Fodnoten Februar. Fodby Station (Kilde: Nyt om:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fodnoten Februar. Fodby Station (Kilde: www.bistrupby.dk) Nyt om:"

Transkript

1 Fodnoten Februar 2013 Fodby Station (Kilde: Nyt om: FODBY LOKALRÅD FODBY GYMNASTIKFORENING FODBY SOGNS ARKIVGRUPPE FODBY SOGNS BEBOERFORENING FODBY MENIGHEDSRÅD FODBY FORSAMLINGSHUS SAMVÆRSHAVEN I FODBY KOMMENDE ARRANGEMENTER 1

2 Fodby Lokalråd Indkaldelse til generalforsamling Lokalrådet afholder sin 3. ordinære generalforsamling mandag d. 25. februar 2013 kl i Fodby forsamlingshus. Indkaldelse har været annonceret fra d. 29/1 på og på de blå sider i Næstved Bladet Tirsdag d. 5/2. Generalforsamlingen afholdes sammen med beboerforeningen, og vi vil efter generalforsamlingerne servere lidt smørrebrød samt øl & vand. Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning 4. Indkomne forslag 5. Valg af lokalråd (på valg er Per Persson & Kasper Nielsen, begge modtager genvalg) 6. Valg af revisor 7. Eventuelt Lokalrådet består af 5 personer i bestyrelsen med repræsentanter fra, Fodby menighedsråd, Fodby GF, Fodby beboerforening, Fodby forsamlingshus. Vi modtager gerne input til fokusområder fra beboere, foreninger og andre i lokalrådets område. De emner vi primært har beskæftiget os med siden sidste Fodnoten udkom er bl.a. Samværshave ved Fodby sognegård, arbejdsgruppen har udarbejdet en byggeansøgning og der har været afholdt møder med kommunen. Karsten Jensen fra arbejdsgruppen har et indlæg 2

3 angående projektet i denne udgave af fodnoten. Lokalrådet udarbejder et regnskab til dokumentation overfor kommunen. Lokalrådets økonomi, vi får pt kr. om året til drift af lokalrådet, udgivelse af Fodnoten osv. I år & næste år bliver der lidt flere penge da vi også får midler til aktiviteter i lokalområdet. Aktiviteter, bestyrelsen har efter ansøgning fra Fodby GF, bevilget penge til 2 stk. mini fodboldmål. Der skal udarbejdes en groft regnskab over de penge, som er bevilget fra kommunens side til aktiviteter. Vi råder ikke over en stor formue, men vi vil gerne, såfremt det er muligt støtte aktiviteter i lokalområdet, skriftlig ansøgning kan fremsendes til formanden, som vil fremlægge den for bestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde. Fodnoten, udgivelse, trykning samt indlæg fra foreninger i lokalområdet. Indlæg, billeder samt arrangementer til kalenderen modtages gerne på mail: alternativt kan disse også afleveres til formanden for lokalrådet. Politisk møde i Fuglebjerg, vi var med, som en af fire arrangører af det politiske møde, MÆRK HELE NÆSTVED, i Fuglebjerg forsamlingshus. De store arbejdsheste i det projekt var dog lokalrådet for Næstved Vestegn & Lokalrådet for Hyllinge, Marvede, Vallensved & Rislev sogne samt Ladby, Guderup & Ganges Bro, hvor formændene Poul Erik Pedersen & Allan Bruun gjorde et rigtigt stort PR arbejde. Vi var meget glade for at kunne deltage, da politikerne faktisk har reageret meget positivt på dette møde. To ting som der politisk blev taget med fra mødet var, integration mellem skole/fritid & forening, samt offentlig transport (Behandles på lukket byrådsmøde d. 4/2-2013) Vi kunne med glæde konstatere at beboere fra Fodby sogn også havde fundet vej til Fuglebjerg og håber at de, der deltog fik noget positivt ud af, at bruge en Søndag eftermiddag på det. Al den PR som der blev skabt via diverse medier havde ydermere den positive effekt, at Fuglebjerg Forsamlingshus fik 6 nye arrangementer i deres kalender. 3

4 De 4 lokalråd som stod for arrangementet, har lavet en aftale om, at prøve, at få arrangeret et tilbagevendende årligt møde. Mødet skal på tur rundt i lokalområderne og temaerne for arrangementerne skal tilpasses, så det er de ting der ligger flest på sinde der kommer op. Kommende fokusområder, Bestyrelsen har snakket om at få skabt en god kontakt til vores yderområder, dvs. vi skal have taget kontakt til bylaug, foreningener og andre som kan få en fordel af den direkte kontakt vi har til kommunen. Lokalrådets hjemmeside trænger vist, for at sige det pænt, til en opdatering. Vi vil, når vi kan få adgang til den, forsøge at få lagt relevant information op, såsom arrangementer, referater af bestyrelsesmøder samt info fra kommunen, såsom høringsplaner og andet, kontaktoplysninger på de forskellige foreninger & Bylaug, samt link til evt. hjemmesider. Lokalrådets synlighed, tilgængelighed og muligheder er noget der skal fokuseres på. Især hvis beboerforeningens planer bliver vedtaget, bliver det ekstra vigtigt at gøre opmærksom på lokalrådet som en indgang til kommunen med sager der vedrører lokalområdet generelt eller specifikt. På vegne af Lokalrådet Kasper Nielsen Samværshaven I Fodby Fodby lokalråd har af Næstved Kommune, Center for Kultur & Borgerservice modtaget en bevilling på kr. Beløbet skal bruges til etablering af Fodby Samværshave. Fodby lokalråd nedsatte i foråret 2012 et legepladsudvalg bestående af 5 borgere fra Fodby. Legepladsudvalget har i løbet af efteråret 4

5 2012 afholdt møder, gennemført undersøgelser og indhentet tilbud til brug for etablering af den kommende Fodby Samværshave. Fodby menighedsråd har venligt stillet Sognegårdens have til rådighed, for etablering af Samværshaven. Der er aftalt en langsigtet lejeperiode og lejekontrakten er underskrevet og godkendt. Samværshaven er tilsigtet brug for sognets borgere. Samværshaven vil blive udført på en måde, så alle kan få gavn af projektet. Der vil blive etableret legeplads til børnene, her under aktivitetscenter, gyngestativer med bl.a. sansegynge samt vippe dyr og en sandkasse. Der vil blive etableret en lille fodboldbane og en petanquebane som både børn og voksne kan få glæde af. Rundt omkring i Sognegårdens have vil der blive opsat bord/bænke sæt, som borgerne kan bruge når de nyder madkurven i Samværshaven. Sidste punkt på tegnebrættet er et bålhus, hvor det vil blive muligt at grille eller lave snobrød over bålet. Der er udarbejdet en plan over placeringen af de forskellige aktiviteter. Der er taget højde for sol, skygge, vind osv. således at haven udnyttes korrekt i forhold til eksisterende beplantning. Næstveds Stadsgartner har været behjælpelig med ideer og gode råd. Vi vil udføre arbejdet med frivillige hænder. I løbet af foråret vil vi indkalde borgerne til hjælp for etablering/udførelse af projektet. Ved frivillig arbejdskraft får vi mest Samværshave for pengene. Pengene som er bevilliget skal udelukkende bruges til indkøb af de nævnte aktiviteter og godkendelse af Samværshaven med dennes aktiviteter. Vi er glade for at dette projekt kan udføres i Fodby og vi glæder os til at få udført opgaven, så borgerne kan gå sommeren i møde med et nyt og spændende tiltag i byen og sognet. På vegne af Samværshaveudvalget Karsten Jensen 5

6 Fodby GF Så blev 2012 til 2013, og når vi ser tilbage på det forgangne år har vi i Fodby GF stor grund til tilfredshed. Vi har fået vendt medlemsnedgangen, og har nu fuld aktivitet på både dame og herre gymnastikholdene. Vores ny opstartede oldboys fodboldhold er også kommet godt fra start. Dejligt at så mange aktive og glade mennesker vil deltage i foreningslivet. Vores ungdoms afdeling har det desværre ikke så godt. Fodbold holdet som er blandet årgange piger og drenge fra 6-10år er desværre blevet mindre og mindre. Så vi håber at der til opstart vil komme nogle nye ansigter. Vi har små og trygge forhold, en simpel træning, hvor man ikke behøves at være hverken Messi eller Laudrup, en afslappet holdning til om mor, far eller storesøster er med på banen, og vægter mere at vi er mindst lige så glade når vi går fra banen, som da vi kom. Så hvis der er en lille fodboldspiller derhjemme så kontakt mig endelig. Generalforsamling: afholdes i sognehuset (ved Fodby kirke) tirsdag den 19/3 kl. 19 Vi glæder os til et stort fremmøde! Ivan Christensen Formand Tlf / mail: 6

7 Fest i Fodby GF (ukendt årstal) Fodby Sogns arkivgruppe I arkivgruppen i år er der komme lidt billeder ind af bl.a. Købmanden i Fodby, Bistrupgade 16, Jens Henriksen og hans kone Kirstine Hansen Stenbæksholm. Men vi kunne godt bruge nogle flere materialer, billeder og lignende. Få nu gang i gemmerne. Vi er så gået i gang med alle Frede Lunds papirer, fra Fodbygård og Fodby sogn, desuden skal vi i gang med at putte alle materialer ind i Vej og matrikelnumre. Hvis i har noget så ring til Et eksempel på nogle af Frede Lund papirer: Om Fodby bys Lov og vedtægter fra ca Hvornår denne lov er skrevet ved jeg ikke, men i en landsby hvor man var fælles om mark arbejdet og mange andre ting var det nødvendig af have visse love at rette sig efter. 75% af befolkningen arbejde ved landbruget. Folk blev ikke så gamle, da der ikke fandtes medicin, og man var ikke klar over at det var vigtig at vaske sig og 7

8 at gøre rent, for at undgå smittefare. Mange blev kun år gamle, man giftede sig ikke af kærlighed, men af nødvendighed. I landsbylovene var der meddelelser om hvordan man skulle opfører sig og hvornår man skulle istandsætte gære for at kreaturerne ikke skulle bryde i gennem. De fleste poster i lovene angår markfreden, det hænde at en nabo stjal fra en anden. Uoverensstemmelser mand og mand imellem var almindelig i landsbyerne. Leddene skulle også være lukket, til bestemte tider, ellers skulle man betale bøder. De gjorde man hver gang man overtrådte nogle af lovene. Når fattige døde skulle alle bymændene hjælpe dem i jorden eller fik man også en bøde. En anden bestemmelse var at men en gang om året skulle går rundt og tjekke hvert hus ildsted for at godkende det. Var det ikke godt nok faldt en bøde. I byen var også en bestemmelse om at hvis en mand var syg, skulle man i fællesskab uføret det mangle arbejde. Alt dette og meget mere skulle oldermanden og hans hjælpere, (granerne) holde rede i. De holdt bystævner vedtog og gav besked om angående fællesarbejder, landsbyen love og hvor stor bøde man skulle betale for overtrædelse. Det vil være for omfattende at omsætte hele loven til nudansk, men her er første afsnit. Fodbys lov og vedtægter, som samtlige bymænd skal efterkomme og hvis nogen herefter ikke efterlever nedenstående, skal de af oldermanden og hans folk straffes og pantes. Gud og æren. Om gudsfrygt, sværgen, banden og gudsbespottelse. Først og fremmest for at alting kan begynde lykkeligt og fuldendes, skal alle søge guds hus eller kirken. Både husbonden, hustruen, deres børn og tjenestefolk, så vi flittigt af guds ord kan lærer hvorledes vi i liv og levned kristeligt bedst skal forholde os. Hvis nogen ikke har søgt sin rette sognekirke i 3 søndage uden af have været forhindret af sygdom, eller at have været i sin husbondens ærinde. Ej heller må der være unødigt sværgen og banden iblandt os selv eller vores børn og tyende. Ikke af hellidagens gerning, ikke af modvillighed imod øvrigheden eller andre der haver at befale over os. Hvis dette ikke overholdes, gives bøde her for 1 rdr., 3 mark til de fattige og andre 3 mark til byen, desuden tiltales de efter hvad de har gjort. 8

9 Fodby Sogns Beboerforening Beretning Det forløbne år har ikke været rigt på begivenheder. Man må vel indrømme, at efter skolesagens afgørelse er der indtrådt en vis afmatning. Det var ikke så opløftende. Samtidig har foreningen fået ny formand, som har skullet finde sine ben. I bestyrelsen har vi ad flere gange haft vindmølleproblematikken oppe, men har ikke rigtig været part, da de konkrete forslag ikke har ligget i vores område, selvom de måske vil kaste skygger ind i det. Dette er derfor overladt til enkeltpersoner Kommunen har efterspurgt kontakter omkring områdets gadekær / branddamme. Anledningen har utvivlsomt været, at kommunen gerne vil slippe med en formel forpligtelse til at holde dem vedlige. Vi har spurgt rundt i området om hvilke behov der har været for oprensning mv. Løsningerne har været forskellige, da vilkårene har været uens i de enkelte landsbyer. Endelig har vi diskuteret foreningens fremtid. Beboerforeningen dækker geografisk det samme område som Lokalrådet. På den led er vi i en usædvanlig position, idet de øvrige lokalråd i kommunen dækker væsentligt større områder. I lyset af den dobbeltdækning synes vi, at arbejdet skal overgå til lokalrådet, som på sin side bør styrkes ved at der gøres en større indsats for at få medlemmer i bestyrelsen fra alle de områder af sognet. Der hvor der så ikke er lokale landsbyforeninger kan man jo så opfordre til, at man finder sammen om de sager, der er helt lokale. Det er i hele denne debat nok også væsentlig at fastholde, at Fodby sogn er tæt på Næstved. At området derfor indeholder mange interesser. Vi bor her af forskellige årsager. Nogle har deres virke på stedet, andre pendler til byen eller længere væk. Vi er en derfor en 9

10 blanding af et landområde og en forstad. Dette har betydning både, når der skal findes fælles fodslag, og når der skal ønskes og kræves af fællesskabet. Vi må jo erkende, at tiden er ikke just på landområdernes side. Skal der derfor ske noget må det komme fra os selv. Vores nærhed til byen gør det måske vanskeligere end så mange andre steder. Derfor kan det være en god ide at samle kræfterne i Lokalrådet. Flemming Olsen Formand Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Fodby Sogns beboerforening, Mandag den kl I Fodby Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. a. Forslag fra bestyrelsen om nedlæggelse af foreningen b. Forslag fra bestyrelsen om anvendelse af foreningens formue 5. Evt. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter. 6. Evt. Valg af revisor og revisorsuppleant. 7. Eventuelt. Flemming Olsen / formand Beboerforeningen 10

11 Fodby Menighedsråd For snart en måned siden, den 2. februar var det Kyndelmisse, hvor en gammel regel siger at halvdelen af vinteren er gået. Det er da også helt tydeligt at dagene er blevet længere og lysere dejligt! Nyt om Sognegårdens legeplads Det har efterhånden trukket noget i langdrag, men nu lysner det. Den kommunale byggetilladelse er snart i hus, men projektet skal i nabohøring, så arbejdet med etablering starter først i løbet af foråret. Der har været lidt kritik vedr. manglende information om projektet, men det har lokalrådet lovet at råde bod på et andet sted her i bladet. Hjemmesiden Der har været problemer opdatering af hjemmesiden, men vi vil nu prøve at gøre det bedre. Sogn. dk En nyskabelse, hvor du kan gå ind og søge på din egen eller andre kirker, og finde oplysninger om gudstjenester og andre arrangementer. Gudstjenesteaftale Karrebæk og Fodby Menighedsråd er blevet enige med Jakob Grandjean, om en permanent aftale, vedr. fordeling af de faste gudstjenester i pastoratet. Den eneste ændring, i forhold til den førsøgsordning som har fungeret i flere år, er at vi kun ønsker at der skal være 1 gudstjeneste i pastoratet på de højhellige dage. Det er noget Biskoppen skal godkende. Langfredag den 29 marts kl En særlig gudstjeneste med De Ni Læsninger, som er en musikgudstjeneste hvor der gennem ni bibeltekster fortælles om syndefaldet, Guds udvælgelse og frelse, sådan som den udspilles i den bibelske historie. Traditionen med De Ni Læsninger stammer fra England.Voksenkoret medvirker og forløbet er beskrevet i en annonce i bladet. Spagettigudstjeneste den 2 maj kl Nu Skal det prøves - også i Fodby Forløbet bliver at vi mødes i Kirken til en meget kort og børnevenlig andakt; hvorefter der serveres aftensmad i Sognegården. Hele arrangementet forventes at vare time. Det er et tilbud til alle i Sognet, og det er gratis, men af praktiske hensyn vil vi bede jer om tilmelding på mail: med angivelse af antal børn og voksne, senest den 27. april. Konfirmation 11

12 Den 14. april er der konfirmation i Fodby Kirke. Der er ikke mange konfirmander i Fodby Sogn i år; bl. a. fordi 3 konfirmandfamilier har løst sognebånd ud af sognet. Det er deres ret, men ærgerligt for Fodby Sogn! 2. Pinsedag Menighedsrådene og Jakob er også blevet enige om, at pastoratet deltager i fællesgudstjenesten i Gunderslevholm Park 2. Pinsedag kl Det er et arrangement hvor ca. 18 kirkesogne deltager. Sogneudflugt 2013 Se annonce På menighedsrådets vegne Palle Brushøj Fodby Kirkesogns sommerudflugt 2013 Tirsdag den 28. maj går turen til Frederiksværk. Først skal vi besøge Vinderød kirke og kirkegård, hvor vi får er guidet rundvisning på en meget interessant kirkegård. Dernæst besøger vi selve Frederiksværk, som er kendt for tidligere virksomheder som Stålvalseværket, Hærens Krudtværk og kanonstøberiet. Det er efter sigende en meget spændende by og et yndet turistmål. Frokost og eftermiddagskaffe indtages på Hotel Frederiksværk. Turen starter kl 8.00 fra P-pladsen ved Fodby Kirke, og der forventet hjemkomst igen kl Praktiske oplysninger Max deltagere : 55prs Fodby sogns beboere har 1. prioritet, og derefter tidligere beboere fra Fodby Sogn. Egenbetaling på 100 kr betales ved eftermiddagskaffen. Tilmelding senest den 13. maj til Kirsten Nielsen på mail: eller tlf

13 13 FODBY FORSAMLINGSHUS Bankospil Afholdes onsdage i lige uger kl Dørene åbnes kl De fleste gevinster er kødgevinster, men der er også pengegevinster, hvoraf den største er på 800 kr, og yderligere mulighed for 500 kr. i puljespillet. Der er et godt og billigt cafeterie. Efterlysning Der mangler hjælpere i køkkenet til bankospillet, og hvis du har lyst til at være med, så kontakt Palle på mail : Dilettant i forsamlingshuset Stykket hedder - Svangstrups letlevende dame - og drejer sig om en københavnerinde, der vil åbne en klinik i en nedlagt landbrugsejendom. Nå ja, vi må vente og se hvordan det går. Datoerne for forestillingerne er: Generalprøve d. 8. marts kl , hvor der serveres kaffe. Pris kr. 125,- Man har mulighed for at bestille smørrebrød. Premiere d 9. marts kl , hvor der serveres husets festplatte og siden kaffe. Pris kr. 225,- Grande Finale d. 16 marts kl.18 30, hvor der serveres 2 retter mad med efterfølgende kaffe. Efter forestillingen spilles der op til dans. Pris kr. 275,- Biletter kan købes hos : Sonja Hansen, tlf LOPPEMARKED Loppemarkedet 2013 er fastsat til lørdag d.7.sep Markedet afholdes igen i år i Fodby Sognegård. Indsamling er allerede i gang, og vi afhenter effekter hele året. Ønsker man at bidrage med effekter, kontakt: Ole Madsen - tlf eller Sv. Ejner Hansen tlf V.H. Ole M. Høstfest Forsamlingshusets høstfest er i år den 28 september. Generelt : Jordvarme og solfangeranlægget er installeret og forsyner nu forsamlingshuset med varme og varmt vand. Solfangerne har været i gang nogle enkelte solskinsdage, og anlægget ser i det hele taget ud til at fungere tilfredsstillende. I løbet af nogle måneder kan vi danne os et overblik vedr. økonomien.der er endnu ikke sat

14 varmemålere op på radiatorerne, men det sker snart, og det vil bevirke at vi kan se hvordan varmeforbruget er i henholdsvis viceværtens lejlighed, og resten af forsamlingshuset. Isoleringstilstanden af primært gulve-varmerør i gulve-sokkel, og lejligheden bliver snarest undersøgt igen ved en thermografering. Så snart frosten er slut lægges der nye fliser på gangen foran forsamlingshuset. Der skal lægges et toplag af knust asfalt på den nye p-plads når foråret kommer, og her i foråret bliver lyset på pladsen lavet færdigt. Husets økonomi er god, med et overskud i 2012 på kr. Politikerne i kulturudvalget i Næstved Kommune har efterlyst udviklingsprojekter fra forsamlingshuse m.m.! projekter som der ønskes økonomisk støtte til, og som de kan have liggende i klar i skuffen, når der kommer nogle penge forbi. Derfor går vi nu i gang med projekteringen af et kombineret køkken og toiletprojekt, hvor det nuværende køkken og de nuværende toiletter skal sammenlægges til en ny toiletafdeling, og der skal så laves en ny udbygning i køkkengården til et nyt køkken. Ud over dette projekt er der også behov for nye tagrender, og en opfriskning af facaderne. På bestyrelsens vegne Palle Brushøj 14 Fodby Forsamlinghus i solskin

15 Kontaktliste Fodby Lokalråd Formand Kasper Nielsen Bistrupvej 8, 4700 Næstved Telefon: Mail: Fodby Menighedsråd Formand Palle Brushøj Telefon: Mail: Fodby GF Formand Ivan Christensen Telefon: Mail: Fodby Beboerforening Formand Flemming Olsen Telefon: Mail: 15

16 Vigtige datoer i Fodby Sogn 25/2, Generalforsamling i forsamlingshuset for Beboerforening & lokalråd kl. 19 8/3, Dilettant i Forsamlingshuset, Generalprøve kl. 19 9/3, Dilettant i forsamlingshuset, Premiere kl /3, Dilettant i forsamlingshuset, Grande Finale kl /3, Generalforsamling i Fodby GF, kl. 19 i Fodby sognehus 2/5, Spagetti gudstjeneste i Fodby kirke, kl /5, Fodby Kirkesogns sommerudflugt, kl. 8 10/8, Deadline for indlæg til Fodnoten 7/9, Loppemarked i Fodby forsamlingshus, kl /9, Høstfest forsamlingshuset Onsdag i lige uger, Bankespil i Fodby Forsamlingshus Hvis du kender til et arrangement som skal med i Fodnoten, så send det til Næste deadline er primo august

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Fodby Sogne & kirkeblad November

Fodby Sogne & kirkeblad November Fodby Sogne & kirkeblad November 2014 Nyt om: Fodby kirke er blevet kalket udvendigt og fremstår næsten ny. FODBY MENIGHEDSRÅD FODBY LOKALRÅD FODBY FORSAMLINGSHUS SAMVÆRSHAVEN I FODBY KOMMENDE ARRANGEMENTER

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Fodnoten August. En del af miniholdet i Fodby GF (foto: Fodby GF) Nyt om:

Fodnoten August. En del af miniholdet i Fodby GF (foto: Fodby GF) Nyt om: Fodnoten August 2013 En del af miniholdet i Fodby GF (foto: Fodby GF) Nyt om: FODBY LOKALRÅD FODBY GYMNASTIKFORENING FODBY SOGNS ARKIVGRUPPE FODBY MENIGHEDSRÅD FODBY FORSAMLINGSHUS VINDMØLLER VED SALTØ

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter:

Dagsorden ifølge vedtægter: Enderslev Bylau Afholdt ordinær generalforsamling Onsdag den 3. februar 2010 kl. 19.00 i Garagen på Kærvej 4 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab v. kassereren

Læs mere

Referat af åbent bestyrelsesmøde d. 3 September 2013 i Fodby Sognegård. 12 fremmødte, heraf 3 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden:

Referat af åbent bestyrelsesmøde d. 3 September 2013 i Fodby Sognegård. 12 fremmødte, heraf 3 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: Referat af åbent bestyrelsesmøde d. 3 September 2013 i Fodby Sognegård 12 fremmødte, heraf 3 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1: Referat fra sidste møde 2: Økonomi, Per 3: Samværshaven, opdatering 4: Vindmøller

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Viggo Krogstrup som dirigent.

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Thyholm Idrætsforening

Thyholm Idrætsforening Kallerup 9. marts 2010 MØDEREFERAT Dato: 3. marts 2010 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Fodby Sogne & kirkeblad August 2014

Fodby Sogne & kirkeblad August 2014 Fodby Sogne & kirkeblad August 2014 Nyt om: Tegning af Fodby kirke (billede fra: bistrupby.dk) FODBY MENIGHEDSRÅD FODBY GYMNASTIKFORENING FODBY SOGNS ARKIVGRUPPE FODBY LOKALRÅD FODBY FORSAMLINGSHUS SAMVÆRSHAVEN

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub Holger indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 11. februar 2017 kl. 10.00 i Slangerup

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Fodnoten September 2011

Fodnoten September 2011 Fodnoten September 2011 Den lokalhistoriske arkivgruppe Med nyt fra; Fodby Lokalråd Den nye Margretheskoles bestyrelse Fodby Gymnastikforening Fodby Sogns Beboerforening Fodby Menighedsråd Fodby Forsamlingshus

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Krejbjerg - Nyt April 2015

Krejbjerg - Nyt April 2015 Krejbjerg - Nyt April 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FÆLLESSPISNING Fredag, den 17. april kl. 18.30 er der forårsfællesspisning i Krejbjerg Forsamlingshus. Madholdet er i forårshumør

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær bestyrelsesmøde Tirsdag den 1. februar 2005 kl. 19.00. i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Tilstede var: Palle, Alex, Poul, Jens Otto, Ivan,

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV)

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) Forslag de unge sætter sig med Christina og planlægger aktiviteter, mens de gamle tager alt det

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

28. ÅRGANG NR 1 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN FEBRUAR 2017

28. ÅRGANG NR 1 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN FEBRUAR 2017 28. ÅRGANG NR 1 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN FEBRUAR 2017 WWW:JARUN.DK Kom til Borgermøde om projekt Kulturturisme i den Sydøstlige del af Lolland kommune du kan være med Onsdag den 1 marts kl. 19.00-21.30

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Resumé af referatet fra generalforsamling Læs hele referatet på www.beringsminde.dk Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19.00 afholdte Grundejerforeningen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Afstemning for alle husstande i Visse Egnsplanvej og Visse

Afstemning for alle husstande i Visse Egnsplanvej og Visse Afstemning for alle husstande i Visse Egnsplanvej og Visse I øjeblikket er nye vejanlæg i Aalborg Syd sendt ud i debat og deriblandt også Egnsplanvej, som kommer til at få indvirkning på borgerne fra Visse

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Tirsdag, den 6. marts 2007 kl. 19.00 i det store lokale, Kammerrådensvej 15, Hørsholm Dagsorden i henhold til vedtægternes 12:

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Bestyrelsens beretning Først gennemgås bestyrelsens beretning og efterfølgende gennemgås projektet med altanskurene.

Bestyrelsens beretning Først gennemgås bestyrelsens beretning og efterfølgende gennemgås projektet med altanskurene. Referat af Lejerbos beboermøde d. 12. april 2011 i AKBs beboerhus 52 fremmødte husstande. Referent: Hanne Bine. John T bød velkommen. JohnT spurgte om det var i orden at formanden Ann Berthelsen fra afd.331

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015.

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. 1. Møde med fest udvalg Rindsholm 2. Tanja Barsel, Anette Ærbo sup. Mail tlf. Rettes på virs, rep. landsbyrådet? 3. Evaluering fællesspisning 4. Status

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Valg af dirigent Henning blev valgt som dirigent. Der var 16 fremmødt til generalforsamlingen. Ole Quistgaard (formand) blev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 20-11-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 20-11-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 20. november 2014 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet

Læs mere

25 årgang nummmer 2 1. juni 2014. Bladets indhold. I kirkerne. Broen side 11

25 årgang nummmer 2 1. juni 2014. Bladets indhold. I kirkerne. Broen side 11 25 årgang nummmer 2 1. juni 2014 Side 2 konfirmation 2015 Side 3 Kirkelig Vejviser Side 4 Kirkecafe og udflugter Side 5 Pinsedag og Sct. Hansaften Side 6 og7 Gudstjenester og aktiviteter I kirkerne Bladets

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening

Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening 1. Navn og hjemsted Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening 2830 Virum 2. Formål a. Foreningen har til formål at sikre borgernes, virksomhedernes,

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere