Digital fuldautomatisk blodtryksmåler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital fuldautomatisk blodtryksmåler"

Transkript

1 Garantibevis Tak fordi du har valgt et ORON produkt. Dette produkt er konstrueret af højkvalitets materialer, og er fabrikeret med omhu. Det er designet til at tilfredsstille dig, forudsat at det benyttes korrekt, og opbevares som beskrevet i instruktionsmanualen. Dette produkt har en garanti fra ORON i en periode på 2 år fra købsdatoen. Konstruktion, udførsel og materialer er garanteret af ORON. I garantiperioden vil ORON, uden at tage betaling for arbejdsløn eller reservedele, reparere produktet eller defekte dele. Garantien dækker kun apparater købt i Europa, Rusland og andre CIS lande, ellemøsten eller Afrika. Garantien dækker ikke følgende: Transportomkostninger eller risiko ved transporten. Reparationsomkostninger for en foretaget reparation eller for dele foretaget hos en uautoriseret reparatør. Skal der foretages garantiservice, henvend dig venligst til forhandleren, hvor produktet blev købt. Periodiske check, vedligeholdelse og reparation. Fejl eller brug af tilbehør eller andre genstande som ikke passer til apparatet, medmindre det udtrykkeligt er garanteret herover. Omkostninger fremkommet ved en ikke accepteret klage (disse vil blive opkrævet). Skade af enhver art, inklusive menneskelig, ved uheld eller ved forkert brug. Reparation eller udskiftning under garantien giver ikke forlængelse eller fornyelse af garanti-perioden. Der ydes kun garanti hvis hele produktet returneres sammen med garantikortet samt originale faktura/kassebon udstedt til forbrugeren af forhandleren. Garantikortet skal være fuldt udfyldt, og ORON forbeholder sig ret til at nægte garantiservice, hvis der gives uklare informationer. Produkt Type/odel: Produktets serienummer (på bagsiden af apparatet): Forhandlerens stempel/adresse på forhandleren samt dato for købet: Detaljer omkring fejl: Navn: Adresse: ORON kundeservice bliver ejeren af alle udskiftede dele eller enheder. Forhandler: ediq Danmark A/S. Telefon / Digital fuldautomatisk blodtryksmåler /m in. DATE/TI E Varenummer Brugervejledning

2 Vigtig information for brugere Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk udstyr) ærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding. Bortskaffelse af dette produkt og brugte batterier skal udføres i overensstemmelse med de nationale love og forskrifter for bortskaffelse af elektroniske produkter. Dette produkt indeholder ingen farlige substanser. /m in. DATE/TI E Introduktion Omron måler blodtrykket simpelt og hurtigt på overarmen, uden at anvende stetoskop. De målte værdier gemmes i apparatets hukommelse. Omron leveres komplet med en manchet, der passer til arme med en omkreds mellem 22 og 42 cm (voksen og stor voksen) Vigtig information om Elektro agnetisk Compatibilitet (EC) ed det øgede antal elektroniske apparater som PC er og mobiltelefoner kan apparater i brug være følsomme over for interferens fra andre apparater. Elektromagnetisk interferens kan resultere i unøjagtig funktion og resultere i en potentiel usikker og farlig situation. edicinsk apparatur bør heller ikke interfere med andre apparater. For at regulere kravene for EC (Electro agnetitic Compatibilitet) med ønsket om at undgå en usikker produkt-situation, er IEC standarden blevet implementeret. Denne standard definerer niveauerne for immunitet overfor elektromagnetisk interferens samt det maksimale niveau for elektromagnetisk udstråling fra medicinske apparater. Dette apparat, som er fremstillet af Omron Healthcare, er i overensstemmelse med IEC standarden for såvel immunitet og udstråling. Uanset dette skal følgende sikkerhedsforanstaltninger følges: Anvend ikke mobiltelefoner (på cellebasis) og andre apparater, der genererer kraftigt elektrisk eller elektromagnetisk felt tæt på det medicinske apparat. Dette kan resultere i unøjagtig funktion og resultere i en potentiel usikker og farlig situation. Det anbefales at holde en sikkerhedsafstand på minimum 7 meter. Kontroller korrekt funktion af apparatet hvis denne afstand ikke overholdes. Yderligere dokumentation i overensstemmelse med IEC :2001 kan rekvireres hos Omron Healthcare Europe ved at besøge Indholdsfortegnelse: 1. Vigtige instruktioner for at opnå en meningsfyldt blodtryksmåling Beskrivelse af apparatet Klargøring af apparat, isætning af.batterier Anvendelse Hukommelsesfunktion Opbevaring Fejl, årsag og afhjælpning Vedligeholdelse og reservedele Tekniske data Generel information om blodtryk

3 Skema til Deres blodtryksmålinger Dato Tidspunkt Systolisk Diastolisk Puls for måling (øverste værdi) (nederste værdi) 1. Vigtige informationer for at opnå en meningsfyldt blodtryksmåling Generelt Denne vejledning indeholder vigtig information om korrekt anvendelse af Omron blodtryksapparat. Følg denne vejledning for at undgå forkerte måleværdier, skader eller beskadigelse af apparatet Omron er ikke egnet til måling af frekvensen på pacemakere. Ved graviditet, hjertearytmi (uregelmæssig hjerterytme/hjerteflimmer) og stærk åreforkalkning bør blodtryksapparat kun anvendes i samråd med læge, da tilstandene kan give forkerte målinger. Undgå at spise, drikke (alkohol), ryge, dyrke sport, tage bad eller tage medicin lige før en måling, da dette kan påvirke resultatet. Vær rolig og afslappet før og under blodtryksmålingen. Du må aldrig ændre på den medicindosering, som er ordineret af din læge. Opbevar Omron på et tørt lukket sted med en temperatur mellem -20 C og 60 C. Fjern batterierne hvis apparatet ikke skal anvendes i en længere periode (over 3 måneder). Hvis netadapter (transformator) anvendes, skal batterierne forblive i apparatet. Anvendelse af både netadapter og batterier vil forlænge batteriernes levetid. Tag ikke dit blodtryk mens du kører bil, dette kan resultere i forkerte resultater. Foretag altid målingen på samme arm. Placer manchetten på armen før målingen startes. Vigtigt Kun Omron specialmanchet kan anvendes til dette apparat, andre typer manchetter må ikke anvendes. Apparatet må kun anvendes ved en temperatur mellem 10 C og 40 C. Anvend ikke apparatet hvis der i omgivelserne er kraftige vibrationer eller rystelser, elektrisk støj samt ætsende luftarter. Blodtryksmåling må ikke foretages i direkte sollys. Hold bærbare- og mobiltelefoner mindst 5 meter væk under målingen. Anbring manchetten direkte på armen, ikke ovenpå ærme eller andet tøj. Undgå at folde (kinke) eller mase manchetten og luftslangen. Undgå at apparatet falder på gulvet. Råd ved anvendelse Det anbefales at tjekke blodtrykket mindst to gange dagligt, om morgenen før morgenmaden og om aftenen når du kommer hjem fra arbejde, eller som anbefalet af din læge. Blodtrykket skal måles før indtagelse af eventuelle antidepressive midler. Afmonter ikke luftslangen fra apparatet. 16 1

4 2. Beskrivelse af apparatet B D L /m in. K DATE/TI E A C F E H Overdreven brug af salt angel på fysisk træning Genetisk disponeret eller nedarvet Andre sygdomme, f.eks. nyresygdomme eller endokrine forstyrrelser Blodtryksmåling Ved at måle dit blodtryk med jævne mellemrum kan det hjælpe dig til at opdage et eventuelt forhøjet blodtryk i tide, og til at få den korrekte medicinske behandling. Den oscillometriske målemetode bestemmer dit blodtryk ved at måle pulsbølgernes trykvariationer. Da blodtrykket varierer gennem dagen (se skemaet), bør det altid måles på samme tid hver dag, for at sikre, at målingerne er helt sammenlignelige. Hos lægen kan nervøsitet og spænding forårsage, at blodtrykket er højere end i hjemlige omgivelser. Dette er almindeligt kendt som hvidkittelsyndrom eller hvidkittelskræk. Behandling af højt blodtryk Hvis dit blodtryk, ved gentagne målinger over flere dage, viser høje værdier på og lave værdier på 90 95, bør du kontakte lægen for medicinsk undersøgelse. Du kan hjælpe lægens medicinske behandling på følgende måde: Tab dig og nedsæt dit kolesteroltal ved at reducere kalorierne og fedtet i din mad. Skær ned på de animalske fedtsyrer og spis mere frugt og grønsager. Nedsæt dit alkoholforbrug. Nedsæt saltforbruget; det tyske selskab for at bekæmpe højt blodtryk anbefaler max. 6g (1 teskefuld) salt pr. dag. Stop med at ryge. otioner regelmæssigt. Kontroller dit blodtryk jævnligt. G J A. Display, blodtryk B. Display, puls, dato og tidspunkt C. Hukommelsesknapper ( ) D. Indstilling af dato og tid E. Start ( ) knap F. Tænd/sluk (O/I) knap G. anchet H. Luftslange J. Forbindelsesled til luftstik K. Stik til luftslange L. Batterirum Øverste kurve: Systolisk blodtryk Nederste kurve: Diastole blodtryk Tidspunkt på dagen Eksempel: Variationer i løbet af en dag (mand, 35 år) 2 15

5 10. Generel information om blodtryk 3. Klargøring af apparat, isætning af batterier Blodcirkulation Blodets cirkulation er ansvarlig for forsyning af ilt til hele kroppen. Blodtryk er blodets tryk på arterievæggene. Den systole blodtryksværdi (det høje blodtryk) repræsenterer det tryk, der opstår ved sammentrækning af hjertemusklen. Den diastole blodtryksværdi (det lave blodtryk) repræsenterer det tryk, der er ved afslappet hjertemuskulatur. Klassifikation af blodtryk Verdens Sundheds Organisationen (WHO) og det Internationale Selskab for Hypertension (ISH) har udviklet en klassifikation af blodtryk, som vist i skemaet. Denne klassifikation er baseret på blodtryksværdier, som er målt på siddende personer. ålingerne er foretaget i hospitalsambulatorier. Helbred og blodtryk Forekomsten af hypertension øges med alderen. Herudover er der andre faktorer, som påvirker blodtrykket: angel på motion, for høj fedtprocent og høje kolesteroltal (LDL), som sætter sig på indersiden af blodårene, og reducerer fleksibiliteten i disse. Hypertension fremskynder arteriel sklerose, som kan føre til meget alvorlige lidelser, som f.eks. hjerteslag og myocardie-infarkt (hjerteinfarkt). Derfor er det vigtigt at kende sit blodtryk og at det ligger inden for normalområdet. Blodtrykket varierer fra minut til minut gennem hele dagen. Derfor er det vigtigt at foretage målinger regelmæssigt for at finde det gennemsnitlige blodtryk. Symptomer på højt blodtryk an kan have for højt blodtryk gennem lang tid uden at det bliver opdaget, da der ofte ikke er nogen synlige symptomer. Følgende kan være årsag til for højt blodtryk: Overvægt Højt kolesteroltal Rygning Højt alkoholforbrug Stress og stærke følelsesmæssige oplevelser Systolisk blodtryk () Svær hypertension 180 oderat hypertension 160 ild hypertension 140 Normal systolisk værdi 130 Normalt blodtryk 120 Optimalt blodtryk I henhold til WHO/ISH blodtryks klassifikation Diastolisk blodtryk () 3.1. Isættelse af batterier 1. Skyd dækslet af i pilens retning. B D /m in Kontrolfunktioner DATE/TI E A. Display, systolisk og diastolisk blodtryk B. Display, puls, dato og tid C. Hukommelsesfunktion ( ) D. Indstiling af dato og tid E. Startknap ( ) F. Tænd/sluk knap (O/I) 2. Isæt 4 batterier type AA (LR06) som vist på symbolerne i batterirummet og skub dækslet på plads. VIGTIGT! Anvend 4 identiske 1,5V batterier type AA (LR06). A C F E 14 3

6 3.3 Indstilling af dato og tid Første gang der tændes for apparatet fremkommer fabrikkens indstilling af dato og tid ( /1-2003). Efter indstilling vil den aktuelle dato og tid fremkomme. NB! Anvend den gråtonede funktion ved udførelse af instruktionen. STAR T STAR T 1. Tænd for apparatet ved at trykke på (O/I) knappen AP STAR T AP STAR T STAR T 2. Tryk på date/time set knappen i 2 sekunder for at gå videre til indstilling af årstal. VIGTIGT! Anvend eventuelt en spids genstand til at aktivere knappen. 3. Indstil årstallet ved at trykke på hukommelsesknapperne ( ) op eller ned. VIGTIGT! Ved at holde knapperne nedtrykket skifter tallene hurtigt op eller ned. Hvis displayet når 2030, vil det automatisk skifte til Tryk igen på date/time set knappen for at gå videre til indstilling af dato. STAR T 8. Vedligeholdelse og reservedele Rengøring Anvend en blød, tør klud til at fjerne eventuelle pletter fra Omron apparatet. Anvend kun en blød, opvredet klud til at rengøre apparat og manchet. VIGTIGT! Anvend ikke rensebenzin, fortynder eller andre lignende produkter! VIGTIGT! Vask ikke manchetten! Forsøg ikke at reparere apparatet selv. Hvis der opstår en defekt skal du kontakte Kirudan eller nærmeste forhandler. Kalibrering Det anbefales at indsende apparatet til serviceeftersyn hvert andet år, for at sikre korrekt funktion og nøjagtighed. Indsend apparatet til Kirudan eller nærmeste forhandler. Udskiftning af manchet Fjern stikket fra apparatet og monter det på den nye manchet. anchet varenummer Tekniske data Produktnavn Omron automatisk digital blodtryksmåler odel Display LCD digitalt display åleområde Blodtryk Puls min. Nøjagtighed Blodtryk Puls +- 5% af den viste måling Oppustning Automatisk med elektrisk pumpe (Fuzzy kontrol) Luftudsivning Automatisk med kontrolventil Trykmåling Elektrostatisk kapacitets trykmåler Hukommelse (emory) 90 målinger Strømtilførsel 4 Alkaline batterier type AA (LR06), Kirudan varenummer eller Netadapter Kirudan varenummer Batteri levetid Nye batterier holder til ca. 300 målinger Anvendelsestemperatur/ 10 C til 40 C luftfugtighed 30% til max. 85% relativ luftfugtighed Omgivelser under måling Anvend ikke apparatet hvis der i omgivelserne er kraftige vibrationer eller rystelser, elektrisk støj m.v. Opbevaringstemperatur/ -20 C til 60 C Luftfugtighed 10% til 95% relativ luftfugtighed Vægt Apparat ca. 400g uden batterier, manchet ca. 130g Ydre mål Apparat ca. 165 x 73 x 110 mm (BxHxD). anchet ca. 150 x 582 mm (BxL), armomfang 22 til 42 cm Tilbehør anchet, opbevaringæske, brugervejledning og garantikort Ekstra tilbehør Netadapter varenummer Note Omron forbeholder sig ret til tekniske ændrinringer Udskiftning af batterier Fjern de udslidte batterier fra batterirummet og indsæt 4 nye ens batterier type AA (LR06). Batterier varenummer På baggrund af de høje firmakvalitetsstandarder, betragter Omron apparatet som et ikke servicekrævende apparat, idet udskiftning af de højteknologiske komponenter vil kræve en efterfølgende omhyggelig kalibrering. 4. Anvend hukommelsesknapperne ( ) og date/time set knapperne til efter tur at indstille dato, time og minut. 4 = Type B CE 0197 Producent Omron Healthcare Co., Ltd. 24, Yamanouchi Yamanoshita-cho, Ukyo-ku, Kyoto, Japan EU kontor Omron Healthcare Europe B.V., Kruisweg 577, NL-2132 NA Hoofddorp, Holland Dette apparat opfylder kravene i EU direktiv 93/42 EEC (direktiv for edicinsk Udstyr). Dette blodtryksapparat er fremstillet i overensstemmelse med den Europæiske standard EN1060, omhandlende ikke invasive blodtryksapparater del 1; Generelle krav samt del 3; Supplerende krav vedrørende elektromedicinske blodtryks målesystemer. 13

7 7. Fejl, årsag og afhjælpning 3.4. Tilslutning af manchet Indikation Fejl Årsag Afhjælpning Fejl under op- Bevægelse Gentag måling, hvis nødvendigt blæsning af holdes startknappen nede for manchet manuel opblæsning P DATE/TI E Bevægelse, lyd Følg denne brugervejledning, Korrekt måling anchetten er anbragt forkert gentag målingen ikke mulig Start knappen er holdt nede i mere en 3 sekunder anchetten er utæt Tjek at stikket er korrekt tilsluttet eller udskift manchetten /m in. Trykket i manchetten er for højt Følg denne brugervejledning, gentag målingen Fejl ved hukommelsesfunktionen Indsend apparatet til Kirudan, eller nærmeste forhandler P. Stik til luftslange 1. Indsæt manchettens stik i apparatet, vær opmærksom på, at stikket sidder korrekt. Lav strøm Batterierne er flade eller Isæt 4 nye ens batterier, helt brugt op følg brugervejledningen Display er Netadapter er ikke sat i Tilslut netadapter, følg tomt stikkontakt brugervejledningen 3.5. Anbringelse af manchet Ingen data i hukommelsen Netadapter ikke sat i Tilslut netadapter stikkontakt. 1-2 cm Opbrugte batterier Isæt nye batterier Det viste blodtryk er usand- Forkert foretaget måling Følg brugervejledningen, synligt, lavt eller højt gentag målingen 1. Fjern tøjet fra overarmen, målingen skal foretages på den bare arm. VIGTIGT! Hvis ærmet rulles op, vær sikker på, at det ikke lukker for blodtilførslen! VIGTIGT! anchetten må ikke pustes op, hvis den ikke sidder på armen. 2. Åben manchetten med din højre hånd og anbring den på din venstre overarm. VIGTIGT! anchetten skal anbringes 1-2 cm over albuebøjningen på indersiden af armen (som vist på tegningen). 12 5

8 6. Opbevaring VIGTIGT! Det grønne stykke på manchetten skal dække over overarmsåren på indersiden af armen. VIGTIGT! Luftslangen placeres som vist i forlængelse af langfingeren. VIGTIGT! Hvis manchetten placeres på højre arm placeres luftslangen under albuen og parallelt med lillefingeren, som vist på tegningen.. 1. Fold forsigtigt luftslangen ind i manchetten. NB! Afmonter ikke luftslangen fra apparatet! 2. Anbring apparat og manchet i opbevaringsæsken. 1. Luk manchetten med velcrolukningen Vær opmærksom på at manchetten sidder tæt om armen uden at klemme. Fjern batterierne hvis apparatet ikke skal anvendes i en længere periode (over 3 måneder). Opbevar Omron i en æske eller karton på et tørt og lukket sted i en temperatur mellem -20 C og 60 C. 4. Anvendelse 4.1. Symboler i display Q R W X U S T V Y Z Q Systolisk blodtryk i R Diastolisk blodtryk i S Hjertesymbol: Blinker måling er i gang lyser konstant måling er foretaget T Batteri indikator: Batterier er flade eller opbrugte U Opblæsning af manchet: anchet fyldes og måling starter V Udluftning af manchet: åling er færdig og manchetten tømmes for luft W Hukommelse: Gemte målinger vises X Gennemsnit: Gennemsnit af de sidste 3 målinger vises Y Puls: Hjerteslag pr. minut Z Dato/tid 6 11

9 VIGTIGT! Der skal gå minimum 3 minutter mellem 2 gennemførte målinger. 3. Tryk på hukommelsesknapperne ( ) for aflæsning af sidste og foregående målinger. Tryk på tænd/sluk (O/I) knappen for at slukke apparatet. NB! I displayet vises skiftevis dato og tidspunkt for målingen! NB! Hold hukommelsesknapperne ( ) nedtrykket for hurtigt skift mellem målinger! 1. Sid behageligt og slap af under målingen. Fødderne skal hvile fladt på gulvet og armene hvile behageligt på bordet, om nødvendigt kan anvendes en pude. 2. Hvil armen med håndfladen opad. VIGTIGT! anchetten skal være i hjertehøjde under målingen Slet målinger i hukommelse 1. Tryk på tænd/sluk (O/I) knappen for at tænde for apparatet. VIGTIGT! Vent til der i displayet vises et 0 samt hjertesymbol! 3. Tryk på tænd/sluk (O/I) knappen VIGTIGT! Vent til at der i displayet vises et 0 samt hjertesymbol! VIGTIGT! Fjern ikke manchetten under opblæsning! AP 2. Tryk samtidig på hukommelsesknappen ( ) og Start knappen ( ) for at slette hukommelsen. NB! Tryk først på hukommelsesknappen. Hvis der først trykkes på startknappen startes indblæsning af luft i manchetten! VIGTIGT! Alle gemte værdier vil blive slettet! Tryk på tænd/sluk (O/I) knappen for at slukke apparatet. 4. Tryk på start knappen og slip indenfor 3 sekunder. 5. NB! Apparatet opblæser manchetten, hvis det er nødvendigt øger apparatet automatisk trykket med 30 ad gangen! VIGTIGT! Sid stille, bevæg dig ikke og tal ikke! 10 7

10 NB! Vent på automatisk tømning (udluftning) af manchetten. 3. Tryk på tænd/sluk (O/I) knappen for at slukke apparatet. NB! Apparatet slukkes automatisk efter 5 minutter! 5. Hukommelse (emory) 5.1. Visning af tidligere målinger 6. Hvis du ved at dit systoliske blodtryk er mere end 220, skal du holde Startknappen ( ) nedtrykket indtil der i displayet vises en værdi, der er højere end det systoliske blodtryk du forventer. VIGTIGT! Undgå at fylde mere luft i end nødvendigt. Apparatet kan ikke yde et større tryk end 300! 4.2. Aflæs resultatet W X W Hukommelse: Gemte værdier vises. X Gennemsnit: Gennemsnitlig værdi af de sidste 3 målinger vises. 1. Tryk på tænd/sluk (O/I) knappen for at tænde apparatet. VIGTIGT! Vent til der i displayet vises et 0 samt hjertesymbol! DATE/TI E 1. Aflæs værdierne for blodtryk og puls i displayet. 2. Noter værdierne i journalen eller dit blodtrykskort. 2. Tryk på hukommelsesknappen ( ). NB! Et gennemsnit af de sidste 3 målinger vises i displayet! 8 9

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Kan bruges med 3 størrelser manchetter 1 Beskrivelse af apparatet Tolkning af symboler Luftstuds Indstillinger Ur Display Memory/ hukommelse Symboler

Læs mere

Kropsfedtmåler med vægt

Kropsfedtmåler med vægt HBF-511-E_DA.fm Page 1 Friday, December 5, 2008 9:02 AM Før du bruger apparatet Kære kunde, BF511 Kropsfedtmåler med vægt Tak fordi du har købt denne OMRON kropsfedtmåler af høj kvalitet. Med dette udstyr

Læs mere

WatchBP Home S gør screening for atrieflimmer og for højt blodtryk enkelt og nemt. Brugsanvisning

WatchBP Home S gør screening for atrieflimmer og for højt blodtryk enkelt og nemt. Brugsanvisning WatchBP Home S gør screening for atrieflimmer og for højt blodtryk enkelt og nemt. Brugsanvisning DA 1 Microlife WatchBP Home S er verdens førende digitale blodtryksmåler til tidlig opdagelse af atrieflimmer

Læs mere

Professionel blodtryksmåler HBP-1300

Professionel blodtryksmåler HBP-1300 HBP-1300-E main2.book Page -1 Tuesday, April 16, 2013 4:56 PM Professionel blodtryksmåler HBP-1300 Brugsanvisning DA Tak, fordi du har købt et professionelt OMRON blodtryksapparat. Læs denne brugsanvisning

Læs mere

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler 070-2621-00 Rev. A www.spacelabshealthcare.com B R U G E R V E J L E D N I N G Se dokumentationen DETTE SYMBOL BETYDER, AT DU SKAL LÆSE DE MEDFØLGENDE DOKUMENTER

Læs mere

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590 Brugsanvisning Kropsfedtmåler med vægt BF212 All for Healthcare IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A 12K2590 BF212 Kropsfedtmåler med vægt Tak fordi du har købt denne kropsfedtmåler med vægt. Den er beregnet

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning SMARTERE BLODTRYKSMÅLING Brugsvejledning DE Bedienungsanleitung - FR Manuel d utilisation - ES Manual del usuario - IT Manuale d uso - NL Handleiding NO Brukerveiledning - PT Manual do usuário - PL Instrukcja

Læs mere

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose Brugermanual totalkolesterol triglycerid glukose INDHOLD Systemet bag multicare IN 1 multicare IN apparatet 2 Skærmen 3 Billederne på skærmen 3 Målinger 4 Indstilling af apparatet 4 En dråbe blod 6 Afsætning

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet.

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. 334-22174 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. Uanset om Accu-Chek Aviva er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har

Læs mere

Polar FT7 Brugervejledning DANSK

Polar FT7 Brugervejledning DANSK Polar FT7 Brugervejledning DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELE VED DIN POLAR FT7 TRÆNINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Lær din Polar FT7 Træningscomputer at kende... 4 FT7-knapper og menu... 4 Start

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

... den lille, sikre og intelligente cyklus computer

... den lille, sikre og intelligente cyklus computer ... den lille, sikre og intelligente cyklus computer ... Quality Management Voluntary participation in regular monitoring EN ISO13485:2003 + AC:2007 Quality Management Medical Device Directive 93/42/EEC

Læs mere

User guide User guide Dansk

User guide User guide Dansk User guide Dansk DANSK Velkommen AirSense 10 AutoSet og AirSense 10 Elite er ResMeds apparater af højeste kvalitet til automatisk trykjustering og kontinuerligt positivt luftvejstryk (CPAP). ADVARSEL Hele

Læs mere

421D. Brugsanvisning. Distance Meter

421D. Brugsanvisning. Distance Meter 421D Distance Meter Brugsanvisning September 2009 Rev.1, 3/10 (Danish) 2009, 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

SIMA BRUGERVEJLEDNING

SIMA BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SIMA BRUGERVEJLEDNING Se www.scanheat.dk for opdateringer - 1 - Anlægget skal monteres af

Læs mere

BALLANCER BRUGERVEJLEDNING

BALLANCER BRUGERVEJLEDNING BALLANCER BRUGERVEJLEDNING August 2007 Indholdsfortegnelse 1. INDIKATIONER OG KONTRAINDIKATIONER... 1 1.1 INDIKATIONER... 1 1.2 KONTRAINDIKATIONER... 1 2. GENERELT... 3 2.1 HVORDAN KAN MASSAGE PÅVIRKE

Læs mere

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler Brugsanvisning 2011 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. I forbindelse med den tilsigtede anvendelse af det produkt, som er beskrevet i denne

Læs mere

Polar RS300X. Brugervejledning

Polar RS300X. Brugervejledning Polar RS300X Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. KOM I GANG... 4 Lær din Polar RS300X at kende... 4 Knapper på modtageren og menustruktur... 5 Start med grundlæggende indstillinger... 6 Symboler på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

TENStem eco basic er designet til transkutan elektrisk nerve- og muskel stimulering og må ikke anvendes til andre formål.

TENStem eco basic er designet til transkutan elektrisk nerve- og muskel stimulering og må ikke anvendes til andre formål. TENStem eco basic 1 Indholdsfortegnelse Generel information... 3 Kontraindikationer... 4 Symboler og information... 4-8 Anvendelse af TENStem eco basic... 9-11 Oversigt over vigtigt kombinationer... 11

Læs mere

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 94218DK_04 2013-04 ART.NR.: 04010 04020 04030 04040 Monterings- og brugervejledning Centralstøvsugere Tillykke med dit valg af centralstøvsuger Hvis du bruger

Læs mere

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 2 Emballage og indhold 3 Information omkring installationen 4 Instruktion

Læs mere

Paradigm Veo. Brugsanvisning. Version: 06-24-2010 DeviceUG_with_PrinterMarks.xsl Language: da

Paradigm Veo. Brugsanvisning. Version: 06-24-2010 DeviceUG_with_PrinterMarks.xsl Language: da Paradigm Veo Brugsanvisning 2008 Medtronic MiniMed, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bolus Wizard (Bolusguide), CareLink, Dual Wave (Kombineret), Guardian, MiniLink, Paradigm, Quick-serter, Quick-set,

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere