Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser & Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser & Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder"

Transkript

1 Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser & Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder 23. januar 2014 Nytårstaffel i Foreningen for Entertainment - & Medieret Barbara Suhr-Jessen Chefkonsulent, Politik og Jura

2 Emner: 1. Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser 2. Arbejdet i Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder ( Observatoriet )

3 Styrelsen og Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser Patent- og Varemærkestyrelsen udsteder rettigheder til: - varemærker - designs - patenter - brugsmodeller Afdeling for Jura og Politik: - nationalt, EU-plan og internationalt - Bl.a. sekretariat for Ministeriernes Netværk mod IPRkrænkelser (oprettet i 2008)

4 Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser: Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Rigspolitiet (ved SØIK) SKAT Task Force Varemærkeforfalskning Kulturministeriet Sundhedsstyrelsen Sikkerhedsstyrelsen Fødevarestyrelsen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Erhvervsstyrelsen Udenrigsministeriet, Eksportrådet Patent- og Varemærkestyrelsen (sekretariat)

5 Eksempler på netværkets arbejde Implementering af anbefalingerne i den tværministerielle arbejdsgruppe-rapport fra 2008 (fx indførelsen af op til 6 års fængsel for IPR-kriminalitet) Styrket nationalt samarbejde (drøfter bl.a. praktiske og juridiske udfordringer) Forbedret internationalt samarbejde Bedre information/vejledning til forbrugere, virksomheder og myndigheder Løbende dialog med erhvervslivet Link til årsrapporten for 2012

6 Hvorfor er IPR-kriminalitet så farligt? Mistede indtægter for det danske og europæiske erhvervsliv, som sælger de ægte produkter - og dermed også for samfundet, som mister indtægter fra skatter og afgifter. Tabte arbejdspladser Unfair konkurrence fra virksomheder, som sjæler andres ideer og derfor ikke behøver at bruge ressourcer på udvikling. Det mindsker incitamentet til innovation, og skader derfor væksten Sikkerheds- og sundhedsmæssige farer for forbrugerne IPR-kriminalitet er i vidt omfang organiseret kriminalitet, som fx kan finansiere narkotikahandel, våbenhandel, menneskehandel, terror mm. Dokumentation findes i en lang række rapporter - se: 6

7 Myndighedsnetværket driver hjemmesiden Fx: Domssamling - alle IPR-straffesager! ng.dk/domssamling.aspx Nyheder - tilmelding her: ng.dk/myndigheder/nyhed er.aspx ) Rapporter/statistikker Regler

8 Deltagelse i internationale aktioner Tilbagevendende aktioner: - Operation Opson vedr. forfalskede fødevarer - Operation In Our Sites (lukning af hjemmesider hvorfra der sælges piratkopierede og varemærkeforfalskede varer) - Operation Pangea (forfalskede lægemidler)

9 Strukturerede dialogmøder - 2 faste halvårlige møder mellem Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser og erhvervslivets repræsentanter - Emnet skifter (og dermed også deltagerkredsen) - Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser og erhvervslivet aftaler sammen emnerne 9

10 2. Det Europæiske Observationscenter for krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder (Også kaldet Observatoriet )

11 Formålet med Observatoriet Skabe bedre viden/statistikker om omfanget og konsekvenserne af IPR kriminalitet Udveksling af Best practices (både myndigheder og erhvervslivet) Formidle viden/awareness raising Kapacitetsopbygning/kurser til håndhævelsesmyndigheder Internationalt samarbejde og kapacitetsopbygning uden for EU - DK er stærkt engageret Observatoriets hjemmeside: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/home

12 Tilblivelsen og set-up et Etableret i 2009 i regi af Europa-Kommissionen (DG Markt) Flyttet til Den Europæiske Varemærkemyndighed i Alicante (OHIM) i 2012 Flere ressourcer Forordning 386/2012 Observatoriet (Plenary) består af: 1 myndighedsrepræsentant fra alle EU s medlemslande Representanter fra 53 interesseorganisationer for erhvervslivet Repræsentanter fra 6 interesseorganisationer for forbrugere/civilsamfundet Europa-Kommissionen Observatører: Europol, Eurojust, EPO, WIPO, Interpol, WCO (10 medlemmer af Europa-Parlamentet i WG) OHIM fungerer som sekretariat Ikke politik-skabende, men arbejdet understøtter politik-skabelsen

13 Observatoriets arbejdsgrupper Myndighedsnetværket er repræsenteret i samtlige arbejdsgrupper: 1. Legal (Patent- og Varemærkestyrelsen) 2. Awareness Raising (Patent- og Varemærkestyrelsen) 3. Training (Patent- og Varemærkestyrelsen) 4. Statistics (Patent- og Varemærkestyrelsen) 5. IP in the Digital World (Kulturministeriet og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) - Arbejdsgrupperne leverer input til Observatoriets Plenary - Der trækkes i vidt omfang på eksterne eksperter ved udarbejdelse af rapporter mm. (fx ekspert-databasen)

14 Eksempler på Observatorets resultater indtil nu

15 Ny rapport om betydningen af IPR - fra OHIM/EPO sept I EU står de IPR-intensive industrier står for: 26 % af arbejdspladserne 39 pct. af BNP 40 pct. højere løn end i andre industrier 90 pct. af eksporten 88 pct. af importen Rapporten findes her: 15

16 Ny stor undersøgelse af synet på IPR blandt befolkningerne i EU - fra Observatoriet, nov EU s borgere anerkender generelt den vigtige rolle, som IPR spiller for innovation og økonomien i EU 96 % er enige i, at det er vigtigt, at opfindere, skabere og udøvende kunstnere kan beskytte deres rettigheder og blive belønnet for deres værker 86 % er enige i, at beskyttelse af IPR er vigtigt, fordi det bidrager til at forbedre og sikre kvaliteten af produkter og tjenesteydelser 69 % er enige i, at virksomheder, der genererer et stort antal IP-rettigheder, bidrager væsentligt mere til skabelsen af jobs og økonomisk vækst end andre virksomheder 67 % er enige i, at uden beskyttelsen af IPR ville der være økonomisk kaos 16

17 Undersøgelse af synet på IPR - fortsat Undersøgelsen viser dog også, at et gennemsnit på 34 % af europæerne mener, at IPR-krænkelser godt kan forsvares på det individuelle plan for at spare penge: 38 % siger, at køb af forfalskede varer kan forsvares som en protestaktion mod en markedsdrevet økonomi. 22 % mener, det er acceptabelt at downloade ulovligt, hvis der ikke findes noget lovligt alternativ 42 % synes, det er acceptabelt til personligt brug. Disse resultater er især højere for personer i aldersgruppen år Rapporten findes her: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip_perception 17

18 Håndhævelseskursus til de nordiske håndhævelsesmyndigheder 3-dages kursus ( november 2013 i Danmark) Deltagere fra Sverige, Norge, Finland og Danmark - politifolk, anklagere, toldmyndigheder, Sundhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Patent- og Varemærkestyrelsen Skræddersyet til formålet (PVS/SØIK/Observatoriet/Europol) Cases og work shops Observatoriet finansierede kurset Model for lignende kurser i andre regioner? Nyt kursus i 2014

19 Eksempler på igangværende/kommende arbejde

20 Studier mm. Bl.a. af Omfanget af IPR-krænkelser og de samfundsmæssige konsekvenser IP contribution study hvert andet år (samt udbygning) IP perception study hvert tredje år Sammenhængen med organiseret kriminalitet (i samarbejde med Europol) Studier vedr. nye tekniske løsninger til bekæmpelse af IPR-kriminalitet

21 Oplysningskampagner til forbrugere På baggrund af IP perception study Udvikles i samarbejde med professionelt bureau Tilpasning til MS Særligt fokus på unge Udvikling og finansiering af implementering PVS deltager i arbejdsgruppen og underarbejdsgruppen NB: Campaign toolkit

22 Kapacitetsopbygning Eksempler på seminarer og kurser: - regionale seminarer for håndhævelsesmyndigheder - konferencer om udvalgte emner - bl.a. sport (live-streaming og sportwear) og internettet mm. - kurser for dommere - netværk for IP-kontorenes økonomer - high level konference i London for policy makers SME learning tools: - bl.a. videoer, guides, webinars, e-learning og country guides vedr. tredjelande

23 Div. værktøjer til virksomheder og myndigheder Database over lovlige tjenester (study, database, awareness campaigns) Database over forældreløse værker i EU (offentlig on-line database, forventes klar ca. okt. 2014) Database over beslaglæggelser foretaget af politiet og toldmyndighederne (ACIST) ACRIS (webbaseret informationssystem, hjælper virk. med at vurdere niveauet for krænkelser i forskellige lande samt effektiviteten af håndhævelsestiltag. + Netværk af eksperter ved EU-delegationerne). Case law database Enforcement database

24 Enforcement Database (slides fra Observatoriet) Exchange of information The concept is simple: Built upon TM-VIEW and DESIGN-VIEW Right holders enter relevant information about their products in the tool, such as contact persons for enforcement matters, logistics, identifiers, packaging, prior cases, etc. Enforcers can easily access the information from all databases with one search on their desktop and have assurance that claim is based on a valid right

25 Win win situation BENEFITS FOR RIGHT HOLDERS The tool is free of charge With little effort for the right holders, the tool helps to better protect their products It allows to create alerts for the enforcement authorities The right holders are informed about possible counterfeiting cases Thanks to the collaboration with DG Taxud, the tool will allow right holders to file their application for action (AFA) electronically directly in to the customs system (COPIS)

26 Win win situation BENEFITS FOR ENFORCERS The tool is on their desktops After an easy to use search, they obtain immediate confirmation of the validity of an IP right, retrieved from the TM-VIEW and DESIGN- VIEW databases Any additional relevant information on a product introduced by the right holder into the Enforcement Database, will help to distinguish a counterfeit from the genuine product They will receive the information in their language and the relevant contact person of the company for their Member State They will be able to send suspicious cases to the right holders with the tool Enforcers will receive alerts from the right holders

27 Security To guarantee the highly delicate information in the database The tool will be federated with the DG Taxud network for customs and with the Europol network (EPE) for police enforcement. Further more, the tool underwent a Security Certification to grant the integrity and confidentiality of the data Right holders can select which enforcement authorities in what countries are allowed to visualize their product information

28 How can you help? The Enforcement Database is undergoing a pilot phase. We need right holders to use the tool so that enforcement authorities can start using the tool from their side. In order to do so, please request an account at indicating a registered european trademark (national or community) on which the account will be based on Once the account is created, enter relevant information One of the most important piece of information is the contact details for the enforcement authorities It is NOT necessary to upload your entire portfolio of products. Only some of your key products/brands, as the key information is likely going to be the same for most of your products

29 Best practices Fx: Myndighedssamarbejde Økonomisk kompensation til rettighedshavere Opbevaring og destruktion af falske varer

30 Internationalt samarbejde Fx: ECAP III (ASEAN lande) - Fokus på opgradering af IP systemerne IP Key projektet (Kina) - Dels politisk IPR-dialog med kineserne - dels tools/surveys til gavn for europæiske virksomheder Bilaterale samarbejder (Brasilien, Mexico, Tyrkiet mfl.)

31 Mere information om Observatoriet Hjemmeside: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/home Arbejdsprogrammet (2013) Arbejdsprogrammet (udkast vedr. 2014) Strategic plan (udkast) Referat fra Plenery mødet ultimo okt. 2013

32 Spørgsmål?

Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser

Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser ÅRSRAPPORT 2012 Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser Etableringen af myndighedsnetværket har væsentligt styrket myndighedernes daglige samarbejde om bekæmpelse af IPR-kriminalitet og koordinationen

Læs mere

It-sikkerhed på tværs af grænser

It-sikkerhed på tværs af grænser It-sikkerhed på tværs af grænser Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Bjørn Bedsted, projektleder Jonas Egmose Mortensen, projektmedarbejder

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Handel med kopiprodukter er en trussel mod dansk erhvervsliv. - og det bør afspejles i retssystemet

PRESSEMEDDELELSE. Handel med kopiprodukter er en trussel mod dansk erhvervsliv. - og det bør afspejles i retssystemet København, den 9. april 2013 PRESSEMEDDELELSE Handel med kopiprodukter er en trussel mod dansk erhvervsliv - og det bør afspejles i retssystemet Dansk politi skal styrke indsatsen mod kriminalitet med

Læs mere

Harmoniset database. Sådan samles klassificeringspuslespillet i EU

Harmoniset database. Sådan samles klassificeringspuslespillet i EU 03 2014 DA Harmoniset database Sådan samles klassificeringspuslespillet i EU Fra brugerens synsvinkel: e-registrering kommer til Irland Interview: Fuld fart frem i BOIP 03 2014 Europeantmdn news redigeres

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

National strategi for forskningsdata management 2015-2018

National strategi for forskningsdata management 2015-2018 National strategi for forskningsdata management 2015-2018 København, den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 0. Forord 3 1. Executive summary 5 2. Om styregruppen 7 A. Baggrund, nedsættelse og kommissorium

Læs mere

Thinking Global Development HALVÅRSRAPPORT CVR: 20921897

Thinking Global Development HALVÅRSRAPPORT CVR: 20921897 Thinking Global Development HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR: 20921897 Indhold Ledelsesberetning 03 CEO-letter 04 Hoved- og nøgletal for koncernen 05 Første halvår i hovedtræk 06 Finansiel udvikling 12 Ledelsespåtegning

Læs mere

SØK årsberetning 2010

SØK årsberetning 2010 SØK årsberetning 2010 Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 14 15 16 18 19 20 21 Forord SØKs virksomhedsområde SØKs organisation og personale SØKs mål for 2010 Varemærkeforfalskning verdens største kriminalitetsområde?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning Indholdsfortegnelse Executive summary... 1 Opsummering... 3 1. Indledning... 6 Undersøgelsens baggrund og formål... 6 Undersøgelsens metode... 7 Begrebsafklaring... 9 2. Beskrivelse af udviklingsrelateret

Læs mere

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen Cand.merc. Management Accounting & Control Department of Business Studies Kandidatafhandling Forfatter: Katrine Sand Enevoldsen Vejleder: Hanne Nørreklit Management systemet til forbedring af kvaliteten

Læs mere

Resultatkontrakt 2006 (-2008) mellem. Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen

Resultatkontrakt 2006 (-2008) mellem. Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen Resultatkontrakt 2006 (-2008) mellem Økonomi- og Erhvervsministeriets departement og Patent- og Varemærkestyrelsen 1 PATENT- OG VAREMÆRKESTYRELSEN Økonomienheden / LBR Den 23. december 2005 J. nr.: EM

Læs mere

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport

Læs mere

ASSOCIATION OF NORDIC ENGINEERS (ANE)

ASSOCIATION OF NORDIC ENGINEERS (ANE) Liste over aktuelle EU-initiativer af interesse for ANE (senest opdateret den 1. juni 2015 seneste ændringer er kursiverede) Arbejdsvilkår Ændring af direktivet om arbejdstid Kommissionen fremsatte sit

Læs mere

CONTENT SKAB VÆRDI MED FACILITY MANAGEMENT BASICO. Vol. 2-2015 RISICI OG COMPLIANCE SKAB VÆRDI MED FACILITY MANAGEMENT FINANCE BUSINESS PARTNERING 2.

CONTENT SKAB VÆRDI MED FACILITY MANAGEMENT BASICO. Vol. 2-2015 RISICI OG COMPLIANCE SKAB VÆRDI MED FACILITY MANAGEMENT FINANCE BUSINESS PARTNERING 2. BASICO CONTENT Vol. 2-2015 SKAB VÆRDI MED FACILITY MANAGEMENT SIDE 3 SKAB VÆRDI MED FACILITY MANAGEMENT Et nyt strategisk fokus hos SDC førte til outsourcing af Facility Management - en løsning som har

Læs mere

UDARBEJDETAF: FORTÆNKETANKENDEA

UDARBEJDETAF: FORTÆNKETANKENDEA RAPPORT-16/ 04/ 2013 COPENHAGENTALENTBRI DGE -Ana l y s ea f i nt e r na t i ona l et a l e nt e ri Re gi onhov e ds t a de n UDARBEJDETAF: FORTÆNKETANKENDEA INDHOLD Executive summary... 3 1. Indledning...

Læs mere

Januar 2013. Standarder som værdiskaber i danske virksomheder. Udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen

Januar 2013. Standarder som værdiskaber i danske virksomheder. Udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Standarder som værdiskaber i danske virksomheder Udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and

Læs mere

Innovative Fish Counters

Innovative Fish Counters NORDIC INNOVATION REPORT 2012:23 // DECEMBER 2012 Innovative Fish Counters Nordic Marine Innovation, project: P-11074 New common industry standard for the Nordic fishmongers New and innovative tools for

Læs mere

29/08/14. Måling af serviceinnovation blandt IT- og finansvirksomheder. Udarbejdet af DAMVAD for Copenhagen Finance IT Region (CFIR)

29/08/14. Måling af serviceinnovation blandt IT- og finansvirksomheder. Udarbejdet af DAMVAD for Copenhagen Finance IT Region (CFIR) 29/08/14 Måling af serviceinnovation blandt IT- og finansvirksomheder i Danmark Udarbejdet af DAMVAD for Copenhagen Finance IT Region (CFIR) 2 MÅLING AF SERVICEINNOVATION BLANDT IT- OG FINANSVIRKSOMHEDER

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

En dansk krypto-politik

En dansk krypto-politik En dansk krypto-politik Hvordan skal digitale informationer hemmeligholdes? Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Steffen Stripp (red.) og Lars Klüver Teknologirådets rapporter 1995/5 ISBN: 87-890098-98-6

Læs mere

lfljâçãáí Éå=Ó=a~ÖëçêÇÉå=

lfljâçãáí Éå=Ó=a~ÖëçêÇÉå= lfljâçãáí Éå=Ó=a~ÖëçêÇÉå= Dagsorden, OIO-komitéens møde den 1. oktober, 2009 = a~öëçêçéå= lfljhçãáí Éåë=VK=ã ÇÉ= ÇK=NK=çâíçÄÉêI=OMMV= Mødet afholdes d. 1. oktober, 2009 fra kl. 13 i Direktionens mødelokale,

Læs mere

Kampen om flexicurity. En diskursanalyse

Kampen om flexicurity. En diskursanalyse Kampen om flexicurity En diskursanalyse Praktikopgave af Sidsel Korsgaard Vejleder: Peter Nedergaard Institut for Statskundskab Københavns Universitet 30. august 2011 Indhold 0. PRÆAMBEL 3 1. INDLEDNING

Læs mere

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Anbefalinger til implementering af Open Access i

Læs mere

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Oxford Research A/S, december 2012 BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE NORDISKE LANDES PRAKSIS MED BETALINGUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Rapport udarbejdet for Nordisk Ministerråd

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

co-creation inspiration til en arbejdsmetode

co-creation inspiration til en arbejdsmetode blogging barrierespil prioriterings mapping co-creation inspiration til en arbejdsmetode Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

1 2 Abstract This study examines which affect Google s algorithms has on its users, society and the world, and which kind of political character Google has. We find it interesting that Google has that

Læs mere

Udenlandske videnarbejdere i Danmark

Udenlandske videnarbejdere i Danmark The Expat Study 2006 Udenlandske videnarbejdere i Danmark Oxford Research i samarbejde med The Copenhagen Post - Januar 2007 Forfatter: CBH Sidst gemt: 00-00-0000 00:00 Sidst udskrevet: 09-01-2007 16:29

Læs mere