællinger og inddragelse af museer i projektet, og der udvikles og afprøves koncepter til kommunikion og synlighed af minimum 4 signurfortællinger, der har et regionalt perspektiv (udover "Kultur på kystferien" og "Moderne storbyoplevelser med udgangspunkt i Aarhus 2017 ), og fx tere og andre typer af kulturinstitutioner inddrages i udviklingen af de konkrete signurfortællinger. Sagsfremstilling Formål Den overordnede målsætning for projektforslaget er skabe grundlaget for, kulturturisme bliver et omdrejningspunkt for innovion, forretningsudvikling og vækst for kultur- og turismeerhvervet i Region Midtjylland. Ansøgningen Kulturturisme 2.017, der er indsendt i forbindelse med annonceringen efter projekter til løfte kulturturismeindssen (godkendt af vækstforum på mødet den 21. oktober 2015), er opdelt på to gensidigt afhængige delprojekter (delprojekt 1 Kulturturisten i centrum og delprojekt 2 Innovion i kulturturismens værdikæde ). Projektet gennemføres i et partnerskab mellem VisitAarhus, Fonden Aarhus 2017, VisitDenmark, Dansk Kyst- & Nurturisme, Ringkøbing-Skjern Kommune, Destinion Djursland og Aarhus Kommune. Endvidere er der vedlagt interessetilkendegivelser fra ARoS, Den Gamle By, Gammel Estrup Herregårdsmuseet, HEART, De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune, Kvindemuseet i Danmark, Moesgaard Museum, Museum Midtjylland, Museum Skanderborg, Museum Østjylland og Skovgaard Museet. Et projekt med deltagelse af ovennævnte (og evt. flere) museer vil understøtte regionens kulturpolitik, og den brede involvering af såvel kulturinstitutioner og små og mellemstore virksomheder på tværs af regionen vil medvirke til øge kulturturismen i regionen. Aktiviteter Delprojekt 1 "Kulturturisten i centrum" består af en række aktiviteter, der har til formål styrke fortællingen om kultur som en af grundstenene i forbindelse med tiltrækning af internionale gæster til hele regionen, og er dermed særligt rettet mod gøre regionen til et traktivt sted besøge. Signurfortællingerne er de store fortællinger/hovedfortællingerne om Danmark og kulturoplevelser i Region Midtjylland, som er med til brande regionen og er samtidig en nøgle til vigtige traktioner i regionen. Hovedaktiviteterne beskrevet i delprojekt 1 er, der skal udvikles 2-4 midtjyske signurfortællinger med udgangspunkt i kulturturisternes interesser og behov, formidling af konkrete signurfortællinger, internional presseindss, udvikling og afprøvning af koncepter til kommunikion og synlighed af henholdsvis "Kultur på kystferien" og "Moderne storbyoplevelser" med udgangspunkt i Aarhus 2017, konceptudvikling af pakker, programmer & ture, forankring og videndeling. Administrionen vurderer, tilskuddet fra kulturudviklingsmidlerne skal gives på betingelse af, ansøger udvælger de deltagende museer i samarbejde med Midtjyske Museers Udviklingsråd (MMU), og MMU bliver involveret i processen med finde temaer for signurfortællingerne. Ligeledes vurderer administrionen, tilskuddet fra kulturudviklingsmidlerne skal gives på betingelse af, der skal udvikles minimum 4 signurfortællinger, og der skal udvikles og afprøves koncepter til kommunikion og synlighed af signurfortællingerne, så formidlingen bliver bredt ud regionalt (dvs. mere

24 22 dækkende end beskrevet i ansøgningen, hvor der kun nævnes udvikling og afprøvning af koncepter til kommunikion og synlighed af "Kultur på kystferien" og "Moderne storbyoplevelser med udgangspunkt i Aarhus 2017"). Delprojekt 2 "Innovion i kulturturismens værdikæde" består af en række aktiviteter, der vil skabe et større overblik over kulturtilbud, overnningsmuligheder, restauranter mv. og gøre det nemmere for turister købe produkterne gennem en bookingplform og/eller gennem et fordelskort. Hovedaktiviteterne tager udgangspunkt i et behov hos de kultur- og turismebaserede virksomheder i regionen for indgå i et øget samarbejde omkring nye produkter og løsninger, der er baseret på en konkret efterspørgsel i markedet. Der vil blive gennemført tre innovionssamarbejder, hvor små og mellemstore virksomheder arbejder sammen med en eller flere videninstitutioner for udvikle og teste konkrete produkter og løsninger med det formål øge virksomhedernes vækst, forbedre deres konkurrenceevne og styrke tilgængeligheden til internionale markeder. Det ene innovionssamarbejde er omkring bookingplformen BookAarhus2017, der skal gøre de midtjyske kulturtilbud og overnningstilbud mv. tilgængelige for de internionale kulturturister. Det andet innovionssamarbejde er omkring fordel- og oplevelseskortet Aarhus2017Card, som vil styrke afsætnings- og salgsleddet for de midtjyske kulturturismeprodukter. Det tredje innovionssamarbejde er omkring udvikling og test af et analyse- og monitoreringskoncept, som kan give en ny og mere systemisk tilgang til arbejdet med kundeda for understøtte samarbejdet på tværs af værdikæden, der hvor virksomhederne deler kunder, og for styrke grundlaget for innovion i virksomhederne på længere sigt i forhold til udvikling af nye forretnings- og/eller markedsføringsstregier. Effekt Den overordnede effekt af Kulturturisme forventes være, såvel Aarhus som Region Midtjylland opnår en styrket position som kulturelt besøgsmål med dertilhørende vækst i antallet af internionale kulturturister og øget antal overnninger, højere besøgstal på kulturinstitutionerne og generelt øget indtjening og beskæftigelse i både kultur- og turismevirksomheder. Konkret forventes en vækst på 10 % i besøgstallet hos de deltagende museer og 25 % vækst i besøgstallet hos museer i Aarhus ( ). Desuden forventes en vækst på 9 % fra 2013 til 2018 i de ferieturismebaserede overnninger i Region Midtjylland. Økonomi

25 23 De nionale partnere er VisitDenmark, Kulturstyrelsen og Dansk Kyst- & Nurturisme. Finansieringen på kr. fra Midtjysk Turisme i 2015 skal tilgå projektet i 2015, da Midtjysk Turisme lukker den Tilsvarende er der en binding på de kr. fra Aarhus 2017 om, pengene skal udbetales i Projektet når ikke have udgifter i Finansieringen på kr. fra Midtjysk Turisme i 2015 skal tilgå projektet i 2015, da Midtjysk Turisme lukker den Projektet når ikke have udgifter i samme størrelsesorden i Beslutning

26 24 Indstillingen tiltrådtes. Peer Kristensen deltog ikke i mødet under behandlingen af dette punkt. Brian Bech Nielsen, Heine Bach, Henrik Gottlieb Hansen, Jacob Bundsgaard, Kirsten Holmgaard, Lars Aagaard, Nicolai Hansen, Ulla Diderichsen, Vibeke D. Hansen og Henrik Leth (observør) var forhindrede i deltage i sagens behandling. Bilag Samlet projektforslag Kulturturisme Delprojekt 1 - ansøgning om regionale erhvervsudviklingsmidler Effektkæde - Delprojekt 1 Delprojekt 2 - ansøgning om regionale erhvervsudviklingsmidler Effektkæde - Delprojekt 2 Faktaark

27 Ansøgninger til kommunepuljen i Rethink Business (cirkulær økonomi) Resumé Samsø Kommune og MidtTransport, Aarhus Universitetshospital har søgt midler fra Rethink Business kommunepuljen. Der er tidligere bevilget midler til syv projekter. Formålet med puljen er skabe grønne vækstmuligheder for erhvervslivet gennem kommunal/offentlig efterspørgsel og offentligt-priv samarbejde. Samsø Kommune vil gennemføre projektet Full Circle Island (En cirkulær økonomisk ø). Det handler om gøre Samsø til det første sted i verden, hvor cirkulær økonomi er fuldt implementeret gennem forankring politisk, organisorisk og erhvervsmæssigt. MidtTransport, Aarhus Universitetshospital vil gennemføre projektet "Brugte møbler skal have nyt liv. Initiivet handler om udvikle på møblers levetid og sammen med erhvervsvirksomheder gennemføre eksperimenter med fokus på, hvordan møbler og merialer kan genbruges, så værdierne bliver bevaret bedst muligt. Samsø Kommune og MidtTransport søger henholdsvis kr. og kr. Der resterer i kommunepuljen for 2015 ubrugte midler for kr. Den administrive styregruppe indstiller, vækstforum indstiller til regionsrådet, der af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2015 bevilges kr. til Samsø Kommune til gennemføre projektet "Full Circle Island", og vækstforum indstiller til regionsrådet, der af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2015 bevilges kr. til MidtTransport, Aarhus Universitetshospital til gennemføre projektet "Brugte møbler skal have nyt liv". Sagsfremstilling Projektansøgningerne vil med deres fokus bidrage til, hvordan det offentlige med sine stregier kan gøre det lettere for erhvervsliv skabe nye grønne forretningsmodeller. Kommunepuljen støtter op om den nionale stregi Danmark uden affald og er en del af Rethink Business, der siden 2012 har understøttet efterspørgslen efter cirkulære produkter. Der er tidligere bevilget penge til syv projekter under kommunepuljen (se bilag 1).

28 26 Indtil nu har regionen udelukkende støttet projekter indsendt af kommuner i regionen. Denne gang anbefales det også yde støtte til den regionale virksomhed, Midttransport. Det vurderes, regionen på samme måde som kommunerne kan styrke efterspørgslen efter cirkulære løsninger og vise vejen til nye offentligt-prive samarbejder. I januar 2015 gennemførte regionen en ansøgningsrunde, hvor der indkom to ansøgninger, og der blev bevilget i alt kr. Det betød, der var kr. tilbage i puljen for 2015, og der blev gennemført en ny ansøgningsrunde i oktober Desværre kunne det ikke nås behandle de to nye ansøgninger på vækstforums møde i oktober, derfor indstilles det nu, de behandles med en enkelt dags mellemrum i vækstforum og regionsrådet. Samsø Kommunes projekt "Full Circle Island" (En cirkulær økonomisk ø) Samsø Kommune vil gøre Samsø til det første sted i verden, hvor cirkulær økonomi er fuldt implementeret gennem forankring både politisk, organisorisk og erhvervsmæssigt. Aktiviteterne i projektet falder i fire dele. Det handler for det første om skabe klarhed over, hvordan øens ressourcekredsløb fungerer i dag, og hvad de enkelte forvaltninger og politikker/planer gør for sikre ressourcerne. For det andet handler det om formulere positive 100 % gode mål for ressourcekredsløbene på Samsø. For det tredje handler det om styrke erhvervslivets positive deltagelse, f.eks. gennem ny indkøbspolitik, erhvervsrådgivning og godkendelser. For det fjerde handler det om give visionen liv ved udarbejde en stregi med klare målsætninger for, hvordan man vil inddrage borgere, erhvervsliv og andre interessenter, nionalt og internionalt. Stregiarbejdet vil også rumme bud på 1-3 konkrete opgaver, som kommunen vil sætte i gang som pilot for offentligt-priv samarbejde. Aarhus Universitetshospital, MidtTransports projekt "Brugte møbler skal have nyt liv" MidtTransport, Aarhus Universitetshospital vil belyse, analysere og udvikle på møblers levetid og sammen med erhvervsvirksomheder gennemføre eksperimenter med, hvordan møbler og merialer kan genbruges, så værdierne bliver bevaret bedst muligt - dette kan f.eks. være en model for leasing af møbler. Projektet tager afsæt i, der er for store lagre af brugte møbler og uudnyttede merialer i det offentlige. Projektets idé er aktivere disse mange ressourcer gennem principperne i cirkulær økonomi. Aktiviteterne falder i fire dele. En konkret registrering af møbler på et sygehus, eller et regionshus. Analyse af årsag til nogle møbler kasseres og beslutningsgange i forhold til samme. Belysning af hvilke udgifter, der er forbundet med, møblerne bliver til affald', samt hvad der skal til, for merialerne kan genbruges. Og sidst, hvordan genbrug kan gøres interessant og acceptabelt blandt andet via stregisk kommunikion. Projektet arbejder med en central problemstilling, der kan genfindes i mange store institutioner og virksomheder. Der et stort erhvervsmæssigt potentiale i finde gode løsninger på udfordringerne samtidig med, projektet kan vise vejen til store besparelser i offentlige og prive institutioner. Specielt for møbelindustrien forventes projektet skabe grundlaget for cirkulære forretningsmodeller. De cirkulære forretningsmodeller åbner for, arkitekter og designer får en ny rolle i gentænke og opdere brugte møblers funktion på moderne arbejdspladser.

29 27 Økonomi Samsø Kommune har søgt kr. og tildeles kr. MidtTransport har søgt kr. og tildeles kr. Samsø Kommune og MidtTransport medfinansierer projekterne med mindst 50 %. Budgetterne bliver justeret og fastlagt endeligt i resultkontrakten. Med bevillingen til projekterne er der herved disponeret over de afste midler i kommunepuljen for I den nye vækstplan for er der afs midler for ansøgninger til en ny kommunepulje. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Brian Bech Nielsen, Heine Bach, Henrik Gottlieb Hansen, Jacob Bundsgaard, Kirsten Holmgaard, Lars Aagaard, Nicolai Hansen, Ulla Diderichsen, Vibeke D. Hansen og Henrik Leth (observør) var forhindrede i deltage i sagens behandling. Bilag Kommunepuljen - oversigt over projekter Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi - Samsø 2. Ansøgning til kommunepuljen - Brugte møbler skal have nyt liv

30 Valg af operør og bevilling til initiivet More Creive Resumé Vækstforum godkendte på mødet den 21. oktober 2015, der med udgangspunkt i Vækstplan blev annonceret efter en ny operør til en treårig videreførelse fra af regionens kreive ssning More Creive. More Creive er et fokuseret initiiv, der skal understøtte videreudviklingen af en regional kreiv klynge og være med til sikre Region Midtjyllands langsigtede ambition om blive et internionalt anerkendt kreivt kraftcenter. More Creive vil i perioden have et særligt fokus på videreudviklingen af bæredygtige partnerskaber inden for mode, arkitektur, design og digitale visuelle medier. Der er indkommet én operøransøgning fra et konsortium med Væksthus Midtjylland som ansøger. Det indstilles, vækstforum godkender konsortiet som operør, og der bevilges i alt 18,3 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til gennemførelse af initiivet i Den administrive styregruppe indstiller, vækstforum godkender Væksthus Midtjylland på vegne af ansøgerkonsortiet som operør for initiivet "More Creive , vækstforum indstiller til regionsrådet, der i 2016 bevilges 18,3 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til Væksthus Midtjylland til gennemførelse af initiivet, herunder en midtvejsevaluering i Bevillingen udmøntes med 11,150 mio. kr. i 2016, 10,330 mio. kr. i 2017 og 9,310 mio. kr. i Sagsfremstilling Vækstforum har i perioden gennemført initiivet More Creive. Der er opnået en række betydelige resulter på tværs af initiivets mange aktiviteter. Det drejer sig bl.a. om netværk og samarbejde, øget branchebevidsthed, klyngeidentitet, samt synliggørelse af de kreive erhverv i Region Midtjylland, som danner et solidt fundament for den mere hårde effektskabelse fremadrettet. En vækst på 10 % i perioden vidner om et stort potentiale for Region Midtjyllands kreive erhverv. De kreive erhverv bidrager alt i alt med ca arbejdspladser, hvilket

31 29 svarer til 7 % af arbejdsstyrken. Dertil kommer, de kreive erhverv står for 13 % svarende til 23,5 mia. kr. af den samlede eksport i regionen. Oxford Research har for Region Midtjylland udarbejdet en analyse af de berørte brancher. Analysen viser, der trods gode resulter med den hidtidige indss vil være behov for forts støtte op om de kreive erhverv i regionen med henblik på indfri vækstpotentialerne i regionen. Regionen høster stor anerkendelse for det stregiske fokus på de kreive erhverv, og klyngeindsserne inden for mode, arkitektur, design og de digitale visuelle industrier bliver set som gode afsæt for udviklingsindssen fremadrettet. Analysen er vedhæftet i bilagene. Samtidig har More.Creive været et væsentligt og meget synligt aktiv i forhold til Region Midtjyllands engagement i Kulturhovedstad Aarhus For styrke indssen yderligere og sikre bedre sammenhæng med henholdsvis vækstforums Vækstplan og de stregiske mål for Kulturby 2017, er det aftalt, More Creive fremadrettet forankres direkte under vækstforum, mens Fonden Aarhus 2017 vil have fokus på større synlighedsskabende aktiviteter, som eksempelvis Creivity World Forum 2017, der kan demonstrere Region Midtjyllands position som et internionalt kreivt kraftcenter. Det overordnede formål med More Creive er skabe rammer for udnyttelse af det kreive potentiale yderligere. Der skal skabes vækst og arbejdspladser i både de kreive erhverv og i industrien/andre erhverv, der efterspørger kreive kompetencer, løsninger, teknologier, etc. med henblik på styrke deres innovion og konkurrencekraft. Operøren for More Creive skal blandt andet have fokus på de kritiske rammebetingelser kapital, viden og internionalisering og hjælpe regionens kreive virksomheder og iværksættere med udnytte deres vækstpotentiale gennem vejledning og henvisning til offentlige og prive virksomhedsprogrammer, viden- og kapitaltilbud mv. Det forventes, initiivets tilbud er åbne for alle interesserede virksomheder i regionen. Indkomne ansøgninger Der er indkommet én ansøgning fra et konsortium bestående af Væksthus Midtjylland (ansøger) samt de hidtidige operører Seismonaut A/S og Manto A/S. Den indkomne ansøgning lever op til kriterierne i annonceringsmerialet og til vækstforums generelle kriterier. Ansøgeren deler sin ansøgning op i fire hovedindssområder: Klyngeudvikling via partnerskaber: Udvælgelse og udvikling af fire partnerskaber inden for mode, design, arkitektur og digitale visuelle industrier. Operøren skal give bedst mulig sparring til partnerskaberne og hjælpe dem med gøre sig mindre afhængige af offentlig finansiering og blive traktive partnere for erhvervslivet. Forretningsudvikling & vækst: More Creive handler om skabe vækst og arbejdspladser. Formidling og vejledning til kreive virksomheder om konkrete tilbud om forretningsudvikling, internionalisering og tiltrækning af kapital. Innovion & værdiskabelse: More Creive skal rumme både de kreive brancher og den kreive økonomi. Operøren vil have fokus på gøre kagen større og andre erhverv og offentlige sektorer til se potentialet i de kreive erhverv i forhold til innovion og produktivitetsforbedring.

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra elektronisk høring i Vækstforum 6. juni 2012 kl. 09:30. Viborg, den 11.

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra elektronisk høring i Vækstforum 6. juni 2012 kl. 09:30. Viborg, den 11. Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 11. juni 2012 /JETSAL Refer fra elektronisk høring i Vækstforum 6. juni 2012 kl. 09:30 Der er indkommet høringssvar fra: Harald Mikkelsen, rektor Henning

Læs mere

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 26. marts 2009 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 24. marts 2009 kl. 10:00 på Minerva Erhverv Minervavej 63, Randers Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 14. november 2007 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Generelle

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Effekter af den regionale vækstindsats

Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Resumé De seks regionale vækstfora igangsætter hvert år en række initiativer, som bidrager til at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december bilag til pkt. 1. Referat

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december bilag til pkt. 1. Referat Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 11. november 2009 /JETSAL Refer fra mødet i Vækstforum 27. oktober 2009 kl. 12:00 på Aarhus Universitet Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Økonomi: Projektpartnere: Operatør/leadpartner: VisitAarhus Projektperiode

Økonomi: Projektpartnere: Operatør/leadpartner: VisitAarhus Projektperiode Kulturturisme 2.017 Politisk bevågenhed Region Midtjylland har ønsket en regional kulturturismeindsats med igangsættelse af et større kulturturismeprojekt i perioden 2015-2018 Annoncering efter projektforslag

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

Udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt - reservation af midler. Resumé

Udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt - reservation af midler. Resumé 4 1-33-76-56-07 5. Udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt - reservion af midler Resumé En forudsætning for vækst og erhvervsudvikling er, den fornødne arbejdskraft med de fornødne kvalifikioner er til stede

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Vækstforum Midtjyllands indsatsområder Indholdsfortegnelse

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Vækstforum Midtjyllands indsatsområder Indholdsfortegnelse 9. november 215 /Brikam Sag Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Vækstforum Midtjyllands indsatsområder 27-214 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Energi og miljø... 5 3. Fødevarer...

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Erhvervsudviklingsdøgnet 2014, Herning, den 14. maj 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk Region Midtjylland 2014-2017 Bent

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020.

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 30. september 2015 Høringssvar til forslag til Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen Side 1 Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering De fem regioner, Bornholms Regionskommune, Danmarks Statistik

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Monitorering og effektmåling af Vækstforum Midtjyllands indsats igangsat i

Monitorering og effektmåling af Vækstforum Midtjyllands indsats igangsat i 22. november 2016 Monitorering og effektmåling af Vækstforum Midtjyllands indsats igangsat i 2010-2012 Resumé: Effektmålingen omfatter 14 virksomhedsrettede projekter, som Vækstforum Midtjylland har igangsat

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af møde i Vækstforum 15. juni 2016 kl. 12: juni 2016 /JETSAL

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af møde i Vækstforum 15. juni 2016 kl. 12: juni 2016 /JETSAL Region Midtjylland Regional Udvikling 24. juni 2016 /JETSAL Refer af møde i Vækstforum 15. juni 2016 kl. 12:00 Mødedeltagere: Bent Hansen, regionsrådsformand Brian Bech Nielsen, rektor Brian Busk, direktør

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark v/ vicedirektør Anders Hoffmann Kort om strukturfondsindsatsen i Danmark DK har i 2007-2013 fået ca. ½ mia. kr. årligt

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen,

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, Vækstlagsanalysen Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, www.vaekstforum.rm.dk Behovet for et stærkere regionalt analyseværktøj Hvad har vi? Omfattende og solid viden fra mange evalueringer

Læs mere

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 3866 5000 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk/vaekstforum/menu/ Referat fra Vækstforums møde den 15. august 2014 kl. 9.00-12.00 Mødested:

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Generel erhvervsservice i Aarhus

Generel erhvervsservice i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. februar 2016 Generel erhvervsservice i Aarhus 2017-2020 Varetagelse af lokal direkte erhvervsservice til iværksættere og

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Status og perspektiver for arbejdet i Vækstforum Midtjylland

Status og perspektiver for arbejdet i Vækstforum Midtjylland Status og perspektiver for arbejdet i Midtjylland Erhvervsudviklingsdøgnet 7. 8. april 2011, Papirfabrikken, Silkeborg v/ Bent Hansen, Formand for Regionsrådet og Midtjylland Region Midtjylland 2010-2013

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Vækstforums møde den 26. januar bilag til pkt. 1. Referat. af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund

Vækstforums møde den 26. januar bilag til pkt. 1. Referat. af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 10. december 2008 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund Punkt 4 Stregi og handlingsplan for megassningen

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 De unge deltagervirksomheder Indeværende monitorering og effektvurdering omfatter strukturfondsprojekter

Læs mere

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Væksthus Midtjyllands bestyrelsesmøde, Hadsten, den 26. august 2015. v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann

Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann Lysten til at starte ny virksomhed: CVR-registreringer: Danmark 180 Antal CVR-registeringer (2001=100) 160 140 120 100 80 1 2 3 4 1 2 3 4 1

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Regionshuset Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Et Midtjysk dialogforum og syv konsortier til varetagelse af Vækstforums

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 13. juni 2007 kl. 12:00. Viborg, den 29. juni 2007 /PFA

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 13. juni 2007 kl. 12:00. Viborg, den 29. juni 2007 /PFA Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 29. juni 2007 /PFA Refer af mødet i Vækstforum 13. juni 2007 kl. 12:00 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Refer fra Vækstforums møde den 16. april 2007

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Informationsmøde. Annoncering efter operatør til Udviklingsprogram for bioøkonomien i Region Midtjylland. 5. september

Informationsmøde. Annoncering efter operatør til Udviklingsprogram for bioøkonomien i Region Midtjylland. 5. september Informationsmøde Annoncering efter operatør til Udviklingsprogram for bioøkonomien i Region Midtjylland 5. september 2016 www.regionmidtjylland.dk Informationsmøde Program 1. Kort om bioøkonomiprogram

Læs mere

Syddanmark. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i

Syddanmark. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark Sundheds- og Bæredygtig energi Oplevelseserhverv Klynger og spirende klynger DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen 4. juli 2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Torsdag den 26. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen,

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Referat. fra mødet i Vækstforum 29. august 2008 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Skottenborg 26, Viborg

Referat. fra mødet i Vækstforum 29. august 2008 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Skottenborg 26, Viborg Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 19. september 2008 /JETSAL Refer fra mødet i Vækstforum 29. august 2008 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Skottenborg 26, Viborg Punkt 10 Maabjerg Bioenergy

Læs mere

Team Vækst Danmark er et landsdækkende initiativ, og der indkaldes ansøgninger inden for to geografiske områder:

Team Vækst Danmark er et landsdækkende initiativ, og der indkaldes ansøgninger inden for to geografiske områder: Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Susanne Gren Svendsen Afdeling: Erhvervsudvikling og Funding E-mail: sgs@rsyd.dk Journal nr.: 15/5639 Telefon: 7663 2009 Dato: 30. juni 2015 Indkaldelse af ansøgninger

Læs mere

Monitorering og effektvurdering af de syv tværregionale indsatsområder

Monitorering og effektvurdering af de syv tværregionale indsatsområder 9. marts 2016 Monitorering og effektvurdering af de syv tværregionale indsatsområder 1. Indledning Hovedparten af de regionale erhvervsudviklingsprojekter, som medfinansieres med strukturfondsmidler fra

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning Side 1 af 8 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning For at imødegå klimaforandringerne skal kommunerne over

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113

11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113 11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113 Resume Vækstforum Sjælland vedtog den 4. september 2015 at indkalde ansøgninger til indsatser under

Læs mere

Monitoreringen og effektvurderingen omfatter kun strukturfondsprojekter og medtager ikke andre projekter igangsat af Vækstforum Midtjylland.

Monitoreringen og effektvurderingen omfatter kun strukturfondsprojekter og medtager ikke andre projekter igangsat af Vækstforum Midtjylland. Danmarks Statistik, regionerne, Bornholms regionskommune og Erhvervsstyrelsen har udviklet et værktøj, som gør det muligt at følge (monitorere) den faktiske udvikling i de virksomheder, der deltager i

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. december 2013 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Skottenborg Viborg

Skottenborg Viborg Ansøgning til: Uddannelses- og sparringsforløb for potentielle vækstvirksomheder (Team VækstDanmark) Oplysninger om ansøger: Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Kontaktperson: Bent Mikkelsen

Læs mere

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark 2007 2010 Design Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere