Brøndby Haveby Afd. III

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brøndby Haveby Afd. III"

Transkript

1 Ordensbestemmelser 2014

2 1 Ordensregler 1.1 Ved gentagne overtrædelser af ordensbestemmelserne træder 8 i vedtægterne i kraft. 1.2 Havelejeren er ansvarlig for enhver overtrædelse, der begås af havelejeren, dennes familie eller besøgende. 1.3 Enhver havelejer er forpligtet til at holde sit hus og have i god sømmelig orden, så det ikke er til gene for naboer eller ødelægger helhedsindtrykket. Haven skal holdes fri for ukrudt, og græsplænen skal klippes regelmæssigt. 1.4 Bestyrelsen kan dispensere for ordensbestemmelserne, hvis det skønnes ikke at være til gene for de øvrige medlemmer. 1.5 Ved ændringer af bebyggelse samt nybyggeri skal der indhentes en byggetilladelse hos Vurderingsudvalget i kontorvagten. I øvrigt henvises til Haveforeningens bygningsregelment - Byggebestemmelser/Vurdering. 1.6 Musik må ikke være til gene for naboerne. 1.7 Støjende adfærd skal indstilles på hverdage kl. 22 og i weekenden kl. 24 for at tage hensyn til de øvrige naboer. 1.8 Arbejde med el-værktøj, græsslåning samt hækkeklipning må ikke foregå mellem kl Alle former for sprøjtning med ulovlige kemikalier er strengt forbudt Afbrænding af haveaffald mv. er forbudt. 2 Vejene og fællesarealerne 2.1 Der henstilles, at der kun køres 20 km/t på Haveforeningens veje af hensyn til legende børn og fodgængere. 2.2 Al unødig motorstøj og kørsel er ikke tilladt. 2.3 Det er ikke tilladt at køre eller parkere på fællesarealerne. Af- og pålæsning er dog tilladt, hvis græsplænen ikke er for blød. I tilfælde af skader på græsplænen hæfter skadevolderen for reetablering af plænen. 2.4 Tilkørselsvejen til rotunden samt hovedvejen skal holdes fri, således at rednings- og slukningskøretøjer kan passere. 2.5 Hver havelejer har som den eneste brugsret til parkeringspladsen i rotunden ud for dennes havelod. Ingen havelejer kan dermed disponere over mere end en parkeringsplads. Jf. lejekontrakt med Kolonihaveforbundet Der er i rotunderne plads til 10 til 14 biler afhængig af antallet af haver i rotunden. Bestyrelsen henstiller til havelejerne i rotunderne om selv at sikre nødvendige parkeringspladser. Såfremt havelejerne i rotunden ikke kan komme til enighed, vil bestyrelsen træffe afgørelse om løsningen. 2.7 Det er kun tilladt at parkere to-/tre-hjulede motorkøretøjer (MC, Scooter og lign.), personbiler og små varebiler med en egenvægt på max kg i rotunderne. Kassevogne og alle andre større køretøjer henvises til de afmærkede parkeringspladser på fællesarealerne. Af- og pålæsning i rotunderne er dog tilladt. 2.8 Trailere skal parkeres på den dertil indrettede trailerparkeringsplads bag værkstedet ved siden af Foreningshuset Ny Treenigheden. Trailere skal være markeret med havenummer. Dat0 12. maj 2014 Side 2 / 5

3 2.9 Parkering af campingvogne er forbudt. Af- og pålæsning er dog tilladt Ifølge Kolonihaveforbundets lejekontrakt med Brøndby kommune 4 stk. 3 må der ikke oplagres eller henstilles uindregistrerede køretøjer, lystfartøjer eller lignende på havelodderne, vejene eller fællesarealerne Fællesarealerne skal henligge som græsarealer Fællesarealerne er frit tilgængelige for såvel besøgende som Haveforeningens medlemmer og deres husstande. Fællesarealerne står direkte under medlemmernes beskyttelse Telte og pavilloner samt overnatning på fællesarealerne er ikke tilladt Alle former for affald må ikke henkastes på fællesarealerne Afbrænding, oplagring af materialer samt beplantning er ikke tilladt på fællesarealerne. 3 Vand 3.1 Haveforeningen hæfter for reparationer på stophanen (under dæksel i skellet mellem hver anden have) samt den udvendige aftapningshane ved forreste havelåge samt rørføring fra stophane til aftapningshane. 3.2 Forsyningsledninger for vand skal indrettes så ledningssystemet kan tømmes i tiden fra 1. oktober til 1. april. 3.3 Haveforeningen har intet ansvar for evt. vandskade på hus eller øvrige rør hverken i jorden eller i huset. Den enkelte havelejer hæfter for det skønnede vandspild, som måtte opstå som følge af en vandskade. 3.4 Åbning af vandet sker den sidste lørdag i marts, hvis vejret tillader det. Havelejeren har pligt til at holde øje med info skabene samt hjemmesiden (www.broendbyhaveby3.dk) med henblik på ændringer. 3.5 Havelejeren henstilles til at møde op ved åbning for vandet, for at mindske et evt. vandspild, hvis der er en frostsprængning på vandrørene på havelejerens lod. 3.6 Lukning af vandet sker i oktober. Der er en vinterhane på containerpladsen. 4 Vanding 4.1 Vanding med turbine, selvkørende spredere og lignende er forbudt. 4.2 Det er ikke tilladt at vande med haveslange mellem kl Vandingsforbud fra kommunen går forud for Haveforeningens bestemmelser. 4.4 Bilvask med slange er ikke tilladt, brug spand og børste. 5 Beplantning 5.1 Alle havelodder skal være omgivet af avnbøg. 5.2 Havelejeren er pligtig til at klippe hækken inden den 15. juli. 5.3 Sidehækken holdes i en højde af 1 meter til 1,80 i baghæk. 5.4 Hver havelejer klipper toppen af venstre sidehæk (set med ryggen mod rotunden). Dat0 12. maj 2014 Side 3 / 5

4 5.5 Havelejeren skal slå græsset på fællesarealerne 4 m ud fra baghæk samt holde parkeringspladsen i rotunden fri for ukrudt. 5.6 Træer skal beskæres til en acceptabel højde (max. 6 meter) og evt. fældes, hvis bestyrelsen skønner, at træerne er til gene for naboerne, og såfremt disse gør skriftelig indsigelse til bestyrelsen. Det er altid havelejerens fulde ansvar i tilfælde af væltede træer som følge af storm eller andet. 5.7 Ved havesalg kan sælger pålægges at beskære eller fælde beplantning, hvis vurderingsudvalget / bestyrelsen vurderer, at denne er til gene for naboerne, til en acceptabel højde på max. 6 meter, inden salg kan finde sted. 6 Affald 6.1 Køkkenaffald skal anbringes i de opsatte dagrenovationscontainere som står ved alle rotunderne. Containerne er åbne fra den 1. april til den 1. oktober. 6.2 Alt andet affald betragtes som storskrald og modtages - med undtagelse af pkt på containerpladsen midt i havebyen i åbningstiden. Se opslag i info-skabene. 6.3 Brandbart affald må max. være 1 m. Der modtages ligeledes metal. 6.4 Der modtages ikke rester af maling og andre miljøfarlige genstande, el-artikler samt murbrokker. Der henvises til en hver tid gældende kommunale regler på området. 6.5 Haveaffald modtages ligeledes på containerpladsen midt i havebyen i containeren til haveaffald. Der henstilles til at lange grene skæres i mindre stykker max 1 meter af hensyn til pladsen i containeren. Der modtages ikke stød og jord. Ved anvendelse af sække er det kun papirsække, som må komme i den grønne container, plastiksække er strengt forbudt. Containeren er åben hele tiden i perioden fra 1. april til 1. oktober. 6.6 Glas, aviser og pap kan afleveres i de dertil beregnede genbrugscontainere på containerpladsen. 7 Husdyrhold 7.1 Ifølge lejekontrakten 2 må der ikke holdes dyr bortset fra almindelige stuedyr så som hund og kat. 7.2 Katte og hunde skal bære halsbånd med tydeligt navn og telefonnummer på ejeren. 7.3 Katte og hunde skal føres i snor uden for haveloddet, da der ikke må forefindes løse hunde og katte på området. 7.4 Havelejeren er pligtig til at fjerne evt. efterladenskaber. 7.5 Overtrædelse af ovenstående medfører gebyr ifølge haveforeningens vedtægter 10 pkt ). 8 Grønne dage (fælles arbejdes dage) 8.1 De grønne dage arrangeres af bestyrelsen og fordeles skiftevis mellem rotunderne år for år. Dat0 12. maj 2014 Side 4 / 5

5 8.2 Havelejeren er pligtig til at medvirke på den tildelte grønne dag ved at være repræsenteret ved mindst én person. Ved ønske om deltagelse på en anden dag aftales dette med bestyrelsen. 8.3 Havelejere over 80 år eller handicappede kan søge bestyrelsen om dispensation fra deltagelse i fællesarbejde. Ansøgningen skal indeholde skriftelig dokumentation og skal være bestyrelsen i hænde senest ved sæsonstart. Dispensationen gives personligt og er varig. 9 Ny Treenigheden 9.1 Ny Treenigheden kan kun lejes af Haveforeningens medlemmer ved henvendelse i kontorvagten (se info-skabene eller hjemmesiden). 9.2 Lejer er pligtig til at være til stede i Ny Treenigheden under udlejningen. 9.3 Se i øvrigt ordensbestemmelser Ny Treenigheden. Vedtaget på generalforsamlingen den 12. maj 2014 Dirigent Johnny Kressner Formand Jens Ditmar Hansen Referent Flemming Jakobsen Dat0 12. maj 2014 Side 5 / 5

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

PFH Responsum 4. Kapitel 23.01

PFH Responsum 4. Kapitel 23.01 PFH Responsum 4. Kapitel 23.01 Materialesamling 1 Marienlyst Aarhus Palle Hansen 1 PFH Responsum 4. Kapitel 23.01 Samlemappe 1 - HF Marienlyst Aarhus 2 PFH Responsum 4. Kapitel 23.01 3 PFH Responsum 4.

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store (med bagerste

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store og den

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab Ordensreglement Vedtaget på afdelingsmødet den 3. maj 2000 Vedtaget på afdelingsmødet den 17. maj 2006 Vedtaget på afdelingsmødet den 14. maj 2014 1 Carlsro en

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang

Andelshaveforeningen Engvang Andelshaveforeningen Engvang www.hf-engvang.dk Englandsvej 160, 2300 København S. Love & Vedtægter Opdateret d. 7. Maj. 2009 1 FORENINGEN FORENINGEN 01. Foreningens navn er Andelshaveforeningen Engvang

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand

Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand 1. Foreningens navn er Haveforeningen Amager Strand Foreningens hjemsted er Amager Strandvej 11 2. Formål og virke 2.1 Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

Haveforeningen Grundet. Vedtægter

Haveforeningen Grundet. Vedtægter Haveforeningen Grundet Vedtægter 1. Foreningens navn er HF Grundet Foreningens hjemsted er Vejle Kommune HF Grundet Fidalvej, Hornstrup Kirkeby 7100 Vejle 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken.

Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken. Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken. Haveforeningen Rørvangsparken 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "Rørvangsparken". Foreningens hjemsted er Holbæk

Læs mere

Velkommen til. Husorden. Opdateret 11. maj 2015 Side 1

Velkommen til. Husorden. Opdateret 11. maj 2015 Side 1 Velkommen til Husorden Opdateret 11. maj 2015 Side 1 Adfærd Lejer skal i alle forhold vise hensynsfuldhed over for andre lejere og for bebyggelsen som helhed. Samtidig skal man afholde sig fra handlinger,

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 07 Skolebakken/Abildvej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Ordensbestemmelser for Afd. 07 Skolebakken/Abildvej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Ordensbestemmelser for Afd. 07 Skolebakken/Abildvej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn Ordensbestemmelser 1. Generelle bestemmelser A. Ordensreglementet

Læs mere

Husorden for beboere i Bryggergården

Husorden for beboere i Bryggergården Husorden for beboere i Bryggergården Kære beboere Det er et overordnet formål, at boligområdet bibeholder de værdier, der har været afgørende for at vi har bosat os her. Det gælder både ejendommenes pris

Læs mere

Afdeling. Carlsro en grøn by. Ordensreglement. Serviceguide for beboerne

Afdeling. Carlsro en grøn by. Ordensreglement. Serviceguide for beboerne Rødovre almennyttige Boligselskab Afdeling Carlsro en grøn by Ordensreglement og Serviceguide for beboerne Vedtaget på afdelingsmødet den 3. maj 2000 Vedtaget på afdelingsmødet den 17. maj 2006 1 Carlsro

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

Husorden 1-1027 Søagerpark

Husorden 1-1027 Søagerpark Husorden 1-1027 Søagerpark Ændret på afdelingsmøde den 19. september 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling er et lille samfund, hvor beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden.

Læs mere

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Husholdningsaffald Affaldsskakten må udelukkende benyttes til husholdningsaffald. Dette skal emballeres i egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede,

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Til Medlemmer Af haveforeningen FLADE ENGE www.fladeenge.dk. Informationshæfte Om Vedtægter & Ordensregler. Kære medlem.

Til Medlemmer Af haveforeningen FLADE ENGE www.fladeenge.dk. Informationshæfte Om Vedtægter & Ordensregler. Kære medlem. Kære medlem. Til Medlemmer Af haveforeningen FLADE ENGE www.fladeenge.dk Informationshæfte Om Vedtægter & Ordensregler Dette hæfte er tænkt som en generel oplysning til alle medlemmer af kolonihave foreningen

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Gammelsøparken 4760 Vordingborg

Gammelsøparken 4760 Vordingborg Velkommen til Gammelsøparken 4760 Vordingborg 1 Kære lejer Vi ønsker dig hermed velkommen i et af HD Ejendommes lejemål. Vi håber, du vil falde godt til i området, og at du hurtigt vil føle dig hjemme.

Læs mere

Infomappe for Kristianslund

Infomappe for Kristianslund BEBOER & INFOMAPPE for Kristianslund Infomappe for Kristianslund Kontakt info, reparationer & vagtordning Boligselskabet Sjælland YouSee - support, fejlmelding og kundeservice At bo til leje i en boligafdeling

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement.

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn 1. Generelle bestemmelser ORDENSBESTEMMELSER En boligforening

Læs mere

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård Hvorfor skal vi have regler for husorden Det skal vi for at vi alle kan være glade for at bo i Blåkildegård og for at du som beboer ikke får påført dig selv nogle unødvendige omkostninger ved f.eks. ikke

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere