Notat om mulighederne for at Viborg Kommune kan blive førende i anvendelse af gas(naturgas og biogas) i transportsektoren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om mulighederne for at Viborg Kommune kan blive førende i anvendelse af gas(naturgas og biogas) i transportsektoren."

Transkript

1 Notat Dato: 13. august 2013 Dato: 13. august 2013 Initialer: vpahal Kopi til: Emne: Notat om mulighederne for at Viborg Kommune kan blive førende i anvendelse af gas(naturgas og biogas) i transportsektoren. Ifølge budgetforlig 2012 skal det undersøges hvordan Viborg Kommune kan blive førende i anvendelse af gas (naturgas og biogas) i transportsektoren, herunder muligheden for at kommunens biler, som ikke skal køre på el, kan køre på gas. Det undersøges desuden om gaspåfyldningsanlæg kan placeres i Viborg Kommune. Der har derfor været afholdt møde med HMN Naturgas I/S om mulighederne for etablering af gasfyldestation i Viborg Kommune. Det blev på mødet aftalt, at Viborg Kommune undersøger, hvordan kommunen kan understøtte en udvikling med gas i transportsektoren fortrinsvis i forhold til de tunge transportopgaver, der findes i kommunen. HMN vil gerne medvirke med investering i tankanlæg og teknisk bistand for at understøtte udviklingspotentialet og modne markedet i forhold til gas i transportsektoren. Dette notat vil belyse, hvilke muligheder Viborg Kommune har for at understøtte gas i transportsektoren og indeholder følgende temaer: 1. Sammenfatning 2. Hvad gør andre kommuner? 3. Hvilke køretøjer kan køre på gas? 4. Økonomi 5. Kommunens muligheder for at anvende gas i køretøjer 6. Potentielle samarbejdspartnere i området 7. Tilskud til gasinfrastruktur fra Placering af gasfyldestation 1. Sammenfatning Hvis Viborg Kommune skal være førende i anvendelse af gas i transportsektoren vil det medføre en indsats, der ligger udover det andre kommuner har valgt at bidrage med, enten i antal gasbiler eller forskellige typer af tiltag. Det vurderes, at Viborg Kommune kan blive førende i anvendelse af gas i transportsektoren hvis: Kommunen udnytter muligheden for at anvende gas i sine egne køretøjer, renovationsbiler og bybusser med de meromkostninger, det vil medføre. (Merprisen pr. personbil er anslået til kr. For varebiler kr. og for lastbiler og busser er merudgiften til anskaffelse mellem kr. til kr. Driftsudgifterne til lastbiler og busser anslås at være op til kr. dyrere pr. år. Kommunen har omkring 260 køretøjer, der anvender diesel som brændstof) 1

2 Kommunen som plan- og vejmyndighed understøtter mulighederne for at etablere gasfyldestationer med tilstrækkelige og egnede beliggenheder. Kommunen prioriterer en økonomisk understøtning af området nu og over en årrække, så der kan opbygges en førerposition i forhold til de kommuner, der allerede er i gang med investeringer på området. Kommunen laver en samarbejdsaftale med HMN Naturgas I/S om teknisk bistand til etablering og udbygning af infrastrukturen. Kommunen også involverer andre lokale samarbejdspartnere/interessenter, eksempelvis taxa, køreskoler, det lokale postvæsen. Kommunen på længere sigt beslutter at udbyde skolebuskørslen med mindre gasdrevne busser, hvor der måske kunne gives mulighed for at åbne visse af disse for andre rejsende. Energistyrelsen har endvidere udsendt en meddelelse om, at såfremt målet bag en øget andel af gas til transport er CO 2 fortrængning, bør naturgas i transportsektoren på sigt erstattes af biogas. Ren naturgas reducerer ikke CO 2 udledningen så meget som først beregnet, fordi energieffektiviteten i gasbiler er lavere end forventet. 1 HMN begynder dog at få 25 % biogas i gasnettet fra årsskiftet og forventer at det på længere sigt vil blive biogas, der tankes på bilerne. 2. Hvad gør andre kommuner? Skive Kommune: Skive Kommune planlægger at lade gasbiler overtage en del af kørslen i fx hjemmeplejen og administrationen. Skive Kommune og HMN Naturgas er gået sammen om at udnytte gas til transport og etablerer den første offentligt tilgængelige gastankstation i Danmark midt i Skive. Skive Kommunes og HMN Naturgas gasbiler bliver et synligt bevis på Skives satsning på gas og på at være CO2-neutral i Det samme bliver landets første offentligt tilgængelige gastankstation centralt placeret i Skive by, hvor man kan tanke gas på bilen på alle tider af døgnet. Til at begynde med vil tankstationen have naturgas i standerne, men når der om få år bliver produceret opgraderet biogas i Skive Kommune, er det hensigten, at kunderne skal kunne tanke biogas på bilen. 2 Holstebro Kommune: I Holstebro Kommune har man lavet en mulighedsanalyse, der belyser konsekvenserne ved at køre på gas i stedet for diesel både i forhold til økonomi, drift og CO 2 emissioner. Analysen dannede baggrund for det udbud, der er i gang netop nu. Beregninger viser at det kan blive ml kr. og 1,5 mio. kr. dyrere at køre på gas for 9 bybusser. Det samlede budget for den kommunale busdrift var i ,5 mio. kr. Gasbusserne idriftsættes juli Det er HMN der leverer tankstationerne og Vestforsyning deltager med 6 mindre lastvogne og 44 varevogne som overgår til gas, når bilerne normalt vil blive udskiftet. Det forventes, at busserne

3 skal køre på opgraderet biogas og derfor reduceres CO 2 udledningen med ca. 550 tons CO 2 om året. Fredericia Kommune: Fredericia Kommune har haft et ønske om at få gasbusser til byen. Sydtrafiks bestyrelse har her i foråret besluttet at indgå kontrakt med Tide Bus om kørslen i Fredericia kommune i år og de næste otte år. Tilbuddet fra Tide Bus var det bedste af tre med ni gasbusser og tre på diesel. Prisen på kørslen forbliver uændret knap 27 millioner kr. da kommunen havde forlangt, at prisen skulle holdes. Ringkøbing-Skjern Kommune: Affaldsselskabet ESØ I/S, som ejes af Ringkøbing-Skjern og Varde Kommune idriftsætter til årsskiftet 4 renovationsvogne på gas, med Meldgaard som entreprenør, og 2 lastvogne i eget regi, til indsamling af affald fra genbrugsstationer. Det er HMN der leverer tankstationen. Naturgas Fyn har købet 15 gasbiler som bruges til servicekørsel. Energistyrelsen har støttet 3 projekter: Københavns Kommune har i samarbejde med Det Økologiske Råd planer om at lave et forsøg med naturgas i renovationsbiler og lastbiler fra sommeren 2013 til sommeren 2014 (2,2 mio. kr. i støtte) Fredericia Kommune har fået tilskud til forsøg med gaslastbiler til brug i kommunen og etablering af en fyldestation i forbindelse med det eksisterende biogasanlæg i Fredericia(5 mio. kr. i støtte). Arriva indkøber 2 3 bybusser og etablerer en fyldestation i København i samarbejde med Movia. (5,5 mio. kr. i støtte). HMN deltager i projektet med levering af tankstation 3. Hvilke køretøjer kan køre på gas? I princippet kan alle dieselkøretøjer erstattes af gasbiler. Det er ikke en ny og uprøvet teknologi. I henhold til seneste opgørelse (The Gas Vehicles Report, 2011) er der 14,8 mio. naturgaskøretøjer (NGV) i drift verden over. Den miljømæssige gevinst ved at anvende gas til tunge køretøjer vil være højest, idet partikelforeningen her nedsættes markant. Nyeste forskning på området viser, at der ikke er den store forskel i forhold til CO 2 udledningen, hvis der anvendes ren naturgas, da en gasmotor er lidt mindre effektiv end en dieseldreven 3. Hvis der tilsættes 25 % biogas til naturgassen kan CO 2 - udledningen imidlertid halveres og ved ren biogas er CO 2 - udledningen Økonomi 3 3

4 Merprisen for en lille gasbil vurderes til at blive omkring kr. pr. personbil, gods- og varebiler ca kr., mens lastbiler og busser formentlig vil koste ml kr. mere end konventionelle modeller. Den gældende lovgivning vedr. registreringsafgift fordobler merudgiften på en gasbil i Danmark fordi registreringsafgiften beregnes som en procentdel af bilens fremstillingspris. Tidligere skulle der betales samme ejerafgift af gasdrevne biler som af dieseldrevne biler. Men der er kommet en lovændring, der muliggør at få beregnet grøn ejerafgift i forhold til den aktuelle biltypes CO 2 udledning. Der er forskellige meldinger vedr. driftsøkonomien i gasdrevne køretøjer. Volkswagen oplyser, at man med deres lille gasdrevne Eco Up kan spare 35 % på brændstofudgiften ved at køre på gas i forhold til benzinudgaven af modellen Up. I Holstebros mulighedsanalyse forventes det, at driftsomkostningerne ved at anvende 9 gasdrevne busser vil være ml kr. og 1.5 mio. kr. højere end tilsvarende dieselbusser. 5. Kommunens muligheder for at anvendelse af gas i køretøjer Kommunens egne biler: Kommunal prioritering af indkøb af gasdrevne biler kan understøtte drift af en gastankstation. I kommunens egen vognpark på ca. 330 køretøjer er der ca. 80 % der kører på diesel. Ca. 180 køretøjer anvendes til gods og varekørsel eller passagertransport, som vurderes at være tungere transportopgaver. Dieselbiler og biler der anvendes til tung transport kan i princippet erstattes af gasbiler, når de skal fornys. Det kan indarbejdes som en kravspecifikation i kommende udbud, at der også skal indgå priser på såvel el som gasdrevne biler. En samlet gruppe af hjemmeplejens leasede biler skal i udbud i Bilparkens alder: Biler der er ældre end fra 2000: 10 % Biler fra 2000 til 2005: 25 % Biler fra 2006 til 2010: 50 % Biler fra 2011 og frem: 15 % Det kan forventes, at der skal ske en glidende udskiftning af den samlede bilpark med ca.10 % = ca. 30 biler årligt. Hvis ca. halvdelen er biler til tung transport og det forudsættes, at der anskaffes gasdrevne biler i stedet, kan det medføre en ekstra omkostning på 15 biler x meromkostning på kr.= kr./år i 10 år. Det må dog forudsættes, at prisen på gasbiler vil falde i løbet af de næste 10 år, hvis efterspørgselen stiger. Hvis gasbilerne leases vil der være tale om en mindre meromkostning pr. år pr bil på antageligt kr. pr bil årligt, svarende til ca kr. for 15 biler. Kommunens renovationsbiler Revas oplyser, at de er i gang med at beskrive affaldsindsamlingsopgaven for de næste 4 år, og at de her forventer at stille krav til alternative drivmidler. 4

5 Revas har følgende kontrakter: Kontrakt udløber 3 lastbiler til indsamling af glas, alu-dåser, papir og pap Januar lastbiler til transport af genbrugsmaterialer fra genbrugspladserne Januar renovationsvogne til indsamling af dagrenovation December 2015 Kommunens skolebuskørsel m.v. Skolebuskontrakterne i Viborg Kommune skal i udbud i start august I dag er der kontrakter med 9 forskellige vognmænd, gældende for 38 busser i alt og busserne har forskellige størrelser og alder. Kontrakterne omfatter lukkede skolebusruter, hvor det kun er folkeskoleelever, som må køre med. Busserne er ofte af ældre dato, da der traditionelt ikke bliver stillet så store krav til busser i den slags kontrakter. Der er mange forskellige priser på de faste busomkostninger og på timepriserne. - Men det er ofte langt billigere priser end det, der er gældende for de åbne ruter, hvor der stilles langt større krav til bussens indretning, alder og kvalitet i det hele taget. Forvaltningen er ved at forberede udbud i 2015 og vil undersøge eventuelle fordele ved at udbyde flere kørselstyper samlet for at udnytte kontraktbusserne mere effektivt. Hvis timepriserne i den slags kontrakter er meget lave, vurderes det, at det vil medføre en forholdsvis stor forøgelse af kørselsomkostningerne til skolebuskørsel at stille krav om gas busser. Kommunens kollektive bybustransport i Viborg 3 I dette afsnit er det undersøgt under hvilke overordnede rammer bybusserne i Viborg kan omstilles fra diesel til gasbusdrift. Kontraktligt er det Midttrafik, der har kontrakt med operatøren Arriva på bybuskørslen. Kontrakten for Midttrafiks 28. udbud pakke 1 - Viborg Bybusser udløber sommer/juni 2020 med mulighed for forlængelse efter aftale i op til 4 år. Forvaltningen har derfor rettet henvendelse til Midttrafik med henblik på at få afklaret mulighederne og rammerne for omstilling til gasbusser i Viborg by indenfor den nuværende kontrakt, herunder hvorvidt busoperatøren Arriva er interesseret. Arriva har oplyst, at de er meget interesseret i en fortsat dialog og har lavet nogle foreløbige beregning af konsekvenserne ved omstilling fra diesel- til gasbusdrift på kontrakten for Midttrafiks 28. udbud, pakke 1 Viborg Bybusser. 5

6 Bybusser Arriva anbefaler, at alle driftsbusser samt reservebusser omstilles fra diesel til gasbusdrift, herved 12 driftsbusser og 2 reservebusser, i alt 14 busser. Arrivas nuværende buspark, heraf 12 nye Irisbus Crossway 12m, kan desværre ikke omstilles fra diesel- til gasdrift, idet busserne ikke er forberedt med forstærkning for gastanke og således ikke ville kunne typegodkendes. En omstilling fra diesel- til gasbusdrift i Viborgs bybusnet vil således omfatte anskaffelse af 14 nye gasbusser. Ved en evt. indsættelse af nye gasbusser foreslår Arriva, at der samtidigt aftales en forlængelse på de maksimalt mulige 4 år til kontraktslut sommer/juni 2024, hvilket kan give dem en afskrivningsperiode på 10 år for de nye gasbusserne ved start af et gasbusprojekt i Arriva har nedenfor angivet et foreløbig overslag for meromkostninger i forhold til nuværende kontraktbetaling ved indsættes af nye gasbusser, under forudsætning om kontraktforlængelse og en afskrivningsperiode på 10 år, regnet fra sommer 2014, samt under den forudsætning, at nuværende busser i kontrakt, efter Midttrafiks anvisning og uden yderligere omkostninger for Arriva, kan overdrages/ frikøbes eller anvendes i andre kontrakter. Busdepot, værksted, tankanlæg, vaske- og chaufførfaciliteter m.v. Arriva lejer for nuværende ejendommen og arealet på Ærøvej 19 i Viborg. Grunden er bebygget med garager, værksted, tank- og vask- samt chaufførfaciliteter, administration og busopstilling. Alt efter gasanlæggets størrelse, vil det være vanskeligt at placere dette på den nuværende grund, uden at der skal ske tilpasning af terræn og/eller nedrives bygninger. Dette vanskeliggøres umiddelbart af det nuværende forhold, at Arriva er lejer af grund og bygninger og således ved eventuelt tab af kørslen skal retablere grund og bygninger. En ombygning af værkstedet for reparation af gasbusser er underlagt særlige regler. Reglerne på det områder er så specielle, at det ikke vil være muligt at estimere et overslag uden at der udføres et gennembearbejdet projekt i samarbejde med rådgivere og det kommunale beredskab. Det er således ikke muligt, for Arriva på nuværende tidspunkt, at give et overslag over omkostninger for ombygning af eksisterende garagefaciliteter til gasbusdrift, herunder eventuel drøftelse med udlejer om mulighed for aftaler om etablering og ændringer med videre. Alternativt nævner Arriva, at Kommunen måske kunne overtager etablering af garageringsfacilitet og tankanlæg i området for såvel nuværende som fremtidige entreprenører, herunder om Arrivas nuværende lejemål eventuelt kan overdrages til kommunen. Arriva er interesseret i en fortsat dialog herom, med henblik på mest optimal, økonomisk og fremtidsrettet løsning. Arriva vil, såfremt det fortsat har Viborg Kommunes interesse, i samråd med det kommunale beredskab, foretage en vurdering af omkostningerne ved omstilling af det eksisterende lejemål. 6

7 En beregning og vurdering af gastilslutning anbefales udført af gasleverandøren (HMN Naturgas). HMN har tidligere tilkendegivet overfor forvaltningen, at de - som tidligere nævnt - gerne vil stå for investeringen i selve tankanlægget. Under alle omstændigheder må der dog forventes en ikke ubetydelig investering i et busdepot m.v. der kan leve op til de krav, der vil blive stillet for gasdrift i bybusserne Omkostningsoverslag Nedenstående omkostningsoverslag er således uden omkostning til etablering af tank- og værkstedsfaciliteter. Meromkostningen er regnet i forhold til oprindelig tilbud på bybusdriften i Viborg By og er således i tilbudsindeks og uden indregning af indeksregulering. Beregningerne omfatter 14 buser heraf 12 driftsbusser, ca kilometer og køreplanstimer årligt. Meromkostninger ved indsættelse af 14 nye gasbusser ved kontraktforlængelse, der omfatter en afskrivningsperiode på 10 år: Afskrivninger på busser: Ca. 36 kr. pr. køreplanstime svarende til ca kr. pr. busmåned, (ca. 1,5 mio. kr./år) Vedligeholdelse af busser: ca. 17 kr. pr. køreplanstime (0,7 mio. kr./år) Såfremt Viborg Kommune overtager omkostningen til gasforbrug kan Arrivas afregning reduceres med ca. 80 kr. pr. køreplanstime (3,3 mio. kr./år) Det skal understreges at ovennævnte priser på nuværende tidspunkt er behæftet med stor usikkerhed, og der som nævnt er en række forudsætninger for beregningerne, der hører til dette. Ikke mindst det forhold, at de nuværende bybusser kan frikøbes/overdrages til anden operatør uden omkostninger for Kommunen og Arriva, samt ombygningerne/flytning af busdepotet med de faciliteter. 3: Kilde: Arriva 6. Potentielle samarbejdspartnere Det kan undersøges, om Dantaxa og private vognmænd kunne være interesseret i at deltage i et forsøgsprojekt om anskaffelse af køretøjer, der kan køre på gas. Dantaxa har afdelinger i både Viborg (33 biler) og Skive(23 biler). Bilerne består dels af dieseldrevne personvogne og mindre busser som kunne køre på gas. Flere bilfirmaer er begyndt at tilbyde taxaer på gas efter et koncept der hedder levetidsleasing. Det minimerer vognmændenes risiko. Hvis der etableres en tilgængelig gasfyldestation kan en sådan udvikling måske skubbes i gang. 7. Tilskud til etablering af gas infrastruktur Det er i Energiaftalen af marts 2012 besluttet at støtte infrastruktur til alternative drivmidler med i alt 70 mio. kr. Heraf er der afsat 20 mio. kr. til initiativer med gas i tunge køretøjer i mio. kr. skal anvendes til analyse af de drifts- og samfundsøkonomiske aspekter forud for udrulning af infrastrukturen i 2014 og 7

8 2015. Energistyrelsen og Trafikstyrelsen har i samarbejde med en række centrale aktører på området, dannet et strategisk partnerskab, der skal gennemføre ovennævnte analyse. Udgangspunktet for tildelingen af støttemidlerne vil være, at gasmarkedet selv skal kunne udvikle den fornødne infrastruktur og at de 18 mio. kr. skal ses som en starthjælp. 8. Placering af gasfyldestation Der findes i øjeblikket to typer gasfyldestationer; en hurtig model (fast fill) og en langsommere model (slow fill). Det tager ca. 1 time at fylde en bus på en fast fill og ca. 12 timer på en slow fill station, hvor mange køretøjer kan tanke samtidig, mens de er ude af drift. Efter lov om offentlige veje 104 kræver det Politiets og vejmyndighedens godkendelse at oprette eller udvide et eksisterende tankanlæg. 8

SAGSFREMSTILLING Budgetforliget vedrørende budget 2013-16 indeholder et punkt om Anvendelse af gas i transportsektoren, hvor følgende indgår:

SAGSFREMSTILLING Budgetforliget vedrørende budget 2013-16 indeholder et punkt om Anvendelse af gas i transportsektoren, hvor følgende indgår: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20-08-2014 Anvendelse af gas i transportsektoren Sagsnr.: 13/62985 Sagsansvarlig: Karl Johan Legaard SAGSFREMSTILLING Budgetforliget vedrørende budget 2013-16 indeholder et

Læs mere

Anvendelse af gas i transportsektoren

Anvendelse af gas i transportsektoren Anvendelse af gas i transportsektoren Gasstationer i Danmark Gasbusser i Danmark Hvad koster det at få opsat en gasstation? HMN Naturgas oplyser, at en gasstation i runde tal koster 6 mio. kr. at det ikke

Læs mere

PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND APPENDIKS 2 MULIGHEDSANALYSE FOR REGI- ONALE RUTER MELLEM SKIVE, HERNING OG HOLSTEBRO

PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND APPENDIKS 2 MULIGHEDSANALYSE FOR REGI- ONALE RUTER MELLEM SKIVE, HERNING OG HOLSTEBRO PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND APPENDIKS 2 MULIGHEDSANALYSE FOR REGI- ONALE RUTER MELLEM SKIVE, HERNING OG HOLSTEBRO November 2015 1 Mulighedsanalyse for regionale ruter mellem

Læs mere

Gas til tung transport - Udbud infrastruktur. Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen

Gas til tung transport - Udbud infrastruktur. Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen Gas til tung transport - Udbud infrastruktur Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen Disposition Overordnede strategi- hvorfor overhovedet gas i transport? Hønen eller ægget - Energiaftalen

Læs mere

Biogas til tunge køretøjer. Aalborg Trafikdage 2015 Christian Ege, sekretariatsleder

Biogas til tunge køretøjer. Aalborg Trafikdage 2015 Christian Ege, sekretariatsleder Biogas til tunge køretøjer Aalborg Trafikdage 2015 Christian Ege, sekretariatsleder Støttede projekter Trafikstyrelsen har støttet: Projekt i Københavns kommune: 4 skraldebiler og en tankstation Det Økologiske

Læs mere

SKIVES BILER OG BUSSER PÅ BIOGAS. 15-01-20154 Teresa Rocatis, Projektleder 1

SKIVES BILER OG BUSSER PÅ BIOGAS. 15-01-20154 Teresa Rocatis, Projektleder 1 SKIVES BILER OG BUSSER PÅ BIOGAS 15-01-20154 Teresa Rocatis, Projektleder 1 19-01-2015 Teresa Rocatis, Projektleder 2 Madsen Bioenergi I/S Biogasanlægget vil årligt få tilført: - ca. 100.000 tons kvæg-

Læs mere

Grontmij. Mulighedsanalyse for grøn omstilling af bybusser i Aarhus. TINV 20/3-14, Odense. Johnny Iversen Ellen Holbek

Grontmij. Mulighedsanalyse for grøn omstilling af bybusser i Aarhus. TINV 20/3-14, Odense. Johnny Iversen Ellen Holbek 1 Copyright 2014 2012 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Mulighedsanalyse for grøn omstilling af bybusser i Aarhus TINV 20/3-14, Odense Johnny Iversen Ellen Holbek Analysens overordnede rammer Formål:

Læs mere

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Gas til transport v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Aktiviteter med gas i transport - Forsøgsprojekter - Måleprogram - Gaspartnerskab - TINV-gasnetværk - Flere fyldestationer

Læs mere

Biogas til tung transport - her er hvad kommunerne skal vide. Gastekniske dage Knud Boesgaard, FREMSYN, 24. maj 2017

Biogas til tung transport - her er hvad kommunerne skal vide. Gastekniske dage Knud Boesgaard, FREMSYN, 24. maj 2017 Biogas til tung transport - her er hvad kommunerne skal vide Gastekniske dage Knud Boesgaard, FREMSYN, 24. maj 2017 Interessefællesskabet for biogas til transport Udredningsarbejde om muligheder og barrierer

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT. Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport. www.tinv.dk

TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT. Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport. www.tinv.dk TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport www.tinv.dk NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT Netværket er et samarbejde imellem Transportens

Læs mere

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Disposition Langt sigt! Hvorfor overhovedet gas i transport? Scenarieanalyserne Kort sigt! Rammerne

Læs mere

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Gas til transport v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Rammebetingelser?? Trafikstyrelsens og Energistyrelsens arbejde med gas: - Midler til 3-4 projekter fra en grøn transportpolitik

Læs mere

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Et nyt marked derfor vigtigt. Potentielt stort energiforbruget til

Læs mere

ESØ v/tommy Falk-Petersen 12. november 2013

ESØ v/tommy Falk-Petersen 12. november 2013 ESØ v/tommy Falk-Petersen 12. november 2013 ESØ 12. november 2013 Transportens Innovationsnetværk 12. november 2013 ESØ satser på fuld omstilling til gasdrevne køretøjer Hvordan starter man processen op

Læs mere

PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND APPENDIKS 3 MULIGHEDSANALYSE FOR BYBUSSER I RANDERS

PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND APPENDIKS 3 MULIGHEDSANALYSE FOR BYBUSSER I RANDERS PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND APPENDIKS 3 MULIGHEDSANALYSE FOR BYBUSSER I RANDERS November 2015 1 Mulighedsanalyse for bybusser i Randers Mulighedsanalysen for regionale ruter

Læs mere

NGF Nature Energy Seminar om grøn bilflåde

NGF Nature Energy Seminar om grøn bilflåde NGF Nature Energy Seminar om grøn bilflåde 03-10-2014 1 DISPOSITION Fra bionaturgas til grøn transport Kort om NGF Nature Energy Kort status CNG i Danmark CNG ring Fyn en vision Tidsplan NGF NATURE ENERGY

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

Afgiftslempelse for gas til tung transport

Afgiftslempelse for gas til tung transport Notat J.nr. 12-073525 Miljø, Energi og Motor Afgiftslempelse for gas til tung transport 1. Beskrivelse af virkemidlet Tung transport drevet med komprimeret naturgas (CNG) er typisk dyrere i anskaffelse

Læs mere

HTK Going Green. Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport

HTK Going Green. Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport HTK Going Green Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport Hvordan sikrer vi udrulning af en landsdækkende tankningsinfrastruktur i Danmark? E.ON s første gastanksstationen

Læs mere

BIOGAS TIL RENOVATIONSKØRSEL OG ANDRE TRANSPORTER. Teresa Roca*s Nielsen Skive Kommune

BIOGAS TIL RENOVATIONSKØRSEL OG ANDRE TRANSPORTER. Teresa Roca*s Nielsen Skive Kommune BIOGAS TIL RENOVATIONSKØRSEL OG ANDRE TRANSPORTER Teresa Roca*s Nielsen Skive Kommune ENERGIBYEN SKIVE ENERGIBYEN SKIVE er en udviklingsafdeling, der arbejder med erhvervsudvikling inden for klima og energi.

Læs mere

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 28. Februar 2013 Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Jonny Trapp Steffensen, senior manager jts@bionaturgasdanmark.dk Bionaturgas

Læs mere

Gas til transport - Driftsøkonomi

Gas til transport - Driftsøkonomi Temamøde i Dansk Netværk for Gas til Transport Gas til transport - Driftsøkonomi Ole Kveiborg, COWI, olek@cowi.dk 1 Denne præsentation Vognmændenes driftsøkonomi Et skifte til gas betyder også ændringer

Læs mere

BIOGAS-konference i DGI-byen

BIOGAS-konference i DGI-byen BIOGAS-konference i DGI-byen BUSSEN PÅ GAS Praktik og erfaringer Bud på muligheder for (bio)gas i offentlig bustrafik 16. April 2015 Naturgas - buskontrakter i Danmark Holstebro by Kommunen køber og opfører

Læs mere

Gas Til Tung Transport

Gas Til Tung Transport Temamøde om biogas, forgasningsgas og gas til transport d. 12. juni 2014 Gas Til Tung Transport En analyse af rammevilkårene for udrulning af gas til tung transport Ole Kveiborg & Frederik Møller Laugesen,

Læs mere

GRØNNE BUSSER I DEN KOLLEKTIVE TRAFIK

GRØNNE BUSSER I DEN KOLLEKTIVE TRAFIK 03-10-2012 GRØNNE BUSSER I DEN KOLLEKTIVE TRAFIK Kristiana Stoyanova Kontrakter og miljø 03-10-2012 Grønne busser i den kollektive trafik 2 TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK Varetager planlægning, udbud, kundeservice,

Læs mere

Vi skal frem i bussen Jonas Permin Kommerciel Chef Arriva

Vi skal frem i bussen Jonas Permin Kommerciel Chef Arriva Vi skal frem i bussen Jonas Permin Kommerciel Chef Arriva Vejen til mere miljøvenlig kollektiv trafik Arriva pionerer nye energiformer i kollektiv trafik med miljøet på første række operation af biogas

Læs mere

Budgetnotat CO2-neutral kollektiv bustrafik

Budgetnotat CO2-neutral kollektiv bustrafik Økonomi-forvaltningen BUDGETNOTAT Budgetnotat CO2-neutral kollektiv bustrafik Baggrund Københavns Kommune har målsætninger om CO2-neutralitet og ren luft. For busserne betyder det, at de i 2025 skal være

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær. Gastekniske Dage d. 15. maj 2012

Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær. Gastekniske Dage d. 15. maj 2012 Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær Gastekniske Dage d. 15. maj 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. Resultat 2011:

Læs mere

PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND

PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND November 2015 Title: Partnerskab for biogas til buskørsel i Region Midtjylland Udgiver: Udgivelsesår: November 2015 Forside: Gasbusser i Holstebro

Læs mere

CO2-reduktioner pa vej i transporten

CO2-reduktioner pa vej i transporten CO2-reduktioner pa vej i transporten Den danske regering har lanceret et ambitiøst reduktionsmål for Danmarks CO2-reduktioner i 2020 på 40 % i forhold til 1990. Energiaftalen fastlægger en række konkrete

Læs mere

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening Sammen om bæredygtig transport i Danmark På vej til renere luft og mindre forurening Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Vi kan gøre meget, men vi kan ikke gøre det alene. Staten og kommunerne har en

Læs mere

CNG fyldestation Fredericia. - Praktiske overvejelser

CNG fyldestation Fredericia. - Praktiske overvejelser CNG fyldestation Fredericia - Praktiske overvejelser Koncerndiagram og ejerforhold Naturgas Fyn I/S Naturgas Fyn Holding A/S Naturgas Fyn A/S Naturgas Fyn Forsyning A/S Naturgas Fyn Distribution A/S Bionaturgas

Læs mere

Referat af anden workshop om Alternative Drivmidler til Godstransportsektoren. Fredag den 3. oktober 2014, klokken 9.30 13.

Referat af anden workshop om Alternative Drivmidler til Godstransportsektoren. Fredag den 3. oktober 2014, klokken 9.30 13. Referat af anden workshop om Alternative Drivmidler til Godstransportsektoren. Fredag den 3. oktober 2014, klokken 9.30 13.00 TEMA: GAS 1 Deltagere: E.ON: Bent Erik Hawaleska & Derya Topcu. HTK: Arne Scholler

Læs mere

Driving Green Biogas til transport 28. august 2014 Frank Rosager Chef for planlægning og udvikling

Driving Green Biogas til transport 28. august 2014 Frank Rosager Chef for planlægning og udvikling Driving Green Biogas til transport 28. august 2014 Frank Rosager Chef for planlægning og udvikling 28. august 2014 1 150 mio. Nm3 Gas til transport i Sverige Der er 152 offentlige tankstationer i april

Læs mere

En guide om. GAS til transport. en genvej til grøn transport

En guide om. GAS til transport. en genvej til grøn transport En guide om GAS til transport en genvej til grøn transport Denne brochure skal hjælpe beslutningstagere med at danne sig et overblik over mulighederne for gasdrift ved indkøb af nye køretøjer. Brochuren

Læs mere

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 En oversigt over E.ON Globalt En af verdens største privat investor ejede el og gas selskaber Ca. 85.000 ansatte skabte

Læs mere

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren?

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? "Morgendagens brændstoffer Udfordringer og muligheder" København, 31. maj 2010 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Hvor skal

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Krav til det offentliges indkøb af transport

Krav til det offentliges indkøb af transport Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 5. august 2013 Krav til det offentliges indkøb af transport

Læs mere

Klimaplan Fremme af gas til transportsektoren gennem tilskud til gaskøretøjer.

Klimaplan Fremme af gas til transportsektoren gennem tilskud til gaskøretøjer. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 3. juni 2013 Klimaplan Fremme af gas til transportsektoren

Læs mere

Gas i transportsektoren

Gas i transportsektoren Gas i transportsektoren Gas i transportsektoren - Energistyrelsens strategiske partnerskab - TINV gasnetværk - Pulje til energieffektive transportløsninger. - Nye fyldestationer og flere køretøjer. - Søfarten

Læs mere

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer Kollektiv Trafik Konference Naturgasbusser Lidt praktik og erfaringer 06. 07. oktober 2014 Arriva Bus Arriva Tog Arriva Havnebus UC Plus Ejet af DB Bahn - Bus Største busoperatør i DK ca. 50% markedsandel

Læs mere

Trafikbestillerkonference, 13. juni 2014 Miljøarbejdet i Movia. Jakob Villien, Projektleder - Miljø

Trafikbestillerkonference, 13. juni 2014 Miljøarbejdet i Movia. Jakob Villien, Projektleder - Miljø Trafikbestillerkonference, 13. juni 2014 Miljøarbejdet i Movia Jakob Villien, Projektleder - Miljø jsv@moviatrafik.dk 1 Dagsorden Miljø og Trafikplan 2013 Arbejdet med miljø i Movia Teknologier/virkemidler

Læs mere

EL OG GAS TIL TRANSPORT. Analyse af fremtidens drivmidler September 2017

EL OG GAS TIL TRANSPORT. Analyse af fremtidens drivmidler September 2017 EL OG GAS TIL TRANSPORT Analyse af fremtidens drivmidler September 217 2 BAGGRUND INDHOLDSFORTEGNELSE Forbrug af el og gas til transport er vigtig viden for Energinet 3 Stort potentiale for anvendelse

Læs mere

BIOGASBUSSER I DRIFT VIRKER DET?

BIOGASBUSSER I DRIFT VIRKER DET? BIOGASBUSSER I DRIFT VIRKER DET? Præsentation på temadag i Silkeborg om biogas i den kollektive trafik Gert Højgaard, Teknisk chef, Tide Bus Danmark A/S 26. April 2017 0 1. Tides historie 2. Tide i dag

Læs mere

Fra plan til virkelighed Skraldebiler på biogas

Fra plan til virkelighed Skraldebiler på biogas Fra plan til virkelighed Skraldebiler på biogas Jens Purup Affald og Genbrug Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune 1 Vejen til gasbiler Fortællingen om hvordan vi skifter fra diesel til gas

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

7. Udbud. Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012

7. Udbud. Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012 7. Udbud Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012 Der mangler svar på nogle af spørgsmålene. Disse vil blive besvaret senere dog senest d. 30.11.2012. Nr. Spørgsmål Svar 1 Pakke 772 Sydtrafik anmodes

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug Grøn Roadmap 2030 - Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug 1 Summer School 1 september 2016 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s Projektet støttet af Energifonden Med

Læs mere

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats NOTAT 14. marts 2013 J.nr. 2598/1244-0021 Ref. jtj/pb/ Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats Besparelser i transport indgår i aften af 13. november 2012 om

Læs mere

Trafikdage i Aalborg. Biogas til tungere transport. Henrik Duer, COWI 28 AUGUST 2012

Trafikdage i Aalborg. Biogas til tungere transport. Henrik Duer, COWI 28 AUGUST 2012 Trafikdage i Aalborg Biogas til tungere transport Henrik Duer, COWI 1 Agenda Formål med biogas til transport Det generelle billede Svenske og tyske erfaringer Konklusioner 2 Formål Hvorfor biogas til transport?

Læs mere

Naturgasbusser. DGF Gastekniske dage 2008-14. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy

Naturgasbusser. DGF Gastekniske dage 2008-14. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy Naturgasbusser DGF Gastekniske dage 2008-14. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy Disposition Demonstrationsprojekt for naturgasbus i København Miljøfordele for naturgasbusser Naturgas er første skridt- biogas

Læs mere

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013 Jonny Trapp Steffensen, senior manager Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Distribution

Læs mere

Gas til transport. Ved Frederik Møller Laugesen, Lisa Bjergbakke og Per Darger.

Gas til transport. Ved Frederik Møller Laugesen, Lisa Bjergbakke og Per Darger. Gas til transport Ved Frederik Møller Laugesen, Lisa Bjergbakke og Per Darger. Program 1) Status for projekter med gas i tung transport, Per Darger, Trafikstyrelsen 2) Rammevilkår for gas i tung transport,

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Til: Teknisk Udvalg Side 1 af 5 Notat med supplerende oplysninger om planlægningen for en ny naturgasledning fra Sabro til Aarhus Havn 1. Konklusion HMN Naturgas I/S (HMN) ønsker at etablere en naturgasledning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport

Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport Niels-Anders Nielsen, Chefkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Temadag: Emissionssystemer til tunge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik.

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik. NOTAT Team GIS og Sekretariat Sags id.: 13.05.16-P17-1-14 Sagsbeh.: DL0UCP 07-05-2014 Høring af trafikplan 2014-2018 for Sydtrafik. Trafikplan 2014-2018 er godkendt af Sydtrafiks bestyrelse og sendes i

Læs mere

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Concito Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Mulighed for at øge Danmarks selvforsyning på energiområdet Permanente danske grønne arbejdspladser Danske virksomheder har ekspertise og

Læs mere

Midttrafiks Miljøkatalog. 1. udgave 2014

Midttrafiks Miljøkatalog. 1. udgave 2014 Midttrafiks Miljøkatalog 1. udgave 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Miljøvenlig busteknologier... 7 2.1 Euro 6 (dieselbusser)... 7 2.2 Gasbusser... 7 2.3 El busser... 8 2.4 Hybridbusser...

Læs mere

Naturgas/biogas til transport

Naturgas/biogas til transport Naturgas/biogas til transport DGF Gastekniske Dage, Vejle, 5-6. april 2011 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Landtransport Status og udvikling i Europa og globalt Tid til ny kurs i Danmark? Nye analyser

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

Gas Til Tung Transport

Gas Til Tung Transport Temamøde i Dansk Netværk for Gas til Transport d. 20. marts 2014 Gas Til Tung Transport En analyse af rammevilkårene for udrulning af gas til tung transport Ole Kveiborg & Frederik Møller Laugesen, COWI

Læs mere

Naturgas igen i det gode selskab Ole Albæk Pedersen adm. direktør HMN Gassalg A/S 20-05-2014 1

Naturgas igen i det gode selskab Ole Albæk Pedersen adm. direktør HMN Gassalg A/S 20-05-2014 1 Naturgas igen i det gode selskab Ole Albæk Pedersen adm. direktør HMN Gassalg A/S 20-05-2014 1 Forventet energiforbrug i (vej)transportsektoren Kilde: EA Energianalyse Perspektiver for gas i transportsektoren

Læs mere

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen Kim Røgen, Udviklingsnetværk Affaldsudbud, 30. august 2010 Konference om markedet som middel til mindre CO 2 fra Transport 24. oktober 2013 Jens Purup Områdechef i

Læs mere

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse.

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse. Frederiksberg Kommune el skraldebil Statusrapport august 2014 Projektets formål Frederiksberg Kommune erstatter en konventionel diesel-skraldebil med en el-skraldebil. Formålet er at gøre affaldsindsamlingen

Læs mere

Overtagelse af den regionale togdrift. Diskussion om betaling på 3. Limfjordsforbindelse. Nyt EU-projekt om brintbusser (Hydrogen)

Overtagelse af den regionale togdrift. Diskussion om betaling på 3. Limfjordsforbindelse. Nyt EU-projekt om brintbusser (Hydrogen) AKTUELT I REGION NORDJYLLAND V/ UDVALGSFORMAND OTTO KJÆR LARSEN 3 AKTUELLE EMNER I NORDJYLLAND Overtagelse af den regionale togdrift. Diskussion om betaling på 3. Limfjordsforbindelse Nyt EU-projekt om

Læs mere

Med klimaet på første række

Med klimaet på første række Med klimaet på første række vejen mod miljøvenlig kollektiv trafik Miljøbetragtninger fra Infrastrukturkommissionen Fokus er på CO 2 udledningen Fokus på CO 2 udledningen trafikken på hele det danske vejnet

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

Bilsalget i december samt hele 2016

Bilsalget i december samt hele 2016 Bilsalget i december samt hele 2016 I 2016 blev der solgt det højeste antal af personbiler nogensinde. Der blev i alt solgt 222.924 nye personbiler i 2016, hvilket er det højeste antal i et kalenderår

Læs mere

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger BEREDSKABET Februar 2014 25113-14 hjj Indførelse af flådestyring i Frederikshavn Kommune 1. Økonomi Der er overført en besparelse på 1,5 mio. kr. på kommunens samlede kørselsbudget til Beredskabet i 2014.

Læs mere

Alternative drivmidler

Alternative drivmidler NORDISK KONFERENCE OM BIOMASSE I TUNG TRANSPORT 1 Alternative drivmidler Alternative drivmidler - tilgængelighed Michael Mücke Jensen Energi- og Olieforum NORDISK KONFERENCE OM BIOMASSE I TUNG TRANSPORT

Læs mere

Movia gennemfører udbuddet i seks faser jf. nedenstående oversigt. De seks faser har en samlet længde på 2½ år.

Movia gennemfører udbuddet i seks faser jf. nedenstående oversigt. De seks faser har en samlet længde på 2½ år. Notat Til: Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 22. august 2017 Funktionskrav til udbud A17 - Ballerup

Læs mere

Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering

Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering , sekretariatsleder Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering Dansk Affaldsforening 16.4.2013 De politiske intentioner Et blankt stykke papir! Regeringen har bebudet en klimaplan og klimalov Den

Læs mere

Udfordringer og muligheder for biogas i transportsektoren. Bioøkonomi i Guldborgsund, 3. februar 2016 Poul Erik Pedersen

Udfordringer og muligheder for biogas i transportsektoren. Bioøkonomi i Guldborgsund, 3. februar 2016 Poul Erik Pedersen Udfordringer og muligheder for biogas i transportsektoren Bioøkonomi i Guldborgsund, 3. februar 2016 Poul Erik Pedersen Gas2move Iværksætterselskab 2015 Webplatform med leverandørregister og abonnementsartikler.

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på: Analyse af rammevilkår for udrulning af gas til tung transport

Invitation til at afgive tilbud på: Analyse af rammevilkår for udrulning af gas til tung transport 09.sep 2013 Ref. ULO/LBJ Invitation til at afgive tilbud på: Analyse af rammevilkår for udrulning af gas til tung transport Introduktion og baggrund Det er i Energiaftalen af marts 2012 besluttet at støtte

Læs mere

Notat: Betjening af Karup lufthavn

Notat: Betjening af Karup lufthavn Notat: Betjening af Karup lufthavn Generelt: Bestyrelsen for Karup Lufthavn har bedt Midttrafik udarbejde notat med forslag til betjening af lufthavnen fra hovedbyer indenfor ejerkredsen. Notatet skal

Læs mere

Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas"

Baggrundsnotat: Grøn gas er fremtidens gas Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas" Gasinfrastrukturen er værdifuld for den grønne omstilling Det danske gassystems rolle forventes, som med de øvrige dele af energisystemet (elsystemet, fjernvarmesystemet

Læs mere

Grafikken nedenfor viser de kommunale køretøjstyper der er blevet undersøgt i forhold til egnetheden af forskellige bæredygtige teknologier.

Grafikken nedenfor viser de kommunale køretøjstyper der er blevet undersøgt i forhold til egnetheden af forskellige bæredygtige teknologier. Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 2 31. juli 2007 Oversigt over projektforslagene For at identificere de bedst mulige projektforslag vedrørende anvendelse af renere teknologier og brændstoffer

Læs mere

E-mobilitet Køreplan 2020

E-mobilitet Køreplan 2020 E-mobilitet Køreplan 2020 Segmenteret markedstilgang er nøglen til effektiv udbredelse af elbiler Oktober, 2012 Det gælder ikke om at løse 2015 eller 2020 udfordringerne nu Det gælder om at løse udfordringerne

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder - FDT Konference i Høje Taastrup d. 29.10.2015

Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder - FDT Konference i Høje Taastrup d. 29.10.2015 Alternative Drivmidler til Tung Transport KICKSTART AF GRØN OMSTILLING I DANSKE KOMMUNER Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder - FDT Konference i Høje Taastrup d. 29.10.2015 FDT Foreningen af Danske Transport-

Læs mere

Partikelfiltre til dieselkøretøjer

Partikelfiltre til dieselkøretøjer Partikelfiltre til dieselkøretøjer Baggrund Partikler fra køretøjer, specielt dieselkøretøjer, udgør det største trafikskabte miljøproblem i byerne. En af de mest lovende tekniske løsninger til reduktion

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

NATURE ENERGY

NATURE ENERGY NATURE ENERGY 29-05-2017 1 NATURE ENERGY KONCERNEN Nature Energy koncernen er ejet af de fynske kommuner og har ca. 135 ansatte FORRETNINGS- OMRÅDER Distribution af gas på Fyn Salg af og handel med naturgas,

Læs mere

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Dato: 5. juli 2013 Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

GRØN GAS. Kan biogas gøre naturgassen grønnere? DGF årsmøde 2008. Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S

GRØN GAS. Kan biogas gøre naturgassen grønnere? DGF årsmøde 2008. Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S GRØN GAS Kan biogas gøre naturgassen grønnere? DGF årsmøde 2008 Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center Kan Biogassen gøre naturgassen grønnere? Giver blandinger af biogas og naturgas lavere CO 2 emission?

Læs mere