Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter"

Transkript

1 Kurser 2009 Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter

2 Velkommen til FTF s kursusprogram for TR, FTR og SIR 2009 Læs rækken af nye og kendte kurser og få inspiration til din udvikling som tillidsvalgt. God fornøjelse med læsningen! FTF

3 GRUNDKURSER FOR TILLIDSFOLK Få fodfæste som nyvalgt TR 4 Forhandling for nyvalgte TR skab resultater! 5 Den vanskelige samtale hvad gør du? 6 bliv set, hørt og forstået! 7 JURA Personalejura kør dine sager lige efter bogen 8 Kend din forvaltningsret brug loven aktivt! 9 Kend din kollektive arbejdsret 10 arbejdsskade og erstatning hvordan fører I en arbejdsskadesag 11 PERSONLIG UDVIKLING Tillid den korte vej til resultater 12 dit indre kompas som tillidsrepræsentant 13 ARBEJDSMILJØ NG Fra stress til trivsel på arbejdspladsen hvordan? 14 vold og trusler sådan håndterer I det på arbejdspladsen 15 SPECIALDESIGNEDE KURSER Hvervning og fastholdelse af medlemmer (netværkskursus) 16 design jeres eget kursus 17 FTF s diplomuddannelse i ledelse 18 Praktiske oplysninger 18 Tilmelding 18 Vi udbyder løbende nye kurser og arrangementer Tjek

4 GRUNDKURSER FOR TILLIDSFOLK Få fodfæste som nyvalgt TR Som ny TR er der rigtig mange ting at forholde sig til. Men her er hjælp at hente, hvis du vil have et overblik over det arbejdsfelt, TR-hvervet foregår i. Hvem er dine samarbejdspartnere, hvilke rettigheder og pligter har du? Kurset hjælper dig til at forme din personlige TR-profil. - Hvordan er din TR-rolle? - Hjælp din kollega samtalemetoder mellem rådgivning og coaching - Få styr på begreber som hovedaftale, fredspligt, det fagretlige system og relevant ansættelsesretlig lovgivning m.v. - Hjælp til selvhjælp i opslagsmateriale - lær at bruge dine faglige og personlige ressourcer i TRarbejde Kursets varighed er tre dage samt en konferencedag. I mellemfasen arbejder du med dine sædvanlige TR-opgaver og bruger de metoder og den viden, du har lært på kursets første del. Der vil være mulighed for at kontakte konsulenterne i den mellemliggende periode. På konferencedagen samler vi op på dine erfaringer, svarer på spørgsmål og udarbejder sammen med dig en handleplan for dit fremtidige arbejde som TR. Nyvalgte tillidsrepræsentanter Undervisere: Konsulenterne Annette Weigelt og Jannick R. Nielsen samt advokat Helle B. Hjorth, FTF Dato: a: marts og 4. maj 2009 b: 30. september-2.oktober og 30. november 2009 Sted: Hornstrup Centret, Vejle Pris: Medlemmer af en FTF-organisation kr Andre kr Tilmeldingsfrist: a: 18. februar 2009 b: 28. august

5 Forhandling for nyvalgte TR skab resultater! Vil du gerne kunne optræde professionelt i en forhandlingssituation, selvom du er temmelig ny i hvervet som TR? Forhandlingskurset giver dig grundlæggende viden om og værktøjer til, hvordan du som TR kan forberede og gennemføre en forhandling, så du opnår de bedst mulige resultater for dine kolleger. - Én forhandling, to vindere - Spilleregler i forhandling - Brug af uformelle kontakter - Kommunikation i forhandlinger - Konkrete cases og praktiske øvelser Undervisere: Konsulenterne Ole Prasz og Dorte Limbjerg, FTF Dato: oktober 2009 Sted: Hotel Frederiksdal, Lyngby Pris: Medlemmer af en FTF-organisation kr Andre kr Tilmeldingsfrist: 7. september 2009 Tillidsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s grundkursus eller deres faglige organisations grunduddannelse og som har lidt erfaring med hvervet. kurser for TR, FTR og SIR

6 GRUNDKURSER FOR TILLIDSFOLK Den vanskelige samtale hvad gør du? Nogle samtaler er sværere end andre og kræver noget særligt af dig. Vil du gerne kunne tage initiativ til, planlægge og styre en vanskelig men nødvendig samtale? Vi giver dig værktøjer til at udvikle en konstruktiv kommunikation på din arbejdsplads også når du selv er part i en konflikt. Kurset er et træningsværksted og vil derfor tage udgangspunkt i de problemstillinger, du selv medbringer. - Assertion og aktiv lytning - Deltagelse i omsorgssamtaler - Konflikthåndtering - samtaler om misbrug og afskedigelse, hvis disse emner er relevante for deltagerne Fællestillids-, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. Undervisere: Konsulenterne Jette Binzer og Anette Olsen Dato: april 2009 Sted: Hornstrup Centret, Vejle Pris: Medlemmer af en FTF-organisation kr Andre kr Tilmeldingsfrist: 27. marts

7 Bliv set, hørt og forstået! Vil du gerne brænde igennem med dit budskab, blive hørt for det du siger og træde frem som TR med gennemslagskraft? Kurset sætter fokus på kommunikation og din personlige gennemslagskraft i forbindelse med taler, oplæg, diskussionsindlæg og møder. Vi arbejder med din personlige gennemslagskraft, dine ressourcer og opdager måske nye ressourcer, du kan bruge til at skabe resultater for dig selv og andre. - Kommunikation hvorfor er det så svært? - Kropssprog klarhed og tydelighed i krop og tale - skærp dine budskaber og levér dem så modtageren forstår - Personlig gennemslagskraft - Træng igennem på mødet Fællestillids-, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter Undervisere: Skuespiller Rikke Bendsen, Teater Spektrum og konsulent Hanne Fink Ferdinand, FTF Dato: november 2009 Sted: Hotel Frederiksdal, Lyngby Pris: Medlemmer af en FTF-organisation kr Andre kr Tilmeldingsfrist: 23. oktober 2009 kurser for TR, FTR og SIR

8 JURA Personalejura kør dine sager lige efter bogen Vil du gerne forebygge ubehagelige fodfejl, som kan skyldes ukendskab til juraen i personalesager? På kurset får du svar på de vigtigste almene spørgsmål inden for funktionærloven og de øvrige beslægtede regelsæt. Det giver dig den nødvendige viden for at kunne agere rigtigt i den enkelte situation. - Arbejdsgiverens ledelsesret hvem bestemmer? - Ansættelse - Under ansættelsen pligter og rettigheder - Afskedigelse og fratrædelse - TR-beskyttelse - Tjenestemænd Ledere og fællestillids-, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. Undervisere: Advokaterne Michael Møllegaard og Jacob Bjerre, FTF Dato: a: 10.juni 2009 b: 8. oktober 2009 Sted: FTF, København Pris: Medlemmer af en FTF-organisation kr Andre kr Tilmeldingsfrist: a: 7. maj 2009 b: 8. september

9 Kend din forvaltningsret brug loven aktivt! Forvaltningsretten får stadig større betydning i forbindelse med det offentliges personaleadministration. På kurset får du viden om de forvaltningsretlige regler, herunder sagsbehandlingsregler, der gælder i forbindelse med ansættelse og afskedigelse m.v. af offentligt ansatte. - Partshøring og begrundelse - Aktindsigt - saglige hensyn ved skønsudøvelse på personaleområdet - Proportionalitetsprincip - Ugyldighed og erstatning m.v. ved forkerte afgørelser på personaleområdet Ledere og tillidsrepræsentanter inden for den offentlige sektor. Underviser: Professor, dr.jur. Karsten Revsbech, Aarhus Universitet Dato: 1. oktober 2009 Sted: FTF, København Pris: Medlemmer af en FTF-organisation kr Andre kr Tilmeldingsfrist: 1. september 2009 kurser for TR, FTR og SIR

10 JURA Kend din kollektive arbejdsret Vil du gerne vide, hvordan konflikter håndteres i det arbejdsretlige system? Kurset giver dig et godt kendskab til de regler, der regulerer overenskomstparternes indbyrdes retsforhold og de aftaler, der indgås på baggrund heraf. Desuden får du kendskab til behandling af tvister inden for overenskomstsystemet, dvs. arbejdsretten og faglig voldgift. - Overenskomstsystemets grundlag - Det arbejdsretlige system - Arbejdsrettens og voldgiftsrettens roller - Kollektive kampskridt - Forligsinstitutionens rolle - Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser Tillids- og fællesrepræsentanter, politisk valgte og ansatte i organisationerne Underviser: Advokat Helle Bang Hjorth, FTF, jurist Christina Dyhr, FTF, samt en repræsentant for forligsinstitutionen. Dato: april 2009 Sted: Hotel Frederiksdal, Lyngby Pris: Medlemmer af en FTF-organisation kr Andre kr Tilmeldingsfrist: 13. marts

11 Arbejdsskade og erstatning hvordan fører I en arbejdsskadesag? Vil du gerne have et overblik og en opdatering inden for arbejdsskadeområdet både i forhold til arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven? På kurset får du en indføring i de generelle regler på de to områder, og du får en opdatering af væsentlige nyheder inden for begge områder, herunder nyere lovregler og praksis ved domstolene. - Hvornår er der tale om en arbejdsskade? - Ydelser efter arbejdsskadesikringsloven - Anmeldelse og sagsbehandling - Kort gennemgang af ansvarsreglerne med hovedvægt på culpareglen og objektivt ansvar - Personskadeerstatning, herunder erstatningsansvarslovens forskellige ydelser Ansatte i organisationerne, fællestillids-, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter samt andre, der har behov for viden om disse speciallovgivninger. Undervisere: Cand.jur Ann-Beth Kirkegaard, FTF og Advokat Helle Bang Hjorth, FTF Dato: 10. november 2009 Sted: FTF, København Pris: Medlemmer af en FTF-organisation kr Andre kr Tilmeldingsfrist: 9. oktober 2009 kurser for TR, FTR og SIR

12 PERSONLIG UDVIKLING Tillid den korte vej til resultater Vil du opnå bedre resultater af dit TR-arbejde? Tillid er platformen til at gøre det, men hvordan opbygger du den? Kurset sætter fokus på, hvad der udvikler, styrker og skaber tillid i dine mange relationer og på, hvordan du med troværdighed og kommunikation i øjenhøjde holder fast i samarbejdet, tilliden og den ærlige dialog. - Tillidsrepræsentanten og de mange relationer. - spilleregler mellem dig og dine interessenter og mellem dem. Hvad kan siges og ikke mindst hvornår? - lad være med at gå efter de billige points på den korte bane sats på tillid og troværdighed på den lange bane. - Få indsigt i dine egne kommunikationsvaner og træn grundprincipper i god kommunikation med fokus på at skabe tillid. Erfarne fællestillids-, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. Underviser: Konsulent Gert Jensen, Connector Dato: 19. maj 2009 Sted: FTF, København Pris: Medlemmer af en FTF-organisation kr Andre kr Tilmeldingsfrist: 17. april

13 Dit indre kompas som tillidsrepræsentant At navigere som tillidsrepræsentant i en kompleks verden kræver, at tillidsrepræsentanten kender sit eget indre kompas og dermed skriver sin egen bog om Mit tillidsrepræsentantskab. Selvledelse er blevet stadig mere centralt for at kunne lykkes som tillidsrepræsentant. Du skal kende dig selv og vide, hvor du står. Kurset sætter fokus på, hvilken rolle du gerne vil have som TR, og hvordan du opnår den. - En personlig dialog om din adfærd som tillidsrepræsentant og klarhed over dine styrker og svagheder med afsæt i din/en personprofil - Klare og brugbare evalueringer fra dine interessenter om din adfærd og udviklingsområder en 360 graders måling - Klarhed over din tillidsrepræsentantrolle via job-biografiske analyser. - indsigt og metoder til at bryde uheldige vaner og træffe bevidste valg om udvikling af din rolle som tillidsrepræsentant. Erfarne fællestillids- og tillidsrepræsentanter Underviser: Konsulent Astrid Perregaard, Connector Dato: april og 15.juni 2009 Sted: Hotel Frederiksdal, Lyngby og FTF, København Pris: Medlemmer af en FTF-organisation kr Andre kr Tilmeldingsfrist: 20. marts 2009 kurser for TR, FTR og SIR

14 ARBEJDSMILJØ Fra stress til trivsel på arbejdspladsen hvordan? Vil du gerne forholde dig kvalificeret og aktivt til forebyggelse og håndtering af stress på arbejdspladsen, og har du brug for viden og konkrete redskaber? På dette kursus får du præsenteret ny viden om, hvordan man individuelt og på arbejdspladsen kan forebygge og håndtere stress. Du vil efter kurset have gode forudsætninger for at vælge mellem de mange forskellige tilbud, der findes, og vurdere hvilke tiltag der vil være relevante på netop din arbejdsplads. - Forebyggelse individuelt og på arbejdspladsen - Forskellige behandlings- og forebyggelsestilgange - Opfølgning på trivselsundersøgelser - Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding med stress - Dilemmaer og etik når vi arbejder med stress Fællestillids-, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter gerne fra samme arbejdsplads. Undervisere: Organisationskonsulent Gitte Daugaard, LUAMA og speciallæge i psykiatri Jytte Dahlstrøm Dato: 7. september 2009 Sted: FTF, København Pris: Medlemmer af en FTF-organisation kr Andre kr Tilmeldingsfrist: 7. august

15 Vold og trusler sådan håndterer I det på arbejdspladsen Vold og trusler om vold kan være invaliderende, og et utrygt arbejdsmiljø kan skabe stress og øget sygefravær. Kurset introducerer dig til kendte måder at identificere, håndtere og forebygge vold på arbejdspladsen, og lægger op til dialog om hvad der passer bedst til netop din arbejdsplads. - Hvad er vold og trusler om vold? - Hvor stort er problemet? - Kan arbejdspladskulturen forstærke risikoen? - Hvordan støtte den ramte? - Hvordan forebygge? - Hvorfor lave en voldspolitik? Fællestillids-, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter samt ledere gerne fra samme arbejdsplads. Underviser: Organisationskonsulent, Laila Jensen Dato: 3. februar 2009 Sted: FTF, København Pris: Medlemmer af en FTF-organisation kr Andre kr Tilmeldingsfrist: 5. januar 2009 kurser for TR, FTR og SIR

16 Hvervning og fastholdelse af medlemmer - skal fagbevægelsen absolut genopfinde sig selv? Netværkskursus - eller hvad skal der til? Deltag i et nyudviklet netværkskursus om hvervning og fastholdelse af medlemmer. Hør eksperternes bud og hvad der virker for andre At hverve og fastholde medlemmer er især et problem i andre dele af fagbevægelsen, men også en fremtidig udfordring for FTF s organisationer. Mange taler om unges individualisering, om mangel på solidaritet - og om hvad fagforeningen kan gøre for det enkelte medlem. Hvordan gør vi fagene attraktive for unge? Og hvordan hverver vi nye medlemmer - og styrker tilhørsforholdet, så medlemmer bliver der? Dette nyudviklede netværkskursus giver dig adgang til en række enkeltvise ekspertkurser. Du vælger selv de relevante. Samtidig skaber vi en ramme for at dele erfaringer, viden og ideer på tværs af organisationerne. Foråret 2009 rummer bidrag om bl.a.: - Hvervekampagner ideer og inspiration fra flere sider - Markedsføring hvad bør vi lære af de private virksomheder? - De unge hvad vil de? Hvad søger de? Hvad vælger de efter? - Fagforeningen i cyberspace hvilke krav stiller de nye medier til os? - Organisationens og TR s rolle i hvervning af nye medlemmer Netværkskurser er et nyt tilbud fra FTF s kursusenhed. Det består af en kursusrække med eksperter og erfarne organisationsfolk, hvor du samtidig får et nyt personligt netværk at trække på. Deltagerne får deres eget elektroniske netværk, hvor du kan sparre videre med de andre. Efter kursusrækken kan deltagerne vælge at fortsætte som et coachet netværk under FTF, hvor I får den ønskede faglige sparring og samtidig hjælp til det praktiske. Nysgerrig? Meld dig som interesseret på skriv Info om netværkskurser i emnefeltet. Du forpligter dig IKKE til at deltage, men vil løbende få mere information om FTF s netværkskurser.

17 Design jeres eget kursus FTF s kursusenhed har mange års erfaring med at specialdesigne kurser til specifikke organisationer, kredse, institutioner eller virksomheders behov. Vi har et stort netværk af kompetente undervisere at trække på og kan få en god pris. Kontakt os, hvis I har brug for at designe et kursus eller arrangement, hvor indholdet og processen er specifikt tilrettelagt med fokus på jeres problemstillinger og jeres målgruppe. Brug vores viden og få selv tid til mere. Ring til en af konsulenterne på telefon eller , eller send en mail til

18 DIPLOMUDDANNELSE Praktiske oplysninger FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisations- og tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse er et tilbud til dig, som gerne vil stå bedre rustet til alle de komplekse udfordringer, du konfronteres med som tillidsvalgt eller ansat i en faglig organisation. Diplomuddannelsen gennemføres i et samarbejde med KLEO/professionshøjskolen i København og er et særligt tilrettelagt tilbud indenfor rammerne af en diplomuddannelse i ledelse. Det er en kompetencegivende uddannelse, som afvikles i 6 moduler med et modul pr. halvår. Næste hold starter i september Du er velkommen til at rekvirere en særlig folder om uddannelsen på eller finde den på vores hjemmeside Kontakt FTF s kursusenhed Du er altid velkommen til at kontakte os. Kontakt kursuskoordinator for praktiske oplysninger, tilmelding, materiale mv.: Kirsten Mortensen: / Mette B. Petersen: / Kontakt konsulent for specialdesign af kurser, rådgivning, kursusindhold mv.: Dorte Limbjerg: / Hanne Fink Ferdinand: / Tilmelding Du tilmelder dig på vores hjemmeside hvor du kan se, om der er plads på kurset, eller om der er venteliste. Her kan du også følge med i nyt udbud af kurser og konferencer samt finde materiale fra afholdte konferencer. Tilmeldingsfrist Frist for tilmelding er en måned før kursusstart. Efter fristen sender vi dig praktiske oplysninger, deltagerliste, program og en faktura. Tilmelding kan også ske efter tilmeldingsfristens udløb, hvis der er flere ledige pladser. Betaling Betaling af kurset skal ske ca. 14 dage før kursusstart (betalingsdato fremgår af fakturaen). Afbud Hvis du melder afbud senere end en måned før et arrangements start, opkræver vi fuldt kursusgebyr. Aflysning Hvis et kursus ikke opnår et tilstrækkeligt antal tilmeldinger, bliver det aflyst. Vi tager forbehold for ændringer i kursusprogrammet.

19 Har du hørt det? Nå ikke... Bliv opdateret via FTFs hjemmeside LEDERKURSER 2009 KURSER 2009 Kursusprogram for politisk valgte og ansatte KURSER 2009 Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter Kursusprogram for ledere Kursusprogram for politisk valgte og ansatte i organisationerne Kursusprogram for TR, FTR og SiR Kursusprogrammer På kan du downloade de tre kursusprogrammer for 2009 og beskrivelser af det enkelte kursus. Hvis du ønsker et eller flere kursusprogrammer tilsendt, kontakt os venligst. På hjemmesiden finder du også løbende flere nye kursustilbud, og du kan tilmelde dig vores mailservice. Særligt for ledere På finder du nyheder, baggrund og analyse, for FTF-lederen. FTF repræsenterer cirka ledere. Særligt for TR På finder du nyheder specielt målrettet tillidsrepræsentanter og andre fagligt intereresserede. Nyheder På kan du tilmelde dig de forskellige postlister, så du automatisk får tilsendt en mail, når der er nyheder. kurser for TR, FTR og SIR Ledelses- kurser

20 99,7 % af vores e-post åbner vi aldrig! - det er nemlig SPAM! FTF s IT-center har stribevis af gode, professionelle IT-tilbud eksklusivt for FTF s medlemsorganisationer: Spitzenklasse spamfiltre Op til 30 pct. rabat på Microsoft Office-produkter Topklasse hjemmesidesystem Typo 3 med support Digitalt system til medlemsdialog og netværk Værktøj til medlemsundersøgelser og analyser Læs meget mere på - eller ring til Ole Stilund på tlf eller mail Næsten 90 forskellige fagforeninger og forbund har sluttet sig sammen i FTF for at få indflydelse på fremtidens arbejdsliv, velfærdssamfund, EU og meget andet. FTF Hovedorganisation for offentligt og privat ansatte Niels Hemmingsens Gade 12 - Postboks København K Tlf: Fax:

LEDERKURSER 2010 FORÅR

LEDERKURSER 2010 FORÅR LEDERKURSER 2010 FORÅR Kære leder Vi er glade for at kunne præsentere dig for en ny række af kurser, som hver for sig vil kunne styrke dig i dit lederjob. På et politisk organisatorisk plan, på et personligt

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

KURSER SÆSON 2015 KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER TILMELDINGSFRIST 11. NOVEMBER 2014

KURSER SÆSON 2015 KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER TILMELDINGSFRIST 11. NOVEMBER 2014 KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER SÆSON 2015 TILMELDINGSFRIST 11. NOVEMBER 2014 TILLIDS REPRÆSENTANT SÆSON 2015 UDDANNELSE Formål Akademikernes tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis

Læs mere

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilbage til indholdsfortegnelsen Tilbage til indholdsfortegnelsen KURSUSKATALOG 16 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk Oktober 15 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling

Læs mere

kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2014 Tilmeldingsfrist 8. januar 2014

kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2014 Tilmeldingsfrist 8. januar 2014 kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2014 Tilmeldingsfrist 8. januar 2014 tillids repræsentant sæson 2014 uddannelse Formål Akademikernes tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014 KURSUSKATALOG 15 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk Oktober 14 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013 KURSUSKATALOG 2014 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk August 2013 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2013 Tilmelding 9. januar 2013

kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2013 Tilmelding 9. januar 2013 kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2013 Tilmelding 9. januar 2013 tillids repræsentant sæson 2013 uddannelse Formål AC s tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis en basisuddannelse

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk TR-uddannelsen i Dansk Socialrådgiverforening 2013 1. udgave, januar 2013 1 Overblik over TR-uddannelsen Dansk

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2014 KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER TILMELDINGSFRIST 9. MAJ 2014

KURSER EFTERÅR 2014 KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER TILMELDINGSFRIST 9. MAJ 2014 KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER EFTERÅR 2014 TILMELDINGSFRIST 9. MAJ 2014 TILLIDS REPRÆSENTANT EFTERÅR 2014 UDDANNELSE Formål Akademikernes tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger... 3

Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger... 3 oa sfortegnelse: Praktiske oplysninger... 3 Kurser for tillidsrepræsentanter og suppleanter... 5 Grundkursus 1. forløb... 5 Grundkursus for TR-suppleanter... 9 Grundkursus for privatansat TR... 11 Introaften

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER EFTERÅR 2015

KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER EFTERÅR 2015 KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER EFTERÅR 2015 TILMELDINGSFRIST 12. MAJ 2015 TILLIDS REPRÆSENTANT EFTERÅR 2015 UDDANNELSE Formål Akademikernes tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44 indholdsfortegnelse Interne virksomhedsforløb Virksomhedskurser 3 Ledernes VærdiSpil 4 HR-support nyt 5 Lederrollen ledelse af medarbejdere Fra kollega til leder 7 Kommende leder er ledelse noget for mig?

Læs mere

Tillidsrepræsentantuddannelsen, TRU Kursusbeskrivelser

Tillidsrepræsentantuddannelsen, TRU Kursusbeskrivelser Tillidsrepræsentantuddannelsen, TRU Kursusbeskrivelser 2 Kursusbeskrivelser 2013 Kursusbeskrivelser 2013 3 Indhold Kursusbeskrivelser... 1 Brænd igennem... 4 Forhandling... 5 Forhandling - overbygning...

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti

Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti KURSUSKATALOG 2011 1 Velkommen til Konservative Kurser 2011 Al planlægning og aktivitet både centralt og i de enkelte kampagneteams tager udgangspunkt i,

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Arbejdsmiljøkurser 2014 PROGRAM 2014 I 2010 blev den obligatoriske uddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøgrupper gjort kortere. Idéen bag den kortere uddannelse

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk

Læs mere

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog Kursuskatalog 2 Naturligvis 2013 Forord Naturligvis 2013 indeholder som sædvanlig en bred vifte af FIU-kurser, der alle har mangfoldighed og

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere