Fodnoten Februar. Fodby Station (Kilde: Nyt om:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fodnoten Februar. Fodby Station (Kilde: www.bistrupby.dk) Nyt om:"

Transkript

1 Fodnoten Februar 2013 Fodby Station (Kilde: Nyt om: FODBY LOKALRÅD FODBY GYMNASTIKFORENING FODBY SOGNS ARKIVGRUPPE FODBY SOGNS BEBOERFORENING FODBY MENIGHEDSRÅD FODBY FORSAMLINGSHUS SAMVÆRSHAVEN I FODBY KOMMENDE ARRANGEMENTER 1

2 Fodby Lokalråd Indkaldelse til generalforsamling Lokalrådet afholder sin 3. ordinære generalforsamling mandag d. 25. februar 2013 kl i Fodby forsamlingshus. Indkaldelse har været annonceret fra d. 29/1 på og på de blå sider i Næstved Bladet Tirsdag d. 5/2. Generalforsamlingen afholdes sammen med beboerforeningen, og vi vil efter generalforsamlingerne servere lidt smørrebrød samt øl & vand. Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning 4. Indkomne forslag 5. Valg af lokalråd (på valg er Per Persson & Kasper Nielsen, begge modtager genvalg) 6. Valg af revisor 7. Eventuelt Lokalrådet består af 5 personer i bestyrelsen med repræsentanter fra, Fodby menighedsråd, Fodby GF, Fodby beboerforening, Fodby forsamlingshus. Vi modtager gerne input til fokusområder fra beboere, foreninger og andre i lokalrådets område. De emner vi primært har beskæftiget os med siden sidste Fodnoten udkom er bl.a. Samværshave ved Fodby sognegård, arbejdsgruppen har udarbejdet en byggeansøgning og der har været afholdt møder med kommunen. Karsten Jensen fra arbejdsgruppen har et indlæg 2

3 angående projektet i denne udgave af fodnoten. Lokalrådet udarbejder et regnskab til dokumentation overfor kommunen. Lokalrådets økonomi, vi får pt kr. om året til drift af lokalrådet, udgivelse af Fodnoten osv. I år & næste år bliver der lidt flere penge da vi også får midler til aktiviteter i lokalområdet. Aktiviteter, bestyrelsen har efter ansøgning fra Fodby GF, bevilget penge til 2 stk. mini fodboldmål. Der skal udarbejdes en groft regnskab over de penge, som er bevilget fra kommunens side til aktiviteter. Vi råder ikke over en stor formue, men vi vil gerne, såfremt det er muligt støtte aktiviteter i lokalområdet, skriftlig ansøgning kan fremsendes til formanden, som vil fremlægge den for bestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde. Fodnoten, udgivelse, trykning samt indlæg fra foreninger i lokalområdet. Indlæg, billeder samt arrangementer til kalenderen modtages gerne på mail: alternativt kan disse også afleveres til formanden for lokalrådet. Politisk møde i Fuglebjerg, vi var med, som en af fire arrangører af det politiske møde, MÆRK HELE NÆSTVED, i Fuglebjerg forsamlingshus. De store arbejdsheste i det projekt var dog lokalrådet for Næstved Vestegn & Lokalrådet for Hyllinge, Marvede, Vallensved & Rislev sogne samt Ladby, Guderup & Ganges Bro, hvor formændene Poul Erik Pedersen & Allan Bruun gjorde et rigtigt stort PR arbejde. Vi var meget glade for at kunne deltage, da politikerne faktisk har reageret meget positivt på dette møde. To ting som der politisk blev taget med fra mødet var, integration mellem skole/fritid & forening, samt offentlig transport (Behandles på lukket byrådsmøde d. 4/2-2013) Vi kunne med glæde konstatere at beboere fra Fodby sogn også havde fundet vej til Fuglebjerg og håber at de, der deltog fik noget positivt ud af, at bruge en Søndag eftermiddag på det. Al den PR som der blev skabt via diverse medier havde ydermere den positive effekt, at Fuglebjerg Forsamlingshus fik 6 nye arrangementer i deres kalender. 3

4 De 4 lokalråd som stod for arrangementet, har lavet en aftale om, at prøve, at få arrangeret et tilbagevendende årligt møde. Mødet skal på tur rundt i lokalområderne og temaerne for arrangementerne skal tilpasses, så det er de ting der ligger flest på sinde der kommer op. Kommende fokusområder, Bestyrelsen har snakket om at få skabt en god kontakt til vores yderområder, dvs. vi skal have taget kontakt til bylaug, foreningener og andre som kan få en fordel af den direkte kontakt vi har til kommunen. Lokalrådets hjemmeside trænger vist, for at sige det pænt, til en opdatering. Vi vil, når vi kan få adgang til den, forsøge at få lagt relevant information op, såsom arrangementer, referater af bestyrelsesmøder samt info fra kommunen, såsom høringsplaner og andet, kontaktoplysninger på de forskellige foreninger & Bylaug, samt link til evt. hjemmesider. Lokalrådets synlighed, tilgængelighed og muligheder er noget der skal fokuseres på. Især hvis beboerforeningens planer bliver vedtaget, bliver det ekstra vigtigt at gøre opmærksom på lokalrådet som en indgang til kommunen med sager der vedrører lokalområdet generelt eller specifikt. På vegne af Lokalrådet Kasper Nielsen Samværshaven I Fodby Fodby lokalråd har af Næstved Kommune, Center for Kultur & Borgerservice modtaget en bevilling på kr. Beløbet skal bruges til etablering af Fodby Samværshave. Fodby lokalråd nedsatte i foråret 2012 et legepladsudvalg bestående af 5 borgere fra Fodby. Legepladsudvalget har i løbet af efteråret 4

5 2012 afholdt møder, gennemført undersøgelser og indhentet tilbud til brug for etablering af den kommende Fodby Samværshave. Fodby menighedsråd har venligt stillet Sognegårdens have til rådighed, for etablering af Samværshaven. Der er aftalt en langsigtet lejeperiode og lejekontrakten er underskrevet og godkendt. Samværshaven er tilsigtet brug for sognets borgere. Samværshaven vil blive udført på en måde, så alle kan få gavn af projektet. Der vil blive etableret legeplads til børnene, her under aktivitetscenter, gyngestativer med bl.a. sansegynge samt vippe dyr og en sandkasse. Der vil blive etableret en lille fodboldbane og en petanquebane som både børn og voksne kan få glæde af. Rundt omkring i Sognegårdens have vil der blive opsat bord/bænke sæt, som borgerne kan bruge når de nyder madkurven i Samværshaven. Sidste punkt på tegnebrættet er et bålhus, hvor det vil blive muligt at grille eller lave snobrød over bålet. Der er udarbejdet en plan over placeringen af de forskellige aktiviteter. Der er taget højde for sol, skygge, vind osv. således at haven udnyttes korrekt i forhold til eksisterende beplantning. Næstveds Stadsgartner har været behjælpelig med ideer og gode råd. Vi vil udføre arbejdet med frivillige hænder. I løbet af foråret vil vi indkalde borgerne til hjælp for etablering/udførelse af projektet. Ved frivillig arbejdskraft får vi mest Samværshave for pengene. Pengene som er bevilliget skal udelukkende bruges til indkøb af de nævnte aktiviteter og godkendelse af Samværshaven med dennes aktiviteter. Vi er glade for at dette projekt kan udføres i Fodby og vi glæder os til at få udført opgaven, så borgerne kan gå sommeren i møde med et nyt og spændende tiltag i byen og sognet. På vegne af Samværshaveudvalget Karsten Jensen 5

6 Fodby GF Så blev 2012 til 2013, og når vi ser tilbage på det forgangne år har vi i Fodby GF stor grund til tilfredshed. Vi har fået vendt medlemsnedgangen, og har nu fuld aktivitet på både dame og herre gymnastikholdene. Vores ny opstartede oldboys fodboldhold er også kommet godt fra start. Dejligt at så mange aktive og glade mennesker vil deltage i foreningslivet. Vores ungdoms afdeling har det desværre ikke så godt. Fodbold holdet som er blandet årgange piger og drenge fra 6-10år er desværre blevet mindre og mindre. Så vi håber at der til opstart vil komme nogle nye ansigter. Vi har små og trygge forhold, en simpel træning, hvor man ikke behøves at være hverken Messi eller Laudrup, en afslappet holdning til om mor, far eller storesøster er med på banen, og vægter mere at vi er mindst lige så glade når vi går fra banen, som da vi kom. Så hvis der er en lille fodboldspiller derhjemme så kontakt mig endelig. Generalforsamling: afholdes i sognehuset (ved Fodby kirke) tirsdag den 19/3 kl. 19 Vi glæder os til et stort fremmøde! Ivan Christensen Formand Tlf / mail: 6

7 Fest i Fodby GF (ukendt årstal) Fodby Sogns arkivgruppe I arkivgruppen i år er der komme lidt billeder ind af bl.a. Købmanden i Fodby, Bistrupgade 16, Jens Henriksen og hans kone Kirstine Hansen Stenbæksholm. Men vi kunne godt bruge nogle flere materialer, billeder og lignende. Få nu gang i gemmerne. Vi er så gået i gang med alle Frede Lunds papirer, fra Fodbygård og Fodby sogn, desuden skal vi i gang med at putte alle materialer ind i Vej og matrikelnumre. Hvis i har noget så ring til Et eksempel på nogle af Frede Lund papirer: Om Fodby bys Lov og vedtægter fra ca Hvornår denne lov er skrevet ved jeg ikke, men i en landsby hvor man var fælles om mark arbejdet og mange andre ting var det nødvendig af have visse love at rette sig efter. 75% af befolkningen arbejde ved landbruget. Folk blev ikke så gamle, da der ikke fandtes medicin, og man var ikke klar over at det var vigtig at vaske sig og 7

8 at gøre rent, for at undgå smittefare. Mange blev kun år gamle, man giftede sig ikke af kærlighed, men af nødvendighed. I landsbylovene var der meddelelser om hvordan man skulle opfører sig og hvornår man skulle istandsætte gære for at kreaturerne ikke skulle bryde i gennem. De fleste poster i lovene angår markfreden, det hænde at en nabo stjal fra en anden. Uoverensstemmelser mand og mand imellem var almindelig i landsbyerne. Leddene skulle også være lukket, til bestemte tider, ellers skulle man betale bøder. De gjorde man hver gang man overtrådte nogle af lovene. Når fattige døde skulle alle bymændene hjælpe dem i jorden eller fik man også en bøde. En anden bestemmelse var at men en gang om året skulle går rundt og tjekke hvert hus ildsted for at godkende det. Var det ikke godt nok faldt en bøde. I byen var også en bestemmelse om at hvis en mand var syg, skulle man i fællesskab uføret det mangle arbejde. Alt dette og meget mere skulle oldermanden og hans hjælpere, (granerne) holde rede i. De holdt bystævner vedtog og gav besked om angående fællesarbejder, landsbyen love og hvor stor bøde man skulle betale for overtrædelse. Det vil være for omfattende at omsætte hele loven til nudansk, men her er første afsnit. Fodbys lov og vedtægter, som samtlige bymænd skal efterkomme og hvis nogen herefter ikke efterlever nedenstående, skal de af oldermanden og hans folk straffes og pantes. Gud og æren. Om gudsfrygt, sværgen, banden og gudsbespottelse. Først og fremmest for at alting kan begynde lykkeligt og fuldendes, skal alle søge guds hus eller kirken. Både husbonden, hustruen, deres børn og tjenestefolk, så vi flittigt af guds ord kan lærer hvorledes vi i liv og levned kristeligt bedst skal forholde os. Hvis nogen ikke har søgt sin rette sognekirke i 3 søndage uden af have været forhindret af sygdom, eller at have været i sin husbondens ærinde. Ej heller må der være unødigt sværgen og banden iblandt os selv eller vores børn og tyende. Ikke af hellidagens gerning, ikke af modvillighed imod øvrigheden eller andre der haver at befale over os. Hvis dette ikke overholdes, gives bøde her for 1 rdr., 3 mark til de fattige og andre 3 mark til byen, desuden tiltales de efter hvad de har gjort. 8

9 Fodby Sogns Beboerforening Beretning Det forløbne år har ikke været rigt på begivenheder. Man må vel indrømme, at efter skolesagens afgørelse er der indtrådt en vis afmatning. Det var ikke så opløftende. Samtidig har foreningen fået ny formand, som har skullet finde sine ben. I bestyrelsen har vi ad flere gange haft vindmølleproblematikken oppe, men har ikke rigtig været part, da de konkrete forslag ikke har ligget i vores område, selvom de måske vil kaste skygger ind i det. Dette er derfor overladt til enkeltpersoner Kommunen har efterspurgt kontakter omkring områdets gadekær / branddamme. Anledningen har utvivlsomt været, at kommunen gerne vil slippe med en formel forpligtelse til at holde dem vedlige. Vi har spurgt rundt i området om hvilke behov der har været for oprensning mv. Løsningerne har været forskellige, da vilkårene har været uens i de enkelte landsbyer. Endelig har vi diskuteret foreningens fremtid. Beboerforeningen dækker geografisk det samme område som Lokalrådet. På den led er vi i en usædvanlig position, idet de øvrige lokalråd i kommunen dækker væsentligt større områder. I lyset af den dobbeltdækning synes vi, at arbejdet skal overgå til lokalrådet, som på sin side bør styrkes ved at der gøres en større indsats for at få medlemmer i bestyrelsen fra alle de områder af sognet. Der hvor der så ikke er lokale landsbyforeninger kan man jo så opfordre til, at man finder sammen om de sager, der er helt lokale. Det er i hele denne debat nok også væsentlig at fastholde, at Fodby sogn er tæt på Næstved. At området derfor indeholder mange interesser. Vi bor her af forskellige årsager. Nogle har deres virke på stedet, andre pendler til byen eller længere væk. Vi er en derfor en 9

10 blanding af et landområde og en forstad. Dette har betydning både, når der skal findes fælles fodslag, og når der skal ønskes og kræves af fællesskabet. Vi må jo erkende, at tiden er ikke just på landområdernes side. Skal der derfor ske noget må det komme fra os selv. Vores nærhed til byen gør det måske vanskeligere end så mange andre steder. Derfor kan det være en god ide at samle kræfterne i Lokalrådet. Flemming Olsen Formand Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Fodby Sogns beboerforening, Mandag den kl I Fodby Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. a. Forslag fra bestyrelsen om nedlæggelse af foreningen b. Forslag fra bestyrelsen om anvendelse af foreningens formue 5. Evt. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter. 6. Evt. Valg af revisor og revisorsuppleant. 7. Eventuelt. Flemming Olsen / formand Beboerforeningen 10

11 Fodby Menighedsråd For snart en måned siden, den 2. februar var det Kyndelmisse, hvor en gammel regel siger at halvdelen af vinteren er gået. Det er da også helt tydeligt at dagene er blevet længere og lysere dejligt! Nyt om Sognegårdens legeplads Det har efterhånden trukket noget i langdrag, men nu lysner det. Den kommunale byggetilladelse er snart i hus, men projektet skal i nabohøring, så arbejdet med etablering starter først i løbet af foråret. Der har været lidt kritik vedr. manglende information om projektet, men det har lokalrådet lovet at råde bod på et andet sted her i bladet. Hjemmesiden Der har været problemer opdatering af hjemmesiden, men vi vil nu prøve at gøre det bedre. Sogn. dk En nyskabelse, hvor du kan gå ind og søge på din egen eller andre kirker, og finde oplysninger om gudstjenester og andre arrangementer. Gudstjenesteaftale Karrebæk og Fodby Menighedsråd er blevet enige med Jakob Grandjean, om en permanent aftale, vedr. fordeling af de faste gudstjenester i pastoratet. Den eneste ændring, i forhold til den førsøgsordning som har fungeret i flere år, er at vi kun ønsker at der skal være 1 gudstjeneste i pastoratet på de højhellige dage. Det er noget Biskoppen skal godkende. Langfredag den 29 marts kl En særlig gudstjeneste med De Ni Læsninger, som er en musikgudstjeneste hvor der gennem ni bibeltekster fortælles om syndefaldet, Guds udvælgelse og frelse, sådan som den udspilles i den bibelske historie. Traditionen med De Ni Læsninger stammer fra England.Voksenkoret medvirker og forløbet er beskrevet i en annonce i bladet. Spagettigudstjeneste den 2 maj kl Nu Skal det prøves - også i Fodby Forløbet bliver at vi mødes i Kirken til en meget kort og børnevenlig andakt; hvorefter der serveres aftensmad i Sognegården. Hele arrangementet forventes at vare time. Det er et tilbud til alle i Sognet, og det er gratis, men af praktiske hensyn vil vi bede jer om tilmelding på mail: med angivelse af antal børn og voksne, senest den 27. april. Konfirmation 11

12 Den 14. april er der konfirmation i Fodby Kirke. Der er ikke mange konfirmander i Fodby Sogn i år; bl. a. fordi 3 konfirmandfamilier har løst sognebånd ud af sognet. Det er deres ret, men ærgerligt for Fodby Sogn! 2. Pinsedag Menighedsrådene og Jakob er også blevet enige om, at pastoratet deltager i fællesgudstjenesten i Gunderslevholm Park 2. Pinsedag kl Det er et arrangement hvor ca. 18 kirkesogne deltager. Sogneudflugt 2013 Se annonce På menighedsrådets vegne Palle Brushøj Fodby Kirkesogns sommerudflugt 2013 Tirsdag den 28. maj går turen til Frederiksværk. Først skal vi besøge Vinderød kirke og kirkegård, hvor vi får er guidet rundvisning på en meget interessant kirkegård. Dernæst besøger vi selve Frederiksværk, som er kendt for tidligere virksomheder som Stålvalseværket, Hærens Krudtværk og kanonstøberiet. Det er efter sigende en meget spændende by og et yndet turistmål. Frokost og eftermiddagskaffe indtages på Hotel Frederiksværk. Turen starter kl 8.00 fra P-pladsen ved Fodby Kirke, og der forventet hjemkomst igen kl Praktiske oplysninger Max deltagere : 55prs Fodby sogns beboere har 1. prioritet, og derefter tidligere beboere fra Fodby Sogn. Egenbetaling på 100 kr betales ved eftermiddagskaffen. Tilmelding senest den 13. maj til Kirsten Nielsen på mail: eller tlf

13 13 FODBY FORSAMLINGSHUS Bankospil Afholdes onsdage i lige uger kl Dørene åbnes kl De fleste gevinster er kødgevinster, men der er også pengegevinster, hvoraf den største er på 800 kr, og yderligere mulighed for 500 kr. i puljespillet. Der er et godt og billigt cafeterie. Efterlysning Der mangler hjælpere i køkkenet til bankospillet, og hvis du har lyst til at være med, så kontakt Palle på mail : Dilettant i forsamlingshuset Stykket hedder - Svangstrups letlevende dame - og drejer sig om en københavnerinde, der vil åbne en klinik i en nedlagt landbrugsejendom. Nå ja, vi må vente og se hvordan det går. Datoerne for forestillingerne er: Generalprøve d. 8. marts kl , hvor der serveres kaffe. Pris kr. 125,- Man har mulighed for at bestille smørrebrød. Premiere d 9. marts kl , hvor der serveres husets festplatte og siden kaffe. Pris kr. 225,- Grande Finale d. 16 marts kl.18 30, hvor der serveres 2 retter mad med efterfølgende kaffe. Efter forestillingen spilles der op til dans. Pris kr. 275,- Biletter kan købes hos : Sonja Hansen, tlf LOPPEMARKED Loppemarkedet 2013 er fastsat til lørdag d.7.sep Markedet afholdes igen i år i Fodby Sognegård. Indsamling er allerede i gang, og vi afhenter effekter hele året. Ønsker man at bidrage med effekter, kontakt: Ole Madsen - tlf eller Sv. Ejner Hansen tlf V.H. Ole M. Høstfest Forsamlingshusets høstfest er i år den 28 september. Generelt : Jordvarme og solfangeranlægget er installeret og forsyner nu forsamlingshuset med varme og varmt vand. Solfangerne har været i gang nogle enkelte solskinsdage, og anlægget ser i det hele taget ud til at fungere tilfredsstillende. I løbet af nogle måneder kan vi danne os et overblik vedr. økonomien.der er endnu ikke sat

14 varmemålere op på radiatorerne, men det sker snart, og det vil bevirke at vi kan se hvordan varmeforbruget er i henholdsvis viceværtens lejlighed, og resten af forsamlingshuset. Isoleringstilstanden af primært gulve-varmerør i gulve-sokkel, og lejligheden bliver snarest undersøgt igen ved en thermografering. Så snart frosten er slut lægges der nye fliser på gangen foran forsamlingshuset. Der skal lægges et toplag af knust asfalt på den nye p-plads når foråret kommer, og her i foråret bliver lyset på pladsen lavet færdigt. Husets økonomi er god, med et overskud i 2012 på kr. Politikerne i kulturudvalget i Næstved Kommune har efterlyst udviklingsprojekter fra forsamlingshuse m.m.! projekter som der ønskes økonomisk støtte til, og som de kan have liggende i klar i skuffen, når der kommer nogle penge forbi. Derfor går vi nu i gang med projekteringen af et kombineret køkken og toiletprojekt, hvor det nuværende køkken og de nuværende toiletter skal sammenlægges til en ny toiletafdeling, og der skal så laves en ny udbygning i køkkengården til et nyt køkken. Ud over dette projekt er der også behov for nye tagrender, og en opfriskning af facaderne. På bestyrelsens vegne Palle Brushøj 14 Fodby Forsamlinghus i solskin

15 Kontaktliste Fodby Lokalråd Formand Kasper Nielsen Bistrupvej 8, 4700 Næstved Telefon: Mail: Fodby Menighedsråd Formand Palle Brushøj Telefon: Mail: Fodby GF Formand Ivan Christensen Telefon: Mail: Fodby Beboerforening Formand Flemming Olsen Telefon: Mail: 15

16 Vigtige datoer i Fodby Sogn 25/2, Generalforsamling i forsamlingshuset for Beboerforening & lokalråd kl. 19 8/3, Dilettant i Forsamlingshuset, Generalprøve kl. 19 9/3, Dilettant i forsamlingshuset, Premiere kl /3, Dilettant i forsamlingshuset, Grande Finale kl /3, Generalforsamling i Fodby GF, kl. 19 i Fodby sognehus 2/5, Spagetti gudstjeneste i Fodby kirke, kl /5, Fodby Kirkesogns sommerudflugt, kl. 8 10/8, Deadline for indlæg til Fodnoten 7/9, Loppemarked i Fodby forsamlingshus, kl /9, Høstfest forsamlingshuset Onsdag i lige uger, Bankespil i Fodby Forsamlingshus Hvis du kender til et arrangement som skal med i Fodnoten, så send det til Næste deadline er primo august

Fodnoten September 2011

Fodnoten September 2011 Fodnoten September 2011 Den lokalhistoriske arkivgruppe Med nyt fra; Fodby Lokalråd Den nye Margretheskoles bestyrelse Fodby Gymnastikforening Fodby Sogns Beboerforening Fodby Menighedsråd Fodby Forsamlingshus

Læs mere

Fodby Sogne & kirkeblad November

Fodby Sogne & kirkeblad November Fodby Sogne & kirkeblad November 2014 Nyt om: Fodby kirke er blevet kalket udvendigt og fremstår næsten ny. FODBY MENIGHEDSRÅD FODBY LOKALRÅD FODBY FORSAMLINGSHUS SAMVÆRSHAVEN I FODBY KOMMENDE ARRANGEMENTER

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015 Du indkaldes hermed til TRoA s Ordinære Generalforsamling Søndag d. 15. marts 2015 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

April 2011 Nr. 3 årgang 17.

April 2011 Nr. 3 årgang 17. April 2011 Nr. 3 årgang 17. Så er det snart Påsketid. Havetid såtid klargøringstid - forårstid Bare vi mennesker sparer vor flid og holder os stille og rolige, Så får vi så vældige bunker af tid så vi

Læs mere

Teestrup Menighedsråd

Teestrup Menighedsråd Teestrup Menighedsråd Bråby Menighedsråd Nr. 2/2008 LOKALBLADET Morten Lousen (ansvarshavende) Skuderløsevej 11A 4690 Haslev Tlf. 33 32 06 40 E-mail: mr@lousen.com Oplag 1100 stk. Tryk og prepress: Glumsø

Læs mere

REFERAT AF TROAS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT AF TROAS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT AF TROAS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Lørdag d. 16. Marts klokken 11.00 1: VALG AF DIRIGENT OG REFERENT Dirigent: Daniel Larsen. Referent: Kåre M. Kjær. 2: VALG AF STEMMEUDVALG Stemmeudvalg:

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Juni 2015 Nr. 15. BoligSyd. God sommer

Juni 2015 Nr. 15. BoligSyd. God sommer Nyt fra Juni 2015 Nr. 15 BoligSyd God sommer I dette nummer Boligsyd Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.boligsyd.dk post@boligsyd.dk Boliger i hele Aabenraa Kommune Åbningstider: Mandag

Læs mere

Tidende 20. Årgang - 1. Udgave - Feb. 2015

Tidende 20. Årgang - 1. Udgave - Feb. 2015 Tidende 20. Årgang - 1. Udgave - Feb. 2015 Hvor mange særprægede træer har vi i Skjød og omegn? Læs mere inde i bladet. Dette billede er af den berømte Kjællingetjørn I dette nummer af Skjød Tidende kan

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 Marsk & Muld Farup Sogneblad 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder. Indleveringsfrist

Læs mere

LOKAL NYT. Årgang: 2014/2015 nov./dec. NUMMER: 3

LOKAL NYT. Årgang: 2014/2015 nov./dec. NUMMER: 3 LOKAL NYT Bringstrup-Sigersted Fællesråd: Bringstrup-Sigersted Idrætsforening (BSIF), Lokalrådet, Forsamlingshuset, Ringsted Ny Friskole, Menighedsrådet og Midtsjællands Rollespilsforening Årgang: 2014/2015

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder...

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Klubkontoret Tlf. 5573 7173 Mail: postmaster@ntk-tennis.dk Åbningstid: Tirsdage kl. 19-21. Al post til bestyrelsen

Læs mere

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Omegnens Fritidshaveforening Nr. 169-44 årgang - Februar 2013 NYT FRA Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Nyt fra områderne De Skøre Kugler Kontingenter Generalforsamling 2013 Omegnens Fritidshaveforening

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 4 Januar 2014 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009. - og velkommen til.

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009. - og velkommen til. STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009 Tillykke til årets konfirmander! Stjær Avis udgives af Stjær Boldklub og Stjær Sogns

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete).

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete). Rypen Årgang 31 Nummer 124 Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Efterår Side 2 Lederen Side 3 14 Referat fra afdelingsmødet Side 15 Dit skrald Side 16 Opslagstavlen Side 17-18 Informationer Er der nogen smukkere

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013 Februar 2014 Juletræsfesten 2013 Juletræsfesten 2013 1. søndag i advent dannede i år rammen for den årlige juletræsfest i Nøvling forsamlingshus og igen i år var den et stort tilløbsstykke. Ca. 120 forventningsfulde

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Nr. 116 20. årgang Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet. Under hele optakten har alle medier i Vestjylland

Læs mere