Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter"

Transkript

1 Kurser 2009 Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter

2 Velkommen til FTF s kursusprogram for TR, FTR og SIR 2009 Læs rækken af nye og kendte kurser og få inspiration til din udvikling som tillidsvalgt. God fornøjelse med læsningen! FTF

3 GRUNDKURSER FOR TILLIDSFOLK Få fodfæste som nyvalgt TR 4 Forhandling for nyvalgte TR skab resultater! 5 Den vanskelige samtale hvad gør du? 6 bliv set, hørt og forstået! 7 JURA Personalejura kør dine sager lige efter bogen 8 Kend din forvaltningsret brug loven aktivt! 9 Kend din kollektive arbejdsret 10 arbejdsskade og erstatning hvordan fører I en arbejdsskadesag 11 PERSONLIG UDVIKLING Tillid den korte vej til resultater 12 dit indre kompas som tillidsrepræsentant 13 ARBEJDSMILJØ NG Fra stress til trivsel på arbejdspladsen hvordan? 14 vold og trusler sådan håndterer I det på arbejdspladsen 15 SPECIALDESIGNEDE KURSER Hvervning og fastholdelse af medlemmer (netværkskursus) 16 design jeres eget kursus 17 FTF s diplomuddannelse i ledelse 18 Praktiske oplysninger 18 Tilmelding 18 Vi udbyder løbende nye kurser og arrangementer Tjek

4 GRUNDKURSER FOR TILLIDSFOLK Få fodfæste som nyvalgt TR Som ny TR er der rigtig mange ting at forholde sig til. Men her er hjælp at hente, hvis du vil have et overblik over det arbejdsfelt, TR-hvervet foregår i. Hvem er dine samarbejdspartnere, hvilke rettigheder og pligter har du? Kurset hjælper dig til at forme din personlige TR-profil. - Hvordan er din TR-rolle? - Hjælp din kollega samtalemetoder mellem rådgivning og coaching - Få styr på begreber som hovedaftale, fredspligt, det fagretlige system og relevant ansættelsesretlig lovgivning m.v. - Hjælp til selvhjælp i opslagsmateriale - lær at bruge dine faglige og personlige ressourcer i TRarbejde Kursets varighed er tre dage samt en konferencedag. I mellemfasen arbejder du med dine sædvanlige TR-opgaver og bruger de metoder og den viden, du har lært på kursets første del. Der vil være mulighed for at kontakte konsulenterne i den mellemliggende periode. På konferencedagen samler vi op på dine erfaringer, svarer på spørgsmål og udarbejder sammen med dig en handleplan for dit fremtidige arbejde som TR. Nyvalgte tillidsrepræsentanter Undervisere: Konsulenterne Annette Weigelt og Jannick R. Nielsen samt advokat Helle B. Hjorth, FTF Dato: a: marts og 4. maj 2009 b: 30. september-2.oktober og 30. november 2009 Sted: Hornstrup Centret, Vejle Pris: Medlemmer af en FTF-organisation kr Andre kr Tilmeldingsfrist: a: 18. februar 2009 b: 28. august

5 Forhandling for nyvalgte TR skab resultater! Vil du gerne kunne optræde professionelt i en forhandlingssituation, selvom du er temmelig ny i hvervet som TR? Forhandlingskurset giver dig grundlæggende viden om og værktøjer til, hvordan du som TR kan forberede og gennemføre en forhandling, så du opnår de bedst mulige resultater for dine kolleger. - Én forhandling, to vindere - Spilleregler i forhandling - Brug af uformelle kontakter - Kommunikation i forhandlinger - Konkrete cases og praktiske øvelser Undervisere: Konsulenterne Ole Prasz og Dorte Limbjerg, FTF Dato: oktober 2009 Sted: Hotel Frederiksdal, Lyngby Pris: Medlemmer af en FTF-organisation kr Andre kr Tilmeldingsfrist: 7. september 2009 Tillidsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s grundkursus eller deres faglige organisations grunduddannelse og som har lidt erfaring med hvervet. kurser for TR, FTR og SIR

6 GRUNDKURSER FOR TILLIDSFOLK Den vanskelige samtale hvad gør du? Nogle samtaler er sværere end andre og kræver noget særligt af dig. Vil du gerne kunne tage initiativ til, planlægge og styre en vanskelig men nødvendig samtale? Vi giver dig værktøjer til at udvikle en konstruktiv kommunikation på din arbejdsplads også når du selv er part i en konflikt. Kurset er et træningsværksted og vil derfor tage udgangspunkt i de problemstillinger, du selv medbringer. - Assertion og aktiv lytning - Deltagelse i omsorgssamtaler - Konflikthåndtering - samtaler om misbrug og afskedigelse, hvis disse emner er relevante for deltagerne Fællestillids-, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. Undervisere: Konsulenterne Jette Binzer og Anette Olsen Dato: april 2009 Sted: Hornstrup Centret, Vejle Pris: Medlemmer af en FTF-organisation kr Andre kr Tilmeldingsfrist: 27. marts

7 Bliv set, hørt og forstået! Vil du gerne brænde igennem med dit budskab, blive hørt for det du siger og træde frem som TR med gennemslagskraft? Kurset sætter fokus på kommunikation og din personlige gennemslagskraft i forbindelse med taler, oplæg, diskussionsindlæg og møder. Vi arbejder med din personlige gennemslagskraft, dine ressourcer og opdager måske nye ressourcer, du kan bruge til at skabe resultater for dig selv og andre. - Kommunikation hvorfor er det så svært? - Kropssprog klarhed og tydelighed i krop og tale - skærp dine budskaber og levér dem så modtageren forstår - Personlig gennemslagskraft - Træng igennem på mødet Fællestillids-, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter Undervisere: Skuespiller Rikke Bendsen, Teater Spektrum og konsulent Hanne Fink Ferdinand, FTF Dato: november 2009 Sted: Hotel Frederiksdal, Lyngby Pris: Medlemmer af en FTF-organisation kr Andre kr Tilmeldingsfrist: 23. oktober 2009 kurser for TR, FTR og SIR

8 JURA Personalejura kør dine sager lige efter bogen Vil du gerne forebygge ubehagelige fodfejl, som kan skyldes ukendskab til juraen i personalesager? På kurset får du svar på de vigtigste almene spørgsmål inden for funktionærloven og de øvrige beslægtede regelsæt. Det giver dig den nødvendige viden for at kunne agere rigtigt i den enkelte situation. - Arbejdsgiverens ledelsesret hvem bestemmer? - Ansættelse - Under ansættelsen pligter og rettigheder - Afskedigelse og fratrædelse - TR-beskyttelse - Tjenestemænd Ledere og fællestillids-, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. Undervisere: Advokaterne Michael Møllegaard og Jacob Bjerre, FTF Dato: a: 10.juni 2009 b: 8. oktober 2009 Sted: FTF, København Pris: Medlemmer af en FTF-organisation kr Andre kr Tilmeldingsfrist: a: 7. maj 2009 b: 8. september

9 Kend din forvaltningsret brug loven aktivt! Forvaltningsretten får stadig større betydning i forbindelse med det offentliges personaleadministration. På kurset får du viden om de forvaltningsretlige regler, herunder sagsbehandlingsregler, der gælder i forbindelse med ansættelse og afskedigelse m.v. af offentligt ansatte. - Partshøring og begrundelse - Aktindsigt - saglige hensyn ved skønsudøvelse på personaleområdet - Proportionalitetsprincip - Ugyldighed og erstatning m.v. ved forkerte afgørelser på personaleområdet Ledere og tillidsrepræsentanter inden for den offentlige sektor. Underviser: Professor, dr.jur. Karsten Revsbech, Aarhus Universitet Dato: 1. oktober 2009 Sted: FTF, København Pris: Medlemmer af en FTF-organisation kr Andre kr Tilmeldingsfrist: 1. september 2009 kurser for TR, FTR og SIR

10 JURA Kend din kollektive arbejdsret Vil du gerne vide, hvordan konflikter håndteres i det arbejdsretlige system? Kurset giver dig et godt kendskab til de regler, der regulerer overenskomstparternes indbyrdes retsforhold og de aftaler, der indgås på baggrund heraf. Desuden får du kendskab til behandling af tvister inden for overenskomstsystemet, dvs. arbejdsretten og faglig voldgift. - Overenskomstsystemets grundlag - Det arbejdsretlige system - Arbejdsrettens og voldgiftsrettens roller - Kollektive kampskridt - Forligsinstitutionens rolle - Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser Tillids- og fællesrepræsentanter, politisk valgte og ansatte i organisationerne Underviser: Advokat Helle Bang Hjorth, FTF, jurist Christina Dyhr, FTF, samt en repræsentant for forligsinstitutionen. Dato: april 2009 Sted: Hotel Frederiksdal, Lyngby Pris: Medlemmer af en FTF-organisation kr Andre kr Tilmeldingsfrist: 13. marts

11 Arbejdsskade og erstatning hvordan fører I en arbejdsskadesag? Vil du gerne have et overblik og en opdatering inden for arbejdsskadeområdet både i forhold til arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven? På kurset får du en indføring i de generelle regler på de to områder, og du får en opdatering af væsentlige nyheder inden for begge områder, herunder nyere lovregler og praksis ved domstolene. - Hvornår er der tale om en arbejdsskade? - Ydelser efter arbejdsskadesikringsloven - Anmeldelse og sagsbehandling - Kort gennemgang af ansvarsreglerne med hovedvægt på culpareglen og objektivt ansvar - Personskadeerstatning, herunder erstatningsansvarslovens forskellige ydelser Ansatte i organisationerne, fællestillids-, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter samt andre, der har behov for viden om disse speciallovgivninger. Undervisere: Cand.jur Ann-Beth Kirkegaard, FTF og Advokat Helle Bang Hjorth, FTF Dato: 10. november 2009 Sted: FTF, København Pris: Medlemmer af en FTF-organisation kr Andre kr Tilmeldingsfrist: 9. oktober 2009 kurser for TR, FTR og SIR

12 PERSONLIG UDVIKLING Tillid den korte vej til resultater Vil du opnå bedre resultater af dit TR-arbejde? Tillid er platformen til at gøre det, men hvordan opbygger du den? Kurset sætter fokus på, hvad der udvikler, styrker og skaber tillid i dine mange relationer og på, hvordan du med troværdighed og kommunikation i øjenhøjde holder fast i samarbejdet, tilliden og den ærlige dialog. - Tillidsrepræsentanten og de mange relationer. - spilleregler mellem dig og dine interessenter og mellem dem. Hvad kan siges og ikke mindst hvornår? - lad være med at gå efter de billige points på den korte bane sats på tillid og troværdighed på den lange bane. - Få indsigt i dine egne kommunikationsvaner og træn grundprincipper i god kommunikation med fokus på at skabe tillid. Erfarne fællestillids-, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. Underviser: Konsulent Gert Jensen, Connector Dato: 19. maj 2009 Sted: FTF, København Pris: Medlemmer af en FTF-organisation kr Andre kr Tilmeldingsfrist: 17. april

13 Dit indre kompas som tillidsrepræsentant At navigere som tillidsrepræsentant i en kompleks verden kræver, at tillidsrepræsentanten kender sit eget indre kompas og dermed skriver sin egen bog om Mit tillidsrepræsentantskab. Selvledelse er blevet stadig mere centralt for at kunne lykkes som tillidsrepræsentant. Du skal kende dig selv og vide, hvor du står. Kurset sætter fokus på, hvilken rolle du gerne vil have som TR, og hvordan du opnår den. - En personlig dialog om din adfærd som tillidsrepræsentant og klarhed over dine styrker og svagheder med afsæt i din/en personprofil - Klare og brugbare evalueringer fra dine interessenter om din adfærd og udviklingsområder en 360 graders måling - Klarhed over din tillidsrepræsentantrolle via job-biografiske analyser. - indsigt og metoder til at bryde uheldige vaner og træffe bevidste valg om udvikling af din rolle som tillidsrepræsentant. Erfarne fællestillids- og tillidsrepræsentanter Underviser: Konsulent Astrid Perregaard, Connector Dato: april og 15.juni 2009 Sted: Hotel Frederiksdal, Lyngby og FTF, København Pris: Medlemmer af en FTF-organisation kr Andre kr Tilmeldingsfrist: 20. marts 2009 kurser for TR, FTR og SIR

14 ARBEJDSMILJØ Fra stress til trivsel på arbejdspladsen hvordan? Vil du gerne forholde dig kvalificeret og aktivt til forebyggelse og håndtering af stress på arbejdspladsen, og har du brug for viden og konkrete redskaber? På dette kursus får du præsenteret ny viden om, hvordan man individuelt og på arbejdspladsen kan forebygge og håndtere stress. Du vil efter kurset have gode forudsætninger for at vælge mellem de mange forskellige tilbud, der findes, og vurdere hvilke tiltag der vil være relevante på netop din arbejdsplads. - Forebyggelse individuelt og på arbejdspladsen - Forskellige behandlings- og forebyggelsestilgange - Opfølgning på trivselsundersøgelser - Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding med stress - Dilemmaer og etik når vi arbejder med stress Fællestillids-, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter gerne fra samme arbejdsplads. Undervisere: Organisationskonsulent Gitte Daugaard, LUAMA og speciallæge i psykiatri Jytte Dahlstrøm Dato: 7. september 2009 Sted: FTF, København Pris: Medlemmer af en FTF-organisation kr Andre kr Tilmeldingsfrist: 7. august

15 Vold og trusler sådan håndterer I det på arbejdspladsen Vold og trusler om vold kan være invaliderende, og et utrygt arbejdsmiljø kan skabe stress og øget sygefravær. Kurset introducerer dig til kendte måder at identificere, håndtere og forebygge vold på arbejdspladsen, og lægger op til dialog om hvad der passer bedst til netop din arbejdsplads. - Hvad er vold og trusler om vold? - Hvor stort er problemet? - Kan arbejdspladskulturen forstærke risikoen? - Hvordan støtte den ramte? - Hvordan forebygge? - Hvorfor lave en voldspolitik? Fællestillids-, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter samt ledere gerne fra samme arbejdsplads. Underviser: Organisationskonsulent, Laila Jensen Dato: 3. februar 2009 Sted: FTF, København Pris: Medlemmer af en FTF-organisation kr Andre kr Tilmeldingsfrist: 5. januar 2009 kurser for TR, FTR og SIR

16 Hvervning og fastholdelse af medlemmer - skal fagbevægelsen absolut genopfinde sig selv? Netværkskursus - eller hvad skal der til? Deltag i et nyudviklet netværkskursus om hvervning og fastholdelse af medlemmer. Hør eksperternes bud og hvad der virker for andre At hverve og fastholde medlemmer er især et problem i andre dele af fagbevægelsen, men også en fremtidig udfordring for FTF s organisationer. Mange taler om unges individualisering, om mangel på solidaritet - og om hvad fagforeningen kan gøre for det enkelte medlem. Hvordan gør vi fagene attraktive for unge? Og hvordan hverver vi nye medlemmer - og styrker tilhørsforholdet, så medlemmer bliver der? Dette nyudviklede netværkskursus giver dig adgang til en række enkeltvise ekspertkurser. Du vælger selv de relevante. Samtidig skaber vi en ramme for at dele erfaringer, viden og ideer på tværs af organisationerne. Foråret 2009 rummer bidrag om bl.a.: - Hvervekampagner ideer og inspiration fra flere sider - Markedsføring hvad bør vi lære af de private virksomheder? - De unge hvad vil de? Hvad søger de? Hvad vælger de efter? - Fagforeningen i cyberspace hvilke krav stiller de nye medier til os? - Organisationens og TR s rolle i hvervning af nye medlemmer Netværkskurser er et nyt tilbud fra FTF s kursusenhed. Det består af en kursusrække med eksperter og erfarne organisationsfolk, hvor du samtidig får et nyt personligt netværk at trække på. Deltagerne får deres eget elektroniske netværk, hvor du kan sparre videre med de andre. Efter kursusrækken kan deltagerne vælge at fortsætte som et coachet netværk under FTF, hvor I får den ønskede faglige sparring og samtidig hjælp til det praktiske. Nysgerrig? Meld dig som interesseret på skriv Info om netværkskurser i emnefeltet. Du forpligter dig IKKE til at deltage, men vil løbende få mere information om FTF s netværkskurser.

17 Design jeres eget kursus FTF s kursusenhed har mange års erfaring med at specialdesigne kurser til specifikke organisationer, kredse, institutioner eller virksomheders behov. Vi har et stort netværk af kompetente undervisere at trække på og kan få en god pris. Kontakt os, hvis I har brug for at designe et kursus eller arrangement, hvor indholdet og processen er specifikt tilrettelagt med fokus på jeres problemstillinger og jeres målgruppe. Brug vores viden og få selv tid til mere. Ring til en af konsulenterne på telefon eller , eller send en mail til

18 DIPLOMUDDANNELSE Praktiske oplysninger FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisations- og tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse er et tilbud til dig, som gerne vil stå bedre rustet til alle de komplekse udfordringer, du konfronteres med som tillidsvalgt eller ansat i en faglig organisation. Diplomuddannelsen gennemføres i et samarbejde med KLEO/professionshøjskolen i København og er et særligt tilrettelagt tilbud indenfor rammerne af en diplomuddannelse i ledelse. Det er en kompetencegivende uddannelse, som afvikles i 6 moduler med et modul pr. halvår. Næste hold starter i september Du er velkommen til at rekvirere en særlig folder om uddannelsen på eller finde den på vores hjemmeside Kontakt FTF s kursusenhed Du er altid velkommen til at kontakte os. Kontakt kursuskoordinator for praktiske oplysninger, tilmelding, materiale mv.: Kirsten Mortensen: / Mette B. Petersen: / Kontakt konsulent for specialdesign af kurser, rådgivning, kursusindhold mv.: Dorte Limbjerg: / Hanne Fink Ferdinand: / Tilmelding Du tilmelder dig på vores hjemmeside hvor du kan se, om der er plads på kurset, eller om der er venteliste. Her kan du også følge med i nyt udbud af kurser og konferencer samt finde materiale fra afholdte konferencer. Tilmeldingsfrist Frist for tilmelding er en måned før kursusstart. Efter fristen sender vi dig praktiske oplysninger, deltagerliste, program og en faktura. Tilmelding kan også ske efter tilmeldingsfristens udløb, hvis der er flere ledige pladser. Betaling Betaling af kurset skal ske ca. 14 dage før kursusstart (betalingsdato fremgår af fakturaen). Afbud Hvis du melder afbud senere end en måned før et arrangements start, opkræver vi fuldt kursusgebyr. Aflysning Hvis et kursus ikke opnår et tilstrækkeligt antal tilmeldinger, bliver det aflyst. Vi tager forbehold for ændringer i kursusprogrammet.

19 Har du hørt det? Nå ikke... Bliv opdateret via FTFs hjemmeside LEDERKURSER 2009 KURSER 2009 Kursusprogram for politisk valgte og ansatte KURSER 2009 Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter Kursusprogram for ledere Kursusprogram for politisk valgte og ansatte i organisationerne Kursusprogram for TR, FTR og SiR Kursusprogrammer På kan du downloade de tre kursusprogrammer for 2009 og beskrivelser af det enkelte kursus. Hvis du ønsker et eller flere kursusprogrammer tilsendt, kontakt os venligst. På hjemmesiden finder du også løbende flere nye kursustilbud, og du kan tilmelde dig vores mailservice. Særligt for ledere På finder du nyheder, baggrund og analyse, for FTF-lederen. FTF repræsenterer cirka ledere. Særligt for TR På finder du nyheder specielt målrettet tillidsrepræsentanter og andre fagligt intereresserede. Nyheder På kan du tilmelde dig de forskellige postlister, så du automatisk får tilsendt en mail, når der er nyheder. kurser for TR, FTR og SIR Ledelses- kurser

20 99,7 % af vores e-post åbner vi aldrig! - det er nemlig SPAM! FTF s IT-center har stribevis af gode, professionelle IT-tilbud eksklusivt for FTF s medlemsorganisationer: Spitzenklasse spamfiltre Op til 30 pct. rabat på Microsoft Office-produkter Topklasse hjemmesidesystem Typo 3 med support Digitalt system til medlemsdialog og netværk Værktøj til medlemsundersøgelser og analyser Læs meget mere på - eller ring til Ole Stilund på tlf eller mail Næsten 90 forskellige fagforeninger og forbund har sluttet sig sammen i FTF for at få indflydelse på fremtidens arbejdsliv, velfærdssamfund, EU og meget andet. FTF Hovedorganisation for offentligt og privat ansatte Niels Hemmingsens Gade 12 - Postboks København K Tlf: Fax:

FORÅR Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter

FORÅR Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter KURSER 2010 FORÅR Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter Kære tillidsvalgte Vi er glade for at kunne præsentere en ny række af kurser, som hver

Læs mere

LEDERKURSER 2010 FORÅR

LEDERKURSER 2010 FORÅR LEDERKURSER 2010 FORÅR Kære leder Vi er glade for at kunne præsentere dig for en ny række af kurser, som hver for sig vil kunne styrke dig i dit lederjob. På et politisk organisatorisk plan, på et personligt

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

FORÅR Kursusprogram for politisk valgte og ansatte

FORÅR Kursusprogram for politisk valgte og ansatte KURSER 2010 FORÅR Kursusprogram for politisk valgte og ansatte Kære politikere og ansatte i FTF s organisationer Vi er glade for at kunne præsentere en ny række af kurser, som hver for sig vil kunne styrke

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Danske Fysioterapeuters Uddannelse for TR og AMIR

Danske Fysioterapeuters Uddannelse for TR og AMIR 2016 Danske Fysioterapeuters Uddannelse for TR og AMIR 2 Uddannelse for TR og AMIR 2016 Oversigt over opbygningen af TR og AMiR-uddannelsen (tallene henviser til afsnittene i denne folder) 1. Kurser for

Læs mere

Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter

Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter 1 Kære (fælles-)tillids- og arbejdsmiljørepræsentant Som tillidsvalgt udgør du sammen med andre tillidsvalgte en vigtig og

Læs mere

VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE

VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE 2017 VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE Styrk dine kompetencer Hej tillidsvalgte Det er med stor glæde, at vi præsenterer vores nye katalog over vores tilbud på videreuddannelsen for tillidsvalgte. Dette

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Kursustilbud Efterår Sygefravær & Trivsel

Kursustilbud Efterår Sygefravær & Trivsel Kursustilbud Efterår 2014 Sygefravær & Trivsel Sproget, som skabes af fælles kultur og trivsel Målgruppe: Formål: Indhold: Undervisere Afdelings-, funktionsledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Socialpædagogernes service til tillidsrepræsentanter

Socialpædagogernes service til tillidsrepræsentanter Socialpædagogernes service til tillidsrepræsentanter Socialpædagogernes hovedbestyrelse har vedtaget fem såkaldte servicedeklarationer for TR-området. Servicedeklarationerne beskriver de ydelser, du som

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Personalejura i det offentlige - kend dine rettigheder og pligter som offentlig leder

Personalejura i det offentlige - kend dine rettigheder og pligter som offentlig leder Personalejura i det offentlige - kend dine rettigheder og pligter som offentlig leder 3.- 4. juni 2008 teknologisk institut taastrup 30. september - 1. oktober 2008 teknologisk institut århus Bliv opdateret

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING FOR TILLIDS - REPRÆSENTANTER

KOMPETENCE- UDVIKLING FOR TILLIDS - REPRÆSENTANTER KOMPETENCE- UDVIKLING FOR TILLIDS - REPRÆSENTANTER NÅR DU ER NYVALGT OG SKAL INTRODUCERES TIL TR-OPGAVERNE INTRODUKTION AF NYVALGTE TILLIDSREPRÆSENTANTER 3 ål Du får indsigt i din rolle, dit ansvar og

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Personalejura i det offentlige - kend dine rettigheder og pligter som offentlig leder

Personalejura i det offentlige - kend dine rettigheder og pligter som offentlig leder Personalejura i det offentlige - kend dine rettigheder og pligter som offentlig leder 29. og 30. april 2009 Teknologisk Institut Taastrup 14. og 15. september 2009 Teknologisk Institut Århus Bliv opdateret

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Kursusplan 2015 1. halvår

Kursusplan 2015 1. halvår Forord Denne kursusplan beskriver Danmarks Lærerforenings uddannelses og kursustilbud til foreningens medlemmer og organisationsvalgte i 1. halvår 2015. Kursusplanen udsendes kun elektronisk til kredsene.

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

TM Generel forvaltningsret, juridisk metode og offentligretlige retssager

TM Generel forvaltningsret, juridisk metode og offentligretlige retssager TM 13009 Generel forvaltningsret, juridisk metode og offentligretlige retssager Miljøjuridisk grunduddannelse Modul I Formål: EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2018 med at sætte fokus på jura i den kommunale

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE BOUNCE 2017 fælles om robuste forandringer arbejdsmiljøkøbenhavn Indhold BOUNCE 2017 fælles om robuste forandringer 3 Arbejdsmiljøkampagnens

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

EFTERÅR Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter

EFTERÅR Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter Kurser 2010 EFTERÅR Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter Kære tillidsvalgte Har du brug for at opdatere din viden og udvikle dine færdigheder

Læs mere

Traditionelt har den tillidsvalgtes rolle været at sikre kollegerne bedst mulige løn- og arbejdsvilkår og indflydelse på arbejdspladsens udvikling.

Traditionelt har den tillidsvalgtes rolle været at sikre kollegerne bedst mulige løn- og arbejdsvilkår og indflydelse på arbejdspladsens udvikling. Ergoterapeutforeningen MED-skaber i strategiske processer Ny forståelse af opgaver og platform som tillidsvalgt Kurset er på to dage og er for FTR, AMiR og TR på 1.og 2. niveau i MED/SU-systemet. På kurset

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Grundlæggende HR-uddannelse

Grundlæggende HR-uddannelse Grundlæggende HR-uddannelse Grundlæggende HR-uddannelse Er du ansat i en stilling som f.eks. personaleassistent i en mindre eller mellemstor virksomhed, hvor du har HR-funktioner, men har behov for at

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Tag med på grunduddannelsen, bliv stress og trivselsvejleder - Få et bedre psykisk arbejdsmiljø med en stress- og trivselsvejleder.

Tag med på grunduddannelsen, bliv stress og trivselsvejleder - Få et bedre psykisk arbejdsmiljø med en stress- og trivselsvejleder. Bliv stress- og trivselsvejleder - Lær at navigere i det psykiske arbejdsmiljø Uddannelsen har tidligere været afholdt som en lukket uddannelse direkte til den enkelte virksomhed/organisation. Efter flere

Læs mere

ORGANISATORISKE KURSUS- OG UDDANNELSESTILBUD

ORGANISATORISKE KURSUS- OG UDDANNELSESTILBUD ORGANISATORISKE KURSUS- OG UDDANNELSESTILBUD - TIL DIG DER ER TILLIDSREPRÆSENTANT, FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANT ELLER ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT I DANSK SYGEPLEJERÅD 2011 Velkommen til DSR s oversigt over organisatoriske

Læs mere

Velkommen på holdet!

Velkommen på holdet! F O A f a g o g a r b e j d e Velkommen på holdet! - En pjece til dig, der skal starte på FOAs grunduddannelse for tillidsrepræsentanter Læs om: At være tillidsrepræsentant TR-løftet Dine typiske opgaver

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Konflikthåndtering og samarbejde 2015

Konflikthåndtering og samarbejde 2015 Ergoterapeutforeningen Konflikthåndtering og samarbejde 2015 Konflikter hører med til livet og er en del af hverdagen. TR og møder dilemmaer og konfliktfyldte situationer på arbejdspladsen. Tag på kursus

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Grundlæggende HR-uddannelse

Grundlæggende HR-uddannelse Grundlæggende HR-uddannelse Grundlæggende HR-uddannelse Har du som leder ansvar for tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling af medarbejdere, men måske mangler en HR-afdeling i virksomheden, der

Læs mere

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling 2017-2019 (for tillidsvalgte - TR og FTR - i Kreds Nordjylland) Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland Sofiendalsvej 3 9200 Aalborg SV Tlf. 4695 4850

Læs mere

STRATEGISK SUNDHEDSLEDELSE

STRATEGISK SUNDHEDSLEDELSE 2-dages kursus du kan vælge mellem: 9. og 10. september 2014 i Odense 7. og 8. oktober 2014 i København 4. og 5. november 2014 i Aarhus Som deltager på kurset, modtager du også Charlotte Hjerls bog 'Førstehjælp

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR

OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR INTRODUKTIONSFORLØB FOR NYE TILLIDSREPRÆSENTANTER SIDE: 2 Velkomstpakke til nyvalgt TR TRUS for nyvalgte Kom godt i gang (introdag) Opfølgning på TRUS for nyvalgte

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

Den professionelle receptionist og frontmedarbejder

Den professionelle receptionist og frontmedarbejder To kompetenceopbyggende dage til: Den professionelle receptionist og frontmedarbejder Disse kompetencer bør du satse på at styrke fremadrettet Styrk din position internt og øg din status Selvsikker og

Læs mere

Grundlæggende HR-uddannelse

Grundlæggende HR-uddannelse Grundlæggende HR-uddannelse Grundlæggende HR-uddannelse Er du ansat i en stilling som f.eks. personaleassistent i en mindre eller mellemstor virksomhed, hvor du har HR-funktioner, men har behov for at

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der i sammenhæng

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 26.+27.+28. april 2016 Intensivt certificering-kursus Max. 10 deltagere Motivation Factor Job & Education er for dig, der Målgruppe Arbejder med ledige,

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Mannaz HR-uddannelse

Mannaz HR-uddannelse Mannaz HR-uddannelse Sæt fokus på dig og din HR-rolle På denne HR-uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor du bliver stillet over for konkrete HRudfordringer og kommer tæt på alle aspekter af

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 1 Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 2016 2020 Indledning Arbejdsmiljøstrategien for FOA Social- og Sundhedsafdelingen er udarbejdet med afsæt i FOA s politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med din leder etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt dig som TR. Det er i

Læs mere

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan.

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan. Dansk Journalistforbund 11.05. 2015 Kursusplan 2015/2016 For løb VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN OPFØLGNING 1 Hotel Radisson, H.C. Andersen, Odense Severin Kursuscenter, Middelfart

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Gl. Strand Lok. 50, København januar marts 25. april 16. maj 16. nov. LØSNING. Gl. Strand Lok. 50, København

Gl. Strand Lok. 50, København januar marts 25. april 16. maj 16. nov. LØSNING. Gl. Strand Lok. 50, København Kurser 2017 Forløb VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKT- LØSNING SERVICE EFTERSYN OPFØLGNING 1 Hotel First Grand, Odense Severin Kursuscenter, Middelfart Lok. 50, 17.-19. januar 14. 16. marts 25. april 16. maj

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 2 af juni F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 2 af juni F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 2 af juni 2009 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer Valg til TR Forum i PensionDanmark Køre- og hviletidsbestemmelser Sådan holder du din ferie Aktuelle kurser og temadage Valg til

Læs mere