Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune"

Transkript

1 Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

2 Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og effekter)... 3 Resultatmål (succeskriterier)/opfølgning og evaluering... 7 Forudsætninger for projektet... 7 Forudsætninger... 7 Risikovurdering... 9 Organisering og ressourcer... 9 Organisation... 9 Økonomi... 9 Planlægning... 9 Tidsramme... 9 Tidsforbrug... 9 Indsatsområder/milepæle... 9 Side 2

3 Ansvarlige for projektet Projektejer Projektleder?? Projektide Baggrund Socialt udsatte har generelt en dårlige tandsundhed end den øvrige befolkning. Et hårdt liv, dårlig økonomi, social og/eller psykiske problemer, misbrug og måske hjemløshed har medført, at de ikke har gået til tandlæge i mange år. Begyndende tandsygdomme er derfor ikke blevet behandlet og har udviklet sig til smertevoldende tilstande. Den manglende tandsundhed kan fastholde gruppen i misbrug og forårsage spise- og taleforstyrrelser. Dette kan yderligere være med til at fastholde gruppen i en marginaliseret position i samfundet. Sunde tænder har stor betydning for livskvalitet og selvværd og påvirker også gruppens fysiske sundhedstilstand og fremtidige muligheder for at få fodfæste på arbejdsmarkedet 1. Udsatterådet har gennem sit arbejde haft fokus på tandsundhed for udsatte. De har gennem dette arbejde haft kontakt til lokale private tandlæger, hvoraf tre har tilkendegivet, at de gerne vil yde en frivillig indsats i forhold til socialt udsattes tandsundhed. Udsatterådet ønsker derfor i samarbejde med de private tandlæger og Fredericia Kommune at igangsætte et projekt omkring tandplejetilbud til socialt udsatte, hvor private tandlæger yder en frivillig indsats på en af kommunens tandklinikker. Formål (indhold og effekter) Det overordnede formål med projektet er at forbedre tandsundheden blandt socialt udsatte borgere i Fredericia Kommune. Dette skal ses som et skridt på vejen mod en bedre almen sundhedstilstand blandt målgruppen, øget livskvalitet samt bedre muligheder for at komme i job. 1 Kilder: Fredericia Kommunes Udsatteråd, Fredericia Kommunes cheftandlæge samt litteratur: Kjeldgaard, T. (2013): Det opsøgende tandplejeteam et tandplejeprojekt for socialt udsatte i Aarhus. Aarhus Kommune. Cortsen, B. og Fredslund, E. K.(2013): Voksentandpleje i Danmark. KORA. Pjece: Rådet for socialt udsatte: Jo mere udsat- jo mere syg Side 3

4 Udover ovenstående langsigtede mål, har projektet også til formål, at give borgeren mulighed for at komme til tandlæge med hjælp fra en mentor i et lidt mere beskyttet miljø at give borgeren overblik over sit tandbehandlingsbehov at give borgeren oplysninger om forskellige behandlinger, omfang og konsekvenser at give borgeren hjælp og støtte til en realistiskforventningsafklaring omkring behandling hos en privatpraktiserende tandlæge aftaler, pris, efterbehandlinger mv. at borgeren sammen med sin mentor eller støtteperson får fokus på, hvem, hvad og hvordan der kan søges tilskud til en efterfølgende tandbehandling eller hvordan der kan laves en opsparingsplan til behandlingen (tilskud til tandbehandling sker altid ud fra en individuel vurdering) at kommunen får et overblik over og et dybere kendskab til målgruppens behov for tandpleje at etablere et godt samspil mellem de frivillige privatpraktiserende tandlæger og kommunen Målgruppen Målgruppen for projektet er socialt udsatte i Fredericia Kommune, der har problemer med tandsundheden. Socialt udsatte betegnes i Udsatterådets vedtægter som: hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, psykisk syge og alkoholmisbrugere. Indhold Ved projektets opstart er der tre privatpraktiserende tandlæger, der ønsker at gøre et stykke frivilligt arbejde, hvor de på en af kommunens tandplejeklinikker tilbyder tandlægehjælp til socialt udsatte borgere i Fredericia Kommune. Der vil være mulighed for at inddrage flere frivillige tandlæger, hvis der er flere, der viser interesse. Klinikken vil i første omgang holde åbent en gang om måneden i 3 timer med mulighed for at udvide eller indskrænke åbningstiderne afhængig af, hvad behovet viser sig at være efter projektets igangsætning. Side 4

5 På klinikken vil de frivillige tandlæger: Yde akut smertebehandling Udarbejde overslag på tandbehandling, som kan bruges i forhold til at ansøge om ydelser til at dække tandbehandlingen Foretage forventningsafstemningssamtaler med borgere omkring tandbehandling. (Hvad kræver det ift. antal behandlinger, mødestabilitet, pris. Hvad skal der laves og hvordan gør man det? Osv.) Arbejde med tandlægeskræk?? Snakke tandsundhed og undervise i tandhygiejne til såvel borgere og vejledere? Visitationen eller henvisningen af borgerne til klinikken vil foregå på flere måder: Der bliver oprettet en aftalebog, som styres af en eller to tilknyttede medarbejdere. Her kan borgere, der er i målgruppen eller støttepersoner, vejledere m.fl. henvende sig og aftale et tidspunkt Borgerne kan også selv henvende sig på klinikken i åbningstiden, hvor tandlægerne vil have nogle åbne tider Besøg på klinikken vil også indgå som led i misbrugscentrets afgiftningsture, hvor der kan igangsættes forebyggende smertebehandling i forbindelse med afgiftningen Der vil i langt de fleste tilfælde være en vejleder, mentor eller støtte-kontaktperson, der følger borgerne til tandlæge. Som led i projektet vil der også være fokus på, at disse får et øget kendskab til tandsundhed. Da tandlæger er omfattet af reglerne for journalisering, vil der blive ført papirjournaler på de borgere, der kommer i klinikken. (eventuelt føre logbog omkring antal behandlinger, hvilke behandlinger og hvor mange de giver overslag, tager samtaler med og hvor mange de henviser til det ordinære system som led i en senere evaluering af projektet???? - eventuelt lave et skema, der tilføjes journalen) Side 5

6 De frivillige tandlæger gør brug af den kommunale tandkliniks udstyr, herunder også håndinstrumenter, i arbejdet med de socialt udsatte borgere. Herudover vil der være behov for materialer som vatruller, plastikhandsker, bedøvelse mv. Dette indkøbes ekstra til klinikken. Der vil være behov for at ansætte en af kommunens klinikassistenter til at åbne og lukke klinikken samt sikre betjening af bl.a. røntgenudstyr (dette kræver adgang til den kommunale kliniks IT-systemer). (Afklar hvorvidt han/hun skal betjene tandlægerne ift. jounaler mv.) For at forbedre tandsundheden for målgruppen er det vigtigt, at der sikres opfølgning på eventuelle behandlingsplaner. Derfor vil der i løbet af projektet være fokus på følgende: Hvordan sikres hjælp til og information om muligheder for at ansøge om ydelser til at dække hele eller dele af behandlingsforløbet? Hvordan sikres hjælp til at blive mødestabil i et tandbehandlingsforløb i det ordinære tandlægesystem? Skal der eventuelt inddrages frivillige, der kan følge de udsatte til tandlæge? Hvordan klædes borgerne på til at forbedre/vedligeholde tandsundheden efter et behandlingsforløb? Herudover skal der i løbet af projektperioden følges op på, hvilke behov målgruppen har i forhold til tandpleje og tandsundhed, hvordan de oplever tandplejetilbuddet samt hvilke udfordringer de har i forhold til at gå til tandlæge og få udført de behandlinger der kræves for at få en forbedret tandsundhed. Tilbuddet skal eventuelt udvides til også at omfatte medarbejdere fra ydelsescenter, jobcenter og lign. Måske skal der laves opsøgende arbejde for at få fat i målgruppen osv. Formålet med dette er løbende at udvikle projektet, så det tilpasses målgruppens reelle behov og udfordringer. Side 6

7 Resultatmål (succeskriterier)/opfølgning og evaluering Det bør overvejes hvorvidt der skal opsættes nogle konkrete resultatmål (jf. nedenstående) for projektet eller hvorvidt projektet i stedet bruges til at kortlægge og beskrive behovet for tandplejetilbud til kommunens udsatte borgere (dette er selvfølgelig også et resultatmål i sig selv). Forudsætninger for projektet Der skal arbejdes hen mod et tværkommunalt samarbejde, hvor der eventuelt etableres en opsøgende tandpleje- og sundhedstjekbus (der skal arbejdes på, at udarbejde en puljeansøgning til dette). For at følge op på projektets resultatmål føres en logbog undervejs og der foretages observationer samt interviews med borgere, tandlæger og øvrige samarbejdspartnere. Eks. på resultatmål: For at opfylde projektets formål, om at forbedre tandsundheden for Fredericia Kommunes udsatte borgere samt de øvrige formål beskrevet ovenfor er der opsat følgende resultatmål: Resultatmål 1: Der skal udarbejdes en udførlig beskrivelse af tilbuddet samt informationsmateriale til såvel medarbejdere og borgere Resultatmål 2: Efter 6 måneder skal mindst 30 borgere have været i kontakt med klinikken Resultatmål 3: Der indgås et samarbejde med nabokommunerne omkring et fælles projekt om tandpleje/sundhed for udsatte borgere Der følges løbende op på resultatmålene og de bruges efterfølgende i en samlet evaluering af projektet. Efter 3 måneder laves der en minievaluering rundt om bordet i gruppen omkring projektet for at se, om der skal justeres i forløbets indhold og rammer herunder om der er behov for ændringer i organisering eller åbningstider Forudsætninger Forudsætninger for projektets gennemførelse: - Projektleder sørger for gennemførelsen af projektet, opfølgning på resultatmål samt koordinerer pro- Side 7

8 jektet igennem hele forløbet - herunder indkaldelse til relevante møder mv. - Der er en fast vejleder tilknyttet forløbet, der har den løbende kontakt med målgruppen og som også følger målgruppen af sted - Der skal informeres grundigt om tilbuddet til målgruppen - Alle relevante parter bliver involveret i projektet der skal derfor også udarbejdes en interessentanalyse - Den nedsatte arbejdsgruppe mødes efter 3 måneder for at drøfte indhold og målsætninger med henblik på justeringer. Herefter mødes gruppen efter behov for at vidensdele og udveksle erfaringer fra projektet - Arbejdsgruppen samt projektejer skal hele tiden have udviklingsperspektivet for øje i forhold til at udvide projektet til et samarbejde med de omkringliggende kommuner samt i forhold til andre fagområder - Side 8

9 Risikovurdering - Organisering og ressourcer Organisation Projektleder Projektejer Vejledere Frank Hanghøj (Stifinder) og Anne-Marie Nielsen (Hjemmevejleder) Frivillige tandlæger Udsatterådet via Jette Stjernholm Økonomi Ansættelse af klinikassistent Indkøb af materialer (Vatruller, handsker, bedøvelse mv.) Informationsmaterialer Evt. ekstra rengøring Andet?? (ca. 4 pr/m i 18 md * 400 kr rundet op) (ca. 6 borgere pr. åbning gange 50 kr i materialer * 18 md.) (Flyere, opslag, foldere/pjecer) (Afhænger af klinik samt morgen eller aftenrengøring) kr kr kr kr. I alt kr. Planlægning Tidsramme Første åbning i klinikken forventes i slutningen af september. Det forudsætter, at der visiteres til forløbet allerede fra starten af september. Tidsforbrug Indsatsområder/milepæle - - Side 9

10 Side 10

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Projektbeskrivelse. Frivilligt drevet tandklinik for socialt udsatte

Projektbeskrivelse. Frivilligt drevet tandklinik for socialt udsatte SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 8. oktober 2012 Tlf. dir.: 4477 2998 E-mail: jko@balk.dk Kontakt: Jakob Søgaard Timmermann Sagsnr: 2011-26846 Dok.nr: 2012-39943 Projektbeskrivelse Frivilligt drevet

Læs mere

Det opsøgende tandplejeteam 9. statusrapport for 1. halvår 2013

Det opsøgende tandplejeteam 9. statusrapport for 1. halvår 2013 Det opsøgende tandplejeteam 9. statusrapport for 1. halvår 2013 Tandplejeteamet på opsøgende arbejde. 0 Det opsøgende tandplejeteam 9. statusrapport 1. halvår 2013 Aarhus Kommune august 2013 Rapporten

Læs mere

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Projektets mål...1 1.2 Evalueringens formål og fokus...1 1.3 Evalueringens datagrundlag...1 1.4 Læsevejledning...2 2. Konklusioner og anbefalinger...3 2.1 Evalueringens

Læs mere

Det opsøgende tandplejeteam

Det opsøgende tandplejeteam Det opsøgende tandplejeteam tandplejeprojekt for socialt udsatte i Aarhus Afsluttende rapport december 2013 Det har noget at gøre med at kunne smile i fuld offentlig uden at ligne en, der har børstet tænder

Læs mere

Ansøgning fra Greve Kommune til satspuljen Opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte

Ansøgning fra Greve Kommune til satspuljen Opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte Ansøgning fra Greve Kommune til satspuljen Opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte Projekttitel Udvikling, implementering og evaluering af opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte 18-30årige

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed.

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. 01. december 2011 Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. På socialudvalgets temamøde med Misbrugsnetværket vedr. udsatteområdet i april 2011 blev temaet ulighed i sundhed sat på dagsordenen. Eet af

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

DEN GYLDNE HAMSTER BESKYTTET BESKÆFTIGELSE FOR SINDSLIDENDE STATUS JANUAR/FEBRUAR 2010

DEN GYLDNE HAMSTER BESKYTTET BESKÆFTIGELSE FOR SINDSLIDENDE STATUS JANUAR/FEBRUAR 2010 DEN GYLDNE HAMSTER BESKYTTET BESKÆFTIGELSE FOR SINDSLIDENDE STATUS JANUAR/FEBRUAR 2010 Den gyldne Hamster er et godt sted for folk, der gerne vil videre. Jeg har fået afprøvet mine jobfærdigheder, og jeg

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013. 101 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013. 101 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013 101 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Plan A Terapi og Kursuscenter Vodroffsvej 13 1900 Frederiksberg C 35 55 20 00 www.plan-a.nu E-mail. info@plan-a.nu

Læs mere

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2014 EXIT PROSTITUTION Afdelingsleder: Kræn Blume Jensen Afdelingen for socialpolitik og velfærdsydelser

Læs mere

Udkast til slutdokument

Udkast til slutdokument Udkast til slutdokument Omstillingsgruppen: Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Indledning Hermed præsenterer omstillingsgruppen Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet forslag til, hvordan Holbæk Kommune

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

Færre på offentlig forsørgelse

Færre på offentlig forsørgelse Notat Dato 02.01.2012 JBJ Side 1 af 22 Revideret 23.05.2012 Færre på offentlig forsørgelse - En tæt, tidlig og rehabiliterende indsats Der skal tænkes nyt på beskæftigelsesområdet. Vi skal forhindre en

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse Brandsikker Bolig August 2014 Projektbeskrivelse Baggrund Svage ældre og andre udsatte grupper har især risiko for at komme alvorligt til skade eller omkomme i forbindelse med brand. I 2013 døde 70 personer

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Mentorprojekt - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Evalueringsrapport Forskningsafdelingen, februar 2010 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING OG PERSPEKTIVERING... 3

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke Evalueringsrapport Med resultater og anbefalinger Projekt Ung Med Omtanke Flere i uddannelse og øget sundhed for 15-19-årige unge uden for uddannelse i Middelfart Kommune Maj 2011 Indhold 1. Forord/læsevejledning...

Læs mere

IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGRE- REDE INDSATSER

IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGRE- REDE INDSATSER IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGRE- REDE INDSATSER IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGREREDE INDSATSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 3 1.1 Baggrund for og forventninger til projektet

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere