Benchmarking af psykiatrien 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Benchmarking af psykiatrien 2011"

Transkript

1 N O T A T Benchmarking af psykiatrien Sag nr. 12/97 Dokumentnr /12 Asger Rønn Jensen Casper Højgaard Mikkelsen Marie Bussey Rask Tel

2 1. Organisering, kapacitet og søgning til psykiatrien Side 2 Tabel 1. Normerede sengepladser i børne- ungepsykiatrien og voksenpsykiatrien inklusiv retspsykiatrien i 2011 Sengepladser i børneog ungepsykiatriegruppen Sengepladser per 1000 indbygger i alders- Sengepladser i voksenpsykiatrien Sengepladser per 1000 indbygger i aldersgruppen Sygehusregion Totale normerede senge Nordjylland 9,0 0, ,55 261,0 Midtjylland 49,0 0,17 456* 0,47 505,0 Syddanmark 46,3 0,17 533,4 0,57 579,7 Hovedstaden 64,5 0, , ,5 Sjælland 32,0 0, ,54 379,0 Hele landet 200,8 0, ,4 0, ,2 Kilde: Regionale indberetninger Anm.: Børne- og ungepsykiatrien er defineret som børne- og ungepsykiatriske afdelinger, og tilsvarende er voksenpsykiatrien defineret som voksenpsykiatriske afdelinger. Indbyggere er opdelt i over og under 18 år. *Inklusiv 18 sengepladser forbeholdt retspsykiatriske patienter fra Grønland efter aftale med Grønlands Selvstyre. Sygehusregion Tabel 2. Personalegrupper ansat i børne- og ungepsykiatrien i 2011 opdelt på sygehusregion Læger Pædagoger Psykologer Sygeple jersk er Sosu Socialrådgivere Fys- Ergo Anden sundfag. gruppe Samlet personale Patienter per læge eller psykolog Patienter per resterende sundhedspersonale Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Kilde: Regionale indberetninger Anm: Antal patienter defineret som patienter behandlet på regionens sygehuse. Se tabel 6.

3 Sygehusregion Tabel 3. Personalegrupper ansat i voksenpsykiatrien i 2011 opdelt på sygehusregion Læger Sosu Psykologer Sygeplejersker Social råd givere Pædagoger Fys- Ergo Anden sundfag. gruppe Samlet personale Patienter per læge eller psykolog Side 3 Patienter per resterende sundhedspersonale Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Kilde: Regionale indberetninger til nøgletal 2011 Anm: Antal patienter defineret som patienter behandlet på regionens sygehuse. Tabel 4. Antal eksterne henvisninger og afvisninger af henvisninger i børne- og ungdomspsykiatrien opdelt på bopælsregion i Bopælsregion Henvisninger Børne- og ungepsykiatrien Henvisninger per Afvisninger 1000 indb. Andel afvisninger/annulleringer af henvisninger i % Nordjylland , ,3 Midtjylland ,6 - - Syddanmark , ,1 Hovedstaden , ,1 Sjælland , ,9 Hele landet , ,5 Kilde: Regionale indberetninger Anm: Henvisninger er defineret som eksterne henvisninger *Region Hovedstadens afvisninger inkluderer også annulleringer.

4 Tabel 5. Antal eksterne henvisninger og afvisninger af henvisninger i voksenpsykiatrien opdelt på bopælsregion i Side 4 Bopælsregion Henvisninger Voksenpsykiatrien Henvisninger per Afvisninger 1000 indb. Andel afvisninger/annulleringer af henvisninger i % Nordjylland , ,2 Midtjylland ,9 - - Syddanmark , ,4 Hovedstaden , ,8 Sjælland , ,2 Hele landet , ,5 Kilde: Regionale indberetninger. Anm: Henvisninger er defineret som eksterne henvisninger. Tal for afviste/annullerede henvisninger i Region Midtjylland er ikke tilgængelig. *Region Hovedstadens afvisninger inkluderer også annulleringer.

5 2. Antal patienter i psykiatrisk behandling Side 5 Tabel 6. Antal patienter i psykiatrien opdelt på bopælsregion fra 2007 til B&U Voksen B&U Voksen B&U Voksen B&U Voksen B&U Voksen Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Hovedtotal Kilde: Landspatientregistret og Danmarks Statistik Anm: Patienter i børne- og ungepsykiatrien defineres som patienter i aldersgruppen 0 til og med 17 år og patienter i voksenpsykiatrien defineres som patienter i aldersgruppen 18 år eller derover. Figur 1. Udviklingen i antallet af patienter i børne- og ungepsykiatrien, indeks (2007=100) opdelt på bopælsregion. Kilde: Landspatientregistret Anm: Patienter i børne- og ungepsykiatrien defineres som patienter i aldersgruppen 0 til og med 17 år.

6 Figur 2. Udviklingen i antallet af patienter i voksenpsykiatrien, indeks (2007=100) opdelt på bopælsregion. Side 6 Kilde: Landspatientregistret Anm.: Voksenpsykiatrien er defineret som patienter i alderen fra 18 år og opefter. Figur 3. Udviklingen i antallet af patienter i den samlede psykiatri, indeks (2007=100). Kilde: Landspatientregistret Anm.: Voksenpsykiatrien er defineret som patienter i alderen fra 18 år og opefter. Anm: Patienter i børne- og ungepsykiatrien defineres som patienter i aldersgruppen 0 til og med 17 år.

7 3. Aktiviteten i børne- og ungdomspsykiatrien Side 7 Tabel 7. Antal patienter pr indbygger i 2011 i børne- og ungdomspsykiatrien. Antal patienter Antal patienter per 1000 indb. Andel af indbyggere i alderen 0-18 år, der er i psykiatrisk Bopælsregion behandling i % Nordjylland ,1 Midtjylland ,7 Syddanmark ,3 Hovedstaden ,9 Sjælland ,1 Hele landet ,9 Kilde: Landspatientregistret Anm.: Børne- og ungdomspsykiatrien er defineret som patienter i alderen til og med 17 år. Figur 4. Patienter med en given ICD-10 diagnose som andel af det samlede antal patienter i regionen i børne- og ungdomspsykiatrien Kilde: Landspatientregistret Anm.: Børne- og ungdomspsykiatrien er defineret som patienter i alderen til og med 17 år. Anm.: Den enkelte patients diagnose er den, som blev stillet ved første kontakt i året 2011.

8 Tabel 8. Udskrivninger i børne- og ungdomspsykiatrien i 2010 og 2011 opdelt på bopælsregion. Antal udskrivninger Gennemsnitlig indlæggelsestid (dage) Bopælsregion Antal udskrivninger pr indb. i 2011 Andel akutte indlæggelser i 2011 af alle indlæggelser Side Nordjylland ,2 22,3 1,3 76 Midtjylland ,6 39,1 0,9 51 Syddanmark ,5 37,8 0,9 73 Hovedstaden ,2 53,1 1,2 60 Sjælland ,2 23,2 1,9 84 Hele landet ,9 37,2 1,2 68 Kilde: Landspatientregistret per 10. marts Anm.: Udskrivningsdatoen har fundet sted i Anm.: Børne- og ungdomspsykiatrien er defineret som patienter i alderen til og med 17 år. Tabel 9. Belægningsprocent i børne- og ungepsykiatrien i 2011 opdelt på sygehusregion Belægningsprocent i børne- og ungepsykiatrien % Sygehusregion Nordjylland 79 Midtjylland 88 Syddanmark 81 Hovedstaden 94 Sjælland 75 Kilde: Regionale indberetninger og beregninger. Anm: Belægningsprocent er beregnet som forholdet mellem sengedage og disponible sengepladser. Tabel 10. Antal sengedage i børne- og ungdomspsykiatrien i 2011 opdelt på bopælsregion Antal sengedage Antal sengedage i året pr indbygger Bopælsregion Nordjylland ,3 Midtjylland ,2 Syddanmark ,4 Hovedstaden ,3 Sjælland ,4 Hele landet ,8 Kilde: Landspatientregistret Anm.: Børne- og ungdomspsykiatrien er defineret som patienter i alderen til og med 17 år.

9 Tabel 11. Genindlæggelser indenfor 30 dage i børne-og ungepsykiatrien i 2011 opdelt på bopælsregion. Side 9 Antal genindlæggelser Genindlæggelser per 1000 indbyggere Bopælsregion Andel genindlæggelser af samlede indlæggelser Nordjylland ,16 12,7 Midtjylland ,08 8,3 Syddanmark ,08 8,0 Hovedstaden ,14 12,4 Sjælland ,27 14,1 Hele landet ,13 11,4 Kilde: Landspatientregistret Anm.: Børne- og ungdomspsykiatrien er defineret som patienter i alderen til og med 17 år. Anm.: Genindlæggelser er defineret som en indlæggelse indenfor 30 dage efter udskrivning. Tabel 12. Ambulante besøg i børne- og ungepsykiatrien i 2011 opdelt på bopælsregion. Antal ambulante besøg Bopælsregion Antal ambulante besøg pr indb. Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Kilde: Landspatientregistret per 10. marts Anm.: Børne- og ungdomspsykiatrien er defineret som patienter i alderen til og med 17 år. Anm: Ambulante besøg inkluderer ambulante besøg og (ude besøg). Figur 5. Antal ambulante besøg per ambulant patient i børne- og ungepsykiatrien Kilde: Landspatientregistret per 10. marts Anm.: Børne- og ungdomspsykiatrien er defineret som patienter i alderen til og med 17 år.

10 Tabel 13. Typer af ambulante besøg i børne- og ungepsykiatrien i 2011 opdelt på bopælsregion. Behandlingssamtaler Diagnostik Hjemmebesøg Indirekte patientkontakt Psykiatrisk dagbehandling I alt Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Kilde: Landspatientregistret per. 10. marts Anm: Børne- og ungepsykiatrien er defineret som patienter i alderen til og med 17 år Anm: De ambulante besøg er kategoriseret på baggrund af DAGS gruppering Side 10 Tabel 14. Antal af ambulante ydelser der ikke defineres som ambulante besøg i børne og ungepsykiatrien opdelt på bopælsregion. Antal "Ikke besøg" Antal "ikke besøg" per ambulant besøg Nordjylland ,7 Midtjylland ,3 Syddanmark ,7 Hovedstaden ,5 Sjælland ,6 Hele landet ,7 Kilde: Landspatientregistret per. 10. marts Anm: Jævnfør fællesindholdet for patientregistrering er det ikke alle ambulante ydelser, der kan registreres som et ambulant besøg. Disse ydelser kaldes ikke besøg. Det er et krav at patienten er til stede, for at det kan kaldes et ambulant besøg. Tabel 15. Ambulante besøg fordelt på offentlige og private sygehuse i børne- og ungepsykiatrien i Ambulante besøg i offentligt regi Ambulante besøg i privat regi Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Kilde: Landspatientregistret per 10. marts 2012.

11 4. Aktiviteten i voksenpsykiatrien Tabel 16. Antal patienter i behandling i voksenpsykiatrien 2011 opdelt på bopælsregion. Side 11 Bopælsregion Antal patienter Antal patienter pr indb Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Kilde: Landspatientregistret per 10. marts Anm.: Tallene drejer sig om patienter, der enten er i ambulant og eller stationær behandling. Figur 6. Antal patienter med en given ICD-10 diagnose som andel af samlede patienter i regionen i voksenpsykiatrien Kilde: Landspatientregistret per 10. marts Anm.: Voksenpsykiatrien er defineret som patienter i alderen fra 18 år og opefter. Anm.: Den enkelte patients diagnose er den, som blev stillet ved første kontakt i året 2011.

12 Tabel 17. Antal udskrivninger og liggetid i voksenpsykiatrien Antal udskrivninger Gennemsnitlig indlæggelsestid (dage) Andel akutte indlæggelser i 2011 af alle indlæggelser Bopælsregion Antal udskrivninger pr indb. i 2011 Nordjylland ,4 31,7 6,3 89 Midtjylland ,4 25,4 7,0 91 Syddanmark ,7 20,5 9,4 91 Hovedstaden ,0 21,2 12,1 90 Sjælland ,6 20,2 8,4 93 Hele landet ,5 23,7 9,2 91 Kilde: Landspatientregistret per 10. marts Anm.: Voksenpsykiatrien er defineret som patienter i alderen fra 18 år og opefter. Anm.: Udskrivningsdatoen har fundet sted i 2010 eller Anm.: Indlæggelsestiden dækker over antallet af sengedage i sygehusudskrivningen, hvor sygehusudskrivningen fandt sted i Side 12 Tabel 18. Andel af udskrivningerne, hvor indlæggelsestiden er over 1 dag, voksenpsykiatrien, Bopælsregion Nordjylland 85% Midtjylland 77% Syddanmark 78% Hovedstaden 68% Sjælland 69% Hele landet 73% Kilde: Landspatientregistret per 10. marts Anm.: Voksenpsykiatrien er defineret som patienter i alderen fra 18 år og opefter. Tabel 19 Belægningsprocent i voksenpsykiatrien i 2011 Belægningsprocent i voksenpsykiatrien i % Nordjylland 94 Midtjylland 96 Syddanmark 97 Hovedstaden 95 Sjælland 87 Kilde: Regionale indberetninger. Anm: Belægningsprocent er beregnet som forholdet mellem sengedage og disponible sengepladser. Anm: Voksenpsykiatrien er defineret som patienter på 18 år eller derover.

13 Tabel 20. Antal sengedage i året i voksenpsykiatrien Antal sengedage pr indbygger Bopælsregion Antal sengedage i året Nordjylland ,7 Midtjylland ,1 Syddanmark ,1 Hovedstaden ,2 Sjælland ,4 Hele landet ,5 Kilde: Landspatientregistret. Anm.: Voksenpsykiatrien er defineret som patienter i alderen fra 18 år og opefter. Side 13 Tabel 21. Genindlæggelser indenfor 30 dage i voksenpsykiatrien 2011 opdelt på bopælsregion. Andel genindlæggelser af Antal genindlæggelser Genindlæggelser per 1000 indbyggere samlede indlæggelser i 2011 Bopælsregion i 2011 i % Nordjylland ,81 12,9 Midtjylland ,41 20,0 Syddanmark ,79 19,0 Hovedstaden ,79 23,0 Sjælland ,61 19,2 Hele landet ,88 20,4 Kilde: Landspatientregistret. Anm.: Genindlæggelser er defineret som en akut indlæggelse indenfor 30 dage efter udskrivning. Tabel 22. Antal ambulante besøg i voksenpsykiatrien 2011 opdelt på bopælsregion. Antal ambulante besøg Bopælsregion Antal ambulante besøg pr indb. i 2011 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Kilde: Landspatientregistret per 10. marts Anm.: Voksenpsykiatrien er defineret som patienter i alderen fra 18 år og opefter.

14 Figur 7. Antal ambulante besøg per ambulant patient i voksenpsykiatrien i Side 14 Kilde: Landspatientregistret per 10. marts Anm.: Voksenpsykiatrien er defineret som patienter i alderen fra 18 år og opefter. Tabel 23 Typer af ambulante besøg i voksenpsykiatrien i 2011 opdelt på bopælsregion. Behandlingssamtaler Diagnostik Hjemme besøg Indirekte patientkontakt Psykiatrisk dagbehandling Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Kilde: Landspatientregistret per. 10. marts Anm.: Voksenpsykiatrien er defineret som patienter i alderen fra 18 år og opefter. Anm: De ambulante besøg er kategoriseret på baggrund af DAGS gruppering Tabel 24. Antal af ambulante ydelser der ikke defineres som ambulante besøg i voksenpsykiatrien opdelt på bopælsregion. Antal "ikke besøg" Antal "Ikke besøg" per ambulant besøg Nordjylland ,4 Midtjylland ,6 Syddanmark ,5 Hovedstaden ,4 Sjælland ,3 Hele landet ,5 Kilde: Landspatientregistret per. 10. marts 2012.

15 Anm: Jævnfør fællesindholdet for patientregistrering er det ikke alle ambulante ydelser, der kan registreres som et ambulant besøg. Disse ydelser kaldes ikke besøg. Det er et krav at patienten er til stede, for at det kan kaldes et ambulant besøg. Tabel 25. Ambulante besøg fordelt på offentlige og private sygehuse i voksenpsykiatrien Bopælsregion Offentlig Privat Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Kilde: Landspatientregistret og Danmarks Statistik. Anm.: Voksenpsykiatrien er defineret som patienter i alderen fra 18 år og opefter. Anm: Registreringskvaliteten forventes at være lav for det private, da det er et nyopstartet område Side Absenteringer i Psykiatrien Tabel 26. Absenteringer fra retspsykiatriske afdelinger i 2011 Bopælsregion Rømning Undvigelse Udeblivelser Nordjylland Midtjylland* Syddanmark Hovedstaden** Sjælland I alt *Regionen mangler indberetning for perioden 1. januar marts 2011 **Regionerne har ikke været i stand til at indberette disse opgørelser Kilde: Regionale indberetninger Anm: Rømninger er defineret som flugt fra lukket afsnit eller lukket have. Undvigelse er situationer, hvor patienter stikker af fra ledsagende personale. Udeblivelser er situationer, hvor patienten ikke kommer tilbage eller kommer for sent tilbage fra uledsaget udgang.

16 Sygehusregion 6. Mellemregional aktivitet Tabel 27. Mellemregionale udskrivninger i den samlede psykiatri Bopælsregion Side 16 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Kilde: Landspatientregistret. Anm.: Tabellen skal fortolkes således at der eksempelvis er 29 udskrivninger, hvor patienten har bopæl i Region Nordjylland, men udskrivningen er fundet sted i Region Hovedstaden. Tabel 28. Mellemregionale udskrivninger i den samlede psykiatri Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Antal udskrivninger af en regions borgere, der er sket fra et sygehus uden for bopælsregion Andelen af udskrivninger foretaget af andre regioner end bopælsregionen 2,9% 2,7% 1,5% 0,9% 4,3% Antal udskrivninger der er sket af borgere udenfor sygehusregionen Andelen af regionens udskrivninger, der er på andre regionernes borgere 2,0% 1,8% 1,4% 2,4% 1,8% Kilde: Landspatientregistret. Anm.: Tabellen skal fortolkes således at der eksempelvis var 88 udskrivninger af borgere fra Region Nordjylland, fra et sygehus der ikke er beliggende i Region Nordjylland. Ligeledes er der 59 udskrivninger på et sygehus i Region Nordjylland, der er relateret til borgere uden for regionen.

17 7. Færdigbehandlinger Side 17 Tabel 29. Færdigbehandlede sengedage opdelt på bopælsregion i den samlede psykiatri Færdigbehandlede antal sengedage Antal sygehusudskrivninger Gns. liggetid for færdigbehandlede Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Kilde: esundhed.

18 8. Økonomi og udgifter Side 18 Tabel 30. De tilrettede driftsudgifter i børne- og ungepsykiatrien i 2011 på baggrund af regnskabsindberetningerne opdelt på sygehusregion pl. De tilrettede driftsudgifter i 1000 kr. Vækst Udgifter i 2011 per indb. i regionen Udgifter i 2011 per patient i sygehusregionen % I kr. Nordjylland , Midtjylland , Syddanmark , Hovedstaden , Sjælland , Hele landet , Kilde: Sygehusenes regnskabsoplysninger, SSI september Anm: Indbyggere er personer i alderen 0 til og med 17 år. Anm: Antal patienter er patienter behandlet på sygehuse i regionen. Se metoden for opgørelse af patienter i dokumentationsafsnittet Anm: Børne- og unge er defineret på baggrund af afdelinger ved beregning af de tilrettede driftsudgifter, mens antal patienter i børne- og unge er defineret på baggrund af alder. Tabel 31. De tilrettede driftsudgifter i voksenpsykiatrien i 2011 på baggrund af regnskabsindberetningerne opdelt på sygehusregion pl. Udgifter i 2011 Udgifter i 2011 De tilrettede driftsudgifter i Vækst per indb. i regionen per patient i sygehusregionen 1000 kr % I kr. Nordjylland , Midtjylland , Syddanmark , Hovedstaden , Sjælland , Hele landet , Kilde: Sygehusenes regnskabsoplysninger, SSI september Anm: Indbyggere er personer i antallet af personer i alderen 18 år eller derover. Anm: Voksenpsykiatrien er defineret på baggrund af afdelinger ved beregning af de tilrettede driftsudgifter, mens antal patienter i voksenpsykiatrien er defineret på baggrund af alder. Se metoden for opgørelse af patienter i dokumentationsafsnittet Anm: Region Sjællands Sikringen er ekskluderet i opgørelsen af driftsudgifterne, samt af antallet af patienter.

19 Tabel 32. Tilnærmet produktionsværdi set i forhold til de tilrettede driftsudgifter i børne- og ungepsykiatrien i 2011 opdelt på sygehusregion i 1000 kr pl. Driftsudgifter (1.000 kr.) DRG/DAGS værdi i alt (1.000 kr.) Værdi set i forhold til driftsudgifterne Nordjylland ,28 Midtjylland ,62 Syddanmark ,85 Hovedstaden ,10 Sjælland ,14 Hele landet ,94 Kilde: Sygehusenes regnskabsoplysninger, SSI. Landspatientregistret. Side 19 Tabel 33. Tilnærmet produktionsværdi set i forhold til de tilrettede driftsudgifter i voksenpsykiatrien i 2011 opdelt på sygehusregion i 1000 kr pl. Driftsudgifter (1.000 kr.) DRG/DAGS værdi i alt (1.000 kr.) Værdi set i forhold til driftsudgifterne Nordjylland ,97 Midtjylland ,03 Syddanmark ,25 Hovedstaden ,94 Sjælland ,03 Hele landet ,02 Kilde: Sygehusenes regnskabsoplysninger, SSI. Landspatientregistret.

20 Dokumentation Side 20 Kilde Datakilden er Landspatientregistret per 10. marts 2011, hvilket vil sige årsopgørelsen. Da Landspatientregistret er et løbende register vil der kunne være blevet registreret mere aktivitet ved senere opgørelser. Derfor vil der være forskel mellem disse tal og tal trukket fra senere datasæt. Data er afgrænset til offentlig betalt psykiatrisk behandling, hvilket vil sige aktivitet i det offentlige, samt det aktivitet der er registreret af de private udbydere i Landspatientregistret. Data vedrørende de tilrettede driftsudgifter er fra Statens Serum Instituts opgørelse af regnskabsoplysningerne. Her er afgrænset til udgifter til psykiatriske sygehuse, og driftsudgifterne er beregnet ved at summere skema 1-3 og fratrække skema 4-7. Se Sundhedsstyrelsens vejledning i de tilrettede driftsudgifter. Derudover er der for Region Sjælland ekskluderet udgifter til Sikringen. Korrektioner En række af aktivitetsmålene er opgjort per indbyggere i regionen, for at mindske udsving, der skyldes forskel i regionernes befolkningsgrundlag. Sammenligningen gøres dermed lettere på tværs af regionerne. Der er ikke standardiseret for køn og alder m.v.. Når der justeres for befolkningsantal, så vil det altid være befolkningsantallet i den relevante aldersgruppe. Dvs. ses på aktivitet i børne- og ungepsykiatrien så sammenholdes med befolkningen i aldersgruppen 0 til og med 17 år, og tilsvarende er voksenpsykiatrien sammenholdt med befolkningen i aldersgruppen over 17 år. Metodevalg Alle analyser er opdelt på bopælsregion, hvis ikke andet er noteret. I produktivitets- og udgiftsopgørelserne at analysen er opdelt på sygehusregion. I de analyser hvor der ses på antallet af udskrivninger, samt den gennemsnitlige liggetid, er data afgrænset til udelukkende at tælle udskrivninger i 2011 dvs. at udskrivningen er fundet sted i Så hvis en patient stadig er under indlæggelse tælles denne ikke med i udskrivningsopgørelsen. Antal patienter: Datasættet for 2011 indeholder alle patienter, der har haft en kontakt med det psykiatriske sygehusvæsen i Når antallet af patienter skal opgøres, tælles antal unikke CPR numre på landsplan. Ved en opgørelse af patienter på f.eks bopælsregion, sygehusregion eller diagnose-

21 grupper vil der være patienter, der har flere diagnoser på et år, behandlet på sygehuse i forskellige regioner, eller boet i forskellige regioner i året. For at alle kategorierne kan summere til landstallet og for ikke at operere med forskellige antal patienter, er det valgt at lade patientens første kontakt i året være betydende for, hvilken diagnosekategori patienten tilhører, samt patientens bopælsregion og sygehusregion. Herved undgås at en patient indgår i flere kategorier, og dermed er dubletter. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at det undervurderer antal patienter i hver kategori en smule. Hvis hver sygehusregion opgør antal patienter, vil de således få et lidt højere tal. Side 21 Ambulante besøg: Generelt defineres ambulante besøg, som besøg hvor patienten har været ambulant til stede på stamafdelingen. I denne analyse har ambulante besøg en lidt bredere definition, idet udover besøg hvor patienten har været til stede indgår ligeledes hjemmebesøg og udebesøg. Der kan registreres flere besøg pr. dag. Flere besøg per dag står for ca. 1 procent af de ambulante besøg, og trækker derfor ikke meget i det store billede. Børne- og ungdomspsykiatrien er defineret med udgangspunkt af patienternes alder. Det vil sige, at patienter fra 0 til og med 17 år er defineret som behandlet i børne- og ungepsykiatrien. Opdelingen i børne- og ungepsykiatri og voksenpsykiatri sker for at afspejle den opdeling, der ses på afdelingsniveau mellem børne- og ungepsykiatri og voksenpsykiatri. Der kan dog forekomme behandling af børn og unge på voksenpsykiatriske afdelinger og omvendt, og der vil derfor ikke være fuldstændig overensstemmelse mellem alders- og afdelingsdefinitionerne. For eksempel varetages den ambulante behandling af spiseforstyrrelser for personer under 30 år på en børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Region Nordjylland. Der er nogle patienter, der fylder 18 år i løbet af året og derfor både tæller med i børne- og ungepsykiatrien og voksenpsykiatrien. Det er få. Beregning af DRG og DAGS takster DAGS-grupperne i psykiatrien er dannet på baggrund af procedurerne, der er indberettet på dagen for besøget/ydelsen. Det er den dyreste procedure på dagen på den enkelte kontakt, der udløser dags-taksten. Er der flere besøg samme dag på samme kontakt, så udløses proceduretaksten for den dyreste procedure for et af besøgene, plus en besøgstakst for hvert af de øvrige besøg. Hvis der ikke er registreret nogen procedure på besøget, så grupperes til DAGS-gruppen Blandet ambulant besøg.

22 Inddeling af DAGS grupper i kategorier Behandlingssamtaler Blandet ambulant besøg Familieterapi Flerfamilieterapi Individuel psykoterapi Netværksmøde Parterapi Psykoedukation i gruppe Psykoterapi i gruppe Samtale med behandlingssigte Træning af kombinerede psykosociale færdigheder Diagnostik Førstegangsbesøg Psykologisk undersøgelse Semistruktureret diagnostisk interview Somatisk udredning Hjemmebesøg Hjemmebesøg Indirekte patientkontakt Institutionsbesøg Kontakt med anden myndighed Samtale med forældre Samtale med værge Supervision til institution Udfærdigelse af erklæring Psykiatrisk dagbehandling Psykiatrisk dagbehandling Side 22

Benchmarking af psykiatrien 2011

Benchmarking af psykiatrien 2011 N O T A T 04-12-2012 Benchmarking af psykiatrien 2011 1. Organisering, kapacitet og søgning til psykiatrien Side 2 Tabel 1. Normerede sengepladser i børne- ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien inklusiv

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2010

Benchmarking af psykiatrien 2010 N O T A T Benchmarking af psykiatrien 2010 07-10-2011 Sag nr. 10/424 Dokumentnr. 983102 Casper Højgaard Mikkelsen Marie Bussey Rask Asger Rønn Jensen Tel. 35 29 81 97 E-mail: mbk@regioner.dk 1. Organisering,

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien 2015 Indhold 1. Organisering og kapacitet i psykiatrien... 2 2. Antal patienter i psykiatrisk behandling... 8 3. Aktivitet i børne- og ungdomspsykiatrien... 11 4. Aktivitet

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien 2012 28-10-2013 Side 2 1. Organisering, kapacitet og søgning til psykiatrien Tabel 1. Normerede sengepladser i børne- ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien i 2012 opdelt på

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Dette er en opgørelse over relevante nøgletal for psykiatriområdet. Opgørelsen indeholder tal opdelt på bopælsregion for: 1. Organisering og kapacitet

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

Regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i 2008

Regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i 2008 ernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i Maj 29 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kapitel 1. Den samlede udvikling i psykiatrien 4 1.1 Den økonomiske udvikling.. 4 1.2 Udvikling i aktiviteter

Læs mere

Regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i 2007

Regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i 2007 8 4 1 2 9 2 7 4 ernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i ernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i Danske er, juni 28 Tryk: Danske er Oplag: 6 ISBN tryk 978-87-7723-568-9 ISBN elektr.

Læs mere

En sammenligning af amternes/h:s' aktiviteter på psykiatriområdet i 2005

En sammenligning af amternes/h:s' aktiviteter på psykiatriområdet i 2005 En sammenligning af amternes/h:s' aktiviteter på psykiatriområdet i 2005 Juni 2006 Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Kapitel 1. Den samlede udvikling i psykiatrien. 4 1.1 Den økonomiske udvikling. 4 1.2

Læs mere

Appendiks til rapporten Takster i faste rammer. Datadokumentation. Januar 2012

Appendiks til rapporten Takster i faste rammer. Datadokumentation. Januar 2012 Appendiks til rapporten Takster i faste rammer Datadokumentation Januar 2012 Xenia Brun Hansen COHERE - Centre of Health Economics Research Syddansk Universitet E-mail: xbh@sam.sdu.dk 1 Indledning Dette

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om Danske Regioners nøgletalsrapport 2007 på psykiatriområdet. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om Danske Regioners nøgletalsrapport 2007 på psykiatriområdet. til Regionsrådets møde den 20. Midtjylland Orientering om Danske ers nøgletalsrapport på psykiatriområdet Bilag til srådets møde den 2. august 28 Punkt nr. 34 8 4 1 2 9 2 7 4 ernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i ernes

Læs mere

Bilag 1: Metode og data. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet.

Bilag 1: Metode og data. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Bilag 1: Metode og data Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Undersøgelsens del 1 og del 2 er nøgletalsanalyser af tilførte

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010 Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5 1.1 Børne- og

Læs mere

Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil

Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil Sundhedsstyrelsens "Den nationale sundhedsprofil" giver et øjebliksbillede af danskernes sundhed. Det er stadig de store risikofaktorer, der dominerer billedet:

Læs mere

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010 Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5 1.1 Børne-

Læs mere

Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil

Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil Sundhedsstyrelsens "Den nationale sundhedsprofil" giver et øjebliksbillede af danskernes sundhed. Det er stadig de store risikofaktorer, der dominerer billedet:

Læs mere

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen

Læs mere

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 2 Henvendelse kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon: 72 26

Læs mere

Opgørelse af behandlere i psykiatrien

Opgørelse af behandlere i psykiatrien Opgørelse af behandlere i psykiatrien Resume De psykiatriske afdelinger har ud fra retningslinjer fra PS Økonomiafdelingen opgjort antallet af fuldtidsstillinger, der i 2014 er anvendt til ambulant behandling.

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest?

Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest? Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest? Sundhedsvæsenet er i hele den vestlige verden præget af stor. Ny teknologi muliggør nye og flere behandlinger og efterspørgselen efter

Læs mere

Opgørelse over ventetider, henvisninger og aktivitet, 1. januar 31. august 2011

Opgørelse over ventetider, henvisninger og aktivitet, 1. januar 31. august 2011 Journal nr.: 11/10746 Dato: 21. september Udarbejdet af: Lone Lander Stie E mail: Lone.Lander.Stie@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 76646033 Bilag Opgørelse over ventetider, henvisninger og aktivitet,

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Simon Feilberg NOTAT Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Aktiviteten på Maj 2013 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Regeringen, Danske er,

Læs mere

Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien.

Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien. Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien. Indhold: 1. Indberetning af ambulant forløb 2. Vejledning i de i standardkontraktens bilag 3 definerede undersøgelses-forløbskoder.

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Forebyggelige genindlæggelser

Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser inden 3 dage 1) Institution Procent Procent Forebyggelige genindlæggelser inden 30 dage 2) Hele landet 3,4 10,8 Region Nordjylland 2,9 10,9 Region

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2013 Indledning Den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2014 Indledning Stevns Kommunes udgifter til Kommunal Medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) udgjorde

Læs mere

Aktivitetspuljen 2017

Aktivitetspuljen 2017 Aktivitetspuljen 2017 Regeringen og Danske er indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Principperne for udbetaling af den statslige, aktivitetsbestemte pulje og fastsættelse

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien - herunder nøgletal for aktiviteten i 2009

Benchmarking af psykiatrien - herunder nøgletal for aktiviteten i 2009 N O T A T 20-01-2010 Sag nr. 10/424 Dokumentnr. Marie Bussey Rask Casper Højgaard Mikkelsen Louise Broe Tel. 35 29 81 97 E-mail: mbk@regioner.dk Benchmarking af psykiatrien - herunder nøgletal for aktiviteten

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

Aktivitetsopfølgning i Psykiatrien i Region Nordjylland og udfordringer ved måling af produktivitet. DRG-konference 4.

Aktivitetsopfølgning i Psykiatrien i Region Nordjylland og udfordringer ved måling af produktivitet. DRG-konference 4. Aktivitetsopfølgning i Psykiatrien i Region Nordjylland og udfordringer ved måling af produktivitet DRG-konference 4. oktober 2013 Indhold Måling af aktivitet i Region Nordjylland hvad er det vi måler

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5. 1.1 Børne- og ungdomspsykiatrien...5 1.2 Voksenpsykiatrien...

Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5. 1.1 Børne- og ungdomspsykiatrien...5 1.2 Voksenpsykiatrien... Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2. og 3. kvartal 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5 1.1 Børne-

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse)

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Tal på sundhed Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet

Tal på sundhed Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet Personale udgør den væsentligste produktionsfaktor i sygehusvæsenet og lønningerne til personalet er samtidig langt den største udgiftspost. Personalet på

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15300 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 3-4. kvartal Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 14. marts 2014 Datagrundlag:

Læs mere

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder.

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder. Center for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet 28. september 2016 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der

Læs mere

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 Disposition To forskellige ordninger Kommunal medfinansiering Baggrund og formål Lovgrundlag Månedens gang, datagrundlag,

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Tiltag til aktivitetsøgning i Psykiatrien Region Sjælland v/tove Erecius. DRG konference oktober 2013

Tiltag til aktivitetsøgning i Psykiatrien Region Sjælland v/tove Erecius. DRG konference oktober 2013 Tiltag til aktivitetsøgning i Psykiatrien Region Sjælland v/tove Erecius DRG konference oktober 2013 Fakta om Psykiatrien, Region Sjælland 391 senge i drift hvoraf 37 er til børn og unge Ca. 1.700 medarbejdere

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

DRG-data i Sundhedsdatastyrelsen. Lars Falsted Karlsen og Katrine Facius Afdelingen for Dataformidling og Forskerservice

DRG-data i Sundhedsdatastyrelsen. Lars Falsted Karlsen og Katrine Facius Afdelingen for Dataformidling og Forskerservice DRG-data i Sundhedsdatastyrelsen Lars Falsted Karlsen og Katrine Facius Afdelingen for Dataformidling og Forskerservice LPR DRGgrupperet LPR esundhed 2 Hvad er Landspatientregisteret (LPR)? Nationalt register

Læs mere

Registreringsomlægninger

Registreringsomlægninger Regionshuset Viborg Psykiatri- og Social Administrationen Planlægningsafdelingen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Registreringsomlægninger Besøgstyper

Læs mere

Experians RKI-statistik, august 2017

Experians RKI-statistik, august 2017 Experians RKI-statistik, august 2017 Statistikken viser udviklingen i registret i første halvår 2017 1 Experian 1 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel

Læs mere

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon Telefax Dato

Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon Telefax Dato Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Telefax 6543 2050 lho@medcom.dk www.medcom.dk Dato 05.02.2013 Revideret business Case Demonstration og Udbredelse af Telepsykiatri Maj 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Budget- og planlægningsafdelingen Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg Tlf.: 97 64 30 00 www.psykiatrien@rn.dk d. 8/10

Læs mere

Dagbehandling i Børne og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark

Dagbehandling i Børne og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Administrationen/ psykiatri og socialstaben. Journal nr.: 13/2296 Dato: 26. marts 2013 Udarbejdet af: Berit Matzen/Anette Bækgaard E mail: berit.matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 3055

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Dokumentation af data for belægning

Dokumentation af data for belægning 16. august 2017 Dokumentation af data for belægning Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der er besluttet af arbejdsgruppen vedrørende indsamling af oplysninger om sengepladser. Særlige forhold

Læs mere

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)FINANSIERING Aktivitets-uafhængige bidrag (t.o.m. 2011): Kommunalt grundbidrag

Læs mere

Orientering HMU den 25. april om økonomi og besparelse på Børne og Ungdomspsykiatrisk Center og specialområde Socialpsykiatri Børn og Unge

Orientering HMU den 25. april om økonomi og besparelse på Børne og Ungdomspsykiatrisk Center og specialområde Socialpsykiatri Børn og Unge Orientering HMU den 25. april om økonomi og besparelse på Børne og Ungdomspsykiatrisk Center og specialområde Socialpsykiatri Børn og Unge www.regionmidtjylland.dk Hovedkonklusioner fra Benchmark mellem

Læs mere

TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE

TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE 2009 Takstberegning for sygehusene Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Omkostningsdatabase; Fordelingsregnskab; Takstberegning;

Læs mere

Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil

Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil August 13 Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil Sundhedsstyrelsens "Den nationale sundhedsprofil" giver et øjebliksbillede af danskernes sundhed. Det er stadig de store risikofaktorer, der dominerer

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd ADHD database Implementering i BUP Danske regioner ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd November; 2012 HKD KLASSIFIKATION ICD-10 DIAGNOSE (HKD) Uopmærksomhed Hyperaktivitet + + Impulsivitet + Adfærdsforstyrrelse

Læs mere

Nationale kvalitetsmål. Dokumentation

Nationale kvalitetsmål. Dokumentation Nationale kvalitetsmål Dokumentation Indhold Forord... 3 Akutte somatiske genindlæggelser indenfor 30 dage... 4 Akutte somatiske indlæggelser blandt borgere med KOL... 5 Akutte somatiske indlæggelser blandt

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

Psykiatriens nøgletal 2011

Psykiatriens nøgletal 2011 Psykiatriens nøgletal 2011 Psykiatrien Region Sjælland i tal og grafer Side 0 Psykiatriens nøgletal 2011 1. Indledning... 2 2. Befolkningssammensætning... 3 3. Patientsammensætning... 7 4. Aktivitet og

Læs mere

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland Dato: 29.9.2016 Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland I forlængelse af regeringens udspil med Kræftplan IV gives der i dette notat en

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst juli 2017 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau

De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau De 8 nationale mål og tilhørende indikatorer 2 Resultaterne fra den første status rapport 3 Resultaterne fra den første status rapport (fortsat 4 Region

Læs mere

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1B Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 KKR HOVEDSTADEN Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 Sygdomsområders andel af kommunal medfinansiering 2010 OG andel af væksten fra 2009 til 2010 (i prisniveau

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013

Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013 SUN Årsopg ørels e 2 013 «edocadd resscivilc ode» Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013 Indhold Sundhed...3 Aktivitetsbestemt medfinansiering...3 Udviklingen i aktivitetsbestemt medfinansiering

Læs mere

Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske sygehusindlæggelser

Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske sygehusindlæggelser Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske sygehusindlæggelser Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i varigheden af indlæggelser i det somatiske

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, PLO og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udviklet en række indikatorer, der kan bruges

Læs mere

Udarbejdet af Vejen Kommune og præsenteret for Faaborg-Midtfyn Kommune i marts 2012

Udarbejdet af Vejen Kommune og præsenteret for Faaborg-Midtfyn Kommune i marts 2012 Udarbejdede analyser på sundhedsområdet Udarbejdet af Vejen Kommune og præsenteret for Faaborg-Midtfyn Kommune i marts 2012 Generelt 1) Samlede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik 1)

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet November Alment praktiserende lægers kontakt med

Afdeling for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet November Alment praktiserende lægers kontakt med Afdeling for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet November 216 Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med KOL I denne analyse belyses variationen i alment praktiserende

Læs mere

Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2

Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2 Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: 15/11944 Dato: 7. januar 2015 Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2 Baggrund Med henblik på at nå målet om at reducere anvendelsen af tvang i psykiatrien med

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 2. juni 2015 KVARTALSOPGØRELSE 1. kvartal 2015 Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 12. juni 2015 Datagrundlag:

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst september 2015 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016 NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 19. maj 2016 Side 1 Ref.: nbl E-mail: nbl@etf.dk Direkte tlf:

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere