IKT-LEDERUDDANNELSE. Uddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IKT-LEDERUDDANNELSE. Uddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER"

Transkript

1 IKT-LEDERUDDANNELSE Uddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER

2 BLIV IKT-LEDER Bliv professionelt uddannet af Byggeriets Ledelsescenter i samarbejde med branchens førende eksperter fra K. Jacobsen, Advokatfirmaet Bech Bruun, Advokatfirmaet Horten, Chalmers University og Byggeweb. Du får en personlig ipad mini med online adgang til undervisningsmateriale, du modtager diplom efter bestået eksamen og vil herefter have online adgang til et værktøjssæt specielt sammensat til IKT-Lederen, som kan bruges med det samme i din fremtidge hverdag. Ny rolle i det professionelle byggeri Med bekendtgørelse 118 & 119 introduceres en ny rolle i dansk byggeri IKT-Lederen. Denne rolle vil direkte påvirke byggeriets bundlinje, hvorfor der er store krav til dennes kompetencer uagtet om rollen er placeret hos bygherre, rådgiver eller øvrige parter. Denne professionelle uddannelse har til målsætning, at uddanne byggeriets bedste til at blive endnu bedre, for at kunne opfylde alle de krav og mål, der ligger i ansvaret som IKT-Leder og tage ansvar for projekter med bedre lønsomhed for alle involverede. Scan QR-koden og se en kort film om IKT-Lederuddannelsen Målgruppe og deltagerforudsætninger IKT-Lederuddannelsen henvender sig til alle inden for byggebranchen med snitflade til eller interesse for IKT. Du er en af byggeriets ledere eller kommende ledere hos en bygherre, rådgiver, ingeniør, arkitekt eller entreprenør. Med denne professionelle uddannelse oprettes et Centre of Excellence, hvor byggeriets fremtidige ledere skabes.

3 Om uddannelsen Dette er den første professionelle uddannelse af fremtidens ledere i dansk byggeri, der skal sikre bedre lønsomhed for alle involverede parter i projektet, reduktion af byggeriets risiko, og professionel aflevering med fokus på byg- og driftsherrens behov. En uddannelse, der vil bidrage til øget konkurrenceevne for de virksomheder, hvor disse nye specialister har deres hverdag. Denne uddannelse vil klæde dig på til, som aktiv og værdi-skabende IKT-Leder, at drive dine projekter i mål med minimeret risiko, bedre bundlinje og under opfyldelse af de til enhver tid gældende krav. Du vil blive undervist af et team bestående af branchens dygtigste inden for deres felt, hvilket skaber rammerne for denne lederuddannelse. Bygherre skal udpege en IKT-Leder, der har til ansvar at stå for IKT-koordineringen og sikre at gældende lov og krav bliver opfyldt. Der er et væsentlige potentiale, som du vil blive klædt på til at indfri og skabe bedre byggeri for din organisation og for de andre parter, der bidrager til projektet. IKT-Lederuddannelsen fokuserer på digitaliseringsog forretningsmæssige principper, baseret på erfaringer fra branchens bedste specialister. Der tages udgangspunkt i kravene til digitalisering for offentligt og alment byggeri. Se bekendtgørelse 118 & 119. Du vil modtage en ipad mini, der bl.a. indeholder en værktøjskasse med skabeloner, dokumenter og filer til direkte implementering i din hverdag. Efter bestået eksamen vil du efterfølgende være eksamineret IKT-Leder og blandt de ledere i det professionelle byggeri i Danmark, der skal øge vores branches konkurrenceevne og sikre en højere lønsomhed. IKT-LEDERUDDANNELSE

4 FORMÅL Bekendtgørelsen og IKT-Lederuddannelsen Efter endt uddannelse vil du kunne sikre, at projekter drives i mål med bedre resultater og færre fejl, i overensstemmelse med gældende lov og krav, og sikre, at bygherren får det optimale produkt skabt i samarbejde med andre parter med bedste procesledelse. Formålet med bekendtgørelsen er, at påvirke til en harmoniseret og værdiskabende anvendelse af IKT i bygge-, renoverings-, drift- og vedligeholdelsesopgaver i den offentlige sektor og det offentligt støttede byggeri. Produktiviteten indenfor disse opgaver vurderes, at kunne væsentligt forøges i de kommende år ved udvidet brug af IKT. Med dette formål omfatter bekendtgørelsen en række krav til IKT-anvendelsen samt til de metoder og processer, der knytter sig til disse. Rent praktisk er bekendtgørelsen udformet som en række krav, som bygherren i den konkrete byggesag skal stille til byggesagens parter. Disse krav omfatter: 3 IKT-koordinering 4 Håndtering af digitale byggeobjekter 5 Digital kommunikation og projektweb mv. 6 Anvendelse af digitale bygningsmodeller i projektkonkurrencer 7 Anvendelse af objektbaseret bygningsmodellering under projektering og udførelse 8 Digitalt udbud og tilbud 9 Udbud med mængder 10 Digital leverance ved byggeriets aflevering 11 Digital mangelinformation Derved vil IKT-Leder direkte påvirke et byggeris proces, forløb og bundlinje, hvorfor denne uddannelse er yderst relevant og anvendelig for at indfri de produktivitetsmålsætninger bekendtgørelsen tager afsæt i IKT-krav som god forretning. IKT-KRAV SOM GOD FORRETNING

5 Leder

6 LEKTIONSPLAN 1 Introduktion og Det Digitale Byggeri Introduktion til uddannelsen som IKT-Leder - Gennemgang af uddannelsesforløbet - Den nye rolle som IKT-Leder og det forpligtende ansvar Den manglende produktivitet i byggeriet - Byggeriets digitale udvikling både i Danmark og i udlandet - Digitaliseringens indflydelse på byggeriets produktivitet og effektivitet - Digitaliseringens konsekvenser for byggeriets virksomheder og byggeprojekterne Det Digitale Byggeri og IKT-Bekendtgørelsen - Det Digitale Byggeri formålet og mål - IKT-Bekendtgørelsen som driver for udvikling Standardisering og digitalisering i din organisation - Standardisering som værdiskaber for byggeriets virksomheder og projektorganisation - Digitalisering giver gevinster, men kræver forandringsledelse og ledelsesopbakning 2 IKT-Bekendtgørelsen i detaljer - forstå kravene og høst gevinsterne Gennemgang af IKT-Bekendtgørelsens krav - Digitale objekter og deres egenskaber - Digital kommunikation og projektweb - Digitale bygningsmodeller - Digitalt udbud og tilbud - Digitale aflevering og digitale mangelister Praktiske erfaringer med standarder og IKT-værktøjer til understøttelse af kravene - Standarder fra bips, Bygherreforeningen og Building Smart - Cunecos standarder for klassifikation af rum og bygningsdele - Projektweb og digitale udbudsportaler - BIM-værktøjer og deres formåen - Udbudsportaler til udbud/tilbud med mængder Prøve i IKT-Bekendtgørelsen 3 Jura og digitalisering - faldgruber, bevis og ansvar Love og regler omkring digitalisering i dansk byggeri - IKT-Bekendtgørelsens juridiske konsekvenser for byggeriets parter - IKT-ydelser i Dansk Ark og FRI s Ydelsesbeskrivelser - Digitalisering og AB-systemet (ABR89 og AB92/ABT93) - Ophavsret og regler for elektronisk udbud Juridiske problemstillinger og kontraktuelle forhold - Grænsefladernes udfordringer og ansvar - Bygningsmodellen (BIM) som bevis - Ophavsretslige problemstillinger - Udbudsretslige udfordringer - IKT-Lederens juridiske ansvar og pligter - IKT-aftalernes hovedpunkter og faldgruber Prøve i de juridiske forhold ved udveksling af digitale informationer Uddannelsen er opbygget omkring 6 lektioner fordelt på 3 fulde kursusdage samt forberedelse til hver undervisningsdag.

7 4 Facility Management - overkom udfordringer og høst gevinster Detaljeret gennemgang af IKT-Bekendtgørelsens krav til digital aflevering - Bygningsmodel (BIM) og objektegenskaber er væsentlige elementer - IFC i relation til D&V-informationer - COBie og IDM som værktøjer og definition af objektegenskaber Digital aflevering - Data og informationers flow igennem en afleveringsproces - Afleveringsprocessen, ansvarsområder og opgaver igennem byggeriets faser - Opstilling af konkrete krav til parternes data og informationer på rum og bygningsdele - Digitale mangellister Facility Management - Fra design til drift - BIM, BAM, BOOM - Areal forvaltning og lejemålsstyring - Bygningssyn og budgettering - Drift og vedligehold samt håndtering af arbejdsordre - Udbytte for bygherre og driftsherre - Eksempel på IKT-afleveringsspecifikation Prøve i Facility Management 5 IKT-aftaler - fra vision til mål IKT-visioner og -mål for byggeprojektet - Opstil en IKT-vision og IKT-mål, der understøtter din projektorganisations og samarbejdspartneres IKT-parathed - IKT-vision og IKT-mål som ramme for IKT-aftaler Gennemgang af IKT-aftaler - bips IKT-ydelsesspecifikationer og IKT-tekniske specifikationer, herunder kommunikationsspecifikation, CAD-specifikation, digital udbudsspecifikation og digital afleveringsspecifikation - Det man også skal huske i sine IKT-aftaler Praktisk øvelse i grupper - Udarbejdelse af en kort IKT-vision og IKT-mål for din virksomhed - Udarbejdelse af en IKT-ydelsesaftale Prøve i IKT-aftaler 6 Implementering i praksis - IKT-Lederens roadmap til succes Implementering kræver forandringsledelse og ledelsesopbakning - Hvad er forandringsledelse og hvorledes tilgår man forandringer - Hvordan implementeres IKT bedst muligt i en virksomhed og på et byggeprojekt IKT-parathed i din virksomhed - Standardiser brugen af software i din virksomhed - Udarbejd standarder som grundlag for virksomhedens strukturering af digitale projektinformationer - Udarbejd små procesbeskrivelser/videoer for hvorledes forskellige arbejdsopgaver udføres - Etabler en intern IKT-organisation, der håndhæver IKT-paratheden i virksomheden IKT-Lederen på byggeprojekter - Roadmap for IKT-koordinering gennem byggeprocessen Praktisk implementering og professionel eksekvering - Ledelse af et IKT-projekt og opretholdelse af IKT i organisationen Afslutning og uddeling af diplomer

8 Uddannelsen giver et nøgternt billede af omfanget og mulig-heder i forhold til bekendtgørelserne. Indholdet bliver serveret på en professionel og inspirerende måde. Thomas Andersson, Arkitektfirmaet Ole Dreyer A/S

9 BYGGERIETS LEDELSESCENTER Christian Koch, Professor, Chalmers University & gæsteprofessor ved Aarhus Universitet Professor, Ph.D. Civilingeniør og gæsteprofessor ved Aarhus Universitet. Forsker og underviser i ledelse, organisation og IT i byggeriet med fokus på projektering, produktion og ejendomsadministration. Deltog i udviklingsprogrammet Det Digitale Byggeri, og implementeringsnetværket, er medlem af bestyrelsen for bips og partnerskabet for cuneco, centeret der arbejder med klassifikation af byggeinformation. Jakob Hermansen, Seniorkonsulent, Byggeweb A/S Én af Danmarks største kompetencer inden for Facilities Management og BIM. Uddannet ingeniør og HD fra Handelshøjskolen i København. Erfaring fra bl.a. Steen og Strøm, JJW Arkitekter og har i sin funktion hos Byggeweb A/S et ansvar for virksomhedens 10 mio kunde-m 2 i forhold til Facility Management. Kim Jacobsen, Partner, K. Jacobsen A/S Tilhører gruppen af de mest erfarende og driftige rådgivningskompetencer i byggeriet med væsentlig erfaring fra en bred skare af projekter og kundetyper. Ph.d. fra Danmarks Tekniske Universitet og stor erfa-ring fra BIM, Rådgivning og Management Consulting fra bl.a. Rambøll. I dag Partner i Balslev & Jacobsen A/S, der dagligt rådgiver Danmarks professionelle bygherrer i IKT for bedre bundlinje. Pedram Moghaddam, Specialistadvokat i entrepriseret, Bech Bruun Specialiseret inden for entrepriseret og rådgiver som specialistadvokat for byggeriets parter om entrepriseforhold. Stor erfaring og ekspertise med at føre entrepriseretlige tvister ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed og domstolene. Baggrund bl.a. fra Justitsministeriet, Skanska Danmark A/S, Horten samt udstationering hos en større offentlig bygherre, og således en særlig indsigt i byggebranchen. Heidi Steen Jensen, Juniorpartner, Horten Advokatpartnerselskab Ekspert i immaterialret og markedsføringsret med et indgående fokus på digitale forhold. Stor erfaring med ophavsretlige tvister og rådgiver både arkitekter, bygherrer og entreprenører om rettighedsmæssige forhold. Stor undervisningserfaring og et indgående kendskab til de rettighedsmæssige udfordringer ved byggeri. Mads Bording, CEO, Byggeweb A/S Én af byggeriets forandringsledere, der har stor erfaring med forandringsledelse, organisatorisk udvikling, forretningsudvikling og er kommerciel ekspert. Stor erfaring fra IT og Management Consulting i bl.a. byggebranchen. Kåret som et af Danmarks Top talenter af Berlingske Nyhedsmagasin, foredragsholder, uddannet fra Handelshøjskolen i København, Harvard Business School, HEC i Paris, Columbia Business School i New York og London Business School. Merkantil ledelseserfaring fra bl.a. Danske Bank, Convenience Food Systems BV og Tiscali Spa.

10 BYGHERRE KRAVSTILLELSE IKT-koordinering Bygherren har ansvaret for at sikre, at der sker en IKT-koordinering gennem hele byggesagen. Koordineringen kan opnås ved at sikre, at der hele tiden er en specifik part, der har ansvaret for at koordinere det digitale samarbejde mellem alle byggesagens parter. Funktionen som IKT-Leder kan udøves og organiseres på mange forskellige måder. Funktionen kan være placeret hos bygherren, hos en af projektets rådgivere eller udførende, eller hos en tredje-part, der alene varetager denne opgave. At placere opgaven hos en af byggesagens involverede parter har den fordel, at det bliver en part, der kender projektet indefra, som forestår IKT-koordineringen. IKT-koordineringens indhold og omfang bør specifikt forholde sig til hovedelementerne i KT-Bekendtgørelsen, og bør især koncentrere sig om følgende: Håndtering af digitale byggeobjekter, Digital kommunikation og projektweb mv. Anvendelse af digitale, objektbaserede bygningsmodeller, Digitalt udbud og tilbud, Digitale leverancer undervejs og ved byggeriets af levering, Digital mangelinformation. IKT-Lederens opgaver i relation til håndtering af digitale byggeobjekter i byggesagen kan bl.a. være at: Beskrive hvilke metoder der skal benyttes for at holde styr på alle byggeobjekter på en sådan måde, at de på en enkel måde, og uden tab af information, kan udveksles mellem parterne, Beskrive hvilken navngivning, klassifikation og kodning af byggeobjekter der skal benyttes i byggesagen, Beskrive hvilken mapping der evt. skal benyttes, hvis der benyttes forskellige klassifikations- eller kodningssystemer specifikke applikationer, så man kan mappe benævnelser i det ene system entydigt til benævnelser i det andet system, Sikre at der løbende sker en forventningsafstemning mellem de involverede parter om informations-udvekslingen. Uddannelsesforløbet er medvirkende til at fastholde fingeren på pulsen, at være opdateret, networke og være klar til udfordingerne i det digitale byggeri. Peter Sommerfeld, Fredensborg Kommune

11 IKT-Lederens opgaver i relation til den digitale kommunikation i byggesagen kan bl.a. være at: Udarbejde navneliste over IKT-ansvarlige i byggesagens respektive firmaer, Fastlægge rammer for filnavngivning, metadata, mappestruktur mv., Fastlægge rammer for filformater og -versioner, Administrere projektweb dvs. håndtere brugere, rettigheder og mapper, Dokumentere beslutninger, Udarbejde organisationsdiagram, som indeholder navneliste. IKT-Lederens opgaver i relation til den digitale kommunikation under byggesagen samt i forbindelse med digital leverance ved byggeriets aflevering kan bl.a. være at: Indsamle stamdata fra byg- og driftsherre omkring byggeriet og gøre dette tilgængeligt for projektets parter, Udarbejde og løbende vedligeholde en plan for, hvilke parter der skal gøre hvilke digitale data tilgængelige og på hvilke tidspunkter, Udarbejde en plan for digital leverance ved byggeriets aflevering, herunder, afklare tekniske afleverings-krav til driftsherrens IKT-baserede FM-systemer, Dokumentere beslutninger, Sikre at planen er tilgængelig for de involverede parter. IKT-Lederens opgave kan i relation til anvendelse af bygningsmodeller være, at: Udarbejde navneliste over model-/cad-ansvarlige i projektets respektive firmaer, Fastlægge rammer for opbygning af objektbaserede modeller, Samle og koordinere fagmodeller fra de forskellige parter, Fastlægge datatilgængelighed og -leverancer, herunder beskrive anvendelse, koordinering og udveksling af fag- og fællesmodeller i projektets forskellige faser, Fastlægge rammer for tegningsstandarder, kollisionskontrol, formater, tegningshoved mv. Hvad angår organisering af fællesmodeller i den objektbaserede bygningsmodellering, omfatter IKT-Lederens rolle alene det IKT-mæssige. Det projekteringsfaglige, og dermed den tværfaglige koordinering samt kontrol af modelindholdet, påhviler projekteringsledelsen og projektets fagansvarlige. IKT-Lederens opgave i relation til digitalt udbud og tilbud kan bl.a. være at: Fastlægge rammer for opbygning og strukturering af det digitale udbudsmateriale, Træffe nødvendige aftaler med ekstern udbyder af udbudsportal, Dokumentere beslutninger og handlinger, Fastlægge adgang og rettigheder, herunder fordeling af udbudsmaterialet.

12 Tidspunkt: København: , & Omfang: Forberedelse: Eksamen: Certifikat: Århus: , & fulde kursusdage samt forberedelse til hver undervisningsdag 1/2 dag til hver undervisningsdag Skriftlig multiple choice-prøve efter hver undervisningsdag Ved bestået prøve uddeles eksamensdiplom TILMELDING Uddannelsen er åben for alle uanset om du er ledig eller i ansættelsesforhold. Brug vores online tilmeldingsformular på / eller scan QR-koderne: København Tilmeldingsfrist er senest en uge før kursusstart Alle forløb oprettes kun, såfremt der er nok tilmeldinger. Er du sent ude med din beslutning om deltagelse, kan du altid ringe og høre, om der er plads på det ønskede kursus. Uddannelseskoordinator Stephanie Knudsen, BYGGERIETS LEDELSESCENTER Ryesgade 19C 2200 København N Århus Undervisningsmateriale Deltagerne får udleveret en personlig ipad mini, der efter uddannelsesforløbet kan beholdes. Du har adgang til alt undervisningsmateriale på denne ipad mini. Ved bestået eksamen udleveres IKT-Koordinator dokumentpakken digitalt med adgang direkte fra ipad, PC mv.. Pakken indeholder de væsentligste skabeloner og dokumenter, der skal bruges ved IKT for professionelle bygherrer, eksempelvis ydelsesbeskrivelser, entrepriseaftaler, IKT-koordineringsmødeplan, deltagerliste for IKTkoordinering, juridiske dokumenter, aftalegrundlag, samt projektets tids- og aktivitetsplan. Forplejning Frokost, kaffe, the og vand. Pris ,- inkl. ipad mini Prisen er ekskl. moms BYGGERIETS LEDELSESCENTER

IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering

IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER BLIV IKT-LEDER Bliv professionelt uddannet af Byggeriets Ledelsescenter

Læs mere

Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering

Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering IKT-Leder Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER BLIV IKT-LEDER Bliv professionelt uddannet af Byggeriets Ledelsescenter

Læs mere

CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk

CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk BYGGERIETS LEDELSESCENTER FRA PRAKTISK D&V TIL DIGITAL FM - BLIV CAFM LEDER Denne professionelle uddannelse

Læs mere

Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk

Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk CAFM-Leder Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk BYGGERIETS LEDELSESCENTER Fra analog D&V til Digital FM - BLIV CAFM-LedeR Den professionelle CAFM-lederuddannelse

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri VEJLEDNING NR. 9186 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 4 Indledning... 5 Baggrund

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8.

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. marts 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 3 Indledning...

Læs mere

Vejledningsnotat til bygherrekrav ( 3-12)

Vejledningsnotat til bygherrekrav ( 3-12) Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i alment byggeri og Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

IKT LEDELSE & KOORDINERING

IKT LEDELSE & KOORDINERING IKT LEDELSE & KOORDINERING 10-dages uddannelse med eksamen Som deltager... rustes du effektivt til at varetage den IKT-koordinering der stilles krav om i IKT-bekendtgørelserne får du kompetencer til at

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

konference 2013 hjertet i byggeriet velstruktureret information 16. september 2013, Nyborg Strand.

konference 2013 hjertet i byggeriet velstruktureret information 16. september 2013, Nyborg Strand. konference 2013 hjertet i byggeriet velstruktureret information 16. september 2013, Nyborg Strand. Program 8.30-9.30 Registrering og morgenkaffe 9.30-9.40 Velkomst v. Gunnar Friborg, bips sal A+B 9.40-10.15

Læs mere

Aalborg Universitet København

Aalborg Universitet København Aalborg Universitet København Semester: 1. Semester Titel på projekt: Overgangen fra det traditionelle byggeri til Det Digitale Byggeri Projektperiode: 2. februar til 4. juni 2012 Resume: Aalborg Universitet

Læs mere

En ny dagligdag med IKT - i almene renoveringsbyggesager

En ny dagligdag med IKT - i almene renoveringsbyggesager Titel Projektweb manual Undertitel Udgave En ny dagligdag med IKT - i almene renoveringsbyggesager 1. udgave Udgivelsesår 2013 Redigering Følgegruppe Forfattere Webportal Bygherregruppe Webportal Projektgruppe

Læs mere

velkommen til bips konference 2014

velkommen til bips konference 2014 velkommen til bips konference 2014 På årets bips konference møder du en række virksomheder, der i stor eller lille skala bruger bips-, CCS- og buildingsmart-værktøjer som IFC og IDM til at skabe struktur

Læs mere

RAPPORT. Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden

RAPPORT. Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden RAPPORT Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden MANUAL NEW Januar 2011 MANUAL NEW Skovbakken 2 7800 Skive Tlf: 97 52 54 52 Mail: manew@mail.dk 2 Indhold

Læs mere

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2/99 Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2008-12-30 Anvendelse af IKT 1. BAGGRUND... 6 2. OVERSIGTSSKEMAER OVER BYGHERREKRAV... 8

Læs mere

bips nyt 4/ 2010 Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier

bips nyt 4/ 2010 Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier BIM og Lean bips

Læs mere

Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark

Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Vers. 1 7 4 2014 Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Vers. 1-7-4-2014 Executive summary MT Højgaard har undersøgt designmaterialet til

Læs mere

DET DIGITALE BYGGERI

DET DIGITALE BYGGERI VIA University College, Aarhus DET DIGITALE BYGGERI HVORDAN SER FREMTIDEN UD? Toke Grud Titelblad SPECIALE TITEL: DET DIGITALE BYGGERI VEJLEDER: JENS OTTO GRABAU (JOG) FORFATTER: TOKE GRUD DATO / UNDERSKRIFT:

Læs mere

bipsnyt 3 : 14 læs om: 4 bips direktion bliver styrket 7 bips konference: program 28 digitalt byggeri i Vietnam 32 regelbaseret modellering

bipsnyt 3 : 14 læs om: 4 bips direktion bliver styrket 7 bips konference: program 28 digitalt byggeri i Vietnam 32 regelbaseret modellering bipsnyt 3 : 14 læs om: 4 bips direktion bliver styrket 7 bips konference: program 28 digitalt byggeri i Vietnam 32 regelbaseret modellering what s in it for me? indhold leder bips nyt 3 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

ØG-DDB Teknisk Rapport

ØG-DDB Teknisk Rapport Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet ØG-DDB Teknisk Rapport Afrapportering af projektet: Måling af økonomiske

Læs mere

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit VIA UNIVERSITY COLLEGE AARHUS Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit Morten Aaskov 26-11-2012 TITELBLAD TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE SPECIALE TITEL: VEJLEDER: Stig Ilkrone FORFATTER: Morten Aaskov

Læs mere

1 : 13. bips nyt. læs om:

1 : 13. bips nyt. læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 1 : 13 læs om: 4 nye offentlige krav d. 1. april 20 generalforsamling 2013 36 produktionsplanlægning på superhospital 40 bygningsmodeller

Læs mere

Til Universitets- og Bygningsstyrelsen. Dokumenttype Evalueringsrapport. Dato September 2010 DIGITAL 3D OPMÅLING PILOTPROJEKT PÅ SYDDANSK UNIVERSITET

Til Universitets- og Bygningsstyrelsen. Dokumenttype Evalueringsrapport. Dato September 2010 DIGITAL 3D OPMÅLING PILOTPROJEKT PÅ SYDDANSK UNIVERSITET Til Universitets- og Bygningsstyrelsen Dokumenttype Evalueringsrapport Dato September 2010 DIGITAL 3D OPMÅLING PILOTPROJEKT PÅ SYDDANSK UNIVERSITET DIGITAL 3D OPMÅLING PILOTPROJEKT PÅ SYDDANSK UNIVERSITET

Læs mere

September 2015. 14. september på Nyborg Strand

September 2015. 14. september på Nyborg Strand September 2015 14. september på Nyborg Strand Program for bips konferencen 2015: BIM baglæns Programmet er med forbehold for ændringer. Tid Plenum (Sal A+B) Spor 1: Bygningsdrift (Auditorium) Spor 2: Udbud/tilbud

Læs mere