Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Marts - april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Marts - april 2014"

Transkript

1 Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Marts - april 2014 Atter var fremmødet stort til det årlige fastelavnsløb. I år dannede Rønnebæk Skole en god ramme om løbet. Ved tøndeslagningen blev der virkelig gået til den - se billederne i bladet. Læs også om forældrerådsmødet og de enkelte grene. De næste store udfordringer bliver Ulve- og Stifinderturnering samt Wagadugoløbet. Der er meget at glæder sig til!

2 Oversejlet Medlemsblad for De Gule Spejder i 1.Næstved Trop og Flok. Tryk : Lasertryk. Oplag: 150 eksemplarer. Udkommer: Februar, april, juni, september og november. Gruppestyrelsen i 1. Næstved Trop og Flok Formand Eva Christensen Uniformerede Lisette Poulsen Eva Pilt Astrup Ann Maria Kromann Halse Kasserer Trine Markvardsen Martin Christensen Peter Kongstad Jens Meier Rosendahl Sekretær Pia Petersen Civile medlemmer Trine Bruun de Neergaard Lise B. Møller Gert Bonde 1

3 Kære læser Så er foråret godt i gang. Spejder i alle aldre træner til turneringer og løb. Man kan ikke andet en nyde at se, hvordan de vokser med opgaverne. Husk, at hvis du selv har en lille spejder i dig, så mangler vi ledere hos både ulve og stifindere. Al hjælp er velkommen. Som noget nyt bliver den fælles skovtur i år holdt før sommerferien og loppemarked er flyttet til september. Så reserver allerede nu den 21. juni til skovturen. Med et ønske om et dejligt forår til alle. Med gul spejderhilsen Lise Næste deadline er d. 20. maj 2014 Gengivelse af billeder og tekst, må ikke ske uden forudgående aftale med redaktøren Side 2 Redaktøren Side 3 Formanden Side 4 Forældrerådsmøde Side 8 Fastelavnsløb Side 12 Ulve Side 13 Stifindere Side 17 Efterlysning Side 18 Troppen Side 18 Troppen Side 20 Pioner Side 21 Adresseliste 2

4 Kære forældre. Tak for en dejlig søndag i jeres og jeres børns selskab, i forbindelse med fastelavnsløb og efterfølgende forældrerådsmøde. Det var fantastisk dejligt, at se så mange familier var mødt op. Udover at høre diverse beretninger, fra de forskellige grene og fra gruppestyrelsen, blev der i år slået et slag for hytteprojektet og ledersituationen. I gruppestyrelsen fik vi et nyt medlem; Trine Bruun De Neergaard hjertelig velkommen, vi glæder os til at lære dig at kende. Til gengæld sagde vi farvel til Gyrit Mejer, som har været medlem af gruppestyrelsen i mange år og som har lagt mange mange mange kræfter i både 1. Næstved som kasserer og som kasserer for korpset Tusind tak for det store arbejde Gyrit har lagt og for et henrivende samarbejde. Forårstid er ensbetydende med turneringstid, så jeg vil benytte lejligheden til at ønske spejdere, stifindere og ulve HELD og LYKKE på wagadugo, stifinder- og ulveturnering. Vi glæder os til at høre resultaterne, men ikke mindst, om I har haft det sjovt! Jeg glæder mig til at se jer alle, til de kommende måneders arrangementer ikke mindst vores skovtur, som i år afholdes i juni. Eva C 3

5 Forældrerådsmøde Her følger et sammendrag af referatet fra forældrerådsmødet d. 26/ Forældrerådsmødet gennemført med sikker hånd af Trine som dirigent og med Pia Petersen som referent. Tak til jer for denne indsats. Beretning fra gruppestyrelse og ledere: Formandens beretning ved Eva: I løbet af året har gruppestyrelsen i år afholdt fem møder, hvor små som store emner tages op. Vi har talt økonomi/ investeringer, diverse arrangementer for året planlægges og evalueres. Vi har deltaget i det årlige korpsrådsmøde, hvorfra der ikke er noget specielt at berette. Vi har fået trykt og omdelt vores nye brochure Kom og vær med og alle opfordres til at bringe budskabet videre. Vi holdt loppemarked i foråret et større arrangement, som kræver stor forældreopbakning. Næstved har været vært ved et af korpsrådets møder rundt omkring i landet. På dette møde har vi mulighed for at fortælle om vores arbejde og visioner for gruppen. Trods megen konkurrence afsluttede vi vores juletræssalg ved Statoil med et flot overskud. Takket være stor forældreopbakning lykkedes det i år at få vagtplanen til at gå op. Tak til Marianne som igen i år stod i spidsen for at juledekorationsproduktionen. Desværre ønsker Marianne at give tjansen videre til anden. Hun ønsker at stoppe efter at have været med i temmelig mange år. Hytteudvalgtet som er åbent for alle har henover vinteren med fornyet energi skrevet og afsendt ansøgninger til diverse fonde. Det ligger os meget på sinde at finde en mulighed for at finde midler til en ny hytte. Traditionen tro blev sommerlejren afholdt første uge af sommerferien et større arrangement, hvor vores dygtige ledere er primusmotor, men hvor også forældre spiller en stor rolle som madtanter/onkler uden dem ville vi ikke kunne gen- 4

6 nemføre arrangementet så tak til alle. Ledermangel er et emne, som fylder rigtig meget på vores møder. Vores nuværende ledere har nok at se til på møderne. De er dybt engagerede og gør alt hvad de kan for at give vores børn nogle gode oplevelser/færdigheder både hver onsdag, men også ved de mange arrangementer, der finder sted i årets løb. Eva opfordrede forældre som evt. har tid/lyst/overskud til at give en hånd med. På forældrenes vegne takkede Eva lederne som ugentligt giver vores børn nogle gode spejderfærdigheder. Beretning fra lederne: Leoparder ved Tine: Pt. er der 10 meget aktive leoparder. Ulve ved Lisette: Pt. 46 ulve hvoraf mange er nye. Lederne har fået opbygget en god struktur på møderne, hvilket er påkrævet med så mange ulve. Diverse arrangementer i årets løb: Sommerlejr ved Kråruplund (sammen med stifindere/spejdere/leoparder (1 dag) hvor spejderne bl.a. sov sammen med ulve. En meget stor oplevelse for både voksne og børn. Grillarrangement i august med deltagelse af 160 deltagere. Sct. Georgsløb i september Ud-i-det-blå tur til bålhytten i Hyllinge. Ømfodsoptagelse i Fruens Ly. Vinterløb i hytten en konkurrence mellem banderne. Weekendtur til Fensmark hvor alle gik 10 km. Som noget nyt har der været afholdt bandeleder/assistentdag for at klæde børne bedre på til opgaverne. Byløb afholdes 30. marts med forældre på diverse poster. Stifindere ved Martin: Der 18 stifindere, som i årets løb har deltaget i Sct. Georgsløb, været på den Blå Planet, juletur på Farmen. Pt. trænes der til stifinderturnering i maj. Martin stopper efter 9 år som stifinderleder efter sommerferien og Dorte tager over. Hanne hjælper til i det omfang, hun har mulighed for det. Forældre opfordres til at hjælpe til/melde sig så mød op i hytten onsdag, hvor der holdes møde fra kl til

7 Spejdere ved Lisette/Martin: 18 spejdere som konkurrerer indbyrdes, men også sammen. Instakaen er skudt i gang. I år også med deltagelse af pionerer. I årets løb har spejderne deltaget i mindeløb, Sct. Georgsløb, LPT. Ser nu frem til det 10. Wagaduko et meget stort arrangement med deltagelse fra alle grupper i Danmark. Traditionen tro arrangeres der udlandstur hvert 4. år med deltagelse af spejdere/ pionerer og den foregår om 1,5 år så der inviteres til forældremøde i foråret. Pionerer ved Nanna: 4 pionerer (3 drenge og 1 pige). Der arbejdes på duelighedstegn som er meget omfattende. Pionererne har lavet en turnusordning med oprydning/rengøring i hytten. Ordningen omfatter spejdere og pionerer. Alle beretninger blev godkendt. Fremlæggelse af årsregnskab med tilhørende status til godkendelse: Gruppen har haft et godt år økonomisk. Vi har hensat kr til hytteprojekt. Regnskab/budget er underskrevet af revisor. Regnskabet blev godkendt. Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag. På mødet blev donationer fra forældres arbejdspladser foreslået. Vedtagelse af budget herunder fastsættelse af kontingent: Budgettet og kontingent blev godkendt. Valg af forældrerepræsentanter og suppleanter til gruppestyrelsen: Trine Bruun de Neergaard meldte sig til gruppestyrelsen. Konstituering af gruppestyrelsen: Formand: Eva Christensen Kasserer: Trine Markvardsen Sekretær: Pia Petersen Webmaster/OS redaktør: Lise Møller Øvrige medlemmer: Gert Bonde, Jens Rosendahl, Ann Maria Kromann Halse, Eva Pilt Astrup, Peter Kongstad, Trine Bruun de Neergaard. Suppleant: Jens Ole Ravn Gruppestyrelsens planer for det kommende år: Vi skal bruge den kommende tid på at arrangere stifinderturnering i 2015 et arrangement af 3 dages varighed 6

8 med deltagelse af ca. 250 børn samt et større antal voksne. Korpslejr 2014 hvor flere forældre har givet samtykke til at hjælpe til. Andre kommende projekter, som vi skal koncentrere os om er: hytteprojekt, gruppeskovtur i juni, loppemarked i september, udlandstur i Valg af revisor og revisorsuppleant: Svend Muusman ønsker at fortsætte som revisor og Jens Ole Ravn som suppleant. Eventuelt: Lise redaktør af Oversejlet opfordrede forældre til at komme med annoncører, da vi har mistet en del i årets løb. Annoncepris:kr. 500 pr. år. Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede mødet kl Eva Christensen Formand Trine Markvardsen Dirigent 7

9 Fastelavnsløb 2014 Søndag den 23. Februar holdt vi vort traditionelle fastelavnsløb. Da det altid er et arrangement med stor tilslutning, og pladsen er lidt trang i hytten Ved Åsen, så henlagde vi i år arrangementet til Rønnebæk skole. Alle mand blev sendt ud på et opgaveløb. På den første post skulle der findes kort i skoven med blomster, fugle og flag. På den anden post skulle der flyttes vand i bægre på tid. Den tredje post udfordrede deltagernes evner til lassokast og hesteskokast. På den fjerde og sidste post blev holdene udfordret med gang på en bane iført tildækkede skibriller. 8

10 Efter opgaveløbet blev der spist madpakker ude i det dejlige solskinsvejr. Herefter var der generalforsamling for de voksne og tøndeslagning for børnene. 9

11 Vi fik fundet årets kattekonger - Kombiz fra Spejdergrenen og Thuu fra ulveflokken. Fastelavnsbollerne satte punktum for en dejlig dag med glade børn, oplagte forældre og opfindsomme spejderledere. Pudmini - stifinderne. 10

12 11

13 LYT OH ULVE!! Vi er nu omkring 40 ulve. Vi oplever i øjeblikket, at der ikke meldes afbud, hvis man ikke kommer, samt at vores deltagelsesprocent på ture mv. er dårligere end forventet. Hvis man skal være spejder hos De Gule Spejdere, forventer vi en deltagelse på møder og ligeledes på ture, der er mere end 90%. Hvis vi har alt for mange, der kun kommer hver anden gang og sjældent på ture, er det med til at ødelægge for dem, der trofast kommer hver gang. Dette må vi se at få rettet op på hurtigst muligt! Hvis du kender nogle, der kunne tænke sig at prøve at være spejder, så tag din ven med til et ulvemøde, gerne lige efter ulveturneringen, som nærmer sig med hastige ulvefødder. Vi har trænet til Byløb. Vi har lavet 6 gode bander. Vi ledere er glade for at have en ulveflok, hvor banderne er nogenlunde lige stærke. I er alle rigtig gode til at løse posterne og også rigtig gode i turn-out. Så ulve, klø på med at dygtiggøre jer til ulveturneringen, så har I en god chance for at blande jer i præmieuddelingen i år. Vi fortsætter med at øve til 1. stjernen og 2. stjernen og det går rigtigt godt. Hver ulv skal nu vælge et valgfrit duelighedstegn fra bogen for at kunne få førstestjernen. Vi håber på, at alle ulve kan får førstestjernen på årets sommerlejr. I må meget gerne komme til lederne og får krydset det af, I kan på nuværende tidspunkt. 12

14 Fredag den 26. april Lørdag den 27. april overnatter vi i telt ved spejderhytten. Her skal vi bruge nogle forældre, der vil lave aftensmad til os, enten i hytten eller derhjemme. Lørdag går vi 20 km og 10 km. Her skal vi også bruge 1-2 forældre, der er kørselstilkaldevagt og til udbringning af kage og saftevand undervejs. (Nærmere følger) Vi går nu i gang med at øve os til Ulveturneringen, som I år finder sted i den maj Den 4. juni skal vi have forældremøde omkring sommerlejr og ulvearbejdet i øvrigt. Vi håber på stor deltagelse, da det er særdeles vigtigt med en god forældrekontakt i ulvearbejdet. HUSK SOMMERLEJR I UGE 32 Med ulvehilsen Bagheera, Kaa, Jumbo, Rusa og Sika Æresrullen Fødselsdage 20. maj Bingo 25. maj Tjeik 29. maj Sambhur 30. maj Chuchundra 3. juni Kudu 13. juni Kamya 14. juni Wontolla 14. juni Sheeta 16. juni Tjo 13

15 Ulvenes Program April, maj, juni Onsdag d. 16. april Onsdag d. 23. april Onsdag d. 30. april Fredag d. 26. april Lørdag d. 27. april Onsdag d. 7. maj Onsdag d. 14. maj Onsdag d. 21. maj Fredag d. 23. maj Søndag d. 25. maj Onsdag d. 28. maj Onsdag d. 4. juni Onsdag d. 11. juni Onsdag d. 18. juni Onsdag d. 25. juni Påskeferie (Vi holder ikke møde) O-løb på Åsen Løbstræning til ulveturnering Overnatning i telt ved hytten (Nærmere følger) 10 km-tur og 20 km-tur (Nærmere følger) Løbstræning til ulveturnering Forløb 1 Bandeløb til ulveturnering Forløb 2 Bandeløb til ulveturnering Ulveturnering (Nærmere følger) Hemmeligt møde Forberedelse til forældremøde. Bål og snobrød samt bålunderholdning. Forældre ankommer kl til pølser mv. Mødet slutter kl. ca Orienteringsløb (nærmere om tid og sted) Atletmærke og andre mærker Atletmærke og andre mærker 14

16 Hej Stifindere Så er foråret på vej og det betyder at en af de store begivenheder står for døren nemlig: Stifinderturnering, som i år kommer til at være i det midtsjællandske. Vi har jo en del, der skal forsvares særligt, går vi efter at vinde stammekonkurrencen. Vi skal i den kommende tid koncentrere os om den kommende Stifinderturnering. Hvilket, dels betyder, at der skal laves foropgave, som i år er et: Indiansk tøndebånd Vi skal derudover også forberede os på de elementer, som for en stor del af Stifindernes vedkommende er nye nemlig elementer, som besnøringer (vinkel og kryds), som skal bruges, når der skal etableres lejrplads. På Stifinderturneringen, skal der nemlig etableres en bålplads, en huggeblok, et brændeskjul, ovn og en indgangsportal. Et andet og ligeledes nyt element for mange af de nye stifindere er, at der skal laves mad over bål hvilket på enkelte tidspunkter skal varetages af Stifinderne alene. Så hvis der er nogen der kunne tænke sig at bevæge sig ud i kunsten at lave mad, så foreslå, Jeres mor/far, at I får en maddag, så i kan opøve kundska- 15

17 ber og måske tage kokkemærket. Der vil dog også på træningsweekenden blive mulighed for at øve sig både på besnøringer og madlavning. Foråret byder ud over Stifinderturneringen også på km. tur og så kommer korpslejren også tættere på. Korpslejren kommer til at foregå på Gurredam spejdercenter i Nordsjælland, hvor der bliver rigtig gode muligheder for at skabe nye venskaber på tværs af landsdelene. Vi har i den seneste periode haft hjælp af Hanne hun har fået en uniform på og et spejdernavn (PHAO) og så håber vi på, at hun har lyst til at blive og hjælpe. Juniba, Pudmini, og Phao Med Stifinderhilsen 16

18 Frisk lederassistent søges til stifindergrenen Da Martin ønsker at koncentrere sig om de store spejdere, er der brug for nogle ekstra hænder hos Stifinderne (10-12år) Gerne snarest muligt men ellers efter sommerferien. Jeg overtager pladsen som leder af stifindergrenen efter Martin, men skal meget gerne have hjælp af nogle assistenter. Gerne 2-3 stykker da det giver lidt mere inspiration og en frihed i forhold til spejdermøder, ture eller andre arrangementer. Har du nogle af nedenstående kvalifikationer, så henvend dig snarest muligt: Godt humør Fingerfærdighed eller håndværksmæssig erfaring Tålmodighed Naturkendskab Interesse for aktivt friluftsliv Interesse for frivilligt ungdomsarbejde Erfaring med spejderaktiviteter eller friluftsliv Vi ser frem til at høre fra dig! Hold dig ikke tilbage. Du vil få nogle uforglemmelige oplevelser i godt selskab. Med Gul Spejder Hilsen Pudmini (Dorte) 17

19 Hej Spejdere Nu er foråret kommet godt i vej hvilket betyder at to af årets store begivenheder snart kommer til os, Instakaafslutning og Wagadugoløbet. Wagadugoløbet byder på spænding og politiopklaringsarbejde af høj klasse. Men inden er der lige en foropgave, som skal laves. Opgaven kender vi ikke endnu, men den fås snart lige efter tilmelding. Foråret byder, som noget nyt, også på en patruljetur nogen er afholdt og andre bliver afholdt i april. Det bliver spændende at hører om erfaringerne med en patruljetur i stedet for Påskelejren. I slutningen af marts var 7 tilmeldt til PL/PA kursus. Det er en rigtig god ide at deltage på dette kursus, uanset om man er PL/PA eller menig medlem af patruljen, da vi jo har brug for nogle gode ledere, assistenter, mus, haler og nødder 18

20 Instakaen har i året været baseret på både patruljeopgaver og enkeltmandsopgaver. Der er indtil videre brugt mange timer på Instakaopgaverne og det har givet flotte opgaver og mange gode timer med spejderkammerater. Onsdag d. 23. april afsluttes instakaen og spændingen bliver udløst. En mulighed for at score endnu lidt flere point er ved atter engang at sende en besked til Martin på telefonnummer der skal skrives: TOPA INCA og så patruljenavn HUSK AT VI SLUTTER INSTAKAEN I KORTE BUKSER se årsprogram. I løbet af foråret afholdes et forældremøde, for nuværende spejdere og de stifindere, som bliver spejdere efter sommerferien. På mødet skal vi snakke om, hvor vores udlandstur skal gå hen til næste sommer (2015). Fremadrettet vil I forhåbentlig kunne orientere Jer meget mere på da næsten alle ledere har været på TYPO3 kursus og har lært, hvorledes de kan opdatere hjemmesiden. Der er også en facebookgruppe, som man kan blive medlem af for info, så spørg Nanna (pioner) Med Spejderhilsen TL 19

21 Hej alle læsere Vi pionere mente i læsere ikke skulle snydes for lidt billeder af de fine ting vi har lavet, så her er lidt billeder. Mokkasiner Lassopose Månekompas Vi har også fundet vinderen af gavekortet på 100 kr. til Spejdersport, som gættet af Anne fra Egern. Svar: Hans væbner hed Orla, så mange gange tillykke her fra. Af nye eventyr vi pionere skal ud på er en weekendtur, hvor vi skal kaste os ud i madlavningens spændene verden, med råvare fra naturen. På turen skal vi også kaste os ud i håndværker mærket, man som pioner kan tage, og med lidt held for vi måske tændt bål med ildbor. En anden udfordring vi pionere har stået og taget os til hovedet over, var hvordan vi kunne få vores eller så geniale dyvelkasse drømme til at gå i opfyldelse. Med nærmere eftertanke blev resultatet, at vi måtte remake vores dyvelkasse, og efter en tid havde vi et færdigt produkt, med mål og optegninger. Kassen ligger nu savet ud i hytten, og er nu klar til samling. Oliver 20

22 Vestre Kaj 16, 4700 Næstved Tlf.:

23 De Gule Spejdere i Næstved Bliv opdateret med det seneste nye 22

24 Gruppestyrelsen Formand Eva Christensen, Odinsvej 4, 4700 Næstved, Kasserer Trine Markvardsen, Herman Bangsvej 44, 4700 Næstved, Sekretær Pia Petersen, Duelundsvej 32, 4700 Næstved, Øvrige medlemmer Trine Bruun de Neergaard, Gert Bonde, Assensvej 2, 4700 Næstved, Redaktør OS Hjemmeside Suppleant Leoparder Ulve Peter Kongstad, Jeshøjvej 4, 4700 Næstved, Eva Astrup, Rønneparken 5, 4700 Næstved, Ann Maria Kromann Halse, Ved Stadion 10, 4700 Næstved, Jens Meier Rosendahl, Lise B. Møller, Ny Præstøvej 311, 4700 Næstved, Jens Ole Ravn, Bakkevej 2B, Appenæs, 4700 Næstved Tine Ermose, Appenæs Bygade 59, 4700 Næstved, Sika Lisette Poulsen, Halfdan Rasmussens Vej 39A, 4700 Næstved Stifindere Juniba Martin Christensen, Blommevej 4, 4700 Næstved, Troppen TL Martin Christensen, Blommevej 4, 4700 Næstved, Skovmænd (Pioner) Mathias Hundebøll, Spejderlaug Ole Vallentin, Daddelvej 36, 4700 Næstved Forældreforening Pia Petersen, Duelundsvej 32, 4700 Næstved (loppemarked) Marianne V. Nielsen, Fåborgvej 47, 4700 Næstved (Juledekorationer) Hytte-mester Jens V Nielsen, Fåborgvej 47, Næstved, Kanoer Eva Christensen, Odinsvej 4, 4700 Næstved,

Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Efterår 2015

Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Efterår 2015 Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Efterår 2015 Sommeren er gået og den kolde tid venter forude. Meget af det, der laves på spejdermøderne vil foregå indendørs men husk altid

Læs mere

Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Sommer 2014

Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Sommer 2014 Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Sommer 2014 Der er brug for hvile, når man har været på løb til ulveturneringen. Både ulve og stifindere har været til turneringer, hvor

Læs mere

Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Efterår 2014

Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Efterår 2014 Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Efterår 2014 Mon der er noget man bare må eje? Der tænkes ved et af bordene på loppemarked. Se flere billeder fra dagen inde i bladet.

Læs mere

Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Sommer 2015

Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Sommer 2015 Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Sommer 2015 Ulvetunering, stifinderturnering og Wagadugo. Der har været store oplevelser for grenene i foråret. Ulvene måtte helt til Bornholm

Læs mere

Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Januar - februar 2014

Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Januar - februar 2014 Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Januar - februar 2014 Stifindere og spejdere var på juletur sammen. En af fornøjelserne på turen var at spille OKNAB, hvor der kunne vindes

Læs mere

Årsprogram 2015/2016. Ulveflokken. 1. Næstved Trop og Flok

Årsprogram 2015/2016. Ulveflokken. 1. Næstved Trop og Flok Årsprogram 2015/2016 Ulveflokken 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark: Korpset er en børne og ungdomsorganisation, som arbejder efter den internationale spejderbevægelses grundlæggende ide.

Læs mere

Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Forår 2015

Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Forår 2015 Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Forår 2015 Kukkerhuset i solskin! Det bliver et spændende arbejde med at bygge om, så huset kan blive den perfekte hytte til 1. Næstved

Læs mere

Årsprogram 2016/2017. Troppen. 1. Næstved Trop og Flok

Årsprogram 2016/2017. Troppen. 1. Næstved Trop og Flok Årsprogram 2016/2017 Troppen 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark: Korpset er en børne og ungdomsorganisation, som arbejder efter den internationale spejderbevægelses grundlæggende ide. Formålet

Læs mere

Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Forår 2016

Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Forår 2016 Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Forår 2016 Mens forældrene holdt forældrerådsmøde slog spejdere, søskende og venner katten af tønden. Her er de stolte kattekonger og kattedronninger

Læs mere

Årsprogram 2017/2018. Ulveflokken. 1. Næstved Trop og Flok

Årsprogram 2017/2018. Ulveflokken. 1. Næstved Trop og Flok Årsprogram 2017/2018 Ulveflokken 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark: Korpset er en børne og ungdomsorganisation, som arbejder efter den internationale spejderbevægelses grundlæggende ide.

Læs mere

Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Sommer 2016

Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Sommer 2016 Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Sommer 2016 Der har været gang i turneringerne, og i bladet kan du denne gang se billeder fra Ulveturneringen, Stifinderturneringen og

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

Referat af. grupperådsmøde i Orion

Referat af. grupperådsmøde i Orion Referat af grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Referat af Grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Side 1 af 6 Deltagere: Bestyrelsen, ledere og 30 forældre i alt 44 personer Christian Nedergaard blev

Læs mere

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 51 nr. 1. Læs om vores PR. arrangement på side 9. Husk Gruppemøde d. 24. februar - se mere på side 5.

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 51 nr. 1. Læs om vores PR. arrangement på side 9. Husk Gruppemøde d. 24. februar - se mere på side 5. KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 51 nr. 1 Læs om vores PR. arrangement på side 9. Husk Gruppemøde d. 24. februar - se mere på side 5. Indholdsfortegnelse: Køb Dine Spejderting hos 55 grader nord.

Læs mere

55 nord butikken kommer til Ballerup D. 30 november, 19 21... Se side 3.

55 nord butikken kommer til Ballerup D. 30 november, 19 21... Se side 3. KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 4 55 nord butikken kommer til Ballerup D. 30 november, 19 21... Se side 3. Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side

Læs mere

Åbent hus. Kom til åbent hus arrangement lørdag d. 29. august kl hos Ridder Ebbe Trop og Flok, Nygårdsvej 27D i Højby

Åbent hus. Kom til åbent hus arrangement lørdag d. 29. august kl hos Ridder Ebbe Trop og Flok, Nygårdsvej 27D i Højby Åbent hus Kom til åbent hus arrangement lørdag d. 29. august kl. 12 15 hos Ridder Ebbe Trop og Flok, Nygårdsvej 27D i Højby Vi holder åbent hus for alle interesserede børn og forældre i alle aldre i vores

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 Find os på facebook, og vores hjemmeside se mere på side 2... Jacob har været i Ballerup Gruppe i 25 år Tillykke! Køb Dine Spejderting hos 55 grader nord.

Læs mere

Internationalt. Turneringer. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de årige og Rovere for dem over 21 år.

Internationalt. Turneringer. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de årige og Rovere for dem over 21 år. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de 18 21 årige og Rovere for dem over 21 år. Pionererne er inddelt i sjak og styrer selvstændigt deres arbejde. De har ikke nogen

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S GRUPPERÅDSMØDET d. 28. FEBRUAR 2013 Sted: Dirigent: Referent: Baldersborgen, Baldersbuen 16c, 2640 Hedehusene Kjeld Vestergaard Jens Zoëga Hansen DAGSORDEN a) Valg af dirigent og referent. b) Beretning

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Siden sidst har vi haft Grupperådsmøde. Mødet startede med fællesspisning, mange tak for mad til René Timm. Derefter arrangerede troppen aktiviteter for de øvrige spejdere og søskende,

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl. 11-12 på Gurredam Tilstede: ca. 20-25 forældre, unge og ledere. Formand for bestyrelsen Bente Rasmussen åbnede mødet og

Læs mere

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00 Grevespejderne Indhold Invitation..3 Dagsorden.4 Giv en hånd.......5 Datoplan.6 Udviklingsplan...7 Grevespejderne 2 Bøgehegnet 103 kld. DK-2670 Greve mail@grevespejderne.dk

Læs mere

25. Årgang. August - September - Oktober. Fødselsdage. Tillykke.

25. Årgang. August - September - Oktober. Fødselsdage. Tillykke. 25. Årgang 2009 August - September - Oktober Fødselsdage. Allan Susi Kia Jess Jeppe Dennis Ole John 02.08. 08.08. 23.08 08.09. 03.10. 04.10. 10.10. 16.10 Tillykke. Gruppestyrelsen. August. September. Oktober.

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Generelt Året 2014 i n Fastelavnstur 1. -2. februar Årsberetningen er udformet således, at den forhåbentligt giver et indtryk af det arbejde, der sker såvel blandt spejderne som

Læs mere

Bladet Hawerthi-1. Rødovre Jan-marts 2011-1 -

Bladet Hawerthi-1. Rødovre Jan-marts 2011-1 - Bladet HawerthiHawerthi-1. Rødovre JanJan-marts 2011-1- Indhold Side 3 Grupperådsmøde 4 Mikro-/Mini, 4 Mærkedage mikro/mini 5 Mikro-/Miniprogram 6 Datoer til dine forældres planlægning 7 Juniorprogram

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 3 2012

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 3 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 3 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Kære spejdere og forældre Sommerlejrene Så er vi hjemme igen fra årets sommerlejre. Alle har

Læs mere

En super aktiv juletur i Egebjerghytten. Gruppeblad - Pionererne 61. årg. Januar - Februar Nr. 1 2012

En super aktiv juletur i Egebjerghytten. Gruppeblad - Pionererne 61. årg. Januar - Februar Nr. 1 2012 En super aktiv juletur i Egebjerghytten Gruppeblad - Pionererne 61. årg. Januar - Februar Nr. 1 2012 EKKO Redaktionen Højsagervej 7, 5884 Gudme Tlf. 41 27 00 06 e-mail: ekko@pionererne.dk Formand Hanne

Læs mere

Kunne du tænke dig at blive spejder i Grib Skov Trop?

Kunne du tænke dig at blive spejder i Grib Skov Trop? Kunne du tænke dig at blive spejder i Grib Skov Trop? Kunne du tænke dig at være med, eller er du nysgerrig efter vide mere om at være spejder - så læs videre i denne lille folder. Grib Skov Trop Bassebjerg

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 2 2011

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 2 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 2 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Forår = friluftsliv = Spejderliv Hej kære spejdere og forældre Sikke en Vinterlejr vi havde i

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde 2015

Referat fra Grupperådsmøde 2015 Broager Drengegruppen Referat fra Grupperådsmøde 2015 Søndag 22. Februar 2015 Sted : Stevninghus Referatet indeholder yderligere informationer og beslutninger fra Grupperådsmøde, som ikke er indeholdt

Læs mere

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august 2015 Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august Talentstævne kun for piger Talentstævnet har eksisteret siden 1993, hvor Stensballe IK

Læs mere

Bestilling af Alugod T-shirts i små størrelser! Har du et barn i alderen 8-12 år som skal af sted på sommerlejr og som ikke har en Alugod T- shirts? Så skal du læse videre! T-shirts i størrelserne 8 10

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

Januar - Februar - Marts 2016 2. årgang

Januar - Februar - Marts 2016 2. årgang Januar - Februar - Marts 2016 2. årgang TROPSNYT STIFINDERE SKIFTER MØDEDAG Da vi er blevet for mange til at vi alle kan være i Bålhytten om tirsdagen, skifter stifinderne nu mødedag til torsdag. Nu kan

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Referat af grupperådsmøde i Reden 5. Aalborg den 10. februar 2014

Referat af grupperådsmøde i Reden 5. Aalborg den 10. februar 2014 Referat af grupperådsmøde i Reden 5. Aalborg den 10. februar 2014 1. Valg af dirigent og referent Dirigent: Kalle Referent: Laura 2. Beretninger a. Formanden: Jakob brugte sin beretning på at fortælle

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

September, oktober & november 2011 23. ÅRGANG

September, oktober & november 2011 23. ÅRGANG September, oktober & november 2011 23. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Ann R. Nielsen...40 54 05 61 Pilte

Læs mere

KORPSRÅDSMØDE Dansk Spejderkorps Sydslesvig

KORPSRÅDSMØDE Dansk Spejderkorps Sydslesvig Dansk Spejderkorps Sydslesvig KORPSRÅDSMØDE 2016 Kære spejder! Vi indkalder hermed til vores årlige korpsrådsmøde d. 20. november 2016, fra kl. 11.45 på Tydal Gård i Infocenteret. Selve mødet starter kl.

Læs mere

Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Forår 2017

Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Forår 2017 Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Forår 2017 Lige inden Oversejlet blev sendt til tryk vandt Egernpatruljen Ranger Challenge i Ree Park.. Det kan du læse om i næste udgave

Læs mere

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret.

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret. Nyt fra gruppelederen Efter mange oplevelser på sommerens lejre, er vi klar til at starte på et nyt spejderår. Se billeder fra sommerlejrene her: www.trelleborg-spejderne.dk Vi siger farvel og mange tak

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 1 2011. PS: Motivet skal ikke ses som en opfordring til spejderne

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 1 2011. PS: Motivet skal ikke ses som en opfordring til spejderne D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 1 2011 PS: Motivet skal ikke ses som en opfordring til spejderne D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Kære spejdere og forældre Vintertiden

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Et nyt spejderår er startet, teltene er lagt på plads, og vi kan se tilbage på de mange gode oplevelser fra sommerens lejre på Næsbycentret og i Østrig. Se billeder på hjemmesiden

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

April Maj Juni - August 2011

April Maj Juni - August 2011 April Maj Juni - August 2011 De Gule Spejdere i Sorø Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...3 En Gruppeleders tanker...4 Ulvehyl fra Rådsklippen...5 Ho-way stifindere!...7 Stifinderturnerings Info...8

Læs mere

Referat fra Glamsbjerg spejdernes Grupperådsmøde afholdt i Hytten på Syrenvænget i Glamsbjerg. Dato:7. Februar 2010.02.13

Referat fra Glamsbjerg spejdernes Grupperådsmøde afholdt i Hytten på Syrenvænget i Glamsbjerg. Dato:7. Februar 2010.02.13 Referat fra Glamsbjerg spejdernes Grupperådsmøde afholdt i Hytten på Syrenvænget i Glamsbjerg. Dato:7. Februar 2010.02.13 Tilstede: Ingemann, Bent, Else, Susse, Lise, Lone, Jeppe, Victoria, Johnny, Mads,

Læs mere

KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN

KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE KNUDEN Januar 2016 1 BROAGER DRENGEGRUPPE Formanden har ordet 2015 har været præget af en usikker start på året, hvor det var vanskeligt at finde en ny formand.

Læs mere

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1 Indkaldelse til generalforsamling Dagsorden Formandens beretning Ledernes beretning 2015 kalender Gruppens visioner Øjebliksbilleder Regnskab 2014 Lidt sjov Budget

Læs mere

Dekorationsfremstilling Til julemarkedet. Julemarked 29/11 1/12. Juletræssalg Trop og Juniortroppen

Dekorationsfremstilling Til julemarkedet. Julemarked 29/11 1/12. Juletræssalg Trop og Juniortroppen KFUM-Spejderne i Kalvehave, Spejderhytten, Viemosegade 7b, ÅRGANG 6, OKTOBER 2013 Dekorationsfremstilling Til julemarkedet I forbindelse med julemarkedet skal vi have fremstillet vores varer og her er

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014

Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014 Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014 Afbud Kirsten, Erling BP, Jens og Annette Fabricius 19.00: Grupperådsmøde 19.00: Ledermøde. 1. Godkendelse af referat. Uklarhed om, hvem der udarbejdede brochure

Læs mere

Anders fortæller at hver grenleder har en beretning. Camelot er vokset en del. Vi har venteliste hos mikro.

Anders fortæller at hver grenleder har en beretning. Camelot er vokset en del. Vi har venteliste hos mikro. Referat af grupperådsmødet d. 27/2 2016 1. Valg af dirigent og referent a. Dirigent: Carsten Vest b. Referent: Mette Petersen 2. Beretning fra formanden Jesper Petersen Beretningen er også sendt ud fra

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Bliv spejder i Kong Valdemars Trop!

Bliv spejder i Kong Valdemars Trop! Bliv spejder i Kong Valdemars Trop! Giv dig selv nogle praktiske færdigheder, gode naturoplevelser og lær at skabe værdi for andre og dig selv igennem leg og øvelser i spejderarbejdet. Kong Valdemars Trop

Læs mere

Sommerlejr i Holstebro

Sommerlejr i Holstebro KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 3 Sommerlejr i Holstebro Ipod mangler se mere på side 5. Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Deltagerbrev for storspejdere på Superdivi 2015:

Deltagerbrev for storspejdere på Superdivi 2015: Deltagerbrev for storspejdere på Superdivi 2015: Kære spejdere. Tak for jeres tilmelding til vores fantastiske Superdivi. Dette brev indeholder alle de vigtigste informationer om superdivien, så jeres

Læs mere

Indhold. www.fuglphonix.dk

Indhold. www.fuglphonix.dk 2 Indhold En Gruppeleders Tanker... 4 Rådsklippen... 5 Fra Stammens Ældste... 6 Tropsrullen... 7 Juleafslutning 2013... 8 Kalender... 9 Miniløb 2013... 10 Kongskilde Marked... 11 Stifinderplan efterår

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Sjølund Koks. nr. 103 19. årgang Januar 2013. www. vordingborgspejderne.dk TJEK, TJEK, TJEK...

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Sjølund Koks. nr. 103 19. årgang Januar 2013. www. vordingborgspejderne.dk TJEK, TJEK, TJEK... 1 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Sjølund Koks nr. 103 19. årgang Januar 2013 www. vordingborgspejderne.dk TJEK, TJEK, TJEK... 2 9 Indholdsfortegnelse Forside Indhold og deadline Fælles program

Læs mere

FDF KORSØR FDF KORSØR

FDF KORSØR FDF KORSØR Juni - August 2012 I samarbejde med Sct. Pouls Kirke holder FDF for 3. år Sankt Hans i Skovhytten. Det er for børn, voksne, hele familien, gamle medlemmer og alle vennerne. 14.00 Lege 16.00 Løb i Skoven.

Læs mere

Gruppeblad - Pionererne 61. årg. Maj - Juni - Juli Nr. 3 2012

Gruppeblad - Pionererne 61. årg. Maj - Juni - Juli Nr. 3 2012 Øster Åby friskoles børnehaveklasse holder for tiden til i Vejstrupdalen Gruppeblad - Pionererne 61. årg. Maj - Juni - Juli Nr. 3 2012 Bålhytten i Vejstrup Å-dal er et populært samlingssted, især når man

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

April - Maj - Juni 2016 2. årgang

April - Maj - Juni 2016 2. årgang April - Maj - Juni 2016 2. årgang TROPSNYT SPEJDERNE I SVERIGE I slutningen af februar var troppens 2 spejdere, Ida-Marie og Freja, på tur med 3 andre spejdertroppe i Sverige. Turen gik til den dejlige

Læs mere

November 2009 41. årgang. Månedens program. Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!!

November 2009 41. årgang. Månedens program. Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!! Du er altid velkommen til at tage en ven med til mødet! November 2009 41. årgang Månedens program Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!! Gruppelederne: Lederne i gruppen

Læs mere

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe Beretning for spejderåret 2012 KFUM-Spejderne, Aabybro Gruppe ved gruppemødet den 20. marts 2013 Aabybro marts 2013 Endnu et spejderår er gået, hvor gruppens medlemmer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 3, 2011

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 3, 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 3, 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Friluftsliv = Spejderliv Hej kære spejdere og forældre Sommerlejre Velkommen tilbage efter sommerlejrene!

Læs mere

Fellowposten. Januar - Februar 2006. Greve Gruppe www.spejdernet.dk/greve

Fellowposten. Januar - Februar 2006. Greve Gruppe www.spejdernet.dk/greve Fellowposten Januar - Februar 2006 Greve Gruppe www.spejdernet.dk/greve Adresseliste LEDERNE Gruppeleder Morten Nilsson, Haderslevgade 28, 1671 København V 26 32 29 36 Gruppeass. Steen Mærkelund, Karlslunde

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om grupperådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om grupperådsmødet er lovlig varslet og indkaldt. Velkommen Formanden byder velkommen. Dirigent Referent Lovligt varslet Formanden foreslår en dirigent. Dirigent foreslår en referent. Dirigenten konstaterer, om grupperådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 1 2012

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 1 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 1 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Kære spejdere og forældre Spejderliv er friluftsliv og det har Troppen taget alvorligt. De holder

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

WWW.NAKSKOVSPEJDERNE.DK. 44. årgang oktober - november 2015

WWW.NAKSKOVSPEJDERNE.DK. 44. årgang oktober - november 2015 WWW.NAKSKOVSPEJDERNE.DK 44. årgang oktober - november 2015 Fra oprykningen 2015 Ledermangel/om rokering hos Nakskovspejderne. Vi står akut og mangler en leder til vores mikorafdeling, det kræver ikke så

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned.

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned. Kære forældre Goddag og Farvel Juni måned er på en skole tiden for velkomst og afsked. Vi har lige budt de kommende 0. klasses børn velkommen ved Forårsprojektet i Mosen. Vi glæder os til at byde dem rigtigt

Læs mere

April 2017 Maj 2017 Juni 2017

April 2017 Maj 2017 Juni 2017 April 2017 Maj 2017 Juni 2017 Tjek også: www.waingunga-stammen.dk Kære forældre og juniorer Møderne er onsdag klokken 18.30-20.30 på Poulholm. Hvis mødet foregår andre steder, vil det fremgå af programmet.

Læs mere

Ole har set til containeren mandag, men der var ikke meget at tømme. Der var mere til udsmidning.

Ole har set til containeren mandag, men der var ikke meget at tømme. Der var mere til udsmidning. Referat af ledermøde Sted / tid: Rudelen, tirsdag 6. september 2011 kl. 19.00 21.30 Tilstede: Jacob, Anders Pingo, Elmer, Janus, Drejer, Ane, Ole, Bo Fraværende:.. Referat baseret på noter fra Drejer og

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Sjølund Gruppe Det Danske Spejderkorps Www. sjolund.spejder.dk nr. 118 22. årgang april 2016. Sjølund KOKS

Sjølund Gruppe Det Danske Spejderkorps Www. sjolund.spejder.dk nr. 118 22. årgang april 2016. Sjølund KOKS Sjølund Gruppe Det Danske Spejderkorps Www. sjolund.spejder.dk nr. 118 22. årgang april 2016 Sjølund KOKS Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse Fælles program Familiespejd Mikro Mini Junior Trop Referat

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S GRUPPERÅDSMØDET d. 27. FEBRUAR 2014 Sted: Dirigent: Referent: Baldersborgen, Baldersbuen 16c, 2640 Hedehusene Kjeld Vestergaard Jens Zoëga Hansen DAGSORDEN a) Valg af dirigent og referent b) Skriftlige

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere