Vandfald Balladerne viste vejen til understøttende undervisning. Tidlig indsats: Nye forældre klædes på til rollen side 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandfald Balladerne viste vejen til understøttende undervisning. Tidlig indsats: Nye forældre klædes på til rollen side 4"

Transkript

1 nr. 2 januar 2014 BU nyt Tidlig indsats: Nye forældre klædes på til rollen side 4 Skolereform: færdselsregler for samarbejdet side 6 Yoga for børn: Motorik, fællesskab og nærvær side 8 Firmasport: Nyt tilbud om idræt og aktivitet side 12 2 BU nyt januar 2014 Vandfald Balladerne viste vejen til understøttende undervisning Læs artiklen på side 2

2 konference Læring ssp Ledelse, Lego og læring Vandfaldballader Ledelse var på dagordenen, da dagtilbudslederne mødtes til konference på Hotel Legoland. Med fokus på fremtidig tendenser blev der drøftet ledelsespraksis, udfordringer og muligheder. Udviklede Visionerne og kreativiteten blev elever sluppet løs, da og flere tons reformarbejdet Legoklodser satte på fremtidens dagtilbud. Der blev blandt andet bygget helikopterperspektiv, forældrestyret dyrepark og lavt sygefravær. På de næste sider kan du læse om nogle af de input, som dagtilbudsledelsen fik med hjem. Søndervangskolens Du kan læse endnu elever, mere på Balladerne under - et element Lederkonferencen i udvikling af understøttende undervisning lærere og pædagoger var den Søndervangskolen har i 2013 været i 10. januar med til at opføre gang med at arbejde målrettet med den nye folkeskolereform omkring understøttende undervisning. Et af elementerne Vandfaldsballader i skolens svømmehal: En total-performance, der forenede børn og i den understøttende undervisning er skolens aktivitetstimer. Indholdet af aktivitetstimerne lægger sig i tråd med den unge i sport og kultur. Her fortæller skolens socialpædagogi- kommende folkeskolereforms intentioner omkring understøttende undervisning. ske leder, Stephan Stengaard, Aktivitetstimerne skal: hvordan forløbet både er blevet brugt som forberedelse af skolereformen og har givet eleverne nye kompetencer. Indgå i arbejdet med en række elementer, der har betydning for, at eleverne får mere ud af den fagopdelte undervisning Bidrage til at styrke elevernes faglige niveau Målet med aktivitetstimerne er at iværksætte en aktivitet, der bidrager til at styrke elevernes faglige niveau og arbejde med elementer der har betydning for, at eleven får mere ud af den fagopdelte undervisning. Søndervangsskolen har i aktivitetstimerne fokus på faglige kompetencer, personlige kompetencer, sociale kompetencer. Fire aktivitetsområder skal stimulere kompetencerne: kroppen, kreative fag, IT, herunder ipad og faglig fordybelse. Lærere og pædagoger er hele tiden på jagt efter at finde den rigtige aktivitet, der på bedst mulig måde styrke elevens selvfølelse af: Jeg er noget og jeg kan noget. Fortsættes Kolofon kolofon Download BUnyt App Download BUnyt App Ansvarshavende: Ansvarshavende: Henrik Vinther Olesen Henrik Vinther Olesen HR- og Kommunikationschef HR- og Kommunikationschef Redaktør: Redaktør: Birgitte Dalum Birgitte Dalum kommunikationsmedarbejder kommunikationsmedarbejder Kontakt: Kontakt: Næste nr.: Næste nr.: 5. december februar 2014 Forsiden: Forsiden: Sine Louise Iversen tiltræder den Scene fra Vandfaldballader. 1. december som chef for Sundhed og Fotograf: Sara Marie Stent Trivsel 2 2 BU Nyt November 2013 BU Nyt Januar 2014

3 Læring Børn og unge skabte sammen Vandfaldballader. De kom fra Århus 1900 Svømning, Aarhus Musikskoles eksperimenterende orkester fra 7-A, Koret Maestra, Søndervangskolens Musaik-trup og børn fra Søndervangskolen, som sammen med blandt andet Billed- og Medieskolen forberedte deltagelsen i deres aktivitetstimer. Fotograf: Sara Marie Stent Det er Søndervangskolens erfaring at der ligger store muligheder i at samarbejde med eksterne samarbejdsgrupper og faggrupper. Samarbejdet er for eksempel blevet finansieret ved at Søndervangskolen tilkøber ydelser eller via puljer internt i kommunen eller eksternt. Vandfaldballader er et godt eksempel på en aktivitet, hvor Søndervangskolen primært samarbejder med Århus Musikskole og hvor eleven får følelse af Jeg er noget og jeg kan noget. Vandfaldballader på Søndervangskolen Vandfaldsballader blev opført i Søndervangskolens svømmehal og tog afsæt i en historie om 12 myter fra den græske, romerske og nordiske mytologi. Alle myterne havde noget med vand og himmel rum at gøre, men fortalte også noget om os mennesker og hvad vi er gjort af. Svømmerne viste publikum, hvordan sirener ne bevæger sig i vandet. Danserne viste os guderne og heltene, der kæmper. Musikerne spillede lyden af urhavet, ragnarok og stjernen, som brænder ud. I forestillingen medvirkede konkurrencesvømmere fra Aarhus 1900 Svømning, Aarhus Musikskoles eksperimenterende orkester fra Z-A, Koret Maestra og i samarbejde med Søndervangskolens Musaik-trup. Endvidere skabte Billed- og Medieskolen i samarbejde med børn fra Søndervangskolen fantasifulde billedprojektioner. Forberedelserne dertil fandt sted i aktivitetstimerne på skolen. Nye kompetencer afprøvet i praksis Aktivitetstimer fungerer på Søndervangskolen som valgfagstimer, hvor eleverne kan vælge ud fra interesse. Året er delt i fire perioder og hver elev kan derved indgå i fire forskellige aktiviteter i løbet af et skoleår. I anden aktivitetsperiode i 2013 fra efterårsferien til juleferien udbød Søndervangskolen otte forskellige aktiviteter til mellemtrinnet. Her kunne eleverne tilmelde sig et hold, der skulle forberede kulissekompositioner via deres ipads samt et dansehold. Begge dele indgik i forestillingen. Eleverne erhvervede sig under forløbet tydeligvis nye kompetencer, både i forhold til IT og det kropslige. De arbejdede sammen og har bagefter været meget stolte af deres produkter. Samtidig har de fået et boost i at se deres konkrete kompetencer, personlige udvikling og sociale samspil afprøvet i praksis. Fakta Vandfaldballader er én ud af en række trædestensprojekter frem mod 2017, hvor Aarhus og hele Region Midtjylland fejres som Europæisk Kulturhovedstad. Tværs over regionen skabte folkeskoler, kultur- og musikskoler i efteråret 3013 scener til Vandfaldsballader. Sammen med svømmere fra lokale svømmeklubber og musikere afprøvede de helt nye og anderledes måder at arbejde på, i et krydsfelt af sport og kunst, æstetisk udtryk og kropslig præstation. Se billedene på facebook: Vandfaldballader - traedesten.nu Kontakt: Stephan Stengaard, Socialpædagogisk leder, Søndervangskolen. Mail: BU Nyt Januar

4 Forebyggelse ssp Begge forældre får hjælp til at mestre deres nye roller og relationer ved et nyt forældrekursus. Fotos hentet fra familieivaerksaetterne.dk Sundhedsplejen vil sikre, at flere børn har det godt Den 1. april får forældre i Aarhus et helt nyt tilbud og sundhedsplejerskerne en helt ny opgave: Sundhed og Trivsel i Aarhus Kommune har fået 7,5 mio. kroner fra Aarhus Kommunes Innovationspulje til at tilbyde fødsels- og forældreforberedelse til vordende førstegangsforældre. Forskere følger projektet tæt. Projektet hedder Familieiværksætterne og omfatter halvdelen af førstegangsforældrene i Aarhus Kommune nemlig 800 nybagte forældrepar, som i grupper af 10 par får tilbudt en række kursusdage og netværk. Vi vil give begge forældre hjælp til at mestre deres nye roller og relationer. Det får jo først og fremmest betydning for børnene og for deres trivsel. Men vi håber også at opleve, at forældrene er mere opmærksomme på, at de kan få hjælp, så de henvender sig tidligere og behovet for en større indsats dermed bliver mindre, fortæller sundhedsplejerske og projektleder i projekt Familieiværksætterne, Merethe Graarup. Forældrekurserne byder på 16 møder med en sundhedsplejerske som mødeleder. På møderne samles forældrene i grupper for at danne stærke netværk og støtte hinanden i at klare forældreskabets udfordringer. Vi ønsker at skabe inkluderende fællesskaber blandt forældrene allerede inden de bliver forældre. Vi vil understøtte deres oplevelse af, at forskellighed er en gave, fortæller sundhedsplejersken. Håbet er, at fremtidens forældre i vuggestuer, børnehaver og skoler ud over at opleve forskelligheder som berigende, også tager aktivt ansvar og ser sig selv som medborgere. Kurser til alle sundhedsplejersker I forbindelse med projektet får alle sundhedsplejersker i Aarhus Kommune fra januar til marts 2014 tilbudt kompetenceudvikling. Kompetence- Fortsættes 4 BU Nyt Januar 2014

5 Forebyggelse ssp udviklingsprojektet er inspireret af Børn og Unge-projektet Fællesskaber For Alle, hvor kolleger møder hinanden i arbejdssituationerne og udveksler erfaringer og idéer. De ansvarlige for processerne kommer internt fra kommunen, nemlig fra Sundhed og Trivsel samt fra PPR i Pædagogisk Afdeling. Forskere forsker med På sidelinjen følger et hold forskere med. De 7,5 millioner kroner fra Aarhus Kommunes store innovationspulje har Sundhedsplejen søgt og fået sammen med Trygfondens Børneforskningscenter ved Økonomisk Institut på Aarhus Universitet. Håbet er at dokumentere, at det kan betale sig at sætte tidligt ind, samt at det fungerer forebyggende at arbejde tværfagligt og på tværs af sektorer med at skabe netværk blandt forældre. Forskerne laver en kontrolgruppe og en interventionsgruppe. Og så opstiller de hypoteser og måler på effekten af vores indsats, så vi bliver klogere på baggrund af forskning og ikke kun forældretilfredshed. Målet er sunde, robuste og glade børn med forældre, der tager aktivt medborgerskab, siger Merethe Graarup. Samarbejdspartnere i projekt Familieiværksætterne i Aarhus Kommune: Pædagogisk Afdeling, Aarhus Kommune, MBU Socialforvaltningen, Aarhus Kommune, MSB Center for Socialt Ansvar Pengeinstitutter Advokater med speciale i familieret Frivillige organisationer TrygFondens Børneforskningscenter, Økonomisk Institut, Aaarhus Universitet I Aarhus indeholder forældrekurserne: Netværk Graviditet og fødsel Barnets naturlige udvikling og trivsel Familieliv og kommunikation Muligheder for at søge råd og vejledning Økonomi Orlov og juridiske rettigheder Fakta Del af landsdækkende indsats Projektet er en udbygget udgave af det landsdækkende projekt, Familieiværksætterne, som skal styrke den tidlige indsats for børn Læs mere og hør andre forældres erfaringer på: Kontakt: Projektleder Merethe Graarup, Sundhedsplejen Mail: BU Nyt Januar

6 Skolereform ssp Arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere fra de aarhusianske skoler mødes i disse uger for at forberede samarbejdet om skolereformen. Fælles færdselsregler for samarbejdet HMU og områdecheferne afholder i disse dage otte seminarer for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere fra folkeskolerne i Aarhus Kommune. På seminaret får ledelsen og de tillidsvalgte med udgangspunkt i folkeskolereformen inspiration, inputs og et konkret afsæt til deres samarbejde. Samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderrepræsentanter er en vigtig forudsætning for skolernes arbejde ikke mindst med forberedelse og implementering af folkeskolereformen. For at forberede samarbejdet mødes alle skoleledelser i Aarhus Kommune med arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter for FOA, Lærerforeningen og BUPL. Det sker i DGI-huset i januar. På seminaret drøfter deltagerne rammerne for det daglige samarbejde og tanker om det fremadrettede samarbejde i lyset af folkeskolereformen. I oplæg fra organisationspsykolog, Birgitte Nørbo og forhandlingsrådgiver og konfliktløser, Søren Viemose får deltagerne inspiration og inputs til deres eget samarbejde med udgangspunkt i skolereformen, nye roller og konkrete opgaver for ledelsen og medarbejderrepræsentanterne. Find balancen I en forandringsproces gælder det om at finde balancen mellem pessimisme og begejstring. I stedet for kun at have fokus Fortsættes 6 BU Nyt Januar 2014

7 Skolereform Læring ssp på, hvad der er godt eller dårligt, skal vi i stedet fokusere på, hvad der er passende det giver mange flere nuancer at arbejde med, siger organisationspsykolog, Birgitte Nørbo. På møderne fortæller hun om psykologiske mekanismer og forandringer i arbejdslivet for at give deltagerne et indblik i de psykologiske processer, der sker når man møder forandringer. Tag vare på sproget Søren Viemose, forhandlingsrådgiver og konfliktløser, beder i sit oplæg deltagerne tage vare på sproget: Vi skal passe på vores sprogbrug om selve processen, siger han, Det kan nemt blive langt og sejt, men vi kan også vælge, at det skal være en ny og spændende proces. voxpop Gunni Østergaard Pedersen, Arbejdsmiljørepræsentant på Ellevangskolen Jeg tænker at det er rigtig godt at vi samles i hele vores MEDudvalg og får tingene sat i relation til de forandringer, som vi skal ud i nu. Vi får inspiration til, hvordan vi får en proces på skolen, hvor vi har ejerskab og kan se vejen frem så vi får det implementeret til gavn for alle. At vi skal ind i forandringen er ikke kommunalt bestemt. Derfor oplever jeg budskaberne fra HMU som noget, der skal gøre det bedre for os. Mellem oplæggene diskuterer deltagerne fra hver skole, hvordan de ønsker, at samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderrepræsentanterne skal foregå fremadrettet. Bliver de ikke færdige på dagen, så er der lagt op til at fortsætte arbejdet hjemme på skolen. Vi må ikke køre hinanden over Jesper Skorstensgaard, formand for Århus Lærerforening, og Stefan Møller Christiansen, formand for Aarhus Skolelederforening, er som medlemmer af HMU fortalere for et åbent og tillidsfuldt samarbejde om skolereformen og for at tale ærligt om de sår, som fødslen af reformen har givet. Vores budskab til de tillidsvalgte og lederne er, at vi accepterer, at der ikke er anden vej. Vi har selvfølgelig arbejdet længe med det, men jeg tror også, at ledere og medarbejdere er på vej til samme erkendelse, siger Jesper Skorstensgaard om HMU s rolle i arbejdet med skolereformen. Vi fortæller også, at HMU anerkender, at vi har forskellige roller og positioner i samarbejdet, og at vi ikke må køre hinanden over, hvis vi vil nå et resultat, supplerer Stefan Møller Christiansen. Og så understreger vi, at vi her har en kommune, et Børn og Unge og et HMU, som har insisteret på samarbejde og fællesskab. Derfor kan det her også lykkes. Søren Viemose, forhandlingsrådgiver og konfliktløser Der er forskel på konflikter. Der er konflikter om, hvordan vi gør, der er konflikter om ressourcer og endelig konflikter om værdier. De to første typer konflikter er mulige at forhandle, men den sidste kan være svær at forhandle. Det kræver, at man lytter, forstår og accepterer hinanden. Folkeskolereformen indeholder primært de to første konflikter. Birgitte Nørbo, organisationspsykolog, HR, Kommunikation & Trivsel For at kunne skabe et godt arbejdsmiljø kræver det, hvad jeg kalder de seks guldkorn: Mening, indflydelse, anerkendelse, forudsigelighed, social støtte og krav. Nogle gange er det kun et af de seks guldkorn, der skal arbejdes med, og så kommer resten næsten af sig selv. BU Nyt Januar

8 Rummelighed Skolereform ssp Børneyoga arbejder rammer barnet på mange udviklingsområder. Børneyoga arbejder med barnets motorik, koordinering, balance, styrke, smidighed, sanseindtryk, åndedræt, mindfulness, samarbejdsevne, opmærksomhed og koncentration. Fakta Sanne Bertelsen er pædagog i Børnehaven Lystruplund Sanne uddannede sig til børneyogalærer i foråret 2012 hos Lille YogaHus. I dag er hun assistent på uddannelsen. Der er typisk yogalektioner en til to gange om ugen i Børnehaven Lystruplund, men det kan variere meget. Til hver yogalektion vælges et tema, f.eks. verden rundt via alle sanser, rim og remser eller andet. De yngste børn udvikler sig med yoga Børneyoga kan fungere som trædesten for udvikling. I Børnehaven Lystruplund har pædagog Sanne Bertelsen siden foråret 2012 dyrket yoga sammen med børnene. Både kolleger og forældre har kunnet mærke at yoga har en positiv effekt på deres børn. Ud fra de oplevelser et af børnehavebørnene har fortalt om sin skiferie, guider Sanne Bertelsen seks børn gennem klassiske yoga-øvelser: Solhilsner, krigerstillinger og træet bliver pakket ind i en fortælling om kælketure, snowboard og snebolde. Rammer hele barnet Jeg tror, yoga virker, fordi det rammer rigtig mange udviklingsområder. Der er både fokus på det enkelte barn og hele gruppen. Der er rigtig mange ting i dag, der foregår i et højt tempo, hvor yoga foregår i et mere roligt tempo og giver barnet mulighed for at blive opmærksom på sig selv, forklarer Sanne Bertelsen, pædagog i Børnehaven Lystruplund. Børnene får helt ubemærket udfordret både sanser, motorik, balance, koordinering, styrke og smidighed i en yogalektion. Med åndedrætsøvelser, mindfulness-øvelser og en afsluttende afslapningsøvelse kommer børnene helt ned i gear. Selv når børnene ikke dyrker yoga har pædagogerne set dem gå rundt og selv lave yogaøvelser, undervise hinanden i yoga og forældre fortæller, hvordan børnene underviser dem i yoga derhjemme. Rolige børn Medarbejderne i Børnehaven Lystruplund har bemærket, at børnene er mere rolige efter en yogalektion. Ikke fordi der ikke kan være fart på, men de er nemmere at snakke med og bedre til at tage sig af hinanden. Børnene bliver ligesom sammentømret som en gruppe og får en fælles oplevelse, som de kan tage med videre, siger Sanne Bertelsen. Kontakt: Pædagog Sanne Bertelsen, Børnehaven Lystruplund Mail: 8 BU Nyt Januar 2014

9 Rummelighed Aktuelle kurser Kursusportalen har afløst Kursusbasen - Sådan finder du Kursusportalen Kursusportalen finder du præcis der, hvor du plejer at finde den gamle Kursusbase - dvs. på BUportalen, når du på forsiden klikker på Kurser - den grønne knap er nu omdøbt til Kursusportalen. Hvis du ikke har en AZ-ident, skal du anvende NemID for at logge ind på BUportalen. Alternativt kan du tilgå Kursusportalen på: Arbejdsmiljø i Børn og Unge - 2 dages suppleringsuddannelse Den 23. og 24. april 2014, begge dage kl. 8-15:30. Kursustilbud til nye medlemmer af arbejdsmiljøgruppen. Kurset er en opfølgning af den 3-dages obligatoriske grunduddannelse. Arbejdsmiljøkursus: Støj Den 26. februar, kl. 12:00-16:00. Kursus for arbejdsmiljøgrupper i Børn og Unge: Sænk støjen i samspillet mellem pædagogik, organisering og fysiske rammer. Arbejdsmiljøkursus: Arbejdsmiljøledelse Den 31. marts, kl Kursus for arbejdsmiljøgrupper i Børn og Unge: Få retning og mening i arbejdsmiljøarbejdet. Arbejdsmiljøkursus: Konflikthåndtering Den 31. marts, kl. 12:30-16:30. Kursus for arbejdsmiljøgrupper i Børn og Unge: Løs konflikterne og skab en konfliktforebyggende kultur på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøkursus: Psykisk førstehjælp Den 26. marts, kl. 08:30-15:30. Kursus for arbejdsmiljøgrupper i Børn og Unge: Kursus i psykisk førstehjælp - eller kunsten at hjælpe sin næste. Arbejdsmiljøkursus: Stress Den 5. maj, kl. 08:00-12:30. Kursus for arbejdsmiljøgrupper i Børn og Unge: Spot en stressramt - og gør noget ved det! Jura kursus: Ansvar, ulykker, tilsyn m.m. Den 26 februar, kl. 8:30 11:00. 2½-times kursus for ledere og andre interesserede, hvor Fællessekretariatets to jurister sammen med ansatte fra Sundhed og Trivsel og Arbejdsmiljø belyser forskellige juridiske aspekter vedr. ansvar, ulykker, tilsyn m.m. Temadag for dagtilbud i Investering i Børns Fremtid Den 20. marts, kl. 08:30 15:00 Temadagen er for pædagogisk personale i dagtilbud, som er en del af projektet, Investering i Børns Fremtid. Temaet denne gang er dialogisk læsning, og der udbydes bl.a. 6 spændende workshops. Kursus til pædagoger, der arbejder med hørehæmmede børn i daginstitutioner Den 11. og 27. marts, begge dage kl dages kursus for pædagoger og andet personale i daginstitutioner, der arbejder med hørehæmmede børn. Der tages udgangspunkt i det hørehæmmede barns dagligdag. Børn og Unges Kursusadministration Tlf.: BU Nyt Januar

10 kort nyt Nyt kompetencecenter for børns sprog og kommunikation på Møllevangskolen Børn med stammen og taleog høreproblemer får nye muligheder for hjælp når Aarhus Kommune åbner Kompetencecenter for Sprog og Kommunikation på Møllevangskolen. Det nye kompetencecenter samler højt specialiseret viden og specialuddannede medarbejdere fra flere tidligere tilbud i kommune og region. Rådmand Bünyamin Simsek åbnede det nye kompetencecenter onsdag den 22. januar. Jeg glæder mig over, at vi nu får samlet indsatsen fra 0 til 18 år, og at vi samler den specialiserede viden, som hører til dette område. Det giver blandt andet medarbejderne bedre mulighed for at udvikle og udveksle viden, forældre kan danne netværk, og børnene og de unge kan bedre møde andre med samme vanskeligheder, siger Bünyamin Simsek, rådmand for Børn og Unge. Kompetencecenter for Sprog og Kommunikation åbnede onsdag den 22. januar. Centeret vil rumme i alt tre indsatser, herunder et sproghus med specialiserede ydelser og kurser for børn i dagtilbud, specialklasser fra årgang og forløb med såkaldte sprogbad, som er korte intensive kursusforløb for elever i normalundervisningen. Møllevangskolens leder Majbritt Jensen får det ledelsesmæssige ansvar for kompetencecenteret. Kompetencecenteret får et stærk fagligt miljø, som vil lægge vægt på videndeling lokalt og nationalt. Vi vil have et stort fokus på forældresamarbejde og samarbejdet med de pågældende børns dagtilbud og skoler. Vi har i forvejen ekspertise samlet på Møllevangskolen, og vi ser frem til at kunne målrette indsatsen endnu stærkere til gavn for børn og familier, siger Majbritt Jensen. Kompetencecenterets mål er - ud over at tilbyde ydelser til børn med særlige vanskeligheder - også at udbrede viden om, hvordan forældre, dagtilbud, skoler og fritidstilbud i øvrigt bedst hjælper børn med vanskeligheder inden for sprog og kommunikation. Kompetencecenter for Sprog og Kommunikations indsatser vil omfatte cirka 175 børn årligt. Kontakt: Majbritt Jensen, skoleleder Møllevangskolen Mail: BU Nyt: er et personalenyhedsbrev for de ansatte i Børn og Unge, Aarhus Kommune 10 BU Nyt Januar 2014

11 kort nyt Skolerne tilslutter sig Uge Sex 48 skoler i Aarhus Kommune har tilsluttet sig Sex og Samfunds landsdækkende sexualundervisningskampagne. Den 22. januar havde skolernes lærere tilmeldt knapt børn fra klasse. Materialet indgår i materialerne til sexualundervisning fra Sundhed og Trivsel i Pædagogisk Afdeling: Vi er meget tilfredse, for tilmeldingerne rammer alle aldersgrupper og alle skoletyper. Samtidig er det er en god kampagne og gode materialer, som er med til at løfte området, siger konsulent Karen Mette Hansen. Blandt de skoler, der har meldt sig til, er Skjoldhøjskolen med 215 elever, HeltidsUndervisningen med 40 elever, Stensagerskolen med 161 elever- og Kragelundskolen med 799 elever: På Kragelundskolen har den gode historie om Uge Sex bredt sig blandt personalet. Derfor har så mange tilmeldt sig. Uge Sex er simpelthen en god idé, siger Hans Mørk, som er konstitueret pædagogisk leder på Kragelundskolen. Tre skoler har i år valgt ikke at tage imod tilbuddet Kontakt: Karen Mette Hansen, konsulent i Sundhed og Trivsel. Mail: Læs mere: Unge fra Danmark og Polen skabte fælles udstilling 20 unge fra Danmark og Polen har i uge 3 udvekslet deres kultur gennem linsen. Projektet blev afsluttet med en flot fotoudstilling på godsbanen fredag den 17. januar. Temaerne i de unges arbejde var: Kammeratskab, Lykke og Farven RØD. Projektet er afslutningen på et EU-finansieret udvekslingsprojekt afviklet i samarbejde mellem UNG i Aarhus område Randersvej, Syddjurs Ungdomsskole og UNG i Aarhus polske samarbejdspartner, ZPE Malopolska. De danske unge har i maj 2013 besøgt Polen og denne gang har det østjyske været vist frem. Aros, Skansen, Fregatten Jylland, Glasmuseet og Kalø Slotsruin har været nogle af de seværdigheder og steder, som de danske unge har vist frem. En ridetur i snestorm i Mols Bjerge var også programsat. De unge har boet i Ungdomsklubben i Mørke i ugens løb. Undervejs har de diskuteret og snakket holdninger - og venskaber er opstået. Ugen er blevet afsluttet med oplæg fra ungebyrådets repræsentanter fra Aarhus som fortalte hvorfor de mener at det er vigtigt at deltage i det demokratiske fællesskab. Tjek youtube: Vores lande set gennem linsen, watch?v=zw9e5pcdb1w Kontakt: Leif Jønsson, Vice fritids- og ungdomsskoleleder, Ung i Aarhus, Fritidscenter Randersvej Mail: BU Nyt Januar

12 kort nyt Tip en 2013 er vinderne kåret Ny aftale med Århus Firmasport Hvis I er nogle kolleger, der har lyst til at spille eksempelvis fodbold, bowling eller volleyball, kan I nu benytte jer af en ny aftale mellem Børn og Unge og Århus Firmasport. Børn og Unge betaler for medlemskabet så nu skal den enkelte arbejdsplads kun betale for de aktiviteter, I tilmelder jer. Børn og Unge har indgået en ny aftale med Århus Firmasport, som betyder at medlemskabet af foreningen bliver betalt centralt. I skal derfor kun betale for de aktiviteter, I tilmelder jer. Hos Århus Firmasport kan I blandt andet vælge at spille badminton, bowling, dart, floorball, skydning, volleyball og indendørs eller udendørs fodbold. For at benytte Børn og Unges særlige aftale, skal I skrive, at I kommer fra Børn og Unge i kommentarfeltet, når I tilmelder jer en aktivitet. Har I selv en idé til en aktivitet, er I meget velkomne til at kontakte Århus Firmasport, som vil prøve at imødekomme jeres ønsker. Tandplejen rydder ikke munden men bordet I BU Nyts store julequiz, Tip en 2013 er, takker vi for gode svar fra en bred vifte af lærere, ledere, adminstrative medarbejdere og så fra Tandplejen. Tandplejen kan i denne sammenhæng kalde sig Børn og Unges mest vindende med tre på en delt førsteplads. Delt vinder med flest korrekte svar: Sabine Zielke, Ide og Udlån, Tandplejen Aarhus, Anette Jensen, Ide og Udlån, Tandplejen Aarhus og Hanne Fuglsang Nielsen, Kommunikationsmedarbejder, Tandplejen Aarhus Næstflest rigtige svar havde: Linda Granlie, SFO-leder på Strandskolen Winnie Bendixen, lærer på Elsted Skole Stort tillykke til vinderne. Tak til alle for deltagelsen. De tre vindere får hver et gavekort til lækkerier fra Fru Møllers Mølleri i Odder på 500 kroner. Tilmeld jer idræt og aktiviteter via Århus Firmasports hjemmeside: Kontakt: Århus Firma Sport. Mail: Telefon: BU Nyt Januar 2014

13 kort nyt Nyt fra Haver til Maver - på Natursamarbejdet Vi er nu i fuld gang med at lægge planer for etablering nye haver, bålhytte og udekøkken på den nordvestlige mark på Natursamarbejdet. Vi har dog endnu ikke fået den nødvendige byggetilladelse til opførelse af bålhytten. Trods dette håber vi at kunne byde skoler og dagtilbud velkommen i de nye haver til 1. april. Vores mål er ca. 30 haver og en masse glade børn i gummistøvler, der er i gang med at passe deres haver. Husk også, I kan booke et hesteforløb med Natursamarbejdets heste, Snillingur og Fjølnir. Kontakt: Torben Gang Rasmussen, naturvejleder, Natursamarbejdet. Mail: Forældretilfredshedsundersøgelsen 2013: Høj svarprocent Forældretilfredshedsundersøgelsen 2013 er afsluttet med en svarprocent på 69,0 %. Det er den hidtil højeste og svarer til, at forældre til børn har deltaget i undersøgelsen. I 2011 var svarprocenten 64,6 %. Den høje svarprocent betyder, at undersøgelsens resultater med stor statistisk sikkerhed kan anses som repræsentative for tilfredsheden hos forældre i Aarhus Kommune. Også flere forældre med ikke-vestlig herkomst har valgt at deltage i Forældretilfredshedsundersøgelsen. I 2011 deltog 39,0 % mens 49,6 % valgte at deltage i Resultaterne af Forældretilfredshedsundersøgelsen indgår som en del af de lokale kvalitetsrapporter. Gode takter i forsøg med I år har en gruppe tilfældigt udvalgte forældre som et forsøg modtaget en invitation på til at besvare spørgeskemaet, mens resten af forældrene har modtaget en invitation på traditionel vis via et papirbrev. Resultaterne af forsøget er meget positive og vil blive inddraget i planlægningen af næste Forældretilfredshedsundersøgelse i Torsdag den 27. februar 2014 offentliggøres de lokale rapporter sammen med hovedrapporten med resultater på kommuneniveau Kontakt: Bjørn Bjorholm, Pædagogisk Afdeling. Mail: BU Nyt Januar

14 nyt om navne kort nyt TIP EN 2013 ER 1 Tillykke med 25 års jubilæet 2 64% Pædagog Inger Falgaard, D.I.I. Junglen i Brabrand, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 17. februar BU Nyt December 2013 Tip en 2013 er de rigtige svar 1. Hvor mange arbejdsmiljøgrupper har vi i Børn og Unge? svar: ca. 560 arbejdsmiljøgrupper 2. I 2009 var andelen af ikkerygere blandt elever i 9. klasse på 71%. Hvor stor er andelen i 2013? svar: 84 procent 3. Fra hvor mange matrikler arbejder Børn og Unges medarbejdere? svar: 433 matrikler 4. Ca. hvor mange børn er i 2013 indskrevet i Aarhus kommunale folkeskoler svar: børn 5. Hvor mange mødre med fødselsdepression fik i 2013 hjælp til at tænke og føle klarere via gruppeforløb? svar: 45 mødre 6. Sammenlignet med 2012, hvor mange flere kommende skolestartere med dansk som andetsprog taler et alderssvarende dansk ifølge sprogscreeningerne? svar: Hvad er Børn og Unges samlede oprindelige netto-budget for 2013? svar: 4.8 mia 14 BU Nyt Januar 2014 Pædagog Tina Siggaard Haun, Valhalla i Mårslet, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 4. februar 8. Hvor mange nye dagtilbudsgrupper har Aarhus Byråd i sommer besluttet at opføre? svar: 28 grupper 9. Hvor stort er faldet i antallet af skolestartere, som starter direkte i 0. specialklasse, fra skoleåret 2010/2011 til skoleåret 2013/14? svar: 74,3 % 10. Hvor mange procent af skolestarterne ændrer svær overvægt til overvægt, når de deltager i projektet Fedt for Fight? svar: ca. 30% Børnehaveklasseleder Inge-Merete Damgaard Pedersen, Kragelundskolen, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 1. Januar Pædagogisk leder Inge Lise Grauholm, pædagogisk leder i Krudtuglen, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 1. februar. De første 19 år var Inge Lise Grauholm leder i Krudtuglen. Derefter blev hun dagtilbudsleder i 3 år i Skovkanten. Efter at dagtilbuddene endnu engang blev lagt sammen og endnu større, søgte hun tilbage som pædagogisk leder. Hun blev pædagogisk leder i Børnehuset på Kanten og for et år siden atter pædagogisk leder i Krudtuglen igen. Dagen fejres den 7. februar til kl Med venlig hilsen Elsebeth Osterhammel, Stedfortræder 11. Hvor mange procent af eleverne i Aarhus Kommune synes, at deres skole er nogenlunde eller at de virkelig godt kan lide den.? Svar: 91 procent 12. Hvor mange bemærkninger havde revisorerne til Børn og Unges regnskab for året 2012? Svar: Antal sygedage pr. helårsansat i Børn og Unge var i 2012 på 16,17 dage. Hvor mange sygedage har vi haft i fra december 2012 til december 2013? Svar: 15,52 sygedage Jubilæum - Nyt job - Tak for indsatsen Send dit indlæg til Børn og Nyt, Nyt om navne. Skriv navn, funktion, arbejdssted og antal år i Aarhus Kommune og gerne en kort tekst på et par linjer. Billeder er velkomne. Mail:

15 nyt om navne Tak for indsatsen Blå bog: Lilian Gade har arbejdet 42 år i forvaltningen i forskellige magistratsafdelinger. Lilian har gennem alle årene arbejdet indenfor økonomiområdet, siden 1990 som leder og har altid haft fokus på regnskab, god forvaltningsskik og revision. Lilian har siden 2005 været sektionsleder i Økonomi. Efter 42 års ansættelse i Aarhus Kommune har Lilian Gade valgt at gå på pension. Efter 42 års ansættelse i Aarhus Kommune har Lilian Gade valgt at gå på pension. I 1971 blev Lilian ansat i Aarhus Kommune i Regnskabsafdelingen i det, der dengang hed Magistratens 3. Afdeling. Hendes store interesse for revision og god forvaltningsskik har præget hendes virke og karriere i Aarhus Kommune lige siden. Lilian har gennem årerne haft forskellige ledelsesog koordineringsopgaver med fokus på regnskab og budgetlægning. Lilian blev vicekontorchef i Skoleforvaltningen i 2005, og har siden Børn og Unges opståen i 2006 været sektionsleder i Økonomi. Med sin handlekraft, sin udadvendte person og sit gode humør har hun bidraget positivt til at udvikle Økonomi med stor opmærksomhed på understøttelse af Børn og Unges mange decentrale enheder. Lilian har haft et tæt og vellykket samarbejde med decentrale ledere og administrative medarbejdere, og har derfor haft berøring med mange medarbejdere i Børn og Unge. Desuden har hun, som leder i Økonomi Drift været garant for, at en lang række revisionsmæssige forhold er blevet løftet på et meget højt niveau. Jeg vil gerne sige Lilian tak for den store indsats hun har ydet igennem årene i Aarhus Kommune og ikke mindst de seneste år i Økonomi i Børn og Unge. Det har været en stor fornøjelse at kunne trække på Lilians store erfaringer på en lang række områder. På Økonomis vegne vil jeg ønske Lilian al mulig held og lykke i fremtiden og samtidig takke for, at vi har haft lejlighed til at have Lilian som en god kollega. Niels Jørgen Rasmussen, økonomichef Blå bog: Ingrid Christensen har arbejdet 25 år som pædagog og/eller leder på daginstitutionsområdet og 15 år i forvaltningen som proceskonsulent med udvikling af samarbejde og kommunikation på personaleområdet, vejledning og forebyggelse af sygefravær samt støtte til ledelsen i at håndtere sygefravær. Den 31. januar stopper personalekonsulent Ingrid Christensen i Personale & Udvikling for at gå på pension. Ingrid har haft et bredt samarbejde med ledere og medarbejdere i Børn og Unge. Her er en tak fra Ingrid til alle, som hun har samarbejdet med gennem årene: Efter godt og vel 40 år på forskellige arbejdspladser på børn og unge-området i Aarhus Kommune, er det min tur til at komme ud og lege med andre gamle mennesker, der har fri om dagen. Tid til at lege med barnebarnet står højt på prioriteringslisten. Men hvis I møder mig på golfbanen, vil det sandsynligvis være fordi jeg er gået vild og har brug for en hjælpende hånd til at finde hjem, eller fordi jeg er faldet for venners gruppepres og har sagt ja til at være deres caddy for en dag. Til gengæld risikerer I at møde mig i land og by, ved skov og strand, til kurser og forelæsninger, kulturelle arrangementer og som frivillig i endnu ikke helt definerede sammenhænge. Jeg vil gerne sige tak til jer alle. Det har været et alsidigt, spændende, lærerigt, inspirerende og sjovt arbejdsliv og jeg håber, at det har været til gavn for medarbejdere, børn og unge. Jeg ønsker jer gode arbejdsvilkår, så I kan bevare engagementet til gavn for børnene og de unge i Aarhus Kommune. Kollegerne i Personale & Udvikling varetager fremover Ingrids opgaver. I forbindelse med nye sygesager kan du kontakte Niels Christian Svendsen. Mail: Telefon: I alle andre forbindelser kan du kontakte Personale & Udvikling og høre, hvem der kan hjælpe dig. Telefon: Helene Bækgaard, konstitueret sektionsleder - Job & Jura BU Nyt Januar

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Att.: Borgmesterens Afdeling Side 1 af 6 Børn og Unges svar på forespørgsel vedrørende implementering af folkeskolereformen Socialdemokraterne i Aarhus Byråd har 9. februar

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Familieiværksætterne; Et helhedsorienteret sammenhængende tværfagligt forældreforberedelses forløb. 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015 Notat Emne: Udkast til Fælles mål 0-6 år Den 26. marts 2015 I forbindelse med behandlingen af kvalitetsrapporten for 2013, blev det i byrådet besluttet, at Børn og Unge over de kommende år styrker og investerer

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Forebyggelse af ulighed i sundhed

Forebyggelse af ulighed i sundhed Forebyggelse af ulighed i sundhed Annemarie Zacho-Broe Sundhed og Omsorg Grundlaget Påvirker hinanden indbyrdes og deler fokus på ulighed i sundhed Sundhedsaftalens forebyggelsesmål indgår i sundhedspolitikkens

Læs mere

Forældrebestyrelsen og personalet. Fortælling om Børnehuset Baggersvej

Forældrebestyrelsen og personalet. Fortælling om Børnehuset Baggersvej Forældrebestyrelsen og personalet Fortælling om Børnehuset Baggersvej Sådan engagerer vi os. Sunde og dygtige børn i trivsel! Ofte hørt, men hvordan praktiseres det? I Børnehuset Baggersvej fokuserer vi

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Byrådet vedtog onsdag den 26. januar en samlet plan for at sikre Aarhus Kommunes økonomi. Beslutningen betyder samtidig en række ændringer i

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune Faglig ledelse Kristine Schroll Dagtilbuds Aarhus Kommune Fagligt grundlag Dagtilbuds loven Børn og Unge politikken Kerneopgaven: At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse Den pædagogi ske

Læs mere

Budget Udvalgsmøde d. 27/2 2013

Budget Udvalgsmøde d. 27/2 2013 Budget 2014 Udvalgsmøde d. 27/2 2013 Budget 2014: Program Kort om budgetprocessen Forslag til fokus i Budget 2014 Med indlagte drøftelser af hhv. Fælles sprog 0-18 Tegn på kvalitet 0-6 Tegn på succesfuld

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014 Skolereformen På Firehøjeskolen er vi nu ved at lægge sidste hånd på vores udgave af skolereformen, der kommer til at gælde her på skolen efter sommerferien - fra august 2014. Reformens mål er bedre læring

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil Afdelingsleder Søndersøskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Søndersøskolen

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I aarhus KOMMUNE UDGIVET AF: Aarhus Kommune Børn og Unge Læring og Udvikling UDGIVET: 2. udgave, juni 2017 COPYRIGHT: Aarhus Kommune Børn og Unge Læring og

Læs mere

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at:

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at: Baggrund Medio 2008 blev der i Børn og Unge nedsat et arbejdsudvalg på tværs af den pædagogiske afdeling. Udvalget skulle på tværs af indsatser og projekter i Børn og Unge beskrive, hvordan differentiering

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge Udvalget. Spørgsmål stillet af Jan Ravn Christensen (SF): Besvarelse af spørgsmål fra Byrådets drøftelse: Emne

Oplæg til Børn og Unge Udvalget. Spørgsmål stillet af Jan Ravn Christensen (SF): Besvarelse af spørgsmål fra Byrådets drøftelse: Emne Oplæg til Børn og Unge Udvalget Emne Besvarelse af spørgsmål fra Byrådets drøftelse: Sag 21: Børnenes og de unges trivsel, læring og udvikling Til Kopi til Børn og Unge Udvalget Den 12.9 2014 Spørgsmål

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

BU nyt. 6 BU nyt. SFO: Sådan arbejder vi med trivsel. Sølystskolens Idræts-SFO har erfaring med en målrettet indsats for et bedre arbejdsmiljø

BU nyt. 6 BU nyt. SFO: Sådan arbejder vi med trivsel. Sølystskolens Idræts-SFO har erfaring med en målrettet indsats for et bedre arbejdsmiljø nr. 6 marts 2014 BU nyt hmu: Høring om FU-analyse? side 4 SKOLEREFORM: Skole mødte forældre i Rema side 5 FRITIDSHUSET ELLEKÆR: Nye rammer til de unge side 9 SNYD MED FRIPLADS: Hvad gør vi? side 11 6 BU

Læs mere

Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen

Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen Skole og Forældre i København Kursus for skolebestyrelsesmedlemmer Nyborg Strand oktober 2013 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Rammer for mål og indholdsbeskrivelser for skolernes fritidstilbud i Vesthimmerlands Kommune

Rammer for mål og indholdsbeskrivelser for skolernes fritidstilbud i Vesthimmerlands Kommune Rammer for mål og indholdsbeskrivelser for skolernes fritidstilbud i Vesthimmerlands Kommune Alle børn i Vesthimmerland skal have et godt børneliv 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse ----------------------------------------

Læs mere

Roskilde Kommune Udvalg for Folkeskolereformen. 4. september 2014 Stig Broström Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet

Roskilde Kommune Udvalg for Folkeskolereformen. 4. september 2014 Stig Broström Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet En sammenhængende overgang og vellykket brobygning for fremtidens børn og unge i Roskilde Kommune i forhold til skift mellem dagtilbud, skole i lyset af skolereformen Roskilde Kommune Udvalg for Folkeskolereformen

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

En sammenhængende skoledag

En sammenhængende skoledag En sammenhængende skoledag Aktuelle spørgsmål og svar Der kan stilles mange spørgsmål til En sammenhængende skoledag, hvor børnene går længere tid i skole, og hvor måden at lære på er anderledes, end da

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE FRITIDSCENTER 1 JOB OG Ung i Aarhus SYD LÆS MERE PÅ HJEMMESIDEN TIL FRITIDSCENTER Er du en visionær og engageret leder? Har du lyst til at være med til at skabe et unikt ungdomsliv

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med?

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med? Familiepladser i Gullandsgården, herunder: Samarbejdet mellem forældre & personale i Familiepladsregi. Må jeg være med? Hvad er en Familieplads En familieplads er en særlig plads i en almindelig daginstitution,

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Referat Aarhus, den 21. januar 2014 Bestyrelsesmøde

Referat Aarhus, den 21. januar 2014 Bestyrelsesmøde Referat Aarhus, den 21. januar 2014 Bestyrelsesmøde Institution: Dagtilbuddet Riisvangen Mødedato: Onsdag den 15. januar 2014, kl. 18.00 21.00 Mødested: Deltagere: Afbud: Referent: Afd. Riisvangens Børnehus,

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Status på læringsreformen på Nordstjerneskolen år 1

Status på læringsreformen på Nordstjerneskolen år 1 August 2015 Status på læringsreformen på Nordstjerneskolen år 1 Læringsreform Vi er nu begyndt på læringsreformens år 2. Det første år har været et hektisk år, hvor mange af de nye elementer i læringsreformen

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

Undersøgelsen er udsendt først i oktober og afsluttet med udgangen af oktober.

Undersøgelsen er udsendt først i oktober og afsluttet med udgangen af oktober. HH, d. 29. oktober 2014 3F Arbejdsmiljørepræsentant, status 2014 3F har gennem de sidste 4 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever deres rolle og muligheder i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

Overgange version 1.0

Overgange version 1.0 Hornslet d. 7. juni.2016 Overgange version 1.0 Læring, trivsel og sundhed er de fælles fokuspunkter for børn og elevers udvikling i dagtilbuds- og skoleforløbet. Der blev således i december 2015 nedsat

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd Skolereformen hvad er det, og hvad kan den Henning Neerskov Og Brian Brønd Undervisningsministeriet 3 overordnede mål 3 overordnede mål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Regnskab 2011 og Budget 2013. 18. april 2012

Regnskab 2011 og Budget 2013. 18. april 2012 Regnskab 2011 og Budget 2013 Udvalgsmøde 18. april 2012 Resume fra 21/3: Regnskab 2011 for effektmål Det overordnede billede Forældresamarbejde Tegn: Forældrenes tilfredshed med det generelle samarbejde

Læs mere

Hedensted har truffet et valg og går all in

Hedensted har truffet et valg og går all in Hedensted har truffet et valg og går all in Syv kompetencer er den røde tråd i Hedensted Kommunes bestræbelse på at gøre alle børn og unge i alderen 0-18 år klar til uddannelse og job, når de forlader

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus

Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus 1. Indledning s.2 Hvad er formålet med en it strategi? s.2 Handleplan for digital strategi s.3 2. Hvordan børnenes digitale parathed og dannelse

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Nyhedsbrev 2017/2018 Skole- og Kulturafdelingen Nyborg Kommune

Nyhedsbrev 2017/2018 Skole- og Kulturafdelingen Nyborg Kommune Velkommen til et nyt skoleår! Nyhedsbrev 2017/2018 Skole- og Kulturafdelingen Nyborg Kommune Kære elever og forældre Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Vi håber I har nydt sommeren, og at jeres

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE Sundhed og Trivsel SUNDHEDSPLEJELEDER TIL

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-98700 side 1 Indhold Reformer og implementering... 3 Fokuseret implementering få klare mål... 3 Den røde tråd... 3 Mål 1: Sprog

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Anne Dissing Rasmussen E-mail:

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den

Læs mere