Did you mean? silkeborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Did you mean? silkeborg"

Transkript

1 Did you mean? silkeborg Et udviklingsprojekt på Silkeborg Bibliotek En erfaringsopsamling og et idéoplæg ved Karen Thomsen, Jørgen Bech Pedersen, Lars Bornæs og Per Hofman Hansen. Silkeborg Bibliotek. 7. oktober 2003

2 Indhold Hvordan undgår vi, at 2 ud af 3 brugere går forgæves? - 2 Erfaringer fra usability-undersøgelser Brugervenlighed og brugbarhed - 3 Bedst på Nettet Forståelse af problemerne - 4 Kombination med undersøgelser af brugervenlighed - 5 Søgning og søgeproblemer - 5 Rankering og sortering - 8 Relevans - 9 Projektidé - 9 Kilder. Navne og adresser - 10 Bilag A - 11 Hvordan undgår vi, at 2 ud af 3 brugere går forgæves? "Du søgte på lti=edb LITTERATUR det gav desværre ikke noget resultat", svarede computeren, da Jørn ikke kunne se, at han søgte i feltet til titelsøgning. "Søgningen 'Chemical permeation enhancers handbook' "resulterede ikke i fundne poster", meddelte computeren til afdelingsingeniør Oluf Sørensen, da han søgte på dette udenlandske specialværk. "Fejlbesked. Empty request", spyttede computeren tilbage på Bente, da hun glemte at skrive et ord i søgefeltet inden hun trykkede på SØG. "Søgningen resulterede ikke i fundne poster. Prøv søgning hvor alle termer er trunkerede", sagde computeren, da Ruth søgte på Susanne Broegger. "Fejlbesked: Syntax error in query", var svaret, da Ole søgte på Noam Chomskys bog 9/11 om 11. september. Kilde: Sådan bliver det elektroniske bibliotek brugervenligt. UNI-C, Disse "letforståelige" og "meget instruktive" svar får to ud af hver tre brugere tilbage fra computerne, når de søger i bibliotekernes databaser: "Søgninger giver kun sjældent det ønskede resultat, idet kun 36% af alle søgninger medfører, at brugerne kan reservere materiale, som opfylder deres behov", konkluderer UNI-C i sin brugerundersøgelse fra efteråret 2002 af 5 bibliotekssystemer. (Se bilag A). Det er unægtelig alarmerende og særdeles utilfredsstillende. Nu har bibliotekerne været på internettet med søgeadgang til deres databaser i hen ved 7 år, og så er vi ikke nået længere! OK. Det var i orden, at vi og systemleverandørerne skulle famle os frem i de første par år - før der var nogen, der anede, at der var noget, der hed brugervenlighed. Hvis ikke man fandt, hvad man søgte, ja så var det sikkert ens egen skyld. Men det kan vi ikke blive ved med at bruge som undskyldning. På mange fronter er der dog sket noget: Nogle biblioteker har med ildhu forsøgt at "lappe" på de eksisterende systemer og forbedre dem, så godt som det nu er muligt, når man ikke har 2

3 adgang til kildekode eller har formået at få systemleverandørerne til at indgå i et konstruktivt samarbejde om opgaven med at håndtere brugernes forespørgsler kreativt frem for at lave kosmetiske lapperier. Skal systemerne håndtere brugernes forespørgsler anderledes konstruktivt, kræver det dybgående ændringer og helt nye tænkemåder. Her kommer studierne om brugervenlighed ind i billedet. Brugervenlighed og brugbarhed Der er de senere år udgivet adskillige gode bøger og artikler om brugervenlighed og brugbarhed, men man kan nemt få den opfattelse, at de ikke er blevet læst eller i alle tilfælde ikke er blevet brugt. Ikke mindst Jakob Nielsen er i dag en international guru med sit store amerikanske firma indenfor usability, ligesom Rolf Molich er international kendt ekspert bag brugervenlighedsvirksomheden De to har sammen med mange andre argumenteret og undervist for at gøre websteder så brugervenlige, at brugerne kan finde rundt og finde de relevante informationer. Men skal man have relevante informationer kommer søgning også med i billedet - ikke som eneste mulighed for brugbare resultater, men som en væsentlig mulighed. Således viser undersøgelser, som Jakob Nielsen og Rolf Molich har lavet, at ca. 81% af deres brugere i test af kommercielle websteder brugte søgning frem for at oplede information gennem navigationen. Og Jared Spool har fundet, at 1/3 af alle brugere de testede med, prøvede søgning som deres indledende strategi, og flere vendte sig til det, når de ikke kunne finde svar ved at følge links. Og er informationerne i en database, som vi keneder det fra biblioteksdatabaserne, vil det være endnu mere udtalt, at man søger efter informationen. Skal webstedet derfor være brugbart må både websted og søgefunktion kunne fremskaffe og præsentere relevant information for brugeren på en brugervenlig og tilgængelig måde. For brugere med specielle behov, det være sig handikap, nedsat funktionsevne, sproglige problemer eller nedsat læse/skrivefærdighed, stiller det yderligere krav til brugbarheden, idet disse brugere oftere end andre har problem med den traditionelle navigation. Institutioner som Blindebiblioteket, Statens Information, HjælpeMiddelInstituttet og Dansk Center for Tilgængelighed har i en årrække udgivet hjemmesider med hjælp og vejledninger til at opnå brugervenlighed for specielle grupper af brugere. Men har alle argumenter og vejledninger hjulpet? Det synes ikke at være tilfældet endnu - og slet ikke når man ser på søgningen. Bedst på Nettet Folketinget og forskningsministeriet var som de første i Europa ude med kvalitetsmålinger i form af Bedst på Nettet inden for det offentlige. Det satte for alvor skub i bevidstheden om brugervenlighed hos stort set samtlige offentlige institutioner med hjemmesider. Omkring 1800 hjemmesider er blevet bedømt hvert år siden 2001, og der er ikke tvivl om, at der er sket markante forbedringer hvad angår de tre områder brugervenlighed, nytteværdi og åbenhed. Men også kun til en vis grad. For naturligvis kan så store undersøgelser ikke nå i dybden og de må af gode grunde blive rimeligt kvantitative i deres evalueringer. Positivt har det dog også været at bibliotekerne har kunnet levere langt de bedste hjemmesider om end forskellen mellem dem er alt for stor. For 2 år siden blev vi (i Silkeborg) klar over hvor langt (eller kort) vi kunne nå ved at bruge resultaterne fra Bedst på Nettet. For vi vidste, at ét var hvad Bedst på Nettet-vurderingerne sagde, ét andet var, hvad brugerne sagde. Derfor var tiden inde til at inddrage brugerne i kvalitetsvurderingen: Kunne de bruge hjemmesiderne? Fandt de, hvad de søgte? Fandt de det hele? og kun det? Var det relevant? Fik de nogle nyttige "tillægsgevinster" med i købet? Resultaterne af det viste, at hvis der skal flyttes grænser, er det selve databasens håndtering og brugergrænseflade, der radikalt skal ændres. 3

4 Forståelse af problemerne Før vi kan komme så langt er det nødvendigt at analysere og identificere problemerne nærmere. Først på baggrund af en sådan analyse, kan der opstilles modeller til løsning af de enkelte problemer. Der findes forskellige redskaber, man kan bruge til at indsamle oplysninger omkring brugernes problemer med at anvende bibliotekskataloget, og et af dem er at logge (registrere) brugernes søgninger. Det kan fortælle os hvilke ord, der er blevet anvendt til en søgning og hvor mange hits søgningen gav. Resultatet af analysen giver efterfølgende mulighed for at udvikle søgefaciliteter, der kan støtte brugerne i søgesituationen. For at afprøve metoden, har vi foretaget en test med logning på søgninger i Silkeborg Biblioteks database for at undersøge, om man kan indsamle oplysninger, der er tilstrækkelige til en grundigere analyse. Logundersøgelsen kunne afsløre søgetidspunktet, søgefeltet, søgetermerne og antallet af hits, som brugeren fik. Derudover kunne den vise faustnummeret for de poster, som brugeren havde valgt at klikke på. Et eksempel fra logfilen ser således ud (linienummereringen er indsat manuelt): 1. 08:00:04 POST: OPR_BL=og&OPR_REL=EQ&nopfx=Et+dukkehjem 2. 08:00:04 Søgestreng: ET og DUKKEHJEM 3. 08:00:04 I alt 15 resultater 4. 08:00:22 Sæt faustnummer op: :00:33 Søgestreng: 6. 08:00:33 I alt 15 resultater 7. 08:00:42 Sæt faustnummer op: :09:02 Sæt faustnummer op: Linie 1 viser, at brugeren søgte på et dukkehjem kl om morgenen, og at søgningen resulterede i 15 resultater (Linie 3). Koden OPR_BL=og&OPR_REL=EQ i linie 1 viser, at søgningen blev foretaget i standardsøgefeltet (fritekst), der kaldes Søgning på bibliotekets hjemmeside. Desuden kan man se, at brugeren først har undersøgt posten med faustnummeret (linie 4), hvorefter han vendte tilbage til oversigten over søgeresultatet (linie 5-6) og så på 2 andre poster (linie 7-8). Eksemplet viser, at man meget nøje kan følge brugernes handlinger og systemets output. Som de følgende eksempler vil vise, kan man på samme måde få et meget detaljeret billede af de typer problemer, som brugerne støder ind i. Logfilen indeholder også eksempler på søgninger, der gav 0 hit. I dette tilfælde er det søgningen lambin, som resulterer i meldingen ikke noget resultat :34:48 POST: OPR_BL=og&OPR_REL=EQ&nopfx=lambin 2. 00:34:48 Ikke noget resultat. Søgestreng: LAMBIN Man finder ligeledes eksempler på søgninger, der blot giver meldingen fejl i søgning: Ingen resultater (linie 2, 4 og 6): 1. 01:40:35 POST: lfo=vagn+oluf+nielsen 2. 01:40:36 Fejl i søgning: Ingen resultater 3. 01:40:59 POST: lfo=nielsen+vagn+oluf :41:00 Fejl i søgning: Ingen resultater 5. 01:41:16 POST: lfo=nielsen+vagn+oluf :41:17 Fejl i søgning: Ingen resultater Kronologien i logfilen giver mulighed for at studere brugernes adfærd over flere søgninger. Som man kan se i det sidste eksempel, har brugeren forsøgt at finde personen Vagn Oluf Nielsen. Brugeren har inverteret navnet på forskellige måder, men systemet giver stadigvæk kun en fejlmelding tilbage. 4

5 Kombination med undersøgelser af brugervenlighed Ulempen ved logfilsanalysen er, at den ikke kan fortælle noget om brugernes motivation for at handle, som de har gjort. Derfor kan analysen med fordel kombineres med brugerundersøgelser. En brugerundersøgelse kunne f.eks. afsløre, om brugeren har problemer med at skelne imellem de enkelte søgefelter til emnesøgning eller titelsøgning. På samme måde kan brugerne inddrages til at afprøve de tiltænkte hjælpefunktioner, der skal forbedre brugervenligheden af systemet. Selvom brugerne måske får bedre søgeresultater, kan de sagtens have problemer med at forstå, hvordan hjælpefunktioner får søgesystemet til at fungere specielt hvis hjælpefunktionerne kræver, at brugeren aktiverer dem først. Søgning og søgeproblemer Nedenfor har vi skitseret en del af problemerne og i et vist omfang også givet nogle bud på deres løsning. Om disse bud er realistiske at gennemføre vil dels afhænge af, om de vil give brugerne mere relevante resultater og informationer, dels om de rent teknisk kan gennemføres på en sådan måde, at de for brugeren giver en så forståelig og effektiv grænseflade (både kompleksitet og tid er vigtigt), at brugeren vil vente på resultatet. Problemerne er mangeartede, men kan dog grupperes efter art: 1. Stavefejl og stavemåder A. Enkeltord Der er deciderede stave- og slåfejl, hvor der enten er et bogstav for meget eller for lidt eller der måske er byttet rundt på to bogstaver: hjememeside eller hjemmedise. Der kan være fejl i forhold til retskrivningsordbogen (brændnæller for brændenælder) eller forlag og forfatter kan have ønsket at stave f.eks. en titel anderledes end man vanligt ville gøre det: Konkyliesamlerne (konkyliesamlerne). Løsningsmodel Systemet kunne f.eks. konfigureres til at se bort fra specialtegn, som bindestreg, accenter, mm, eller systemet kunne foretage en automatisk trunkering af ordet, så man undgår entalog flertalsvariationer. I den yderste konsekvens af denne løsningsmodel kunne man fjerne flere stavelser af søgeordet indtil man kun bruger ordets stamme til at søge på. 5

6 B. Fraser og sammensatte ord (flerordssøgning) Mange brugere kan være i tvivl om, hvorvidt udtryk skal skrives som et eller flere ord: acetylensvejsning ikke acetylen svejsning; adgangsforhold ikke adgangs forhold; sadomasochisme ikke sado-masochisme Løsning Hvis en søgning ikke giver nogen resultater, kan søgningen gentages ved at opdele de indtastede ord efter delordene evt. afsluttet i trunkeret form. C. Søgninger med flere ord Brugere anvender i gennemsnit 2 ord pr. søgning, men det kræver kun, at systemet ikke kan identificere det ene af begreber, før søgningen mislykkes. Brugeren har ikke nødvendigvis lavet en fejl, men årsagen kan lige så vel være, at det ene ord simpelthen ikke findes i basen. Derfor kunne en meget simpel løsning være at ændre systemets måde at koble de to begreber sammen på. Søgninger knyttes automatisk sammen med en "OG" operator, der betyder at begge begreber skal være til stede i den samme titelbeskrivelse for at bogen genfindes. Hvis systemet ikke kan finde titelbeskrivelser, hvor begge søgeord indgår i, er de fleste bibliotekssystemer sat op til at operatoren OG erstattes med ELLER med ofte meget store og ubrugelige resultater til følge. 2. Kontrollerede (emne)ord Kontrollerede emneord (stenalder frem for stenalderen; afrocubansk musik for afro-cubansk musik men ikke afro-amerikansk musik, derimod afroamerikansk musik) og konventioner og egennavne (Suzanne Brøgger, Johannes Møllehave (ikke Johs. Møllehave)), Marianne Fredriksson (ikke Marianne Frederiksson), Nikita S. Chrustjev (ikke Nikita Krustjev, selvom titlen på bogen faktisk staves således) Løsningsmodeller Et søgeord eller kriterium, som ikke findes umiddelbart, kan søges i en fælles ordliste, og systemet vil på det grundlag generere en oversigt over nærliggende ord eller fraser, som derefter vil kunne aktiveres af brugeren, evt. både ordet 'før' og 'efter', fra listen. Query expansion Her er der tale om et redskab, der kaldes "query expansion," eller søgeudvidelse. Ved query expansion vil systemet analysere brugerens søgning og give forslag til forbedringer. Brugeren står nemlig ofte på bar bund, hvis søgningen ikke lykkes første gang. Systemet kan f.eks. gå i dialog med brugeren og præsentere ham for beslægtede søgeord, som brugeren så selv kan søge videre på. Eller systemet kan selv tage initiativet og udvide søgningen, så brugeren ikke bliver irriteret over at skulle træffe en række nye valg for at finde det ønskede. Et praktisk eksempel på query expansion finder man i Jørgen Pedersens speciale (2003). På baggrund af en logfilsanalyse af brugerne søgninger fremstiller han en model for query expansion, der skal løse de situationer, hvor brugerne har fået 0 hit. (Se nærmere i J. Bech Pedersen). En sammenligning kræver en 'afstandsfunktion', dvs. en måde at afgøre hvilke af to ord, der er tættest på hinanden. Da fejl kan betyde manglende eller for mange bogstaver er det ikke en sædvanlig bogstav for bogstav metode. 3. Ordlister Der skal utvivlsomt bygges på flere samtidige løsningsmodeller for data til ordlister: A. Én model kan være via logfilanalyser at opsamle de søgeord og søgefraser, som brugerne rent faktisk bruger. I de tilfælde, hvor resultatet i logfilerne har været 0 hits, skal der udarbejdes en liste over måske de 300 mest anvendte udtryk, som derefter placeres i en konkordans med relation til søgeord og fraser, der vil give relevante resultater. B. En anden model vil være at lave ordlister med udtræk af databasen på forfatternavn, emneord og titler. C. En tredje model er anvendelse af en negativ-liste eller stopordsliste indeholdende ord (fyldord som den, det, en, et, i, the, die, das m.fl.), der skal ses bort fra i søgning. Et opslag i sådan en liste kan angive, at ordet helt skal udgå. 6

7 A. Emnemæssige relationer i brug af ordlister En ordliste, hvor stor den end er, indeholder naturligvis ingen emnemæssige relationer. Derfor skal der arbejdes med metoder til at angive relationer mellem ord og fraser. En metode er at konstruere en elektronisk thesaurus, hvor ordene indbyrdes er forbundet, enten i en form for træstruktur eller koblet sammen via DK5: 58.8 Fugle Enkelte ordener Ynglefugle , 58.86, Andefugle Edderfugle Gæs Svaner Ænder [samt 6 andre fugle] Rovfugle Falke Høge Musvåger Spurvehøge Ørne Hønsefugle Agerhøns Fasaner Kalkuner B. Klynger En anden måde at skabe eller knytte relationer på er at udnytte, at ord, begreber og navne ofte hører sammen i forskellige konstellationer eller klynger. Det være sig emnemæssige, udgivelsesmæssige, mediemæssige eller endda socio-kulturelle sammenhænge som f.eks. Oprør fra midten med Niels I. Meyer, K. Helveg Petersen og Villy Sørensen; Ritt Bjerregaards kaffeklub eller kunstnergrupper som COBRA med Asger Jorn, Egill Jacobsen, Heerup m.m.fl. Kunne man forestillet sig konstrueret klyngedannelser, som kunne give brugbare relationer og associationsmuligheder? 4. Specialtegn eller Syntax error in query De fleste søgesystemer (herunder også bibliotekssystemer) har ikke taget højde for, at specialtegn kan indgå i søgekriterier, f.eks. titlerne - & Co. (Bergsøe & Co.), 4½ (Agatha Christie: Afgang 4½ fra Paddington), 9/11 (Noam Chomsky's bog om 11. september), 100% (CD-titel med Birthe Kjær), +1 service (Clauys Helmann Hansens bog om +1 service inden for kundebetjening), + - balancen (Julia Vøldan: Plus-minus-balancen). De fleste systemer melder i de tilfælde "Syntax error in query". Løsningsmodel En løsning er at anvende ordlister også for specialtegnene: De placeres i en særlig ordliste, så de vil blive opfattet som valide tegn og ikke som tegn i programmeringssproget. 5. Ordenes rækkefølge i et søgekriterium Jens Christian Grøndahl - Grøndahl Jens Christian - Grøndahl, Jens Christian Systemet skal kunne håndtere alle tre varianter. Løsningsmodel Hvis brugeren anvender "forfattersøgning" skal navnet inverteres på den rigtige måde. Den letteste løsning er at ændre langordssøgingen til en enkeltordssøgning, så de tre led i navnet "jens christian grøndahl" kombineres med boolesk "OG". 7

8 6. Ingen fundne poster Løsning kunne være at foreslå brugeren 'relaterede' ord at søge på. Her vil man kunne inddrage erfaringerne med metoderne udarbejdet omkring stavefejl og anvende disse metoder til automatisk at foretage alternative søgninger. Det er her værd at bemærke, at klassemærkerlister er en speciel form for stoplister, og de har den fordel, at de kan udtrækkes mere generelt end kun til logfilernes søgeord. Brugeren kunne også præsenteres for et opslag i databasens register, hvor de nærmest beslægtede ord til søgeordet bliver præsenteret i alfabetisk rækkefølge. Rankering og sortering Præsentationen af et givet resultat er næsten lige så vigtigt som fangsten af det. Google's store popularitet skyldes bl.a. at den er i stand til at præsentere væsentlige og relevante dokumenter øverst i et resultatsæt. Det bygger for en stor del på linkrelationer. En sådan relation kan ikke uden videre overføres til en biblioteksdatabase, men man kunne eksperimentere med at vægte forskellige elementer forskelligt. Søgemaskinen skal naturligvis kunne kende forskel på, om der søges på et emne, en forfatter eller en titel. Det kunne ske ved skjulte opslag i interne registre. 1. Søgning på en forfatter Søges der på en forfatter kunne der tildeles vægtningspoint afhængig af hvor og hvor ofte navnet forekommer i en post. Forekommer det i forfatterfeltet tildeles det f.eks. 10 point. Forekommer det i medforfatterfeltet (medforfatter, oversætter, illustrator, udgiver) tildeles det måske 6 point. Forekommer det i notefeltet tildeles det 3 point. Forekommer det som emneord tildeles det også 10 point. Forekommer navnet alle 4 steder gives i alt 19 point. Er forfatteren "kun" redaktør eller oversætter opnås kun 6 point. Er forfatteren blot omtalt i noten gives 3 point. 2. Søgning på en titel Søges der på en titel kunne der tildeles vægtningspoint afhængig af hvor og hvor ofte titlen forekommer. Forekommer den i titelfeltet gives der f.eks. 10 point. Forekommer den i noten, gives 3 point. Er det en analytisk titel gives 6 point. Findes titlen som emne gives 6 point. Optræder bogtitler kun kodet som materiale bog tildeles yderligere 5 point. Optræder bogtitler både kodet som materiale bog og lydbog gives der ikke ekstra point. Optræder bogtitler både kodet som materiale bog og stor skrift gives der ikke ekstra point. Musiktitler kodet som cd-udgivelse tildeles 10 point, kodet som noder tildeles de 8 point, kodet som kassettebånd tildeles de 4 point og som lp-plader tildeles de 2 point. 3. Emner Emner og emneord kan optræder flere steder i en katalogiseringspost. Først og fremmest naturligvis som kontrollerede og ukontrollerede emneord, men desuden i titel, undertitel og i noten. Optræder ordet som emneord tildeles 10 point, i titlen tildeles det 8 point, i undertitlen 6 point og i noten 4 point. Pryor, Karen Klikkertræning af hunde / Karen Pryor ; oversat af Dinny Lund udgave, 1. oplag. - [Kbh.] : Aschehoug : i samarbejde med Dansk Kennel Klub, sider : ill. i farver. Originaltitel: Clicker training for dogs. Om træning af hunde ved hjælp af en klikker - en lille plastikæske med en blikplade, der giver et hurtigt dobbeltklik ved tryk. Emner: hunde * hundedressur * dressur Ovenstående bog om hunde vil med pointsystemet få tildelt 32 point ( 2 x 10 som emneord, 8 for titlen og 4 for noten) 8

9 4. For mange resultater, når søgeordet eller søgeordene ikke er præcise nok En kombination af to ord giver ofte irrelevante resultater, da de to ord ikke har andet til fælles end at de optræder i samme post. Løsning Der bør arbejdes med mulighed for nærliggende ord og fraser. Her vil man kunne inddrage erfaringerne med metoderne udarbejdet omkring stavefejl og anvende disse metoder til automatisk at foretage alternative søgninger. Relevans Et aspekt af rankering og sortering er relevans. Information bliver mere attraktiv, jo højere relevansen er for modtageren. Modtageren er mere motiveret for at modtage information, som er præcis, nem at få fat i og som kan relateres til noget, som brugeren ved i forvejen. Argumentet er at den viden, som brugeren har i forvejen, kan få endnu større betydning, hvis han får tilføjet den rigtige information på det rigtige tidspunkt, og som sætter den eksisterende viden i et nyt lys. Det er en kendt sag at vellykket kommunikation foregår på modtagerens præmisser. Det betyder at en vellykket formidling på internettet kun kan forekomme, hvis afsenderen har noget relevant at sige til den besøgende på webstedet. Med andre ord: Et stykke information indgår kun optimalt i kommunikationen med brugeren, hvis brugerens eksisterende viden kan sættes i sammenhæng med det webstedet prøver at formidle. Har brugeren fået opfyldt sit grundlæggende informationsbehov det brugeren som udgangspunkt eftersøgte, kunne historien slutte her. Men under gunstige omstændigheder er brugeren modtagelig for yderligere information, hvis informationen vel at mærke har relevans. Har vi som udbyder mere af samme slags, er det rette tidspunkt nu indtruffet til, at det kan være på sin plads at præsentere det for brugeren som en slags dessert efter hovedmåltidet. Lykkes det, taler man om seducible moments forførende øjeblikke, hvor vi som bruger er højt motiveret for at modtage yderligere relevant information. Et stykke hen ad vejen kan en god sortering og rankering skabe relevans og sammenhæng i den præsenterede information, men kan vi som udbyder også berige det basale informationsbehov med yderligere raffinementer og højrelevant information fra måske helt uventet side, ja så er der gode chancer for, at brugeren hellere end gerne vil se nærmere på det tilbudte. Information fra "uventet side" kunne eksempelvis være fra webstedet i øvrigt, ikke umiddelbart tilgængelige betalingsdatabaser eller f.eks. mange af bibliotekernes ofte ukendte nettjenester. Lykkes det at forene disse forskelligartede informationer og lykkes det at skabe disse forførende øjeblikke, taler man om overbevisende design (persuasive design). Næste generation Næste generation af et bibliotekssystem vil kunne inddrage udlånsfrekvens og kollaborativ filtrering trækkende på data fra udlån og sammenhæng mellem udlån, således at der også kan vægtes efter kriteriet "det populære er også det vigtigste", som benyttes hos Google. Projektidé Igennem opsamling af de tilgængelighedsproblemer, der er for slutbrugeren i de eksisterende bibliotekssystemer, opstilles en problemkatalog som i oversigtsform systematiserer problemfelterne. Her tænkes specielt på søgeproblemer, men også på sortering, rankering og relevans samt systemernes generelle brugbarhed. Der udvikles en metode til beskrivelse og analyse af problemfelterne. Tilgængelighedsproblemerne i forhold til eksisterende bibliotekssystemer kan derefter identificeres, beskrives og analyseres i forhold til metoden. På baggrund af beskrivelserne og analyserne udvikles konkrete løsningsforslag til afhjælpning af søgeproblemerne og de øvrige vanskeligheder i forbindelse med anvendelighed. Prototyper af relevante søge- og tilgængelighedsfunktioner udvikles. 9

10 De nye funktioner testes undervejs gennem bl.a. fokusgrupper og usabilitytests. De udviklede funktioner stilles til rådighed for systemleverandørerne, således at de kan implementeres i de kommende generationer af danske bibliotekssystemer. Kilder: Andersson, Bjarne og Søren Møller: Forsøg med internet-søgeteknik til Rubikon, Roskilde Universitetsbibliotek online-katalog. URL: Jørgen Bech Pedersen: Query expansion i BibHit. Løsningsforslag til 0 hit-søgninger. Utrykt speciale fra Danmarks Biblioteksskole, Aalborg Afd., URL: Google's technology playground URL: Hofman Hansen, Jens: Når texanere går på netbiblioteket. Om hvorfor relevans er afgørende, når Library of Texas vil henvende sig til brugere på internettet. Utrykt speciale fra Århus Universitet, Institut for Informationsvidenskab URL: Bilag: Hofman Hansen, Jens: Relevans på Silkeborg Biblioteks hjemmeside. Oplæg med afsæt i projekt Libraries of Texas. 22. sept bl. Hofman Hansen, Jens: Søgefunktionen skal være synlig. URL: Lerche, Anette: Google er Gud (i: Bibliotekspressen, 2003, nr. 16, s ). URL: Molich, Rolf: Effektiv søgning på web-steder. URL:http://www.dialogdesign.dk/tekster/soegning.doc Nielsen, Jakob, Rolf Molich, Carolyn Snyder og Susan Farrell: E-commerce user experience: Search. Nielsen Norman Group, URL: Spool, Jared: Why Amazon Succeeds. And Why It Won't Help You. User Interface Engineering, URL: Sådan bliver det elektroniske bibliotek brugervenligt. Best practice rapport baseret på usability-test af danske folkebibliotekers websteder. Samlet rapport af Jens Madsen, Julia Gardner, Jens Hofman Hansen. UNI-C, URL: Navne og adresser Lars Bornæs Udviklings- og personalechef - tlf Karen Thomsen Systemudvikler, datalog - tlf Jørgen Bech Pedersen B&U s webredaktør, cand. scient. bibl. - tlf Per Hofman Hansen Webredaktør og IT-konsulent, bibliotekar - tlf

11 Bilag A: Der er mange årsager til at søgninger ikke lykkes mellemøsten Susanne Broegger 9/11 [Søgning uden indhold] Grieg Chemical permeation enhancers Jensen, Johannes V. 763 poster Intet relevant i søgeresultatet Søgningen "susanne broegger" Intollerance over resulterede ikke i fundne for stavefejl poster. Prøv søgning hvor alle termer er trunkerede Prøv søgning i bibliotek.dk Fejlbesked : Syntax error in Tekniske fejl query Fejlbesked : Empty request Anføres i titelfeltet i stedet for i forfatterfeltet Søgningen "Chemical permeation enhancers handbook" resulterede ikke i fundne poster. 16% 14% 10% Søgefeltets formål 9% er uklart Biblioteket har ikke 6% materialet Link p å forfatternavn vildleder Diverse 3% 6% Kilde: S ådan bliver det elektroniske bibliotek brugervenligt. UNI-C,

BibMobil brugertest Forår 2010

BibMobil brugertest Forår 2010 BibMobil brugertest Forår 2010 Version 1.0 Silkeborg Bibliotekerne forår 2010 Version 1.0 Karen Thomsen og Ulla Andersen Indhold BibMobil brugertest forår 2010... 5 BibMobil projektet... 5 Formål... 5

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Det brugervenlige elektroniske bibliotek. Midtvejsrapport for www.silkeborg-bibliotek.dk

Det brugervenlige elektroniske bibliotek. Midtvejsrapport for www.silkeborg-bibliotek.dk Det brugervenlige elektroniske bibliotek Midtvejsrapport for www.silkeborg-bibliotek.dk Det brugervenlige elektroniske bibliotek Midtvejsrapport for www.silkeborg-bibliotek.dk UNI C 17. september 2002

Læs mere

IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE. Hasim Coskun. Eksamensprojekt, Diplom IT. Danmarks Tekniske Universitet. Vejleder.

IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE. Hasim Coskun. Eksamensprojekt, Diplom IT. Danmarks Tekniske Universitet. Vejleder. IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE Hasim Coskun Eksamensprojekt, Diplom IT Danmarks Tekniske Universitet 2010 Vejleder Finn Gustafsson Abstrakt Implementerer en parser prototype i PHP til en nyhedssøgemaskine.

Læs mere

Test af brugervenlighed af www.silkeborg-bibliotek.dk

Test af brugervenlighed af www.silkeborg-bibliotek.dk Test af brugervenlighed af www.silkeborg-bibliotek.dk Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich August 2001 DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Resumé s websted er i maj 2001 blevet

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Kassation i folkebiblioteker RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 6

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Kassation i folkebiblioteker RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 6 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Kassation i folkebiblioteker BS RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 6 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Kassation i folkebiblioteker Introduktion til en metode Råd og vink fra Biblioteksstyrelsen

Læs mere

Brugerne bruger nettet bevidst og ignorerer fyldet Webrapport 2001 December 2001 Skrevet af Sofie Scheutz, DialogDesign, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse

Brugerne bruger nettet bevidst og ignorerer fyldet Webrapport 2001 December 2001 Skrevet af Sofie Scheutz, DialogDesign, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Brugerne bruger nettet bevidst og ignorerer fyldet Webrapport 2001 December 2001 Skrevet af Sofie Scheutz, DialogDesign, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indledning 1. Resumé og konklusion Brugere bruger nettet

Læs mere

En sammenlignende analyse af SØGNING VIA NAVIGATIONSSØGNING/BROWSING OG SØGEMASKINER. på hjemmesider

En sammenlignende analyse af SØGNING VIA NAVIGATIONSSØGNING/BROWSING OG SØGEMASKINER. på hjemmesider En sammenlignende analyse af SØGNING VIA NAVIGATIONSSØGNING/BROWSING OG SØGEMASKINER på hjemmesider Hans Andersen, Masteruddannelsen, Afgangsprojekt, marts 2010 1 Indhold Indhold... 2 1 Abstact... 3 2

Læs mere

Foranalyse om eksplorativ søgning

Foranalyse om eksplorativ søgning Foranalyse om eksplorativ søgning Maj 2010 Katja Guldbæk Rasmussen, Bjarne Andersson, Søren Møller, Kasper Løvschall, Jørn Thøgersen og Michael Poltorak Nielsen 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Hvad er eksplorativ

Læs mere

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information.

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten

Læs mere

'HQ7HNQLVN1DWXUYLGHQVNDEHOLJH%DVLVXGGDQQHOVH

'HQ7HNQLVN1DWXUYLGHQVNDEHOLJH%DVLVXGGDQQHOVH 'HQ7HNQLVN1DWXUYLGHQVNDEHOLJH%DVLVXGGDQQHOVH 6WRUJUXSSH 7LWHODen Virtuelle Virkelighed 7HPDVirkelighed og Modeller 3URMHNWSHULRGH13. oktober 2000 18. december 2000 3URMHNWJUXSSH358 6\QRSVLV 'HOWDJHUH Henrik

Læs mere

Test af brugervenlighed af www.ikea.dk

Test af brugervenlighed af www.ikea.dk Test af brugervenlighed af www.ikea.dk Udarbejdet for DialogDesign ved Rolf Molich April 2001 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Resumé tilbyder sine kunder e-handel

Læs mere

Ny intranetside for studerende på RUC

Ny intranetside for studerende på RUC Ny intranetside for studerende på RUC Humanistisk-teknologisk basisstudie 1. semester, efterår 2011 Helene Louise Horskjær Fallesen, 46896 Flemming Damsgaard Andersen, 46912 Kasper Wandahl Fogh, 46839

Læs mere

Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår. Synopsis: Titel: Analyse af Trendsales. Tema: Analyse af IT-systemer. Projektperiode: P1

Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår. Synopsis: Titel: Analyse af Trendsales. Tema: Analyse af IT-systemer. Projektperiode: P1 Forside Titel: Analyse af Trendsales Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår Tema: Analyse af IT-systemer Projektperiode: P1 Projektgruppe: B 126 - Informatik Deltagere: Camilla Kjærsgaard

Læs mere

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen 2010 Rejseplanen Roskilde Universitet, RUC Hum-Tek, Hus 08.1, Gruppe 4 Vejleder: Niels Jørgensen Tegn u. mellemrum: 121.531 Dato: 21-12-2010 Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard

Læs mere

DEF-rapport. http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32]

DEF-rapport. http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32] http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32] http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (2 of 39) [19-09-2001 16:32:32] Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Læs mere

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Ressourcevurdering, metode, brugerundersøgelsens resultater, prototype, interaktionsdesign, grafik og layout og integration

Læs mere

Modul 2 projekt Marie Højlt & Anne Rosenstand Hansen D.19.12.06

Modul 2 projekt Marie Højlt & Anne Rosenstand Hansen D.19.12.06 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og problemfelt... 4 1.1 Problemfelt... 4 1.1.1 Problemformulering... 7 2 Metode... 8 2.1 Motivation... 8 2.2 Begrebsafklaring... 8 2.3 Valg af teori...10 2.4 Empiri...11

Læs mere

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne.

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. Jeg har valgt at vise de 10 mindst betydende parametre, nemlig parametrene 48 til 58, så du kan få

Læs mere

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT Dok-ID: DEF-HM-00-01 Version: 1.0 Dato: 14/04-2000 Status: Endelig Ansvarlige: Mikkel Verner Nielsen, Christian Yndigegn, Kaj Grønbæk Tilgængelighed:

Læs mere

Lene Gry Huybens Hald. Abstract

Lene Gry Huybens Hald. Abstract Abstract In this thesis: "Bing vs. Google - a measurement of the effectiveness and overlap of two search engines", the internet search engines Bing and Google are measured for their effectiveness and ability

Læs mere

Udbredelse og anvendelse af læremidler - hvad skete der med Netpilot?

Udbredelse og anvendelse af læremidler - hvad skete der med Netpilot? Udbredelse og anvendelse af læremidler - hvad skete der med Netpilot? Ann-Thérèse Arstorp Institut for didaktik ISBN 978-87-92489-00-5 1 Indledning... 2 2 Rapportens formål... 2 3 Netpilot projektet...

Læs mere

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22 Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 PROBLEMFELT... 4 PROBLEMFORMULERING... 5 AFGRÆSNING... 6 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE... 6 MÅLGRUPPE... 7 TEORI & ARBEJDSPROCES I PROJEKTET... 8 INTERNETKOMMUNIKATION... 9

Læs mere

Brugernes oplevelse af store danske netsteder

Brugernes oplevelse af store danske netsteder De spræller i nettet:: Brugernes oplevelse af store danske netsteder 3. marts 1999 Skrevet af Rolf Molich og Sofie Scheutz, DialogDesign, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Christian Gram, Instituttet for Informationsteknologi,

Læs mere

Den Selvbetjente Biblioteksfilial. Realisering 2006. Evaluering. et projekt på. Gjern Bibliotek. et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune.

Den Selvbetjente Biblioteksfilial. Realisering 2006. Evaluering. et projekt på. Gjern Bibliotek. et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune. Den Selvbetjente Biblioteksfilial Realisering 2006 Evaluering af et projekt på Gjern Bibliotek et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune Efteråret 2007 Evaluering - november 2007 ved Mogens Larsen & Karen

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Biblioteket, det er der en app til!

Biblioteket, det er der en app til! Det Informationsvidenskabelige Akademi Biblioteket, det er der en app til! Heuristisk evaluering af Silkeborg bibliotekernes app 25-05-2011 Bacheloropgave forår 2011 Vejleder: Haakon Lund Ordtælling:12133

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

Effektiv brug af usability testing

Effektiv brug af usability testing , mm@bright.dk, ad@asym.dk Usability testing er en kendt og efterprøvet metode til vurdering af brugbarheden af et produkt og den kan finde anvendelse i mange forskellige situationer og på forskellige

Læs mere