B Bilag 6 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B 103 - Bilag 6 Offentligt"

Transkript

1 Udvalget for Videnskab og Teknologi B Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes talepapir i forbindelse med åbent samråd om åbne standarder i det offentlige den 23. maj 2006 til Udvalget for Videnskab og Teknologi. 30. maj 2006 Med venlig hilsen Helge Sander Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Dok-id

2 Talepapir til samråd om åbne standarder den 23. maj 2006 Det talte ord gælder Videnskabsudvalget har den 16. maj 2006 kaldt ministeren i samråd for at drøfte de økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B103 om åbne standarder. Udvalget har anmodet ministeren om en drøftelse af følgende spørgsmål: A: Hvad er efter ministerens vurdering de økonomiske konsekvenser af beslutningsforslaget for Videnskabsministeriet i det kommende finansår? Indledning Jeg er i den senere tid blevet skudt i skoene, at der er politisk uvilje over for indførsel af åbne standarder. Jeg vil gerne benytte lejligheden her til at slå fast, at det simpelthen ikke er rigtigt. Regeringens strategi har hele tiden været at udbrede brugen af åbne standarder. Formålet med dette er hensynet til et velfungerende og konkurrencepræget marked, sammenhæng i den offentlige sektor og sikring af den enkelte borgers valgfrihed. Som eksempler på regeringens arbejde kan nævnes den åbne standard for digital signatur og standarden for e-faktura. Regeringen er derfor enig i, at brugen af åbne standarder skal fremmes. Som jeg tidligere har nævnt, følger gevinsterne ved indførelsen af standarder ikke alene af, at det er åbne standarder, men derimod af, at de både er fælles og åbne. Den store værdi kommer af at tale samme sprog, ikke af at stille en ordbog til rådighed for alle. Det er netop på den baggrund, at der er nedsat et udvalg under Videnskabsministeriet med Finansministeriet, KL og Amtsrådsforeningen, der lige nu analyserer mulighederne for at sikre interoperabilitet i den offentlige sektor, altså sammenhængende it-løsninger. Yderligere har Videnskabsministeriet oprettet et Videncenter for software, der skal bidrage til at fremme konkurrencen mellem forskellige typer af software. Anvendelsen af åbne standarder er i den forbindelse en afgørende forudsætning. Helt konkret gennemførte Videnskabsministeriet sidste år et af verdens største pilotforsøg med kontorpakker baseret på både leverandør-ejet og open sourcesoftware. En af konklusionerne fra pilotforsøgene var, at netop manglen på åbne standarder var en udfordring blandt andet i forhold til at få adgang til KMD s systemer.

3 Pilotforsøgene viser, at der er en række udfordringer i forbindelse med at skifte system. Regeringen er enig i, at det er vigtigt, at vi arbejder på at løse disse udfordringer. Videnskabsministeriet har også søgt inspiration i det videnskabelige arbejde om åbne standarder, og hvad man gør i andre lande på dette område. En kortlægning viser, at eksempelvis Norge har valgt en strategi, der ligner den danske. Danmark er dog kommet længere end Norge både i forhold til udvikling og implementering af standarder. Et andet eksempel er den amerikanske delstat Massachusetts, der har udformet en politik for åbne standarder. Her er det dog endnu ikke fuldt afklaret, hvordan beslutningen skal implementeres og finansieres. Den politik man har udarbejdet i Massachusetts omfatter de centrale myndigheder og lægger i princippet op til, at myndigheder bør vælge løsninger baseret på åbne standarder, når eksisterende systemer skal erstattes, eller kræver store omlægninger. Disse erfaringer svarer til den eksisterende danske strategi med indførelse af et fælles katalog over anbefalede standarder. Kortlægningen viser ligeledes, at der fx er igangsat initiativer i Bristol og München. De vedrører ligeledes udarbejdelse af konkrete standarder på specifikke områder og ikke generelle krav, som B103 lægger op til. Danmark vurderes ofte som et af de lande, der på verdensplan er længst fremme med netop anvendelse af standardisering og åbne standarder inden for digital forvaltning. Dette kom blandt andet til udtryk, da Danmark fik EU s digital forvaltning pris for e-faktura, der netop handler om at forpligte myndigheder til at anvende en fælles, åben standard for elektroniske fakturaer. Indførelsen af e-faktura er også et godt eksempel på de udfordringer, der følger af at fastsætte bindende standarder. En af konklusionerne fra det videnskabelige arbejde er, at et generelt krav om brug af åbne standarder ikke kan anbefales. I stedet vurderes den danske standardiseringsstrategi, hvor relevante standarder udvælges, at være mere hensigtsmæssig. Derfor håber jeg, at der ikke er nogen tvivl om, at regeringen arbejder på at sikre sammenhæng, konkurrence og frit valg gennem blandt andet anvendelsen af åbne standarder.

4 Digital forvaltning skal i fremtiden være med til at sikre effektiviseringer, udvikling og kvalitet i den offentlige opgaveløsning. Udviklingen går stærkt og mange af områderne er så nye, at vi ikke kan trække på erfaringer fra andre. Det er vigtigt, at vi træffer de rette beslutninger og der er mange muligheder. Det betyder ikke, at vi skal læne os tilbage og vente på at andre kommer med løsningerne. Vi arbejder på højtryk i samarbejde med erhvervslivet og andre dele af den offentlige sektor. Det går fremad hele tiden. Men det er et arbejde, der kræver nøje analyser, før der træffes beslutninger, der vil påvirke alle offentlige myndigheder og deres muligheder for at levere service til borgere og virksomheder. Det nedsatte udvalg om bedre interoperabilitet vil ikke give svar på alle spørgsmål. Men der vil komme en række forslag til en styrkelse af det nuværende arbejde, som jeg gerne vil drøfte med jer, når resultaterne foreligger. Men som jeg har givet udtryk for tidligere, er det ikke muligt at give en fyldestgørende beskrivelse af konsekvenserne af det foreliggende beslutningsforslag. De økonomiske konsekvenser for VTU For så vidt angår de økonomiske konsekvenser af beslutningsforslaget for Videnskabsministeriet, så pålægger forslaget ikke i sig selv Videnskabsministeriet særlige omkostninger i det kommende finansår Såfremt der politisk træffes beslutning om at opprioritere indsatsen omkring godkendelse af standarder i Videnskabsministeriets regi, kan der naturligvis blive tale om en særlig ekstraomkostning for Videnskabsministeriet. Når det gælder udvikling af forretningsbaserede it-standarder, vil forslagets krav skulle gennemføres på hvert enkelt område og ikke fra centralt hold i Videnskabsministeriet. Arbejdet med udvikling af standarder kan således især føre til omkostninger i de enkelte ministerier. Det er således eksempelvis Miljøministeriet, der vil få omkostninger ved udvikling af standarder på miljøområdet eller Økonomi- og Erhvervsministeriet i forbindelse med geo-data. Interoperabilitets-udvalget kigger bl.a. på, om den nuværende standardiseringsproces kan effektiviseres. Generelle økonomiske konsekvenser For så vidt angår forslagets generelle økonomiske konsekvenser, kan jeg henvise til det svar, jeg netop har sendt, på spørgsmål UVT B 103 spørgsmål 1, fra Videnskabsudvalget.

5 Svaret og det tilhørende bilag forklarer i detaljer, hvorfor det ikke er muligt at beregne de økonomiske konsekvenser af kravene i det foreliggende beslutningsforslag. Det skyldes blandt andet, at en fuld implementering af forslaget vil have konsekvenser for samtlige offentlige myndigheder og i forhold til kommunikationen med borgere og virksomheder. Hertil kommer, at de økonomiske konsekvenser vil variere fra det ene område til det andet, afhængig af eksisterende it-systemer og standarder, integration med eksisterende systemer m.m. En anden væsentlig usikkerhed er, at det ikke fremgår præcist af forslaget, hvordan kravene afgrænses, og hvornår der kan gøres undtagelser fra kravene. Det har f.eks. afgørende betydning for de økonomiske konsekvenser, om kravene udelukkende stilles til nyanskaffelser eller også ved eksisterende systemer i forbindelse med genudbud. Det ville i givet fald også være væsentligt at fastlægge, hvor store omkostninger, der skal accepteres ved indførelse af åbne standarder hos den enkelte myndighed. Der vil f.eks. i nogle tilfælde kunne være store omkostninger forbundet med integrationen med eksisterende systemer, hvor de øjeblikkelige omkostninger vil overstige eventuelle langsigtede gevinster. Afslutning Alt i alt er der en lang række faktorer, der bør afklares nærmere, samt en række afgrænsninger, der skal præciseres, før der kan gives en generel vurdering af de økonomiske konsekvenser. Dette gælder også for de økonomiske konsekvenser for Videnskabsministeriet. Når det er sagt, vil jeg gerne understrege, at anvendelsen af åbne standarder er central for udviklingen i digital forvaltning. Som et første skridt, har jeg bedt mit eget ministerium om, at vi pr. 1. september 2006 tilbyder publikationer og anden relevant skriftlig kommunikation i et åbent dokumentformat i det konkrete tilfælde Open Document Format (ODF), når de offentliggøres på vores hjemmeside. Efter en prøveperiode frem til årsskiftet, vil vi samle erfaringerne op og kigge på eventuelle yderligere tiltag i forhold til borgere og virksomheder. De næste skridt vil jeg gerne diskutere med jer, når de konkrete forslag fra udvalget om interoperabilitet foreligger.

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Open source-software i det offentlige

Open source-software i det offentlige Open source-software i det offentlige Open source-software i det offentlige Publikationen udleveres gratis så længe lager haves, ved henvendelse til: Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen

Læs mere

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love.

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 164 - Bilag 1 O Notat Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed

Læs mere

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Af Mia Steen Johnsen I de seneste 10 år er sprog, sprogbrug og sprogpolitik for alvor kommet på den politiske dagsorden i Danmark, og emnerne

Læs mere

Økonomisk konsekvensvurdering af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor

Økonomisk konsekvensvurdering af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor Rambøll Management af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor Modelopstilling og anvendelse på seks specifikke standardforslag April 2007 af anvendelse af obligatoriske,

Læs mere

Om etablering af 2 administrative centre i staten

Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen har udarbejdet et notat om Finansministeriets rapport om de to nye administrative centre

Læs mere

Markedet for kontorsoftware. Konkurrencesituationen og betydningen af åbne standarder. Konkurrenceanalyse 03/2009

Markedet for kontorsoftware. Konkurrencesituationen og betydningen af åbne standarder. Konkurrenceanalyse 03/2009 Markedet for kontorsoftware Konkurrencesituationen og betydningen af åbne standarder Konkurrenceanalyse 03/2009 August 2009 Markedet for kontorsoftware August 2009 Oplag 500 Pris: Kr. 200,00 inkl. Moms

Læs mere

Forord... 3. Sammenfatning... 4. Arbejdsgruppens anbefalinger... 6. Indledning... 7

Forord... 3. Sammenfatning... 4. Arbejdsgruppens anbefalinger... 6. Indledning... 7 Indhold Forord... 3 Sammenfatning... 4 Arbejdsgruppens anbefalinger... 6 Indledning... 7 Kapitel 1. Open source software i den digitale forvaltning... 8 1.1. Open source software i den digitale forvaltning...8

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren 17/2011 Beretning om aktiviteter

Læs mere

Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION

Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION Indhold 1. Klare mål - hvorfor?...5 2. Klare mål på det statslige område...12 3. Strategi for klare mål...19 4. Ramme for arbejdet med klare mål...27 3 4 1.

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

Den offentlige sektors brug af it 2010

Den offentlige sektors brug af it 2010 Den offentlige sektors brug af it 21 Den offentlige sektors brug af it 21 Udgivet af Danmarks Statistik 7. marts 211 som e-publ ISBN 978-87-51-1924-1 ISSN 193-6485 Pdf-udgaven kan hentes gratis på Danmarks

Læs mere

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Oplag: 3.000 Pris: 100,00 inkl. moms Sælges hos boghandleren eller ved henvendelse til Statens Information Tlf.: 3337 9228

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Kapitel 1 - Sammenfatning. Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 - Sammenfatning. Kapitel 1 Sammenfatning Kapitel 1 Sammenfatning 6 Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten / maj 2010 Kapitel 1 Sammenfatning It-projekter, det vil sige projekter, hvor it udgør en overvejende del af den samlede

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om statens brug af konsulenter. Juni 2014

Beretning til Statsrevisorerne om statens brug af konsulenter. Juni 2014 Beretning til Statsrevisorerne om statens brug af konsulenter Juni 2014 BERETNING OM STATENS BRUG AF KONSULENTER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere April 2014 Forord Udbudsportalen.dk 1 Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Forord Denne vejledning omhandler

Læs mere

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter 15/2009 Beretning om statens anvendelse

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark N O T A T Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark Oktober 2010 J.nr. 2010-0016799 JØP/ADD Indledning Udkast til Lov om etablering af den selvejende

Læs mere

Evaluering af Forskningsdatabasen

Evaluering af Forskningsdatabasen Biblioteksstyrelsen November 2004 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk 1. Forord 1 2. Evalueringens formål, organisering og metode 2 2.1

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB)

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB) Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) September 2010 Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Bedre styring af offentlig it

Bedre styring af offentlig it Bedre styring af offentlig it A r b e j d s g r u p p e n s a n b e f a l i n g e r Bedre styring af offentlig it Arbejdsgruppens anbefalinger Projektleder Mads Hauptman Journalist Sten Løck Teknologirådet

Læs mere