1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal"

Transkript

1 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

2 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles Medicinkort i TDjournal?... 4 Opret ny ordination på FMK... 6 Opret ny ordination på FMK (via Mf)... 9 Tilpasse en ordination på FMK Opret en ny recept på en eksisterende ordination Slet en recept på receptserveren Øvrige FMK funktioner Effektueringer Status på FMK medicinkort Overordnet status på FMK medicinkort FMK: Privat markeringer Højrekliks menuer Begrebsdefinition: Afstemt medicinkort Aktuel lægemiddelordination Effektuering Invalideret medicinkort Lægemiddelordination Medicinafstemning på FMK Pausering Privat markering Receptordination Recepter uden tilknytning (løse recepter) Receptserver Suspenderet medicinkort Seponering Værdispringsreglen... 24

3 3 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Har du husket? At bestille en digital signatur til alle på klinikken? For at en klinik skal kunne bruge FMK, er det nødvendigt, at alle mulige brugere på klinikken anskaffer sig en digital signatur, også kaldet en medarbejdersignatur. Medarbejdersignaturen er den personlige identifikation til internetbrug og er nødvendig for at få adgang til FMK. Hver klinik skal udpege en administrator, som bestiller en medarbejdersignatur (LRA med CPR) på Herefter modtager administratoren med post en installationskode og en installationsvejledning. Efter installation kan administrator gratis bestille signaturer til øvrige relevante personer i klinikken på følgende hjemmeside: Det er vigtigt, at medarbejdersignaturen bliver holdt vedlige, da det er en forudsætning for at få adgang til FMK. Signaturen skal fornyes hvert andet år. En fornyelse vil tage ca. 10 minutter, hvorimod en genbestilling af en forældet eller udløbet medarbejdersignatur typisk vil tage to til tre arbejdsdage. Det er derfor vigtigt, at signaturen bliver fornyet, inden udløbsdatoen er overskredet. Udbyderen af medarbejdersignaturen (DanID) giver automatisk besked om, hvornår signaturen skal fornyes. Det kræver naturligvis, at udbyderen altid har korrekte oplysninger om brugerens mail adresser. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt for sundhedspersonale at anvende NemID i forhold til FMK. Det er derfor vigtigt, at tandlægerne fortsætter med at bestille medarbejdersignaturen (digital signatur) og ikke NemID til medarbejdere, indtil en sundhedsfaglig NemID kan anvendes til FMK. Husk desuden at kontrollere, at alle relevante signaturer er installeret korrekt på de relevante computere. Der findes yderligere vedledning til bestilling, installation og administration af medarbejdersignatur på sundhed.dk. Ønskes yderligere assistance, står A-Datas teknikere altid til rådighed (mod timebetaling). At angive CPR-nummer på alle FMK-brugere i TDjournal? For at FMK kan identificere den enkelte bruger, er det påkrævet, at alle potentielle FMK-brugere indtaster deres CPR-nummer i TDjournal. Dette gøres under menupunktet: Kartoteker -> Brugere At knytte CPR-nummer til medarbejdersignaturen? For at FMK kan virke i TDjournal er det nødvendigt, at medarbejderens CPR-nummer er tilknyttet en medarbejdersignatur. Dette skal ske gennem servicen CPR-tilknytning, som koster 100 kr. pr. kvartal pr. klinik (ekskl. moms). Ved oprettelse af medarbejdersignatur skal medarbejderens fulde folkeregisternavn oplyses. At oprette al personale på medicin-it.dk? For at klinikkens øvrige personale kan få adgang til FMK, skal de oprettes som assistenter for alle (relevante) tandlæger på

4 4 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Fælles Medicinkort i TDjournal? Overordnet set er FMK en online tjeneste, der giver sundhedspersonale indblik i hvad/hvilke præparater en klient i deres praksis er i behandling med, hvad enten det er lægen, tandlægen eller sygehuset, der er den behandlende part. Alle data, der fremvises i TDjournal, er data der er hentet fra FMK. Der er derfor altid sikkerhed for, at det er nyeste data der fremvises. Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort fra en FMK patient. Billede 1. (FMK forside) Den hvide sektion, indeholder alle de ordinationer, som stadig er gældende. Det være sig ordinationer uden slut dato og de ordinationer med slutdato, som endnu ikke er indtrådt. Ved at køre cursoren hen over ordinationens navn, fremkommer en hover -tekst med alle relevante datoer. Den grå sektion er ALLE tidligere (eller fremtidige) ordinationer. Bemærk at første kolonne indeholder et tegn. Se beskrivelse senere over hvilke værdier, der er mulige. (Du finder hover -vedledning ved at køre cursoren hen over tegnet i første kolonne) Øverste linje angiver medicinkortets overordnede status. Status markeres med tekst og farve. Ligeledes er der hover -informationer over Fælles Medicinkort-logoet og Hentet

5 5 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Ovenstående (billede 1) er et eksempel på et skærmbillede af en FMK-brugerflade, som den kan se ud i TDjournal. Hvis der er Receptserver recepter uden tilknytning, vil disse automatisk vises under FMK medicinkortet. Se nedenstående. Billede 2 Recepter uden tilknytning (fra receptserveren) Recepter uden tilknytning (Fra receptserveren), har tidligere gået under betegnelsen Løse recepter, og dækker over de seneste to års recepter (receptordinationer) hentet fra receptserveren, der administreres af Lægemiddelstyrelsen.

6 6 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Opret ny ordination på FMK Ønskes der oprettet en ny ordination på FMK, kan dette gøres på to forskellige måder. I TDjournal er det muligt at benytte et prædefineret standard kartotek, indeholdende de typiske ordinationer en tandlæge har behov for. Denne metode kræver langt færre valg og er den simpleste af de to metoder. Det er dog ligeledes muligt at vælge frit iblandt alle de tilgængelige præparater på markedet ved at benytte den indbyggede medicindatabase. Vi vil starte med at benytte standard ordinationerne. Højreklik i FMK medicinkortet og vælg: Nu fremkommer følgende dialog: Bemærk, at listen kan vises på to forskelige måder, nemlig sorteret via ATC kode eller som vist ovenstående sorteret via præparat navn. Nu kan det ønskede præparat findes ved at bladre i listen eller benytte søgefelter til at skrive et par bogstaver af det ønskede præparat. Når præparatet er fundet, vælges dette ved at trykke på

7 7 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal mellemrumstasten. Fortrydes valget, benyttes mellemrumstasten til igen at fravælge præparatet. Bemærk, at der kan vælges mere end et præparat. Når alle præparater er valgt trykkes blot på <Enter> for at fuldføre ordinationerne. Bemærk, at hvis der er valgt et nyt præparat, som allerede findes i patientens FMK medicinkort, så fremkommer der en advarsel. Denne advarsel er blandt andet en erindring om, at det er bedre at ændre på en eksisterende ordination end at oprette en ny. Nu fremkommer følgende dialog: Som tidligere nævnt kan det forekomme, at der allerede forefindes en lignende ordination på patientens FMK medicinkort. I det tilfælde vil der fremkomme en advarsel ud for det givne præparat. Det bliver ligeledes muligt at fravælge dette, så de øvrige ordinationer kan gennemføres. Læg mærke til at der her er mulighed for at: Fjerne Generisk substitution, hvis der ikke må foretages en substitution af præparatet på apoteket. Man kan privatmarkere præparatet, hvis præparatet ikke umiddelbart skal være synligt for andre behandlere/sundhedspersonale. Det er nok ikke videre sandsynligt for ordinationer foretaget af tandlægen. Når eventuelle tilvalg/fravalg er foretaget trykkes der på <Udfør>. Nu fremkommer følgende dialog:

8 8 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Som det fremgår af dialogen, er de ønskede ordinationer oprettet på FMK og der spørges, om der ligeledes skal oprettes en recept på de valgte ordinationer? Svares der bekræftende hertil, vil følgende dialog fremkomme: Således er ordinationen nu lagt på receptserveren. Det eneste der nu mangler er, at klienten henvender sig på et apotek og beder om at få præparaterne udleveret, blot ved at henvise til at recepten ligger på receptserveren.

9 9 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Opret ny ordination på FMK (via Mf) Som nævnt tidligere er der to muligheder for at oprette ordinationer på FMK. Man kan benytte den indbyggede medicindatabase(mf). Dette gøres ved at trykke på <Ins> eller ved at højreklikke på FMK medicinkortet og vælge: Nu fremkommer følgende dialog: Af ovenstående dialog fremgår det, at der er søgt på prim og at der i listen over valgmuligheder er 9 præparater hvor prim indgår. Ved hjælp af piletasterne vælges det ønskede præparat. Når præparatet er valgt, fremkommer en liste over former og styrker, det angivne præparat forefindes i. Igen vælges der ved at benytte piletasterne og trykke på <Enter>. Nu skal der vælges en pakning på den form/styrke der blev valgt. Når pakningen er valgt fremkommer en liste over mulige indikationer og der vælges iblandt disse. Er der ikke en der passer, vælges <Egen indikation> og der fortsættes til valg af administrationsvej. Når denne er besluttet er der kun et valg tilbage, nemlig valget af dosering. Igen kan der her vælges iblandt et udvalg eller <Egen dosering> kan vælges. Bemærk, at det altid er muligt at komme tilbage ved at benytte <Slet tilbage> tasten. Når alle valg er foretaget fremkommer følgende dialog:

10 10 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Som der fremgår af dialogen, er det en oversigt over de valg der er foretaget. Alle felter med grå baggrund kan ikke tilrettes, så med mindre der er valgt <Egen indikation> eller <Egen dosering>, så er de eneste valg, der skal foretages, om der skal udleveres mere end én pakke af det valgte præparat. Er der tale om en pakke, kan felter blot efterlades blankt. Der kan vælges en anden pakning, hvis det ønskes ved at klikke på (*). Tryk på <Udfør> for at oprette ordinationen på FMK. Som det fremgår af vejledningen i forbindelse med ny ordination på FMK med standard ordination, vil der fremkomme en dialog om, at ordinationen er oprettet på FMK og om der ønskes lagt en recept på receptserveren. I FMK medicinkortet fremkommer nu den oprettede ordination. Den nye ordination fremkommer i FMK medicinkortet!

11 11 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Tilpasse en ordination på FMK Hvis en ordination ønskes tilpasset, gøres dette ved at dobbeltklikke på ordinationen eller ved at vælge <Ret> i højrekliksmenuen under Ordination Der fremkommer en lignende dialog med muligheden for at tilpasse ordinationen: Foretag de rettelser, der ønskes foretaget og tryk på <Udfør> for at gemme ændringen på FMK. Bemærk, at der kan rettes i indikationen og doseringen. Der kan ændres i start/stop-datoer, privatmarkering og substitution.

12 12 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Opret en ny recept på en eksisterende ordination Ønskes en ordination genudleveret på recept, gøres dette ved at højre klikke på ordinationen og vælge <Ny recept> Hvis der ikke allerede er valgt en pakning, eller en anden pakning ønskes valgt, klikkes på (*). Når pakningen er valgt, vil systemet forsøge at beregne varigheden af den valgte pakning ud fra den angivne dosering. Kan dette ikke lade sig gøre, vil systemet bede om, at der bliver angivet en varighed på den valgte pakning i antal af dage. Hvis det valgte præparat er tilskudsberettiget og klienten har mulighed for at få tilskud, kan tilskud til vælges øverst i formen. Som det tidligere er nævnt, kan de enkelte værdier tilpasses, og når man er færdig vælges <Udfør>. Nu gemmes ordinationen på FMK og vi får valget om at lægge recepten på receptserveren.

13 13 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Slet en recept på receptserveren Hvis en recept bliver oprettet ved en fejl, eller af anden grund ønskes slettet, er dette muligt via FMK. Første skridt er at finde den ønskede ordination, hvortil der er tilknyttet en recept. Højreklik på ordinationen og vælg: Nu fremkommer de tilknyttede recepter i en liste under medicinkortet: Som det fremgår af recepten har denne en status O (Open/Åben), hvilket betyder, at der endnu ikke er afsluttet på apoteket, hvorfor denne kan slettes. Ønskes recepten slettet, højreklikkes på præparatet og der vælges : Slet recept Når recepten er slettet, skiftes der til status: C (Cancelled/Annulleret) Der er således ikke længere mulighed for at få foretaget udlevering på denne recept. Du kan til en hver tid flytte cursoren hen over de enkelte kolonner for at få en hover -tekst med en uddybende forklaring på de enkelte forkortelser.

14 14 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Øvrige FMK funktioner Effektueringer Der er tale om effektuering på to niveauer. Den første vi vil beskæftige os med er effektueringer foretaget på klinikken. Hvis en klient får udleveret/indgivet et præparat, skal dette ajourføres på FMK. Dette gøres via højrekliksmenuen under punktet: Ny effektuering Her angives metoden; om der er tale om enkelte enheder eller hele pakker. Ønskes der hele pakker, gøres dette ved at vælge knappen <Vælg pakning>. Når der afsluttes med <Udfør> er informationen opdateret på FMK. De enkelte effektueringer, der er foretaget kan vises ved at vælge: Vis effektueringer fra højrekliksmenuen.

15 15 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Er effektueringen oprettet ved en fejl kan denne slettes via højrekliksmenuen. Det andet niveau af effektueringer er effektueringer på recepter. Som bekendt kan man via højrekliksmenuen vælge at se Returnerede receptordinationer Hvis der er udleveret på recepten, kan man højreklikke på recepten og vælge Vis effektueringer. Nedenstående dialog vil blive vist: Dialogen vil vise alle de effektueringer, der er foretaget på recepten, og som det fremgår, kan der via hover fås et overblik over, på hvilket apotek den enkelte effektuering er foretaget.

16 16 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Status på FMK medicinkort Overordnet set er et medicinkort i én af tre forskellige statusser; Aktivt, Suspenderet eller Invalidt (Ugyldigt). Når et medicinkort er aktivt, kan det redigeres af læger og tandlæger med en digital signatur og adgang til en pc, hvorpå FMK er installeret. På et aktivt medicinkort fremgår det af statusbjælken øverst, hvornår kortet senest er afstemt. Statusbjælkens farve er i dette tilfælde blå (se nedenfor) Når et medicinkort er suspenderet, kan det stadig redigeres af læger og tandlæger, selvom det frarådes, da et medicinkort under suspendering ikke nødvendigvis er korrekt. På et suspenderet FMK medicinkort, fremgår det af bjælken øverst, hvem der har suspenderet medicinkortet. Statusbjælkens farve er i dette tilfælde gul (se nedenfor) Når et medicinkort er invalideret, er det fordi Lægemiddelstyrelsen har vurderet, at medicinkortet ikke er retvisende af ikke nærmere specificerede tekniske årsager. På et invalideret FMK medicinkort fremgår det af statusbjælken øverst, at det er invalidt. Statusbjælkens farve er i dette tilfælde rød (se nedenfor)

17 17 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Overordnet status på FMK medicinkort Hvis cursoren føres hen over selve FMK-logoet, fremkommer en taleboble, som viser den overordnede status på medicinkortet. Af denne besked fremgår alle relevante informationer, såsom hvem der senest har ændret i medicinkortet, hvem der senest har afstemt medicinkortet osv. Som det fremgår af ovenstående billede, er der en statuskode ud for hver enkelt ordination i det grå område. Der er mulighed for følgende status: U: Ordinationen er udløbet. F: Fremdateret ordination (Der er endnu ikke startet på ordinationen) P: Pauseret. Ordinationen er stoppet midlertidigt S: Seponeret. Ordinationen er stoppet endeligt. Eksempler på hover -tekst.

18 18 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal FMK: Privatmarkeringer Hvis et FMK medicinkort indeholder privatmarkerede ordinationer, vil det fremgå af statusbjælken, idet nedenstående symbol vil blive vist: Den røde baggrund og hængelåsen indikerer, at der er private ordinationer, som ikke er vist i medicinkortet. Disse ordinationer kan kun vises, hvis det sker med patientens samtykke. (Se afsnittet med værdispringsreglen for undtagelse herpå) Hvis der opnås samtykke til at se medicinkortet, kan der fra højre kliks menuen vælges: Når Medtag privatmarkerede vælges indlæses medicinkortet igen og de privatmarkerede er nu at finde i medicinkortet, ligesom hængelås m.m. nu ikke længere vises. Bemærk, at når privatmarkerede er medtaget vil disse blive vist i 24 timer herefter.

19 19 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Højrekliksmenuer Overalt i FMK medicinkortet er det muligt at benytte højrekliksmenuer. Som det fremgår af menuerne er der forskellige muligheder. Nogle af disse vil her blive forklaret. Der er en overordnet mulighed for at: Medtage seponerede ordinationer. Disse vil således blive vist i den grå sektion. Få vist en ATC:B01 advarsel. Dette er gruppen, der er specielt interessant for tandlæger, idet det er her bl.a. blodfortyndende præparater forefindes. Er advarslen aktiv vil de ordinationer, der ligger i denne gruppe blive vist med lyserød baggrund. Få vist dagens ordinationer med orange farve. Dermed kan de nye ordinationer nemt og hurtig ses, hvis klientens medicinkort er stort. Eksempler:

20 20 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Når et bestemt præparat/ordination er valgt kan følgende foretages: Der kan oprettes en ny recept. Beskrevet andetsteds Der kan foretages ændringer til ordinationen (Ret). Herunder f.eks. dosering En ordination kan Pauseres, dvs. stilles i bero, indtil den igen skal benyttes! En ordination kan, hvis den er pauseret, blive aktiv igen ved at benytte Ophæv pausering En ordination kan seponeres, hvis denne ikke længere skal benyttes. En ordination kan, hvis den er seponeret, blive aktiv igen ved at benytte Ophæv seponering Der kan laves opslag på ved at benytte Vis på Medicin.dk

21 21 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Der kan vælges alternativ sortering: Der kan vælges imellem ATC (Er standard FMK) eller Normal. Ved Normal sorteres der efter navn, dato og fast ordination i kombination. Kravet for at kunne oprette ordinationer på FMK, er at den seneste medicinfortegnelse benyttes. TDjournal indhenter og indlæser automatisk den seneste, men skulle det ønskes, kan de manuelt downloades og indlæses via nedenstående menu:

22 22 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Begrebsdefinition: Nedenfor findes en liste over de begreber, der vil optræde i TDjournal i forbindelse med Det Fælles Medicinkort (FMK). A Afstemt medicinkort Når der er ryddet op i alle recepterne, dvs. når patientens komplette aktuelle medicinering fremgår af de aktuelle lægemiddelordinationer på FMK, afstemmer tandlægen (lægen) medicinkortet. Aktuel lægemiddelordination Den eller de lægemidler, som patienten aktuelt er i behandling med. Herunder lægemiddelnavn, dosering, indikation og varighed. E Effektuering Udlevering eller indgivelse af medicin til patienten f.eks. hos lægen, på sygehuset, hos tandlægen eller på apoteket. Læger/tandlæger kan oprette effektuering for at markere, at medicinen er udleveret eller indgivet til patienten. I Invalideret medicinkort Lægemiddelstyrelsen har, som de eneste, muligheden for at invalidere et medicinkort, såfremt de vurderer, at oplysningerne på kortet ikke er retvisende (dvs. enten er ukorrekte eller upålidelige). Når et medicinkort er invalideret, er kortets indhold stadig synligt for alle, ligesom der stadig kan redigeres i kortet. Når et medicinkort bliver invalideret, skifter farven i banneret foroven til rød, så man tydelig kan se medicinkortets status.

23 23 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal L Lægemiddelordination En lægemiddelordination er den eller de lægemidler, som patienten aktuelt er i behandling med, og i al sin enkelthed dét, som FMK beskæftiger sig med. Herunder lægemiddelnavn, dosering, indikation (årsag) og eventuel varighed (start- og slutdato). En lægemiddelordination er forstadiet til en receptordination, og tandlægen (lægen) kan derfor vælge at tilknytte recepter til de aktuelle lægemiddelordinationer eller danne nye recepter på baggrund af disse. M Medicinafstemning på FMK En medicinafstemning er en aktivitet, hvor en læge registrerer (opretter/opdaterer/seponerer) patientens lægemiddelordinationer, så FMK afspejler den aktuelle medicinering og giver et retvisende billede heraf. P Pausering En pausering betyder en midlertidig afbrydning af medicineringen. Eksempelvis kan en lægemiddelordination med et blodfortyndende lægemiddel pauseres i forbindelse med at patienten skal til tandlægen. Privatmarkering Hvis en patient ønsker at skjule en aktuel lægemiddelordination for andet sundhedspersonale end den ordinerende læge/tandlæge, kan patienten bede lægen/tandlægen om at få ordinationen privatmarkeret. Herefter vil det kun være synligt, at der eksisterer en privatmarkeret lægemiddelordination, men ordinationens indhold vil være skjult. Når en ordination er privatmarkeret i TDjournal, vil denne blive vist med lyseblå baggrund og med fed og kursiv tekst. R Receptordination En receptordination svarer til at skrive en recept til patienten, og dækker samtidig over de receptskrivninger, der er foretaget.

24 24 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Recepter uden tilknytning (løse recepter) En recept uden tilknytning er en recept, der ikke er tilknyttet en aktuel lægemiddelordination på FMK, og som stammer fra receptserveren. Receptserver Receptserveren er en server, administreret af Lægemiddelstyrelsen, som indeholder alle de elektroniske eller ekspederede recepter, der er indsendt/indtastet af læger eller apoteker (og til dels også tandlæger). FMK medicinkortet henter automatisk receptoplysninger fra receptserveren. S Suspenderet medicinkort Hvis en patient f.eks. indlægges på et sygehus, kan sygehuset suspendere FMK medicinkortet for at fortælle, at FMK ikke er opdateret og derfor ikke nødvendigvis retvisende. Når patienten så udskrives overføres ordinationerne til FMK og suspenderingen ophæves. Seponering En seponering angiver, at lægen/tandlægen aktivt har valgt at afslutte en given lægemiddelordination. Det angives med et S og baggrunden bliver grå. V Værdispringsreglen Værdispringsreglen træder i kræft i forbindelse med privatmarkering, og er kendetegnende ved, at den skelner mellem på den ene side patientens interesse i, at oplysningen ikke videregives, og på den anden side, modståendes interesse i, at oplysningen videregives. Der er med andre ord tale om en undtagelsesbetegnelse, som kræver, at en konkret afvejning af det enkelte tilfælde, og hvor videregivelsen af oplysninger, kun sker rent undtagelsesvis (som oftest i akutte tilfælde) Værdispringsreglen sker, hvis patienten på grund af sin tilstand, f.eks. bevidstløshed, alderdomssvækkelse, er ude af stand til at give samtykke. Det samme gør sig gældende, hvis sundhedspersonale eller andre f.eks. formodes at være smittet af patienten. Videregivelse af oplysninger til andet sundhedspersonale til brug for behandling af patienten, skal ske i patientens interesse, og der skal tages hensyn til ønsker, som patienten eventuelt på et tidligere tidspunkt måtte have fremsat. Ved videregivelse skal den, som oplysningen angår, snarest muligt herefter orienteres om videregivelsen og formålet hermed.

BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC

BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual - Fællesmedicinkort i WinPLC 2 Indholdsfortegnelse Har du husket at? side 3 Fælles Medicinkort i WinPLC side 4 Manuel oprettelse

Læs mere

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Januar 2014 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK.

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK. Manual til FMK Indhold Fælles Medicinkort... 3 Datoer vedr. en ordination i FMK... 3 Symboler/ kolonner... 4 Øverste bjælke... 4 Ny ordination... 7 Substitution og tilskud... 11 Dubletkontrol... 11 Seponér...

Læs mere

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk Januar 2015 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Fælles Medicinkort i TDjournal

Fælles Medicinkort i TDjournal Maj 2016 Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Indhold Har du husket?... 3 At bestille Digital signatur... 3 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 3 Oprette klinikkens øvrige personale, hvis ønsket... 3 At knytte

Læs mere

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4 National Sundheds-it www.ssi.dk Dato: 6. juli 2014 Sagsbeh: hbal Sagsnr.: Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

FMK begreber & Quickguide

FMK begreber & Quickguide FMK begreber & Quickguide Medicinkortet i XMO v8.22 Quickguide til Medicinkort i XMO v8.22 Version 1.2 Ændring i vejledning fra version 1.1 til 1.2 Tilføjelse til side 14. Rød markering af præparater.

Læs mere

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering August 2011 Fælles Medicinkort En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering 2 FMK Fælles Medicinkort Indhold 3 4 6 7 8 9 10 11 14 16 19 Visionen Medicinoplysninger

Læs mere

Oktober 2015. Brugermanual. Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC

Oktober 2015. Brugermanual. Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC Oktober 2015 Brugermanual Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC Indhold Generelt om DDV... 3 Adgang for klinikkens øvrige personale... 3 Data på DDV... 3 Vaccinationer... 4 Troværdighed... 4 Privatmarkering...

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online...

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online... National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO.

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO. FMK v.1.4.4 Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK 1.4.4 i XMO. Der findes i øjeblikket fire versioner af FMK i drift, version 1.4.0 1.4.2 og 1.4.4 som den nyeste. Seneste

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en

Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en recept... 3 Ændring i en ordination... 3 Pausere ordination...

Læs mere

Juni Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf

Juni Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf Juni 2016 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur)

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur) Medicin (FMK) Vejledning (inkl. vejledning til digital signatur) INDHOLDSFORTEGNELSE TILGANG TIL FÆLLES MEDICINKORT (FMK)... 2 MEDICIN ADMINISTRATION SKER MED DATA FRA FMK... 2 OPRETTELSE AF MEDICINSKEMA

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort EG Data Inform A/S MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort Introduktion Lone Ellegaard Poulsen 07-08-2014 Introduktion Dette dokument er udarbejdet med henblik på at give en kort introduktion til det fælles

Læs mere

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1 Mini-vejledning for apoteksansatte Opslag på FMK Uanset om du logger ind på www.fmk-online.dk eller sundhed.dk vil du blive bedt om login. Hvis du i forvejen er logget ind, vil billedet med arbejdssted

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.10.100 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

Fælles Medicinkort i MedWin ver. 3.85

Fælles Medicinkort i MedWin ver. 3.85 i MedWin ver. 3.85 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.eg.dk medwin@eg.dk - CVR-nr:

Læs mere

FMK Opret ordination med recept

FMK Opret ordination med recept Opret ny ordination med recept Vælg i medicinkortet for at oprette en ny ordination med dertilhørende recept. 1. Opret Ordination Skriv præparatnavn i feltet "Præparat". Søgningen foregår i "Vælg

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Godkendelsestest for...

Godkendelsestest for... Godkendelsestest for... Certificeringstesten udført ved... den: DD.MM.ÅÅÅÅ OBS Før testen kan udføres skal systemet whitelistes via adm-gui'en, se punkt 32 Version 1.2.4 2011-10-13 GK 1 GK 1.1 Stamdata

Læs mere

FMK opgradering. Messedag 7.nov

FMK opgradering. Messedag 7.nov Messedag 7.nov 2013 www.regionmidtjylland.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fremlagt en ny forpligtende plan for ibrugtagning og fuld anvendelse af FMK. For regioner og praksislæger skal dette

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 Ændringer og nye funktioner til medicinmodulet FMK 1.4.4 Medicinkortet har overordnet set samme opbygning som FMK 1.4.0. De visuelle ændringer og nye funktioner er i punktform herunder,

Læs mere

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Ny apotekersnitflade Snitflade Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Emner Dagens emne Gennemgang og diskussion af oplæg til ny snitflade Forudsætninger Forudsætning 1 Ny enstrenget model Forudsætning

Læs mere

Har patienten ikke tidligere fået oprettet et FMK-kort og har fået sendt/udskrevet recept i det tidligere medicinkort, vises nedenstående pop-up.

Har patienten ikke tidligere fået oprettet et FMK-kort og har fået sendt/udskrevet recept i det tidligere medicinkort, vises nedenstående pop-up. FMK Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept Incl. evt. tilskud... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en recept... 3 Ændring i en ordination...

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 side 1 af 13 Indledning EG Clinea 16.4 er nu klar. Det er en version, der indeholder et opdateret Medicinmodul, hvor kravene, der sættes af Sundhedsdatastyrelsen, til FMK version

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark Phone: +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 www.trifork.com Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1 Det Fælles Medicinkort Use Cases Version 1.2.4.1 2011-07-11 Versionering Version 0.0.1 0.0.2 0.0.3 0.0.4 Dato 2007-03-01 2007-03-06 2007-03-09 2007-03-13 Forfatter TKN TKN TKN TKN 0.0.5 2007-03-16 TKN

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange 1 Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange Formål: At reducere antallet af medicineringsfejl, der opstår på grund af manglende eller ukorrekt kommunikation om borgers medicinering. at reducere

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5 FMK integration i Avaleo Omsorg 18. marts 2015/ Version 1.5 1 Revisionshistorik Revisionsnummer Revisionsdato Opsummering af ændringer 1.0 03.07.2014 1.1 05.11.2014 Præcisering af afsnittet Suspenderet

Læs mere

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden DSKS-årsmøde Workshop Fælles Medicinkort () ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden Emner i præsentationen 1/2 Om Status Udfordringer Skærmbilleder

Læs mere

Miniguide til e-handel på apoteket.dk

Miniguide til e-handel på apoteket.dk Miniguide til e-handel på apoteket.dk Danmarks Apotekerforening - 1. udgave, 1. oplag, oktober 2011 Indholdsfortegnelse Sådan bestiller du en almindelig apoteksvare side 5 Sådan bestiller du levering til

Læs mere

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening)

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening) Mini-vejledning for apotekere i brugen af FMK-online Indledning FMK-online kan tilgås fra sundhed.dk eller direkte på adressen FMK-online.dk Brugere af FMK-online valideres i forbindelse med login med

Læs mere

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM Indholdsfortegnelse Medicinmodul/PEM... 1 Åbne medicinmodul på valgt borger... 2 Tilknytte borger til PEM 1. gang.... 2 Afslutte borger i PEM... 2 Afslutning af medicinadministration af plejepersonale

Læs mere

Resumé... 2 Fælles Medicin Kort (FMK)... 3

Resumé... 2 Fælles Medicin Kort (FMK)... 3 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Fælles Medicin Kort (FMK)... 3 Validering af felter... 3 Vis effektueringer og recepter... 4 Sidste recept kolonnen... 4 Klausuleret tilskud... 5 Ændring af behandlingsstart

Læs mere

XMO vejledning - fra V7 til V8

XMO vejledning - fra V7 til V8 XMO vejledning - fra V7 til V8 Indhold Medicinkortet med FMK... - 1 - Ny ordination... - 1 - Ordinationsmodulet... - 2 - Ændring af en eksisterende ordination... - 2 - FMK Sammenkodning og overførsel...

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-09-18 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål...3 Workflows...3 Workflow:

Læs mere

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.84.10 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 800 Aarhus N Lautrupvang 1 750 Ballerup Telefon: 96 3 51 00 Telefon Service Desk: 96 3 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex En online ambulant patientjournal Understøtter fleksible patientforløb Følger patienten over sektorgrænser Integrerer patientrapporterede helbredsdata Online visning af patient-registerdata

Læs mere

Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni Version 2

Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni Version 2 Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni 2014 1.2.6 Version 2 06-06-2014 Side 1 af 25 BW Indledning... 3 Første gang FMK kort åbnes på udvalgt patient... 4 Gennemgang af løse recepter (Udleveret på Edifact-

Læs mere

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel.

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel. 1. Log på og kom i gang. For at komme i gang med at administre dine egne og dine medarbejderes rettigheder på sundhed.dk, skal du logge på med en digital signatur til sundhedsfaglige. 2. Vælg digital signatur.

Læs mere

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden.

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Siden sidst Intro af læge og direktør, Jørgen Granborg læs mere Nyt fra datafronten Fælles Medicinkort

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.13.101 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Notater i journalen... 2 Fleksibel oprettelse af henvisning... 2 Opret korrespondancebrev ud fra flere notater... 2 Tilføj flere forløbsdiagnoser til et notat... 3 2. Patientindgangen...

Læs mere

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14 Indledning Receptserveren er en del af Medicinprofilen. Apoteket kan få adgang til både Medicinprofilen og receptserveren via www.sundhed.dk. Dette kræver, at brugeren har et digitalt medarbejdercertifikat,

Læs mere

Ansøgning om medicintilskud via FMK

Ansøgning om medicintilskud via FMK Ansøgning om medicintilskud via FMK ANSØGNING OM MEDICINTILSKUD VIA FMK...1 INDLEDNING...2 1. LOGIN...2 Angivelse af ansættelsessted... 5 Søg 6 cifre... 6 Vælg anden læge i samme organisation... 6 2. FMK-ONLINE

Læs mere

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 21. december 2017 FMK AAGS/ FMK NATIONAL KLINIKS BRUGERGRUPPE. Best practice på FMK Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 18.12.2017 Gældende bekendtgørelser og vejledninger for

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange med FMK

Anbefalede arbejdsgange med FMK MedCom Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK 25-08-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Arbejdssituationer

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013 Ny apotekersnitflade Det Fælles Medicinkort December 2013 Emner Opfølgning på reimplementering af apotekersnitfladen Ny apotekersnitflade: Dosisdispensering + enstrengethed + digital signatur Oplæg til

Læs mere

Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort. pilotprojektet.

Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort. pilotprojektet. Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort Jan Poulsen, Lægemiddelstyrelsen, pilotprojektet. styregruppeformand på Morten Thomsen, Devoteam, projektleder for Lægemiddelstyrelsen på pilotprojektet.

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

NOVAX manual Indholdsfortegnelse

NOVAX manual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Notater i journalen... 2 Fleksibel oprettelse af henvisning... 2 Opret korrespondancebrev ud fra flere notater... 2 Tilføj flere forløbsdiagnoser til et notat... 3 2. Patientindgangen...

Læs mere

3.79.100-3.79.106. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N

3.79.100-3.79.106. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N MedWin programopdatering: 3.79.100-3.79.106 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2.

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. Denne guide henvender sig til brugere af DPSD2 og de brugeradministratorer der har ansvaret for at administrere brugere og rettigheder til DPSD2,

Læs mere

Velkommen til e-service

Velkommen til e-service Oktober 2015 Velkommen til e-service E-service giver patienterne mulighed for at kommunikere med en klinik via internettet. Det giver en dejlig fleksibilitet i hverdagen, at patienterne kan kontakte sin

Læs mere

ATC. DosageStructure. DosageQuantity

ATC. DosageStructure. DosageQuantity Begreb Beskrivelse Evt. XML kommentar Administrationsvej Angiver vejen ad hvilken medicinen administreres - fx RouteOfAdministration intravenøst, pr.os, intracardielt, intraossøst, trachealt. Aktiv substans

Læs mere

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM11-10-2011 Indholdsfortegnelse: Angiv korrekt borger Åbn medicinmodulet Knyt borgeren til PEM Generelle informationer Præparatregistrering Fast dosering - Medicin til

Læs mere

3.82. 102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.82. 102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.82. 102 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

NOVAX manual Indhold

NOVAX manual Indhold Indhold Journalen... 3 Notater... 3 e-boks... 3 Emner til korrespondancebrev... 3 Notat med frase... 3 Visning af slettemarkerede notater... 4 Tilføj/Fjern vedhæftning fra et notat... 5 DDV... 6 FMK...

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.13.102 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

November Ny Aftalekalender. Quick guide

November Ny Aftalekalender. Quick guide November 2016 Ny Aftalekalender Quick guide Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til aftalekalenderen... 3 2. Tider... 5 Opret ny tid... 5 Opret tid uden patient... 7 Find en ledig tid... 7 Højrekliksmenu...

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4. Version 1.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4. Version 1.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4 Version 1.6 2015-04-28 Versionering Version Dato Udført af Ændring 1.0 15.02.2013 BIDR Certificeringskriterier i høring, høringsfrist

Læs mere

3.83.104-3.83.105. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N

3.83.104-3.83.105. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N MedWin programopdatering: 3.83.104-3.83.105 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51

Læs mere

Det Fælles Medicinkort Use Cases

Det Fælles Medicinkort Use Cases Det Fælles Medicinkort Use Cases Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fa: +45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Versionering Version 0.0.1 0.0.2 0.0.3 0.0.4 Dato 2007-03-01

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

3.86.103. MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 25 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.86.103. MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 25 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.86.03 EG A/S Albert Ginges Vej 0 9800 Hjørring Dusager 5 800 Aarhus N Lautrupvang 750 Ballerup Telefon: 70 3 Telefon Service Desk: 7 60 6 0 - www.eg.dk medwin@eg.dk - CVR-nr:

Læs mere

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk (Vejledning til hele FMK kan hentes her). Inden du starter er her lidt nyttig viden. Læger uden ydernr. kan ansøge om medicintilskud ved at

Læs mere

Medicineringsprocesser

Medicineringsprocesser Medicineringsprocesser med FMK Beskrivelser af hvordan medarbejdere i kommuner bør anvende EOJ-system, der integrerer med det Fælles Medicinkort (FMK) 03. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Medicineringsprocesser

Læs mere

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk (vejledning til hele FMK kan hentes her). Gode rutiner. Det er vigtigt, at få indarbejdet en procedure der sikrer, at manglende oplysninger

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

NOVAX Lægesystem. Manglende laboratoriesvar

NOVAX Lægesystem. Manglende laboratoriesvar NOVAX Lægesystem Manglende laboratoriesvar Indholdsfortegnelse Laboratoriesvar-funktionen... 2 Fanen Manglende laboratoriesvar... 2 Oversigten... 3 Bestilling af laboratorieprøver... 4 Udestående... 4

Læs mere

e-mailkonsultation Patientinformation

e-mailkonsultation Patientinformation Side 1 e-mailkonsultation Patientinformation Side 2 Indholdsfortegnelse : Indholdsfortegnelse :... 2 Emailkonsultation Login... 3 Patientens postkasse... 4 e-mailkonsultation til lægen... 5 Receptfornyelse...

Læs mere

Sundhed.dk. Indholdsfortegnelse

Sundhed.dk. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Log direkte på sundhed.dk... 2 MIN SIDE... 4 Min sundhedsjournal... 5 E-journal... 7 P-journal... 9 Behandlinger på sygehuse... 10 Konsultation hos egen læge... 11 Medicin... 13 Medicinkortet...

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

ClinicCare læge - skærmbilleder

ClinicCare læge - skærmbilleder ClinicCare læge - skærmbilleder Udgave 15. dec 2015 Dataene er lagret på en central sikret SQL-database, hvilket betyder, at det eneste man skal installere på PC en er en klient (tager 2 minutter), hvorefter

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 6 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin via FMK 18-1-2017 MedCom vil med denne vejledning

Læs mere

Manual - medicinhåndtering

Manual - medicinhåndtering Vedledning i anvendelse og ibrugtagning af medicinhåndtering rev. 10.2012 Indhold side Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af løsning 2 Nødvendig oprettelse i kartoteker 2 Procedurer 2 Kørsler 3 Medicinkartotek

Læs mere

FÆLLES MEDICINKORT, FMK

FÆLLES MEDICINKORT, FMK FÆLLES MEDICINKORT, FMK 4. netværksmøde i Region Syddanmark 14.04.2015 1 Fokusområder Opfølgning på FMK Kulturforandring Ledelsesbeslutninger Ledelsesopbakning Ledelsesfokus Tilbagemelding fra superbrugerne

Læs mere

Velkommen til e-services

Velkommen til e-services Velkommen til e-services E-services giver patienterne mulighed for at kommunikere med sin læge via internettet - en mulighed som mange læger og patienter er glade for. Det giver en dejlig fleksibilitet

Læs mere

NOVAX manual Indholdsfortegnelse

NOVAX manual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Journalen... 3 FMK... 3 Suspendering af FMK... 3 Multiseponering på FMK... 3 Rette en vaccination i Det Danske Vaccinationsregister (DDV)... 3 Procesregistrering... 3 Oversigten...

Læs mere

Quick guide EG Clinea Patientportalen

Quick guide EG Clinea Patientportalen Quick guide EG Clinea Patientportalen side af 8 EG Clinea Patientportalen hvordan åbner jeg den?. Åbn EG Clinea Patientportalen fra din læges hjemmeside. Klik på Receptfornyelse, Tidsbestilling eller E-Konsultation

Læs mere