PFH responsum 4. Kapitel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PFH responsum 4. Kapitel 40. -4-"

Transkript

1 0 PFH responsum 4. Kapitel PFH responsum 4. Kapitel Kongedybet Gennemgang af Regler eller mangel på samme Palle Flebo-Hansen

2 1 PFH responsum 4. Kapitel Vi går stramt efter reglerne. Der henvises til materialsamling tryk her. Indholdsfortegnelse Manglende vedligeholdelse... 6 Formandsberetning den, Vi blev enige om at koncentrere os om at få gjort noget ved de 3 dårligste vedligeholdte haver. Vi fotograferede haverne for at sikre os det nødvendige materiale Formandsberetning den, Vi har stadigvæk problemer med at få nogle haver passet, så de ikke er egentlig misligholdte. Ved havevandring var de sædvanlige syndere Formandsberetning den, Have 31: den bliver hverken anvendt eller vedligeholdt Formandsberetning den, I nogle tilfælde ser det ud som om, at haverne er for store, og at havelejer ikke kan overkomme at passe haverne Formandsberetning den, Det er stort set de samme påtaler. Vi har ikke løst problemet i have 21a. Derudover have 31 er en torn i øjet Formandsberetning Igen problemer med have 31. Derud over 34 påtaler Ekstraordinær generalforsamling, Den, Havevandring: 21 påtaler heraf 6 haver blev indkaldt til møde på kontoret Formandsberetning den, Klager modtaget i bestyrelsen over have Referat den, Havevandringen var nedslående, men vi trøster os med at nu kan det kun blive bedre Formandsberetning den, Have 66 må passe haven og sønnen kan komme i betragtning når og hvis han flytter til København Nye kolonister i HF Kongedybet... 9 År 2000 Velkommen til nye kolonister... 9

3 2 PFH responsum 4. Kapitel Haverne: 9 19a og Haverne: Haverne: 28a a Haverne: 19a Haverne: Haverne: Haverne: Haverne: Haverne: Haverne: Haverne: Byggeri: Formandsberetning den, Formanden takkede også vurderingsudvalget for deres arbejde, og bestyrelsen trækker også på deres ekspertise, når medlemmerne kommer med deres tegning, for at få om- ny- og tilbygninger godkendt Formandsberetning den, Vi har stadigvæk problemer med, at byggereglerne ikke bliver overholdt. Byggereglerne er omdelt. Læs dem igennem inden du bygger. Kreds 1 har det overordnet ansvar i forhold til Københavns Kommune. Vi bliver pålagt mange opgaver herunder registrering af om- tilbygninger Særlig omkring om- tilbygninger har bestyrelsen haft diskussioner med havelejere. Der er stadigvæk en del nybyggere som har glemt, at vi ikke bor i det vilde vesten. Om og tilbygninger skal forelægges bestyrelsen til godkendelse Formandsberetning den, Hvis medlemmerne af foreningen ikke overholder de vedtagne byggeregler, kan foreningen ekskludere disse medlemmer Vi har haft en lille uoverensstemmelse med have 27 angående byggeregler. Tegninger er ikke indleveret, byggeriet er ikke godkendt, og for et år siden lavede bestyrelsen en aftale med ejeren om, at tag på terrasse skulle fjernes inden 14 dage det er ikke sket endnu Når vi påtaler byggeregler, vedligeholdse eller andre forhold, er det ikke udtryk for en personlig hetz mod bestemte havelejere. Bestyrelsen opfatter det sådan, at vi har et ansvar for at påtale de overtrædelser af vores fælles regler, som vi alle har været med til at vedtage Vi har et ansvar og en forpligtigelse til at påse, at alle overholder de gældende regler, såvel i forhold til Kolonihaveforbundet, Københavns kommune, som vores egne ordensregler Formandsberetning den, Husk at revirere skema fra bestyrelsen, hvis du laver om- eller tilbygning, så det kan blive registeret i din mappe på kontoret Formandsberetning den,

4 3 PFH responsum 4. Kapitel Ordensreglerne er tryk og sendt ud til alle Formandsberetning HUSK foreningens byggeregler. Der skal byggetilladelse til Formandsberetning den, Der arbejdes på at lave en aftale på at hæve byggeriet med 10 % af grunden Formandsberetning den, Københavns kommune har bedt os om at overholde vurderings- og byggeregler Sag i have 23.a. rejses Referat den, Fra Kredsen blev det igen advaret om overpriser Lovlig kan vurderinger udføres, når mindst 1 vurderingsmand har deltaget i vurderings kursuses Endvidere påmindes om byggereglerne da Kommunen er begyndt at røre på sig CITAT: Kommunen har som udlejeren adgang til at kontrollere at alle forhold omkring lejemål bliver overholdt, herunder kontrakts bestemmelserne om en max bebyggelse på 10 % af havelod Formandsberetning den, Have 23a. har indleveret 3 klager over ulovligt byggeri samt klage over Marketender. Bestyrelsen har besvaret disse klager over for de involveret Klage 1: Have 3: Køber skal nedrive alt bebyggelse under hovedhus inden 1.oktober Sagen er omtalt i vurderingsrapporten Klage 2: Have 27: Ny opført redskabsskur er opført for tæt på skel. Der er ingen byggetilladelser i øvrig i hele sagen have Klage 3: Have 37: Jf. vurdering rapporten er denne overdækning i gården ikke fjernet Bestyrelsen Formand Keld Skou have 60 (genvalgt) BM. Per Greger-Rene Have 47 BM-supp. Kurt Hjort have 26 a BM-supp- Lis Assentoft Have 50 Revisor: Ole Sørensen Have Kasserer: Jørgen Svane have 23 (genvalgt) BM Hans Johansen have 4 Stig Skou Larsen have 38 genvalgt. BM-supp. Kurt Hjort have 26a Helle Jacobsen have 56 (genvalgt) Revisor Winnie Christensen have 10 (genvalgt) Revisor supp. Ole Sørensen have 10 (genvalg) Formand Keld Skou have 60 (genvalg), BM-sekretær Per Grieger-Rene have 47 (Genvalgt)- BM- Supp. Kurt Hjorth have 26.a.- Helle Jacobsen have 56 (genvalgt) Revisor: Lis Assentoft have 50 (genvalgt) Revisorsupp. Mette Iburg have 66 (nyvalgt) Kasserer: Jørgen Savne have 23 (genvalgt). BM Hans Johansen have 4. BM Stig Larsen have 38(genvalgt). BM. Kurt Hjorth have 26a Helle Jacobsen have 56(genvalgt). Revisor: Winnie Christensen have 10 (genvalgt). Revisor supp. Mette Iburg have 66(genvalgt) Formand Keld Skou have 60 (genvalgt). BM-Sekretær Per Grieger-Rene have 47(genvalgt). BM-supp. Hele Jacobsen have 56 genvalgt. BM-supp. Jan Schorebye have 23 a (nyvalgt). Revisor Lis Assentoft have 50 (genvalgt). Revsior supp. Mette Iburg have 23a (genvalgt)

5 4 PFH responsum 4. Kapitel Formand Keld Skou have 60 (genvalgt). BM-Sekretær Per Grieger-Rene have 47(genvalgt). BM-supp. Jan Schorebye have 23 a(genvalgt). Thomas Jensen have 9(nyvalgt). Revisor Mette Iburg have 23 (genvalgt). Revisor supp. Henrik Thorup have 66) genvalgt) Kasserer Kaj Skou have 46. BM Hans Johansen have 4 Stig Larsen have 38. BM-Supp. Jan Schorebye have 23 a - Thomas Jensen have 9. Revisor: Winnie Christensen have 10. Revisor supp. Henrik Thorup have Formand Keld Skou have 60 (genvalgt). BM-Sekretær Per Grieger-Rene have 47(genvalgt). BM-supp. Lone Place have 40 Mathilde Arfwedson have 31 - Revisor Mette Iburg have 23 (genvalgt). Revisor supp. Henrik Thorup have 66) genvalgt) Kasserer Kaj Skou have 46. BM Hans Johansen have 4 Stig Larsen have 38. BM-supp. Lone Place have 40 Mathilde Arfwedson have 31- Begge sup. Skal fremover deltage i bestyrelsesarbejdet. Revisor: Winnie Christensen have 10. Revisor supp. Henrik Thorup have Formand Keld Skou have 60 (genvalgt). BM-Sekretær Per Grieger-Rene have 47(genvalgt). BM-supp. Mathilde Arfwedson have 31. Marianne Thorup have Andre notater vedr. Regler Formandsberetning den, Kolonihaveforbundets advokat har oplyst, at foreninger kan vedtage regler for højder af træer i foreningen, og skrive dem ind i ordensreglerne. Medlemmer der ikke overholder reglerne, kan derefter blive ekskluderet, hvis det fremgår af reglerne Ekstraordinær generalforsamling, Midt i april var der møde i kreds 1 og det blev kraftig understreget, at foreningerne skal være nidkære med at sikre, at regler og love overholdes. Det gælder byggeregler, regler om overnatning i vintersæsonen, og alle de andre regler som er indført i kontrakten med Københavns kommune Bestyrelsen syntes det er et problem, at havelejerne mere eller mindre konsekvens overhører regler og påbud. Bestyrelsen har nu inddraget kredsen og Kolonihaveforbundet herunder advokat. Bestyrelsen vil nu indføre en omkostning ved overtrædelse fremover herfor Ekstraordinær generalforsamling, I bestyrelsen besluttede vi at udvise handlekraft og virketrang Vi skal følge reglerne, f.eks. retningslinjerne for byggeri. Hvis ikke vi følgerne regler kan vi opsiges Formandsberetning den, Jan have 23 indtrådt i vurderingsudvalget da Thomas har solgt haven Husk at Stat og kommunen følger kolonihavene nøje. Det drejser sig særlig omkring overnatning, overbebyggelse og især folkeregisteradresse Det er nemt at undersøge om vores medlemmer bor i Storkøbenhavn. Det er bare en henvendelse til folkeregisteret og en check på kr. 50, Ekstraordinær generalforsamling, Godkendelse af nye vedtægter Ordensregler i HF Kongedybet Vurderingskurser Formandsberetning

6 5 PFH responsum 4. Kapitel Deltager: Keld Skou Tage Stig Ekstraordinær generalforsamling, Den havde vi vurderingsudvalget på kursus. De kan berette om at vurderingsregler nu er udarbejdet på cd rom Ekstraordinær generalforsamling, Vurderingsudvalget er og skal løbende være opdateret via kurser i kolonihaveforbundet Formandsberetning den, Vi havde 3 mand på dette vurderingskursus Formandsberetning den, Bestyrelsen tog i efteråret på et jurakursus som afholdes af Kolonihaveforbundet, for at blive bedre til at håndtere de mange udfordringer Her lærte vi om såkaldte skidtbreve, som er påtale og en efterfølgende bøde til forsømmelige havelejere, som f.eks. ikke retter sig efter bestyrelsens havevandring og ikke holder deres haver Det opfatter bestyrelsen som en mulighed for at efterlevet påtalerne ved den årlige havevandring Som det fungere nu, ser det ud til, at påtalerne ingen effekt har, og det er utilfredsstillende tilbagevende at sige de samme ting til de samme havelejere, som tilsyneladende er fuldstændig ligeglade. Det kan skidtbrev måske ændre på Der er ikke bestyrelsens yndlingsbeskæftigelse at gå rundt og være sure og tvære og sprede dårligt humør Det er bestyrelsens opgave at sikre, at fællesskabets beslutninger efterleves og vi har en fælles glæde ved vores kolonihaver. Det forsøger bestyrelsen at leve op til Formandsberetning den, Bestyrelsen deltog også i år på jurakurset Omgåelse af ventelisten Formandsberetning Bestyrelsen opretholder overdragelsen af have 65. Der var tale om en fejlfortolkning Kreds 1 og HF Kongedybet Formandsberetning I april mdr. var der repræsentantskabs møde i kreds 1, hvor de vigtigste punkter var problemerne med helårsbeboelse og vurderingsreglerne ved køb og salg Ulovligheder straffes Formandsberetning Bortkørsel af nedgravet asbest: Når regningen dukker op, bliver den fordelt på alle haver som en ekstra indbetaling mærket asbest have 23.a Det er ikke et personligt udestående med have 23.a. men en pædagogisk foranstaltning

7 6 PFH responsum 4. Kapitel Så ved alle, at ulovligheder straffes, og vi fælles kommer til at betale for oprensning, ulovligt byggeri med mere Det er bestyrelsens opfattelse at vi på en måde sikrer, at ingen lader ulovligt upåtalt efter lærestreng.. 21 Bopæl: Formandsberetning den, Vi undersøgte om en havelejere (have 31) bor i Sverige. Sagen er afsluttet inkl. Herunder også kreds 1 som afslutter denne sag Retssagen i have 23.a Formandsberetning den, Retssagen er efter bestyrelsens vurdering nødvendig for at efterleve det regelsæt som gælder for foreningen. Byggeregler er et central og vigtig tema for kolonihaver Følger vi ikke reglerne lever vi ikke op til aftalen med udlejer (Københavns Kommune) Voldsom anklage fra have 23a. mod have Formandsberetning den, Vedr. Mathilde Arfwedsson Det er til stor forbavselse at bestyrelsen opstiller marketenderen til en tillidspost, når der er bekendt for samme bestyrelse, samt flere medlemmer af foreningen, at omhandlende marketender, ved flere lejligheder har stjålet strøm fra foreningens elnet, samt også Københavns Energi Idet samme igennem lang tid, havde strøm direkte uden om elmåler, hvilket også er bemærket af samme bestyrelsesmedlemmer INDEX Manglende vedligeholdelse Formandsberetning den,

8 7 PFH responsum 4. Kapitel Vi blev enige om at koncentrere os om at få gjort noget ved de 3 dårligste vedligeholdte haver. Vi fotograferede haverne for at sikre os det nødvendige materiale. Formandsberetning den, Vi har stadigvæk problemer med at få nogle haver passet, så de ikke er egentlig misligholdte. Ved havevandring var de sædvanlige syndere. Formandsberetning den, Have 31: den bliver hverken anvendt eller vedligeholdt. Formandsberetning den, I nogle tilfælde ser det ud som om, at haverne er for store, og at havelejer ikke kan overkomme at passe haverne. Formandsberetning den,

9 8 PFH responsum 4. Kapitel Det er stort set de samme påtaler. Vi har ikke løst problemet i have 21a. Derudover have 31 er en torn i øjet. Formandsberetning Igen problemer med have 31. Derud over 34 påtaler. Ekstraordinær generalforsamling, Den, Havevandring: 21 påtaler heraf 6 haver blev indkaldt til møde på kontoret. Formandsberetning den, Klager modtaget i bestyrelsen over have 31. Referat den, Havevandringen var nedslående, men vi trøster os med at nu kan det kun blive bedre. Formandsberetning den,

10 9 PFH responsum 4. Kapitel Have 66 må passe haven og sønnen kan komme i betragtning når og hvis han flytter til København. Nye kolonister i HF Kongedybet År 2000 Velkommen til nye kolonister Haverne: 9 19a og 59 År 2001 Velkommen til nye kolonister Haverne:

11 10 PFH responsum 4. Kapitel År 2002 Velkommen til nye kolonister Haverne: 28a a 42 År 2003 Velkommen til nye kolonister Haverne: 19a År 2004 Velkommen til nye kolonister Haverne: År 2005 Velkommen til nye kolonister Haverne: År 2006 Velkommen til nye kolonister Haverne: År 2007 Velkommen til nye kolonister Haverne: År 2008 Velkommen til nye kolonister

12 11 PFH responsum 4. Kapitel Haverne: År 2009 Velkommen til nye kolonister Haverne: År 2010 Velkommen til nye kolonister Haverne: Byggeri: Formandsberetning den, Formanden takkede også vurderingsudvalget for deres arbejde, og bestyrelsen trækker også på deres ekspertise, når medlemmerne kommer med deres tegning, for at få om- ny- og tilbygninger godkendt. Formandsberetning den,

13 12 PFH responsum 4. Kapitel Vi har stadigvæk problemer med, at byggereglerne ikke bliver overholdt. Byggereglerne er omdelt. Læs dem igennem inden du bygger. Kreds 1 har det overordnet ansvar i forhold til Københavns Kommune. Vi bliver pålagt mange opgaver herunder registrering af omtilbygninger. Særlig omkring om- tilbygninger har bestyrelsen haft diskussioner med havelejere. Der er stadigvæk en del nybyggere som har glemt, at vi ikke bor i det vilde vesten. Om og tilbygninger skal forelægges bestyrelsen til godkendelse. Formandsberetning den, Hvis medlemmerne af foreningen ikke overholder de vedtagne byggeregler, kan foreningen ekskludere disse medlemmer. Vi har haft en lille uoverensstemmelse med have 27 angående byggeregler. Tegninger er ikke indleveret, byggeriet er ikke godkendt, og for et år siden lavede bestyrelsen en aftale med ejeren om, at tag på terrasse skulle fjernes inden 14 dage det er ikke sket endnu. Når vi påtaler byggeregler, vedligeholdse eller andre forhold, er det ikke udtryk for en personlig hetz mod bestemte havelejere. Bestyrelsen opfatter det sådan, at vi har et ansvar for at påtale de overtrædelser af vores fælles regler, som vi alle har været med til at vedtage. Vi har et ansvar og en forpligtigelse til at påse, at alle overholder de gældende regler, såvel i forhold til Kolonihaveforbundet, Københavns kommune, som vores egne ordensregler. Formandsberetning den,

14 13 PFH responsum 4. Kapitel Husk at revirere skema fra bestyrelsen, hvis du laver om- eller tilbygning, så det kan blive registeret i din mappe på kontoret. Formandsberetning den, Ordensreglerne er tryk og sendt ud til alle. Formandsberetning HUSK foreningens byggeregler. Der skal byggetilladelse til. Formandsberetning den, Der arbejdes på at lave en aftale på at hæve byggeriet med 10 % af grunden. Formandsberetning den,

15 14 PFH responsum 4. Kapitel Københavns kommune har bedt os om at overholde vurderings- og byggeregler. Sag i have 23.a. rejses. Referat den, Fra Kredsen blev det igen advaret om overpriser. Lovlig kan vurderinger udføres, når mindst 1 vurderingsmand har deltaget i vurderings kursuses. Endvidere påmindes om byggereglerne da Kommunen er begyndt at røre på sig. CITAT: Kommunen har som udlejeren adgang til at kontrollere at alle forhold omkring lejemål bliver overholdt, herunder kontrakts bestemmelserne om en max bebyggelse på 10 % af havelod. Formandsberetning den, Have 23a. har indleveret 3 klager over ulovligt byggeri samt klage over Marketender. Bestyrelsen har besvaret disse klager over for de involveret. Klage 1: Have 3: Køber skal nedrive alt bebyggelse under hovedhus inden 1.oktober Sagen er omtalt i vurderingsrapporten. Klage 2: Have 27: Ny opført redskabsskur er opført for tæt på skel. Der er ingen byggetilladelser i øvrig i hele sagen have 27. Klage 3: Have 37: Jf. vurdering rapporten er denne overdækning i gården ikke fjernet.

16 15 PFH responsum 4. Kapitel Bestyrelsen Formand Keld Skou have 60 (genvalgt) BM. Per Greger-Rene Have 47 BMsupp. Kurt Hjort have 26 a BM-supp- Lis Assentoft Have 50 Revisor: Ole Sørensen Have Kasserer: Jørgen Svane have 23 (genvalgt) BM Hans Johansen have 4 Stig Skou Larsen have 38 genvalgt. BM-supp. Kurt Hjort have 26a Helle Jacobsen have 56 (genvalgt) Revisor Winnie Christensen have 10 (genvalgt) Revisor supp. Ole Sørensen have 10 (genvalg) Formand Keld Skou have 60 (genvalg), BM-sekretær Per Grieger-Rene have 47 (Genvalgt)- BM- Supp. Kurt Hjorth have 26.a.- Helle Jacobsen have 56 (genvalgt) Revisor: Lis Assentoft have 50 (genvalgt) Revisorsupp. Mette Iburg have 66 (nyvalgt) Kasserer: Jørgen Savne have 23 (genvalgt). BM Hans Johansen have 4. BM Stig Larsen have 38(genvalgt). BM. Kurt Hjorth have 26a Helle Jacobsen have 56(genvalgt). Revisor: Winnie Christensen have 10 (genvalgt). Revisor supp. Mette Iburg have 66(genvalgt) Formand Keld Skou have 60 (genvalgt). BM-Sekretær Per Grieger-Rene have 47(genvalgt). BM-supp. Hele Jacobsen have 56 genvalgt. BM-supp. Jan Schorebye have 23 a (nyvalgt). Revisor Lis Assentoft have 50 (genvalgt). Revsior supp. Mette Iburg have 23a (genvalgt).

17 16 PFH responsum 4. Kapitel Formand Keld Skou have 60 (genvalgt). BM-Sekretær Per Grieger-Rene have 47(genvalgt). BM-supp. Jan Schorebye have 23 a(genvalgt). Thomas Jensen have 9(nyvalgt). Revisor Mette Iburg have 23 (genvalgt). Revisor supp. Henrik Thorup have 66) genvalgt) Kasserer Kaj Skou have 46. BM Hans Johansen have 4 Stig Larsen have 38. BM-Supp. Jan Schorebye have 23 a - Thomas Jensen have 9. Revisor: Winnie Christensen have 10. Revisor supp. Henrik Thorup have Formand Keld Skou have 60 (genvalgt). BM-Sekretær Per Grieger-Rene have 47(genvalgt). BM-supp. Lone Place have 40 Mathilde Arfwedson have 31 i - Revisor Mette Iburg have 23 (genvalgt). Revisor supp. Henrik Thorup have 66) genvalgt) Kasserer Kaj Skou have 46. BM Hans Johansen have 4 Stig Larsen have 38. BM-supp. Lone Place have 40 Mathilde Arfwedson have 31 ii - Begge sup. Skal fremover deltage i bestyrelsesarbejdet. Revisor: Winnie Christensen have 10. Revisor supp. Henrik Thorup have Formand Keld Skou have 60 (genvalgt). BM-Sekretær Per Grieger-Rene have 47(genvalgt). BM-supp. Mathilde Arfwedson have 31 iii. Marianne Thorup have 39.

18 17 PFH responsum 4. Kapitel Andre notater vedr. Regler. Formandsberetning den, Kolonihaveforbundets advokat har oplyst, at foreninger kan vedtage regler for højder af træer i foreningen, og skrive dem ind i ordensreglerne. Medlemmer der ikke overholder reglerne, kan derefter blive ekskluderet, hvis det fremgår af reglerne. Ekstraordinær generalforsamling, Midt i april var der møde i kreds 1 og det blev kraftig understreget, at foreningerne skal være nidkære med at sikre, at regler og love overholdes. Det gælder byggeregler, regler om overnatning i vintersæsonen, og alle de andre regler som er indført i kontrakten med Københavns kommune. Bestyrelsen syntes det er et problem, at havelejerne mere eller mindre konsekvens overhører regler og påbud. Bestyrelsen har nu inddraget kredsen og Kolonihaveforbundet herunder advokat. Bestyrelsen vil nu indføre en omkostning ved overtrædelse fremover herfor.

19 18 PFH responsum 4. Kapitel Ekstraordinær generalforsamling, I bestyrelsen besluttede vi at udvise handlekraft og virketrang. Vi skal følge reglerne, f.eks. retningslinjerne for byggeri. Hvis ikke vi følgerne regler kan vi opsiges. Formandsberetning den, Jan have 23 indtrådt i vurderingsudvalget da Thomas har solgt haven. Husk at Stat og kommunen følger kolonihavene nøje. Det drejser sig særlig omkring overnatning, overbebyggelse og især folkeregisteradresse. Det er nemt at undersøge om vores medlemmer bor i Storkøbenhavn. Det er bare en henvendelse til folkeregisteret og en check på kr. 50,-. Ekstraordinær generalforsamling, Godkendelse af nye vedtægter Ordensregler i HF Kongedybet. Vurderingskurser Formandsberetning 2003.

20 19 PFH responsum 4. Kapitel Deltager: Keld Skou Tage Stig Ekstraordinær generalforsamling, Den havde vi vurderingsudvalget på kursus. De kan berette om at vurderingsregler nu er udarbejdet på cd rom. Ekstraordinær generalforsamling, Vurderingsudvalget er og skal løbende være opdateret via kurser i kolonihaveforbundet. Formandsberetning den, Vi havde 3 mand på dette vurderingskursus. Jura Kursus Formandsberetning den,

21 20 PFH responsum 4. Kapitel Bestyrelsen tog i efteråret på et jurakursus som afholdes af Kolonihaveforbundet, for at blive bedre til at håndtere de mange udfordringer. Her lærte vi om såkaldte skidtbreve, som er påtale og en efterfølgende bøde til forsømmelige havelejere, som f.eks. ikke retter sig efter bestyrelsens havevandring og ikke holder deres haver. Det opfatter bestyrelsen som en mulighed for at efterlevet påtalerne ved den årlige havevandring. Som det fungere nu, ser det ud til, at påtalerne ingen effekt har, og det er utilfredsstillende tilbagevende at sige de samme ting til de samme havelejere, som tilsyneladende er fuldstændig ligeglade. Det kan skidtbrev måske ændre på. Der er ikke bestyrelsens yndlingsbeskæftigelse at gå rundt og være sure og tvære og sprede dårligt humør. Det er bestyrelsens opgave at sikre, at fællesskabets beslutninger efterleves og vi har en fælles glæde ved vores kolonihaver. Det forsøger bestyrelsen at leve op til. Formandsberetning den, Bestyrelsen deltog også i år på jurakurset. Omgåelse af ventelisten Formandsberetning

22 21 PFH responsum 4. Kapitel Bestyrelsen opretholder overdragelsen af have 65. Der var tale om en fejlfortolkning. Kreds 1 og HF Kongedybet Formandsberetning I april mdr. var der repræsentantskabs møde i kreds 1, hvor de vigtigste punkter var problemerne med helårsbeboelse og vurderingsreglerne ved køb og salg. Ulovligheder straffes Formandsberetning Bortkørsel af nedgravet asbest: Når regningen dukker op, bliver den fordelt på alle haver som en ekstra indbetaling mærket asbest have 23.a. Det er ikke et personligt udestående med have 23.a. men en pædagogisk foranstaltning. Så ved alle, at ulovligheder straffes, og vi fælles kommer til at betale for oprensning, ulovligt byggeri med mere. Det er bestyrelsens opfattelse at vi på en måde sikrer, at ingen lader ulovligt upåtalt efter lærestreng.

23 22 PFH responsum 4. Kapitel Bopæl: Formandsberetning den, Vi undersøgte om en havelejere (have 31 iv ) bor i Sverige. Sagen er afsluttet inkl. Herunder også kreds 1 som afslutter denne sag. Retssagen i have 23.a. Formandsberetning den, Retssagen er efter bestyrelsens vurdering nødvendig for at efterleve det regelsæt som gælder for foreningen. Byggeregler er et central og vigtig tema for kolonihaver. Følger vi ikke reglerne lever vi ikke op til aftalen med udlejer (Københavns Kommune). Voldsom anklage fra have 23a. mod have 31. Formandsberetning den,

24 23 PFH responsum 4. Kapitel Vedr. Mathilde Arfwedsson. Det er til stor forbavselse at bestyrelsen opstiller marketenderen til en tillidspost, når der er bekendt for samme bestyrelse, samt flere medlemmer af foreningen, at omhandlende marketender, ved flere lejligheder har stjålet strøm fra foreningens elnet, samt også Københavns Energi. Idet samme igennem lang tid, havde strøm direkte uden om elmåler, hvilket også er bemærket af samme bestyrelsesmedlemmer.

25 24 PFH responsum 4. Kapitel INDEX ( (have 31) bor i Sverige. Sagen er afsluttet inkl. Herunder også kreds 1 som afslutter denne sag påtaler Angående havernes stand påtaler Ang. veligeholdse 8 B Bestyrelsen opfatter det sådan, at vi har et ansvar for at påtale de overtrædelser af vores fælles regler, som vi alle har været med til at vedtage. Det siger formanden for HF Kongedybet. 12 Bestyrelsen opretholder overdragelsen af have 65. Der var tale om en 21 bestyrelsen opstiller marketenderen til en tillidspost Stjæler strøm 23; 24 Bestyrelsen syntes det er et problem, at havelejerne mere eller mindre konsekvens overhører regler og påbud 17 Bestyrelsen tog i efteråret på et jurakursus 20 bestyrelsens yndlingsbeskæftigelse 20 Bortkørsel af nedgravet asbest i have 23a 21 D Det er bestyrelsens opfattelse at vi på en måde sikrer, at ingen lader ulovligt upåtalt efter lærestreng. 21 Det er bestyrelsens opgave at sikre, at fællesskabets beslutninger efterleves og vi har en fælles glæde ved vores kolonihaver. Det forsøger bestyrelsen at leve op til 20 Det er nemt at undersøge om vores medlemmer bor i Storkøbenhavn. Det er bare en henvendelse til folkeregisteret og en check på kr. 50,-. 18 E Endvidere påmindes om byggereglerne da Kommunen er begyndt at røre på sig. Påmindelse. 14

26 25 PFH responsum 4. Kapitel F folkeregisteradresse. 18 Formand Keld Skou have Kled Skou have 60 15; 16; 24 Fra Kredsen blev det igen advaret om overpriser Advarsel. 14 G Godkendelse af nye vedtægter 18 H Hans Johansen 15; 16; 24 har et ansvar og en forpligtigelse til at påse, at alle overholder de gældende regler, såvel i forhold til Kolonihaveforbundet, Københavns kommune, som vores egne ordensregler Det slår bestyrelsen fast. 12 Have 27 Er ulovlig 14 Have 3 Er ulovlig 14 have 31 Bestyrelsen modtager klager 8; 16; 22; 24 Have 31 En have som bestyrelsen ønsker at se på 7 Have 37 Er ulovlig 14 Have 66 Måske ejerskifte på sigt. 9 Helle Jacobsen 15 Henrik Thorup 16; 24 Husk at Stat og kommunen følger kolonihavene nøje. 18 Hvis medlemmerne af foreningen ikke overholder de vedtagne byggeregler, kan foreningen ekskludere disse medlemmer Det slår bestyrelsen fast. 12 J Jan have 23 indtrådt i vurderingsudvalget 18 Jan Schorebye 15; 16 Jørgen Svane 15 K Keld Skou Vuderingskursus 15; 16; 19; 24 Kurt Hjort Bestyrelsesuplant. 15 Københavns kommune har bedt os om at overholde vurderings- og byggeregler Advarsel. 14

27 26 PFH responsum 4. Kapitel L Lis Assentoft 15 Lone Place 16; 24 M Medlemmer der ikke overholder reglerne, kan derefter blive ekskluderet, hvis det fremgår af reglerne Formanden referer til advokat Kramme. 17 Mette Iburg 15; 16; 24 mindst 1 vurderingsmand har deltaget i vurderings kursuses. Bemærk siger formanden: 14 møde i kreds 1 Ps på - orhold reglerne. 17; 21 O Ole Sørensen 15 Ordensreglerne er tryk og sendt ud til alle. Siger formanden. 13 P Per Greger-Rene Sekretær 15 personligt udestående med have 23.a. men en pædagogisk foranstaltning 21 problemer med, at byggereglerne ikke bliver overholdt Formanden udtaler. 12 påtalerne 20 R Retssagen er efter bestyrelsens vurdering nødvendig for at efterleve det regelsæt som gælder for foreningen. Byggeregler er et central og vigtig tema for kolonihaver. Have 23.a. 22 S Sag i have 23.a. rejses. 14 skidtbreve 20 Stig Vuderingskursus 15; 16; 19; 24 Stig Skou Larsen 15 Så ved alle, at ulovligheder straffes, og vi fælles kommer til at betale for oprensning, ulovligt byggeri med mere 21 T Tage Vuderingskursus 19

28 27 PFH responsum 4. Kapitel Thomas Jensen 16 U ulovligt byggeri 3.klager indgivet + en ekstra 14; 21 uoverensstemmelse med have 27 Siger bestyrelsen. 12 V Vi havde 3 mand på dette vurderingskursus 19 Vi skal følge reglerne, f.eks. retningslinjerne for byggeri. Hvis ikke vi følgerne regler kan vi opsiges. 18 vurderingsregler nu er udarbejdet på cd rom. 19 Vurderingsudvalget er og skal løbende være opdateret via kurser i kolonihaveforbundet 19 W Winnie Christensen 15; 16 NOTER i Angående- Have(Bestyrelse) 31: Formand Keld Skou have 60 (genvalgt). BM-Sekretær Per Grieger-Rene have 47(genvalgt). BM-supp. Lone Place have 40 Mathilde Arfwedson have 31 - Revisor Mette Iburg have 23 (genvalgt). Revisor supp. Henrik Thorup have 66) genvalgt. ii Kasserer Kaj Skou have 46. BM Hans Johansen have 4 Stig Larsen have 38. BM-supp. Lone Place have 40 Mathilde Arfwedson have 31- Begge sup. Skal fremover deltage i bestyrelsesarbejdet. iii Formand Keld Skou have 60 (genvalgt). BM-Sekretær Per Grieger-Rene have 47(genvalgt). BM-supp. Mathilde Arfwedson have 31. Marianne Thorup have 39. iv Formandsberetning den, Vi undersøgte om en havelejere (have 31) bor i Sverige. Sagen er afsluttet inkl. Herunder også kreds 1 som afslutter denne sag. Voldsom anklage fra have 23a. mod have Formandsberetning den, Vedr. Mathilde Arfwedsson. Det er til stor forbavselse at bestyrelsen opstiller marketenderen til en tillidspost, når der er bekendt for samme bestyrelse, samt flere medlemmer af foreningen, at omhandlende marketender, ved flere lejligheder har stjålet strøm fra foreningens elnet, samt også Københavns Energi. Idet samme igennem lang tid, havde strøm direkte uden om elmåler, hvilket også er bemærket af samme bestyrelsesmedlemmer.

29 28 PFH responsum 4. Kapitel

Gennemgang PFH - Kongedybet NYE KOLONISTER I TIDENS LØB FRA 2001-2012

Gennemgang PFH - Kongedybet NYE KOLONISTER I TIDENS LØB FRA 2001-2012 Gennemgang PFH - Kongedybet NYE KOLONISTER I TIDENS LØB FRA 2001-2012 Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Chr.gave 11 4220 Korsør www.lovløsetidende.dk Mail: palleflebohansen@gmail.com Indholdsfortegnelse

Læs mere

PFH Responsum 13. Kapitel 02. HF Grønland den, 09.09.2014

PFH Responsum 13. Kapitel 02. HF Grønland den, 09.09.2014 PFH Responsum 13. Kapitel 02. HF Grønland den, 09.09.2014 Sagen er en fortsættelse af PFH Responsum 13. Kapitel 01. HF Grønland den, 30.08.2014. Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220

Læs mere

Påstandsdokument PFH RESPONSUM

Påstandsdokument PFH RESPONSUM Påstandsdokument PFH RESPONSUM Lige regler Lige ret. Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Vedr. Strandparken HF www.lovløsetidned.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 1 Offentretslige aftale 1

Læs mere

PFH Responsum HF PINDEMOSEN. Palle Flebo-Hansen. Bemærk her i denne kolonihave bor selveste nuværende kredsformanden.

PFH Responsum HF PINDEMOSEN. Palle Flebo-Hansen. Bemærk her i denne kolonihave bor selveste nuværende kredsformanden. PFH Responsum HF PINDEMOSEN Bemærk her i denne kolonihave bor selveste nuværende kredsformanden. Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør www.lovløsetidende.dk E-mail: palleflebohansen@gmail.com

Læs mere

PFH Responsum 4. Kapitel 24.0.1

PFH Responsum 4. Kapitel 24.0.1 PFH Responsum 4. Kapitel 24.0.1 Føljeton 1 Kredsen i Aarhus Materialesamling nr. 1 1 PFH Responsum 4. Kapitel 24.0.1 2 PFH Responsum 4. Kapitel 24.0.1 En omgåelse af de offenretlige er en så grov form

Læs mere

Det er vigtig at forstå - reglerne for at se den dybere mening med have 38. Ole Quist byrådsmedlem (s) har solgt have 38 i år 2010.

Det er vigtig at forstå - reglerne for at se den dybere mening med have 38. Ole Quist byrådsmedlem (s) har solgt have 38 i år 2010. 1 Have 38 i Strandparken Have 38 i Strandparken Det er vigtig at forstå - reglerne for at se den dybere mening med have 38. Ole Quist byrådsmedlem (s) har solgt have 38 i år 2010. Huset har gennemgået

Læs mere

SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården.

SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården. SAGEN BRØNDGÅRDEN * Sagsfremstilling og begrundelse Rubrik 5 Bilag 1 Imellem Statens Jordlovsudvalg blev der den, 12.11.1971 indgået en lejekontrakt mellem staten som udlejer og Kolonihaveforbundet Danmark

Læs mere

[KAPITEL 1. SAGEN SOM ER ENS OG ALLIGEVEL LAGT FRA ENS?]

[KAPITEL 1. SAGEN SOM ER ENS OG ALLIGEVEL LAGT FRA ENS?] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning Palle Flebo-Hansen [KAPITEL 1. SAGEN SOM ER ENS OG ALLIGEVEL LAGT FRA ENS?] 2 Kolonihaver og 2 ens ulovlig byggeri med bestyrelsens velsignelse Er der et bestyrelses

Læs mere

Vedr. Kolonihaveforbundet

Vedr. Kolonihaveforbundet 1 PFH Dokument af 22.11.2013 vedr. Kreds 1 & Tårnby kommune Til Fra Tårnby Kommune Palle Flebo-Hansen Dato 22.11.2013 Vedr. Kolonihaveforbundet Jeg har via internettet læst et referat fra repræsentantskabsmødet

Læs mere

PFH Responsum 4. Kapitel 5.01- Arbejdsdokument. Esbjerg Kommune. Bilag

PFH Responsum 4. Kapitel 5.01- Arbejdsdokument. Esbjerg Kommune. Bilag PFH Responsum 4. Kapitel 5.01- Arbejdsdokument Esbjerg Kommune Bilag 1 PFH Responsum 4. Kapitel 5.01-Arbejdsdokument Sagen handler om Esbjerg kommune. Indledningsvis skal jeg her referere til blandt andet

Læs mere

PFH Responsum- Ryhaven-3- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Hvem er dommer i sagen her. Tlf Christiansgave Korsør

PFH Responsum- Ryhaven-3- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Hvem er dommer i sagen her. Tlf Christiansgave Korsør PFH Responsum- Ryhaven-3- MATERIALE-INDSAMLING Hvem er dommer i sagen her. Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør www-lovløsetidende.dk Mail: palleflebohansen@gmail.com Indholdsfortegnelse

Læs mere

Formalia og gældende ret i øvrigt skal overholdes, når der træffes bestyrelsesbeslutninger.

Formalia og gældende ret i øvrigt skal overholdes, når der træffes bestyrelsesbeslutninger. Formalia og gældende ret i øvrigt skal overholdes, når der træffes bestyrelsesbeslutninger. Såfremt reglerne ikke bliver overholdt, kan der være personligt ansvar pådragende for bestyrelsen. Her kommer

Læs mere

Kapitel 3. Selandia sagen KFRR anno 2011. Den, 09 april 2007 tilskriver formanden for Selandia Tårnby Kommune.

Kapitel 3. Selandia sagen KFRR anno 2011. Den, 09 april 2007 tilskriver formanden for Selandia Tårnby Kommune. Kapitel 3 Den, 09 april 2007 tilskriver formanden for Selandia Tårnby Kommune 1 Han bekræfter således at husene er 60 m2 2 Han bekræfter også at der bygges 10 m2 Skur Den, 01december 2009 sender formanden

Læs mere

Referat af mødet mellem bestyrelsen og havelejerne i have 56 den, 10. april 2013

Referat af mødet mellem bestyrelsen og havelejerne i have 56 den, 10. april 2013 1 PFH & Bestyrelsen den 10.april 2013. Referat af mødet mellem bestyrelsen og havelejerne i have 56 den, 10. april 2013 Mødet var indkaldt af bestyrelsen på baggrund en skrivelse fra PFH den 24.marts 2013.

Læs mere

Sagen som viser sig at være ført på forkert fundament

Sagen som viser sig at være ført på forkert fundament Palle Flebo-Hansen Gennemgang af sagen i have 56 Kapitel 1 Sagen som viser sig at være ført på forkert fundament Palle Flebo-Hansen 1 Palle Flebo-Hansen Gennemgang af sagen i have 56 Kapitel 1 En retssag

Læs mere

Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den, 24.04.2013 - holdte repræsentantskabsmøde.

Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den, 24.04.2013 - holdte repræsentantskabsmøde. 1 PFH Materialeindsamling til PFH responsum 4. kapitel 30 Korsør den, 03.10.2013 Kære Lisbeth Huohvanainen Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den,

Læs mere

* Sagsøgeren Rubrik 1 Navn og adresse. Eventuel advokat/anden repræsentant (navn, adresse, Kolonihavernes Fælles Rådgivning

* Sagsøgeren Rubrik 1 Navn og adresse. Eventuel advokat/anden repræsentant (navn, adresse, Kolonihavernes Fælles Rådgivning Stævningsblanket - 2008 Domstolsstyrelsen (www.domstol.dk) Side 1 af 5 Retten i Næstved Garderhusarvej 4700 Næstved Stævning til sager om højst 50.000 Småsager Om udfyldning af blanketten se vejledningen

Læs mere

PFH Responsum 13 kapitel 01. GRØNLAND DEN

PFH Responsum 13 kapitel 01. GRØNLAND DEN PFH Responsum 13 kapitel 01. GRØNLAND DEN 30.08.2014 Ens regler & ens betingelser Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør www.lovløsetidende.dk palleflebohansen@gmail.com PFH Responsum

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Jeg anmoder Advokatsamfundet om se på min klage sag over advokat E. Kramme.

Jeg anmoder Advokatsamfundet om se på min klage sag over advokat E. Kramme. 1 Kramme overtræder de etiske regler mener jeg! Til Fra Advokatsamfundet Palle Flebo-Hansen Dato 12/10/2011 Vedr. Klage over Advokat E Kramme og hans adfærd Påstand: Jeg anmoder Advokatsamfundet om se

Læs mere

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING Fortsættelse af nr.1. udvidet version Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør www-lovløsetidende.dk Mail: palleflebohansen@gmail.com

Læs mere

I den anledning og med henvisning til min egen retssag anmoder jeg herved om - at få tilsendt en kopi - af de dokumenter som er omtalt her ovenfor.

I den anledning og med henvisning til min egen retssag anmoder jeg herved om - at få tilsendt en kopi - af de dokumenter som er omtalt her ovenfor. 1 Palle Flebo-Hansen aktindsigt af 13. april 2012 ctr. Slagelse kommune Til Slagelse kommune Pia Hansen Fra Palle Flebo-Hansen Dato 13 april 2012 Vedr. Aktindsigt Ifølge nedstående ses; Haveforeningen

Læs mere

Forslag og Aktindsigt

Forslag og Aktindsigt KOLONIHAVERNES FÆLLES RÅDGIVNING Forslag og Aktindsigt Kolonihaverne på Statens jord! FLEBO 24-09-2011 Dok 15-1368-2011 Sagen handler om Staten vil sidde og se på at man slagter 1 kolonist og freder andre.

Læs mere

Klage over 5 advokater -1-

Klage over 5 advokater -1- Klage over 5 advokater -1- Klage over 5 advokater Chr.gave 11 4220 Korsør E:mail Palle@flebo.dk Telefon 31 22 71 96 1 Klage over 5 advokater -1- Til Fra Advokatsamfundet Dato 23. marts 2013 Klage over

Læs mere

Jeg er nu blevet bekendtgjort med at der den, 19.jan.2012 vil blive afholdt tilsyn i Strandparken.

Jeg er nu blevet bekendtgjort med at der den, 19.jan.2012 vil blive afholdt tilsyn i Strandparken. 1 Tilsynet den 19.jan.2012 i Strandparken Min henvendelse af 6/1/2012 Til Slagelse kommune Pia Hansen samt TMU udvalget Fra Palle Flebo-Hansen Dato 06/01/2012 Jeg er nu blevet bekendtgjort med at der den,

Læs mere

Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Tlf. 30912530 ULOVLIGT BYGGERI HAVE 55 HF STRANDPARKEN KORSØR. Ens regler ens behandling.

Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Tlf. 30912530 ULOVLIGT BYGGERI HAVE 55 HF STRANDPARKEN KORSØR. Ens regler ens behandling. Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Tlf. 30912530 ULOVLIGT BYGGERI HAVE 55 HF STRANDPARKEN KORSØR Ens regler ens behandling. INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Kort information 1 Slagelse

Læs mere

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord)

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) Denne information er ikke en udtømmende opregning af regler og bestemmelser på området for handel med kolonihavehuse og kan derfor ikke

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013

Bestyrelsens beretning 2013 HAVEFORENINGEN RYHAVEN Korsvejen 39A 8660 Skanderborg cvr. Nr. 35180702 www.ryhaven.dk Bestyrelsens beretning 2013 Den beretning, du sidder med i hænderne lige nu, redegør for bestyrelsesarbejdet i Ryhaven

Læs mere

Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56.

Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56. Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56. Indholdsfortegnelse Kredsformanden blev informeret 1 Vedr.

Læs mere

Lad mig slå fast: 1 Palle Flebo-Hansen Dokument af 27. juli 2012 Mit bilag 1. Slagelse kommune m fl. Palle Flebo-Hansen.

Lad mig slå fast: 1 Palle Flebo-Hansen Dokument af 27. juli 2012 Mit bilag 1. Slagelse kommune m fl. Palle Flebo-Hansen. 1 Palle Flebo-Hansen Dokument af 27. juli 2012 Mit bilag 1 Til Fra Slagelse kommune m fl. Palle Flebo-Hansen Dato 27 juli 2012 Lad mig slå fast: Kolonihaveforbundets kredsbestyrelse har i sin kontrakt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

Klage over 5 advokater -

Klage over 5 advokater - Klage over 5 advokater - Advokatnævnets 2013-1204 Palle Flebo-Hansen mod Christian Janus Erdmann Fürst 1 Klage over 5 advokater - Vedr. Advokatnævnets 2013-1204 Palle Flebo-Hansen mod Christian Janus Erdmann

Læs mere

Materialesamling -4- Klage over 5 advokater. Palle Flebo-Hansen

Materialesamling -4- Klage over 5 advokater. Palle Flebo-Hansen Materialesamling -4- Klage over 5 advokater Palle Flebo-Hansen De advokatetiske regler. Materialesamling -4-1 17.1. En advokat må ikke ved udførelse af en sag gå videre, end berettigede hensyn til varetagelse

Læs mere

Sagen handler om at jeg over for dig har klaget over afgørelser som Slagelse kommune har fortaget i sagen HF Strandparken.

Sagen handler om at jeg over for dig har klaget over afgørelser som Slagelse kommune har fortaget i sagen HF Strandparken. 1 PFH Dokument af 17.12.2013 Til Fra Slagelse kommune Palle Flebo-Hansen Dato 17.12.2013 Att Lone Lengly Sagen handler om at jeg over for dig har klaget over afgørelser som Slagelse kommune har fortaget

Læs mere

Vedr. Kolonihaver Esbjerg kommune

Vedr. Kolonihaver Esbjerg kommune 1 Esbjerg Byråd har en svær opgave foran sig. Til Fra Esbjerg Kommune Palle Flebo-Hansen Dato 31/01/2012 Vedr. Kolonihaver Esbjerg kommune Indledning Jeg vil indledningsvis henvise til min påtale af år

Læs mere

30-07-2014 PFH besøg i HF. Kongedybet. Besøg i have 23 a. Palle Flebo-Hansen WWW.LOVLØSETIDENDE.DK

30-07-2014 PFH besøg i HF. Kongedybet. Besøg i have 23 a. Palle Flebo-Hansen WWW.LOVLØSETIDENDE.DK 30-07-2014 PFH besøg i HF Kongedybet Besøg i have 23 a Palle Flebo-Hansen WWW.LOVLØSETIDENDE.DK 1 PFH besøg i HF Kongedybet Til Att. Fra Københavns Kommune Lisbeth Huohvanainen Palle Flebo-Hansen Dato

Læs mere

1 Palle Flebo-Hansen Underbilag af 18.6.2012 Bredely-sagen - Flemming Kaare Petersen. Palle Flebo-Hansen ( Palle@flebo.dk) Dato 18.

1 Palle Flebo-Hansen Underbilag af 18.6.2012 Bredely-sagen - Flemming Kaare Petersen. Palle Flebo-Hansen ( Palle@flebo.dk) Dato 18. 1 Palle Flebo-Hansen Underbilag af 18.6.2012 Bredely-sagen - Til Fra Flemming Kaare Petersen Palle Flebo-Hansen ( Palle@flebo.dk) Dato 18. juni 2012 Kære Flemming Kaare Petersen Tak for din hjælp og jeg

Læs mere

Kreds 1-Kreds 1, består i dag af 73 foreninger med 6621 medlemmer.

Kreds 1-Kreds 1, består i dag af 73 foreninger med 6621 medlemmer. 1 Kreds 1-Kreds 1, består i dag af 73 foreninger med 6621 medlemmer. Der er i denne her gennemgang tale om; Materialeindsamling vedr. Kolonihaveforbundet & Kreds 1. Udgangspunktet er de 70 punkter som

Læs mere

Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg

Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg 1.Valg af dirigent: Ejner Christiansen, Have 3 blev valgt 1a. Forretningsorden for generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF KREDSGENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MARTS 2010 PÅ SLOTTET I NÆRUM. DAGSORDEN.

REFERAT AF KREDSGENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MARTS 2010 PÅ SLOTTET I NÆRUM. DAGSORDEN. KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK NORDØSTSJÆLLANDSKREDSEN REFERAT AF KREDSGENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MARTS 2010 PÅ SLOTTET I NÆRUM. DAGSORDEN. 1. Velkomst ved Kredsformanden 2. Valg af dirigent 3. Valg

Læs mere

Jeg har via min interesse for området kolonihaver stødt på et generelt problem i de forskellige kolonihaver.

Jeg har via min interesse for området kolonihaver stødt på et generelt problem i de forskellige kolonihaver. 1 Så gik der hul på tanken omkring spildevand i en kolonihave Vedr. Fra Dato Miljø Palle Flebo-Hansen 28 jan.2012 Vedr. Spildevand! Jeg har via min interesse for området kolonihaver stødt på et generelt

Læs mere

H/F sundbyvang, August Erindrings skrivelse om byggeregler for kolonihaver under kolonihaveforbundet.

H/F sundbyvang, August Erindrings skrivelse om byggeregler for kolonihaver under kolonihaveforbundet. Erindrings skrivelse om byggeregler for kolonihaver under kolonihaveforbundet. Efter vores fredning er den tidligere dispensation, blevet sat i bero mht. hvor meget af grundene som er bebygget incl. evt.

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Palle Flebo-Hansen Kolonihavenes Fælles Ra dgivning / Retslig interesse-søgsma lskompetance

Palle Flebo-Hansen Kolonihavenes Fælles Ra dgivning / Retslig interesse-søgsma lskompetance Retslig interesse 1 Til Fra Retten Palle Flebo-Hansen Dato uge 50 Palle Flebo-Hansen Kolonihavenes Fælles Ra dgivning / Retslig interesse-søgsma lskompetance Indledning Sagen handler om hvorvidt Kolonihaveforbundet

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 16. september 2010 kl. 15.00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 16. september 2010 kl. 15.00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde. (2008-2012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 16. september 2010 kl. 15.00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michèl Keld Jørgensen Frede Kristensen

Læs mere

Det føre mig så til - at jeg i år 2006 fik lov at bygge og at Tonny Korndrup - taler usandt overfor den samlede generalforsamling allerede i år 2008.

Det føre mig så til - at jeg i år 2006 fik lov at bygge og at Tonny Korndrup - taler usandt overfor den samlede generalforsamling allerede i år 2008. 1 Palle Flebo-Hansen vedr. Strandparken og bestyrelsen Lad mig indledningsvis citere - hvad Tonny fortalte på den ekstraordinære generalforsamling. Kolonihaveforbundet siger der er ingen grund til at smide

Læs mere

Sagen omhandler kommunens tilsyn i haveforeningerne underlagt Kolonihaveforbundet.

Sagen omhandler kommunens tilsyn i haveforeningerne underlagt Kolonihaveforbundet. 1 Min udgave af den kommunale belysning af sagen (tilsyn) Denne her sag følges af mig og opdeles i sektion da filerne eller bliver for store. Sagen omhandler kommunens tilsyn i haveforeningerne underlagt

Læs mere

Nyhedsbrev for november, december 2015 og for januar 2016

Nyhedsbrev for november, december 2015 og for januar 2016 Nyhedsbrev for november, december 2015 og for januar 2016 Jul og nytår: Vi kom igennem november, december, jul og nytår og det meste af en kold januar 2016 uden, at kunne udsende vores referater og nyhedsbreve

Læs mere

STANDARDLEJEVILKÅR FOR FORENINGER PÅ LEJET JORD

STANDARDLEJEVILKÅR FOR FORENINGER PÅ LEJET JORD STANDARDLEJEVILKÅR FOR FORENINGER PÅ LEJET JORD Nye standardvilkår Tidligere lejeaftale Status I lejeaftaler, hvor haveforeningen ikke ejer haveforeningens område, er grundlaget for lejeaftalen lejevilkår

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H)

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) V E D T Æ G T E R for Haveforeningen Nordre Vang 1. Foreningens navn er Haveforeningen Nordre Vang Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune Foreningen er stiftet i 1962 2. Formål

Læs mere

1 Jeg stiller nogle spørgsmål til Slagelse kommune den 27.08.2014

1 Jeg stiller nogle spørgsmål til Slagelse kommune den 27.08.2014 1 Jeg stiller nogle spørgsmål til Slagelse kommune den 27.08.2014 Til Fra Slagelse kommune Palle Flebo-Hansen Dato 27.08.2014 Jeg kan forstå på korrespondancen som jeg dags dato har modtaget fra min advokat

Læs mere

Palle Flebo-Hansen Side 1

Palle Flebo-Hansen Side 1 1 Have 22 i Strandparkren gennemgået 18. Feb.2012 Faktuelle oplysninger om have 22 1. Tilsynet har den, 19. jan. 2012 holdt tilsyn i have 22. i 2. Ejerforhold i have 22. ii 3. Dispensation i have 22 iii

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

MISTILLID. Iht. Vores vedtægter(11.7) ses - at bestyrelsen skal føre en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder.

MISTILLID. Iht. Vores vedtægter(11.7) ses - at bestyrelsen skal føre en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder. 1 Palle Flebo-Hansen MISTILLID Iht. Vores vedtægter(11.7) ses - at bestyrelsen skal føre en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder. Jf. gældende praksis er det formanden der indkalder til bestyrelsesmøder

Læs mere

KOLONIHAVEFORBUNDETS VURDERINGSREGLER PR. 1. JANUAR 2016

KOLONIHAVEFORBUNDETS VURDERINGSREGLER PR. 1. JANUAR 2016 KOLONIHAVEFORBUNDETS VURDERINGSREGLER PR. 1. JANUAR 2016 1. Formål med bestemmelserne Alle medlemmer af Kolonihaveforbundet er underlagt Kolonihaveforbundets vurderingsregler, som betyder, at et kolonihavehus

Læs mere

Sagsnr.: 330-2011-139666 Dok.nr.: 330-2011-1313659 Åbent Kompetence: TMU

Sagsnr.: 330-2011-139666 Dok.nr.: 330-2011-1313659 Åbent Kompetence: TMU Orientering om Kolonihaver Sagsnr.: 330-2011-139666 Dok.nr.: 330-2011-1313659 Åbent Kompetence: TMU Sagens indhold Slagelse Kommune har i alt 19 Kolonihaveforeninger fordelt med 7 i Slagelse, 10 i Korsør

Læs mere

STANDARDFORENINGSVEDTÆGT (for kolonihaver på lejet jord)

STANDARDFORENINGSVEDTÆGT (for kolonihaver på lejet jord) STANDARDFORENINGSVEDTÆGT (for kolonihaver på lejet jord) 1. Haveforeningens navn og stiftelse 1. Foreningens navn er Haveforeningen "Enghave". Foreningens hjemsted er Horsens Kommune 2. Foreningen er stiftet

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I NÆSTVED Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 10. september 2015 i sag nr. BS 50-1388/2013: Palle Flebo-Hansen Chr.gave 11 4220 Korsør og Gitte Løvstrøm Hansen Chr.gave 11 4220 Korsør mod HF Strandparken

Læs mere

Der har jo i år været flere projekter som skulle sættes i gang og jeg vil her kort gennemgå dem og sætte status på.

Der har jo i år været flere projekter som skulle sættes i gang og jeg vil her kort gennemgå dem og sætte status på. 3. december 2008 Ja, så er sæsonen 2008 allerede gået. Jeg ved ikke om det kun er mig, der syntes at sommeren herhjemme bliver kortere og kortere, men den går i hvert fald stærkt. Sæsonen har vejrmæssigt

Læs mere

Forslag A- Vedtægtsændring 3 stk. 2. Modtaget 3/ Baggrund:

Forslag A- Vedtægtsændring 3 stk. 2. Modtaget 3/ Baggrund: Forslag A- Vedtægtsændring 3 stk. 2 Bestyrelsen har været ude for at få breve retur, fordi de ikke har modtaget en adresseændring. Derfor anbefaler bestyrelsen at det vedtages at det skrives ind i vedtægten

Læs mere

Referat af SU møde for Foreningerne i Allerød, Hørsholm samt Rudersdal Kommune. Godkendt

Referat af SU møde for Foreningerne i Allerød, Hørsholm samt Rudersdal Kommune. Godkendt Referat af SU møde for Foreningerne i Allerød, Hørsholm samt Rudersdal Kommune SU møde Dato: 19.september 2017 Tidspunkt: kl. 19.00 Sted: Haveforeningen Hestkøbgård Hestkøb Vænge, 3460 Birkerød Mødedeltagere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00

Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00 Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Protokol v. sekretæren 4. Regnskab v. kassereren 5. Indkomne forslag 6. Valg a. Formand

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Jeg ser at man har sat kolonihaverne pa udvalgsmøde den,

Jeg ser at man har sat kolonihaverne pa udvalgsmøde den, 1 PFH Dokument af 3.8.2012 angående forskel Slagelse Kommune Til Slagelse Kommune-Pia Hansen Fra Palle Flebo-Hansen Dato 03.08.2012 Vedr. Kolonihaver Jeg ser at man har sat kolonihaverne pa udvalgsmøde

Læs mere

Vedtægt for haveforeningerne i Odense Havelodselskab

Vedtægt for haveforeningerne i Odense Havelodselskab Vedtægt for haveforeningerne i Odense Havelodselskab 1 11 FORENINGERNES GENERALFORSAMLINGER. 11.1. Hver haveforening holder generalforsamling hvert år i januar eller februar måned efter skriftlig indkaldelse

Læs mere

Byrå dsmødet den, 30/01/2012

Byrå dsmødet den, 30/01/2012 1 Er der et byrådsmedlem som vil tage sig af sagen i have 31? Byrå dsmødet den, 30/01/2012 Sagen fra auditørkorpset rejser overfor mig et interessant Spørgsmål og svar. Advokaten har fremført; Vi kan ikke

Læs mere

Jeg har modtaget din mail af 26. 02.2012. Tak for dit svar på min skrivelse til Kommunaldirektøren.

Jeg har modtaget din mail af 26. 02.2012. Tak for dit svar på min skrivelse til Kommunaldirektøren. 1 Svarskrift af 27. Feb. 2012 (Kommunaldirektøren) Til Fra Slagelse kommune Dato 27. 02.2012 Kære Iben Simone Brinkland Jeg har modtaget din mail af 26. 02.2012. Tak for dit svar på min skrivelse til Kommunaldirektøren.

Læs mere

1 Have66 rapport af 16. feb. 2012

1 Have66 rapport af 16. feb. 2012 1 Have66 rapport af 16. feb. 2012 Konklusion: Have 66 er ikke alene ulovlig ifølge egne vedtægter men i høj grad direkte imod lejeaftalen af såvel 2003 og de lejeaftaler der ligger før. Have 66 har indenfor

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde nr. 3 afholdt den 17. januar 2013 kl. 09.00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde nr. 3 afholdt den 17. januar 2013 kl. 09.00 på Forbundskontoret. FORRETNINGSUDVALGSMØDE (2012-2015) Forretningsudvalgsmøde nr. 3 afholdt den 17. januar 2013 kl. 09.00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Thorben Meldgaard Frede

Læs mere

Min påstand i have 29 er derfor at her tales om bestyrelseansvar som så afgjort får betydning for sagen her.

Min påstand i have 29 er derfor at her tales om bestyrelseansvar som så afgjort får betydning for sagen her. 1 Have 29 i Strandparken Have 29 har skiftet ejer siden huset blev modaniseret. Min formodning er, at familien Jäger solgte dette i år 2006 til nuværende ejer og jeg er overbevist om, at den nuværende

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 29. april 2012. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave. Revideret Maj 2012

V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave. Revideret Maj 2012 V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave Revideret Maj 2012 1. Foreningens navn er Haveselskabet Enghave. Horsens 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til

Læs mere

Kolonihaveforeningen Pindemosen, Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør Mail: hfpindemosen@gmail.com, tlf: 21348786 www.pindemosen.

Kolonihaveforeningen Pindemosen, Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør Mail: hfpindemosen@gmail.com, tlf: 21348786 www.pindemosen. Kolonihaveforeningen Pindemosen, Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør Mail: hfpindemosen@gmail.com, tlf: 21348786 www.pindemosen.dk VEDTÆGTER Vedtaget på Haveforeningen Pindemosens generalforsamling 14. april

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen: Lørdag d. 23. marts 2013 kl. 10.00

Referat fra generalforsamlingen: Lørdag d. 23. marts 2013 kl. 10.00 Referat fra generalforsamlingen: Lørdag d. 23. marts 2013 kl. 10.00 Formanden bød velkommen til Kirkevangens 82enstyvende ordinære generalforsamling, som blev afholdt i henhold til foreningens vedtægter.

Læs mere

[KAN DET LADE SIG GØRE AT KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK YDER FORSKELSBEHANDLING ]

[KAN DET LADE SIG GØRE AT KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK YDER FORSKELSBEHANDLING ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning Palle Flebo-Hansen Kapitel 3 [KAN DET LADE SIG GØRE AT KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK YDER FORSKELSBEHANDLING ] Lighed for medlemmerne eller er der forskel? 1 Kan

Læs mere

Udvidelse af min klage over Slagelse kommune

Udvidelse af min klage over Slagelse kommune 1 PFH Tilsyn sag af 16. juli 2012 udvidelse af sagen Bilag 24 til Bilag 27 Udvidelse af min klage over Slagelse kommune BILAG 24 2 PFH Tilsyn sag af 16. juli 2012 udvidelse af sagen Bilag 24 til Bilag

Læs mere

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 12. oktober 2011

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 12. oktober 2011 Sted: H/F CNM Indkaldt af: Formand Lars M. Jensen Referat af: Deltagere: Linda Andersen Lars M. Jensen, Anny Petersen, Tom Atkins, Kim Johansen, Tine Pedersen, Alice Dyssell, Dennis Kjærgaard, Linda Andersen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Grundeejerforeningen Fruekilden

Grundeejerforeningen Fruekilden Grundeejerforeningen 10-04-2014 Til Grundeejerforeningen s medlemmer. Emne: Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Ref.: Vedtægter for Grundejerforeningen. Grundejerforeningen indkalder herved til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Advokat Kramme. Eksperten

Advokat Kramme. Eksperten Advokat Kramme Eksperten Advokat E. Kramme har været advokat for Kolonihaveforbundet siden år 2000. Advokat E. Kramme har ført et utal af sager for Kolonihaveforbundet. Kramme går over stregen og han er

Læs mere

MIT bilag 30. Sagen handler om at Slagelse kommune den, 19. januar 2012 fortog et kommunal tilsyn i haveforeningen Strandparken.

MIT bilag 30. Sagen handler om at Slagelse kommune den, 19. januar 2012 fortog et kommunal tilsyn i haveforeningen Strandparken. 1 PFH sagen tilsynssag af 16. juli 2012 Det juridiske fundament Til Fra Statsforvaltningen Palle Flebo-Hansen Dato 17. juli 2012 MIT bilag 30 Jeg har fremsendt en klage over Slagelse kommune med bilag

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 10. juni 2011 på Forbundskontoret, Frederikssundsvej 304 A.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 10. juni 2011 på Forbundskontoret, Frederikssundsvej 304 A. Forretningsudvalgsmøde. (2008-2012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 10. juni 2011 på Forbundskontoret, Frederikssundsvej 304 A. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Keld Jørgensen

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 6.september 2012 kl. 09:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 6.september 2012 kl. 09:00 på Forbundskontoret. 1 FORRETNINGSUDVALGSMØDE (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 6.september 2012 kl. 09:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Haveforeningen Klausdalsbro

V E D T Æ G T E R. for. Haveforeningen Klausdalsbro V E D T Æ G T E R for Haveforeningen Klausdalsbro 1. Foreningens navn er Haveforeningen Klausdalsbro Foreningens hjemsted er Herlev Kommune. 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Naturklagenævnet / Klage af 22 jan.2012- Palle Flebo-Hansen

Naturklagenævnet / Klage af 22 jan.2012- Palle Flebo-Hansen Naturklagenævnet / Klage af 22 jan.2012- Palle Flebo-Hansen januar 22 2012 Påstandsdokument 1 Naturklagenævnet har adskille afgørelser som siger; at kommunernes afgørelser er truffet i strid med de forvaltningsretlige

Læs mere

Servitutten af 28. 02.2012 iht. Strandparken

Servitutten af 28. 02.2012 iht. Strandparken 1 Påstand og beskrivelse af 26 ulovlige forhold alene i H/F Strandparken Korsør. Til Fra Slagelse kommune Dato 15/06/2012 Servitutten af 28. 02.2012 iht. Strandparken I forbindelse med - at Slagelse kommune

Læs mere

Kolonihaveforbundet for Danmark

Kolonihaveforbundet for Danmark Værdiansættelsesskema manuelt H/F: Medlem af Kolonihaveforbundet for Danmark vurderingsudvalg By: den: - - Vurderings dato den: - - 1. Stamoplysninger Sag nr.: Haveforening: Størrelse: m 2 Adresse: 2.

Læs mere

Anerkendelsessøgsmål

Anerkendelsessøgsmål 1 Palle Flebo-Hansen Anerkendelse søgsmål mod bestyrelsen i HF Strandparken, Korsør Retten i Næstved Garderhusagervej 5 4700 Næstved Sagsøger: Palle Flebo Hansen Chr. gave 11 4220 Korsør Telefon 42492330

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har.

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har. Til Retten i Næstved BS 99-342/2011 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Mod Haveforeningen Strandparken v/ formand Tonny Korndrup (advokat Jens Otto Johansen) Korsør den, 15/06/2011 Jeg har

Læs mere

Formandsberetning til Generalforsamlingen torsdag den 14. april 2016.

Formandsberetning til Generalforsamlingen torsdag den 14. april 2016. Formandsberetning til Generalforsamlingen torsdag den 14. april 2016. Bestyrelsesarbejdet: Bestyrelsen har haft et travlt og produktivt år. Vi arbejder godt og struktureret sammen. Vi har inddelt bestyrelsesarbejdet

Læs mere

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord)

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) Denne information beskriver regler for handel med kolonihavehuse. Beskrivelsen er ikke udtømmende, og kan derfor ikke erstatte rådgivning.

Læs mere

Referat af ekstraordinær afd. møde den Afd. 52

Referat af ekstraordinær afd. møde den Afd. 52 Referat af ekstraordinær afd. møde den 25.4.2012 Afd. 52 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Forslag vedr. nyttehaver* *Vedlagt forslag samt 2 bilag Det har vist sig nødvendig, at ændre på reglerne for nyttehaverne

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere