Litsenbroderen (drageren der tog sig af rejsegodset) kunne også bruges som postbud.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Litsenbroderen (drageren der tog sig af rejsegodset) kunne også bruges som postbud."

Transkript

1 Postmestre i Horsens gennem tiden fra I 1624 blev postvæsnet i Danmark oprettet af Christian 4. Indtil 1711 var der 27 postmestre fordelt i hele landet. Dengang postvæsnet blev oprettet kunne en postmester ikke leve af embedet alene, han måtte derfor skaffe sig andre indtægter. Det kunne være ved handel eller ved, at han havde et andet embede ved siden af, som f.eks. byfoged, rådmand, tolder, borgmester, krofatter eller ejendomsinvestering. I 1750 blev postmesteren aflønnet med ca. 50 Rigsdaler årligt = 4800 skilling, et rugbrød kunne købes for 1 skilling. Der var flere måder på, hvordan man kunne blive postmester, oftest var det efter kongelig udnævnelse, der tit var forbunden med en indstilling fra det lokale byråd. Gennem giftermål med f. eks. enken efter den tidligere postmester, det skete ret tit i 1600 tallet, også her skulle kongen give tilladelse. Postvæsnet foretrak mandlige postmestre. I 1600-tallet overgik embeder som postmester i mange tilfælde til postmestrenes enker. Efterhånden lagde posten dog vægt på at få mandlige postmestre. Dette kunne bekvemt ske ved, at nogen konserverede huset, dvs. gennem giftermål med enken eller en datter påtog sig at forsørge familien. Vedkommende, som var villig til at gøre dette, havde gode udsigter til at få postmesterembedet. En anden mulighed for at få embedet var, at postmesteren gik på tidlig pension, mod at afløseren indvilgede i at betale ham en årlig pension og ved hans død en pension til hans enke. Postbudene dengang var af mere eller mindre tilfældig observans i modsætning til nutiden, det var ofte tilfældige bønder og slagtere, hvis vej alligevel gik forbi adressaten. Litsenbroderen (drageren der tog sig af rejsegodset) kunne også bruges som postbud. Ved det 19. århundredes begyndelse var der til postmesterembedet i Horsens henlagt 80 Rdl. For brevposten 45 Rdl. og for pakkeposten 15 Rdl. samt 17 Rdl. 32 skilling til en Litsenbroder (datidens postbud og drager). Postmestrene blev i de fleste byer samtidig fritaget for at holde herberg og beværtning, men mange fortsatte, idet det stadig var der de rejsende samledes, og posten blev fordelt.

2

3 Martin Luther Fødsel død Embedsperiode: Adresse: Gård Nr. 496 nuværende Søndergade 29. Der har været posthus på adressen helt indtil Embedsliv: Martin Luther er den første postmester, vi møder i Horsens. Han ansøger i 1649 om konfirmation på sit embede ved Poul Klingenberg og anfører i ansøgningen, at han allerede har beklædt embedet i 16 år.( Han var i øvrigt den sjette i nedstigende linje på mandsiden af Dr. Martin Luthers efterkommere.). Han var samtidig købmand og aktiv i byens fremgang, hans gård var en solid bindingsværkgård bygget omkring Bygningen strakte sig helt fra Søndergade til Nørregade og stod til udgangen af det 1700 årene. Postbudene i hans tid var tilfældige bønder og slagtere, hvis vej alligevel gik forbi adressaten på brevet, der nys var kommet til posthuset. Martin Luther døde i Privatliv: Han var gift med Bodil Eschesdatter, det vides ikke, om der var børn. Rasmus Jacobsen Fødsel Død Embedsperiode: Adresse: Gård nr. 496 nuværende Søndergade 29 Embedsliv: Inden han blev postmester, var han kæmner i Horsens. Privatliv: Han var gift med sin forgænger Martin Luthers enke Bodil Eschesdatter, som senere ægtede postmester Jørgen Hansen Aldum. Jørgen Hansen Aldum Født 1656 død 13.september 1710 Embedsperiode: Adresse: Gård nr. 496 nuværende Søndergade 29 Embedsliv: Nævnes i 1692 som borgmester og postmester i Horsens. Han dør i stillingen 54 år gammel.

4 Privatliv: Han var gift med den første postmester i Horsens Martin Luthers enke, Bodil Eschesdatter, som før havde været gift med postmester Rasmus Jacobsen. Jørgen Hansen Aldum og Bodil Eschesdatter fik i hurtig rækkefølge fire børn: Ellene døde hun blev 1 år, 1 mdr. 5 d. og 5 timer. Ane døde , hun var 7 år, 7 mdr., 5 d. og 7 timer. Morten blev født, døbt og begravet Den næste datter med navnet Ane blev døbt Jørgen Hansen Aldum var efter datidens målestok en velhavende mand, han ejede flere gårde, byggegrunde og huse. I 1682 blev et stykke jord tilhørende ham takseret til 2 Rigsdaler. Hans gård i Horsens blev takseret til 480 Rigsdaler. Og grunden til 60 Rigsdaler, desuden en gård ved siden af takseret til 72 Rigsdaler, og grunden til 9 Rigsdaler. Så blev hans 2 boder og et lille hus, som var ubeboet, takseret til 60 Rdl., og grunden til 7½ Rigsdaler, et øde byggested takseret til 5½ Rigsdaler. Men han ejede også en grund i Århus, benævnt som et øde byggested udenfor Mejlgade på den østre side takseret til 1½ Rigsdaler. Den 16. november 1696 søgte han og fik den 3.juli 1697 kongelig konfirmation på, han måtte sidde i uskiftet bo efter sin kone Bodil Eschesdatter, vi ved ikke, hvornår hun er død. Jens Jensen Skov Født ved vi ikke - Død 24. maj 1719 Embedsperiode: han blev i slutningens af 1710 eller begyndelsen af 1711 postmester i Horsens. Adresse: Gård nr. 496 nuværende Søndergade 29 Embedsliv: Vi ved lidt om hans økonomiske forhold som postmester, idet vi kender udgifter og indtægter for sidste kvartal i 1711:Indtægt 171 Rdl. 52 skilling, udgift 10 Rdl. 71 skilling altså et ganske pænt overskud Privatliv: den ægtede han sin forgænger Jørgen Hansen Aldum s datter Kirsten Jørgensdatter Aldum, han var allerede på det tidspunkt postmester. Peder Pedersen Saxe Født 1686 Død december 1722 Embedsperiode: januar 1722 Adresse: Gård nr. 496 nuværende Søndergade 29 Embedsliv: Vi ved intet om hans Embedsliv Privatliv: Han ægtede sin forgænger Jens Jensen Skovs enke Kirstens Jørgensdatter Skov

5 Jens Jacobsen Norup Født død Embedsperiode: 13.februar juli 1723 Adresse: Gård nr. 496 nuværende Søndergade 29 Embedsliv: Han fik bestalling som postmester i Horsens fra denne dag at regne under forudsætning af, at han ægtede forgængeren Peder Pedersen Saxe s enke Kirsten Jørgensdatter Saxe dette skete imidlertid ikke, idet Kirsten Jørgensdatter Saxe nægtede at gifte sig med ham, hun mente ham ikke i stand til at forsørge hende og hendes tre små børn, hun sagde, at han var for enfoldig. Oprindeligt havde hun søgt kongen om at måtte overtage embedet efter sin afdøde mand, men det mente kongen og hans råd ikke var tilrådeligt og gav afslag. Der var ni ansøgere til postmesterembedet, og de tre indvilgede i at gifte sig med enken. Men som sagt nægtede hun, og stiftamtmanden blev involveret i sagen og efter, at han havde undersøgt den til bunds indstillede han til kongen, at Kirsten Jørgensdatter Saxe blev udnævnt i embedet. Jens Jacobsen Norup indvilgede i at fratræde embedet mod, at Kirsten Jørgensdatter Saxe betalte ham 150 Rdl i erstatning for alle hans besværligheder. Han fratrådte embedet den Privatliv: Ikke meget Kirsten Jørgensdatter Saxe Født 1690 død 8. oktober 1760 Embedsperiode: 3. juli oktober 1760 Adresse: Gård nr. 496 nuværende Søndergade 29 Embedsliv: Hun var postmester fra til en meget lang periode på 37 år. Hermed var en epoke slut Postmesterembedet havde været i den samme familie og i det samme hus i hen ved 100 år. Privatliv: Hun hed oprindelig Kirsten Jørgensdatter Aldum, hun tog navneændring til Kirsten Jørgensdatter Skov på grund af giftermål med Jens Jensen Skov, hvorefter hun som enke i 1719 tog navnet Kirsten Jørgensdatter Saxe på grund af giftermål med Peder Pedersen Saxe. Hun var svigermoder til den senere postmester Christian Møller.

6 Christian Møller Født: Død: 1751 Embedsperiode: Adresse: Gård nr. 496 nuværende Søndergade 29 Embedsliv: Han var adjungeret (assistent) og havde ekspektancebestalling på embedet, dvs. når embedet blev ledigt, ville han få embedet som postmester. Han var borgmester 1749 ved siden af sin gerning som adjungeret hos sin svigermoder. Privatliv: Han var gift med Kirsten Jørgensdatter Saxe s datter, men han døde, før embedet blev ledigt. Cornelius Frederik Møller Født: Død: Embedsperiode: Adresse: Ukendt Embedsliv: Han blev postmester den mod at give 40 Rdl. årligt til enken efter borgmester Christian Møller(enken er datter af Kirsten Jørgensdatter Saxe), der havde haft ekspektancebestalling på embedet, men døde forinden det blev ledigt. Adressen på posthuset er ukendt. Privatliv: Nicolai Jensen Tvede Født: Død: Embedsperiode: Adresse: Ukendt (muligvis i Nørregade). Embedsliv: Han havde fra ungdommen været ved pennen senest hos kabinetssekretær Esmarch. Han var postmester fra Privatliv: Enken Kirstine Tvede sad tilbage med to små børn Jens på 5 år og Marie på 2½ år.

7 Conrad Michael Overbeck Født: 1725 Død: Embedsperiode: Adresse: Gård nr. 128 nuværende Søndergade 47 Embedsliv:Han havde i en del år tjent ved Generalpostamtet. Den udnævnes han til postmester i Horsens. Den fratræder han efter ansøgning med en pension, som hans efterfølger Jens Christian Fussing skulle give mod at overtage embedet. Pensionen androg 200 Rigsdaler årligt. Privatliv:Hans kone Heinriche Sophie skulle, som enke modtage 50 Rigsdaler årligt af Hr. Fussing, indtil hun fra staten modtog en eventuel pension. De havde en datter Dorthea Margrethe, som blev døbt den , Jens Christian Fussing Født: i Vejerslev Død: Embedsperiode: Adresse: Gård nr. 255 nuværende Nørregade 30 Embedsliv: Han blev vicerådmand i Horsens den og postmester fra , han havde således begge job samtidigt. Han dør i tjenesten den Inden han bliver postmester, søger han og bevilges den 31. okt borgerskab som købmand og kroholder. Privatliv: Han var i 1763 blevet gift med Else Margrethe Spliid, sammen får de 7 børn: Elisabeth Katrine født 1763 begr , Niels blev født 1765 begr , Laurs Christian blev døbt , Juliane Elisabeth blev døbt d , begr , Elisabet Katrine døbt , Niels Spliid blev døbt , Juliane Elisabeth blev døbt Enken Else Margrethe Spliid får i 1793 bevilget at sidde i uskiftet bo efter sin mand. Samme år blev hun testamenteret renten af et beløb fra sin halvsøster Johanne Charlotte Kiærulf.

8 Hannibal Schaldemose Født: Død: Embedsperiode: Adresse: Søndergade 91 ifølge folketællingen i 1801, det nuværende nr. 43 Embedsliv: Han havde tjent i 8 år som privat postskriver i København, da han den blev postfører i Jylland. Postførere fik en ringe løn, udover sin løn fik han for hver dag han var på rejse, 1 Rigsdaler. Først i 1811 forhøjedes diæterne til 2 Rigsdaler. Han blev den postmester i Horsens. I hans kontrakt med byen blev det skrevet, at han skal holde sin gård i forsvarlig stand til de rejsendes modtagelse og beværtning (overnatning og bespisning), befordre den ridende og agende post, samt anskaffe sige et vognmandslav der i byen, (skulle kunne stille med friske heste og en rejsevogn). Privatliv: Han var gift med Sofie Mathæi sammen havde de 3 børn, Frederikke Dorothea 21 år, Anne Birgithe 17 år og Karl Heinrich. Han havde været gift før, og den fik han bevilget at sidde i uskiftet bo, vi kender ikke hans tidligere kones navn. Frederik Harboe Født: (1747) Død: Embedsperiode: Adresse: Gård nr. 255, nuværende Nørregade 30 Embedsliv: Han var tidligere postfører på ruten Aalborg Aarhus fra Udnævnt til postmester i Horsens død i tjenesten den Postmester fra Fødselsdato er noget usikker, den siges han at være 56 år gammel. Folketælling 1787/Aalborg anfører, at han pr var 45 år gammel, altså formodentlig født død Privatliv: Ifølge Horsens bys kirkebog blev han begravet den Han efterlod sig enke Karen Holm og to børn Johanne Marie født 1805 og Charlotte Frederikke født efter sin faders død. Karen Holm dør i Fungerende postmester. Navn ukendt. Fra formentlig en betroet postembedsmand på posthuset.

9 Jens Michael Malling Født: 1773 Død: Embedsperiode: Adresse: Gård nr. 255, nuværende Nørregade 30 Embedsliv: Han startede sin karriere i postvæsnet som postskriver. Den beskikkes som postfører ved pakkeposten mellem Kolding og Aalborg til en årlig løn på 200 Rigsdaler, så længe posten er så lang tid undervejs mellem de nævnte byer, (sådan en pakkepost rejste med 1 mil i timen), gives der yderligere 260 Rigsdaler i diætpenge årligt. Det kan synes som et stort beløb, men når man ser på priserne fra de forskellige kroer og herberger undervejs, er beløbet ikke stort: Frokost 32 skilling, middagsmad 40 skilling, aftensmad 32 skilling, 1 flaske øl 2-4 skilling, smørrebrød 8 skilling. Det skal tilføjes, at portionerne var så små, at det ofte var nødvendigt at bestille 3-4 portioner, for at postføreren kunne blive mæt. Privatliv: I 1836 udnævnes han til Kanseliråd. Vi ved han var enkemand, men ikke hvad hans afdøde kone hed, han havde en datter Jenssine Malling. Han var den postmester, der var udsat for postrøveri, nemlig da postfører Georg Manza i 1826 kommer til Horsens med lønninger til Det slesvigske Kyrasserregiment, i alt Rdl. Røveriet er aldrig opklaret. Hans Henrik Wolder blev Født: Død: Embedsperiode: adjungeret postmester Adresse: Gård nr. 380 nuværende Nørregade 11. Posthuset skifter således efter næsten 60 år adresse fra Nørregade 30 til Nørregade 11. Embedsliv: Han var adjungeret (assistent for) postmester i Horsens fra 1830 til Hans Henrik Wolder fik embedet, da postmester Jens Michael Malling havde erklæret sig villig til at afstå det, hvis Hans Henrik Wolder ville give ham en passende pension resten af hans liv. Men han dør i 1843, hvorfor Jens Michael Malling ikke når at få pension. Privatliv: Nevø til Jens Michael Malling. Hans Henrik Wolder var udover alt det andet også gift med Jens Michael Mallings datter Jenssine og altså svigersøn, de havde 6 børn, Jenssine Nikoline Wolder 14 år, Carl Christian 12 år, Sophie Elonora 9 år, Olivia Henriette 7 år, Ludvig Adolf 5 år og Hansine på 1år, sidstnævnte får senere store stillinger i postvæsnet.

10 Fungerende postmester. Navn ukendt fra , formentlig en betroet postembedsmand på posthuset. Carl Christian Smidt. Født: i Esrum Død: Embedsperiode: Adresse: Gård nr. 380 nuværende Nørregade 11 Embedsliv: Han var cand. jur., kaptajn ved kongens livkorps og kopist i kontoret Direktionen for Statsgælden. Udnævnt til major Udnævnt til postmester i Ringsted den og den til postmester i Horsens. Den 6.10 udnævnt til virkelig justitsråd. Han havde en flot karriere på trods af en episode under treårskrigen: Han havde ladet sig bevæge til at afsende en stafet med fjendtlige brevskaber under byens besættelse. Enhedsportoen blev indført i hans embedsperiode, ligeledes blev befordringsvæsnet underlagt postmesterembedet. Litsenbroder var Nicolai Madsen. Privatliv: Han var gift med Clara Margrethe Oxholm, der var født på St. Croix i 1814, de havde 4 børn: Carl Vilhelm Edvard 10 år, Margrethe 8 år, Christiane 6 år og Vilhelm Monradt på 3 år. Posthuset Nørregade 11 havde han købt af Hans Henrik Wolder s arvinger, huset er i øvrigt det første nyklassisicistiske borgerhus i Jylland. Fungerende postmester. Navn ukendt fra , formentlig en betroet postembedsmand på posthuset. Det har formodentlig været postfuldmægtig Jørgen Buch, under Carl Christian Smidt, Niels Daniel G. Schack Steenberg. Født: Død: Embedsperiode: Adresse: Posthusets adresse er fra ukendt, derefter stationsbygningen. Embedsliv: Postmester i Horsens fra til sin død. I notat i tidsskrift for postvæsnet nr. 8/1876 står der: Den i forrige måned afdøde postmester i Horsens, Kammerraad Niels Daniel Gustav Schack Steenberg, var født den på Christianshavn. Efter i året 1831 at være ansat som privatskriver i Københavns pakkepostkontor, blev Steenberg den udnævnt til

11 postskriver, 1845 blev han konstitueret som postfører på ruten mellem Kolding og Hamborg. Da denne postrute stoppede på grund af krigen, gjorde han tjeneste på ruterne Kolding Ålborg og Kolding - København. I 1849 blev han konstitueret som postkontrollør ved det kongelige danske overpostamt i Hamborg, i hvilken stilling han erholdt kgl. udnævnelse den 18.oktober Under 16de december 1858 blev han udnævnt til postmester i Ribe samt under den 6te oktober 1860 til Kammerraad. Den 31te juli 1866 udnævntes han til postmester i Horsens, i hvilken stilling han forblev til sin død. Privatliv: Fra april 1869 lejer postvæsnet yderligere syv værelser således, at der blev bolig for postmesteren. Niels Stubberup Nielssen. Født: Død: Embedsperiode: Adresse: Stationsbygningen Embedsliv: starter han som postelev i Aalborg udnævnes i 1868 til postfuldmægtig i Herning var pr postfuldmægtig i Horsens. Han blev i 1877 ansat af indenrigsministeriet. I 1877 er han postinspektør i Udbyneder. Han forflyttes til Havndal den som postinspektør. For endelig den at blive udnævnt til postmester i Hobro, hvor han er til sin død. Privatliv: Ukendt

12 Charles Christian Hude Friis Født: Død: Embedsperiode: Adresse: Stationspladsen Embedsliv: I hans postmesterperiode blev det nye posthus på Stationspladsen opført på en grund ved siden af stationsbygningen (vinkelret på denne), posthuset tages i brug januar Posthuset er senere gentagne gange ombygget og udvidet. Første gang allerede i 1898 blev posthuset udvidet opad med en etage. Byrådsmedlem for Højre. Fungerende borgmester fra den 21/ til 30/ Indenfor vakte byrådspolitikken sygehus-, fattig- og renovationsudvalget hans interesse. I 1888 udnævnt til Ridder af Dannebrog, 1897 Dannebrogsmand og endelig i 1907 Kommandør II af Dannebrog. Formand for Den Jyske Garderforeningen i Horsens Vicepræsident for De Danske Garderforeninger Formand for Horsens Roklub formand for Horsens Gymnastikforening formand for nystiftet Skytteforening formand for Horsens-Tørring Jernbaneselskabet. Privatliv: Født 23/ i Kærup Præstegård, søn af sognepræst til Tømmerby-Lild, Chr. Friis (d- 1837) og Sophie Eleonora Hude. Aftjente sin værnepligt ved Den Kongelige Livgarde Gift 27/ med Ida Georgine Louise Blad ( ). Efter konens død blev Friis meget syg og måtte rejse fra København til Montreux for at samle kræfter. Året efter kom han til Horsens og levede resten af livet her i byen. Død 21/ i København i forbindelse med en operation. Henry Jean Christian Thorvald Sørensen Født: i Skive Død: Embedsperiode: konstitueret postemester i Horsens. Adresse: Stationspladsen Embedsliv: Han starter sin karriere som postelev i Århus den Den ansættes han som postassistent i Fakse, her bliver han udnævnt til postfuldmægtig den , den rejser han til Nykøbing Falster, hvor han er 1. postfuldmægtig, samme sted er han fra konstitueret postmester postekspedient i Horsens, fungerende postkontrollør i Horsens udnævnes han til postkontrollør af 2 grad og den konstitueret postemester i Horsens postmester i Frederikshavn, for endeligt den udnævnes han til postmester i Horsens. Den bliver han Ridder af Dannebrog. Privatliv: Han var ugift.

13 Frands Wiliam Christian Groskopff Født: Død:? Embedsperiode: Adresse: Stationspladsen Embedsliv: Han var postmester i Horsens, indtil han gik på pension den Før han kom til Horsens, var han konstitueret dampskibsekspeditør, fra postkontrollør i den ikke regnskabsførende postekspedition på Fejø, den blev postekspeditionen regnskabsførende. Den bliver han udnævnt til 4 lønningsklasse. Postmester i Store Heddinge fra den Han blev efter ansøgning afskediget i nåde med pension på grund af alder. Privatliv: Gift med Mathilde Christiane født den i Ringsted. August Edvard Theodor Nielsen Født: Død: Embedsperiode: Adresse: Stationspladsen Embedsliv: Starter i postvæsnet d , i 1877 nærmere bestemt den bliver han ansat ved Jernbanepostkontoret i indenrigsministeriet i forbindelse med Silkeborg Herning jernbanens åbning , han var postmester i Horsens fra til sin død Privatliv: (af kolleger kaldet smukke August),

14 Poul Ancher Winther Født: Død: Embedsperiode: konstitueret postmester Adresse: Stationspladsen Embedsliv: Indtrådt i postvæsnet som postassistent i Havndal , postassistent i Sorø 1891, postekspedient i Nykøbing Falster postmester i Gjedsted postkontrollør i Fredericia, konstitueret postmester postkontrollør i Horsens postmester i Lemvig postmester i Herning afskediget i nåde og med pension efter ansøgning på grund af alder udnævnt Ridder af Dannebrog Privatliv? Hans Anker Christian Ivar Jespersen Født: død: Embedsperiode: Konstitueret Postmester Adresse: Banegårdspladsen Embedsliv: starter han i postvæsnet, udnævnes han til postekspeditør i Haslev udnævnes han til postkontrollør i III lønningsklasse i Horsens Kontrollør I. i Horsens postmester i Glostrup Privatliv:?

15 Anders Farup Født: Død: Embedsperiode: Adresse: Banegårdspladsen Embedsliv: Postelev den i Frederiksværk, ultimo 1889 postassistent i Frederiksværk. Udtrådt af postvæsnet i perioden , det fremgår ikke hvorfor. Primo 1891 postassistent i Tureby postekspeditør i Ribe, postekspedient i Aarhus ansat ved feltpostvæsnet postekspedient i 3. Overpostinspektorat i Aarhus, herefter forskellige stillinger, indtil han konstitueres som postmester i Aarhus Herefter igen forskellige stillinger i Overpostinspektoratet, indtil han ved kongelig resolution udnævnes til postmester i Horsens. Ridder af Dannebrog Privatliv: Han er født i Norby på Fanø Hans Peder Hansen Født: i Frejlev på Lolland Død: Embedsperiode: Konstitueret Postmester Adresse: Banegårdspladsen Embedsliv: indtræder i postvæsnet som postelev i Ørsted den er han postassistent i Skovgaard postmedhjælper i 5 lønningsklasse i Ørsted. Han tager fagprøve i er han postekspedient i Struer postekspedient i Næstved konstitueret postmester i Ullerslev konstitueret postmester på Fejø kontrollør i Nyborg kontrollør i Horsens post og telegrafkasserer i Randers afskediget i nåde og med pension, efter ansøgning på grund af svagelighed. Privatliv:?

16 Jens Stokholm/ Jens Stokholm Futtrup, han tog navneforandring Født: Død: Embedsperiode: Adresse: Banegårdspladsen Embedsliv: Indtræder i postvæsnet som postelev i Lemvig er han postassistent i Holeby postassistent i Lemvig. Han tager fagprøve i postassistent i 5 lønningsklasse i Lemvig afløser postmedhjælper i Aarhus postekspedient i Nykøbing Falster bestyrer af sommerpostekspeditionen i Espergærde konstitueret postmester i Karby kontrollør II. i Aarhus kontrollør I. i Aarhus overkontrollør i Aarhus. Ridder af Dannebrog. Privatliv: Han er født på Kvistgaard i Vandborg pr. Lemvig Anders Borgen Ludvigsen Født: Død: så sent som i 1980 på listen over pensionerede tjenestemænd Embedsperiode: konstitueret postmester Adresse:Banegårdspladsen Embedsliv: Indtræder i postvæsnet som postelev i Odense postelev i Aarslev konstitueret postmedhjælper i Odense. Han tog fagprøve i konstitueret postmedhjælper i Vejle, men dette blev ændret til postmedhjælper samme sted postmedhjælper i Odense postmedhjælper i Sakskøbing postmedhjælper i Næstved (efter endt militærtjeneste), postmedhjælper i Brørup postmedhjælper i Næstved postekspedient i Nakskov afløser postekspedient i Aarhus afløser postekspedient i Odense. Fagprøve II. I midlertidig afløser assistent i Odense midlertidig afløserassistent i Nyborg assistent ved jernbanepostkontor 3 i Fredericia assistent ved jernbanepostkontor 2 i Fredericia midlertidig afløserassistent i Fredericia assistent ved jernbanepostkontor 2 i Fredericia overassistent i Fredericia kontrollør i Horsens konstitueret overkontrollør i Horsens med senere udnævnelse for øje konstitueret postmester i Horsens postmester i Slagelse afskediget i nåde og med pension efter ansøgning på grund af alder, Ridder af Dannebrog. Privatliv:?

17 Anders Christian Thygesen Født: I Taastrup pr. Harlev Død: Embedsperiode: Adresse: Banegårdspladsen Embedsliv: Indtræder i postvæsnet som postelev i Galten postelev i Malling konstitueret postassistent i Horsens konstitueret postmedhjælper i Brædstrup. Tog fagprøve i konstitueret postmedhjælper i Odder., men dette blev ændret til postmedhjælper samme sted postmedhjælper i Sakskøbing postekspedient i Struer. Tog fagprøve II. I postekspedient ved Nørrejyllands jernbanepostkontor i Struer assistent ved Nørrejyllands jernbanepostkontor i Fredericia, men forflyttelsen blev annulleret stadig assistent ved Nørrejyllands jernbanepostkontor i Struer midlertidig afløser assistent i Struer assistent ved Jernbanepostkontor 3. i Fredericia assistent ved Jernbanepostkontor 2. i Fredericia midlertidig afløser assistent i Fredericia midlertidig afløser assistent i Aarhus assistent i Aarhus overassistent i Aarhus kontrollør i Horsens overkontrollør i Odense postmester i Haderslev postmester i Horsens afskediget i nåde og med pension efter ansøgning på grund af alder. Ridder af Dannebrog. Senere Ridder af Dannebrog af 1ste grad. Privatliv:? Johannes Lerche Olesen Født: i Thorsted Død: Embedsperiode: Adresse: Andreas Stenbergs plads Embedsliv: Indtræder i postvæsnet som postelev i Østbirk, postelev i Assens, postelev i Nykøbing Falster soldat i København, assistent ved Overpostmesterembedet i København, herefter assistent stillinger i Herning, Aarhus, Horsens og København konstitueret postmester i Braaskov overassistent i Vejle udnævnt til postmester i Hobro postmester i Horsens afskediget i nåde og med pension efter ansøgning på grund af alder ved kongelig resolution Ridder af Dannebrog. Privatliv:?

18 Kilder: Frits Olsens bøger I. II. III. IV. V. - V. Richter, Danske postembedsmænd Byhistorisk arkiv Horsens. Post og telegrafbiblioteket. Toke Norby: DDPE Den Danske Postetat I. II. III.

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter var alenepige indtil sit 49. år, da hun blev gift. Hun havde indtil da været tjenestepige det meste af sit liv og puklet for andre Forældre : nr. 130

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1 Mand Jørgen Mortensen 1 Født 26 Mar. 1806 Kærum, Båg, Odense 2 Dåb 18 Maj 1806 Kærum, Båg, Odense 3 Død 20 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk, Vejle 4 Begravet 23 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk,

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Nielsen og Maren Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Jespersen & Ludze Pedersdatter Hans Frendesen & Karen Jensdtr.

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 1711 Hans Adolph Thomassen Carl 1717 17.1.1718 Jens Hansen 1718 24.10.1718 Johan Beverlin 8.1750 11.9.1750 Poul Frausing 4.1759 18.5.1759 Hans Andersen Langhoff 10.5.1776 5.6.1776 Peter Andreas

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN 1 CLAUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1 1.1.1.9 Claus Jensen 3 1.1.1.9.1 Rasmus Jensen 7 1.1.1.9.1.1 Klaus August

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Generation IX Ane nr. 630/631

Generation IX Ane nr. 630/631 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder A. Hjerm og Kirsten Enevoldsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Enevold G. Hemmeth

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Matrikelnummer: Matr.nr. 8 a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård. Matr.nr. 8g blev frasolgt i 1887. Matr.nr. 8a er på 311599 m2, heraf vej 6368

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Kathe Ahlgren

Kathe Ahlgren Navn og anenummer: Niels Sørensen [52] side - 1 1816 09 18 Fødsel Stenderup Sogn Stenderup Kirke Forældre: Søren Jensen *13/7-1790 [104], Botillamarie Nielses *1797 [105a] 1816 09 20 Dåb Stenderup Kirke

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 1.7.1814 Schaarup Opsynsmand 12.1822 1.4.1823 Chr. Frederik Baadsgaard Apoteker 19.1.1854 24.5.1854 Erik Poulsen Bech postfm 27.6.1865 29.6.1865 Johan Gerhard Thiel Husum 30.9.1877 Afsked

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

Efterslægt Poul Steffensen

Efterslægt Poul Steffensen Efterslægt Poul Steffensen 1. generation 1. Poul Steffensen, søn af Steffen Steffensen og Ane Poulsdatter, blev født den 23 Dec. 1826 i Bederslev, Skam, Odense, døde den 27 Okt. 1892 i Bederslev, Skam,

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Kongevejen 100. Davrehøjshuus, arvefæste. Matrikelnummer. matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på m2. Fotos af ejendommen

Kongevejen 100. Davrehøjshuus, arvefæste. Matrikelnummer. matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på m2. Fotos af ejendommen Kongevejen 100 Davrehøjshuus, arvefæste Matrikelnummer matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på 12.792 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde af 4.6.2012 til Agnete Devantier Vedsted-Jacobsen. 2.

Læs mere

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1 Mand Ole Hansen 1 Født 17 Okt. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Dåb 15 Nov. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Død 12 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 17 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland,

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj 1869 Født/dåb Aalsgaard Hellebæk Kapel på

År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj 1869 Født/dåb Aalsgaard Hellebæk Kapel på Ane nr. 13: Inger Mathilde Sophie Hansen (1869-død efter 1933) gift 12. maj 1894 med Ole Peter (1856-1905) Karin Andersen 2010-01 side - 1 År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum.

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. 24-03-2007 ANER 1. Søren Hartvigsen, f. 11-08-1881 i Flynder, d. 16-02-1968. Søren Hartvigsen var 1921-1926 ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. Han blev

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Forfædre til Martin Lavrits Hansen

Forfædre til Martin Lavrits Hansen Forfædre til Martin Lavrits Hansen Generation nr. 1 1. Martin Lavrits Hansen, født 20 juni 1887 i Matr. 51a, Stettinstræde 4, Dragør. Han er søn af 2. Martin Nielsen og 3. Ane Cathrine Hansen. Mere om

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 20.9.1799 Søren Jespersen Gæstgiver 4.11.1803 Afsked 4.11.1803 Christian Schandorf Gæstgiver 1812 1.1.1813 Jens Nicolai Boserup 25.11.1819 1.4.1820 Anders Jensen Schou Organist 24.11.1834

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Villy Lymann Pedersen #1, * 09.01.1948 i Middelfart. Gift 20.05.1978 i Sunds kirke, Anne Mette Lund Pedersen #77, * 04.02.1951 i Torup, Sunds sogn. Forældre 2. Peter Johannes Knud Pedersen #2, * 04.12.1923

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke BK 38-1740 Peder Andreasen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 138. Peder Andreasen f. 1740, Ølstykke, Døbt 27/11 1740, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gdr. Egebjerg, g. (1) 25/09 1768, i Ølstykke, Inger

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne Nordborg kirkebogsregister 1621-2000 O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne fødte viede døde alder Oberførster's søn 16.05 1706 Qckens

Læs mere

Jørgen Thorvald Jensen

Jørgen Thorvald Jensen Jørgen Thorvald Jensen I Uffe Jensens erindringer kan bl.a. læses: Forældre: Jens Peter Jensen og Anne Jørgensdatter *23.02.1880(31) Fastrup, Gjellerup FT1890 Bor hos forældrene i Fastrup K01.04.1894(121)

Læs mere

Filstatistik 1. Personstatistikker. Fødsler pr. epoke. Længstlevende personer. Middellevealder for personer. Efter køn. Statistikker for par

Filstatistik 1. Personstatistikker. Fødsler pr. epoke. Længstlevende personer. Middellevealder for personer. Efter køn. Statistikker for par Filstatistik 1 Personstatistikker 1 Antal personer ialt 34522 2 Personer med utilstrækkelig datoinformation 0 3 Personer markeret som nulevende 9776 4 Personer markeret som døde 24746 Fødsler pr. epoke

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup 1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup Hans Henrik Wittenkamp Rich, død 1941 C 528-G 011C, Ringkøbing, Hind Herred, Ringkøbing Amt, døde mandkøn 1941 Nr. 32. Død 1941, 1. november, Ringkøbing,

Læs mere

Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden

Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden Matr.nr. (1808) Status (1808) Matr.nr. 54/54-a, Vester Egede (Senere 16-h og 54) Fæstehuse under gården Christianslund med

Læs mere