Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.)"

Transkript

1 Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 11/13, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. oktober Løninformation er Moderniseringsstyrelsens information til HR- og lønmedarbejderne om ændringer mv. til en given lønkørsel. Formålet er, at informere om ændringer mv. i HR-Løn og SLS i tilknytning til de enkelte lønkørsler. Du vil blandt andet kunne læse, når et givent cirkulære udmøntes i lønnen. Indholdet i løninformationen er generelt dækkende, hvorfor der kan indgå information, der ikke er relevant for alle institutioner. Nogle informationer er alene til orientering, i fald du eksempelvis får spørgsmål fra medarbejdere eller kolleger. Læsevejledning Vi har opbygget løninformationen således, at hvis en given information alene er relevant for SLS, vil det tydeligt fremgå af teksten. Sidst i informationen finder du kontaktoplysninger, forklaringer af de mest brugte begreber mv., under punktet Sådan kommer du videre. Til denne lønkørsel er der følgende informationer: Løninformation om lønkørsel for LG 11/13, 1. lønkørsel Ændringer til eksisterende PKAT Ændringer til eksisterende tillæg/fradrag (løndele) Ny portal FeriePenge.dk Advis (typisk alene relevant for SLS)... 7

2 Side 2 af 8 1. Ændringer til eksisterende PKAT Til denne lønkørsel, har vi foretaget ændringer til eksisterende PKAT jf. nedenfor. PKAT 69 Tandlæger Tandlægerne skiftede pr. 1. juni 2013 pensionsselskab fra Danica til Nordea og vi ændrede derfor deres KREDKO fra 1014 til 1022 til LG 07/13, 1. lønkørsel. Vi har fået en henvendelse fra Nordea, der oplyste at der fortsat bliver afregnet pension til Danica for nogle lønmodtagere. Vi har undersøgt sagen og konstateret, at der er institutioner, der ændrer KREDKO 1022 til 1014 på løndel det må I ikke. Vi har til denne lønkørsel ændret de pågældende lønmodtageres KREDKO fra 1014 til 1022, og fremover ændrer vi automatisk KREDKO til 1022 ved indrapportering af løndel PKAT 177 Ansat (amts)kommunal Vi har indlagt ny procentregulering pr. 1/ : Kommunal: 27,8546 %, (tidligere 27,7089 %) Regional: 27,8092 %, (tidligere 27,6378 %) Sundhedskartellet - regional: 12,4612 %, (tidligere 12,2993 %). PKAT 607 Ledere og Lærere SOSU (LC) KL 60, 62 og 63 Der skal beregnes 17,30 % i pension af basislønnen og 18 % af evt. tillæg. Iflg. organisationsaftalen for ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (perst.nr ) 6, har øvrige ledere vilkår efter den til enhver tid gældende aftale om lønsystem for ledere ved erhvervsskoler (perst.nr ). Her står i 5 stk. 2 at pensionsbidraget af pensionsgivende tillæg udgør 18 %.

3 Vi har oprettet en ny sats 100 på løndel 7018, som beregner 17,30 % af basislønnen. Side 3 af 8 Herudover skal du indrapportere løndel 7016 til beregning af pensionsbidrag på 18 % af evt. tillæg. 2. Ændringer til eksisterende tillæg/fradrag (løndele) Til denne lønkørsel, har vi foretaget ændringer til eksisterende løndele jf. nedenfor. Løndel 620 Pensionsbidrag ved tjf. u. løn Løndel 676 Pensionsbidrag ved tjenestefri Løndel 860 Pensionsbidrag, tj.frihed Løndel 861 Pensionsbidrag, tj.frihed Løndel 862 Pensionsbidrag, tj.frihed Løndel 864 Pensionsbidrag, tj.frihed Når en lønmodtager har valgt at få pensionsbidrag udbetalt som løn - helt eller delvist - og går på orlov, hvor der i henhold til barselsaftalens 13 eller cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager fortsat skal indbetales pensionsbidrag, skal det beløb, pågældende har valgt at få udbetalt som løn, udbetales kontant til den pågældende under den ulønnede orlov, uanset at alle andre løndele stilles i bero. Vi har derfor åbnet Felt 3 på ovennævnte løndele for indrapportering af det beløb/grundbeløb, der skal udbetales kontant til lønmodtageren under dennes orlov. Du skal indrapportere jf. nedenfor: Felt 1, samlet pensionsbidrag, skal fortsat indrapporteres med beløbet, der skal fremsendes til pensionskassen Felt 2, egetbidrag, skal fortsat kun indeholde den del af beløbet i Felt 1, der udgør eget bidrag Felt 3, beløb/grundbeløb, der skal udbetales som løn, og som ikke er indeholdt i felt 1 og felt 2.

4 Løndel 620 Pensionsbidrag ved tjf. u. løn Løndel 676 Pensionsbidrag ved tjenestefri Løndel 858 Pens. v. deltid (fuld indbet) Løndel 859 Pens. v. deltid (fuld indbet) Løndel 860 Pensionsbidrag, tj.frihed Løndel 861 Pensionsbidrag, tj.frihed Løndel 862 Pensionsbidrag, tj.frihed Løndel 864 Pensionsbidrag, tj.frihed Løndel 868 Pens. v. deltid (fuld indbet) Side 4 af 8 Vi har ændret ovennævnte løndele, så eget bidrag fra løndelene opsummeres til bruttoindkomsten fremover. Løndel 675 Bidrag til tjenestemandspens. Vi har lukket Felt 5 for indrapportering af sats 1, der danner løndel 777 som afregner til Pensionskassen af Dette har vi gjort, fordi bidrag til 36 altid skal afregnes til Statens Administration, når der er tale om seniorordning for tjenestemænd. Løndel 863 Bidrag til tjenestemandspens. Vi har lukket løndelen for indrapportering. Løndel 1921 Pensionsalderforhøjelse Løndel 1922 Pensionsalderforhøjelse Løndel 1923 Pensionsalderforhøjelse Løndelene er lukket for indrapportering. Det er nu 2 år siden, der blev aftalt ændringer af reglerne for indbetaling af pensionsalderforhøjelse, og der i den forbindelse blev oprettet en ny løndel 1925, der skulle anvendes i stedet for løndel 1921, 1922 og For aftaler, der er indgået inden den 29. august 2011, skulle de tidligere regler anvendes - vi må nu formode, at disse aftaler om pensionsalderforhøjelse er gennemført, og har derfor lukket de gamle løndele for indrapportering.

5 Løndel 2654 Stillingsmæssigt varigt tillæg Løndel 2656 Personligt midl. tillæg Løndel 2657 Personligt varigt tillæg Løndel 2658 Personligt midl. tillæg Løndel 2659 Personligt varigt tillæg Løndel 2662 Stillingsmæssigt varigt tillæg Løndel 2663 Midlertidigt personligt tillæg Løndel 2664 Personligt varigt tillæg Side 5 af 8 Vi har lukket Felt 4 for indrapportering. Løndel 2560 Fremmødehonorar Løndel 6722 Hverdagsvagter Løndel 6723 Lørdagsvagter Løndel 6732 Tilkald under vagttjeneste Vi har åbnet løndelene for PKAT 201 Tjenestemænd. Løndel 2614 Koloni-/weekendophold Løndel 5116 Varskotillæg Løndel 5125 Holddrift Løndel 5160 Godtgørelse, lør- og mandage Løndel 5200 Nattillæg for tiden kl Løndel 5400 Omlagte timer Løndel 5579 Mistet fridag Vi har indlagt ny kommunal procentregulering pr. 1/ : 27,8546 % på ovennævnte løndele. Løndel 2644 Engangsvederlag Løndel 2645 Engangsvederlag Løndel 2647 Engangsvederlag Løndel 2666 Engangsvederlag til chefer Løndel 2676 Engangsvederlag pensionsgiv. Løndel 2823 Resultatløn, direktører Løndel 2829 Resultatløn Løndel 2868 Engangsvederlag, topchef Løndel 3870 Resultatløn, pensg. Løndel 3871 Engangsvederlag Løndel 3873 Funktionsvederlag Løndel 3875 Kvalifikationsvederlag, pensg.

6 Løndel 3876 Funktionsvederlag - pensg. Løndel 3877 Kvalifikationsvederlag Løndel 3879 Resultatlønsvederlag Side 6 af 8 Som vi tidligere har meddelt, har vi besluttet at lukke ovennævnte løndele for indrapportering. Det har vi nu gjort, og i stedet skal følgende løndele anvendes til brug for udbetaling af engangsvederlag og resultatløn: Løndel 3440 Resultatløn, pensg. Løndel 3441 Resultatløn, ikke pensg. Løndel 3442 Engangsvederlag, pensg. Løndel 3443 Engangsvederlag, ikke pensg. Løndel 3365 Ulempetillæg Vi har oprettet ny sats 52: kr. 24,00 pr. dag. Løndelen er åbnet for PKAT 139 Gartnere og gartneriarbejdere. Løndel 3828 Kvalifikationstillæg Vi har hævet max. vedr. felt 1 til kr ,00. Løndel 6723 Lørdagsvagter Vi har oprettet ny sats 9, der udbetaler det dobbelte af sats Ny portal FeriePenge.dk Folketinget har besluttet, at lønmodtagere skal kunne se deres feriepenge ét sted og søge digitalt om at få dem udbetalt. Der bliver derfor lavet en ny digital løsning - FeriePenge.dk. Arbejdsgivere har pligt til at indberette ferieoplysninger i eindkomst fra optjeningsåret 2014 og frem. Af hensyn til forudlønnede medarbejdere vil det

7 allerede være muligt at indtaste ferieoplysninger for optjeningsåret 2014 i eindkomst fra december i år. Side 7 af 8 I dag indberetter SLS ikke ferieoplysninger for institutioner, der har egen feriefond. Disse skal derfor tage stilling til hvordan indberetningen skal foregå. Du kan læse mere på For alle andre institutioner, vil der ikke ske nogen ændring. Moderniseringsstyrelsen vil tage initiativ til at afholde et fællesmøde for de berørte institutioner, så snart vi har yderligere oplysninger om ordningen. 4. Advis (typisk alene relevant for SLS) Du skal efter hver lønkørsel undersøge fejl/advis fra kørslen online via Fejl/advis modulet. Du skal undersøge alle fejl og advis. Nogle vil medføre indrapportering og rettelse i SLS, andre er til din orientering. Fejl/advis får du online og du SKAL altid tjekke fejl/advis online i den aktuelle løngeneration (LG 11/13, 2. lønkørsel) samt i den seneste løngeneration (LG 11/13, 1. lønkørsel). Brug af online-advis i SLS Advis online, hentes via Hovedmenu og vælg Fejl/advis: Husk du skal skifte til den seneste løngeneration, hvor advis er udskrevet eksempelvis som her til løngeneration 11/13, 1. lønkørsel via Menupunktet, Indstilling.

8 Side 8 af 8 Herefter udfylder du gruppenummer og tryk Søg: Du skal undersøge alle fejl og advis. Nogle vil medføre indrapportering og rettelse i SLS, andre er til din orientering.

Løninformation nr. 16 af 21. august 2014 (LG 09/14, 2.)

Løninformation nr. 16 af 21. august 2014 (LG 09/14, 2.) Løninformation nr. 16 af 21. august 2014 (LG 09/14, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 09/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 29. august 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.)

Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.) Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.) Side 1 af 9 Løninformation om lønkørsel for LG 05/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. april 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.)

Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.) Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 10/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. september 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 3 af 13. februar 2014 (LG 03/14, 1.)

Løninformation nr. 3 af 13. februar 2014 (LG 03/14, 1.) Løninformation nr. 3 af 7. februar 2014 (LG 03/14, 1.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 03/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. februar 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.)

Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.) Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 01/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. december 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.)

Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.) Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.) Side 1 af 11 Løninformation om lønkørsel for LG 08/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. juli 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 12 af 20. maj 2015 (LG 06/15, 2.)

Løninformation nr. 12 af 20. maj 2015 (LG 06/15, 2.) Løninformation nr. 12 af 20. maj 2015 (LG 06/15, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 06/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 29. maj 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.)

Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.) Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.) Side 1 af 10 Løninformation om lønkørsel for LG 07/15, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. juni 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk eindkomst Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk Indhold 1. Lovgrundlag og formål... 1 2. eindkomst er institutionens ansvar... 2

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Senior- og fratrædelsesordninger Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer samt hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med senior- og fratrædelsesordninger. Du

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 32 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn OBS BEMÆRK I denne vejledning henvises

Læs mere

På de følgende sider, finder du en alfabetisk oversigt inkl. beskrivelse.

På de følgende sider, finder du en alfabetisk oversigt inkl. beskrivelse. Koder og begreber Side 1 af 22 I denne emnebeskrivelse kan du læse om hvilke koder og begreber, der anvendes i lønsystemet, samt hvilken betydning de har. På de følgende sider, finder du en alfabetisk

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

FLØS NYT januar 2012

FLØS NYT januar 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT januar 2012 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS: 1. Multimedieskatten afskaffes. Beskatning af fri telefon genindføres Den 1. januar

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

Ferie og fravær i HR-Løn

Ferie og fravær i HR-Løn Ferie og fravær i HR-Løn Side 1 af 28 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan HR-Løn kan anvendes til at registrere oplysninger om ferie og fravær, fx sygdom og barsel. Faciliteterne i systemet

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark

HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark HR-Løn masseindberetning Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark Oktober 2014 1 Introduktion I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære af 29. august 2011 Perst.nr. 043-11 J.nr. 11-347-112 Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer i forhold

Læs mere

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr.

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR April 2012 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 2011-2013. Efterskoler samt Husholdningsog håndarbejdsskoler / Frie fagskoler

Ansættelsesvilkår OK 2011-2013. Efterskoler samt Husholdningsog håndarbejdsskoler / Frie fagskoler Ansættelsesvilkår OK 2011-2013 Efterskoler samt Husholdningsog håndarbejdsskoler / Frie fagskoler Ansættelsesvilkår 2011-2013 Efterskoler og Husholdnings- og håndarbejdsskoler Tryk: Tarm Bogtryk A/S Frie

Læs mere