Vandfald Balladerne viste vejen til understøttende undervisning. Tidlig indsats: Nye forældre klædes på til rollen side 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandfald Balladerne viste vejen til understøttende undervisning. Tidlig indsats: Nye forældre klædes på til rollen side 4"

Transkript

1 nr. 2 januar 2014 BU nyt Tidlig indsats: Nye forældre klædes på til rollen side 4 Skolereform: færdselsregler for samarbejdet side 6 Yoga for børn: Motorik, fællesskab og nærvær side 8 Firmasport: Nyt tilbud om idræt og aktivitet side 12 2 BU nyt januar 2014 Vandfald Balladerne viste vejen til understøttende undervisning Læs artiklen på side 2

2 konference Læring ssp Ledelse, Lego og læring Vandfaldballader Ledelse var på dagordenen, da dagtilbudslederne mødtes til konference på Hotel Legoland. Med fokus på fremtidig tendenser blev der drøftet ledelsespraksis, udfordringer og muligheder. Udviklede Visionerne og kreativiteten blev elever sluppet løs, da og flere tons reformarbejdet Legoklodser satte på fremtidens dagtilbud. Der blev blandt andet bygget helikopterperspektiv, forældrestyret dyrepark og lavt sygefravær. På de næste sider kan du læse om nogle af de input, som dagtilbudsledelsen fik med hjem. Søndervangskolens Du kan læse endnu elever, mere på Balladerne under - et element Lederkonferencen i udvikling af understøttende undervisning lærere og pædagoger var den Søndervangskolen har i 2013 været i 10. januar med til at opføre gang med at arbejde målrettet med den nye folkeskolereform omkring understøttende undervisning. Et af elementerne Vandfaldsballader i skolens svømmehal: En total-performance, der forenede børn og i den understøttende undervisning er skolens aktivitetstimer. Indholdet af aktivitetstimerne lægger sig i tråd med den unge i sport og kultur. Her fortæller skolens socialpædagogi- kommende folkeskolereforms intentioner omkring understøttende undervisning. ske leder, Stephan Stengaard, Aktivitetstimerne skal: hvordan forløbet både er blevet brugt som forberedelse af skolereformen og har givet eleverne nye kompetencer. Indgå i arbejdet med en række elementer, der har betydning for, at eleverne får mere ud af den fagopdelte undervisning Bidrage til at styrke elevernes faglige niveau Målet med aktivitetstimerne er at iværksætte en aktivitet, der bidrager til at styrke elevernes faglige niveau og arbejde med elementer der har betydning for, at eleven får mere ud af den fagopdelte undervisning. Søndervangsskolen har i aktivitetstimerne fokus på faglige kompetencer, personlige kompetencer, sociale kompetencer. Fire aktivitetsområder skal stimulere kompetencerne: kroppen, kreative fag, IT, herunder ipad og faglig fordybelse. Lærere og pædagoger er hele tiden på jagt efter at finde den rigtige aktivitet, der på bedst mulig måde styrke elevens selvfølelse af: Jeg er noget og jeg kan noget. Fortsættes Kolofon kolofon Download BUnyt App Download BUnyt App Ansvarshavende: Ansvarshavende: Henrik Vinther Olesen Henrik Vinther Olesen HR- og Kommunikationschef HR- og Kommunikationschef Redaktør: Redaktør: Birgitte Dalum Birgitte Dalum kommunikationsmedarbejder kommunikationsmedarbejder Kontakt: Kontakt: Næste nr.: Næste nr.: 5. december februar 2014 Forsiden: Forsiden: Sine Louise Iversen tiltræder den Scene fra Vandfaldballader. 1. december som chef for Sundhed og Fotograf: Sara Marie Stent Trivsel 2 2 BU Nyt November 2013 BU Nyt Januar 2014

3 Læring Børn og unge skabte sammen Vandfaldballader. De kom fra Århus 1900 Svømning, Aarhus Musikskoles eksperimenterende orkester fra 7-A, Koret Maestra, Søndervangskolens Musaik-trup og børn fra Søndervangskolen, som sammen med blandt andet Billed- og Medieskolen forberedte deltagelsen i deres aktivitetstimer. Fotograf: Sara Marie Stent Det er Søndervangskolens erfaring at der ligger store muligheder i at samarbejde med eksterne samarbejdsgrupper og faggrupper. Samarbejdet er for eksempel blevet finansieret ved at Søndervangskolen tilkøber ydelser eller via puljer internt i kommunen eller eksternt. Vandfaldballader er et godt eksempel på en aktivitet, hvor Søndervangskolen primært samarbejder med Århus Musikskole og hvor eleven får følelse af Jeg er noget og jeg kan noget. Vandfaldballader på Søndervangskolen Vandfaldsballader blev opført i Søndervangskolens svømmehal og tog afsæt i en historie om 12 myter fra den græske, romerske og nordiske mytologi. Alle myterne havde noget med vand og himmel rum at gøre, men fortalte også noget om os mennesker og hvad vi er gjort af. Svømmerne viste publikum, hvordan sirener ne bevæger sig i vandet. Danserne viste os guderne og heltene, der kæmper. Musikerne spillede lyden af urhavet, ragnarok og stjernen, som brænder ud. I forestillingen medvirkede konkurrencesvømmere fra Aarhus 1900 Svømning, Aarhus Musikskoles eksperimenterende orkester fra Z-A, Koret Maestra og i samarbejde med Søndervangskolens Musaik-trup. Endvidere skabte Billed- og Medieskolen i samarbejde med børn fra Søndervangskolen fantasifulde billedprojektioner. Forberedelserne dertil fandt sted i aktivitetstimerne på skolen. Nye kompetencer afprøvet i praksis Aktivitetstimer fungerer på Søndervangskolen som valgfagstimer, hvor eleverne kan vælge ud fra interesse. Året er delt i fire perioder og hver elev kan derved indgå i fire forskellige aktiviteter i løbet af et skoleår. I anden aktivitetsperiode i 2013 fra efterårsferien til juleferien udbød Søndervangskolen otte forskellige aktiviteter til mellemtrinnet. Her kunne eleverne tilmelde sig et hold, der skulle forberede kulissekompositioner via deres ipads samt et dansehold. Begge dele indgik i forestillingen. Eleverne erhvervede sig under forløbet tydeligvis nye kompetencer, både i forhold til IT og det kropslige. De arbejdede sammen og har bagefter været meget stolte af deres produkter. Samtidig har de fået et boost i at se deres konkrete kompetencer, personlige udvikling og sociale samspil afprøvet i praksis. Fakta Vandfaldballader er én ud af en række trædestensprojekter frem mod 2017, hvor Aarhus og hele Region Midtjylland fejres som Europæisk Kulturhovedstad. Tværs over regionen skabte folkeskoler, kultur- og musikskoler i efteråret 3013 scener til Vandfaldsballader. Sammen med svømmere fra lokale svømmeklubber og musikere afprøvede de helt nye og anderledes måder at arbejde på, i et krydsfelt af sport og kunst, æstetisk udtryk og kropslig præstation. Se billedene på facebook: Vandfaldballader - traedesten.nu Kontakt: Stephan Stengaard, Socialpædagogisk leder, Søndervangskolen. Mail: BU Nyt Januar

4 Forebyggelse ssp Begge forældre får hjælp til at mestre deres nye roller og relationer ved et nyt forældrekursus. Fotos hentet fra familieivaerksaetterne.dk Sundhedsplejen vil sikre, at flere børn har det godt Den 1. april får forældre i Aarhus et helt nyt tilbud og sundhedsplejerskerne en helt ny opgave: Sundhed og Trivsel i Aarhus Kommune har fået 7,5 mio. kroner fra Aarhus Kommunes Innovationspulje til at tilbyde fødsels- og forældreforberedelse til vordende førstegangsforældre. Forskere følger projektet tæt. Projektet hedder Familieiværksætterne og omfatter halvdelen af førstegangsforældrene i Aarhus Kommune nemlig 800 nybagte forældrepar, som i grupper af 10 par får tilbudt en række kursusdage og netværk. Vi vil give begge forældre hjælp til at mestre deres nye roller og relationer. Det får jo først og fremmest betydning for børnene og for deres trivsel. Men vi håber også at opleve, at forældrene er mere opmærksomme på, at de kan få hjælp, så de henvender sig tidligere og behovet for en større indsats dermed bliver mindre, fortæller sundhedsplejerske og projektleder i projekt Familieiværksætterne, Merethe Graarup. Forældrekurserne byder på 16 møder med en sundhedsplejerske som mødeleder. På møderne samles forældrene i grupper for at danne stærke netværk og støtte hinanden i at klare forældreskabets udfordringer. Vi ønsker at skabe inkluderende fællesskaber blandt forældrene allerede inden de bliver forældre. Vi vil understøtte deres oplevelse af, at forskellighed er en gave, fortæller sundhedsplejersken. Håbet er, at fremtidens forældre i vuggestuer, børnehaver og skoler ud over at opleve forskelligheder som berigende, også tager aktivt ansvar og ser sig selv som medborgere. Kurser til alle sundhedsplejersker I forbindelse med projektet får alle sundhedsplejersker i Aarhus Kommune fra januar til marts 2014 tilbudt kompetenceudvikling. Kompetence- Fortsættes 4 BU Nyt Januar 2014

5 Forebyggelse ssp udviklingsprojektet er inspireret af Børn og Unge-projektet Fællesskaber For Alle, hvor kolleger møder hinanden i arbejdssituationerne og udveksler erfaringer og idéer. De ansvarlige for processerne kommer internt fra kommunen, nemlig fra Sundhed og Trivsel samt fra PPR i Pædagogisk Afdeling. Forskere forsker med På sidelinjen følger et hold forskere med. De 7,5 millioner kroner fra Aarhus Kommunes store innovationspulje har Sundhedsplejen søgt og fået sammen med Trygfondens Børneforskningscenter ved Økonomisk Institut på Aarhus Universitet. Håbet er at dokumentere, at det kan betale sig at sætte tidligt ind, samt at det fungerer forebyggende at arbejde tværfagligt og på tværs af sektorer med at skabe netværk blandt forældre. Forskerne laver en kontrolgruppe og en interventionsgruppe. Og så opstiller de hypoteser og måler på effekten af vores indsats, så vi bliver klogere på baggrund af forskning og ikke kun forældretilfredshed. Målet er sunde, robuste og glade børn med forældre, der tager aktivt medborgerskab, siger Merethe Graarup. Samarbejdspartnere i projekt Familieiværksætterne i Aarhus Kommune: Pædagogisk Afdeling, Aarhus Kommune, MBU Socialforvaltningen, Aarhus Kommune, MSB Center for Socialt Ansvar Pengeinstitutter Advokater med speciale i familieret Frivillige organisationer TrygFondens Børneforskningscenter, Økonomisk Institut, Aaarhus Universitet I Aarhus indeholder forældrekurserne: Netværk Graviditet og fødsel Barnets naturlige udvikling og trivsel Familieliv og kommunikation Muligheder for at søge råd og vejledning Økonomi Orlov og juridiske rettigheder Fakta Del af landsdækkende indsats Projektet er en udbygget udgave af det landsdækkende projekt, Familieiværksætterne, som skal styrke den tidlige indsats for børn Læs mere og hør andre forældres erfaringer på: Kontakt: Projektleder Merethe Graarup, Sundhedsplejen Mail: BU Nyt Januar

6 Skolereform ssp Arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere fra de aarhusianske skoler mødes i disse uger for at forberede samarbejdet om skolereformen. Fælles færdselsregler for samarbejdet HMU og områdecheferne afholder i disse dage otte seminarer for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere fra folkeskolerne i Aarhus Kommune. På seminaret får ledelsen og de tillidsvalgte med udgangspunkt i folkeskolereformen inspiration, inputs og et konkret afsæt til deres samarbejde. Samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderrepræsentanter er en vigtig forudsætning for skolernes arbejde ikke mindst med forberedelse og implementering af folkeskolereformen. For at forberede samarbejdet mødes alle skoleledelser i Aarhus Kommune med arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter for FOA, Lærerforeningen og BUPL. Det sker i DGI-huset i januar. På seminaret drøfter deltagerne rammerne for det daglige samarbejde og tanker om det fremadrettede samarbejde i lyset af folkeskolereformen. I oplæg fra organisationspsykolog, Birgitte Nørbo og forhandlingsrådgiver og konfliktløser, Søren Viemose får deltagerne inspiration og inputs til deres eget samarbejde med udgangspunkt i skolereformen, nye roller og konkrete opgaver for ledelsen og medarbejderrepræsentanterne. Find balancen I en forandringsproces gælder det om at finde balancen mellem pessimisme og begejstring. I stedet for kun at have fokus Fortsættes 6 BU Nyt Januar 2014

7 Skolereform Læring ssp på, hvad der er godt eller dårligt, skal vi i stedet fokusere på, hvad der er passende det giver mange flere nuancer at arbejde med, siger organisationspsykolog, Birgitte Nørbo. På møderne fortæller hun om psykologiske mekanismer og forandringer i arbejdslivet for at give deltagerne et indblik i de psykologiske processer, der sker når man møder forandringer. Tag vare på sproget Søren Viemose, forhandlingsrådgiver og konfliktløser, beder i sit oplæg deltagerne tage vare på sproget: Vi skal passe på vores sprogbrug om selve processen, siger han, Det kan nemt blive langt og sejt, men vi kan også vælge, at det skal være en ny og spændende proces. voxpop Gunni Østergaard Pedersen, Arbejdsmiljørepræsentant på Ellevangskolen Jeg tænker at det er rigtig godt at vi samles i hele vores MEDudvalg og får tingene sat i relation til de forandringer, som vi skal ud i nu. Vi får inspiration til, hvordan vi får en proces på skolen, hvor vi har ejerskab og kan se vejen frem så vi får det implementeret til gavn for alle. At vi skal ind i forandringen er ikke kommunalt bestemt. Derfor oplever jeg budskaberne fra HMU som noget, der skal gøre det bedre for os. Mellem oplæggene diskuterer deltagerne fra hver skole, hvordan de ønsker, at samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderrepræsentanterne skal foregå fremadrettet. Bliver de ikke færdige på dagen, så er der lagt op til at fortsætte arbejdet hjemme på skolen. Vi må ikke køre hinanden over Jesper Skorstensgaard, formand for Århus Lærerforening, og Stefan Møller Christiansen, formand for Aarhus Skolelederforening, er som medlemmer af HMU fortalere for et åbent og tillidsfuldt samarbejde om skolereformen og for at tale ærligt om de sår, som fødslen af reformen har givet. Vores budskab til de tillidsvalgte og lederne er, at vi accepterer, at der ikke er anden vej. Vi har selvfølgelig arbejdet længe med det, men jeg tror også, at ledere og medarbejdere er på vej til samme erkendelse, siger Jesper Skorstensgaard om HMU s rolle i arbejdet med skolereformen. Vi fortæller også, at HMU anerkender, at vi har forskellige roller og positioner i samarbejdet, og at vi ikke må køre hinanden over, hvis vi vil nå et resultat, supplerer Stefan Møller Christiansen. Og så understreger vi, at vi her har en kommune, et Børn og Unge og et HMU, som har insisteret på samarbejde og fællesskab. Derfor kan det her også lykkes. Søren Viemose, forhandlingsrådgiver og konfliktløser Der er forskel på konflikter. Der er konflikter om, hvordan vi gør, der er konflikter om ressourcer og endelig konflikter om værdier. De to første typer konflikter er mulige at forhandle, men den sidste kan være svær at forhandle. Det kræver, at man lytter, forstår og accepterer hinanden. Folkeskolereformen indeholder primært de to første konflikter. Birgitte Nørbo, organisationspsykolog, HR, Kommunikation & Trivsel For at kunne skabe et godt arbejdsmiljø kræver det, hvad jeg kalder de seks guldkorn: Mening, indflydelse, anerkendelse, forudsigelighed, social støtte og krav. Nogle gange er det kun et af de seks guldkorn, der skal arbejdes med, og så kommer resten næsten af sig selv. BU Nyt Januar

8 Rummelighed Skolereform ssp Børneyoga arbejder rammer barnet på mange udviklingsområder. Børneyoga arbejder med barnets motorik, koordinering, balance, styrke, smidighed, sanseindtryk, åndedræt, mindfulness, samarbejdsevne, opmærksomhed og koncentration. Fakta Sanne Bertelsen er pædagog i Børnehaven Lystruplund Sanne uddannede sig til børneyogalærer i foråret 2012 hos Lille YogaHus. I dag er hun assistent på uddannelsen. Der er typisk yogalektioner en til to gange om ugen i Børnehaven Lystruplund, men det kan variere meget. Til hver yogalektion vælges et tema, f.eks. verden rundt via alle sanser, rim og remser eller andet. De yngste børn udvikler sig med yoga Børneyoga kan fungere som trædesten for udvikling. I Børnehaven Lystruplund har pædagog Sanne Bertelsen siden foråret 2012 dyrket yoga sammen med børnene. Både kolleger og forældre har kunnet mærke at yoga har en positiv effekt på deres børn. Ud fra de oplevelser et af børnehavebørnene har fortalt om sin skiferie, guider Sanne Bertelsen seks børn gennem klassiske yoga-øvelser: Solhilsner, krigerstillinger og træet bliver pakket ind i en fortælling om kælketure, snowboard og snebolde. Rammer hele barnet Jeg tror, yoga virker, fordi det rammer rigtig mange udviklingsområder. Der er både fokus på det enkelte barn og hele gruppen. Der er rigtig mange ting i dag, der foregår i et højt tempo, hvor yoga foregår i et mere roligt tempo og giver barnet mulighed for at blive opmærksom på sig selv, forklarer Sanne Bertelsen, pædagog i Børnehaven Lystruplund. Børnene får helt ubemærket udfordret både sanser, motorik, balance, koordinering, styrke og smidighed i en yogalektion. Med åndedrætsøvelser, mindfulness-øvelser og en afsluttende afslapningsøvelse kommer børnene helt ned i gear. Selv når børnene ikke dyrker yoga har pædagogerne set dem gå rundt og selv lave yogaøvelser, undervise hinanden i yoga og forældre fortæller, hvordan børnene underviser dem i yoga derhjemme. Rolige børn Medarbejderne i Børnehaven Lystruplund har bemærket, at børnene er mere rolige efter en yogalektion. Ikke fordi der ikke kan være fart på, men de er nemmere at snakke med og bedre til at tage sig af hinanden. Børnene bliver ligesom sammentømret som en gruppe og får en fælles oplevelse, som de kan tage med videre, siger Sanne Bertelsen. Kontakt: Pædagog Sanne Bertelsen, Børnehaven Lystruplund Mail: 8 BU Nyt Januar 2014

9 Rummelighed Aktuelle kurser Kursusportalen har afløst Kursusbasen - Sådan finder du Kursusportalen Kursusportalen finder du præcis der, hvor du plejer at finde den gamle Kursusbase - dvs. på BUportalen, når du på forsiden klikker på Kurser - den grønne knap er nu omdøbt til Kursusportalen. Hvis du ikke har en AZ-ident, skal du anvende NemID for at logge ind på BUportalen. Alternativt kan du tilgå Kursusportalen på: Arbejdsmiljø i Børn og Unge - 2 dages suppleringsuddannelse Den 23. og 24. april 2014, begge dage kl. 8-15:30. Kursustilbud til nye medlemmer af arbejdsmiljøgruppen. Kurset er en opfølgning af den 3-dages obligatoriske grunduddannelse. Arbejdsmiljøkursus: Støj Den 26. februar, kl. 12:00-16:00. Kursus for arbejdsmiljøgrupper i Børn og Unge: Sænk støjen i samspillet mellem pædagogik, organisering og fysiske rammer. Arbejdsmiljøkursus: Arbejdsmiljøledelse Den 31. marts, kl Kursus for arbejdsmiljøgrupper i Børn og Unge: Få retning og mening i arbejdsmiljøarbejdet. Arbejdsmiljøkursus: Konflikthåndtering Den 31. marts, kl. 12:30-16:30. Kursus for arbejdsmiljøgrupper i Børn og Unge: Løs konflikterne og skab en konfliktforebyggende kultur på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøkursus: Psykisk førstehjælp Den 26. marts, kl. 08:30-15:30. Kursus for arbejdsmiljøgrupper i Børn og Unge: Kursus i psykisk førstehjælp - eller kunsten at hjælpe sin næste. Arbejdsmiljøkursus: Stress Den 5. maj, kl. 08:00-12:30. Kursus for arbejdsmiljøgrupper i Børn og Unge: Spot en stressramt - og gør noget ved det! Jura kursus: Ansvar, ulykker, tilsyn m.m. Den 26 februar, kl. 8:30 11:00. 2½-times kursus for ledere og andre interesserede, hvor Fællessekretariatets to jurister sammen med ansatte fra Sundhed og Trivsel og Arbejdsmiljø belyser forskellige juridiske aspekter vedr. ansvar, ulykker, tilsyn m.m. Temadag for dagtilbud i Investering i Børns Fremtid Den 20. marts, kl. 08:30 15:00 Temadagen er for pædagogisk personale i dagtilbud, som er en del af projektet, Investering i Børns Fremtid. Temaet denne gang er dialogisk læsning, og der udbydes bl.a. 6 spændende workshops. Kursus til pædagoger, der arbejder med hørehæmmede børn i daginstitutioner Den 11. og 27. marts, begge dage kl dages kursus for pædagoger og andet personale i daginstitutioner, der arbejder med hørehæmmede børn. Der tages udgangspunkt i det hørehæmmede barns dagligdag. Børn og Unges Kursusadministration Tlf.: BU Nyt Januar

10 kort nyt Nyt kompetencecenter for børns sprog og kommunikation på Møllevangskolen Børn med stammen og taleog høreproblemer får nye muligheder for hjælp når Aarhus Kommune åbner Kompetencecenter for Sprog og Kommunikation på Møllevangskolen. Det nye kompetencecenter samler højt specialiseret viden og specialuddannede medarbejdere fra flere tidligere tilbud i kommune og region. Rådmand Bünyamin Simsek åbnede det nye kompetencecenter onsdag den 22. januar. Jeg glæder mig over, at vi nu får samlet indsatsen fra 0 til 18 år, og at vi samler den specialiserede viden, som hører til dette område. Det giver blandt andet medarbejderne bedre mulighed for at udvikle og udveksle viden, forældre kan danne netværk, og børnene og de unge kan bedre møde andre med samme vanskeligheder, siger Bünyamin Simsek, rådmand for Børn og Unge. Kompetencecenter for Sprog og Kommunikation åbnede onsdag den 22. januar. Centeret vil rumme i alt tre indsatser, herunder et sproghus med specialiserede ydelser og kurser for børn i dagtilbud, specialklasser fra årgang og forløb med såkaldte sprogbad, som er korte intensive kursusforløb for elever i normalundervisningen. Møllevangskolens leder Majbritt Jensen får det ledelsesmæssige ansvar for kompetencecenteret. Kompetencecenteret får et stærk fagligt miljø, som vil lægge vægt på videndeling lokalt og nationalt. Vi vil have et stort fokus på forældresamarbejde og samarbejdet med de pågældende børns dagtilbud og skoler. Vi har i forvejen ekspertise samlet på Møllevangskolen, og vi ser frem til at kunne målrette indsatsen endnu stærkere til gavn for børn og familier, siger Majbritt Jensen. Kompetencecenterets mål er - ud over at tilbyde ydelser til børn med særlige vanskeligheder - også at udbrede viden om, hvordan forældre, dagtilbud, skoler og fritidstilbud i øvrigt bedst hjælper børn med vanskeligheder inden for sprog og kommunikation. Kompetencecenter for Sprog og Kommunikations indsatser vil omfatte cirka 175 børn årligt. Kontakt: Majbritt Jensen, skoleleder Møllevangskolen Mail: BU Nyt: er et personalenyhedsbrev for de ansatte i Børn og Unge, Aarhus Kommune 10 BU Nyt Januar 2014

11 kort nyt Skolerne tilslutter sig Uge Sex 48 skoler i Aarhus Kommune har tilsluttet sig Sex og Samfunds landsdækkende sexualundervisningskampagne. Den 22. januar havde skolernes lærere tilmeldt knapt børn fra klasse. Materialet indgår i materialerne til sexualundervisning fra Sundhed og Trivsel i Pædagogisk Afdeling: Vi er meget tilfredse, for tilmeldingerne rammer alle aldersgrupper og alle skoletyper. Samtidig er det er en god kampagne og gode materialer, som er med til at løfte området, siger konsulent Karen Mette Hansen. Blandt de skoler, der har meldt sig til, er Skjoldhøjskolen med 215 elever, HeltidsUndervisningen med 40 elever, Stensagerskolen med 161 elever- og Kragelundskolen med 799 elever: På Kragelundskolen har den gode historie om Uge Sex bredt sig blandt personalet. Derfor har så mange tilmeldt sig. Uge Sex er simpelthen en god idé, siger Hans Mørk, som er konstitueret pædagogisk leder på Kragelundskolen. Tre skoler har i år valgt ikke at tage imod tilbuddet Kontakt: Karen Mette Hansen, konsulent i Sundhed og Trivsel. Mail: Læs mere: Unge fra Danmark og Polen skabte fælles udstilling 20 unge fra Danmark og Polen har i uge 3 udvekslet deres kultur gennem linsen. Projektet blev afsluttet med en flot fotoudstilling på godsbanen fredag den 17. januar. Temaerne i de unges arbejde var: Kammeratskab, Lykke og Farven RØD. Projektet er afslutningen på et EU-finansieret udvekslingsprojekt afviklet i samarbejde mellem UNG i Aarhus område Randersvej, Syddjurs Ungdomsskole og UNG i Aarhus polske samarbejdspartner, ZPE Malopolska. De danske unge har i maj 2013 besøgt Polen og denne gang har det østjyske været vist frem. Aros, Skansen, Fregatten Jylland, Glasmuseet og Kalø Slotsruin har været nogle af de seværdigheder og steder, som de danske unge har vist frem. En ridetur i snestorm i Mols Bjerge var også programsat. De unge har boet i Ungdomsklubben i Mørke i ugens løb. Undervejs har de diskuteret og snakket holdninger - og venskaber er opstået. Ugen er blevet afsluttet med oplæg fra ungebyrådets repræsentanter fra Aarhus som fortalte hvorfor de mener at det er vigtigt at deltage i det demokratiske fællesskab. Tjek youtube: Vores lande set gennem linsen, watch?v=zw9e5pcdb1w Kontakt: Leif Jønsson, Vice fritids- og ungdomsskoleleder, Ung i Aarhus, Fritidscenter Randersvej Mail: BU Nyt Januar

12 kort nyt Tip en 2013 er vinderne kåret Ny aftale med Århus Firmasport Hvis I er nogle kolleger, der har lyst til at spille eksempelvis fodbold, bowling eller volleyball, kan I nu benytte jer af en ny aftale mellem Børn og Unge og Århus Firmasport. Børn og Unge betaler for medlemskabet så nu skal den enkelte arbejdsplads kun betale for de aktiviteter, I tilmelder jer. Børn og Unge har indgået en ny aftale med Århus Firmasport, som betyder at medlemskabet af foreningen bliver betalt centralt. I skal derfor kun betale for de aktiviteter, I tilmelder jer. Hos Århus Firmasport kan I blandt andet vælge at spille badminton, bowling, dart, floorball, skydning, volleyball og indendørs eller udendørs fodbold. For at benytte Børn og Unges særlige aftale, skal I skrive, at I kommer fra Børn og Unge i kommentarfeltet, når I tilmelder jer en aktivitet. Har I selv en idé til en aktivitet, er I meget velkomne til at kontakte Århus Firmasport, som vil prøve at imødekomme jeres ønsker. Tandplejen rydder ikke munden men bordet I BU Nyts store julequiz, Tip en 2013 er, takker vi for gode svar fra en bred vifte af lærere, ledere, adminstrative medarbejdere og så fra Tandplejen. Tandplejen kan i denne sammenhæng kalde sig Børn og Unges mest vindende med tre på en delt førsteplads. Delt vinder med flest korrekte svar: Sabine Zielke, Ide og Udlån, Tandplejen Aarhus, Anette Jensen, Ide og Udlån, Tandplejen Aarhus og Hanne Fuglsang Nielsen, Kommunikationsmedarbejder, Tandplejen Aarhus Næstflest rigtige svar havde: Linda Granlie, SFO-leder på Strandskolen Winnie Bendixen, lærer på Elsted Skole Stort tillykke til vinderne. Tak til alle for deltagelsen. De tre vindere får hver et gavekort til lækkerier fra Fru Møllers Mølleri i Odder på 500 kroner. Tilmeld jer idræt og aktiviteter via Århus Firmasports hjemmeside: Kontakt: Århus Firma Sport. Mail: Telefon: BU Nyt Januar 2014

13 kort nyt Nyt fra Haver til Maver - på Natursamarbejdet Vi er nu i fuld gang med at lægge planer for etablering nye haver, bålhytte og udekøkken på den nordvestlige mark på Natursamarbejdet. Vi har dog endnu ikke fået den nødvendige byggetilladelse til opførelse af bålhytten. Trods dette håber vi at kunne byde skoler og dagtilbud velkommen i de nye haver til 1. april. Vores mål er ca. 30 haver og en masse glade børn i gummistøvler, der er i gang med at passe deres haver. Husk også, I kan booke et hesteforløb med Natursamarbejdets heste, Snillingur og Fjølnir. Kontakt: Torben Gang Rasmussen, naturvejleder, Natursamarbejdet. Mail: Forældretilfredshedsundersøgelsen 2013: Høj svarprocent Forældretilfredshedsundersøgelsen 2013 er afsluttet med en svarprocent på 69,0 %. Det er den hidtil højeste og svarer til, at forældre til børn har deltaget i undersøgelsen. I 2011 var svarprocenten 64,6 %. Den høje svarprocent betyder, at undersøgelsens resultater med stor statistisk sikkerhed kan anses som repræsentative for tilfredsheden hos forældre i Aarhus Kommune. Også flere forældre med ikke-vestlig herkomst har valgt at deltage i Forældretilfredshedsundersøgelsen. I 2011 deltog 39,0 % mens 49,6 % valgte at deltage i Resultaterne af Forældretilfredshedsundersøgelsen indgår som en del af de lokale kvalitetsrapporter. Gode takter i forsøg med I år har en gruppe tilfældigt udvalgte forældre som et forsøg modtaget en invitation på til at besvare spørgeskemaet, mens resten af forældrene har modtaget en invitation på traditionel vis via et papirbrev. Resultaterne af forsøget er meget positive og vil blive inddraget i planlægningen af næste Forældretilfredshedsundersøgelse i Torsdag den 27. februar 2014 offentliggøres de lokale rapporter sammen med hovedrapporten med resultater på kommuneniveau Kontakt: Bjørn Bjorholm, Pædagogisk Afdeling. Mail: BU Nyt Januar

14 nyt om navne kort nyt TIP EN 2013 ER 1 Tillykke med 25 års jubilæet 2 64% Pædagog Inger Falgaard, D.I.I. Junglen i Brabrand, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 17. februar BU Nyt December 2013 Tip en 2013 er de rigtige svar 1. Hvor mange arbejdsmiljøgrupper har vi i Børn og Unge? svar: ca. 560 arbejdsmiljøgrupper 2. I 2009 var andelen af ikkerygere blandt elever i 9. klasse på 71%. Hvor stor er andelen i 2013? svar: 84 procent 3. Fra hvor mange matrikler arbejder Børn og Unges medarbejdere? svar: 433 matrikler 4. Ca. hvor mange børn er i 2013 indskrevet i Aarhus kommunale folkeskoler svar: børn 5. Hvor mange mødre med fødselsdepression fik i 2013 hjælp til at tænke og føle klarere via gruppeforløb? svar: 45 mødre 6. Sammenlignet med 2012, hvor mange flere kommende skolestartere med dansk som andetsprog taler et alderssvarende dansk ifølge sprogscreeningerne? svar: Hvad er Børn og Unges samlede oprindelige netto-budget for 2013? svar: 4.8 mia 14 BU Nyt Januar 2014 Pædagog Tina Siggaard Haun, Valhalla i Mårslet, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 4. februar 8. Hvor mange nye dagtilbudsgrupper har Aarhus Byråd i sommer besluttet at opføre? svar: 28 grupper 9. Hvor stort er faldet i antallet af skolestartere, som starter direkte i 0. specialklasse, fra skoleåret 2010/2011 til skoleåret 2013/14? svar: 74,3 % 10. Hvor mange procent af skolestarterne ændrer svær overvægt til overvægt, når de deltager i projektet Fedt for Fight? svar: ca. 30% Børnehaveklasseleder Inge-Merete Damgaard Pedersen, Kragelundskolen, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 1. Januar Pædagogisk leder Inge Lise Grauholm, pædagogisk leder i Krudtuglen, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 1. februar. De første 19 år var Inge Lise Grauholm leder i Krudtuglen. Derefter blev hun dagtilbudsleder i 3 år i Skovkanten. Efter at dagtilbuddene endnu engang blev lagt sammen og endnu større, søgte hun tilbage som pædagogisk leder. Hun blev pædagogisk leder i Børnehuset på Kanten og for et år siden atter pædagogisk leder i Krudtuglen igen. Dagen fejres den 7. februar til kl Med venlig hilsen Elsebeth Osterhammel, Stedfortræder 11. Hvor mange procent af eleverne i Aarhus Kommune synes, at deres skole er nogenlunde eller at de virkelig godt kan lide den.? Svar: 91 procent 12. Hvor mange bemærkninger havde revisorerne til Børn og Unges regnskab for året 2012? Svar: Antal sygedage pr. helårsansat i Børn og Unge var i 2012 på 16,17 dage. Hvor mange sygedage har vi haft i fra december 2012 til december 2013? Svar: 15,52 sygedage Jubilæum - Nyt job - Tak for indsatsen Send dit indlæg til Børn og Nyt, Nyt om navne. Skriv navn, funktion, arbejdssted og antal år i Aarhus Kommune og gerne en kort tekst på et par linjer. Billeder er velkomne. Mail:

15 nyt om navne Tak for indsatsen Blå bog: Lilian Gade har arbejdet 42 år i forvaltningen i forskellige magistratsafdelinger. Lilian har gennem alle årene arbejdet indenfor økonomiområdet, siden 1990 som leder og har altid haft fokus på regnskab, god forvaltningsskik og revision. Lilian har siden 2005 været sektionsleder i Økonomi. Efter 42 års ansættelse i Aarhus Kommune har Lilian Gade valgt at gå på pension. Efter 42 års ansættelse i Aarhus Kommune har Lilian Gade valgt at gå på pension. I 1971 blev Lilian ansat i Aarhus Kommune i Regnskabsafdelingen i det, der dengang hed Magistratens 3. Afdeling. Hendes store interesse for revision og god forvaltningsskik har præget hendes virke og karriere i Aarhus Kommune lige siden. Lilian har gennem årerne haft forskellige ledelsesog koordineringsopgaver med fokus på regnskab og budgetlægning. Lilian blev vicekontorchef i Skoleforvaltningen i 2005, og har siden Børn og Unges opståen i 2006 været sektionsleder i Økonomi. Med sin handlekraft, sin udadvendte person og sit gode humør har hun bidraget positivt til at udvikle Økonomi med stor opmærksomhed på understøttelse af Børn og Unges mange decentrale enheder. Lilian har haft et tæt og vellykket samarbejde med decentrale ledere og administrative medarbejdere, og har derfor haft berøring med mange medarbejdere i Børn og Unge. Desuden har hun, som leder i Økonomi Drift været garant for, at en lang række revisionsmæssige forhold er blevet løftet på et meget højt niveau. Jeg vil gerne sige Lilian tak for den store indsats hun har ydet igennem årene i Aarhus Kommune og ikke mindst de seneste år i Økonomi i Børn og Unge. Det har været en stor fornøjelse at kunne trække på Lilians store erfaringer på en lang række områder. På Økonomis vegne vil jeg ønske Lilian al mulig held og lykke i fremtiden og samtidig takke for, at vi har haft lejlighed til at have Lilian som en god kollega. Niels Jørgen Rasmussen, økonomichef Blå bog: Ingrid Christensen har arbejdet 25 år som pædagog og/eller leder på daginstitutionsområdet og 15 år i forvaltningen som proceskonsulent med udvikling af samarbejde og kommunikation på personaleområdet, vejledning og forebyggelse af sygefravær samt støtte til ledelsen i at håndtere sygefravær. Den 31. januar stopper personalekonsulent Ingrid Christensen i Personale & Udvikling for at gå på pension. Ingrid har haft et bredt samarbejde med ledere og medarbejdere i Børn og Unge. Her er en tak fra Ingrid til alle, som hun har samarbejdet med gennem årene: Efter godt og vel 40 år på forskellige arbejdspladser på børn og unge-området i Aarhus Kommune, er det min tur til at komme ud og lege med andre gamle mennesker, der har fri om dagen. Tid til at lege med barnebarnet står højt på prioriteringslisten. Men hvis I møder mig på golfbanen, vil det sandsynligvis være fordi jeg er gået vild og har brug for en hjælpende hånd til at finde hjem, eller fordi jeg er faldet for venners gruppepres og har sagt ja til at være deres caddy for en dag. Til gengæld risikerer I at møde mig i land og by, ved skov og strand, til kurser og forelæsninger, kulturelle arrangementer og som frivillig i endnu ikke helt definerede sammenhænge. Jeg vil gerne sige tak til jer alle. Det har været et alsidigt, spændende, lærerigt, inspirerende og sjovt arbejdsliv og jeg håber, at det har været til gavn for medarbejdere, børn og unge. Jeg ønsker jer gode arbejdsvilkår, så I kan bevare engagementet til gavn for børnene og de unge i Aarhus Kommune. Kollegerne i Personale & Udvikling varetager fremover Ingrids opgaver. I forbindelse med nye sygesager kan du kontakte Niels Christian Svendsen. Mail: Telefon: I alle andre forbindelser kan du kontakte Personale & Udvikling og høre, hvem der kan hjælpe dig. Telefon: Helene Bækgaard, konstitueret sektionsleder - Job & Jura BU Nyt Januar

Kvalitet: Tema om tidlig og forebyggende indsats. nr. 16 september 2014. Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12

Kvalitet: Tema om tidlig og forebyggende indsats. nr. 16 september 2014. Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12 nr. 16 september 2014 BU nyt Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12 hmu: Effektiviseringerne kan mærkes side 14 Digitalisering: Fælles strategi for Børn og Unge side 15 FU: Otte områder

Læs mere

BU NYT 22 BU NYT. Sprog: De lærer matematik i vuggestuen DECEMBER 2014 NR. 22 DECEMBER 2014 RADIKALISERING

BU NYT 22 BU NYT. Sprog: De lærer matematik i vuggestuen DECEMBER 2014 NR. 22 DECEMBER 2014 RADIKALISERING NR. 22 DECEMBER 2014 BU NYT RADIKALISERING REKRUTTERING LOKE KOMME-GÅ SYSTEM FOREBYGGELSE I SKOLEN SIDE 2 MANGFOLDIGHED ER EN STYRKE SIDE 4 UDDANNELSESFORLØB FOR LEDELSER SIDE 10 PRÆSENTERET FOR DAGTILBUDDENE

Læs mere

Tidlig indsats. De skaber udvikling med små midler. marts 2014. Erhvervsguider: Åbner unges øjne. Børn og Unges IT-succes: Har solgt til KMD

Tidlig indsats. De skaber udvikling med små midler. marts 2014. Erhvervsguider: Åbner unges øjne. Børn og Unges IT-succes: Har solgt til KMD nr. 5 marts 2014 BU nyt Erhvervsguider: Åbner unges øjne side 2 Børn og Unges IT-succes: Har solgt til KMD side 6 DHL-stafetten: Så går starten igen side 8 Nye kompetencer: Med rotationsprojekt side 12

Læs mere

Rådmanden: Velkommen til den nye skole. august 2014. nr. 14 august 2014. Leg på Streg: Får inspiration til mere bevægelse side 4

Rådmanden: Velkommen til den nye skole. august 2014. nr. 14 august 2014. Leg på Streg: Får inspiration til mere bevægelse side 4 nr. 14 august 2014 BU nyt Leg på Streg: Får inspiration til mere bevægelse side 4 Økoløft: Solbjerg Dagtilbud går all in side 6 Summerclub: Et anderledes ungemiljø side 8 Jobskifte: Ledere skifter til

Læs mere

BU NYT 21 BU NYT. Ny begyndelse. Hun skal styrke det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i Sundhed og Trivsel

BU NYT 21 BU NYT. Ny begyndelse. Hun skal styrke det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i Sundhed og Trivsel NR. 21 NOVEMBER 2013 BU NYT DAGTILBUD: UDVIKLER FREMTI- DENS LEDELSE FU: REFORMULERER SIN OPGAVE SKOLEREFORM: DE ER I GANG MED ARBEJDET VALGET: STEMNING FRA ET VALGSTED SIDE 4 SIDE 5 SIDE 8 SIDE 10 21

Læs mere

BU NYT 23 BU NYT. Ellekær Dagtilbud: Nissejagt, gode feer og levende læreplaner DECEMBER 20 14 NR. 23 DECEMBER 2014

BU NYT 23 BU NYT. Ellekær Dagtilbud: Nissejagt, gode feer og levende læreplaner DECEMBER 20 14 NR. 23 DECEMBER 2014 NR. 23 DECEMBER 2014 BU NYT HMU AARHUSAFTALEN OG APV SIDE 2 SØNDERVANGSKOLEN DYGTIGERE ELEVER MED IT-SATSNING SIDE 4 UNG I AARHUS: SAMMEN OM EN NY FU-PLAN SIDE 10 NYT OM OUTLOOK OG IT ÅRSAGER, TIDSRAMMER

Læs mere

dhl-stafetten svedig firmafest: BU nyt For 2800 Børn og Unge medarbejdere august 2012 bunyt app: i lommen på medarbejderen side 3

dhl-stafetten svedig firmafest: BU nyt For 2800 Børn og Unge medarbejdere august 2012 bunyt app: i lommen på medarbejderen side 3 nr. 14 august 2012 BU nyt inklusion: bud på nye løsninger side 2 bunyt app: i lommen på medarbejderen side 3 børnekulissen: læring begynder ved oplevelsen side 10 indkøb: det virtuelle varehus side 11

Læs mere

BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2

BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2 nr. 2 januar 2013 BU nyt Innovation: Vi tager fat nu side 2 Fusion: Vi skal tænke højt side 4 Skills : Vi har seks hold med side 11 HMU: Vi måler trivsel digitalt side 13 2 BU nyt januar 20 13 Planlægning

Læs mere

BU NYT 20 BU NYT. Forældresamarbejde styrker børns læring i børnehaven NOVEMBER 2014 NR. 20 NOVEMBER 2014

BU NYT 20 BU NYT. Forældresamarbejde styrker børns læring i børnehaven NOVEMBER 2014 NR. 20 NOVEMBER 2014 NR. 20 NOVEMBER 2014 BU NYT JOBROTATION: PÆDAGOGER SPEEDREKRUTTERES SIDE 2 FU-STRUKTUR: NU SER VI FREMAD SIDE 6 SKOLERNES APV: SKOLERNE ER I GANG SIDE 8 BØRN OG UNGE-UDVALGET: JAN RAVN CHRISTENSEN SIDE

Læs mere

Ugens ord. Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet ikke. Innovationspuljer: Støtter lokal udvikling. Mentalisering: Gennembrud for Gellerup-unge

Ugens ord. Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet ikke. Innovationspuljer: Støtter lokal udvikling. Mentalisering: Gennembrud for Gellerup-unge nr. 22 december 2013 BU nyt Innovationspuljer: Støtter lokal udvikling Mentalisering: Gennembrud for Gellerup-unge FU-analyse: Læring med fokus på relationer ULV holdet: Unge guides i udskolingen side

Læs mere

Inklusion: Fællesskaber for alle. Nu er hele 0-18 års området med. oktober 2012. budget: balanceakt giver ro side 2

Inklusion: Fællesskaber for alle. Nu er hele 0-18 års området med. oktober 2012. budget: balanceakt giver ro side 2 nr. 17 oktober 2012 BU nyt budget: balanceakt giver ro side 2 børn og unge-byråd: hjælp til bedre seksualundervisning side 3 dagplejere: praksisfortællinger giver ny viden side 4 skolefusioner: ledelsesteams

Læs mere

Børns første sprog åbner undervisningen. Søndervangskolen bidrager til forskning. oktober 2012 BYGGERI & PÆDAGOGIK: sammen om Møllevang side 3

Børns første sprog åbner undervisningen. Søndervangskolen bidrager til forskning. oktober 2012 BYGGERI & PÆDAGOGIK: sammen om Møllevang side 3 nr. 18 oktober 2012 BU nyt FÆLLESSKABER: sammen om Møllevang side 3 NEMMERE BEDRE BILLIGERE: Indkøb er også pædagogik side 6 BYGGERI & PÆDAGOGIK: Se RULL på film side 7 KURSUS: frisættende ledelse side

Læs mere

BU nyt. Forældre overtog Samsøgades Skole. BU nyt. og skabte plads til kompetenceudvikling for alle medarbejdere

BU nyt. Forældre overtog Samsøgades Skole. BU nyt. og skabte plads til kompetenceudvikling for alle medarbejdere nr. 6 marts 2013 BU nyt 17plus i Viby: Styrker unges faglighed Jobrotation: gav fast arbejde Rykkede sammen: Fælles administration en gevinst DHL 2013: Tilmeld jeres hold side 2 side 4 side 8 side 11 6

Læs mere

Skådes elever undervises mobilt: Lektiebøgerne er kun et klik væk. september 2012. mini league: 36 børnehavebørn forsker i alder side 4

Skådes elever undervises mobilt: Lektiebøgerne er kun et klik væk. september 2012. mini league: 36 børnehavebørn forsker i alder side 4 nr. 15 september 2012 BU nyt app-dyst: rosenvangs sfo deltog og vandt side 2 mini league: 36 børnehavebørn forsker i alder side 4 skolestruktur: nye skoler skal godt fra start side 6 hmu: økonomistyring

Læs mere

BU nyt. 10 BU nyt. Jobrotation: Teknisk service-medarbejdere gentager succes. fælles Arbejdsmiljø: nye ideer født i atletion side 4

BU nyt. 10 BU nyt. Jobrotation: Teknisk service-medarbejdere gentager succes. fælles Arbejdsmiljø: nye ideer født i atletion side 4 nr. 10 maj 2013 BU nyt fælles Arbejdsmiljø: nye ideer født i atletion side 4 Ung i Aarhus: Sætter værktøjer i system side 6 Mobilitetsdage: 30 ansatte fandt nye jobs side 9 10 BU nyt maj 2013 Jobrotation:

Læs mere

Bygge bro, knytte sammen: BU nyt. Rådmand og direktør skriver om første skoledag. august 2012. RULL ruller: mod fremtidens læringsmiljø side 4

Bygge bro, knytte sammen: BU nyt. Rådmand og direktør skriver om første skoledag. august 2012. RULL ruller: mod fremtidens læringsmiljø side 4 nr. 13 august 2012 BU nyt DHL-stafetten: nedtællingen er startet side 2 RULL ruller: mod fremtidens læringsmiljø side 4 Sommernyt: Kajak og bus til en god sommer side 6 Aarhus-sløjfen: Læs anmeldelse af

Læs mere

BU Nyt. Aarhusiansk sprogindsats

BU Nyt. Aarhusiansk sprogindsats nr. 7 april 2012 BU Nyt skolestruktur opgaven er at lytte side 3 Aarhusiansk sprogindsats inspirerer side 4 hun valgte at bruge en ledermentor side 7 indkøb i fællesskab side 10 7 B U n y t a p r i l 20

Læs mere

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge. Skoler bekæmper fravær med sms er

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge. Skoler bekæmper fravær med sms er Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Nr. 21, 6. oktober 2011: Tema/ SMS og Intra i forældresamarbejdet Fremtidens skoleledelse nye takter Rapport fra Folkeskolens Fællesskaber Nyt

Læs mere

Store Lederdag. sundhedsplejersker og pædagoger samarbejder s. 3 Skoletaget producerer ren energi s. 4. nr. 5 marts 2015

Store Lederdag. sundhedsplejersker og pædagoger samarbejder s. 3 Skoletaget producerer ren energi s. 4. nr. 5 marts 2015 nr. 5 marts 2015 sundhedsplejersker og pædagoger samarbejder s. 3 Skoletaget producerer ren energi s. 4 Store Lederdag Ledere i Børn og Unge var tirsdag samlet til en halv dag med fokus på, hvordan ledelsesadfærd

Læs mere

Forskellighed er kernen i Børn og Unge

Forskellighed er kernen i Børn og Unge nr. 8 maj 2015 Ledige stillinger s. 4 Forskellighed er kernen i Børn og Unge Børn og Unge skal forblive en organisation, der er god til at lytte også til sig selv. Hvor vi værner om og lader os inspirere

Læs mere

nummer 2 april 2012 ADHD-foreningen

nummer 2 april 2012 ADHD-foreningen nummer 2 april 2012 ADHD-foreningen Inklusion i de danske folkeskoler Side 8-9 Svømning og ADHD Side 17 Seksualitet på skemaet Side 30-31 Morten Benjamins Room with a view Side 4-5 Vild & Stille på Viby

Læs mere

Fra kontrol til dialog. BU Nyt. m a j 20 12

Fra kontrol til dialog. BU Nyt. m a j 20 12 nr. 9 maj 2012 BU Nyt indkøb: fu afprøver fælles indkøb side 4 Dagtilbud: lettere med digital kommunikation side 5 Kostordning: En rød tråd i pædagogisk arbejde side 6 Virksomhedsadoption: Sammen om job-viden

Læs mere

www.sst.dk En kort introduktion til 10 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt BØRN i BALANCE II

www.sst.dk En kort introduktion til 10 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt BØRN i BALANCE II Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Telefon 72227400 E-mail sst@sst.dk BØRN i BALANCE II Børn i balance II beskriver de 10 kommunale projekter om forebyggelse af overvægt hos børn og

Læs mere

SÆT PRIS PÅ DIN KOLLEGA TRINE JEPPESEN 14

SÆT PRIS PÅ DIN KOLLEGA TRINE JEPPESEN 14 NR. 1-2013 SÆT PRIS PÅ DIN KOLLEGA TRINE JEPPESEN 14 RÅD OM REKRUTTERING 12 NYTÅRSKUR 2013 26 SÅDAN FÅR SPROGET VOKSEVÆRK 28 37 INDHOLD SENIORJOB HVAD ER DET? 3 MØD EN KOLLEGA 4 GÆT EN KOLLEGA 6 GLOSTRUP

Læs mere

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk Børn i BALANCE Læs om 21 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt, der alle arbejder med forebyggelse af overvægt blandt børn og unge. Indhold Vægttabu blev brudt på højskole 4 Når

Læs mere

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

BØRNELIV HUN GI R BØRNENE EN STEMME NYT! Trekløveren vil bokse til rammerne. Renée Toft Simonsen. Inspiration til: Digitalisering, motorik og sprog

BØRNELIV HUN GI R BØRNENE EN STEMME NYT! Trekløveren vil bokse til rammerne. Renée Toft Simonsen. Inspiration til: Digitalisering, motorik og sprog BØRNELIV Historier fra to år med Tryghed, Leg og Læring Børn Forandrer Verden Sommer 2014 Inspiration til: Digitalisering, motorik og sprog Trekløveren vil bokse til rammerne Indretning af et inkluderende

Læs mere