Digital fuldautomatisk blodtryksmåler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital fuldautomatisk blodtryksmåler"

Transkript

1 Garantibevis Tak fordi du har valgt et ORON produkt. Dette produkt er konstrueret af højkvalitets materialer, og er fabrikeret med omhu. Det er designet til at tilfredsstille dig, forudsat at det benyttes korrekt, og opbevares som beskrevet i instruktionsmanualen. Dette produkt har en garanti fra ORON i en periode på 2 år fra købsdatoen. Konstruktion, udførsel og materialer er garanteret af ORON. I garantiperioden vil ORON, uden at tage betaling for arbejdsløn eller reservedele, reparere produktet eller defekte dele. Garantien dækker kun apparater købt i Europa, Rusland og andre CIS lande, ellemøsten eller Afrika. Garantien dækker ikke følgende: Transportomkostninger eller risiko ved transporten. Reparationsomkostninger for en foretaget reparation eller for dele foretaget hos en uautoriseret reparatør. Skal der foretages garantiservice, henvend dig venligst til forhandleren, hvor produktet blev købt. Periodiske check, vedligeholdelse og reparation. Fejl eller brug af tilbehør eller andre genstande som ikke passer til apparatet, medmindre det udtrykkeligt er garanteret herover. Omkostninger fremkommet ved en ikke accepteret klage (disse vil blive opkrævet). Skade af enhver art, inklusive menneskelig, ved uheld eller ved forkert brug. Reparation eller udskiftning under garantien giver ikke forlængelse eller fornyelse af garanti-perioden. Der ydes kun garanti hvis hele produktet returneres sammen med garantikortet samt originale faktura/kassebon udstedt til forbrugeren af forhandleren. Garantikortet skal være fuldt udfyldt, og ORON forbeholder sig ret til at nægte garantiservice, hvis der gives uklare informationer. Produkt Type/odel: Produktets serienummer (på bagsiden af apparatet): Forhandlerens stempel/adresse på forhandleren samt dato for købet: Detaljer omkring fejl: Navn: Adresse: ORON kundeservice bliver ejeren af alle udskiftede dele eller enheder. Forhandler: ediq Danmark A/S. Telefon / Digital fuldautomatisk blodtryksmåler /m in. DATE/TI E Varenummer Brugervejledning

2 Vigtig information for brugere Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk udstyr) ærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding. Bortskaffelse af dette produkt og brugte batterier skal udføres i overensstemmelse med de nationale love og forskrifter for bortskaffelse af elektroniske produkter. Dette produkt indeholder ingen farlige substanser. /m in. DATE/TI E Introduktion Omron måler blodtrykket simpelt og hurtigt på overarmen, uden at anvende stetoskop. De målte værdier gemmes i apparatets hukommelse. Omron leveres komplet med en manchet, der passer til arme med en omkreds mellem 22 og 42 cm (voksen og stor voksen) Vigtig information om Elektro agnetisk Compatibilitet (EC) ed det øgede antal elektroniske apparater som PC er og mobiltelefoner kan apparater i brug være følsomme over for interferens fra andre apparater. Elektromagnetisk interferens kan resultere i unøjagtig funktion og resultere i en potentiel usikker og farlig situation. edicinsk apparatur bør heller ikke interfere med andre apparater. For at regulere kravene for EC (Electro agnetitic Compatibilitet) med ønsket om at undgå en usikker produkt-situation, er IEC standarden blevet implementeret. Denne standard definerer niveauerne for immunitet overfor elektromagnetisk interferens samt det maksimale niveau for elektromagnetisk udstråling fra medicinske apparater. Dette apparat, som er fremstillet af Omron Healthcare, er i overensstemmelse med IEC standarden for såvel immunitet og udstråling. Uanset dette skal følgende sikkerhedsforanstaltninger følges: Anvend ikke mobiltelefoner (på cellebasis) og andre apparater, der genererer kraftigt elektrisk eller elektromagnetisk felt tæt på det medicinske apparat. Dette kan resultere i unøjagtig funktion og resultere i en potentiel usikker og farlig situation. Det anbefales at holde en sikkerhedsafstand på minimum 7 meter. Kontroller korrekt funktion af apparatet hvis denne afstand ikke overholdes. Yderligere dokumentation i overensstemmelse med IEC :2001 kan rekvireres hos Omron Healthcare Europe ved at besøge Indholdsfortegnelse: 1. Vigtige instruktioner for at opnå en meningsfyldt blodtryksmåling Beskrivelse af apparatet Klargøring af apparat, isætning af.batterier Anvendelse Hukommelsesfunktion Opbevaring Fejl, årsag og afhjælpning Vedligeholdelse og reservedele Tekniske data Generel information om blodtryk

3 Skema til Deres blodtryksmålinger Dato Tidspunkt Systolisk Diastolisk Puls for måling (øverste værdi) (nederste værdi) 1. Vigtige informationer for at opnå en meningsfyldt blodtryksmåling Generelt Denne vejledning indeholder vigtig information om korrekt anvendelse af Omron blodtryksapparat. Følg denne vejledning for at undgå forkerte måleværdier, skader eller beskadigelse af apparatet Omron er ikke egnet til måling af frekvensen på pacemakere. Ved graviditet, hjertearytmi (uregelmæssig hjerterytme/hjerteflimmer) og stærk åreforkalkning bør blodtryksapparat kun anvendes i samråd med læge, da tilstandene kan give forkerte målinger. Undgå at spise, drikke (alkohol), ryge, dyrke sport, tage bad eller tage medicin lige før en måling, da dette kan påvirke resultatet. Vær rolig og afslappet før og under blodtryksmålingen. Du må aldrig ændre på den medicindosering, som er ordineret af din læge. Opbevar Omron på et tørt lukket sted med en temperatur mellem -20 C og 60 C. Fjern batterierne hvis apparatet ikke skal anvendes i en længere periode (over 3 måneder). Hvis netadapter (transformator) anvendes, skal batterierne forblive i apparatet. Anvendelse af både netadapter og batterier vil forlænge batteriernes levetid. Tag ikke dit blodtryk mens du kører bil, dette kan resultere i forkerte resultater. Foretag altid målingen på samme arm. Placer manchetten på armen før målingen startes. Vigtigt Kun Omron specialmanchet kan anvendes til dette apparat, andre typer manchetter må ikke anvendes. Apparatet må kun anvendes ved en temperatur mellem 10 C og 40 C. Anvend ikke apparatet hvis der i omgivelserne er kraftige vibrationer eller rystelser, elektrisk støj samt ætsende luftarter. Blodtryksmåling må ikke foretages i direkte sollys. Hold bærbare- og mobiltelefoner mindst 5 meter væk under målingen. Anbring manchetten direkte på armen, ikke ovenpå ærme eller andet tøj. Undgå at folde (kinke) eller mase manchetten og luftslangen. Undgå at apparatet falder på gulvet. Råd ved anvendelse Det anbefales at tjekke blodtrykket mindst to gange dagligt, om morgenen før morgenmaden og om aftenen når du kommer hjem fra arbejde, eller som anbefalet af din læge. Blodtrykket skal måles før indtagelse af eventuelle antidepressive midler. Afmonter ikke luftslangen fra apparatet. 16 1

4 2. Beskrivelse af apparatet B D L /m in. K DATE/TI E A C F E H Overdreven brug af salt angel på fysisk træning Genetisk disponeret eller nedarvet Andre sygdomme, f.eks. nyresygdomme eller endokrine forstyrrelser Blodtryksmåling Ved at måle dit blodtryk med jævne mellemrum kan det hjælpe dig til at opdage et eventuelt forhøjet blodtryk i tide, og til at få den korrekte medicinske behandling. Den oscillometriske målemetode bestemmer dit blodtryk ved at måle pulsbølgernes trykvariationer. Da blodtrykket varierer gennem dagen (se skemaet), bør det altid måles på samme tid hver dag, for at sikre, at målingerne er helt sammenlignelige. Hos lægen kan nervøsitet og spænding forårsage, at blodtrykket er højere end i hjemlige omgivelser. Dette er almindeligt kendt som hvidkittelsyndrom eller hvidkittelskræk. Behandling af højt blodtryk Hvis dit blodtryk, ved gentagne målinger over flere dage, viser høje værdier på og lave værdier på 90 95, bør du kontakte lægen for medicinsk undersøgelse. Du kan hjælpe lægens medicinske behandling på følgende måde: Tab dig og nedsæt dit kolesteroltal ved at reducere kalorierne og fedtet i din mad. Skær ned på de animalske fedtsyrer og spis mere frugt og grønsager. Nedsæt dit alkoholforbrug. Nedsæt saltforbruget; det tyske selskab for at bekæmpe højt blodtryk anbefaler max. 6g (1 teskefuld) salt pr. dag. Stop med at ryge. otioner regelmæssigt. Kontroller dit blodtryk jævnligt. G J A. Display, blodtryk B. Display, puls, dato og tidspunkt C. Hukommelsesknapper ( ) D. Indstilling af dato og tid E. Start ( ) knap F. Tænd/sluk (O/I) knap G. anchet H. Luftslange J. Forbindelsesled til luftstik K. Stik til luftslange L. Batterirum Øverste kurve: Systolisk blodtryk Nederste kurve: Diastole blodtryk Tidspunkt på dagen Eksempel: Variationer i løbet af en dag (mand, 35 år) 2 15

5 10. Generel information om blodtryk 3. Klargøring af apparat, isætning af batterier Blodcirkulation Blodets cirkulation er ansvarlig for forsyning af ilt til hele kroppen. Blodtryk er blodets tryk på arterievæggene. Den systole blodtryksværdi (det høje blodtryk) repræsenterer det tryk, der opstår ved sammentrækning af hjertemusklen. Den diastole blodtryksværdi (det lave blodtryk) repræsenterer det tryk, der er ved afslappet hjertemuskulatur. Klassifikation af blodtryk Verdens Sundheds Organisationen (WHO) og det Internationale Selskab for Hypertension (ISH) har udviklet en klassifikation af blodtryk, som vist i skemaet. Denne klassifikation er baseret på blodtryksværdier, som er målt på siddende personer. ålingerne er foretaget i hospitalsambulatorier. Helbred og blodtryk Forekomsten af hypertension øges med alderen. Herudover er der andre faktorer, som påvirker blodtrykket: angel på motion, for høj fedtprocent og høje kolesteroltal (LDL), som sætter sig på indersiden af blodårene, og reducerer fleksibiliteten i disse. Hypertension fremskynder arteriel sklerose, som kan føre til meget alvorlige lidelser, som f.eks. hjerteslag og myocardie-infarkt (hjerteinfarkt). Derfor er det vigtigt at kende sit blodtryk og at det ligger inden for normalområdet. Blodtrykket varierer fra minut til minut gennem hele dagen. Derfor er det vigtigt at foretage målinger regelmæssigt for at finde det gennemsnitlige blodtryk. Symptomer på højt blodtryk an kan have for højt blodtryk gennem lang tid uden at det bliver opdaget, da der ofte ikke er nogen synlige symptomer. Følgende kan være årsag til for højt blodtryk: Overvægt Højt kolesteroltal Rygning Højt alkoholforbrug Stress og stærke følelsesmæssige oplevelser Systolisk blodtryk () Svær hypertension 180 oderat hypertension 160 ild hypertension 140 Normal systolisk værdi 130 Normalt blodtryk 120 Optimalt blodtryk I henhold til WHO/ISH blodtryks klassifikation Diastolisk blodtryk () 3.1. Isættelse af batterier 1. Skyd dækslet af i pilens retning. B D /m in Kontrolfunktioner DATE/TI E A. Display, systolisk og diastolisk blodtryk B. Display, puls, dato og tid C. Hukommelsesfunktion ( ) D. Indstiling af dato og tid E. Startknap ( ) F. Tænd/sluk knap (O/I) 2. Isæt 4 batterier type AA (LR06) som vist på symbolerne i batterirummet og skub dækslet på plads. VIGTIGT! Anvend 4 identiske 1,5V batterier type AA (LR06). A C F E 14 3

6 3.3 Indstilling af dato og tid Første gang der tændes for apparatet fremkommer fabrikkens indstilling af dato og tid ( /1-2003). Efter indstilling vil den aktuelle dato og tid fremkomme. NB! Anvend den gråtonede funktion ved udførelse af instruktionen. STAR T STAR T 1. Tænd for apparatet ved at trykke på (O/I) knappen AP STAR T AP STAR T STAR T 2. Tryk på date/time set knappen i 2 sekunder for at gå videre til indstilling af årstal. VIGTIGT! Anvend eventuelt en spids genstand til at aktivere knappen. 3. Indstil årstallet ved at trykke på hukommelsesknapperne ( ) op eller ned. VIGTIGT! Ved at holde knapperne nedtrykket skifter tallene hurtigt op eller ned. Hvis displayet når 2030, vil det automatisk skifte til Tryk igen på date/time set knappen for at gå videre til indstilling af dato. STAR T 8. Vedligeholdelse og reservedele Rengøring Anvend en blød, tør klud til at fjerne eventuelle pletter fra Omron apparatet. Anvend kun en blød, opvredet klud til at rengøre apparat og manchet. VIGTIGT! Anvend ikke rensebenzin, fortynder eller andre lignende produkter! VIGTIGT! Vask ikke manchetten! Forsøg ikke at reparere apparatet selv. Hvis der opstår en defekt skal du kontakte Kirudan eller nærmeste forhandler. Kalibrering Det anbefales at indsende apparatet til serviceeftersyn hvert andet år, for at sikre korrekt funktion og nøjagtighed. Indsend apparatet til Kirudan eller nærmeste forhandler. Udskiftning af manchet Fjern stikket fra apparatet og monter det på den nye manchet. anchet varenummer Tekniske data Produktnavn Omron automatisk digital blodtryksmåler odel Display LCD digitalt display åleområde Blodtryk Puls min. Nøjagtighed Blodtryk Puls +- 5% af den viste måling Oppustning Automatisk med elektrisk pumpe (Fuzzy kontrol) Luftudsivning Automatisk med kontrolventil Trykmåling Elektrostatisk kapacitets trykmåler Hukommelse (emory) 90 målinger Strømtilførsel 4 Alkaline batterier type AA (LR06), Kirudan varenummer eller Netadapter Kirudan varenummer Batteri levetid Nye batterier holder til ca. 300 målinger Anvendelsestemperatur/ 10 C til 40 C luftfugtighed 30% til max. 85% relativ luftfugtighed Omgivelser under måling Anvend ikke apparatet hvis der i omgivelserne er kraftige vibrationer eller rystelser, elektrisk støj m.v. Opbevaringstemperatur/ -20 C til 60 C Luftfugtighed 10% til 95% relativ luftfugtighed Vægt Apparat ca. 400g uden batterier, manchet ca. 130g Ydre mål Apparat ca. 165 x 73 x 110 mm (BxHxD). anchet ca. 150 x 582 mm (BxL), armomfang 22 til 42 cm Tilbehør anchet, opbevaringæske, brugervejledning og garantikort Ekstra tilbehør Netadapter varenummer Note Omron forbeholder sig ret til tekniske ændrinringer Udskiftning af batterier Fjern de udslidte batterier fra batterirummet og indsæt 4 nye ens batterier type AA (LR06). Batterier varenummer På baggrund af de høje firmakvalitetsstandarder, betragter Omron apparatet som et ikke servicekrævende apparat, idet udskiftning af de højteknologiske komponenter vil kræve en efterfølgende omhyggelig kalibrering. 4. Anvend hukommelsesknapperne ( ) og date/time set knapperne til efter tur at indstille dato, time og minut. 4 = Type B CE 0197 Producent Omron Healthcare Co., Ltd. 24, Yamanouchi Yamanoshita-cho, Ukyo-ku, Kyoto, Japan EU kontor Omron Healthcare Europe B.V., Kruisweg 577, NL-2132 NA Hoofddorp, Holland Dette apparat opfylder kravene i EU direktiv 93/42 EEC (direktiv for edicinsk Udstyr). Dette blodtryksapparat er fremstillet i overensstemmelse med den Europæiske standard EN1060, omhandlende ikke invasive blodtryksapparater del 1; Generelle krav samt del 3; Supplerende krav vedrørende elektromedicinske blodtryks målesystemer. 13

7 7. Fejl, årsag og afhjælpning 3.4. Tilslutning af manchet Indikation Fejl Årsag Afhjælpning Fejl under op- Bevægelse Gentag måling, hvis nødvendigt blæsning af holdes startknappen nede for manchet manuel opblæsning P DATE/TI E Bevægelse, lyd Følg denne brugervejledning, Korrekt måling anchetten er anbragt forkert gentag målingen ikke mulig Start knappen er holdt nede i mere en 3 sekunder anchetten er utæt Tjek at stikket er korrekt tilsluttet eller udskift manchetten /m in. Trykket i manchetten er for højt Følg denne brugervejledning, gentag målingen Fejl ved hukommelsesfunktionen Indsend apparatet til Kirudan, eller nærmeste forhandler P. Stik til luftslange 1. Indsæt manchettens stik i apparatet, vær opmærksom på, at stikket sidder korrekt. Lav strøm Batterierne er flade eller Isæt 4 nye ens batterier, helt brugt op følg brugervejledningen Display er Netadapter er ikke sat i Tilslut netadapter, følg tomt stikkontakt brugervejledningen 3.5. Anbringelse af manchet Ingen data i hukommelsen Netadapter ikke sat i Tilslut netadapter stikkontakt. 1-2 cm Opbrugte batterier Isæt nye batterier Det viste blodtryk er usand- Forkert foretaget måling Følg brugervejledningen, synligt, lavt eller højt gentag målingen 1. Fjern tøjet fra overarmen, målingen skal foretages på den bare arm. VIGTIGT! Hvis ærmet rulles op, vær sikker på, at det ikke lukker for blodtilførslen! VIGTIGT! anchetten må ikke pustes op, hvis den ikke sidder på armen. 2. Åben manchetten med din højre hånd og anbring den på din venstre overarm. VIGTIGT! anchetten skal anbringes 1-2 cm over albuebøjningen på indersiden af armen (som vist på tegningen). 12 5

8 6. Opbevaring VIGTIGT! Det grønne stykke på manchetten skal dække over overarmsåren på indersiden af armen. VIGTIGT! Luftslangen placeres som vist i forlængelse af langfingeren. VIGTIGT! Hvis manchetten placeres på højre arm placeres luftslangen under albuen og parallelt med lillefingeren, som vist på tegningen.. 1. Fold forsigtigt luftslangen ind i manchetten. NB! Afmonter ikke luftslangen fra apparatet! 2. Anbring apparat og manchet i opbevaringsæsken. 1. Luk manchetten med velcrolukningen Vær opmærksom på at manchetten sidder tæt om armen uden at klemme. Fjern batterierne hvis apparatet ikke skal anvendes i en længere periode (over 3 måneder). Opbevar Omron i en æske eller karton på et tørt og lukket sted i en temperatur mellem -20 C og 60 C. 4. Anvendelse 4.1. Symboler i display Q R W X U S T V Y Z Q Systolisk blodtryk i R Diastolisk blodtryk i S Hjertesymbol: Blinker måling er i gang lyser konstant måling er foretaget T Batteri indikator: Batterier er flade eller opbrugte U Opblæsning af manchet: anchet fyldes og måling starter V Udluftning af manchet: åling er færdig og manchetten tømmes for luft W Hukommelse: Gemte målinger vises X Gennemsnit: Gennemsnit af de sidste 3 målinger vises Y Puls: Hjerteslag pr. minut Z Dato/tid 6 11

9 VIGTIGT! Der skal gå minimum 3 minutter mellem 2 gennemførte målinger. 3. Tryk på hukommelsesknapperne ( ) for aflæsning af sidste og foregående målinger. Tryk på tænd/sluk (O/I) knappen for at slukke apparatet. NB! I displayet vises skiftevis dato og tidspunkt for målingen! NB! Hold hukommelsesknapperne ( ) nedtrykket for hurtigt skift mellem målinger! 1. Sid behageligt og slap af under målingen. Fødderne skal hvile fladt på gulvet og armene hvile behageligt på bordet, om nødvendigt kan anvendes en pude. 2. Hvil armen med håndfladen opad. VIGTIGT! anchetten skal være i hjertehøjde under målingen Slet målinger i hukommelse 1. Tryk på tænd/sluk (O/I) knappen for at tænde for apparatet. VIGTIGT! Vent til der i displayet vises et 0 samt hjertesymbol! 3. Tryk på tænd/sluk (O/I) knappen VIGTIGT! Vent til at der i displayet vises et 0 samt hjertesymbol! VIGTIGT! Fjern ikke manchetten under opblæsning! AP 2. Tryk samtidig på hukommelsesknappen ( ) og Start knappen ( ) for at slette hukommelsen. NB! Tryk først på hukommelsesknappen. Hvis der først trykkes på startknappen startes indblæsning af luft i manchetten! VIGTIGT! Alle gemte værdier vil blive slettet! Tryk på tænd/sluk (O/I) knappen for at slukke apparatet. 4. Tryk på start knappen og slip indenfor 3 sekunder. 5. NB! Apparatet opblæser manchetten, hvis det er nødvendigt øger apparatet automatisk trykket med 30 ad gangen! VIGTIGT! Sid stille, bevæg dig ikke og tal ikke! 10 7

10 NB! Vent på automatisk tømning (udluftning) af manchetten. 3. Tryk på tænd/sluk (O/I) knappen for at slukke apparatet. NB! Apparatet slukkes automatisk efter 5 minutter! 5. Hukommelse (emory) 5.1. Visning af tidligere målinger 6. Hvis du ved at dit systoliske blodtryk er mere end 220, skal du holde Startknappen ( ) nedtrykket indtil der i displayet vises en værdi, der er højere end det systoliske blodtryk du forventer. VIGTIGT! Undgå at fylde mere luft i end nødvendigt. Apparatet kan ikke yde et større tryk end 300! 4.2. Aflæs resultatet W X W Hukommelse: Gemte værdier vises. X Gennemsnit: Gennemsnitlig værdi af de sidste 3 målinger vises. 1. Tryk på tænd/sluk (O/I) knappen for at tænde apparatet. VIGTIGT! Vent til der i displayet vises et 0 samt hjertesymbol! DATE/TI E 1. Aflæs værdierne for blodtryk og puls i displayet. 2. Noter værdierne i journalen eller dit blodtrykskort. 2. Tryk på hukommelsesknappen ( ). NB! Et gennemsnit af de sidste 3 målinger vises i displayet! 8 9

Din brugermanual OMRON M6 http://da.yourpdfguides.com/dref/2737271

Din brugermanual OMRON M6 http://da.yourpdfguides.com/dref/2737271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Digital fuldautomatisk blodtryksmåler

Digital fuldautomatisk blodtryksmåler Brugervejledning Digital fuldautomatisk blodtryksmåler M6 Varenummer 60-55-045 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Vigtige sikkerhedsinformationer...4 1. Beskrivelse af apparatet...5 2. Hvordan sikres

Læs mere

Fuldautomatisk blodtryksmåler til håndled

Fuldautomatisk blodtryksmåler til håndled PULSE mmhg D I A /min mmhg MEM R6 Brugervejledning Fuldautomatisk blodtryksmåler til håndled R6 SYS SET Mediq Danmark varenummer 60-55-051 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Vigtige sikkerhedsinformationer...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Intermedico ApSermedicO. Intermedico ApS Sundhed fremfor alt. Fuldautomatisk Digital Blodtryksmåler Model Nr.

Betjeningsvejledning. Intermedico ApSermedicO. Intermedico ApS Sundhed fremfor alt. Fuldautomatisk Digital Blodtryksmåler Model Nr. Intermedico ApSermedicO Sundhed fremfor alt!.. Intermedico ApS Sundhed fremfor alt Betjeningsvejledning Fuldautomatisk Digital Blodtryksmåler Model Nr.: HC60BM Intermedico ApS - Viadukt alle 16-2900 Hellerup

Læs mere

705IT 705IT. Brugervejledning. Mediq Danmark varenr. 60-55-035. Fuldautomatisk blodtryksmåler med monitor

705IT 705IT. Brugervejledning. Mediq Danmark varenr. 60-55-035. Fuldautomatisk blodtryksmåler med monitor 705IT Brugervejledning Mediq Danmark varenr. 60-55-035 Fuldautomatisk blodtryksmåler med monitor Indholdsfortegnelse Kære kunde Vigtige informationer for at opnå en meningsfyldt blodtryksmåling...3 Fordelene

Læs mere

Oversigt. Introduktion. Noter

Oversigt. Introduktion. Noter Oversigt Introduktion Introduktion...1 Noter...1 Kend din blodtryksmåler ---- Enheden...2 ---- Tilbehør......3 IHB indikator...4 Før måling......5 Kvik Guide...6 Isætning af batterier......7 Opstart ----

Læs mere

E4 Tens. E4 Tens massageapparat. Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat. Mediq Danmark varenr. 6057101

E4 Tens. E4 Tens massageapparat. Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat. Mediq Danmark varenr. 6057101 E4 Tens E4 Tens massageapparat Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat Mediq Danmark varenr. 60570 2 Indholdsfortegnelse. Sikkerhedshenvisninger... 2 2. Produktidentifikation... 2 2. Kontrolfunktioner...3

Læs mere

FORE-CARE FULDT AUTOMATISERET DIGITAL BLODTRYKSMÅLER SE-9400 BRUGSVEJLEDNING. Klinisk valideret og godkendt af BHS

FORE-CARE FULDT AUTOMATISERET DIGITAL BLODTRYKSMÅLER SE-9400 BRUGSVEJLEDNING. Klinisk valideret og godkendt af BHS FORE-CARE FULDT AUTOMATISERET DIGITAL BLODTRYKSMÅLER SE-9400 BRUGSVEJLEDNING Klinisk valideret og godkendt af BHS! Læs vejledningen grundigt 1 før apparatet tages i brug Indholdsfortegnelse: 1. Forholdsregler

Læs mere

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker A&D Blodtryksmåler type UA-767 PBT-Ci Dokument kontrol: Dokument navn: Teknisk vejledning TDC UA-767PBT-Ci

Læs mere

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Kan bruges med 3 størrelser manchetter 1 Beskrivelse af apparatet Tolkning af symboler Luftstuds Indstillinger Ur Display Memory/ hukommelse Symboler

Læs mere

FW1200 BRUGSANVISNING

FW1200 BRUGSANVISNING Blodtryksmåler Model: FW1200 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING 2 Mange tak fordi du valgte denne Fitzone blodtryksmåler. Læs venligst denne brugsanvisning grundig inden, at apparatet tages i brug. Skærmen

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

POWER BRUGERVEJLEDNING. Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner

POWER BRUGERVEJLEDNING. Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner R POWER BRUGERVEJLEDNING Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner Indholdsfortegnelse Introduktion......................................4 Beskrivelse af printeren.............................4

Læs mere

Det nye navn for 120/80? KENDER DU DIT BLODTRYK? Vores kompetance for din velvære DIAGNOSTIC blodtryksmålere fra Panasonic

Det nye navn for 120/80? KENDER DU DIT BLODTRYK? Vores kompetance for din velvære DIAGNOSTIC blodtryksmålere fra Panasonic Det nye navn for 120/80? KENDER DU DIT BLODTRYK? Vores kompetance for din velvære DIAGNOSTIC blodtryksmålere fra Panasonic > Højt blodtryk Avanseret teknologi for din velvære. Driftssikker kvalitet NAIS

Læs mere

HEM-907. Brugsanvisning. Fuldautomatisk blodtryksapparat. Varenr. 60-55-207. Tak fordi De valgte et OMRON produkt.

HEM-907. Brugsanvisning. Fuldautomatisk blodtryksapparat. Varenr. 60-55-207. Tak fordi De valgte et OMRON produkt. Brugsanvisning Fuldautomatisk blodtryksapparat HEM-907 Varenr. 60-55-207 Tak fordi De valgte et OMRON produkt. Før apparatet anvendes første gang, bedes De gennemlæse brugsanvisningen nøje. Det anbefales

Læs mere

DIGITAL BLODTRYKSMÅLER. HZ-8011 Brugsanvisning

DIGITAL BLODTRYKSMÅLER. HZ-8011 Brugsanvisning DIGITAL BLODTRYKSMÅLER HZ-011 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Forord...2 Løsdele og funktioner.3-4 Display..4-5 Isætning af batteri og opladning 5-6 Samling af holderen til manchetten.6 Dato, tid og

Læs mere

Model R6 Brugsanvisning

Model R6 Brugsanvisning Dansk Digitalt automatisk blodtryksapparat til håndled Model R6 Brugsanvisning HEM-6052-E7 c b d f a e Model R6 Instruction Manual English Français Deutsch Italiano Espanõl Nederlands HEM-6052-E-01-10/09

Læs mere

Parkeringsskive. Brugervejledning

Parkeringsskive. Brugervejledning Parkeringsskive Brugervejledning 2 - DK Indhold Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Deluxe 11 Hvordan virker Park Deluxe? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden 14 Vedligeholdelse

Læs mere

Model M3 - varenr. 60-55-034 Brugsanvisning

Model M3 - varenr. 60-55-034 Brugsanvisning Kontr Dansk Digital automatisk blodtryksapparat Model M3 - varenr. 60-55-034 Brugsanvisning Digital Automatic Blo Mode Instruction i Kina IM-HEM-7200-E-01-10/09 1 F 2 J b c d L a Indh Tak fordi d OMRON

Læs mere

Model M6 Comfort Brugsanvisning

Model M6 Comfort Brugsanvisning Dansk Automatisk blodtryksapparat Model M6 Comfort Brugsanvisning Varenr. 6055031 IM-HEM-7223-E-01-04/2011 1 2 b F c K L d a Indholdsfortegnelse Tak fordi du har købt det automatiske blodtryksapparat

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Blodomløbet... s. 3. Boldtrykket... s. 3-6. Pulsen... s. 6-8. Kondital... s. 8-10. Konklution... s. 11

Blodomløbet... s. 3. Boldtrykket... s. 3-6. Pulsen... s. 6-8. Kondital... s. 8-10. Konklution... s. 11 Denne raport går ind og ser på vøres blodomløb. Det vil sige at der vil blive uddybet nogle enmer som blodtrykket, pulsen og kondital. Ved hjælp af forskellige målinger, er det muligt at finde ud af, hvor

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Seagull fedtmålervægt med touchskærm

Seagull fedtmålervægt med touchskærm Seagull fedtmålervægt med touchskærm Læs brugsvejledningen grundigt, før produktet tages i brug. Videodemonstration kan ses på: www.seagull-healthcare.dk samt Hvad er fedtprocent? Fedtprocenten er forholdet

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Blodtryksmåler til overarmen

Blodtryksmåler til overarmen Blodtryksmåler til overarmen SANOTEC MD 14037 Betjeningsvejledning Indhold Om denne brugsanvisning... 3 Pakkens indhold...3 Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...4 Korrekt

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

FW1303 BRUGSANVISNING

FW1303 BRUGSANVISNING Blodtryksmåler Lifezone Series Model: FW1303 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Mange tak fordi du valgte denne Fitzone blodtryksmåler. Læs venligst denne brugsanvisning grundig inden, at apparatet tages i

Læs mere

Brugsanvisning. Digitalt automatisk blodtryksapparat Model MIT Elite Plus. HEM-7301-ITKE_minor.book Page 1 Thursday, October 7, 2010 11:30 AM

Brugsanvisning. Digitalt automatisk blodtryksapparat Model MIT Elite Plus. HEM-7301-ITKE_minor.book Page 1 Thursday, October 7, 2010 11:30 AM HEM-7301-ITKE_minor.book Page 1 Thursday, October 7, 2010 11:30 AM Digitalt automatisk blodtryksapparat Model MIT Elite Plus Brugsanvisning DA IM-HEM-7301-ITKE-02-10/2010 HEM-7301-ITKE_minor.book Page

Læs mere

Digital automatisk blodtryksapparat Model M3 Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksapparat Model M3 Brugsanvisning Kontroller følgende komponenter! Producent OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPAN EU-repræsentant Produktionsanlæg Datterselskab Distribueres af OMRON HEALTHCARE

Læs mere

Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter

Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter Model ST-100A Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter...1 OBS Læs brugsvejledningen nøje før brug...1 Beskrivelse...1

Læs mere

OSC 58 DK+TITEL 02.07.2001 9:47 Uhr Seite 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

OSC 58 DK+TITEL 02.07.2001 9:47 Uhr Seite 1 INDHOLDSFORTEGNELSE OSC 58 DK+TITEL 02.07.2001 9:47 Uhr Seite 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning..... 2 Forudgående oplysninger... 3 Oplysninger vedrørende måling af blodtryk... 4-6 Vigtige oplysninger om blodtryk... 7-8 Illustration

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-P Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P Fjernbetjening Præsentation... 6 Funktioner... 7 Udskiftning af batteri... 8 Betjening af høreapparat med fjernbetjening... 11 Rækkevidde...

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Automatisk blodtryksapparat Model M6W Comfort Brugsanvisning

Automatisk blodtryksapparat Model M6W Comfort Brugsanvisning Automatic Blood Pressure Monitor English Français Deutsch Italiano Español Nederlands IM-HEM-7213-E(V)-02-01/2012 5333266-2B Kontroller følgende komponenter! Producent OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo,

Læs mere

Det er dit liv. Pas på blodtrykket.

Det er dit liv. Pas på blodtrykket. Det er dit liv. Pas på blodtrykket. AUTOMATISK BLODTRYKSAPPARAT Brugsanvisning 0068 www.kendan.dk INTRODUKTION Brug af et automatisk blodtryksapparat giver mulighed for kontinuerligt at monitorere blodtryk,

Læs mere

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Brugsanvisning Neba Air Flow Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem Vare nr. 80-10229 HMI nr. 39721 Vare nr. 80-10282 HMI nr. 53386 Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Maj-10 Alu Rehab

Læs mere

BM 20. c Blodtryksmåler. Betjeningsvejledning

BM 20. c Blodtryksmåler. Betjeningsvejledning BM 20 DK c Blodtryksmåler Betjeningsvejledning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)7 31 / 39 89-144 Fax: +49 (0)7 31 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Dansk 1.

Læs mere

Bestemmelse af kroppens fysiske tilstand

Bestemmelse af kroppens fysiske tilstand Bestemmelse af kroppens fysiske tilstand Forsøg udført af Nicolaj Seistrup, Christian Starcke, Kim, mark og Henrik Breddam Rapport skrevet af Henrik Breddam den 2006-10-25 Rapport længde 7 sider Side 1

Læs mere

Hjemmeblodtryk. Lægeinformation og patientvejledning

Hjemmeblodtryk. Lægeinformation og patientvejledning 70 Hjemmeblodtryk Lægeinformation og patientvejledning Udarbejdet af Lia E. Bang, afdelingslæge, ph.d., Rigshospitalet. Hjertecenter, Kardiologisk klinik B Lægeinformation Indikationer I tilfælde af fri

Læs mere

Charder. Medicinsk vægt. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Charder. Medicinsk vægt. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Charder Medicinsk vægt Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet personel,

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION. Brugsanvisning. Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2.

E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION. Brugsanvisning. Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2. E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION Brugsanvisning Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2. 10/10-09 2 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8

Læs mere

Doppler manual. 1.2 Komposition / opbygning 3. Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4. 2.1 Operationelle forudsætninger 4

Doppler manual. 1.2 Komposition / opbygning 3. Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4. 2.1 Operationelle forudsætninger 4 1 Indholdsfortegnelse Sektion 1 (Hi-Dop Doppler) 3 1.1 Hi-Dop Doppler 3 1.2 Komposition / opbygning 3 Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4 2.1 Operationelle forudsætninger 4 2.2 Hvordan Doppler bruges

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Det er dit liv. Pas på blodtrykket.

Det er dit liv. Pas på blodtrykket. Det er dit liv. Pas på blodtrykket. AUTOMATISK BLODTRYKSAPPARAT Brugsanvisning 0068 www.kendan.dk INTRODUKTION Brug af et automatisk blodtryksapparat giver mulighed for kontinuerligt at monitorere blodtryk,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Brugsanvisning. Digitalt automatisk blodtryksapparat Model MIT Elite. HEM-7300-WE_da (minor).fm Page 1 Wednesday, October 29, :23 AM

Brugsanvisning. Digitalt automatisk blodtryksapparat Model MIT Elite. HEM-7300-WE_da (minor).fm Page 1 Wednesday, October 29, :23 AM HEM-7300-WE_da (minor).fm Page 1 Wednesday, October 29, 2008 10:23 AM Digitalt automatisk blodtryksapparat Model MIT Elite Brugsanvisning DA IM-HEM-7300-WE-01-10/08 5322169-0A HEM-7300-WE_da (minor).fm

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Skridttæller Walking style

Skridttæller Walking style HJ-203-E_A_M08_100115.pdf HJ-203-E_A_M_DA.book Page 1 Thursday, February 25, 2010 3:46 PM Skridttæller Walking style Brugsanvisning 1 DA IM-HJ-203-E-01-05/2010 HJ-203-E_A_M_DA.book Page 2 Thursday, February

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Brugervejledning. UA-767S-W Blodtryksmåler

Brugervejledning. UA-767S-W Blodtryksmåler Brugervejledning UA-767S-W Blodtryksmåler Indholdsfortegnelse Kære kunde... 2 Indledende information... 2 Forholdsregler... 2 Oversigt over apparatets dele.....4 Symboler... 5 Betjeningsfunktion... 7 Anvendelse...

Læs mere

Bedside Scale. Model AD-6121ABT1

Bedside Scale. Model AD-6121ABT1 Bedside Scale 1WMPD4002270A Model AD-6121ABT1 Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instrucciones Manuale di Istruzioni Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de Instruções Brugsvejledning

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Brugervejledning. TravelTim. Rejsevibratorur

Brugervejledning. TravelTim. Rejsevibratorur Brugervejledning TravelTim Rejsevibratorur Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af dit nye rejsevibratorur. Tillykke med dit nye TravelTim

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

Dansk. Automatisk blodtryksapparat. Brugervejledning. Model M6 Comfort IT

Dansk. Automatisk blodtryksapparat. Brugervejledning. Model M6 Comfort IT Dansk Automatisk blodtryksapparat Model M6 Comfort IT Brugervejledning IM-HEM-7322U-E-01-08/2013 A B C GK J I H G N O D E F Q R S T M HL Z AA AB AC AD AE U HAF P V HAG W X Y AH AI AJ Indhold Tak fordi

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Blodtryksapparat SpotArm Model i-q132 Brugsanvisning

Blodtryksapparat SpotArm Model i-q132 Brugsanvisning Blodtryksapparat SpotArm Model i-q132 Brugsanvisning DA IM-HEM-1010-E-03-10/2011 Indholdsfortegnelse Før apparatet tages i brug Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...7 2. Klargøring...10

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Digital automatisk blodtryksapparat Model M2 Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksapparat Model M2 Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksapparat Model M2 Brugsanvisning DA IM-HEM-7119-E(V)-01-08/2011 Indholdsfortegnelse Før apparatet tages i brug Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger... 4 1. Oversigt...7

Læs mere

Det er vig gt at dine målinger laves rig gt, så du kan få den re e behandling. Her kan du se hvordan du skal gøre.

Det er vig gt at dine målinger laves rig gt, så du kan få den re e behandling. Her kan du se hvordan du skal gøre. S blodtryk og din puls Det er vig gt at dine målinger laves rig gt, så du kan få den re e behandling. Her kan du se hvordan du skal gøre. Blodtryk kan måles både siddende og stående. A al med din sundhedsfaglige,

Læs mere

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y Impulse Trainer Brugsanvisning skal læses før brug Model GY-208Y NextGear Impulse Trainer giver hurtigt resultater. Det kan ikke blive nemmere at stimulere flere muskelgrupper som abs, triceps, biceps

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

RC-Auto Toyota Tundra, art. M379

RC-Auto Toyota Tundra, art. M379 BETJENINGSVEJLEDNING RC-Auto Toyota Tundra, art. M379 Mange tak for beslutningen om købet af et produkt fra Millennium 2000-serien. Vi ønsker Jer megen morskab med apparatet. Vær venligst opmærksom på

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

Digitalt øretermometer Model Gentle Temp 520 Brugervejledning

Digitalt øretermometer Model Gentle Temp 520 Brugervejledning Producent EU-repræsentant Datterselskab OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPAN OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLLAND www.omron-healthcare.com

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

ELIPSE TRAINER JE-520

ELIPSE TRAINER JE-520 ELIPSE TRAINER JE-520 HN 11136 Brugervejledning Læs brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion og sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Walking style IV Brugsanvisning til skridttæller

Walking style IV Brugsanvisning til skridttæller Walking style IV Brugsanvisning til skridttæller IM-HJ-325-E-web-01-11/2013 INDSTIL HUKOMMELSE (Se side page 8) 8 TILSTANDEN GENS RESULTATER AKTIVITETSVIS- NINGSTILSTAND (Se side page13 13) (Se page side

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

FZ2011-6 BRUGSANVISNING

FZ2011-6 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-6 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA BC06 DA BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 4

Læs mere

10 Brugervejledning for Manuxa

10 Brugervejledning for Manuxa 5 10 Brugervejledning for Manuxa I INTRODUKTION 2 II KLASSIFIKATION 2 III VIGTIGE SIKKERHEDSINFORMATIONER 2 IV SYMBOLER 3 V BESKRIVELSE AF MANUXA 3 1 MANUXAS KOMPONENTER 3 VI OPLADNING AF MANUXA 4 VII

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Model M6 AC. Brugervejledning. Automatisk blodtryksapparat. Kontrollér følgende komponenter! Dansk. Producent

Model M6 AC. Brugervejledning. Automatisk blodtryksapparat. Kontrollér følgende komponenter! Dansk. Producent Kontrollér følgende komponenter! Producent OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPAN Dansk EU-repræsentant OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp,

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere