Kravspecifikation. Anskaffelse af GC-HRMS udstyr til dioxinanalyser J.nr.: Ver / SSN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kravspecifikation. Anskaffelse af GC-HRMS udstyr til dioxinanalyser 2015. J.nr.: 2015-41-134-00031. Ver. 19-6-2015/ SSN"

Transkript

1 Kravspecifikation Anskaffelse af GC-HRMS udstyr til dioxinanalyser 2015 J.nr.: Ver / SSN

2 Bilag Bilag 1: Kravsspecifikationer A.1 Tekniske specifikationer A.2 Demonstration af instrument A.3 Funktionstest A.4 Generelle krav A.5 Installation og overtagelse A.6 Dokumentation A.7 Instruktion og kurser A.8 Service og vedligeholdelse Bilag 2: Dioxin- og PCB-congener i metoden 2

3 Bilag 1: Kravsspecifikationer A.1 Tekniske specifikationer A.1.a. A.1.b. A.1.c. A.1.d. Der ønskes tilbud på et komplet funktionsdygtigt gaskromatografi-højtopløsendemassespektrometer (GC-HRMS) anvendeligt til verifikation af dioxinindhold på lavt niveau i foder og fødevarer. Apparatet skal kunne anvendes rutinemæssigt ved en opløsningsevne (mass resolution) på minimum En væsentlig parameter for valg af instrument er at det kan anvendes til dioxinmålinger på baggrundsniveau. Det er ikke tilstrækkeligt, at instrumentet kan overholde de krav til grænseværdikontrol, der er opstillet i Kommissionens Forordning 589/2014 og 709/2014 for henholdsvis fødevarer og foder, da baggrundsmålinger af dioxin og PCB på lavt niveau er en vigtig del af dioxinlaboratoriets opgavevaretagelse. Apparaturet skal som minimum være udstyret med: Autosampler af bedst mulig kvalitet til udstyret. Gaskromatograf (GC) af bedste kvalitet udstyret med både split/splitless- og PTVinjektor (Programmable Temperature Vaporization injector). Eventuelt 2 PTVinjectorere hvis det ved funktionstesten er vist fordelagtigt med PTV i forhold til split/splitless. Ionkilder: 2 komplette EI-ionkilder (både indre og ydre). System til hurtigt kolonne skift. Reservedelspakke. Vandkøler og pumpe til forsyning af GC-HRMS-system med kølevand. Computer med fladskærm og LAN kommunikation. Softwarepakken skal omfatte integreret styring af det samlede GC-MS system, inklusiv autosampler. Alt kvantifikationssoftware, udviklet til instrumentet, skal være inkluderet sammen med 7 licenser til offline databehandling. Pumpeafstand skal specificeres, da vi foretrækker at have forpumper placeret på hylde i kælder lige under instrumentet. A.1.e. Det skal oplyses, hvis softwarepakken ikke er kompatibelt med dansk Windows 7. Alternativt kan Engelsk Windows 7 (64 bit) og Windows 8.1 (64 bit), benyttes via virtuelle pc er. Eventuelle andre løsningsforslag skal beskrives. A.1.f. A.1.g. Instrumentets fysiske dimensioner, inklusiv vægt, skal specificeres i det metriske system. Der ønskes en særskilt pris for hver af nedenstående optioner. Tilbudsgiveren skal sikre, at optionerne er fuldt integreret i apparaturet og optionerne indgår i den samlede installation af apparaturet. Et setup med 2 GC ere, som skiftevis kan injicere prøver. Autosampler der kan betjene 2 GC ere. Injektorsystemer, som er specielt beregnet til dioxin, PCB eller PBDE. 3

4 A.1.h. En uninterrupted power supply, der skal kunne holde udstyret i gang i mindst en time ved strømsvigt. Fjernelse af gammelt dioxininstrument før installation. I det rum hvor det ønskede dioxininstrument skal installeres står et MAT95 sektorinstrument fra 2002 fra Thermo Finnigan med Trace-GC og GC-PAL autosampler. Fjernelse af dette instrument skal indgå i buddet. A.2 Demonstration af instrument A.2.a. Det er en forudsætning for afgivelse af tilbud, at demonstration og funktionstest af apparaturet er gennemført. A.2.b. En demonstration af det tilbudte/pågældende instrument ønskes arrangeret, så 1-2 personer fra Fødevarestyrelsen kan overvære kørsel af prøver på det aktuelle instrument og demonstration af software til databehandling. A.2.c. A.2.d. A.2.e. A.2.f. A.2.g. Der ønskes demonstration af rigtige fødevare- eller foderprøver. Det er ikke tilstrækkeligt, at demonstrere kørsel af standarder. Denne demonstration kan både foregå hos firmaet eller hos en af firmaet udvalgt kunde. Hvis firmaet ikke har mulighed for selv at oprense rigtige prøver af fødevare eller foder kan vi medbringe nogle aktuelle prøver, som kan analyseres under demonstrationen. Der ønskes demonstration af brugervenlighed af software, opsætning af sekvens, kørsel af prøver og almindelig vedligeholdelse af GC- og MS-udstyr. Beregningssoftwaret er meget væsentligt for valg af instrument, så dette ønskes demonstreret. Af hensyn til rejsetiden, skal demonstrationen foregå på et laboratorium i den nordlige del af Europa. Fødevarestyrelsen forbeholder sig ret til at afvise demonstrationer af udstyr, som Fødevarestyrelsen ikke anser for at være relevant i forhold til betingelserne beskrevet i A.1.a og A.1.b. Fødevarestyrelsen afholder selv rejseudgifter til eget personale i forbindelse med ovenstående demonstration. A.3 Funktionstest A.3.a. Funktionstesten består af prøver, frit udvalgt af tilbudsgiveren, der skal vise instrumentets evne til analyse af dioxin og PCB. A.3.b. Funktionstesten skal som minimum vise at Kommissionens Forordning nr. 589/2014 og nr. 709/2014 kan overholdes ved verifikationsbetingelser for henholdsvis fødevare og foder. A.3.c. Kromatogrammer og data for 2 ionspor ønskes præsenteret for alle congener (se liste i Bilag 2). Data for alle congener skal vise: Parametre som prøvemængde og prøvetype. Metodeparametre for det kromatografiskesystem, herunder injektionsbetingelser, temperaturgradient og kolonne. Detektionsevne (level of detection - LOD). Signal/støj-forhold. 4

5 A.3.d. A.3.e. A.3.f. Metode anvendt ved beregning af støjen brugt til signal/støj-forhold angives. Tune-parametre, herunder den benyttede opløsningsevne. Kromatogrammer, gerne som pdf-filer. Det lineære område specificeres. Laveste standard skal som minimum svare til CDC1 i kalibreringsstandarderne EDF-4143 fra Cambridge Isotope Lab. Lineariteten dokumenteres. Filstørrelse for data optaget ved funktionstesten angives. Data leveres på USB-nøgle. Funktionstesten kunne eventuelt laves i forbindelse med demonstrationen af udstyret. Resultatet af funktionstesten vil indgå som vigtig parameter ved valg af instrument. Ved vurdering af de indkomne bud lægges der vægt på at instrumentets formåen også er vist ved rigtige fødevare- eller foderprøver. Overtagelsestesten skal vise tilsvarende data som funktionstesten (jævnfør punkt A.3.c), for at instrumentet kan godkendes. A.4 Generelle krav A.4.a. A.4.b. A.4.c. A.4.d. A.4.e. A.4.f. Kvalitetssikring Dokumentation for det leverede udstyr, software og installation skal inkluderes i leveringen. Såfremt instrument og software er fremstillet under kvalitetssikringssystemer bør disse specificeres. Sikkerhed Sikkerhedsmæssige forhold vedrørende anvendelse af systemet skal specificeres. Kontrolsystem Procedure og pris (angivet i DKR) for opgraderinger af software og hardware skal anføres. Software support muligheder og pris herfor skal anføres. Mulighed for dataoverførsel til og fra andre programmer bør specificeres. Basisprogram til drift og vedligeholdelse, som indgår i leverancen, skal specificeres. Referencer Navne, telefonnumre og evt. adresser på relevante brugere af det tilbudte system i Europa skal oplyses. Oplysning om leverandøren Kvalifikationer og erfaring for det personale, som vil være ansvarlig for installering af instrumentet, samt for det personale, som vil undervise i anvendelse af instrumenterne, anføres. Service indenfor garantiperioden Kvalifikationer og erfaring med højtopløsende massespektrometri for det personale, som vil være ansvarlig for service på instrumentet og afhjælpning af problemer ved 5

6 instrumentnedbrud er væsentlige punkter ved valg af instrument. Der ønskes en beskrivelse af tilbudsgiverens servicetilbud i tilfælde af instrumentnedbrud med angivelse af hvor serviceteknikkerne er tilknyttet og hvor hurtigt de forventes at reagere. A.5 Installation og overtagelse A.5.a. A.5.b. A.5.c. Levering Leveringsadresse: Fødevarestyrelsen, Søndervang 4, 4100 Ringsted Leveringsdato skal oplyses. Instrumentet ønskes leveret 15/ Levering, told, installation, funktionstest, brugerinstruktion og brugertræning skal være omfattet af tilbuddet. Installation Installationen skal udføres umiddelbart efter levering af udstyret. Installation skal omfatte opsætning af instrumentet således, at det er fuldt funktionsdygtigt. Software installeres og testes på en kontor-pc med dansk Windows 7 (64 bit) evt. engelsk Windows 7 (64 bit) via virtuelle PC'ere. Introduktion af brugere, der er nødvendig for sikker og fornuftig brug af instrumentet, skal omfattes af installationen. Leverandøren informerer brugeren skriftligt om nødvendige krav vedrørende lokaler og installationer, som skal være opfyldt inden installation af udstyret. Overtagelsestest Leverandør og bruger skal i fællesskab udføre overtagelsestest på systemet. Resultaterne fra overtagelsestest skal dokumenteres skriftligt. Overtagelsestest omfatter funktionstest angivet i afsnit A.3 med krav om samme performance som angivet i tilbud. Overtagelsestest skal være afsluttet og godkendt af bruger indenfor 1 måned efter leveringen. Leverandøren er bekendt med, at Fødevarestyrelsen er underlagt en række forpligtelser som offentlig myndighed, hvorfor det er kritisk, at levering og overtagelse finder sted i forhold til det aftalte. Såfremt levering og overtagelse ikke finder sted som aftalt, accepterer leverandøren at Fødevarestyrelsen er berettiget til at foretage erstatningskøb for leverandørens regning. Garantiperioden starter når overtagelsestest er godkendt. A.6 Dokumentation A.6.a. Leverandøren skal senest ved installationen levere den nødvendige dokumentation som skal omfatte: Komplet operating manual til autosampler, GC- og MS-udstyr. Reservedelsliste. Komplet software dokumentation. 6

7 A.7 Instruktion og kurser. A.7.a. A.7.b. A.7.c. Brugerinstruktion Brugerinstruktion skal være inkluderet i leverancen. Brugerinstruktion skal finde sted i forbindelse med installations- og overtagelsestest. Kursus Leverandøren skal afholde kursus for Fødevarestyrelsen i ultimo 2015 eller primo 2016 for 4-5 personer i betjening af software, vedligeholdelse og fuld service af systemet skal være inkluderet i leverancen. Kurset skal tilrettelægges så der tages hensyn til, at brugerne har over 10 års erfaring med dioxin og PCB analyser. Som en del af kurset ønskes i samarbejde med brugerne, at der sættes en metode op til bestemmelse af PBDE (polybromerede-diphenylethere) ved hjælp af PTVinjektion. Såfremt der afholdes jævnlige brugermøder, bør dette oplyses. A.8 Service og vedligeholdelse A.8.a. A.8.b. A.8.c. A.8.d. A.8.e. A.8.f. A.8.g. A.8.h. Der ønskes 2 års fuld garanti Leveringsbetingelser ved bestilling af reservedele og service skal oplyses, herunder responstiden. Forskellige typer af service-kontrakter, som kan tilbydes, bør specificeres. Prisen bør oplyses. Der skal gives garanti for, at alle reservedele kan skaffes i mindst 10 år efter levering af instrumentet. Priser for reservedele skal vedlægges tilbuddet. Opgraderinger, forbedringer eller ændringer, foretaget fra ordredato til 12 mdr. efter overtagelsestestene er godkendt, skal være inkluderet i prisen. Planlagte opgraderinger, forbedringer eller ændringer, skal specificeres med oplysning om forventet tidspunkt for frigivelse. Der udføres 2 PM (Performance Maintenance) indenfor garantiperioden som en del af leverancen efter nærmere aftale med laboratoriet. 7

8 Bilag 2: Dioxin- og PCB-congener i metoden Funktionstesten forventes at indeholde analyser for nedenstående dioxin- og PCB-congener. Tabel 1 Dioxin- og PCB-congener der indgår i metoden Dioxiner og non-ortho PCB Mono- og di-ortho PCB 2,3,7,8-TCDD PCB 28 1,2,3,7,8-PeCDD PCB 52 1,2,3,4,7,8-HxCDD PCB 101 1,2,3,6,7,8-HxCDD PCB 105 1,2,3,7,8,9-HxCDD PCB 114 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD PCB 118 1,2,3,4,6,7,9-HpCDD PCB 123 OCDD PCB 138 2,3,7,8-TCDF PCB 153 1,2,3,7,8-PeCDF PCB 156 2,3,4,7,8-PeCDF PCB 157 1,2,3,4,7,8-HxCDF PCB 167 1,2,3,6,7,8-HxCDF PCB 170 (kan udelades) 1,2,3,7,8,9-HxCDF PCB 180 2,3,4,6,7,8-HxCDF PCB 189 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF OCDF PCB 77 PCB 81 PCB 126 PCB 169 8

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Nr Spørgmål indsendt Hvilken del af udbudsmaterialet relaterer spørgsmålet sig til. Spørgsmål fra leverandører

Nr Spørgmål indsendt Hvilken del af udbudsmaterialet relaterer spørgsmålet sig til. Spørgsmål fra leverandører Nr Spørgmål indsendt Hvilken del af udbudsmaterialet relaterer spørgsmålet sig til Spørgsmål fra leverandører Svar fra ATP I udbudsbetingelsernes pkt 3.2 vedr. forbehold er følgende anført: "Der kan ikke

Læs mere

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Virksomheder på markedet opfordres til at afgive tilbud på levering af Radiokommunikationsløsning

Læs mere

BILAG 1 TEKNISK SPECIFIKATION - REGION NORDJYLLAND

BILAG 1 TEKNISK SPECIFIKATION - REGION NORDJYLLAND BILAG 1 TEKNISK SPECIFIKATION - REGION NORDJYLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDHOLD AF OPGAVEN... 3 1.1 Rekvisition... 3 1.2 Online service... 3 1.3 Prøveindlevering og afhentning... 3 1.4 Emballering...

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

ID Dato Spørgsmål Svar 1 19-05-2014 2 20-05-2014

ID Dato Spørgsmål Svar 1 19-05-2014 2 20-05-2014 1 19-05-2014 Kan det passe at bilag 1 mangler? Bilag 1 er nu lagt på www.aarhus.dk/it-udbud 2 20-05-2014 Der efterspørges en blanket til brug for Oplysninger vedr. udbudsbekendtgørelsen afsnit III.2 Følgende

Læs mere

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM 03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2. DEFINITIONER... 6 3. LEVERANDØRENS LEVERINGSFORPLIGTELSER... 7 4. KUNDENS IT-MILJØ... 7 5. MODENHED...

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

BILAG 1. Aftale med SÆLGER. vedr. levering af. LC-MS-system. til. Clinical Metabolomics Core Facility. Rigshospitalet. Region Hovedstaden

BILAG 1. Aftale med SÆLGER. vedr. levering af. LC-MS-system. til. Clinical Metabolomics Core Facility. Rigshospitalet. Region Hovedstaden BILAG 1 Aftale med SÆLGER vedr. levering af LC-MS-system til Clinical Metabolomics Core Facility Rigshospitalet Region Hovedstaden EU-udbud nr. 2015/S 024-039427 Indholdsfortegnelse 1. BILAG... 4 2. KØBER...

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune UDBUD Varer Offentligt udbud På digitale bypyloner til Maj 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsansvarlig... 3 1.3 Udbuddets

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud vedr. virtuel reception (EU-udbud nr. 2013/S 220-383426)

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud vedr. virtuel reception (EU-udbud nr. 2013/S 220-383426) Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud vedr. virtuel reception (EU-udbud nr. 2013/S 220-383426) 18.3.2014 Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige

Læs mere

BILAG 1. TEKNISK SPECIFIKATION - Region Hovedstaden. 26. marts 2015

BILAG 1. TEKNISK SPECIFIKATION - Region Hovedstaden. 26. marts 2015 BILAG 1 TEKNISK SPECIFIKATION - Region Hovedstaden 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indhold af opgaven... 3 1.1 Prøveindlevering og afhentning... 3 1.2 Rekvisition... 3 1.3 Webservices til bestilling

Læs mere

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal CMS-løsning til vallensbaek.dk Vallensbæk den 7. marts 2013 1 Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 6, 30. juli 2014. 1 Bilag 9, punkt 3.3 Kan Kunden uddybe hvad der menes med "Ledelseserklæring". Menes der i denne sammenhæng at en af Leverandørens tegningsberettigede udsteder en erklæring om at

Læs mere

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelsesnummer: 201X/S XXX-XXXXXX Offentligt udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Indhold 1 INFORMATIONER TIL TILBUDSGIVER...

Læs mere

Bilag til Kontrakt/Udbud Januar 2014

Bilag til Kontrakt/Udbud Januar 2014 Bilag til Kontrakt/Udbud Januar 2014 Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Tidsplan Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed 1.1. Enhver leverance sker i henhold til følgende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. 1.2. Kundens

Læs mere

02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling. www.ski.dk/standardsoftware

02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling. www.ski.dk/standardsoftware 02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling www.ski.dk/standardsoftware Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige kunder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne

Læs mere

September 2014. Udbud af bankforretninger for Himmerland Boligforening I henhold til tilbudslovens afsnit II 15

September 2014. Udbud af bankforretninger for Himmerland Boligforening I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 September 2014 Udbud af bankforretninger for Himmerland Boligforening I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsbetingelser 4 2.1. Udbudsform 4 2.2. Ordregiver

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER For etablering af. Åbne Biblioteker

UDBUDSBETINGELSER For etablering af. Åbne Biblioteker UDBUDSBETINGELSER For etablering af Åbne Biblioteker Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Opgavens omfang...3 2.0 Udbudsbetingelser...5 2.11 Udvælgelses-/egnethedskriterier... 7 2.12 Tildelingskriterie...8

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2014/S 118-209197 Indkøb af Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde til og Region Nordjylland Sagsnummer: 1-23-4-101-25-14

Læs mere

Udbud af bankforretninger for Kalundborg Forsyning

Udbud af bankforretninger for Kalundborg Forsyning Udbud af bankforretninger for Kalundborg Forsyning I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 August 2013 Kalundborg Forsyning A/S Holbækvej 189B 4400 Kalundborg tlf. 59 57 17 00 kontakt@klbforsyning.dk

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 26. maj 2014/csc og jas Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet DDB skal hermed offentliggøre skriftlige spørgsmål og svar vedrørende udbudssagen om national webstatistik. 1. Vedrørende dimensioneringen

Læs mere

KONTRAKTBILAG 4 KRAVSPECIFIKATION. Vedrørende lovpligtigt eftersyn, lovpligtig kontrol og reparationer af elevatorer til Aarhus Universitet

KONTRAKTBILAG 4 KRAVSPECIFIKATION. Vedrørende lovpligtigt eftersyn, lovpligtig kontrol og reparationer af elevatorer til Aarhus Universitet KONTRAKTBILAG 4 KRAVSPECIFIKATION Vedrørende lovpligtigt eftersyn, lovpligtig kontrol og reparationer af elevatorer til Aarhus Universitet Skemaerne i det følgende skal udfyldes. Ved manglende udfyldelse

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Maj 2014. Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S I henhold til tilbudslovens afsnit II 15

Maj 2014. Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 Maj 2014 Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsbetingelser 4 2.1. Udbudsform 4 2.2. Ordregiver 4 2.3. Rekvirering

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Aftale om levering, udrulning vedligeholdelse og drift af en XBRL-løsning

Læs mere

EU udbud af Konsulentassistance

EU udbud af Konsulentassistance EU udbud af Konsulentassistance Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 9 Fagområder... 9 Kvalitet... 10 Driftsmøder... 10 Kapitel 3

Læs mere