1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal"

Transkript

1 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

2 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles Medicinkort i TDjournal?... 4 Opret ny ordination på FMK... 6 Opret ny ordination på FMK (via Mf)... 9 Tilpasse en ordination på FMK Opret en ny recept på en eksisterende ordination Slet en recept på receptserveren Øvrige FMK funktioner Effektueringer Status på FMK medicinkort Overordnet status på FMK medicinkort FMK: Privat markeringer Højrekliks menuer Begrebsdefinition: Afstemt medicinkort Aktuel lægemiddelordination Effektuering Invalideret medicinkort Lægemiddelordination Medicinafstemning på FMK Pausering Privat markering Receptordination Recepter uden tilknytning (løse recepter) Receptserver Suspenderet medicinkort Seponering Værdispringsreglen... 24

3 3 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Har du husket? At bestille en digital signatur til alle på klinikken? For at en klinik skal kunne bruge FMK, er det nødvendigt, at alle mulige brugere på klinikken anskaffer sig en digital signatur, også kaldet en medarbejdersignatur. Medarbejdersignaturen er den personlige identifikation til internetbrug og er nødvendig for at få adgang til FMK. Hver klinik skal udpege en administrator, som bestiller en medarbejdersignatur (LRA med CPR) på Herefter modtager administratoren med post en installationskode og en installationsvejledning. Efter installation kan administrator gratis bestille signaturer til øvrige relevante personer i klinikken på følgende hjemmeside: Det er vigtigt, at medarbejdersignaturen bliver holdt vedlige, da det er en forudsætning for at få adgang til FMK. Signaturen skal fornyes hvert andet år. En fornyelse vil tage ca. 10 minutter, hvorimod en genbestilling af en forældet eller udløbet medarbejdersignatur typisk vil tage to til tre arbejdsdage. Det er derfor vigtigt, at signaturen bliver fornyet, inden udløbsdatoen er overskredet. Udbyderen af medarbejdersignaturen (DanID) giver automatisk besked om, hvornår signaturen skal fornyes. Det kræver naturligvis, at udbyderen altid har korrekte oplysninger om brugerens mail adresser. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt for sundhedspersonale at anvende NemID i forhold til FMK. Det er derfor vigtigt, at tandlægerne fortsætter med at bestille medarbejdersignaturen (digital signatur) og ikke NemID til medarbejdere, indtil en sundhedsfaglig NemID kan anvendes til FMK. Husk desuden at kontrollere, at alle relevante signaturer er installeret korrekt på de relevante computere. Der findes yderligere vedledning til bestilling, installation og administration af medarbejdersignatur på sundhed.dk. Ønskes yderligere assistance, står A-Datas teknikere altid til rådighed (mod timebetaling). At angive CPR-nummer på alle FMK-brugere i TDjournal? For at FMK kan identificere den enkelte bruger, er det påkrævet, at alle potentielle FMK-brugere indtaster deres CPR-nummer i TDjournal. Dette gøres under menupunktet: Kartoteker -> Brugere At knytte CPR-nummer til medarbejdersignaturen? For at FMK kan virke i TDjournal er det nødvendigt, at medarbejderens CPR-nummer er tilknyttet en medarbejdersignatur. Dette skal ske gennem servicen CPR-tilknytning, som koster 100 kr. pr. kvartal pr. klinik (ekskl. moms). Ved oprettelse af medarbejdersignatur skal medarbejderens fulde folkeregisternavn oplyses. At oprette al personale på medicin-it.dk? For at klinikkens øvrige personale kan få adgang til FMK, skal de oprettes som assistenter for alle (relevante) tandlæger på

4 4 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Fælles Medicinkort i TDjournal? Overordnet set er FMK en online tjeneste, der giver sundhedspersonale indblik i hvad/hvilke præparater en klient i deres praksis er i behandling med, hvad enten det er lægen, tandlægen eller sygehuset, der er den behandlende part. Alle data, der fremvises i TDjournal, er data der er hentet fra FMK. Der er derfor altid sikkerhed for, at det er nyeste data der fremvises. Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort fra en FMK patient. Billede 1. (FMK forside) Den hvide sektion, indeholder alle de ordinationer, som stadig er gældende. Det være sig ordinationer uden slut dato og de ordinationer med slutdato, som endnu ikke er indtrådt. Ved at køre cursoren hen over ordinationens navn, fremkommer en hover -tekst med alle relevante datoer. Den grå sektion er ALLE tidligere (eller fremtidige) ordinationer. Bemærk at første kolonne indeholder et tegn. Se beskrivelse senere over hvilke værdier, der er mulige. (Du finder hover -vedledning ved at køre cursoren hen over tegnet i første kolonne) Øverste linje angiver medicinkortets overordnede status. Status markeres med tekst og farve. Ligeledes er der hover -informationer over Fælles Medicinkort-logoet og Hentet

5 5 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Ovenstående (billede 1) er et eksempel på et skærmbillede af en FMK-brugerflade, som den kan se ud i TDjournal. Hvis der er Receptserver recepter uden tilknytning, vil disse automatisk vises under FMK medicinkortet. Se nedenstående. Billede 2 Recepter uden tilknytning (fra receptserveren) Recepter uden tilknytning (Fra receptserveren), har tidligere gået under betegnelsen Løse recepter, og dækker over de seneste to års recepter (receptordinationer) hentet fra receptserveren, der administreres af Lægemiddelstyrelsen.

6 6 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Opret ny ordination på FMK Ønskes der oprettet en ny ordination på FMK, kan dette gøres på to forskellige måder. I TDjournal er det muligt at benytte et prædefineret standard kartotek, indeholdende de typiske ordinationer en tandlæge har behov for. Denne metode kræver langt færre valg og er den simpleste af de to metoder. Det er dog ligeledes muligt at vælge frit iblandt alle de tilgængelige præparater på markedet ved at benytte den indbyggede medicindatabase. Vi vil starte med at benytte standard ordinationerne. Højreklik i FMK medicinkortet og vælg: Nu fremkommer følgende dialog: Bemærk, at listen kan vises på to forskelige måder, nemlig sorteret via ATC kode eller som vist ovenstående sorteret via præparat navn. Nu kan det ønskede præparat findes ved at bladre i listen eller benytte søgefelter til at skrive et par bogstaver af det ønskede præparat. Når præparatet er fundet, vælges dette ved at trykke på

7 7 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal mellemrumstasten. Fortrydes valget, benyttes mellemrumstasten til igen at fravælge præparatet. Bemærk, at der kan vælges mere end et præparat. Når alle præparater er valgt trykkes blot på <Enter> for at fuldføre ordinationerne. Bemærk, at hvis der er valgt et nyt præparat, som allerede findes i patientens FMK medicinkort, så fremkommer der en advarsel. Denne advarsel er blandt andet en erindring om, at det er bedre at ændre på en eksisterende ordination end at oprette en ny. Nu fremkommer følgende dialog: Som tidligere nævnt kan det forekomme, at der allerede forefindes en lignende ordination på patientens FMK medicinkort. I det tilfælde vil der fremkomme en advarsel ud for det givne præparat. Det bliver ligeledes muligt at fravælge dette, så de øvrige ordinationer kan gennemføres. Læg mærke til at der her er mulighed for at: Fjerne Generisk substitution, hvis der ikke må foretages en substitution af præparatet på apoteket. Man kan privatmarkere præparatet, hvis præparatet ikke umiddelbart skal være synligt for andre behandlere/sundhedspersonale. Det er nok ikke videre sandsynligt for ordinationer foretaget af tandlægen. Når eventuelle tilvalg/fravalg er foretaget trykkes der på <Udfør>. Nu fremkommer følgende dialog:

8 8 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Som det fremgår af dialogen, er de ønskede ordinationer oprettet på FMK og der spørges, om der ligeledes skal oprettes en recept på de valgte ordinationer? Svares der bekræftende hertil, vil følgende dialog fremkomme: Således er ordinationen nu lagt på receptserveren. Det eneste der nu mangler er, at klienten henvender sig på et apotek og beder om at få præparaterne udleveret, blot ved at henvise til at recepten ligger på receptserveren.

9 9 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Opret ny ordination på FMK (via Mf) Som nævnt tidligere er der to muligheder for at oprette ordinationer på FMK. Man kan benytte den indbyggede medicindatabase(mf). Dette gøres ved at trykke på <Ins> eller ved at højreklikke på FMK medicinkortet og vælge: Nu fremkommer følgende dialog: Af ovenstående dialog fremgår det, at der er søgt på prim og at der i listen over valgmuligheder er 9 præparater hvor prim indgår. Ved hjælp af piletasterne vælges det ønskede præparat. Når præparatet er valgt, fremkommer en liste over former og styrker, det angivne præparat forefindes i. Igen vælges der ved at benytte piletasterne og trykke på <Enter>. Nu skal der vælges en pakning på den form/styrke der blev valgt. Når pakningen er valgt fremkommer en liste over mulige indikationer og der vælges iblandt disse. Er der ikke en der passer, vælges <Egen indikation> og der fortsættes til valg af administrationsvej. Når denne er besluttet er der kun et valg tilbage, nemlig valget af dosering. Igen kan der her vælges iblandt et udvalg eller <Egen dosering> kan vælges. Bemærk, at det altid er muligt at komme tilbage ved at benytte <Slet tilbage> tasten. Når alle valg er foretaget fremkommer følgende dialog:

10 10 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Som der fremgår af dialogen, er det en oversigt over de valg der er foretaget. Alle felter med grå baggrund kan ikke tilrettes, så med mindre der er valgt <Egen indikation> eller <Egen dosering>, så er de eneste valg, der skal foretages, om der skal udleveres mere end én pakke af det valgte præparat. Er der tale om en pakke, kan felter blot efterlades blankt. Der kan vælges en anden pakning, hvis det ønskes ved at klikke på (*). Tryk på <Udfør> for at oprette ordinationen på FMK. Som det fremgår af vejledningen i forbindelse med ny ordination på FMK med standard ordination, vil der fremkomme en dialog om, at ordinationen er oprettet på FMK og om der ønskes lagt en recept på receptserveren. I FMK medicinkortet fremkommer nu den oprettede ordination. Den nye ordination fremkommer i FMK medicinkortet!

11 11 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Tilpasse en ordination på FMK Hvis en ordination ønskes tilpasset, gøres dette ved at dobbeltklikke på ordinationen eller ved at vælge <Ret> i højrekliksmenuen under Ordination Der fremkommer en lignende dialog med muligheden for at tilpasse ordinationen: Foretag de rettelser, der ønskes foretaget og tryk på <Udfør> for at gemme ændringen på FMK. Bemærk, at der kan rettes i indikationen og doseringen. Der kan ændres i start/stop-datoer, privatmarkering og substitution.

12 12 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Opret en ny recept på en eksisterende ordination Ønskes en ordination genudleveret på recept, gøres dette ved at højre klikke på ordinationen og vælge <Ny recept> Hvis der ikke allerede er valgt en pakning, eller en anden pakning ønskes valgt, klikkes på (*). Når pakningen er valgt, vil systemet forsøge at beregne varigheden af den valgte pakning ud fra den angivne dosering. Kan dette ikke lade sig gøre, vil systemet bede om, at der bliver angivet en varighed på den valgte pakning i antal af dage. Hvis det valgte præparat er tilskudsberettiget og klienten har mulighed for at få tilskud, kan tilskud til vælges øverst i formen. Som det tidligere er nævnt, kan de enkelte værdier tilpasses, og når man er færdig vælges <Udfør>. Nu gemmes ordinationen på FMK og vi får valget om at lægge recepten på receptserveren.

13 13 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Slet en recept på receptserveren Hvis en recept bliver oprettet ved en fejl, eller af anden grund ønskes slettet, er dette muligt via FMK. Første skridt er at finde den ønskede ordination, hvortil der er tilknyttet en recept. Højreklik på ordinationen og vælg: Nu fremkommer de tilknyttede recepter i en liste under medicinkortet: Som det fremgår af recepten har denne en status O (Open/Åben), hvilket betyder, at der endnu ikke er afsluttet på apoteket, hvorfor denne kan slettes. Ønskes recepten slettet, højreklikkes på præparatet og der vælges : Slet recept Når recepten er slettet, skiftes der til status: C (Cancelled/Annulleret) Der er således ikke længere mulighed for at få foretaget udlevering på denne recept. Du kan til en hver tid flytte cursoren hen over de enkelte kolonner for at få en hover -tekst med en uddybende forklaring på de enkelte forkortelser.

14 14 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Øvrige FMK funktioner Effektueringer Der er tale om effektuering på to niveauer. Den første vi vil beskæftige os med er effektueringer foretaget på klinikken. Hvis en klient får udleveret/indgivet et præparat, skal dette ajourføres på FMK. Dette gøres via højrekliksmenuen under punktet: Ny effektuering Her angives metoden; om der er tale om enkelte enheder eller hele pakker. Ønskes der hele pakker, gøres dette ved at vælge knappen <Vælg pakning>. Når der afsluttes med <Udfør> er informationen opdateret på FMK. De enkelte effektueringer, der er foretaget kan vises ved at vælge: Vis effektueringer fra højrekliksmenuen.

15 15 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Er effektueringen oprettet ved en fejl kan denne slettes via højrekliksmenuen. Det andet niveau af effektueringer er effektueringer på recepter. Som bekendt kan man via højrekliksmenuen vælge at se Returnerede receptordinationer Hvis der er udleveret på recepten, kan man højreklikke på recepten og vælge Vis effektueringer. Nedenstående dialog vil blive vist: Dialogen vil vise alle de effektueringer, der er foretaget på recepten, og som det fremgår, kan der via hover fås et overblik over, på hvilket apotek den enkelte effektuering er foretaget.

16 16 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Status på FMK medicinkort Overordnet set er et medicinkort i én af tre forskellige statusser; Aktivt, Suspenderet eller Invalidt (Ugyldigt). Når et medicinkort er aktivt, kan det redigeres af læger og tandlæger med en digital signatur og adgang til en pc, hvorpå FMK er installeret. På et aktivt medicinkort fremgår det af statusbjælken øverst, hvornår kortet senest er afstemt. Statusbjælkens farve er i dette tilfælde blå (se nedenfor) Når et medicinkort er suspenderet, kan det stadig redigeres af læger og tandlæger, selvom det frarådes, da et medicinkort under suspendering ikke nødvendigvis er korrekt. På et suspenderet FMK medicinkort, fremgår det af bjælken øverst, hvem der har suspenderet medicinkortet. Statusbjælkens farve er i dette tilfælde gul (se nedenfor) Når et medicinkort er invalideret, er det fordi Lægemiddelstyrelsen har vurderet, at medicinkortet ikke er retvisende af ikke nærmere specificerede tekniske årsager. På et invalideret FMK medicinkort fremgår det af statusbjælken øverst, at det er invalidt. Statusbjælkens farve er i dette tilfælde rød (se nedenfor)

17 17 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Overordnet status på FMK medicinkort Hvis cursoren føres hen over selve FMK-logoet, fremkommer en taleboble, som viser den overordnede status på medicinkortet. Af denne besked fremgår alle relevante informationer, såsom hvem der senest har ændret i medicinkortet, hvem der senest har afstemt medicinkortet osv. Som det fremgår af ovenstående billede, er der en statuskode ud for hver enkelt ordination i det grå område. Der er mulighed for følgende status: U: Ordinationen er udløbet. F: Fremdateret ordination (Der er endnu ikke startet på ordinationen) P: Pauseret. Ordinationen er stoppet midlertidigt S: Seponeret. Ordinationen er stoppet endeligt. Eksempler på hover -tekst.

18 18 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal FMK: Privatmarkeringer Hvis et FMK medicinkort indeholder privatmarkerede ordinationer, vil det fremgå af statusbjælken, idet nedenstående symbol vil blive vist: Den røde baggrund og hængelåsen indikerer, at der er private ordinationer, som ikke er vist i medicinkortet. Disse ordinationer kan kun vises, hvis det sker med patientens samtykke. (Se afsnittet med værdispringsreglen for undtagelse herpå) Hvis der opnås samtykke til at se medicinkortet, kan der fra højre kliks menuen vælges: Når Medtag privatmarkerede vælges indlæses medicinkortet igen og de privatmarkerede er nu at finde i medicinkortet, ligesom hængelås m.m. nu ikke længere vises. Bemærk, at når privatmarkerede er medtaget vil disse blive vist i 24 timer herefter.

19 19 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Højrekliksmenuer Overalt i FMK medicinkortet er det muligt at benytte højrekliksmenuer. Som det fremgår af menuerne er der forskellige muligheder. Nogle af disse vil her blive forklaret. Der er en overordnet mulighed for at: Medtage seponerede ordinationer. Disse vil således blive vist i den grå sektion. Få vist en ATC:B01 advarsel. Dette er gruppen, der er specielt interessant for tandlæger, idet det er her bl.a. blodfortyndende præparater forefindes. Er advarslen aktiv vil de ordinationer, der ligger i denne gruppe blive vist med lyserød baggrund. Få vist dagens ordinationer med orange farve. Dermed kan de nye ordinationer nemt og hurtig ses, hvis klientens medicinkort er stort. Eksempler:

20 20 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Når et bestemt præparat/ordination er valgt kan følgende foretages: Der kan oprettes en ny recept. Beskrevet andetsteds Der kan foretages ændringer til ordinationen (Ret). Herunder f.eks. dosering En ordination kan Pauseres, dvs. stilles i bero, indtil den igen skal benyttes! En ordination kan, hvis den er pauseret, blive aktiv igen ved at benytte Ophæv pausering En ordination kan seponeres, hvis denne ikke længere skal benyttes. En ordination kan, hvis den er seponeret, blive aktiv igen ved at benytte Ophæv seponering Der kan laves opslag på ved at benytte Vis på Medicin.dk

21 21 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Der kan vælges alternativ sortering: Der kan vælges imellem ATC (Er standard FMK) eller Normal. Ved Normal sorteres der efter navn, dato og fast ordination i kombination. Kravet for at kunne oprette ordinationer på FMK, er at den seneste medicinfortegnelse benyttes. TDjournal indhenter og indlæser automatisk den seneste, men skulle det ønskes, kan de manuelt downloades og indlæses via nedenstående menu:

22 22 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Begrebsdefinition: Nedenfor findes en liste over de begreber, der vil optræde i TDjournal i forbindelse med Det Fælles Medicinkort (FMK). A Afstemt medicinkort Når der er ryddet op i alle recepterne, dvs. når patientens komplette aktuelle medicinering fremgår af de aktuelle lægemiddelordinationer på FMK, afstemmer tandlægen (lægen) medicinkortet. Aktuel lægemiddelordination Den eller de lægemidler, som patienten aktuelt er i behandling med. Herunder lægemiddelnavn, dosering, indikation og varighed. E Effektuering Udlevering eller indgivelse af medicin til patienten f.eks. hos lægen, på sygehuset, hos tandlægen eller på apoteket. Læger/tandlæger kan oprette effektuering for at markere, at medicinen er udleveret eller indgivet til patienten. I Invalideret medicinkort Lægemiddelstyrelsen har, som de eneste, muligheden for at invalidere et medicinkort, såfremt de vurderer, at oplysningerne på kortet ikke er retvisende (dvs. enten er ukorrekte eller upålidelige). Når et medicinkort er invalideret, er kortets indhold stadig synligt for alle, ligesom der stadig kan redigeres i kortet. Når et medicinkort bliver invalideret, skifter farven i banneret foroven til rød, så man tydelig kan se medicinkortets status.

23 23 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal L Lægemiddelordination En lægemiddelordination er den eller de lægemidler, som patienten aktuelt er i behandling med, og i al sin enkelthed dét, som FMK beskæftiger sig med. Herunder lægemiddelnavn, dosering, indikation (årsag) og eventuel varighed (start- og slutdato). En lægemiddelordination er forstadiet til en receptordination, og tandlægen (lægen) kan derfor vælge at tilknytte recepter til de aktuelle lægemiddelordinationer eller danne nye recepter på baggrund af disse. M Medicinafstemning på FMK En medicinafstemning er en aktivitet, hvor en læge registrerer (opretter/opdaterer/seponerer) patientens lægemiddelordinationer, så FMK afspejler den aktuelle medicinering og giver et retvisende billede heraf. P Pausering En pausering betyder en midlertidig afbrydning af medicineringen. Eksempelvis kan en lægemiddelordination med et blodfortyndende lægemiddel pauseres i forbindelse med at patienten skal til tandlægen. Privatmarkering Hvis en patient ønsker at skjule en aktuel lægemiddelordination for andet sundhedspersonale end den ordinerende læge/tandlæge, kan patienten bede lægen/tandlægen om at få ordinationen privatmarkeret. Herefter vil det kun være synligt, at der eksisterer en privatmarkeret lægemiddelordination, men ordinationens indhold vil være skjult. Når en ordination er privatmarkeret i TDjournal, vil denne blive vist med lyseblå baggrund og med fed og kursiv tekst. R Receptordination En receptordination svarer til at skrive en recept til patienten, og dækker samtidig over de receptskrivninger, der er foretaget.

24 24 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Recepter uden tilknytning (løse recepter) En recept uden tilknytning er en recept, der ikke er tilknyttet en aktuel lægemiddelordination på FMK, og som stammer fra receptserveren. Receptserver Receptserveren er en server, administreret af Lægemiddelstyrelsen, som indeholder alle de elektroniske eller ekspederede recepter, der er indsendt/indtastet af læger eller apoteker (og til dels også tandlæger). FMK medicinkortet henter automatisk receptoplysninger fra receptserveren. S Suspenderet medicinkort Hvis en patient f.eks. indlægges på et sygehus, kan sygehuset suspendere FMK medicinkortet for at fortælle, at FMK ikke er opdateret og derfor ikke nødvendigvis retvisende. Når patienten så udskrives overføres ordinationerne til FMK og suspenderingen ophæves. Seponering En seponering angiver, at lægen/tandlægen aktivt har valgt at afslutte en given lægemiddelordination. Det angives med et S og baggrunden bliver grå. V Værdispringsreglen Værdispringsreglen træder i kræft i forbindelse med privatmarkering, og er kendetegnende ved, at den skelner mellem på den ene side patientens interesse i, at oplysningen ikke videregives, og på den anden side, modståendes interesse i, at oplysningen videregives. Der er med andre ord tale om en undtagelsesbetegnelse, som kræver, at en konkret afvejning af det enkelte tilfælde, og hvor videregivelsen af oplysninger, kun sker rent undtagelsesvis (som oftest i akutte tilfælde) Værdispringsreglen sker, hvis patienten på grund af sin tilstand, f.eks. bevidstløshed, alderdomssvækkelse, er ude af stand til at give samtykke. Det samme gør sig gældende, hvis sundhedspersonale eller andre f.eks. formodes at være smittet af patienten. Videregivelse af oplysninger til andet sundhedspersonale til brug for behandling af patienten, skal ske i patientens interesse, og der skal tages hensyn til ønsker, som patienten eventuelt på et tidligere tidspunkt måtte have fremsat. Ved videregivelse skal den, som oplysningen angår, snarest muligt herefter orienteres om videregivelsen og formålet hermed.

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk Januar 2015 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Godkendelsestest for...

Godkendelsestest for... Godkendelsestest for... Certificeringstesten udført ved... den: DD.MM.ÅÅÅÅ OBS Før testen kan udføres skal systemet whitelistes via adm-gui'en, se punkt 32 Version 1.2.4 2011-10-13 GK 1 GK 1.1 Stamdata

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf.

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. Omega EMS Manual - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. +45 7026 3606 Omega Web-bruger Manual Omega web-administrator Indhold 1 INTRODUKTION

Læs mere

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden.

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Siden sidst Intro af læge og direktør, Jørgen Granborg læs mere Nyt fra datafronten Fælles Medicinkort

Læs mere

Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3

Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3 Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3 Opdateret 11. august 2014 OBS at denne vejledning ikke er opdateret i forhold til pop-uppers udseende og hvilke data, der indsamles!

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Version 2.0-09.03.2011 Indhold Dokument og versionsoversigt... 3 1 Introduktion

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning 1 Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Generelt...5 Brugerstyring...6 Brugerstyring Enkeltbruger-system(standard)...7 Brugerstyring Flerbruger-system med Logon...8 Brugervedligeholdelse

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010. Ib Elfving

LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010. Ib Elfving LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010 Ib Elfving 1 Indhold 1 Indhold...1 2 Indledning...5 3 Daglig opstart af LS...6 4 LS systemets hovedmenu...7 4.1 Meddelelser...8 5 Filer...10 5.1 Patientstamdata...10

Læs mere

Vejledning Webtilmelding

Vejledning Webtilmelding Vejledning Webtilmelding Opdateret 1.juni 2012 Indhold Indledning... 3 Oprettelse af licenser... 3 Webtilmelding... 3 Websync... 4 Elevprofiler... 5 Oprettelse af elevprofil på hjemmesiden... 6 Oprettelse

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Medarbejder i Faxe Kommune

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Medarbejder i Faxe Kommune Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Medarbejder i Indhold Intern info, i forhold til drift og undervisning....7 1. Generel info...9 1.1 Klienten og Portalen... 9 1.2 Åbn Prisme Klient... 9 1.3 Åbn Prisme

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Indholdsfortegnelse Velkommen til Administratorforsiden... 4 Sektionen Topmenu... 4 Sektionen Kalender... 4 Sektionen

Læs mere

Lectio Lectio Aktivitet vejledning

Lectio Lectio Aktivitet vejledning Lectio Lectio Aktivitet vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Denne

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Faxe Kommune

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Faxe Kommune Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Indhold Intern info, i forhold til drift og undervisning...7 1. Generel info...9 1.1 Klienten og Portalen... 9 1.2 Åbn Prisme Klient... 9 1.3 Åbn Prisme Portal...

Læs mere

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail Elektronisk indberetning til Finanstilsynet Vejledning i Sikker e-mail Finanstilsynet - 7. udgave marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 1 1.1 Support... 1 2 INFORMATION OM SIKKER E-MAIL... 2

Læs mere

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering.

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering. Daglig brug Vedligehold af registreringer Når CompuClock startes kan man åbne vinduet for de registreringer der er blevet registreret i systemet. Her opsamles alle registreringer vedrørende arbejdstid

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Administrationsklienten til Huslejeregisteret

Administrationsklienten til Huslejeregisteret Brugervejledning for: Administrationsklienten til Huslejeregisteret Version 1.2.1 Brugervejledning for Administrationsklienten til Huslejeregisteret version 1.2.1 Side 1 Versionsoversigt Version Dato Beskrivelse

Læs mere