7. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet"

Transkript

1 AARHUS UNIVERSITET Møde den: 4. juni 2015 kl Mødelokale: (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Annette Graae, Ditte Jessing, Gitte Pedersen Viftrup, Mette Bøj Brodersen, Pia Vestgård Kristensen, Signe Osbahr (referent) 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af næstformand Næstformanden vælges bland medarbejderrepræsentanterne Dato: 22. maj 2015 Side 1/1 3. Belysning i Fredrikshus 4. Omrokkering i Fredrikshus 5. Proces for fysisk APV i efteråret 2015 Tidsplan medsendt som bilag. Hvis AU HR offentligøre tidspunkter og yderligere information vedr. temamøde om fysisk APV og den efterfølgende uddannelse i handlingsplanssystemet, vil dette blive medbragt på mødet. 6. Indsatsområder vedr. psykisk arbejdsmiljø J.fr. den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal LAMU forholde sig til hvilke indsatsområder vedr. psykisk arbejdsmiljø, der skal være i fokus for det nyetablerede VD-område. Der medsendes sammenskrivning af plancherne fra fællesseminarets workshop om kultur og trivsel til understøttelse af drøftelsen. 7. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet lokalt. 8. Eventuelt Medsendes til orientering: Den årlige arbejdsmiljødrøftelse vedtaget af interim LAMU d. 19. januar 2015 Sagsfremstilling og 2 bilag med arbejdsmiljøstatistikker 2014 Aarhus Universitet

2 AARHUS UNIVERSITET Tiltrådt af HSU og HAMU 6. november 2014 Tidsplan APV 2015/ kvartal 2015: HSU og HAMU fællesmøde hvor rapporteringsform og håndteringen af de kvalitative kommentarer i den psykiske APV 2015/2016 drøftes og besluttes. 3. kvartal 2015: Datagrundlag for spørgeskemaundersøgelserne: Verificering af medarbejderlister hos institut-/center-/afdelingssekretariaterne/administrationens enheder via persondataredaktørerne. Ultimo 3. kvartal/primo 4. kvartal 2015: Fysisk APV spørgeskemaundersøgelse Ultimo 3. kvartal/primo 4. kvartal 2015: HSU og HAMU fællesmøde, hvor spørgeskemaet for psykisk APV 2015 drøftes og godkendes. 4. kvartal 2015: Medarbejderhøring om psykisk APV spørgeskema, kvalitative kommentarer og forventninger til data (rapporteringsform) Ultimo 1. kvartal 2016: Psykisk APV spørgeskemaundersøgelse Primo 2. kvartal 2016: Hovedrapport og detaljerede data på psykisk APV til hovedområdernes enheder. 1

3 Bord 1 Hvad kan ledelsen gøre for at skabe rammer for disse værdier og leveregler? Anerkender tilgang i dialog og samarbejde Involverende ledelse Tilstedeværelse Synlighed Flydende information mellem hierarkier Hvilke værdier og leveregler ønsker vi, at der skal være i AU Uddannelse? Åbenhed og transparens i beslutningerne Anerkendende kultur Respekt for den enkle Hvad kan du selv gøre for at sikre disse værdier og leveregler? Kollegial faglig sparring Mere dynamik og mødende (Walk and talk, stand up tavlemøder etc.) Nysgerrighed og interesse for hinanden

4 Bord 2 Hvad kan du selv gøre for at sikre disse værdier og leveregler? Gå foran med et godt eksempel Nærvær, empati, løsningssortering Investere i fællesskab Hvilke værdier og leveregler ønsker vi, at der skal være i AU Uddannelse? Synliggør successer anerkendelse Fælles mailkultur o Kvitter for modtagelse o Tak- mail Værktøjer til at sætte rammer for godt teamkultur, herunder indsigt i hinandens opgaver (prioriteringer) Hvad kan ledelsen gøre for at skabe rammer for disse værdier og leveregler? Udvikle konkrete redskaber til at fejre successer - en vifte af muligheder og afhængig af situation temperament Markere successer gå foran med det gode eksempel Understøtte at problemopgaver får ros ( også)

5 Bord 3 Hvad kan du selv gøre for at sikre disse værdier og leveregler? Åben og positiv tilgang Medansvar Sætte tid af til hinanden Hvilke værdier og leveregler ønsker vi at der være i AU Uddannelse? Respekt for forskellighed Godt samarbejde og vidensdeling Godt frokostmiljø Hvad kan ledelsen gøre for at skabe rammer for disse værdier og leveregler? I italesættelse Synlighed/ tilgængelighed Skabe gode fysikske rammer

6 Bord 4 Hvilke værdier og leveregler ønsker vi, at der skal være i AU Uddannelse? Kendskab giver venskab Anderkendende tilgang Positiv kultur Hvad kan ledelsen gøre for at skabe rammer for disse værdier og leveregler? Udvise tillid Værdsætte og andekende Give plads til indflydelse på eget arbejde Hvad kan du selv gøre for at sikre disse værdier og leveregler? En positiv, åben og fleksibel tilgang Udvise tillidsskabende respekt og interesse Give plads til hinanden i opgaveløsning

7 Bord 5 Hvilke værdier og leveregler ønsker vi, at der skal være i AU Uddannelse? Respekt o Respekt for fælles mål o Gensidig respekt o Faglig respekt (overfor alle (vip/tap)) o Respekt for andres tid o Respekt er fundamentet for at en arbejdsplads fungerer o En ordentlig tone Troværdighed o Tillid til hinanden o Tillid ift. dem vi servicerer o Høj faglig kvalitet skaber troværdighed om AU Uddannelse Tillid o Professionel udførsel af ens arbejde også tillid til at andre gør det samme o Mulighed for at indrømme egen fejl o Mulighed for at sige til hvis der er opgaver, man ikke kan finde ud af eller skal have hjælp til Hvad kan ledelsen gøre for at skabe rammer for disse værdier og leveregler? Prioritering o Sikring af kvalitet i den enkelte opgave o Fælles mål og modet til at fastholde disse o Synliggøre konsekvenserne af prioritering Åbenhed o Information om mål, midler m.m. o Skabe fælles mål o Åbenhed om prioritering o Lederen som rollemodel for respekt, troværdighed lederen somkulturbærer Synlig ledelse o Samme som ovenfor Kommunikation o Hænger sammen med åbenhed Alle fire punkter hænger tæt sammen. Ledelsen skal skabe rum for konstruktiv kritik og udvikling.

8 Hvad kan du selv gøre for at sikre disse værdier og leveregler? Efterleve de tre værdier (respekt, troværdighed, tillid) o Turde sige til en kollega eller leder hvis disse værdier ikke efterleves o ærlighed Være klar over hvad man kan påvirke - og starte der Være opmærksom på, hvordan man selv har det Anderkende når andre handler efter værdierne Det er ens eget ansvar at sprede glæde Villighed til vidensdeling (tillidsskabende) o Gensidig respekt for kollegers fagligheder

9 Bord 6 Hvilke værdier og leveregler ønsker vi, at der skal være i AU Uddannelse? I AU Uddannelse har vi høje ambitioner og højt fagligt niveau det er den vare, vi leverer I AU Uddannelse udviser vi gensidig respekt for hinandens opgaver, tid, forskellige fagligheder osv. I AU Uddannelse arbejder vi på at sikre kvalificeret service med udgangspunkt i konstruktiv sparring med interne samarbejdspartnere for at levere de bedste uddannelser Hvad kan ledelsen gøre for at skabe rammer for disse værdier og leveregler? Skabe tid og rum til at mødes på tværs for at vi kan skabe en fælles kultur og fælles mål i AU Uddannelse fx VD-seminar, føl-ordning Sakbe tydelighed om kerneydelsen og hvordan den relaterer sig til de enkelte afdelinger i AU Uddannelses arbejdsopgaver Fokus på kompetenceudvikling, opkvalificering, faglig udvikling Hvad kan du selv gøre for at sikre disse værdier og leveregler? Positiv og konstruktiv tilgang til kolleger, arbejdsopgaver, ledelse osv. Fokus på deling af viden og information både faglig og praktisk, fx cc på mails, information om, når man er væk, opfølgning på mails. Plads til forskellighed, rum for opmærksomhed vær opmærksom på ens kolleger, men have respekt for at folk er foskellige

10 Bord 7 Hvilke værdier og leveregler ønsker vi, at der skal være i AU Uddannelse? Rummelighed, tillid, respekt Hjælpsomhed, omsorg, plads til at sige fra Levende læringsmiljø nysgerrighed, vidensdeling, plads til fejl Hvad kan ledelsen gøre for at skabe rammer for disse værdier og leveregler? Prioritere opgaver + tid til læring og udvikling Åbenhed ledelsen går forrest Fælles arrangementer, rammer, projekter lære hinanden at kende for at kunne bruge hinanden Hvad kan du selv gøre for at sikre disse værdier og leveregler? Udvise initiativ, ansvar og aktiv deltagelse Nysgerrighed, være opsøgende og kreativ, tænk ud af boksen

11 Bord 8 Hvilke værdier og leveregler ønsker vi, at der skal være i AU Uddannelse? God omgangstone og anerkendende adfærd Respekter hinanden og kompetencer kvalitetsbevidsthed Hvad kan ledelsen gøre for at skabe rammer for disse værdier og leveregler? Gå foran med det gode eksempel & positiv forstærkning af ønsket adfærd Mål & strategi samstemt med ressourcer (tid, viden) og kvalitet Skabe inddragelse & transperans Hvad kan du selv gøre for at sikre disse værdier og leveregler? Husk at rode og giv konstruktiv saglig feedback/kritik Spil aktivt ind Hold fokus på service, sammenhæng, mening & værdi

12 Bord 9 Hvilke værdier og leveregler ønsker vi, at der skal være i AU Uddannelse? Gensidig respekt og ordentlig omgangstone uanset faglig baggrund og arbejdsområde Åben kommunikation & dialog mhp. fælles forståelse Betragte andre områder som medspillere i stedet for modspillere enhedskultur Hvad kan ledelsen gøre for at skabe rammer for disse værdier og leveregler? Øge kendskabet til andre områder via fællesarrangementer Leading by example Øget medarbejderinddragelse i beslutningsprocesser Øget brug af ad-hoc tværgående arbejdsgrupper Hvad kan du selv gøre for at sikre disse værdier og leveregler? Behandl andre som du selv vil behandles Send ikke mails, når du er vred sov på det. Og læs mails i en positiv ånd Kræv god ledelse

13 Bord 10 Hvilke værdier og leveregler ønsker vi, at der skal være i AU Uddannelse? Åbenhed Imødekommenhed Engagement Hvad kan ledelsen gøre for at skabe rammer for disse værdier og leveregler? Lytte Kommunikere tydelige mål/resultater Give plads Hvad kan du selv gøre for at sikre disse værdier og leveregler? Give sin mening til kende Videndele Vis initiativ

14 Bord 11 Hvilke værdier og leveregler ønsker vi, at der skal være i AU Uddannelse? Worklife balance (balance mellem arbejde og privat) fleksibilitet Godt kollegaskab så det er rart at gå på arbejde Samarbejde på tværs i AU Uddannelse i respekt for forskellig fagligheder og arbejdsopgaver Hvad kan ledelsen gøre for at skabe rammer for disse værdier og leveregler? Ledelsen italesætter løbende regler for fleksibilitet (arbejdstider, mailkultur, sygedage osv) undgå stress Støtte op om sociale tiltag. Legalisere pauser. Nærværende ledelse Øe kendskab til hinandens afdelinger og arbejdsopgaver. Videregive informationer. Hvad kan du selv gøre for at sikre disse værdier og leveregler? Ordentlig holdning, så fleksibiliteten ikke bliver misbrugt. Respekt for kollegaer sige fra kommunikation med kollegaer Worklige balance: sætte ord på prioriteringer Deltage i arrangementer engagement Være åben og nysgerrig. Have respekt og vise hensyn for andres arbejde

15 Bord 12 Hvilke værdier og leveregler ønsker vi, at der skal være i AU Uddannelse? Forståelse for forskellighed. Ikke tage viden for givet. Bruge forskellighed til at skabe et stærkt potentiale. Dele og modtage sine erfaringer positive som negative med andre Dele de muligheder/erfaringer som andre faggrupper har med hinanden Hvad kan ledelsen gøre for at skabe rammer for disse værdier og leveregler? Skabe brede projekter Skabe rum og tid til udveksling mellem afdelinger. Gensidigt engagement medarbejder-ledelse Sikre kommunikation mellem enheder Hvad kan du selv gøre for at sikre disse værdier og leveregler? Mulighed for besøg hos andre enheder og speeddating Deltage i møder og være åben og positiv

16 Bord 13 Hvilke værdier og leveregler ønsker vi, at der skal være i AU Uddannelse? Frihed under ansvar Gensidig anerkendelse Hensyn til vores brugere (hjælp til selvhjælp) Hvad kan ledelsen gøre for at skabe rammer for disse værdier og leveregler? Klare, realistiske mål og prioriteringer Tillid og fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelse Bevidsthed om medarbejderne arbejdsfunktioner, enhedernes, afsnittenes.. Hvad kan du selv gøre for at sikre disse værdier og leveregler? Orientere mig bredt i organisationen Agere ansvarsfuldt understøtte realistiske mål og give feedback Spørge hvordan gavner det brugeren?

17 Bord 14 Hvilke værdier og leveregler ønsker vi, at der skal være i AU Uddannelse? Respekt for faglighed og personlige forskelligheder Gensidig åbenhed bla. ift. samarbejde om samarbejdsflader Ansvar for o Opgaver o relationer dialog Hvad kan ledelsen gøre for at skabe rammer for disse værdier og leveregler? Forbilleder Tillid og respekt for medarbejderne Sikre ro om opgaven klar besked om forandringer - tydelighed Hvad kan du selv gøre for at sikre disse værdier og leveregler? Klare i vores krav til ledelsen Plan for praktisering af værdier i det daglige Selvstændigt initiativ og virkelyst

18

19

20 AARHUS UNIVERSITET Dato: 23. februar 2015 Side 1/4 Sagsfremstilling Møde den: [Dato] Møde: Punktejer: Eventuel gæst: Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Orienteringspunkt (sæt kryds) Lukket punkt (sæt kryds) X Emne Arbejdsmiljøstatistikker 2014 (Q1-Q4) Resumé Arbejdsmiljøstatistikkerne dækker sygefravær, brugen af psykologisk rådgivning og arbejdsskader. Indstilling Sagsfremstilling HR udarbejder fire gange årligt arbejdsmiljøstatistikker med det formål at informere ledelsen og medarbejderrepræsentanter om udviklingen i arbejdsmiljøet og hermed danne grundlag for en forebyggende indsats. Idet statistikkerne vedrører 2014, anvendes enhedsnavne og opdelinger som fx AU ADM. I 2015 statistikkerne ændres dette. Sygefraværsstatistik AU har registreret 6,5 sygedage pr. ansat i 2014, hvilket er en stigning fra 5,6 dage 1 i Sygefravær ARTS BSS HE ST AU ADM Sygedage Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat ,9 3,9 5,4 11,4 6,5 Antal sygedage pr. ansat ,8 4,4 3,1 4,6 10,4 5,6 Antal sygedage pr. ansat Q ,9 1,5 1 1,1 2,9 1,6 Antal sygedage pr. ansat Q ,5 1,2 0,9 1 2,4 1,3 Antal sygedage pr. ansat Q ,6 1,4 0,8 1,4 2,5 1,5 Antal sygedage pr. ansat Q ,1 1,6 1,2 1,8 3,1 1,9 Danmarks Statistik om fravær Ifølge Danmarks Statistik er der generelt sket et fald i sygefraværet i alle sektorer i de seneste år med små udsving i AU Staten: 7,3 dag; 1,8 dag pr. kvartal : +0,2 dage Regionerne: 11,5 dag; 2,9 dag pr. kvartal Kommunerne: 12,3 dag; 3,0 dag pr. kvartal : +0,3 dage Private: 6,4 dag; 1,6 dag pr. kvartal 1 I den tidligere offentliggjorte fraværsstatistik for 2013 fremgik det, at der i 2013 var et fravær på 6,5 dage. Årsagen til uoverensstemmelsen skyldes tilfælde, hvor fraværsperioder for fratrådte medarbejdere ikke er blevet afsluttet ved fratrædelsesdatoen og 2014 tallene er nu blevet renset for denne fejl. HR orienterer fraværsadministratorerne om at være opmærksomme på forholdet.

21 AARHUS UNIVERSITET Dato: 23. februar 2015 Side 2/ : -0,2 dage : 0,0 dage I Fravær 2013 oplyser Danmarks Statistik, at fraværet ligger lavt i alle sektorer for ansatte indenfor ledelsesarbejde (4,2 dage). Hvorimod manuelt arbejdede som fx rengøring ligger på 11,9 dage i staten. Højt kvalificeret arbejde i Staten ligger på 5,8 dage, mellemhøjt kvalifikationsniveau ligger på 8,5 dage, mens almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ligger på 9,4 dage. Danmarks Statistik oplyste i forbindelse med Fravær 2012, at ansatte i staten med forskeruddannelse havde det laveste fravær med 3,5 dage pr. år, og at længden af en persons uddannelse overordnet set er forbundet med et lavere antal sygedage. Sammenlignelighed med AU s fraværsstatistik Statistikken fra Danmarks Statistik kan ikke sammenlignes direkte med AU s statistik. Fx tæller sygdom som følge af arbejdsulykker med i AU statistikken men ikke med i Danmarks Statistiks. Fleksjobbere er også medtaget i AU s statistik men ikke i Danmarks Statistiks. Danmarks Statistik tæller desuden fuldtidsansatte (FTE/37 timer pr. uge), mens der i AU s statistik er anvendt en metode, hvor der er talt ansatte med entydigt cpr.-nummer (headcount). I AU statistikken omregnes deltidsansattes sygedage desuden ikke til fraværsdagsværk (7,4 timer om dagen), men tæller som en sygedag uanset medarbejderens timetal. Opgørelsesmetoden er valgt, da den giver et billede af fastansatte medarbejderes sygedage, hvilket opgørelsesmetoder som årsværk og fraværsdagsværk ikke gør. Hermed er AU s rapporterede fravær sandsynligvis højere end, hvis Danmarks Statistiks opgørelsesmetode var fulgt. Fremadrettet indsats I forhold til eventuelle sammenligninger imellem og internt på fakulteter og enhedsadministrationen skal der tages højde for hovedområdernes registreringspraksis og de videnskabelige medarbejderes oplevede forpligtelse til at rapportere sygedage samt forskelle i arbejdsfunktioner. Imidlertid bør det alligevel overvejes, hvorfor AU ADM s fravær er dobbelt så højt som de fire hovedområders gennemsnitlige fravær på 5,2 dage pr. ansat (35141 sygedage/6769 ansatte), og hvordan sygefraværet kan nedbringes. Af Personalepolitikken fremgår det, at Aarhus Universitet har en særlig opmærksomhed rettet mod hyppige tilfælde af korttidssygdom (enten mere end ti enkeltstående sygedage eller mere end fire korte fraværsperioder) eller længerevarende sygdom, og at lederen skal analysere årsagerne, herunder om der er arbejdspladsbetingede årsager: samarbejdsrelationer, arbejdsbelastninger, psykisk arbejdsmiljø o.l. I forbindelse med nedbringelse af sygefraværet kan det således være relevant at undersøge, om nogle medarbejdere har et forholdsvist højt fravær, hvad fraværet generelt skyldes (fx influenza, fysiske gener, arbejdsulykke, personlige problemer, arbejdsrelaterede problemer mv.), og hvad der er kutyme i forbindelse med en fraværsdag (100 % sygemelding eller arbejde hjemmefra). En anden tilgang i forhold til sygefravær er at se på tilstedeværelse, og hvorfor nogle medarbejdere er langtidsfriske. En intern undersøgelse foretaget af Region Sjælland har de langtidsfriske udpeget følgende fire forhold som de væsentligste for deres arbejde: At de synes, at arbejdet er meningsfuldt At de har gode kolleger At de har indflydelse på, hvordan arbejdet skal udføres At de kan levere god kvalitet Manglende registreringer af sygefravær gør sammenligninger svære og indebærer et potentielt økonomisk tab i forhold til manglende indhentning af lønrefusion ved længerevarende fravær, mens der også kan være personlige konsekvenser for medarbejdere ved eventuelt fravær ikke registreres fx ved forlængelse af ph.d-studier, skilsmisse, forsikringsspørgsmål mv. HR arbejder på en ledelsesrapporteringsform, hvor enhederne kan sortere på fraværsperioder (herunder langtidsfravær), stillingstyper, køn, alder mv. Løsning forventes at kunne implementeres i foråret 2015 og vil bidrage til, at institutter mv. får bedre mulighed for at følge udviklingen i fraværet.

22 AARHUS UNIVERSITET Dato: 23. februar 2015 Side 3/4 Psykologisk rådgivning I 2014 gjorde AU s medarbejdere brug af 260 rådgivningsforløb mod 173 i 2013 og 170 i Økonomiproces 2014 og afskedigelserne har efter alt at dømme bidraget til den øgede brug af ordningen. Rådgivningsforløb vedrørende afskedigelser er således steget fra et enkelt forløb i 2013 til 37 forløb i Rådgivningsområdet Stress/udbrændthed dominerer i alle tre år. 61 % i 2012, 79 % i 2013 og 57 % af henvendelserne i 2014 vedrører således Stress/udbrændthed. Fraregnes de 37 forløb vedrørende Afskedigelse i 2014 har 67 % (149/223) af henvendelserne vedrørt Stress/udbrændthed, hvilket er et fald fra knap 80 % i Antallet af henvendelser vedrørende stress/udbrændthed bør desuden ses i lyset af svarene fra de 6000 medarbejdere, der besvarede psykisk APV I APV 2012 svarede 31 % af medarbejderne, at de Altid/Næsten altid eller Ofte føler sig udkørte, mens 17 % svarede, at de altid, næsten altid eller ofte får stærke stresssymptomer af arbejdet. Det tyder således på, at relativt få medarbejdere med stressproblemer oplever behov for at benytte sig af psykologisk rådgivning. Af kvartalstallene fremgår det, at rådgivningstilbuddet blev benyttet i særlig høj grad i AU ADM og på ST i Q1 2014, mens de andre fakulteters tal er mere varierende. Rådgivningsforløb ARTS BSS HE ST AU ADM AU Q Q Q Q BSS adskiller sig ved ikke at have haft en stigning i antallet af rådgivningsforløb fra 2012 til I samme periode har de tre øvrige fakulteter alle oplevet en markant stigning i antallet af henvendelser (ARTS: 25 %; HE: 104 %; ST: 52 %), mens AU ADM har haft en stigning i antal henvendelser på 65 %. AU Administration har store udsving i det relative forbrug af ordningen fra 27 % i 2012 til 35 % i 2013 til 29 % i Anvendes antallet af ansatte (Headcount) pr fremgår forskellen på fakulteternes og AU ADM s brug af ordningen i 2014: AU: 260 forløb/8459 ansatte = 3,1 henvendelse pr. 100 ansatte ARTS: 35 forløb/983 ansatte = 3,6 henvendelse pr. 100 ansatte BSS: 18 forløb/899 ansatte = 2,0 henvendelse pr. 100 ansatte HE: 49 forløb/2241 ansatte = 2,2 henvendelse pr. 100 ansatte. ST: 82 forløb/2573 ansatte = 3,2 henvendelse pr. 100 ansatte. AU ADM: 76 forløb/1763 ansatte = 4,3 henvendelse pr. 100 ansatte. Det fremgår hermed, at ordningen anvendes forholdsvist meget i AU ADM. AU ADM s brug af ordningen skal sandsynligvis findes i de forandringer, som AU ADM har været igennem i en årrække. Muligvis findes der også er en lignende sammenhæng, som Danmarks Statistik rapporterer mellem sygefravær og kvalifikationsniveau. (jf. side 2) Foruden Økonomiproces 2014 kan et stadigt større kendskab og gode erfaringer blandt medarbejdere og ledere med ordningen også forklare den øgede brug. Omvendt er det også vigtigt, at ordningen ikke bruges på bekostning af nærværende ledelse. Det lokale kendskab til den visiterede del af ordningen omkring psykologisk rådgivning, hvor lederen informeres om, hvem og hvorfor ordningen benyttes, kan kaste yderligere lys over stigningen.

23 AARHUS UNIVERSITET Dato: 23. februar 2015 Side 4/4 Arbejdsskadestatistik For 2014 er der pr. 2. februar 2015 anmeldt færre arbejdsskader end i Antallet for 2014 kan dog blive højere, da medarbejdere kan anmelde en arbejdsulykke op til et år efter ulykkestidspunktet. Anmeldte arbejdsskader AU ARTS BSS ST HE ADM AU 2013* * Antallet af ulykker adskiller sig fra tidligere oplyste tal, da medarbejdere kan anmelde arbejdsskader op til et år efter ulykkestidspunktet. De anmeldte skader på AU omhandler ofte forstrækninger og forstuvninger samt sår-skader. Henholdsvis 49 % (36/74) og 25 % (19/74) af arbejdsskaderne i 2014 vedrører disse kategorier. Knap 60 % (44/74) af de anmeldte arbejdsskader vedrører skader med under en dags fravær. Hermed kan overvægten af arbejdsskader umiddelbart betragtes som mindre alvorlige. Af Arbejdstilsynets Årsopgørelse for 2013 udarbejdet november 2014 fremgår det, at der i branchegruppen Universiteter og forskning er anmeldt 186 arbejdsulykker i AU har således anmeldt forholdsvist mange arbejdsskader i Det er vigtigt, at de lokale ledelsesteams, arbejdsmiljøudvalg og -grupper løbende drøfter forebyggelse for at sikre, at medarbejderne ikke får kort- og langvarige gener af gå på arbejde. Mange af ulykkerne skyldes formentlig uopmærksomhed, men ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen kan bidrage til, at mængden af disse og andre former for ulykker mindskes igennem påvirkning af medarbejderadfærd samt tydeliggørelse, forebyggelse og ændring af fareforhold. Foruden skadelidtes helbred er et andet opmærksomhedspunkt de udgifter og omkostninger, der er forbundet med ulykkestilfældene og som betales lokalt. Udgifterne og omkostningerne kan fx være anmeldelses- og ankegebyrer, sygefravær, lægeerklæringer, ødelagt tøj, briller mv., godtgørelse for mén og tabt arbejdsfortjeneste, øget kollegial arbejdsbyrde samt interne administrationsomkostninger. Sagsbehandler Louise Gade/Jacob Søndergaard Jensen Tidsfrist Bilag Bilag 1 Arbejdsmiljøstatistikker 2014 Bilag 2 Sygefraværsstatistik 2014, 2013

24 ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER AU AARHUS UNIVERSITET HR, ORGANISATIONSUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ FEBRUAR SYGEFRAVÆR Sygefravær ARTS BSS HE ST AU ADM AU Sygedage Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat ,0 5,9 3,9 5,4 11,4 6,5 Antal sygedage pr. ansat ,8 4,4 3,1 4,6 10,4 5,6 Antal sygedage pr. ansat Q ,9 1,5 1 1,1 2,9 1,6 Antal sygedage pr. ansat Q ,5 1,2 0,9 1,0 2,4 1,3 Antal sygedage pr. ansat Q ,6 1,4 0,8 1,4 2,5 1,5 Antal sygedage pr. ansat Q ,1 1,6 1,2 1,8 3,1 1,9 Udvalgte oplysninger om datagrundlag mv.: Sygedage omfatter fraværstyperne: Sygdom, Graviditetsbetinget sygdom, Arbejdsskade, Delvis syg nedsat tid, Delvis syg opgavefritagelse, Sygdom 56 refusion. Sygedage er opgjort som arbejdsdage og ikke som kalenderdage. Sygedage i weekenden er hermed ikke medtaget. Sygedage for ansatte, der ikke har 37 timer pr. uge, er medtaget som hele dage (100%). Antal ansatte (headcount) dækker over antallet af entydige månedslønnede ansatte. Antal ansatte pr. år er opgjort ved at udregne gennemsnittet af antal ansatte på årets første og sidste dag. HR arbejder på en ledelsesrapporteringsform, hvor enhederne kan sortere på fraværsperioder (herunder langtidsfravær), stillingstyper, køn, alder mv. Løsningen forventes at kunne implementeres i foråret Idet statistikkerne vedrører 2014, anvendes enhedsnavne og opdelinger som fx AU ADM. Kommentarer Imellem fakulteterne og AU ADM er der store forskelle i det registrerede sygefravær. AU ADM skiller sig ud med et fravær på 11,4 dage i 2014, mens ARTS blandt fakulteterne har det højeste registrerede fravær på 7 dage mod blot 3,9 dage på HE. AU ADM sfravær er dobbelt så højt som de fire hovedområders gennemsnitlige fravær på 5,2 dage pr. ansat (35141 sygedage/6769 ansatte). Fra 2013 til 2014 er der sket en stigning i det registrerede fravær på 0,9 dag pr. medarbejder. ARTS adskiller sig ved blot at have haft en stigning på 0,2 dag. I bilaget om sygefraværsstatistikken fremgår det, at der imellem institutterne og VD-områderne er væsentlige forskelle i fraværet. AU Planlægning har det højeste fravær af VD-områderne, og traditionelt er et arbejdsområde som rengøring også forbundet med mange fraværsdage. AU HR har med 17 dage et næsten ligeså højt fravær. Manglende registreringer af sygefravær gør sammenligninger svære og indebærer et potentielt økonomisk tab i forhold til manglende indhentning af lønrefusion ved længerevarende fravær, mens der også kan være personlige konsekvenser for medarbejdere ved eventuelt fravær ikke registreres fx ved forlængelse af ph.d-studier, skilsmisse, forsikringsspørgsmål mv. HR arbejder løbende på at forbedre registreringsdisciplinen, hvilket den nye ledelsesrapporteringsform beskrevet til venstre forhåbentligt vil bidrage til. AU AARHUS UNIVERSITET FEBRUAR

25 2. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb ARTS BSS HE ST AU ADM AU Q Q Q Q Kommentarer I 2014 gjorde AU s medarbejdere brug af 260 rådgivningsforløb mod 173 i Økonomiproces 2014 og afskedigelserne (se næste side) har bidraget markant til stigningen i antallet af rådgivningsforløb. Et stadigt større kendskab og gode erfaringer blandt medarbejdere og ledere med ordningen kan også forklare den øgede brug. Omvendt er det også vigtigt, at ordningen ikke bruges på bekostning af nærværende ledelse. Brugen af ordningen er et udtryk for, at der er forhold i arbejdsmiljøet, der har nødvendiggjort inddragelsen af psykologisk rådgivning. Det lokale kendskab til den visiterede del af ordningen omkring psykologisk rådgivning, hvor lederen informeres om, hvem og hvorfor ordningen benyttes, kan kaste yderligere lys over stigningen Rådgivningsforløb -AU En tidlig henvendelse om psykologisk rådgivning, hvor problemer håndteres i opløbet, vil oftest være forbundet med mindre gener og eventuelt fravær end, hvis problemerne eskalerer og ikke håndteres eller håndteres på et senere tidspunkt. BSS adskiller sig ved ikke at have haft en stigning i antallet af rådgivningsforløb fra 2012 til I samme periode har de tre øvrige fakulteter alle oplevet en markant stigning i antallet af henvendelser (ARTS: 25 %; HE: 104 %; ST: 52 %), mens AU ADM har haft en stigning i antal henvendelser på 65 %. Af kvartalstallene fremgår det, at rådgivningstilbuddet blev benyttet i særlig høj grad i AU ADM og på ST i Q1 2014, mens de andre fakulteters tal er mere varierende. AU AARHUS UNIVERSITET FEBRUAR % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 27% 32% 14% FORDELINGEN AF RÅDGIVNINGSFORLØB Kommentarer 35% 32% 11% 8% 16% 18% 29% 32% 8% 19% 7% 13% AU ADM ST HE BSS ARTS Af diagrammet til venstre fremgår udviklingen i den procentvise fordeling af fakulteternes og AU ADM sbrug af rådgivningsordningen. På forrige side fremgik det, at antallet af forløb på HE er fordoblet fra 24 forløb i 2012 til 49 forløb i Dette indebærer, at HE sforbrug af ordningen i 2014 udgør 19 % af det samlede AU forbrug mod 14 % i I 2013 havde HE og BSS imidlertid det laveste antal forløb -13 stk. På trods af stigningen i det faktiske antal forløb har ARTS, ST og naturligvis BSS oplevet en relativ tilbagegang i det samlede forbrug på AU fra AU Administration har store udsving i det relative forbrug af ordningen fra 27 % i 2012 til 35 % i 2013 til 29 % i Anvendes antallet af ansatte (Headcount) pr fremgår forskellen på fakulteternes og AU ADM s brug af ordningen i 2014: AU: 260 forløb/8459 ansatte = 3,1 henvendelse pr. 100 ansatte ARTS: 35 forløb/983 ansatte = 3,6 henvendelse pr. 100 ansatte BSS: 18 forløb/899 ansatte = 2,0 henvendelse pr. 100 ansatte HE: 49 forløb/2241 ansatte = 2,2 henvendelse pr. 100 ansatte. ST: 82 forløb/2573 ansatte = 3,2 henvendelse pr. 100 ansatte. AU ADM: 76 forløb/1763 ansatte = 4,3 henvendelse pr. 100 ansatte. AU AARHUS UNIVERSITET FEBRUAR

26 RÅDGIVNINGSOMRÅDER - AU Q Q Q Q Rådgivningsområde Funktionsproblemer (fx faglige problemstillinger) Afskedigelse Samarbejdsproblemer Voldsomme hændelser Stress/udbrændthed Angst/Depression Misbrug Relationsproblemer Helbredsproblemer Total Kommentarer Rådgivningsområdet Stress/udbrændthed dominerer i alle tre år. 61 % i 2012, 79 % i 2013 og 57 % af henvendelserne i 2014 vedrører således Stress/udbrændthed. Afskedigelse præger billedet for 2014, idet 37 henvendelser (14 %) specifikt har vedrørt dette forhold. I 2012 og 2013 blev henholdsvis to og en henvendelser kategoriseret som Afskedigelse. Fraregnes de 37 forløb vedrørende Afskedigelse i 2014 har 67 % (149/223) af henvendelserne vedrørt Stress/udbrændthed, hvilket er et fald fra knap 80 % i AU AARHUS UNIVERSITET FEBRUAR FORDELINGEN AF RÅDGIVNINGSFORLØB 2014 INSTITUT/VD-OMRÅDE Arts Q Q Q Q Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Institut for Kultur og Samfund Institut for Uddannelse og Pædagogik Institut for Æstetik og Kommunikation Total Business and Social Sciences Q Q Q Q AU Herning Institut for Marketing og Organisation Institut for Økonomi Juridisk Institut Psykologisk Institut Institut for Statskundskab Institut for Erhvervskommunikation Total Enheder med under 20 medarbejdere er af anonymitetshensyn placeret i kategorien Øvrige. Health Q Q Q Q Institut for Biomedicin Institut for Klinisk Medicin Institut for Odontologi Skolen for klinikassistenter, tandplejere og kliniske tandteknikere Institut for Retsmedicin Institut for Folkesundhed Øvrige Total AU AARHUS UNIVERSITET FEBRUAR

27 FORDELINGEN AF RÅDGIVNINGSFORLØB 2014 INSTITUT/VD-OMRÅDE Science and Technology Q Q Q Q Institut for Agroøkologi Institut for Bioscience Institut for Datalogi Institut for Fysik og Astronomi Institut for Fødevarer Institut for Geoscience Institut for Husdyrvidenskab Institut for Kemi Institut for Miljøvidenskab Institut for Molekylærbiologi og Genetik Ingeniørhøjskolen Institut for Ingeniørvidenskab Øvrige Total AU Administration Q12014 Q Q Q AU Forskning og Talent, inkl. Internationalt Center og Forskningsstøtteenheden AU HR AU Administration - AU IT AU Kommunikation AU Studier AU Viden AU Stab og Strategi AU Økonomi og Planlægning Øvrige Total Enheder med under 20 medarbejdere er af anonymitetshensyn placeret i kategorien Øvrige. AU AARHUS UNIVERSITET FEBRUAR Anmeldte arbejdsskader ARTS BSS ST HE AU ADM AU 2013* * Antallet af ulykker adskiller sig fra tidligere oplyste tal, da medarbejdere kan anmelde arbejdsskader op til et år efter ulykkestidspunktet. Anmeldte arbejdsskader 2014 AU ADM 30% HE 23% ARTS 4% BSS 3% 3. ARBEJDSSKADER ST 40% Kommentarer For 2014 er der på nuværende tidspunkt anmeldt færre arbejdsskader end i Over 90 % af arbejdsskaderne sker på ST, HE og AU ADM. Den primære forskel skyldes sandsynligvis forskellen mellem arbejdsopgaver og arbejdsfunktioner mellem de våde og tørre områder og AU ADM. Af Arbejdstilsynets Årsopgørelse for 2013 udarbejdet november 2014 fremgår det, at der i branchegruppen Universiteter og forskning er anmeldt 186 arbejdsulykker i AU har således anmeldt forholdsvist mange arbejdsskader i Det er vigtigt, at man i de lokale ledelsesteams, arbejdsmiljøudvalg og -grupper løbende drøfter forebyggelse for at sikre, at medarbejderne ikke får kort-og langvarige gener af at gå på arbejde. Foruden skadelidtes helbred er et andet opmærksomhedspunkt de udgifter og omkostninger, der er forbundet med ulykkestilfældene og som betales lokalt. Udgifterne og omkostningerne kan fx være anmeldelses-og ankegebyrer, sygefravær, lægeerklæringer, ødelagt tøj, briller mv., godtgørelse for mén og tabt arbejdsfortjeneste, øget kollegial arbejdsbyrde samt interne administrationsomkostninger. AU AARHUS UNIVERSITET FEBRUAR

28 FRAVÆRSDAGE VED ARBEJDSSKADE Kommentarer Fraværsdage ved arbejdsskade 2014 ARTS BSS ST HE AU ADM AU Under 1 dag dage dage dage dage dage måneder måneder 1 1 En ulykke kan ifølge Arbejdsskadestyrelsen anerkendes som en arbejdsskade, hvis skaden er sket på grund af arbejdet, eller de forhold det er foregået under. Der skal være sammenhæng mellem arbejdet og årsagen til skaden. Hvis en medarbejder får en skade, mens medarbejderen er på arbejde, skyldes skaden ikke nødvendigvis arbejdet. Et ulykkestilfælde, fx hvor medarbejderen rejser sig fra en stol og får en diskusprolaps, skyldes ikke nødvendigvis arbejdet. Når der er sket en arbejdsulykke, har AU ifølge Arbejdstilsynet pligt til at anmelde ulykken senest ni dage efter ulykken, hvis medarbejderen er fraværende mere end en dag ud over tilskadekomstdagen. Ulykker med under en dags sygefravær anmeldes i tilfælde af efterfølgende gener samt ved udgifter til behandling, lægeerklæringer mv. Knap 60 % (44/74) af de anmeldte arbejdsskader vedrører skader med under en dags fravær. Hermed kan overvægten af arbejdsskader umiddelbart betragtes som mindre alvorlige. Udover de rapporterede arbejdsskader modtager HR også en mindre mængde anmeldelser af ulykkestilfælde og nærved-ulykker, som ikke opfylder Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynets kriterier for anmeldelse. Den lokale arbejdsmiljøorganisation bør imidlertid give tilstrækkelig opmærksomhed til nærvedulykkerne, så fremtidige ulykker forebygges. AU AARHUS UNIVERSITET FEBRUAR Kommentarer ARBEJDSSKADENS ART Arbejdsskadens art 2014 ARTS BSS ST HE AU ADM AU Overfladiske sår eller skader Åbne sår Luksation, forstuvning, forstrækning, brud Forgiftning, infektion Tandskader Hjernerystelse Forbrænding, skoldning, kontakt med røg 1 1 Andet Total Overfladiske sår eller skader 9% Forbrænding, skoldning, kontakt med røg 1% Arbejdsskadens art AU De anmeldte skader omhandler ofte ledskader, forstrækninger, brud og forstuvninger samt sår-skader. Henholdsvis 49 % og 25 % af arbejdsskaderne i 2014 vedrører således disse kategorier. Mange af ulykkerne skyldes formentlig uopmærksomhed, men ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen kan bidrage til, at mængden af disse og andre former for ulykker mindskes igennem påvirkning af medarbejderadfærd samt tydeliggørelse og ændring af fareforhold. Andet 14% Hjernerystelse 5% Åbne sår 16% Tandskader 3% Luksation, forstuvning, forstrækning, brud 49% Forgiftning, infektion 3% AU AARHUS UNIVERSITET FEBRUAR

29 FORDELINGEN AF ARBEJDSSKADER 2014 INSTITUT/VD-OMRÅDE ARTS 3 Institut for Uddannelse og Pædagogik 3 BSS 2 Øvrige 1 Institut for Erhvervskommunikation 1 HE 17 Institut for Biomedicin 8 Institut for Klinisk Medicin 7 Institut for Retsmedicin 1 Institut for Odontologi 1 ST 30 Institut for Husdyrvidenskab 8 Institut for Bioscience 2 Institut for Miljøvidenskab 1 Institut for Ingeniørvidenskab 1 Institut for Agroøkologi 7 Institut for Fødevarer 1 Institut for Geoscience 1 Institut for Fysik og Astronomi 1 Institut for Kemi 1 Nationalt Center for Miljø og Energi 1 Science Museerne 6 AU ADM 22 AU Planlægning 10 AU Økonomi 4 AU Viden 2 AU IT 1 AU HR 2 AU Studier 3 AU AARHUS UNIVERSITET FEBRUAR AU AARHUS UNIVERSITET 6

30 AU Sygefravær 2014 Datagrundlag Datagrundlaget antal ansatte, antal sygedage og de ansattes indplacering på enheder er baseret på oplysninger fra AUHRA. Bemærk at der kan være forskel mellem registreret fravær og reelt fravær. Enheder med under 20 medarbejdere er af anonymitetshensyn placeret i kategorien Øvrige. Antal ansatte Antal ansatte (Headcount) dækker over antallet af entydige månedslønnede ansatte (identifikation ved CPR nummer) herunder månedslønnede ph.d. er. Antal ansatte adskiller sig hermed fra optællingsmetoder som årsværk, Ansatte med ansættelse i flere enheder er talt med i de pågældende enheder. Antal ansatte pr. kvartal er opgjort ved at udregne gennemsnittet af antal ansatte på kvartalets første og sidste dag. Antal ansatte pr. år er opgjort ved at udregne gennemsnittet af antal ansatte på årets første og sidste dag. Udregningsmetoden af antal ansatte gør, at der ikke er overensstemmelse mellem årsopgørelsen og summen af de fire kvartaler. Sygedage Sygedage omfatter fraværstyperne: Sygdom, Graviditetsbetinget sygdom, Arbejdsskade, Delvis syg nedsat tid, Delvis syg opgavefritagelse, Sygdom 56 refusion. Sygedage er opgjort som arbejdsdage og ikke som kalenderdage. Sygedage i weekenden er hermed ikke medtaget. Sygedage for ansatte, der ikke har en fuldtidsstilling (37 timer pr. uge), er medtaget som hele dage (100 %). Sygedage, der ikke er registreret som 100 % fravær, er medtaget med den angivne fraværsprocent. Har en ansat skiftet institut, VD område mv. i et kvartal, er fraværet medregnet i begge enheder. På årsbasis vedrører dette højest 50 dage på hele AU. Sygedage for ansatte med Socialt Kapitel fx fleksjobbere er medtaget. Kontakt Statistikken er udarbejdet af AU HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Lena Henriksen og Jacob Søndergaard Jensen Ved spørgsmål, kommentarer eller ønsker kontakt venligst: Jacob Søndergaard Jensen, Læs mere om AU's retningslinjer for fravær på

31 Hovedområde Sygedage Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Arts ,0 Health ,9 Business and Social Sciences ,9 Science and Technology ,4 AU Administration , ,5 Hovedområde Enhed Institut/VD Sygedage Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Arts 8107 Entreprenørskab og Innovation , Kultur og Samfund, Institut for , Uddannelse og pædagogik, Inst. f , Underv.udv. og Dig.Medier, Cent. f , Æstetik og Komm., Inst. f ,7 Øvrige , ,0 Health 1946 Biomedicin, Inst. f , Folkesundhed, Inst. f , HE Centre m.m , Klinisk Medicin, Inst f , Odontologi, Institut for , Retsmedicin, Institut for , SKT Skolen for Klin. ass., TP og KT ,7 Øvrige , ,9

32 Business and Social Sciences 3810 AU Herning , Erhvervskommunikation, Inst. f , Juridisk Institut , Marketing og Organisation, Inst. f , Psykologisk Institut , Statskundskab, Inst. f , Undervisning og Læring, Center for , Økonomi, Inst. f ,4 Øvrige , ,9 Science and Technology 1036 Agroøkologi, Institut for , Bioscience, Institut for , Datalogi, Institut for , Dekanat, ST , Fysik og Astronomi, Inst. f , Fødevarer, Institut for , Geoscience, Institut for , Husdyrvidenskab, Institut for , Ingeniørhøjskolen AU , Ingeniørvidenskab, Institut for , Interdisciplinær Nanotek., Cent.f , Kemi, Institut for , Matematik, Institut for , Miljøvidenskab, Inst. f , Molekylærbiologi og Genetik, Inst. f , Nanoscience, Interdisc. Forskersk , Science Museerne ,4 Øvrige , ,4 AU Administration 1771 AU Forskning og Talent , AU HR , AU IT , AU Kommunikation , AU Planlægning , AU Studier , AU Viden , AU Økonomi , Universitetsledelsens sekretariat ,7 Øvrige , ,4

33 Q Hovedområde Sygedage Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Arts ,9 Health ,0 Business and Social Sciences ,5 Science and Technology ,1 AU Administration , ,6 Hovedområde Enhed Institut/VD Sygedage Antal ansatte Arts Antal sygedage pr. ansat 8107 Entreprenørskab og Innovation , Kultur og Samfund, Institut for , Uddannelse og Pædagogik, Inst. f , Underv.udv. og Dig.Medier, Cent. f , Æstetik og Komm., Inst. f ,2 Øvrige , ,9 Health 1946 Biomedicin, Inst. f , Folkesundhed, Inst. f , HE Centre m.m , Klinisk Medicin, Inst f , Odontologi, Institut for , Retsmedicin, Institut for , SKT Skolen for Klin. ass., TP og KT ,4 Øvrige , ,9

34 Business and Social Sciences 3810 AU Herning , Erhvervskommunikation, Inst. f , Juridisk Institut , Marketing og Organisation, Inst. f , Psykologisk Institut , Statskundskab, Inst. f , Undervisning og Læring, Center for , Økonomi, Inst. f ,5 Øvrige , ,5 Science and Technology 1036 Agroøkologi, Institut for , Bioscience, Institut for , Datalogi, Institut for , Dekanat, ST , Fysik og Astronomi, Inst. f , Geoscience, Institut for , Husdyrvidenskab, Institut for , Ingeniørhøjskolen AU , Ingeniørvidenskab, Institut for , Institut for Fødevarer , Interdisciplinær Nanotek., Cent.f , Kemi, Institut for , Matematik, Institut for , Miljøvidenskab, Inst. f , Molekylærbiologi og Genetik, Inst. f , Nanoscience, Interdisc. Forskersk , Science Museerne ,9 Øvrige , ,1 AU Administration 1771 AU Forskning og Talent , AU HR , AU IT , AU Kommunikation , AU Planlægning , AU Studier , AU Viden , AU Økonomi , Universitetsledelsens sekretariat ,7 Øvrige , ,9

35 Q Hovedområde Sygedage Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Arts ,5 Health ,9 Business and Social Sciences ,2 Science and Technology ,0 AU Administration , ,3 Hovedområde Enhed Institut/VD Sygedage Antal ansatte Arts Antal sygedage pr. ansat 8107 Entreprenørskab og Innovation , Kultur og Samfund, Institut for , Uddannelse og Pædagogik, Inst. f , Underv.udv. og Dig.Medier, Cent. f , Æstetik og Komm., Inst. f ,3 Øvrige , ,5 Health 1946 Biomedicin, Inst. f , Folkesundhed, Inst. f , HE Centre m.m , Klinisk Medicin, Inst f , Odontologi, Institut for , Retsmedicin, Institut for , SKT Skolen for Klin. ass., TP og KT ,9 Øvrige , ,9

36 Business and Social Sciences 3810 AU Herning , Erhvervskommunikation, Inst. f , Juridisk Institut , Marketing og Organisation, Inst. f , Psykologisk Institut , Statskundskab, Inst. f , Undervisning og Læring, Center for , Økonomi, Inst. f ,3 Øvrige , ,2 Science and Technology 1036 Agroøkologi, Institut for , Bioscience, Institut for , Datalogi, Institut for , Dekanat, ST , Fysik og Astronomi, Inst. f , Geoscience, Institut for , Husdyrvidenskab, Institut for , Ingeniørhøjskolen AU , Ingeniørvidenskab, Institut for , Institut for Fødevarer , Interdisciplinær Nanotek., Cent.f , Kemi, Institut for , Matematik, Institut for , Miljøvidenskab, Inst. f , Molekylærbiologi og Genetik, Inst. f , Nanoscience, Interdisc. Forskersk , Science Museerne ,4 Øvrige , ,0 AU Administration 1771 AU Forskning og Talent , AU HR , AU IT , AU Kommunikation , AU Planlægning , AU Studier , AU Viden , AU Økonomi , Universitetsledelsens sekretariat ,7 Øvrige , ,4

37 Q Hovedområde Sygedage Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Arts ,6 Health ,8 Business and Social Sciences ,4 Science and Technology ,4 AU Administration , ,5 Hovedområde Enhed Institut/VD Sygedage Antal ansatte Arts Antal sygedage pr. ansat 8107 Entreprenørskab og Innovation , Kultur og Samfund, Institut for , Uddannelse og pædagogik, Inst. f , Underv.udv. og Dig.Medier, Cent. f , Æstetik og Komm., Inst. f ,1 Øvrige , ,6 Health 1946 Biomedicin, Inst. f , Folkesundhed, Inst. f , HE Centre m.m , Klinisk Medicin, Inst f , Odontologi, Institut for , Retsmedicin, Institut for , SKT Skolen for Klin. ass., TP og KT ,4 Øvrige , ,8

38 Business and Social Sciences 3810 AU Herning , Erhvervskommunikation, Inst. f , Juridisk Institut , Marketing og Organisation, Inst. f , Psykologisk Institut , Statskundskab, Inst. f , Undervisning og Læring, Center for , Økonomi, Inst. f ,2 Øvrige , ,4 Science and Technology 1036 Agroøkologi, Institut for , Bioscience, Institut for , Datalogi, Institut for , Dekanat, ST , Fysik og Astronomi, Inst. f , Geoscience, Institut for , Husdyrvidenskab, Institut for , Ingeniørhøjskolen AU , Ingeniørvidenskab, Institut for , Institut for Fødevarer , Interdisciplinær Nanotek., Cent.f , Kemi, Institut for , Matematik, Institut for , Miljøvidenskab, Inst. f , Molekylærbiologi og Genetik, Inst. f , Nanoscience, Interdisc. Forskersk , Science Museerne ,3 Øvrige , ,4 AU Administration 1771 AU Forskning og Talent , AU HR , AU IT , AU Kommunikation , AU Planlægning , AU Studier , AU Viden , AU Økonomi , Universitetsledelsens sekretariat ,6 Øvrige , ,5

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q1 2015 - SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER HR, ORGANISATIONSUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ 1. SYGEFRAVÆR Sygefravær 2015 ARTS BSS HE ST FA Øvrige 1 Sygedage Q1 2015

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q2 2015 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR HR, ORGANISATIONSUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb ARTS BSS HE ST FA Øvrige Q1

Læs mere

Indstilling Det indstilles, at status på sygefravær og psykologisk rådgivning tages til efterretning.

Indstilling Det indstilles, at status på sygefravær og psykologisk rådgivning tages til efterretning. Møde den: 24/2 2015 Møde: ST FAMU møde Punktejer: Karin Rosengaard Pedersen Eventuel gæst: Dato: 23/2 2015 Side 1/3 Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Orienteringspunkt (sæt kryds)

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 27. maj 2015 kl IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 27. maj 2015 kl IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde AARHUS Møde den: 27. maj 2015 kl. 12.00-13.00 2640-130 IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Anders Kragh Moestrup, Anette Svejstrup, Anita Pedersen, Arne

Læs mere

AU Sygefravær Kontakt Statistikken er udarbejdet af AU HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Lena Henriksen og Jacob Søndergaard Jensen

AU Sygefravær Kontakt Statistikken er udarbejdet af AU HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Lena Henriksen og Jacob Søndergaard Jensen 15 09 2014 AU Sygefravær 2014 Datagrundlag Datagrundlaget antal ansatte, antal sygedage og de ansattes indplacering på enheder er baseret på oplysninger fra AUHRA. Bemærk at der kan være forskel mellem

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q1 2017 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR HR 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST 1 Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute of Advanced

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær. Dato: 15.november 2016 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: 23. november 2016 Møde: Møde i LAMU Punktejer: NJRA Gæst: Emne Arbejdsmiljøstatistik Q3 2016 Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q2 2017 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR HR GUST 2017 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST 1 Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2016 indeholder data om anvendelse af psykologisk rådgivning, arbejdsulykker og om sygefravær.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2016 indeholder data om anvendelse af psykologisk rådgivning, arbejdsulykker og om sygefravær. Dato: 20. februar 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 20. februar 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, sygefravær og arbejdsskader.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, sygefravær og arbejdsskader. Mødedato: 2. marts 2016 Møde: ST FAMU møde Punktejer: Karin Rosengaard Gæst: Emne Punkt 4.1 Sygefrav ær og Psykologisk Rådgivning Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 9. august 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2017 indeholder data om sygefravær, arbejdsulykker og om anvendelse psykologisk rådgivning

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2017 indeholder data om sygefravær, arbejdsulykker og om anvendelse psykologisk rådgivning Dato: 19. februar 2018 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU

ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 Opsummering : Sygefravær Det gennemsnitlige sygefravær er steget i perioden 2015-2017. Fraværet er uændret fra 2016 til 2017. Lidt

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 15. november 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand)

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand) AARHUS ARTS LAMU-møde i ACA den 24. november 2015 Kl. 10.00-12:00 (Fællesmøde med LSU kl. 10.00-11.00) Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: Medarbejdere Lars Friis

Læs mere

Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU

Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU AARHUS UNIVERSITET 15. FEBRUAR 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT AU HR 1. Sygefravær 2015-2017 Institut-/Enhedsniveau Arts Antal sygedage

Læs mere

4. MUS 2015 Ønsker til gennemgående tema(er), der ønskes diskuteret ved efterårets MUS

4. MUS 2015 Ønsker til gennemgående tema(er), der ønskes diskuteret ved efterårets MUS AARHUS UNIVERSITET Møde den: 11. juni 2015 kl. 12.00-14.00 Mødelokale 1431-013/015 (videolink 1431015) Møde i LSU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anna Mette

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU)

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 3. oktober 2016, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 C Bygning 1431, lokale 021+023 Deltagere: Arnold Boon, Anne Lindholm Behnk,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 7. september 2017 kl. 13.30-15.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Søren Dam, Mads

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T.

Læs mere

For at kunne sammenligne Arbejdsmiljøstatistikken for Q med data for 2017 vedlægges Arbejdsmiljøstatistikken

For at kunne sammenligne Arbejdsmiljøstatistikken for Q med data for 2017 vedlægges Arbejdsmiljøstatistikken Dato: 25. maj 2018 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt (sæt

Læs mere

LSU-møde den 6. december, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut

LSU-møde den 6. december, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut LSU-møde den 6. december, kl. 11.00 12.00 Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut Deltagere: Jan Tønnesvang, Mimi Mehlsen, Helle Spindler, Carsten Dalsager, Torsten Kolind, Anette Christensen,

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Ole Rahn; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Ole Rahn; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 15. marts 2017, kl. 13.45-14.45 (tidspunkt ændret) Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 114 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; Ole

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11: Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11: Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger AARHUS Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11:30 2640-031 - Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen,

Læs mere

Deltagere LAMU: Steen H. Jakobsen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Birgitte R. Eriksen, Michael Andersen

Deltagere LAMU: Steen H. Jakobsen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Birgitte R. Eriksen, Michael Andersen AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dagsorden Bente Pedersen Dato: 1. marts 2018 Side 1/1 Mødedato: 6. marts 2018 kl. 11.00-11.30 LAMU/LSU, 11.30-12.30 LAMU Mødested: Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard 9, bygning

Læs mere

Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017

Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017 Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017 AARHUS UNIVERSITET 25. MAJ 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT Introduktion til arbejdsmiljøstatistik kvartaler FAMU I den kvartalsopdelte arbejdsmiljøstatistik

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 22. juni 2017, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021+023 Deltagere: Arnold Boon, Anne Lindholm Behnk,

Læs mere

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand)

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand) AARHUS UNIVERSITET ARTS Ekstraordinært LAMU-møde i ACA den 18. september 2015 Kl. 11:00-12:00 Dagsorden Aarhus bygning 1443, lok. 440 Emdrup lokale A204 Mødedeltagere: Medarbejdere Berit Granum Lars Friis

Læs mere

Dagsorden. Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde

Dagsorden. Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde ST FAMU møde den 1/3 2017. Side 1 af 66 Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale 1525-626 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Dagsorden Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Observatør Ditte Jessing (DJ)

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Observatør Ditte Jessing (DJ) AARHUS ARTS Den 24. november 2015 Dagsorden LSU-møde i ACA Kl. 9:00-10:00 Fælles LSU/LAMU møde i ACA Kl. 10:00-11:00 Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

Møde den: 13. juni 2019 kl Mødelokale: Møde i LAMU for AU Uddannelse inkl. fællesmøde med LSU ( )

Møde den: 13. juni 2019 kl Mødelokale: Møde i LAMU for AU Uddannelse inkl. fællesmøde med LSU ( ) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. juni 2019 kl. 13.30-16.00 Mødelokale: 1445-017 Møde i LAMU for AU Uddannelse inkl. fællesmøde med LSU (13.30-15.00) Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET AARHUS Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 22. september 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 012 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; John Westensee;

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. april 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. april 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Møde den: 9. april 2018 kl 10.15-12.00 Mødelokale 1445-025 Møde i LSU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anne Vedsted, Bente Lynge Hannestad,

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikkerne dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikkerne dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt (sæt kryds) Lukket punkt (sæt kryds) Emne Arbejdsmiljøstatistikker

Læs mere

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET Dagsorden Ole Jensen Dato: 23. februar 2018 Mødeemne: LSU/LAMU fælles møde i ACA Mødedato: Den 2. marts 2018 kl. 10:00-11:00 Mødested: Aarhus lokale 1443-441, Emdrup lokale 011 Side 1/1 Deltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 4. december 2017 kl. 10-12 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Mads Rasmussen, Antonio

Læs mere

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent)

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 12. marts 2018 kl. 9.30-11.00 Mødelokale: Kristians kontor Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Fællesmødet med LSU. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Drøftelse: Ændring af forretningsorden

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Fællesmødet med LSU. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Drøftelse: Ændring af forretningsorden Fo AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dagsorden Bente Pedersen Dato: 30. maj 2018 Side 1/1 Mødedato: 7. juni 2018 kl. 11.00-12.30 (fællesmøde med LSU kl. 11.00-11.30) Mødested: Katrinebjergvej 89F, bygning 5132,

Læs mere

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere:

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere: Møde den: 15.september 2017 kl. 9.30-11.30 Mødelokale: Kristians kontor (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Ditte Jessing, Gitte Gjøde, Gitte Pedersen

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU)

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 24. marts 2015, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021 + 023 ASU-sekretariatet Lizzi Edlich Dagsorden

Læs mere

1. Kl : Godkendelse af dagsorden Side 1/3

1. Kl : Godkendelse af dagsorden Side 1/3 AARHUS UNIVERSITET Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ekstraordinært møde den 16. januar 2015, kl. 10.00-13.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021 + 023 ASU-sekretariatet

Læs mere

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017 Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) 16. maj 2017 Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017 Dato: 5. maj 2017 Aarhus Universitet - HR Møde tirsdag den 16. maj 2017 kl. 13.00-15.00.

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 19. juni 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 19. juni 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 42 Møde den: 19. juni 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale 1521-220 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Dagsorden Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen

Læs mere

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere:

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere: AARHUS UNIVERSITET Møde den: 15.september 2017 kl. 9.30-11.30 Mødelokale: Kristians kontor (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Ditte Jessing, Gitte Gjøde,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET Møde den 8. oktober 2013, kl. 12.00-14.00 Jens Baggesens Vej 51-53, 8200 Aarhus N Bygning 5221, lokale 318 Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Dagsorden for ASU møde den

Læs mere

2. Økonomi Formanden orienterer om Økonomiregnskab 2 og budget 2019, herunder status på besparelser.

2. Økonomi Formanden orienterer om Økonomiregnskab 2 og budget 2019, herunder status på besparelser. AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 21. september 2018 kl. 9.30-11.30 Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C, bygning 1611, lokale 121B Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere:

Læs mere

2. AU s kriseberedskab Anders Kragh Moestrup er inviteret som gæst til at understøtte drøftelsen af følgende:

2. AU s kriseberedskab Anders Kragh Moestrup er inviteret som gæst til at understøtte drøftelsen af følgende: AARHUS Bilag 5a er leveret separat til mødet. Det kan udleveres ved henvendelse til Signe Osbahr. Møde den: 26. oktober 2016 kl. 10.30-12.30 Mødelokale: 1445-031 (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU

Læs mere

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl )

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl ) AARHUS Møde den: 31. august 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard,

Læs mere

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl )

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl ) AARHUS Møde den: 31. august 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard,

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 1. juni 2017, kl. 10.30-12.00 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 114 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm

Læs mere

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Læs mere

Møde den: 24. februar 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere:

Møde den: 24. februar 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere: AARHUS Møde den: 24. februar 2017 kl. 12.00-14.00 Mødelokale: Kristians kontor (videolink 1445215) Møde i LAMU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Annette Graae, Ditte Jessing, Gitte Gjøde,

Læs mere

Lønforhandlingerne vil blive gennemført i uge 25 og arbejdet forventes at være færdigt inden udgangen af juni måned.

Lønforhandlingerne vil blive gennemført i uge 25 og arbejdet forventes at være færdigt inden udgangen af juni måned. AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 7. juni 2018 kl. 9.30-11.30 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 133 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Nikolaj Harbjerg, Søren

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 12. april 2016 kl 13.00-15.00 Mødelokale 1445-019 (videolink 1445019) Møde i LSU for Uddannelse

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 12. april 2016 kl 13.00-15.00 Mødelokale 1445-019 (videolink 1445019) Møde i LSU for Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Møde den: 12. april 2016 kl 13.00-15.00 Mødelokale 1445-019 (videolink 1445019) Møde i LSU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anna Mette Morthorst,

Læs mere

Bygning. Trafik. Stiger og trapper. Fald. Arbejdsstillinger, løft og flytning. Husdyr/forsøgsdyr. Laboratorie. Maskiner og værktøj. Psykisk påvirkning

Bygning. Trafik. Stiger og trapper. Fald. Arbejdsstillinger, løft og flytning. Husdyr/forsøgsdyr. Laboratorie. Maskiner og værktøj. Psykisk påvirkning Bilag 3.2c Grupperede registreringer over nærved ulykker og anmeldte arbejdsskader i ST opgjort fra d. 01/01 2013 til d. 27/11 2014 Gruppering: Antal ulykker i alt: 2013 2014 Bygning 4 3 1 Trafik 5 3 2

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B. 2. Forslag til ny mødestruktur. 3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B. 2. Forslag til ny mødestruktur. 3. Godkendelse af dagsorden Dagsorden Anna Haurdahl Dato: 17. november 2017 Side 1/2 Mødedato: 23. november 2017, kl. 09:00 10:30 Mødested: Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 Mødeemne: LAMU Økonomi og Bygninger Deltagere:

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00 Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00 Referat Ny Munkegade 120 Lokale 1525-626 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen B. Jespersen (daglig

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre

APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre 1 APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport

Læs mere

Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Carsten Pahl Jensen, Anna Haurdahl

Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Carsten Pahl Jensen, Anna Haurdahl Møde den: 18. januar 2017, kl. 09:30 11:00 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN 2016

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN 2016 HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN 2016 De primære psykiske APV-handleplaner i Enhedsadministrationen ligger på administrationscenter- og vicedirektørniveau samt underliggende enheder.

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Punkter til skriftlig orientering: (Punkter under skriftlig orientering gennemgås ikke på mødet, men eventuelle spørgsmål kan besvares.

Punkter til skriftlig orientering: (Punkter under skriftlig orientering gennemgås ikke på mødet, men eventuelle spørgsmål kan besvares. AARHUS Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 6. december 2016, kl. 14.15-15.15 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 012 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; John Westensee;

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent

Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent Institut Kultur og Samfund Internationalisering (uddannelse, ph.d., forskning) Kirsten Nørgaard knn@adm.au.d Tlf.: 21665695 Lene

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN. Dagsorden

AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET ST FAMU møde den: 11.12.2014 kl. 13.00 15.00 AU Aarhus, Fysik, Ny Munkegade 120 Mødelokale 1520-732 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen Brøchner

Læs mere

LSU-møde den 26. juni 2018, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut

LSU-møde den 26. juni 2018, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut LSU-møde den 26. juni 2018, kl. 14.30 16.00 Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut Deltagere: Jan Tønnesvang, Mimi Mehlsen, Helle Spindler, Carsten Dalsager, Torsten Kolind, Anette Christensen,

Læs mere

Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent

Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent Institut Kultur og Samfund Internationalisering (uddannelse, ph.d., forskning) Kirsten Nørgaard knn@adm.au.d Tlf.: 21665695 Lene

Læs mere

QUICK GUIDE TIL HIGH LEVEL DELEGATIONSBESØG OG INDGÅELSE AF SAMARBEJDSAFTALER PÅ AU ST

QUICK GUIDE TIL HIGH LEVEL DELEGATIONSBESØG OG INDGÅELSE AF SAMARBEJDSAFTALER PÅ AU ST 1 Quick Guide Delegationsbesøg & Samarbejdsaftaler Sci Tech QUICK GUIDE TIL HIGH LEVEL DELEGATIONSBESØG OG INDGÅELSE AF SAMARBEJDSAFTALER PÅ AU ST Introduktion I takt med at Aarhus Universitets placering

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent)

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 14. juni 2018 kl. 13.00-14.30 Mødelokale: Kristians kontor Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen,

Læs mere

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl )

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl ) Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Referat Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU)

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) AARHUS Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 8. december 2016, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021+023 Deltagere: Arnold Boon, Anne

Læs mere

DIALOG OM RESULTATERNE AF DEN PSYKISKE APV

DIALOG OM RESULTATERNE AF DEN PSYKISKE APV DIALOG OM RESULTATERNE AF DEN PSYKISKE APV EVA KARRING KONST. INSTITUTLEDER INSTITUT FOR ODONTOLOGI 25.05. PROGRAM Velkommen: Hvad er formålet med mødet? Den overordnede proces Hvordan ser tallene ud?

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 16. ENH: Enheder under vicedirektørområder og administrationscentre

APV2016. Rapport nr. 16. ENH: Enheder under vicedirektørområder og administrationscentre 1 APV2016. Rapport nr. 16 ENH: Enheder under vicedirektørområder og administrationscentre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016.

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 13. juni 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 51, Bygning 5221, lokale 012 Referat Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

ARBEJDSMILJØ IKM VERSUS AUH

ARBEJDSMILJØ IKM VERSUS AUH ARBEJDSMILJØ IKM VERSUS H ARBEJDSMILJØORGANISATION FORSKELLE MELLEM H OG IKM Arbejdet i H s arbejdsmiljøorganisation omfatter blandt andet Sikkerhed/Fysisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø APV og TULE

Læs mere

Arbejdsskadestatistik

Arbejdsskadestatistik K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Arbejdsskadestatistik for 2011 Arbejdsmiljø & Samarbejde / januar 2012 Indhold Side 3 Side 5 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Indledning Arbejdsulykke Arbejdsskadeerstatninger

Læs mere

Notat AARHUS UNIVERSITET. Modtagere: Medarbejdere og ledere i AU Uddannelse. Forebyggelse og håndtering af sygefravær i AU Uddannelse

Notat AARHUS UNIVERSITET. Modtagere: Medarbejdere og ledere i AU Uddannelse. Forebyggelse og håndtering af sygefravær i AU Uddannelse Side 1/5 Modtagere: Medarbejdere og ledere i AU Uddannelse Forebyggelse og håndtering af sygefravær i AU Uddannelse Baggrund AU Uddannelse ønsker at være en attraktiv og socialt ansvarlig arbejdsplads,

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (møde den 11. marts 2016) Bilag: Referat LAMU-møde

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (møde den 11. marts 2016) Bilag: Referat LAMU-møde ARTS LAMU-møde i ACA d. 25. maj 2016 Kl. 10.00 12.00 (Fællesmøde med LSU kl. 10.00 11.00 ) Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 340 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: Medarbejdere Lars Friis (LF) Birgitte

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023 ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023 REFERAT Til stede: Udvalget: Ledelsesrep.: Brian Bech Nielsen dekan for ST, Ib Johansen (Kemi), Morten Dam Rasmussen (Ingeniørvidenskab),

Læs mere

Procesbeskrivelse for adgange og aftaler på ST

Procesbeskrivelse for adgange og aftaler på ST Procesbeskrivelse for adgange og aftaler på ST Implementeres fra 1. april 2019. Alle dokumenter vedr. adgange og aftaler i forbindelse med ansættelse hos ST journaliseres på sagsgruppe 22493, Adgange og

Læs mere

Politik for forebyggelse og håndtering af sygefravær

Politik for forebyggelse og håndtering af sygefravær Politik for forebyggelse og håndtering af sygefravær 10 1 Politik for forebyggelse og håndtering af sygefravær i Høje-Taastrup Kommune Udgangspunktet for politikken er, at når man er syg, skal man være

Læs mere

Marianne Maria Larsen

Marianne Maria Larsen Marianne Maria Larsen Fra: Katrine Lisberg Sendt: 1. august 2016 13:31 Til: Niels Jørgen Rasmussen Emne: God omgangstone Opfølgningsflag: Flagstatus: Opfølgning Fuldført Hej Niels Jørgen Hermed mit bud

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk, Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Birthe Hestbæk, Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent) AARHUS Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 5. oktober 2017, kl. 10.45-11.45 Sted: Nordre Ringgade 1, Bygning 1431, lokale 015 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Susanna Holm

Læs mere

WORKSHOP OM SYGEFRAVÆR. Temadag om arbejdsmiljø den 18. maj 2018 Aarhus Universitet

WORKSHOP OM SYGEFRAVÆR. Temadag om arbejdsmiljø den 18. maj 2018 Aarhus Universitet WORKSHOP OM SYGEFRAVÆR Temadag om arbejdsmiljø den 18. maj 2018 Aarhus Universitet Chefkonsulent og HR-ansvarlig HD i Organisation & Ledelse Proceskonsulent ISS Facility Services Handelshøjskolen i Århus

Læs mere

Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017

Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017 Fællesmøde for FAMU og FSU ARTS 14. marts 2017 Møde den 14. marts 2017 kl. 13.00-15.00, mødelokale 1431-021. Videolink 1431-023. Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) AMR Hans-Peter Degn,

Læs mere

5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 4,9 5 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 5,21 5,09 4,91

5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 4,9 5 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 5,21 5,09 4,91 Til: Udvalget for Arbejdsmiljø og rekruttering Fra: Koncern HR Dato: 11. juli 2018 Sygefravær temadrøftelse Det politiske underudvalg for Arbejdsmiljø og rekruttering har ønsket en temadrøftelse om sygefravær,

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Job- og personprofil for sygeplejerske i akutteam i Assens Kommune

Job- og personprofil for sygeplejerske i akutteam i Assens Kommune Job- og personprofil for sygeplejerske i akutteam i Assens Kommune Assens Kommune som arbejdsplads Assens Kommunes personalepolitik hviler på værdierne respekt, åbenhed, udvikling, arbejdsglæde og ordentlighed.

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre

APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre 1 APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport

Læs mere

Det er i anmeldelser med forventet fravær stigningen kan ses, stigningen er fra 16 anmeldelser i 2012 til 21 anmeldelser i 2013 med fravær (tabel 2).

Det er i anmeldelser med forventet fravær stigningen kan ses, stigningen er fra 16 anmeldelser i 2012 til 21 anmeldelser i 2013 med fravær (tabel 2). Vedrørende: Anmeldte arbejdsskader Socialområdet 2013 i forhold til 2012 Sagsnavn: Arbejdsmiljøarbejdet Social og Arbejdsmarked 2014 Sagsnummer: 87.00.00-A00-3-14 Skrevet af: Dorthe Undall-Behrend Forvaltning:

Læs mere

TANDPLEJEN GENTOFTE KOMMUNE. Arbejdsmiljøredegørelse 2017

TANDPLEJEN GENTOFTE KOMMUNE. Arbejdsmiljøredegørelse 2017 TANDPLEJEN GENTOFTE KOMMUNE Arbejdsmiljøredegørelse 2017 1 Indledning Arbejdsmiljøredegørelsen skal give overblik og sætte fokus på vort arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøredegørelsen behandles i AMG og skal understøtte

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse halvår Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse halvår Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 2013 1. halvår Personale / HR 1 1. Indledning Arbejdsmiljøopgørelsen udarbejdes hvert kvartal og indeholder en status over de arbejdsulykker, der er anmeldt og registreret, samt en

Læs mere

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Udvikling 2010 til 2016

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Udvikling 2010 til 2016 O:\FA_REGIST\Statistik\Studietal til universitetsledelsen\\1 Oktober \Bestand og produktion\til mails\bestand_0110_2010_ under fane Pivot_2010_ Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1.

Læs mere