Referat af DTVs Generalforsamling 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af DTVs Generalforsamling 2015"

Transkript

1 Referat af DTVs Generalforsamling 2015 Afholdt 9. marts 2015 i KB, Pile Allé DTVs præsident, Lars Kastberg (LK), bød velkommen. Derefter mindedes forsamlingen med et minuts stilhed de medlemmer, der er afgået ved døden siden seneste generalforsamling: Søren Nørgaard, Ellen Savary, Tonny Lunde Hansen og Jytte Sunesen. 1. Valg af dirigent Advokat Mikael Bernhoft (MB) blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved rettidig mailudsendelse af dagsorden med henvisning til at læse bilag på hjemmesiden. 2. Præsidenten aflægger beretning Præsidenten Lars Kastberg indledte med at slå fast, at 2014 på langt de fleste områder har været et godt år for DTV. Her følger beretningen: SPORTSLIGE RESULTATER OG ARRANGEMENTER Lad mig starte med det sportslige. Der har været rigtig mange flotte resultater, så jeg nøjes med få udvalgte. Jeg fristes til at sige som sædvanlig vandt Alan Rasmussen i januar 2014 i Seefeld, Østrig i HS 60+ jeg tror, det var for 11. gang. For god ordens skyld vandt han også herredouble med Dieter Emrich fra Tyskland. Inde-DM i marts 2014 satte deltagerrekord. Vi havde indført en del ændringer for at prøve at undgå de ofte store forsinkelser på hverdage i Rundforbihallen, og det er mit indtryk, at det lykkedes. Derudover har vi afviklet vores sædvanlige match mod 45-Club. Arrangementet afvikledes på anlægget i HIK, som jeg gerne vil takke for den store velvilje. Udover mange gode kampe på nogle dejlige baner, havde klubben sørget for det mest fantastiske vejr. I 2015 afvikles matchen i Winchester husk at melde jer. Vi vil gerne have nye spillere med og nye betyder IKKE nødvendigvis yngre. Det er vigtigt, at DTV hele tiden søger at inddrage nye spillere og nye medlemmer i vore forskellige aktiviteter, så vi fremstår som en forening, der er åben over for nye medlemmer, og at det ikke bare er Tordenskjolds soldater, der hvert år repræsenterer DTV. I august afviklede DTV et særdeles vellykket Ude-DM i Gilleleje, hvor arrangementet satte deltagerrekord. Gilleleje Tennis Klub havde gjort et fantastisk arbejde med at skabe et godt sted, hvor vi kunne afvikle turneringen. NM fandt i 2014 sted i august i Oslo, og her var det damerne, der tog guld i 40+ rækken. Holdet bestod af Fie Astrup, Janne Theilgaard og Charlotte Gallina. Og så arrangerede DTV for første gang nogensinde DM slutspillet for veteranhold i september. Hidtil har DTF været arrangør, men vi har set værdi i, at det er DTV, der arrangerer slutspillet. 1

2 Det var Niels Emery, der trak det store læs som turneringsansvarlig og fik arrangementet afviklet med stor velvilje fra Hareskov/Værløse. Hen over året er det lykkedes at få endnu flere klubber til at afholde de meget populære DTV Toure. I DTV regi har der også været de meget populære sektion M og Q arrangementer. Og jeg vil benytte lejligheden til lige at nævne den nyoprettede sektion M&Q, hvor Sirpa i Ølstykke siden efteråret 2014 har tilbudt spil for både M og Q. Det er en gang om måneden, sidste gang 17. april. Jeg vil lige gentage hvilke aktiviteter, DTV er involveret i: Inde-DM Ude-DM Hold veteran-dm Nordiske mesterskaber Europamesterskaber Verdensmesterskaber Sektion M Sektion Q Sektion M og Q +45 Club DTV Toure Julearrangement Tennisture til udlandet Bridge Derudover vedligeholder vi hjemmesiden og facebook, udsender nyhedsbreve og holder styr på økonomien. Jeg vil igen i år rette en stor tak til alle de frivillige både medlemmer af DTVs bestyrelse og de mange DTV medlemmer, der har gjort en kæmpe indsats for at afvikle ovennævnte arrangementer. Uden deres indsats ville der ikke være noget DTV. En særlig tak vil jeg rette til Agnete Waage, der i flere år har arrangeret sektion Q. Hun har nu valgt at stoppe med at arrangere denne aktivitet og har overdraget ansvaret for de kommende sektion Q-arrangementer til Lone Mærsk-Møller og Annette Kreiner. (Agnete blev bedt om at træde frem og fik klapsalver og overrakt afskedsgave af præsidenten). Nu går jeg over til at beskrive nogle af de områder, som bestyrelsen har arbejdet meget på siden generalforsamlingen i Bestyrelsen har arbejdet på tre hovedområder. Vi har ønsket at FORBEDRE MEDLEMSKOMMUNIKATIONEN TYDELIGGØRE ANSVARS- OG ARBEJDSOMRÅDER I BESTYRELSEN FORBEDRE DTVs ØKONOMI OG KONTINGENTOPKRÆVNINGSPROCES Og til sidst vil jeg sige noget om de områder, bestyrelsen arbejder på i 2015 MEDLEMSKOMMUNIKATIONEN Vores informationslinjer er i dag: - DTV Info - DTVs facebook side 2

3 - Hjemmesiden. Jeg bliver mere og mere glad og tilfreds med hjemmesiden. Jeg synes, den har mange gode informationer og den opdateres regelmæssigt. Lise Arendal, Søs Stadil og Frans Nørby gør et rigtig godt arbejde med at opdatere hjemmesiden. Men hjemmesiden bliver endnu bedre, hvis I - DTV medlemmerne - også bruger den. Skriv indlæg og kommentarer. Det vil være med til at gøre siden til et levende forum, som alle har lyst til at læse. Den samme opfordring skal gælde vores facebookside. Der er lavet en facebook side, hvor I kan kommunikere med hinanden helt uden indblanding fra DTVs side. Skriv indlæg og tag billeder fra DTV-arrangementer og læg dem selv på facebook. I er også velkomne til at lægge kommentarer, ideer og jeres egen klubs arrangementer på facebooksiden. Men selvfølgelig vil DTV også fortælle om aktuelle arrangementer og begivenheder via dette medie. Ind i mellem bliver jeg spurgt, hvorfor DTV skal være på facebook. Min holdning er soleklar. Facebook er i dag et kommunikations- og informationsforum, der bruges af stort set alle unge mennesker og med unge mennesker mener jeg personer under 50. For at tiltrække nye medlemmer og demonstrere, at vi er en forening - der følger med tiden - der gerne VIL have nye medlemmer - og som forstår og bruger de kommunikationsmidler som anvendes af medlemmer og potentielle medlemmer er det væsentligt, at DTV fremstår som en moderne forening. Og moderne foreninger har selvfølgelig en facebook side. DTV Info er også et særdeles godt initiativ. Hver gang der er noget som bestyrelsen mener, der bør informeres om, er Søs parat til at udsende et DTV Info altid flot illustreret. For at sikre endnu bedre kommunikation og øge samarbejdet med DTF og unionerne har vi tilbudt DTF og unionerne at formidle turneringsindbydelser til veteranturneringer m.m. til vores medlemmer. Et godt eksempel på den værdi, en sådan mail kan have, er SLTUs Inde-veteranmesterskaber her i En uge før tilmeldingsfristen udløb, var der 41 tilmeldte. Så sendte vi et DTV info og da tidsfristen udløb en uge senere, havde 137 tilmeldt sig, og arrangementet satte ny deltagerrekord. Vi er også begyndt at informere om forskellige tennisrejser. Jeg gør opmærksom på, at vi inddeler rejserne i forskellige kategorier. - Der er ture, der arrangeres af kommercielle udbydere. De betaler DTV for, at vi reklamerer for rejsen. Den type af rejser henvender sig til alle m.a.o. kan der være repræsentanter for alle aldersgrupper, klubber, spilleniveauer osv. Og deltagerne behøver ikke nødvendigvis at være DTV medlemmer. - Så er der ture, der primært tilbydes DTV medlemmer. De ture er meget populære, og vi tager ikke betaling for at reklamere for dem. I dette indlæg om medlemskommunikation vil jeg også kort berøre kommunikation til IKKE-medlemmer. I årets løb har vi udarbejdet en hvervefolder. Den ligger allerede i mange klubber, og vi har i dag taget nogle med. Alle er velkomne til at tage eksemplarer med hjem til DERES klub og reklamere for vores forening. Som afslutning vil jeg naturligvis berøre Matriklen. Som I ved, udkom Matriklen ikke i Bestyrelsen er klar over, at det ville være et tab for en del medlemmer. Matriklen er primært en medlemsfortegnelse, og bestyrelsen vurderede, at det var medlemsfortegnelsen, som vore medlemmer gerne ville have. Vi tilbød derfor at printe en medlemsfortegnelse, såfremt der var tilstrækkelig mange, der ønskede en printet version. Da der kun var 13 medlemmer, der ønskede en printet udgave, besluttede vi, at det simpelthen ikke var nok til at få et trykkeri til at påtage sig opgaven. I stedet for er matriklen nu lagt på hjemmesiden i en digital version, som du kan downloade og printe derhjemme. Eller også kan du nøjes med at læse den på nettet. Der er en nem søgefunktion. Hvis f.eks. du har 3

4 spillet med en spiller fra en anden klub og kun fik fat i, at han hed Lars. Så skriv Lars i søgefeltet og VUPTI dukker alle medlemmer op, der hedder Lars. Et lille restlager af matriklen 2014 er medbragt i dag, hvis nogen ønsker et eksemplar. Vi beklager, at matriklen var placeret offentligt tilgængeligt på hjemmesiden. På Erik Bolts foranledning er den dd flyttet, så den nu kun kan åbnes via Mit DTV. Det var, hvad jeg ville sige om medlemskommunikationen. ANSVARS- OG ARBEJDSOMRÅDER I BESTYRELSEN For at sikre en entydig organisation i bestyrelsen har bestyrelsen aftalt følgende arbejds- og ansvarsområder: Niels Emery - vicepræsident Inde og Ude DM samt DM veteranslutspil for hold Sven Larsson og Otto Buchwald NM, EM og VM Lise Arendal og Frans Nørby Hjemmesiden Søs Stadil - sekretær DTV info Lars Vaaben, kasserer Regnskab, kontingentopkrævning, bogføring Torben Olesen Ikke turneringsrelaterede aktiviteter dvs. DTV-Touren, bridge, Sektion M, Q og M&Q og 45-Club og julearrangementet. Det gode ved ovennævnte er, at alle udarbejder budget på eget ansvarsområde OG følger op på budget. Nogen af jer sidder sikkert nu og tænker: Jamen, hvad laver ham præsidenten så? Jo, jeg aflægger den beretning, som jeg selv har skrevet med input fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer. ØKONOMIEN DTVs økonomi indeholder mange elementer. Selve regnskabsgennemgangen tager vores kasserer sig af, men jeg vil dog tillade mig at berøre enkelte elementer. I flere år havde DTV underskud på driftsregnskabet. Jeg har tidligere nævnt, at det ikke er godt for en forening, og at bestyrelsen ville arbejde på at skaffe overskud. Og det er lykkedes allerede fra i år. Det er jeg glad for, men vi er heller ikke kommet sovende til overskuddet. Som I har kunnet læse, ændrer vi også på nogle tilskud. Bl.a. skal deltagere til NM fremover betale for deltagelse. Det har hidtil været gratis. Jeg synes, at 1.000,- kr. for at deltage i et NM, hvor beløbet dækker rejse og ophold osv. er ret beskedent. Nogle vil måske spørge, hvorfor vi gør det, når økonomien er god og svaret er ret enkelt. Bestyrelsen bemærkede, at der var en vis skævdeling i DTVs indtægter og udgifter. Mange medlemmer betalte kontingent uden at få andet for pengene end muligheden for at deltage i vore arrangementer. Til gengæld var der en beskeden del af vores medlemmer, der fik tilskud til EM, 45-Club, NM osv. og der var ind imellem tale om en del gengangere. Vi synes derfor, det er naturligt at ændre tilskudsformen og det har vi så gjort. Så må bestyrelsen senere vurdere, om vi skal øge tilskud til DTV Tourene, så det bliver billigere at deltage, eller hvad vi nu gør. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at kontingentopkrævning har været en udfordring. I bestyrelsen gjorde vi ALT for at opkrævningen i år skulle forløbe uden problemer. Jeg skal IKKE trætte jer med detaljer blot konstatere, at opkrævningen IKKE forløb problemfrit. 4

5 Vi er i dialog med den virksomhed, der står for opkrævningen for at arbejde på, at de problemer, vi løb ind i, ikke gentager sig. Hvis nogen af de tilstedeværende siger: hvad sagde jeg? må jeg blankt erkende, at de fik ret. Og jeg skal være den første til at ønske, at vi aldrig var gået bort fra PBS-opkrævning, og i stedet nu opkræver via betalingskort. Jeg må dog også tilføje, at en del af problemerne ikke ligger hos virksomheden, men hos vore medlemmer. Inden jul gennemførte vi en testkørsel, der viste, at vi havde ca. 100 medlemmer, hvis Dankortoplysninger ikke var korrekte og derfor ikke kunne trækkes for kontingent. Vores kasserer skrev til de pågældende og bad om, at de ajourførte deres dankortoplysninger inden kontingenttrækket, så de kunne betale uden problemer. Ca. 30 ud af de 100 rettede oplysningerne, men der var så 70, der ikke gjorde det. Så vore problemer skyldes ikke altid systemer. BESTYRELSENS FOKUSOMRÅDER I 2015 Kontingentopkrævningen SKAL gøres bedre. Bestyrelsen har i første omgang besluttet at øge dialogen med virksomheden omkring kontingentopkrævning for at forbedre processen. Bl.a. vil vi skrive til medlemmer, hvis Dankort udløber og minde dem om at opdatere det nye dankortnr. på MIT DTV på hjemmesiden. Og så håber vi, at vi næste år får færre problemer. Og så skal vi have flere medlemmer. Som nævnt har DTV fået trykt en hvervefolder, og vi har aftalt med Søren Højberg og Lisbet Heine, at de kontakter nogle tennisklubber og beder om lov til at deltage i klubbens tirsdags open, onsdags open eller hvad man nu kalder det, og så efterfølgende præsenterer DTV for at hverve flere medlemmer. Vi vil også gerne have flere sponsorer. På GF sidste år, var der flere medlemmer, der nævnte, at de gerne ville hjælpe bestyrelsen. Bare de ikke skulle vælges ind i bestyrelsen. Jeg har i DTV info et par gange efterlyst medlemmer, der kunne tænke sig at arbejde med på, at DTV får nogle sponsorer. Hidtil har ingen meldt sig, - men det kan nås endnu så kontakt mig endelig. Og vi vil gerne have DTV Toure i Jylland og på Fyn. Så hvis nogle DTV medlemmer har lyst og mod herpå, bedes de kontakte Torben Olesen. Det var præsidentens beretning. KOMMENTARER OG SPØRGSMÅL IFM: BERETNINGEN Der var mange spørgsmål og indlæg efter beretningen mange drejede sig om det nys afholdt Inde-DM. I referatet er disse DM-kommentarer placeret nedenfor under punktet Eventuelt, så kommentarer om samme emne står samlet. De er markeret med ** Ole Therkildsen: Mange medlemmer forlod DTV fornærmede over kontingentopkrævning og betalingsmulighed. Folk ville gerne kunne betale med check eller girokort. OT opfordrede til et gnidningsfrit forløb fremover. LK beklagede, hvis nogle følte sig fornærmede og bekræftede, at et bedre forløb har høj prioritet. Erik Bolt Sørensen Hvad sagde jeg kunne EBS med føje sige om kontingentopkrævningen. Desuden kritiserede han, at matriklen var offentlig på hjemmesiden, men kunne dog glæde sig over at høre, at den nu var lagt på Mit DTV, der kræver kodeord, som kun medlemmer har. Opfordrede bestyrelsen til at tænke sig om, inden den tager beslutninger. René Anneberg: Takkede for en god beretning. Ønskes status over antal medlemmer. Forslog en Nem ID løsning som adgang til betaling. 5

6 Svar: 735 medlemmer pt. Lizzie Larsen: Ros til informationsniveauet. Ønskede besked om, hvad man kan tilbyde sponsorer? Svar: I dialog med dem, der tilbyder at arbejde for at skaffe sponsorer, vil bestyrelsen sammensætte en pakke, der kan være attraktiv for sponsorer. Lars Kastberg besvarede samlet en stor del af kommentarerne/spørgsmålene. Derefter konstaterede dirigenten, at forsamlingen havde taget beretningen til efterretning. 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse og fremlægger budget for år 2015 til orientering Godkendelse af regnskabet Kassereren Lars Våben, LV, oplyste, at medlemstallet pr dd er 735, mens det var 740 pr 31/ Udmeldte/døde udligner nogenlunde indmeldte. Der var blank revisorpåtegning af regnskabet og ingen spørgsmål fra forsamlingen til hverken resultatopgørelsen eller balancen. Fremlæggelse af budget LV knyttede enkelte kommentarer til budgettet. Udgifter til NM vil stige - især pga. stigende omkostninger til rejser og ophold. Omkostninger til DTV Toure vil stige pga. et øget antal toure og flere deltagere. Kommentarer fra forsamlingen efter Lars Våbens fremlæggelse: Agnete Waage: Godt, at budgettet til Q-tennis er forøget, da man kan risikere at skulle betale for baner indendørs fremover. Hvorfor stiger omkostninger til kontor og tryksager? Svar: Der er afsat penge til nye ideer og tiltag. Erik Bolt Sørensen: Betalingspåmindelser skal holdes i en god tone. Åse Tanning: Fik god hjælp, da hun ikke kunne finde ud af betaling via hjemmesiden. LV, kasserer: Medlemmer, der ikke har Dankort eller af anden grund ikke kan klare internetbetaling, kan henvende sig til ham, så findes der en løsning på betaling på anden vis. 4. Forslag fra bestyrelsen Der var ingen forslag til vedtægtændringer fra bestyrelsen. Bestyrelsen havde foreslået uændret kontinget og indskud ingen kommentarer fra forsamlingen. 5. Forslag fra medlemmer Dirigenten fortalte, at der fra medlemmer ikke var indkommet forslag som generalforsamlingen skulle eller kunne stemme om, men at et medlem Ole Therkildsen, OT, havde indsendt et forslag, som ville blive behandlet under Eventuelt. Dette havde også stået i besked til medlemmerne i forbindelse med orientering om, at den 6

7 foreløbige dagsorden også var den endelige. OT protesterede, men fik ikke lov til at starte en diskussion om sit forslag på dette sted i dagsordenen. Dirigenten læste forslaget op og bad om tålmodighed fra Ots side. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Alle modtog genvalg med acclamation: Præsident, Lars Kastberg. Bestyrelsesmedlemmer Lise Arendal, Søs Stadil, Sven Larsson og Torben Olesen. 7. Valg af bestyrelsessuppleant og revisor Frans Nørby stillede op til genvalg som bestyrelsessuppleant. Hans Mondrup stillede op til genvalg som revisor. Begge blev valgt med acclamation. 8. Eventuelt Nogle af nedenstående kommentarer om Inde DM stammer fra tidligere på mødet, men er samlet emnevis her. Disse er markeret med ** Svar fra bestyrelsen er markeret med kursiv. Ole Therkildsens forslag blev nævnt igen her, selv om OT havde forladt mødet. Dirigenten opfordrede til tilkendegivelse til forslaget ingen støttede det. Et mini-jura-kursus af dirigenten forklarede, at bestyrelsen heller ikke på generalforsamlingen ved en evt afstemning til fordel for forslaget ville have kunnet pålægge bestyrelsen noget, der indskrænkede dennes beføjelser. Noget sådant vil kræve vedtægtsændringer. Karin Bech: Det ville være nemmere for DTV, hvis betaling for DTV toure skete tættere på arrangementets afholdelse, så man kunne undgå først betaling og senere kreditering til medlemmer. Kate Brøndum: Q kører fint. Tilmelding til DTV Tour måneder inden er omstændeligt, og det kan være svært at overskue sin fritid så lang tid ud i fremtiden. Svar: Forudbetalingen sikrer hurtig afvikling på dagen, og framelding indtil en uge inden er helt i orden og ikke det store besvær for kassereren. Finn Johansen: Tilmeldingerne til DTV touren starter 28. marts (var fejlagtigt sat på hjemmesiden til 1. marts). For ham og Inge som arrangører i Lyngby og HVT kører tilmelding via nettet smertefrit. KOMMENTARER TIL DM (** = kommentar fremsat efter beretningen) ** Inge Nilsson: Foreslog, at man ikke lod sig begrænse af, at finaler SKAL afholdes om lørdagen. Tidspresset for afvikling af finalerne fredag og lørdag var stort. Hun ønskede mere ro på turneringen. Det er ærgerligt, at de unge åriges rækker er så tyndt besat i 11 ud af 33 rækker var der kun 3 tilmeldte deltagere. Svar: ja, flere deltagere vil være ønskværdigt; opfordring til de tilstedeværende om at melde sig fremover. Man kan ikke få Rundforbi Hallen til en finalesøndag. 7

8 ** Elisabeth Lindberg: Flere ville deltage, hvis man kunne spille to DD eller HD, fx ved at man kunne tilmelde sig både +65 og +70 i DD. Svar: det har været afprøvet og var et planlægningsmæssigt mareridt ved finalerne. ** René Anneberg: Match tie break er en bastard, derfor forslog han alm. tie break ved 6/6 i 3. sæt, som hvis man regner efter ikke behøver at tage så meget længere tid. LK: Vi gør ligesom divisionsturneringerne, der også har match tie break. I år var der rigtig mange 3-sæts-kampe, der ville have belastet tidsplanen, hvis de var blevet spillet som alm. 3. sæt. ** René Anneberg: Golfbox har et system til håndtering af turneringer, reservation mm, som måske kunne bruges i DTV regi. ** Peter Lund: Foreslog Round Robin (puljespil/alle mod alle) spil i aldersgrupper med få tilmeldte, for at man får mere end en kamp. Match tie break er almindelig i Østrig. Round Robin vil give mulighed for flere kampe til de ikke-så-gode deltagere. Man bør ikke slå aldersgrupper sammen. Svar: Vi har valgt, at alle grupper skal have en finalekamp, som spilles om lørdagen. Derfor seedes et par ved 3 deltagere, så der bliver en afgørende kamp. Ved Round Robin kan den sidste kamp være uden betydning for resultatet og derved mistes spændingen om lørdagen. Enig i synspunktet, om at aldersgrupperne ikke skal slås sammen. ** Karin Bech: Kunne man ikke starte før kl 14? Round Robin ville være positivt, så man blev sikret flere kampe, især når man er langvejs hjemmefra. Svar: Vi starter kl 11 næste år. ** Lisbet Heine: I sommers blev nogle finaler udskudt til mandag pga regn. Kunne man vende bøtten, så de unge spiller sidst i år? Svar: Ønsket er noteret. ** Lene Rasmussen: Er 35+ virkelig veteraner, og mon de føler sig som sådan? Kunne man nøjes med at slå damekampene sammen i aldersgrupper? LK: Vi følger de internationale regler, som definerer 35+ som veteraner. ** Erik Bolt Sørensen DTF laver puljer ved færre end 10 tilmeldte, fx inddelt i Pulje A og B, hvor så A-vinder kæmper mod B-vinder i finalen. Svar: Vi har valgt, at der skal være en finale, og med mange grupper med fx 3 tilmeldte kan man ikke inddele i A- og B-puljer. ** Susanne van Deurs: For nogle år siden var der en diskussion af puljestørrelser, hvor man besluttede, at der ikke skulle spilles puljekampe for de ældste. Hun var ked af, at bronzemedaljer ikke mere blev uddelt. Svar: Mange efterlod deres bronzemedaljer, hvilket indikerede mangel på værdi for modtagerne. Allan Seemann: 8

9 Man burde lade de yngre erhvervsaktive spille om aftenen og annoncere det inden tilmelding. Han havde selv spillet om aftenen Else Nascou Thomsen: Kender en, der gerne vil hjælpe til med at lave en DTV Tour i Århus. Niels Emery: Hjortshøj- Egå er på programmet igen i år, og vi håber på, at der ikke skal aflyses pga manglende tilmeldinger i år. Niels Emery, bestyrelsesmedlem, ansvarlig for DM, kommenterede samlet de mange tilkendegivelser omkring Inde-DM: Puslespillet med at få kampe planlagt bliver meget svært, grænsende til umuligt, hvis man giver lov til at spillerne kan deltage i flere rækker som ønsket af flere. Især finaleafvikling kan blive kaotisk, viser erfaringen. Med mig, Niels, ved roret fortsætter vi forbedringerne fra i år med følgende næste gang: - Kampe startes kl De unge starter først kl 16, og det vil stå i invitationen. I år modtog man ca 20 forbehold for spilletidspunkter mod ca 100 året før. Måske fordi vi i år startede kl 16 for de unge. - Unge og gamle deles om at spille de sene aftenkampe, to dage til hver gruppe. - I den indledende weekend afvikles der mange kampe i to haller: Hørsholm og Nærum. - Det er et DM, hvor man stiller op i sin aldersgruppe (eller yngre) og alle grupper skal have en finalekamp, som spilles om lørdagen Lizzi Larsen takkede bestyrelsen. Dirigenten takkede forsamlingen og mødet blev hævet. Præsidenten takkede dirigenten for veludført hverv og deltagerne for levende interesse og mange bidrag. Der deltog ca. 60 personer. Referent Søs Stadil, sekretær

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004 Dato: 14/02-2004 Klokken: 14.00-18.15 Sted: KVL, København Referent: Merete Hansen Dirigent: Allan Høiberg Bestyrelsen bestod før generalforsamlingen af: Niki Gade, formand André Stæhr, næstformand Dyveke

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til

Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til bestyrelseskollegaer m.v. Jeg vil gerne vende om på denne

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

ARBEJDERNES TENNIS KLUB

ARBEJDERNES TENNIS KLUB ARBEJDERNES TENNIS KLUB Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614,

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 4. april. 2009 - kl. 13.30 Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk. Koncentreret forhånd.

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk. Koncentreret forhånd. NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk Koncentreret forhånd. NÆSTVED TENNIS KLUB Klubkontoret Tlf. 5573 7173. postmaster@ntk-tennis.dk Kontorets åbningstid: Tirsdag kl. 19-21. Al post

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere