Prog16mmet Tjek dit kodeord 20'10 ligger Sadan finder du det sikre kodeord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prog16mmet Tjek dit kodeord 20'10 ligger Sadan finder du det sikre kodeord"

Transkript

1 * Prog16mmet Tjek dit kodeord 20'10 ligger Sadan finder du det sikre kodeord Hor du svært ved ot huske dine odgangskoder? Mcnge qf os er {ristet til ot kompensere lor vores dårlige hukom- melse ved enten qt vælge adgcngskoder, som er alt lor leite ot gæite, eller oiternqtivt skrive dem ned på gule papirlcpper, som klistres fast på kcnten of computerskærmen. Vi cnbefoler en helt onden og longt sikrere metode. Først og fremmest er det fornultigt ot vurdere, hvor vigtige de doto, koden beskytter, er. Adgongskoden til et forum for bilentusiaster på nettet behøver ikke være lige så sikker som koden til din og netbonk. Ae de mindre vigtige koder, du bruger på nettet, kon passende udskiftes med sqmme stondordkode. Så har du allerede ollastet hukommelsen væsentligt. Hvqd derimod angår de tjenester, hvor et indbrud vil hqve rigtig ubeho- gelige konsekvenser for dig, er det vigtigt ot vaelge cdgangskoderne med omhu. Først og fremmest skol koden indeholde minimum otte tegn og meget gerne flere. Den skoi desuden bestå ol både store og små bogstover, tol og tegn. Koden må cldrig helt eller delvist indeholde ord, som kon slås op i en ordbog, eller som er alt for oplogte. Fx børnenes novne eller et bilmaerke. Endelig er det vigtigt qt skilte odgongskoder jævnligt. På cd'en, der følger med blodet, finder du et progrom, som hjælper dig med at vurdere, hvor sikker en odgcrngskode er. zl Abn progrommet ljek dit kodeord2010. ndtcst et kodeord E, og se, hvor sikkert kodeordet er E. Progrcmmet giver desuden tips til et godt kodeord E. Nar adgangskoden er afsløret Det kon være svært ct opdcge, hvis en fremmed hor gættet din adgangskode og på den måde skcf{et sig cdgong til din computer eller en onden personlig service. Får du mistcnke om, qt der hqr været indbrud på din pc, er første skridt ot ændre olle odgongskoder. At nogen 52 i Sikkerhedscentet [",]{iijf F,!? #LE 3 " hor skoffet sig odgong er et vigtigt vink til dig om, qt du skql være mere omhyggelig med dine crdgcngskoder. Brug rådene lro ovenstående ofsnit tii ot finde på mere sikre koder. Det er også en rigtig god id6 qt scanne computeren lor eventuelle trojonere og bogdøre, som den ubudne gæst måske hor efterladt på moskinen. Brug det gratis antivirusprogrqm AVG Anti-Virus Free, som ligger på cd'en. Programmet linder og fjerner longt de fleste gængse virus. Læs mere om AVG AntiVirus Free senere i crrtiklen.

2 * Kryptering holder fremmede ude En c de ting, der gør trådløse netværk så ottroktive for en hqcker, er, at lår hcn først odgong, hqr han ofte en helt cnonym internetforbindelse. Uqnset hvod hockeren loretoger sig på nettet, kon aktiviteten sjældent spores laengere tilboge end til internetlorbindelsens ejer. Og netop det er den primære grund til at sikre sit trådløse netværk. For bliver det opdoget, ot der foretcges ulovligheder via din internetforbindelse, lår du meget svært ved qt bevise, ot det ikke er dig, der lx hcr distribueret musik eller beg&et andre ulovligheder på nettet. Selv om du næppe ender i {ængsel, så er det en meget ubehcgelig oplevelse ot få beslaglagt sin computer og være under mistqnke for dotckriminolitet. Et sikkert netværk er krypteret. Find ul Dobbeltklik på netvaerksikonet i proceslinjen. diclogboksen Tr&dløs netværksforbindelse vælger du Skilt cvcncerede indstillinger. Vælg fcnen Trådløse netværk, morker dit netværk under Foretrukne netværk, og klik på Egenskcber. O N,, åbnes Egenskcber lor trådløst E netværk. Vælg den krypteringsmetode, der hedder WPA eller den endnu bedre WPA2 l. Den ældre krypteringsmetode WEP kan nok holde naboen ude en stund, men med det rigtige progrqm, som kon hentes på nettet, tager det under l0 sekunder ct bryde krypteringen. Når du skcl vælge odgcngskode til dit tr&dløse netværk gælder de somme regler som gennemgået i foregående olsnit. Nøqle il lådlørl relværk derlorbrugervejledningen til din tråd- Q Det er en god id6 ot give det trådløse netværk et qndet nqvn øse router frem, og slå krypteringen u) end det, routeren er lødl med lro labrikken. Log på routeren, til, hvis du ikke cllerede hcr gjort det. ret novnet, og skriv det nye novn i leltet Netværksnavn (SSD) E. Bcgelter følger du trinene her or at lå Du kqn også indstille routeren til helt ct skjule ncvnet, så man din pc på det krypterede netværk. skol kende det lor ot kunne logge på..:- Dde dvak kæ a qle d f.igdde: n Dft å d *dk, h møbe hd n kb tutnd ke : t{ hi}dd$ låd hoc} Ds h 6 kke trå&e dsqqr*b. i f -ok -l l- a"r" Ny netværkskode stopper misbrug Det kon være svært at opdoge, at nogen onvender dit trådløse netværk uden din tillcdelse. De fleste trådløse routere kon dog vise, hvilke computere der er koblet på netværket, og nogle modeller gemmer denne inlormqtion i en log. Opdoger du, ot nogen bruger dit trådløse netværk, skcl du sørge or ct skifte koden på netværket så hurtigt som muligt. KO\,4PUTEB FOB ALLE 3&

3 AVG Anti-Virus Free lig * qef i Srkkenhedscentret Sund skepsis kan forhindre virusangreb E-moil hor længe været en populær måde ot distribuere virus ogr spywqre på. Sondsynligvis iordi der er en tendens til, at vi hor mere tiltro til dokumenter, som er direkte qdresseret til os, end til filer, vi hcr downlocdet på nettet. Sund skepsis er vejen til den bedste computersikkerhed. Får du fx en moil frc en person, du ikke kender, eller hvor teksten ser underlig ud, bør du undlode ot åbne vedhæftede filer eller klikke på links i mqilen. De fleste e-moil-progrqmmer gør meget or ot beskytte os mod ubehageligheder. Din pc iår ikke virus, bqre ordi du modtager og læser en e-moil, og de mest ondsindede filtyper bliver outomctisk jernet cf moilprogrqmmet, hvis de er vedhæltet en . Hvis du crltid sørger for ot holde dit e-moil-progrcrm opdateret, er du bedst muligt beskyttet mod nye typer trusler. Benytter du Ouilook, OutJook Express eller Windows Moil er det nemt at holde progrommerne opdoteret. Du skol nemlig bqre oktivere crutomatiske opdcteringer i Windows. Det ser vi nærmere på senere i ortiklen. F& ttubst T* m: [Efekty] # versh of Leicm P5P42 ånd Psg Efekty maili4g list ev ea.p ailist.iel htp :/ls even.pairlist. ne t! maiknællist'nfo efekrl No virus foud io tlis incomig message. Checked by AVG - m.avg com Version 85421,/VirusDatabase:T ReleaseDate: sbejder mtne 4 Dt bør også sørge for, ct dit ontivirusprogram er op dcteret og sccrnner både ind- og udgående mcils. Det kon AVG Anf i-virus Free, som ligger på cd'en, snildt klore, når det er installerei E. Endelig kon en god firewall ofte beskytte dig mod, at fremmede skalfer sig odgong til din computer viq en såkcldt trojoner. En dosis antivirus kurerer pc'en Typiske tegn på, at du hor pådraget dig en trojoner, kon være, ot vinduer åbner og lukker o sig selu ot skrivebordsbcggrunden pludselig skifter, eller qt du lår mærkelige fejlmeddelelser. Har du først fået en trojoner på din pc, gælder det først og fremmest om ot f& bugt med den hurtigt, og det er en opgcve for dit ontivirusprogrqm. You 6re proteded. srity fuat s æ wq*ie At Scan Fæuhc results overy w WdrirEs SH"scd ildle coryls q Fmd! \!N f-'l Ef g nemoved ildheded Not moved o' hedled a5a50 ter sconninoen viser AVG Anti-Virus Free resulto- C tur.r. - blcndåndet hvor mqnge suspekte iler der blev undet og helbredt E. Kik på Close results for qt vende tilboge til hovedmenuen. ø*fh -l tj LukAVGAnti- Yiru" Fr.", højreklik på ikosm;fnfccryu CLi hse to dd h sh ld Sd was hnshed scnres idsr4ted btore æryldon Hildware Coryddwn ' Adodiske 4dsnss Avårceret Fielddthdebe' net Denne compuv,nab ryiå ter på Skrivebordet, og vælg 4 AAn evc Anti-Virus Free. Kik på Computer sccrnner n, og vælg Scan whole computer E lor ct scqnne hele pc'en igennem. Det kon toge et por timer, hvis pc'en er godt fyldt op med iler. 54 Ko/PUTER FoB ALLE 3r2010 Egen;kcbe-r. Åbn fon.r, Systemgendcrnnelse E, og sæt llueben i Decktiver Systemgendcnnelse E. Klik herefter på OK, og genstcrt pc'en. Herved f&r du jernei virus, som måske hor gemt sig i et gendonnelsespunkt. Aktiver systemgendonnelsen igen ved ot fjerne fluebenei.

4 * Rigtige venner er dem, du kender Det populære progrom Windows Live Messenger er blevet hårdt rcrmt cf mere eller mindre solistikerede virusongreb. Dette er sket, i tckt med ct fokus på virus via e-moil er blevet øget, og folk er blevet bedre beskyttet mod dem. Forholdsreg- erne mod ubehogeligheder i Messenger er stort set de somme som dem, der gælder or e-mqil. Sørg først og fremmest lor, qt du kun kon modtage beskeder frc folk på din liste med kontoktpersoner. Og undlad ot godkende personer, du ikke ved hvem er. l!:ec'.rl:c.:il1 Derefhudqneddelelre' At'døsrt cpre: 'rqilpp. slrtdrphyffie,,. pe onff du';el *lt{6e.... dnlr roknb ' 9æ.qe!!r' iir thonaiil RediF irdi:ftwæ fd ircba... r'.1ot.., KdrqM*rdoqffi... l;u å- EE-l ' -r el-"r--: Fakruflryod/ry t 4 Kik på ikonet Vis menu E, vælg Funktioner E og herelter ndstillinger... E. H!-lp *T- Bfilrytt tc J{ FmrliF optyr"ins". Lde wa flrdr HoksEde F'm Paffi på &r fdc ffi fl.d Fæ ka æ i! dlædtu sde nedd.lobs d 6r Paw på dn ldc ro tlokatdc pæ kr tlt æ dr tu as sde r! dddde d 4! E E oa r t- p* på dl t# ffi dådr Fffidd6 oq sstde nr dddds d Big & ka æ nit lisffifl.d Fffii ljdecffiuf,.a.dpqw. Jd,ob Gade [ 1 ru. -ra.. fær. Kd.kbqær fca Se,htrdatEt+tdsdar-U"*r-r*.ft* l-v* j HFb tred d tdbede \4rdd6 Lr f l Hlrb 6 red d rot deryaffi iwndov* Liæ vcdd flådc, d Mi:osdt h6dda odyties m fl qåbl q hsdil dr hqs w6 idl*dc. Bie dda yl lk tf hl4td d idafrdc &l -l Kik på Beskyttelse c personlige oplysnin- C g", E, og saet flueben i Det er kun personer på min liste... E. n Alvir anlmalhk filovedtr.d fq kerde 6hæ flyf -sklrf_-l -l"-td"'_-l TL--*-l Q ndstil også Messenger til at lode qlle mod- LJ tcgne liler scqnne of dit cntivirusprogrqm. Det gør du på siden Filoverlørsel E. Sæt ueben i Sccn liler lor virq ved hiælp crl Z. Klik herefter på Gennemse... E, og ind dit ontivirusprogrcm. Vær meget vorsom med of åbne modtogne iler og klikke på links - også selv om de kommer rq en person, du kender godt. Visse typer virus kon nemlig videresende sig selv vicr Messengrer, og måske er din ven slet ikke den virkelige qfsender. Opdateret Messenger giver den bedste beskyttelse Er du blevet rqmt of en virus, du har modtoget vic Messengrer, er lørstehjælpen som oltid at lade dit cntivirusprogrcm sconne hele computeren. Hor du modtcget lilen rc en person, du kender, er det også en god id6 stroks ct odvore vedkommende, som muligvis ikke selv er klar over, hvqd hon hcr sendt videre. Endelig bør du kqste et kritisk blik på dine kontaktpersoner. Hvis der er personer på listen, du ikke kender, så å dem slettet og blokeret. Messengrer er grctis, og det er en god id6 løbende qt hente seneste version of progrommet, der lcrpper nye, kendte sikkerhedshuller, som Microsolt hqr opdcget. P& den måde beskytter du din pc mod nye typer hockercngreb. Du henter Messenger på Microsofts hjemmeside: KOV]PUTER FOF ALLE 3x2O1O 55

5 * Opdaterede programmer låser døren til din pc Selv om qlle softworeproducenter hor som mål at levere ejlfri og sikre pro Jrqmmer, så er det en noget nær umulig opgcve ot forudse olle de måder, et prog'ram kon blive brugt og misbrugt på. sær programmer, som kommunikerer over nettet, er sårbare over for cngreb, og der er utcllige eksempler p&, ct ondsindede personer hcr udnyttet en fejl i en browser, et styresystem eller et e-mqil-progrom til at få cdgong til computere viq internettet. Heldigvis er soltwqreudviklere meget opmærksomme på problemet, og udsctte progrcmmer opdoteres derlor hyppigt or ot lcrppe sikkerhedshuller og lukke så- kcldte bcgdøre. Derfor er det vigtigt oltid at holde både Windows og andre progrcrmmer opdcterede. Åbn stifhder 5øs,.. Adninistrer Wmtus ka raeflb! a sry $ fd dq: Hss 5can for threats... opret futindelse til et netværlcdrev.., slås q hl&re WMws v kt æ:m Hverd4 5let O Hd m H omdøb (l Outlook Express eller Windows Mail opdateret. Højreklik på Denne computer E, og vælg Egenskcber E. w hdnå e skd hd*6 addetry. lm H #;slålb k kke O SE nmd*e fi. ra C(fudendYdeffies&h-tu3&*keNl#s qaierry reætrgqt \til.l"d# fradddwndow: Upddle til lor ot holde Windows, /nternet Explorer,Windows Medio Player og tre væbe, Gtu n ( bkd m nf ÅUn fqnen Automcrtiske opdcteringer E, og morker Automclisk (anbelcrles) 4. Antispyware smider dataspionen på porten Opfører din computer sig pludselig underligt, eller bliver du overdænget med reklamesider, hver gcng du g&r på nettet, så er du måske blevet offer or en skjult bcgdør i et progrom. cda3 k'wn b cffi ht(ffi tr.t a! F&uF sh,{ge Yfrt å.e å S;.sr {&!..i bcrr{ Stcrrt med at sccrnne din computer igennem for virus med AVG Anti-Virus Free som vist tidligere i artiklen. n Åunea- A*or",og klik p& Sccn System. 6E Veb Lhdate s...k 8ac.\ is Cc.ie System Stdg: uol yel pertorned) Scan Ad-Watdr tive, R l-[m Prod*tih: On Som supplerende kur onbefoler vi også, ot du instqllerer et godt ontispywcreprogrcm, som kqn lange irriterende reklameprogrqmmer, der ikke kotegoriseres som virus al cntivirusprogrommet. Vi anbefaler programmet AdAwore, som du linder på cd'en. Husk ot opdctere Ad-Awerc, ør du scqnner. EA LrL, dem gl :fl:tr#**d*k&#hr*oødeilwr opret geffiei S& cutomqtiske opdoteringer dter viqtiqe ilomm#l#*.1 Afbryd forbindel*n til et netværlsdrev,., 4 ddske KoL4PUTER FOB ALLE t-l Du kon nu væloe Full tj S"on E, hvilkei vi qnbecler, hvis det er første gcng, du brugerad-awqre, eller der er gået long tid siden seneste sccnning'. Klik på Smart Sccrn E, hvis pc'en er sconnet ør og du kun vil undersgge de mest kritiske områder ol computeren. Clmse a Scm l{ode -kn kf E å frc rym chk tut ss dt lh d cdasl s&6 d yd. ry$em. h for tun- 6 atr n.&tb san n* ht &wqht $.ns you etue rytu rubie d hd &Pet TM f lbffi' '*ildl'?' 'rbhn4r 1.Gm*L'

6 Q Tjek dine LJ øvrige progrqmmers indstillinger. Mcnge cf dem kan outomcrtisk hente opdoteringer over nettet. Opdcteringslunktionen ligger typisk under ndstillinger eller i menuen Hiælp. Her er det programmet Phoioshop Elements. Ad-Aware ligger i S i kkerh ed scentret C*oryJ P.esy atpl Ræffi# x htsdfr M my b sd rm ltr &arltlrg, tr bdill us, sh ås tn v*t tr.d clcl-tua 2d,r Rmvd R.mvd 2{'ilftL' i 'sdtihqd 'dllmtc',4 En irewoll kan blokere or rig- igmcnge typer dotcrindbrud. På cd'en finder du den grotis R.Wvd *t&pdtslot /l Når sccnningen er uldført, år af a., en oversigt over den spywqre, der er blevet lundet og jernet 4. Klik på Done E for ct cfslutte. f Det er vigtigt, ct r-j du holderad- Aurqre opdoteret. Klik på Web Updcrte E for qt hente de seneste opdoteringer p& nettet. * Keyloggeren sladrer En keylogger er et program, som kører ubemærket i boggrunden. Programmets eneste opgiqve er of opscmle clle de tcstetryk, du oretoger, og gemme dem i en skjult fil. Ote gemmer progrcmmet ogs& inlormqtioner om, hvilket progrcm eller hvilken hjemmeside du hor brugt, og de allermest cvancerede versioner gemmer også skærmbilleder of clt, hvqd du foretcger dig på computeren. De fleste keyloggere sender med jævne mellemrum de qflurede tostetryk videre til ejermcrnden, og den tro- ZoneAlanm ligger i S i kkerhed sce ntret fik kcn være med til at afsløre dem. En god lirewcll som ZoneA\qrm vil nemlig odvare dig, første gcng et progrcm orsøger qt kontckte en qnden computer på nettet. Problemet er bare, at de fleste kcn hqve svært ved qt vurdere de mange qdvqrsler tro. Zone- Alorm. Bedste lorsvcrr er ot hqve et opdcrteret cntivirusprogram på computeren og indstille det til ct scqnne qlle liler, der hentes på nettet. På den måde vil keyloggeren blive afsløret, inden du kommer til ot instollere den. Antivirus fjerner keyloggere Keyloggere er nogle grimme bæster, dc du sjældent mærker noget til dem. Selve progrcmmet lylder stort set ingenting, og ofte er der gjort store qnstrengelser for crt skjule det. Typisk bliver en keylogger installeret sqmmen med ægte, nyttige progrommer, som du henter på nettet, og den ligger derelter og crflurer alle dine tcrstetryk. Opdagerdu, of dereren næstenumærkelig ventetid, frc du trykker en tqst, og til det tilhørende bogstov viser sig på skærmen, kcrn det være tegn på en keylogger. Finder du ud cf, at du hor en keylogger instolleret på din computer, er det første og vigtigste skridt crt få den fjernet. Del gør du lettest ved qt scqnne hele computeren igtennem med antivirusprogrcmmet. Overvej herefter, hvilke informqtioner, personen. som har kigget dig over skulderen, kon have fået. Det kcrn for eksempel være adgcngskoden til din e-moil-konto, som du derlor stroks bør ændre. Har du brugt dit betclingskort til at købe vcrer på nettet, mens keyloggeren har ligget på din pc, skal du sørge for ot & spærret det pågældende kort hurtigst muligt og bestille et nyt. Kontokt derlor strqks din bonk. Netbonken er ikke så udsot, da den ud over odgcngskode ogs& er sikret med en nøglelil. Skift clligevel cdgongskoden lor en sikkerheds skyld. ),.),,),, KO\,4PUTEB FOB ALLE

7 AVG Anti-Virus Free lig * ger i Sikkerhedscenlnet Undgå at blive zombie et zombienetværk hor en enkelt hqcker skaflet sig kontrol med en hær ql computere, som lx kcrn fjernstyres til ot sende spom-moil eller deltclge i såkoldte Denial of Service-cngreb. Her bombqrderes hjemmesider på 6n gong med tusinder a orespørgsler, med det resultqt, ot serveren, som hjemmesiden ligger på, g&r helt i knæ. Føger du to simple forholdsregler, kon du undg& ot blive en zombie. r] C 4 Førstog fremmest gælder det om ikke ct installere ptogto**er, som gør det muligt at ljernstyre din sikkerhedsprogrsmmer pludselig er blevet deqktiveret og ikke kqn startes igen. Zombier eller bots, som er beskrevet tidligere i artiklen, kon være særdeles vonskelige oi slippe of med. Q g LJ grcmmet de se- Update was finished successfully No new updåte files åre availåble. neste opdoteringer på nettet. Kik på Close E, når proces- F.*r r\ sen er fuldført. l ---.r fl AVG Anii-Virus Free C ton du nemt scclnne en enkelt moppe Førsle cse i kompen mod zombierne er crt give dit qntivirus- og ontispywcreprogrcm en chqnce for ot finde og fjerne dem. Ofte er zombierne dog så snedige, ot de deaktiverer din ontivirus og forhindrer dig i ot in- stollere qndre tilsvorende sikkerhedsprogrcmmer. så fold må du berede dig på at finde en computerekspert i omgongskredsen, som kqn hjælpe. Er der ingen hjælp ct henie, kon den nemmeste løsning vaere crt toge bockup of alle dine dokumenter og' geninstollere computeren. Husk at scdnne dokumenterne lor virus, ør du lægger dem tilbcrge på mcrskinen. f,"j{iijfii'!?flfi'lf3' x med dokumenter. Kik på Computer sccnner E, og vælg Sccn specilic liles or lolders E. Select specific files or Jolders Scan results <Ooc>; Updating progress N" henter pro- Sådan slår du et angreb ned Ote ved computerejeren slet ikke, at hqns computer er overtcget af fremmede mqgter. Typiske tegn på, at du er blevet indrulleret i en zombiehær, er, ot din computer pludselig bliver meget ongsom, ct du ikke kon besøge hjemmesider for cntivirusprogrqmmer og firewolls, eller ot dine virrrtfree. Klik på kncppen Updcrte now E. computer. Men nu spørger hqckeren desværre ikke iørst, om det er okoy, ot hon "låner" din pc, så derfor er det en god tommelfingerregel oltid kun at downloade programmer frq troværdige hjemmesider.sørg også for at hqve et opdcteret ontivirusprogrcm instclleret p& pc'en. Her viser vi, hvordan du opdoterer AVG Anti-Virus Free. Er din computer allerede inficeret med ei zombieprogrom, kcn en lirewall forhindre hqckeren i ct få kontakt med sit progrqm. På cd'en, som følger med blodet, finder du f irewcrllprogrommet Zone Alql m. Åun AVG Anti- 3l Skivebord Denne computer +! ;:1 c:\ r trjd\ + - jil r tr;g 6 Nomfechon wås found dumqthis scån E:\ Netværksrleder fl jl El Ll -ll J E nl +- E -l,-l g "scan tpecilic tiles or lold rs"wacfinished spe.iållocations n :tjl E Scan Sæt LocBl hård dives Progam Files Mv Documenr! lolder scånning: ståiled: Scdn finished: Totålobiecl scanned: use,nhoraunchedrhescån, \ooeuments dnd Seitinqs\Eie'\0okumenler 5hared uocuments Folde6 selected lor C V/indowr tolder Scan 15. 0lher flue- uj b".r E ud for den moppe, der skal- scqnnes, og klik på Stcrrt sccrn E. EiFtrl o!er! e0 ro rii nolenber : novembe' :48:00 {4 iecondtsll 174 Eier lpcr"il;n f E ter sccnningen f&r du en oversigt med resultqtet og besked, hvis der er blevet fundet og ljernei virus. Kik på Close results E. A af

8 * Et spamfilter er midlet mod phishing Forsvqret mod phishing, som ovenst&- ende trick kaldes, bør loregå på to ronter. Først og fremmest kqn et ellektivt spcmfilter holde lcngt de leste phishing-moils ude ol din indbokke. Progrommet SPAMfighter er et af de mest effektive spomliltre til privot brug, og så er det tilmed gratis ot bruge. Med SPAMfighter bliver du en del of et cntispcmnetværk sommen med alle de næsten syv millioner ondre SPAM- /ighter-brugere. Når brugerne mcrkerer en given mqil som spom, vil den også blive kctegoriseret som spqm hos sqmt- ige ondre brugere of progrommet. zf Når du installerer SPAMfighter, in- tegreres progrommet i dit mcilprogrcm. Når du modtoger en uønsket og suspekt moil, skol du morkere den E og klikke på Bloker E. Nu stemples mailen som spcm og llyttes herelter til mappen SPÅMlighter E. v Redigsr Jl )pret m.d.. r! tlqr-,nr Vir Funkiond Medd6l 86 Htælp 3rlY$0,eX B.!vår sv$ til ållc Vldcr...nd Udrkiv sl.t Sleou'n Plro*rva P merc...:,,,'.: l#ffliilirl;i liirt'ltlil'i:,i',;i l;,.:il:ii;itlltl*fi*il,: SJ ouuookexprssr l : (i Lokalemappcr i fi rndbrkk. (143) l Sudbsllc Sendt poit O Sletterpost i S Ktådds E g1 spamfishrcr (1s6) Kgnt.ldpetroner t (3 T6lezNåwr-andå6RDåugåårde Jloopmastcr5 jzepto Nyhedrbrev jaa5 N?wsleR.r l)juno Downloåd lulla &sune olien!ln Newrletter jt Linkedln updltct l/ ProtonRadio,com..llUllå &sune Oben npple / Ke.pit,com xunderervlce K Multncdiå Nrwrlctt.r!øKeepit xundes.rylce Fra: Rrv Joseph Moore. Ttli undiscloscd rccipicds: Emnq ATM ForeBn Pavnedsl l j ATM Forergn Paynents +. send/mod,,, Adtc$et sø GU sampb 5erie5, Undergound flinimal.nd Trib.l Houre Sample! Wndows 7 netbook- kun 2.699,- Applied Acourlics 5ystems Newrletter - Novsmbs vr råd om bærbar out now: Four legendåfy piånos pow.red by thc trec (o linkcdlo letwork Updalc, ll / ll/2oo9 On Pioton: M.tthew Dekåy, Tomcråft, Pa*!r,5Q[, Fabri råd om bærbar Køb smotere ind til juleni Apple store. Din bå(kup cr ikke b.gtndt -dine lilcr er it6dig i fare 50o/" OFF Totål Bundbs iiom K!l Ttrs is to acknowledge the recerpt of tle older &om the seoate house, in respect with the provision c onshtuhon, ffi dre cte d to [lfom you that yow parmed veljfl cation md con6mations is cotr?ct -l Enkelte phishingmcils slipper C, indimellem gennem SPAMighters lorsvor, og det er derlor vigtigt, at du cltid forholder dig kritisk til de moils, du modtcger. Du kqn være evigt orvisset om, ot ingen bcnker skriver til deres kunder og beder om pinkoder eller qndre personlige op- ysninger. Og du kqn være lige så sikker på, ot du ikke vinder millioner i et lotteri, du slet ikke hor deltoget i. Vær også skeptisk, når du er på nettet. Udlever oldrig crdgongskoder, pinkoder, kort- eller kontonumre til nogen. Og brug kun dit betalingskort i netbutikker, som du hor fuld tillid til. Undersøg crltid, om butikken har en ægite postcdresse, så du kqn komme i kontqkt med den. Hold også øje med internetqdressen på hjemmesider, som beder om dine personlige oplysninger. Et olte qnvendt phishingtrick er nemlig ct regristrere domænenqvne, som ligner det rigtige. Små vcriqnter i nqvnet kan ofsløre en hjemmeside med phishing, og du bør x aldrig logge på netbcnken, hvis siden hedder "dnoskebonk.dk", "dqnskebqnk.xyz.dk" eller lignende. nyere browsere er domænenqvnet fremhævet i cdresselinjen, så du nemt og'hurtigt kqn se, om hjemmesiden er ægte. Hvis du bliver snydt Er du trods din &rvågenhed alligevel blevet snydt of et phishingongreb og har udleveret personlige oplysninger eller koder på nettet, bør du med det sqmme ændre clle de cdgcngskoder, du er kommet til ct udlevere. Hvis du hor indtostet kreditkortoplysninger på en phishinghjemmeside, skal du hurtigst muligt hqve lqt i bonken og spærre de pågældende kort. KOMPUTEB FOR ALLE 3$2010 t/!tww.t(0mputn.0[ 59

Kig internettets forbrydere over skulderen:

Kig internettets forbrydere over skulderen: Kig internettets forbrydere over skulderen: Hackerens b De er superintelligente, de bryder ind i Pentagons computere, stjæler uskyldige menneskers bankkoder og udnytter ethvert svagt led på nettet. Hackere

Læs mere

AttES 2OIO.KALENDER: FFisk pc

AttES 2OIO.KALENDER: FFisk pc KOMPUTR FOR AttS 2OO.KALNDR: FFisk pc hele a l'et o GRATS 200-kalenderen ligger som en PDFJ på CD klar til at blive skrevet ud. - Herefter kan du hænge kalenderen op ved dit skrivebord. SADAN! Hold pc'en

Læs mere

DE 22 VIGTIGSTE SIKKERHEDSTIPS:

DE 22 VIGTIGSTE SIKKERHEDSTIPS: DE VIGTIGSTE SIKKERHEDSTIPS: Gør altid 48 Du skal altid Huske at opdatere Bruge antivirus Slå din firewall til Tage sikkerhedskopier Gemme din sikkerhedskopi et godt sted Låse det trådløse netværk Ændre

Læs mere

Skal vi chatte? sådan kommer du i gang

Skal vi chatte? sådan kommer du i gang Skal vi chatte? sådan kommer du i gang Indhold Skal vi chatte?...5 Den gode historie...6 Hvordan kommer jeg på nettet?...8 Sådan bladrer du på nettet...10 Hvordan finder jeg rundt?...13 Tips til søgning

Læs mere

Bliv en på nettet! dig. Kom smart og sikkert på internettet. Til. og dine forældre!

Bliv en på nettet! dig. Kom smart og sikkert på internettet. Til. og dine forældre! Bliv en h@j på nettet! Til dig og dine forældre! Kom smart og sikkert på internettet Hvad er en søgemaskine? 10 Hvad er en portal? 16 Hvad gør jeg, hvis jeg oplever noget ubehageligt på nettet? 18 Hvordan

Læs mere

HELT SIKKER BÆRBAR. Derhjemme På rejsen Når du er fremme I det fri

HELT SIKKER BÆRBAR. Derhjemme På rejsen Når du er fremme I det fri HELT SIKKER BÆRBAR Pas godt på d Den bærbare er smart og kan bruges overalt i huset, men henkastet på et tilfældigt bord er den også et oplagt mål for en langfingret tyv, der ikke lige har tid til at skrue

Læs mere

Gratis. Gør din pc topsikker. De bedste tips & Tricks. Så meget Om Dig. Surf trygt på nettet

Gratis. Gør din pc topsikker. De bedste tips & Tricks. Så meget Om Dig. Surf trygt på nettet Gratis magasin om sikkerhed på nettet oktober 008 netsikker nu! magasinet Gør din pc topsikker Så let holder du hackere og virus på afstand gratis! Surf trygt på nettet De bedste tips & Tricks Gør Internet

Læs mere

Bliv en på nettet! dig. Kom smart og sikkert på internettet. Til. og dine forældre!

Bliv en på nettet! dig. Kom smart og sikkert på internettet. Til. og dine forældre! Bliv en h@j på nettet! Til dig og dine forældre! Kom smart og sikkert på internettet Bliv en h@j på nettet! Til dig og dine forældre! Kom smart og sikkert på internettet Hvad er en søgemaskine? Hvad

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

Skadelige computerprogrammer

Skadelige computerprogrammer Skadelige computerprogrammer (Revision 6 19 okt. 2013) OBS! Ang. antivirusprogrammer: Jeg anbefaler i slutningen af denne artikel brugen af Microsofts antivirusprogram, Microsoft Security Essentials. Bladr

Læs mere

Søren Noah 2006 www.noah2900.dk

Søren Noah 2006 www.noah2900.dk Computervirus Hacking Spyware Back-up Lovgivning og meget andet Søren Noah 2006 www.noah2900.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Computervirus... 4 Traditionelle virus... 4 Div. karaktertræk ved forskellige

Læs mere

Stærk beskyt DET SKAL DU BRUGE HOLD VIRUS FRA DØREN: Hvordan bliver din pc inficeret? SÅDAN!

Stærk beskyt DET SKAL DU BRUGE HOLD VIRUS FRA DØREN: Hvordan bliver din pc inficeret? SÅDAN! Med AVG Anti-Virus tager du et kæmpe skridt mod en sikker og dirkefri computer. SÅDAN! Med kun ét program får du total beskyttelse mod virus, spionprogrammer og farlige hjemmesider. HOLD VIRUS FRA DØREN:

Læs mere

1. Opsætning af computer på netværket... 2. 2. Tilslutning til serverne ved Klinisk Institut... 4. 3. Installation af Office programmer...

1. Opsætning af computer på netværket... 2. 2. Tilslutning til serverne ved Klinisk Institut... 4. 3. Installation af Office programmer... Brugervejledning til forskernetværket ved Klinisk Institut. Gælder for Windows Vista og Office 2007 Indhold 1. Opsætning af computer på netværket.... 2 2. Tilslutning til serverne ved Klinisk Institut....

Læs mere

1. Direkte (Til) - hovedmodtagere af e-mailen. Husk at tydeliggøre, hvis der forventes en reaktion eller et svar.

1. Direkte (Til) - hovedmodtagere af e-mailen. Husk at tydeliggøre, hvis der forventes en reaktion eller et svar. Tips og tricks Til gode mailvaner HVAD: De fleste af os bruger computeren rigtig meget til at sende og modtage mails. Mails er hoveddøren til din computer, og derfor interessant for dem, der sender spam-mails.

Læs mere

Manual for installation og brug af Bullguard

Manual for installation og brug af Bullguard Manual for installation og brug af Bullguard af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. Først et par ord om programmet Bullguard og min oplevelse af programmet. Det er et dansk antivirus-program,

Læs mere

IT FOR BEGYNDERE 09. Indhold

IT FOR BEGYNDERE 09. Indhold Indhold Hvad består dit computersystem af?... 5 Laptop / Bærbar Pc er... 5 Dele i Pc en, Bundkort, Processor, Ram, Graffikkort, Harddisk, CD/DVD... 5 Stik og Port tilslutninger... 8 Brug af mus og tastatur...

Læs mere

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole Det kan du lære i denne Internetskole Trygt i gang Hvad skal du bruge af udstyr og programmer for at komme på internettet? Hvilken udbyder og hvilken betalingsform skal du vælge? Hvordan ser Internet Explorer

Læs mere

Det kan du lære i skolen

Det kan du lære i skolen 0 PC-GRUNDSKOLEN Det kan du lære i skolen Vi forklarer tingene, så du forstår dem, og stiller selv alle de dumme spørgsmål. 0 Pc en: Hvad er op og ned på din computer? Filhåndtering: Opret, flyt og slet

Læs mere

Trådløs på nettet, nemt og

Trådløs på nettet, nemt og HER ER ALLE DE TIPS DU HAR BRUG FOR: Trådløs på nettet, nemt og 0 DK9 C_TRAADLOES.indd 0 KOMPUTER FOR ALLE /006 9/06/06 ::5 Gå på opdagelse på nettet med den bærbare overalt i huset, på terrassen eller

Læs mere

FSB Skolevangen I og II: Guide. Til. Netværket

FSB Skolevangen I og II: Guide. Til. Netværket FSB Skolevangen I og II: Guide Til Netværket Indholdsfortegnelse Forord...3 Velkommen...3 Tilgang til administrations siden (mail konti og sikkerhed)...4 Mail generelt...5 Brug af administrations siden

Læs mere

Freeware for PC security

Freeware for PC security Freeware for PC security Indledning: For en privat person kan det være svært at finde ud af, hvad der er godt for at kunne beskytte sin computer. Denne rapport vil prøve at dække nogle af de programmer,

Læs mere

Administrator - installation og brug i Windows

Administrator - installation og brug i Windows 1 Administrator - installation og brug i Windows Grundforfattet af Allan, OZ1DIS, redigeret/udgivet af Palle, OZ6YM Det her beskrevne er IKKE noget nyt, og har været gældende siden Windows NT og version

Læs mere

guide SEPTEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus sider facebook Beskyt dit privatliv Gå UNDERCOVER

guide SEPTEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus sider facebook Beskyt dit privatliv Gå UNDERCOVER guide SEPTEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus 24 sider facebook Sådan bliver du en ørn på UNDGÅ VIRUS og SPAM Bliv læst af flere Gå UNDERCOVER Beskyt dit privatliv Flemming Face bookørn Halvdelen

Læs mere

magasinet gratis magasin

magasinet gratis magasin netsikker nu! magasinet surf trygt på nettet gratis magasin om sikkerhed på nettet Beskyt privatlivet på nettet sikker betaling i onlinebutikkerne sådan bliver koden supersikker Hold pc en fri for sygdomme

Læs mere

Sikkerhed ved e-post og Internet. hacking og virus

Sikkerhed ved e-post og Internet. hacking og virus Sikkerhed ved e-post og Internet hacking og virus IT-Sikkerhedsrådet Marts 2001 Sikkerhed ved e-post og Internet hacking og virus Publikationen kan rekvireres gratis så længe lager haves ved henvendelse

Læs mere

SPYWARE. Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul

SPYWARE. Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul SPYWARE Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul 1 Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering Teknologiens betydning for hverdagen World Wide Web og internet Hvordan fungere

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

Lidt om Virus og Spyware

Lidt om Virus og Spyware Lidt om Virus og Spyware INDHOLD Malware... 2 Hvordan virker det... 2 Hvad skal man gøre... 2 Spam... 3 Hvordan virker det... 3 Hvad skal man gøre... 3 Phishing... 4 Hvordan virker det... 4 Sårbarheder...

Læs mere

Uanset om du er en garvet computerbruger

Uanset om du er en garvet computerbruger Vista-skolen Det kan du lære i skolen I Vista-skolen kan du lære at udnytte de basale funktioner i Windows Vista. I dette nummer: Vi introducerer den nye brugerflade og kigger nærmere på Skrivebordet,

Læs mere

Introduktion Mamut Online Backup

Introduktion Mamut Online Backup Mamut Active Services Introduktion Mamut Online Backup Version 4 MOB.BKL.INTRO.DK.040.01 Mamut Online Backtup Mamut Online Backup Indhold Mamut Online Backup... 3 Nyheder i version 4... 4 Introduktion...

Læs mere