Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi"

Transkript

1 Skattereform v/ Søren Olsen

2 Skattekommissionens forslag Skattekommissionen forslår en skattenedsættelse på ca. 35 mia. kr. hvoraf: 12 mia. kr. anvendes til lavere mellem- og topskat 20 mia. kr. anvendes til lavere bundskat og højere beskæftigelsesfradrag 3 mia. kr. anvendes til en ny grøn check og højere personfradrag for at kompensere for nye grønne afgifter

3 Finansiering af skattelettelser Skattekommissionens reformforslag er fuldt finansieret uden at inddrage de dynamiske adfærdseffekter: 8 mia. kr. kommer fra grønne afgifter, salg af CO 2 -kvoter mv. 7 mia. kr. kommer fra færre særordninger og mindre støtte til erhvervslivet 20 mia. kr. kommer fra bredere skattegrundlag mv., herunder mindre skatteværdi af fradrag og færre skattebegunstigede frynsegoder

4 Højere afgifter Landbrugets bidrag Der indføres en ny afgift på landbrugets udledninger af kvælstof med 4 kr. pr. kg. Den eksisterende spildevandsafgift forhøjes med 50 % Der indføres en ny afgift på landbrugets udledning af metangas. Afgiften skønnes at indbringe mellem 440 mio. kr. og 550 mio. kr. Der indføres en afgift på biobrændsler, der anvendes til rumvarme med 7,5 kr. pr. GJ. Energiafgifterne forhøjes generelt, hvilket især kommer til at berøre motorbrændstof med en 15 % s forhøjelse og en forhøjelse af el afgifterne med 5 % Godtgørelsen af energiafgift brugt til procesformål beskæres Der indføres en grøn ejerafgift på varebiler svarende til en forhøjelse på ca kr. pr varebil end den nuværende vægtafgift udgør Der indføres en forhøjelse af vægtafgiften for varebiler, der bruges privat og som er indregistreret før 3. juni 1998 med kr. årligt. Tillægget foreslås til små varebiler under to tons fastsat til 900 kr. årligt.

5 Bidrag fra ejendomsbeskatning Nye begrænsninger/ændringer Adgangen til genanbringelse af gevinst ved salg strammes, således at der ikke kan ske genanbringelse i udlejet landbrugsjord, og således at der kun kan ske genanbringelse inden for EU/EØS Skattefriheden for ekspropriationserstatninger afskaffes. Forslaget vil berøre de situationer, hvor der er tale om ekspropriation af jord og bygninger, hvor gevinst ved et salg ville have været skattepligtig I det gældende regelsæt medregner personligt skattepligtige alene 90 pct. af genvundne afskrivninger på bygninger ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Nedslaget på 10 pct. foreslås afskaffet. Ophævelsen af nedslaget på 10 pct. skønnes at medføre et umiddelbart merprovenu i størrelsesordenen 60 mio. kr. og et varigt merprovenu på ca. 80 mio. kr. årligt

6 Rentefradrag og kapitalindkomst Ligningsmæssige fradrag udgår af grundlaget for sundhedsbidrag, dvs. reduceres med 8 pct.-enheder Skatteværdien af rentefradraget reduceres følgelig med 8 pct.- enheder. Det anbefales, at ændringerne på dette område først indfases fra 2012 Bundfradrag på kr. for positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlaget

7 Lavere skattesatser Lavere mellem- og topskat (12 mia. kr.) Mellemskatten på 6 pct. afskaffes Grænsen for topskat sættes op med kr. Topskatten sænkes med 1½ pct.-enheder fra 15 til 13,5 pct. Skatteloftet sænkes til 50 pct. (ekskl. kirkeskat) Lavere bundskat og højere beskæftigelsesfradrag (20 mia. kr.) Bundskatten sænkes med 1½ pct.-enheder (bundskat og sundhedsbidrag slås sammen) Beskæftigelsesfradraget sættes op til 7 pct., dog maksimalt kr. Øget tilskud til friplads i daginstitutioner for enlige forsørgere Kompensation for grønne afgifter (3 mia. kr.) Personfradraget sættes op med kr. for personer, der er fyldt 18 år Ny grøn check på 700 kr. til personer, der er fyldt 18 år

8 Foghs udspil i dag Samlede skattelettelser på arbejdsindkomst: 23 mia DKK Heraf top og mellemskat 12 mia DKK - Mellemskat (6%) udgår og topskat 13,5% over DKK - Bundfradrag på DKK for positiv kapitalindkomst ved beregning af topskat Resterende lettelser i bunden - Bundskat lempes med 0,5% og personfradrag hæves med DKK - Besæftigelsesfradraget op til 7%, dog maks DKK Marginalskat lempes fra 63% (59%) til 56% (51%) Aktieindkomst ned til 25/40% Nedtrapning af skatteværdien på rentefradrag over 50- / DKK (fra 2012 til 2019) Maks. ratepensionsindskud DKK

9 Afgifter Energiafgift på brændsler på 15 kr/gj, og der indføres elafgift på 6 øre/kwh - der tages hensyn til brancher, der har særlig energiintensitet og er udsat for høj grad af international konkurrence Afgift på smøreolie Afgift på andre klimagasser ved energianvendelse på 150 kr pr CO2- ækv. Forhøjelse af spildevandsafgift med 50% Vægt- og ejerafgift på dieselbiler uden partikel filtre forhøjes Der indføres grøn ejerafgift for varebiler svarende til personbiler Grøn check på 700 kr udbetales til alle over 18 år

10 Marginalskat

11 Gl skattestruktur

12 Ny skattestruktur

13 Vækstpakke Længere betalingsfrist moms og a-skat/amb Gælder virksomheder der afregner måneds/kvartalsvis: - En måneds yderligere kredit til ovennævnte virksomheder gældende 6 måneder frem, dog kun 20 dage for kvartalsmomser Gælder virksomheder der afregner halvåret: - Angivelse og betaling moms 2 halvår 2008 og 1 halvår 2009 slås sammen med frist for angivelse og betaling til 1. September 2009 negativ angivelse kan indberettes efter gl. regler. - A-skat og Amb gives en måneds yderligere kredit fra og med februarløn angivelse efter gl. regler - SKAT oplyser at rykkersystemet ikke er gearet til ændringerne pt

Skattekommissionens rapport

Skattekommissionens rapport Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattekommissionens rapport Skattekommissionens rapport er nu offentliggjort. Samlet lægges der op til en omlægning af skatten

Læs mere

Oversigt over handouts

Oversigt over handouts Oversigt over handouts 1. Lavere marginalskat 2. Skattereformens indkomstskatteelementer 3. Større gevinst ved at yde en ekstra indsats 4. Grøn reform 5. Mere sund kost 6. Højere tobaksafgifter 7. Tryghed

Læs mere

Forårspakke 2.0. - Vækst, klima, lavere skat. Regeringen. Februar 2009

Forårspakke 2.0. - Vækst, klima, lavere skat. Regeringen. Februar 2009 Forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat Februar 2009 Regeringen Reformen kort fortalt Reformen kort fortalt Skattestoppet er omdrejningspunkt i regeringens skattepolitik. Siden 2001 har skattestoppet

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt. Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt. Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 2009 Kommissorium Markant reduktion af skatten på arbejde, herunder sidst

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat Indledning Hovedindhold og baggrund for aftalen Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om en omfattende skatteomlægning,

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens

Læs mere

Herefter en kort gennemgang af Skattekommissionens reformforslag, delt op på følgende områder:

Herefter en kort gennemgang af Skattekommissionens reformforslag, delt op på følgende områder: Februar 2009 Så er Skattekommissionens forslag offentliggjort, og ikke overraskende skal en stor del af finansieringen hentes via en begrænsning af boligejernes rentefradrag, og erhvervslivet må lægge

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 Vækst,

Læs mere

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser 1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser Skattereformen skal skabe ny vækst og flere job, og samtidig sikre, at almindelige lønmodtagere får mere ud af at arbejde. Reformen bidrager

Læs mere

FINANSIERING AF LAVERE SKAT PÅ ARBEJDE

FINANSIERING AF LAVERE SKAT PÅ ARBEJDE 5. august 2008 FINANSIERING AF LAVERE SKAT PÅ ARBEJDE En lettelse af skat på arbejde skal have en afbalanceret fordelingsprofil og være fuldt finansieret. I denne analyse peges der på konkrete forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love

Forslag. Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love Lovforslag nr. L 82 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet,

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Folketingsgruppen januar 2009

Folketingsgruppen januar 2009 Grøn skattereform Folketingsgruppen januar 2009 En grøn radikal skattereform Den enkelte dansker skal ikke betale mere i skat. Men skatten på arbejde skal ned, og skatten på forurening skal op. Så enkel

Læs mere

Aftale om skattereform Nyt kapitel

Aftale om skattereform Nyt kapitel Aftale om skattereform Nyt kapitel Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at gennemføre en skattereform, der

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktuel Skat 1. halvår 2009 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

F O R Å R S PA K K E 2. 0

F O R Å R S PA K K E 2. 0 FORÅRSPAKKE 2.0 Forord Så kom Skattekommissionens rapport med titlen Lavere skat på arbejde. Der er grund til at rose kommissionen og dens formand, Carsten Koch, for et gennemarbejdet, velargumenteret

Læs mere

Regeringen og DF s Forårspakke. Forvirring eller forenkling

Regeringen og DF s Forårspakke. Forvirring eller forenkling Regeringen og DF s Forårspakke Forvirring eller forenkling Orientering fra Skat & Råd: Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat Regeringen og Dansk Folkeparti indgik tidligere på året en aftale om en

Læs mere

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens

Læs mere

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009 22. april 2009 Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag Indholdsfortegnelse Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...4 Multimediebeskatning...9

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Den vedtagne skattereform

Den vedtagne skattereform 28. maj 2009 Den vedtagne skattereform Indholdsfortegnelse Side Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...5 Multimediebeskatning...10 Aktieoptionsordninger...12

Læs mere

Notat // 21/11/07 ÅRHUNDREDETS PLAN ER RELEVANT I 2007

Notat // 21/11/07 ÅRHUNDREDETS PLAN ER RELEVANT I 2007 ÅRHUNDREDETS PLAN ER RELEVANT I 27 Statsminister Poul Schlüter og daværende skatteminister Anders Fogh Rasmussen fremlagde i maj 1989 en økonomisk plan, der blev kendt som Århundredets plan. Planen blev

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

Få styr på satserne Skatteberegning 2011/2012

Få styr på satserne Skatteberegning 2011/2012 pwc.dk Få styr på satserne Skatteberegning 2011/2012 Skatteberegning 2011/2012 indeholder de mest almindeligt anvendte satser og beløbsgrænser for 2011 og 2012. Pjecen indeholder desuden en oversigt over

Læs mere