Prog16mmet Tjek dit kodeord 20'10 ligger Sadan finder du det sikre kodeord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prog16mmet Tjek dit kodeord 20'10 ligger Sadan finder du det sikre kodeord"

Transkript

1 * Prog16mmet Tjek dit kodeord 20'10 ligger Sadan finder du det sikre kodeord Hor du svært ved ot huske dine odgangskoder? Mcnge qf os er {ristet til ot kompensere lor vores dårlige hukom- melse ved enten qt vælge adgcngskoder, som er alt lor leite ot gæite, eller oiternqtivt skrive dem ned på gule papirlcpper, som klistres fast på kcnten of computerskærmen. Vi cnbefoler en helt onden og longt sikrere metode. Først og fremmest er det fornultigt ot vurdere, hvor vigtige de doto, koden beskytter, er. Adgongskoden til et forum for bilentusiaster på nettet behøver ikke være lige så sikker som koden til din og netbonk. Ae de mindre vigtige koder, du bruger på nettet, kon passende udskiftes med sqmme stondordkode. Så har du allerede ollastet hukommelsen væsentligt. Hvqd derimod angår de tjenester, hvor et indbrud vil hqve rigtig ubeho- gelige konsekvenser for dig, er det vigtigt ot vaelge cdgangskoderne med omhu. Først og fremmest skol koden indeholde minimum otte tegn og meget gerne flere. Den skoi desuden bestå ol både store og små bogstover, tol og tegn. Koden må cldrig helt eller delvist indeholde ord, som kon slås op i en ordbog, eller som er alt for oplogte. Fx børnenes novne eller et bilmaerke. Endelig er det vigtigt qt skilte odgongskoder jævnligt. På cd'en, der følger med blodet, finder du et progrom, som hjælper dig med at vurdere, hvor sikker en odgcrngskode er. zl Abn progrommet ljek dit kodeord2010. ndtcst et kodeord E, og se, hvor sikkert kodeordet er E. Progrcmmet giver desuden tips til et godt kodeord E. Nar adgangskoden er afsløret Det kon være svært ct opdcge, hvis en fremmed hor gættet din adgangskode og på den måde skcf{et sig cdgong til din computer eller en onden personlig service. Får du mistcnke om, qt der hqr været indbrud på din pc, er første skridt ot ændre olle odgongskoder. At nogen 52 i Sikkerhedscentet [",]{iijf F,!? #LE 3 " hor skoffet sig odgong er et vigtigt vink til dig om, qt du skql være mere omhyggelig med dine crdgcngskoder. Brug rådene lro ovenstående ofsnit tii ot finde på mere sikre koder. Det er også en rigtig god id6 qt scanne computeren lor eventuelle trojonere og bogdøre, som den ubudne gæst måske hor efterladt på moskinen. Brug det gratis antivirusprogrqm AVG Anti-Virus Free, som ligger på cd'en. Programmet linder og fjerner longt de fleste gængse virus. Læs mere om AVG AntiVirus Free senere i crrtiklen.

2 * Kryptering holder fremmede ude En c de ting, der gør trådløse netværk så ottroktive for en hqcker, er, at lår hcn først odgong, hqr han ofte en helt cnonym internetforbindelse. Uqnset hvod hockeren loretoger sig på nettet, kon aktiviteten sjældent spores laengere tilboge end til internetlorbindelsens ejer. Og netop det er den primære grund til at sikre sit trådløse netværk. For bliver det opdoget, ot der foretcges ulovligheder via din internetforbindelse, lår du meget svært ved qt bevise, ot det ikke er dig, der lx hcr distribueret musik eller beg&et andre ulovligheder på nettet. Selv om du næppe ender i {ængsel, så er det en meget ubehcgelig oplevelse ot få beslaglagt sin computer og være under mistqnke for dotckriminolitet. Et sikkert netværk er krypteret. Find ul Dobbeltklik på netvaerksikonet i proceslinjen. diclogboksen Tr&dløs netværksforbindelse vælger du Skilt cvcncerede indstillinger. Vælg fcnen Trådløse netværk, morker dit netværk under Foretrukne netværk, og klik på Egenskcber. O N,, åbnes Egenskcber lor trådløst E netværk. Vælg den krypteringsmetode, der hedder WPA eller den endnu bedre WPA2 l. Den ældre krypteringsmetode WEP kan nok holde naboen ude en stund, men med det rigtige progrqm, som kon hentes på nettet, tager det under l0 sekunder ct bryde krypteringen. Når du skcl vælge odgcngskode til dit tr&dløse netværk gælder de somme regler som gennemgået i foregående olsnit. Nøqle il lådlørl relværk derlorbrugervejledningen til din tråd- Q Det er en god id6 ot give det trådløse netværk et qndet nqvn øse router frem, og slå krypteringen u) end det, routeren er lødl med lro labrikken. Log på routeren, til, hvis du ikke cllerede hcr gjort det. ret novnet, og skriv det nye novn i leltet Netværksnavn (SSD) E. Bcgelter følger du trinene her or at lå Du kqn også indstille routeren til helt ct skjule ncvnet, så man din pc på det krypterede netværk. skol kende det lor ot kunne logge på..:- Dde dvak kæ a qle d f.igdde: n Dft å d *dk, h møbe hd n kb tutnd ke : t{ hi}dd$ låd hoc} Ds h 6 kke trå&e dsqqr*b. i f -ok -l l- a"r" Ny netværkskode stopper misbrug Det kon være svært at opdoge, at nogen onvender dit trådløse netværk uden din tillcdelse. De fleste trådløse routere kon dog vise, hvilke computere der er koblet på netværket, og nogle modeller gemmer denne inlormqtion i en log. Opdoger du, ot nogen bruger dit trådløse netværk, skcl du sørge or ct skifte koden på netværket så hurtigt som muligt. KO\,4PUTEB FOB ALLE 3&

3 AVG Anti-Virus Free lig * qef i Srkkenhedscentret Sund skepsis kan forhindre virusangreb E-moil hor længe været en populær måde ot distribuere virus ogr spywqre på. Sondsynligvis iordi der er en tendens til, at vi hor mere tiltro til dokumenter, som er direkte qdresseret til os, end til filer, vi hcr downlocdet på nettet. Sund skepsis er vejen til den bedste computersikkerhed. Får du fx en moil frc en person, du ikke kender, eller hvor teksten ser underlig ud, bør du undlode ot åbne vedhæftede filer eller klikke på links i mqilen. De fleste e-moil-progrqmmer gør meget or ot beskytte os mod ubehageligheder. Din pc iår ikke virus, bqre ordi du modtager og læser en e-moil, og de mest ondsindede filtyper bliver outomctisk jernet cf moilprogrqmmet, hvis de er vedhæltet en . Hvis du crltid sørger for ot holde dit e-moil-progrcrm opdateret, er du bedst muligt beskyttet mod nye typer trusler. Benytter du Ouilook, OutJook Express eller Windows Moil er det nemt at holde progrommerne opdoteret. Du skol nemlig bqre oktivere crutomatiske opdcteringer i Windows. Det ser vi nærmere på senere i ortiklen. F& ttubst T* m: [Efekty] # versh of Leicm P5P42 ånd Psg Efekty maili4g list ev ea.p ailist.iel htp :/ls even.pairlist. ne t! maiknællist'nfo efekrl No virus foud io tlis incomig message. Checked by AVG - m.avg com Version 85421,/VirusDatabase:T ReleaseDate: sbejder mtne 4 Dt bør også sørge for, ct dit ontivirusprogram er op dcteret og sccrnner både ind- og udgående mcils. Det kon AVG Anf i-virus Free, som ligger på cd'en, snildt klore, når det er installerei E. Endelig kon en god firewall ofte beskytte dig mod, at fremmede skalfer sig odgong til din computer viq en såkcldt trojoner. En dosis antivirus kurerer pc'en Typiske tegn på, at du hor pådraget dig en trojoner, kon være, ot vinduer åbner og lukker o sig selu ot skrivebordsbcggrunden pludselig skifter, eller qt du lår mærkelige fejlmeddelelser. Har du først fået en trojoner på din pc, gælder det først og fremmest om ot f& bugt med den hurtigt, og det er en opgcve for dit ontivirusprogrqm. You 6re proteded. srity fuat s æ wq*ie At Scan Fæuhc results overy w WdrirEs SH"scd ildle coryls q Fmd! \!N f-'l Ef g nemoved ildheded Not moved o' hedled a5a50 ter sconninoen viser AVG Anti-Virus Free resulto- C tur.r. - blcndåndet hvor mqnge suspekte iler der blev undet og helbredt E. Kik på Close results for qt vende tilboge til hovedmenuen. ø*fh -l tj LukAVGAnti- Yiru" Fr.", højreklik på ikosm;fnfccryu CLi hse to dd h sh ld Sd was hnshed scnres idsr4ted btore æryldon Hildware Coryddwn ' Adodiske 4dsnss Avårceret Fielddthdebe' net Denne compuv,nab ryiå ter på Skrivebordet, og vælg 4 AAn evc Anti-Virus Free. Kik på Computer sccrnner n, og vælg Scan whole computer E lor ct scqnne hele pc'en igennem. Det kon toge et por timer, hvis pc'en er godt fyldt op med iler. 54 Ko/PUTER FoB ALLE 3r2010 Egen;kcbe-r. Åbn fon.r, Systemgendcrnnelse E, og sæt llueben i Decktiver Systemgendcnnelse E. Klik herefter på OK, og genstcrt pc'en. Herved f&r du jernei virus, som måske hor gemt sig i et gendonnelsespunkt. Aktiver systemgendonnelsen igen ved ot fjerne fluebenei.

4 * Rigtige venner er dem, du kender Det populære progrom Windows Live Messenger er blevet hårdt rcrmt cf mere eller mindre solistikerede virusongreb. Dette er sket, i tckt med ct fokus på virus via e-moil er blevet øget, og folk er blevet bedre beskyttet mod dem. Forholdsreg- erne mod ubehogeligheder i Messenger er stort set de somme som dem, der gælder or e-mqil. Sørg først og fremmest lor, qt du kun kon modtage beskeder frc folk på din liste med kontoktpersoner. Og undlad ot godkende personer, du ikke ved hvem er. l!:ec'.rl:c.:il1 Derefhudqneddelelre' At'døsrt cpre: 'rqilpp. slrtdrphyffie,,. pe onff du';el *lt{6e.... dnlr roknb ' 9æ.qe!!r' iir thonaiil RediF irdi:ftwæ fd ircba... r'.1ot.., KdrqM*rdoqffi... l;u å- EE-l ' -r el-"r--: Fakruflryod/ry t 4 Kik på ikonet Vis menu E, vælg Funktioner E og herelter ndstillinger... E. H!-lp *T- Bfilrytt tc J{ FmrliF optyr"ins". Lde wa flrdr HoksEde F'm Paffi på &r fdc ffi fl.d Fæ ka æ i! dlædtu sde nedd.lobs d 6r Paw på dn ldc ro tlokatdc pæ kr tlt æ dr tu as sde r! dddde d 4! E E oa r t- p* på dl t# ffi dådr Fffidd6 oq sstde nr dddds d Big & ka æ nit lisffifl.d Fffii ljdecffiuf,.a.dpqw. Jd,ob Gade [ 1 ru. -ra.. fær. Kd.kbqær fca Se,htrdatEt+tdsdar-U"*r-r*.ft* l-v* j HFb tred d tdbede \4rdd6 Lr f l Hlrb 6 red d rot deryaffi iwndov* Liæ vcdd flådc, d Mi:osdt h6dda odyties m fl qåbl q hsdil dr hqs w6 idl*dc. Bie dda yl lk tf hl4td d idafrdc &l -l Kik på Beskyttelse c personlige oplysnin- C g", E, og saet flueben i Det er kun personer på min liste... E. n Alvir anlmalhk filovedtr.d fq kerde 6hæ flyf -sklrf_-l -l"-td"'_-l TL--*-l Q ndstil også Messenger til at lode qlle mod- LJ tcgne liler scqnne of dit cntivirusprogrqm. Det gør du på siden Filoverlørsel E. Sæt ueben i Sccn liler lor virq ved hiælp crl Z. Klik herefter på Gennemse... E, og ind dit ontivirusprogrcm. Vær meget vorsom med of åbne modtogne iler og klikke på links - også selv om de kommer rq en person, du kender godt. Visse typer virus kon nemlig videresende sig selv vicr Messengrer, og måske er din ven slet ikke den virkelige qfsender. Opdateret Messenger giver den bedste beskyttelse Er du blevet rqmt of en virus, du har modtoget vic Messengrer, er lørstehjælpen som oltid at lade dit cntivirusprogrcm sconne hele computeren. Hor du modtcget lilen rc en person, du kender, er det også en god id6 stroks ct odvore vedkommende, som muligvis ikke selv er klar over, hvqd hon hcr sendt videre. Endelig bør du kqste et kritisk blik på dine kontaktpersoner. Hvis der er personer på listen, du ikke kender, så å dem slettet og blokeret. Messengrer er grctis, og det er en god id6 løbende qt hente seneste version of progrommet, der lcrpper nye, kendte sikkerhedshuller, som Microsolt hqr opdcget. P& den måde beskytter du din pc mod nye typer hockercngreb. Du henter Messenger på Microsofts hjemmeside: KOV]PUTER FOF ALLE 3x2O1O 55

5 * Opdaterede programmer låser døren til din pc Selv om qlle softworeproducenter hor som mål at levere ejlfri og sikre pro Jrqmmer, så er det en noget nær umulig opgcve ot forudse olle de måder, et prog'ram kon blive brugt og misbrugt på. sær programmer, som kommunikerer over nettet, er sårbare over for cngreb, og der er utcllige eksempler p&, ct ondsindede personer hcr udnyttet en fejl i en browser, et styresystem eller et e-mqil-progrom til at få cdgong til computere viq internettet. Heldigvis er soltwqreudviklere meget opmærksomme på problemet, og udsctte progrcmmer opdoteres derlor hyppigt or ot lcrppe sikkerhedshuller og lukke så- kcldte bcgdøre. Derfor er det vigtigt oltid at holde både Windows og andre progrcrmmer opdcterede. Åbn stifhder 5øs,.. Adninistrer Wmtus ka raeflb! a sry $ fd dq: Hss 5can for threats... opret futindelse til et netværlcdrev.., slås q hl&re WMws v kt æ:m Hverd4 5let O Hd m H omdøb (l Outlook Express eller Windows Mail opdateret. Højreklik på Denne computer E, og vælg Egenskcber E. w hdnå e skd hd*6 addetry. lm H #;slålb k kke O SE nmd*e fi. ra C(fudendYdeffies&h-tu3&*keNl#s qaierry reætrgqt \til.l"d# fradddwndow: Upddle til lor ot holde Windows, /nternet Explorer,Windows Medio Player og tre væbe, Gtu n ( bkd m nf ÅUn fqnen Automcrtiske opdcteringer E, og morker Automclisk (anbelcrles) 4. Antispyware smider dataspionen på porten Opfører din computer sig pludselig underligt, eller bliver du overdænget med reklamesider, hver gcng du g&r på nettet, så er du måske blevet offer or en skjult bcgdør i et progrom. cda3 k'wn b cffi ht(ffi tr.t a! F&uF sh,{ge Yfrt å.e å S;.sr {&!..i bcrr{ Stcrrt med at sccrnne din computer igennem for virus med AVG Anti-Virus Free som vist tidligere i artiklen. n Åunea- A*or",og klik p& Sccn System. 6E Veb Lhdate s...k 8ac.\ is Cc.ie System Stdg: uol yel pertorned) Scan Ad-Watdr tive, R l-[m Prod*tih: On Som supplerende kur onbefoler vi også, ot du instqllerer et godt ontispywcreprogrcm, som kqn lange irriterende reklameprogrqmmer, der ikke kotegoriseres som virus al cntivirusprogrommet. Vi anbefaler programmet AdAwore, som du linder på cd'en. Husk ot opdctere Ad-Awerc, ør du scqnner. EA LrL, dem gl :fl:tr#**d*k&#hr*oødeilwr opret geffiei S& cutomqtiske opdoteringer dter viqtiqe ilomm#l#*.1 Afbryd forbindel*n til et netværlsdrev,., 4 ddske KoL4PUTER FOB ALLE t-l Du kon nu væloe Full tj S"on E, hvilkei vi qnbecler, hvis det er første gcng, du brugerad-awqre, eller der er gået long tid siden seneste sccnning'. Klik på Smart Sccrn E, hvis pc'en er sconnet ør og du kun vil undersgge de mest kritiske områder ol computeren. Clmse a Scm l{ode -kn kf E å frc rym chk tut ss dt lh d cdasl s&6 d yd. ry$em. h for tun- 6 atr n.&tb san n* ht &wqht $.ns you etue rytu rubie d hd &Pet TM f lbffi' '*ildl'?' 'rbhn4r 1.Gm*L'

6 Q Tjek dine LJ øvrige progrqmmers indstillinger. Mcnge cf dem kan outomcrtisk hente opdoteringer over nettet. Opdcteringslunktionen ligger typisk under ndstillinger eller i menuen Hiælp. Her er det programmet Phoioshop Elements. Ad-Aware ligger i S i kkerh ed scentret C*oryJ P.esy atpl Ræffi# x htsdfr M my b sd rm ltr &arltlrg, tr bdill us, sh ås tn v*t tr.d clcl-tua 2d,r Rmvd R.mvd 2{'ilftL' i 'sdtihqd 'dllmtc',4 En irewoll kan blokere or rig- igmcnge typer dotcrindbrud. På cd'en finder du den grotis R.Wvd *t&pdtslot /l Når sccnningen er uldført, år af a., en oversigt over den spywqre, der er blevet lundet og jernet 4. Klik på Done E for ct cfslutte. f Det er vigtigt, ct r-j du holderad- Aurqre opdoteret. Klik på Web Updcrte E for qt hente de seneste opdoteringer p& nettet. * Keyloggeren sladrer En keylogger er et program, som kører ubemærket i boggrunden. Programmets eneste opgiqve er of opscmle clle de tcstetryk, du oretoger, og gemme dem i en skjult fil. Ote gemmer progrcmmet ogs& inlormqtioner om, hvilket progrcm eller hvilken hjemmeside du hor brugt, og de allermest cvancerede versioner gemmer også skærmbilleder of clt, hvqd du foretcger dig på computeren. De fleste keyloggere sender med jævne mellemrum de qflurede tostetryk videre til ejermcrnden, og den tro- ZoneAlanm ligger i S i kkerhed sce ntret fik kcn være med til at afsløre dem. En god lirewcll som ZoneA\qrm vil nemlig odvare dig, første gcng et progrcm orsøger qt kontckte en qnden computer på nettet. Problemet er bare, at de fleste kcn hqve svært ved qt vurdere de mange qdvqrsler tro. Zone- Alorm. Bedste lorsvcrr er ot hqve et opdcrteret cntivirusprogram på computeren og indstille det til ct scqnne qlle liler, der hentes på nettet. På den måde vil keyloggeren blive afsløret, inden du kommer til ot instollere den. Antivirus fjerner keyloggere Keyloggere er nogle grimme bæster, dc du sjældent mærker noget til dem. Selve progrcmmet lylder stort set ingenting, og ofte er der gjort store qnstrengelser for crt skjule det. Typisk bliver en keylogger installeret sqmmen med ægte, nyttige progrommer, som du henter på nettet, og den ligger derelter og crflurer alle dine tcrstetryk. Opdagerdu, of dereren næstenumærkelig ventetid, frc du trykker en tqst, og til det tilhørende bogstov viser sig på skærmen, kcrn det være tegn på en keylogger. Finder du ud cf, at du hor en keylogger instolleret på din computer, er det første og vigtigste skridt crt få den fjernet. Del gør du lettest ved qt scqnne hele computeren igtennem med antivirusprogrcmmet. Overvej herefter, hvilke informqtioner, personen. som har kigget dig over skulderen, kon have fået. Det kcrn for eksempel være adgcngskoden til din e-moil-konto, som du derlor stroks bør ændre. Har du brugt dit betclingskort til at købe vcrer på nettet, mens keyloggeren har ligget på din pc, skal du sørge for ot & spærret det pågældende kort hurtigst muligt og bestille et nyt. Kontokt derlor strqks din bonk. Netbonken er ikke så udsot, da den ud over odgcngskode ogs& er sikret med en nøglelil. Skift clligevel cdgongskoden lor en sikkerheds skyld. ),.),,),, KO\,4PUTEB FOB ALLE

7 AVG Anti-Virus Free lig * ger i Sikkerhedscenlnet Undgå at blive zombie et zombienetværk hor en enkelt hqcker skaflet sig kontrol med en hær ql computere, som lx kcrn fjernstyres til ot sende spom-moil eller deltclge i såkoldte Denial of Service-cngreb. Her bombqrderes hjemmesider på 6n gong med tusinder a orespørgsler, med det resultqt, ot serveren, som hjemmesiden ligger på, g&r helt i knæ. Føger du to simple forholdsregler, kon du undg& ot blive en zombie. r] C 4 Førstog fremmest gælder det om ikke ct installere ptogto**er, som gør det muligt at ljernstyre din sikkerhedsprogrsmmer pludselig er blevet deqktiveret og ikke kqn startes igen. Zombier eller bots, som er beskrevet tidligere i artiklen, kon være særdeles vonskelige oi slippe of med. Q g LJ grcmmet de se- Update was finished successfully No new updåte files åre availåble. neste opdoteringer på nettet. Kik på Close E, når proces- F.*r r\ sen er fuldført. l ---.r fl AVG Anii-Virus Free C ton du nemt scclnne en enkelt moppe Førsle cse i kompen mod zombierne er crt give dit qntivirus- og ontispywcreprogrcm en chqnce for ot finde og fjerne dem. Ofte er zombierne dog så snedige, ot de deaktiverer din ontivirus og forhindrer dig i ot in- stollere qndre tilsvorende sikkerhedsprogrcmmer. så fold må du berede dig på at finde en computerekspert i omgongskredsen, som kqn hjælpe. Er der ingen hjælp ct henie, kon den nemmeste løsning vaere crt toge bockup of alle dine dokumenter og' geninstollere computeren. Husk at scdnne dokumenterne lor virus, ør du lægger dem tilbcrge på mcrskinen. f,"j{iijfii'!?flfi'lf3' x med dokumenter. Kik på Computer sccnner E, og vælg Sccn specilic liles or lolders E. Select specific files or Jolders Scan results <Ooc>; Updating progress N" henter pro- Sådan slår du et angreb ned Ote ved computerejeren slet ikke, at hqns computer er overtcget af fremmede mqgter. Typiske tegn på, at du er blevet indrulleret i en zombiehær, er, ot din computer pludselig bliver meget ongsom, ct du ikke kon besøge hjemmesider for cntivirusprogrqmmer og firewolls, eller ot dine virrrtfree. Klik på kncppen Updcrte now E. computer. Men nu spørger hqckeren desværre ikke iørst, om det er okoy, ot hon "låner" din pc, så derfor er det en god tommelfingerregel oltid kun at downloade programmer frq troværdige hjemmesider.sørg også for at hqve et opdcteret ontivirusprogrcm instclleret p& pc'en. Her viser vi, hvordan du opdoterer AVG Anti-Virus Free. Er din computer allerede inficeret med ei zombieprogrom, kcn en lirewall forhindre hqckeren i ct få kontakt med sit progrqm. På cd'en, som følger med blodet, finder du f irewcrllprogrommet Zone Alql m. Åun AVG Anti- 3l Skivebord Denne computer +! ;:1 c:\ r trjd\ + - jil r tr;g 6 Nomfechon wås found dumqthis scån E:\ Netværksrleder fl jl El Ll -ll J E nl +- E -l,-l g "scan tpecilic tiles or lold rs"wacfinished spe.iållocations n :tjl E Scan Sæt LocBl hård dives Progam Files Mv Documenr! lolder scånning: ståiled: Scdn finished: Totålobiecl scanned: use,nhoraunchedrhescån, \ooeuments dnd Seitinqs\Eie'\0okumenler 5hared uocuments Folde6 selected lor C V/indowr tolder Scan 15. 0lher flue- uj b".r E ud for den moppe, der skal- scqnnes, og klik på Stcrrt sccrn E. EiFtrl o!er! e0 ro rii nolenber : novembe' :48:00 {4 iecondtsll 174 Eier lpcr"il;n f E ter sccnningen f&r du en oversigt med resultqtet og besked, hvis der er blevet fundet og ljernei virus. Kik på Close results E. A af

8 * Et spamfilter er midlet mod phishing Forsvqret mod phishing, som ovenst&- ende trick kaldes, bør loregå på to ronter. Først og fremmest kqn et ellektivt spcmfilter holde lcngt de leste phishing-moils ude ol din indbokke. Progrommet SPAMfighter er et af de mest effektive spomliltre til privot brug, og så er det tilmed gratis ot bruge. Med SPAMfighter bliver du en del of et cntispcmnetværk sommen med alle de næsten syv millioner ondre SPAM- /ighter-brugere. Når brugerne mcrkerer en given mqil som spom, vil den også blive kctegoriseret som spqm hos sqmt- ige ondre brugere of progrommet. zf Når du installerer SPAMfighter, in- tegreres progrommet i dit mcilprogrcm. Når du modtoger en uønsket og suspekt moil, skol du morkere den E og klikke på Bloker E. Nu stemples mailen som spcm og llyttes herelter til mappen SPÅMlighter E. v Redigsr Jl )pret m.d.. r! tlqr-,nr Vir Funkiond Medd6l 86 Htælp 3rlY$0,eX B.!vår sv$ til ållc Vldcr...nd Udrkiv sl.t Sleou'n Plro*rva P merc...:,,,'.: l#ffliilirl;i liirt'ltlil'i:,i',;i l;,.:il:ii;itlltl*fi*il,: SJ ouuookexprssr l : (i Lokalemappcr i fi rndbrkk. (143) l Sudbsllc Sendt poit O Sletterpost i S Ktådds E g1 spamfishrcr (1s6) Kgnt.ldpetroner t (3 T6lezNåwr-andå6RDåugåårde Jloopmastcr5 jzepto Nyhedrbrev jaa5 N?wsleR.r l)juno Downloåd lulla &sune olien!ln Newrletter jt Linkedln updltct l/ ProtonRadio,com..llUllå &sune Oben npple / Ke.pit,com xunderervlce K Multncdiå Nrwrlctt.r!øKeepit xundes.rylce Fra: Rrv Joseph Moore. Ttli undiscloscd rccipicds: Emnq ATM ForeBn Pavnedsl l j ATM Forergn Paynents +. send/mod,,, Adtc$et sø GU sampb 5erie5, Undergound flinimal.nd Trib.l Houre Sample! Wndows 7 netbook- kun 2.699,- Applied Acourlics 5ystems Newrletter - Novsmbs vr råd om bærbar out now: Four legendåfy piånos pow.red by thc trec (o linkcdlo letwork Updalc, ll / ll/2oo9 On Pioton: M.tthew Dekåy, Tomcråft, Pa*!r,5Q[, Fabri råd om bærbar Køb smotere ind til juleni Apple store. Din bå(kup cr ikke b.gtndt -dine lilcr er it6dig i fare 50o/" OFF Totål Bundbs iiom K!l Ttrs is to acknowledge the recerpt of tle older &om the seoate house, in respect with the provision c onshtuhon, ffi dre cte d to [lfom you that yow parmed veljfl cation md con6mations is cotr?ct -l Enkelte phishingmcils slipper C, indimellem gennem SPAMighters lorsvor, og det er derlor vigtigt, at du cltid forholder dig kritisk til de moils, du modtcger. Du kqn være evigt orvisset om, ot ingen bcnker skriver til deres kunder og beder om pinkoder eller qndre personlige op- ysninger. Og du kqn være lige så sikker på, ot du ikke vinder millioner i et lotteri, du slet ikke hor deltoget i. Vær også skeptisk, når du er på nettet. Udlever oldrig crdgongskoder, pinkoder, kort- eller kontonumre til nogen. Og brug kun dit betalingskort i netbutikker, som du hor fuld tillid til. Undersøg crltid, om butikken har en ægite postcdresse, så du kqn komme i kontqkt med den. Hold også øje med internetqdressen på hjemmesider, som beder om dine personlige oplysninger. Et olte qnvendt phishingtrick er nemlig ct regristrere domænenqvne, som ligner det rigtige. Små vcriqnter i nqvnet kan ofsløre en hjemmeside med phishing, og du bør x aldrig logge på netbcnken, hvis siden hedder "dnoskebonk.dk", "dqnskebqnk.xyz.dk" eller lignende. nyere browsere er domænenqvnet fremhævet i cdresselinjen, så du nemt og'hurtigt kqn se, om hjemmesiden er ægte. Hvis du bliver snydt Er du trods din &rvågenhed alligevel blevet snydt of et phishingongreb og har udleveret personlige oplysninger eller koder på nettet, bør du med det sqmme ændre clle de cdgcngskoder, du er kommet til ct udlevere. Hvis du hor indtostet kreditkortoplysninger på en phishinghjemmeside, skal du hurtigst muligt hqve lqt i bonken og spærre de pågældende kort. KOMPUTEB FOR ALLE 3$2010 t/!tww.t(0mputn.0[ 59

Kig internettets forbrydere over skulderen:

Kig internettets forbrydere over skulderen: Kig internettets forbrydere over skulderen: Hackerens b De er superintelligente, de bryder ind i Pentagons computere, stjæler uskyldige menneskers bankkoder og udnytter ethvert svagt led på nettet. Hackere

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Stærk beskyt DET SKAL DU BRUGE HOLD VIRUS FRA DØREN: Hvordan bliver din pc inficeret? SÅDAN!

Stærk beskyt DET SKAL DU BRUGE HOLD VIRUS FRA DØREN: Hvordan bliver din pc inficeret? SÅDAN! Med AVG Anti-Virus tager du et kæmpe skridt mod en sikker og dirkefri computer. SÅDAN! Med kun ét program får du total beskyttelse mod virus, spionprogrammer og farlige hjemmesider. HOLD VIRUS FRA DØREN:

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION Denne vejledning gennemgår installationsproceduren af SafeSurf, og herefter de tilpasningsmuligheder man kan benytte sig af. Trin 1 Installationen starter med at

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

Mini-guide: Sådan sikrer du din computer mod virus

Mini-guide: Sådan sikrer du din computer mod virus Mini-guide: Sådan sikrer du din computer mod virus Efter Java-hullet: Væn dig til det din computer bliver aldrig 100 % sikker. Men derfor kan vi jo godt prøve at beskytte den så vidt mulig alligevel. Vi

Læs mere

Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007

Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007 Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007 af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. NB. Du kan aktivere links, ved at klikke på den tynde streg, så bliver du ført

Læs mere

Indhold. Hvordan skaffes programmet. 1 af 13. AVG Antivirus

Indhold. Hvordan skaffes programmet. 1 af 13. AVG Antivirus 1 af 13 AVG Antivirus Indhold Indhold...1 Hvordan skaffes programmet...1 Sådan bruger du AVG...6 Control Center...6 Check for Updates....7 Test Center...8 Scan Computer...8 Scan Selected Areas...9 Test

Læs mere

Sådan bør Løsningscenter se ud ingen advarsler alt er slået til. (klik på flaget nederst til højre på skærmen)

Sådan bør Løsningscenter se ud ingen advarsler alt er slået til. (klik på flaget nederst til højre på skærmen) Sådan bør Løsningscenter se ud ingen advarsler alt er slået til. (klik på flaget nederst til højre på skærmen) De væsentligste sikkerhedstiltag: Windows Update skal være slået til (hvis det ikke er advarer

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

Se hvordan på

Se hvordan på 6 gode råd til en it-sikker hverdag 6 gode råd til en it-sikker hverdag 01 02 03 04 05 06 Slå to-trins-login til og lav dit kodeord længere Hold dit NemID for dig selv Reagér kun på sikre beskeder Opdatér

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Velkommen til 6. omgang

Velkommen til 6. omgang Velkommen til 6. omgang I dag Internet Hjemmeopgave 5 Mapper og filer Internet Vi så på faner sidst. og hurtigt på favoritter som ikke må forveksles med faner Favoritter Kan med fordel bruges til internetsider

Læs mere

Secunia PSI 3.0. Hanne B. Stegemüller 14. juni 2015

Secunia PSI 3.0. Hanne B. Stegemüller 14. juni 2015 Secunia PSI 3.0 Hanne B. Stegemüller 14. juni 2015 2 Hvad gør Secunia PSI? Danske PSI står for Personal Software Inspector. Det vil sige, at programmet holder øje med om din software er opdateret. Du slipper

Læs mere

ZoneAlarm Dansk vejledning 1

ZoneAlarm Dansk vejledning 1 ZoneAlarm Dansk vejledning 1 Installation Kør installationsprogrammet fra menuen, eller find filen og dobbeltklik på den. Følg anvisningerne på skærmen. Der bliver bl.a. bedt om navn, email, hvor mange

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Administrator - installation og brug i Windows

Administrator - installation og brug i Windows 1 Administrator - installation og brug i Windows Grundforfattet af Allan, OZ1DIS, redigeret/udgivet af Palle, OZ6YM Det her beskrevne er IKKE noget nyt, og har været gældende siden Windows NT og version

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Startvejledning

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Startvejledning Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Startvejledning ESET Smart Security leverer avanceret beskyttelse af din computer mod skadelig kode. Baseret på ThreatSense -scanningsmotoren, som

Læs mere

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Indhold F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Indhold Kapitel 1: Introduktion...3 1.1 Administrer abonnement...4 1.2 Hvordan sikrer jeg, at min computer er beskyttet...4 1.2.1

Læs mere

Administrator - installation og brug i Windows

Administrator - installation og brug i Windows 1 Administrator - installation og brug i Windows Det her beskrevne er IKKE noget nyt, og har været gældende siden Windows NT og version 2000, efterhånden 15-20 år eller mere. Denne artikel omhandler følgende

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

1. Du bliver mødt af denne boks. Klik på Gem, og gem filen et sted hvor du kan finde den igen.

1. Du bliver mødt af denne boks. Klik på Gem, og gem filen et sted hvor du kan finde den igen. Ewido hed programmet tidligere, nu hedder det AVG Antispyware og er et program, som først og fremmest skal holde trojanske heste ude fra din maskine. Derudover, beskytter programmet dig mod en hel del

Læs mere

Velkommen til 4. omgang af IT for let øvede

Velkommen til 4. omgang af IT for let øvede Velkommen til 4. omgang af IT for let øvede I dag NemId, E-boks, borger.dk Hjemmeopgave 3 Pause Internet Hjemmeopgave 3 I har vel læst Komputer for Alles modul 27 om filer og mapper? Og et par af de andre

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 1.Udgave okt. 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder,

Læs mere

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL:

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: Velkommen til det nye I Komputer for alles Spørg os Forum har læserne fået løst næsten 0.000 pc-problemer i de seneste år. Nu har vi gjort den populære tjeneste endnu bedre,

Læs mere

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig.

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. EDUROAM Introduktion Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. Denne guide er lavet til Windows XP - Husk at dit Windows

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

IT kriminelle bruger mange metoder: Virus små programmer der kan ødelægge computerens styresystem, data og programmer Crimeware som regel trojanske

IT kriminelle bruger mange metoder: Virus små programmer der kan ødelægge computerens styresystem, data og programmer Crimeware som regel trojanske IT kriminelle bruger mange metoder: Virus små programmer der kan ødelægge computerens styresystem, data og programmer Crimeware som regel trojanske heste som aflæser tastatur eller skærmen for at aflæse

Læs mere

UCSJ IT - Teknologi & Metode PRINT

UCSJ IT - Teknologi & Metode PRINT UCSJ IT - Teknologi & Metode PRINT Table of Contents fra computer...3 fra egen computer (webprint)... 4 fra egen computer (driverprint)... 8 fra ipad...15 Hvordan printer jeg fra ipad? ( via email)...

Læs mere

Rens din pc for spyware

Rens din pc for spyware Rens din pc for spyware Spyware kan forvandle din computer til en kravlende krøbling, mens reklamerende pop op-vinduer kæmper om din opmærksomhed. Virus udgør ikke længere den største trussel for computerbrugerne,

Læs mere

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE DEL DET HELE I denne artikelserie lærer du de bedste og letteste metoder til at dele filer, printere og internetforbindelse med andre både på dit netværk i hjemmet og via internettet. Del filer i hjemmet

Læs mere

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station LÆSES INDEN DU GÅR I GANG!! Inden du afleverer din gamle bærbare pc eller får udleveret ny maskine, skal du være opmærksom på flg.: Da alle data fra

Læs mere

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF Hvad kræver Stofa SafeSurf af min computer? Understøttede platforme Windows 8 Windows 8 Pro Windows 7 (alle udgaver) Windows Vista (alle udgaver)

Læs mere

Malwarebytes Guide AF VK DATA APS. VK DATA APS Bønderbyvej 21, 6270 Tønder

Malwarebytes Guide AF VK DATA APS. VK DATA APS Bønderbyvej 21, 6270 Tønder 2016 Malwarebytes Guide AF VK DATA APS VK DATA APS Bønderbyvej 21, 6270 Tønder Indhold Om Malwarebytes Anti-Malware... 2 Download Malwarebytes... 3 Installere Malwarebytes... 4 Scan og fjern trusler med

Læs mere

Første indstilling af ipad

Første indstilling af ipad Første indstilling af ipad Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 1 Ny elev-ipad Rudersdal Den udleverede ipad er et

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER.

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. HARDDISKEN Harddisken er den enhed der bruges til at lagre operativsystemet (Windows), programmer og egne filer i din computer. Egne filer kan være dokumenter,

Læs mere

Freeware for PC security

Freeware for PC security Freeware for PC security Indledning: For en privat person kan det være svært at finde ud af, hvad der er godt for at kunne beskytte sin computer. Denne rapport vil prøve at dække nogle af de programmer,

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk

Læs mere

INSTALLATION AF FIREWALL

INSTALLATION AF FIREWALL INSTALLATION AF FIREWALL For at din computer kan blive beskyttet optimalt skal du installere en såkaldt firewall. En firewall er et program, der starter op, hver gang du tænder for din computer og som

Læs mere

Skal vi chatte? sådan kommer du i gang

Skal vi chatte? sådan kommer du i gang Skal vi chatte? sådan kommer du i gang Indhold Skal vi chatte?...5 Den gode historie...6 Hvordan kommer jeg på nettet?...8 Sådan bladrer du på nettet...10 Hvordan finder jeg rundt?...13 Tips til søgning

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

Velkommen til 5. omgang af IT for let øvede

Velkommen til 5. omgang af IT for let øvede Velkommen til 5. omgang af IT for let øvede I dag Hjemmeopgave 4 Internet Hjemmeopgave 4 Internet Kablede forbindelser og trådløse forbindelser. Både ude i verden og inde hos jer selv Internet Internetadresser

Læs mere

Det farlige Internet (?)

Det farlige Internet (?) Det farlige Internet (?) Farum Bibliotek 21. Oktober 2008 Peter Krüger 21-10-2008 Peter Krüger 1 Hvem og hvorfor? Trusler på internettet. Disposition Virus og orme Trojanske heste og bagdøre SPAM mail

Læs mere

Dropbox. Dit online USB-stick

Dropbox. Dit online USB-stick Dropbox Dit online USB-stick Brug af Dropbox Overvejer du at begynde at bruge Dropbox? Så savner du måske en dansk vejledning til Dropbox? Det følgende er ment som en vejledning i at komme i gang med at

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet Sikker på nettet Tryg selvbetjening Din kontakt med det offentlige starter på nettet Det offentlige bliver mere digitalt Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer af selvangivelsen,

Læs mere

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Sådan opsætter du den lejede eksterne trådløse router fra AURA Fiber Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

VPN. Vejledning i opsætning af VPN IKT - Januar 2008. Opsætning Klik Start klik Kontrolpanel.

VPN. Vejledning i opsætning af VPN IKT - Januar 2008. Opsætning Klik Start klik Kontrolpanel. VPN VPN adgang til ASB s netværk er i øjeblikket en software-baseret PPTP-løsning, hvorfor opsætningen nemt kan foretages af den enkelte bruger i Windows. Nedenstående vejledning er gældende for den danske

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

ESET SMART SECURITY 7

ESET SMART SECURITY 7 ESET SMART SECURITY 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET Smart Security

Læs mere

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING Din kontakt med det offentlige starter på nettet www.borger.dk DET OFFENTLIGE BLIVER MERE DIGITALT Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer

Læs mere

Vejledning til brug af IT Elever.

Vejledning til brug af IT Elever. Vejledning til brug af IT Elever. 2 Udgave: Maj.2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg produktionshøjskole. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Elev, at benytte

Læs mere

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer.

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer. Guiden min første backup Trin 2.1 Log på Når du har installeret din DATABOKS fjern-backup manager, vil dit log-ind vindue automatisk komme frem (Du kan få hjælp til at installere din DATABOKS fjern-backup

Læs mere

Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt.

Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt. Sagde du virus? Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt. Af Erik Jon Sloth 21/02-2003 (http://sikkerhed.tdconline.dk) Det kan være fristende bare

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Malwarebytes en guide. Hanne B. Stegemüller 9. juni 2015

Malwarebytes en guide. Hanne B. Stegemüller 9. juni 2015 Malwarebytes en guide Hanne B. Stegemüller 9. juni 2015 Hvad kan/gør Malwarebytes? Malwarebytes Anti-Malware er ikke et traditionelt antivirusprogram til bekæmpelse af traditionelle virusinfektioner og

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det

Læs mere

Manual for installation og brug af Bullguard

Manual for installation og brug af Bullguard Manual for installation og brug af Bullguard af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. Først et par ord om programmet Bullguard og min oplevelse af programmet. Det er et dansk antivirus-program,

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem FOTO strategi 1. Gem billederne i en mappe på skrivebordet a. Opret en mappe på skrivebordet og navngiv den evt. med årstallet. b. Kopier billederne i kameraets DCIM-mappe og sæt den ind i mappen på skrivebordet.

Læs mere

Sådan indstiller du din ipad første gang

Sådan indstiller du din ipad første gang Sådan indstiller du din ipad første gang Betjeningsvejledning - ver. 1.2, Side 1 Rudersdal Ny lærer-ipad Du får udleveret en ipad som lån fra kommunen. Denne vejledning gennemgår i en række skærmbilleder,

Læs mere

Internetadresser. www.gammelby.eu (1 punktum i adressen) http://itforaar2014.aes-ishoj.dk (2 punktummer i adressen)

Internetadresser. www.gammelby.eu (1 punktum i adressen) http://itforaar2014.aes-ishoj.dk (2 punktummer i adressen) Internet Internet Hovedregel eksempel: Internetadresser www.gammelby.eu (1 punktum i adressen) http://itforaar2014.aes-ishoj.dk (2 punktummer i adressen) Det er efterhånden blevet sådan, at det næsten

Læs mere

Gode råd til en sikker it-adfærd

Gode råd til en sikker it-adfærd Gode råd til en sikker it-adfærd It-sikkerhed starter og slutter med dig! Hvis du benytter dig af denne folders 18 gode råd, er både du som personlig bruger og bruger af Aarhus Universitets it-udstyr på

Læs mere

Se masser af nyt indhold på dit tv

Se masser af nyt indhold på dit tv LILLE ENHED TIL DIT TV UDRETTER MIRAKLER: Se masser af nyt indhold på dit tv Nu kan du endelig slippe for dyre tv-pakker og konstante reklame-afbrydelser: Med en til dit tv vælger du selv, hvad du vil

Læs mere

Vejledning i brug af mailadministration.

Vejledning i brug af mailadministration. Vejledning i brug af mailadministration. Indholdsfortegnelse Indledning:...3 Mail administrator:...4 Ændringen af adgangskode:...5 Videresending af e-mail:...5 Ikke tilstede assistent:...6 Antivirus og

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Windows Vista: Vælg: Start->Netværk. Vælg Netværks og deling center: .!J Senest ændret. Fiere» " <' ~--------li,- Mapper.

Windows Vista: Vælg: Start->Netværk. Vælg Netværks og deling center: .!J Senest ændret. Fiere»  <' ~--------li,- Mapper. Windows Vista: Vælg: Start->Netværk Vælg Netværks og deling center: H.!J Senest ændret Fiere» Mapper "

Læs mere

1. Direkte (Til) - hovedmodtagere af e-mailen. Husk at tydeliggøre, hvis der forventes en reaktion eller et svar.

1. Direkte (Til) - hovedmodtagere af e-mailen. Husk at tydeliggøre, hvis der forventes en reaktion eller et svar. Tips og tricks Til gode mailvaner HVAD: De fleste af os bruger computeren rigtig meget til at sende og modtage mails. Mails er hoveddøren til din computer, og derfor interessant for dem, der sender spam-mails.

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

TIL MAC. Startvejledning. Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument

TIL MAC. Startvejledning. Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument TIL MAC Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET Cyber Security Pro yder avanceret beskyttelse til din computer mod skadelig kode. Med basis i ThreatSense-scanningsprogrammet,

Læs mere

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker.

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker. BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER

KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER Region Hovedstaden 1 KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen.

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin.

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin. Velkommen Når De har valgt at sikre Dem imod virus og uautoriseret brug af Deres computer, skal De sørge for, at der IKKE findes andre sikkerhedsprodukter med samme funktion installeret i forvejen. Det

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 5.Udgave Okt 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder, at benytte

Læs mere

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig?

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløse acces points er blevet så billige, at enhver der har brug for en nettilsluttet computer et andet sted end ADSL modemmet står, vil vælge denne løsning. Det

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 - tilgå applikationer og arbejdsplads via webbaseret portal (UAG) Udarbejdet af: Niklas Petersen Gældende fra: 24-08-2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus

Læs mere

Lydfiler og nyt design LENDE BOGTRYK BRUGERVEJLEDNING

Lydfiler og nyt design LENDE BOGTRYK BRUGERVEJLEDNING LENDE BOGTRYK BRUGERVEJLEDNING Design Både de ikoner som man bruger i programmet, men også program ikonet, som bl.a. vises på skrivebordet. De nye ikoner ser sådan ud: Program ikon Ikoner til oplæsning

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET NOD32 Antivirus leverer avanceret beskyttelse

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

ESET CYBER SECURITY til Mac Startvejledning. Klik her for at overføre den nyeste version af dette dokument

ESET CYBER SECURITY til Mac Startvejledning. Klik her for at overføre den nyeste version af dette dokument ESET CYBER SECURITY til Mac Startvejledning Klik her for at overføre den nyeste version af dette dokument ESET Cyber Security yder avanceret beskyttelse til din computer mod skadelig kode. Med basis i

Læs mere