Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris"

Transkript

1 NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales. Specielt indfris mange afdragsfrie fastforrentede lån. Den samlede obligationsrestgæld for denne type lån er faldet med 3,6 mia. kr. i 3. kvartal. "Det er bemærkelsesværdigt, at antallet af fastforrentede lån til boligejere er faldende i en periode, hvor vi har en historisk lav rente, og hvor de fleste forventer stigende renter de kommende år. Og det er særligt bemærkelsesværdigt, at det netop er de afdragsfrie fastforrentede lån, som boligejerne vælger at indfri", siger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen. "Når det kan undre, at særligt afdragsfrie fastforrentede lån indfris, hænger det sammen med, at disse lån er de mest kursfølsomme og derfor falder mest i kursværdi ved en rentestigning. Boligejere opnår derfor den største gevinst i form af en restgældsreduktion ved en rentestigning med fastforrentede afdragsfrie lån," forklarer Karsten Beltoft. Som det fremgår af nedenstående figur 1, er den udestående mængde fastforrentede lån faldet med i alt 3,9 mia. kr. fordelt på et beskedent fald på 0,3 mia. kr. for fastforrentede lån med afdrag og 3,6 mia. kr. for afdragsfrie lån. Til gengæld er mængden af udestående variabelt forrentede realkreditlån i 3. kvartal steget med ikke mindre end 16,6 mia. kr. Hovedparten af stigningen kan henføres til variabelt forrentede lån uden afdrag, hvor udlånsporteføljen er steget med lidt over 15 mia. kr. i 3. kvartal. Væksten i variabelt forrentede lån er primært sket med de lidt længere rentebindingsperioder udover et år, dvs. i de såkaldte F3- og F5-lån.

2 2 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 9 NOVEMBER 2010 Samlet set udgør de afdragsfrie lån nu 53,4 pct. af det totale udlån til boligejere på i alt 1.371,8 mia. kr. Det fremgår af figur 2, at låntagere med fastforrentede lån mest er til lån med afdrag, mens boligejere med variabelt forrentede lån primært har valgt afdragsfrie lån. 20 Figur 1: Ændring ift. 2. kvt. udestående realkreditudlån til ejerboliger 15 Mia. kr Figur 2: Udestående realkreditlån til ejerboliger ult. 3. kvt Mia. kr

3 3 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 9 NOVEMBER 2010 Rentestigninger vælter næppe boligmarkedet Med det nuværende lave renteniveau forventer de fleste, at pilen peger opad i de kommende år. Det kan få betydning for boligmarkedet, som for tiden nyder godt af de gunstige finansieringsmuligheder. Men er boligmarkedet som en syg patient i respirator? "Vi tror også, renten vil stige, men vi tror ikke, at det bliver ødelæggende for boligmarkedet. Sammenhængen mellem renter og boligpriser er ikke så klar, som det af og til fremstilles, og man skal huske på, at renten som regel stiger, fordi økonomien har det godt, og arbejdsløsheden er lav. Den negative effekt kommer ikke isoleret men følges af positive effekter", siger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen. Frygten for nye prisfald er baseret på en antagelse om, at køberne ikke længere vil have råd til at betale de nuværende priser, hvis de ikke længere kan finansiere lige så billigt. For at belyse dette spørgsmål kan man betragte den såkaldte boligbyrde, der udtrykker, hvor stor en del af en typisk families indkomst, der går til boliglån og boligskatter. Boligbyrden har bevæget sig en del over de senere år. Som figuren viser, befinder den sig for tiden (lyseblå) på et relativt lavt niveau, noget under gennemsnittet for de sidste ti år (lysegrøn), og meget markant under det høje niveau den nåede, mens boligpriserne toppede i 2006, navnlig i Hovedstadsregionen (mørkegrøn). Boligbyrden er relativt lille, selv ved rentestigning 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Hele landet Region Hovedstaden Højeste, Gennensnit Ved 2 pct. højere rente Nuværende Kilde: Nordea og egne beregninger på Nordeas model

4 4 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 9 NOVEMBER 2010 Hvis renten stiger, samtidig med at indkomster, skatter og boligpriser holdes uændrede, så vil boligbyrden stige. Dette tilsiger, at efterspørgslen svækkes, og at prisudviklingen dæmpes. Det viser sig imidlertid, at effekten er relativt begrænset, selv ved en ret markant rentestigning (mørkeblå). Hvis man benytter Nordeas model for boligbyrden, men i stedet for den faktiske rente på ca. 4,3 pct. på et 30-årigt lån, benytter en rente på 6,3 pct., får man en boligbyrde, der stadig er mindre end gennemsnittet for perioden Selv en ganske markant rentestigning giver altså kun en forholdsvis ville virkning på købernes økonomi - i størrelsesordenen 3-5 pct. af den disponible indkomst. Virkningen er også lille sammenholdt med de udsving, man ellers observerer i boligbyrden. Endelig hører det med til historien, at man sjældent ser renten stige uafhængig af den almindelige konjunktursituation. Renten stiger typisk, når økonomien går godt det er en del af økonomiens selvregulerende mekanisme. Når mange økonomer venter stigende renter i de kommende år, hænger det ikke mindst sammen med, at de også forventer højere indkomster og lavere ledighed. Det vil være til gavn for boligmarkedet, og det er meget sandsynligt, at de positive virkninger bliver de største. Basel vil undersøge likviditetsregler nærmere Nye likviditetsregler, der er særligt udfordrende for det danske realkreditsystem, bliver underlagt en observationsperiode og tidligst indført i Forud for weekendens topmøde i G20 og mødet for G20-landenes finansministre for tre uger siden har Basel-komitéen skrevet en rapport til G20 om fremskridtene med det såkaldte Basel III-regelsæt. I Danmark har der specielt været fokus på reglerne om likviditet, fordi de ikke tager hensyn til det danske realkreditsystem. Basel-komitéen siger nu, at der er behov for en "observationsperiode". Reglerne skal tidligst indføres i 2015, eventuelt i ændret form efter erfaringerne fra

5 5 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 9 NOVEMBER 2010 observationsperioden. Tidligere var målsætningen at nå en aftale om likviditetsreglerne i år. Det er første gang, der gøres et forsøg på at nå til enighed om internationale likviditetsregler, og der er derfor behov for at teste reglerne inden de gøres bindende, mener komitéen. Særlig er der behov for at vurdere, om der er utilsigtede virkninger for bestemte "forretningsmodeller og fundingstrukturer". "Dette er en klar imødekommelse af et dansk og i høj grad også europæisk synspunkt", siger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen. "Vi ser den seneste melding som en klar erkendelse af, at reglerne ikke er uproblematiske", anfører Karsten Beltoft, og tilføjer, at det er et synspunkt, Danmark hidtil har haft vanskeligt ved at komme igennem med over for Basel-komitéen. Udskydelsen betyder, at der bliver mere tid til at belyse konsekvenserne i Danmark og andre steder. Mulighederne for at fremføre de danske synspunkter er bedre, men det er stadig uvist, hvordan reglerne kommer til at se ud i sidste ende. "De problematiske forslag ligger jo stadig på bordet, så der er lang vej igen," siger Karsten Beltoft. I slutningen af juli i år valgte Basel-komitéen en lignende model for implementering af en såkaldt "net stable funding ratio", som også skal vurderes under en observationsperiode og tidligst indføres i Det var denne regel, der skabte frygt for, om danske rentetilpasningslån kunne fortsætte. Udgiver: Realkreditforeningen Redaktion: Martin Kjeldsen-Kragh Ansvarshavende redaktør: Karsten Beltoft tlf

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

Flere er klar til at købe bolig

Flere er klar til at købe bolig NR. 6 JUNI 2012 Flere er klar til at købe bolig Der er måske opklaring på vej på boligmarkedet. Markant flere danskere overvejer at skrive under på en slutseddel end for tre måneder siden. "De tunge skyer

Læs mere

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede.

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede. NR. 3 APRIL 2011 Der er håb for boligejere der har købt på toppen Der kan godt være lys for enden af tunnelen, selv om man har købt bolig på toppen af markedet. En ny analyse fra Realkreditforeningen viser,

Læs mere

Høj udbudspris er gift for salget

Høj udbudspris er gift for salget NR. 5 JUNI 211 Høj udbudspris er gift for salget Det er en rigtig dårlig strategi at sætte udbudsprisen på sin bolig højt og så fire på prisen hen ad vejen. Det viser en analyse, som Realkreditforeningen

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Det skandinaviske boligmarked

Det skandinaviske boligmarked NR. 2 FEBRUAR 2014 Det skandinaviske boligmarked Den svage udvikling på det danske boligmarked siden 2007, kan ikke genfindes i Sverige og Norge, især på grund af en bedre økonomisk udvikling. Forskellene

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte

Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte NR. 4 MAJ 2011 Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte Hvis man købte bolig, da priserne toppede for fem år siden, er priserne mange steder lavere end på købstidspunktet,

Læs mere

Flyt og spar millioner

Flyt og spar millioner NR. 3 MARTS 2014 Flyt og spar millioner Boligpriserne i hovedstaden er steget de seneste kvartaler, hvorfor du sagtens kan spare en million ved at flytte lidt uden for centrum. I forrige uge udkom Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

Stort skattesmæk truer boligejerne

Stort skattesmæk truer boligejerne NR. 10 DECEMBER 2012 Stort skattesmæk truer boligejerne Realkreditinstitutternes refinansieringsauktioner i november og december betyder, at boligejere med rentetilpasningslån og boligejere der har konverteret

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Betal afdrag med samme ydelse som på et afdragsfrit lån i 2009

Betal afdrag med samme ydelse som på et afdragsfrit lån i 2009 NR. 5 JUNI 2013 Betal afdrag med samme ydelse som på et afdragsfrit lån i 2009 Realkreditforeningens beregninger viser, at de boligejere som optog afdragsfrie lån i 2003 bør være i stand til at betale

Læs mere

Handlingsplan for landbruget

Handlingsplan for landbruget NR. 2 FEBRUAR 2010 Handlingsplan for landbruget Dansk landbrug er begravet i sne for tiden, og desværre også i gæld. Dertil kommer, at landbruget også oplever en indtjeningskrise. Gælden har landbruget

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Flere på udkig efter en ejerbolig

Flere på udkig efter en ejerbolig NR. 5 JUNI 2015 Flere på udkig efter en ejerbolig Selv om foråret fortsat viser sig fra sin kølige side, tegner boligmarkedet en del lunere end for tre måneder siden. Det næste halve år kan ejendomsmæglere

Læs mere

Analyse. Stigende temperatur på boligmarkedet kalder på meget snarlige indgreb. 25. august 2015. Af Jens Hauch og Bjørn Meyer

Analyse. Stigende temperatur på boligmarkedet kalder på meget snarlige indgreb. 25. august 2015. Af Jens Hauch og Bjørn Meyer Analyse 2. august 201 Stigende temperatur på boligmarkedet kalder på meget snarlige indgreb Af Jens Hauch og Bjørn Meyer Temperaturen stiger på boligmarkedet. Priserne er over deres strukturelle niveau,

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Lad os få ro om dansk boligfinansiering

Lad os få ro om dansk boligfinansiering NR 3. DECEMBER 2009 Lad os få ro om dansk boligfinansiering SDO-lån er kommet for at blive; lad os derfor lægge SDO-diskussionerne bag os og få ro om den danske boligfinansieringsmodel. Da SDO-reglerne

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere