Befolkningens bevægelser 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkningens bevægelser 2006"

Transkript

1 Befolkning 2007:3 Befolkningens bevægelser 2006

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Befolkningsudvikling... 3 Figur 1 Befolkningstilvækst, fødselsoverskud og nettovandring pr indbyggere 1. januar Tabel 1 Udvikling i befolkningstallet i kommunerne i Tabel 2 Middelfolketallet Fødsler... 5 Tabel 3 Centrale fertilitetsmål Tabel 4 Aldersbetinget fertilitet for kvinder født i Grønland Figur 2 Aldersbetinget fertilitet for kvinder født i Grønland fordelt efter alder i Tabel 5 Aldersbetingede fertilitetskvotienter fordelt efter fødested i Tabel 6 Levendefødte børn fordelt efter moderens og faderens fødested i Tabel 7 Levendefødte fordelt efter moderens og faderens alder i Tabel 8 Enkeltfødsler og flerfødsler fordelt efter moderens alder i Figur 3 Levendefødte fordelt efter deres fødselsmåned og køn i Tabel 9 Levendefødte fordelt efter deres fødselsvægt og moderens fødested i Tabel 10 Levendefødte fordelt efter deres længde ved fødsel og moderens fødested i Fødsler i kommunerne Tabel 11 Levendefødte fordelt efter moderens alder og bopælskommune i Tabel 12 Aldersbetinget fertilitet fordelt efter alder og bosted i Figur 4 Aldersbetinget fertilitet fordelt efter alder og bosted i Dødsfald Tabel 13 Centrale dødelighedsmål Figur 5 Udviklingen i dødeligheden blandt spædbørn Tabel 14 Dødeligheden blandt spædbørn Tabel 15 Ikke-naturlige dødsfald fordelt efter alder, køn og fødested i Tabel 16 Dødelighedstavler for hele befolkningen for årene Tabel 17 Dødelighedstavler for personer født i Grønland for årene Tabel 18 Dødsfald fordelt efter bopælskommune og fødested i Tabel 19 Døde pr fordelt på alder, køn og fødested i Flytninger Tabel 20 Indenlandske flytninger Tabel 21 Personer, der er flyttet, fordelt efter køn, fødested og antal flytninger i Figur 6 Mellemkommunale flytninger fordelt på fødested og alder i procent af de flyttede i Tabel 22 Mellemkommunale flytninger i Tabel 23 Mellemkommunale flytninger fordelt efter fødested samt til- og fraflytningskommune i Tabel 24 Mellemkommunale flytninger og flyttefrekvenser i Vandringer Tabel 25 Vandringer til og fra Grønland Figur 7 Ind- og udvandringer af personer født i Grønland fordelt på alder i Figur 8 Ind- og udvandringer af personer født uden for Grønland fordelt på alder i Tabel 26 Ind- og udvandringer fordelt efter alder, køn og fødested i Tabel 27 Ind- og udvandring fordelt efter kommune, køn og fødested i Tabel 28 Ind- og udvandringer fordelt efter land, køn og fødested Metode Begreber og definitioner Side 2 Befolkningens bevægelser 2006

3 1. Befolkningsudvikling Befolkningstallet faldt på andet år i træk Fødselsoverskud Nettoudvandring Befolkningstallet er faldet på to år i træk fra pr. 1. januar 2005 til i 2006 og til i Der blev født 842 børn og 440 personer døde i løbet af Det giver et fødselsoverskud på 402 personer. Nettoudvandringen var på 644 personer. Der udvandrede personer og indvandrede personer. Befolkningsudviklingen i siden 1962 vises i figur 1. Udviklingen i 2006 fordelt på kommuner fremgår af tabel 1. Figur 1. Befolkningstilvækst, fødselsoverskud og nettovandring pr indbyggere 1. januar Pr indbyggere Vækst Fødselsoverskud ) Nettovandringer samt korrektioner Anm.: Korrektionsposten skyldes især forsinkede indberetninger til CPR-registret. Befolkningens bevægelser 2006 Side 3

4 Tabel 1. Udvikling i befolkningstallet i kommunerne i januar Mellemkommunale flytninger Vandringer 2006 Fødte Døde Til Fra Ind Ud Korrektioner 1. januar 2007 I alt Nanortalik Qaqortoq Narsaq Ivittuut Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qerqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut Uden for kommunal inddeling Anm.: Korrektioner skyldes især forsinkede indberetninger til CPR-registret. Middelfolketallet var på personer i 2006, jf. tabel 2. Middelfolketallet er et beregnet folketal, som viser, hvor mange personer, der i gennemsnit boede i Grønland i Af disse var mænd og kvinder. Tabel 2. Middelfolketallet 2006 I alt Født i Grønland Født uden for Grønland Alder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Side 4 Befolkningens bevægelser 2006

5 2. Fødsler Der blev født 842 børn En kvinde føder i gennemsnit 2,2 børn Bruttoreproduktionsraten (BRR) Nettoreproduktionsraten (NRR) I 2006 blev der født 842 børn mod 887 i børn var født af mødre, der selv var født i Grønland. Der blev født 413 drenge og 429 piger. Den samlede fertilitet for alle kvinder i 2006 er opgjort til 2.222, dvs., en kvinde føder i gennemsnit 2,2 børn. Den samlede fertilitet (TFR) udtrykker det gennemsnitlige antal levendefødte som kvinder forventes at føde, såfremt de gennemlever de fødedygtige aldre mellem 15 til 49 år. En kvinde i gennemsnit vil føde 1,13 piger, hvis hun ikke dør før hun fylder 50 år. Det benævnes bruttoreproduktionsraten eller BRR. I 2006 reproducerede en kvinde i gennemsnit sig selv 1,09 gange, hvilket medfører at befolkningen vil være svagt voksende på sigt, hvis såvel fertilitets- som dødelighedsniveau antages opretholdt i fremtiden. Fertilitetsniveauet har en selvstændig betydning for befolkningens vækst, mens nettoreproduktionsraten (NRR) fortæller i hvilket omfang en generation af kvinder vil reproducere sig selv, hvis de i løbet af hele deres reproduktive periode føder i overensstemmelse med fertilitetskvotienterne i 2006 og dør i overensstemmelse med de aldersbetingede dødskvotienter, sådan som de er udregnet for perioden fra 2002 til 2006, jf. tabel 16 og 17. Alene antallet af fødte piger opgøres, da der er tale om en måling af kvindernes evne til at reproducere sig selv. Tabel 3. Centrale fertilitetsmål 2006 I alt Mødre født i Grønland Mødre født uden for Grønland Antal levendefødte Generel fertilitetskvotient... 58,0 58,4 54,7 Samlet fertilitet, TFR Bruttoreproduktion, BRR Nettoreproduktion, NRR Aldersbetingede fertilitetskvotienter Et mere detaljeret billede af fertilitetsudviklingen fremkommer ved at betragte de aldersbetingede fertilitetskvotienter og udviklingen i disse over tid. I tabel 4 ses udviklingen i den aldersbetingede fertilitet for perioden for kvinder født i Grønland. Befolkningens bevægelser 2006 Side 5

6 Tabel 4. Aldersbetinget fertilitet for kvinder født i Grønland Alder Samlet fertilitet År TFR ,9 117,0 97,7 76,0 36,9 11,2 0, , ,5 127,8 116,5 72,3 32,4 3, , ,7 147,9 104,3 86,6 40,3 7, , ,0 150,8 110,8 78,7 36,3 7,6 1, , ,9 165,0 131,0 77,4 39,6 7, , ,9 163,7 118,1 79,3 37,7 7,0 0, , ,9 164,7 129,0 85,4 34,4 6, , ,3 173,6 137,4 74,9 37,6 5, , ,3 157,2 138,2 77,6 41,9 9, , ,0 171,1 134,0 91,1 36,9 10, , ,3 165,5 129,5 84,9 36,0 8, , ,8 192,3 119,2 95,4 49,4 15, , ,2 169,9 112,9 79,2 62,7 15,0 4, , ,3 167,0 122,9 89,5 49,0 13,8 1, , ,1 157,1 130,1 71,6 37,1 8,1 0, , ,1 170,1 132,5 79,1 39,7 10,1 0, , ,9 176,4 147,2 77,5 38,3 10, , ,0 149,4 136,0 80,7 46,2 6,8 0, , ,3 150,8 146,4 84,8 35,3 5, , ,2 147,2 112,0 87,4 40,2 7,4 0, , ,2 131,0 134,6 82,8 37,9 8,5 0, ,8 Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende kvinder, født i Grønland, var 21,7 år Figur 2. I figur 2 er de aldersbetingede fertilitetskvotienter vist, opdelt efter barnets fødselsnummer. Af figuren fremgår det, at kvinderne i 2006 hyppigst fik deres 1. barn, når de var 19 år, mens gennemsnitsalderen for førstegangsfødende kvinder, født i Grønland var 21,7 år i 2006, jf. tabel 5. Aldersbetinget fertilitet for kvinder født i Grønland fordelt efter alder i 2006 Pr kvinder fødsel 3. fødsel 2. fødsel 1. fødsel Side 6 Befolkningens bevægelser 2006

7 Tabel 5. Aldersbetingede fertilitetskvotienter fordelt på fødested i 2006 Alder Gennemsnitsalder Alle kvinder Antal kvinder (middeltal) , , , , , , ,0 - Antal børn Fertilitetskvotient... 55,7 125,3 133,5 81,6 39,0 8,7 0,5 26,3 Heraf 1. fødsel... 46,6 59,1 34,0 15,4 3,5 0,8-22,7 Heraf 2. fødsel... 8,7 41,8 39,2 25,7 5,7 0,4-25,6 Heraf 3. fødsel... 0,4 18,3 31,6 16,1 12,3 3,4 0,5 29,4 Heraf 4. og efterfølgende fødsel ,1 28,7 24,4 17,5 4,2-31,5 Kvinder født i Grønland Antal kvinder (middeltal) , , , , , , ,0 - Antal børn Fertilitetskvotient... 57,2 131,0 134,6 82,8 37,9 8,5 0,5 25,9 Heraf 1. fødsel... 47,8 61,7 27,6 9,5 1,5 0,8-21,7 Heraf 2. fødsel... 9,0 43,5 39,4 26,8 5,8 0,4-25,3 Heraf 3. fødsel... 0,5 19,3 34,5 17,3 12,6 3,2 0,5 29,2 Heraf 4. og efterfølgende fødsel ,4 33,1 29,2 18,0 4,1-31,3 Tabel 6. Levendefødte børn fordelt efter moderens og faderens fødested i 2006 Moderens fødested Faderens fødested I alt Født i Grønland Født uden for Grønland Uoplyst I alt Født i Grønland Født uden for Grønland Uoplyst Tabel 7. Levendefødte fordelt efter moderens og faderens alder i 2006 Moderens alder Faderens alder I alt I alt Uoplyst Befolkningens bevægelser 2006 Side 7

8 Tabel 8. Enkeltfødsler og flerfødsler fordelt efter moderens alder i 2006 I alt Enkeltfødsler Flerfødsler Moderens Alder I alt Drenge Piger I alt Drenge Piger I alt Drenge Piger I alt Figur 3. Levendefødte fordelt efter deres fødselsmåned og køn i 2006 Antal Drenge Piger Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Tabel 9. Levendefødte fordelt efter deres fødselsvægt og moderens fødested i 2006 Moderens fødested I alt Født i Grønland Født uden for Grønland Vægt i gram I alt Drenge Piger I alt Drenge Piger I alt Drenge Piger I alt Under Over Uoplyst Gennemsnit Side 8 Befolkningens bevægelser 2006

9 Tabel 10 Levendefødte fordelt efter deres længde ved fødsel og moderens fødested i 2006 Moderens fødested I alt Født i Grønland Født uden for Grønland Længde (cm) I alt Drenge Piger I alt Drenge Piger I alt Drenge Piger I alt Under 45 cm Over Uoplyst Gennemsnit... 51,2 51,6 50,8 51,2 51,6 50,8 51,0 51,8 50,3 Befolkningens bevægelser 2006 Side 9

10 3. Fødsler i kommunerne I tabel 11 er antallet af levendefødte fordelt efter moderens bopælskommune og alder på fødselstidspunktet. Tabel 11. Levendefødte fordelt efter moderens alder og bopælskommune i 2006 Moderens alder Kommune I alt I alt Nanortalik Qaqortoq Narsaq Ivittuut Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut Uden for inddeling I tabel 12 er de aldersbetingede fertilitetskvotienter fordelt efter bosted, by eller bygd, i Disse beregninger er kun foretaget for alle kvinder uanset om de er født i Grønland eller født uden for Grønland. Fertiliteten er normalt højere i bygder end i byer. I 2006 fødte en kvinde bosat i en by 2,1 børn i gennemsnit, mens det tilsvarende tal for en kvinde bosat i en bygd er 3,1 børn. Side 10 Befolkningens bevægelser 2006

11 Tabel 12. Aldersbetinget fertilitet fordelt efter alder og bosted i 2006 Alder TFR Hele landet I alt... 55,7 125,3 133,5 81,6 39,0 8,7 0, ,8 I byerne I alt i byerne... 47,0 115,8 124,0 78,6 39,6 7,1 0, ,2 Heraf 1. Fødsel... 38,1 57,3 37,2 16,9 3,7 0,4-768,4 Heraf 2. Fødsel... 8,9 39,4 36,5 30,0 6, ,4 Heraf 3. Fødsel ,9 28,9 13,9 13,0 4,0 0,6 376,5 Heraf 4. og efterfølgende fødsel ,2 21,3 17,7 16,7 2,7-312,9 I bygderne I alt i bygderne... 98,8 180,6 187,9 97,3 35,6 18, ,3 Heraf 1. Fødsel... 88,4 69,4 15,7 7,8 2,7 2,6-933,3 Heraf 2. Fødsel... 7,8 55,6 54,8 3,9 2,7 2,6-637,0 Heraf 3. Fødsel... 2,6 38,2 47,0 27,2 8, ,1 Heraf 4. og efterfølgende fødsel ,4 70,5 58,4 21,9 13,1-905,9 Figur 4. Aldersbetinget fertilitet efter alder og bosted i 2006 Pr kvinder Bygd By Befolkningens bevægelser 2006 Side 11

12 4. Dødsfald 440 personer døde i 2006 Tabel 13. I tabel 13 ses de centrale mål til beskrivelse af dødeligheden i I løbet af 2006 døde 440 personer med bopæl i Grønland. Af disse var 409 født i Grønland. Centrale dødelighedsmål 2006 I alt Mænd Kvinder Antal døde Summarisk dødskvotient... 7,7 8,5 6,9 Middellevetid i hele befolkningen ,8 71,2 Middellevetid for personer født i Grønland ,7 70,6 Spædbarnsdødeligheden... 15,4 16,9 14,0 Antal ikke-naturlige dødsfald Spædbørnsdødelighed Figur 5. Dødeligheden blandt spædbørn var 15,4 døde pr levendefødte i 2006, hvilket fremgår af figur 5 og tabel 13. Spædbarnsdødeligheden toppede i 1991, men den har siden udvist et jævnt fald. Dødeligheden for piger var lavere i løbet af det første leveår end for drenge. Udviklingen i dødeligheden blandt spædbørn Pr levendefødte Side 12 Befolkningens bevægelser 2006

13 Tabel 14. Dødeligheden blandt spædbørn Perinatal dødelighed(dødfødte og døde under 7 dage) Neonatal dødelighed (døde under 28 dage) Postneonatal dødelighed(døde mellem 28 dage og et år) Spædbørnsdødelighed (døde, der var under et år) Vægt i gram Drenge Piger Drenge Piger Piger Drenge Drenge Piger I alt under Uoplyst Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger År Pr fødte Pr levendefødte ,5 36,4 35,9 28,0 38,2 33,8 74,1 61, ,9 33,8 30,7 20,2 29,2 25,1 63,0 46, ,6 29,5 23,3 15,7 19,8 14,2 43,1 29, ,2 25,8 26,0 21,0 17,9 10,9 43,9 31, ,7 22,7 16,5 17,3 17,8 14,0 34,3 31, ,1 18,7 17,2 11,8 10,2 9,0 27,4 20, ,0 17,8 15,9 18,1 12,8 5,4 28,7 23, , ,4 12,1 10,4 6,9 20,8 19, ,1 21,3 14,1 25,2 3,5 10,8 17,9 36, ,9 22,9 16,7 22,8 5,6 1,9 22,3 24, ,7 12,7 14,5 21,9 1,8 1,8 16,3 23, ,1 16,9 29,2 16,9 5,8 4,2 35,0 21, ,2 2,1 23,3 4,2 2,1 4,2 25,4 8, ,4 2,3 6,7 4,6 6,7 9,2 13,3 13, ,1 6,4 2,1 8,5 6,4 4,3 8,5 12, ,6 4,3 14,7 4,3 2,1-16,8 4, ,3 4,8 6,3 4,8 4,2 2,4 10,4 7, ,2 2,3 2,2 2,3 13,1 4,6 15,3 6, ,4 2,3 4,4 2,3 4,4 2,3 4,4 4, ,1 7,0 12,1 7,0 4,8 7,0 16,9 14,0 24 pct. af alle dødsfaldene skyldes ulykker, selvmord eller drab I 2006 var 94 af de 440 dødsfald karakteriseret som ikke-naturlige. Det er en samlet betegnelse for drab, selvmord og ulykkestilfælde. Disse dødsfald udgjorde dermed næsten 24 pct. af de samlede dødsfald. I tabel 15 er de ikke-naturlige dødsfald fordelt efter alder, køn og fødested. To ud af tre døde er mænd. Det er unge mænd mellem 15 og 24 år og mænd i alderen år, der oftest dør en ikke-naturlig død. Blandt mænd født i Grønland skyldtes 23 pct. af alle dødsfald drab, selvmord eller ulykke. Befolkningens bevægelser 2006 Side 13

14 Tabel 15. Ikke-naturlige dødsfald fordelt efter alder, køn og fødested i 2006 I alt Født i Grønland Født uden for Grønland Alder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Dødelighedstavlerne i tabel 16 og 17 viser, hvordan samtidigt fødte vil uddø, hvis de alder for alder dør i overensstemmelse med de aldersbetingede dødshyppigheder, beregnet for perioden Middellevetiden er 71,0 år for kvinder og 65,7 år for mænd Dødelighedstavlerne i tabel 16 og 17 viser, at middellevetiden for hele befolkningen er en anelse højere end middellevetiden for personer født i Grønland. Det ses ligeledes, at middellevetiden i begge dødelighedstavler er højere for kvinder end for mænd. Ses der på hele befolkningen, har kvinderne en middellevetid på 71,0 år, mens middellevetiden for mænd er 65,7 år. For den del af befolkningen, der er født i Grønland, er middellevetiden 70,3 år for kvinder og 64,5 år for mænd. Middellevetiden i den betragtede periode er beregnet på grundlag af de aktuelle specifikke dødskvotienter i perioden , og er derfor blot en beskrivelse af dødeligheden i perioden. Middellevetiden kan ikke forudsige, hvor lang tid en nyfødt i perioden kan forventes at leve, idet dødskvotienterne ændrer sig over tid. Dødelighedstavlen for personer født i Grønland viser, at ud af en fødselsårgang vil lidt under 8 pct. af drengene være døde inden de fylder 25 år, mens det tilsvarende tal for pigerne er ca. tre pct. Omkring 18 pct. af de nyfødte drenge og 9 pct. af pigerne vil dø, inden de fylder 50 år. Side 14 Befolkningens bevægelser 2006

15 Tabel 16. Dødelighedstavler for hele befolkningen for årene Mænd Kvinder Mænd Kvinder Dødshyppighed Dødshyppighed Dødshyppighed Dødshyppighed Overlevendlevetilevendlevetid Middel- Over- Middel- Over- Middel- Over- Middel- Alder Alder levende levetid levende levetid , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Anm. Ved udregning af dødshyppigheder går den principielle bestræbelse ud på at følge en bestemt udgangsbestand i en periode, for derefter at sætte årets antal døde i den pågældende generation i forhold til bestanden ved periodens begyndelse. Befolkningens bevægelser 2006 Side 15

16 Tabel 17. Dødelighedstavler for personer født i Grønland for årene Alder Overlevende Mænd Kvinder Mænd Kvinder Dødshyppig hed Overlevende Alder Middellevetid Dødshyppighed Middellevetid Overlevende Dødshyppighed Middellevetid Overlevende Dødshyppighed Middellevetid , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Anm. Ved udregning af dødshyppigheder går den principielle bestræbelse ud på at følge en bestemt udgangsbestand i en periode, for derefter at sætte årets antal døde i den pågældende generation i forhold til bestanden ved periodens begyndelse. Side 16 Befolkningens bevægelser 2006

17 Tabel 18. Dødsfald fordelt efter bopælskommunerne og fødested i 2006 I alt Født i Grønland Født uden for Grønland Kommuner I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder Dødsfald i alt Nanortalik Qaqortoq Narsaq Ivittuut Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut Uden for kommunal inddeling Tabel 19. Døde pr fordelt på alder, køn og fødested i 2006 I alt Født i Grønland Født uden for Grønland Aldersgrupper I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt... 7,7 8,5 6,9 8,1 8,8 7,4 4,8 6,8 1, ,7 4,5 2,8 3,9 4,7 3, ,7 1,3-0,7 1, ,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0, ,0 3,4 2,6 3,1 3,6 2, ,7 3,9 1,5 2,9 4,2 1, ,2 3,7 0,6 2,3 3,8 0,7 1,8 3, ,0 2,7 1,3 2,3 2,9 1,6 1,3 2, ,7 3,9 1,3 3,1 4,7 1, ,4 4,2 4,5 4,3 4,2 4,5 4,7 4,3 5, ,6 2,6 4,8 3,9 3,2 4,8 1,6-5, ,2 7,0 5,2 6,8 7,6 5,9 3,2 4, ,4 12,3 10,1 12,0 12,2 11,7 9,6 12, ,9 14,9 17,4 18,4 17,5 19,5 7,5 9, ,4 52,4 39,0 48,7 56,9 40,3 29,2 33, ,5 77,5 46,2 59,2 73,5 46,9 95,2 108, ,4 129,4 80,0 102,1 133,3 81,1 50,0 66, ,9 165,7 88,2 117,9 167,7 89,2 117,6 142, ,6 181,8 208,3 204,7 193,5 208, ,8 222,2 210,5 212,8 222,2 210, Befolkningens bevægelser 2006 Side 17

18 5. Flytninger indenlandske flytninger Der blev i 2006 foretaget flytninger i Grønland. Heraf var ca. 73 pct. af flytningerne indenfor samme kommune, hvilket er på niveau med de senere år. Antallet af flytninger er steget lidt fra 2005 til 2006 og er det højeste, der er registreret indenfor et år i de seneste 10 år. Tabel 20. Indenlandske flytninger Flytninger i alt Mellemkommunale flytninger Indenfor samme by Mellem byer Fra bygd til by Fra by til bygd Indenfor samme bygd Fra en bygd til en anden Til og fra stationer mv Anm. De mellemkommunale flytninger tælles ikke med i totalen, idet disse er en delmængde af alle andre flytninger. I 2006 blev der registreret flytninger fra bygd til by, mens strømmen den modsatte vej var flytninger, hvilket er en nettofraflytning fra bygd til by på personer flyttede i løbet af 2006 Tabel 21. En person kan flytte mere end en gang i løbet af et kalenderår. De flytninger blev foretaget af personer. Det svarer til, at hver fjerde indbygger i Grønland foretog mindst en flytning i I tabel 21 viser sammenhængen mellem antallet af flytninger og personer. Personer, der er flyttet, fordelt efter køn, fødested og antal flytninger i 2006 I alt Født i Grønland Født uden for Grønland Flytninger I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt flytning flytning flytning flytning flytning flytning flytning Side 18 Befolkningens bevægelser 2006

19 Figur 6. Mellemkommunale flytninger fordelt på fødested og alder i procent af de flyttede i 2006 Procent Født i Grønland Født uden for Grønland Aasiaat kommune havde den største nettofraflytning i 2006 Tabel 22. Tabel 22 giver et overblik over de mellemkommunale flytninger. Nuuk kommune havde den største tilflytning af alle kommunerne, men også oplevede den største fraflytning. Nettotilflytningen til Nuuk var på 251 personer, og det var den største nettotilflytning i Aasiaat var modsat den kommune, der havde den største nettofraflytning: 463 personer flyttede fra kommunen, mens 374 flyttede til kommunen. Mellemkommunale flytninger i 2006 Tilflytninger Fraflytninger Nettoflytninger I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder Kommuner Hele landet Hele landet Nanortalik Qaqortoq Narsaq Ivittuut Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut Uden for kommunale inddeling Tabel 22 fortsættes Befolkningens bevægelser 2006 Side 19

20 Tabel 22 forsat) Mellemkommunale flytninger i 2006 Tilflytninger Fraflytninger Nettoflytninger I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder Kommuner Født i Grønland Født i Grønland i alt Nanortalik Qaqortoq Narsaq Ivittuut Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut Uden for inddeling Født uden for Grønland Kommuner I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder Født uden for Grønland i alt Nanortalik Qaqortoq Narsaq Ivittuut Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut Uden for inddeling Side 20 Befolkningens bevægelser 2006

21 Tabel 23. Mellemkommunale flytninger fordelt efter fødested samt til- og fraflytningskommune i 2006 Fraflytningskommune / Hele Grønland Tilflytningskommune I alt Nan Qaq Nar Ivi Paa Nuu Man Sis Kan Aas Qas Ilu Qeq Uum Upe Qaa Amm Ill Ude Hele Grønland Nanortalik Qaqortoq Narsaq Ivittuut Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut Uden for inddeling Tabel 23 (fortsat) Mellemkommunale flytninger fordelt efter fødested samt til- og fraflytningskommune i 2006 Fraflytningskommune / Født i Grønland Tilflytningskommune I alt Nan Qaq Nar Ivi Paa Nuu Man Sis Kan Aas Qas Ilu Qeq Uum Upe Qaa Amm Ill Ude Hele Grønland Nanortalik Qaqortoq Narsaq Ivittuut Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut Uden for inddeling Befolkningens bevægelser 2006 Side 21

22 Tabel 23 (fortsat) Mellemkommunale flytninger fordelt efter fødested samt til- og fraflytningskommune i 2006 Fraflytningskommune / Født uden for Grønland Tilflytningskommune I alt Nan Qaq Nar Ivi Paa Nuu Man Sis Kan Aas Qas Ilu Qeq Uum Upe Qaa Amm Ill Ude Hele Grønland Nanortalik Qaqortoq Narsaq Ivittuut Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut Uden for inddeling Side 22 Befolkningens bevægelser 2006

23 Tabel 24. Mellemkommunale flytninger og flyttefrekvenser i 2006 I alt Født i Grønland Født uden for Grønland Alder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Relativ fordeling på køn og alder i procent I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt ,0 50,3 49,7 94,2 46,2 48,0 5,8 4,1 1, ,0 9,3 8,7 9,4 10,0 8,8 1,9 0,4 5, ,5 8,4 8,6 8,7 8,8 8,6 5,3 4,4 7, ,3 8,9 7,6 8,5 9,3 7,8 3,8 4,4 2, ,1 12,7 15,6 14,8 13,6 15,9 4,1 3,1 6, ,5 13,6 17,5 16,0 14,2 17,7 8,5 6,2 13, ,0 8,9 9,2 8,8 8,7 9,0 11,9 10,7 14, ,9 8,0 5,7 6,6 7,5 5,7 11,6 13,8 6, ,4 8,7 8,1 7,9 7,9 7,9 15,7 17,3 11, ,8 8,9 8,8 8,7 8,8 8,6 10,7 9,8 12, ,8 6,1 5,5 5,6 5,8 5,5 8,8 9,8 6, ,9 3,6 2,2 2,4 2,8 2,1 10,3 12,4 5, ,6 1,7 1,4 1,5 1,7 1,4 2,5 2,2 3, ,7 0,9 0,6 0,5 0,5 0,5 4,7 4,9 4, ,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0, ,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 - Befolkningens bevægelser 2006 Side 23

24 6. Vandringer Nettoudvandring på 644 personer i 2006 I løbet af 2006 indvandrede personer til Grønland. Heraf var 890 født i Grønland. Antallet af udvandringer var på personer. Af disse var født i Grønland. Der udvandrede således 644 personer mere end der indvandrede, hvilket er den største nettoudvandring i de seneste ti år. Tabel 25. Vandringer til og fra Grønland Hele landet Indvandring Udvandring Nettovandring Personer født i Grønland Indvandring Udvandring Nettovandring Personer født uden for Grønland Indvandring Udvandring Nettovandring I figur 7 ses, at det er unge i alderen år hyppigst foretog vandringer i Unge i alderen år tegner sig for det største antal udvandringer. Det hænger sammen med denne aldersgruppes efterskole- eller andet skoleophold i udlandet. Figur 7. Ind- og udvandringer af personer født i Grønland fordelt på alder i 2006 Antal Indvandringer Udvandringer Nettovandringer Side 24 Befolkningens bevægelser 2006

25 Indvandringerne var størst for aldersgruppen år for personer født uden for Grønland. Figur 8. Ind- og udvandringer af personer født uden for Grønland fordelt på alder i 2006 Antal Indvandringer Udvandringer Nettovandringer Tabel 26. Ind- og udvandringer fordelt efter alder, køn og fødested i 2006 Indvandring I alt Født i Grønland Født uden for Grønland Aldersgrupper I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Tabel 26 fortsættes Befolkningens bevægelser 2006 Side 25

26 Tabel 26 (fortsat) Ind- og udvandringer fordelt efter alder, køn og fødested 2006 Udvandring I alt Født i Grønland Født uden for Grønland Aldersgrupper I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Nettovandring I alt Født i Grønland Født uden for Grønland Aldersgrupper I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Side 26 Befolkningens bevægelser 2006

27 Tabel 27 viser vandringerne i 2006 fordelt på kommuner. Ca. 45 pct. af de indvandrede tog ophold i Nuuk kommune. Langt de fleste vandringer foretages inden for rigsfællesskabet Tabel 27. Langt de fleste vandringer foretages inden for rigsfællesskabet. Det gælder således 94 pct. af ind- og udvandringerne, jf. tabel 28. Ind- og udvandring fordelt efter kommune, køn og fødested i 2006 Indvandring I alt Født i Grønland Født uden for Grønland Kommune I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Nanortalik Qaqortoq Narsaq Ivittuut Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut Uden for kommunal inddeling Udvandring I alt Født i Grønland Født uden for Grønland Kommuner I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Nanortalik Qaqortoq Narsaq Ivittuut Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut Uden for kommunal inddeling Tabel 27 fortsættes Befolkningens bevægelser 2006 Side 27

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Ansvaret for og produktion af al officiel befolkningsstatistik blev fra og med statistikåret 1993 overtaget af Grønlands Statistik. Samtidig er datagrundlaget for Grønlands Statistiks befolknings

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog Befolkningen 1. Størrelse og vækst Størrelse og vækst Der bor 55.984 personer i Grønland (pr 1. januar 2015), hvilket har været befolkningens samlede størrelse +/- 1000 personer igennem

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

Grønlands Befolkning 1. januar 2004

Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Befolkningsstatistik 2004:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Indholdsfortegnelse Del 1.............................................................. 1 Forord............................................................

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2005-2015 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2005 2015. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Ved udgangen af var befolkningstallet i Esbjerg kommune 115.748 personer og er dermed steget med 302 personer i. I blev der født 1198 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.095 personer og er dermed steget med 44 personer i. I blev der født 1.234 børn, mens antallet

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.446 personer og er dermed steget med 351 personer i. I blev der født 1.155 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Befolkning Befolkningsfremskrivning 2015-2040 Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 25 år forventes at falde fra de nuværende 55.984 personer

Læs mere

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Ilulissat kommune 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Ilulissat kommunea 2003-2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Grønlands Befolkning 1. januar 2005

Grønlands Befolkning 1. januar 2005 Befolkningsstatistik 2005:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2005 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2005... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning 1995-2005... 5 Oversigt 2 Befolkningen

Læs mere

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

Fakta om Maniitsoq 2011

Fakta om Maniitsoq 2011 Greenland Development A/S Fakta om Maniitsoq 2011 Statistisk gennemgang af Maniitsoq og dets nærliggende bygder, opdateret med 2011 tal. Maj 2011 [2] Indledning Sidste år blev dette faktablad udgivet første

Læs mere

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008 Boligstatistik 2010:1 Boligstatistik 2008 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Figur 1 Tilgangen af boliger og bestanden 2008... 3 Datagrundlaget... 4 Hovedresultater... 5 Tabel 1 Tilgangen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser i Aarhus Kommune, 2007-2016 Pr. 1. januar 2017 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 335.684 personer. Befolkningen er steget med

Læs mere

Socialstatistikken skal bestå af tre hovedområder:

Socialstatistikken skal bestå af tre hovedområder: Socialstatistik 22:1 Modtagere af sociale ydelser økonomiske nøgletal 1999-2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Udgifter til sociale ydelser 1999-2 3. Modtagere af sociale ydelser 1999-2 4. Berettigelsesgrundlag

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1 Boliger 2004:1 Tilgangen af boliger 1999-2003, bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger Flere nye boliger i 2003 end i 2002 Tilgangen af boliger i 2003 Perioden 1999-2003

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.051 personer og er dermed faldet med 61 personer i. I blev der født 1.156 børn, mens antallet

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivning

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Befolkning Befolkningsfremskrivning 2016-2040 Faldende folketal de næste 24 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 24 år forventes at falde fra de nuværende 55.847 personer

Læs mere

Fiskeri og fangst. Fiskeri- og fangststatistik 1998, endelige tal 2000:6

Fiskeri og fangst. Fiskeri- og fangststatistik 1998, endelige tal 2000:6 Fiskeri og fangst 2000:6 Indledning Denne publikation indeholder endelige tal for fiskeri- og fangststatistik 1998. Årsstatistikken beregnes som summen af 1998-månedsopgørelser samt korrektioner og reviderede

Læs mere

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Oversigt 2.1. Udviklingen i personlige indkomster og skatter mv. 1993-2002. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Mio.

Læs mere

Grønlands Befolkning 1. januar 2003

Grønlands Befolkning 1. januar 2003 Befolkningsstatistik 2003:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2003 Forord Publikationen Grønlands Befolkning er udgivet årligt siden 1976 af henholdsvis Danmarks Statistik, Statsministeriet og Grønlands Statistik.

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2003

Beskæftigelsen i Grønland 2003 Arbejdsmarked 2005:1 Beskæftigelsen i Grønland 2003 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsen i Grønland i 2003........................................ 4 Et lille fald i den samlede beskæftigelse i 2003............................

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2010:7 27. maj 2010 Befolkningsfremskrivninger 2010 Resume: I denne artikel offentliggøres en række hovedresultater fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

Nye tal i Statistikbanken

Nye tal i Statistikbanken Nye tal i Statistikbanken 2011:2 28. juni 2011 Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011 Antallet af ledige steg i forhold til 1. kvartal 2010 Figur 1. I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr.

Læs mere

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %.

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %. Notat Økonomi 13-02-2017 Vor ref.: Kathrine Adelbert Scholdan Sags nr.: 16/5115 Danmarks statistik har netop offentliggjort kommunernes befolkningstal pr. 1. januar 2017 og der gives hermed en status på

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsudviklingen siden 1960

Befolkningsudviklingen siden 1960 Befolkningsudviklingen siden 196 Af Anita Lange Indledning Befolkningens størrelse og fordeling på alder har på den ene side afgørende betydning for, hvor meget der kan produceres i et samfund, da folketallet

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2005-2014 Pr. 1. januar 2015 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 326.246 personer. Befolkningen er steget med 2.353 personer i

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2009 blev der registreret 889 fødsler (10 tvillinger, 899 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 62,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2008: 57,8). Der er

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2010 blev der registreret 856 fødsler (8 tvillinger, 1 trilling, 866 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 60,5 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2009: 621,3).

Læs mere

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik, Avatangiisinut Aqutsisoqarfik Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen Bilag

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2010

Modtagere af sociale ydelser 2010 Socialstatistik 2011:2 Modtagere af sociale ydelser 2010 Side 1 Modtagere af sociale ydelser 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2009-2010 4 3. Lovgrundlag

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2004 2006:1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2004 2006:1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004 Socialstatistik 2006:1 Modtagere af sociale ydelser 2004 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

II: Registerbaseret analyse

II: Registerbaseret analyse II: Registerbaseret analyse Formålet med den registerbaserede analyse har været at sikre et basalt udgangspunkt for det videre analysearbejde på baggrund af spørgeskemaer og interviews, og ikke mindst

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning Turisme 2005:2 Flypassagerstatistikken 2004 Sammenfatning Antallet af turister steg med 6,1 pct. i 2004 Figur 1. Antallet af turister steg i 2004 med 1.812 personer. Det svarer til en stigning på 6,1 pct.

Læs mere

BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE,

BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, Nr. 1.1 April 1995 BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, -1995 x Pr. 1. januar 1995 var indbyggertallet i Århus Kommune på 277.477. x I Århus er befolkningen i løbet af 1 år steget med 1,1 %, svarende

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler Energi Registrerede motorkøretøjer Fortsat stigning i antallet af personbiler Antallet af personbiler stiger fortsat, og rundede sidste år 4.000 registrerede. Ved årsskiftet pr. 1. januar 2015 var der

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2004-2013 Pr. 1. januar 2014 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 323.893 personer. Befolkningen er steget med 4.799 personer

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Socialstatistik 2004:3 Modtagere af sociale ydelser 2003 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.05 Marts 2002 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1992-2002 x Pr. 1. januar 2002 er indbyggertallet i Århus Kommune på 288.837. På 10 år er kommunens befolkning

Læs mere

Konjunkturudsigter. Positivt med igangsættelse af mindre mineprojekter. Økonomisk aktivitet. Økonomisk Råds Rapport 2015.

Konjunkturudsigter. Positivt med igangsættelse af mindre mineprojekter. Økonomisk aktivitet. Økonomisk Råds Rapport 2015. Økonomisk Råds Rapport 2015 Konjunkturudsigter Økonomisk aktivitet: Udsigt til fremgang Gunstig indkomstudvikling pga. stigende priser på fisk og skaldyr Normalisering af bygge- og anlægsinvesteringerne

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2004

Beskæftigelsen i Grønland 2004 Arbejdsmarked 2005:5 Beskæftigelsen i Grønland 2004 Indholdsfortegnelse Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Sammenfatning........................................................ 4 Den samlede beskæftigelse

Læs mere

Ansøgninger og ansøgere til erhvervsfaglige grunduddannelser årgang 2007

Ansøgninger og ansøgere til erhvervsfaglige grunduddannelser årgang 2007 Ansøgninger og ansøgere til erhvervsfaglige grunduddannelser årgang 2007 Statistiske tabeller og diagrammer fra ansøgnings-året frem til seneste status, pr. december-2007 Iagttagelses-tidspunkter i nærværende

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Fiskeri og Fangst Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indhandling af fisk og skaldyr 2 2. Havgående fiskeri 2 Tabel 1 Indhandling af fisk og skaldyr fordelt

Læs mere

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month Fødsler Births 54 - Fødsler Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996 Samtlige fødte børn Heraf født uden for ægteskab Levendefødte uden for Levendefødte Dødfødte I alt Levendefødte Dødfødte I alt ægteskab

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2003-2012 Pr. 1. januar 2013 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 319.094 personer. Befolkningen er steget med 4.549 personer

Læs mere

Arbejdsmarked 31. januar 2017

Arbejdsmarked 31. januar 2017 Arbejdsmarked 31. januar 2017 Ledighed og arbejdsstyrke 2015 I kapitel 1 præsenteres nogle af de væsentligste ledighedsopgørelser dannet ud fra Grønlands Statistiks ledighedsregister. De anvendte opgørelsesmetoder

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 Befolkningen over 15 år pr. 1. januar 42.805 42.888 43.054 43.188 43.625 Sociale ydelser, samlet opgørelse 17.073 16.811 16.483 16.743 17.116 Offentlig hjælp i alt 8.793 7.909

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Levendefødte børn efter i København 1992-1998 Nr. 27. 1. september 2 Levendefødte efter Levendefødte børn opgjort efter moderens nationalitet. København

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Nr. 1.05 April 1997 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Folketallet i Århus Kommune steg fra 1. januar 1996 til 31. december 1996 med 1.637 personer. Dette er en fremgang på 0,6 %. Tilvæksten i Århus har

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivninger :2. 1. Indledning. 2. Modellen

Befolkning. Befolkningsfremskrivninger :2. 1. Indledning. 2. Modellen Befolkning 2009:2 Befolkningsfremskrivninger 2009-2040 1. Indledning Grønlands Statistik har i samarbejdet med Danmarks Statistik udviklet en befolkningsfremskrivningsmodel, hvorfra resultater præsenteres

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Specialpublikation. Offentligt finansierede behandlinger af alkoholmisbrugere :1. Indholdsfortegnelse

Specialpublikation. Offentligt finansierede behandlinger af alkoholmisbrugere :1. Indholdsfortegnelse Specialpublikation 1:1 Offentligt finansierede behandlinger af alkoholmisbrugere 1995-1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Offentligt finansierede behandlinger... 3 3. Demografisk fordeling af

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002 Turisme 23:2 Flypassagerstatistikken 4. kvartal 22 Færre turister til Grønland i 22 9,9 pct. færre turister end i 21 Der kom 9,9 pct. færre turister til Grønland i 22 i forhold til 21. Ifølge Grønlands

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE,

ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Februar 2004 ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE, 1994-2003 x I 2003 blev der i Århus Kommune født 4.092 børn mod 3.992 i 2002. En stigning på 2,5%. x I forhold

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Nr. 1.01 Marts 1998 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1988-1998 x Pr. 1. januar 1998 er indbyggertallet i Århus Kommune på 282.137. På 10 år er kommunens befolkning steget med 9,3 %, svarende til 24.109 personer.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Marts 2006 Antal fødte børn i Århus Kommune, 1997-2006 I 2006 blev der i Århus Kommune født 3.954 børn mod 3.924 i 2005. En lille stigning på 0,8 %. I

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Kapitel 7. Tuberkulose

Kapitel 7. Tuberkulose Kapitel 7. Tuberkulose Tuberkulose er en smitsom sygdom, som har været i stigning i Grønland siden midten af 1980 erne. Dette kan ses i figur 1 og tabel 1. Stigningen kulminerede i 2010 med 115 tilfælde

Læs mere

Ansøgere og ansøgninger til erhvervsfaglige grunduddannelser årgang 2008

Ansøgere og ansøgninger til erhvervsfaglige grunduddannelser årgang 2008 Ansøger-årgang Ansøgere og ansøgninger til erhvervsfaglige grunduddannelser årgang Statistiske tabeller og diagrammer for ansøgningsrunden Iagttagelses-tidspunkt i nærværende rapport Ansøgere /------------/------------/------------/------------/-----------/

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Fiskeri & Fangst 2011:2 Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Indholdsfortegnelse Indhandling af fisk og skaldyr................................. 3 Havgående fiskeri............................................

Læs mere

Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring. v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO

Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring. v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO Agenda Kort om MIO Børnekonventionen Ingen børn skal vokse op i fattigdom Levevilkårs sammenhæng

Læs mere

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen.

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen. Aningaasaqarnermut Aatsitassanut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Medlem af Inatsisartut Suka Frederiksen Siumut -/Her Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Flypassagerstatistikken 2001

Flypassagerstatistikken 2001 Turisme 22:2 Flypassagerstatistikken 21 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Datagrundlag...1 Definition af turisme...2 Hvor mange turister kom i 21?...2 Turisternes fordeling på regioner...3 Turisternes

Læs mere