ORIENTERING FRA FORMANDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIENTERING FRA FORMANDEN"

Transkript

1 SEPTEMBER 2008 DANSK BYGGERI murersektionen Hans Ulrik Jensen, formand Murersektionen af mureruddannelsen og så få et svendebrev. ORIENTERING FRA FORMANDEN Den nye uddannelse som flisemontør er klar Jeg vil gerne her kort omtale den nye uddannelse. Uddannelsen følger den traditionelle mureruddannelse, men der sættes fokus på, at eleven specialiserer sig inden for flise- og reparationsarbejde. Det tager op til to år og 11 måneder at uddanne sig til flisemontør. Der gives ikke svendebrev til flisemontøren, men der er mulighed for at tage resten Flisemontøren vil fortrinsvis arbejde med flise- og klinkearbejde, men også opmuring af letbetonplader, reparationsarbejde, opbygning af betongulve samt overfladebehandling indgår i flisemontørens arbejde. Alt i alt er der tale om arbejdsopgaver i forbindelse med renovering og vedligeholdelse af ældre boliger, herunder fx specialindrettede badeværelser. Det første hold elever, der får mulighed for at tage uddannelsen, er startet på Roskilde Tekniske Skole den 11. august i år. Det er dog ikke nødvendigt for eleven at vide på forhånd, om han/hun vil specialisere sig til flisemontør, da den første periode af uddannelsen vil være ens for flisemontøren og mureren. Eleverne på den tekniske skole vil blive præsenteret for flisemontøruddannelsen, fx ved at de skal forsøge at arbejde med fliser. Senere får eleverne så mulighed for at vælge at specialisere sig. Et behov imødekommes Det har længe været på tale, at der er behov for en uddannelse inden for murerfaget, som vil passe til virksomheder, der især er beskæftiget i storbyerne, og hvor hovedparten af arbejdet består i at renovere. Med denne uddannelse imødekommes dermed et stigende behov for specialisering inden for murerfaget. Uddannelsen til flisemontør kan også vise sig at give flere kvinder lyst til faget. De virksomheder, der er godkendt til mureruddannelsen, er automatisk godkendt til at uddanne flisemontører. Virksomheder, som udelukkende beskæftiger sig med flisearbejde, skal dog godkendes som lærested for at uddanne flisemontører. Det er således muligt for virksomheder med speciale i flise- og reparationsarbejde at uddanne eget personale nu. Det giver en oplagt mulighed for, at disse virksomheder kan være med til at sikre en god kvalitet inden for området. efter deadline Har du viden om ældre skik og brug? Murerfagets Oplysningsråd har fået til opgave at udgive en publikation om blandt andet ældre murerråd, som kan anvendes i.f.m. nutidig restaurering. Har du viden på dette område eller kender du til ældre skik og brug inden for murerfaget, vil MURO gerne høre fra dig. Ring på eller send en mail til Murerfaget i Bevægelse udstiller igen i Herning. På Boligdrømme for Alle vises de nyeste tiltag frem. Fx anvendelse af fliser i Fremtidens Bademiljø, som er et innovativt netværk med EUC Sjælland som tovholder. På messen præsenteres også det nyeste fra Tegl som Interiør som EUC Nord faciliterer. Enighed med 3F om priser på murerarbejdsmandspriskuranten Dansk Byggeri og 3F er blevet enige om nye priser på murerarbejdsmandsområdet ved udvendigt stilladsbyggeri, hvor der anvendes 1-meter løft, og hvor der ved oppasning ved murerarbejde leveres 80 sten på stenpaller. Priserne skal nu godkendes af de respektive organisationer og er aftalt til at gælde i en prøveperiode indtil 1. marts Når aftalen er godkendt af organisationerne, vil der blive udsendt et cirkulære om ændringerne.

2 kurser CENTER FOR BYGNINGSBEVARING Center for Bygningsbevaring i Raadvad, Kultur arvs - styrelsen og Arkitekternes Efteruddannelse tilbyder kurser for håndværkere og teknikere med interesse for rest - aurering. Kurser dette efteråret med relevans for murere er overtegnet, men ved stor interesse opretter centeret gerne flere hold. Besøg centerets hjemmeside under kurser for fagfolk og se hvilke kurser, der har interesse. Tilmelding til ventelisten kan ske hos Anne Lindegaard på telefon eller via TEKNOLOGISK INSTITUT EC6 (den europæiske murværksnorm) og Murværksprojektering Pris 2.450,- ex. moms 14. oktober 2008 kl Sted: TI, Gregersensvej 5, 2630 Taastrup 4. november 2008 kl Sted: TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C Energirigtig renovering af klimaskærmen Pris 1.900,- ex. moms 19. november 2008 kl Sted: TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C Kom godt i gang med eurocodes for praktikere Pris 4.200,- ex. moms 14. november 2008 kl CE-produktstandarder og samspil med eurocodes beton Pris 2.700,- ex. moms 9. oktober 2008 kl Sted: Byggecentrum i Middelfart CE-produktstandarder og samspil med eurocodes mur Pris 2.700,- ex. moms 7. november 2008 kl december 2008 kl Sted: Byggecentrum i Middelfart Vådrum Pris 3.750,- ex. moms 20. november 2008 kl Yderligere oplysninger og tilmelding til Teknologisk Institut på tlf eller på BYGGECENTRUM Nyt om tilbudsloven nu med annonceringspligt Pris 2.100,- ex. moms 3. december 2008 kl NY85X55 ann 21/03/06 9:34 Side 1 Yderligere oplysninger og tilmelding: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf Fax FÅ BUGT MED FUGT Se info-blade om fugt på byg-erfa.dk Skandinavisk Jura-Kalk A/S Bredeløkkevej 12, Råby DA N M A R K SKANDINAVIEN R Ø DV I G Vi er eneimportør af den ægte Jura-kalk og den kan kun købes igennem os. Spørg efter eventuel forhandler. Husk der skal stå SKANDINAVISK JURA-KALK på posen. DK-4660 Store Heddinge Tlf Fax Tlf VÅDMØRTEL I BIG-BAGS NCC Råstoffer A/S Hedehusene Mørtelværk Igelsø Mørtelværk Måde Mørtelværk

3 produktnyheder Afrensning af facader Faldt Cleaning System ApS har eksisteret siden 1980 og varetager specialafrensning af nyt murværk for slør og fugtskjolder. Firmaet afrenser også beton, tegl, granit, sten med videre på såvel facademure som gulve. Afrensningen foretages kemisk og med varmt blødgjort vand. Firmaet anbefaler og udfører ved visse typer murværk efterfølgende imprægnering for at undgå nye udfældninger og misfarvninger. Kontakt firmaet på tlf eller via Spar tid på pudsning Knæklys til nødbelysning og markering Knæklys er effektive til orientering, hvis strømmen går på byggepladsen, men er også gode til markering af store læs ved transport. Knæklysene kan købes via DBI.dk. Yderligere oplysninger på Nye typer teracottavæv Skandinavisk Jura-Kalk A/S har fået et nyt produkt i deres varesortiment: To typer Terracottevæv. En rustfri type på 100 x 600 cm og en almindelig type på 100 x 500 cm. Kontakt SKANDINAVISK JURA-KALK A/S direkte på tlf for mere info. Med værktøjet Rapido Sprøjtepudser kan alle typer af mørtler samt ler- og betonblandinger let og hurtigt fordeles på lofter, mure, vægge og sokler. Sprøjtepudseren består af et stålskaft med en manuel håndkontrol, og i enden sidder en beholder, der fyldes med pudsematerialet. Værktøjet tilsluttes en kompressor. Under sprøjtningen rammer det lette og fugtige cementslam den ønskede overflade en anelse tidligere end tilslagsmaterialet. Det giver en bedre vedhæftning og en mere hensigtsmæssig fordeling af de forskellige elementer i pudsematerialet. Rapido Sprøjtepudser fås med tre eller fire dyser, som væg- og loftpudser. Læs mere på Produktvifte til kunder Nu kan Wienerbergers kunder få glæde af en ny produktvifte. Viften indeholder 161 af Wienerbergers teglprodukter og giver overblik over mursten, tagsten og belægningstegl. På hvert kort er angivet de vigtigste tekniske informationer for det pågældende produkt. Produktviften kan bestilles på Få mere at vælge mellem - og flere fordele! 70 forskellige facadesten, klassiske Højslev Tegl, Laumans glaserede og engoberede falstagsten, forspændte teglbjælker uden betonkerner og meget mere... Telefon

4 nyt fra murersektionens bestyrelse Bestyrelsen holder sit årlige områdeudvalgsmøde med de valgte repræsentanter ude fra områderne samt repræsentanter fra de lokale uddannelsesudvalg den 10. oktober på Munkebjerg Hotel ved Vejle. Der holdes i april/maj 2009 en konference med MURO om Tegl 38. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at sikre, at elevernes logbog bruges og udfyldes korrekt. Der ses desværre for mange eksempler på det modsatte, lyder kritikken fra vores repræsentanter i de lokale uddannelsesudvalg. Murersektionen har dags dato 2063 medlemsvirksomheder. Overenskomst- og priskurantudvalget Forhandlingerne med 3F om nye priser på arbejds - mands priskuranten ved 1 meter stilladshøjde foregår stadig. Overenskomst- og priskurantudvalget er udvidet med Klaes Sigvald Madsen, Brøndby. Miljø Der holdes et snarligt møde med KT 93 for at drøfte idékataloget fra ovn til mur. Arbejdsmiljøudvalget er udvidet med Lars Werner fra NCC Construktion A/S, Århus. Teknisk udvalg Der arbejdes med Tegl 37 og Tegl 38. Rene Skovgaard fra Ove Larsen A/S, Vejle og Henning Østergaard Jørgensen, Jerup er nye i udvalget. Uddannelses- og kursusudvalget Dansk Byggeri har udviklet 2 Tag en lærling nye inspirationspjecer: - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Den gode læreplads og Tag en lærling. Pjecerne kan findes på sektionens hjemmeside eller kan fås ved henvendelse til Dansk Byggeri. Arbejdsmiljøuddannelsen er nu lagt ind som en del af grundfaget Arbejdsmiljø i mureruddannelsen. Ikke alle erhvervsskoler udbyder Arbejds - miljø som undervisningsfag. Derfor har or ga ni - sationerne besluttet at be søge samtlige erhvervsskoler, der udbyder murer-, tømrer- og struktøruddannelsen. Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Byg på erfaringsudvalget Murersektionens bestyrelse har besluttet at flytte udvalget over i MURO regi for herigennem at få alle udøvere i branchen med. Renovering med respekt for traditioner Kulekalk Kulekalkmørtler Hydraulisk kalk Farvede kalkprodukter

5 Eurocode 6 betydning for murerfaget Carsten Petersen, Teknisk konsulent, Dansk Byggeri fortæller her om Eurocode 6 og dens betydning for faget. Det nye danske bygningsreglement, der udkom den 1. maj 2008, stiller krav om, at bygningskonstruktioner dimensioneres efter de fælleseuropæiske konstruktionsnormer, de såkaldte Eurocodes. Dette gælder også på murværksområdet, hvor den danske konstruktionsnorm for murværk, DS 414, afløses af den fælleseuropæiske norm for murværk, Eurocode 6. Frem til årsskiftet 2008/09 er begge normer gældende, men derefter er det alene Eurocode 6, der udgør grundlaget for dimensionering og udførelse af murværkskonstruktioner. Eurocode 6 består af 4 dele. En del om regler for armeret og uarmeret murværk, en del om brandteknisk dimensionering, en del om valg af materialer og udførelse af murværk, samt en del, der indeholder forenklede beregningsmetoder. Der er udarbejdet danske tillæg til de tre første dele af Eurocode 6. Disse såkaldte nationale tillæg indeholder særlige danske bestemmelser. Under udarbejdelse er desuden en såkaldt NCI for murværk, der indeholder vejledende styrkeværdier for murværk i lighed med annekserne bagerst i DS 414. Denne NCI for murværk forventes at udkomme til efteråret. Eurocode 6 bidrager med et fælleseuropæisk grundlag til dimensionering og udførelse af murværkskonstruktioner. Derved forhindrer normen, at de rådgivende ingeniører konkurrerer på konstruktionernes sikkerhed og kvalitet. Eurocode 6 er først og fremmest et værktøj for den rådgivende ingeniør. Med Eurocode 6 introduceres der en række nye begreber i forhold til DS 414, men for murerfagets udførende forventes overgangen fra seneste udgave af DS 414 til Eurocode 6 ikke at få praktisk betydning i det daglige arbejde. Ny vidensplatform til byggebranchen På kan man nu frit søge relevant byggeviden. Brugeren ledes via en kort informativ tekst videre til den aktuelle videnproducents hjemmeside, hvor videnproducenten præsentaterer og opdaterer den aktuelle viden. Tagpapbranchens Oplysningsråd, Træinfo, Byg Erfa og MURO Murerfagets Oplysningsråd står bag ideen til platformen, som findes på BR08 på engelsk Bygningsreglement 08 trådte i kraft fra 1. februar 2008 med en overgangsperiode til 1. august Reglementet er nu oversat til engelsk. Både den danske og engelske udgave kan købes i bogform. Kun den danske sælges også i ringbindsudgave. Bestilling hos Ny portal giver besparelser og mere arbejde På Mesternettet.dk kan håndværkere mødes og samarbejde omkring løsning af byggeopgaver. Portalen tilbyder, at håndværkere både kan annoncere efter ledig kapacitet til en given opgave eller søge flere hænder til virksomhedens opgaver. Derudover kan man købe og sælge byggematerialer, værktøj og maskiner, få juridisk rådgivning hos Ret & Råd samt tilmelde sig forskellige attraktive rabatordninger hos en lang række grossister inden for byggeområdet. Målsætningen for Mesternettet.dk er at blive det største samlingspunkt for danske håndværksvirksomheder. Redesignet hjemmeside Muro og Forlaget Tegls hjemmeside er blevet redesignet med nye farver og en ny opbygning. Hjemmesiden er blevet mere overskuelig og brugervenlig med blandt andet færre overskrifter og tydelige navigationsmarkeringer. Siden blev lanceret i starten af september. Muro hører gerne feedback fra brugerne via Inspiration til nye muligheder Gå på opdagelse i mere end 200 forskellige mursten, se nye anvendelsesmuligheder og

6 Oplag: 2500 stk Tryk: Nyhavns Digitaltryk Udvikling af murerfaget Murerfaget i bevægelse har udgivet en vejledning, som sætter fokus på udviklingen på byggepladsen. Vejledning bærer titlen Murerfaget i bevægelse Demo-byggerier: Dokumentation af udvikling og afprøvning på byggesager og henvender sig til murersvende, -formænd, -mestre og faglærere, som interesserer sig for at deltage aktivt i fagets udvikling. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af eksempler fra byggesagen på Bispebjerg Bakke, hvor der på grund af opgavens omfang og bygningernes specielle udformning var behov for nytænkning. Vejledningen sendes til alle murere, som er medlemmer af Dansk Byggeri. Ekstra eksemplarer kan købes ved henvendelse til Det Faglige Fællesudvalg på tlf eller Kommende redegørelse for syreskader I næste nummer af Murernyt bringer TI Murværk en længere redegørelse for omfanget af syreskader af murværk. Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger skal etableres allerede fra 1. oktober. BAR Bygge & Anlæg har derfor lavet en branchevejledning, som beskriver og illustrerer, hvilke vinterforanstaltninger der skal anvendes, og hvornår de skal være etableret, samt hvem der har ansvar for etableringen. Der er også trykt en en plakat til skurvognen med gode råd til vinterforanstaltninger. Se mere på Tolerancer i murerfaget Dansk Byggeri har udgivet et hæfte som indeholder en lettilgængelig oversigt over de tolerancer, som murerfagets udøvere forventes at overholde for at arbejdet kan betegnes som veludført murerhåndværk. Tolerancerne i hæftet er de normale ved håndværksmæssig udførelse. En mere detaljeret fastlæggelse af murerfagets indfaldsog udfaldskrav i forhold til andre fag findes i håndbogen Hvor går grænsen? også udgivet af Dansk Byggeri. Informationsblade fra BYG-ERFA BYG-ERFA er som noget nyt begyndt at udgive informationsblade, som giver en oversigt over de erfaringsblade, der gennem de sidste ti år har behandlet specifikke emner. De seneste to informationsblade bærer titlen Revner i vægge, lofter, gulve og facader beton, murværk, letbeton, træ, slagger og Energibesparelser i bygninger isolering, tætning, kuldebroer. Desuden er informationsbladene , 17, 18 og 19 udgivet. Disse bærer alle titlerne Fugt og skimmel og behandler forskellige områder i boligerne. BYG-ERFA Erfaringsblade: BYG-ERFA har siden sidst udgivet BYG-ERFA bladene: (23) Tagterrasser opbygning, membraner og materialer. (39) Dampspærrer udførelse og detaljer mod opvarmede rum. (21) Undgå misfarvninger af murværk misfarvninger og forvitringer. Bladene kan rekvireres hos Dansk Byggeris servicebutik på tlf udgives af: Dansk Byggeri, Murersektionen Agerbæksvej Risskov Telefon Redaktion: MURO Murerfagets Oplysningsråd Lille Strandstræde 20 C, 3. sal 1254 København K Telefon

DECEMBER 2008. orientering fra formanden. DANSK BYGGERI murersektionen

DECEMBER 2008. orientering fra formanden. DANSK BYGGERI murersektionen DECEMBER 2008 DANSK BYGGERI murersektionen Hans Ulrik Jensen, formand Murersektionen orientering fra formanden Kære medlemmer i murersektionen, 2008 er ved at nærme sig sin afslutning. Det har været et

Læs mere

Ny branchevejledning om murerergonomi

Ny branchevejledning om murerergonomi Sep. 2006 14/09/06 9:52 Side 3 SEPTEMBER 2006 MURERSEKTIONEN Ny branchevejledning om murerergonomi Den nye branchevejledning om murerergonomi er på trapperne og forventes udgivet medio oktober 2006. Den

Læs mere

SEPTEMBER 2009. Nye murere Den 25. september i år var 345 murerlærlinge til svendeprøve. ORIENTERING FRA FORMANDEN. Morten Bo Petersen

SEPTEMBER 2009. Nye murere Den 25. september i år var 345 murerlærlinge til svendeprøve. ORIENTERING FRA FORMANDEN. Morten Bo Petersen DANSK BYGGERI Murersektionen SEPTEMBER 2009 ORIENTERING FRA FORMANDEN Murersektionen har siden år 2000 arbejdet med en løsning på arbejdsmiljøproblematikken i forbindelse med opmuring af facader og er

Læs mere

efter deadline DANSK BYGGERI murersektionen ORIENTERING FRA FORMANDEN NYT FRA MURERSKETIONENS BESTYRELSE

efter deadline DANSK BYGGERI murersektionen ORIENTERING FRA FORMANDEN NYT FRA MURERSKETIONENS BESTYRELSE DANSK BYGGERI murersektionen JUNI 2008 Hans Ulrik Jensen, formand Murersektionen ORIENTERING FRA FORMANDEN Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. Aktiviteten er stadig høj mange steder, men jeg håber,

Læs mere

Verdensmesterskab JUNI 2005 MURERSEKTIONEN

Verdensmesterskab JUNI 2005 MURERSEKTIONEN JUNI 2005 MURERSEKTIONEN Verdensmesterskab I perioden fra 25. maj til den 1. juni blev WorldSkills 2005 de uofficielle verdensmesterskaber for håndværk afholdt i Helsingfors i Finland. Det faglige fællesudvalg

Læs mere

Nye toner NYT NYT JUNI 2004 NYT NYT

Nye toner NYT NYT JUNI 2004 NYT NYT JUNI 2004 Dansk Byggeri Murersektionen Nye toner Ved overenskomstforhandlingerne i foråret aftalte vi med SiD at mødes og at få startet en positiv dialog med hovedsigte på at fremme vores fag. Vi har nu

Læs mere

Efter generalforsamlingen vil Direktør Lars Storr-Hansen komme nærmere ind på indholdet i aftalerne.

Efter generalforsamlingen vil Direktør Lars Storr-Hansen komme nærmere ind på indholdet i aftalerne. Formandens beretning 2009 Situationen er noget anderledes end den var for bare et år siden. Hen over sommeren og især i efteråret 2008 oplevede vi de største aktie- og obligationsfald i årtier, vi oplevede

Læs mere

TRÆSEKTIONEN. Nyhedsbrev. Nyhedsbrev 1. kvartal 2006. En sektion med ambitioner. Juli 10

TRÆSEKTIONEN. Nyhedsbrev. Nyhedsbrev 1. kvartal 2006. En sektion med ambitioner. Juli 10 TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Juli 10 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 Træsektionen En sektion med ambitioner Træsektionen er med ca. 2900 medlemmer en af de store sektioner i Dansk Byggeri, og jeg mener, det må forpligte.

Læs mere

ræsektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 København fik Tømrerprisen 2010 December 11

ræsektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 København fik Tømrerprisen 2010 December 11 TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev December 11 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 ræsektionen København fik Tømrerprisen 2010 Det blev Københavns Kommune, der fik Tømrerprisen 2010. Prisen blev givet for Svanemøllestranden,

Læs mere

Erhvervsteknik Byggeriets rammmevilkår. 8. årgang nr 1 januar 2010. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Den længste dalbro i 1000 år

Erhvervsteknik Byggeriets rammmevilkår. 8. årgang nr 1 januar 2010. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Den længste dalbro i 1000 år 8. årgang nr 1 januar 2010 erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri 2 Den længste dalbro i 1000 år 2 fokus på kommunal erhvervsvenlighed 2 Flyttevognlift forebygger Erhvervsteknik Byggeriets rammmevilkår

Læs mere

Dette nyhedsbrev handler næsten ikke om andet. Her er input til kurser og uddannelser og til hvor man kan finde viden til brug for selvstudie.

Dette nyhedsbrev handler næsten ikke om andet. Her er input til kurser og uddannelser og til hvor man kan finde viden til brug for selvstudie. Nyhedsbrev September 2014 sektionen Forhåbninger I det seneste nummer af magasinet træ fra juni 2014 opfordrede jeg til, at man blev i Danmark og nød den danske sommer skoven haverne og træhusene. Jeg

Læs mere

Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse..

Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse.. 3. årgang nr 2 marts 2005 Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse.. Grethe Ørbæk, Tømrerfirmaet Poul Ladefoged I/S www.wikingcom.dk 70998 Grethe Ørbæk er

Læs mere

INDHOLD FAGLIGT LEDER

INDHOLD FAGLIGT LEDER 5. årgang nr 3 april/maj 2007 18 6 20 20 LEDER 5 Cirkulært og breve bliver elektroniske Michael H. Nielsen TEMA: MEDLEMMER OG FORBRUGERE Fire forbrugerordninger, en forbrugerkampagne, Byggeriets Ankenævn

Læs mere

Det samme gælder temamødet, og Træsektionens bestyrelse håber, at rigtig mange medlemmer har lyst til at komme og være med i 2014.

Det samme gælder temamødet, og Træsektionens bestyrelse håber, at rigtig mange medlemmer har lyst til at komme og være med i 2014. Nyhedsbrev Maj 2013 sektionen SÆT KRYDS I KALENDEREN vi vil gerne ha dig med Træsektionen under Dansk Byggeri holdt generalforsamling fredag den 15. marts 2013 i Korsør. Efter generalforsamlingen var der

Læs mere

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE SUCCES MED HÅNDVÆRKERE INDHOLD 3 HÅNDVÆRKERES FAGOMRÅDER 6 Valg af gode håndværkere 9 Tilbud fra håndværkere 12 Håndværker-aftaler 16 Tidsplan for dit byggeprojekt 20 Styring af håndværkere 23 Tilsyn med

Læs mere

Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S

Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S 2. årgang nr 9 oktober 2004 Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S www.wikingcom.dk 70935 I adminstrationen hos Botica Entreprise har økonomiansvarlig

Læs mere

MURERFAGET I BEVÆGELSE

MURERFAGET I BEVÆGELSE MURERFAGET I BEVÆGELSE et innovationsprojekt FORLAGET TEGL Erik Fog MURERFAGET I BEVÆGELSE et innovationsprojekt FORLAGET TEGL MURERFAGET I BEVÆGELSE ET INNOVATIONSPROJEKT 1. udgave, 1. oplag, april 2007

Læs mere

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE!

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! 6. årgang nr 1 januar 2008 CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! Landets bredeste sortiment. Cramo har landets bredeste og mest moderne byggemaskineflåde. Vi kan sikre dig stor effektivitet i dit arbejde, om det

Læs mere

KURSER. Nyt om tilbudsloven nu med annonceringspligt Praktisk udbudsret Tilgængelighed. Økonomi og nøgletal Totaløkonomi

KURSER. Nyt om tilbudsloven nu med annonceringspligt Praktisk udbudsret Tilgængelighed. Økonomi og nøgletal Totaløkonomi KURSER & KONFERENCER Februar 2009 Udpluk af aktuelle kurser og konferencer hos Byggecentrum 1 Uddannelser Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer Bygherrekompetencer Projekterings og byggeprocessen bips

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 5 august 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

UDFØRELSE AF BLANKT FORLAGET TEGL MURO L 37 G E T

UDFØRELSE AF BLANKT FORLAGET TEGL MURO L 37 G E T Murstens egenskaber Murværksbjælker og overliggere Mørtel Murbindere samt øvrig armering Ståldele Saltsyre CE-mærkning Projektering Konstruktiv beskyttelse Store, ikke-sugende partier Konstruktive forhold

Læs mere

TRÆSEKTIONEN. Nyhedsbrev Oktober 2009. Nyt cirkulært om PCB. Hvad gør Dansk Byggeri. Lidt om PCB

TRÆSEKTIONEN. Nyhedsbrev Oktober 2009. Nyt cirkulært om PCB. Hvad gør Dansk Byggeri. Lidt om PCB TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Oktober 2009 Nyt cirkulært om PCB Foto: J. Jensen A/S 2 Dansk Byggeri udsendte d. 24. juni 2009 cirkulært nr. 472 PCB Ny fokus på problemet. Cirkulæret kan læses via Træsektionens

Læs mere

Ny tilstandsrapport og nyt EDB-program

Ny tilstandsrapport og nyt EDB-program Indhold Husk udmeldelse ved ophør som bygningssagkyndig ERFA-grupperne prioriteres op Nyt hjemmesideafsnit på www.hesyn.dk Byggeordbog til glæde for sagkyndige og forbrugere Kommunikation i 2005 Nye regler

Læs mere

Murerfaget i Bevægelse Vejledning 3 - Kommunikation

Murerfaget i Bevægelse Vejledning 3 - Kommunikation Murerfaget i Bevægelse Vejledning 3 - Kommunikation - Udvikling, metoder, resultater og erfaringer Niels Haldor Bertelsen SBi Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Murerfaget

Læs mere

Luft under vingerne og vind i sejlene

Luft under vingerne og vind i sejlene Nyhedsbrev September 2015 sektionen Luft under vingerne og vind i sejlene Det har været en lidt blæsende sommer. Om det er godt eller skidt afhænger jo af øjnene der ser, og hvilket fokus man lige har.

Læs mere

9. årgang nr 3 september 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø

9. årgang nr 3 september 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø 9. årgang nr 3 september 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø 1 Erhverv Implementeringen gik ufatteligt smertefrit. Hele forløbet tog

Læs mere

Vind arbejdstøj fra Mascot på FUTs stand på TUN BYG 2012 i Fredericia 13.-16. marts

Vind arbejdstøj fra Mascot på FUTs stand på TUN BYG 2012 i Fredericia 13.-16. marts MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN FOR UNGE TRÆLASTFOLK Nr. 1 Februar 2012 - trælastbranchens naturlige mødested! Mød FUT på TUN BYG 2012 Vind arbejdstøj fra Mascot på FUTs stand på TUN BYG 2012 i Fredericia 13.-16.

Læs mere

Arbejdsmiljø. Branchen skal fremtidssikres. 6. årgang nr 5 august 2008. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri. i hævd

Arbejdsmiljø. Branchen skal fremtidssikres. 6. årgang nr 5 august 2008. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri. i hævd 6. årgang nr 5 august 2008 erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri 2 Malermester holder traditionerne i hævd 2 Ingen klimaindsats uden byggeriet 2 Udnyt konjunkturerne Arbejdsmiljø Branchen skal

Læs mere

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Danske Kloakmestre. December 2008 Danske Kloakmestre. nr. 5. December Side 2008 Faktuelt Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Side Danske Kloakmestre.

Læs mere