Referat af DTVs Generalforsamling 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af DTVs Generalforsamling 2015"

Transkript

1 Referat af DTVs Generalforsamling 2015 Afholdt 9. marts 2015 i KB, Pile Allé DTVs præsident, Lars Kastberg (LK), bød velkommen. Derefter mindedes forsamlingen med et minuts stilhed de medlemmer, der er afgået ved døden siden seneste generalforsamling: Søren Nørgaard, Ellen Savary, Tonny Lunde Hansen og Jytte Sunesen. 1. Valg af dirigent Advokat Mikael Bernhoft (MB) blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved rettidig mailudsendelse af dagsorden med henvisning til at læse bilag på hjemmesiden. 2. Præsidenten aflægger beretning Præsidenten Lars Kastberg indledte med at slå fast, at 2014 på langt de fleste områder har været et godt år for DTV. Her følger beretningen: SPORTSLIGE RESULTATER OG ARRANGEMENTER Lad mig starte med det sportslige. Der har været rigtig mange flotte resultater, så jeg nøjes med få udvalgte. Jeg fristes til at sige som sædvanlig vandt Alan Rasmussen i januar 2014 i Seefeld, Østrig i HS 60+ jeg tror, det var for 11. gang. For god ordens skyld vandt han også herredouble med Dieter Emrich fra Tyskland. Inde-DM i marts 2014 satte deltagerrekord. Vi havde indført en del ændringer for at prøve at undgå de ofte store forsinkelser på hverdage i Rundforbihallen, og det er mit indtryk, at det lykkedes. Derudover har vi afviklet vores sædvanlige match mod 45-Club. Arrangementet afvikledes på anlægget i HIK, som jeg gerne vil takke for den store velvilje. Udover mange gode kampe på nogle dejlige baner, havde klubben sørget for det mest fantastiske vejr. I 2015 afvikles matchen i Winchester husk at melde jer. Vi vil gerne have nye spillere med og nye betyder IKKE nødvendigvis yngre. Det er vigtigt, at DTV hele tiden søger at inddrage nye spillere og nye medlemmer i vore forskellige aktiviteter, så vi fremstår som en forening, der er åben over for nye medlemmer, og at det ikke bare er Tordenskjolds soldater, der hvert år repræsenterer DTV. I august afviklede DTV et særdeles vellykket Ude-DM i Gilleleje, hvor arrangementet satte deltagerrekord. Gilleleje Tennis Klub havde gjort et fantastisk arbejde med at skabe et godt sted, hvor vi kunne afvikle turneringen. NM fandt i 2014 sted i august i Oslo, og her var det damerne, der tog guld i 40+ rækken. Holdet bestod af Fie Astrup, Janne Theilgaard og Charlotte Gallina. Og så arrangerede DTV for første gang nogensinde DM slutspillet for veteranhold i september. Hidtil har DTF været arrangør, men vi har set værdi i, at det er DTV, der arrangerer slutspillet. 1

2 Det var Niels Emery, der trak det store læs som turneringsansvarlig og fik arrangementet afviklet med stor velvilje fra Hareskov/Værløse. Hen over året er det lykkedes at få endnu flere klubber til at afholde de meget populære DTV Toure. I DTV regi har der også været de meget populære sektion M og Q arrangementer. Og jeg vil benytte lejligheden til lige at nævne den nyoprettede sektion M&Q, hvor Sirpa i Ølstykke siden efteråret 2014 har tilbudt spil for både M og Q. Det er en gang om måneden, sidste gang 17. april. Jeg vil lige gentage hvilke aktiviteter, DTV er involveret i: Inde-DM Ude-DM Hold veteran-dm Nordiske mesterskaber Europamesterskaber Verdensmesterskaber Sektion M Sektion Q Sektion M og Q +45 Club DTV Toure Julearrangement Tennisture til udlandet Bridge Derudover vedligeholder vi hjemmesiden og facebook, udsender nyhedsbreve og holder styr på økonomien. Jeg vil igen i år rette en stor tak til alle de frivillige både medlemmer af DTVs bestyrelse og de mange DTV medlemmer, der har gjort en kæmpe indsats for at afvikle ovennævnte arrangementer. Uden deres indsats ville der ikke være noget DTV. En særlig tak vil jeg rette til Agnete Waage, der i flere år har arrangeret sektion Q. Hun har nu valgt at stoppe med at arrangere denne aktivitet og har overdraget ansvaret for de kommende sektion Q-arrangementer til Lone Mærsk-Møller og Annette Kreiner. (Agnete blev bedt om at træde frem og fik klapsalver og overrakt afskedsgave af præsidenten). Nu går jeg over til at beskrive nogle af de områder, som bestyrelsen har arbejdet meget på siden generalforsamlingen i Bestyrelsen har arbejdet på tre hovedområder. Vi har ønsket at FORBEDRE MEDLEMSKOMMUNIKATIONEN TYDELIGGØRE ANSVARS- OG ARBEJDSOMRÅDER I BESTYRELSEN FORBEDRE DTVs ØKONOMI OG KONTINGENTOPKRÆVNINGSPROCES Og til sidst vil jeg sige noget om de områder, bestyrelsen arbejder på i 2015 MEDLEMSKOMMUNIKATIONEN Vores informationslinjer er i dag: - DTV Info - DTVs facebook side 2

3 - Hjemmesiden. Jeg bliver mere og mere glad og tilfreds med hjemmesiden. Jeg synes, den har mange gode informationer og den opdateres regelmæssigt. Lise Arendal, Søs Stadil og Frans Nørby gør et rigtig godt arbejde med at opdatere hjemmesiden. Men hjemmesiden bliver endnu bedre, hvis I - DTV medlemmerne - også bruger den. Skriv indlæg og kommentarer. Det vil være med til at gøre siden til et levende forum, som alle har lyst til at læse. Den samme opfordring skal gælde vores facebookside. Der er lavet en facebook side, hvor I kan kommunikere med hinanden helt uden indblanding fra DTVs side. Skriv indlæg og tag billeder fra DTV-arrangementer og læg dem selv på facebook. I er også velkomne til at lægge kommentarer, ideer og jeres egen klubs arrangementer på facebooksiden. Men selvfølgelig vil DTV også fortælle om aktuelle arrangementer og begivenheder via dette medie. Ind i mellem bliver jeg spurgt, hvorfor DTV skal være på facebook. Min holdning er soleklar. Facebook er i dag et kommunikations- og informationsforum, der bruges af stort set alle unge mennesker og med unge mennesker mener jeg personer under 50. For at tiltrække nye medlemmer og demonstrere, at vi er en forening - der følger med tiden - der gerne VIL have nye medlemmer - og som forstår og bruger de kommunikationsmidler som anvendes af medlemmer og potentielle medlemmer er det væsentligt, at DTV fremstår som en moderne forening. Og moderne foreninger har selvfølgelig en facebook side. DTV Info er også et særdeles godt initiativ. Hver gang der er noget som bestyrelsen mener, der bør informeres om, er Søs parat til at udsende et DTV Info altid flot illustreret. For at sikre endnu bedre kommunikation og øge samarbejdet med DTF og unionerne har vi tilbudt DTF og unionerne at formidle turneringsindbydelser til veteranturneringer m.m. til vores medlemmer. Et godt eksempel på den værdi, en sådan mail kan have, er SLTUs Inde-veteranmesterskaber her i En uge før tilmeldingsfristen udløb, var der 41 tilmeldte. Så sendte vi et DTV info og da tidsfristen udløb en uge senere, havde 137 tilmeldt sig, og arrangementet satte ny deltagerrekord. Vi er også begyndt at informere om forskellige tennisrejser. Jeg gør opmærksom på, at vi inddeler rejserne i forskellige kategorier. - Der er ture, der arrangeres af kommercielle udbydere. De betaler DTV for, at vi reklamerer for rejsen. Den type af rejser henvender sig til alle m.a.o. kan der være repræsentanter for alle aldersgrupper, klubber, spilleniveauer osv. Og deltagerne behøver ikke nødvendigvis at være DTV medlemmer. - Så er der ture, der primært tilbydes DTV medlemmer. De ture er meget populære, og vi tager ikke betaling for at reklamere for dem. I dette indlæg om medlemskommunikation vil jeg også kort berøre kommunikation til IKKE-medlemmer. I årets løb har vi udarbejdet en hvervefolder. Den ligger allerede i mange klubber, og vi har i dag taget nogle med. Alle er velkomne til at tage eksemplarer med hjem til DERES klub og reklamere for vores forening. Som afslutning vil jeg naturligvis berøre Matriklen. Som I ved, udkom Matriklen ikke i Bestyrelsen er klar over, at det ville være et tab for en del medlemmer. Matriklen er primært en medlemsfortegnelse, og bestyrelsen vurderede, at det var medlemsfortegnelsen, som vore medlemmer gerne ville have. Vi tilbød derfor at printe en medlemsfortegnelse, såfremt der var tilstrækkelig mange, der ønskede en printet version. Da der kun var 13 medlemmer, der ønskede en printet udgave, besluttede vi, at det simpelthen ikke var nok til at få et trykkeri til at påtage sig opgaven. I stedet for er matriklen nu lagt på hjemmesiden i en digital version, som du kan downloade og printe derhjemme. Eller også kan du nøjes med at læse den på nettet. Der er en nem søgefunktion. Hvis f.eks. du har 3

4 spillet med en spiller fra en anden klub og kun fik fat i, at han hed Lars. Så skriv Lars i søgefeltet og VUPTI dukker alle medlemmer op, der hedder Lars. Et lille restlager af matriklen 2014 er medbragt i dag, hvis nogen ønsker et eksemplar. Vi beklager, at matriklen var placeret offentligt tilgængeligt på hjemmesiden. På Erik Bolts foranledning er den dd flyttet, så den nu kun kan åbnes via Mit DTV. Det var, hvad jeg ville sige om medlemskommunikationen. ANSVARS- OG ARBEJDSOMRÅDER I BESTYRELSEN For at sikre en entydig organisation i bestyrelsen har bestyrelsen aftalt følgende arbejds- og ansvarsområder: Niels Emery - vicepræsident Inde og Ude DM samt DM veteranslutspil for hold Sven Larsson og Otto Buchwald NM, EM og VM Lise Arendal og Frans Nørby Hjemmesiden Søs Stadil - sekretær DTV info Lars Vaaben, kasserer Regnskab, kontingentopkrævning, bogføring Torben Olesen Ikke turneringsrelaterede aktiviteter dvs. DTV-Touren, bridge, Sektion M, Q og M&Q og 45-Club og julearrangementet. Det gode ved ovennævnte er, at alle udarbejder budget på eget ansvarsområde OG følger op på budget. Nogen af jer sidder sikkert nu og tænker: Jamen, hvad laver ham præsidenten så? Jo, jeg aflægger den beretning, som jeg selv har skrevet med input fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer. ØKONOMIEN DTVs økonomi indeholder mange elementer. Selve regnskabsgennemgangen tager vores kasserer sig af, men jeg vil dog tillade mig at berøre enkelte elementer. I flere år havde DTV underskud på driftsregnskabet. Jeg har tidligere nævnt, at det ikke er godt for en forening, og at bestyrelsen ville arbejde på at skaffe overskud. Og det er lykkedes allerede fra i år. Det er jeg glad for, men vi er heller ikke kommet sovende til overskuddet. Som I har kunnet læse, ændrer vi også på nogle tilskud. Bl.a. skal deltagere til NM fremover betale for deltagelse. Det har hidtil været gratis. Jeg synes, at 1.000,- kr. for at deltage i et NM, hvor beløbet dækker rejse og ophold osv. er ret beskedent. Nogle vil måske spørge, hvorfor vi gør det, når økonomien er god og svaret er ret enkelt. Bestyrelsen bemærkede, at der var en vis skævdeling i DTVs indtægter og udgifter. Mange medlemmer betalte kontingent uden at få andet for pengene end muligheden for at deltage i vore arrangementer. Til gengæld var der en beskeden del af vores medlemmer, der fik tilskud til EM, 45-Club, NM osv. og der var ind imellem tale om en del gengangere. Vi synes derfor, det er naturligt at ændre tilskudsformen og det har vi så gjort. Så må bestyrelsen senere vurdere, om vi skal øge tilskud til DTV Tourene, så det bliver billigere at deltage, eller hvad vi nu gør. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at kontingentopkrævning har været en udfordring. I bestyrelsen gjorde vi ALT for at opkrævningen i år skulle forløbe uden problemer. Jeg skal IKKE trætte jer med detaljer blot konstatere, at opkrævningen IKKE forløb problemfrit. 4

5 Vi er i dialog med den virksomhed, der står for opkrævningen for at arbejde på, at de problemer, vi løb ind i, ikke gentager sig. Hvis nogen af de tilstedeværende siger: hvad sagde jeg? må jeg blankt erkende, at de fik ret. Og jeg skal være den første til at ønske, at vi aldrig var gået bort fra PBS-opkrævning, og i stedet nu opkræver via betalingskort. Jeg må dog også tilføje, at en del af problemerne ikke ligger hos virksomheden, men hos vore medlemmer. Inden jul gennemførte vi en testkørsel, der viste, at vi havde ca. 100 medlemmer, hvis Dankortoplysninger ikke var korrekte og derfor ikke kunne trækkes for kontingent. Vores kasserer skrev til de pågældende og bad om, at de ajourførte deres dankortoplysninger inden kontingenttrækket, så de kunne betale uden problemer. Ca. 30 ud af de 100 rettede oplysningerne, men der var så 70, der ikke gjorde det. Så vore problemer skyldes ikke altid systemer. BESTYRELSENS FOKUSOMRÅDER I 2015 Kontingentopkrævningen SKAL gøres bedre. Bestyrelsen har i første omgang besluttet at øge dialogen med virksomheden omkring kontingentopkrævning for at forbedre processen. Bl.a. vil vi skrive til medlemmer, hvis Dankort udløber og minde dem om at opdatere det nye dankortnr. på MIT DTV på hjemmesiden. Og så håber vi, at vi næste år får færre problemer. Og så skal vi have flere medlemmer. Som nævnt har DTV fået trykt en hvervefolder, og vi har aftalt med Søren Højberg og Lisbet Heine, at de kontakter nogle tennisklubber og beder om lov til at deltage i klubbens tirsdags open, onsdags open eller hvad man nu kalder det, og så efterfølgende præsenterer DTV for at hverve flere medlemmer. Vi vil også gerne have flere sponsorer. På GF sidste år, var der flere medlemmer, der nævnte, at de gerne ville hjælpe bestyrelsen. Bare de ikke skulle vælges ind i bestyrelsen. Jeg har i DTV info et par gange efterlyst medlemmer, der kunne tænke sig at arbejde med på, at DTV får nogle sponsorer. Hidtil har ingen meldt sig, - men det kan nås endnu så kontakt mig endelig. Og vi vil gerne have DTV Toure i Jylland og på Fyn. Så hvis nogle DTV medlemmer har lyst og mod herpå, bedes de kontakte Torben Olesen. Det var præsidentens beretning. KOMMENTARER OG SPØRGSMÅL IFM: BERETNINGEN Der var mange spørgsmål og indlæg efter beretningen mange drejede sig om det nys afholdt Inde-DM. I referatet er disse DM-kommentarer placeret nedenfor under punktet Eventuelt, så kommentarer om samme emne står samlet. De er markeret med ** Ole Therkildsen: Mange medlemmer forlod DTV fornærmede over kontingentopkrævning og betalingsmulighed. Folk ville gerne kunne betale med check eller girokort. OT opfordrede til et gnidningsfrit forløb fremover. LK beklagede, hvis nogle følte sig fornærmede og bekræftede, at et bedre forløb har høj prioritet. Erik Bolt Sørensen Hvad sagde jeg kunne EBS med føje sige om kontingentopkrævningen. Desuden kritiserede han, at matriklen var offentlig på hjemmesiden, men kunne dog glæde sig over at høre, at den nu var lagt på Mit DTV, der kræver kodeord, som kun medlemmer har. Opfordrede bestyrelsen til at tænke sig om, inden den tager beslutninger. René Anneberg: Takkede for en god beretning. Ønskes status over antal medlemmer. Forslog en Nem ID løsning som adgang til betaling. 5

6 Svar: 735 medlemmer pt. Lizzie Larsen: Ros til informationsniveauet. Ønskede besked om, hvad man kan tilbyde sponsorer? Svar: I dialog med dem, der tilbyder at arbejde for at skaffe sponsorer, vil bestyrelsen sammensætte en pakke, der kan være attraktiv for sponsorer. Lars Kastberg besvarede samlet en stor del af kommentarerne/spørgsmålene. Derefter konstaterede dirigenten, at forsamlingen havde taget beretningen til efterretning. 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse og fremlægger budget for år 2015 til orientering Godkendelse af regnskabet Kassereren Lars Våben, LV, oplyste, at medlemstallet pr dd er 735, mens det var 740 pr 31/ Udmeldte/døde udligner nogenlunde indmeldte. Der var blank revisorpåtegning af regnskabet og ingen spørgsmål fra forsamlingen til hverken resultatopgørelsen eller balancen. Fremlæggelse af budget LV knyttede enkelte kommentarer til budgettet. Udgifter til NM vil stige - især pga. stigende omkostninger til rejser og ophold. Omkostninger til DTV Toure vil stige pga. et øget antal toure og flere deltagere. Kommentarer fra forsamlingen efter Lars Våbens fremlæggelse: Agnete Waage: Godt, at budgettet til Q-tennis er forøget, da man kan risikere at skulle betale for baner indendørs fremover. Hvorfor stiger omkostninger til kontor og tryksager? Svar: Der er afsat penge til nye ideer og tiltag. Erik Bolt Sørensen: Betalingspåmindelser skal holdes i en god tone. Åse Tanning: Fik god hjælp, da hun ikke kunne finde ud af betaling via hjemmesiden. LV, kasserer: Medlemmer, der ikke har Dankort eller af anden grund ikke kan klare internetbetaling, kan henvende sig til ham, så findes der en løsning på betaling på anden vis. 4. Forslag fra bestyrelsen Der var ingen forslag til vedtægtændringer fra bestyrelsen. Bestyrelsen havde foreslået uændret kontinget og indskud ingen kommentarer fra forsamlingen. 5. Forslag fra medlemmer Dirigenten fortalte, at der fra medlemmer ikke var indkommet forslag som generalforsamlingen skulle eller kunne stemme om, men at et medlem Ole Therkildsen, OT, havde indsendt et forslag, som ville blive behandlet under Eventuelt. Dette havde også stået i besked til medlemmerne i forbindelse med orientering om, at den 6

7 foreløbige dagsorden også var den endelige. OT protesterede, men fik ikke lov til at starte en diskussion om sit forslag på dette sted i dagsordenen. Dirigenten læste forslaget op og bad om tålmodighed fra Ots side. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Alle modtog genvalg med acclamation: Præsident, Lars Kastberg. Bestyrelsesmedlemmer Lise Arendal, Søs Stadil, Sven Larsson og Torben Olesen. 7. Valg af bestyrelsessuppleant og revisor Frans Nørby stillede op til genvalg som bestyrelsessuppleant. Hans Mondrup stillede op til genvalg som revisor. Begge blev valgt med acclamation. 8. Eventuelt Nogle af nedenstående kommentarer om Inde DM stammer fra tidligere på mødet, men er samlet emnevis her. Disse er markeret med ** Svar fra bestyrelsen er markeret med kursiv. Ole Therkildsens forslag blev nævnt igen her, selv om OT havde forladt mødet. Dirigenten opfordrede til tilkendegivelse til forslaget ingen støttede det. Et mini-jura-kursus af dirigenten forklarede, at bestyrelsen heller ikke på generalforsamlingen ved en evt afstemning til fordel for forslaget ville have kunnet pålægge bestyrelsen noget, der indskrænkede dennes beføjelser. Noget sådant vil kræve vedtægtsændringer. Karin Bech: Det ville være nemmere for DTV, hvis betaling for DTV toure skete tættere på arrangementets afholdelse, så man kunne undgå først betaling og senere kreditering til medlemmer. Kate Brøndum: Q kører fint. Tilmelding til DTV Tour måneder inden er omstændeligt, og det kan være svært at overskue sin fritid så lang tid ud i fremtiden. Svar: Forudbetalingen sikrer hurtig afvikling på dagen, og framelding indtil en uge inden er helt i orden og ikke det store besvær for kassereren. Finn Johansen: Tilmeldingerne til DTV touren starter 28. marts (var fejlagtigt sat på hjemmesiden til 1. marts). For ham og Inge som arrangører i Lyngby og HVT kører tilmelding via nettet smertefrit. KOMMENTARER TIL DM (** = kommentar fremsat efter beretningen) ** Inge Nilsson: Foreslog, at man ikke lod sig begrænse af, at finaler SKAL afholdes om lørdagen. Tidspresset for afvikling af finalerne fredag og lørdag var stort. Hun ønskede mere ro på turneringen. Det er ærgerligt, at de unge åriges rækker er så tyndt besat i 11 ud af 33 rækker var der kun 3 tilmeldte deltagere. Svar: ja, flere deltagere vil være ønskværdigt; opfordring til de tilstedeværende om at melde sig fremover. Man kan ikke få Rundforbi Hallen til en finalesøndag. 7

8 ** Elisabeth Lindberg: Flere ville deltage, hvis man kunne spille to DD eller HD, fx ved at man kunne tilmelde sig både +65 og +70 i DD. Svar: det har været afprøvet og var et planlægningsmæssigt mareridt ved finalerne. ** René Anneberg: Match tie break er en bastard, derfor forslog han alm. tie break ved 6/6 i 3. sæt, som hvis man regner efter ikke behøver at tage så meget længere tid. LK: Vi gør ligesom divisionsturneringerne, der også har match tie break. I år var der rigtig mange 3-sæts-kampe, der ville have belastet tidsplanen, hvis de var blevet spillet som alm. 3. sæt. ** René Anneberg: Golfbox har et system til håndtering af turneringer, reservation mm, som måske kunne bruges i DTV regi. ** Peter Lund: Foreslog Round Robin (puljespil/alle mod alle) spil i aldersgrupper med få tilmeldte, for at man får mere end en kamp. Match tie break er almindelig i Østrig. Round Robin vil give mulighed for flere kampe til de ikke-så-gode deltagere. Man bør ikke slå aldersgrupper sammen. Svar: Vi har valgt, at alle grupper skal have en finalekamp, som spilles om lørdagen. Derfor seedes et par ved 3 deltagere, så der bliver en afgørende kamp. Ved Round Robin kan den sidste kamp være uden betydning for resultatet og derved mistes spændingen om lørdagen. Enig i synspunktet, om at aldersgrupperne ikke skal slås sammen. ** Karin Bech: Kunne man ikke starte før kl 14? Round Robin ville være positivt, så man blev sikret flere kampe, især når man er langvejs hjemmefra. Svar: Vi starter kl 11 næste år. ** Lisbet Heine: I sommers blev nogle finaler udskudt til mandag pga regn. Kunne man vende bøtten, så de unge spiller sidst i år? Svar: Ønsket er noteret. ** Lene Rasmussen: Er 35+ virkelig veteraner, og mon de føler sig som sådan? Kunne man nøjes med at slå damekampene sammen i aldersgrupper? LK: Vi følger de internationale regler, som definerer 35+ som veteraner. ** Erik Bolt Sørensen DTF laver puljer ved færre end 10 tilmeldte, fx inddelt i Pulje A og B, hvor så A-vinder kæmper mod B-vinder i finalen. Svar: Vi har valgt, at der skal være en finale, og med mange grupper med fx 3 tilmeldte kan man ikke inddele i A- og B-puljer. ** Susanne van Deurs: For nogle år siden var der en diskussion af puljestørrelser, hvor man besluttede, at der ikke skulle spilles puljekampe for de ældste. Hun var ked af, at bronzemedaljer ikke mere blev uddelt. Svar: Mange efterlod deres bronzemedaljer, hvilket indikerede mangel på værdi for modtagerne. Allan Seemann: 8

9 Man burde lade de yngre erhvervsaktive spille om aftenen og annoncere det inden tilmelding. Han havde selv spillet om aftenen Else Nascou Thomsen: Kender en, der gerne vil hjælpe til med at lave en DTV Tour i Århus. Niels Emery: Hjortshøj- Egå er på programmet igen i år, og vi håber på, at der ikke skal aflyses pga manglende tilmeldinger i år. Niels Emery, bestyrelsesmedlem, ansvarlig for DM, kommenterede samlet de mange tilkendegivelser omkring Inde-DM: Puslespillet med at få kampe planlagt bliver meget svært, grænsende til umuligt, hvis man giver lov til at spillerne kan deltage i flere rækker som ønsket af flere. Især finaleafvikling kan blive kaotisk, viser erfaringen. Med mig, Niels, ved roret fortsætter vi forbedringerne fra i år med følgende næste gang: - Kampe startes kl De unge starter først kl 16, og det vil stå i invitationen. I år modtog man ca 20 forbehold for spilletidspunkter mod ca 100 året før. Måske fordi vi i år startede kl 16 for de unge. - Unge og gamle deles om at spille de sene aftenkampe, to dage til hver gruppe. - I den indledende weekend afvikles der mange kampe i to haller: Hørsholm og Nærum. - Det er et DM, hvor man stiller op i sin aldersgruppe (eller yngre) og alle grupper skal have en finalekamp, som spilles om lørdagen Lizzi Larsen takkede bestyrelsen. Dirigenten takkede forsamlingen og mødet blev hævet. Præsidenten takkede dirigenten for veludført hverv og deltagerne for levende interesse og mange bidrag. Der deltog ca. 60 personer. Referent Søs Stadil, sekretær

GENERALFORSAMLING I DANSKE TENNISVETERANER (DTV)

GENERALFORSAMLING I DANSKE TENNISVETERANER (DTV) GENERALFORSAMLING I DANSKE TENNISVETERANER (DTV) Mandag d. 7. marts 2016, kl. 19.00 i Lyngby Tennis Klub REFERAT IHT DAGSORDEN 1) Valg af dirigent Torsten Hoffmeyer blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat af DTVs Generalforsamling 2014

Referat af DTVs Generalforsamling 2014 Referat af DTVs Generalforsamling 2014 10. marts 2014 i HIK DTVs præsident, Lars Kastberg (LK), bød velkommen. Derefter mindedes forsamlingen Gellert Beck og Birger Murillo Petersen, som er afgået ved

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE Referat Tobias Hansen tobiashansen@hotmail.com Tilstedeværende* Jonas Hoff (Amager/udvalgsmedlem), Tobias Hansen (Amager), Jonas Funch (Amager), William Siefert (Køge), Henrik

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2001 kl 10 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Michael Thielsen blev valgt. Ifølge lovene skal generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00

REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00 REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Skråplanet 18, Jonstrup, 3500 Værløse. Deltagere: Annette Calmar Simonsen,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har.

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har. KTU beretning 2017. Medlemstal og klubber: KTU består nu af 14 klubber, og i 2015 er medlemstallet 10.329. Det er en fremgang på 57 medlemmer. HIK er dog gået 265 tilbage. FTU er gået fremad med 45 medlemmer.

Læs mere

2. Efterretninger/siden sidst: a) Medlemstal, aktuelt: MK:64, JK:181, UK:240 b)økonomi i 2015. Hvad er udsigterne? (se bilag)

2. Efterretninger/siden sidst: a) Medlemstal, aktuelt: MK:64, JK:181, UK:240 b)økonomi i 2015. Hvad er udsigterne? (se bilag) Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse mandag den 23. marts 2015 Afbud: Irvin Beckovic 1. Referat fra: a) Bestyrelsesmødet den 26. januar 2015 Referatet blev godkendt uden bemærkninger 2. Efterretninger/siden

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen)

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Referat af Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Deltagere: Allan Nielsen, Poul Erik Tobiasen, Carina Møller, Pernille Olesen, Leif Jensen, Lars

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Indkaldelse til delegeretmøde

Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Søndag d. 3. april 2016 - kl. 13.30 Sted: Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse Deltagere: Klub Antal stemmer Jyderup 2 Dianalund 3

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen

30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen 30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen 5. november 2015, kl. 19.00 på Folkestedet, Carl Blochs gade 28, 8000 Aarhus C Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

for valget og 2. Beretnins for det forløbne år 1. Vale af dirieent Dirigenten takkede

for valget og 2. Beretnins for det forløbne år 1. Vale af dirieent Dirigenten takkede ll1.seniorcrne Referat af IR Seniorernes 24. general forsamling Torsdag d. 12. marts 2015 i BjælkeStuens selskabslokaler Lyngby Hovedgade 78, 2800 Kongens Lyngby Formanden, Jens Nørgaard,bød velkommen

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Grundejerforeningen, matrikel. nr. 1DO. Baastrup Referat af ordinær generalforsamling. Generalforsamling blev afholdt den 28.

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Sociologforening

Generalforsamling i Dansk Sociologforening Generalforsamling i Dansk Sociologforening Mandag d. 23. februar 2015 Kl. 19:45-21:30 på Københavns Universitet, Sociologisk Institut, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2008.

Referat af Generalforsamlingen 2008. Referat af Generalforsamlingen 2008. Søndag den 24/2-2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Redningshunden-Danmark på brandstationen i Frederikssund. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Generalforsamling FTU den

Generalforsamling FTU den Generalforsamling FTU den 26.02.2013 Præsentationsrunde Velkommen Dagsorden 1.Valg af dirigent og referent 2.Bestyrelsens beretning 3.Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.Forelæggelse

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DGI Storkøbenhavn, Vester Voldgade 100 1552 København V Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Niels Kloster, Joakim

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

AMOK Amager Orienterings Klub

AMOK Amager Orienterings Klub Referat af AMOK s ordinære generalforsamling TIRSDAG d. 22. marts 2011 kl. 19. Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. Peter valgt som dirigent. Svend valgt som referent. Dirigenten konstaterede at

Læs mere

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: Kl. 19.30 Lokale: Klubhuset Ordstyrer: Peter Hjulmand Referent: Rita Kirkegaard Deltagerantal 80 Hvoraf 80 er stemmeberettigede.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere