GENERELLE VILKÅR. 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERELLE VILKÅR. 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4"

Transkript

1 retningslinjer [dk] 2013

2 indhold GENERELLE VILKÅR 3 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4 3. STØTTETYPER OG STØTTEKRITERIER 5 4. TILBAGEBETALING 7 5. MISLIGHOLDELSE 8 SÆRLIGE VILKÅR 9 6. STØTTE TIL PRODUKTION AF SPILLEFILM 9 7. STØTTE TIL PRODUKTION AF TV-FIKTION / SERIE STØTTE TIL PRODUKTION AF DOKUMENTARFILM STØTTE TIL BIOGRAFDISTRIBUTION STØTTE TIL VERSIONERING FILMKULTURELLE INITIATIVER 22 retningslinjer [dk]

3 generelle vilkår 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 1.1 FORMÅL Nordisk Film & TV Fond (herefter kaldet Fonden ) fremmer nordisk film- og tvproduktion af høj kvalitet ved at yde støtte i form af topfinansiering til produktion af spillefilm, tv-fiktion / serie og kreative dokumentarfilm. Fonden fremmer ligeledes som topfinansiør distribution og versionering af nordiske film i Norden og filmkulturelle initiativer af nordisk interesse. Fonden kan initiere strategiske udviklingsstøttetiltag til tværnationale og gerne tværmediale initiativer. Fonden annoncerer på hjemmesiden, når et initiativ igangsættes. 1.2 STATUS OG DRIFT Fonden er en stiftelse med den retsstilling, som gælder i Norge. Fondens drift skal drives i overensstemmelse med Fondens gældende Statutter og Aftale mellem Fonden og Fondens Partnere. 1.3 PARTNERE Fondens partnere er følgende: Nordisk Ministerråd Nordiske filmfonde / filminstitutter: Det Danske Filminstitut, Finlands Filmstiftelse, Icelandic Film Centre, Norsk filminstitutt og Svenska Filminstitutet. Nordiske tv-stationer (Herefter kaldet Fondens TV Partnere ): DR og TV2 Danmark, YLE, Sanoma Entertainment / Nelonen Media og MTV3 Finland, RUV og Stöð 2 Island, NRK og TV2 Norge, SVT, TV4 og Kanal 5 Sverige. 1.4 BESTYRELSE Nordisk Ministerråd vælger en bestyrelse, der har det endelige ansvar for Fondens drift. Bestyrelsen består af fem medlemmer, ét fra hvert nordisk land. Bestyrelsens afgørelse er uigenkaldelig. retningslinjer [dk]

4 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 2.1 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF STØTTE TIL PRODUKTION Projektet skal være egnet til biografvisning, tv-distribution eller anden form for distribution. Projektet skal af Fonden vurderes til at have et stort publikumspotentiale primært i Norden og sekundært på det globale marked. Fonden kan ikke medvirke i finansieringen af et projekt, der på forhånd er solgt til, eller som co-produceres med et nordisk tv-selskab, som ikke er en af Fondens TV Partnere. 2.2 ANSØGNING Ansøgningen skal indsendes via Ansøgning med bilag skal udfærdiges på et af de skandinaviske sprog eller engelsk. Ansøgninger behandles fortløbende. Behandlingstiden for ansøgninger er normalt 4 til 6 uger, fra ansøgningen er komplet. 2.3 ANSØGNINGSVURDERING Fonden foretager en helhedsvurdering af projektet på grundlag af kunstneriske og publikumsmæssige kriterier. Der skal desuden foretages en vurdering af, om de økonomiske forudsætninger for gennemførelsen af projektet er realistiske, både hvad angår produktion, markedsføring og distribution. Fonden stiller ikke særlige krav om fælles nordisk tema eller til sammensætningen af det kunstneriske eller tekniske personale. Fonden tager ikke hensyn til eventuelle nationale kvoteringer (som f.eks. køn el.lign.). Fonden prioriterer særligt projekter, der har børn og unge som målgruppe. 2.4 BESLUTNINGER Fondens direktør er ansvarlig over for bestyrelsen for de beslutninger, som træffes vedrørende tilsagn og afslag. 2.5 FONDENS RETTIGHEDER Fonden har ret til at omtale støttede projekter i alt trykt materiale og på Fondens website. Fonden har ret til at vise stills, trailere, tv-spots samt klip fra filmen (maksimalt 5 minutter) og andet visuelt materiale på Fondens hjemmeside og ellers i forbindelse med arrangementer, som Fonden initierer eller deltager i, m.m. Producenten er ansvarlig for, at Fondens anvendelse af al ovennævnte materiale er clearet med de respektive rettighedshavere. retningslinjer [dk]

5 3. STØTTETYPER OG STØTTEKRITERIER Nordisk Film & TV Fond yder støtte i form af topfinansiering under følgende forudsætninger: 3.1 STØTTE TIL PRODUKTION SPILLEFILM Der skal foreligge bekræftet national grundfinansiering. Med national grundfinansiering menes finansiering fra kilder i hovedproducentens hjemland. Typisk fra nationale filminstitutter / fonde, regionale filmfonde, Fondets TV Partnere og distributører. Der skal foreligge biografdistributionsgaranti i mindst 2 nordiske lande og visningsaftale med mindst 1 af Fondens TV Partnere. Alternativt skal der foreligge biografdistributionsgaranti i mindst 1 nordisk land og visningsaftale med mindst 2 af Fondens TV Partnere. TV-FIKTION / SERIE Der skal foreligge bekræftet national grundfinansiering. Med national grundfinansiering menes finansiering fra kilder i hovedproducentens hjemland. Typisk fra nationale filminstitutter / fonde, regionale filmfonde, Fondets TV Partnere og distributører. Der skal foreligge visningsaftale med mindst 2 af Fondens TV Partnere (men kun med 1, hvis TV Partneren selv er producent). DOKUMENTAR Der skal foreligge bekræftet national grundfinansiering. Med national grundfinansiering menes finansiering fra kilder i hovedproducentens hjemland. Typisk fra nationale filminstitutter / fonde, regionale filmfonde, Fondets TV Partnere og distributører. Der skal foreligge visningsaftale med mindst 2 af Fondens TV Partnere. Alternativt skal der foreligge biografdistributionsgaranti i mindst 2 nordiske lande samt visningsaftale med mindst 1 af Fondens TV Partnere. STØTTE KAN KUN SØGES AF NORDISKE PRODUKTIONSSELSKABER SOM ER HOVEDPRODUSENTER AF PROJEKTET. 3.2 STØTTE TIL BIOGRAFDISTRIBUTION En film, der søger distributionsstøtte, skal have fået en god modtagelse af det nationale publikum og have et stort publikumspotentiale i et eller flere nordiske lande. Støtten kan ydes uafhængigt af, om filmen tidligere har modtaget produktionsstøtte fra Fonden. Fonden kan i særlige tilfælde yde støtte til anden form for distribution. STØTTE KAN KUN SØGES AF NORDISKE DISTRIBUTIONSSELSKABER I DET LAND, HVOR FILMEN BLIVER SAT OP. 3.3 STØTTE TIL VERSIONERING Støtte ydes til versionering af en nordisk film til et andet nordisk sprog. En film, der søger distributionsstøtte, skal have fået en god modtagelse af det nationale publikum og have et tilfredsstillende publikumspotentiale i et eller flere nordiske lande. Støtten kan ydes uafhængigt af, om filmen tidligere har modtaget produktionsstøtte fra Fonden. retningslinjer [dk]

6 Støtte ydes normalt kun til film, der har børn og unge som målgruppe. STØTTE KAN KUN SØGES AF NORDISKE PRODUKTIONS- ELLER DISTRIBUTIONSSELSKABER I DET LAND, HVOR FILMEN BLIVER SAT OP. 3.4 STØTTE TIL FILMKULTURELLE INITIATIVER Støtte ydes til filmkulturelle initiativer i form af workshops, seminarer eller festivalprogrammer, som kan styrke kompetencerne i det fællesnordiske professionelle film- og tv-miljø. STØTTE KAN KUN SØGES AF ARRANGØREN AF INITIATIVET. retningslinjer [dk]

7 4. TILBAGEBETALING Fonden støtter produktion i form af lån, som skal tilbagebetales efter følgende regler: Såfremt Fonden yder støtte til produktion af et projekt, hvor Fonden tidligere har bevilget støtte til strategisk projektudvikling, skal støtten til strategisk projektudvikling indgå i Fondens samlede tilskud og tilbagebetales i henhold til produktionsstøttekontrakten. Såfremt projektet produceres, uden at Fonden støtter selve produktionen, skal støtten til stratetisk projektudvikling tilbagebetales i henhold til reglerne om tilbagebetaling. Bliver projektet ikke realiseret, bortfalder kravet om tilbagebetaling. Fonden har krav på en andel (Tilbagebetalingsprocent) af Filmens World Wide Indtægter. Tilbagebetalingen starter, når Filmens World Wide Indtægter har nået et på forhånd defineret beløb (Break-Even-punkt). 4.1 FILMENS WORLD WIDE INDTÆGTER Samtlige av filmens brutto indtægter i hele verden og fra alle medier. Følgende skal ikke regnes som Filmens World Wide Indtægter: Minimumsgarantier som indgår i filmens finansiering. I følge almindelig branchepraksis, kutymemæssige udgifter til P&A og distributions- og salgsagent-fees. Indtægter som alene tilfalder ikke-nordiske private investorer. Billetstøtte, som norsk etterhåndstilskudd og svensk publikrelaterat stöd / PRS. Indtægter ved salg av remake- og merchandise-rettigheder. Eventuel tilbagebetaling af offentlig støtte samt udbetaling av kunstneriske royalties kan ikke trækkes fra Filmens World Wide Indtægter. 4.2 TILBAGEBETALINGSPROCENT Fondens støttebeløb i procent af den nordiske finansiering, fratrukket På Forhånd Godkendt Egenfinansiering. 4.3 BREAK-EVEN-PUNKT Producentens På Forhånd Godkendte Egenfinansiering plus et tillæg på 35 prosent plus nordisk tv-investering. 4.4 PRODUCENTENS PÅ FORHÅND GODKENDTE EGENFINANSIERING Beløbsstørrelsen for det enkelte projekts På Forhånd Godkendte Egenfinansiering fastsættes af Fonden. Fonden kan bl.a. godkende følgende som en del af producentens På Forhånd Godkendte Egenfinansiering: Likvide midler Arbejdskredit (deferments) Producentens kredit (deferments) på egne ydelser Investering fra co-producent og distributør Investering fra leverandør Egenfinansieringen skal være risikovillig. retningslinjer [dk]

8 Fonden kan bl.a. ikke godkende følgende som en del af producentens På Forhånd Godkendte Egenfinansiering: Distributørens minimumsgaranti og P&A Tv-investering og forsalg af distributionsret til et nordisk tv-selskab Støtte fra regionale filmfonde Ikke-nordisk finansiering Ansøgning om ændring af producentens På Forhånd Godkendte Egenfinansiering skal godkendes skriftligt af Fonden i form af en tillægskontrakt senest inden filmens nationale premiere. Fonden har på anmodning krav på dokumentation for alle indtægter og udgifter i forbindelse med filmens produktion og har ret til at gennemgå producentens regnskaber som et led i kontrollen. 4.5 RAPPORTERING OG TILBAGEBETALING Fonden kan maksimalt få tilbagebetalt det beløb, som totalt set er blevet bevilget, i form af strategisk projektudviklingsstøtte og produktionsstøtte. Fondens tilbagebetalingskrav mod producenten bortfalder for indtægter, som kommer efter 5 år, fra filmens nationale biografpremiere. For tv-dokumentarer og tv-fiktion / serier gælder det 5 år, fra filmens første nationale tv-distribution. Fondet skal modtage årlige indtægtsrapporter med den første opgørelse et år efter projektets nationale premiere, og den sidste opgørelse fem år efter projektets nationale premiere. Opgørelsen af indtægter skal suppleres med kopi af relevante underbilag fra distributør(er), salgsagent mv., eller være revideret af en revisor eller udarbejdet af et collection agency, som på forhånd er godkendt af Fonden. Rapporterne sendes senest 3 måneder fra tidspunktet for opgørelsen til: Nordisk Film & TV Fond c/o ECA A/S Sankt Annæ Plads 11, 3 DK-1250 København 5. MISLIGHOLDELSE Såfremt forhold, der ligger til grund for støttetilsagn, forandres væsentligt, eller såfremt producenten væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til retningslinjerne og / eller kontrakten, har Fonden ret til at hæve kontrakten med øjeblikkelig virkning. I sådanne tilfælde har Fonden ret til at kræve eventuel udbetalt støtte tilbagebetalt. retningslinjer [dk]

9 særlige vilkår 6. STØTTE TIL PRODUKTION AF SPILLEFILM STØTTE KAN KUN SØGES AF NORDISKE PRODUKTIONSSELSKABER SOM ER HOVEDPRODUSENTER AF PROJEKTET. 6.1 FORUDSÆTNINGER FOR STØTTETILDELING Nordisk Film & TV Fond yder støtte til produktion af spillefilm i form af topfinansiering under følgende forudsætninger: Der skal foreligge bekræftet national grundfinansiering se generelle vilkår pkt Der skal foreligge biografdistributionsgaranti i mindst 2 nordiske lande og visningsaftale med mindst 1 af Fondens TV Partnere. Alternativt skal der foreligge biografdistributionsgaranti i mindst 1 nordisk land og visningsaftale med mindst 2 af Fondens TV Partnere. Når en TV Partner selv producerer spillefilm, skal der foreligge visningsaftale med mindst 1 af Fondens øvrige TV Partnere og biografdistributionsgaranti i mindst 2 nordiske lande. 6.2 ANSØGNING Ansøgning skal leveres og godkendes af Fonden før produktionens begyndelse: Følgende skal leveres via Synopsis (maksimalt 1/2 A4 side) Manuskript Animation: storyline / tegninger / karaktérbeskrivelser Producentkommentar Instruktørkommentar CV for kreativt hold Andet relevant materiale (skuespillerliste, mood boards osv.) Foreløbig tidsplan Budget Finansieringsplan, der viser bekræftet finansiering. Beløbene skal angives i national og norsk valuta samt inkludere valutakurs Dokumentation på bekræftet finansiering i form af LOC eller kontrakt Dokumentation på specificeret egenfinansiering Distributionsaftale eller LOC med garanti for biografvisning i mindst 2 nordiske lande samt visningsaftale eller LOC med mindst 1 af Fondens TV Partnere. Alternativt skal der foreligge distributionsaftale eller LOC med garanti for biografvisning i mindst 1 nordisk land samt visningsaftale eller LOC med mindst 2 af Fondens TV Partnere Biografdistributionsplan, inklusive publikumsestimat i filmens oprindelsesland retningslinjer [dk]

10 Følgende skal også sendes pr post eller link: Instruktørens 2 seneste film Hvis relevant: visuelt materiale på ansøgte projekt (pilot, trailer osv.) 6.3 TILSAGN Producenten vil modtage et tilsagnsbrev fra Fonden, hvor der eventuelt gives en frist for, hvornår de formelle krav skal indfries (se pkt. 6.4). Såfremt fristen ikke overholdes, vil Fonden betragte sig selv som løst fra alle forpligtelser, og den tildelte støtte vil automatisk bortfalde. Det er producentens ansvar at sørge for, at denne frist bliver overholdt. Efter Fondens tilsagn om støtte er udstedt, kan produktionsselskabet ikke foretage væsentlige ændringer i manuskript og / eller kunstneriske, produktionsmæssige, økonomiske, tekniske, markedsmæssige eller rettighedsmæssige forudsætninger, uden forudgående skriftlig henvendelse til og godkendelse af Fonden. Af tilsagnsbrevet vil det fremgå, at præliminær klip skal ses og godkendes af Fonden tidligst 4 uger før og senest 1 uge før låst klip. 6.4 UDARBEJDELSE AF KONTRAKT Fonden udarbejder en kontrakt til projekter, der modtager støtte. Følgende skal leveres via Opdaterede produktionsoplysninger: Filmens længde Filmens optageformat Filmens visningsformat Skuespillerliste (hovedroller) Hold (nøglefunktioner) Produktionsplan med start- og slutdato for optagelse Plan over postproduktion med datoer for klip, sfx, lydarbejde, lydmix og færdig film Forventet national premieredato for biograf og tv Opdaterede finansieringsoplysninger: Detaljeret budget Finansieringsplan Bekræftelser på al finansiering i form af endelige, underskrevne kontrakter: o o o Ved økonomisk tilskud fra tv-selskaber skal fordeling mellem investering og betaling af distributionsrettigheder fremgå Ved økonomisk tilskud fra en distributør og / eller en co-producent skal fordeling mellem investering og minimumsgaranti fremgå Ved økonomisk tilskud fra et nationalt filminstitut / filmfond skal endelig underskrevet kontrakt medsendes Opdaterede distributionsoplysninger: Underskrevet distributionsaftale, der garanterer biografdistribution i mindst 2 nordiske lande samt visningsaftale med mindst 1 af Fondens TV Partnere Alternativt skal der foreligge underskrevet distributionsaftale, der garanterer biografdistribution i mindst 1 nordisk land og visningsaftale med mindst 2 af Fondens TV Partnere retningslinjer [dk]

11 Biografdistributionsplan med defineret målgruppe og beskrivelse af, hvordan denne skal nås samt publikumsestimat i filmens oprindelsesland Leveres digitalt: Stills fra filmen, mindst 1 af instruktøren og i mindst 300 dpi Udarbejdelse af kontrakt vil først ske, når al endelig dokumentation er modtaget. 6.5 UDBETALINGSRATER Udbetaling af Fondens støtte fastsættes individuelt for hvert projekt. Normalt har kontrakten 4 udbetalingsrater. Materiale i forbindelse med rateudbetaling leveres via Inden udbetaling af første rate skal følgende leveres: Underskrevet kontrakt Bekræftelse på at 1. støtterate fra national grundfinansiør er udbetalt Inden udbetaling af efterfølgende rater skal følgende leveres: Cost-rapport, der viser endeligt forbrug, sammenholdt med budget og endelige omkostninger Skriftlig orientering om projektstatus Inden udbetaling af sidste rate skal følgende leveres: Revideret regnskab, der viser endeligt forbrug, sammenholdt med budget Slutrapport med oversigt over festivaldeltagelse, eventuelle priser, et repræsentativt udvalg af anmeldelser og liste over internationale salg af rettigheder En kopi af filmen (DVD / BD) med skandinaviske eller engelske undertekster inklusiv trailer / tv-sports Art Work / stills (minimum 5) leveret digitalt i mindst 300 dpi (via ) 6.6 KREDITERING I filmens for- og eftertekster og andet informationsmateriale skal det klart fremgå, at filmen er produceret med støtte fra Nordisk Film & TV Fond. Kreditering skal godkendes af Fonden og skal forekomme på lige vilkår som filmens hovedfinansiør. 6.7 REGNSKAB Fonden har på anmodning krav på dokumentation for alle omkostninger i forbindelse med filmens produktion og har ret til at gennemgå producentens regnskaber som et led i kontrollen. Besparelser i forhold til det oprindelige godkendte budget kan medføre reduktion af støttebeløbet. Er hele støtten udbetalt kan reduktion af støttebeløbet kræves tilbagebetalt. 6.8 TILBAGEBETALING For regler om tilbagebetaling se Generelle vilkår pkt. 4. retningslinjer [dk]

12 7. STØTTE TIL PRODUKTION AF TV-FIKTION / SERIE STØTTE KAN KUN SØGES AF NORDISKE PRODUKTIONSSELSKABER SOM ER HOVEDPRODUSENTER AF PROJEKTET. 7.1 FORUDSÆTNINGER FOR STØTTETILDELING Nordisk Film & TV Fond yder støtte til produktion af tv-fiktion / serie i form af topfinansiering under følgende forudsætninger: Der skal foreligge bekræftet national grundfinansiering se generelle vilkår pkt Der skal foreligge visningsaftale med mindst 2 af Fondens TV Partnere (men kun med 1, hvis TV Partneren selv er producent). 7.2 ANSØGNING Ansøgning skal leveres og godkendes af Fonden før produktionens begyndelse. Følgende skal leveres via nordiskfilmogtvfond.com: Synopsis (maksimalt 1/2 A4 side) Manuskript Animation: storyline / tegninger / karaktérbeskrivelser Producentkommentar Instruktørkommentar CV på kreativt hold Andet relevant materiale (skuespillerliste, mood boards osv.) Foreløbig tidsplan Budget Finansieringsplan, der viser bekræftet finansiering. Beløbene skal angives i national og norsk valuta samt inkludere valutakurs Dokumentation på bekræftet finansiering i form af LOC eller kontrakt Dokumentation på specificeret egenfinansiering Visningsaftale eller LOC med mindst 2 af Fondens TV Partnere Tv-distributionsplan, inklusive forventet seertal i filmens / seriens oprindelsesland Følgende skal også sendes pr post eller link: Instruktørens 2 seneste film Hvis relevant: Visuelt materiale på ansøgte projekt (pilot, trailer osv.) 7.3 TILSAGN Producenten vil modtage et tilsagnsbrev fra Fonden, hvor der eventuelt gives en frist for, hvornår de formelle krav skal indfries (se pkt. 7.4). Såfremt fristen ikke overholdes, vil Fonden betragte sig selv som løst fra alle forpligtelser, og den tildelte støtte vil automatisk bortfalde. Det er producentens ansvar at sørge for, at denne frist bliver overholdt. Efter Fondens tilsagn om støtte er udstedt, kan produktionsselskabet ikke foretage væsentlige ændringer i manuskript og / eller kunstneriske, produktionsmæssige, økonomiske, tekniske, markedsmæssige eller rettighedsmæssige forudsætninger, retningslinjer [dk]

13 uden forudgående skriftlig henvendelse til og godkendelse af Fonden. Af tilsagnsbrevet vil det fremgå, at præliminær klip skal ses og godkendes af Fonden tidligst 4 uger før og senest 1 uge før låst klip. 7.4 UDARBEJDELSE AF KONTRAKT Fonden udarbejder en kontrakt til projekter, der modtager støtte. Følgende skal leveres via Opdaterede produktionsoplysninger: Filmens / seriens længde Filmens / seriens optageformat Filmens / seriens visningsformat Skuespillerliste (hovedroller) Hold (nøglefunktioner) Produktionsplan med start- og slutdato for optagelse Plan over postproduktion med datoer for klip, sfx, lydarbejde, lydmix og færdig film Forventet national tv-premieredato Opdaterede finansieringsoplysninger: Detaljeret budget Finansieringsplan Bekræftelser på al finansiering i form af endelige underskrevne kontrakter: o o o Ved økonomisk tilskud fra tv-selskaber skal fordeling mellem investering og betaling af distributionsrettigheder fremgå Ved økonomisk tilskud fra en distributør og / eller en co-producent skal fordeling mellem investering og minimumsgaranti fremgå Ved økonomisk tilskud fra et nationalt filminstitut / filmfond skal endelig underskrevet kontrakt medsendes Opdaterede distributionsoplysninger: Når et uafhængigt produktionsselskab producerer tv-fiktion / serie, skal der foreligge underskrevet visningsaftale med mindst 2 af Fondens TV Partnere Når en TV Partner selv producerer tv-fiktion / serie, skal der foreligge underskrevet tv-visningsaftale med mindst 1 af Fondens TV Partnere Tv-distributionsplan med filmens / seriens definerede målgruppe og beskrivelse af, hvordan denne skal nås samt forventet seertal i filmens / seriens oprindelsesland Leveres digitalt: Stills fra filmen / serien mindst 1 af instruktøren, i mindst 300 dpi Udarbejdelse af kontrakt vil først ske, når al endelig dokumentation er modtaget. 7.5 UDBETALINGSRATER Udbetaling af Fondens støtte fastsættes individuelt for hvert projekt. Normalt har kontrakten 4 udbetalingsrater. Materiale i forbindelse med rateudbetaling leveres via retningslinjer [dk]

14 Inden udbetaling af første rate skal følgende leveres: Underskrevet kontrakt Bekræftelse på at 1. støtterate fra national grundfinansiør er udbetalt Inden udbetaling af efterfølgende rater skal følgende leveres: Cost-rapport, der viser endeligt forbrug, sammenholdt med budget og endelige omkostninger Skriftlig orientering om projektstatus Inden udbetaling af sidste rate skal følgende leveres: Revideret regnskab, der viser endeligt forbrug, sammenholdt med budget Slutrapport med oversigt over festivaldeltagelse, eventuelle priser, et repræsentativt udvalg af anmeldelser og liste over internationale salg af rettigheder En kopi af filmen (DVD / BD) med skandinaviske eller engelske undertekster inklusiv trailer / tv-sports Art Work / stills (minimum 5) leveret digitalt i mindst 300 dpi (via ) 7.6 KREDITERING I filmens / seriens for- og eftertekster og andet informationsmateriale skal det klart fremgå, at filmen / serien er produceret med støtte fra Nordisk Film & TV Fond. Kreditering skal godkendes af Fondet og være på lige linje med filmens hovedfinansiør. 7.7 REGNSKAB Fonden har på anmodning krav på dokumentation for alle omkostninger i forbindelse med filmens / seriens produktion og har ret til at gennemgå producentens regnskaber som et led i kontrollen. Besparelser i forhold til det oprindelige godkendte budget kan medføre reduktion af støttebeløbet. Er hele støtten udbetalt kan reduktion af støttebeløbet kræves tilbagebetalt. 7.8 TILBAGEBETALING For regler om tilbagebetaling se Generelle vilkår pkt. 4. retningslinjer [dk]

15 8. STØTTE TIL PRODUKTION AF DOKUMENTARFILM STØTTE KAN KUN SØGES AF NORDISKE PRODUKTIONSSELSKABER SOM ER HOVEDPRODUSENTER AF PROJEKTET. 8.1 FORUDSÆTNINGER FOR STØTTETILDELING Nordisk Film & TV Fond yder støtte til produktion af dokumentarfilm i form af topfinansiering under følgende forudsætninger: Der skal foreligge bekræftet national grundfinansiering se generelle vilkår pkt Der skal foreligge visningsaftale med mindst 2 af Fondens TV Partnere. Alternativt skal der foreligge biografdistributionsgaranti i mindst 2 nordiske lande samt visningsaftale med mindst 1 af Fondens TV Partnere. 8.2 ANSØGNING Ansøgning skal leveres komplet, normalt før produktionens begyndelse. Følgende skal leveres via Synopsis (maksimalt 1/2 A4 side) Treatment / manuskript (3 kopier) Producentkommentar Instruktørkommentar CV for kreativt hold Andet relevant materiale Foreløbig tidsplan Budget Finansieringsplan, der viser bekræftet finansiering. Beløbene skal angives i national og norsk valuta samt inkludere valutakurs Dokumentation på bekræftet finansiering i form af LOC eller kontrakt Dokumentation på specificeret egenfinansiering Visningsaftale eller LOC med mindst 2 af Fondens TV Partnere Alternativt skal der foreligge distributionsaftale eller LOC med garanti på biografvisning i mindst 2 nordiske lande samt visningsaftale eller LOC med mindst 1 af Fondens TV Partnere Tv-distributionsplan, inklusive forventet seertal i filmens oprindelsesland, eventuelt biografdistributionsplan med publikumsestimat i filmens oprindelsesland Følgende skal også sendes pr post: DVD med instruktørens 2 seneste film Hvis relevant: Visuelt materiale på ansøgte projekt (pilot, trailer osv.) 8.3 TILSAGN Producenten vil modtage et tilsagnsbrev fra Fonden, hvor der eventuelt gives en frist for, hvornår de formelle krav skal indfries (se pkt. 8.4). Såfremt fristen ikke overholdes, vil Fonden betragte sig selv som løst fra alle forpligtelser, og den tildelte støtte vil automatisk bortfalde. Det er producentens ansvar at sørge for, at denne frist bliver overholdt. retningslinjer [dk]

16 Efter Fondens tilsagn om støtte er udstedt, kan produktionsselskabet ikke foretage væsentlige ændringer i manuskript og / eller kunstneriske, produktionsmæssige, økonomiske, tekniske, markedsmæssige eller rettighedsmæssige forudsætninger, uden forudgående skriftlig henvendelse til og godkendelse af Fonden. Af tilsagnsbrevet vil det fremgå, at præliminær klip skal ses og godkendes af Fonden tidligst 4 uger før og senest 1 uge før låst klip. 8.4 UDARBEJDELSE AF KONTRAKT Fonden udarbejder en kontrakt til projekter, der modtager støtte. Følgende skal leveres via Opdatert treatment / manuskript Opdaterede produktionsoplysninger: Filmens længde Filmens optageformat Filmens visningsformat / visningsformater Hold (nøglefunktioner) Produktionsplan med datoer for optagestart og optageslut Plan over postproduktion med datoer for klip, sfx, lydarbejde, lydmix og færdig film Forventet national premieredato for tv og eventuelt biograf Opdaterede finansieringsoplysninger: Detaljeret budget Finansieringsplan Bekræftelser på al finansiering i form af endelige underskrevne kontrakter: o o o Ved økonomisk tilskud fra tv-selskaber skal fordeling mellem investering og betaling af distributionsrettigheder fremgå Ved økonomisk tilskud fra en distributør og / eller en co-producent skal fordeling mellem investering og minimumsgaranti fremgå Ved økonomisk tilskud fra et nationalt filminstitut / filmfond skal endelig underskrevet kontrakt medsendes Opdaterede distributionsoplysninger: Underskrevet visningsaftale med mindst 2 af Fondens TV Partnere Alternativt skal der foreligge underskrevet distributionsaftale, der garanterer biografdistribution i mindst 2 nordiske lande samt visningsaftale med mindst 1 af Fondens TV Partnere Biografdistributionsplan med defineret målgruppe og beskrivelse af, hvordan denne skal nås samt publikumsestimat i filmens oprindelsesland Leveres digitalt: Stills fra filmen, mindst 1 af instruktøren, i mindst 300 dpi Udarbejdelse af kontrakt vil først ske, når al endelig dokumentation er modtaget. 8.5 UDBETALINGSRATER Udbetaling af Fondens støtte fastsættes individuelt for hvert projekt. Normalt har kontrakten 4 udbetalingsrater. Materiale i forbindelse med rateudbetaling leveres via retningslinjer [dk]

17 Inden udbetaling af første rate skal følgende leveres: Underskrevet kontrakt Bekræftelse på at 1. støtterate fra national grundfinansiør er udbetalt Inden udbetaling af efterfølgende rater skal følgende leveres: Cost-rapport, der viser endeligt forbrug, sammenholdt med budget og endelige omkostninger Skriftlig orientering om projektstatus Inden udbetaling af sidste rate skal følgende leveres: Revideret regnskab, der viser endeligt forbrug, sammenholdt med budget Slutrapport med oversigt over festivaldeltagelse, eventuelle priser, et repræsentativt udvalg af anmeldelser og liste over internationale salg af rettigheder En kopi af filmen (DVD / BD) med skandinaviske eller engelske undertekster inklusiv trailer / tv-sports Art Work / stills (minimum 5) leveret digitalt i mindst 300 dpi (via ) 8.6 KREDITERING I filmens for- og eftertekster og andet informationsmateriale skal det klart fremgå, at filmen er produceret med støtte fra Nordisk Film & TV Fond. Kreditering skal godkendes af Fonden og skal forekomme på lige vilkår som filmens hovedfinansiør. 8.7 REGNSKAB Fonden har på anmodning krav på dokumentation for alle omkostninger i forbindelse med filmens produktion og har ret til at gennemgå producentens regnskaber som et led i kontrollen. Besparelser i forhold til det oprindelige godkendte budget kan medføre reduktion af støttebeløbet. Er hele støtten udbetalt kan reduktion af støttebeløbet kræves tilbagebetalt. 8.8 TILBAGEBETALING For regler om tilbagebetaling se Generelle vilkår pkt. 4. retningslinjer [dk]

18 9. STØTTE TIL BIOGRAFDISTRIBUTION STØTTE KAN KUN SØGES AF NORDISKE DISTRIBUTIONSSELSKABER I DET LAND, HVOR FILMEN BLIVER SAT OP 9.1 FORUDSÆTNINGER FOR STØTTETILDELING Nordisk Film & TV Fond giver støtte til topfinansiering af biografdistribution under følgende forudsætninger: En film, der søger distributionsstøtte, skal have fået en god modtagelse af det nationale publikum og have et stort publikumspotentiale i et eller flere nordiske lande. Støtten kan ydes uafhængigt af, om filmen tidligere har modtaget produktionsstøtte fra Fonden. Støtten ydes i form af direkte støtte og er dermed ikke tilbagebetalingspligtig. Fonden kan i særlige tilfælde yde støtte til anden form for distribution. 9.2 ANSØGNING 9.3 TILSAGN Ansøgning skal leveres komplet senest 4 uger før premieren. Følgende skal leveres via nordiskfilmogtvfond.com: Synopsis (maksimalt 1/2 A4 side) En kopi af filmen (DVD) på originalsprog, eventuelt med engelske eller skandinaviske undertekster Distributionsbudget Finansieringsplan. Beløbene skal angives i national og norsk valuta samt inkludere valutakurs o Al anden støtte (eksklusiv automatisk Mediastøtte) skal medtages i finansieringsplanen Dokumentation på distributørens specificerede egenfinansiering Dokumentation af øvrig finansiering i form af LOC eller kontrakt Distributionsplan med defineret målgruppe og beskrivelse af, hvordan denne skal nås samt publikumsestimat i det land, hvor filmen bliver sat op Distributøren vil modtage et tilsagnsbrev fra Fonden. 9.4 UDARBEJDELSE AF KONTRAKT Fonden udarbejder en kontrakt til projekter, der modtager støtte, når opdateret finansieringsplan er leveret via 9.5 UDBETALINGSRATER Raterne fastsættes individuelt for hvert projekt. Normalt har kontrakten 2 udbetalingsrater. Materiale i forbindelse med rateudbetaling leveres via Inden udbetaling af første rate skal følgende leveres: Underskrevet kontrakt retningslinjer [dk]

19 Inden udbetaling af sidste rate skal følgende leveres: Regnskab, der viser endeligt forbrug, sammenholdt med distributionsbudget Rapport, der viser samlede indtægter Evalueringsrapport om filmens modtagelse i forhold til forventet resultat Publikumstal 9.6 KREDITERING I filmens reklamemateriale skal det klart fremgå, at filmen er distribueret med støtte fra Nordisk Film & TV Fond. Kreditering skal godkendes af Fonden. 9.7 REGNSKAB Fonden har på anmodning krav på dokumentation for alle indtægter og udgifter i forbindelse med filmens distribution og har ret til at gennemgå distributørens regnskaber som et led i kontrollen. Besparelser i forhold til det oprindelige godkendte budget kan medføre reduktion af støttebeløbet. Er hele støtten udbetalt kan reduktion af støttebeløbet kræves tilbagebetalt. retningslinjer [dk]

20 10. STØTTE TIL VERSIONERING STØTTE KAN KUN SØGES AF NORDISKE PRODUKTIONS- ELLER DISTRIBUTIONSSELSKABER I DET LAND, HVOR FILMEN BLIVER SAT OP Støtte ydes til versionering af en nordisk film til et andet nordisk sprog FORUDSÆTNINGER FOR STØTTETILDELING Nordisk Film & TV Fond giver støtte til topfinansiering af versionering under følgende forudsætninger: En film, der søger versioneringsstøtte, skal have fået en god modtagelse af det nationale publikum og gennem det have vist et stort distributions- og publikumspotentiale i et eller flere nordiske lande. Støtten kan ydes uafhængigt af, om filmen tidligere har modtaget produktionsstøtte fra Fonden. Versioneringsstøtte ydes normalt kun til film, der har børn og unge som målgruppe. Støtten ydes i form af direkte støtte og er dermed ikke tilbagebetalingspligtig ANSØGNING 10.3 TILSAGN Ansøgning skal leveres komplet senest 4 uger før påbegyndelsen af versioneringen. Følgende skal leveres via Synopsis (maksimalt 1/2 A 4 side) En kopi af filmen (DVD) på originalsprog, eventuelt med engelske eller skandinaviske undertekster Versioneringsbudget Finansieringsplan, der viser bekræftet finansiering. Beløbene skal angives i national og norsk valuta samt inkludere valutakurs Dokumentation på specificeret egenfinansiering Dokumentation af øvrig finansiering i form af LOC eller kontrakt Distributionsplan med defineret målgruppe og beskrivelse af, hvordan denne skal nås samt publikumsestimat i det land, hvor filmen bliver sat op Producent eller distributør, der søger, vil modtage et tilsagnsbrev fra Fonden UDARBEJDELSE AF KONTRAKT Fonden udarbejder en kontrakt til projekter, der modtager støtte, når opdateret finansieringsplan er leveret via UDBETALINGSRATER Raterne fastsættes individuelt for hvert projekt. Normalt har kontrakten 2 udbetalingsrater. Materiale i forbindelse med rateudbetaling leveres via Inden udbetaling af første rate skal følgende leveres: Underskrevet kontrakt retningslinjer [dk]

21 Inden udbetaling af sidste rate skal følgende leveres: Regnskab, der viser endeligt forbrug, sammenholdt med versioneringsbudget Rapport, der viser totale indtægter Evalueringsrapport om filmens modtagelse i forhold til forventet resultat En kopi (DVD / BD) af den versionerede film 10.6 KREDITERING I filmens reklamemateriale skal det klart fremgå, at filmen er versioneret med støtte fra Nordisk Film & TV Fond. Kreditering skal godkendes af Fonden REGNSKAB Fonden har på anmodning krav på dokumentation for alle indtægter og udgifter i forbindelse med filmens versionering og har ret til at gennemgå producentens / distributørens regnskaber som et led i kontrollen. Besparelser i forhold til det oprindelige godkendte budget kan medføre reduktion af støttebeløbet. Er hele støtten udbetalt kan reduktion af støttebeløbet kræves tilbagebetalt. retningslinjer [dk]

22 11. FILMKULTURELLE INITIATIVER STØTTE KAN KUN SØGES AF ARRANGØREN AF INITIATIVET 11.1 FORUDSÆTNINGER FOR STØTTETILDELING Støtte ydes til filmkulturelle initiativer i form af workshops, seminarer eller festivalprogrammer, som kan styrke kompetencerne i det fællesnordiske professionelle film- og tv-miljø. Støtten udbetales først, når initiativet er dokumenteret og fuldt finansieret. En eventuel ændring af budgettet efter bevilling af støtte skal på forhånd skriftligt godkendes af Fondet. Støtten ydes i form af direkte støtte og er dermed ikke tilbagebetalingspligtig ANSØGNING Ansøgning skal leveres komplet senest 4 uger før projektets begyndelse. Følgende skal leveres via Beskrivelse af initiativet Formål med initiativet Anbefalinger af initiativet Budget Finansieringsplan, der viser bekræftet finansiering. Beløbene skal opføres i national og norsk valuta samt inkludere valutakurs Dokumentation af specificeret egenfinansiering Dokumentation af øvrig finansiering i form af LOC eller kontrakt 11.3 TILSAGN Arrangøren af initiativet vil modtage et tilsagnsbrev fra Fonden UDARBEJDELSE AF KONTRAKT Fonden udarbejder en kontrakt til initiativer, der modtager støtte, når opdateret finansieringsplan og dokumentation for finansiering er leveret via UDBETALING Udbetaling af Fondens støtte fastsættes individuelt for hvert initiativ. Normalt har kontrakten 2 udbetalingsrater. Materiale i forbindelse med rateudbetaling leveres via Inden udbetaling skal følgende leveres: Underskrevet kontrakt retningslinjer [dk]

23 Inden udbetaling af sidste rate skal følgende leveres: Regnskab, der viser endeligt forbrug, sammenholdt med budget Evalueringsrapport om initiativets modtagelse i forhold til forventet resultat 11.6 KREDITERING I initiativets reklamemateriale skal det klart fremgå, at initiativet er støttet af Nordisk Film & TV Fond. Kreditering skal godkendes af Fonden REGNSKAB Fonden har på anmodning krav på dokumentation for alle indtægter og udgifter i forbindelse med initiativet og har ret til at gennemgå initiativets regnskaber som et led i kontrollen. Besparelser i forhold til det oprindelige godkendte budget kan medføre reduktion af støttebeløbet. Er hele støtten udbetalt kan reduktion af støttebeløbet kræves tilbagebetalt. retningslinjer [dk]

GENERELLE&VILKÅR& 3! 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3! 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4!

GENERELLE&VILKÅR& 3! 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3! 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4! retningslinjer [dk] 2015 indhold GENERELLE&VILKÅR& 3! 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3! 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4! 3. STØTTETYPER OG STØTTEKRITERIER 5! 4. TILBAGEBETALING

Læs mere

GENERELLE VILKÅR OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4

GENERELLE VILKÅR OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4 retningslinjer [dk] 2017 indhold GENERELLE VILKÅR 3 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4 3. STØTTETYPER OG STØTTEKRITERIER 5 4. TILBAGEBETALING

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

DEN VESTDANSKE FILMPULJE - VILKÅR FOR STØTTE

DEN VESTDANSKE FILMPULJE - VILKÅR FOR STØTTE DEN VESTDANSKE FILMPULJE - VILKÅR FOR STØTTE GÆLDENDE PR 5. DECEMBER 2014 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje (DVF) kan yde støtte til og/eller investere i manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion

Læs mere

2.4 Ansøgning om manuskriptstøtte skal ske skriftligt. Ansøgeren skal benytte DVF s ansøgningsformular.

2.4 Ansøgning om manuskriptstøtte skal ske skriftligt. Ansøgeren skal benytte DVF s ansøgningsformular. DEN VESTDANSKE FILMPULJES VILKÅR FOR STØTTE OG/ELLER INVESTERING SPILLEFILM M.V. 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje (DVF) kan yde støtte til og/eller investere i manuskriptudarbejdelse, udvikling og

Læs mere

COPENHAGEN FILM FUNDS VILKÅR FOR INVESTERING I SPILLEFILM OG TV SERIER.

COPENHAGEN FILM FUNDS VILKÅR FOR INVESTERING I SPILLEFILM OG TV SERIER. COPENHAGEN FILM FUNDS VILKÅR FOR INVESTERING I SPILLEFILM OG TV SERIER. 1. FORMÅL 1.1 Copenhagen Film Fund (CPHFF) har til formål at tiltrække film - og tv- produktioner til Fondens medlemskommuner, med

Læs mere

Filmværkstedets vilkår 2016

Filmværkstedets vilkår 2016 Filmværkstedets vilkår 2016 1 FORMÅL 1.1. Det Danske Filminstitut (DFI) kan yde støtte til drift af værksteder. DFI yder støtte til driften af Filmværkstedet / København (Filmværkstedet), som er en fond

Læs mere

VILKÅR FOR STØTTE TIL MARKEDSFØRING OG DISTRIBUTION AF DANSKE FILM

VILKÅR FOR STØTTE TIL MARKEDSFØRING OG DISTRIBUTION AF DANSKE FILM Q DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL MARKEDSFØRING OG DISTRIBUTION AF DANSKE FILM GÆLDENDE PR 1. OKTOBER 2012 GOTHERSGADE 55 1123 KØBENHAVN K TEL 3374 3400 FAX 3374 3697 2/6 1. FORMÅL Det Danske

Læs mere

Budget- og revisionsinstruks

Budget- og revisionsinstruks Budget- og revisionsinstruks Indholdsfortegnelse 1. Generelt Side 1 2. Fyn-spend budget og Fyn-regnskab Side 1 3. FilmFyns område Side 1 4. Regional omsætning (specifikation af Fyn-spend) Side 2 5. Moms

Læs mere

VILKÅR FOR STØTTE TIL KORT FIKTION, KONSULENTORDNINGEN

VILKÅR FOR STØTTE TIL KORT FIKTION, KONSULENTORDNINGEN ut VILKÅR FOR STØTTE TIL KORT FIKTION, KONSULENTORDNINGEN GÆLDENDE PR 1. OKTOBER 2012 MED ÆNDRING AF 1. JULI 2014 DET DANSKE FILMINSTITUT GOTHERSGADE 55 1123 KØBENHAVN K TEL 3374 3400 FAX 3374 3697 VILKÅR

Læs mere

Filmværkstedets støttevilkår 2017

Filmværkstedets støttevilkår 2017 Filmværkstedets støttevilkår 2017 6 måneders støtte 1 FORMÅL 1.1. Det Danske Filminstitut (DFI) kan yde støtte til drift af værksteder. DFI yder via Filmtalent støtte til driften af Filmværkstedet / København

Læs mere

FORMIDLING AF FILM FOR BØRN OG UNGE DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL. Gældende pr. 1. juli 2016

FORMIDLING AF FILM FOR BØRN OG UNGE DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL. Gældende pr. 1. juli 2016 DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL FORMIDLING AF FILM FOR BØRN OG UNGE Gældende pr. 1. juli 2016 Gothersgade 55 1123 København K Tel 3374 3400 dfi.dk Børn & Unge 1.1 Det Danske Filminstitut

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

MIDLERTIDIGE VILKÅR FOR STØTTE TIL PUBLIC SERVICE PULJEN GÆLDENDE PR. 1. februar 2015

MIDLERTIDIGE VILKÅR FOR STØTTE TIL PUBLIC SERVICE PULJEN GÆLDENDE PR. 1. februar 2015 MIDLERTIDIGE VILKÅR FOR STØTTE TIL PUBLIC SERVICE PULJEN GÆLDENDE PR. 1. februar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL side 3 2. UDVIKLINGSSTØTTE side 4 3. PRODUKTIONSSTØTTE side 6 3.3 Ansøgningsmateriale

Læs mere

DANSKE FILM- FESTIVALER OG FILM- VISNINGS- AKTIVITETER DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL. Gældende pr. 1. juli 2016

DANSKE FILM- FESTIVALER OG FILM- VISNINGS- AKTIVITETER DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL. Gældende pr. 1. juli 2016 DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL DANSKE FILM- FESTIVALER OG FILM- VISNINGS- AKTIVITETER Gældende pr. 1. juli 2016 Gothersgade 55 1123 København K Tel 3374 3400 dfi.dk Filmstøtte Vilkår for

Læs mere

VILKÅR FOR STØTTE TIL DANSKE BIOGRAFER, KUNSTBIOGRAFER OG BIOGRAFINITIATIVER GÆLDENDE PR. 1. JANUAR 2015

VILKÅR FOR STØTTE TIL DANSKE BIOGRAFER, KUNSTBIOGRAFER OG BIOGRAFINITIATIVER GÆLDENDE PR. 1. JANUAR 2015 Q DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL DANSKE BIOGRAFER, KUNSTBIOGRAFER OG BIOGRAFINITIATIVER GOTHERSGADE 55 1123 KØBENHAVN K TEL 3374 3400 DFI.DK PUBLIKUM & FORMIDLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

1.2 Såvel tv-drama og tv-dokumentar kan være serier eller enkeltstående programmer. I nærværende vilkår er begge benævnt 'program'.

1.2 Såvel tv-drama og tv-dokumentar kan være serier eller enkeltstående programmer. I nærværende vilkår er begge benævnt 'program'. STØTTEVILKÅR: PUBLIC SERVICE PULJEN Maj 2008 jf. bekendtgørelse nr. 1127 af 26. november 2008 1. FORMÅL 1.1 Det Danske Filminstitut kan fra Public Service Puljen yde støtte til udvikling og produktion

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Cbaefi VILKÅR FOR STØTTE TIL NEW DANISH SCREEN GÆLDENDE PR 1. OKTOBER 2012 DET DANSKE FILMINSTITUT

Cbaefi VILKÅR FOR STØTTE TIL NEW DANISH SCREEN GÆLDENDE PR 1. OKTOBER 2012 DET DANSKE FILMINSTITUT Cbaefi DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL NEW DANISH SCREEN GÆLDENDE PR 1. OKTOBER 2012 GOTHERSGADE 55 1123 KØBENHAVN K TEL 3374 3400 FAX 3374 3697 2/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL side 3

Læs mere

Dacfg VILKÅR FOR STØTTE TIL SPILORDNINGEN GÆLDENDE PR 1. OKTOBER 2012 DET DANSKE FILMINSTITUT

Dacfg VILKÅR FOR STØTTE TIL SPILORDNINGEN GÆLDENDE PR 1. OKTOBER 2012 DET DANSKE FILMINSTITUT Dacfg DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL SPILORDNINGEN GÆLDENDE PR 1. OKTOBER 2012 GOTHERSGADE 55 1123 KØBENHAVN K TEL 3374 3400 FAX 3374 3697 2/8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL side 3 2. IDEUDVIKLINGSSTØTTE

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund

OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund DDF - spillefilm OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund 1 Gyldighedsområde 1.1 Denne overenskomst gælder for de aftaler vedrørende manuskriptarbejder

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

DELTAGELSE I INTERNATIONALE FILMFESTIVALER SAMT ANDRE RELATEREDE AKTIVITETER DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL. Gældende pr. 1.

DELTAGELSE I INTERNATIONALE FILMFESTIVALER SAMT ANDRE RELATEREDE AKTIVITETER DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL. Gældende pr. 1. DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL DELTAGELSE I INTERNATIONALE FILMFESTIVALER SAMT ANDRE RELATEREDE AKTIVITETER Gældende pr. 1. juli 2016 Gothersgade 55 1123 København K Tel 3374 3400 dfi.dk

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 Protokollater til spillefilmoverenskomsten af 1. august 2007 PROTOKOLLAT 1: DEFINITION AF EGENKAPITAL OG LANCERINGSUDGIFTER 1. I henhold til denne overenskomst skal

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Filmværkstedets vilkår 2017 Produktionsstøtte

Filmværkstedets vilkår 2017 Produktionsstøtte Filmværkstedets vilkår 2017 Produktionsstøtte 1 FORMÅL 1.1. Det Danske Filminstitut (DFI) kan yde støtte til drift af værksteder. DFI yder via Filmtalent støtte til driften af Filmværkstedet / København

Læs mere

Producenten kan overdrage sine rettigheder til filmen til tredjemand under forudsætning af, at bestemmelserne i denne overenskomst overholdes.

Producenten kan overdrage sine rettigheder til filmen til tredjemand under forudsætning af, at bestemmelserne i denne overenskomst overholdes. Novellefilm Overenskomst mellem Dansk Skuespillerforbund, Danske Filminstruktører, Danske Dramatikeres Forbund og vedr. produktioner finansieret af Novellefilm 1) Denne overenskomst omfatter produktioner

Læs mere

det danske filminstitut

det danske filminstitut Qe det danske filminstitut VILKÅR FOR STØTTE TIL SPILLEFILM GOTHERSGADE 55 1123 KØBENHAVN K TEL 3374 3400 FAX 3374 3697 WWW.DFI.DK PRODUKTION & UDVIKLING 1. OKTOBER 2008 1 FORMÅL 1.1 Det Danske Filminstitut

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Jlj VILKÅR FOR STØTTE TIL SPILLEFILM GÆLDENDE PR 1. OKTOBER 2012 DET DANSKE FILMINSTITUT MED ÆNDRING AF 12. JUNI 2014

Jlj VILKÅR FOR STØTTE TIL SPILLEFILM GÆLDENDE PR 1. OKTOBER 2012 DET DANSKE FILMINSTITUT MED ÆNDRING AF 12. JUNI 2014 Jlj VILKÅR FOR STØTTE TIL SPILLEFILM GÆLDENDE PR 1. OKTOBER 2012 MED ÆNDRING AF 12. JUNI 2014 DET DANSKE FILMINSTITUT GOTHERSGADE 55 1123 KØBENHAVN K TEL 3374 3400 FAX 3374 3697 DFI.DK 2/15 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED Disposition Præsentation af - Hvad er? - Hvad støtter Fonden? Hvem kan søge? - Hvad støtter Fonden ikke? - Hvornår og hvordan kan man søge midler hos fonden?

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning... 3 1.1. Krav til ansøgninger... 4 1.2. Vejledning

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Vejledning for Pulje B

Vejledning for Pulje B Vejledning for Pulje B 2015-2017 Tilskud fra Pulje B søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Vejledning for Pulje A

Vejledning for Pulje A Vejledning for Pulje A 2015-2017 Tilskud fra Pulje A søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Denne hjemmel udgør den formelle baggrund for etableringen af en anlægspulje i Movia.

Denne hjemmel udgør den formelle baggrund for etableringen af en anlægspulje i Movia. Notat Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Administrationsgrundlag - Anlægspuljen 1. Baggrund Med afsæt i

Læs mere

INDTÆGTSANALYSE AF DANSKE SPILLEFILM PREMIERE 2003/2007/2011

INDTÆGTSANALYSE AF DANSKE SPILLEFILM PREMIERE 2003/2007/2011 INDTÆGTSANALYSE AF DANSKE SPILLEFILM PREMIERE 2003/2007/2011 DET DANSKE FILMINSTITUT / FEBRUAR 2014 Indtægtsanalyse af danske spillefilm med premiere i hhv. 2003, 2007 og 2011 1. Hovedresultater fra analysen

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

HVORDAN PROOF-OF-BUSINESS-FONDEN SKAL ARBEJDE OG BANE VEJEN FOR EN STØRRE FOND

HVORDAN PROOF-OF-BUSINESS-FONDEN SKAL ARBEJDE OG BANE VEJEN FOR EN STØRRE FOND BILAG 1 - BUSINESS CASE: HVORDAN PROOF-OF-BUSINESS-FONDEN SKAL ARBEJDE OG BANE VEJEN FOR EN STØRRE FOND Proof-of-business-fonden skal, med mindre investeringer opbygge erfaringer og kompetencer i forhold

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Nordisk dimension Hvor mange nordiske lande skal være med i mit projekt? Kulturkontakt Nord: Ansøgninger til

Læs mere

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme.

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Dampfærgevej 22, Postbox 2593 2100 København Ø Tlf. 3529 8100 Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, uddannelse, information mv. REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Om Formidlingsordningens pulje 3

Om Formidlingsordningens pulje 3 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Januar 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Nordisk dimension Hvor mange nordiske lande skal være med i mit projekt? Kulturkontakt Nord: Ansøgninger til

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2012 Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2012 11. oktober 2012 Kulturstyrelsen Center for Bibliotek, Medier og

Læs mere

I N S T R U K T Ø R A F T A L E

I N S T R U K T Ø R A F T A L E Mellem Modelkontrakt for NEW DANISH SCREEN Danske Filminstruktører (herefter kaldet Producenten) og (herefter kaldet Instruktøren) er d.d. under henvisning til Det Danske Filminstituts vilkår for New Danish

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

DANSKE BIOGRAFER, KUNST- BIOGRAFER OG BIOGRAF- INITIATIVER DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL. Gældende pr. 1.

DANSKE BIOGRAFER, KUNST- BIOGRAFER OG BIOGRAF- INITIATIVER DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL. Gældende pr. 1. DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL DANSKE BIOGRAFER, KUNST- BIOGRAFER OG BIOGRAF- INITIATIVER Gældende pr. 1. juli 2016 Gothersgade 55 1123 København K Tel 3374 3400 dfi.dk Filmstøtte 2/13 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016

REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 Kbh. Ø., Tlf. 3529 8100 MIDLER TIL FORANSTALTNINGER PÅ TANDLÆGEOMRÅDET REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk).

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk). 1 / 5 Projekt KursKultur Ansøgningsvejledning Kultur- og netværkspuljen Det glæder os meget, at I har fået en idé til et grænseoverskridende projekt, som I nu ønsker at søge støttemidler fra Kultur- og

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 02. juli 2014 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse af bevillingen Bevillingsbeløbet er fastsat på grundlag af ansøgningens budget til hel eller delvis dækning af udgifterne. Formålet med projektet må ikke ændres og bevillingsbeløbet

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler Gældende fra 1. januar 2012

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 28. september 2005 TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 Radio- og tv-nævnet skal hermed, i forlængelse

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

UNDERSØGELSE AF KØNSFORDELINGEN I DANSK FILM DET DANSKE FILMINSTITUT JUNI 2016

UNDERSØGELSE AF KØNSFORDELINGEN I DANSK FILM DET DANSKE FILMINSTITUT JUNI 2016 UNDERSØGELSE AF KØNSFORDELINGEN I DANSK FILM DET DANSKE FILMINSTITUT JUNI 016 Undersøgelse af kønsfordelingen i dansk film Indhold 1. Indledning.... Kønsfordelingen i det danske samfund..... Kønsfordelingen

Læs mere

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 3. september 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER Formål Formålet med Puljen til lokale projekter er at tilskynde lokale aktører til at igangsætte initiativer til udvikling

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN I DANSKE SPILLEFILM 1999-2005

ANALYSE AF ØKONOMIEN I DANSKE SPILLEFILM 1999-2005 Pe ANALYSE AF ØKONOMIEN I DANSKE SPILLEFILM 1999-2005 DET DANSKE FILMINSTITUT/ 2006 Økonomien i dansk film 1999-2005 / Det Danske Filminstitut 2006 / SIDE 2 INDHOLD 3 10 SAMMENFATNING SPILLEFILM MED DANSK

Læs mere

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Region Sjælland E-mail: regionsjaelland@regionsjaelland.dk Faxe Kommune E-mail: kommunen@faxekommune.dk

Læs mere

VEJLEDNING I ANSØGNING OM MIDLER FRA FOMARS 2017.

VEJLEDNING I ANSØGNING OM MIDLER FRA FOMARS 2017. VEJLEDNING I ANSØGNING OM MIDLER FRA FOMARS 2017. Godkendt af Fomars bestyrelse den 15.4.2016. Hvem kan søge om markedsføringstilskud? Alle, der ønsker at fremme foreningens formål og er medlem af Fomars

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. I medfør af 39, stk. 2, og 42, stk. 1 og 2, og 59, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 6 af

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 28. september 2015 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sagsnr.:

Læs mere