BRAND. - evakuering. Rosengårdskolen. Den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRAND. - evakuering. Rosengårdskolen. Den 21.09.2015."

Transkript

1 BRAND - evakuering Rosengårdskolen Den

2 Rosengårdskolen, Odense Forholdsregler ved brand/evakuering Handlingsplan Brand/evakueringsplanen forefindes i sort taske på pengeskab/kontor depotet. Den indlagte klasseoversigt til afkrydsning opdateres mindst én gang om året. Brandvæsenet har godkendt vores brand/evakueringsplan før ibrugtagning. I hvert af skolens lokaler ophænges en plastlamineret kortfattet brand- /evakueringsplan. Hvis lokalet ikke har dør ud til det fri, ophænges desuden en kortskitse med angivelse af nærmeste mulighed for at komme ud i det fri. Sportspladsen er evakueringssted. For hurtigst muligt at kunne få overblik over eleverne opmales på den asfalterede løbebane områder, fx ét for hver klasseårgang, 0., 1., 2. kl. osv. og desuden bogstavklasserne, fx i bundter på 5, A-E, F-J osv. Afmærkningen kontrolleres én gang årligt af pedellen. Evakueringen bør afprøves mindst én gang årligt. I videst muligt omfang søger ledigt personale til kontoret / hovedindgangen for at bistå som brandhjælper eller hjælpe med at afspærre skolen. Personale der ikke skal bruges til dette formål går til evakueringsområdet. Godkendt den

3 BRANDVÆSENET ALARMERES TELEFON o Hvilket telefonnummer ringes der fra: o Alarm adresse: Stærmosegårdsvej 51 o Hvad er der sket? o Er der tilskadekomne hvor mange? DET ØVRIGE PERSONALE ADVISERES OM SITUATIONEN o Om muligt aktiver brandtryk o Ved opråb BYGNINGEN EVAKUERES Personale i hvert lokale forestår evakueringen af elever Samlingssted: Løbebanen på sportspladsen SLUKNINGSMATERIELLET BEMANDES TAG IMOD BRANDVÆSENET o Oplys hvad der er sket samt hvor det brænder.

4 Indgang A Stærmosegårdsvej Indgang B 8 Indgang C Rødegårdsvej 194 Nr. 198 Indgang D Rødegårdsvej 202 Kælder 5 8

5 BRANDLEDER Alarmér brandvæsenet på 112 og fortæl, hvor det brænder. Oplys om, hvilken indkørsel som er mest formålstjenlig, - Stærmosegårdsvej eller Rødegårdsvej. Lav ALLE-KALD /intern varsling til alle lokaler og gentag: BRAND /ell. NØDSITUATION GÅ TIL LØBEBANEN PÅ SPORTSPLADSEN LUK DØRE OG VINDUER HUSK PC /PROTOKOL. Sæt skolens klokke til konstant signal. Ved alarm i et frikvarter går elever og personale direkte til sportspladsen. Husk mappen med brandinstruksen. Send 1 mand med vest til brandskab i kælderen til at tage imod brandvæsenet. Udnævn 9 brandhjælpere og husk at oplyse brandhjælper 1 om, hvilken indgang du har dirigeret brandvæsnet til. Uddel de 9 instrukser med lokaleoversigten + vest til hver brandhjælper + pedellen Udnævn 8 dørmænd og udlever kort + vest. Så går du til løbebanen på sportspladsen, hvor du: - Iværksætter optælling af eleverne med klarmelding ud fra protokollen fra klassernes lærere. Afkryds på klasseoversigten. - Modtager og afkrydser klarmeldinger fra brandhjælperne når de kommer tilbage. - Afgiver situationsmelding til brandvæsenets indsatsleder, når han kommer til stede. Fornyet adgang til skolen kan kun gives af indsatslederen eller politiet. Brandhjælper 1 Få at vide, hvilken indkørsel brandvæsenet kommer til gå efter brandlederens anvisninger til brandstedet og få området rundt om tømt for personer. Råb BRAND ALLE UD GÅ TIL SPORTSPLADSEN Indsæt den områdeansvarlige brandhjælper i situationen, når denne ankommer, og denne fortsætter evakueringen. Modtag brandvæsenet ved den af brandlederen anviste indkørsel, - sæt brandvæsenets indsatsleder ind i situationen, hvorefter denne overtager kommandoen. Gå til sportspladsen og afgiv melding til brandlederen, og følg dennes videre instrukser. Brandhjælper 2 Brandhjælper 3 Brandhjælper 4 Brandhjælper 5 Brandhjælper 6 Brandhjælper 7 Brandhjælper 8 Brandhjælper 9 Gennemgå centralrum A og SFO-A og råb BRAND ALLE UD GÅ TIL SPORTSPLADSEN Gå derefter til sportspladsen og mød brandlederen. Gennemgå lokaler omkring grønnegård B, biblioteket og de små kontorer th. og råb BRAND ALLE UD GÅ TIL SPORTSPLADSEN Gå derefter til sportspladsen og mød brandlederen. Gennemgå grønnegård C og gymnastiksalene Ø og V og råb BRAND ALLE UD GÅ TIL SPORTSPLADSEN Gå derefter til sportspladsen og mød brandlederen. Gennemgå sportshal, omklædningsrum nedunder, kælder med teatersal og musiklokale og råb BRAND ALLE UD GÅ TIL SPORTSPLADSEN Gå derefter til sportspladsen og mød brandlederen Gennemgå centralrum D og SFO-D og råb BRAND ALLE UD GÅ TIL SPORTSPLADSEN Gå derefter til sportspladsen og mød brandlederen. Gennemgå centralrum E og personalerummet og råb BRAND ALLE UD GÅ TIL SPORTSPLADSEN Gå derefter til sportspladsen og mød brandlederen. Kontor + kælder Rød gang + sundhedsplejerskens kontor + tandlægerne

6 Klasseoversigt Liste til BRANDLEDER til afkrydsning på sportspladsen af samtlige klasser på skolen Klasse X Klasse X Klasse X 0a 5b Akl 0b 5c Bkl 1a 6a Dkl 1b 6b Ikl 1c 6c Kkl 2a 6d Nkl 2b 7a Okl 2c 7b Pkl 3a 7c Tkl 3b 8a Ukl 3c 8b Ækl 4a 4b 4c 5a 8c 9a 9b 9c Senest opdateret René Jesper A Jesper J Maya Jakob Kirsten B Kirsten H

7 BRANDHJÆLPER 1 Få at vide af brandlederen, hvilken indkørsel han har anvist til brandvæsenet. Gå efter brandlederens anvisninger til brandstedet, - og få området omkring det tømt for personer, - husk alle toiletter. Råb BRAND ALLE UD GÅ TIL SPORTSPLADSEN. Hvis/når du møder den brandhjælper, der er ansvarlig for tømning af dette område, overtager denne evakueringen af området. Modtag brandvæsenet ved den anviste indkørsel og sæt brandvæsenets indsatsleder ind i situationen, hvorefter han overtager kommandoen. Gå herefter til løbebanen på sportspladsen og afgiv melding til brandlederen. Følg brandlederens videre instrukser. 1. René Jesper A Jesper J Maya Jakob Kirsten B Kirsten H

8 BRANDHJÆLPER 2 Gå efter brandlederens anvisning til området ved centralrum A og SFO-A, hvor du skal kontrollere, om alle er kommet ud. Området er markeret med rød farve på kortet. Husk alle toiletterne, der er 12 i alt. Råb BRAND ALLE UD GÅ TIL SPORTSPLADSEN. Når området er kontrolleret og tømt, går du til løbebanen på sportspladsen og afgiver melding til brandlederen. Følg brandlederens videre instrukser. VEND 1. René Jesper A Jesper J Maya Jakob Kirsten B Kirsten H

9 BRANDHJÆLPER 3 Gå efter brandlederens anvisning til området ved grønnegård B, biblioteket og de små kontorer til højre, hvor du skal kontrollere, om alle er kommet ud. Området er markeret med blå farve på kortet. Husk alle toiletterne, der er 12 i alt. Råb BRAND ALLE UD GÅ TIL SPORTSPLADSEN. Når området er kontrolleret og tømt, går du til løbebanen på sportspladsen og afgiver melding til brandlederen. Følg brandlederens videre instrukser. VEND 1. René Jesper A Jesper J Maya Jakob Kirsten B Kirsten H

10 BRANDHJÆLPER 4 Gå efter brandlederens anvisning til området ved grønnegård C, gymnastiksalene Ø og V samt oasen, hvor du skal kontrollere, om alle er kommet ud. Området er markeret med gul farve på kortet. Husk alle toiletterne, der er 13 i alt. Råb BRAND ALLE UD GÅ TIL SPORTSPLADSEN. Når området er kontrolleret og tømt, går du til løbebanen på sportspladsen og afgiver melding til brandlederen. Følg brandlederens videre instrukser. VEND 1. René Jesper A Jesper J Maya Jakob Kirsten B Kirsten H

11 BRANDHJÆLPER 5 Gå efter brandlederens anvisning til sportshallen, omklædningsrum nedenunder, OH 77, samt kælderen med teatersalen og musiklokalet, hvor du skal kontrollere, om alle er kommet ud. Området er markeret med lyserød farve på kortet. Brandhjælper 8 hjælper til med at tjekke kælderen. Husk alle toiletterne, der er 17 i alt. Råb BRAND ALLE UD GÅ TIL SPORTSPLADSEN. Når området er kontrolleret og tømt, går du til løbebanen på sportspladsen og afgiver melding til brandlederen. Følg brandlederens videre instrukser. VEND 1. René Jesper A Jesper J Maya Jakob Kirsten B Kirsten H

12 BRANDHJÆLPER 6 Gå efter brandlederens anvisning til området med centralrum D og lokale D8 + D9, hvor du skal kontrollere, om alle er kommet ud. Området er markeret med grøn farve på kortet. Husk alle toiletterne, der er 6 i alt. Råb BRAND ALLE UD GÅ TIL SPORTSPLADSEN. Når området er kontrolleret og tømt, går du til løbebanen på sportspladsen og afgiver melding til brandlederen. Følg brandlederens videre instrukser. VEND 1. René Jesper A Jesper J Maya Jakob Kirsten B Kirsten H

13 BRANDHJÆLPER 7 Gå efter brandlederens anvisning til området med centralrum E og personalerummet, hvor du skal kontrollere, om alle er kommet ud. Området er markeret med sort farve på kortet. Husk alle toiletterne, der er 4 ved personalerummet og 7 ved centralrum E. Råb BRAND ALLE UD GÅ TIL SPORTSPLADSEN. Når området er kontrolleret og tømt, går du til løbebanen på sportspladsen og afgiver melding til brandlederen. Følg brandlederens videre instrukser. VEND 1. René Jesper A Jesper J Maya Jakob Kirsten B Kirsten H

14 BRANDHJÆLPER 8 Gå efter brandlederens anvisning til området med kontor og kælder, hvor du skal kontrollere, om alle er kommet ud. Området er markeret med lyseblå farve på kortet. Hjælp herefter Brandhjælper 5 teatersalg, musiklokale og omklædningsrum under sportshallen. Husk alle toiletterne, der er 2 på kontoret og 17 i kælderen. Råb BRAND ALLE UD GÅ TIL SPORTSPLADSEN. Når området er kontrolleret og tømt, går du til løbebanen på sportspladsen og afgiver melding til brandlederen. Følg brandlederens videre instrukser. VEND 1. René Jesper A Jesper J Maya Jakob Kirsten B Kirsten H

15 BRANDHJÆLPER 9 Gå efter brandlederens anvisning til tandlægerne, sundhedsplejerskens kontor, depot, og røde gang, hvor du skal kontrollere, om alle er kommet ud. Området er markeret med brun farve på kortet. Husk alle toiletterne, der er 2 ved tandlægerne. Råb BRAND ALLE UD GÅ TIL SPORTSPLADSEN. Når området er kontrolleret og tømt, går du til løbebanen på sportspladsen og afgiver melding til brandlederen. Følg brandlederens videre instrukser. VEND 1. René Jesper A Jesper J Maya Jakob Kirsten B Kirsten H

16 PEDEL Sluk for skolens ventilationsanlæg Afbryd trykflasker hos tandlæger og i fysiklokaler. Gå derefter til løbebanen på sportspladsen og afgiv melding til brandlederen. Følg brandlederens videre instrukser.

17 dato Pressemeddelse Vi har i dag desværre haft brand på Rosengårdskolen. Da skolens leder pt. er optaget af at tage hånd om elever, ansatte og pårørende vil vores tilgængelighed for offentligheden være begrænset. Vi henviser til Fyns politi på tlf Med venlig hilsen René Kaaber Skoleleder

18 Adgangskontrol 1 Gå til den fremhævede indgang. Sørg for at ingen uvedkommende får adgang til skolen. Brug den udleverede vest så alle kan se, at du har ansvaret. 7 6 Hovedindgang 1 Rødegårdsvej René Jesper A Jesper J Maya Jakob Kirsten B Kirsten H

19 Adgangskontrol 2 Gå til den fremhævede indgang. Sørg for at ingen uvedkommende får adgang til skolen. Brug den udleverede vest så alle kan se, at du har ansvaret. 7 6 Hovedindgang 1 2 Rødegårdsvej René Jesper A Jesper J Maya Jakob Kirsten B Kirsten H

20 Adgangskontrol 3 Gå til den fremhævede indgang. Sørg for at ingen uvedkommende får adgang til skolen. Brug den udleverede vest så alle kan se, at du har ansvaret. 7 6 Hovedindgang 1 Rødegårdsvej René Jesper A Jesper J Maya Jakob Kirsten B Kirsten H

21 Adgangskontrol 4 Gå til den fremhævede indgang. Sørg for at ingen uvedkommende får adgang til skolen. Brug den udleverede vest så alle kan se, at du har ansvaret. 7 6 Hovedindgang 1 Rødegårdsvej René Jesper A Jesper J Maya Jakob Kirsten B Kirsten H

22 Adgangskontrol 5 Gå til den fremhævede indgang. Sørg for at ingen uvedkommende får adgang til skolen. Brug den udleverede vest så alle kan se, at du har ansvaret. 7 6 Hovedindgang 1 Rødegårdsvej René Jesper A Jesper J Maya Jakob Kirsten B Kirsten H

23 Adgangskontrol 6 Gå til den fremhævede indgang. Sørg for at ingen uvedkommende får adgang til skolen. Brug den udleverede vest så alle kan se, at du har ansvaret Hovedindgang 1 Rødegårdsvej René Jesper A Jesper J Maya Jakob Kirsten B Kirsten H

24 Adgangskontrol 7 Gå til den fremhævede indgang. Sørg for at ingen uvedkommende får adgang til skolen. Brug den udleverede vest så alle kan se, at du har ansvaret Hovedindgang 1 Rødegårdsvej René Jesper A Jesper J Maya Jakob Kirsten B Kirsten H

25

Evakueringsplan. for Lindegårdsskolen. ved stærk storm eller orkan

Evakueringsplan. for Lindegårdsskolen. ved stærk storm eller orkan Evakueringsplan for Lindegårdsskolen ved stærk storm eller orkan Senest revideret 20. februar 2007/CH 1 Baggrund Denne plan er udarbejdet som følge af risikoen for, at der opstår konstruktionssvigt på

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Handleplan FØR/UNDER væbnet overfald

Handleplan FØR/UNDER væbnet overfald Handleplan FØR/UNDER væbnet overfald Kontakt til politiet + ledelsen Alarmering på skolen Samtaleanlæg (ikke brandalarm for at undgå generel evakuering) Politiets kontaktpersoner ANSV. Alle ansatte Ansvarlig

Læs mere

Beredskabsplan for Trongårdsskolen

Beredskabsplan for Trongårdsskolen Beredskabsplan for Trongårdsskolen Trongårdsskolen Trongårdsvej 50 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 4528 4320 Mail: trongaard@ltk.dk Indholdsfortegnelse I tilfælde af offentlige sirener og anden udefrakommende trussel...

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. 1. Planens formål og fastlæggelse af ansvar:...s.2 1.a Rettelsesskema: s.3. 3. Alarmeringsinstruks...s.5

BEREDSKABSPLAN. 1. Planens formål og fastlæggelse af ansvar:...s.2 1.a Rettelsesskema: s.3. 3. Alarmeringsinstruks...s.5 1. Planens formål og fastlæggelse af ansvar:...s.2 1.a Rettelsesskema: s.3 2. Beskrivelse af Frivillighuset Skt. Pauls Gade 25, 8000 Århus C.:... s.4 3. Alarmeringsinstruks...s.5 4. Nyttige telefonnumre...s.6

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 Indhold 1. Formål og distribution... 2 2. Oversigt over opsamlingssted ved evakuering og placering af udrykningskøretøjer... 3 3. Alarmering/livstruende Instruks Generel...

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING

BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING VED BRAND SAMT ANDRE UHELD 1. EVAKUERING OG ALARMERING I FORBINDELSE MED BRAND, EASU HVAD SKAL JEG? 3 2. ANDRE UHELD, EBLA HVAD SKAL JEG? 3 3. BRANDBEKÆMPELSE HVAD SKAL

Læs mere

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse Beredskabsplan DANSK LANDBRUGSMUSEUM GL. ESTRUP, RANDERSVEJ 4 8963 AUNING TLF: 86 48 34 44 www.gl estrup.dk Udarbejdet af: Museumsbetjent Tina Svanholm Vingborg i samarbejde med Sikkerhedsudvalget Irene

Læs mere

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III Beredskabsplan for Kulturværftet Niveau III December 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner... 3 1.3 Opbygning... 4 1.4 Kommunikation

Læs mere

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Revideret juni 2015 Grundlæggende udarbejdet i 2013 Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Beredskabsplan 2014 Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Dokumentet indeholder de retningslinjer der skal følges, i forbindelse med opstående ulykker, tilskadekomst, kriser eller under kriselignende

Læs mere

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp ALARMERING TAST 1-1-2 og afgiv melding Denne plan findes i/på: Adresse: Samlingssted ved evakuering: Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2 Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Sikker døgnet rundt med fumonic 3 røgalarm

Sikker døgnet rundt med fumonic 3 røgalarm Vigtig information Sikker døgnet rundt med fumonic 3 røgalarm fumonic 3 røgalarm Varmekontrol A/S er en del af ista-gruppen Sikkerhed til dig og dem du holder af Tillykke med dine nye røgalarmer. Med installationen

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Beredskabsplan Ålholmskolen

Beredskabsplan Ålholmskolen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Involverede parter 3. Hvis skaden er sket 4. Lovgivning 5. Brandmæssig adskillelse 6. Brandbelastning 7. Flugtveje 8. Redningsåbninger 9. Fyraftenseftersyn 10. Håndværkerprocedurer

Læs mere

Produktionsskolen Kongshøjgaard. Ovenskovvej 18, Hvalpsund, 9640 Farsø. Personalehåndbog. Vedtaget 1/6-15

Produktionsskolen Kongshøjgaard. Ovenskovvej 18, Hvalpsund, 9640 Farsø. Personalehåndbog. Vedtaget 1/6-15 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18, Hvalpsund, 9640 Farsø Personalehåndbog Vedtaget 1/6-15 Rygepolitik / Rygeregler Der må ryges udendørs på det område, der hører til eget værksted Tekstil/Kreativ

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab 10 10.1 Planlægning af beredskab herunder beredskabsplan for krisehjælp NUL ARBEJDSULYKKER NUL ARBEJDSULYKKER er et kampagnesamarbejde mellem Arbejdstilsynet og

Læs mere

Blogger i Picasa. Hvad er Blogger egentlig? På Picasa s billedbakke er der et stort ikon der vises som et B

Blogger i Picasa. Hvad er Blogger egentlig? På Picasa s billedbakke er der et stort ikon der vises som et B Blogger i Picasa. Hvad er Blogger egentlig? På Picasa s billedbakke er der et stort ikon der vises som et B Blogger er en dagbog på internettet, som du kan skrive i og dele med dine venner samt alle andre,

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vejledning til Aktivfuresoe.dk

Vejledning til Aktivfuresoe.dk Vejledning til Aktivfuresoe.dk Aktivfuresoe.dk er Furesøs nye portal, som er borgernes vindue ind til Furesøs aktive foreningsliv. Portalen er målrettet borgerne, mens det er foreningerne, som skal levere

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

Beredskabsplan Vejlevej Jelling

Beredskabsplan Vejlevej Jelling Vejlevej Jelling December 2014 2 af 24 INDHOLD 1. Forord 2. Instrukser - Brand - Samlingsplads - personskade - Bombe - Skyderi - Bygningsskade og forsyningssvigt 3. Tegninger 4. Kommunikation 5. Sikkerhedssystemer

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS

VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Log ind. side 3 2. Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Skriv og besvar besked i LUDUS. side 4 4. Find dine konferencer i LUDUS..

Læs mere

Delplan for Administrationen

Delplan for Administrationen Delplan for Administrationen Hedensted Kommune 2013 nen Delplan for Administratio- Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan... 3 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Afdelingernes opgaver...

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole Brønderslev Kommune (Vejledende) 1. Hvis elev dør pludseligt udenfor skoletid: a. Når skolen har modtaget en meddelelse om dødsfald, kontakter klasselæreren så hurtigt

Læs mere