A/S NYT. Læs i dette nummer: - Insidersagen - Kurser for medarbejdervalgte - Topmøde. Nr. 1 - juni 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/S NYT. Læs i dette nummer: - Insidersagen - Kurser for medarbejdervalgte - Topmøde. Nr. 1 - juni 2009"

Transkript

1 Nr. 1 - juni 2009 A/S NYT Else Modvig Hansen, 3F, og Jørgen Stensgaard Madsen, Dansk Metal, er nyvalgte bestyrelsesmedlemmer A/S NYT nr. 1, 2009 Læs i dette nummer: - Insidersagen - Kurser for medarbejdervalgte - Topmøde 1

2 Indhold A/S-topmøde... side 2 Kurser for medlemmer af bestyrelsen i A/S og ApS... side 2 Leder... side 3 En rigtig afgørelse... side 4-5 Insidersagen... side 5-6 Nyt kursus... side 6 Lær at erobre opmærksomheden... side 7-8 Kurserne burde være obligatoriske... side 9-12 Medarbejdere i bestyrelsen, naturligvis... side Bedre service... side 15 Kurser for medlemmer af bestyrelser i A/S og ApS LO-skolen afholder kurser for medarbejdervalgte medlemmer i selskabsbestyrelser. Du kan finde mere information om hvad kurserne indeholder og hvornår de afvikles på LO-skolens hjemmeside: vælg LO-skolens elektroniske kursuskatalog og se under ledelse. Topmøde den 18. november Næste topmøde for medarbejdervalgte A/S-bestyrelsesmedlemmer er den 18. november i Middelfart. Sæt allerede nu kryds i kalenderen, hvis du vil høre mere om: Mangfoldighed i bestyrelser Dialogteater Tavshedspligt Ny i bestyrelsen Forandringer i virksomheden Ledelse i krisetider Ny selskabslov Sepp Pionteks syn på ledelse Der kommer invitation, program og tilmeldingsblanket ud senere. 2 A/S NYT nr. 1, 2009

3 Leder To særlige begivenheder er værd at bemærke, siden sidste nummer af A/S Nyt udkom. Højesteret har afsagt kendelse i sagen om tavshedspligt. Sagen har tidligere været omtalt her i A/S Nyt, og den handlede fra sin start om både insiderhandel og tavshedspligt. Finansforbundssagen som nogen vil kende den som, har fået den afslutning, som er den eneste rigtige, nemlig: Naturligvis kan man som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem kontakte sit forbund for at få råd og vejledning. Den konkrete sag handlede om en fusion af 2 finansielle virksomheder, en fusion der bl.a. havde store beskæftigelsesmæssige konsekvenser. Forholdet vedrørende insiderhandel er afklaret med en dom, der slår fast, at det naturligvis er forbudt. Det vidste vi allerede inden den sag startede. En ansat i et forbund, der handler aktier på baggrund af informationer, man har fået fortroligt fra et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, gør sig i den grad skyldig i noget, der både er tåbeligt og kriminelt. Det er derimod sund fornuft, at et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem kan søge råd og vejledning i sit forbund uden at bringe sig på kant med sin almindelige tavshedspligt det har Højesteret nu bekræftet. En af de sidste dage i maj vedtog Folketinget en revision af selskabslovgivningen. Den indebærer, at medarbejderne naturligvis fortsat har adgang til pladser i virksomhedernes bestyrelser, alt andet ville også være det rene galimatias. Der bliver nu også åbnet mulighed for, at repræsentanter for medarbejderne fra andre lande kan få en plads, når deres virksomhed er dansk ejet. Det er en mulighed og ikke en pligt, og det bliver spændende at se, om og hvordan denne nye regel bliver brugt. I dette nummer af A/S Nyt kan du både læse om dommen fra Højesteret og revisionen af lovgivningen. Se også den korte omtale af årets topmøde for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og sæt X i kalenderen! Ændringer Er du flyttet eller er der andre ændringer i dine personlige data, så giv os besked. Vi vil også godt vide, hvis du ikke længere er medarbejdervalgt, gerne suppleret med oplysninger om, hvem der har afløst dig. Du kan sende oplysningerne til (husk at oplyse navn og virksomhed). A/S NYT nr. 1,

4 En rigtig afgørelse Højesteret har afgjort, at Knud Grøngaard, medarbejdervalgt i RealDanmark, gerne måtte rådføre sig med Finansforbundet, da fusionen med Danske Bank var undervejs Den 14. maj afgjorde Højesteret, at det var i orden, at Knud Grøngaard, medarbejdervalgt medlem af RealDanmarks bestyrelse, fortalte sin fagforening, Finansforbundet, at RealDanmark havde indledt forhandlinger med Danske Bank om en fusion. Knud Grøngaard havde behov for at drøfte situationen med Finansforbundet, da fusionen ville omfatte af fagforeningens medlemmer og kunne medføre nedlæggelse af op mod stillinger. Højesteret afgjorde, at Knud Grøngaards videregivelse af oplysninger derfor var sagligt begrundet, og der var ligeledes en saglig grund til, at han fortalte om bytteforholdet mellem de to virksomheders aktier. Det kunne nemlig have betydning for, hvor mange kolleger der ville blive afskediget. Højesteret har også afgjort, at det var i orden, at Finansforbundets formand, Allan Bang, fortalte sine nærmeste medarbejdere om den kommende fusion og drøftede konsekvenserne med dem. Knud Grøngaard og Allan Bang er tidligere blevet dømt i Københavns Byret og Østre Landsret, og det skabte bekymring hos andre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, der frygtede, at de nu ikke længere havde lov til at drøfte store, afgørende spørgsmål vedrørende deres virksomheder med deres faglige organisation. I COindustri sikrede man sig, at jurister i forvejen afgjorde, om der kunne være tale om brud på tavshedspligten, når medarbejdervalgte havde brug for et godt råd. Tekst: Ingrid Pedersen Foto: Arkiv Ingen tvivl Områdeleder Peter Rimfort, CO-industri, er glad for afgørelsen, der fjerner tvivlen om man har ret til at kontakte sin faglige organisation. -Det er godt, at der ikke længere er tvivl om det, siger han og understreger, at hele problemet opstod, fordi en sekretariatschef i Finansforbundet misbrugte sin viden og købte aktier, før fusionen var offentligt kendt. Det blev han dømt for. -Det er klart. Han havde foretaget en kriminel handling, som han skulle straffes for. Vi tager selvfølgelig afstand fra, at man misbruger sin viden på den måde, siger Peter Rimfort. Det samme siger juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting, der også glæder sig over, at der nu ikke længere er tvivl om, at man selvfølgelig har ret til at konsultere sit bagland, når virksomheden står over for den slags afgørende beslutninger. -Under hele forløbet havde den medarbejdervalgte konsulteret forbundet, og det eneste uheldige var, at en medarbejder i forbundet optrådte som skurk og så en 4 A/S NYT nr. 1, 2009

5 chance for at score en hurtig gevinst. Hvis ikke det var tilfældet, ville sagen aldrig være opstået, siger Jesper Kragh-Stetting. Han finder det derfor urimeligt, at Østre Landsret dømte Allan Bang og Knud Grøngaard. -Man lod det gå ud over andre, at en enkelt havde misbrugt sin viden, siger han og understreger, at det er vigtigt, at Højesteret afgjorde sagen anderledes. -Medarbejdere skal have lov til at henvende sig til baglandet, når deres virksomhed er i spil, siger han og tilføjer, at dommen ikke får nogen konkret betydning for CO-industri. -Medarbejdervalgte kan altid henvende sig til CO-industri, og er der problemer med tavshedspligt, sender vi dem videre til COindustris faste advokat, siger han. Advokater har altid tavshedspligt og derfor kan man fortælle dem ting, man ikke kan drøfte med andre. Finansforbundets formand Allan Bang Insidersagen En medarbejder i Finansforbundet scorede 1,2 millioner kroner. Det fik sagen til at rulle Det der er blevet kendt som insidersagen drejer sig i virkeligheden om forskellige retssager. I august 2000 besluttede RealDanmark at fusionere med Danske Bank. Det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem Knud Grøngaard orienterede Finansforbundets formand Allan Bang om planerne. Allan Bang orienterede sine nærmeste medarbejdere. To medarbejdere, der fik kendskab til sagen, købte hver en portion aktier i RealDanmark, da de forventede, at aktierne ved fusionen ville stige i værdi. Den ene fik en fortjeneste på 1,2 millioner kroner, da fusionen blev kendt. Fondsbørsen fik øje på hans handel, da den rutinemæssigt undersøgte, om der havde været bemærkelsesværdige handler op til fusionen. Han fik senere seks måneders fængsel. Den anden medarbejder, der købte færre aktier, blev ikke dømt. De to medarbejdere blev senere bortvist fra Finansforbundet. A/S NYT nr. 1,

6 Omkring EU Allan Bang og Knud Grøngaard blev sigtet for at have videregivet fortrolige oplysninger, men de bad om, at sagen kom for EF-Domstolen, da den paragraf ( 36 i værdipapirloven), de er sigtet efter, stammer fra et EU-direktiv, og den har aldrig været prøvet i Danmark. Byretten udsatte sagen, mens man ventede på EF-Domstolen. Sagen om insiderhandlen fortsatte ved Byretten, da den udelukkende handler om dansk lovgivning. EF-Domstolen afgjorde, at man har ret til at videregive viden, når det sker som et led i udøvelse af ens beskæftigelse, men tog ikke stilling til, om den pågældende sag var omfattet af dette. Senere idømte byretten Allan Bang og Knud Grøngaard en bøde på 5000 kroner hver. De ankede dommen. Østre Landsret stadfæstede dommen, og Finansforbundet fik tilladelse til at anke sagen til Højesteret. Her blev de to frifundet. NYT KURSUS! Opfølgningskursus for erfarne A/S-bestyrelsesmedlemmer Er du medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, så ved du at krisen kradser! Men har du overblik over, hvad det betyder for dit bestyrelsesarbejde? Det kan du få på dette nye kursus, hvor du samtidig får mulighed for: At lære mere om de begreber, du hører i bestyrelseslokalet At kunne forstå regnskabet for din virksomhed lidt bedre At blive bedre til at kommunikere med de øvrige medlemmer af bestyrelsen At udveksle erfaringer om udfordringer i bestyrelsesarbejdet med andre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Du kan se en beskrivelse af det nærmere indhold på og klik ind på LOskolen. Yderligere oplysninger kan desuden fås ved henvendelse til kursusadministrationen på Center for arbejdsliv og læring, LO-skolen Tekst: Ingrid Pedersen Kurset foregår august 2009 på LO-skolen. Tilmelding kan ske på FIU-nr Prisen på kurset er 4.530,- kr. Kursus Kursus Kursus Kursus Kursus 6 A/S NYT nr. 1, 2009

7 Lær at erobre opmærksomheden Tidligere kursister har efterlyst undervisning i personlig gennemslagskraft og kropssprog på kurserne for medarbejdervalgte. Det er en del af undervisningen nu sammen med en debat om dresscode i bestyrelseslokalet Jura, regnskabsforståelse, revision, inhabilitet, corporate governance, virksomhedsstrategi alle de kendte begreber er stadig på skemaet, når nyvalgte A/S-bestyrelsesmedlemmer er på to ugekurser på LO-skolen. Men tidligere kursister har i deres evalueringer savnet emner som personlig gennemslagskraft og præsentationsteknik. -Så det har vi taget ind i undervisningen nu, siger undervisningskonsulent Ann Carina Tetschner, LO-skolen. Hun konstaterer, at for mange nyvalgte er det én sag at blive valgt, men det er noget helt andet at tage ordet, når man sidder i bestyrelseslokalet, for selv om de fleste medarbejdervalgte A/S-bestyrelsesmedlemmer har en fortid som tillidsrepræsentanter og bestemt ikke er mundlamme, er der stor forskel på de to funktioner. -Man taler på en anden måde, når man sidder i bestyrelseslokalet, end man gør, når man står på en ølkasse og taler til kollegerne, siger Ann Carina Tetschner. Derfor får kursisterne nogle redskaber, som de kan bruge, når de bliver bedt om at komme med et indlæg i bestyrelsen. De lærer at bygge indlæg op, så de bliver lyttet til. -Man skal lære at erobre opmærksomheden, for som medarbejdervalgt er der ingen tvivl om, at man har noget på hjerte, og deres indlæg vil ofte handle om noget andet end de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmers, siger hun. En del af ledelsen Ann Carina Tetschner nævner også, at man skal lære sin nye rolle at kende. Som bestyrelsesmedlem er man en del af ledelsen, og så kan man ikke længere sige det er ledelsens skyld. -Derfor skal man finde den rette måde at fremføre sine argumenter på, så man ikke er hverken aggressiv, modspiller eller omvendt er for ydmyg, siger hun og fortæller, at mange bestyrelsesmedlemmer har fortalt hende, at der gik mindst et år, før de tog ordet på et bestyrelsesmøde. -Skal man kunne matche direktionen og de professionelle bestyrelsesmedlemmer, skal man sørge for at være velforberedt, siger hun og tilføjer, at hun hermed ikke bare mener at have læst papirerne, men også have forberedt sig på, hvad man kan forvente af reaktioner, så følelserne ikke løber af med én, hvis man bliver totalt fejet af. Så skal man være faglig og fokuseret, siger hun. A/S NYT nr. 1,

8 Kroppen taler sit eget sprog Kursisterne får også undervisning i kropssprog, og vurdering af kropssproget er en del af den feedback, de modtager, efter de har fremlagt en præsentation. De får besked på, at de også skal tænke på, hvordan kroppen opfører sig, for som Ann Carina Tetschner fortæller, kan selv garvede tillidsfolk blive nervøse og vippe med højre fod på en irriterende måde. -De tænker ikke på, at når man fremlægger noget, handler kun syv procent om indholdet, men 55 procent handler om kropssproget og resten handler om betoning og andet, siger hun. En af øvelserne drejer sig om at holde øjenkontakt i et passende tidsrum men ikke for længe, og i en anden øvelse skal man gå cat-walk ned mellem medkursisterne, der er opstillet på to rækker samtidig med at man fremfører sit budskab. -Det er svært ikke at gå for hurtigt, stikke hænderne i lommen eller på anden måde afsløre, at man ikke er tilpas ved situationen, siger hun og tilføjer, at hænderne helst skal hænge afslappet ned langs siden. Ann Carina Tetschner har ikke oplevet, at kursisterne synes undervisning i kropssprog er useriøst sammen med undervisning i regnskab og jura. -Nej, alle kan genkende de situationer, vi tager fat i, siger hun og tilføjer, at kursisterne bliver synligt bedre og mere opmærksomme på kropssproget i løbet af undervisningen. Arbejdstøj På samme måde er påklædning til debat under kurset, for den del af den personlige fremtræden betyder også meget -Der kan være normer for, hvordan man klæder sig i bestyrelsen, siger hun, men opfordrer generelt til, at man ikke kommer i arbejdstøj medmindre bestyrelsesmødet finder sted midt i en arbejdsdag. Man skal heller ikke være alt for pænt klædt på ikke komme i jakkesæt, hvis ikke det falder naturligt. -Man skal først og fremmest være klædt i noget, man føler sig godt tilpas i. Men påklædningen kan godt påvirke den måde, man opfører sig på i bestyrelseslokalet, fremhæver hun og nævner, at man på bestyrelsesmødet ikke ønsker at skille sig for meget ud. -Det vigtigste er selvfølgelig det man siger, understreger hun. Men man kan godt hjælpe budskabet på vej ved ikke at være outreret påklædt. Som noget nyt indgår en personlighedstest også i kurset. En psykolog laver et enneagram på hver enkelt kursist, så de kan se, hvor deres stærke og svage sider er. Opfølgning Kurserne på LO-skolen for de nyvalgte A/S-bestyrelsesmedlemmer er på to uger med et par måneders mellemrum. Mellem de to uger skal kursisterne som hjemmeopgave lave en analyse af bestyrelsesarbejdet i deres egen virksomhed. Desuden planlægger LO-skolen at lave efteruddannelser og aktionslæringsforløb for bestyrelsesmedlemmer, der har en del års erfaring. Det er planen, at nogle af kurserne skal holdes lokalt og gerne resultere i lokal netværksdannelse. 8 A/S NYT nr. 1, 2009

9 Kurserne burde være obligatoriske -Det er vigtigt at kende spillereglerne og vide, hvad vi bør vide, siger to nyvalgte A/S-bestyrelsesmedlemmer Else Modvig Hansen, 3F, og Jørgen Stensgaard Madsen, Dansk Metal, er nyvalgte bestyrelsesmedlemmer i henholdsvis Nissens i Horsens, der laver kølesystemer, og Novenco i Næstved, der laver ventilatorer. De har begge været tillidsrepræsentanter i en årrække og blev valgt til deres virksomheders bestyrelser for nogle måneder siden. I april var de på kursets første del, i mellemtiden har de lavet en opgave, der analyserer deres egen arbejdsplads og dens bestyrelses arbejdsform, og i midten af juni har de været på kursets del to. De kan af gode grunde ikke vurdere, om de nye kurser er bedre end de gamle, da de ikke har deltaget før. Men de er tilfredse med indholdet af kurset. -De burde faktisk være obligatoriske for alle, der bliver valgt ind i bestyrelsen, siger de og sammenligner med sikkerhedsrepræsentanternes lovpligtige kurser. -Vi beskæftiger os jo med emner, der kan afgøre arbejdspladsens fremtid, så vi synes det er vigtigt, at vi ved, hvad vi taler om, siger de begge og roser undervisningen i både økonomi og forskellige selskabskonstruktioner. Tekst: Ingrid Pedersen Foto: Kim Agersten Kurserne burde være obligatoriske. Vi beskæftiger os jo med arbejdspladsens fremtid, siger de. A/S Topmøde i Nyborg A/S NYT nr. 1,

10 Vi kunne aldrig drømme om at gå til bestyrelsesmøde i denne påklædning, siger Else Modvig Hansen, og Jørgen Stensgaard Madsen. På de nye kurser for medarbejdervalgte er personlig fremtræden og påklædning også et af emnerne. 10 A/S NYT nr. 1, 2009

11 Anden talemåde Fælles for dem er også, at de begge har været til 3-4 bestyrelsesmøder i løbet af nogle få måneder. Krisen gør hyppige bestyrelsesmøder nødvendige, så de føler sig allerede lidt erfarne i arbejdet. Og de har begge markeret sig på bestyrelsesmøderne, selv om Jørgen Stensgaard Madsen siger, at det kræver mod at tage ordet i bestyrelsen. -Jeg har jo ikke ladet mig vælge ind i bestyrelsen for at sidde og klappe i mine små buttede hænder, siger Else Modvig Hansen, og gør opmærksom på, at hun på sit tredje bestyrelsesmøde kom til at sammenligne bestyrelsen med en børnehave. -Jeg behøver ikke at komme på kursus for at lære at tage ordet, griner Else Modvig Hansen. -Men jeg kan måske lære at udtrykke mig på en anden måde i bestyrelsen, medgiver hun. Netværk og informationssøgning -Det vigtigste ved kurset er måske, at vi her får en viden om, hvad vi bør vide, siger Else Modvig Hansen, der understreger, at de medarbejdervalgte er ganske almindelige mennesker uden uddannelse og uden professionel sparring, der er med til at afgøre arbejdspladsens fremtid. -Derfor er det vigtigt at kende de spilleregler, vi arbejder indenfor, siger Jørgen Stensgaard Madsen. -De mener også, det er vigtigt, at de bidrager med viden om, hvordan virkeligheden ser ud i produktionen og blandt kollegerne. Den viden kan de generalforsamlingsvalgte ikke skaffe sig, og den kan de medarbejdervalgte levere. -Vi ser jo tingene på en anden måde. Man kan sammenligne med et træ i solskin. Ham, der står på den ene side, ser det i skygge, ham på den anden ser det i sol, siger han. Tekst: Ingrid Pedersen foto: Kim Agersten -Og vi kan stille de kritiske spørgsmål om, hvordan de er nået frem til en given afgørelse og hvordan det går med implementering af beslutninger på foregående møde, siger Else Modvig Hansen. De er ikke i tvivl om, at kurset medvirker til at de forstår mere og mere af det, der sker i bestyrelsen og at det vil gøre dem mere og mere aktive i den. Niveaudeling Ingen af dem har haft problemer med at få viden og hjælp, hvis der er noget de ikke forstår. -Jeg går bare over og snakker med Ulrik (virksomhedens økonomidirektør), hvis der er noget i regnskabet, jeg ikke fatter, siger Else Modvig Hansen. Men de er heller ikke så naive, at tror de det er med i alle beslutninger, selv om de er det formelt. -Jeg tror, der er mange spørgsmål, som direktionen og bestyrelsesformanden har handlet af, inden de havner på bestyrelsesmødet, vurderer Jørgen Stensgaard Madsen. -Der er en vis niveaudeling. Jeg tror ikke, de regner os som helt ligeværdige, siger Else Modvig Hansen. A/S NYT nr. 1,

12 Det tværfaglige er godt De er også glade for det nye kursusindhold om gennemslagskraft og præsentationsteknik, selv om de har hørt en del af det på forskellige tillidsrepræsentantkurser. -Personlig udvikling er altid godt, siger Jørgen Stensgaard Madsen, og han har det fint med, at medkursisterne under gennemgangen af hans hjemmearbejde ikke kun gav feedback på det faglige indhold, men også på hans måde at præsentere det på, og de synes, det giver kurset noget særligt, at det er tværfagligt, så de møder medlemmer fra andre forbund. Det giver nogle andre oplevelser og andre input til, hvordan man ser på tingene. Diskussioner om påklædning og personlig fremtræden siger de også er spændende nok, selv om de i forvejen har tænkt over det. -Man er jo allerede opmærksom på, om man er ren og pæn, ikke har en bussemand hængende ud af næsen og den slags. Det ved vi jo godt kan blokere for budskabet, siger Else Modvig Hansen. -Og jeg kunne da aldrig drømme om at gå til bestyrelsesmøde i denne påklædning, siger Jørgen Stensgaard Madsen, der på denne varme junidag er i en sort t-shirt med graffitiagtigt mønster, shorts og sandaler. Han understreger også, at han tager sine store sølvfingerringe, sølvkæden om armen og øreringene af, når han klæder om til bestyrelsesjakkesæt. -Jeg ville heller ikke gå til bestyrelsesmøde i denne sweater, siger Else Modvig Hansen om sin langhårede, grå strikkede trøje. De er bevidste om, at en lidt for skødesløs påklædning kan blokere for det, de vil fremføre. Og det skal ikke ske, så derfor gør de sig umage både med forberedelsen og påklædningen. -Vi er i forvejen udenfor i bestyrelseslokalet, og der er ingen grund til at bære ved til det bål, siger Else Modvig Hansen. -Kurserne burde være obligatoriske. Vi beskæftiger os jo med arbejdspladsens fremtid, siger de. Følg med i Jørgens og Elses liv i bestyrelsen I de kommende år vil vi følge med i Jørgen Stensgaard Madsens og Else Modvigs Hansens erfaringer og oplevelser i Nissens og Novencos bestyrelser. 12 A/S NYT nr. 1, 2009

13 Medarbejdere i bestyrelsen, naturligvis Moderniseret selskabslov fastholder medarbejderes ret til at vælge bestyrelsesmedlemmer. Kolleger i udenlandske datterselskaber kan også deltage. Nu kan medarbejdere i danske firmaers udenlandske datterselskaber også vælge medarbejderrepræsentanter til det danske aktieselskabs bestyrelse. Det er en af ændringerne i den nye selskabslov. -Det er måske noget, der forekommer temmelig urealistisk lige nu, siger juridisk konsulent i CO-industri Jesper Kragh-Stetting. Alligevel er han glad for ændringen, for den betyder på længere sigt, at medarbejderne på de fabrikker i for eksempel Kina eller Tjekkiet, der producerer varer for danske firmaer, kan få indflydelse på firmaets drift. Tekst: Ingrid Pedersen Foto: Harry Nielsen Han kalder det en voldsom demokratiudvidelse og nævner, at det kan være med til at udbrede vores måde at tænke på i virksomhederne til andre lande. -Vores overenskomstsystem, det vi kalder den danske model og muligheden for at kæmpe for bedre forhold på sin arbejdsplads kan blive udbredt til nogle af de andre lande, fremhæver han og nævner, at danske bestyrelsesmedlemmer får mulighed for at samarbejde med kolleger i udenlandske datterselskaber. Han understreger, at det ikke er noget, der sker i dag eller i morgen, men på sigt er der muligheder i det. Han sammenligner med loven om Europæiske Samarbejdsudvalg, som det også var svært at se perspektivet i, da de lige blev indført, men som i dag har ganske stor betydning bl.a. fordi moderne kommunikationsformer har gjort det lettere for udvalgsmedlemmerne at kommunikere med hinanden. Jesper Kragh-Stetting juridisk konsulent i CO-industri Der blev lyttet med interesse på A/S Topmødet i Nyborg A/S NYT nr. 1,

14 Modernisering Loven om aktie- og anpartsselskaber blev ændret af Folketinget i forsommeren, og der er mest tale om en modernisering og et ønske om at skabe en sammenhængende og systematisk lovgivning for aktie- og anpartsselskaber. Områdeleder Peter Rimfort, CO-industri, fremhæver især, at selskabsloven stadig rummer en række bestemmelser om medarbejdervalgte i bestyrelserne. -Nogle mørkemænd forsøgte at få de medarbejdervalgtes ret til at være til stede i bestyrelsen fjernet. Det lykkedes heldigvis ikke, siger Peter Rimfort. Mere fleksible Jesper Kragh-Stetting nævner, at de øvrige ændringer i relation til medarbejdervalgte er, at reglerne er gjort mere fleksible. Det drejer sig blandt andet om at tidsfrister i forbindelse med valg kan fraviges, så virksomhederne selv kan lave regler, der passer til situationen på den enkelte virksomhed. Tidligere var der nogle temmelig rigide frister, som skulle overholdes, og det er en fordel for alle, at de er blevet lempet. Loven slår fast, at medarbejderne har ret til at vælge halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, og hvis det ikke giver et helt tal, skal man runde opad, så 2½ bliver til 3. Samtidig får man ret til kun at udfylde det antal pladser, man kan. Det betyder, at hvis kun én medarbejder har lyst til at stille op til bestyrelsen, har man ret til at vælge ham/hende, selv om medarbejderne har ret til flere pladser. Jesper Kragh-Stetting forventer, at det medfører, at flere selskaber får medarbejdervalgte i bestyrelsen. I mindre firmaer har det ofte været svært at finde kandidater, der vil påtage sig dette ekstra og ansvarsfulde arbejde. Mere åbenhed Blandt de ændringer, der ikke direkte har med medarbejdervalgte at gøre, fremhæver Jesper Kragh-Stetting, at der er mulighed for en mere fleksibel selskabsstruktur, så man både kan fastholde det blandede ledelsessystem, som vi har i Danmark, med en direktion, der er repræsenteret i bestyrelsen, bruge det engelske system, hvor hele ledelsen er samlet i ét organ, eller det tyske system, hvor bestyrelse og direktion er helt adskilt. Jesper Kragh-Stetting er tilfreds med, at der bliver åbnet for flere modeller. -Det har tidligere været påstået, at ledelsesstrukturen fik udenlandske virksomheder til at afholde sig fra at etablere sig i Danmark. Jeg har aldrig set konkrete eksempler på det, men nu er det i hvert fald ikke længere et problem, siger han. Han nævner også, at lovændringen præciserer ledelsesansvaret, og at der er sket en vis opblødning i kravet til egenfinansiering. Undervejs har der været en diskussion om ændring af reglerne om tavshedspligt, men der er retsstillingen blev opretholdt, så der hverken er sket lempelse eller stramning. Til gengæld kommer der mere åbenhed om ejerskab, for nu skal det offentliggøres, hvem der ejer over fem procent af aktierne i et selskab. 14 A/S NYT nr. 1, 2009

15 Bedre service Deltag i ETUI s spørgeskemaundersøgelse, så vi kan give jer en bedre service, opfordrer Peter Rimfort Ud over at være i virksomhedens bestyrelse har du så andre tillidshverv? Hvem opstillede dig oprindeligt til at blive bestyrelsesmedlem? Hvordan blev du valgt? Er den virksomhed, hvor du sidder i bestyrelsen, børsnoteret? Hvor mange medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er kvinder? Hvor ofte mødes bestyrelsen sædvanligvis? Er du alt i alt tilfreds med det tidsrum, der afsættes til de enkelte emner på bestyrelsesmøderne? Ikke mindre end 70 spørgsmål skal europæiske medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber i 19 europæiske lande svare på, når de i august modtager det omfangsrige spørgeskema, der skal kortlægge deres arbejde i virksomhedens bestyrelse. Det europæiske fagforeningsinstitut ETUI i Bruxelles står bag undersøgelsen, som over 1400 danske medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer deltager i. -Formålet er at benchmarke bestyrelsesarbejdet i de forskellige lande, siger områdeleder Peter Rimfort, CO-industri. -Desuden skal resultaterne bruges til bedre at målrette uddannelses- og udviklingstilbud til de medarbejdervalgte og samtidig forske i deres bestyrelsesarbejde, siger han og tilføjer, at undersøgelsen medvirker til, at man bagefter kan give de medarbejdervalgte en bedre service. Tekst: Ingrid Pedersen Foto: Harry Nielsen 19 ud af 27 EU-lande har lovgivning om medarbejdervalgte i bestyrelser, men der er næsten ingen forskning i, hvordan de bidrager til bestyrelsesarbejde. Det skal de svare på nu. Samtlige besvarelser er helt og aldeles anonyme, så ingen får adgang til at vide, hvordan den enkelte har svaret. -I Danmark lavede vi en undersøgelse i i 2003, men det er andre spørgsmål, der stilles i dag, siger Peter Rimfort. Det er ens spørgeskemaer der bliver brugt i samtlige lande, der medvirker i undersøgelsen. Peter Rimfort: -Jeg håber, at alle vil udfylde skemaet, så de danske medarbejdervalgtes arbejde i bestyrelsen bliver belyst så godt som muligt. A/S NYT nr. 1,

16 Kontaktpersoner Konkrete forespørgsler vedrørende bestyrelsesarbejde bedes rettet til nedenstående personer: CO-industri Vester Søgade København V Telefon: Fax: Kontaktperson: Jesper Kragh-Stetting BAT-kartellet Kampmannsgade København V Telefon: Fax: Kontaktperson: Camilla Vakgaard GIMK Weidekampsgade København C Telefon: Fax: Kontaktperson: Kurt Bosse HANDELSKARTELLET I DANMARK C. F. Richsvej Frederiksberg Telefon: Fax: Kontaktperson: Susie Kristensen Udgivet af CO-industri, GIMK, BAT-kartellet, HANDELSKARTELLET Redaktion: Peter Rimfort (ansvh.), Ingrid Pedersen Fotograf: Harry Nielsen Layout og illustration: Lise Trampedach Tryk: KLS Grafisk Hus Juni 2009 Oplag: CO-Meddelelsesnr.: 2009/044 ISSN: A/S NYT nr. 1, 2009

Nyvalgt bestyrelsesmedlem. i gang med bestyrelsesarbejdet

Nyvalgt bestyrelsesmedlem. i gang med bestyrelsesarbejdet Nyvalgt bestyrelsesmedlem i gang med bestyrelsesarbejdet Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Nyvalgt bestyrelsesmedlem - i gang med bestyrelsesarbejdet Denne pjece giver nogle råd til medarbejdervalgte

Læs mere

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference. Nr.

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference. Nr. Nr. 1 - august 2004 A/S NYT Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference Leder I oktober holdes CO-industris A/S-konferencer, hvor medarbejdervalgte,

Læs mere

A/S NYT. Globalisering. Læs i dette nummer: - Globalisering - Fusion og spaltning - Nyt ugebrev - Kursustilbud. Nr.

A/S NYT. Globalisering. Læs i dette nummer: - Globalisering - Fusion og spaltning - Nyt ugebrev - Kursustilbud. Nr. Nr. 2 - december 2004 A/S NYT Globalisering Læs i dette nummer: - Globalisering - Fusion og spaltning - Nyt ugebrev - Kursustilbud 1 Leder Her ved årets udgang er det værd at se tilbage på de spørgsmål

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER CO-industri, Vester Søgade 12.2. sal Tlf. 33638000 Fax 33638099 www.co-industri.dk E-mail:co@co-industri.dk MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER hvilken indflydelse har de? BAT-kartellet Kampmannsgade

Læs mere

A/S NYT. Socialt ansvar. Læs i dette nummer: - Et nyt år - nye udfordringer - I skal holde kæft - Ugebrev for bestyrelser. Nr.

A/S NYT. Socialt ansvar. Læs i dette nummer: - Et nyt år - nye udfordringer - I skal holde kæft - Ugebrev for bestyrelser. Nr. Nr. 3 - december 2005 A/S NYT Socialt ansvar Sanne Borges, Amnesty International Foto: Niels Åge Skovbo Læs i dette nummer: - Et nyt år - nye udfordringer - I skal holde kæft - Ugebrev for bestyrelser

Læs mere

Guide til valgudvalget

Guide til valgudvalget Guide til valgudvalget Det vigtige valgudvalg Når der skal vælges medarbejdere ind i selskabsbestyrelsen, er det valgudvalget, der planlægger valgprocessen. Valgudvalget afgør, hvornår valget skal afholdes,

Læs mere

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom Bestyrelsesarbejde Bestyrelsesarbejde Bliv et værdiskabende, kompetent og ansvarligt bestyrelsesmedlem Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet Bestyrelsen er virksomhedens øverste ledelse. Derfor er

Læs mere

A/S NYT. - Fløjten skal lyde - S vil have flere kvinder - Ny selskabslov. Nr. 1 - Juni 2010. A/S NYT nr. 1, 2010 1. Foto: Harry Nielsen

A/S NYT. - Fløjten skal lyde - S vil have flere kvinder - Ny selskabslov. Nr. 1 - Juni 2010. A/S NYT nr. 1, 2010 1. Foto: Harry Nielsen Nr. 1 - Juni 2010 A/S NYT - Fløjten skal lyde - S vil have flere kvinder - Ny selskabslov Foto: Harry Nielsen A/S NYT nr. 1, 2010 1 Indhold Lederside... side 3 Fløjten skal lyde... side 4-6 Kursus for

Læs mere

A/S NYT. Det er ikke blevet sjovere. Læs i dette nummer: - Dom i insidersag - Gå til formanden - Ny selskabslov. Nr.

A/S NYT. Det er ikke blevet sjovere. Læs i dette nummer: - Dom i insidersag - Gå til formanden - Ny selskabslov. Nr. Nr. 3 - december 2006 A/S NYT Det er ikke blevet sjovere. Foto: Thomas Søndergaard, Polfoto Læs i dette nummer: - Dom i insidersag - Gå til formanden - Ny selskabslov A/S NYT nr. 3-2006 1 Indhold Leder...side

Læs mere

A/S NYT. Chefens løn frem i lyset. Læs i dette nummer: - Chefens løn - På lige fod - Medarbejdervalgte. Nr. 2 - september 2005

A/S NYT. Chefens løn frem i lyset. Læs i dette nummer: - Chefens løn - På lige fod - Medarbejdervalgte. Nr. 2 - september 2005 Nr. 2 - september 2005 A/S NYT Chefens løn frem i lyset Læs i dette nummer: - Chefens løn - På lige fod - Medarbejdervalgte A/S NYT - 2005 1 Leder Det skal være ordentligt! Debatten om virksomhedernes

Læs mere

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Få en klimastrategi - Hold bøtte - Franskmænd snakker. Nr. 2 - December 2009. A/S NYT nr. 2, 2009

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Få en klimastrategi - Hold bøtte - Franskmænd snakker. Nr. 2 - December 2009. A/S NYT nr. 2, 2009 Nr. 2 - December 2009 A/S NYT A/S-Topmødet den 18. november Foto: Palle Peter Skov A/S NYT nr. 2, 2009 Læs i dette nummer: - Få en klimastrategi - Hold bøtte - Franskmænd snakker 1 Indhold Lederside...

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Kurset. Opnå succes med din bestyrelsespost. Hvem deltager? På kurset arbejder du med: Mød en advokat, en jurist og en økonom

Kurset. Opnå succes med din bestyrelsespost. Hvem deltager? På kurset arbejder du med: Mød en advokat, en jurist og en økonom Bestyrelsesarbejde Opnå succes med din bestyrelsespost En bestyrelse er en virksomheds øverste ledelse. Du har derfor et stort ansvar, når du siger ja til en bestyrelsespost. Det er afgørende, at du har

Læs mere

A/S NYT. Mød Mads Øvlisen på A/S-topmødet, hvor han fortæller om Rådet for Samfundsansvar. Nr. 2 - Oktober 2010. A/S NYT nr.

A/S NYT. Mød Mads Øvlisen på A/S-topmødet, hvor han fortæller om Rådet for Samfundsansvar. Nr. 2 - Oktober 2010. A/S NYT nr. Nr. 2 - Oktober 2010 A/S NYT Mød Mads Øvlisen på A/S-topmødet, hvor han fortæller om Rådet for Samfundsansvar A/S NYT nr. 2, 2010 1 Indhold Leder...side 3 A/S-Topmøde...side 4-5 Enighed om CSR...side 6-9

Læs mere

A SNyt. -Jeg var ikke klædt på til de uskrevne regler side 3. hvordan håndterer man et tillidsbrud? side 8. Flere kvinder i bestyrelserne side 12

A SNyt. -Jeg var ikke klædt på til de uskrevne regler side 3. hvordan håndterer man et tillidsbrud? side 8. Flere kvinder i bestyrelserne side 12 A SNyt nr. 1 2013 -Jeg var ikke klædt på til de uskrevne regler side 3 hvordan håndterer man et tillidsbrud? side 8 Flere kvinder i bestyrelserne side 12 side 1 -Jeg var ikke klædt på til de uskrevne regler

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

A/S Nyt nr. 2 2013. A SNyt. nr. 2 2013. Et unikt samarbejde side 3. afstanden Er blevet større side 6. Et talerør ind i systemet side 10.

A/S Nyt nr. 2 2013. A SNyt. nr. 2 2013. Et unikt samarbejde side 3. afstanden Er blevet større side 6. Et talerør ind i systemet side 10. A SNyt nr. 2 2013 Et unikt samarbejde side 3 afstanden Er blevet større side 6 Et talerør ind i systemet side 10 side 1 Et unikt samarbejde side 3 Værdiskabelse giver indflydelse side 8 A/S Topmøde 2013

Læs mere

Medarbejdervalgt i selskabets øverste ledelse. Vejen til indflydelse

Medarbejdervalgt i selskabets øverste ledelse. Vejen til indflydelse Medarbejdervalgt i selskabets øverste ledelse Vejen til indflydelse 2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Hvad laver bestyrelsen, og hvad er forskellen på en bestyrelse og et tilsynsråd? 4 Hvem kan vælge medarbejderrepræsentanter?

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher Mødemateriale Anerkendende møde Formål Formålet med det anerkendende møde er at: 1. Indsamle ideer og ønsker til arbejde, trivsel og arbejdsmiljø med henblik på at få udarbejdet en handlingsplan 2. Skabe

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed.

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed. Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Yvonne Nordahn, tlf. 29 78 49 66 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 64 55 44 65 HK S T A T Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2/2013. Afskedigelser i

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

A/S NYT. Vi bliver i Danmark Side 4. Nr. 2 - Oktober 2011. A/S NYT nr. 2, 2011 1

A/S NYT. Vi bliver i Danmark Side 4. Nr. 2 - Oktober 2011. A/S NYT nr. 2, 2011 1 Nr. 2 - Oktober 2011 A/S NYT Vi bliver i Danmark Side 4 A/S NYT nr. 2, 2011 1 Indhold Leder...side 3 Vi kan arbejde selvstændigt Novo Nordisk...side 4-6 Kom til Topmøde...side 7 EU kræver kvinder...side

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering Formål... 4 Undersøgelsen... 4

Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering Formål... 4 Undersøgelsen... 4 Selvevaluering 2017 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2017... 4 Formål... 4 Undersøgelsen... 4 Inden skolestart... 6 I løbet af skoleåret... 6 Indplacering

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Naboens søn arver dig

Naboens søn arver dig Socialudvalget 2013-14 B 90 Bilag 1 Offentligt Til Socialudvalget I frustration over min magtesløse situation, og aktualiseret af den diskussion der i i foråret blev ført i pressen, tillader jeg mig hermed

Læs mere

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte til Fotosafari og Medarbejderbytte Arbejdshæftet findes på CD som pdf-fil. Skemaer er vedlagt som wordfiler Denne CD er udgivet af: 2 Arbejdshæfte til Fotosafari og Medarbejderbytte 3 Værktøjer til erfaringsudveksling

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere Sådan bruges værktøjet Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer 1. Om materialet Spørgeskemaer til APV om psykisk

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Modul 4 LEAN support i produktionen

Modul 4 LEAN support i produktionen Modul 4 LEAN support i produktionen Program Dag 1: Opsamling problemløsningsøvelse Den helstøbte ambassadør Kommunikation Situationskort Dag 2: Virksomhedsbesøg Opfølgning og plan for virksomhed Præsentationsteknik

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Corporate governance i Danmark

Corporate governance i Danmark JENS VALDEMAR KRENCHEL OG STEEN THOMSEN Corporate governance i Danmark Bogens tema er de udfordringer, som ledelsen af danske børsnoterede selskaber står overfor med hensyn til corporate governance i særdeleshed,

Læs mere

A/S NYT. Kvoter kan være nødvendige. Læs i dette nummer: - Kvoter er ikke relevante - Stop for griskhed - CO-industri stævner Smurfit Kappa

A/S NYT. Kvoter kan være nødvendige. Læs i dette nummer: - Kvoter er ikke relevante - Stop for griskhed - CO-industri stævner Smurfit Kappa Nr. 2 - oktober 2007 A/S NYT Kvoter kan være nødvendige Ulla Morin, medarbejdervalgt i Novos bestyrelse Foto: Harry Nielsen Læs i dette nummer: - Kvoter er ikke relevante - Stop for griskhed - CO-industri

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Boykotten rammer bredt - Det er ikke sjovt - Ugebrev for Bestyrelser. Nr. 1 - maj 2006. A/S NYT nr.

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Boykotten rammer bredt - Det er ikke sjovt - Ugebrev for Bestyrelser. Nr. 1 - maj 2006. A/S NYT nr. Nr. 1 - maj 2006 A/S NYT Læs i dette nummer: - Boykotten rammer bredt - Det er ikke sjovt - Ugebrev for Bestyrelser Steen Jacobsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem A/S NYT nr. 1-2006 Foto: Heidi Lundsgaard

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

A/S NYT. Lidt dyrere dansk maling. Læs i dette nummer: - Lidt dyrere dansk maling - Kønskvotering. Nr. 1 - juni 2005.

A/S NYT. Lidt dyrere dansk maling. Læs i dette nummer: - Lidt dyrere dansk maling - Kønskvotering. Nr. 1 - juni 2005. Nr. 1 - juni 2005 A/S NYT Lidt dyrere dansk maling Læs i dette nummer: - Lidt dyrere dansk maling - Kønskvotering - Konferencer A/S NYT juni 2005 1 Leder I medierne dukker hele tiden temaer op, der er

Læs mere

Sådan finder du vejen til dit nye job

Sådan finder du vejen til dit nye job Sådan finder du vejen til dit nye job Mange mennesker går på arbejde dag ud og dag ind uden at have hjertet med sig, men fordi at de siger til sig selv at de skal tjene pengene til at betale regningerne

Læs mere

Inspirationskurser for Firmaidrættens ledere. For både nye og erfarne ledere

Inspirationskurser for Firmaidrættens ledere. For både nye og erfarne ledere Inspirationskurser for Firmaidrættens ledere For både nye og erfarne ledere 1 Kære Foreningsleder En vigtig del af at være foreningsleder er, at du har mulighed for at udvikle dine personlige kompetencer

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Løntermometer. Løntermometer. Vedligehold dit lønsystem

Løntermometer. Løntermometer. Vedligehold dit lønsystem Løntermometer Vedligehold dit lønsystem DI og CO-industri har udviklet et Løntermometer til at tage temperaturen på din virksomheds lønsystem, så du løbende kan justere lønsystemet efter virksomhedens

Læs mere

VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE

VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE 2017 VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE Styrk dine kompetencer Hej tillidsvalgte Det er med stor glæde, at vi præsenterer vores nye katalog over vores tilbud på videreuddannelsen for tillidsvalgte. Dette

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Bestyrelseskonference 2016

Bestyrelseskonference 2016 Bestyrelseskonference 2016 INDFLYDELSE. HANDLING. ANSVAR Det sociale ansvar i bestyrelseslokalet På årets konference vil vi helt overordnet sætte fokus på, hvordan man beskæftiger sig med socialt ansvar

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

Fabrikken. En historie fra Tidløse. I Tidløselandet ligger Tidløse by. Den er bygget af bløde materialer fra billedkunst og rummer

Fabrikken. En historie fra Tidløse. I Tidløselandet ligger Tidløse by. Den er bygget af bløde materialer fra billedkunst og rummer Fabrikken En historie fra Tidløse 7 Tidløse-historierne bearbejdes i elevernes logbøger, på intranet og som små forløb med brug af multimedie og video. Ideen har bredt sig, og der er ved at opstå nye byer

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

Fastholdelsesforløb med fokus på kerneopgaven

Fastholdelsesforløb med fokus på kerneopgaven Nyborg marts 2015 Fastholdelsesforløb med fokus på kerneopgaven Erfaringer fra Tidlig Indsats i Københavns Kommune Program Tidlig Indsats samtaler med fokus på fastholdelse Vigtige principper i fastholdelsesarbejdet

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Øvelse: - hjælp jeres kollega Allan K. Kunne han have gjort noget anderledes? ---------- Moderator Allan K sendt bakke

Øvelse: - hjælp jeres kollega Allan K. Kunne han have gjort noget anderledes? ---------- Moderator Allan K sendt bakke Øvelse: - hjælp jeres kollega Allan K. Kunne han have gjort noget anderledes? ---------- Moderator Allan K sendt bakke Hej Mimi At tale om sex er ikke forbudt inde på Tøzer, så det kan jeg ikke gøre så

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen.

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen. Marts april 2014 5. udgave Nu tegner der sig en råskitse til en politisk organisationsmodel for en kommende afdeling. En organisation, der har fokus på at samle organisationens kræfter dér hvor det giver

Læs mere

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne 1 Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Gode råd til nyuddannede socialrådgivere 0 2 Indledning Tillykke med din nyligt færdiggjorte

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00

TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00 TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00 Del: EU-tilvalgsordningen skal gøre det lettere for fagforeninger

Læs mere