DESIGN DIN FREMTID På

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DESIGN DIN FREMTID På"

Transkript

1 DESIGN DIN egen FREMTID På Danmarks Designskole

2 Infodag 2009 Den 3. februar 2009 inviterer vi dig til infodag kl Her kan du møde studerende og undervisere og komme tættere på de områder og projekter, vi arbejder med. Kom og spørg løs. Læs mere om tid og sted på På Danmarks Designskole får du en designuddannelse, der ruster dig og dit talent til en karriere som professionel designer. Vi giver mulighed for specialisering og individualitet, men stimulerer dig også til tværfaglig udvikling og samarbejde. Vi hjælper dig på vej til at finde den vinkel, der udfordrer, inspirerer og udvikler dit og dansk designs potentiale. I uddannelsen på Danmarks Designskole møder du høj faglig standard, plads til fordybelse og rum til eksperimenter. Du får muligheden for at teste dine ideer i samarbejde med førende virksomheder, anvende nyeste designforskning i praksis og tilegne dig metoder, der giver den bedste start på din karriere som designer. Designuddannelsen er en fem-årig, videregående uddannelse under Kulturministeriet. Du gennemfører den som en tre-årig grunduddannelse på bachelorniveau og en to-årig overbygningsuddannelse på kandidatniveau. Optagelse Vi optager hvert år ca. 115 nye studerende, som starter på uddannelsen i september. Læs mere om optagelsesforløb og krav her i folderen og Ansøgningsfrister Den 15. marts 2009 kl er der frist for aflevering af ansøgningsskema (KOT-skema) med ønsker til din uddannelse. Ansøgningen foregår via Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Fra mega-mussel til mega-pixel Design starter tit med et spørgsmål. Fra megamussel til mega-pixel. Fra Wegner til web og virale kampagner. Design identificerer problemer og indkredser, analyserer og løser dem. Som designer er du med til at gøre andre menneskers liv bedre, mere bæredygtigt, mere interaktivt, mere sikkert og ofte meget sjovere. Design din egen uddannelse Fra 2009 indfører vi en modulopbygget uddannelsesform på Danmarks Designskole. Vi optager ikke til afgrænsede linier, men til én skole med stor frihed til at kombinere og vælge moduler inden for blandt andet: Beklædningsdesign Branding Computerspil Design til digitale medier Design til film og TV Glasdesign Grafisk design Industriel design Integreret design Keramik Møbeldesign Rumdesign Teori og metode Tekstildesign Du kan sammensætte dit studium med moduler inden for en række specialeområder, hvor vi løbende holder os opdateret med nye metoder og udviklinger. Du får flere vinkler på design og kan sammensætte lige netop det studie, du drømmer om. Frit valg og sikker vejledning Design har mange facetter, og designbegrebet udvikler sig konstant. Det stiller store krav til uddannelsen, men i lige så høj grad til dig som studerende. Det modulopbyggede studie sikrer fleksibilitet i forhold til de stadig skiftende krav, du bliver mødt med i en professionel verden. Vi følger dig med vejledning igennem hele studiet. Vi tager afsæt i dine behov og din motivation. Det sikrer, at vores nyuddannede designere kan komme ud som frontløbere med unikke profiler. Tradition for nytænkning I mere end 130 år har Danmarks Designskole bidraget til udvikling af designfaget og er i dag en moderne, erhvervsrettet designskole med fornyende samarbejder, internationalt udsyn og nye teknologier. Vi uddanner designere, kunsthåndværkere og trendsættere, der har udviklet den hverdag, du dagligt møder, kigger på og bevæger dig rundt i. Vi beskæftiger os i dag med mange aspekter af design. Fra form og teknik over nytænkende og kreativ udvikling til erhvervsmæssige konsekvenser og muligheder. Skolen har gennem tiden udklækket mange af de designere der har været med til at tegne billedet af dansk design, nationalt og internationalt: Hans J. Wegner, Nanna Ditzel, Louise Cambell, Kasper Salto, Cecilie Manz og mange flere. Uddannelsens byggeklodser Uddannelsen til designer på Danmarks Designskole er modulopbygget. Det betyder at du selv sammensætter dit uddannelsesforløb af en række valgfri korte eller længerevarende kurser- og projekter. På første studieår vil du dog typisk følge en række obligatoriske og sammenhængende undervisningsforløb. Projekter Projektundervisning udvikler dine evner til at løse konkrete opgaver inden for designområdet. Ofte i samarbejde med erhvervslivet, offentlige institutioner samt andre specialer, uddannelsesinstitutioner og fagligheder. I projekterne arbejder du meget selvstændigt alene eller i teams. Målet er at kombinere teori, metode, research, analyse i sammenhængende og konkrete designløsninger. Grete Jalk. GJ Chair. Lange Production. Du møder to typer moduler på uddannelsen: Kurser Designteori og metode giver dig viden og forståelse af designfagets teorier og metoder. Det er også her du får skærpet din sans for analyse og for en metodisk tilgang til din egen designproces. Designredskaber udvikler din forståelse for designfaglige redskaber, teknikker og materialer. Ud over at få gode ideer skal du kunne udføre dem sikkert.

3 Møbeldronning, kommunikationskonge eller game-artist? Som designer fra Danmarks Designskole kan du søge mange forskellige job. Og der er et væld af spændende virksomheder og nye samarbejder, der venter på dig. Stadig flere brancher og arbejdsområder får brug for designere, der kan vise nye veje og tænke nyt. Du kan starte en professionel karriere inden for designverdenen, erhvervslivet eller den offentlige sektor. Kandidater fra Danmarks Designskole finder arbejde inden for en lang række områder, hvor design, nytænkning, research og innovation spiller en rolle. Fx i større virksomheder, et etableret designfirma, web- eller medievirksomheder, film-, TV- og spilbranchen, i reklamebranchen, produktionsvirksomheder eller inden for kommunikations- og designrådgivning. Andre finder på helt nye former for firmaer, kloge klynger og nye netværk. Deltag i et aktivt studiemiljø Praktik, konkurrencer, studierejser, udstillinger, workshops og samarbejder. Vi inspirerer dig til at påvirke din omverden og til at samarbejde på tværs af fagligheder og erhverv. I et kreativt, dynamisk og internationalt studieliv midt i København møder du udvekslingsstuderende, trendsættere og gæsteundervisere fra ind- og udland. Du får 600 medstuderende og et væld af undervisere, forskere og gæsteundervisere i dit daglige netværk. Du er online over alt og har adgang til værksteder, printcenter, forskningsbibliotek og kreative frirum på skolen. Vi ønsker sammen med dig at udbrede kendskabet til og respekten for dansk design på internationalt plan. Vi inspireres af et globalt designkort fra Bornholm til Paris, NY til Kina. Nan Na Hvass og Kasper Fjederholdt. Cover art til Efterklang. Velkommen til din egen fremtid som designer Har du spørgsmål, så kan du altid kontakte os: Danmarks Designskoles Studieadministration Pernille Hammer Sofie Hee Thornberg Direkte Direkte Læs mere på Jakob Jørgensen

4 Design is about striking a balance between the over-designed and under-designed Todd Bracher Født i New York. Tog til Danmark for at tage sin uddannelse på Danmarks Designskole. Fritz Hansen har lanceret bordet T-No.1 designet af Todd. Den tænkte idé er med til at sætte en proces i gang, og når den møder virkeligheden, så ændrer den sig. Der er stor forskel på den indre tankeverden og den ydre praktiske verden, og det er vigtigt at forstå, at man i den kreative proces må få de to verdener til at mødes. Jakob Jørgensen Afgang Vinder af prestigefyldt japansk møbeldesignkonkurrence i Asahikawa Jakob har nu kontrakt med japansk møbelfirma. Værd at vide om din vej til optagelse Danmarks Designskole optager nye studerende én gang om året. Find her alle vigtige regler og frister og læs mere på Sådan gør du Din vej til uddannelsen som designer ved Danmarks Designskole starter med din KOTansøgning. Her vurderer vi, om du opfylder de formelle adgangskrav. Gør du det, beder vi dig løse en hjemmeopgave. De bedst egnede ansøgere indkaldes til adgangsprøven, og hvis du består med et resultat, der fører til optagelse, modtager du i juli måned et optagelsesbrev fra Danmarks Designskole. Vi optager dig på baggrund af dit talent og udviklingspotentiale som designer og vi ser på din studieegnethed som led i optagelsesforløbet. Optagelseskrav For at komme i betragtning til optagelse skal du opfylde alle adgangskravene. Du skal: A. Have en adgangsgivende eksamen eller godkendt dispensation B. Bestå hjemmeopgaven C. Bestå adgangsprøven med et godt resultat A Søg med adgangsgivende eksamen eller med dispensation Du skal søge optagelse via Den Koordinerede Tilmelding (KOT) med en adgangsgivende eksamen. Frist: 15. marts 2009, kl Følgende eksaminer er adgangsgivende: A. Studentereksamen B. Højere forberedelseseksamen (hf) C. Højere handelseksamen (hhx) D. Højere teknisk eksamen (htx) E. Særligt forløb for fremmedsprogede (GIF) F. Dansk/Fransk Baccalaureat (DFB), Europæisk Baccalaureat (EB), International Baccalaureat (IB) eller Option International (OIB) G. Udenlandsk eksamen m.v., som Danmark har anerkendt som ligestillet med en adgangsgivende eksamen herunder studentereksaminer fra andre EU-lande samt fra EØS-lande Vi optager ikke på karakterniveau. Din adgangsgivende eksamen skal blot være bestået. Dispensation: Kan man søge uden en eksamen? For at søge uden en af ovenstående eksaminer, skal du indsende en dispensationsansøgning sammen med din KOT-ansøgning. Læs mere om adgangskrav på B Hjemmeopgaven I hjemmeopgaven får du stillet en designopgave. Du kan se og hente hjemmeopgaven på Danmarks Designskoles hjemmeside fra den 30. marts 2009 kl Du kan også hente den i Studieadministrationen. Du har desuden mulighed for at aflevere op til 3 af dine egne designarbejder sammen med hjemmeopgaven. Digital aflevering Din besvarelse skal være os i hænde den 16. april 2009, kl Det er dit professionstalent som designer og udviklingspotentiale, vi bedømmer. Det gør vi ved at se på din evne til at: Undersøge og registrere Frembringe og udvikle idéer Behandle og udvikle form, funktion, materiale og digitale redskaber Formidle og kommunikere Som noget nyt i 2009 skal du aflevere hjemmeopgaven og dine egne designarbejder digitalt. C Adgangsprøven/Interview Hvis du består hjemmeopgaven, går du videre til selve adgangsprøven: den maj I 2009 består adgangsprøven af et interview på ca. 20 minutter. Til interviewet må du medbringe 1-3 designarbejder af egen produktion. Under samtalen, som vil dreje sig om din besvarelse af hjemmeopgaven og dine eventuelle egne medbragte designarbejder, får vi et mere nuanceret billede af dit talent og udviklingspotentiale. Svar Alle deltagere i adgangsprøven får svar i dagene omkring den 20. maj Det er ikke nok at bestå adgangsprøven, den skal bestås med et godt resultat, for at du kan blive optaget. Vi optager til ca. 115 pladser, og der kan være andre, der er endnu bedre kvalificeret. Den 30. juli 2009 (datoen er med forbehold for ændringer) får du svar på, om du er optaget. Læs mere om adgangsprøven på

5 Det gode ved samarbejdet er friheden til selv at bestemme alting! Det er fantastisk at være selvstændig. Og det legende. At man udtænker en idé og senere får den realiseret er et kæmpe privilegium. KOT - Den Koordinerede Tilmelding Du søger om optagelse på Danmarks Designskole gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan få tilmeldingshæftet fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) på alle uddannelsessteder under KOT, på jobcentrene og i de regionale Studievalgscentre fra begyndelsen af februar. Hæftet findes også på hvor du kan oprette en digital signatur og udfylde skemaet elektronisk. Du kan også bare skrive skemaerne ud. Når du søger, skal du sende: Et KOT-ansøgningsskema til hver af de uddannelser, du søger optagelse på. Et KOT-prioriteringsskemaet til det uddannelsessted, du har prioriteret højest også selv om du kun søger optagelse på én uddannelse! Ansøgninger til Danmarks Designskole sendes til: Danmarks Designskole Studieadministrationen Strandboulevarden København Ø Sofie Hannibal og Nan Na Hvass Hvass&Hannibal mødte hinanden på designskolen. De to studerende har nu et arbejdsfællesskab, hvor illustrationer, musikvideoer, magasiner, udsmykning af musikstedet Vega, beklædning og en række visuelle identiteter og koncepter opstår. Danmarks Designskole og Designskolen Kolding Danmarks Designskole og Designskolen Kolding samarbejder om optagelse, men du kan søge begge skoler samtidig. De to skoler udbyder designuddannelsen på samme niveau, men har forskellige specialiseringsmuligheder og undervisningsaktiviteter. Hvis du søger på begge skoler, skal du indsende et KOT-ansøgningsskema til begge designskoler. KOT-prioriteringsskemaet skal kun sendes til den skole, du søger som 1. prioritet. Sådan får du en plads Accept af studie- eller standby-plads. Vigtigt! Senest den 17. august 2009 skal du bekræfte over for os, at du accepterer tilbuddet om en plads. Hvis du ikke accepterer pladsen, vil den blive tilbudt en anden ansøger. Standby-plads Danmarks Designskole har fastsat et mindre antal standby-pladser (ventelistepladser), som du kan søge samtidig med, at du søger optagelse. Du har kun mulighed for at få en standby-plads, hvis du har markeret det på dit KOT-ansøgningsskema. Andre vigtige optagelsesregler Læs om sprogkrav, kandidatreglen, 3.-gangsreglen og særlige hensyn på Danmarks Designskoles hjemmeside Spørg os Har du spørgsmål, så kan du altid kontakte os: Danmarks Designskoles Studieadministration Pernille Hammer Sofie Hee Thornberg Direkte Direkte Tværfagligheden er utrolig givende og udfordrende. Man skaber den ene uge et univers til en video og tænker den anden uge rumligt og laver scenografi. Skolen bliver meget personlig at bruge. Du møder venner og ligesindede, og der er altid folk, man kender. Jeg har personligt brugt skolen som et springbræt til udlandet. Kasper Fjederholt Vandt i 2008 Danish Music Award for bedste artwork til bandet Efterklang. Han supplerer sin uddannelse på Danmarks Designskole med et ophold på Central Saint Martins i London. Det bedste jeg tog med fra Danmarks Designskole er helt klart venskaber og netværk med mine medstuderende. Samt en bred vifte af redskaber og viden i relation til designprocessen, formgivning og beklædningsdesign. Jeg kan anbefale at deltage i konkurrencer, som er en fantastisk mulighed for at skabe et netværk udenfor Danmark og skolen og for mig at vise min kollektion for et internationalt publikum. Ulrik Martin Larsen Tog afgang i 2008 og blev samtidig nomineret i en stor international modekonkurrence: Createurope 2008.

6 Japan var for mig et enormt kulturelt møde. Fagligt fik jeg inspiration fra deres teknologiske innovation og deres høje grad af finish. Mit udvekslingsophold i Japan perspektiverede i høj grad min egen uddannelse, hvor fokus tit er på individet. Det bedste ved at være designstuderende er at fordybe mig og udvikle mine kompetencer. At turde fejle og eksperimentere, blive provokeret og skubbet med. At møde inspiration og lære fra mestre og medstuderende. Ane Eline Sørensen Overbygningsstuderende. Ane to på udveksling i Japan og indgår nu i et uddannelsessamarbejde mellem Danmarks Designskole og Copenhagen Institute of Interaction Design. En af de bedste ting jeg har taget med fra min studietid er det tværfaglige samarbejde. Også i samarbejdet med virksomheder, fordi det giver mulighed for at opleve den virkelige designverden. Mit bedste råd til nye designstuderende er at have gåpåmod og være ihærdig. Det kræver stor selvdisciplin at arbejde kreativt og selvstændigt og en vis portion stædighed at arbejde med dine idéer frem til det færdige resultat. Husk at opbygge et godt netværk både på skolen og med samarbejdspartnere, du møder i forskellige sammenhænge. Gry Fager Afgang Samarbejder nu med Normann Copenhagen. Vinderplakaten var et eksempel på, hvordan vi lærer at arbejde med grundlæggende koncepter og idéer først - og derefter giver dem form. Noget af det, som interesserer mig rigtig meget, er de nye designfelter, der åbner sig. Servicedesign, kritisk design og social design. Det er design, som betyder noget for mennesker, og det er design, som virkelig har sin berettigelse, da man arbejder med rigtige mennesker med rigtige problemer. Jens Dan Johansen Overbygningsstuderende. Vinder af konkurrencen om årets Kulturnatplakat Make

7 Frister, du skal overholde Frister, vi skal overholde Ansøgningsfrist 15. marts 2009 kl Frigivelse af hjemmeopgaven 30. marts 2009 kl på Aflevere hjemmeopgave 16. april 2009 kl Give dig resultatet 1. maj 2009 af hjemmeopgaven Deltage i adgangsprøven (hvis du maj 2009 bliver indkaldt, fremgår det af brevet, hvornår du skal deltage i prøven) Give dig resultatet 20. maj 2009 af adgangsprøven Indsende dokumentation for bestået 5. juli 2009 kl adgangsgivende eksamen, hvis du afslutter din adgangsgivende eksamen efter ansøgningsfristens udløb den 15. marts 2009 kl Indsende dokumentation for bestået 5. juli 2009 kl sprogprøve, hvis du var tilmeldt, men ikke havde bestået sprogprøven ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts 2009 kl Give dig svar om optagelse * 30. juli 2009 Bekræfte at du accepterer et evt. 17. august 2009 kl tilbud om en studieplads/standbyplads. Hvis du ikke accepterer pladsen, vil den blive tilbudt en anden. Danmarks Designskole Strandboulevarden 47 DK-2100 København Ø T F E * Med forbehold for ændringer.

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole

Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole Akkreditering af eksisterende uddannelser på Kulturministeriets område Indstilling til Akkrediteringsrådet Juli 2010 Journalnummer 2009-0189

Læs mere

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv PBA Professionsbacheloropgave Pernille Rask Grønfeldt 7. semester Furniture design Klasse Thbfd7a Aflevering 1. december 2011 PBA eksamen 12. december 2011 Vejleder Morten Kokkendoff Censor Susanne Grønlund

Læs mere

2012-2013 ÅBENT UNIVERSITET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

2012-2013 ÅBENT UNIVERSITET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012-2013 EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Kolofon: Åbent Universitetskatalog 2012-2013. 2012 Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet Redaktion: Suzanne Løje, Anna Merrild Madsen, Rie Kjær Poulsen

Læs mere

Bacheloruddannelser 2012. Bachelor Programmes 2012

Bacheloruddannelser 2012. Bachelor Programmes 2012 Bacheloruddannelser 2012 Bachelor Programmes 2012 Where University Means Business Her i brochuren kan du læse om alle CBS bacheloruddannelser. Vi tilbyder en bred vifte af erhvervsrettede universitetsstudier

Læs mere

Bachelorog kandidatuddannelser. på School of Business and Social Sciences

Bachelorog kandidatuddannelser. på School of Business and Social Sciences Bachelorog kandidatuddannelser på School of Business and Social Sciences 2014 2 Bachelor- og kandidatuddannelser Bachelor Kandidat Aarhus Erhvervsøkonomi med tilvalg, BA soc. Economics and Business Administration,

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN i ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN i ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN i ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Der kommer en helt ny generation af lærere, som vil være kreative og prøve en masse nye ting af. Det kan man især under uddannelsen. Læreruddannelsen har

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING

DESIGNSKOLEN KOLDING DESIGNSKOLEN KOLDING 08 DESIGNSKOLEN KOLDING ÅRSBERETNING 2008 Ansvarlig: Rektor Elsebeth Gerner Nielsen Redaktion: Kirsten Bohl og Anne Lindskov Larsen Korrektur: Anette Flinck Lay out: Poul Allan Fotos:

Læs mere

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon,

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, Velkommen til E-design En iværksætteruddannelse med afsæt i designverdenen Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, iværksætter 1 Den bedste grund til at starte en

Læs mere

Erhvervsjura HA jur. & cand.merc.jur. Erhvervsjura

Erhvervsjura HA jur. & cand.merc.jur. Erhvervsjura Erhvervsjura HA jur. & cand.merc.jur. Erhvervsjura Med en uddannelse i erhvervsjura får du en alsidig viden om erhvervsjura og erhvervsøkonomi. Du får en indføring i de dele af juraen og økonomien, der

Læs mere

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om:

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om: Studiehåndbog Læsevejledning KEAs studiehåndbog er til for at give dig et indblik i KEA. Vi vil gerne hjælpe dig med hurtigt at falde til og kunne fokusere på dit studie. Studiehåndbogen orienterer dig

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf højere forberedelseseksamen,

Læs mere

STUDIEGUIDE KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

STUDIEGUIDE KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI 1 STUDIEGUIDE KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI 2 3 LÆS MERE OM DE ENKELTE UDDANNELSER FRA SIDE 20 EN VIFTE AF UDDANNELSER STUDIER

Læs mere

Fra administrator til problemløser

Fra administrator til problemløser hk privat organisationer Fra administrator til problemløser Organisationsansatte bliver problemløsere og får færre administrative opgaver i fremtiden, forudser HK. Det øger behovet for nye kompetencer

Læs mere

Teknisk Gymnasium. Kreativitet Fordybelse faglig styrke teknisk gymnasium

Teknisk Gymnasium. Kreativitet Fordybelse faglig styrke teknisk gymnasium 2011 2012 Teknisk Gymnasium Kreativitet Fordybelse faglig styrke teknisk gymnasium Har du lyst til at skabe nye relationer? Vil du være en del af et stort fagligt netværk? VELKOMMEN TIL TRE ÅR MED HØJ

Læs mere

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid HF Uddannelsen 2015 Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid OM Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som

Læs mere

Professionsbachelor i International handel og markedsføring_

Professionsbachelor i International handel og markedsføring_ BECOME ONE OF US_ Markedsføringsøkonom_ Professionsbachelor i International handel og markedsføring_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY 2 år Markedsføringsøkonom + 1½ år Professionsbachelor i international

Læs mere

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014 ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014 1 VELKOMMEN Er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser

Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser Udgivet af Omslag Foto Udvalget for fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses-

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Fra User Experience og digitale designprocesser til innovation og konceptudvikling MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Masteruddannelsen er til dig, som

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2014 2015 I Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2014 kan du læse om

Læs mere

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver.

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studiekatalog administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. sygeplejerske Udgivet af University College Lillebælt,

Læs mere

Uddan dig til pædagog. Pædagoguddannelsen Jydsk i århus

Uddan dig til pædagog. Pædagoguddannelsen Jydsk i århus Uddan dig til pædagog Pædagoguddannelsen Jydsk i århus www.viauc.dk/jydsk Pædagoguddannelsen Jydsk Du får varierede arbejds- og karrieremuligheder. Du bliver uddannet som professionel pædagog med et væld

Læs mere

BLIV SYGEPLEJERSKE. Holstebro Horsens Randers Silkeborg Thisted Viborg Århus. Bliv sygeplejerske 1 ı 1

BLIV SYGEPLEJERSKE. Holstebro Horsens Randers Silkeborg Thisted Viborg Århus. Bliv sygeplejerske 1 ı 1 BLIV SYGEPLEJERSKE Holstebro Horsens Randers Silkeborg Thisted Viborg Århus Bliv sygeplejerske 1 ı 1 Overrasket over faglige udfordringer Folk siger, at det er let at blive sygeplejerske. Det troede jeg

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

STUDIEORDNING E-DESIGN

STUDIEORDNING E-DESIGN STUDIEORDNING E-DESIGN 2012 KEA E-Design 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER 4 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 4 1.2 UDANNELSENS NIVEAU OG LÆNGDE 4 1.3 FORMÅL MED UDDANNELSEN

Læs mere

PIGE MED POWER SAMLER TRÅDENE. Jeg arbejder meget med ledelse og kommu nikation, og jeg elsker at overføre det til it. SIDE 6 7

PIGE MED POWER SAMLER TRÅDENE. Jeg arbejder meget med ledelse og kommu nikation, og jeg elsker at overføre det til it. SIDE 6 7 Et indstik om it-uddannelser på universitetet. Uddannelser med fremtid i. It er fremtiden Der er meget stor rift om os, og det er en uddannelse, jeg kan bruge i hele verden, siger Rikke Bendlin, som ikke

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

HA i Entreprenørskab & Innovation

HA i Entreprenørskab & Innovation Studieinformation 2004 HA i Entreprenørskab & Innovation Indhold HA i Entreprenørskab & Innovation i Kolding... 2 Optagelseskrav... 2 Ansøgning... 2 HA i Entreprenørskab & Innovation - indhold og opbygning...

Læs mere