KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV"

Transkript

1 NR. 12 NOVEMBER 2012 SIDE 4: Så er spaden i jorden - byfornyelse SIDE 8: En flyvende hobby - portræt SIDE 10: Egeskov Markeds mangfoldigheder SIDE 15: Køb blomster - portræt af Helle Clausen SIDE 17: Foreninger og institutioner SIDE 25: Børn og unge SIDE 26: Foreningen Frem af 1912 (fortsat) SIDE 29: Opslagstavlen SIDE 31: Aktivitetskalenderen KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

2 FRA REDAKTIONEN Holdet bag Redaktion Anders Thorup, redaktør: tlf Mette Schiel: tlf Peter Nielsen: tlf Lars Skov Sørensen: tlf Tekst og billeder til bladet: (billeder skal fylde mindst 1 MB.) Layout og tryk Anne Sloth Jesper Sell Kaare Paludan Økonomi og annoncetegning Tove Svendsen Olav Engholm, Tove Jørgensen Om indlæg, artikler og andet indleveret materiale Ansvar for indlæg, artikler m.m. påhviler alene forfatteren/ indsenderen. Det kan være nødvendigt at redigere, beskære eller udelade dele af det indleverede materiale, men såfremt det drejer sig om væsentlige ændringer, vil det selvfølgelig være efter aftale med indsender. Redaktionen forbeholder sig desuden ret til helt at fravælge indsendt tekst og billeder, hvis der er pladsmangel i bladet. Fra redaktionen Af Anders Thorup Dejligt, at frivillige fra byens idrætsforeninger samarbejder på kryds og tværs. Julen nærmer sig og den første sne er faldet. Det 12. nummer af 5772.Kværndrup er skabt, og det er stadig en fornøjelse at være med til at lave. Det er en glæde uopfordret at modtage stadig flere artikler fra foreninger og institutioner. Desuden forespørgsler fra erhvervslivet om at blive annoncører så det går godt på de indre linier. Det er vores mål, at vi altid har økonomi til at lave blade 1 år frem det er jo den periode annoncører binder sig og betaler for, så vent ikke med at give dit frivillige bidrag, hvis du synes, at bladet fortjener det. Det praktiske vedrørende frivillige bidrag står nærmere beskrevet andetsteds. Mange har givet frivilligt bidrag i form af deres arbejdskraft til Egeskov Marked. Glæden over tørvejr den 3. onsdag i september, efter 2 år med regnvejr og blæst, er stor i byen. Vi ser nu frem til en lang serie af gode markeder med rekordoverskud til følge! Men de dårlige år kan komme igen, og det er netop i de dårlige tider, at vi skal vise, hvad vi duer til. Det var flot, at opbakningen fra de mange frivillige hjælpere, var intakt efter de 2 magre og knap så sjove år. Udbyttet til foreninger og institutioner har været beskedent, men det har måske været sundt for os alle at opdage, at de rare tilskud fra Egeskov Markedsforening ikke er nogen selvfølge. Heldigvis er det ikke kun til Egeskov Marked frivillige bidrager med deres arbejdskraft. Mange giver frivillige bidrag året igennem. Vores foreninger var intet uden de mange frivillige, der har roller at udfylde i vores bestyrelser eller træner vores børn uden at få en krone for det. Det er unikt for Kværndrup, at vi arbejder på kryds og tværs af vores foreninger. Undertegnede kan ikke lade være med at glæde sig over de arrangementer, der i indeværende weekend har løbet af stabelen i Kværndrup Hallen, og som er eksempler på samarbejde: Bevæg dig for sjov var atter en succes med mange børn på waveboards og rulleskøjter, børn og voksne med hockeystave i spil til de 2 mål, 5 blade om året Der er planlagt 5 udgivelser på et år: uge 9, 16, 26, 36 og 48. Deadline til næste nr. er den 25. januar Forsidebillede: Nissekoret 2 Foto: Dorthe Nielsen Priser for annoncer ⅟₈ side: kr. ex. moms, ¼ side kr. ex. moms, ½ side kr. ex. moms, ⅟₁ side kr. ex. moms. Priserne er for 5 numre årligt, husstandsomdelt til ca husstande. Ordlyden af annoncen kan ændres fra blad til blad.

3 FRA REDAKTIONEN gang i bordtennisbord og badmintonbaner, - ligesom nogle bare sad og nød en kop kaffe og synet af de glade børn. Samtidig havde de 3 idrætsforeninger arrangeret udskiftning af gulvtæppet i vores fælles mødelokale. Et arbejde, der blev arrangeret på tværs af vores foreninger uden skelen til, hvor man kom fra. Og som i øvrigt også blev betalt i fællesskab. Et andet eksempel er Bierparty, der løber af stabelen 12. januar Idrætsforeningerne arbejder sammen med enkeltpersoner om arrangementet, og overskuddet går til aktiviteter til gavn for alle i Kværndrup, bl.a. til Borger og Erhvervsforeningens juletræsbelysning. Juletræsbelysningen til i år er bestilt. Der kommer 86 lyspærer på træet i stedet for 35 og energiforbruget bliver kun på 10 % af det sædvanlige! Efter deadline er der indkaldt til et par møder, som kan få betydning for fremtiden. Lokalrådet har indkaldt til møde om Værkstedets Skole, som desværre er ved at lukke. Lokalrådet har fået et godt tilbud på køb af skolen. Ingen tvivl om, at stedet kunne blive attraktivt for borgerne i Kværndrup, som eksempelvis beboerhus, men er der et grundlag for at kunne drive et sådant? Og hvad vil det kunne komme til at betyde for aktiviteterne i og omkring Skolen, Hallen og Forsamlingshuset?? Lokalrådet har på opfordring af en af vore erhvervsdrivende, SuperBrugsen, indkaldt til et andet møde, der handler om, at den nye uddeler, Thomas Rasmussen, gerne vil i dialog med nogle af dem, der laver arrangementer her i byen. Hvad møderne kommer til at resultere i, vil fremgå af næste blad ellers kig på - et besøg på denne hjemmeside kan i øvrigt kun anbefales! Som det fremgår af artiklen fra Trine Hedegaard Jensen sker der nu også noget mere med byfornyelsen. Det bliver nogle spændende år, der kommer med udsigt til forbedringer. 29. november planter skolebørnene frugttræer nogle træer, der de kommende år vil være til glæde for børn og voksne. Frugttræerne er kun begyndelsen, men lad dem være symbol på Kværndrups evne til at stå sammen og vokse. Alle ønskes hermed en glædelig jul og et godt nytår! Vi håber, at du med et mindre bidrag, vil være med til at holde vores lokale blad i gang. Indbetal 50 kr. eller mere til Konto (oplys gerne navn og adresse) På forhånd tak for din støtte og hjælp. Holdet bag 5772.Kværndrup 3

4 NYHEDER Så er spaden i jorden Af Trine Hedegaard Jensen, Faaborg-Midtfyn Kommune Mågerede - frugttræer - efterlysning af biavler - fornyelse i Bakkelunden: Aktiviteter omkring byfornyelsesprojektet. De første større projekter under områdefornyelsen i Kværndrup er så småt ved at blive til virkelighed. På Mågevejens legeplads går arbejdet nu i gang der bliver skabt en ny legeplads til de mindste børn i området, som bl.a. dagplejen har efterspurgt. Et af elementerne på legepladsen bliver en mågerede med æg ikke af den sædvanlige skrøbelige slags, men i stor størrelse, der kan tåle at blive leget på. En stenhugger arbejder lige nu med at forvandle store marksten til mågeæg, så de mindste børn fremover kan snakke om Mågereden, når de snakker om legepladsen. Anlægsarbejdet forventes at være færdigt sidst i november, hvis ellers vejret holder sig i den artige ende af vintervejrsskalaen, men det bliver nok først til foråret, børnene for alvor vil få glæde af den nye plads. Også omkring Mågesøen sker der nu større arbejder. Omkring Øverst: Mågereden er blevet færdig siden teksten blev skrevet midten af november bliver søen renset op og d. 29. november kl. 10 trækker skolens elever i arbejdstøjet og går i gang med at plante de ca. 100 nye fynske æble- og pæretræer på det grønne område mellem Mågevej og Bakkelunden. Inden eleverne sætter de nye træer i jorden, er der blevet lagt tusindvis af forårsløg i jorden, så man forhåbentligt til foråret vil opleve et blomsterhav under de mange nye små træer. Planen er, at eleverne fra skolens klasser får hver en gruppe træer, som de får et særligt ansvar for at holde øje med. Med ekstra opmærksomhed og omsorg vil træerne hurtigt vokse sig store og give masser af dejligt frisk frugt til byens borgere og til skolen naturligvis. I den forbindelse har kommunen en lille overraskelse i ærmet til de flittige elever, når træplantningen er vel overstået (se skitse næste side). Arbejdsgruppen, der står for områdefornyelsen sammen med kommunen, efterlyser i samme projekt en biavler, der kunne tænke sig at opsætte bistader på området der bliver en større blomstereng med vilde blomstrende urter og en masse blomstrende frugttræer, der gerne vil bestøves. Mon ikke det ville være godt for en bisværm at påtage sig dette arbejde? Kontakt gerne Trine Hedegård Jensen fra kommunen, hvis du synes, det lyder som et projekt for dig! Bakkelunden og hallen Også Bakkelunden står over for fornyelser den kommende tid nye lamper skal installeres og der arbejdes med mindre tiltag til forbedring af de bygninger der allerede er på pladsen. Bl.a. har der været et ønske om muligheden for at ved særlige lejligheder at kunne udvide scenen lidt, så der bliver plads til et helt kor uden at nogen skal stå helt ude på kanten. En del af arbejdet nås nok ikke inden vinteren kommer og vil derfor nok først blive realiseret til foråret. I hallen pågår der en dialog omkring hallens fremtid hvad er det byen ønsker for fremtidens hal, og hvordan sikrer man en bæredygtig drift? Et stort arbejde, der også vil kræve mange lokale ressourcer i de kommende år, ikke mindst i arbejdet med at få økonomi på plads, så planerne kan realiseres. I sammenhæng til dette, 4

5 NYHEDER arbejdes der sideløbende på planerne for en multibane mellem skolen og hallen, hvor økonomien også kræver hårdt arbejde hos de lokale ildsjæle. Husk støttemulighed til bygningsfornyelse Som en lille påmindelse til alle, der bor langs de to store veje i byen, vil vi minde om støtte til forbedringer af husene. Bor du til leje, kan du jo kontakte din udlejer og fortælle om muligheden måske bor han/hun ikke i byen og har derfor ikke hørt om støtten. Vi opfordrer fra kommunens og byens side til at alle løfter i fælles flok, så byens ansigt ud af til tager sig godt ud der er plads til forbedringer og det er et ansvar, som også udlejere må påtage sig. Der er ingen tvivl om, at indsatsen betaler sig alle vinder på en pæn og velholdt by. 5

6 NYHEDER Møde om landsbypedelordning i Kværndrup. v. Jesper Sell, Lokalrådet Mandag den 1. oktober blev der afholdt et møde mellem repræsentanter fra FåborgMidtfyn Kommune og Kværndrup Sogns lokalråd. På mødet deltog Jos Bisschop, Herdis Hanghøi, Niels Peter Ellegård, Christian Tønnesen, Trine Hedegård samt nogle af lokalrådets medlemmer. Anledningen var drøftelse af et forslag om en landsbypedelordning, som lokalrådet har fremsat flere gange. Kommunen har og vil i fremtiden centralisere driften, nyetablering og vedligeholdelsen af de grønne områder i lokalområderne. Det betyder, at meget af det, som gør vores lokalområde pænt og præsentabelt, i fremtiden godt kan komme til at se mere og mere forsømt ud. Kommunen er selv klar over problemet og arbejder derfor med aktiv borgerinddragelse (et andet ord for frivillig arbejdskraft) i forbindelse med flere forskellige områder af kommunens drift, bla. de grønne områder. Politikernes plan er, at grupper af beboere skal påtage sig arbejdet med vedligeholdelsen af de områder, hvor kommunen har valgt at skære ned. Lokalrådets forslag er, at der bliver ansat en lokalt forankret person til at varetage dette arbejde hjulpet af de føromtalte grupper men sådan at den lokale pedel står for organisering af grupper, værktøj og maskiner. Det var, og bliver sikkert ved med at være, meget svært at komme igennem med ønsker, der betyder ansættelse af en lokal pedel. Snakken var meget konstruktiv, og der var mange ideer, som vi i lokalrådet vil arbejde videre med. Inden jul afholdes der 2-3 seminarer for politikere og embedsfolk om borgerinddragelse. Efter det håber vi på, at politikerne er bedre klædt på til at forholde sig til bla. landsbypedel ordninger. Kværndrup Sogns lokalråd vil fortsat arbejde på, at vi får et forsøgsprojekt her. Vi arbejder videre med planerne og tilpasser dem, så vi har størst mulighed for at få en optimal forsøgsordning i Kværndrup. Har du eller nogen, du kender, gode ideer eller kommentarer til en pedelordning og borgerinddragelse, er du meget velkommen til at kontakte lokalrådet på eller på tlf Se mere på Nyt medlem i lokalrådet. Redaktøren/webmaster på Kværndrup.info - Frank Andersen - er nyt medlem af Kværndrup sogns lokalråd. 6 Vi skylder et billede af Sonja Andersen, Egeparken, som var den dygtige vinder af sidste blads krydsord.

7 NYHEDER Indkørsel forbudt Af Frank Andersen Hvad betyder det nye skilt egentlig? Det kom bag på mange, da Kommunen d. 24. august 2012 opsatte nye skilte ved indkørslen til Odensevej fra motorvejsrundkørslen og ind i Kværndrup By, INDKØRSEL FORBUDT for MOTORKØRETØJER, Gælder kun gennemkørsel! Og hvad betyder det så? Ja, færdselsloven er klar i sit sprog, det betyder, at du IKKE må køre på Odensevej, med mindre du har et ærinde på Odensevej eller en af de tilstødende veje. Du må derfor IKKE køre gennem Odensevej til f.eks. Brugsen, Hallen (som begge ligger på Svendborgvej) eller videre ad Svendborgvej. Du må heller ikke dreje af til hverken Nyborgvej eller Bøjdenvejen, ej heller må du køre via Glasmestervej til Bøjdenvejen. Det betyder, at har du ikke et ærinde på en af følgende veje: Odensevej, Glasmestervej, Smedevej, Industrivej, Nyvej, Vinkelvej, Tværvej, Stationsvej, Toftevej, Banepladsen, Mellemvej, eller Egeparken, er eneste vej ind til Kværndrup fra motorvejsrundkørslen via Hovedvejen og videre ad Nyborgvej. Politiet i Ringe fortæller, at det er forbundet med bødestraf at overtræde forbuddet. 7

8 PORTRÆTTER En flyvende hobby af Lars Skov Sørensen Hvad har en gedeparakit, vagtel, zebrafinke og 12 andre arter til fælles? - De er alle fugle og bor på samme adresse midt i Kværndrup. fredeligt sammen på matriklen. De hundredvis af eksotiske fugle tager dog det meste af opmærksomheden. Mange af dem har et navn, som nu Kong Frederik, en helt tam engelsk undulat. Men det kan være svært, at finde ud af hvem der er hvem, erklærer Anni om de mange kræ. Anni Andersen foran Ørneborgen, der dog ikke huser ørne, men et væld af eksotiske fugle Bagest i parcelhushaven knejser et mægtigt rødt bygningsværk. Under tagets høje rejsning kvidrer det livligt i et fantastisk farvespil af fjer og dun, der kan tage pippet fra enhver. Det er såmænd Ørneborgen, Anni Immerkær Andersens private fugle-voliere, som huser en stor del af familiens i alt fugle. Den kæmpemæssige indhegning er kronen på værket og det seneste af en række volierer, som Annis mand, Kenneth, har opført. Jeg er stolt af min ørneborg, smiler Anni Andersen og udpeger hendes yndlingsfugl midt i komplekset, nemlig gedeparakitten Kiki, der fra sin gren i små tre meters højde, ivrigt betragter bladets udsendte bag hegnet. Fra ærmet i Annis trøje dukker nu også et nysgerrigt spidst hoved frem. Det er tamrotten Musling, der hilser på! Familiens dyrehold er i det hele taget mangfoldigt og tæller desuden en afrikansk kæmpesnegl, to kaniner, to katte alt imens et par marsvin er på vej. Selvom den ene kat er lidt bange for Musling lever de mange dyr Fuglevolieren har også plads til kaniner. Få fjer bliver til mange Der var ellers ikke noget, der tydede på, at der skulle opstå noget nær en minizoo i bungalowen på Nyborgvej i byens centrum, da Anni (39) for cirka 20 år siden flyttede tilbage til Kværndrup og mødte Kenneth, der kommer fra Jylland. Sammen fik de Emma, Maja og Jan Elvis, der i dag er 17, 15 og 13 år. Efterhånden som børnene voksede, blev Annis helt særlige lidenskab udklækket: Min yngste datter, Maja, fik et par zebrafinker, som ynglede, fortæller Anni Andersen og fortsætter. Vi fik også undulater, da nogle folk spurgte om jeg ikke ville overtage dem. Det ville hun gerne, flere henvendte sig og så begyndte det ellers at vælte ind over hækken med parakitter og finker fra hele Danmark. Jeg tager imod fugle fra dødsbo eller når folk ikke selv vil have dem beretter Anni, der af og til har en annonce i Gul og Gratis. Ofte er det dog ikke nødvendigt, da mange ud over det ganske land allerede har hørt en fugl synge om Annis godmodighed. Senest har hun modtaget en levering på 10 nymfeparakitter 8

9 PORTRÆTTER og et tilsvarende antal sangparakitter. Mange folk dukker selv op på adressen med dyrene, men Anni er også selv taget til f.eks. Middelfart for, at mødes med nogle ejere fra Tønder. får fuglene gratis, skal jeg ikke tjene penge på dem, siger hun og påpeger at indtægterne går nogenlunde lige op med de 750 kr. der hver måned bruges på foder. Hvis folk skal betale, får de også en anden følelse over for dyret, siger Anni. Fuglene, især de australske parakitter, bespises endvidere med græs, æbleskrog og andre madrester. op af fugleejere med spørgsmål om pasning. At Anni har styr på det med fugle, er der vist ingen tvivl om, når flere af dyrene selv klarer flyveturen på tværs af haven fra Ørneborgen til de andre bure, som eksempelvis undulaten Grønne, der bliver forfjamsket over det overvældende selskab i den store voliere og hellere selv smutter tilbage til en mere Til højre gedeparakitten Kiki. Jeg elsker dyr, lyder det hjertevarmt fra Anni, der ikke nænner at sige nej, når folk spørger om hun vil overtage de fugle, de ikke længere har plads til og som ellers bare vil blive overladt til egen skæbne i naturen. Den bevingede gæstfrihed kan dog også være lidt af en byrde, indrømmer Anni. Nogle gange føler jeg mig lidt presset til at tage imod fuglene, siger hun. På et tidspunkt havde jeg parakitter, som larmede lidt, men naboerne er heldigvis forstående. I det hele taget har familien Andersen endnu ikke hørt klagesang fra de omkringliggende beboere. Skønt Anni en gang imellem sælger og bytter nogle af dyrene, er der slet ikke tale om en millionforretning. Selvom jeg Fugleentusiasten Anni Andersen Widescreen i 3D Anni bruger meget tid på fuglene, men mest på at betragte dem. Pasningen tager ikke lang tid fortæller hun. Højst en halv time til tre kvarter om dagen. Fordelen ved en voliere er, at den er nem at rense. Der er liv og glade dage. Ørneborgen er mit widescreen, lyder det fra fugleelskeren, der oprindeligt er uddannet inden for landbruget. Fremmede mennesker, der har hørt om samlingen, ringer jævnligt på for at få et glimt af den farverige og muntre forestilling i baghaven. Flere mener, jeg skal melde mig ind i en fugleklub, men jeg får en masse gode samtaler med de folk, der besøger mig, smiler Anni, der tillige oplever at blive ringet beskeden indhegning på terrassen. Og selvom Anni allerede har mange flere fugle i hånden end på taget, kan man godt knytte næbbet, hvis man tror hun har fået nok kvidder af den nuværende bestand. For aktuelle planer om udvidelse af Ørneborgen er allerede under udrugning. 9

10 PORTRÆTTER Egeskov Markeds herlige mangfoldigheder Af Peter Nielsen, Anders Thorup og Lars Skov Sørensen bryder den ene. Ja, svarer den anden. Vi skulle jo lige hen og kigge. Det er fast tradition jo. Ikke meget falder uden for traditionerne på denne festivitas, som udgør en lokal helligdag. Heller ikke de mange handlende, der hvert år falbyder alverdens varer. 800 kr. for denne jakke, råbes der fra rækken af telte. En yngre mørkhåret mand breder et stykke tvivlsomt skind ud på jorden foran nysgerrige forbipasserende. Hvis to køber en jakke, råber han, siger vi 200 kr. stykket.. Så 100 da! Priserne flyder lige så hurtigt, som den endeløse strøm af markedsgæster, der forgrener sig i de mange handelsgader. Et andet sted sidder en erfaren herre bag det opslåede vindue i sin campingvogn og dirigerer en ung sælger af sokker på den modsatte side af gaden. Du skal ud og tage fat i kunden.., brummer det fra campingvognen,..de skal ikke selv komme ind og rode i tingene. Tålmodigheden er ikke uendelig stor på en så koncentreret dag, der kan være ovre lige så hurtigt som en tur i hoppeborgen. Vi præsenterer her nogle af de farverige gæster og kræmmere som var en del af Egeskov Marked Duften af cigarrøg og brændte mandler blander sig med hestevrinsk og hvinende karruseller. Denne ene dag på året forvandler de øde marker uden for byen sig til en eventyrlig fest, der syder af gøgl og stemning. Midt i virvaret får to bekendte øje på hinanden. Nå du er også kommet til marked?, ud- 10

11 PORTRÆTTER Kl Parkeringsvagterne Selv i regn og slud og igennem mange år, møder man denne trio som parkeringsvagter. Fra v. en nybarberet Anders Thorup, Mogens graver og Jens Kring. I år er vejret endeligt nogenlunde, hvilket ses på smilet og kasketterne. Kl Sælgeren: Store Per fra Nordsjælland og siden 1986 fast deltager på Egeskov Marked. I mange år med salg og demonstration af køkkenknive på markeder overalt i landet og nu med vinduesskrabere. Er pensionist, men holder stadigvæk fast ved Egeskov- og Vorbasse marked og dens traditioner og kan ikke undvære det. Og er fortsat i forrygende form og tilfreds med salget i år. Kl Hestehandleren og Poul Halvpris Tv. Olander, professionel hestehandler, især med småheste. th Poul Halvpris fra Sjælland, pensioneret buschauffør og med mangeårig sidegesjæft og interesse inden for hestehandler. Og fast markedsdeltager igennem mange år. Og still going strong, såfremt vejret arter sig. Men det er fuldstændigt umuligt efterhånden at handle og købe heste politi og dyrlæger er fuldstændigt vanvittige i deres krav og vi får bøder for alt. Jeg har igennem et helt liv som buschauffør kunnet køre med mennesker overalt og efterlevet de krav der er der, men ikke kravene om at køre med heste, anfører en humørfyldt markedsentusiast. 11

12 PORTRÆTTER Kl Fuglehandlerne Jørgen og Tove fra Odder, gift i mere end 40 år og de kvidrer fortsat sammen, både med hinanden og med fuglene. Sælger parakitter, finker, kanariefugle og utallige andre arter, mest hjemmeopdræt, på markeder overalt i landet. Her på markedet deltager de for 17. gang. Her er dejligt og sjovt at være og salget går godt, tilkendegiver ægteparret. 12 Kl Æselavleren, spillemanden og fortælleren Kalle Fynbo fra Gelsted, 85 år, handelsmand siden 1963 og altid kommet på Egeskov Marked, undtagen sidste år. Handlede først med heste, siden med æsler i 45 år, avlede selv og solgte overalt. Er nu stoppet, men har stadigvæk sin gamle æseltrailer, spiller på sin harmonika og fortæller forrygende historier om sine elskede æsler og deres fortræffeligheder, om Kalles Kvartet, om livet generelt og om de stramme og urimelige krav, der er til heste- og dyrehandlen efterhånden. Han kan ikke undvære det der er tilbage, omend udviklingen er sørgelig, som han siger. En livsbekræftende og vital personlighed som holder fanen højt. Kl Stamgæsten Robert fra Langeland og igennem 40 år en usvigelig sikker og fast gæst på Egeskov Marked. Det er en dejlig afslutning på høsten, der er glade mennesker, det er sjovt, jeg bliver godt behandlet og møder altid op med et godt humør og jeg elsker at komme her, - og med hensyn til alkohol, så er mit princip, 1. snaps om morgenen og en øl til frokost og ikke mere anfører han. Her charmerer og underholder en festlig Robert pølsebodens personale.

13 PORTRÆTTER Egeskov Marked giver god reklame og salg til Conny (68) og Hardy (64), der sammen driver forretningen Pakhuset i Glamsbjerg. I mere end 40 år har Conny og Hardy Rasmussen sørget for at gæster på Egeskov Marked har kunnet gøre gode handler med antikke kaffestel, skåle og glas. Vi synes det er sjovt, og vi er ikke trætte af det endnu, bedyrer Hardy Rasmussen, som har fulgt markedets udvikling fra sin bod. I de første år ægteparret fra Haarby rejste deres fortelt på pladsen, var stubmarken bag fjernvarmen endnu ikke taget i brug af dyr og kræmmere. Hvad der i sin tid startede som et bijob er sidenhen blevet en levevej for Conny og Hardy, der foruden forretningen Pakhuset i Glamsbjerg, blandt andet er at finde på markeder i Ørbæk, Odder, Højer og Horsens. Men Egeskov Marked skiller sig alligevel lidt ud. Egeskov Marked er kun én dag. En hverdag, forklarer Hardy. Det har traditioner, siger han og mener ikke, at folk nødvendigvis kommer for at købe noget, men lige så ofte for at møde gamle bekendte. Der er måske et lidt bedre salg her, da det kun varer en dag, og man som kunde ligesom er lidt presset. Ifølge de to antikvitetshandlere er salget gået godt på denne dag. Det plejer altid at være godt for os her, fortæller Hardy og understreger, at det jo kommer an på, hvad man sælger. Det går ud på at sælge de rigtige ting til den rigtige pris, smiler den erfarne kræmmer. 13

14 PORTRÆTTER Redaktionen snakkede inden markedet om, om der var lokale handlende på Markedet. Vi kunne ikke lige komme i tanke om nogen, men vi fandt dog 2. De lokale: Rasmus Holm (t.v.), som er opvokset i Trunderup, havde gode tilbud på tennissokker. Han tager rundt til mange markeder, hvor han hjælper en bekendt med at sælge. De billige sokker er ved at være en klassiker på Markedet. En pose med 25 par sokker til en hund Kan der være ret meget at tjene på den handel?? Jon Jensen (øv. th.)havde haft et rigtig godt marked. Jon bor i Trunderup og sælger porte. Han fik truffet aftaler med knap 10 forhåbentlig kommende kunder. Og skulle ud for at måle op hos de 3 af dem. Så det var en tilfreds Jon Jensen fra Alt-i-porte, der, i parentes bemærket, også gerne vil være sponsor for 5772.kværndrup Tak for det! Næsten lokal: John Jensen (nederst t.v.) rejste for 22 år siden fra Krarup til Give, men er alle årene kommet til Egeskov Marked som gæst. I år var hans første marked som sælger og kun hans andet marked overhovedet. Han er bedre til at købe end til at sælge, siger han, så han har i sit hjem i Give efterhånden fået oparbejdet en større samling af alt muligt forskelligt, som han prøvede at slippe af med på dagens marked. Han havde først på formiddagen tjent til stadepladsen, så han var godt tilfreds. Han skal ikke leve af at sælge, da han har fast arbejde dagens salg var mest for sjov. Københavneren: En tilbagevendende bod på Markedet er Futtes pandekager (collagen forrige side). Udover pandekager sælger Futte også slik, hvilket Rikke på billedet hjælper ham med. Futtes pandekager kommer fra København, og de deltager ifølge Rikke på alle de festivaler og markeder, de kan komme af sted med fra april af. 14

15 PORTRÆTTER Køb blomster køb blomster. Helles blomsterbod på Vængevej har altid åbent. Af Anders Thorup Helle er autodidakt, er selvlært. Og hun har lært i talrige år. Siden hun var 6 år har hun lavet blomsterbuketter og dekorationer, simpelthen fordi hun ikke kunne lade være. Inden Helle og Mads Clausen kom til Kværndrup, hvor Mads er født, boede de i Svendborg, og allerede dengang - i begyndte Helle at sælge fra bod ved vejen. Dette på kraftig opfordring fra svigermor. En af de mere atypiske forretninger i Kværndrup er Blomsterboden, som er placeret i det yderste af Vængevej overfor indkørslen til FDF-huset. Undertegnede må indrømme, at det ikke er længe siden, jeg fik kendskab til denne mulighed for at købe blomster i Kværndrup. Faktisk først da 5772.Kværndrup for et par år siden fik henvendelse fra Helle Clausen om, at hun var interesseret i en annonce. Det er ikke en forretning, jeg har det er en bod, fortæller Helle. Har jeg en forretning, er jeg nødt til at have stort udvalg og er altid nødt til at kunne levere, hvad kunderne ønsker. I en bod, må kunderne tage til takke med de varer, jeg har. Men hvis man har specielle ønsker, eller bare vil sikre sig en bestemt farve på en buket, kan man bare ringe dagen i forvejen så kan jeg sagtens nå at skaffe det nødvendige. Folk er meget fleksible, og det kan faktisk også være lidt spændende at gå op i Blomsterboden og så se, hvordan dagens buketter i dag ser ud. Dagens buket til 60 kr. er efter min målestok blevet et hit, og det er altså ikke så få kvinder, der har mænd, som køber en buket med hjem i ny og næ.! Helle Clausen og hendes mand, Mads, købte deres dejlige hus af nu afdøde halinspektør Egon Pedersen og Birte, og det er i garagen i privatboligen, at Helle producerer de varer, der bliver sat til salg i blomsterboden. Helle har haft blomsterboden i Kværndrup som sin hovedindtægtskilde siden 2004, hvor hun stoppede som social og sundhedsassistent. Helle og Mads har 3 friske drenge på hhv. 10, 8 og 6 år, Teis, Frederik og Kristian, og det er ikke mindst på grund af dem, at Helle har indrettet sin forretning undskyld sin bod som hun har. Jeg har nydt at kunne være hjemme hos drengene, - og de nyder stadig, at mor er hjemme, når de kommer fra skole. Jeg kan jo arbejde, når det passer mig ja, også når de er gået i seng. Det skinner igennem på Helles udtalelser, at familien betyder rigtig meget for hende. Det betyder mere for hende at være hjemme ved drengene, fremfor måske at kunne tjene mere ved at have en rigtig forretning. Men jeg er altså heller ikke sikker på, at jeg kunne øge indtjeningen. Jeg har jo ikke nogen større udgifter nu. Mads sørger for vedligeholdelse af boden, og garagen, hvor jeg arbejder, står her jo alligevel. Helle er en pige med sine meningers mod og med ben i næsen. Det er en vigtig strategi for mig, at holde priserne nede på mine varer. Ganske simpelt for at få solgt mere. Dette er en holdning, som i nogle kredse indenfor min branche, ikke er så populær. Men det er jeg altså ligeglad med. Helle har fået nogle faste afta- 15

16 PORTRÆTTER ler om levering af dekorationer og buketter, hvilket naturligvis er med til at sikre en fast indtægt. Eller så fast som den nu kan være i denne branche. Helle har aftaler med Krarup Kirke om oppyntning af kirken til højtider og ved begravelser, hun leverer til gaveartikelbutik i Tved og nu også blomsterbuketter og dekorationer til Brugsen i Gislev. Jeg håber da, at jeg kan få foden endnu mere indenfor i forbindelse med blomstersalget her i Kværndrup, men måske tænker folk, at jeg ikke kan levere varerne, når jeg nu ikke har en rigtig butik. Men jeg klager ikke. Desuden så har jeg fast stadeplads på torvet i Svendborg hver lørdag formiddag. Når jeg altså ikke lige er blevet opereret i foden.. Jeg elsker at snakke med folk på torvet, og da jeg oprindelig er jyde fra Vorbasse - er der lidt pranger i mig, så jeg vil gerne prutte med folk. 3 gange om ugen starter Helle den hvide varebil og kører ind til GASA i Odense for at hente varer, dvs. friske blomster. Som nævnt er det i familiens garage, at produktionen af de flotte buketter og dekorationer finder sted. Og dagens besøg vidner om, at der godt gang i boden i hvert fald er der blomster i alskens flotte farver i hele garagen og på Helles arbejdsbord. Reolerne rundt i garagen er fyldt med diverse grene, kugler, bånd osv. ting som bruges i Helles kreative arbejde. Ja, der er brug for lidt af hvert i produktionen. I et svagt øjeblik overvejede jeg faktisk at investere i en trykkemaskine, så jeg selv kunne lave båndene til kranse og bårebuketter de bånd koster nemlig en formue, 16 når man skal have dem lavet. Kranse og bårebuketter er i øvrigt nok noget, som folk ikke lige forbinder med Blomsterboden. Jeg tror ikke, at folk er klar over, at jeg også laver sådanne varer. Jeg har endda lavet nogle gode tilbud, fx på en komplet kistepynt, hvor jeg sørger for hele pyntningen af kisten for en pris, der begynder ved 500 kr. Det er mit indtryk, at priserne på blomster til begravelser er blevet skruet i vejret, nok fordi folk køber en samlet løsning på alt det praktiske ved begravelsen. Den hvide varebil er et vigtigt redskab for Helle. Bilen er næsten et rullende værksted, hvorfra Helle producerer og sælger sine ting på torvet. Det er også den hvide varebil, der startes, når varer skal leveres og blomster og dekorationer bringes ud. Som en service bringer Helle gratis varer ud til borgerne i hele Kværndrup og omegn! Som det nok fremgår, er Helle en meget aktiv pige. Jeg kan ikke lade være med at blande mig og sætte ting i gang. Lige nu har jeg været med til at arrangere julebazar ved Toftevejens Børnehave, der blev afholdt her den 4. november. Der kom 20 boder, hvilket jeg synes er imponerende. Det er meningen, at julebazaren afholdes 1. søndag i november hvert år forhåbentlig mange år frem. Helle kan heller ikke sige nej, når forskellige foreninger eller interessegrupper spørger hende, om hun vil afholde et kursus eller undervise. Redaktionen for 5772.Kværndrup har nydt besøget hos en af vores annoncører. Dejligt at møde en person, som prioriterer familien højere end økonomiske hensyn og har ladet denne prioritet styre hendes måde at arbejde og leve på. Helle brænder ikke bare for sin familie, men også for blomsterne, hvilket man straks fornemmer, når hun fortæller. Vi siger tak for besøget og tak for støtten!

17 FORENINGER OG INSTITUTIONER Musik på Midtfyn Af Birte Find Blandt musikere, der tidligere har besøgt MUSIK PÅ MIDTFYN kan nævnes: Michala Petri og Lars Hannibal, Kim Sjøgren, koret Ars Nova, basix, Alberte Winding, Kurt Ravn, Eskjær Trioen, Christina Bjørkøe, Martin Lutz Group m.fl. MUSIK PÅ MIDTFYN er, som navnet antyder, en lokal musikforening centreret omkring Ringe-Ryslinge-Kværndrup-Gislev. Foreningens hovedformål er at forestå koncerter og andre musikalske arrangementer i det midtfynske område. Foreningen bestræber sig på at sprede sig over flere musikalske genrer, fra klassisk musik til jazz og folkemusik. Ligeledes tilstræbes det at sprede aktiviteterne over hele det midtfynske område. Der har i tidens løb været afholdt koncerter i Ringe, Ryslinge, Kværndrup, Gislev, Hillerslev og Nr. Lyndelse. Foreningen satser på, at den musikalske kvalitet er i højsædet, hvad enten det drejer sig om kendte navne eller mere ubeskrevne blade. Blandt musikere, der tidligere har besøgt MUSIK PÅ MIDTFYN kan nævnes: Michala Petri og Lars Hannibal, Kim Sjøgren, koret Ars Nova, basix, Alberte Winding, Kurt Ravn, Eskjær Trioen, Christina Bjørkøe, Martin Lutz Group m.fl. Et af de meget populære arrangementer er den årlige sangaften, 10-på-stribe på Ryslinge Høj- og efterskole, hvor en flok unge sangstuderende fra Det Fynske Musikkonservatorium optræder på slap line, morgendagens stjerner. MUSIK PÅ MIDTFYN har en række samarbejdspartnere i lokalområdet: Ringe Kirke, Kværndrup Kirke, Ryslinge Højog efterskole, Hjemly Fri- og efterskole m.fl. Foreningen modtager støtte fra Statens Kunstfond samt fra lokale sponsorer, herunder Fyn- Langelands Fond og Egeskov Markedsforening. Foreningen blev dannet i 2001, hvor de to musikforeninger Ryslinge Kommunes Musikforening og Midtfyns Musik- og Kunstforening fra Ringe slog sig sammen til én musikforening. Et medlemskab af foreningen giver medlemsrabat til enkelte arrangementer, bl.a. gratis adgang til musikforedrag på Ringe Bibliotek og til den musikalske underholdning ved den årlige generalforsamling. Medlemmerne modtager en gang om året den kommende sæsons program, samt ved juletid det årlige nyhedsbrev. Et årligt medlemskab koster kr Kontakt: kasserer, tlf Se mere på: Arrangement i Kværndrup kirke med Alberte Winding d. 24. februar kl

18 FORENINGER OG INSTITUTIONER KVÆRNDRUP UGEN 2013 Af Frank Andersen, på styregruppes vegne Så er styregruppen for Kværndrup Ugen igen i gang med at planlægge næste års Kværndrup Uge, som vanen tro afholdes i uge 19. Planerne er mange, og alle i styregruppen er engageret i arbejdet med at få vores 5 års jubilæum til at være endnu mere spændende og fyldt med mange oplevelser. Glæd dig til uge 19, hvor byen igen vil stå på den anden ende. Det er endnu for tidligt at løfte sløret for de nye spændende projekter der arbejdes på, men et er sikkert, og det er, at det To af ildsjælene bag Kværndrup-ugen Lonnie Braagaard og Peter Nielsen bliver en meget anderledes festuge, og styregruppen vil i de næste par numre af 5772.kværndrup løfte mere og mere af sløret for den kommende Kværndrup Uge, - så glæd dig til uge 19 i Så er Indoor Cycling (spinning) startet op for denne vinter i Kværndrup Hallen. Måske har dette gode tilbud din interesse? Det gælder om du er nybegynder eller erfaren med cycling. I første omgang cykler vi om mandagen fra kl. 8-9 vi startede den 29.okt., men kom endelig, selvom du ikke har været med fra start. Er der stor interesse for det, kan det udvides til to gange om mandagen eller også er tirsdag, onsdag og lørdag formiddag en mulighed. Pris for 10 gange er kr. 300,00. Tilmelding og betaling via (først tilmelding og derefter betaling med Dankort). Med venlig hilsen Brian Nyhus, instruktør Kværndrup Idrætsforening, Fitness. Information: Tlf eller mail på 18

19 FORENINGER OG INSTITUTIONER Skarpskytter tog trofæer Af Lars Skov Sørensen Medaljer til både Jørn Jacobi og Henrik Holm Fenger ved stævner i sommer.- Sigtekornet var helt rigtigt indstillet, da to medlemmer af skytteafdelingen i Kværndrup IF i løbet af august og september plaffede flere præmier med sig hjem. Ifølge udvalgsformand Jørgen Holm Jensen, var første triumf Skallebøllestævnet, hvor Jørn Jacobi kunne hænge bronzemedaljen over hovedet efter velplacerede træfninger på 50 meter-distancen i det, der hedder åben klasse 2. Henrik Holm Fenger leverede også en uhyre koncentreret indsats, da han i samme klasse og længde sikrede sig en førsteplads i Fynsstævnet efter en tæt duel. Henrik Holm Fenger var dog ikke løbet tør for krudt og skød således yderligere to sølv-titler i hus med sit gevær på 200 meter i både den individuelle konkurrence og på landsdelsholdet under DM i Vingsted. Der er altså gode muligheder for at møde ægte skydehelte eller måske selv at blive en af de kommende, hvis man lægger vejen forbi skydeklubbens træningsbaner i kælderen under Kværndruphallen. Jørgen Holm Jensen oplyser her vinterens træningstider: Skydning i Kværndruphallen, vinter Tirsdage, kl Torsdage, kl Se mere på 19

20 FORENINGER OG INSTITUTIONER Masser af motion for både store og små Af Vibeke Jensen og Mette Schiel Fredag den 12. oktober afholdt vi skolernes motionsdag på Tre Ege Skolen. Efter 2 timers normal undervisning mødtes alle elever til 15 minutters fælles opvarmning på skolens basketbane. Herefter blev elever og de fremmødte forældre sendt ud på den 800 meter lange rute til en times løb/gang. Heldigvis havde vi perfekt vejr med masser af sol og ingen regn. Der Elever fra 2. kl. + en enkelt fra 0. kl. efter motionsløbet blev virkelig motioneret denne dag. Der var dog 3 elever, der udmærkede sig. Andreas Krog, 6. kl. løb 11,2 km. Frederik Clausen, 2. kl. løb 10,4 km., og Sebastian Vergo, 0.kl. løb 6,4 km. Storegruppen, som er 17 børn, der skal i skole til sommer, deltog i motionsløbet sammen med nogle børn fra mellemgruppen. Der blev trænet godt op til dette løb på stierne i Kværndrup i ca. 5 uger med 2-3 gange hver uge. Det kunne tydeligt mærkes, for der blev løbet godt denne fredag. 3 børn løb 4,8 km. 6 børn løb 3,2 km, og 11 børn løb 1,6 km. Et virkelig flot resultat og samtidig hyggeligt at være en del af et større fællesskab med skolen Yes, vi løb 51,2 km. Et par elever fra kl. synes, det er hyggeligt at være sammen med børnene fra Oasen og deres gamle pædagog denne dag. Det var en flok glade og stolte børn som vendte hjem til Oasen igen Der er fart over feltet. 20

21 FORENINGER OG INSTITUTIONER Billederne over: Idrætsforeningerne i Kværndrup samarbejder på tværs om aktiviteter og vedligehold. Bevæg dig for sjov og lægning af gulvtæppe på samme dag. T.V.:Hver søndag kl , sommer og vinter, render ældre herrer rundt på Boldklubbens baner og spiller fodbold. Om sommeren spiller de kampe og det er en glæde for dem, nu at kunne trække nyt tøj på, når de spiller kampe i sommerhalvåret. Spillertøjet er sponseret af revisionsfirmaet Jørgen Larsen og Gultved Auto. 21

22 FORENINGER OG INSTITUTIONER Julebazar i Kværndrup Af Susan Nielsen Som noget nyt i år arrangerede støtteforeningen for Kværndrup Børnehave en julebazar i og omkring børnehaven. Det blev en fantastisk og velbesøgt dag, hvor der var noget for enhver smag. Udenfor kunne man ikke andet end komme i julestemning, blandt bål med pandekagebagning, halmballer og juletræer. Der var gang i salget i alle de små fine boder, som var mødt frem med alt lige fra ølsmagning, brændte mandler, blomster, kranse, græske og italienske specialiteter til kasser med økogrønt, hjemmelavede karameller, julepynt, børnemøbler osv. Hele dagen var der også godt gang i den inde i børnehaven, hvor det summede af liv, julehygge og duften af jul. Der var travlhed i den lille cafe, som bød på lækre æbleskiver og velsmagende gløgg, samt andre lækkerier i form af kage, toast og baguette. Børnene hyggede med juleklip og anden leg. Det var rigtig dejligt at se så mange der bakkede op omkring denne dag, både folk fra lokal området uden tilknytning til børnehaven, bedsteforældre samt kommende og gamle forældre. Bestyrelsen fra støtteforeningen for Kværndrup Børnehave, vil gerne sige tak til alle som var med til at gøre denne dag til noget helt særligt. Håber at vi ser jer alle sammen næste år. Alle, der har lyst til at støtte vores private børnehave, kan blive medlem af støtteforeningen, og man er også altid meget velkommen til at sætte et bidrag ind på støtteforeningens konto: Reg.: Man bedes indtaste navn og adresse ved indbetalingen eller sende en mail til Pris for årligt kontingent er 125 kr. pr. husstand. For de penge bliver man inviteret til alle arrangementer arrangeret af støtteforeningen, årligt nyhedsbrev og indbydelse til generalforsamling. 22

23 BØRN OG UNGE Fodbold tur til Als Af Josefine Paarup Birkeland, 3. klasse Det var sjovt på Alsturen. Der var mange piger med. Vores trænere var Lise og Lykke, de står ved siden af Pingo. Vi sejlede med færge derover og overnattede på friskolen. Vi var to hold og spillede en masse fodboldkampe. Vi spillede imod Tyskland og mange andre hold. Vi skulle også spille imod hinanden. Det ene hold (billedet) kom på 1.pladsen og vandt en pokal og fik en taske. Det andet hold kom på 3. pladsen og vandt håndklæder. Det var en rigtig sjov tur, og jeg faldt i søvn på sofaen, da jeg kom hjem. De store U12 piger var også med på Als. De vandt medaljer. Pigefodboldstævne på Als. Høj solskin og 25 grader på banerne. Alle U9 pigerne med deres trænere og maskotten Pingo. U12 pigerne kæmpede hårdt i varmen og fik også en medalje med hjem til minde om turen. Det stolte U9 hold, der for tredje år i træk vandt førstepladsen og dermed pokalen i deres række. Pokalen kan ses i Kværndrup hallens cafeteria. 23

24 BØRN OG UNGE Søndag den 16. december kl opføres Juleamuletten Af Dorthe Nielsen Kværndrup Forsamlingshus viser juleforestilling om Sara, hendes familie, julemanden, nissemor og drillenisser. Stykket handler om, at Sara glæder sig til at holde jul med sin far. Men da faderen har fået en ny kæreste, som hader julen, og vil have, at de alle tager til Mallorca, bliver der en del forviklinger, og Sara må tage kampen op for sin juleaften og senere for selve julens overlevelse Kom og mød Sara, hendes familie, Julemanden, Nissemor og de små drillenisser og følg den spændende historie. Efter forestillingen, som varer ca. 1 time, vil der være mulighed for at købe kaffe, saftevand og æbleskiver. Det foregår i Kværndrup Forsamlingshus. Pris kr. 30,00 pr. person, børn under 14 år gratis. Alle rollerne spilles af børn fra Tre Ege Skolen, Kværndrup - 6. klasse tager sig af rollerne og 2. klasses piger synger en masse gode sange. Arrangør: Kværndrup Forsamlingshus 24

25 BØRN OG UNGE Jamen er det ikke Rødhætte? Af Maja og Oskar, 5. klasse Hvert år opfører 5.kl. et skuespil til skolefesten på Tre Ege Skolen. I år hedder skuespillet Jamen er det ikke Rødhætte. Skuespillet handler om Rødhætte, som skal igennem skoven og over til sin bedstemor. På vejen over til Bedste møder hun en masse mennesker fra andre historier fx. Pippi Langstrømpe, Klods Hans og en masse andre personer og dyr. Hele klassen er involveret i arbejdet med skuespillet. Vi laver kulisser i billedkunst og finder rekvisitter blandt andet tøj og tilbehør. Vi øver i de fleste dansk og matematik timer. Det er hyggeligt og sjovt at lave de forskellige ting og øve, man er sammen på en anden måde end i de normale timer. Mandag den begyndte vi at øve på scenen i gymnastiksalen, og torsdag den har vi skolefest, hvor stykket vises for alle der kommer til festen. Vi holder også en forpremiere onsdag den kl. 10, hvor stykket spilles for børnehaverne, dagplejen, Trunderup Friskole og 5.klasse på Ryslinge afdelingen. Baggrundstæppet males 25

26 TEMA OG LOKALHISTORIE Foreningen Frem af året for Kværndrups første borgerforening Af Edvin Larsen Fortsættelse af og afslutning på historien om Kværndrups første borgerforening. Nedenstående aktivitetsoversigt for foreningens første år er et tydeligt bevis på, at der i foreningens bestyrelse blev arbejdet ihærdigt på at lave arrangementer for byens borgere: Dato Aktivitet Sted 8. december 1912 Foredrag med lysbilleder om Balkankrigen Forsamlingshuset 23. februar 1913 Oplæsning med efterfølgende bal Kroen 18. maj 1913 Salonpræmieskydning med efterfølgende bal Forsamlingshuset 20. oktober 1913 Andespil med efterfølgende dans Kroen Hertil kom den årlige generalforsamling. På generalforsamlingen den 19. september 1913 gav slagtermester Chr. Ottesen udtryk for, at han ikke ønskede genvalg. I hans sted blev forstander Johansen valgt. Ved generalforsamlingen den 18. november 1914 havde bestyrelsen stillet forslag om en ændring dels af foreningens navn og dels af, hvem der kunne blive medlem af foreningen. Foreningens navn blev foreslået ændret til Kværndrup Borgerforening. Og 2 kom til at lyde Enhver hæderlig bosiddende eller selvstændig Mand og Kvinde i Kværndrup Sogn kan optages som Medlem. Begge forslag blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. Det var helt tydeligt, at foreningen havde brug for, at Kværndrup indgik i foreningens navn. Foreningen skulle også kunne samle hele sognet, hvorfor alle, som havde bopæl i Kværndrup Sogn, skulle kunne blive medlem. En opbakning fra landsognet var nødvendig. Det var jo her i 1914, at seks af sognerådets syv medlemmer var bosat. Det skulle desværre vise sig, at selv med denne lovændring ændrede sognerådets indstilling sig ikke til udvikling af Kværndrup by. 26 Som det står skrevet i protokollen neddroslede foreningen sine aktiviteter en smule i det følgende år, hvilket skyldtes udbruddet af 1. Verdenskrig. Men ved indgangen til 1916 var bestyrelsen igen oppe i fuld omdrejning. Om det var et samarbejde mellem postvæsenet og borgerforeningen, som blev etableret, vides ikke, men en kendsgerning er det, at landpost A. Nielsen fik til opgave at opkræve bidrag til gadebelysningen for borgerforeningen. Ved generalforsamlingen den 2. februar 1916 kunne borgerforeningens kasserer fremlægge et særskilt regnskab for gadebelysningen, som viste et flot overskud på 33 kr. 20 øre. I den kommende periode blev oplæsning, foredrag med lysbilleder, præmieskydning, bal og pølsegilde igen aktiviteter, som havde til formål at samle byen. For stationsbyernes vedkommende var perioden generelt set præget af vækst. En vækst som også kom Kværndrup til gode. Borgerforeningens bestyrelse var bevidst om, at hvis byudviklingen skulle fremmes, var det nødvendigt at få byen kloakeret. Landevejene Odense- Svendborg og Nyborg-Faaborg som byen er bygget op om, hørte under Svendborg Amt, hvilket i praksis betød, at en kloakering langs disse veje ikke hørte under Kværndrup Kommune og dermed sognerådet, men under amtet. Den 8. december 1916 afholdt borgerforeningen et Møde paa Kroen for at drøfte Muligheden af at få lagt Kloak gennem Byen. Der var mødt en ret talrig Forsamling, som næsten enstemmigt sluttede sig til Tanken. Forsamlingen nedsatte et udvalg til at fremme sagen. Udvalget kom til at bestå af bestyrelsesmedlemmer suppleret med gæstgiver Kjøbelev og træskomager Knud Mortensen. En måned senere den 9. januar 1917 havde udvalget færdiggjort sin ansøgning til sognerådet. I ansøgningen om at få kloakeret byens hovedgader anmodede udvalget sognerådet om, at dette vilde støtte og fremme Sagen Sognerådet behandlede borgerforeningens ansøgning på sit møde den 10. januar Under pkt. 6 i sognerådets beslutningsprotokol står: Andragende fra Borgerforeningen i Kværndrup om Sogneraadets Anbefaling og Opfordring til Amtsraadet om at lade udarbejde Overslag over Kloaksystem i Kværndrup. Beslutning:

27 TEMA OG LOKALHISTORIE Anbefales. Sognerådet valgte, da sagen lovgivningsmæssigt hørte under Svendborg Amt, at fungere som et ekspeditionskontor for blot at fremsende borgerforeningens skrivelse til amtet med påtegningen Anbefales. Efterfølgende modtog sognerådet følgende svar fra amtet: Borgerforeningens Skrivelse af 10.Januar tilbagesendt fra Amtet med Bemærkning, at forinden Sagen forelægges Amtsraadet bør der tilvejebringes fornøden Plan over Kloakanlægget og Overslag over Bekostningerne. Sognerådet tilbagesendte herefter sagen til borgerforeningen. Og der skete ikke mere. Sagsbehandlingen viste helt klart, hvem der havde ansvaret for kloaksagen. Et var den lovgivningsmæssige side af sagen, men noget andet var spørgsmålet om, hvorfor sognerådet ikke involverede sig mere i sagen. Borgerforeningens kloaksag blev omkostningsfrit anbefalet af sognerådet, og da den var modtaget retur fra Svendborg Amtsråd, blev den uden nogen påtegning returneret til borgerforeningen uden bemærkning om støtte eller hjælp til udarbejdelse af det materiale, som amtet efterlyste. Når sognerådet ikke involverede sig, kan det skyldes, at det i henhold til lovgivningen ikke var ansvarlig for kloakeringen, og Øvrige kommunale anliggende blev ikke anvendt af sognerådet omkring kloakering af Kværndrup by. En anden årsag kan være, at kun et medlem, tømrermester Rasmus Hansen havde bopæl i Kværndrup by, medens de seks andre var bosat i landsognet (et medlem i Egeskov, et medlem i Gultved, to medlemmer i Kværndrup Vænge og to medlemmer i Trunderup). Og med undtagelse af medlemmet fra Egeskov, som var mejeribestyrer, var de fem andre gårdmænd. På landet var kloakering ikke en nødvendighed. Man så derfor ikke det udviklingspotentiale, der lå i en kloakering af bykernen som en forudsætning for en modernisering af byrummet. Måske var der også i sognerådet en vis angst for, at kloakeringen på sigt kunne betyde øgede udgifter for kommunen. hvilket igen ville betyde inddrivelse af mere kommuneskat, som også ville ramme gårdmændene. Kloakeringen blev i hvert tilfælde ikke betragtet som en forudsætning for byudvikling. Om det var en konsekvens af kloaksagen, ved jeg ikke, men ved det efterfølgende sognerådsvalg i 1917 fik Kværndrup by valgt én mand mere i sognerådet på bekostning af Niels P. Larsen, Kværndrup Vænge. Rasmus Hansen fik nu følgeskab af gårdejer Knud Hansen. Resultatet af kloaksagen viser, at sognerådet ikke havde bevågenhed over for sagen. Kloaksagen er et eksempel på, hvor galt det kan gå, når samspillet mellem de tre parter - ildsjælene (borgerforeningen), kommunen (sognerådet) og eksterne hjælpere (Svendborg Amt) svigter. Sognerådet fik en altafgørende bremsende rolle i kloaksagen, der ikke var en sag, som hverken stat eller amt pålagde Kværndrup Kommune, men en sag der blev startet af visionære borgere i Kværndrup by. Man kan ikke ud af borgerforeningens protokol læse, hvad der derefter skete, da protokol- Fra venstre: Niels Nordtorp (Tr.), Knud Hansen (Kv.), sognerådsfmd. Hans Grønnegaard (Gu.), Peter Jørgensen (Kv. Vænge), Anders Hansen (Egeskov), Rasmus Hansen (Kv.) og Mads Rasmussen (Tr.) Foto: Kværndrup Sogneråd, 1917, Lokalhistorisk Arkiv. 27

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6 Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 44-2013 Side 1 Side 2 Musik for 4.-5. kl. om Carl Nielsen Invitation til bedsteforældredag

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

SFO NYT DECEMBER 2011

SFO NYT DECEMBER 2011 SFO NYT DECEMBER 2011 FÆLLES Spilledagen mod Ravn á Rock Endelig kom dagen, hvor dysten skulle stå mod Ravn á Rock. Deltagerne i alle 4 discipliner (skak, backgammon, bordfodbold og bordtennis) var spændte,

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening Syng julen

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014 Hovedrolle som ung Helene,4 kl., på 10 år deler hovedrollen med Liv Hermansen,8. kl., og Mie Krogh,9. kl., Selvom hun kun går i 4. kl. er hun en vigtig del af stykket. Hun er dog kun med i starten af stykket

Læs mere

Nyhedsbrev Januar/februar

Nyhedsbrev Januar/februar Så blev det vinter Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Januar/februar BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 22. maj 2015 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 823 Næste uge: 26.maj 26. maj 27. maj 28. maj 29. maj 30. + 31. maj Lærermøde Fællesfoto (hele skolen) Lærermøde SFO-dyredag Skole-Hjem indskol.

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Hans Henriks side. Bemærk, at datoen er rykket en uge frem, således at vi når at få de rejsende hjem!

Hans Henriks side. Bemærk, at datoen er rykket en uge frem, således at vi når at få de rejsende hjem! Hans Henriks side Refleks Vores buschauffører er urolige over, at vi stadig har børn, der venter i vejsiden uden refleksvest eller reflekser. På med vanten - på med refleksen! Oprydning af sommertøj Der

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Fredag d. 9 /5 er det Rævenes tur til at komme i springhallen - afgang fra Frits 12.30

Fredag d. 9 /5 er det Rævenes tur til at komme i springhallen - afgang fra Frits 12.30 Hold Øje uge 18 1. maj var der demokratidag på Børnenes Friskole. Alle skolens klasser skulle den dag diskutere, om der var noget de godt kunne tænke sig var anderledes på skolen. Her ser man Løverne fremlægge

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Så gik efterårsferien og her på fritter1, blev det en begivenhedsrig uge:

Så gik efterårsferien og her på fritter1, blev det en begivenhedsrig uge: Fritter 1's nyhedsbrev for november 2009. Efterårsferien Så gik efterårsferien og her på fritter1, blev det en begivenhedsrig uge: Sæbekasse løb Tirsdag deltog vi i sæbekasse løb. Deltagerne fra 2.&3.klasse

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Program for Hylke Festuge 2014 lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Familiedag kl. 9.30 16.30 Kl. 9.00 11.00 er der fodboldskole for de mindste. De store børn har været i gang siden fredag d. 14. kl. 15.00

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest.

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Årsplan 2015 Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Ligeledes har vi vedlagt sedler med svarblanketter til ovenstående

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tag med til Belgien til løb. 2. Klubmesterskab 2014. 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014

INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tag med til Belgien til løb. 2. Klubmesterskab 2014. 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014 NYHEDSBREV 20-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014 3. Tilmelding til Vättern Rundt 2015. NU! 4. HJÆLP til Herlevugen! 5. Tønder/Bov turen 2014 6. Efterårets motionsløbstilbud

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN Læs denne gang: En elev fortæller Pouls initiativ: Giv en skærv til skolen i stedet for en fødselsdagsgave Husk at medlemsbidraget

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T U G E B R E V E T F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8 Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T Ugen der gik: Vi har haft en dejlig uge med almindelig

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Fredagsbrev. Klargøringslørdag... Velkommen søndag...en pindsvin blev begravet... IT-løsning... 2 bestyrelsesmøder...

Fredagsbrev. Klargøringslørdag... Velkommen søndag...en pindsvin blev begravet... IT-løsning... 2 bestyrelsesmøder... Fredagsbrev Nr. 1 12. aug. 2011 Bakkelandets Friskole 9. skoleår Kære forældre Klargøringslørdag... Velkommen søndag...en pindsvin blev begravet... IT-løsning... 2 bestyrelsesmøder... Bakkelandet har været

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 16 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge16_Eventyr.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 16 l Eventyr Det har sneet, og alt er hvidt. Hipp

Læs mere

BASARARBEJDSLØRDAGEN d. 2/11

BASARARBEJDSLØRDAGEN d. 2/11 [deadline mandag kl. 8.30] BASARARBEJDSLØRDAGEN d. 2/11 Mange morgenduelige forældre, elever og lærere havde i lørdags fundet vej til skolen for at planlægge og kreere. Nogle af folkene bag Sølvfadet fik

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

FREDAGSBREV STOKKEMARKE FRISKOLE. 28.10.2011 Uge 43

FREDAGSBREV STOKKEMARKE FRISKOLE. 28.10.2011 Uge 43 FREDAGSBREV STOKKEMARKE FRISKOLE 28.10.2011 Uge 43 8. kl. har været en tur i København. De besøgte Folketinget og Christiania. Der kommer mere fra deres tur i uge 45. England blev årets vinder på motionsdagen.

Læs mere

UGEBREV nr. 36 uge 21

UGEBREV nr. 36 uge 21 UGEBREV nr. 36 uge 21 Skolefest Tusind tak til alle børn og voksne for en rigtig god skolefest i går aftes. Det var som sædvanligt meget hyggeligt og et flot teaterstykke. Der skal også igen lyde en tak

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Velkommen tilbage! Der er meget at fortælle om i dette nummer af. Kildeskolenyt!

Velkommen tilbage! Der er meget at fortælle om i dette nummer af. Kildeskolenyt! Kildeskolenyt! Januar 2010 10. årgang nummer 1 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140 Indhold: * Kalender * Tumlerummet med tegnekonkurrence * Redningsholdet * Fornemt

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

KUNST I BØRNEHØJDE PÅ VVFF

KUNST I BØRNEHØJDE PÅ VVFF Nyhedsbrev uge 06-2014 Side 1 Kunst i børnehøjde Side 4 Køkken Side 2 Nyt fra Troels Side 5-8 Børnehaven Side 3 Side 4 Kreativ med de ældste Fastelavn Side 9 Kalender, kontakt mm. KUNST I BØRNEHØJDE PÅ

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

julestemning www.in.dk 171

julestemning www.in.dk 171 Jul i Vedbæk I den smukke, hvide villa har familien Palm Svaneeng Mertz pyntet op til jul med julekugler, kogler og hjemmebag. Der er lagt op til en klassisk jul tilsat et moderne twist med turkise detaljer

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere