EXPLORATION & PRODUCTION 36% UNDERSØISK PLATFORM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EXPLORATION & PRODUCTION 36% UNDERSØISK PLATFORM"

Transkript

1 UNDERSØISK PLATFORM DONG Energy benytter identiske undersøiske produktionsenheder, der placeres direkte på havbunden, i forbindelse med udbygningen af Trym- og Oselvar-felterne i Norge. DONG Energy er operatør på begge felter og har derved kunnet opnå synergier i forbindelse med planlægningen. EXPLORATION & PRODUCTION Forretningsområdet Exploration & Production efterforsker og producerer olie og naturgas i Danmark, Norge, Storbritannien (området vest for Shetlandsøerne), Grønland og på Færøerne. NATURGAS- OG OLIEPRODUKTION 24,4 MIO. BOE NATURGAS- OG OLIERESERVER (2P) 446 MIO. BOE EBITDA 5,0 MIA. KR. UD AF 14,1 MIA. KR. 36% DONG ENERGY ÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 25

2 EXPLORATION & PRODUCTION Forretningsområdet Exploration & Production skaber værdi i den første del af DONG Energy s værdikæde fra efterforskning til produktion af naturgas og olie. Naturgasproduktionen sendes videre i værdikæden til forretningsområdet Energy Markets, hvor produktionen skaber yderligere værdi ved at indgå i den samlede energiportefølje. Exploration & Production er sammen med Renewables et af de to store vækstområder i DONG Energy. VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER I licenser i Storbritannien og 1 licens i Norge Den strategiske målsætning er at opnå en solid vækst i produktionen af olie og gas og samtidig at styrke den langsigtede portefølje af projekter for at fastholde værdiskabelsen på langt sigt. Samtidig skal 30% af koncernens salg af gas være egenproduceret og andelen af olie i porteføljen skal øges. Reserver DONG Energy s reserver (2P-reserver) er gennem de senere år opbygget til et niveau på 446 mio. boe, svarende til 19 gange produktionen. Reserverne af olie og gas opbygges dels gennem efterforskning, dels gennem køb af licensandele med fokus på modning og udbygning af felter. Reserverne bestod af 63% gas og 37% olie ved udgangen af som operatør fund på Solsort-licensen i Danmark samt deltog som partner i Edradour-licensen i Storbritannien, hvor der også blev gjort et fund dansk sokkel sat i produktion. I begyndelsen af 2011 blev Trym-feltet sat i produktion. Begge projekter har været en succes og er gennemført som planlagt Som følge af, at DONG Energy har haft succes med efterforskning og forberedelse af fund til udbygning, forventes produktionen af olie og gas at være stigende i de kommende år. Produktion og licenser I 2010 var den samlede produktion af naturgas og olie på 24,4 mio. boe. mod 24,0 mio. boe i Heraf udgjorde naturgas 15,4 mio. boe, hvilket var på niveau med Laggan-Tormore i Storbritannien, udbygning af Marulk i Norge samt yderligere udbygning af Syd Arne i Danmark Produktionen kom primært fra det norske felt Ormen Lange (60%), mens de danske felter udgjorde 21%. UDVIKLING I OLIE- OG GASPRODUKTION OLIE- OG GASPRODUKTION FORDELT PÅ LANDE I 2010 mio. boe mio. boe 21% 79% Total 24,4 Norge Danmark Olie Gas 26 LEDELSESBERETNING DONG ENERGY ÅRSRAPPORT 2010

3 GEOGRAFISK OVERBLIK Marulk Alve Tobermory Ormen Lange Nyhamna Rosebank Cambo Glenlivet Edradour Laggan-Tormore Tornado Nuværende geografisk fokusområde for efterforskning og produktion af olie og naturgas Gassled, naturgastransmissionssystem delvist ejet af DONG Energy Gasbehandlingsanlæg DONG Energy kontor Producerende olie-/gasfelt, delvis ejet af DONG Energy. DONG Energy er licenspartner Producerende olie-/gasfelt, delvis ejet af DONG Energy. DONG Energy er licensoperatør Olie-/naturgasfelt under opførelse, delvis ejet af DONG Energy Aberdeen Oselvar Hejre Syd Arne Stavanger Tambar Gyda Siri Ula Trym Svane Nybro Solsort Esbjerg København Nyt fund i 2010 Olie-/naturgasfelt under vurdering, delvis ejet af DONG Energy London Som et resultat af efterforskningsaktiviteterne sættes nye felter i produktion i Norge og Storbritannien over de kommende år. LICENSOVERSIGT 2010 Licenser i alt I prod uktion Udbygning Efterforskning Danmark Norge Storbritannien Grønland Færøerne I alt Ved udgangen af 2010 havde DONG Energy i alt 73 licenser i Nordeuropa, hvoraf 13 er produktionslicenser, 11 er under udbygning mens 49 er efterforsknings- og vurderingslicenser. DONG Energy er operatør på 10 licenser i Danmark, 7 i Norge, 8 i Storbritannien og 1 i Grønland. Licensområderne byder på meget forskellige udfordringer med hensyn til både vanddybde, vejrforhold, fundmuligheder og adgang til eksisterende behandlingsplatforme og transportveje. Det er derfor nødvendigt at benytte forskellige tilgange i de enkelte områder. Det er DONG Energy s målsætning at etablere en stærk position i de geografiske områder, hvor koncernen er repræsenteret, med henblik på bedst mulig udnyttelse af mulighederne for fund og produktion af olie og gas. NYE FELTER I PRODUKTION NINI ØST (DK) TRYM (NO) OSELVAR (NO) SYD ARNE (DK) LAGGAN-TORMORE FASE 3 (UK) MARULK (NO) DONG ENERGY ÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 27

4 UDBYGNINGSKONCEPT Cecilie WHP Siri Platform Siri SAL 32 km Nini 7 km Nini Øst DONG Energy deltager som operatør og partner i produktionen fra både traditionelle platforme som Siri, og i undersøiske produktionsenheder, som f.eks. Ormen Lange og Trym. Oversøiske produktionsplatforme er fast placeret på havet og er døgnbemandede. Produktionen kan foregå på selve platformen eller sendes til andre produktionsenheder, som er i forbindelse med platformen. 13 km 9 km Stine S1 Stine S2 Siri Siri-området ligger i den nordlige del af den danske kontinentalsokkel, og DONG Energy er operatør på felterne i området. Platformen Siri (illustreret) er forbundet til Nini, Nini Øst og Cecilie, som alle er satellitplatforme samt til de undersøiske produktionsenheder Stine S1 og S2. Danmark I Danmark har DONG Energy en stærk position med produktion af olie fra Siri-området (inklusiv felterne Nini, Nini Øst og Cecilie) og Syd Arne-området (inklusiv Lulita-feltet). Nini Øst blev sat i produktion i begyndelsen af 2010, og det er DONG Energy s vurdering, at der fortsat er potentiale i området omkring Siri-feltet. Ved udgangen af 2009 blev der ved en rutinemæssig inspektion konstateret revner i en vandtank, der er en del af den undersøiske tankstruktur på Siri-platformen. Der er etableret en midlertidig løsning, der bevirker, at produktionen kan fortsætte. DONG Energy arbejder på at finde en løsning på problemerne med den undersøiske tankstruktur på Siri-platformen. En løsning er nødvendig for at opretholde sikker drift og vurderes at være forbundet med væsentlige omkostninger. Der er fortsat muligheder for fund og udbygning af felter i den danske del af Nordsøen. Som operatør arbejder Exploration & Production med planer om at udbygge Hejre-feltet, som er et oliefund med et stort indhold af gas. På Solsort/ Svane-licensen vil der i 2011 være fokus på at vurdere det nylige oliefund på Solsort samt fortsætte forberedelserne med at vurdere produktionsegenskaberne på det dybtliggende gasfund Svane. På Syd Arne-licensen er der i 2010 truffet beslutning om udbygning af feltets nordlige del (fase 3). Udbygningen er igangsat og produktionen fra de første brønde forventes i DONG Energy er boreoperatør og skal bore alle de nye brønde. I 2010 var produktionen fra det danske område 5,2 mio. boe. Selvom Danmark må betegnes som et af de mere modne områder i DONG Energy s portefølje, hvor mulighederne for nye større fund er begrænsede, har Exploration & Production haft succes med at finde flere nye reserver, der kan udbygges. Produktionen forventes derfor at stige i de kommende år, når de nye udbygninger går i produktion. Norge DONG Energy er aktiv i den norske del af Nordsøen, i Norske Havet og i Barentshavet. Exploration & Production er operatør på Trym og Oselvar-felterne og påbegyndte i 2009 udbygningen af disse. Gasfeltet Trym blev sat i produktion i begyndelsen af Naturgassen transporteres fra det undersøiske produktionsanlæg via de danske platforme Harald og Tyra til gasbehandlingsanlægget Nybro i Danmark, mens den lette oliekondensat transporteres i olierøret til terminalen i Fredericia. Udbygningen af Oselvar, der er et olie- og gasfelt, forløber planmæssigt med forventet produktion i Størstedelen af produktionen af gas fra feltet forventes overført til Ulalicensen til injektion med henblik på at øge olieindvindingen fra Ula. Begge udbygninger er vigtige elementer i DONG Energy s strategi om at gøre brug af eksisterende platforme og transportsystemer til at udbygge områdets mindre felter. DONG Energy fik i 2009 tildelt sine første licenser i Barentshavet og planlægger i 2011 at gennemføre den første efterforskningsboring som operatør i området. Aktiviteterne i Barentshavet er en del af koncernens langsigtede vækststrategi og kan blive et vigtigt element i at finde og udvikle olie- og gasreserver, der kan fastholde DONG Energy s produktion på længere sigt. Udbygningen af Ormen Lange-feltet er fortsat med installation af yderligere en undersøisk produktionsenhed, og der er nu 15 brønde i produktion. Feltet forventes at kunne producere gas i mange år frem, og udbygningen vil derfor fortsætte, så reserverne udnyttes optimalt. I 2010 besluttede DONG Energy sammen med operatøren ENI at starte udbygningen af gasfeltet Marulk. Det ligger i det 28 LEDELSESBERETNING DONG ENERGY ÅRSRAPPORT 2010

5 midtnorske område tæt på Alve-feltet, der gik i produktion i Marulk forventes at begynde produktion i Produktionen fra de undersøiske produktionsenheder på Alve og Marulk transporteres til produktionsskibet Norne, hvor gassen og olien behandles inden videre transport og udskibning. Produktionen i Norge udgjorde 19,2 mio. boe. i 2010, hvoraf 77% var gas. Produktionen fra Ormen Lange-feltet udgjorde 14,7 mio. boe. Olieproduktionen kom fra felterne Ula, Gyda og Tambar. Vest for Shetlandsøerne Området Vest for Shetlandsøerne er DONG Energy s fokusområde for olie- og gasaktiviteter i Storbritannien. DONG Energy har været aktiv i området siden 2000 og har deltaget i alle betydende fund, der er gjort i området. I 2010 besluttede DONG Energy sammen med operatøren Total at udbygge Laggan-Tormore-felterne. Udbygningen af disse felter omfatter også etablering af et transportsystem til gassen via Shetlandsøerne til Skotland. Der er fokus på etableringen af transportsystemet, da det bliver det første i området og derfor åbner mulighed for, at øvrige eksisterende samt kommende fund i området også kan benytte dette transportsystem. Laggan-Tormore forventes at komme i produktion i I 2009 gjorde DONG Energy gasfundet Glenlivet i sin første efterforskningsboring som operatør i området Vest for Shetlandsøerne. Glenlivet ligger tæt ved Laggan-Tormore, og der arbejdes nu med planer for, hvordan feltet skal udbygges, herunder mulighederne for at udnytte transportsystemerne omkring Laggan-Tormore. I 2010 har DONG Energy sammen med operatøren Total gjort et andet efterforskningsfund, Edradour, også tæt ved Laggan-Tormore-felterne. Ligesom tilfældet er med Glenlivet, arbejdes der nu med planer for udbygningen af Edradour. På felterne Rosebank og Cambo fortsætter arbejdet med at modne felterne frem til udbygning. På Rosebank-licensen er der i 2010 gennemført succesrige seismiske undersøgelser med ny avanceret teknik, hvor mikrofoner, der opfanger de seismiske lydbølger, har været monteret direkte på havbunden. Resultaterne bidrager til at vurdere feltets udstrækning. Grønland I Grønland deltager DONG Energy som operatør i efterforskning i Vestgrønland for en gruppe, der omfatter DONG Energy, Exxon, Chevron samt Nunaoil. I 2008 blev der gennemført seismiske undersøgelser, og de evalueres fortsat. Det er muligt, at der i 2012 eller 2013 skal foretages supplerende seismiske undersøgelser, før der tages beslutning om en eventuel efterforskningsboring. I 2010 fik DONG Energy tildelt endnu en licens i Vestgrønland sammen med Conoco- Phillips og Nunaoil. Det er planen, at der i denne licens skal indsamles seismiske data og foretages andre studier, inden der tages beslutning om en eventuel efterforskningsboring. Fokusområder i 2011 DONG Energy vil i 2011 fortsat fokusere på at øge olie- og gasreserverne gennem efterforskning både i de modne områder i Danmark og Norge og i nye områder med muligheder for større fund i Barentshavet og Vest for Shetlandsøerne. DONG Energy vil endvidere fokusere på at modne allerede gjorte fund frem mod beslutning om udbygning, f.eks. Hejre og Solsort i Danmark samt Cambo, Rosebank, Edradour og Glenlivet i Storbritannien. Igangværende udbygningsprojekter skal leveres efter planen - f.eks. Laggan-Tormore i Storbritannien, Ormen Lange, Marulk og Oselvar i Norge samt Syd Arne (fase 3) i Danmark. Endelig skal det besluttes, hvordan problemerne vedrørende den undersøiske tank struktur på Siri-platformen skal løses. UNDERSØISK PRODUKTION Norge Harald Danmark Med en undersøisk produktionsenhed er hele produktionsanlægget placeret på havbunden. En undersøisk produktionsenhed bruges typisk i områder, hvor stor dybde umuliggør installation af en produktionsplatform. Den kan også bruges på mindre felter i nærheden af eksisterende installationer for at mindske omkostningerne. Trym Trym På billedet ses det norske olie- og gasfelt Trym, hvor DONG Energy er operatør. Trym gik i produktion i februar 2011, og er placeret lige nord for den dansk/norske sokkelgrænse. Den undersøiske installation har to horisontale brønde forbundet til og kontrolleret fra den Mærsk-opererede Harald-platform på dansk kontinentalsokkel. DONG ENERGY ÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 29

6 30 LEDELSESBERETNING DONG ENERGY ÅRSRAPPORT 2010

7 OPFØRELSE AF HORNS REV 2 I perioden opførte DONG Energy verdens hidtil største hav møllepark, Horns Rev 2. Flere og større vindmølleparker er på vej, bl.a. ud for Storbritanniens kyst. RENEWABLES Forretningsområdet Renewables er en af hovedaktørerne i DONG Energy s målsætning om at vende energiforsyningen fra kulbaseret til bæredygtig og vedvarende energiforsyning. ELPRODUKTION, VIND OG VAND 4,0 TWH Renewables udvikler, opfører og driver vindmølleparker og er godt på vej til at nå målet om en kapacitet på mindst MW i EBITDA 1,7 MIA. KR. UD AF 14,1 MIA. KR. 12 % DONG ENERGY ÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 31

8 RENEWABLES DONG Energy er verdens førende aktør inden for offshore vindenergi og har mere end 30 års erfaring med vindkraft, heraf 20 års erfaring i at udvikle, opføre og drive havmølleparker. Målet for Renewables er at fastholde og udvikle positionen som international markedsleder. I 2010 blev havmølleparken Gunfleet Sands ud for Storbritanniens kyst indviet. Parkens 48 møller giver en kapacitet på 173 MW. I starten af 2011 begyndte DONG Energy sammen med partnere opførelsen af havmølleparken London Array, som med 175 møller på hver 3,6 MW, i alt 630 MW, bliver verdens største. DONG Energy opførte i 1991 verdens første offshore demonstrationsanlæg på 5 MW (11 møller) i Vindeby i Danmark. I 2000 fulgte verdens første kommercielle havmøllepark på Middelgrunden ud for København på 40 MW (20 møller). I 2009 indviede DONG Energy Horns Rev 2 i den danske del af Nordsøen - verdens næststørste havmøllepark i dag. Parken består af 91 møller med en samlet kapacitet på 209 MW. VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER I 2010 mølleparken Gunfleet Sands med en kapacitet på 173 MW i Storbritannien og onshore-parkerne Karcino (51 MW) og Karnice (30 MW) i Polen og Mehuken 2 (18 MW) i Norge som i 2013, når parken står færdig, bliver Danmarks største med en samlet kapacitet på 400 MW INSTALLER, der skal være med til at reducere installationstiden ved opførelse af offshore-vindprojekter og øge robustheden i installationsfasen Danmark og Walney i Storbritannien Ved udgangen af 2010 havde DONG Energy MW on- og offshore vindkraft i drift og MW under opførelse (inklusiv Borkum Riffgrund 1, besluttet februar 2011). Herudover ejer DONG Energy en minoritetsandel på 205 MW af vandkraftværket Indalselven i Sverige. 15% af koncernens elproduktion kom i 2010 fra vindenergi, og 5% kom fra vandkraft. Den fortsatte vækst inden for offshore vindkraft er et væsentligt element i DONG Energy s omstilling mod en mere bæredygtig og vedvarende energiforsyning, hvor vindenergi og biomasse skal erstatte kullene. Renewables vil de kommende år bidrage til denne udvikling gennem en styrkelse af koncernens offshore pipeline, partnerskaber og ikke mindst den fortsatte industrialisering. Forretningsområdet bliver således en af hoveddrivkræfterne i DONG Energy s fortsatte vækst og øgede værdiskabelse. Fokus på offshore vind DONG Energy s havmølleparker er placeret i Nordvesteuropa, og koncernen har opført flere havmølleparker end nogen anden virksomhed i verden. Udover offshore vind har DONG Energy en mindre portefølje af onshore vindkraft. Renewables hovedfokus er at fastholde og udvikle DONG Energy s ledende markedsposition inden for offshore vindkraft i Nordvesteuropa. bliver 49%-medejer via kapitalindskud i 2010 og 2011 NUVÆRENDE OG PLANLAGT OFFSHORE KAPACITET MW Salten Kraftsamband og Nordkraft, til Troms Kraftgruppen som led i fokuseringen af aktiviteterne inden for vedvarende energi jekter sammen med Siemens Wind Power. Projekterne giver mulighed for at teste nye møller og for at optimere processer, inden de anvendes i større kommercielle projekter Eksisterende Walney 1 Walney 2 Lincs Nye kapacitet demoprojekter i drift London Array Anholt Borkum Riffgrund Total inkl. pipeline * MW angiver DONG Energy s pro rata ejerandel 32 LEDELSESBERETNING DONG ENERGY ÅRSRAPPORT 2010

9 Nygårdsfjellet 1 og 2 GEOGRAFISK OVERBLIK Storrun Mehuken 1 og 2 Indalsälven Vindkraft i drift Vindkraft under udvikling og/eller opførelse Vandkraftværk, delvist ejet af DONG Energy 1) 315 landvindmøller i Danmark Frederikshavn Walney 1 og 2 Barrow Burbo Bank Lincs Anholt Landmølleparker 1) Tunø Knob Horns Rev 2 Middelgrunden Horns Rev 1 Vindeby Avedøre Borkum Nysted Riffgrund Karcino Karnice Lake Ostrowo Gunfleet Sands 1 og 2 London Array 1 Ploudalmezeau Det gøres gennem: som koncernen rummer i konstruktions- og driftsfasen offshore vind. KAPACITET OFFSHORE, ONSHORE OG VANDKRAFT MW primo De stigende ambitioner inden for udbygning af vedvarende energi i Nordeuropa giver DONG Energy en række vækstmuligheder uden for Danmark. Koncernens kompetencer, der er opbygget gennem mange års tilstedeværelse på det danske marked, giver gode muligheder for også at lede udviklingen udenfor Danmark. Unikke kompetencer Renewables organisationen besidder unikke og stærke kompetencer i alle dele af projektværdikæden, herunder inden for projektudvikling, teknisk planlægning, konstruktion samt drift og vedligeholdelse af havmølleparker. Det giver mulighed for at optimere alle processerne - fra start til slut I drift Offshore* Planlagt opførelse 357 Onshore* * MW angiver DONG Energy s pro rata ejerandel ** MW angiver DONG Energy s trækningsret 205 Vandkraft** I de indledende faser identificeres den mest hensigtsmæssige placering af sitet, der foretages miljøundersøgelser, vindforholdene undersøges, og der etableres samarbejde med myndigheder, partnere og leverandører. I konstruktionsfasen bruges kompetencerne primært sammen med de entreprenører, der står for den fysiske opsætning af vindparken, herunder installation af fundamenter, møller og kabler. I drifts- og vedligeholdelsesfasen bruges erfaringerne til at tilrettelægge den løbende servicering bedst muligt, for derigennem at opnå bedst mulig udnyttelse af vindmølleparkerne. DONG ENERGY ÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 33

10 DONG Energy har som udvikler, bygherre og operatør af havmølleparker større erfaring inden for offshore vind end nogen anden virksomhed i verden. Dette har stor betydning for videreudviklingen og driftsoptimeringen af nye vindparker. For medarbejderne i Renewables betyder erfaringsgrundlaget, at man projekt for projekt bliver stadig bedre til at vurdere sitene og vindforholdene og træffe beslutning om teknologivalget. Derudover skærpes projekt- og risikostyringen samt styringen af forsyningen fra alle DONG Energy s leverandører. Stærk og robust pipeline af offshore vindprojekter Størstedelen af DONG Energy s vindkraft i drift findes i Danmark, hvor Renewables i de kommende år har fokus på opførelsen af Anholt-projektet. Fremover vil en stigende mængde af offshore vindaktiviteterne ligge i udlandet, hvor Renewables på nuværende tidspunkt, sammen med partnere, er i gang med at opføre vindparkerne Walney 1-2, London Array og Lincs i Storbritannien. Herudover har DONG Energy i begyndelsen af 2011 besluttet at opføre havmølleparken Borkum Riffgrund 1 i den tyske del af Nordsøen Ved udgangen af 2010 udgjorde DONG Energy s markedsandele af de eksisterende havmølleparker i drift 23% af en total på MW i Storbritannien og 45% af en total på 865 MW i Danmark. DONG Energy har gennem de sidste mange år opbygget en varieret og robust pipeline med en række projektmuligheder inden for offshore vind i Storbritannien, Tyskland, Holland, samt på onshore markedet i Polen og Norge. Koncernens pipeline er således spredt ud på forskellige geografiske markeder og regulatoriske regimer. Projekterne skal medvirke til at sikre fortsat vækst. Senest har DONG Energy opnået retten til at undersøge mulighederne for at udvide Walney og Burbo Bank projekterne via den såkaldte Runde 2½ i Storbritannien. MARKEDSANDELE HAVMØLLEPARKER I DRIFT KAPACITET PR Pipelinen er således koncentreret omkring vindmarkederne i Nordvesteuropa og inkluderer en række projekter, som befinder sig på forskellige stadier i udviklingsfasen. Projekter som DONG Energy har mulighed for at realisere, såfremt der bliver truffet beslutning om at opføre dem. Som eksempel på et projekt i pipelinen kan nævnes West of Duddon Sands i det irske hav, tæt på Walney 1-2. DONG Energy er på nuværende tidspunkt i gang med at opføre vindparker på MW (koncernens ejerandel) og har en pipeline på ca MW. Dermed er DONG Energy godt på vej mod målet om en samlet kapacitet inden for vind- og vandkraft på mindst MW inden Fra pioner til industrialisering Selvom DONG Energy har arbejdet med vindkraft i mange år, er der fortsat mange udviklingsområder. Møllernes størrelse øges løbende, de placeres længere ude på havet, og der er fokus på at sikre den højest mulige udnyttelse af vinden forhold der stiller store krav til parkens udformning, møller, fundamenter, adgangsforhold og vedligeholdelse. I Renewables arbejdes der fokuseret med alle disse områder med henblik på at reducere omkostningerne samtidig med, at der skabes vækst. Planlægningen foregår på tværs af projekterne og inddrager erfaringer og viden fra tidligere projekter. På den måde opnås fordele gennem alle faserne i projektværdikæden, eksempelvis i form af stordriftsfordele og procesoptimering i installationsfasen. Købet i 2009 af A2SEA, som er markedsledende inden for offshore installation, og opkøbet af en andel i kabellægningsselskabet CT Offshore i 2010 har medvirket til, at Renewables har adgang til vigtige kompetencer netop inden for installationslogistikken, som muliggør procesoptimering. DONG Energy forventer at etablere havmølleparker på dybere vand i fremtiden. Det betyder, at Renewables om 5-6 år skal konstruere havmølleparker efter et ændret koncept med større møller og anderledes fundamenter. Den næste udfordring bliver at industrialisere disse koncepter, men allerede nu arbejdes der på at udvikle og afprøve fremtidens fundamenter og møller. DANMARK STORBRITANNIEN 45% 23% Partnerskaber skaber værdi og spreder risici I øjeblikket ses en tendens inden for offshore-vind i retning af et stigende antal projekter, der gennemføres sammen med partnere. Det sker bl.a. for at sprede risici, øge værdiskabelsen i projekterne og forene kompetencer. Renewables har bred erfaring i at samarbejde med forskellige partnere, både industrielle og finansielle, og betragtes som 34 LEDELSESBERETNING DONG ENERGY ÅRSRAPPORT 2010

11 SALG AF ANDELE TIL PENSIONSFONDE PensionDanmark overtog i september 30% af Nysted Havmøllepark fra DONG Energy. Og i december blev et konsortium bestående af den hollandske kapitalfond Ampère Equity Fund og den ligeledes hollandske organisation PGGM medejer med en andel på 24,8% af Walney havmøllepark, der er under opførelse. PGGM administrerer en række kollektive pensionsordninger. Walney-transaktionen medfører, at DONG Energy beholder en ejerandel på 50,1%, mens de resterende 25,1% fortsat er ejet af Scottish & Southern Energy. DONG Energy håber på, at pensionsfondenes investeringer i vedvarende energiproduktion vil bane vej for lignende investeringer af pensionsmidler, og ser partnerskaberne som en anerkendelse af koncernens unikke kompetencer inden for drift af havmølleparker. på 166 MW og har siden idriftsættelsen i 2003 i gennemsnit leveret omkring 0,6 TWh årligt. Det svarer til ca danske husstandes elforbrug. Storbritannien. Walney får en samlet kapacitet på 367 MW og bliver opført i to faser (Walney 1 og Walney 2). en attraktiv partner som følge af koncernens mangeårige erfaring med at udvikle, opføre og drive vindprojekter. Fokusområder i 2011 DONG Energy vil i 2011 fokusere på opførelsen af de besluttede offshore-vindprojekter i Storbritannien og Danmark, dvs. Walney 1-2, London Array, Anholt og Lincs. Herudover vil Renewables videreføre udviklingen af projekterne i porteføljen og vil arbejde på at sikre en langsigtet og robust pipeline af nye projektmuligheder. Et andet fokusområde er den fortsatte industrialisering af offshore-vindprojekter og gennemførelsen af partnerprocesser. Derudover vil optimeringen af driften af de eksisterende vindparker fortsætte. OFFSHORE VINDPROJEKTER Projekt MW Antal turbiner Turbine størrelse Rotordiameter Byggeperiode Placering DONG Energy ejerandel Walney 1 183,6 51 3, Det irske Hav 50,1% Walney 2 183,6 51 3, Det irske Hav 50,1% London Array , Themsens udmunding 50% Lincs , Greater Wash 25% Anholt , Kattegat 100% Borkum Riffgrund Op til 89 3, Den tyske del af Nordsøen 100% DONG ENERGY ÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 35

12 GENERATION Forretningsområdet Generation producerer og sælger el og varme. De termiske kraftvarmeværker i Danmark er kerneaktiviteten. I 2010 udgjorde Generations danske termiske elproduktion 53% af landets totale termiske elproduktion. Varmeproduktionen udgjorde 36% af den samlede danske varmeproduktion svarende til forbruget i mere end husstande i Danmark. 36 LEDELSESBERETNING DONG ENERGY ÅRSRAPPORT 2010

13 INBICON Demonstrationsanlægget Inbicon i Kalundborg bruger halm som råvare til produktion af 2. generations bioethanol. Bioethanolen afsættes til Statoil i Danmark og kom på markedet i ELPRODUKTION, TERMISK 15,3 TWH VARMEPRODUKTION 53,2 PJ EBITDA 1,9 MIA. KR. UD AF 14,1 MIA. KR. 14 % LEDELSESBERETNING 37

14 GENERATION Implementering af DONG Energy s strategi frem mod 2015 har præget aktiviteterne og beslutningerne i Målsætningen er at øge produktionen af grøn energi og sikre effektiv drift. Strategien sætter fokus på kerneaktiviteterne i Generation: og effektivisering af driften kraftvarmeværker til energiudnyttelse af biomasse. VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER I 2010 og dermed grundlag for at sikre fremtidig robust og effektiv termisk forretning og bidrage til værdiskabelsen i DONG Energy nen på to centrale kraftværksblokke, samt beslutning om at tage yderligere to blokke ud af aktiv drift i Dermed er der truffet beslutning om at indstille produktionen på seks kraftværksblokke siden 2008 DONG Energy s plan om et forhold på 85/15 mellem vedvarende og fossil energiproduktion sætter det langsigtede mål for den fremtidige el- og varmeproduktion i DONG Energy. Målet er at halvere CO 2 -udledningen pr. energienhed i perioden fra 2006 til Generation bidrager til målet ved at øge anvendelsen af biomasse på eksisterende værker, reducere anvendelsen af kul og udbygge produktionen på nye gasfyrede kraftværker i udlandet. britannien i samarbejde med Energy Markets og idriftsættelse af 260 MW gasfyret kraftværk i Norge i samarbejde med Statoil område i Generation, som skal kommercialisere teknologier til forbehandling af biomasse Varmekunderne og det danske samfund efterspørger grønne energiløsninger, og DONG Energy leverer dem. I 2010 fortsatte dialogen med varmekunderne i de større danske byer hanol til Statoil GEOGRAFISK OVERBLIK DONG Energy kontorer Inbicon bioethanolanlæg Decentrale kraftværker 2) Centrale kraftværker El- og varmeproduktion, gasfyret kraftværk Elproduktion, gasfyret kraftværk Mongstad 1) SJÆLLAND Elproduktion, gasfyret kraftværksprojekt under opførelse 1) Der er indgået en langsigtet aftale med Statoil, som medfører, at anlægget regnskabsmæssigt behandles som finansiel leasing. Asnæs Kyndby H.C. Ørsted Avedøre Svanemøllen København 2) DONG Energy har ni decentrale og tre affaldsfyrede kraftværker i Danmark. På figuren er kun det største decentrale kraftværk Herning-værket vist. Decentrale kraftværker Studstrup Stigsnæs Stokesley Esbjerg Skærbæk Ensted Severn London Enecogen Warszawa

15 om at omstille kulfyrede kraftværker til biomasse. Beslutningerne om konvertering fra kul til biomasse afhænger af, om de nødvendige lovgivningsmæssige rammer tilvejebringes. MARKEDSANDELE ENERGIPRODUKTION I samarbejde med landbrug, skovbrug og universiteter i Danmark undersøger DONG Energy mulighederne for at anvende andre indenlandske typer af biomasse på de centrale kraftvarmeværker. Eksempelvis udføres der nu forsøg med at brænde pil på Herningværket. En fortsat teknologiudvikling og investeringer i nye anlæg til forbehandling af biomasse er en forudsætning for at kunne anvende dansk biomasse i væsentligt større mængder end i dag. DANMARK TERMISK EL VARME 53% 36% Tilpasning af kraftværksporteføljen og effektivisering I 2010 er udbygningen med mere CO 2 -neutral kapacitet i Danmark og i vores naboområder fortsat. Selv om efterspørgslen efter el i Danmark og i vores nabolande steg i 2010 efter et fald i 2009, er der fortsat overskud af kapacitet til produktion af el. Det medfører lave elpriser i Norden og pres på indtjeningen i DONG Energy. Fra kul til biomasse I 2010 udgjorde biomasse i form af halm, træflis og træpiller 16% af brændselsforbruget på de centrale og decentrale kraftværker i Danmark. Størstedelen af biomassen anvendes på Avedøreværkets blok 2 i København, Studstrupværkets blok 4 ved Århus og på Enstedværket ved Åbenrå. Den resterende biomasse anvendes på de decentrale anlæg, hvoraf Herningværket er det største. Den forventede stigning i anvendelsen af biomasse på de centrale kraftvarmeværker vil hovedsageligt være i form af træpiller. Markedet for træpiller er i dag især regionalt, men forventes i løbet af få år at udvikle sig til et globalt marked. Leverancerne af træpiller i 2010 kom navnlig fra landene omkring Østersøen og fra Portugal. DONG Energy arbejder tæt sammen med leverandørerne om at sikre, at træpillerne har den rette kvalitet, og at produktionen sker på et bæredygtigt grundlag. KAPACITET, FORDELT PÅ BRÆNDSLER MW For at forblive blandt de mest effektive elproducenter i mar kedet har DONG Energy vedvarende fokus på effektiv drift. Effektiviseringen omfatter optimering af både kraftværksporte føljen og den løbende drift. I 2009 og 2010 blev der igangsat en række initiativer for at reducere omkostningerne og forbedre indtjeningen, og nye initiativer vil blive igangsat i Nedbringelse af kulforbrug og reduktion af omkostningerne er et af de strategiske fokusområder. I oktober 2010 blev det således besluttet at udfase den kulfyrede kraftværksblok på Enstedværket ved Åbenrå og den oliefyrede blok 2 på Stigsnæsværket ved Skælskør. Begge blokke forventes at blive taget ud af aktiv drift i Siden 2008 har DONG Energy dermed besluttet at udfase seks kraftværksblokke og reducere den rene kulfyrede kapacitet fra mere end 60% til mindre end 20% af den installerede kapacitet på centrale kraftværker i Danmark. Samtidig er Avedøreværkets blok 2 blevet omstillet til også at kunne fyre med kul i løbet af Dermed fremstår værket som et af verdens mest effektive og fleksible multibrændsels-kraftværker med mulighed for at fyre med halm, træpiller, olie, gas og kul. Samlet set regner DONG Energy med at reducere det årlige kulforbrug fra omkring 6 mio. tons i 2006 til 2 mio. tons i Internationalisering og nye gasfyrede kraftværker DONG Energy er involveret i etablering og drift af tre nye gasfyrede kraftværker i Nordeuropa, og derved spreder koncernen sine aktiviteter og sin indtjening til områder uden for Danmark. Aktiviteterne er en del af strategien om internationalisering af DONG Energy, hvor fordelene og kom- Kul Olie Gas Biomasse Affald petencerne i et integreret energiselskab udnyttes fuldt ud. Note: Skraveret søjle angiver estimat DONG ENERGY ÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 39

16 I 2010 er de gasfyrede kraftværker Severn i Storbritannien (824 MW) og Mongstad i Norge (260 MW) sat i drift. Endvidere ejer DONG Energy 50% af et gasfyret kraftværk på 870 MW under opførelse nær Rotterdam i Holland. Værket forventes i kommerciel drift i 2011 og drives af et fælles driftsselskab sammen med partneren Eneco. I overensstemmelse med koncernens strategi om at fokusere på kerneaktiviteterne har DONG Energy valgt at trappe ned på flere af aktiviteterne i den decentrale energisektor i Danmark, herunder de affaldsfyrede kraftvarmeværker. De nuværende rammer for decentral el- og varmeproduktion i Danmark gør det vanskeligt for DONG Energy at opnå en tilfredsstillende indtjening fra de mindre kraftvarmeværker. I 2010 har DONG Energy besluttet at lukke Vejen Kraftvarmeværk, og også Knudmoseværket, som ejes sammen med Herning Kommune, er lukket i det forløbne år. Der er endvidere indgået aftale med Haderslev Kommune om dennes overtagelse af det affaldsfyrede kraftvarmeværk i 2013, og i december 2010 blev det affaldsfyrede kraftværk i Frederikshavn solgt til det lokale affaldsselskab. Som en del af aftalen med Vattenfall i 2006 ved fusionen til DONG Energy overgår ejerskabet af Odense Affaldskraftvarmeværk til Vattenfall primo Koncernens fokus på kerneaktiviteterne har ligeledes medført, at DONG Energy har stoppet udviklingen af nye store biomassefyrede kraftværker i udlandet. Fremtidens energi fra biomasse I 2010 blev New Bio Solutions etableret som et nyt aktivitetsområde i Generation. Formålet er at modne og kommercialisere ny teknologi til forbehandling og anvendelse af biomasse til energiformål. Teknologierne er udviklet i DONG Energy s innovationscenter og bygger på erfaringer fra flere årtiers anvendelse af biomasse til energiproduktion i Danmark. NEW BIO SOLUTIONS Inbicon REnescience Pyroneer Enzymbaseret bioraffinering af halm og anden biomasse, der muliggør fermentering til bioethanol og fremstilling af andre produkter bl.a. biobrændselspiller. Innovativ sortering af husholdningsaffald i fast og organisk fraktion og forbehandling med enzymer muliggør effektiv energiudnyttelse. Lav-temperatur forgasning medfører effektiv konvertering til termisk biogas og effektiv energiudnyttelse af rest-biomasse fra landbrug og industri. Biomasse udgør i dag den største andel af vedvarende energikilder i den globale energiforsyning, og der er et stort potentiale for at udnytte biomassen mere effektivt. En effektiv forbehandling af biomasse sikrer, at biomasse kan blive en stadig vigtigere del af den globale energiforsyning. Biomasse er en fleksibel ressource og kan kombineres med ustabil elproduktion fra f.eks. vind og sol. Biomasse kan også bruges i transportsektoren og kan dermed erstatte oliebaserede transportbrændsler. Forretningsmodellen for New Bio Solutions er baseret på teknologisalg gennem licensaftaler. Den kommercielle platform og værdiskabelse søges sikret gennem strategiske kommercielle partnerskaber og fortsat teknologiudvikling. I februar 2010 indgik Inbicon den første licensaftale med det japanske industrikonglomerat Mitsui Engineering & Shipbuilding om etablering af et anlæg til produktion af bioethanol på restprodukter fra palmeolieindustrien i det sydøstlige Asien. Der forhandles om salg af yderligere licenser til virksomheder i både USA, Europa og Brasilien. I juni 2010 solgte Inbicon den første produktion af 2. generations bioethanol til Statoil fra Inbicons demonstrationsanlæg i Kalundborg, som er det største anlæg af sin art i verden. NYE AKTIVER I PRODUKTION SEVERN (UK) ENECOGEN (NL) MONGSTAD (NO) * De grå figurer illustrerer test af teknologi frem INBICON (DK) RENESCIENCE (DK)* PYRONEER (DK)* mod mulig kommerciel anvendelse 40 LEDELSESBERETNING DONG ENERGY ÅRSRAPPORT 2010

17 INBICON I 2010 påbegyndtes produktion af 2. generations bioethanol fra verdens største demonstrationsanlæg. Anlægget har en kapacitet på over 5 millioner liter ethanol årligt, produceret på over tons halm. Bioethanolen anvendes som transportbrændsel og blandes i benzin for at mindske CO 2 -udledning. I oktober 2010 blev den første produktion fra anlægget leveret til Statoil, og den indgår nu i brændstof, som sælges på danske tankstationer. Til forskel fra 1. generations-produktet anvender 2. generations bioethanol ikke biomasse, som ellers kunne anvendes til fødevarer. På den måde undgås konkurrence om afgrøder og pres på fødevarepriserne. Teknologisk er DONG Energy blandt de førende i verden, og bl.a. anvendes enzymer til at producere ethanolen gennem en patenteret proces. Den unikke forbehandling øger virkningsgraden og mulighederne for at anvende restprodukterne fra ethanolproduktionen til produktion af biopiller og foder. REnescience-teknologien bliver testet på demonstrationsanlæg i tilknytning til forbrænding af affald på Amagerforbrænding i København. Der forhandles med blandt andre Amagerforbrænding om at etablere et fuldskalaanlæg inden for de kommende år. I 2010 sikrede DONG Energy sig rettighederne til en ny teknologi til termisk forgasning af biomasse (Pyroneer) og modtog samtidig tilsagn om støtte fra Energinet.dk til etablering af et demonstrationsanlæg i tilknytning til Asnæsværket. Fokusområder i 2011 I 2011 vil der være fokus på omstillingen til mere grøn energi, effektivisering og internationalisering. I Danmark vil dialogen fortsætte med varmekunderne om øget brug af biomasse på de centrale værker og idriftsættelsen af demonstrationsanlægget til forgasning af biomasse på Asnæsværket. Fokus på fortsat effektivisering vil ske gennem opfølgning på eksisterende omkostningsreduktionsprogrammer og igangsættelse af nye driftsforbedrende initiativer. Internationaliseringen vil fortsætte med idriftsættelse af nyt gasfyret kraftværk i Holland og med driften af værkerne i Storbritannien og Norge, som blev idriftsat i DONG ENERGY ÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 41

18 ENERGY MARKETS Forretningsområdet Energy Markets har til opgave at optimere og risikostyre DONG Energy s samlede energiportefølje. Ved at samle ansvaret herfor kan DONG Energy opnå synergier til gavn for både kunderne og koncernen selv. Optimering og risikostyring sker ved at handle energi med energiproducenter og engroskunder samt via de europæiske energibørser inden for rammerne af koncernens politikker. 42 LEDELSESBERETNING DONG ENERGY ÅRSRAPPORT 2010

19 LNG TERMINAL Fra ultimo 2011 vil DONG Energy kunne importere gas gennem en hollandsk terminal til flydende naturgas (LNG). Dermed udvider DONG Energy sit udbud af naturgaskilder og -leverandører. NATURGASSALG 118,5 TWH ELSALG 10,4 TWH ELPRODUKTION, TERMISK (UDENFOR DANMARK) 0,9 TWH EBITDA 3,2 MIA. KR. UD AF 14,1 MIA. KR. 23 % DONG ENERGY ÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 43

20 ENERGY MARKETS Energy Markets har en integrerende rolle i koncernen og står for salg af gas fra felterne i forretningsområdet Exploration & Production og for salg af el fra de udenlandske kraftværker og fra vind- og vandaktiviteter. Energy Markets sælger energien videre til blandt andre forretningsområdet Sales & Distribution, på engrosmarkederne og til forretningsområdet Generations gasfyrede kraftværker. Handel med energi En vigtig del af Energy Markets optimering af energiporteføljen sker gennem handel på energibørserne. Handlen foretages bl.a. for at balancere køb og salg af gas og for at udnytte kortsigtede indtjeningsmuligheder f.eks. for at sælge gas, når prisen på børsmarkederne er favorabel. Energy Markets handler desuden energi for at mindske og kontrollere koncernens følsomhed over for svingende energipriser. Energy Markets har dermed en central rolle i opfyldelsen af koncernstrategien om at sikre kommerciel optimering af DONG Energy s energiportefølje. Udover den energi, som DONG Energy selv frembringer, består porteføljen af de aftaler, Energy Markets indgår vedrørende køb og salg af gas fra andre producenter eller som købes på energibørserne. Endelig omfatter porteføljen koncernens gaslagre. En afgørende forudsætning for succes i integrationsrollen er evnen til dels at forstå de markeder, som DONG Energy opererer på, dels at håndtere komplekse problemstillinger på tværs af den samlede energikæde. Energy Markets har medarbejdere fra mere end 15 lande og er aktiv på markederne i Danmark, Tyskland, Holland og Storbritannien. Hovedparten af aktiviteterne foregår uden for Danmarks grænser. DONG Energy er en væsentlig aktør på den nordiske elbørs Nord Pool og er også aktiv på en række andre nordeuropæiske energibørser. Handlen foregår med både el, gas, olie, kul og CO 2. Energy Markets er involveret i både fysiske og finansielle handler og handler på både spot- og futuresmarkederne. Handlen foregår på baggrund af energiaktiver ejet af såvel DONG Energy som koncernens kunder. HANDLEDE MÆNGDER I 2010 El 245 TWh Gas 291 TWh Olie 160 mio. tønder Kul 14 mio. ton CO 2 44 mio. ton Note: Tabellen omfatter samtlige Energy Markets købte og solgte volumener på energibørser i 2010 ENERGY MARKETS ENERGIPORTEFØLJE GASLAGRE LNG GASKØBSAFTALER VINDMØLLER GASFYREDE KRAFTVÆRKER GASFELTER KØB OG SALG PÅ ENERGIBØRSER 44 LEDELSESBERETNING DONG ENERGY ÅRSRAPPORT 2010

21 Gaskøbsaftaler Energy Markets køber gas på vegne af hele DONG Energy. Det samlede køb udgjorde 119,3 TWh i 2010, hvoraf 70% kom fra en række langsigtede gaskøbsaftaler med eksterne partnere, og 22% blev købt fra Exploration & Production. De resterende 8% kom fra korte gaskøbsaftaler. Med en diversificeret portefølje af leverandører og kontrakter sikres en høj forsyningssikkerhed for DONG Energy og kunderne samtidig med, at der opnås robusthed over for udviklingen i markedet. Gaskøbet fra Exploration & Production kommer primært fra det norske felt Ormen Lange. Ved at samle gas fra koncernens egne felter med Energy Markets øvrige portefølje af gas øges værdien af det enkelte felts produktion, bl.a. gennem bedre udnyttelse af infrastrukturen. Da Energy Markets samtidig har adgang til flere markeder, kan gassen sendes derhen, hvor efterspørgslen er størst. 85% af det eksterne gaskøb kom fra aftaler med DUCpartnerne A.P. Møller-Mærsk, Shell Olie- og Gasudvinding Danmark og Chevron Denmark. Leverancerne fra disse aftaler stammer fra den danske del af Nordsøen og forventes at falde de kommende år. Mængderne vil blive erstattet med gas dels fra egne felter, dels fra koncernens øvrige samarbejdspartnere, herunder Gazprom og Iberdrola (LNG). Andelen af gas fra DONG Energy s egne felter forventes at stige til 30% af den samlede gasportefølje i de kommende år. VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER I 2010 Severn, der styrker markedspositionen i Storbritannien, og som baner vej for yderligere optimering De Nederlandse Energie Maatschappij om levering af el og gas fra deres andel af Trym-feltet i Nordsøen mod relevering af gas til Bayerngas Norge på det europæiske kontinent om levering af ca. 1 mia. m 3 (12 TWh) flydende gas til Gate terminalen i Rotterdam. Leveringen begynder ultimo 2011, og aftalen løber 10 år med mulighed for forlængelse i yderligere fem år at sikre en pris, der afspejler de nuværende vilkår på markederne Gas fra øvrige samarbejdspartnere udgjorde i % af det samlede eksterne køb og forventes at stige i de kommende år. Aftalerne om køb af gas indeholder fleksibilitet med hensyn til, hvor meget gas DONG Energy ønsker at aftage på forskellige tidspunkter. Det betyder, at Energy Markets har mulighed for at variere aftaget under hensyn til kundernes behov. Derudover indeholder visse aftaler også fleksibilitet med hensyn til, SALG AF GASPRODUKTION DANMARK SVERIGE hvor i Europa, Energy Markets ønsker gassen leveret. Den kan dermed sendes til de markeder, hvor efterspørgslen er størst. Gennem denne diversifikation og fleksibilitet kan Energy Markets øge værdien af den samlede gasportefølje. Som led i at afbøde konsekvenserne af de fortsat relativt lave markedspriser på gas har Energy Markets i 2010 iværksat en række genforhandlinger med leverandørerne for at sikre, at den pris Energy Markets betaler, afspejler de aktuelle markedsvilkår. Gas- og elsalg Energy Markets sælger gas og el til energiselskaber i Danmark, Sverige, Tyskland, Holland og Storbritannien. Det samlede salg af gas udgjorde 118,5 TWh i 2010, svarende til GASKØB 2010 TYSKLAND 12% 22% 66% DUC DONG Energy Exploration & Production Øvrige STORBRITANNIEN HOLLAND DONG ENERGY ÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 45

22 GEOGRAFISK OVERBLIK Naturgasledning, helt eller delvist ejet af DONG Energy Oslo Gasbehandlingsanlæg Modtagefacilitet til gas DONG Energy kontorer Energibørs, hvor Energy Markets er aktiv Gate terminal. Liquefied ed Natural Gas (LNG) terminal delvist ejet af DONG Energy, under opførelse Nybro Stenlille le København Gaslager ager ejet af DONG Energy, i drift Fredericiaer Gaslagre lejet af DONG Energy, i drift Gaslagre delvist ejet af DONG Energy, under opførelse Stadtwerke Lübeck, delvist ejet af DONG Energy Severn Easington London Den Helder Rotterdam Enecogen Emden Egmond aan an Den Hoef Kiel-Rönne Etzel Nüttermoor Kiel Lübeck Hamborg Peckensen Elproduktion, gasfyret kraftværk Elproduktion, gasfyret kraftværk under opførelse Zeebrügge Leipzig Stuttgart 2 gange det danske årsforbrug. Elsalget udgjorde i alt 10,4 TWh, svarende til en tredjedel af årsforbruget. Salget foregår gennem en række forskellige kanaler. En betydelig del af salget sker til Sales & Distribution med henblik på videresalg til kunder i Danmark, Sverige og Holland. Energy Markets sælger desuden gas til de gasfyrede kraftværker i Danmark og Storbritannien. Foruden det interne salg afsætter Energy Markets gas og el via salgsselskaber i Tyskland, primært i Nordtyskland, hvor DONG Energy har en betydelig markedsandel. Derudover sælges gas og el på kortere og længere kontrakter med samarbejdspartnere i Danmark og i Europa. Salget af energi til det hollandske marked forventes at stige i 2011 som følge af aftalen med det hollandske energiselskab De Nederlandse Energie Maatschappij. Foruden den styrkede position i Holland øger aftalen DONG Energy s muligheder for at balancere energipositionerne på det hollandske marked. De forskellige salgskanaler sikrer et stabilt aftag af gassen og er samtidig med til at skabe robusthed i forretningen. Gasrør og -lagre Energy Markets varetager de kommercielle aktiviteter vedrørende en del af koncernens gasinfrastruktur. GASSALG FORDELT PÅ LANDE I 2010 ELSALG FORDELT PÅ LANDE I % 10% 17% 118,5 TWh 39% Tyskland Danmark Storbritannien Holland 7% 10% 10,4 TWh 83% Danmark Tyskland Holland 28% Sverige 46 LEDELSESBERETNING DONG ENERGY ÅRSRAPPORT 2010

23 DONG Energy ejer således en række rørledninger i den danske del af Nordsøen og har desuden lejet kapacitet i store dele af det europæiske rørsystem, hvilket sikrer adgang til de fleste gasmarkeder i Nordeuropa. Adgangen til rørledninger giver mulighed for at transportere gassen derhen, hvor efterspørgslen er størst på ethvert givet tidspunkt. Gasfyrede kraftværker Det gasfyrede kraftværk Severn, som DONG Energy har opført i Storbritannien, gik i kommerciel drift i november I slutningen af 2011 forventes det hollandske gasfyrede kraftværk Enecogen, som ejes sammen med det lokale energiselskab Eneco, at gå i drift. DONG Energy har desuden adgang til en række gaslagre i Danmark og Tyskland, hvor Energy Markets er medejer eller har langtids- eller korttidslejet kapacitet. Udover en højere forsyningssikkerhed giver lagrene fleksibilitet, eksempelvis ved at muliggøre brug af gas fra lagrene frem for at købe den på markedet i perioder hvor prisen er høj. I oktober 2010 gik det tyske lager Peckensen i drift. DONG Energy har lejet en kapacitet på knap 1,0 TWh frem til I november 2011 forventes yderligere et tysk lager, Etzel, sat i drift. DONG Energy ejer 33% af lageret, svarende til en kapacitet på 2,0 TWh. Der er i Tyskland indgået aftaler om langtidsleje eller køb af lagerkapacitet med en samlet kapacitet på 6,7 TWh. DONG Energy ejer desuden 5% af den hollandske LNG-terminal Gate i Rotterdam. Terminalen kan modtage flydende gas fra specialskibe og omdanne den til gas, som sendes ind i det europæiske rørsystem. Energy Markets har sikret sig en årlig kapacitet i terminalen på 24,3 TWh frem til 2014 og 36,5 TWh fra Terminalen forventes i drift i slutningen af Gasfyrede kraftværker giver Energy Markets nye muligheder for at optimere gas- og elporteføljen. Er efterspørgslen på el høj, kan Energy Markets omforme gas til el på kraftværket. Hvis efterspørgslen derimod er høj på gas, sælges gassen direkte på markedet. I takt med at DONG Energy s vindmølleparker i Storbritannien kommer i drift, vil Energy Markets også sælge elproduktion fra disse. Ved at samle salg af elproduktionen fra både vindmøller og gasfyrede kraftværker kan Energy Markets skabe en række synergier og stordriftsfordele. Fokusområder i 2011 I 2011 vil særligt to nye aktiviteter komme i fokus. Handel med LNG vil blive introduceret via DONG Energy s 5%-ejerskab af den hollandske LNG-terminal Gate i Rotterdam. Desuden forventes det hollandske gasfyrede kraftværk Enecogen at begynde produktion i slutningen af året. DONG ENERGY ÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 47

ÅRSRAPPORT 2014 GRØN, UAFHÆNGIG OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV ENERGI

ÅRSRAPPORT 2014 GRØN, UAFHÆNGIG OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV ENERGI ÅRSRAPPORT 2014 GRØN, UAFHÆNGIG OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV ENERGI 04 DONG Energy KORT FORTALT 9.3 MILJØ FORTSAT 48 KONCERN- REGNSKAB 11 THE DONG Energy WAY 12 FREMDRIFT PÅ 2020 STRATEGIEN INDHOLD LEDELSESBERETNING

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING Indhold LEDELSESBERETNING 1 Forord 2 DONG Energy kort fortalt 4 Udvalgte begivenheder i 2012 5 Beretning fra koncernchefen 7 Vores aktiviteter 11 Redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

DONG Energy kort fortalt

DONG Energy kort fortalt Årsrapport 2010 DONG Energy kort fortalt DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING Indhold LEDELSESBERETNING 1 Forord 2 DONG Energy kort fortalt 4 Udvalgte begivenheder i 2012 5 Beretning fra koncernchefen 7 Vores aktiviteter 11 Redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

DONG Energy 2 Hoved- og nøgletal 4 Finansielle resultater 5 Forventninger til 2008 13 Generation 14 Exploration & Production 20 Distribution 26

DONG Energy 2 Hoved- og nøgletal 4 Finansielle resultater 5 Forventninger til 2008 13 Generation 14 Exploration & Production 20 Distribution 26 ÅRSRAPPORT 07 20 26 14 Generation Exploration Distribution & production 32 Markets Generation producerer el og varme fra effektive kraftværker og vedvarende energikilder. Generation er markedsledende inden

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 FINANSIEL KALENDER LEDELSESBERETNING

ÅRSRAPPORT 2009 FINANSIEL KALENDER LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2009 LÆS MERE INDHOLD LEDELSESBERETNING Forord 1 Udvalgte vigtige begivenheder 2 Hoved- og nøgletal, finansielle 4 Hoved- og nøgletal, ikke-finansielle 5 Marked og strategi 6 Samfundsansvar

Læs mere

Landmøller. Havmøller 2,7. kr. generation producerer energi fra effektive kraftværker og vedvarende energikilder. generation er markedsledende

Landmøller. Havmøller 2,7. kr. generation producerer energi fra effektive kraftværker og vedvarende energikilder. generation er markedsledende ÅrsraPPort 2006 Kort om dong energy omsætning 35,7mia. kr. EBitDA 8,8 mia. kr. EBit 5,5 mia. kr. resultat EftEr skat 4,9 mia. kr. Generation Exploration & Production Centrale kraftværker Ved udgangen af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DONGs forretningsområder

Indholdsfortegnelse. DONGs forretningsområder Årsrapport 2005 Indholdsfortegnelse Forord 2 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Efterforskning og produktion 10 Naturgas, handel 12 Naturgas, distribution og lager 13 El og vedvarende

Læs mere

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 AnsvArlighedsrApport 2006 Indhold Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 Klimaet under pres 19 Hjælp til at spare på energien 25 DONG Energy og miljøet 29 Investering

Læs mere

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 Vind på havet DANMARKS ENERGI TIL VÆKST Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 De udvalgte Vindindustrien har masser af jobs. Mød et af de unge talenter. Side 22

Læs mere

Sammentænkning. strategiplan 2014. Sikker energi til samfundet

Sammentænkning. strategiplan 2014. Sikker energi til samfundet Sammentænkning strategiplan 2014 Sikker energi til samfundet Indhold Forord...3 Vores retning... 4 Vores løfter...5 - Høj forsyningssikkerhed, effektiv omstilling, sundt investeringsklima Vores indsatser...

Læs mere

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012 Vellykket Verdensgaskonference 2012 Den kreative gas Årsmøde i Dansk Gas Forening 22.-23. november 2012 Årsmødet er i år stedet, hvor det Internationale

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2012. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2012. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2012 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 9. maj 2012 1. Ny ambitiøs energiaftale der skaber en grøn økonomi i vækst Den 22.

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010 www.dongenergy.dk VI FINDER ENERGIEN OVER OG UNDER VANDET DONG Energy har været med i efterforskning efter og produktion af olie og naturgas i mere

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt Redegørelse nr. R 16 (20/5 2014) Folketinget 2013-14 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Energipolitisk

Læs mere

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 ENERGISEKTORENS ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE HISTORISKEOMSTILLING OG OMSTILLING BETYDNING OG FOR BETYDNING DANMARK FOR DANMARK UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 FORORD Danmark har gennem de sidste 40

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 20. maj 2014. 1. De europæiske rammer og udfordringer En ramme for EU s klima- og

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2007. København er klar til Bygas2

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2007. København er klar til Bygas2 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2007 København er klar til Bygas2 Dansk Gas Forenings arrangementer ERFA Konference - Gasmåling Det fremtidige energimarked 30. - 31. oktober 2007 på Hindsgavl

Læs mere

Mikrobølger kan lave halm om til olie

Mikrobølger kan lave halm om til olie 6. årgang Nummer 28 Juni 2009 Forskning i Bioenergi Varmere klima giver mere bioenergi 3 Affald kan give os gratis brændstof 4 Fra affald til benzin, el og varme 8 Europas største forgasningsanlæg er i

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2015 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 29/4-2015 1. De europæiske rammer og udfordringer EU 2030 I oktober 2014 besluttede

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr ENERGISEKTOREN 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Energiforsyningen i Danmark 5 Energi- og klimapolitiske målsætninger 9 El-sektoren 13 Engrosmarkedet for

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2011. Forgasning af biomasse bevarer vigtige næringsstoffer

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2011. Forgasning af biomasse bevarer vigtige næringsstoffer Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2011 Forgasning af biomasse bevarer vigtige næringsstoffer energi I FOrANDrING Vi finder ny energi DONG Energy s vision er at levere ren og stabil energi.

Læs mere

s.10 s.13 s.19 s.23 s.34 s.57 s.74 Indholdsfortegnelse Energi Danmark

s.10 s.13 s.19 s.23 s.34 s.57 s.74 Indholdsfortegnelse Energi Danmark Års rapport 2011 Indholdsfortegnelse 03 s.10 Ledelsesberetning 2011 s.13 Katastrofen på Fukushima-værket i Japan den 11. marts 2011 blev en meget skelsættende dag for det europæiske kraftmarked s.19 Spotprisudvikling,

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2013. Vind og gas - det perfekte match

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2013. Vind og gas - det perfekte match Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2013 Vind og gas - det perfekte match I n d h o l d L e d e r Årets gaskonference 2013 Danmarks fremtid som gasland Dansk Gas Forening inviterer til årets

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. European Energy A/S.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. European Energy A/S. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S. Januar 2013

Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S. Januar 2013 Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S Januar 2013 BERETNING OM DONG ENERGY A/S Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 8 A. Formål, afgrænsning og metode...

Læs mere