Nohr-Con s Certificeringsprogram: Bliv certificeret i udbud! Udbudsret for Klassisk sektor. Som deltager får du:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nohr-Con s Certificeringsprogram: Bliv certificeret i udbud! Udbudsret for Klassisk sektor. Som deltager får du:"

Transkript

1 Nohr-Con s Certificeringsprogram: Udbudsret for Klassisk sektor Bliv certificeret i udbud! Velkommen til Nohr-Con s Certificeringsprogram Udbudsret for klassisk sektor - et gennemført certificeringsprogram af høj kvalitet, der fra A-Z klæder dig på i forhold til praktisk juridisk håndtering af offentlige udbud. Certificeringsprogrammet sætter en ny efteruddannelsesstandard inden for udbudsret og er udviklet i samarbejde med førende udbudseksperter fra Bird & Bird Advokatpartnerselskab (tidligere BvHD), der også står bag Nohr-Con kurset Udbudsret for ikke-jurister (tidligere EU-udbud for ikke-jurister ), som programmet bygger videre på. Programmet er lavet for praktikere, og der er lagt stor vægt på at gøre juraen spændende, nærværende og letforståelig gennem et væld af eksempler, som relaterer til din hverdag. Du får trin-for-trin indføring i udbudsprocessen, værdifulde værktøjer og metoder til at støtte dig i arbejdet og får koblet din udbudsretlige forståelse sammen med de strategiske og forretningsmæssige mål, som udbudsforretningen skal fremme. Formålet med Certificeringsprogrammet er at sikre en udbudsretlig efteruddannelsesstandard, der giver solide basiskompetencer til at håndtere udbudsforretninger fra A-Z og kan medvirke til at: Sikre de bedste tilbud Lette kontraktforløbet for alle parter Undgå unødig rådgiverassistance Spare penge og ressourcer Minimere klagesager og sikre lovlige udbud Skabe større sikkerhed og glæde i arbejdet med udbudsforretninger Som deltager får du: Forståelse for baggrunden for EU-udbudsreguleringen Sat udbudsretten ind i en forretningsorienteret sammenhæng Overblik over udbudsprocessen og i, hvordan du håndterer et udbud Styr på de grundlæggende EU-retlige regler og principper Indblik i ofte forekommende juridiske problemstillinger og faldgruber Best practise indsigt i udformning af udbudsmaterialet Metoder og værktøjer til at arbejde med prækvalifikation og tilbudsevaluering Indsigt i hvordan kontraktstyring, så I får valuta for pengene. Værdifuld erfa-udveksling med andre praktikere Et omfattende materialesæt med dokumentskabeloner og praktiske værktøjer Dokumentation i form af certificeringsbevis

2 Hvem kan deltage? Ordregivere: Programmet er relevant for dig, når du er ansat i stat, region, kommune, selvejende institutioner, offentligretlige organer og har brug for at vide, hvordan du skal gå frem, når I skal indgå en kontrakt i overensstemmelse med reglerne om udbud. Leverandører og rådgivere: Som ansat i en leverandør- eller rådgivervirksomhed har du ofte brug for den viden, der ligger i hele eller dele af certificeringsprogrammet. Du kan derfor tilmelde dig hele programmet eller de enkelte moduler som åbne kurser. Find kurserne i arrangementskalenderen på Hvorfor certificering? Certificering er en fordel for både ansat og arbejdsgiver. Som ansat får du dokumentation for dine faglige kompetencer, og som arbejdsgiver har du med certificeringen en målestok for medarbejdernes faglige kvalifikationer og kan dokumentere, at jeres faglige niveau er i top. Certificeringen kan desuden bruges til at definere de kvalifikationer, jobansøgere skal besidde. Sådan er programmet bygget op: Certificeringsprogrammet er opdelt i 2 spor for ansatte i henholdsvis den klassiske sektor og forsyningssektoren. Der er fælles kurser for sporene, hvor det er relevant. Hvert spor består af 3 moduler, der følger udbudsprocessen, hvortil hører en række kurser. Certificeringsprogrammet for den klassiske sektor består af 5 kurser fordelt på 6 kursusdage, som du gennemfører over ca. 3 måneder eller du kan vælge at tilmelde dig modulerne enkeltvis. Forløbet afsluttes med en certificeringstest, som du får tilsendt og skal bestå.

3 Datoer og kursusbeskrivelser: Kursustitel Modul Varighed Forår 2015 København Efterår 2015 Aarhus Udbudsret for ikke-jurister I 2 dage 4-5/ /9 Sådan laver du udbudsmaterialet I 2 dage 22-23/ /10 Prækvalifikation og tilbudsevaluering II 1 dag 12/5 12/11 Contract Management - introduktion III 1 dag 9/6 8/12 Certificeringstest (2 timer) kan løses i perioden: I alt antal dage 2 timer 10/6-10/7 9/12-9/1 6 dage Certificeringstest: Certificeringsprogrammet afsluttes med en certificeringstest, som du får tilsendt som link umiddelbart efter det sidste kursus og skal bestå. Din investering: Udbudsret for Indkøbere for den klassiske sektor gennemføres over 6 kursusdage. Modulerne skal gennemføres på maks. 2 kalenderår. Din investering for hele certificeringen er kr ,- pr. person ekskl. moms. Beløbet forfalder i 1 rate. Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi en bekræftelse og en faktura. Hvis du foretrækker at opdele beløbet til betaling over 2 rater, f.eks. hen over et årsskifte, er du velkommen til at skrive dette ved tilmelding. Du kan også vælge at tilmelde dig pr. modul: Hvis du f.eks. ikke har mulighed for afsætte alle kursusdagene på et halvår, så kan du gennemføre noget af uddannelsen det ene år og resten, det næste. Pris pr. modul, test indregnet: Modul I: kr ,- pr. person ekskl. moms Modul II: kr ,- pr. person ekskl. moms Modul III: kr ,- pr. person ekskl. moms Har du allerede deltaget på kurset Udbudsret for ikke-jurister (tidligere EU-udbud for ikke-jurister )?

4 Hvis du har deltaget på kurset skal du ikke deltage igen. Anfør det blot i kommentarfeltet ved tilmelding, så fratrækker vi kursusprisen, så du kun skal betale: kr ,- pr. person, ekskl. moms for modul I. Tilmelding: Du tilmelder dig Nohr-Con s certificeringsprogram, klassisk sektor på i arrangementsoversigten. På tilmeldingssiden kan du vælge, om du vil gå på det forløb, der afholdes i København eller i Aarhus. Deltagelse på kurser, uden certificering: Hvis du ikke har mulighed for at deltage i hele certificeringsprogrammet, kan du tilmelde dig kurserne separat ved at vælge det enkelte kursus i Nohr-Con's arrangementsoversigt.

5 Underviser fra Bird & Bird: Peter Dann Jørgensen Cand.merc.jur., Partner & Leder af Udbudsteamet Bird & Bird Advokatpartnerselskab (tidligere BvHD). Peter Dann Jørgensen er leder af afdelingen for udbudsret og partner i Bird & Bird (tidligere BvHD, som pr. maj 2013 fusionerede med det internationale advokatfirma Bird & Bird). Peter er en af de førende specialister indenfor udbudsret, og har gennem 16 års arbejde med udbud af aftaler inden for den offentlige sektor oparbejdet en stor og indgående erfaring med strategisk og organisatorisk rådgivning inden for området, da han løser opgaver for både kommunale, regionale- og statslige ordregivere samt virksomheder indenfor forsyningssektoren. Peter er meget engageret i at gøre udbudsområdet og anvendelsen af reglerne enklere med et fokus på at opnå de forretningsmæssige fordele der er ved konkurrenceudsættelse. Peter er vant til at operere i politisk styrede organisationer, idet Peter har stor erfaring med at bistå offentlige klienter i rollen som projektleder i forbindelse med udbud af bl.a. komplicerede itanskaffelser, projektkonkurrencer om byggerier og indkøbsfællesskabers rammeaftaler, ligesom Peter tidligere har været ansat i en større indkøbsafdeling. Derudover har Peter succesfuldt ført en lang række af sager i Klagenævnet for Udbud. Beskrivelse af kurserne i certificeringsprogrammet I det følgende finder du beskrivelser af de kurser, der indgår i certificeringsprogrammet. Kurserne er beskrevet i den rækkefølge, der fremgår af nedenstående illustration.

6 Modul I: Udbudsret for ikke-jurister Varighed: 2 dage "Udbudsret for ikke-jurister" giver dig et godt overblik over processen i en udbudsforretning. Trin-for-trin bliver du ført igennem de opgaver, der ligger i hver fase, får koblet juraen til praksis og bliver klædt på i forhold til de juridiske spilleregler. Du får dokumentation, værktøjer og tjeklister, som du kan bruge i dit daglige arbejde. Juraen er gjort nærværende gennem et væld af eksempler fra din hverdag, og da undervisningens struktur følger flowet i en udbudsforretning er det logisk og let for dig at følge. PROGRAM Udbudsret for ikke-jurister: Dag Velkomst Forberedelsen Forberedelse af udbudsproceduren, herunder afgrænsning af udbudsgenstanden, kategorisering i henhold til direktiv og ydelsestype, kapitalisering, løbetid og optioner samt relevante kontraktforhold. Fastlæggelse af projektorganisation hos ordregiver, herunder forholdet til rådgivere og interne ressourcer m.v. Valg af udbudsform. Valg af tildelingskriterier Frokost. Der vil være pause en pause ca. hver time. Selve bekendtgørelsen Udarbejdelse af udbudsbekendtgørelse, herunder fastlæggelse af kvalifikationskrav og fastlæggelse af krav til dokumentation for tekniske og økonomiske kvalifikationer. Udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder formuleringen af udbudsbetingelserne, som skal være gældende for procedurens gennemførelse, kravspecifikation og kontrakt Afslutning dag 1 PROGRAM Udbudsret for ikke-jurister: Dag 2 Modtagelsen af tilbuddene Forberedelse af tilbudssammenligning. Modtagelse af ansøgninger m.v. Kvalifikationsvurdering. Budopfordring Spørgeperiode, herunder afvikling af spørgemøder, besigtigelse og dialog med tilbudsgiverne. Modtagelse af tilbud, herunder konditionsmæssighedsvurderingen og forberedelse af tilbudssammenligning. Tilbudssammenligning og forbeholdshåndtering Frokost. Ordretildelingen og kontraktstyring Kontrahering og afklaring. Offentliggørelse af tildeling. Relative begrundelser til tilbudsgivere Afslutning. Ret til ændringer forbeholdes

7 Modul I: Sådan laver du udbudsmaterialet Varighed: 2 dage På Sådan laver du udbudsmaterialet arbejder du intenst med, hvordan du opbygger og formulerer dit udbudsmateriale - dvs. udbudsbekendtgørelse, udbudsbetingelser, kravspecifikation og kontrakt. Du bliver skarpere på at formulere succeskriterier for udbud, tænke selektionstragten igennem og få skabt sammenhæng i udbudsmaterialet, og du får konkrete metoder til at opbygge kravspecifikation og inspiration til at formulere kriterier og krav, koncipere kontrakt m.m. Med hjem får du en omfattende deltagerhåndbog med masser af inspiration til formuleringer og dokumenteksempler, som du kan bruge og tilpasse til de konkrete udbud, du arbejder med. Inden kurset får du udleveret materiale til gennemlæsning og vil skulle forberede eksempler på succeskriterier og kravformuleringer. PROGRAM Sådan laver du udbudsmaterialet: Dag Velkomst Udbudsbekendtgørelsen Sammenhæng i overordnet strategi og udbudsplan. Markedskendskab. Fastlæggelse af formål, mål og succeskriterier. Brugen af mindstekrav til økonomisk/teknisk formåen. Overvejelser om selektionen - hvordan finder vi de bedst egnede? Frokost. Der vil være en pause ca. hver time. Udbudsbetingelserne Gennemgang af standard udbudsbetingelser. Valg af underkriterier og deres anvendelse. Case i plenum Afslutning dag 1 PROGRAM Sådan laver du udbudsmaterialet: Dag 2 Kravspecifikationen Metodik for udarbejdelse af kravspecifikation. Hvordan skrives et krav? Mindstekrav. Konkurrérbare krav. Funktionskrav Frokost. Der vil være en pause ca. hver time. Kontrakten Kontraktstrategiske overvejelser Indholdsovervejelser Kontraktimplementering Afslutning Ret til ændringer forbeholdes.

8 Modul II: Prækvalifikation og tilbudsevaluering i praksis Varighed: 1 dag På Prækvalifikation og tilbudsevaluering i praksis får du intens træning i at arbejde med prækvalifikation og tilbudsevaluering. Du får vist metoder, konkrete værktøjer og dokumentformuleringer, som du kan bruge i dit arbejde med prækvalificering af tilbudsgivere og tilbudsevaluering og bliver klædt endnu bedre på til at skabe sammenhæng mellem mål og resultat af din udbudsforretning. I kursusmaterialet indgår en værdifuld værktøjskasse af dokumentskabeloner og redskaber, du kan tilpasse og bruge i dit daglige arbejde, herunder f.eks. til: Prækvalifikationsanmodning Prækvalifikationsvurdering Tilbudsevaluering Artikel 43 udbudsrapport PROGRAM Prækvalifikation og tilbudsevaluering i praksis Velkomst Prækvalificering af tilbudsgivere Prækvalifikationsanmodninger og prækvalifikationsvurderinger: Praktiske udfordringer, dokumentskabeloner og overbliksskabende værktøjer. Selektionsprocessen hvad bygger og dokumenterer du valget af de bedst egnede på? Sådan laver du en prækvalifikationsrapport. Formulering af afslag og budopfordringer. Ukonditionsmæssige anmodninger. Egnede, men ikke bedst egnede budopfordringer. Udbudsgrundlaget holder ikke i lakmusprøven med markedet kan vi aflyse? Frokost. Der vil være en pause ca. hver time. Tilbudsevaluering Skabelon til konditionsmæssighedsrapport. Den røde tråd fra udbudsmaterialet til tilbudsevalueringen. Hvordan foretages det subjektive skøn? Pointsystemer. Det gode afslag. Artikel 43 rapport Afslutning Ret til ændringer forbeholdes

9 Modul III: Contract Management introduktion Varighed: 1 dag På Contract Management - introduktion får du viden om, hvordan du følger op på kontrakternes resultatkrav, så din organisation får det maksimale udbytte af jeres indkøbskontrakter. Du får inspiration til, hvordan I kan skabe overblik over kontraktforholdet, og bedre kan identificere, analysere og håndtere juridiske, finansielle og operationelle risici. I denne forbindelse vil vi bl.a. fokusere på sammen-spillet mellem kontraktindhold, processer og relationshåndtering samt standardisering og automatisering af kontraktstyringen. PROGRAM Contract Management introduktion Registrering og forfriskninger Velkomst Hvad er Contract Management, og hvorledes kan det bruges til at optimere indkøb? Afslutning Ret til ændringer forbeholdes Kontrakter som styringsredskab Organisering af kontraktstyring Opfølgning på leverancer (kvalitet, leveringstider mv.) Optimering af leverancer Ændringshåndtering Opfølgning og analyse med henblik på optimering af fremtidige indkøb Sammenhæng mellem behov, udbud, kontrakt og behovsudvikling Underviser: René Franz Henschel, Indehaver, Henschel Contract Management René Franz Henschel (cand.jur., ph.d.) forsker i kontraktret, proaktiv jura og Contract Management og underviser heri på bl.a. cand.jur., cand.merc.jur. og MBA-uddannelserne. René var med til at starte Danish Contract Management Association (DCMA), og han var den første formand for foreningen. Han er siden 2006 tilknyttet International Association for Contract and Commercial Management (IACCM), der har over Contract Managers som medlemmer. Han sidder bl.a. i redaktionen for medlemsbladet "Contracting Excellence". Gennem sit medforfatterskab til IACCM s nye bog, "Contract and Commercial Management The Operational Guide" (2011), har han været med til at definere, hvad best practice Contract Management er.

Bliv certificeret i entrepriseret!

Bliv certificeret i entrepriseret! Bliv certificeret i entrepriseret! Velkommen til Nohr-Con's Entrepriseretlige Certificeringsprogram, for ENTREPRENØRER OG UNDERLEVERANDØRER Nohr-Con s Entrepriseretlige Certificeringsprogram er udviklet

Læs mere

Bliv certificeret i entrepriseret!

Bliv certificeret i entrepriseret! Bliv certificeret i entrepriseret! Velkommen til Nohr-Con's Entrepriseretlige Certificeringsprogram, for ENTREPRENØRER OG UNDERLEVERANDØRER Nohr-Con s Entrepriseretlige Certificeringsprogram er udviklet

Læs mere

Efteruddannelse for byggeriet 2015

Efteruddannelse for byggeriet 2015 Efteruddannelse for byggeriet 2015 2015 byder på flere nye Nohr-Con uddannelser for eksempel: f Byggeriets projektlederuddannelse med certificering f BIM Workflow Certificering f Nohr-Con Mini-MBA... og

Læs mere

Efteruddannelse for byggeriet

Efteruddannelse for byggeriet Efteruddannelse for byggeriet - efterår 2015 DELTAG PÅ NOHR-CON S SPÆNDENDE ARRANGEMENTER: f Byggeriets projektlederuddannelse f BIM Manager - Ny uddannelse! f Konferencer om fremtidens byggeri f Certificering

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

2. halvår KURSUSKATALOG. Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning

2. halvår KURSUSKATALOG. Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning 2. halvår 2014 KURSUSKATALOG Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning INDHOLD Shipley Denmark 3 Instruktører 4 I hvilken rækkefølge skal jeg tage kurserne? Kursus / Vindende Tilbudsskrivning

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 DEN PROFESSIONELLE LEDER PROCESLEDERUDDANNELSEN DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING COACHING I ORGANISATIONER

Læs mere

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift 1. Formål Anskaffelse af outsourcet it-drift er næsten altid en kompliceret proces, med mange aktiviteter, der ofte er afhængige af hinanden, og mange beslutninger

Læs mere

Nicolai Dragsted & Mikael Klint Maj 2013

Nicolai Dragsted & Mikael Klint Maj 2013 Nicolai Dragsted & Mikael Klint Maj 2013 It-kontrakter 2012/2013 Undersøgelse af problemstillinger ved it-kontrakter set fra kunde, leverandør og rådgiver perspektiv Nicolai Dragsted & Mikael Klint Maj

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Erfaringer med udbud i henhold til EU's tjenesteydelsesdirektiv. Kommenteret materialesamling

Erfaringer med udbud i henhold til EU's tjenesteydelsesdirektiv. Kommenteret materialesamling Erfaringer med udbud i henhold til EU's tjenesteydelsesdirektiv Kommenteret materialesamling Teknik og Administration Nr. 8 2004 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Baggrund og formål 4 1.2 Materialesamlingen

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledningspakke udbud af plejecentre

Vejledningspakke udbud af plejecentre Udbudsportalen.dk Vejledningspakke udbud af plejecentre Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 INTRODUKTION OG

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del I Vejledning december 2010

Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del I Vejledning december 2010 Kvalitet som tildelings- kriterium Del I Vejledning december 2010 en ny og mere værdiskabende byggeproces I brancheinitiativet Værdiskabende Byggeproces arbejder syv af byggeriets organisationer sammen

Læs mere

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel guide til valg og brug af kontrakter i it-projekter Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...1 2. Præsentation af Statens it-projektmodel...3

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Certificeringer for projektledere

Certificeringer for projektledere Certificeringer for projektledere www.mannaz.com 1 2 Certificeringer få et overblik PMI, PRINCE2, IPMA Forkortelserne svirrer i luften, og de bliver slynget omkring med en selvfølgelighed, der gør, at

Læs mere