Monteringsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monteringsvejledning"

Transkript

1 Mobile Engine ME201 Monteringsvejledning Version 2.3

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Produktspecifikation...3 Certifikater...3 Indhold i standardleverance...3 Installation af ME og ME i maskiner... 4 Installation af ME og ME i køretøjer... 5 Praktiske anvisninger... 6 Placering af boks...6 Placering af GPS antenne (Type 152-5)...6 SIM kort...6 Tilslutninger...7 Strømforsyning...7 Digitale indgange...7 Digitale udgange...7 Funktionscheck... 8 Lysdiode...8 SMS kommandoer...8 Fejlfinding... 9 Garanti Reklamation Bilag 1: Montering af digitale udgange SMS kommandoer...12 Bilag 2: Manuel kalibrering af pulstæller Bilag 3: Overensstemmelseserklæring side 2

3 Introduktion Nærværende dokument er installations- og brugermanual for GSM/GPS produkterne af typen ME201 med serienr. større end Produktspecifikation GSM/GPS enhed ME ME ME ME Strømforsyning 8-30 V 8-30 V 8-30 V 8-30 V Middel strømforbrug v. 12V/24V 8mA/6mA 30mA/18mA 8mA/6mA 30mA/18mA Digitale indgange Digitale udgange GSP modtager og antenne Pulstæller (tacho/odometer) Dimensioner 100 x 56 x 26 mm (LxBxH) Ikke vandtæt. Certifikater GSM/GPS produkterne af typen ME201 er certificeret i henhold til: (Bilag 3) Indhold i standardleverance Standardleverance skal indeholde følgende: Eller 1 x GSM/GPS enhed enten af typen ME el. ME x GPS antenne (Type 152-5) 1 x GSM enhed enten af typen ME el. ME I de tilfælde hvor M-tec A/S har leveret SIM-kort, angives GSM numret både på følgesedlen og på emballagen. side 3

4 Installation af ME og ME i maskiner Ved standardinstallation i maskiner, hvor enheden skal registrere driftstimer benyttes følgende tilslutninger: Nr. Farvekode Tilslutning Beskrivelse 1 Rød ledning Strømforsyning (8-30 V) Kobles til fast spænding gennem 1 ampere sikring. 2 Blå ledning Stel 3 Hvid ledning Digital indgang 1 Kobles til driftstimetælleren. (Min. 8 V jævnspænding på indgang) 4 Brun ledning Digital indgang 2 Kobles til tændingssignal Såfremt yderligere funktionalitet ønskes kan følgende tilslutninger benyttes: Nr. Farvekode Tilslutning Beskrivelse 5 Grå ledning Digital indgang 3 Kobles fx til M-tec s Fuel Theft Detector eller ekstern sensor for kritisk drift/alarm. 6 Pink ledning Digital indgang 4 Ekstern sensor for kritisk drift/alarm. 7 Gul ledning Digital udgang 1 Afbryde tændingssignal via relæ. Max strømforbrug 300 ma. 8 Grøn ledning Digital udgang 2 Fjernstyring af oliefyr eller lignende. Max strømforbrug 300 ma. Ved montering af Mobile Engine 201 udenom maskinens hovedafbryder: Hvis hovedafbryderen på maskinen afbryder minuspolen (stel) kan indgangene i visse tilfælde blive udsat for spænding og dermed registrere driftstimer. Dette kan undgås ved at forbinde indgang 4 (Pink ledning) til maskinens stel/chassis. Dernæst skal følgende SMS sendes til boksen: Aktivering af Filterfunktion på indgangene. Send SMS MT INFILT ON Retur-SMS fra enhed MTC ACK (SERIENR.) INFILT ON Bemærk at Indgang 4 hermed ikke kan bruges til alarmfunktion, som nævnt ovenfor. side 4

5 Installation af ME og ME i køretøjer Standardinstallation for køretøjer, hvor enheden skal registrere kørte kilometer samt evt. driftstimer baseret på kraftudtaget benyttes følgende tilslutninger: Nr. Farvekode Tilslutning Beskrivelse 1 Rød ledning Strømforsyning (8-30 V) Kobles til fast spænding gennem 1 ampere sikring. 2 Blå ledning Stel 3 Hvid ledning Digital indgang 1 Kobles til kraftudtag. (Min. 8 V jævnspænding på indgang) 4 Brun ledning Digital indgang 2 Kobles til tændingssignal 5 Grå ledning Pulstæller Kobles til tacho/odometer signal På lastbiler kan pulstælleren med fordel kobles på tachografens B8 udgang, som fast giver pulser pr. km. Alternativt benyttes tachografens B7 udgang, som giver vejtallet/den kalibrede værdi. ME og ME er som standard konfigureret til pulser pr. km og såfremt dette skal ændres kan nedenstående fremgangsmåde benyttes. Kendes vejtallet/pulstallet ikke henvises til bilag 2: Manuel kalibrering af pulstæller. Opsætning af pulstæller Kendes pulstallet ved installation opdateres det i enheden vha. følgende SMS-kommando: Send SMS MT CALIB 4000 Retur-SMS fra enhed MTC ACK (SERIENR.) CALIB=4000 Det samlede antal kørte kilometer kan ligeledes inddateres i enheden, således at efterfølgende kilometerrapporter fra enheden er identisk med aflæsning i speedometeret. Det samlede antal kørte kilometer inddateres vha. følgende SMSkommando: Send SMS MT KM Retur-SMS fra enhed MTC ACK (SERIENR.) KM=12345 NB: Benyttes Trackunit.com kan dette tal også indrapporteres her i stedet for at sende SMS- kommandoen. side 5

6 Praktiske anvisninger Placering af boks Boksen monteres vandret eller lodret og fastgøres med skruer eller strips. For at undgå eventuel GSM støj bør boksen som minimum monteres 50 cm fra radio og højttalere. Boksen er IKKE vandtæt og må derfor ikke monteres udendørs. Monteres boksen i et fugtigt miljø skal den monteres i en ekstern kasse som har en tæthed iht IP67. Bemærk at vand kan løbe langs et af kablerne, og dermed nå frem til boksen. I dette tilfælde laves en bue under boksens niveau, hvor vandet så kan dryppe af. Placering af GPS antenne (Type 152-5) GPS antennen skal monteres således, at siden med den mindste diameter altid vender opad og har frit udsyn til himlen. GPS antennen fastgøres vha. den tilhørende klæbepude som både kan monteres på toppen og bunden af antennen. Antennen er beregnet til fastgørelse på lige flader som fx ruder eller under plast flader m.v. Antennen kan monteres udvendigt. Antennen må IKKE placeres under metalobjekter. Antennen skal have tilstrækkeligt direkte udsyn til himlen fx igennem ruder m.v. Husk at tilkoble GPS antennen til boksen. Stikket skal skubbes helt i bund, så der fornemmes et klik. SIM kort Der skal anvendes et almindeligt mobiltelefon SIM-kort. GSM nr. angives i vedlagte følgeseddel og på emballagen hvis SIM-kort leveres og er installeret af M-tec A/S. Bruges eget SIM-kort må det ikke være beskyttet af en PIN-kode. Denne frakobles ved at sætte SIM-kortet i en mobiltelefon og deaktivere PIN-koden på normal vis. (Se evt. manual for mobiltelefon). side 6

7 SIM-kortet sættes i boksen ved at fjerne de 4 skruer og tage låget af. SIM-kort holderen er herved tilgængelig. Husk at skyde låsen i position LOCK når SIMkortet er sat i. Montér låget på boksen igen. Bemærk at låget kan have en udfræsning, som skal være modsat strømkablet. SIM kortet skal være aktiveret hos mobiloperatøren før det monteres i enheden. Tilslutninger De nødvendige tilslutninger afhænger af hvilken type køretøj/maskine GSM/GPS enheden monteres i. Nedenfor ses det samlede antal tilslutningsmuligheder for de to enheder: Nr. Farvekode ME / ME ME / ME Rød ledning Strømforsyning (8-30 V) Strømforsyning (8-30 V) 2 Blå ledning Stel Stel 3 Hvid ledning Digital indgang 1 Digital indgang 1 4 Brun ledning Digital indgang 2 Digital indgang 2 5 Grå ledning Digital indgang 3 Pulstæller 6 Pink ledning Digital indgang 4 7 Gul ledning Digital udgang 1 Digital udgang 1 8 Grøn ledning Digital udgang 2 Digital udgang 2 Strømforsyning Boksen kobles til fast 12V eller 24V spænding gennem en 1 amperes træg sikring. Denne sikring er vigtig for at undgå skader på ledningsnet m.m. Digitale indgange I de tilfælde hvor den digitale indgang 1 skal registrere driftstimer, kræves der minimum 8V spænding på indgangen for registrering af aktivt signal. Digitale udgange De digitale udgange er af typen LO-side switch, som forbinder udgangen til 0V ( stel ) når udgangen er aktiv. Strømmen, som løber i udgangen, skal leveres fra en ekstern DC strømforsyning. Der må maksimalt trækkes 300mA i hver udgang, og spændingen fra den eksterne strømforsyning må ikke være højere end 28V DC. Udgangene er beskyttet mod kortslutning, overbelastning og overspænding. For yderligere informationer om montering af digitale udgange henvises til bilag 1. side 7

8 Funktionscheck Lysdiode Enheden er forsynet med en lysdiode som viser følgende: Ingen lys i lysdioden: Enheden er ikke tilkoblet strøm Lysdioden lyser konstant Enheden er tilkoblet strøm men enheden er ikke på GSM nettet Lysdioden blinker: Enheden er tilkoblet strøm og enheden er på GSM nettet For at se lysdioden skal bagpladen på enheden afmonteres. På billederne nedenfor er angivet lysdiodens placering. Lysdiode SMS kommandoer For at checke om installationen af enheden er korrekt, er det muligt at sende en eller flere SMS beskeder til GSM numret i enheden. Vent 2 minutter fra der er sluttet strøm til enheden til der sendes SMS beskeder til den. Nedenfor er der en oversigt over SMS kommandoer til funktionscheck: Check Send SMS Retur SMS fra enhed Er enheden forsynet med strøm Har GPS modtageren tilstrækkelige forhold Er GSM signalet tilstrækkeligt mt signal MTC ACK (SERIENR.) SIGNAL: GSM=22, SAT=8, SN=44 GSM er et mål for hvor god GSM dækning der er for enheden. Dette tal bør være mindst 10 (jo højere tal, jo bedre) SAT er et mål for antal satellitter GPS modtageren ser og skal minimum være 3 og gerne 6 eller derover SN er mål for GPS-signalets styrke. Bør være mindst 40 side 8

9 Er de digitale indgange monteret korrekt Denne kommando kan sendes ved forskellige tilstande når fx maskinen er i drift, kun tænding samt slukket. Fejlfinding mt stat MTC ACK (SERIENR.) INPUT STATUS: INPUT1 LOW, INPUT2 LOW Indgangen er HIGH hvis der er mere end 6 V spænding på den ellers er den LOW I det følgende gennemgås forskellige fejlsituationer samt mulige løsninger Fejl Fejlbeskrivelse Mulig løsning F1 Enheden returnerer ikke svar på SMS beskeder som sendes til den. Undersøg om der sendes SMS beskeder til det korrekte GSM nummer Kontakt mobiloperatøren for at afklare om der er problemer med SIM kortet Undersøg om SIM kortet sidder korrekt i enheden Boksen har muligvis overskredet max kapacitet på 50 SMS pr. dag. Dette kan dog ændres af M-tec A/S. F2 Lysdioden i enheden lyser ikke og dermed er der ingen strømforsyning Undersøg om installationen er foretaget korrekt F3 Lysdioden i enheden lyser konstant rød og dermed er enheden ikke på GSM nettet Kontakt mobiloperatøren for at afklare om der er problemer med SIM kortet Undersøg om SIM kortet sidder korrekt i enheden Undersøg om PIN koden er frakoblet (vha. en mobiltelefon) F4 Enheden svarer men der er ingen GPS signal Undersøg om antennestikket er sat korrekt i enheden. Send SMS kommando mt ain o Enhedens svar er fx MTC ACK (SERIENR.) AIN=3.6V o Under 3.5V = defekt antenne o Over 3.8V = ingen forbindelse til antennen Undersøg om antennen vender rigtigt og at den er placeret hensigtsmæssigt med frit udsyn til himlen. Holder køretøjet/maskinen indenfor i en hal, kør venligst køretøjet udenfor og prøv igen F5 Driftstimetælleren registrerer ingen tid/for lidt tid eller for megen tid Undersøg om indgangen er monteret korrekt Undersøg om der er minimum 8 V spænding på den digitale indgang. F6 Pulstælleren angiver forkert eller ingen kilometerdata Undersøg om enheden er monteret korrekt til pulsgiveren Forsøg igen at inddatere pulstallet og det samlede antal kilometer jf. Bilag 2 Forsøg at kalibrere enheden manuelt jf. Bilag 2. side 9

10 Garanti M-tec A/S yder garanti i henhold til det enkelte lands garantibestemmelser. Garantien dækker kun fabrikations-fejl. Garantien dækker derimod ikke forkert brug, forkert tilslutning eller misvedligeholdelse, som fx vandskade. Gem fakturaen, da kun den er gældende som garantibevis. side 10

11 Reklamation Returnering af fejlbehæftede produkter skal altid ske sammen med en udfyldt reklamationsformular. Hvis et fejlmeldt produkt, ved test viser sig fejlfrit, faktureres en afgift på kr. 250,- pr. produkt plus returfragt, uanset beløb på oprindelig faktura (ekskl. moms). Sørg altid for udførlig fejlbeskrivelse. Mangelfuld fejlbeskrivelse kan forlænge ekspeditionstiden. Defekt, virker ikke, død etc. accepteres ikke som udførlig fejlbeskrivelse. Den udfyldte reklamationsformular skal vedlægges forsendelsen af det fejlbehæftede produkt samt mailes til: Selve forsendelsen skal sendes til: Trackunit A/S Industrivej 10 DK-9490 Pandrup Att.: Service Reklamationsformularen kan hentes på: side 11

12 Bilag 1: Montering af digitale udgange Jævnfør udstyrets E1 godkendelse må de digitale udgange under ingen omstændigheder benyttes til styring af udstyr der påvirker sikkerheden under kørsel. De må kun benyttes til styring af komfortudstyr. Eksemplet viser et 12V relæ. Der kan fx også anvendes et 24V relæ og en 24V strømforsyning. Relæets strømforbrug må max være 300mA (DC) og relæets kontaktsæt skal være specificeret til at kunne bære den belastning, som man ønsker at styre. Bemærk, at udgangen kun kan håndtere DC, ikke AC. Der skal derfor anvendes en DCstrømforsyning til relæet. Vigtigt! GSM boksens strømforsyning og forsyningen til relæet på den digitale udgang skal have fælles stel/0v. SMS kommandoer Tidsstyret aktivering af udgang Permanent aktivering af udgang Deaktivering af udgang MT OUT1=120 MT OUT1=ON MT OUT1=OFF MTC ACK (SERIENR.) OUT1 TIMER=120 MINUTES 0 SECONDS MTC ACK (SERIENR.) OUT1 ON MTC ACK (SERIENR.) OUT1 OFF Med denne kommando aktiveres udgangen i et ønsket antal minutter. I det viste eksempel anvendes 120 minutter (2timer). Udgangen aktiveres umiddelbart efter kommandoens afgivelse og deaktiveres automatisk efter udløbet af den angivne tid. Udgangen kan også deaktiveres inden udløbet af den angivne tid vha OFF kommandoen som er beskrevet længere nede, Med denne kommando aktiveres udgangen permanent. Udgangen deaktiveres vha OFF kommandoen. Med denne kommando deaktiveres udgangen. Kommandoen kan anvendes uanset om udgangen er aktiveret tidsstyret eller permanent. side 12

13 Bilag 2: Manuel kalibrering af pulstæller Dette bilag er kun relevant for model ME og ME Kalibrering udføres ved at sende SMS-beskeder til enheden vha en mobiltelefon. Det er vigtigt, at køretøjet er i stilstand, når SMS-beskederne sendes og modtages. 1. Nulstil køretøjets triptæller. 2. Send (vha mobiltelefonen) en SMS til GSM enheden med følgende tekst: MT START GSM enheden vil nu svare med en SMS med teksten: MTC ACK (SERIENR.) START CALIB CSQ=21 hvor CSQ angiver GSM signalkvalitet. Hvis dette tal er mindre end 10 bør installationen kontrolleres før der fortsættes. 3. Kør mindst 10 km. Jo længere der køres, jo mere præcis bliver kalibreringen. Stands køretøjet og aflæs triptælleren. 4. Send en SMS til GSM enheden, som angiver den tilbagelagte distance. Er der kørt fx 10.6 km, skal SMS en have følgende tekst: MT STOP=10.6 ( = kan erstattes af et mellemrum) GSM enheden vil nu svare med en SMS med teksten: MTC ACK (SERIENR.) STOP=10.6 km CALIB=XXXX CSQ=20 CALIB=XXXX angiver den resulterende kalibreringsfaktor (i odometer-pulser pr. km). Hvis enheden senere skal kalibreres igen (eller hvis der monteres enheder i flere ens biler), kan dette tal bruges til en direkte kalibrering, hvor man ikke behøver køre. Denne metode anbefales ikke førstegangsbrugere. 5. Aflæs køretøjets kilometerstand (totalt tilbagelagte antal kilometer), og send en SMS til GSM enheden, som angiver kilometerstanden. Har køretøjet fx kørt km, skal SMS en have følgende tekst: MT KM= ( = kan erstattes af et mellemrum) GSM enheden vil nu svare med en SMS med teksten: MTC ACK (SERIENR.) KM= GSM enheden er nu kalibreret og er klar til at rapportere køretøjets aktuelle kilometerstand. side 13

14 Bilag 3: Overensstemmelseserklæring side 14

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Kom godt i gang med GPS System 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemet indeholder 3 SIM-kort & operatørvalg 3 Afmontering af PIN-kode på SIM-kort 3 Montering

Læs mere

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk GSM ALARM CAMERA Brugervejledning dansk Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur: 20 C til + 85 C GSM 900 / 1800 / 1900 bånd Frekvens: 433 MHZ Trådløs

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

FA - 20. GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning 2013.01.18

FA - 20. GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning 2013.01.18 FA - 20 GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.01.18 CB Svendsen A/S Kirke Værløsevej 22-24 DK-3500 Værløse Danmark Phone: (+45) 4448

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

FA - 40. Flex GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.05.17

FA - 40. Flex GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.05.17 FA - 40 Flex GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.05.17 CB Svendsen A/S Kirke Værløsevej 22-24 DK-3500 Værløse Danmark Phone: (+45)

Læs mere

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16 Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM/LAN-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 7 1.4 FUNKTIONSTEGNING 9 2 MONTERING 10 2.1 KLARGØR ENHEDEN 10

Læs mere

LK IHC SMS modem. LK nr. 820B1220. LK nr. 820B1220

LK IHC SMS modem. LK nr. 820B1220. LK nr. 820B1220 LK IHC SMS modem LK nr. 820B1220 LK nr. 820B1220 1 2 Indhold Generelt Anvendelse... 4 Konstruktion... 5 Systemkrav... 5 Opsætning... 5 SIM-kort... 6 Generelle forhold... 6 Reset til fabriksindstillinger...

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (plus)

HouseGuard GSM-alarm (plus) HouseGuard GSM-alarm (plus) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 55 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

STYRING OVERVÅGNING ALARMERING DATALOGNING VED HJÆLP AF SMS

STYRING OVERVÅGNING ALARMERING DATALOGNING VED HJÆLP AF SMS SMS1000 Revideret den 19/6-2005 Manual STYRING OVERVÅGNING ALARMERING DATALOGNING VED HJÆLP AF SMS Eksempler på anvendelser Med SMS1000 vil der være helt nye muligheder for at fjernbetjene & overvåge anlæg

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

Elevatoralarm TSA5110 AutoDial

Elevatoralarm TSA5110 AutoDial Tilbehør og reservedele På næste side vises en kort liste over tilbehør til TSA5110 AutoDial, en komplet liste kan ses på vores hjemmeside www.abp-teletech.dk, kontakt den lokale distributør eller sales@abp-teletech.com.

Læs mere

Brugermanual SuperSail System

Brugermanual SuperSail System Brugermanual SuperSail System Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse... 1 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 6.1 FUNKTIONER...

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Brugervejledning. for

Brugervejledning. for Brugervejledning for HE-VA Doublet Seed Controller System HE-VA Doublet Seed Controller Vare nummer Serienummer Installeret af Dato for installation 1 af 40 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05 MANUAL Ver. 3.05 INDHOLD 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE 2 1.1 FUNKTIONSTEGNING 3 2 MONTERING 4 2.1 KLARGØR ENHEDEN 4 2.2 ELEKTRISK MONTAGE 4 2.3 MONTER SIM-KORT 5 2.4 TILSLUT ENHEDEN 5 3 KLARGØRING AF PC EN 6

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

WiseBox. Driftsmanual

WiseBox. Driftsmanual WiseBox Driftsmanual 1 2 Indhold Indledning 4 Tekniske data 5 Sikkerhed 6 Åbning af WiseBox 8 Montering af topplade 9 Skift af pose 10 Vedligehold WiseBox 12 SIM-kort og isætning af dette 14 Skift batteri

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning 28.12.2011 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1.1 Generel beskrivelse af SG550M Digital Jagtkamera SG550 M

Læs mere

MVT800 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT800.

MVT800 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT800. MVT800 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT800. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Piccolo Light Brugsvejledning

Piccolo Light Brugsvejledning Piccolo Light Brugsvejledning Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby J Tel: +45 70 23 36 00 Fax: +45 70 23 36 01 info@profort.com www.profort.com - 1 - Kap. 1: Indledning... 9 Overvågning & fjernaktivering...

Læs mere