Sønderborg Kommune 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sønderborg Kommune 2017"

Transkript

1 BESKÆFTIGELSESPLAN Sønderborg Kommune 2017

2 Indhold 1. Forord Indledning og indhold i beskæftigelsesplanen Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i Situationen på arbejdsmarkedet i Sønderborg og Sydjylland Udviklingen i ledigheden Færre arbejdspladser i Sønderborg Efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft Fokus på det ordinære arbejdsmarked Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft (mål 1) Formidling og opkvalificering Fastholdelse, småjobs og fleksjob Synlighed og tilgængelighed Strategi og mål for den borgerrettede indsats Flere unge skal have en uddannelse (mål 2) Tværfagligt samarbejde Brobygning til uddannelsesinstitutionerne Relevante valg og fastholdelse Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere skal tættere på arbejde (mål 3) Borgeren på rette ydelse Fokus på arbejdsmarkedet Tværfaglig indsats Flere flygtninge skal være selvforsørgende (mål 4) Sprog og kultur Praktik og opkvalificering Krav til den enkelte Samarbejdet mellem jobcentrene i Sønderjylland... 9 Bilag Udvikling i ledighed Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken

3 Beskæftigelseplan 2017 for Sønderborg Kommune 1. Forord Vi lykkes med rigtig mange ting i Sønderborg Kommune, fordi vi arbejder målrettet og ihærdigt med vores udfordringer og muligheder og har fokus på at udvikle det, der virker. Det er jeg rigtig stor tilhænger af, og det glæder mig derfor også, at se de resultater, vi i fællesskab opnår i arbejdet med vores ledige, de unge og i samarbejdet med områdets virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Både beskæftigelsesområdet og arbejdsmarkedet udvikler og forandrer sig hele tiden, og samspillet mellem de to er afgørende for, at vi lykkes med vores beskæftigelsesindsats. Vi skal derfor have et skarpt fokus på konstant at tilpasse og justere, så vi når vores mål og imødekommer både borgere og virksomheder. Udviklingen på arbejdsmarkedet har været positiv gennem de seneste år, og alt peger på, at det vil fortsætte i Vi ser fortsat en faldende ledighed og mange nye, spændende jobåbninger. Der er samtidig gang i en lang række fantastiske projekter i Sønderborg Kommune, hvilket både giver jobs i byggebranchen og på mange andre områder, bl.a. inden for servicefagene. Det giver muligheder, som vi skal gribe. Vi skal i jobcentret fortsætte med at arbejde på det bæredygtige match mellem de ledige og virksomhedernes efterspørgsel. Og vores virksomhedskonsulenter skal hjælpe virksomhederne med den rekrutteringsopgave, de står overfor, ved at skabe overblik over mulighederne. Vi skal med andre ord bringe de ordinære jobs i spil i indsatsen til de borgere, som mangler et job ved at yde en god og effektiv service til alle parter. For nogle ledige vil vejen være længere end for andre, men hvis vi samarbejder tæt med virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne om målrettet opkvalificering, tror jeg på, at vi kan nå rigtig langt. Uddannelse er også vejen frem i forhold til de unge, som skal støttes i at lægge en realistisk plan for deres fremtid og nå i mål med den. Det er absolut afgørende for kommunens fremtid at vi lykkes med at få de unge til at uddanne sig. Beskæftigelsesplanen for 2017 er en fortsat udmøntning af Sønderborg Kommunes beskæftigelsesstrategi , som byrådet har vedtaget. Og det handler fortsat i høj grad om at få samspillet til at gå op i en højere enhed - samspillet mellem kommunen, virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne og ikke mindst borgerne. Borgerne skal spille en aktiv rolle i deres eget forløb, tage ansvar og stille sig til rådighed for de muligheder der er. Der er nemlig rigtig mange muligheder og de skal gribes! Jan Prokopek Jensen Formand for Arbejdsmarkedsudvalget Sønderborg Kommune 2

4 2. Indledning og indhold i beskæftigelsesplanen Beskæftigelsesplanen er Sønderborg Kommunes samlede plan for, hvordan de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2017 imødekommes. Planen omfatter en bred vifte af aktører både på det beskæftigelsespolitiske område samt på tilgrænsende politikområder. Beskæftigelsesplanen er en fortsat udmøntning af kommunens beskæftigelsesstrategi, som blev vedtaget i byrådet i januar Planen har til formål at styrke sammenhængen mellem de faktiske udfordringer og de politiske mål og prioriteringer (lokalt og fra beskæftigelsesministeren) samt danne grundlag for en målrettet indsats for de forskellige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen. Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren, en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesplan 2017 for Sønderborg Kommune er udarbejdet af Jobcenter Sønderborg i august/september Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017 Beskæftigelsesministeren fastsætter hvert år fire beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen i kommunerne. Ministermålene sætter fokus på de områder, hvor der er behov for en styrket indsats, og danner udgangspunkt for kommunernes beskæftigelsesplaner og arbejdet i jobcentrene. Ministermål Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft 2. Flere unge skal have en uddannelse 3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet 4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende Der ses med ministermålene for 2017 et forstærket fokus på et efterspørgselsorienteret arbejdsmarked, hvor kerneopgaven for jobcentrene er at imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft både umiddelbart og på sigt. Målene afspejler et arbejdsmarked i udvikling, som skal sikres i forhold til fremtidigt rekrutteringsgrundlag og vækst. Der er således både fokus på at imødekomme virksomhedernes umiddelbare, konkrete behov for rekruttering i form af den nødvendige arbejdskraft, ligesom der er fokus på opkvalificering og uddannelse ikke mindst for de unge. Også for de udsatte målgrupper er målet selvforsørgelse, og ministermålene afspejler generelt, at der er et ønske om at udvikle de arbejdskraftressourcer, der er til rådighed store som små. Med ministermålene for 2017 er der altså et skærpet fokus på progression mod selvforsørgelse og sikring af et kvalificeret rekrutteringsgrundlag til et fremtidigt arbejdsmarked med nye behov og muligheder. 3

5 4. Situationen på arbejdsmarkedet i Sønderborg og Sydjylland 4.1. Udviklingen i ledigheden Væksten i den danske økonomi har smittet positivt af på beskæftigelsen, som gennem de seneste år har været stigende i hele landet. Således også i mange sydjyske kommuner - om end udviklingen ligger en smule under landsgennemsnittet. En af årsagerne er, at den største fremgang i beskæftigelsen er sket i den private service-sektor, der især er koncentreret omkring de større byer. Ledighedsprocenten for hele landet ligger i juli 2016 på 3,8 pct. af arbejdsstyrken. Figur Ledigheden i kommunerne i RAR Sydjylland, juli 2016 i procent Også Sønderborg har oplevet et fald i ledigheden i løbet af det seneste år. Sammenlignet med samme måned i 2015, var der i juli ,6 pct. færre bruttoledige i kommunen. Ledighedsprocenten i Sønderborg ligger med 3,5 pct. under landsgennemsnittet, men en smule over gennemsnittet i RAR Sydjylland, som er på 3,2 pct. Aldersgruppen mellem 25 og 29 år har den højeste ledighed og ligger med 6,9 pct. næsten dobbelt så højt som den samlede ledighedsprocent. Billedet er det samme på landsplan Færre arbejdspladser i Sønderborg Kilde: Danmarks Statistik og STARs beregninger I modsætning til udviklingen på landsplanen, er beskæftigelsen i Sønderborg Kommune gået lidt tilbage. Som det kan ses på nedenstående figur, er antallet af arbejdspladser i kommunen faldet indenfor det seneste år. Figur Udvikling i antal lønmodtagere efter arbejdssted i pct., juni 2015 juni 2016 Grafen belyser udviklingen i antallet fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Sønderborg Kommune (data baseres på arbejdsgiverens indberetning til e-indkomst de faktuelle timer). Kilde: jobindsats og egne beregninger 4

6 At antallet af arbejdspladser er gået tilbage i Sønderborg kan medføre, at der bliver færre jobåbninger i fremtiden og dermed færre muligheder for ledige i forhold til at komme ind på arbejdsmarkedet. Det er derfor afgørende, at jobcentret har et meget stort fokus på de aktuelle jobåbninger og følger tæt med i udviklingen på efterspørgslen. At kende efterspørgslen godt i forhold til, hvilke fagprofiler, der er behov for, bliver et centralt omdrejningspunkt for om jobcentret kan lykkes med at formidle ledige til de jobåbninger, der er Efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft I Sønderborg opleves der i øjeblikket en stigende efterspørgsel i den private sektor på områder som kontor og administration, salg, indkøb og markedsføring, hotel og restauration samt bygge og anlæg. Jobcenter Sønderborg har modtaget en række større rekrutteringsopgaver f.eks. i forbindelse med udflytningen af statslige arbejdspladser og store byggeprojekter på bl.a. havnefronten. Om de ledige i Sønderborg Kommune vil få gavn af denne efterspørgsel, afhænger imidlertid af, om deres kompetencer lever op til virksomhedernes krav. Et faldende antal arbejdspladser og en øget efterspørgsel efter faglært arbejdskraft stiller større krav til både de ledige og jobcentret. Jobcentret skal sikre, at opkvalificering og uddannelse af ledige er målrettet de områder, hvor der er efterspørgsel eller mangel på arbejdskraft. Det bliver afgørende at kunne imødekomme efterspørgslen fra arbejdsmarkedet Fokus på det ordinære arbejdsmarked Siden efteråret 2015 har Jobcenter Sønderborg arbejdet med to spor i indsatsen et jobspor og et uddannelsesspor. Sporene tager udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og behov for indsats så tidligt som muligt i kontaktforløbet. Målet med begge spor er varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Jobcentret har derfor styrket den virksomhedsrettede indsats ved at reorganisere virksomhedsservicen. Virksomhedsservice skal sørge for at delagtiggøre de ledige i den jobomsætning, der er på det lokale arbejdsmarked. Formidling af ordinære jobs og rekrutteringsunderstøttelse af lokale virksomheder er med andre ord to store og afgørende fokusområder for Jobcenter Sønderborg. Virksomhedsservice er jobcentrets kontaktflade til de lokale virksomheder og det er vigtigt, at kendskabet til det lokale arbejdsmarked omsættes konkret i indsatsen i kontaktforløbet med borgerne. Jobcentret har derfor struktureret overblikket over formidlingsog rekrutteringsopgaverne ved at etablere en Jobbørs og en Fleksjobbørs. Borgere, som ikke matcher arbejdsmarkedets krav, og derfor ikke umiddelbart kan formidles til ordinære stillinger, skal have en indsats, som klargør dem til den efterspørgsel, der er. Borgere med forældede eller manglende kvalifikationer og/eller kompetencer kan i uddannelsessporet modtage målrettet opkvalificering indenfor områder med gode beskæftigelsesmuligheder eller mangel på arbejdskraft. Borgere med problemer ud over ledighed får desuden en helhedsorienteret indsats med fokus på udvikling af arbejdsevnen. Samarbejdet og dialogen med a-kasserne er et yderligere fokusområde for jobcentrene. Med øgede krav til rådighed og et arbejdsmarked, der efterspørger arbejdskraft, er det vigtigt, at jobcentrene og a-kasserne arbejder på i fællesskab at stille krav til de ledige. Jobcentret og a-kasserne har derfor gennemført et fælles kompetenceudviklingsforløb med henblik på at understøtte de ledige i at se og gribe de muligheder, der er på arbejdsmarkedet. 5. Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats 5.1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft (mål 1) I Jobcenter Sønderborg er det virksomhedsrettede arbejde forankret i Virksomhedsservice, som opsøger og servicerer virksomhederne og herigennem understøtter indsatserne i jobcentrets teams. 5

7 Jobcenter Sønderborg arbejder desuden med en række strategiske fokusområder for at sikre virksomhederne den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft Formidling og opkvalificering For at sikre virksomhederne den arbejdskraft, som løbende efterspørges, arbejder Jobcenter Sønderborg systematisk med at formidle konkrete jobåbninger til de ledige borgere i kontaktforløbet. De ledige står til rådighed for alle de job, som de kan bestride. Der er derfor fokus på at matche de jobparate ledige med jobåbningerne i kontaktforløbet, og de ledige får konkret hjælp til at målrette ansøgningsmateriale i jobcentrets Jobværksted. Virksomhedsservice indsamler desuden kontinuerligt viden om det lokale arbejdsmarked, som bruges til målrettet opkvalificering af de ledige. Opkvalificering er en vigtig del af jobcentrets samlede indsats, og det er yderst vigtigt, at opkvalificeringen sker i overensstemmelse med virksomhedernes behov for kompetencer. Derfor tilrettelægges opkvalificeringen i et tæt samarbejde med, og - når det er muligt - af virksomhederne selv. I særlige tilfælde understøttes den virksomhedsforlagte læring desuden med sundhedsfaglige parallelindsatser. Jobcentret samarbejder desuden bredt med uddannelsesinstitutioner og virksomheder for på længere sigt at sikre velkvalificeret arbejdskraft på flere uddannelsesniveauer Fastholdelse, småjobs og fleksjob Med en faldende ledighed og en stigende beskæftigelsesgrad forventes jobcentrene i hele landet at finde nye alternativer til at optimere og udnytte den tilgængelige arbejdskraftreserve. Derfor arbejder Jobcenter Sønderborg målrettet med at fastholde virksomhedernes medarbejdere i beskæftigelse og øge andelen af delvise raskmeldinger. Jobcentrets indsatser flytter samtidig tættere på arbejdspladserne og Jobcenter Sønderborg øger antallet af differentierede samarbejds- og partnerskabsaftaler med erhvervslivet i Sønderborg Kommune. Der arbejdes ligeledes målrettet med alternative ansættelsesformer såsom fleksjob og småjobs til borgere med begrænset arbejdsevne Synlighed og tilgængelighed Jobcentrets Virksomhedsservice skal være synlig og tilgængelig for erhvervslivet i Sønderborg Kommune. Virksomhederne er i centrum for den indsats beskæftigelsessystemet kan tilbyde og når virksomhederne efterspørger det, tilbydes indsatser på tværs af forvaltninger via kommunens Erhvervsservice. Virksomhedsservice styrker desuden den opsøgende virksomhedskontakt via flere koordinerede besøg hos de lokale virksomheder og understøtter således virksomhederne i at nå deres mål, hvilket fører til vækst og flere arbejdspladser. 6. Strategi og mål for den borgerrettede indsats 6.1. Flere unge skal have en uddannelse (mål 2) Forudsætningerne for at opnå varig tilknytning til arbejdsmarked er markant bedre, når man har en uddannelse i bagagen. Derfor er det et prioriteret mål, at så mange unge som muligt skal gennemføre en uddannelse som sigter mod arbejdsmarkedets behov. Jobcentret skal i den forbindelse hjælpe den unge med at træffe realistiske og relevante valg. Jobcentret gør brug af uddannelsespålægget i forhold til at vurdere den unges forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en uddannelse og til at iværksætte relevante aktiviteter, som kvalificerer den unges uddannelsesmål og støtter den unge på vejen til - og hvis påkrævet også under - uddannelsen. 6

8 6.1.1 Tværfagligt samarbejde Vejen mod uddannelse lægges tidligt og arbejdet med uddannelsesvejledning og -valg påbegyndes derfor allerede i de sidste år i folkeskolen. Her lægges grundstenene for, at de unge har de nødvendige forudsætninger til at vælge og gennemføre en uddannelse. De fleste unge går uddannelsesvejen uden at have behov for særlig støtte, men der er unge, der ikke umiddelbart formår at træffe et valg, og påbegynde eller gennemføre en uddannelse. Disse unge kan også have komplekse problemstillinger og behov for en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Jobcentret har et tæt fælles samarbejde med UU og det nyetablerede Ungecenter omkring uddannelsesvejledning. Unge med et uddannelsespålæg og behov for uddannelsesvejledning modtager fremover en tidlig indsats med omdrejningspunkt i Ungecentret. Ved behov inddrages andre relevante forvaltninger Brobygning til uddannelsesinstitutionerne Erfaringer med brobygningsprojekter viser, at indblik i et relevant uddannelsesmiljø kan være afgørende for de unge både i forhold til valg af og motivation for at gennemføre en uddannelse. Jobcenter Sønderborg vil derfor i samarbejde med andre sønderjyske jobcentre og erhvervsuddannelsesinstitutioner arbejde på at etablere et fælles brobygningsprojekt Brobygning som førstevalg. Brobygningen skal foregå på en erhvervsskole og indeholde faglig opkvalificering såvel som relevante snusepraktikker. Der tilknyttes mentor for at sikre den røde tråd i forløbet. Formålet med projektet er, at ruste unge uddannelseshjælpsmodtagere med henblik på at vælge, påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse Relevante valg og fastholdelse At træffe et relevant og realistisk uddannelsesvalg er afgørende for den unges chance for at gennemføre og afslutte en uddannelse. Jobcentret har derfor stort fokus på, at indsatsen støtter den enkelte unge i at blive afklaret i forhold til at træffe det rette valg og være forberedt på de krav, uddannelsen stiller. Uddannelsesvejledningen foregår derfor systematisk i samarbejde med en UU-vejleder. Jobcentret anvender bl.a. virksomhedsrettede indsatser for at støtte den unge i uddannelsesvalg og parathed - fx ved at styrke de unges kendskab til faget eller træne konkrete færdigheder. Vurderer jobcentret, at den unge får behov for støtte i forbindelse med opstart på uddannelse, bevilger jobcentret en mentor med henblik på fastholdelse Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere skal tættere på arbejdsmarkedet (mål 3) Borgere med problemer udover ledighed og langtidsledige borgere har en særlig udfordring i forhold til at finde fodfæste på arbejdsmarkedet og ikke mindst fastholde det. Disse borgere skal derfor have en indsats i virksomhederne for at øge deres tilknytning til arbejdsmarkedet og/eller (gen)opbygge en arbejdsidentitet, ligesom der sideløbende med de virksomhedsrettede aktiviteter skal gøres brug af kompetenceudvikling og understøttende indsatser, når borgeren kan profitere af det Borgeren på rette ydelse Beskæftigelsespolitikken stiller en række krav til borgere på offentlig forsørgelse. Helt overordnet skal jobcentret vurdere i hvilket omfang borgerne står til rådighed for arbejdsmarkedet. For borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder borgere med en lang ledighed, skal der i mange tilfælde iværksættes en mere langsigtet indsats inden borgeren er parat til et job. I disse tilfælde handler det om, at borgeren står til rådighed for indsatsen og de krav der stilles i forhold til deltagelse i denne. Jobcentrets fokus er progression der skal ske en udvikling mod arbejdsmarkedet og job. Gør der ikke det, skal der iværksættes en anden type indsats, og måske skal borgeren modtage en anden ydelse. Der er dermed et stort fokus på mål og delmål samt progression i alle sager, så det kontinuerligt sikres, at borgeren er på den rette ydelse med rimelige krav. 7

9 6.2.2 Fokus på arbejdsmarkedet Virksomhedsrettede indsatser virker også til målgrupper der er længere fra arbejdsmarkedet. Derfor arbejder jobcentret med virksomhedsrettede indsatser til alle målgrupper. Jobcentret har virksomhedscenter-samarbejde med en bred vifte af både offentlige og private virksomheder, som tilbyder praktikpladser med mentortilknytning til de borgere, som har behov for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Herudover gør jobcentret også brug af konkret og målrettet opkvalificering af de målgrupper, som er længere fra arbejdsmarkedet. Dette sker i et tæt samarbejde med virksomhederne, og giver borgeren mulighed for at oparbejde færdigheder, som kan bruges konkret i forhold til virksomhedernes efterspørgsel Tværfaglig indsats Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet har som oftest problemer udover ledighed, og har derfor brug for understøttende tilbud, hvis den virksomhedsrettede indsats skal have den ønskede effekt. Jobcentret har derfor indgået et tæt samarbejde med Sundhedscentret i Sønderborg Kommune om en tilbudsafklarende samtale, hvor jobkonsulenten sammen med en sundhedsvejleder og borgeren drøfter, hvilke tilbud i Sundhedscentret der kan understøtte jobcentrets indsats. Herefter afstemmes den virksomhedsrettede indsats med sundhedstilbuddet, således at de kan iværksættes parallelt og understøtte borgerens progression Flere flygtninge skal være selvforsørgende (mål 4) I Sønderborg Kommune er integrationsindsatsen forankret i Integrationsafdelingen. Afdelingen tilbyder en effektiv, helhedsorienteret og sammenhængende integrationsindsats for borgerne i integrationsperioden. Sønderborg Kommune har udarbejdet en integrationsstrategi som danner baggrund for indsatsen i forhold til at få de nyankomne flygtninge og familiesammenførte hurtigere i job og/eller uddannelse. Den overordnede målsætning er, at alle borgere omfattet af integrationsperioden så tidligt som muligt får påbegyndt uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse. Der tages udgangspunkt i en tidlig, kompetent, effektiv, individuel og virksomheds- eller uddannelsesrettet indsats. Hensigten er, at alle skal opnå muligheden for at blive selvforsørgende. På tværs af forvaltninger er der formuleret pejlemærker for integrationsindsatsen. De 6 pejlemærker i Integrationsstrategien er: 1 Sønderborg Kommune handler proaktivt, når nyankomne skal boligplaceres 2 Sønderborg Kommune vil, at børn, unge og voksne tilegner sig det danske sprog 3 Sønderborg Kommune vil, at alle borgere i den erhvervsdygtige alder er selvforsørgende 4 Sønderborg Kommune vil, at alle har mulighed for at tage en uddannelse 5 Sønderborg Kommune understøtter lige adgang til fritids og kulturlivet samt deltagelse i frivilligt socialt arbejde i Sønderborg 6 Sønderborg Kommune understøtter integrationen med en koordineret og helhedsorienteret tilgang Sprog og kultur Alle flygtninge og familiesammenførte over 18 år forpligtes til at følge den tilrettelagte danskuddannelse, som tager udgangspunkt i den enkeltes medbragte kompetencer og målsætninger i integrationsplanen. Danskuddannelsen igangsættes så tidligt som muligt i integrationsprogrammet og kan foregå på arbejdspladsen Virksomhedsplaceret danskuddannelse. Danskuddannelsen tager afsæt i dansk arbejdsmarkedskultur og understøtter den enkeltes forståelse af det danske arbejdsmarked herunder tydeliggørelse af arbejdsgivers forventninger og krav. Målet er, inden udgangen af 2018, at 50 procent består den danskuddannelse de er visiteret til indenfor integrationsperioden. 8

10 6.3.2 Praktik og opkvalificering Virksomhedsrettede indsatser har positive beskæftigelseseffekter - også i integrationsindsatsen. Der tages udgangspunkt i en tidlig, kompetent, effektiv, individuel og virksomheds- eller uddannelsesrettet indsats i form af såvel nytteindsats og virksomhedspraktik som konkret opkvalificering. Målsætningen er at 80 procent af den aktive indsats til borgere under integrationsperioden er virksomheds- eller uddannelsesrettet. Uddannelse og arbejdsliv er vigtige redskaber til vellykket integration, fordi der opnås netværk samt forståelse for kultur og normer. Når det ud fra den enkeltes forudsætninger vurderes relevant, igangsættes virksomhedsrettede indsatser med det formål at opkvalificere faglige kompetencer og opnå netværk. De virksomhedsrettede indsatser understøttes ved behov med tolkebistand og systematisk opfølgning på den lediges progression mod arbejdsmarkedet Krav til den enkelte Flere nyankomne flygtninge og familiesammenførte med ikke vestlig oprindelse skal gennemføre en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse. Når det vurderes relevant foretages en realkompetencevurdering med henblik på at opkvalificere den lediges kompetencer målrettet arbejdsmarkedets behov. Alle uddannelsesrettede aktiviteter følges op eller indledes med virksomhedsrelevant aktivitet. Derved sikres det bedst mulige match mellem arbejdsmarkedets efterspørgsel og de lediges udbud af arbejdskraft. 7. Samarbejdet mellem jobcentrene i Sønderjylland De sønderjyske kommuner har gennem de senere år oplevet en forbedret konjunktur, der i sær medfører faldende ledighed blandt de stærkeste ledige. Det betyder, at virksomhedernes rekrutteringsgrundlag bliver smallere både lokalt og nationalt, og det er derfor nødvendigt at samarbejde strategisk omkring rekruttering på tværs af kommunegrænser, for at sikre virksomhederne det bedste rekrutteringsgrundlag og samtidig understøtte væksten i de enkelte kommuner. De fire sønderjyske jobcentre har derfor gennem en årrække haft et strategisk samarbejde omkring: Overvågning af det lokale arbejdsmarked på tværs af kommune grænser Rekruttering på tværs af kommunegrænser, især på områder med flaskehalse Målrettet kompetenceudvikling af ledige på tværs af kommunegrænser Kommunerne har med succes gennemført en række opkvalificerings- og kompetenceudviklingsforløb for ledige på tværs af kommunegrænserne, og dette samarbejde vil blive udviklet yderligere fremover. Også i forbindelse med udflytningen af de statslige arbejdspladser er der en række fælles opgaver, som kommunerne er gået sammen om at løse. Herudover arbejder kommunerne tæt sammen om ungeindsatsen, integrationsindsatsen og indsatsen til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, da dette er områder, hvor udfordringerne med fordel kan imødegås i fællesskab. 9

11 Bilag Udvikling i ledighed Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og baseres på data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som publiceres månedligt. Opgørelsen bygger på bruttoledigheden dvs. de registrerede ledige årige, som modtager dagpenge eller er jobparate kontanthjælpsmodtagere inkl. de aktiverede. Personer er omregnet til fuldtidspersoner. Nedenstående grafer viser udviklingen i ledigheden i Sønderborg Kommune samlet set og fordelt på alder i perioden januar 2012 til juli 2016 (nyeste foreløbige tal): Kilde: Statistikbanken Danmarks Statistik Kilde: Statistikbanken Danmarks Statistik 10

Sønderborg Kommune 2016

Sønderborg Kommune 2016 Beskæftigelsesplan Sønderborg Kommune 2016 Indhold 1. Forord... 2 2. Indledning og indhold i beskæftigelsesplanen... 3 3. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2016... 4 4. Nøgletal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Beskæftigelsesplan Læsø

Beskæftigelsesplan Læsø Beskæftigelsesplan Læsø 2017 Indhold Om Beskæftigelsesplan 2017... 2 Processen omkring beskæftigelsesplan 2017... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Læsø Kommunes samlede strategi

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2016 Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Indhold Indledning... 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 4 Ministerens mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 4 Ministerens mål 2:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 24. november 2015 Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Tidligere har Aarhus Kommune årligt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 26. september 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 4. september 2015 Titel: Beskæftigelsesplan 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Uddannelseskonsulent Byrådet skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 20. oktober 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Oplæg Integrationsrådet i Køge Kommune Virksomhedsindsats og det mere generelle. 4. Januar 2016

Oplæg Integrationsrådet i Køge Kommune Virksomhedsindsats og det mere generelle. 4. Januar 2016 Oplæg Integrationsrådet i Køge Kommune Virksomhedsindsats og det mere generelle 4. Januar 2016 Hovedpunkter 1. Arbejdsmarkedet i Køge og på Sjælland llge nu 2. De nationale og lokale mål for indsatsen

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG

SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG 2018 Beskæftigelsesplan 2018 SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsespolitiske mål... 3 Mål 1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018

Beskæftigelsesplan 2018 Beskæftigelsesplan 2018 www.middelfart.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De 5 hovedspor... 4 Virksomhedsservice... 4 Synergi ved tværfagligt samarbejde... 4 Virksomhedsrettet indsats... 5 Mødet med

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2017

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 1 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2017. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Nyborg Kommune. Oktober 2016, version 3

Beskæftigelsesplan 2016. Nyborg Kommune. Oktober 2016, version 3 Oktober 2016, version 3 Indhold 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål... 4 3. Udfordringer i beskæftigelsesindsatsen... 5 1. Ungeindsatsen... 5 2. Kontanthjælpsmodtagere... 5 3. Integrationsborgere...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Viborg

Beskæftigelsesplan Jobcenter Viborg Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Viborg De overordnede udfordringer for Viborg Kommunes arbejdsmarked Udviklingen i befolkningen og den samlede tilknytning til arbejdsmarkedet har længe været en udfordring

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 19. oktober 2015

Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 19. oktober 2015 Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 19. oktober 2015 Proces vedr. resultatmål, beskæftigelsesplan og implementeringsplan I dag: Opfølgning på resultatmål for 2015 Beskæftigelsesplan for 2016 m. oplæg til 2016-mål

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Jørgen Haunstrup 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Maj 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret - januar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1

Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1 Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1 Nr. Mål Afrapportering: Unge 1a undersøge mulighederne for øget tværfagligt samarbejde om de unge. Undersøgelsen bliver fremlagt på møde i Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015 Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for 2016 RAR Vestjylland 14. August 2015 RAR Vestjylland har ligesom jobcentre, kommunalbestyrelser og Beskæftigelsesrådet modtaget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2017 Samsø Kommune Beskæftigelseplan 2017 - AL/EF 1 Indhold Forord... 3 De særlige rammevilkår på Samsø, i forhold til økonomien i beskæftigelsesindsatsen... 4 Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2017

Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2017 Center for Familie, Social & Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2017 Faxe Kommune September 2016 Vision og mission Beskæftigelsesplanen sætter rammen for beskæftigelsesindsatsen i 2017. Planen fremsætter

Læs mere