PFH responsum 4. Kapitel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PFH responsum 4. Kapitel 40. -4-"

Transkript

1 0 PFH responsum 4. Kapitel PFH responsum 4. Kapitel Kongedybet Gennemgang af Regler eller mangel på samme Palle Flebo-Hansen

2 1 PFH responsum 4. Kapitel Vi går stramt efter reglerne. Der henvises til materialsamling tryk her. Indholdsfortegnelse Manglende vedligeholdelse... 6 Formandsberetning den, Vi blev enige om at koncentrere os om at få gjort noget ved de 3 dårligste vedligeholdte haver. Vi fotograferede haverne for at sikre os det nødvendige materiale Formandsberetning den, Vi har stadigvæk problemer med at få nogle haver passet, så de ikke er egentlig misligholdte. Ved havevandring var de sædvanlige syndere Formandsberetning den, Have 31: den bliver hverken anvendt eller vedligeholdt Formandsberetning den, I nogle tilfælde ser det ud som om, at haverne er for store, og at havelejer ikke kan overkomme at passe haverne Formandsberetning den, Det er stort set de samme påtaler. Vi har ikke løst problemet i have 21a. Derudover have 31 er en torn i øjet Formandsberetning Igen problemer med have 31. Derud over 34 påtaler Ekstraordinær generalforsamling, Den, Havevandring: 21 påtaler heraf 6 haver blev indkaldt til møde på kontoret Formandsberetning den, Klager modtaget i bestyrelsen over have Referat den, Havevandringen var nedslående, men vi trøster os med at nu kan det kun blive bedre Formandsberetning den, Have 66 må passe haven og sønnen kan komme i betragtning når og hvis han flytter til København Nye kolonister i HF Kongedybet... 9 År 2000 Velkommen til nye kolonister... 9

3 2 PFH responsum 4. Kapitel Haverne: 9 19a og Haverne: Haverne: 28a a Haverne: 19a Haverne: Haverne: Haverne: Haverne: Haverne: Haverne: Haverne: Byggeri: Formandsberetning den, Formanden takkede også vurderingsudvalget for deres arbejde, og bestyrelsen trækker også på deres ekspertise, når medlemmerne kommer med deres tegning, for at få om- ny- og tilbygninger godkendt Formandsberetning den, Vi har stadigvæk problemer med, at byggereglerne ikke bliver overholdt. Byggereglerne er omdelt. Læs dem igennem inden du bygger. Kreds 1 har det overordnet ansvar i forhold til Københavns Kommune. Vi bliver pålagt mange opgaver herunder registrering af om- tilbygninger Særlig omkring om- tilbygninger har bestyrelsen haft diskussioner med havelejere. Der er stadigvæk en del nybyggere som har glemt, at vi ikke bor i det vilde vesten. Om og tilbygninger skal forelægges bestyrelsen til godkendelse Formandsberetning den, Hvis medlemmerne af foreningen ikke overholder de vedtagne byggeregler, kan foreningen ekskludere disse medlemmer Vi har haft en lille uoverensstemmelse med have 27 angående byggeregler. Tegninger er ikke indleveret, byggeriet er ikke godkendt, og for et år siden lavede bestyrelsen en aftale med ejeren om, at tag på terrasse skulle fjernes inden 14 dage det er ikke sket endnu Når vi påtaler byggeregler, vedligeholdse eller andre forhold, er det ikke udtryk for en personlig hetz mod bestemte havelejere. Bestyrelsen opfatter det sådan, at vi har et ansvar for at påtale de overtrædelser af vores fælles regler, som vi alle har været med til at vedtage Vi har et ansvar og en forpligtigelse til at påse, at alle overholder de gældende regler, såvel i forhold til Kolonihaveforbundet, Københavns kommune, som vores egne ordensregler Formandsberetning den, Husk at revirere skema fra bestyrelsen, hvis du laver om- eller tilbygning, så det kan blive registeret i din mappe på kontoret Formandsberetning den,

4 3 PFH responsum 4. Kapitel Ordensreglerne er tryk og sendt ud til alle Formandsberetning HUSK foreningens byggeregler. Der skal byggetilladelse til Formandsberetning den, Der arbejdes på at lave en aftale på at hæve byggeriet med 10 % af grunden Formandsberetning den, Københavns kommune har bedt os om at overholde vurderings- og byggeregler Sag i have 23.a. rejses Referat den, Fra Kredsen blev det igen advaret om overpriser Lovlig kan vurderinger udføres, når mindst 1 vurderingsmand har deltaget i vurderings kursuses Endvidere påmindes om byggereglerne da Kommunen er begyndt at røre på sig CITAT: Kommunen har som udlejeren adgang til at kontrollere at alle forhold omkring lejemål bliver overholdt, herunder kontrakts bestemmelserne om en max bebyggelse på 10 % af havelod Formandsberetning den, Have 23a. har indleveret 3 klager over ulovligt byggeri samt klage over Marketender. Bestyrelsen har besvaret disse klager over for de involveret Klage 1: Have 3: Køber skal nedrive alt bebyggelse under hovedhus inden 1.oktober Sagen er omtalt i vurderingsrapporten Klage 2: Have 27: Ny opført redskabsskur er opført for tæt på skel. Der er ingen byggetilladelser i øvrig i hele sagen have Klage 3: Have 37: Jf. vurdering rapporten er denne overdækning i gården ikke fjernet Bestyrelsen Formand Keld Skou have 60 (genvalgt) BM. Per Greger-Rene Have 47 BM-supp. Kurt Hjort have 26 a BM-supp- Lis Assentoft Have 50 Revisor: Ole Sørensen Have Kasserer: Jørgen Svane have 23 (genvalgt) BM Hans Johansen have 4 Stig Skou Larsen have 38 genvalgt. BM-supp. Kurt Hjort have 26a Helle Jacobsen have 56 (genvalgt) Revisor Winnie Christensen have 10 (genvalgt) Revisor supp. Ole Sørensen have 10 (genvalg) Formand Keld Skou have 60 (genvalg), BM-sekretær Per Grieger-Rene have 47 (Genvalgt)- BM- Supp. Kurt Hjorth have 26.a.- Helle Jacobsen have 56 (genvalgt) Revisor: Lis Assentoft have 50 (genvalgt) Revisorsupp. Mette Iburg have 66 (nyvalgt) Kasserer: Jørgen Savne have 23 (genvalgt). BM Hans Johansen have 4. BM Stig Larsen have 38(genvalgt). BM. Kurt Hjorth have 26a Helle Jacobsen have 56(genvalgt). Revisor: Winnie Christensen have 10 (genvalgt). Revisor supp. Mette Iburg have 66(genvalgt) Formand Keld Skou have 60 (genvalgt). BM-Sekretær Per Grieger-Rene have 47(genvalgt). BM-supp. Hele Jacobsen have 56 genvalgt. BM-supp. Jan Schorebye have 23 a (nyvalgt). Revisor Lis Assentoft have 50 (genvalgt). Revsior supp. Mette Iburg have 23a (genvalgt)

5 4 PFH responsum 4. Kapitel Formand Keld Skou have 60 (genvalgt). BM-Sekretær Per Grieger-Rene have 47(genvalgt). BM-supp. Jan Schorebye have 23 a(genvalgt). Thomas Jensen have 9(nyvalgt). Revisor Mette Iburg have 23 (genvalgt). Revisor supp. Henrik Thorup have 66) genvalgt) Kasserer Kaj Skou have 46. BM Hans Johansen have 4 Stig Larsen have 38. BM-Supp. Jan Schorebye have 23 a - Thomas Jensen have 9. Revisor: Winnie Christensen have 10. Revisor supp. Henrik Thorup have Formand Keld Skou have 60 (genvalgt). BM-Sekretær Per Grieger-Rene have 47(genvalgt). BM-supp. Lone Place have 40 Mathilde Arfwedson have 31 - Revisor Mette Iburg have 23 (genvalgt). Revisor supp. Henrik Thorup have 66) genvalgt) Kasserer Kaj Skou have 46. BM Hans Johansen have 4 Stig Larsen have 38. BM-supp. Lone Place have 40 Mathilde Arfwedson have 31- Begge sup. Skal fremover deltage i bestyrelsesarbejdet. Revisor: Winnie Christensen have 10. Revisor supp. Henrik Thorup have Formand Keld Skou have 60 (genvalgt). BM-Sekretær Per Grieger-Rene have 47(genvalgt). BM-supp. Mathilde Arfwedson have 31. Marianne Thorup have Andre notater vedr. Regler Formandsberetning den, Kolonihaveforbundets advokat har oplyst, at foreninger kan vedtage regler for højder af træer i foreningen, og skrive dem ind i ordensreglerne. Medlemmer der ikke overholder reglerne, kan derefter blive ekskluderet, hvis det fremgår af reglerne Ekstraordinær generalforsamling, Midt i april var der møde i kreds 1 og det blev kraftig understreget, at foreningerne skal være nidkære med at sikre, at regler og love overholdes. Det gælder byggeregler, regler om overnatning i vintersæsonen, og alle de andre regler som er indført i kontrakten med Københavns kommune Bestyrelsen syntes det er et problem, at havelejerne mere eller mindre konsekvens overhører regler og påbud. Bestyrelsen har nu inddraget kredsen og Kolonihaveforbundet herunder advokat. Bestyrelsen vil nu indføre en omkostning ved overtrædelse fremover herfor Ekstraordinær generalforsamling, I bestyrelsen besluttede vi at udvise handlekraft og virketrang Vi skal følge reglerne, f.eks. retningslinjerne for byggeri. Hvis ikke vi følgerne regler kan vi opsiges Formandsberetning den, Jan have 23 indtrådt i vurderingsudvalget da Thomas har solgt haven Husk at Stat og kommunen følger kolonihavene nøje. Det drejser sig særlig omkring overnatning, overbebyggelse og især folkeregisteradresse Det er nemt at undersøge om vores medlemmer bor i Storkøbenhavn. Det er bare en henvendelse til folkeregisteret og en check på kr. 50, Ekstraordinær generalforsamling, Godkendelse af nye vedtægter Ordensregler i HF Kongedybet Vurderingskurser Formandsberetning

6 5 PFH responsum 4. Kapitel Deltager: Keld Skou Tage Stig Ekstraordinær generalforsamling, Den havde vi vurderingsudvalget på kursus. De kan berette om at vurderingsregler nu er udarbejdet på cd rom Ekstraordinær generalforsamling, Vurderingsudvalget er og skal løbende være opdateret via kurser i kolonihaveforbundet Formandsberetning den, Vi havde 3 mand på dette vurderingskursus Formandsberetning den, Bestyrelsen tog i efteråret på et jurakursus som afholdes af Kolonihaveforbundet, for at blive bedre til at håndtere de mange udfordringer Her lærte vi om såkaldte skidtbreve, som er påtale og en efterfølgende bøde til forsømmelige havelejere, som f.eks. ikke retter sig efter bestyrelsens havevandring og ikke holder deres haver Det opfatter bestyrelsen som en mulighed for at efterlevet påtalerne ved den årlige havevandring Som det fungere nu, ser det ud til, at påtalerne ingen effekt har, og det er utilfredsstillende tilbagevende at sige de samme ting til de samme havelejere, som tilsyneladende er fuldstændig ligeglade. Det kan skidtbrev måske ændre på Der er ikke bestyrelsens yndlingsbeskæftigelse at gå rundt og være sure og tvære og sprede dårligt humør Det er bestyrelsens opgave at sikre, at fællesskabets beslutninger efterleves og vi har en fælles glæde ved vores kolonihaver. Det forsøger bestyrelsen at leve op til Formandsberetning den, Bestyrelsen deltog også i år på jurakurset Omgåelse af ventelisten Formandsberetning Bestyrelsen opretholder overdragelsen af have 65. Der var tale om en fejlfortolkning Kreds 1 og HF Kongedybet Formandsberetning I april mdr. var der repræsentantskabs møde i kreds 1, hvor de vigtigste punkter var problemerne med helårsbeboelse og vurderingsreglerne ved køb og salg Ulovligheder straffes Formandsberetning Bortkørsel af nedgravet asbest: Når regningen dukker op, bliver den fordelt på alle haver som en ekstra indbetaling mærket asbest have 23.a Det er ikke et personligt udestående med have 23.a. men en pædagogisk foranstaltning

7 6 PFH responsum 4. Kapitel Så ved alle, at ulovligheder straffes, og vi fælles kommer til at betale for oprensning, ulovligt byggeri med mere Det er bestyrelsens opfattelse at vi på en måde sikrer, at ingen lader ulovligt upåtalt efter lærestreng.. 21 Bopæl: Formandsberetning den, Vi undersøgte om en havelejere (have 31) bor i Sverige. Sagen er afsluttet inkl. Herunder også kreds 1 som afslutter denne sag Retssagen i have 23.a Formandsberetning den, Retssagen er efter bestyrelsens vurdering nødvendig for at efterleve det regelsæt som gælder for foreningen. Byggeregler er et central og vigtig tema for kolonihaver Følger vi ikke reglerne lever vi ikke op til aftalen med udlejer (Københavns Kommune) Voldsom anklage fra have 23a. mod have Formandsberetning den, Vedr. Mathilde Arfwedsson Det er til stor forbavselse at bestyrelsen opstiller marketenderen til en tillidspost, når der er bekendt for samme bestyrelse, samt flere medlemmer af foreningen, at omhandlende marketender, ved flere lejligheder har stjålet strøm fra foreningens elnet, samt også Københavns Energi Idet samme igennem lang tid, havde strøm direkte uden om elmåler, hvilket også er bemærket af samme bestyrelsesmedlemmer INDEX Manglende vedligeholdelse Formandsberetning den,

8 7 PFH responsum 4. Kapitel Vi blev enige om at koncentrere os om at få gjort noget ved de 3 dårligste vedligeholdte haver. Vi fotograferede haverne for at sikre os det nødvendige materiale. Formandsberetning den, Vi har stadigvæk problemer med at få nogle haver passet, så de ikke er egentlig misligholdte. Ved havevandring var de sædvanlige syndere. Formandsberetning den, Have 31: den bliver hverken anvendt eller vedligeholdt. Formandsberetning den, I nogle tilfælde ser det ud som om, at haverne er for store, og at havelejer ikke kan overkomme at passe haverne. Formandsberetning den,

9 8 PFH responsum 4. Kapitel Det er stort set de samme påtaler. Vi har ikke løst problemet i have 21a. Derudover have 31 er en torn i øjet. Formandsberetning Igen problemer med have 31. Derud over 34 påtaler. Ekstraordinær generalforsamling, Den, Havevandring: 21 påtaler heraf 6 haver blev indkaldt til møde på kontoret. Formandsberetning den, Klager modtaget i bestyrelsen over have 31. Referat den, Havevandringen var nedslående, men vi trøster os med at nu kan det kun blive bedre. Formandsberetning den,

10 9 PFH responsum 4. Kapitel Have 66 må passe haven og sønnen kan komme i betragtning når og hvis han flytter til København. Nye kolonister i HF Kongedybet År 2000 Velkommen til nye kolonister Haverne: 9 19a og 59 År 2001 Velkommen til nye kolonister Haverne:

11 10 PFH responsum 4. Kapitel År 2002 Velkommen til nye kolonister Haverne: 28a a 42 År 2003 Velkommen til nye kolonister Haverne: 19a År 2004 Velkommen til nye kolonister Haverne: År 2005 Velkommen til nye kolonister Haverne: År 2006 Velkommen til nye kolonister Haverne: År 2007 Velkommen til nye kolonister Haverne: År 2008 Velkommen til nye kolonister

12 11 PFH responsum 4. Kapitel Haverne: År 2009 Velkommen til nye kolonister Haverne: År 2010 Velkommen til nye kolonister Haverne: Byggeri: Formandsberetning den, Formanden takkede også vurderingsudvalget for deres arbejde, og bestyrelsen trækker også på deres ekspertise, når medlemmerne kommer med deres tegning, for at få om- ny- og tilbygninger godkendt. Formandsberetning den,

13 12 PFH responsum 4. Kapitel Vi har stadigvæk problemer med, at byggereglerne ikke bliver overholdt. Byggereglerne er omdelt. Læs dem igennem inden du bygger. Kreds 1 har det overordnet ansvar i forhold til Københavns Kommune. Vi bliver pålagt mange opgaver herunder registrering af omtilbygninger. Særlig omkring om- tilbygninger har bestyrelsen haft diskussioner med havelejere. Der er stadigvæk en del nybyggere som har glemt, at vi ikke bor i det vilde vesten. Om og tilbygninger skal forelægges bestyrelsen til godkendelse. Formandsberetning den, Hvis medlemmerne af foreningen ikke overholder de vedtagne byggeregler, kan foreningen ekskludere disse medlemmer. Vi har haft en lille uoverensstemmelse med have 27 angående byggeregler. Tegninger er ikke indleveret, byggeriet er ikke godkendt, og for et år siden lavede bestyrelsen en aftale med ejeren om, at tag på terrasse skulle fjernes inden 14 dage det er ikke sket endnu. Når vi påtaler byggeregler, vedligeholdse eller andre forhold, er det ikke udtryk for en personlig hetz mod bestemte havelejere. Bestyrelsen opfatter det sådan, at vi har et ansvar for at påtale de overtrædelser af vores fælles regler, som vi alle har været med til at vedtage. Vi har et ansvar og en forpligtigelse til at påse, at alle overholder de gældende regler, såvel i forhold til Kolonihaveforbundet, Københavns kommune, som vores egne ordensregler. Formandsberetning den,

14 13 PFH responsum 4. Kapitel Husk at revirere skema fra bestyrelsen, hvis du laver om- eller tilbygning, så det kan blive registeret i din mappe på kontoret. Formandsberetning den, Ordensreglerne er tryk og sendt ud til alle. Formandsberetning HUSK foreningens byggeregler. Der skal byggetilladelse til. Formandsberetning den, Der arbejdes på at lave en aftale på at hæve byggeriet med 10 % af grunden. Formandsberetning den,

15 14 PFH responsum 4. Kapitel Københavns kommune har bedt os om at overholde vurderings- og byggeregler. Sag i have 23.a. rejses. Referat den, Fra Kredsen blev det igen advaret om overpriser. Lovlig kan vurderinger udføres, når mindst 1 vurderingsmand har deltaget i vurderings kursuses. Endvidere påmindes om byggereglerne da Kommunen er begyndt at røre på sig. CITAT: Kommunen har som udlejeren adgang til at kontrollere at alle forhold omkring lejemål bliver overholdt, herunder kontrakts bestemmelserne om en max bebyggelse på 10 % af havelod. Formandsberetning den, Have 23a. har indleveret 3 klager over ulovligt byggeri samt klage over Marketender. Bestyrelsen har besvaret disse klager over for de involveret. Klage 1: Have 3: Køber skal nedrive alt bebyggelse under hovedhus inden 1.oktober Sagen er omtalt i vurderingsrapporten. Klage 2: Have 27: Ny opført redskabsskur er opført for tæt på skel. Der er ingen byggetilladelser i øvrig i hele sagen have 27. Klage 3: Have 37: Jf. vurdering rapporten er denne overdækning i gården ikke fjernet.

16 15 PFH responsum 4. Kapitel Bestyrelsen Formand Keld Skou have 60 (genvalgt) BM. Per Greger-Rene Have 47 BMsupp. Kurt Hjort have 26 a BM-supp- Lis Assentoft Have 50 Revisor: Ole Sørensen Have Kasserer: Jørgen Svane have 23 (genvalgt) BM Hans Johansen have 4 Stig Skou Larsen have 38 genvalgt. BM-supp. Kurt Hjort have 26a Helle Jacobsen have 56 (genvalgt) Revisor Winnie Christensen have 10 (genvalgt) Revisor supp. Ole Sørensen have 10 (genvalg) Formand Keld Skou have 60 (genvalg), BM-sekretær Per Grieger-Rene have 47 (Genvalgt)- BM- Supp. Kurt Hjorth have 26.a.- Helle Jacobsen have 56 (genvalgt) Revisor: Lis Assentoft have 50 (genvalgt) Revisorsupp. Mette Iburg have 66 (nyvalgt) Kasserer: Jørgen Savne have 23 (genvalgt). BM Hans Johansen have 4. BM Stig Larsen have 38(genvalgt). BM. Kurt Hjorth have 26a Helle Jacobsen have 56(genvalgt). Revisor: Winnie Christensen have 10 (genvalgt). Revisor supp. Mette Iburg have 66(genvalgt) Formand Keld Skou have 60 (genvalgt). BM-Sekretær Per Grieger-Rene have 47(genvalgt). BM-supp. Hele Jacobsen have 56 genvalgt. BM-supp. Jan Schorebye have 23 a (nyvalgt). Revisor Lis Assentoft have 50 (genvalgt). Revsior supp. Mette Iburg have 23a (genvalgt).

17 16 PFH responsum 4. Kapitel Formand Keld Skou have 60 (genvalgt). BM-Sekretær Per Grieger-Rene have 47(genvalgt). BM-supp. Jan Schorebye have 23 a(genvalgt). Thomas Jensen have 9(nyvalgt). Revisor Mette Iburg have 23 (genvalgt). Revisor supp. Henrik Thorup have 66) genvalgt) Kasserer Kaj Skou have 46. BM Hans Johansen have 4 Stig Larsen have 38. BM-Supp. Jan Schorebye have 23 a - Thomas Jensen have 9. Revisor: Winnie Christensen have 10. Revisor supp. Henrik Thorup have Formand Keld Skou have 60 (genvalgt). BM-Sekretær Per Grieger-Rene have 47(genvalgt). BM-supp. Lone Place have 40 Mathilde Arfwedson have 31 i - Revisor Mette Iburg have 23 (genvalgt). Revisor supp. Henrik Thorup have 66) genvalgt) Kasserer Kaj Skou have 46. BM Hans Johansen have 4 Stig Larsen have 38. BM-supp. Lone Place have 40 Mathilde Arfwedson have 31 ii - Begge sup. Skal fremover deltage i bestyrelsesarbejdet. Revisor: Winnie Christensen have 10. Revisor supp. Henrik Thorup have Formand Keld Skou have 60 (genvalgt). BM-Sekretær Per Grieger-Rene have 47(genvalgt). BM-supp. Mathilde Arfwedson have 31 iii. Marianne Thorup have 39.

18 17 PFH responsum 4. Kapitel Andre notater vedr. Regler. Formandsberetning den, Kolonihaveforbundets advokat har oplyst, at foreninger kan vedtage regler for højder af træer i foreningen, og skrive dem ind i ordensreglerne. Medlemmer der ikke overholder reglerne, kan derefter blive ekskluderet, hvis det fremgår af reglerne. Ekstraordinær generalforsamling, Midt i april var der møde i kreds 1 og det blev kraftig understreget, at foreningerne skal være nidkære med at sikre, at regler og love overholdes. Det gælder byggeregler, regler om overnatning i vintersæsonen, og alle de andre regler som er indført i kontrakten med Københavns kommune. Bestyrelsen syntes det er et problem, at havelejerne mere eller mindre konsekvens overhører regler og påbud. Bestyrelsen har nu inddraget kredsen og Kolonihaveforbundet herunder advokat. Bestyrelsen vil nu indføre en omkostning ved overtrædelse fremover herfor.

19 18 PFH responsum 4. Kapitel Ekstraordinær generalforsamling, I bestyrelsen besluttede vi at udvise handlekraft og virketrang. Vi skal følge reglerne, f.eks. retningslinjerne for byggeri. Hvis ikke vi følgerne regler kan vi opsiges. Formandsberetning den, Jan have 23 indtrådt i vurderingsudvalget da Thomas har solgt haven. Husk at Stat og kommunen følger kolonihavene nøje. Det drejser sig særlig omkring overnatning, overbebyggelse og især folkeregisteradresse. Det er nemt at undersøge om vores medlemmer bor i Storkøbenhavn. Det er bare en henvendelse til folkeregisteret og en check på kr. 50,-. Ekstraordinær generalforsamling, Godkendelse af nye vedtægter Ordensregler i HF Kongedybet. Vurderingskurser Formandsberetning 2003.

20 19 PFH responsum 4. Kapitel Deltager: Keld Skou Tage Stig Ekstraordinær generalforsamling, Den havde vi vurderingsudvalget på kursus. De kan berette om at vurderingsregler nu er udarbejdet på cd rom. Ekstraordinær generalforsamling, Vurderingsudvalget er og skal løbende være opdateret via kurser i kolonihaveforbundet. Formandsberetning den, Vi havde 3 mand på dette vurderingskursus. Jura Kursus Formandsberetning den,

21 20 PFH responsum 4. Kapitel Bestyrelsen tog i efteråret på et jurakursus som afholdes af Kolonihaveforbundet, for at blive bedre til at håndtere de mange udfordringer. Her lærte vi om såkaldte skidtbreve, som er påtale og en efterfølgende bøde til forsømmelige havelejere, som f.eks. ikke retter sig efter bestyrelsens havevandring og ikke holder deres haver. Det opfatter bestyrelsen som en mulighed for at efterlevet påtalerne ved den årlige havevandring. Som det fungere nu, ser det ud til, at påtalerne ingen effekt har, og det er utilfredsstillende tilbagevende at sige de samme ting til de samme havelejere, som tilsyneladende er fuldstændig ligeglade. Det kan skidtbrev måske ændre på. Der er ikke bestyrelsens yndlingsbeskæftigelse at gå rundt og være sure og tvære og sprede dårligt humør. Det er bestyrelsens opgave at sikre, at fællesskabets beslutninger efterleves og vi har en fælles glæde ved vores kolonihaver. Det forsøger bestyrelsen at leve op til. Formandsberetning den, Bestyrelsen deltog også i år på jurakurset. Omgåelse af ventelisten Formandsberetning

22 21 PFH responsum 4. Kapitel Bestyrelsen opretholder overdragelsen af have 65. Der var tale om en fejlfortolkning. Kreds 1 og HF Kongedybet Formandsberetning I april mdr. var der repræsentantskabs møde i kreds 1, hvor de vigtigste punkter var problemerne med helårsbeboelse og vurderingsreglerne ved køb og salg. Ulovligheder straffes Formandsberetning Bortkørsel af nedgravet asbest: Når regningen dukker op, bliver den fordelt på alle haver som en ekstra indbetaling mærket asbest have 23.a. Det er ikke et personligt udestående med have 23.a. men en pædagogisk foranstaltning. Så ved alle, at ulovligheder straffes, og vi fælles kommer til at betale for oprensning, ulovligt byggeri med mere. Det er bestyrelsens opfattelse at vi på en måde sikrer, at ingen lader ulovligt upåtalt efter lærestreng.

23 22 PFH responsum 4. Kapitel Bopæl: Formandsberetning den, Vi undersøgte om en havelejere (have 31 iv ) bor i Sverige. Sagen er afsluttet inkl. Herunder også kreds 1 som afslutter denne sag. Retssagen i have 23.a. Formandsberetning den, Retssagen er efter bestyrelsens vurdering nødvendig for at efterleve det regelsæt som gælder for foreningen. Byggeregler er et central og vigtig tema for kolonihaver. Følger vi ikke reglerne lever vi ikke op til aftalen med udlejer (Københavns Kommune). Voldsom anklage fra have 23a. mod have 31. Formandsberetning den,

24 23 PFH responsum 4. Kapitel Vedr. Mathilde Arfwedsson. Det er til stor forbavselse at bestyrelsen opstiller marketenderen til en tillidspost, når der er bekendt for samme bestyrelse, samt flere medlemmer af foreningen, at omhandlende marketender, ved flere lejligheder har stjålet strøm fra foreningens elnet, samt også Københavns Energi. Idet samme igennem lang tid, havde strøm direkte uden om elmåler, hvilket også er bemærket af samme bestyrelsesmedlemmer.

25 24 PFH responsum 4. Kapitel INDEX ( (have 31) bor i Sverige. Sagen er afsluttet inkl. Herunder også kreds 1 som afslutter denne sag påtaler Angående havernes stand påtaler Ang. veligeholdse 8 B Bestyrelsen opfatter det sådan, at vi har et ansvar for at påtale de overtrædelser af vores fælles regler, som vi alle har været med til at vedtage. Det siger formanden for HF Kongedybet. 12 Bestyrelsen opretholder overdragelsen af have 65. Der var tale om en 21 bestyrelsen opstiller marketenderen til en tillidspost Stjæler strøm 23; 24 Bestyrelsen syntes det er et problem, at havelejerne mere eller mindre konsekvens overhører regler og påbud 17 Bestyrelsen tog i efteråret på et jurakursus 20 bestyrelsens yndlingsbeskæftigelse 20 Bortkørsel af nedgravet asbest i have 23a 21 D Det er bestyrelsens opfattelse at vi på en måde sikrer, at ingen lader ulovligt upåtalt efter lærestreng. 21 Det er bestyrelsens opgave at sikre, at fællesskabets beslutninger efterleves og vi har en fælles glæde ved vores kolonihaver. Det forsøger bestyrelsen at leve op til 20 Det er nemt at undersøge om vores medlemmer bor i Storkøbenhavn. Det er bare en henvendelse til folkeregisteret og en check på kr. 50,-. 18 E Endvidere påmindes om byggereglerne da Kommunen er begyndt at røre på sig. Påmindelse. 14

26 25 PFH responsum 4. Kapitel F folkeregisteradresse. 18 Formand Keld Skou have Kled Skou have 60 15; 16; 24 Fra Kredsen blev det igen advaret om overpriser Advarsel. 14 G Godkendelse af nye vedtægter 18 H Hans Johansen 15; 16; 24 har et ansvar og en forpligtigelse til at påse, at alle overholder de gældende regler, såvel i forhold til Kolonihaveforbundet, Københavns kommune, som vores egne ordensregler Det slår bestyrelsen fast. 12 Have 27 Er ulovlig 14 Have 3 Er ulovlig 14 have 31 Bestyrelsen modtager klager 8; 16; 22; 24 Have 31 En have som bestyrelsen ønsker at se på 7 Have 37 Er ulovlig 14 Have 66 Måske ejerskifte på sigt. 9 Helle Jacobsen 15 Henrik Thorup 16; 24 Husk at Stat og kommunen følger kolonihavene nøje. 18 Hvis medlemmerne af foreningen ikke overholder de vedtagne byggeregler, kan foreningen ekskludere disse medlemmer Det slår bestyrelsen fast. 12 J Jan have 23 indtrådt i vurderingsudvalget 18 Jan Schorebye 15; 16 Jørgen Svane 15 K Keld Skou Vuderingskursus 15; 16; 19; 24 Kurt Hjort Bestyrelsesuplant. 15 Københavns kommune har bedt os om at overholde vurderings- og byggeregler Advarsel. 14

27 26 PFH responsum 4. Kapitel L Lis Assentoft 15 Lone Place 16; 24 M Medlemmer der ikke overholder reglerne, kan derefter blive ekskluderet, hvis det fremgår af reglerne Formanden referer til advokat Kramme. 17 Mette Iburg 15; 16; 24 mindst 1 vurderingsmand har deltaget i vurderings kursuses. Bemærk siger formanden: 14 møde i kreds 1 Ps på - orhold reglerne. 17; 21 O Ole Sørensen 15 Ordensreglerne er tryk og sendt ud til alle. Siger formanden. 13 P Per Greger-Rene Sekretær 15 personligt udestående med have 23.a. men en pædagogisk foranstaltning 21 problemer med, at byggereglerne ikke bliver overholdt Formanden udtaler. 12 påtalerne 20 R Retssagen er efter bestyrelsens vurdering nødvendig for at efterleve det regelsæt som gælder for foreningen. Byggeregler er et central og vigtig tema for kolonihaver. Have 23.a. 22 S Sag i have 23.a. rejses. 14 skidtbreve 20 Stig Vuderingskursus 15; 16; 19; 24 Stig Skou Larsen 15 Så ved alle, at ulovligheder straffes, og vi fælles kommer til at betale for oprensning, ulovligt byggeri med mere 21 T Tage Vuderingskursus 19

28 27 PFH responsum 4. Kapitel Thomas Jensen 16 U ulovligt byggeri 3.klager indgivet + en ekstra 14; 21 uoverensstemmelse med have 27 Siger bestyrelsen. 12 V Vi havde 3 mand på dette vurderingskursus 19 Vi skal følge reglerne, f.eks. retningslinjerne for byggeri. Hvis ikke vi følgerne regler kan vi opsiges. 18 vurderingsregler nu er udarbejdet på cd rom. 19 Vurderingsudvalget er og skal løbende være opdateret via kurser i kolonihaveforbundet 19 W Winnie Christensen 15; 16 NOTER i Angående- Have(Bestyrelse) 31: Formand Keld Skou have 60 (genvalgt). BM-Sekretær Per Grieger-Rene have 47(genvalgt). BM-supp. Lone Place have 40 Mathilde Arfwedson have 31 - Revisor Mette Iburg have 23 (genvalgt). Revisor supp. Henrik Thorup have 66) genvalgt. ii Kasserer Kaj Skou have 46. BM Hans Johansen have 4 Stig Larsen have 38. BM-supp. Lone Place have 40 Mathilde Arfwedson have 31- Begge sup. Skal fremover deltage i bestyrelsesarbejdet. iii Formand Keld Skou have 60 (genvalgt). BM-Sekretær Per Grieger-Rene have 47(genvalgt). BM-supp. Mathilde Arfwedson have 31. Marianne Thorup have 39. iv Formandsberetning den, Vi undersøgte om en havelejere (have 31) bor i Sverige. Sagen er afsluttet inkl. Herunder også kreds 1 som afslutter denne sag. Voldsom anklage fra have 23a. mod have Formandsberetning den, Vedr. Mathilde Arfwedsson. Det er til stor forbavselse at bestyrelsen opstiller marketenderen til en tillidspost, når der er bekendt for samme bestyrelse, samt flere medlemmer af foreningen, at omhandlende marketender, ved flere lejligheder har stjålet strøm fra foreningens elnet, samt også Københavns Energi. Idet samme igennem lang tid, havde strøm direkte uden om elmåler, hvilket også er bemærket af samme bestyrelsesmedlemmer.

29 28 PFH responsum 4. Kapitel

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 28. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Klage over 5 advokater -1-

Klage over 5 advokater -1- Klage over 5 advokater -1- Klage over 5 advokater Chr.gave 11 4220 Korsør E:mail Palle@flebo.dk Telefon 31 22 71 96 1 Klage over 5 advokater -1- Til Fra Advokatsamfundet Dato 23. marts 2013 Klage over

Læs mere

Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den, 24.04.2013 - holdte repræsentantskabsmøde.

Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den, 24.04.2013 - holdte repræsentantskabsmøde. 1 PFH Materialeindsamling til PFH responsum 4. kapitel 30 Korsør den, 03.10.2013 Kære Lisbeth Huohvanainen Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14 MAJ 2005

Nyhedsbrev nr. 14 MAJ 2005 Nyhedsbrev nr. 14 MAJ 2005 I Hovedbestyrelsen har fundet det nødvendigt, at der nu atter fremsendes et nyhedsbrev, da der tilsyneladende hersker usikkerhed vedrørende de redigerede vurderingsregler. Jeg

Læs mere

Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56.

Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56. Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56. Indholdsfortegnelse Kredsformanden blev informeret 1 Vedr.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården.

SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården. SAGEN BRØNDGÅRDEN * Sagsfremstilling og begrundelse Rubrik 5 Bilag 1 Imellem Statens Jordlovsudvalg blev der den, 12.11.1971 indgået en lejekontrakt mellem staten som udlejer og Kolonihaveforbundet Danmark

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

Jagten på 1 mand Bind 1

Jagten på 1 mand Bind 1 Palle Flebo-Hansen 2011 Denne gennemgang er en beskrivelse på hvordan jeg ser på kolonihaveforbundet Danmark. I fremtiden vil denne her gennemgang bestå af forskellige bind hvoraf dette her er BIND 1.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008.

Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008. Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008. Udsendt dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 3. Formandens beretning

Læs mere

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND Årsberetning 2011. Formanden indledte sin beretning med en velkomst til alle de fremmødte og var glad for, at generalforsamlingen igen i år kunne

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2007-2008 aflagt på foreningens generalforsamling den 30. juni 2008

Bestyrelsens beretning for året 2007-2008 aflagt på foreningens generalforsamling den 30. juni 2008 Bestyrelsens beretning for året 2007-2008 aflagt på foreningens generalforsamling den 30. juni 2008 Generel information Det forløbne år har været et lidt uroligt år for bestyrelsen og dermed også for foreningen,

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 16. september 2010 kl. 15.00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 16. september 2010 kl. 15.00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde. (2008-2012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 16. september 2010 kl. 15.00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michèl Keld Jørgensen Frede Kristensen

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Velkommen til HF. Balstrup vænge

Velkommen til HF. Balstrup vænge Bestyrelsen 2012 HF. Balstrup vænge Balstrupvej 49 4100 Ringsted 22.98.04.49 e-mail. Kontakt@HF-Balstrupvaenge.dk WWW.HF-Balstrupvaenge.dk Velkommen til en haveforening med en lang historie. Der er gået

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Årsberetningen 2012. Bestyrelsen byder jer alle velkommen til generalforsamlingen 2012, en særlig velkomst til nye medlemmer. Traditionen tro holder

Læs mere

Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Et godt årsmøde i Svendborg 142 JUNI 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4

Læs mere