Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Marts - april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Marts - april 2014"

Transkript

1 Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Marts - april 2014 Atter var fremmødet stort til det årlige fastelavnsløb. I år dannede Rønnebæk Skole en god ramme om løbet. Ved tøndeslagningen blev der virkelig gået til den - se billederne i bladet. Læs også om forældrerådsmødet og de enkelte grene. De næste store udfordringer bliver Ulve- og Stifinderturnering samt Wagadugoløbet. Der er meget at glæder sig til!

2 Oversejlet Medlemsblad for De Gule Spejder i 1.Næstved Trop og Flok. Tryk : Lasertryk. Oplag: 150 eksemplarer. Udkommer: Februar, april, juni, september og november. Gruppestyrelsen i 1. Næstved Trop og Flok Formand Eva Christensen Uniformerede Lisette Poulsen Eva Pilt Astrup Ann Maria Kromann Halse Kasserer Trine Markvardsen Martin Christensen Peter Kongstad Jens Meier Rosendahl Sekretær Pia Petersen Civile medlemmer Trine Bruun de Neergaard Lise B. Møller Gert Bonde 1

3 Kære læser Så er foråret godt i gang. Spejder i alle aldre træner til turneringer og løb. Man kan ikke andet en nyde at se, hvordan de vokser med opgaverne. Husk, at hvis du selv har en lille spejder i dig, så mangler vi ledere hos både ulve og stifindere. Al hjælp er velkommen. Som noget nyt bliver den fælles skovtur i år holdt før sommerferien og loppemarked er flyttet til september. Så reserver allerede nu den 21. juni til skovturen. Med et ønske om et dejligt forår til alle. Med gul spejderhilsen Lise Næste deadline er d. 20. maj 2014 Gengivelse af billeder og tekst, må ikke ske uden forudgående aftale med redaktøren Side 2 Redaktøren Side 3 Formanden Side 4 Forældrerådsmøde Side 8 Fastelavnsløb Side 12 Ulve Side 13 Stifindere Side 17 Efterlysning Side 18 Troppen Side 18 Troppen Side 20 Pioner Side 21 Adresseliste 2

4 Kære forældre. Tak for en dejlig søndag i jeres og jeres børns selskab, i forbindelse med fastelavnsløb og efterfølgende forældrerådsmøde. Det var fantastisk dejligt, at se så mange familier var mødt op. Udover at høre diverse beretninger, fra de forskellige grene og fra gruppestyrelsen, blev der i år slået et slag for hytteprojektet og ledersituationen. I gruppestyrelsen fik vi et nyt medlem; Trine Bruun De Neergaard hjertelig velkommen, vi glæder os til at lære dig at kende. Til gengæld sagde vi farvel til Gyrit Mejer, som har været medlem af gruppestyrelsen i mange år og som har lagt mange mange mange kræfter i både 1. Næstved som kasserer og som kasserer for korpset Tusind tak for det store arbejde Gyrit har lagt og for et henrivende samarbejde. Forårstid er ensbetydende med turneringstid, så jeg vil benytte lejligheden til at ønske spejdere, stifindere og ulve HELD og LYKKE på wagadugo, stifinder- og ulveturnering. Vi glæder os til at høre resultaterne, men ikke mindst, om I har haft det sjovt! Jeg glæder mig til at se jer alle, til de kommende måneders arrangementer ikke mindst vores skovtur, som i år afholdes i juni. Eva C 3

5 Forældrerådsmøde Her følger et sammendrag af referatet fra forældrerådsmødet d. 26/ Forældrerådsmødet gennemført med sikker hånd af Trine som dirigent og med Pia Petersen som referent. Tak til jer for denne indsats. Beretning fra gruppestyrelse og ledere: Formandens beretning ved Eva: I løbet af året har gruppestyrelsen i år afholdt fem møder, hvor små som store emner tages op. Vi har talt økonomi/ investeringer, diverse arrangementer for året planlægges og evalueres. Vi har deltaget i det årlige korpsrådsmøde, hvorfra der ikke er noget specielt at berette. Vi har fået trykt og omdelt vores nye brochure Kom og vær med og alle opfordres til at bringe budskabet videre. Vi holdt loppemarked i foråret et større arrangement, som kræver stor forældreopbakning. Næstved har været vært ved et af korpsrådets møder rundt omkring i landet. På dette møde har vi mulighed for at fortælle om vores arbejde og visioner for gruppen. Trods megen konkurrence afsluttede vi vores juletræssalg ved Statoil med et flot overskud. Takket være stor forældreopbakning lykkedes det i år at få vagtplanen til at gå op. Tak til Marianne som igen i år stod i spidsen for at juledekorationsproduktionen. Desværre ønsker Marianne at give tjansen videre til anden. Hun ønsker at stoppe efter at have været med i temmelig mange år. Hytteudvalgtet som er åbent for alle har henover vinteren med fornyet energi skrevet og afsendt ansøgninger til diverse fonde. Det ligger os meget på sinde at finde en mulighed for at finde midler til en ny hytte. Traditionen tro blev sommerlejren afholdt første uge af sommerferien et større arrangement, hvor vores dygtige ledere er primusmotor, men hvor også forældre spiller en stor rolle som madtanter/onkler uden dem ville vi ikke kunne gen- 4

6 nemføre arrangementet så tak til alle. Ledermangel er et emne, som fylder rigtig meget på vores møder. Vores nuværende ledere har nok at se til på møderne. De er dybt engagerede og gør alt hvad de kan for at give vores børn nogle gode oplevelser/færdigheder både hver onsdag, men også ved de mange arrangementer, der finder sted i årets løb. Eva opfordrede forældre som evt. har tid/lyst/overskud til at give en hånd med. På forældrenes vegne takkede Eva lederne som ugentligt giver vores børn nogle gode spejderfærdigheder. Beretning fra lederne: Leoparder ved Tine: Pt. er der 10 meget aktive leoparder. Ulve ved Lisette: Pt. 46 ulve hvoraf mange er nye. Lederne har fået opbygget en god struktur på møderne, hvilket er påkrævet med så mange ulve. Diverse arrangementer i årets løb: Sommerlejr ved Kråruplund (sammen med stifindere/spejdere/leoparder (1 dag) hvor spejderne bl.a. sov sammen med ulve. En meget stor oplevelse for både voksne og børn. Grillarrangement i august med deltagelse af 160 deltagere. Sct. Georgsløb i september Ud-i-det-blå tur til bålhytten i Hyllinge. Ømfodsoptagelse i Fruens Ly. Vinterløb i hytten en konkurrence mellem banderne. Weekendtur til Fensmark hvor alle gik 10 km. Som noget nyt har der været afholdt bandeleder/assistentdag for at klæde børne bedre på til opgaverne. Byløb afholdes 30. marts med forældre på diverse poster. Stifindere ved Martin: Der 18 stifindere, som i årets løb har deltaget i Sct. Georgsløb, været på den Blå Planet, juletur på Farmen. Pt. trænes der til stifinderturnering i maj. Martin stopper efter 9 år som stifinderleder efter sommerferien og Dorte tager over. Hanne hjælper til i det omfang, hun har mulighed for det. Forældre opfordres til at hjælpe til/melde sig så mød op i hytten onsdag, hvor der holdes møde fra kl til

7 Spejdere ved Lisette/Martin: 18 spejdere som konkurrerer indbyrdes, men også sammen. Instakaen er skudt i gang. I år også med deltagelse af pionerer. I årets løb har spejderne deltaget i mindeløb, Sct. Georgsløb, LPT. Ser nu frem til det 10. Wagaduko et meget stort arrangement med deltagelse fra alle grupper i Danmark. Traditionen tro arrangeres der udlandstur hvert 4. år med deltagelse af spejdere/ pionerer og den foregår om 1,5 år så der inviteres til forældremøde i foråret. Pionerer ved Nanna: 4 pionerer (3 drenge og 1 pige). Der arbejdes på duelighedstegn som er meget omfattende. Pionererne har lavet en turnusordning med oprydning/rengøring i hytten. Ordningen omfatter spejdere og pionerer. Alle beretninger blev godkendt. Fremlæggelse af årsregnskab med tilhørende status til godkendelse: Gruppen har haft et godt år økonomisk. Vi har hensat kr til hytteprojekt. Regnskab/budget er underskrevet af revisor. Regnskabet blev godkendt. Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag. På mødet blev donationer fra forældres arbejdspladser foreslået. Vedtagelse af budget herunder fastsættelse af kontingent: Budgettet og kontingent blev godkendt. Valg af forældrerepræsentanter og suppleanter til gruppestyrelsen: Trine Bruun de Neergaard meldte sig til gruppestyrelsen. Konstituering af gruppestyrelsen: Formand: Eva Christensen Kasserer: Trine Markvardsen Sekretær: Pia Petersen Webmaster/OS redaktør: Lise Møller Øvrige medlemmer: Gert Bonde, Jens Rosendahl, Ann Maria Kromann Halse, Eva Pilt Astrup, Peter Kongstad, Trine Bruun de Neergaard. Suppleant: Jens Ole Ravn Gruppestyrelsens planer for det kommende år: Vi skal bruge den kommende tid på at arrangere stifinderturnering i 2015 et arrangement af 3 dages varighed 6

8 med deltagelse af ca. 250 børn samt et større antal voksne. Korpslejr 2014 hvor flere forældre har givet samtykke til at hjælpe til. Andre kommende projekter, som vi skal koncentrere os om er: hytteprojekt, gruppeskovtur i juni, loppemarked i september, udlandstur i Valg af revisor og revisorsuppleant: Svend Muusman ønsker at fortsætte som revisor og Jens Ole Ravn som suppleant. Eventuelt: Lise redaktør af Oversejlet opfordrede forældre til at komme med annoncører, da vi har mistet en del i årets løb. Annoncepris:kr. 500 pr. år. Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede mødet kl Eva Christensen Formand Trine Markvardsen Dirigent 7

9 Fastelavnsløb 2014 Søndag den 23. Februar holdt vi vort traditionelle fastelavnsløb. Da det altid er et arrangement med stor tilslutning, og pladsen er lidt trang i hytten Ved Åsen, så henlagde vi i år arrangementet til Rønnebæk skole. Alle mand blev sendt ud på et opgaveløb. På den første post skulle der findes kort i skoven med blomster, fugle og flag. På den anden post skulle der flyttes vand i bægre på tid. Den tredje post udfordrede deltagernes evner til lassokast og hesteskokast. På den fjerde og sidste post blev holdene udfordret med gang på en bane iført tildækkede skibriller. 8

10 Efter opgaveløbet blev der spist madpakker ude i det dejlige solskinsvejr. Herefter var der generalforsamling for de voksne og tøndeslagning for børnene. 9

11 Vi fik fundet årets kattekonger - Kombiz fra Spejdergrenen og Thuu fra ulveflokken. Fastelavnsbollerne satte punktum for en dejlig dag med glade børn, oplagte forældre og opfindsomme spejderledere. Pudmini - stifinderne. 10

12 11

13 LYT OH ULVE!! Vi er nu omkring 40 ulve. Vi oplever i øjeblikket, at der ikke meldes afbud, hvis man ikke kommer, samt at vores deltagelsesprocent på ture mv. er dårligere end forventet. Hvis man skal være spejder hos De Gule Spejdere, forventer vi en deltagelse på møder og ligeledes på ture, der er mere end 90%. Hvis vi har alt for mange, der kun kommer hver anden gang og sjældent på ture, er det med til at ødelægge for dem, der trofast kommer hver gang. Dette må vi se at få rettet op på hurtigst muligt! Hvis du kender nogle, der kunne tænke sig at prøve at være spejder, så tag din ven med til et ulvemøde, gerne lige efter ulveturneringen, som nærmer sig med hastige ulvefødder. Vi har trænet til Byløb. Vi har lavet 6 gode bander. Vi ledere er glade for at have en ulveflok, hvor banderne er nogenlunde lige stærke. I er alle rigtig gode til at løse posterne og også rigtig gode i turn-out. Så ulve, klø på med at dygtiggøre jer til ulveturneringen, så har I en god chance for at blande jer i præmieuddelingen i år. Vi fortsætter med at øve til 1. stjernen og 2. stjernen og det går rigtigt godt. Hver ulv skal nu vælge et valgfrit duelighedstegn fra bogen for at kunne få førstestjernen. Vi håber på, at alle ulve kan får førstestjernen på årets sommerlejr. I må meget gerne komme til lederne og får krydset det af, I kan på nuværende tidspunkt. 12

14 Fredag den 26. april Lørdag den 27. april overnatter vi i telt ved spejderhytten. Her skal vi bruge nogle forældre, der vil lave aftensmad til os, enten i hytten eller derhjemme. Lørdag går vi 20 km og 10 km. Her skal vi også bruge 1-2 forældre, der er kørselstilkaldevagt og til udbringning af kage og saftevand undervejs. (Nærmere følger) Vi går nu i gang med at øve os til Ulveturneringen, som I år finder sted i den maj Den 4. juni skal vi have forældremøde omkring sommerlejr og ulvearbejdet i øvrigt. Vi håber på stor deltagelse, da det er særdeles vigtigt med en god forældrekontakt i ulvearbejdet. HUSK SOMMERLEJR I UGE 32 Med ulvehilsen Bagheera, Kaa, Jumbo, Rusa og Sika Æresrullen Fødselsdage 20. maj Bingo 25. maj Tjeik 29. maj Sambhur 30. maj Chuchundra 3. juni Kudu 13. juni Kamya 14. juni Wontolla 14. juni Sheeta 16. juni Tjo 13

15 Ulvenes Program April, maj, juni Onsdag d. 16. april Onsdag d. 23. april Onsdag d. 30. april Fredag d. 26. april Lørdag d. 27. april Onsdag d. 7. maj Onsdag d. 14. maj Onsdag d. 21. maj Fredag d. 23. maj Søndag d. 25. maj Onsdag d. 28. maj Onsdag d. 4. juni Onsdag d. 11. juni Onsdag d. 18. juni Onsdag d. 25. juni Påskeferie (Vi holder ikke møde) O-løb på Åsen Løbstræning til ulveturnering Overnatning i telt ved hytten (Nærmere følger) 10 km-tur og 20 km-tur (Nærmere følger) Løbstræning til ulveturnering Forløb 1 Bandeløb til ulveturnering Forløb 2 Bandeløb til ulveturnering Ulveturnering (Nærmere følger) Hemmeligt møde Forberedelse til forældremøde. Bål og snobrød samt bålunderholdning. Forældre ankommer kl til pølser mv. Mødet slutter kl. ca Orienteringsløb (nærmere om tid og sted) Atletmærke og andre mærker Atletmærke og andre mærker 14

16 Hej Stifindere Så er foråret på vej og det betyder at en af de store begivenheder står for døren nemlig: Stifinderturnering, som i år kommer til at være i det midtsjællandske. Vi har jo en del, der skal forsvares særligt, går vi efter at vinde stammekonkurrencen. Vi skal i den kommende tid koncentrere os om den kommende Stifinderturnering. Hvilket, dels betyder, at der skal laves foropgave, som i år er et: Indiansk tøndebånd Vi skal derudover også forberede os på de elementer, som for en stor del af Stifindernes vedkommende er nye nemlig elementer, som besnøringer (vinkel og kryds), som skal bruges, når der skal etableres lejrplads. På Stifinderturneringen, skal der nemlig etableres en bålplads, en huggeblok, et brændeskjul, ovn og en indgangsportal. Et andet og ligeledes nyt element for mange af de nye stifindere er, at der skal laves mad over bål hvilket på enkelte tidspunkter skal varetages af Stifinderne alene. Så hvis der er nogen der kunne tænke sig at bevæge sig ud i kunsten at lave mad, så foreslå, Jeres mor/far, at I får en maddag, så i kan opøve kundska- 15

17 ber og måske tage kokkemærket. Der vil dog også på træningsweekenden blive mulighed for at øve sig både på besnøringer og madlavning. Foråret byder ud over Stifinderturneringen også på km. tur og så kommer korpslejren også tættere på. Korpslejren kommer til at foregå på Gurredam spejdercenter i Nordsjælland, hvor der bliver rigtig gode muligheder for at skabe nye venskaber på tværs af landsdelene. Vi har i den seneste periode haft hjælp af Hanne hun har fået en uniform på og et spejdernavn (PHAO) og så håber vi på, at hun har lyst til at blive og hjælpe. Juniba, Pudmini, og Phao Med Stifinderhilsen 16

18 Frisk lederassistent søges til stifindergrenen Da Martin ønsker at koncentrere sig om de store spejdere, er der brug for nogle ekstra hænder hos Stifinderne (10-12år) Gerne snarest muligt men ellers efter sommerferien. Jeg overtager pladsen som leder af stifindergrenen efter Martin, men skal meget gerne have hjælp af nogle assistenter. Gerne 2-3 stykker da det giver lidt mere inspiration og en frihed i forhold til spejdermøder, ture eller andre arrangementer. Har du nogle af nedenstående kvalifikationer, så henvend dig snarest muligt: Godt humør Fingerfærdighed eller håndværksmæssig erfaring Tålmodighed Naturkendskab Interesse for aktivt friluftsliv Interesse for frivilligt ungdomsarbejde Erfaring med spejderaktiviteter eller friluftsliv Vi ser frem til at høre fra dig! Hold dig ikke tilbage. Du vil få nogle uforglemmelige oplevelser i godt selskab. Med Gul Spejder Hilsen Pudmini (Dorte) 17

19 Hej Spejdere Nu er foråret kommet godt i vej hvilket betyder at to af årets store begivenheder snart kommer til os, Instakaafslutning og Wagadugoløbet. Wagadugoløbet byder på spænding og politiopklaringsarbejde af høj klasse. Men inden er der lige en foropgave, som skal laves. Opgaven kender vi ikke endnu, men den fås snart lige efter tilmelding. Foråret byder, som noget nyt, også på en patruljetur nogen er afholdt og andre bliver afholdt i april. Det bliver spændende at hører om erfaringerne med en patruljetur i stedet for Påskelejren. I slutningen af marts var 7 tilmeldt til PL/PA kursus. Det er en rigtig god ide at deltage på dette kursus, uanset om man er PL/PA eller menig medlem af patruljen, da vi jo har brug for nogle gode ledere, assistenter, mus, haler og nødder 18

20 Instakaen har i året været baseret på både patruljeopgaver og enkeltmandsopgaver. Der er indtil videre brugt mange timer på Instakaopgaverne og det har givet flotte opgaver og mange gode timer med spejderkammerater. Onsdag d. 23. april afsluttes instakaen og spændingen bliver udløst. En mulighed for at score endnu lidt flere point er ved atter engang at sende en besked til Martin på telefonnummer der skal skrives: TOPA INCA og så patruljenavn HUSK AT VI SLUTTER INSTAKAEN I KORTE BUKSER se årsprogram. I løbet af foråret afholdes et forældremøde, for nuværende spejdere og de stifindere, som bliver spejdere efter sommerferien. På mødet skal vi snakke om, hvor vores udlandstur skal gå hen til næste sommer (2015). Fremadrettet vil I forhåbentlig kunne orientere Jer meget mere på da næsten alle ledere har været på TYPO3 kursus og har lært, hvorledes de kan opdatere hjemmesiden. Der er også en facebookgruppe, som man kan blive medlem af for info, så spørg Nanna (pioner) Med Spejderhilsen TL 19

21 Hej alle læsere Vi pionere mente i læsere ikke skulle snydes for lidt billeder af de fine ting vi har lavet, så her er lidt billeder. Mokkasiner Lassopose Månekompas Vi har også fundet vinderen af gavekortet på 100 kr. til Spejdersport, som gættet af Anne fra Egern. Svar: Hans væbner hed Orla, så mange gange tillykke her fra. Af nye eventyr vi pionere skal ud på er en weekendtur, hvor vi skal kaste os ud i madlavningens spændene verden, med råvare fra naturen. På turen skal vi også kaste os ud i håndværker mærket, man som pioner kan tage, og med lidt held for vi måske tændt bål med ildbor. En anden udfordring vi pionere har stået og taget os til hovedet over, var hvordan vi kunne få vores eller så geniale dyvelkasse drømme til at gå i opfyldelse. Med nærmere eftertanke blev resultatet, at vi måtte remake vores dyvelkasse, og efter en tid havde vi et færdigt produkt, med mål og optegninger. Kassen ligger nu savet ud i hytten, og er nu klar til samling. Oliver 20

22 Vestre Kaj 16, 4700 Næstved Tlf.:

23 De Gule Spejdere i Næstved Bliv opdateret med det seneste nye 22

24 Gruppestyrelsen Formand Eva Christensen, Odinsvej 4, 4700 Næstved, Kasserer Trine Markvardsen, Herman Bangsvej 44, 4700 Næstved, Sekretær Pia Petersen, Duelundsvej 32, 4700 Næstved, Øvrige medlemmer Trine Bruun de Neergaard, Gert Bonde, Assensvej 2, 4700 Næstved, Redaktør OS Hjemmeside Suppleant Leoparder Ulve Peter Kongstad, Jeshøjvej 4, 4700 Næstved, Eva Astrup, Rønneparken 5, 4700 Næstved, Ann Maria Kromann Halse, Ved Stadion 10, 4700 Næstved, Jens Meier Rosendahl, Lise B. Møller, Ny Præstøvej 311, 4700 Næstved, Jens Ole Ravn, Bakkevej 2B, Appenæs, 4700 Næstved Tine Ermose, Appenæs Bygade 59, 4700 Næstved, Sika Lisette Poulsen, Halfdan Rasmussens Vej 39A, 4700 Næstved Stifindere Juniba Martin Christensen, Blommevej 4, 4700 Næstved, Troppen TL Martin Christensen, Blommevej 4, 4700 Næstved, Skovmænd (Pioner) Mathias Hundebøll, Spejderlaug Ole Vallentin, Daddelvej 36, 4700 Næstved Forældreforening Pia Petersen, Duelundsvej 32, 4700 Næstved (loppemarked) Marianne V. Nielsen, Fåborgvej 47, 4700 Næstved (Juledekorationer) Hytte-mester Jens V Nielsen, Fåborgvej 47, Næstved, Kanoer Eva Christensen, Odinsvej 4, 4700 Næstved,

Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Januar - februar 2014

Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Januar - februar 2014 Spejdernyt for 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark Januar - februar 2014 Stifindere og spejdere var på juletur sammen. En af fornøjelserne på turen var at spille OKNAB, hvor der kunne vindes

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup.

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. Referat af: Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. a) Valg af dirigent og referent Alex valgt til dirigent og Bettina valgt

Læs mere

Hej alle Mjølnerfolk!

Hej alle Mjølnerfolk! Kære tropsspejdere. Efter grundig overvejelse i tropsledelsen, har vi besluttet at vi har haft vinter nok for i år. Vi har derfor bestilt den allernyeste udgave af Forår - Model 2005, og forventer at det

Læs mere

2014 November. December Januar

2014 November. December Januar 2014 November 2015 December Januar ULVENES 20 KILOMETER TUR 2. NOVEMBER 2014 2 NYT FRA TROPPEN Kommende arrangementer i troppen 15. - 16. November - Ledertræf i Sorø 29. - 30. November - Juletur for alle

Læs mere

Indhold. www.fuglphonix.dk

Indhold. www.fuglphonix.dk 2 Indhold En Gruppeleders Tanker... 4 Rådsklippen... 5 Fra Stammens Ældste... 6 Tropsrullen... 7 Invitation til Mohrondoløbet... 8 Juleafslutning... 9 Indkaldelse til Forældremøde... 10 Kalender... 11

Læs mere

Jeg håber at i har set den nye flotte hjemmeside Korpset har fået.

Jeg håber at i har set den nye flotte hjemmeside Korpset har fået. Fra Formanden. Hej alle spejdere I har fået nogle nye venner. Den 18. januar blev den 13. gruppe i DGS startet. Ved Gurre i Nordsjælland begyndte Ravnetroppen sin eksistens. Der var mødt 10 kommende ulveunger

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Bardunen. 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps. 11. årgang nr. 5 Maj 2003. Husk indlæg til næste blad både er for juni og juli

Bardunen. 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps. 11. årgang nr. 5 Maj 2003. Husk indlæg til næste blad både er for juni og juli Bardunen 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps 11. årgang nr. 5 Maj 2003 Husk indlæg til næste blad både er for juni og juli 2 2. Birkerød Gruppe 2. Birkerød gruppe, Ravnsholt division Referat

Læs mere

februar - marts - april SkjoldNyt SKJOLDUNGERNE - De Gule Spejdere i Ringsted www.skjoldungerne.dk

februar - marts - april SkjoldNyt SKJOLDUNGERNE - De Gule Spejdere i Ringsted www.skjoldungerne.dk februar - marts - april SkjoldNyt 2010 SKJOLDUNGERNE - De Gule Spejdere i Ringsted www.skjoldungerne.dk 1 Gruppestyrelsen Formand: Jette Ronge Holmehave 18, 4100 Ringsted Tlf.: 57 61 92 41 - mobil: 20

Læs mere

Marts - April - Maj. 27. Årgang. ULVE NYT HUSK SE INDE I BLADET Invitation til ULVETURNERING 2011 13. 15. MAJ. Fødselsdage:

Marts - April - Maj. 27. Årgang. ULVE NYT HUSK SE INDE I BLADET Invitation til ULVETURNERING 2011 13. 15. MAJ. Fødselsdage: 27. Årgang 2011 Marts - April - Maj ULVE NYT HUSK SE INDE I BLADET Invitation til ULVETURNERING 2011 13. 15. MAJ Fødselsdage: Marts Mathias 05.03. Anne 08.03. Svend-Aage 22.03. April. Heidi Mathias Magnus

Læs mere

Spejdersport. September - Oktober - November

Spejdersport. September - Oktober - November Spejdersport September - Oktober - November 31. Årgang Formanden Hvilken herlig sommer. Noget nær rekord i sommerdage og solskinstimer. Temperaturer der flere gange kom op mod 30 grader. Man skulle være

Læs mere

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015 1. Ry Gruppes blad STAMMEN Gruppeblad for 1. Ry Gruppe og F.R.Y.S. som er gruppens støtteforening. Bladet udkommer 7 gange årligt, i et oplag på 300 eksemplarer.

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S S p e j d e r n e p å A z a l e a v e j. Gruppebl ad for 3. Vesterbro Vildgæssene - Spejderne på Azaleavej

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S S p e j d e r n e p å A z a l e a v e j. Gruppebl ad for 3. Vesterbro Vildgæssene - Spejderne på Azaleavej D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S S p e j d e r n e p å A z a l e a v e j Gruppebl ad for 3. Vesterbro Vildgæssene - Spejderne på Azaleavej Troppen igang med samarbejdsopgave på juleturen Juleturen

Læs mere

Blå Sommer er ikke bare en tom skal...

Blå Sommer er ikke bare en tom skal... 2004 april / maj / juni 60. årgang Indhold: Datoer på side 3. Gruppelederen på side 4-7. Minier på side 9-11. Juniorer på side 13-14. Troppen på side 15-17. Blå Sommer på side 12. Flere datoer på side

Læs mere

D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s. de grå. antvorskov division. nr. maj 007

D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s. de grå. antvorskov division. nr. maj 007 D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s de grå antvorskov division nr. maj 007 D e t D a n s k e S p e j d e r k o r p s Skandale på Forårsturneringen»de grå«bringer her det afslørende foto på forsiden

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Budstiken november 2008.

Budstiken november 2008. Budstiken november 2008. Sikken voldsom trængsel og alarm, det er koldt, og man må gå sig varm... Ledere og assistenter: Gruppeleder HER KAN DIT NAVN STÅ, Skriv eller ring til en af os på siden her, og

Læs mere

www.gribskovtrop.dk November December Januar

www.gribskovtrop.dk November December Januar 2013 2014 November December Januar ULVENES 20 KM TUR STIFINDERNES 30 KM TUR NYT FRA TROPPEN Nyt fra Grib Skov Trop Juletur Husk årets juletur d. 30. november - 1. december. Se indbydelsen her i bladet.

Læs mere

April Maj Juni 2008. 1. Ribe Trop. Det Danske Spejderkorps

April Maj Juni 2008. 1. Ribe Trop. Det Danske Spejderkorps April Maj Juni 2008 1. Ribe Trop Det Danske Spejderkorps 4 1 Udgives af: 1. Ribe Trop Dronning Dagmar Division, Det Danske Spejderkorps. Redaktion: Jesper Gregersen. Næste deadline.: I juni 2008. Indlæg

Læs mere

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division D e T D A n s K e s P e j D e r K o r P s de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division 2013 DeT DAnsKe spejderkorps De Grå 2013 AnTVorsKoV DiVision Tak for denne gang Det startede, da

Læs mere

Invitation til Grupperåd 2014

Invitation til Grupperåd 2014 Invitation til Grupperåd 2014 Kære spejderforælder! Det vil glæde spejderne, lederne og bestyrelsen, at se dig til Grupperåd 2014 i Bagsværd Gruppe, Søndag den 23. februar kl. 10:00 13.30 i Sambo Hanehøj

Læs mere

Holte Kollen Julemorgen kl. 06.00

Holte Kollen Julemorgen kl. 06.00 Indhold: Vigtigt! på side 3. Gruppelederen på side 4. Minier på side 5-8. Juniorer på side 9-10. Troppen på side 11-12. Klanen!! på side 13-14. Lederne i 1. Holte på side 17. Forældrepatruljen på side

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Bjælken. 1. Otterup gruppe 1. halvår 2015. Bjælken 1. Otterup 1. halvår 2015 www.1otterup.

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Bjælken. 1. Otterup gruppe 1. halvår 2015. Bjælken 1. Otterup 1. halvår 2015 www.1otterup. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Bjælken 1. Otterup gruppe 1. halvår 2015 1 Sådan bliver du spejder i 1. Otterup... Hvis du vil være spejder, skal du komme til et spejdermøde, du er meget velkommen.

Læs mere

Spejdersport Marts - April - Maj 2015 33. Årgang

Spejdersport Marts - April - Maj 2015 33. Årgang Spejdersport Marts - April - Maj 2015 33. Årgang Spejderchefen Så har vi fået taget godt fat på 2015. Korpsstyrelsen har haft årets første møde og end ikke Egon kunne blæse os ud af kurs, men gav 3 af

Læs mere

Rednyt. Floknyt. Nyt fra afdelingerne Nyt fra divisionen Gruppe råds referat En lille hilsen fra Sønderborg Stander hejsning Datoer for sommertogtet

Rednyt. Floknyt. Nyt fra afdelingerne Nyt fra divisionen Gruppe råds referat En lille hilsen fra Sønderborg Stander hejsning Datoer for sommertogtet Marts 2012 Nyt fra afdelingerne Nyt fra divisionen Gruppe råds referat En lille hilsen fra Sønderborg Stander hejsning Datoer for sommertogtet Rednyt Velkommen til årets første nummer af flaskeposten.

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten

Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten Til stede var: Johann (Gemma, Joshua, Carl), Steen (Martin), Charlotte (Louis), Mette (Timian), Manja (best.medl.), Berit (best.medl.),

Læs mere

16. årgang nr. 5 Juni-juli 2008

16. årgang nr. 5 Juni-juli 2008 Bardunen 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 16. årgang nr. 5 Juni-juli 2008 Bardunen er denne gang fyldt med nyt om glade begivenheder, årets gang i 2. Birkerød

Læs mere

Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent blev valgt Susanne Hansen.

Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent blev valgt Susanne Hansen. GRUPPERÅDSMØDE THISTEDSPEJDERNE Søndag den 22. februar 2015 kl. 15.00 17.00. Afholdt i spejderhuset Knakken REFERAT a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent

Læs mere

Grp.rådsmedl. Charlotte Kirkegaaard Martinsvej 19 7593 2767/3045 1027 charlotte.kirkegaard@hotmail.com

Grp.rådsmedl. Charlotte Kirkegaaard Martinsvej 19 7593 2767/3045 1027 charlotte.kirkegaard@hotmail.com Ledervikar Pia Jensen Anchersvej 23 7591 0708/2811 4541 undulat@live.dk Lån af Knuden Søren Christensen Albert Naursvej 9 7593 1162 Webredaktør Sune Amstrup Olsen Klanleder Tove Bahnsen Bissensvej 32 6146

Læs mere