AOF Center Fyn Svendborg Faaborg Midtfyn Gudme Langeland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AOF Center Fyn Svendborg Faaborg Midtfyn Gudme Langeland"

Transkript

1 AOF Center Fyn Faaborg Midtfyn Gudme Langeland Efterår 2015/ Forår 2016 mere end aftenskole Sydfyns Kunstskole side 42-44

2 Velkommen til sæsonen med AOF Center Fyn Ja, det er også AOF Lone Dreyer Skoleleder AOF Center Fyn De fleste kender AOF for vores aftenskole, som mange bruger deres eftermiddage og aftener på i løbet af vinteren og foråret og jeg håber, at dette nye helårskatalog vil inspirere dig til at deltage igen i sæsonen AOF er dog også meget andet. Det er muligheden for at komme tilbage på ar bejdsmarkedet efter sygdom på Center for Sundhed og Livsstil. Det er hjælp og støtte til psykisk sårbare unge på Toldbodhus, så de kommer i gang med en uddannelse eller et job, og det er livskvalitet for førtidspensionister, der deltager i værkstedsfag som restaure ring af gamle møbler, syning eller madlavning. Det er traume forløb for flygtninge, så de igen får en hverdag til at fungere for dem selv og ikke mindst deres børn. Det er forløb ved virksom heder om udvikling af organisationen og med arbej derne, og det er forberedende voksenundervisning og under visning af ord blinde i dansk og matematik. Du kan læse mere om til bud dene i kataloget. AOF vil imidlertid mere. Vi vil samarbejde med lokale foreninger, så vi kan hjælpe dem til at udvikle relevante kurser og foredrag for deres medlemmer. AOF stiller gerne lokaler, økonomiske ram mer og kompetencer til rådighed. Derfor begynder vi i efter året at udbygge kontakten til det alsidige foreningsliv og de mange engagerede personer, der står bag. Et fællesskab, som kan udbygge det unikke i foreningstanken. Helt i tråd med vores værdier og vedtægter: AOF skal medvirke til at fremme debat om væsentlige samfundsemner og kulturelle aktiviteter. God læselyst AOF Center Fyn s bestyrelse: Rita Andreasen formand (3F Sydfyn) AOF Center Fyn Rita Andreasen formand ( 3F Sydfyn) Käthe Danielsen næstformand (Socialdem. i Ringe-Ryslinge) Egon Jakobsen (Foreningen AOF Center Fyns Venner) Torben Jensen ( og Omegns Socialdemokrater) Sten Lolk Larsen ( 3F Sydfyn) Ib Ingildsen (FOA Sydfyn) Kenneth Johansen (Socialdem. i Faaborg-Broby) Marianne Tuxen (Socialdem. i Årslev) Karin Sørensen (FOA Sydfyn) Henning Pil (3F Sydfyn) Leif Jørgensen suppl. ( og Omegns Socialdemokrater) Ruth Petersen suppl. (Socialdem. i ) Maria Delgardo (AOF s medarbejderråd) AOF Gudme: Formand: Torben Lønberg AOF Center Fyn Daglig ledelse Lone Dreyer, skoleleder Mads Frederik Medelbye, økonomichef Erik H.A. Jakobsen, aftenskoleleder Marianne Krammer, forstander på sprogskolen Aktiviteter i AOF Center Fyn Kurser for psykisk sårbare Folkeoplysningskurser Danskuddannelse & integration Ordblinde kurser FVU dansk & matematik Trivsel & sundheds fremme Afklaring af ledige Kurser & ydelser: arbejdsmiljø Kontorets åbningstid: Birgit Frost, leder af Toldbodhus Skole. Mandag - torsdag: Kl Fredag: Kl Tlf AOF Center Fyn Vestergade tlf fax

3 indholdsfortegnelse A Ahlefeldt, Caroline, foredrag Akvarel... 10, Aktiviteter i AOF Center Fyn... 2 Alexanderteknik Andreas Möller, foredrag AOF Center Fyns bestyrelse... 2 Arbejdernes Sangkor B Baggårdsbiffen Bevægelse for brystopererede Bevægelse i varmt vand Billedbehandling Blomsterbinding o.lign Brinkmann, Svend, foredrag Broderi... 13, 15 Byg et website Børnebilledskolen C CSL (Center for sundhed og livsstil) D Dansk for ordblinde Dansk FVU Debatkaravane Design grundmønster i strik Digital billedbehandling Digital kontakt til myndighederne DJ kursus E Egernkoret Engelsk... 5, 8 Erhvervsafdelingen, AOF F Farvekoder... 3 Folkeuniversitetet Forberedende Voksenundervisning Foredrag Fredens kirke Foredrag, andre... 21, 22, 26, 31-32, 39 Foredrag m. LO, Caroline Ahlefeldt Foredrag m. LO, Michael Svendsen Formiddagshøjskole, Faaborg Forårskurser , 15, 25, 30, 40, 44 Foto... 36, 38 Fransk... 6, 9 Fællessang Førstehjælp G Glasfusing Grafik Grøn mad Gudme, samlet oversigt Guitar H Handicap Idræts Foreningen Hovedtøj til hest, lav selv Hjælp, jeg har fået PC I Internet Intuitivt maleri Ipad... 34, 37 IT Italiensk... 7 J Juleinspiration, blomster Juleworkshop, kreativt , 15 K Kalligrafi Kammermusikforeningen Klaver... 28, 30 Knipling Knus et tabu, kursus Kor Koridur Kreativt værksted barn/voksen Kulturkalender Kunst, foredrag... 26, 47 Kunstterapi Kærlighed og kommunikation L Langeland, samlet oversigt... 7 M Madlavning Maleri... 22, Matematik, FVU Medicin, foredrag Meditation Mindfulness... 20, 23 Mindfulness, børn og forældre Motionshold Musik og afspænding N Navigation, duelighedsprøve NemId O Ordskole for ordblinde P Patchwork Personalismen, foredrag Pilates , Porcelænsmaling Portugisisk... 7, 9 Praktiske oplysninger... 4 Psykisk Førstehjælp , 24 Q Qi Gong... 17, 23 R Rammevævning Re-design, weekend Rejsescenen S Smykker Spansk , 9 Speedbådskørekort Stresskurser Strikning , 14 Styrketræning for seniorer Svendsen, Michael, foredrag Svømning for fysisk handicappede Svømning for vandskrækkere Sydfyns Kunstskole Syning, tilskæring... 10, 12 Søsport T Tai-Chi... 20, 23 Tegning/maleri... 10, Terapihaver, foredrag Tilmelding, hvordan... 4 Tilmeldingsblanket Tips og Tricks, fotokursus Toldbodhus skole, AOF Tusch med streg og farver Tysk , 8 U Unge piger, Bliv klar-kursus V Vandgymnastik Vævning Vævning, foredrag Y Yoga , 23, 25 Farvekoder Sydfyns Kunstskole Sydfyns Kunstskole findes bagest i bladet side Hver afdeling inden for AOF Center Fyn har fået tildelt en farve, som er angivet med en understregning af hvert hold: Faaborg-Midtfyn Gudme Langeland Langeland AOF Center Fyn 3

4 praktiske oplysninger Tilmelding skal ske før start Du gør dig selv og os en tjeneste ved at tilmelde dig hurtigt. Venter du for længe, risi kerer du at holdet er overtegnet. Ligeledes undgår vi at aflyse hold, der kunne være op rettet, hvis et tilstrækkeligt antal deltagere havde tilmeldt sig i rette tid. Du kan ikke regne med, at der er plads på et hold, hvis du møder op første undervis ningsgang uden at være tilmeldt. Alle skal tilmelde sig og betale inden start. Tilmeldingsfrist: Normalt senest 14 dage før holdopstart. Kom selv Du er altid velkommen til at komme ind på kon toret, Vestergade 23,. Her kan du tilmelde dig og betale og få oplysninger om de enkelte kurser. Ring Du kan reservere plads og tilmelde dig på telefon Send din tilmelding Brug tilmeldingskortet side 46 (portoen er betalt). Udfyld tilmeldingskortet og send det til AOF. Hvis du er PEAU, beder vi dig skrive under på tilmeldingskortet. Herefter modtager du et indbetalingskort med alle relevante oplysninger om kurset: Skole, lokale, tid, startdato og underviser. Tilmelding via nettet Tilmelder du dig via nettet, modtager du automatisk en bekræftelse, som du kan prin te ud. Her står der hvor og hvornår kurset star ter. Tilmelding via mail Du kan også tilmelde dig ved at sende en mail til Du skal oplyse om hold nr., navn, adresse, fødselsdato, tlf.nr. og om du er PEAU er. AOF Center Fyn indhenter cpr-numre fra alle kursister, der tilmelder sig kurser hos os. Dette gøres, fordi AOF Center Fyn i lig hed med andre oplysningsforbund skal kun ne dokumentere, at faktisk eksisterende personer har deltaget i de udbudte kurser og foredrag, som kommunen yder tilskud til. Der er her tale om dels det almene tilskud, som gives til at dække en lovbestemt brøkdel af undervisernes løn, dels de særlige tilskud, som nogle kommuner (heriblandt Svend borg) giver til særlige grupper, det såkaldte PEAUtilskud og endelig den såkaldte mel lem kommunale refusion, hvor en kommune betaler et vist beløb pr. lektion til en anden kommune, når borgere i hjemstedskommunen deltager i et kursus i denne anden kommune. AOF Center Fyn opbevarer cpr-numre under betryggende forhold i særlige databaser, som kun betroede medarbejdere har adgang til, og cpr-numrene anvendes kun til de oven for beskrevne procedurer. Hvad koster det? Priserne står oplyst ved hvert kursus. Kursusgebyret er normalt udregnet efter et deltagerantal på min.12. OBS: Forskelle i pris på hold med samme timetal skyldes variationer i det mindste antal deltager, der kan være på holdet eller andre særlige omkostninger. Husk at oplyse ved tilmelding, hvis du er PEAU. PEAU er forkortelsen for Pensionist, Efterlønner, Arbejdsledig eller Ung under 18 år Til disse kursistgrupper yder Kommune et tilskud på kr. 2/lektion, dog kun til kursister bosiddende i Kommune og kun til kurser, der foregår i Svend borg. Alle kan deltage AOF s kurser står åbne for alle aldersklasser, også børn og unge. Betaling Der kan betales via nettet, bank på kontonr eller på posthus. Du kan også betale kontant på vores kontor. Ved kursusafgifter over kr. 600 vil der være mulighed for at betale over 2 rater. Det skal blot aftales med vores kontor. Girokort NB! Hold øje med din mail-postkasse, da vi fremover primært sender girokort på mail. Har du ingen mail, får du selvfølgelig dit girokort med almindelig post. Besøg vores hjemmeside på eller hvor du også kan tilmelde dig og betale. På hjemmesiden finder du også længere beskrivelser af vores kurser. Flytning Det er muligt at flytte fra et hold til et andet, indtil 8 dage før kursusstart. Herefter vil tilmeldingen være bindende. Framelding tilbagebetaling Framelding fra et kursus vil kunne lade sig gøre indtil 8 dage før kursusstart, herefter vil tilmel ding og betaling være bindende, og kursusgebyret vil ikke kunne tilbagebetales. Udsættelse aflysning Hvis et hold ikke er fuldtegnet 8 dage før kursusstart, vil kurset blive udsat eller aflyst, og du vil få besked fra kontoret. Bliver et hold aflyst, eller 1. undervisningsgang udsat, får du besked pr. mail, post eller sms. Hvis kurset aflyses, vil kursusgebyret blive tilbagebetalt. Hvis du ikke hører andet, starter holdet som annonceret. Praktiske oplysninger En undervisningstime er på 55 minutter, hvor af 10 minutter anvendes til pause. Bøger og materialer betales af deltagerne. Rygning er ikke tilladt i undervisnings loka ler ne. Der tages forbehold for ændringer og trykfejl. Parkering ved AOF, Vestergade 23, AOF råder over et begrænset antal private p-pladser ved Vestergade 23. Når du er kursist på ét af vore kurser, kan du få et gæstekort, der giver mulighed for at par kere på én af disse pladser. Henvend dig på kontoret i åbningstiden eller tal med din lærer. Uden et sådant gæstekort kan du risikere en p-afgift. Rabat på foredragene hos AOF For kr. 200 kan du komme til alle de foredrag under AOF i efteråret 2015, du har lyst til dog ikke Folkeuniversitetets foredrag (der har sin egen samlerabat) eller foredragene i Fredens Kirke. Et partout-kort til enten foredragsrækken ved AOF eller Folkeuniversitetet giver desuden forskellige rabatter hos de kulturinstitutioner i, der ligesom AOF er medlem af sam arbejdet Kultur +. Se hjemmesiden for en liste over disse institutioner samt rabatter. 4 AOF Center Fyn Vestergade tlf fax

5 sprog SVENDBORG Engelsk Begynder Holdnr.: Torsdag kl. 12:00-13:50 Start den 17. september 2015 Karin Bagge Jørgensen 12 gange ialt 24 lektioner kr. 968 /PEAU 920 Har du lyst til at lære engelsk? Er du nybegyn der eller har du en lille smule kendskab til sproget, men brug for at starte helt forfra, har vi lige kurset for dig. Vi starter langsomt op ved hjælp af et fælles kompendium med billeder, basisgrammatik, krydsord, gode ord og vendinger til rejsebrug og lette tekster. Engelsk I / II Holdnr.: Tirsdag kl. 09:30-11:20 Start den 15. september 2015 Karin Bagge Jørgensen 12 gange ialt 24 lektioner kr. 968 /PEAU 920 Kurset henvender sig til kursister med lektioner eller tilsvarende. Efter en kort repetition af tidligere tekster arbejder vi videre i roligt tempo. Målet er at kun ne samtale på hverdagsengelsk. Vi bruger et fælles kompendium med bil leder til samtaletræning, basisgramma tik, krydsord til træning af det skrevne og lette tekster. Mulighed for hjemlån af bøger med CDer. Engelsk II Holdnr.: Torsdag kl. 09:30-11:20 Start den 17. september 2015 Karin Bagge Jørgensen 12 gange ialt 24 lektioner kr. 968 /PEAU 920 Trænger du til at få udvidet dit ordforråd og opnå større sikkerhed i samtalen? Holdet til dig med nogle få års engelskundervisning. Brug af fælles, varieret materiale og mindre fællesbog. Mulighed for hjemlån af bøger med CDer. Engelsk III Holdnr.: Tirsdag kl. 12:00-13:50 Start den 15. september 2015 Karin Bagge Jørgensen 12 gange ialt 24 lektioner kr. 968 /PEAU 920 Ordforrådet udvides såvel som evnen til at for mulere sproget. Vi læser fælles roman, arbejder med rejseengelsk, grammatik, krydsord samt samtale ud fra billeder, valgte emner og egne oplevelser. Mulighed for hjemlån af bøger med CDer. Der oprettes i også et Engelsk begynderhold, A1, 1, tirsdag kl lektioner, start 1/9. Pris kr. 888/ PEAU 840. Underviser: Kathrine Mørk Mydtskov. English Conversation Holdnr.: Onsdag kl. 16:45-18:35 Start den 16. september 2015 Karin Bagge Jørgensen 12 gange ialt 24 lektioner kr. 968 /PEAU 920 Har du et ret godt kendskab til engelsk men brug for at holde sproget ved lige, få styr på grammatikken eller ønsker du at lære noget nyt? Kurset foregår hovedsagelig på engelsk. Udgangspunkt i fælles roman, aktuelle emner og egne oplevelser. Tysk A1, trin 1 Holdnr.: Onsdag kl. 10:00-11:50 Start den 2. september 2015 Jan Rask 12 gange ialt 24 lektioner kr. 888 /PEAU 840 Begynderkursus med de grundlæggende ele - menter som udtale, korte samtaler og spørgsmål til brug i forb. m. hotelophold, re stau rantbesøg og indkøb. Desuden tal og enkle tidsangivelser som dato/ugedag og klokkeslæt. Faktuelle oplysninger om Tysk land og andre tysktalende lande inddrages. Hvilket niveau passer bedst til mig? På hjemmesiden kan du teste dig selv i de fleste af hovedsprogene og finde det kursus, der passer bedst til dig. Informationsmøde om engelsk i Kom og mød Karin Bagge Jørgensen onsdag d kl i lokale 12 Vestergade 23, AOF Center Fyn 5

6 sprog Tysk A1, trin 2 Holdnr.: Onsdag kl. 12:00-13:50 Start den 2. september 2015 Jan Rask 12 gange ialt 24 lektioner kr. 888 /PEAU 840 Vi bygger ovenpå det grundlæggende og træ ner korte sætninger relateret til almindelige situationer, samt spørgsmål og svar. Vi arbejder med angivelser af mængde, tid og sted, som f.eks. priser og tidsperioder læser kortfattede tekster samt træner at skrive enkle beskeder. Fransk begyndere niv. 1A Holdnr.: Onsdag kl. 17:45-19:35 Start den 2. september 2015 Marine Consigny 12 gange ialt 24 lektioner kr. 888 /PEAU 840 Vi arbejder med opbygning af ordforråd, udtaleøvelser samt elementær grammatik. Der lægges vægt på at lære at tale og forstå sproget, så du bliver i stand til at klare dig i hverdags- og rejsesituationer. Fransk begyndere niv. 1B Holdnr.: Torsdag kl. 17:45-19:35 Start den 3. september 2015 Marine Consigny 12 gange ialt 24 lektioner kr. 888 /PEAU 840 Vi arbejder med opbygning af ordforråd, udtaleøvelser samt elementær grammatik. Der lægges vægt på at lære at tale og forstå sproget, så du bliver i stand til at klare dig i hverdags- og rejsesituationer. Fransk I B er for dig som har haft min. 20 timers fransk. Bemærk, at PEAU tilskuddet på kr. 2/lektion kun ydes til kursister bosiddende i Kommune, og kun til kurser, der foregår i Kommune. Fransk niv. 2 Holdnr.: Onsdag kl. 19:55-21:45 Start den 2. september 2015 Marine Consigny 12 gange ialt 24 lektioner kr. 888 /PEAU 840 Vi arbejder med opbygning af ordforråd, udtaleøvelser samt elementær grammatik. Der lægges vægt på at lære at tale og forstå sproget, så du bliver i stand til at klare dig i hverdags- og rejsesituationer. Fransk I B er for dig som har haft min. 20 timers fransk. Fransk let samtale B1 modul 5 l Holdnr.: Mandag kl. 17:00-18:50 Start den 21. september 2015 Sylvie Abitbol 10 gange ialt 20 lektioner kr. 740 /PEAU 700 Vi læser tilpassede tekster og inddrager desuden kortere, autentiske tekster, der omhandler emner fra dagligdagen. Faste vendinger og udtryk indøves. Vi taler om film, bøger og tv-udsendelser for at træne evnen til at referere og til at fremstille en sag eller et emne. Grammatik: fremtid, bydeform, conditionnel. Fransk samtale B1 modul 6 Holdnr.: Mandag kl. 19:00-20:50 Start den 21. september 2015 Sylvie Abitbol 10 gange ialt 20 lektioner kr. 740 /PEAU 700 Vi træner især det mundtlige, både evnen til at fremlægge en sag og evnen til at forstå fransk talt i et naturligt tempo. Vi inddrager franske film, avisartikler over aktuelle emner og bøger som oplæg til diskussion. Der læses også autentiske tekster af nutidige forfattere. Grammatik: Vi inddrager grammatik i det omfang, det ønskes. Spansk niv. I Nybegynder Holdnr.: Tirsdag kl. 17:10-19:00 Start den 1. september 2015 Lis Roland Jensen 12 gange ialt 24 lektioner kr. 888/PEAU 840 Har du lyst til at kunne tale verdens tredjestørste sprog? Kunne begå dig på rejse og i dagligdags situationer. Du lærer grundlæggende spansk med farverig kulturel tilsætning på en hyggelig måde. Oplysn Spansk I Holdnr.: Torsdag kl. 10:00-11:50 Start den 3. september 2015 Lis Roland Jensen 12 gange ialt 24 lektioner kr. 888/PEAU 840 Har du lyst til at kunne tale dette verdens tredjestørste sprog? Kunne begå dig på rejse og i dagligdags situationer. Du lærer grundlæggende spansk med farverig kulturel tilsætning på en hyggelig måde. Oplysn AOF Center Fyn Vestergade tlf fax

7 sprog Spansk niv. 3 Fortsættere Holdnr.: Tirsdag kl. 15:10-17:00 Start den 1. september 2015 Lis Roland Jensen 12 gange ialt 24 lektioner kr. 888 /PEAU 840 Hola! Du har smagt på det spanske ca. ét år (ca. 50 ti.) og har stadig blod på tanden. Vi vil bygge videre på det du allerede kan, så du får mere træning i at tale og forstå sproget. Vamos! Ved tvivl tlf Spansk niv. 3 Fortsættere Holdnr.: Tirsdag kl. 19:10-21:00 Start den 1. september 2015 Lis Roland Jensen 12 gange ialt 24 lektioner kr. 888 /PEAU 840 Hola! Du har smagt på det spanske ca. ét år (ca. 50 ti.) og har stadig blod på tanden. Vi vil bygge videre på det du allerede kan, så du får mere træning i at tale og forstå sproget. Vamos! Ved tvivl tlf Spansk niv. 5 Viderekomme Holdnr.: Onsdag kl. 16:20-18:10 Start den 2. september 2015 Lis Roland Jensen 12 gange ialt 24 lektioner kr. 888 /PEAU 840 Vamos! Du har dyrket spansk i 4 sæsoner/ca. 100 lekt. eller tilsvarende. Du har lyst til at holde dét i live, du kan, få det til at flyde lidt mere og erobre endnu en bid af kagen. Ved tvivl tlf Conversaciòn español Holdnr.: Onsdag kl. 18:30-21:10 Start den 2. september 2015 Lis Roland Jensen 8 gange ialt 24 lektioner kr. 888 /PEAU 840 Et hold for godt øvede, der gerne vil holde gang i det spanske og samtale ud fra interessante temaer, tekster, film og lign. Evt. spørgsmål til læreren på tlf (Se mere på nettet!). Italiensk, beg. og let øvede niv. A1.1 Holdnr.: Mandag kl. 18:30-20:10 Start den 7. september 2015 Sergio Pulli 14 gange ialt 28 lektioner kr / PEAU 980 For deltagere med ingen forudsætninger eller forudsætninger svarende til en kort forårssæson (20 lektioner). Lærebogssystemet Passaparola 1 Tekstbog & Øvebog samt varieret materiale. Ved spørgsmål ring eller skriv til mo bilnr.: NB: Holdet fortsættes i foråret Italiensk, for viderekomme 2-3 niv. A1.2 Holdnr.: Mandag kl. 20:15-21:55 Start den 7. september 2015 Sergio Pulli 14 gange ialt 28 lektioner kr / PEAU 980 For deltagere med ingen forudsætninger eller forudsætninger svarende til en kort forårssæson (20 lektioner). Lærebogssystemet Passaparola 1 Tekstbog & Øvebog samt varieret materiale. Ved spørgsmål ring eller skriv til mobilnr.: NB: Holdet fortsættes i foråret Portugisisk, begyndere niv. A1.1 Holdnr.: Torsdag kl. 17:00-18:50 Start den 24. september 2015 Vitor Manuel Lindegaard 12 gange ialt 24 lektioner kr. 888 / PEAU 840 Et hold til dem, der slet ikke kender sproget, eller som måske har haft meget lidt kontakt med det uden formelt at have lært det. Vi arbejder med det grundlæggende, både med hensyn til struktur og kommunikation i hverdagssituationer, og fokuserer i princippet på det kommunikative aspekt af europæisk portugisisk, men kursisters anmodninger eller sær lige interesser vil blive taget i betragtning. Materialer er lavet af læreren. Portugisisk niv. A1.2 Holdnr.: Torsdag kl. 19:00-20:50 Start den 24. september 2015 Vitor Manuel Lindegaard 12 gange ialt 24 lektioner kr. 888 / PEAU 840 Et hold til dem, som har timers studier bag sig, eller tilsvarende. Undervisningens forløb sammensættes på baggrund af gruppens niveau og interesser. Undervisningen ba seres på et praktisk, kommunikativ tilgang, uden dog at ekskludere arbejde med sprogets struktur. Som udgangs punkt fokuserer vi på Portugal og europæisk portugisisk, men andre forslag fra kursisterne med hensyn til indhold og emner er også meget velkomne. Materialer er lavet af læreren. AOF Gudme... se side Ipad for begyndere...37 Mad for mænd...31 Motionshold...24 PC for begyndere...37 Pilates...24 AOF Langeland... se side Computer for alle...38 Foto...38 Portugisisk... 9 Spansk... 9 Yoga...25 AOF Center Fyn 7

8 sprog Portugisisk niv. A2.1 Holdnr.: Onsdag kl. 17:00-18:50 Start den 23. september 2015 Vitor Manuel Lindegaard 12 gange ialt 24 lektioner kr. 888 / PEAU 840 Et hold til dem, som har timers studier bag sig, eller tilsvarende. Undervisningens forløb sammensættes på baggrund af gruppens niveau og interesser. Undervisningen baseres på et praktisk, kommunikativ tilgang, uden dog at ekskludere arbejde med sprogets struktur. Som udgangs punkt fokuserer vi på Portugal og europæisk portugisisk, men andre forslag fra kursisterne med hensyn til indhold og emner er også meget velkomne. Materialer er lavet af læreren. Portugisisk niv. A2.2 Holdnr.: Onsdag kl. 19:00-20:50 Start den 23. september 2015 Vitor Manuel Lindegaard 12 gange ialt 24 lektioner kr. 888 / PEAU 840 Et hold til dem, som har timers studier bag sig, eller tilsvarende. Undervisningens forløb sammensættes på baggrund af gruppens niveau og interesser. Undervisningen baseres på et praktisk, kommunikativ tilgang, uden dog at ekskludere arbejde med sprogets struktur. Som udgangs punkt fokuserer vi på Portugal og europæisk portugisisk, men andre forslag fra kursisterne med hensyn til indhold og emner er også meget velkomne. Materialer er lavet af læreren. Faaborg-Midtfyn Engelsk øvede niv. A2.1 Holdnr.: Mandag kl. 19:00-20:50 Carl Nielsen skolen, Lumbyvej 64, Nr Lyndelse, Årslev Start den 7. september 2015 Birgit Rasmussen 12 gange ialt 24 lektioner kr. 888 Har du lyst til at blive lidt bedre til engelsk, er dette måske noget for dig. Vi skal arbejde med masser af mundtlig sprogtræning, tekster og basal grammatik. Målet er, at du kan samtale på engelsk i almindelige hverdagssituationer og udvide dit ordforråd. Grundlæg gende engelskfærdigheder + simpelt ord forråd forudsættes. Der må regnes med ekstra udgift til undervisningsmateriale på ca. kr. 250,-. Engelsk 1 Holdnr.: Tirsdag kl. 16:40-18:30 Byskolen, Grønnegade 40, Fåborg Start den 15. september 2015 Marianne Aagaard 12 gange ialt 24 lektioner kr. 888 Har du lyst til at lære engelsk og er nybegynder? Så er dette kursus noget for dig. Vi arbejder aktivt med basisgrammatik, udtale, lytter til det engelsk sprog og læser lette tekster. Vi arbejder med den enkle samtale om hverdagens emner. Undervisningen tager udgangspunkt i dit niveau. Engelsk 2 Holdnr.: Tirsdag kl. 19:00-20:50 Byskolen, Grønnegade 40, Fåborg Start den 15. september 2015 Marianne Aagaard 12 gange ialt 24 lektioner kr. 888 På dette hold arbejder vi med grammatik, læser lettere tekster om aktuelle emner, ser film og hører musik. Undervisningen tager udgangspunkt i kursisternes behov og ideer til emner. Vi træner samtale hver gang, fordi det styrker ordforrådet og brugen af grammatikken. Tysk A1, trin Holdnr.: Tirsdag kl. 19:00-20:50 AOF Center Fyn - Faaborg, Østergade 51, Fåborg Start den 1. september 2015 Jan Rask 12 gange ialt 24 lektioner kr. 888 Vi arbejder med de grundlæggende elementer i tysk udtale (alfabet, basale ord). Vi øver meget korte præsentationer, som indeholder oplysninger om navn, bopæl, civilstatus, job. Vi træner enkle udtryk fra dagligdagen så som at hilse (formel og uformel). Vi gennemgår elementære spørgeord og øver at forstå og stille elementære spørgsmål i forbindelse med hotelophold, restaurantbesøg og indkøb. Vi arbejder med tal og enkle tidsangivelser som dato/ugedage og klokkeslæt. Der trænes i at skrive enkelte ord, f.eks. ved at udfylde hotelblanketter. Faktuelle oplysninger om Tyskland og andre tysktalende lande inddrages. AOF søger altid engagerede og dygtige undervisere. Kontakt aftenskoleleder Erik H.A. Jakobsen hvis du er interesseret. 8 AOF Center Fyn Vestergade tlf fax

9 sprog Fransk, begynder A1 modul 1 Holdnr.: Torsdag kl. 17:00-18:50 AOF Center Fyn - Faaborg, Østergade 51, Fåborg Start den 17. september 2015 Merete Mandrup Larsen 10 gange ialt 20 lektioner kr. 740 Begynderfransk modul 1 henvender sig til dig, der ikke tidligere har lært fransk. På dette kursus kan du i et roligt tempo opnå en første indsigt i det fransk sprog gennem hverdagssituationer. Ved hjælp af dialoger bliver du og så fortrolig med småord og høflighedsvendinger i det talte sprog samtidig med, at du vil få forståelse for grammatikkens mange faldgruber. Spansk niv. A2.2 Litteratur Holdnr.: Mandag kl. 19:00-20:50 AOF Center Fyn, Lombjergevej 1, Ringe Start den 21. september 2015 Torben Kastholm 12 gange ialt 24 lektioner kr. 888 Du har lidt kendskab til sproget, og har lyst til at arbejde videre med det. Vi arbejder med opbygning af ordforråd, udtaleøvelser samt elementær grammatik. Der lægges vægt på at lære at tale og forstå sproget. Vi begynder med José Díaz, López: Repaso, forlaget Skovlænge, resten af materialet aftales ved kursusstart. Langeland Spansk niv. I Holdnr.: Torsdag kl. 13:15-15:05 AOF i Rudkøbing, Schnohrsvej 46, Rudkøbing Start den 3. september 2015 Lis Roland Jensen 12 gange ialt 24 lektioner kr. 888 Har du lyst til at kunne tale verdens tredjestørste sprog? Kunne begå dig på rejse og i dagligdags situationer. Du lærer grundlæggende spansk med farverig kulturel tilsætning på en hyggelig måde. Oplysn, Portugisisk, begyndere niv. A.1.1 Holdnr.: Tirsdag kl. 17:00-18:50 AOF i Rudkøbing, Schnohrsvej 46, Rudkøbing Start den 22. september 2015 Vitor Manuel Lindegaard 12 gange ialt 24 lektioner kr. 888 Et hold til dem, der slet ikke kender sproget, eller som måske har haft meget lidt kontakt med det uden formelt at have lært det. Vi arbejder med det grundlæggende, både med hensyn til struktur og kommunikation i hverdagssituationer, og fokuserer i princippet på det kommunikative aspekt af europæisk portugisisk, men kursisters anmodninger eller særlige interesser vil blive taget i betragtning. Materialer er lavet af læreren. Forårskurser sprog Betegnelse Hold-nr. Underviser Dag Antal Lektioner Startdato Sted Pris Engelsk I Karin Bagge Jørgensen Tors Vestergade /771 Engelsk II Karin Bagge Jørgensen Tirs Vestergade /771 Engelsk III Karin Bagge Jørgensen Tors Vestergade /771 Engelsk lv Karin Bagge Jørgensen Tirs Vestergade /771 English Conversation Karin Bagge Jørgensen Ons Vestergade /771 Fransk begyndere niv. 1A Marine Consigny Ons Vestergade /844 Fransk begyndere niv. 1B Marine Consigny Tors Vestergade /844 Fransk niv Marine Consigny Ons Vestergade /844 Fransk let samtale B Sylvie Abitbol Man Vestergade /703 Fransk samtale B1 modul Sylvie Abitbol Man Vestergade /703 Spansk niv. I - Nybegynder Lis Roland Jensen Tors Vestergade /844 Spansk Lis Roland Jensen Tirs Vestergade /844 Spansk niv Lis Roland Jensen Tirs Vestergade /844 Spansk niv Lis Roland Jensen Ons Vestergade /844 Conversaciòn español Lis Roland Jensen Ons Vestergade /844 Italiensk beg/let øv. del Sergio Pulli Man Vestergade /770 Italiensk, viderek. del Sergio Pulli Man Vestergade /770 Portugisisk, Begyndere niv Vitor Manuel Lindegaard Tors Vestergade /844 Portugisisk niv. A Vitor Manuel Lindegaard Tors Vestergade /844 Portugisisk niv. A Vitor Manuel Lindegaard Ons Vestergade /844 Portugisisk niv. A Vitor Manuel Lindegaard Ons Vestergade /844 Faaborg-Midtfyn Engelsk begynder/let øvede Birgit Rasmussen Man Carl Nielsen skolen 892 Engelsk Marianne Aagaard Tirs Grønnegade 40, Faaborg 892 Engelsk Marianne Aagaard Tirs Grønnegade 40, Faaborg 892 Spansk niv. A2.2 Litteratur Torben Kastholm Man Lombjergevej 1, Ringe 892 Langeland Spansk niv. I Lis Roland Jensen Tors Schnohrsvej 46, Rudk. 892 Portugisisk, Begyndere niv Vitor Manuel Lindegaard Tirs Schnohrsvej 46, Rudk. 892 AOF Center Fyn 9

10 kreative fag SVENDBORG Akvarel/tegning begyndere Holdnr.: Fredag kl. 09:30-12:45 Start den 18. september 2015 Karin Bagge Jørgensen 6 gange ialt 21 lektioner kr. 847 / PEAU 805 Lær at tegne og/eller male akvarel. Grundlæggende teknikker og materialelære, ex. lys/skygge og farvelære samt gennemgang af egne billeder. Undervisning i lige uger. Mulighed for at deltage i ulige uger. Mindre fællesudgift. Se mere på AOFs hjemmeside. Akvarel/tegning let øvede/ øvede Holdnr.: Fredag kl. 09:30-12:45 Start den 25. september 2015 Karin Bagge Jørgensen 6 gange ialt 21 lektioner kr. 847 / PEAU 805 Fortsæt med tegning/akvarel. Fælles aftalte emner og gennemgang af egne billeder. Mulighed for at eksperimentere. Individuel vejledning. Materialer kan købes/afprøves. Mindre fællesudgift. Undervisning i ulige uger. Mulig - hed for at deltage i lige uger. Kreativt værksted - barn/voksen Holdnr.: Søndag kl. 10:00-15:30 Start den 8. november 2015 Karin Bagge Jørgensen 1 gange ialt 6 lektioner kr. 266 / PEAU 254 Har du lyst til en kreativ dag med dit barn eller barnebarn eller kommer du alene? Undervisningen bliver tilrettelagt, så du kan være med, hvad enten du er 5 eller 85. Du kan måske nå at lave de allerførste julegaver. Der vil være mulighed for at lave tryk (højtryk), decoupage med serviet eller udklip, lidt voksmaling eller små billeder. Du kan dekorere æs ker, kort, sommerfugle, julehjerter eller små bøger. Du vælger selv. Materialer afregnes efter forbrug. Der betales for både barn og voksen. Børn betaler PEAU pris. Tusch med Streg og Farver Weekend Holdnr.: Lørdag-søndag kl. 09:30-15:00 Start den 24. oktober 2015 Nanna Takatomi og Karin Bagge Jørgensen 2 gange ialt 12 lektioner kr. 484 / PEAU 460 Vi maler badehuse i strandlandskab og vil komme omkring øvelser i himmel, vand, for grund og badehuse. Badehuse er oplagte mo tiver til akvarel og vi vil efter skabelon eller foto frit male og digte i farver. Vi vil male små huse placeret på række i et strandlandskab, ganske som vi ser dem liggende ved Urehoved i Ærøskøbing. Al undervisning foregår indendørs i AOF lokale. Mindre fællesudgift. Materialer kan købes/lånes på kurset. Der vil være mulighed for niveaudelt undervisning, da vi er 2 undervisere. Kalligrafi begynder og let øvede Holdnr.: Lørdag kl. 09:00-15:25 Start den 24. oktober 2015 Birgitte Hansen 1 gange ialt 7 lektioner kr. 518 / PEAU 504 Drømmer du om at lære at skrive smukke bogstaver med bredpen? Vil du gerne skabe dine egne invitationer, konvolutter, bordkort og navneskilte...? Det har du mulighed for at lære på dette kursus. Materialeudgifter: ca. 100,- kr. Pris udregnet efter 6 kursister. Syning / tilskæring Holdnr.: Mandag kl. 12:00-14:45 Start den 14. september 2015 Karin Schuldt Lauritsen 14 gange ialt 42 lektioner kr / PEAU 1611 Holdnr.: Tirsdag kl. 09:00-11:45 Start den 15. september 2015 Karin Schuldt Lauritsen 14 gange ialt 42 lektioner kr / PEAU 1611 Holdnr.: Onsdag kl. 09:00-11:45 Start den 16. september 2015 Karin Schuldt Lauritsen 14 gange ialt 42 lektioner kr / PEAU 1611 Undervisning i alt indenfor syning og lettere tilskæring. Sy-teknikker gennemgåes efter ønske og behov. Undervisningen er tilpasset den enkelte deltager. Syning / tilskæring, aften Holdnr.: Mandag kl. 18:30-21:15 Start den 21. september 2015 Karin Schuldt Lauritsen 7 gange ialt 21 lektioner kr. 847 / PEAU 805 Undervisning i alt indenfor syning og lettere tilskæring. Sy-teknikker gennemgåes efter ønske og behov. Undervisningen er tilpasset den enkelte deltager. Bemærk undervisningen foregår hver anden uge i ulige uger. Syning / tilskæring Weekend Holdnr.: Lørdag søndag kl. 09:00-15:00 Start den 3. oktober 2015 Karin Schuldt Lauritsen 2 gange ialt 13 lektioner kr. 525 / PEAU 499 Undervisning i alt indenfor syning og lettere tilskæring. Sy-teknikker gennemgåes efter ønske og behov. Undervisningen er tilpasset den enkelte deltager. 10 AOF Center Fyn Vestergade tlf fax

11 FVU - ordskole Er du over 18 år dansker eller nydansker? Har du problemer med at stave, skrive og læse? Eller kæmper du med regning og matematik? Har du svært ved at få skrevet arbejdssedler eller andet på dit arbejde? Vil du gerne lære noget mere dansk? Du kan fx arbejde med endelser og lære at skrive forskellige tekster som referater og ansøgninger. Hvem vil ikke gerne blive bedre til at regne på tilbud og rabatter? Bedre til at hjælpe børn og børnebørn med matematik? Vi tilbyder: dag-, eftermiddags- og aftenhold FVU læsning undervisning i læsning, stavning og skriftlig fremstilling på dansk FVU matematik mulighed for at aflægge prøve gratis at deltage Ring eller mail til Tove Baggesgaard OBS. Historien handler ikke om personen på billedet. Kirsten har gået 10 år i skole og haft ufaglært arbejde i mange år. Hun fik lyst til at få en uddannelse, men var usikker på, om hun kunne klare det fagligt, da det var mange år siden hun havde gået i skole. Hun tog trin 2-3 og 4 i FVU dansk og trin 1 og 2 FVU matematik. Uddannelsen klarede hun derefter i fin stil og fortæller nu, at det især var troen på at hun kunne, hun fik med ved at gå på FVU. gratis Ordskole for ordblinde Har du svært ved at læse, stave og skrive? Måske er disse kurser noget for dig: små hold med højst 6 deltagere tilrettelagt efter hvad du kan og har brug for at lære kursus og materialer er gratis lære at bruge hjælpemidler på pc, Ipad/tablets og smartphones dag- og aftenhold Ring eller mail til Tove Baggesgaard FVU-ordskole og Ordskole for Ordblinde: Der er undervisning i, Fåborg, Ringe og Rudkøbing. Nye hold starter fra august 2015, og der er løbende optag. Se aktuelle hold på vores hjemmeside: OBS. Historien handler ikke om personen på billedet. Jens er midt i 30 erne, familiefar og har arbejdet på fabrik i flere år, men aldrig selv kunnet læse en bog. Efter undervisning på ordskolen har han nu brudt koden og læser lette bøger, vejskilte og diverse brochurer. Med it-hjælpemidlerne kan han skrive gode mails, følge med i avisen og de gule sider. AOF Center Fyn 11

12 kreative fag Re-design Weekend Holdnr.: Lørdag søndag kl. 09:00-15:00 Start den 14. november 2015 Birgitte Hansen 2 gange ialt 14 lektioner kr / PEAU 1007 At arbejde med re-design er både bæredygtighed og sund fornuft! I de gamle tekstiler får du meget forærende. Vi skal re-designe tøj, tilbehør og boligtekstiler m.m. Medbring: almindelig sygrej, symaskine. Materialeudgifter må påregnes. Pris udregnet efter 6 kursister. Læs mere på hjemmesiden. Design dit eget grundmønster i strik Holdnr.: Lørdag kl. 09:00-13:35 Start den 3. oktober 2015 Birgitte Hansen 1 gange ialt 5 lektioner kr. 202 / PEAU 192 Der undervises i at beregne en bluse med lige tilsatte ærmer efter din egen strikkeprøve og egne mål. Vi snakker om strikkefasthed og dens betydning. Du skal selv medbring nogle materialer se hjemmesiden. Matrialeudgifter, øvrige ca. 20 kr. Smykker, skind og læder Holdnr.: Mandag kl. 18:30-21:15 Start den 28. september 2015 Anna Højris 7 gange ialt 21 lektioner kr. 847 / PEAU 805 Vi laver smykker i sølv og andre materialer vi kan arbejde med læder. Kom og lær håndværket. Lav et hovedtøj til din hest Holdnr.: Lørdag søndag kl. 10:00 15:30 Start den 31. oktober 2015 Anna Højris 2 gange ialt 12 lektioner kr. 484 / PEAU 460 Det er nemt at arbejde i biothane. Det kan både nittes og syes. Når du først har lavet et hovedtøj kan du nemt arbejde videre på egen hånd. Det kræver meget lidt værktøj. Porcelænsmaling Holdnr.: Onsdag kl. 16:00-18:45 Nymarkskolen, Marslevvej 1, Start den 23. september 2015 Ruth Hansen 10 gange ialt 30 lektioner kr /PEAU 1272 Hvis du har lyst til at tegne og male er porcelænsmaling måske lige noget for dig! FILM TIL BAGGÅRDSBIFFEN Baggårdsbiffen viser igen film i AOF s sal tirsdage i ulige uger. Se programmet på biffen.dk Henvendelser vedrørende Baggårdsbiffen skal ske til Jesper Ege, tlf Mail: Vævning begyndere/øvede Holdnr.: Tirsdag kl. 09:00-11:45 Start den 29. september 2015 Kirsten Jensen 12 gange ialt 36 lektioner kr /PEAU 1170 Holdnr.: Onsdag kl. 09:00-11:45 Start den 30. september 2015 Kirsten Jensen 12 gange ialt 36 lektioner kr /PEAU 1170 Holdnr.: Torsdag kl. 16:00-18:45 Start den 1. oktober 2015 Kirsten Jensen 12 gange ialt 36 lektioner kr /PEAU 1170 Holdnr.: Torsdag kl. 19:00-21:45 Start den 1. oktober 2015 Kirsten Jensen 12 gange ialt 36 lektioner kr /PEAU 1170 Lær at væve. Vælg selv, hvad du vil væve og på hvilken type væv. Du bliver vejledet i køb af garn, at lave trend, påsætte trenden på væven og vælge teknik efter det ønskede væveprojekt. Der er computer med væveprogram til rådighed. Leje af væv kr. 50 er inkl i kursusafgiften. Hver mødegang består af 2 undervisningslektioner og 1 værkstedstime. Prisen er udregnet efter 9 deltagere. 12 AOF Center Fyn Vestergade tlf fax

13 kreative fag Billedvæv weekend Holdnr.: Lørdag kl. 10:00-14:35 Søndag kl Start den 3. oktober 2015 Dorthe Højer Hansen 2 gange ialt 10 lektioner kr. 555 /PEAU 535 Har du lyst til at prøve billedvævning, er dette hold for dig. Vi vil arbejde på blindrammer, med påsætning af trend og herpå afprøve forskellige væve teknikker. Tag gerne garnrester med og evt. andet materiale du kunne tænke dig at afprøve. Der skal påregnes en udgift på 50.- til blindramme og trend. Kursus med bygning af væv Holdnr.: Fredag kl. 16:00-22:00 Start den 4. september 2015 Andreas Möller 1 gange ialt 5 lektioner kr. 439 / PEAU 429 Andreas Möller, 50 år, født i Johannesburg og bosiddende i Hamburg, er en internationalt anerkendt væver, der har tilført dette klassiske håndværk nye teknikker og udtryksmåder. På dette intensive aftenkursus vil Andreas demonstrere hvorledes han bygger sin særlige væv: en væv med 90 cm i indermål, 120 cm dyb, med 8 skafter, 8 pedaler og flyvende skyt tel. Væven vil bagefter indgå i undervisningsmaterialet i AOFs vævelokale. Der vil efterfølgende være mulighed for at købe en instruktions-dvd samt en byggeplan til halv pris. Der kan tages fotos undervejs til privat brug. Andreas vil undervise på engelsk, men der vil være mulighed for tolkning. Der vil være indlagt en pause ca. kl Medbring selv mad. Se også omtale af foredraget med Andreas Möller på s. 32. Weekend-kursus. International og utraditionel workshop med vævning. For både tidligere og ny elever hos Andreas Möller. Holdnr.: Lørdag kl. 09:00-16:00 Søndag kl. 09:00-16:00 Start den 5. september 2015 Andreas Möller 2 gange ialt 12 lektioner kr. 932 / PEAU 908 En sjælden mulighed for at opleve vævning på andre og nye måder. Andreas vil fx undervise i: Planlægning og opsætning. Analyse af væv og redskaber. Skyggeeffekter samt brug af elastiske materialer. Efterbearbejdning af de vævede produkter. Andreas vil undervise på engelsk, men der vil være mulighed for tolkning. NB: Det er en forudsætning for at kunne deltage i disse workshops, at man har et grundlæggende kendskab til væve og vævning. Broderiworkshop beg./let øvede Holdnr.: Mandag kl. 19:00-21:45 Start den 21. september 2015 Birgitte Hansen 6 gange ialt 18 lektioner kr / PEAU 1296 Her vil du lære at bruge anvendelige broderisting, overføre motiv til stof, få fif og teknikker. Medbring broderigarn (amagergarn) eller tyndt strikkegarn. Noget du vil brodere på (faste stoffer eller strik) og almindeligt sytilbehør. Jeg medbringer også materialer, som kan købes. Pris udregnet efter 6 kursister. Knipling, begyndere og øvede Holdnr.: Tirsdag kl. 19:00-21:45 Start den 15. september 2015 Kathrine Ejstrup Uggerby 10 gange ialt 30 lektioner kr /PEAU 1272 Her kan du komme som nybegynder og lære grundtingene, let øvede kan begynde at lære om russisk båndknipling, Idrija, eller måske moderne friknipling. De øvede kan komme og bruge kræfter på Tønderkniplinger, chantilly kniplinger eller honiton. Juleworkshop Holdnr.: Mandag kl. 17:00-19:45 Start den 16. november 2015 Birgitte Hansen 2 gange ialt 6 lektioner kr. 444 / PEAU 432 To aftener, hvor du kan strikke, brodere, klistre, lege sammen med en kreativ og inspirerende håndarbejdslærer, og hvor du vil kreere egne, unikke kunstværker. Medbring garn, strikkepinde, hæklenåle, papir, lim, saks m.m. Materialeudgifter må påregnes, andre kan købes på kurset. Broderiworkshop med rya Holdnr.: Torsdag kl. 19:00-21:45 Start den 22. oktober 2015 Birgitte Hansen 2 gange ialt 6 lektioner kr. 444 / PEAU 432 Rya er hot igen. Det kan bruges til vægophæng, puder, på strik m.m. Lær teknikken og hvordan du tegner eget mønster. Medbring brode rigarn (amagergarn, uldgarn) eller tyndt strik kegarn, stramaj, hørlærred og almindeligt sytilbehør. Øvrige materialer kan købes på kurset. AOF Center Fyn 13

14 kreative fag Faaborg-Midtfyn Strikkeworkshop beg/let øvede Holdnr.: Tirsdag kl. 17:00-19:45 AOF Center Fyn, Lombjergevej 1, Ringe Start den 20. oktober 2015 Birgitte Hansen 6 gange ialt 18 lektioner kr. 726 Til strikkeren, som gerne vil lære nyt. Du vil bli ve bl.a. introduceret til vævestrik, gobelinstrik, snoninger, strukturmønstre og montering. Du kan også blive sat i gang med et pro jekt. Har du et strikketøj, der volder dig pro blemer, så medbring det. Medbring garn (ger ne til p. 3½-4) til at strikke med og strikkepinde som passer til garnet, papir, blyant, stoppenål uden spids, målebånd. Materialeudgifter må påregnes. Glasfusing, begyndere og øvede, aften Holdnr.: Torsdag kl. 18:30-21:15 Lundely Glas, vej 329, Fåborg Start den 1. oktober 2015 Annette Boock 4 gange ialt 12 lektioner kr. 888 Lær at skære i glas og lave flotte fade, figurer, ophæng m.m. af det flotte bullseye glas. Undervisningen foregår på eget værksted, hvor alt værktøj samt materialer forefindes. Der vil hovedsagligt blive arbejdet med Bullseye og Artista glas, samt dichroic glas, som kan smeltes sammen indbyrdes. Materialeudgifter betales ved afhentning ca. en uge efter kurset. Pris kr. 300,- pr. kg færdigbrændt glas. Prisen er udregnet efter 6 kursister. Glasfusing - vi laver julegaver - børn Holdnr.: Lørdag kl. 09:30-12:15 Lundely Glas, vej 329, Fåborg Start den 28. november 2015 Annette Boock 1 gange ialt 3 lektioner kr. 166 Holdnr.: Lørdag kl. 13:30-16:15 Lundely Glas, vej 329, Fåborg Start den 28. november 2015 Annette Boock 1 gange ialt 3 lektioner kr. 166 Det er snart jul, og så skal vi rigtig hygge os med at lave julepynt og flotte gaver af glas. Måske bliver det til nisser, billeder, ophæng eller måske noget helt andet... VIGTIGT Glas er skart og man kan let skære sig, så barnet skal være mindst 6 år og ledsages af en voksen. Der betales for både barn og voksen. Undervisningen foregår på eget værksted, hvor alt værktøj samt materialer forefindes. Der vil hovedsagligt blive arbejdet med Bullseye og Artista glas, samt dichroic glas, som kan smeltes sammen indbyrdes. Materialeudgifter betales ved afhentning ca. en uge efter kurset. Pris kr. 300,- pr. kg færdigbrændt glas. Prisen er udregnet efter 4 voksne + 4 børn. Rammevævning Holdnr.: Torsdag kl. 18:30-20:20 AOF Center Fyn - Faaborg, Østergade 51, Fåborg Start den 24. september 2015 Dorthe Højer Hansen 6 gange ialt 12 lektioner kr. 444 Rammevæv henvender sig til alle, der har lyst til at gå igang i vævningens univers. Her er mulighed for at væve halstørklæder, tasker, puder det er kun fantasien der sætter sin græn ser. Har du lyst til, at forsøge dig med billedvævning, er dette også en mulighed. På kurset vil vi beskæftige os med garnberegning og opsætning af væv, samt forskellige væveteknikker. De første par gange vil vi bruge på at omsætte jeres ideer til projekter og efterfølgende få projektet i gang på væven. Har du garn liggende, så tag det endelig med. Der er rammevæve til rådighed. Blomsterinspiration beg/øvede Holdnr.: Tirsdag kl. 19:00-21:45 Tingagerskolen, Østre Ringvej 2, Ringe Start den 22. september 2015 Lone Thuesen 8 gange ialt 24 lektioner kr Lad kreativiteten blomstre og få ideer til årstidens spændende binderi. Vi kombinerer traditionelt binderi med nye trends og bruger havens/naturens materialer og krydrer med sjove detaljer. Jeg lægger vægt på de grundlæggende teknikker som grundlag for at eksperimentere. Kun fantasien sætter grænser. Der er undervisning på føgende datoer: 22/9 +20/10+17/11+01/ /01+9/02+ 8/03+5/ Materialeliste tilsendes før kursets start. Juleinspiration, beg./øvede Holdnr.: Søndag kl. 09:00-16:20 Tingagerskolen, Østre Ringvej 2, Ringe Start den 15. november 2015 Lone Thuesen 1 gange ialt 8 lektioner kr. 355 Lad kreativiteten blomstre og få ideer til julens spændende binderier. Vi kombinerer traditionelt binderi med nye trends og bruger havens/naturens materialer og krydrer med sjove detaljer. Jeg lægger vægt på de grundlæggende teknikker som grundlag for at eksperimentere. Kun fantasien sætter grænser. Ma terialeliste tilsendes før kursets start. 14 AOF Center Fyn Vestergade tlf fax

15 kreative fag Juleinspiration, beg./øvede Holdnr.: Mandag kl. 18:00-21:40 AOF Center Fyn - Faaborg, Østergade 51, Fåborg Start den 16. november 2015 Lone Thuesen 2 gange ialt 8 lektioner kr. 355 Lad kreativiteten blomstre og få ideer til julens spændende binderier. Vi kombinerer traditionelt binderi med nye trends og bruger havens/naturens materialer og krydrer med sjove detaljer. Jeg lægger vægt på de grundlæggende teknikker som grundlag for at eksperimentere. Kun fantasien sætter grænser. Materialeliste tilsendes før kursets start. Patchwork Holdnr.: Torsdag kl. 18:30-21:15 Det Gamle Bibliotek, Grønnegade 44, Fåborg Start den 3. september 2015 Lone Olesen 7 gange ialt 21 lektioner kr. 777 Patchwork, applikation og quiltning tilbydes til begyndere såvel som øvede. Hent ny inspiration til både hånd- og maskinsyning. Montering vil indgå på relevante steder. Med bring bomuldsstoffer, alm. sygrej, saks, blyant, evt. skæreudstyr. Der er undervisning 1. torsdag i måneden fra til Juleworkshop Holdnr.: Torsdag kl. 17:00-19:45 AOF Center Fyn - Faaborg, Østergade 51, Fåborg Start den 12. november 2015 Birgitte Hansen 2 gange ialt 6 lektioner kr. 444 / PEAU 432 To aften hvor du kan strikke, brodere, klistre, lege og blive holdt i ørerne af en kreativ håndarbejdslærer. Du vil komme hjem med unikke kunstværker, som du selv har lavet. Jeg medbringer en masse gode ideer til inspiration. Med bring garn, strikkepinde, hæklenåle, papir, lim, saks m.m. Jeg medbringer også materialer, som kan købes. Materialeudgifter må påregnes. Prisen er udregnet efter 6 kursister. Broderiworkshop med rya Holdnr.: Torsdag kl. 19:00-21:45 AOF Center Fyn, Lombjergevej 1, Ringe Start den 1. oktober 2015 Birgitte Hansen 2 gange ialt 6 lektioner kr. 444 / PEAU 432 Rya er blevet hot. Det kan bruges til vægophæng, puder, på strik m.m. Du vil lære teknikken og hvordan du tegner dit eget mønster. Du skal blot medbringe broderigarn (amagergarn, uldgarn) eller tyndt strikkegarn, stra maj, hørlærred og almindeligt sytilbehør. Jeg medbringer også materialer, som kan købes. Prisen er udregnet efter 6 kursister. Er I en gruppe, der mangler lokaler til en fælles interesse, så kan vi måske hjælpe jer. Kontakt kontoret eller aftenskolelederen. Forårskurser kreative fag Betegnelse Hold-nr. Underviser Dag Antal Lektioner Startdato Sted Pris Akvarel/tegning begyndere Karin Bagge Jørgensen Fre Vestergade /810 Akvarel/tegning let Karin Bagge Jørgensen Fre Vestergade /810 Tusch med Streg og Farver Nanna Takatomi Lør Vestergade /463 Kalligrafi begynder og let Birgitte Hansen Lør Vestergade /506 Syning / tilskæring Karin Schuldt Lauritsen Man Vestergade /1504 Syning / tilskæring Karin Schuldt Lauritsen Tirs Vestergade /1504 Syning / tilskæring Karin Schuldt Lauritsen Ons Vestergade /1504 Syning / tilskæring, aften Karin Schuldt Lauritsen Man Vestergade /810 Syning / tilskæring, weekend Karin Schuldt Lauritsen Lør Vestergade /501 Re-design - Weekend Birgitte Hansen Lør Vestergade /742 Smykker, skind og læder Anna Højris Man Vestergade /810 Smykker i Art Clay Silver og Karen Hørmann Lør Vestergade /682 Porcelænsmaling Ruth Hansen Ons Nymarskolen, Marslevvej 1338/1278 Vævning begyndere/øvede Kirsten Jensen Tirs Vestergade /1178 Vævning begyndere/øvede Kirsten Jensen Ons Vestergade /1177 Vævning begyndere/øvede Kirsten Jensen Tors Vestergade /1178 Vævning begyndere/øvede Kirsten Jensen Tors Vestergade /1178 Broderiworkshop beg/let Birgitte Hansen Man Vestergade /1302 Knipling, begyndere og øvede Kathrine Ejstrup Uggerby Tirs Vestergade /1278 Faaborg-Midtfyn Design dit eget Birgitte Hansen Søn Østergade 51, Faaborg 203 Strikkeworkshop beg/let Birgitte Hansen Tirs Lombjergevej 1, Ringe 730 Glasfusing for børn Annette Boock Lør vej Glasfusing - vi laver julegaver Annette Boock Lør vej Glasfusing, begyndere og Annette Boock Lør vej Rammevævning Dorthe Højer Hansen Tors Østergade 51, Faaborg 297 Forårs og Påskeinspiration Lone Thuesen Tors Tingagerskolen 279 Broderiworkshop med rya Birgitte Hansen Tors Østergade 51, Faaborg 446 AOF Center Fyn 15

16 krop og sind SVENDBORG Iyengar yoga Holdnr.: Mandag kl. 15:00-16:50 Bevægelseslokalerne, Bagergade 67 D, Start den 17. august 2015 Hans Peter Ernst 18 gange ialt 36 lektioner kr /PEAU 1260 Holdnr.: Mandag kl. 19:00-20:50 Bevægelseslokalerne, Bagergade 67 D, Start den 17. august 2015 Hans Peter Ernst 18 gange ialt 36 lektioner kr /PEAU 1260 Holdnr.: Tirsdag kl. 11:00-12:50 Bevægelseslokalerne, Bagergade 67 D, Start den 18. august 2015 Hans Peter Ernst 18 gange ialt 36 lektioner kr /PEAU 1260 Holdnr.: Tirsdag kl. 19:00-20:50 Bevægelseslokalerne, Bagergade 67 D, Start den 18. august 2015 Hans Peter Ernst 18 gange ialt 36 lektioner kr /PEAU 1260 Holdnr.: Onsdag kl. 11:45-13:35 Bevægelseslokalerne, Bagergade 67 D, Start den 19. august 2015 Hans Peter Ernst 18 gange ialt 36 lektioner kr /PEAU 1260 Holdnr.: Torsdag kl. 09:00-10:50 Bevægelseslokalerne, Bagergade 67 D, Start den 20. august 2015 Hans Peter Ernst 18 gange ialt 36 lektioner kr /PEAU 1260 Holdnr.: Torsdag kl. 11:00-12:50 Bevægelseslokalerne, Bagergade 67 D, Start den 20. august 2015 Hans Peter Ernst 18 gange ialt 36 lektioner kr /PEAU 1260 Holdnr.: Torsdag kl. 16:20-18:10 Bevægelseslokalerne, Bagergade 67 D, Start den 20. august 2015 Hans Peter Ernst 18 gange ialt 36 lektioner kr /PEAU 1260 Holdnr.: Fredag kl. 10:00-11:50 Bevægelseslokalerne, Bagergade 67 D, Start den 21. august 2015 Hans Peter Ernst 18 gange ialt 36 lektioner kr /PEAU 1260 Se Lige inden kataloget gik i trykken er der oprettet to yoga-hold i træningslokalet i Plejecentret på Syrenvej 24, Tåsinge. Onsdag kl og Start 2/ Underviser: Kirsten Rohweder 15 mødegange/30 lektioner, kr. 1110/PEAU Læs mere på hjemmesiden. Yoga, øvede Holdnr.: Mandag kl. 17:00-18:50 Bevægelseslokalerne, Bagergade 67 D, Start den 10. august 2015 Gill Edelveig 20 gange ialt 40 lektioner kr / PEAU 1400 Holdnr.: Onsdag kl. 17:00-18:50 Bevægelseslokalerne, Bagergade 67 D, Start den 12. august 2015 Gill Edelveig 20 gange ialt 40 lektioner kr / PEAU 1400 Holdnr.: Onsdag kl. 19:00-21:15 Bevægelseslokalerne, Bagergade 67 D, Start den 12. august 2015 Gill Edelveig 20 gange ialt 50 lektioner kr / PEAU 1749 Yoga giver glæde, velvære og energi. Du får et dybere åndedræt i harmoni med dine egne følelser. Medbring et tæppe. Yoga, begyndere og øvede Holdnr.: Torsdag kl. 19:00-21:15 Bevægelseslokalerne, Bagergade 67 D, Start den 27. august 2015 Gill Edelveig 18 gange ialt 43 lektioner kr / PEAU 1504 Yoga giver glæde, velvære og energi. Du får et dybere åndedræt i harmoni med dine egne følelser. Medbring et tæppe. 16 AOF Center Fyn Vestergade tlf fax

17 krop og sind Yoga for mænd begyndere Holdnr.: Torsdag kl. 18:55-21:15 Start den 24. september 2015 Søren Winther Brandt 11 gange ialt 27,5 lektioner kr / PEAU 962 Yoga, afspænding og meditation for Mænd... Holdet henvender sig til dig der har en nysgerrighed på yoga. Undervisningen vil være båret af maskulin dynamik, humor og respekt for den klassiske yogatradition. Læs mere på hjemmesiden. Yoga for mænd, fortsæt/let øvede Holdnr.: Torsdag kl. 16:55-18:45 Start den 3. september 2015 Søren Winther Brandt 17 gange ialt 42,5 lektioner kr / PEAU 1487 Holdet er for dig der har et vist kendskab til klassisk Hatha yoga i forvejen eller har deltaget på Yoga for mænd-begyndere. Stikord: dynamiske og klassiske yogastillinger (Asana) smidighed åndedrætsteknikker meditation. Læs mere på hjemmesiden. Kursus i psykisk førstehjælp over 2 lørdage Holdnr.: Lørdag d. 12. september kl. 10:00-17:00 Lørdag d. 19. september kl. 10:00-17:00 Start den 12. september 2015 Anne Carøe 2 gange ialt 14 lektioner kr. 518 /PEAU 490 Holdnr.: Lørdag d. 31. oktober kl. 10:00-17:00 Lørdag d. 7. november kl. 10:00-17:00 Start den 31. oktober 2015 Anne Carøe 2 gange ialt 14 lektioner kr. 518 /PEAU 490 Et kursus i psykisk førstehjælp har til formål at øge din viden om psykisk sygdomme og kriser og give dig mod til at handle, når du står overfor et menneske med psykisk sygdom. Det er helt centralt, at vi alle reagerer, hvis vi møder en medborger, pårørende, klient eller kollega, der har brug for psykisk førstehjælp. Et kursus 12 timer, som du kan læse mere om på I prisen er indregnet bogen Psykisk Førstehjælp, der bruges på kurset. Du får bevis på, at du har gennemført kurset. Læs mere om kursets indhold på AOFs hjemmeside Qi Gong for alle Holdnr.: Tirsdag kl. 10:00-10:55 Start den 8. september 2015 Heidrun Voigt 12 gange ialt 12 lektioner kr. 444 Peau / 420 Qi gong øvelser lærer dig at opbygge din indre energi, styrke dit immunforsvar, skærpe din opmærksomhed et effektivt værn mod dagligdagens travlhed/stress. Der kræves ingen specielle forudsætninger, hvad angår alder, herkomst eller fysiske forudsætninger for at lære og udøve Qi gong. Dit tøj skal være løstsiddende og varmt nok til, at du ikke fryser. Medbring liggeunderlag. Pilates Mix for alle Holdnr.: Mandag kl. 17:00-18:30 Tåsinge Plejecenter, Syrenvej 24, Start den 31. august 2015 Tina Ponsaing 12 gange ialt 24 lektioner kr. 888 / PEAU 840 Holdnr.: Mandag kl. 18:30-20:20 Tåsinge Plejecenter, Syrenvej 24, Start den 31. august 2015 Tina Ponsaing 12 gange ialt 24 lektioner kr. 888 / PEAU 840 Pilatestræningen tager udgangspunkt i Pilates principper om stabilitetstræning af muskelkorsettet: træning af bækkenbund, mave, ryg, holdningen og kropsfornemmelse. Derudover fokus på åndedrættet. Målet er øget kropsbevidsthed i en styrket, smidig og velafbalanceret krop. Styrketræning for seniorer 60 + Holdnr.: Mandag kl. 11:30-13:00 Solo Midtbyhallen, Johannes Jørgensvej 10, Start den 31. august 2015 Gudrun Klit Engemann i lige uger, Sigurd Hartvig i ulige uger. 14 gange ialt 28 lektioner kr / PEAU 1273 Holdnr.: Mandag kl. 13:00-14:30 Solo Midtbyhallen, Johannes Jørgensvej 10, Start den 31. august 2015 Gudrun Klit Engemann i lige uger, Sigurd Hartvig i ulige uger. 14 gange ialt 28 lektioner kr / PEAU 1273 AOF Center Fyn 17

18 krop og sind Holdnr.: Tirsdag kl. 11:30-13:00 Solo Midtbyhallen, Johannes Jørgensvej 10, Start den 1. september 2015 Gudrun Klit Engemann i ulige uger, Sigurd Hartvig i lige uger. 14 gange ialt 28 lektioner kr / PEAU 1273 Holdnr.: Tirsdag kl. 13:00-14:30 Solo Midtbyhallen, Johannes Jørgensvej 10, Start den 1. september 2015 Gudrun Klit Engemann i ulige uger, Sigurd Hartvig i lige uger. 14 gange ialt 28 lektioner kr / PEAU 1273 Holdnr.: Onsdag kl. 11:30-13:00 Solo Midtbyhallen, Johannes Jørgensvej 10, Start den 2. september 2015 Solo Fitness Midtbyhallen/Sigurd Hartvig 14 gange ialt 28 lektioner kr / PEAU 1273 Holdnr.: Onsdag kl. 13:00-14:30 Solo Midtbyhallen, Johannes Jørgensvej 10, Start den 2. september 2015 Solo Fitness Midtbyhallen/Sigurd Hartvig 14 gange ialt 28 lektioner kr / PEAU 1273 Holdnr.: Torsdag kl. 11:30-13:00 Solo Midtbyhallen, Johannes Jørgensvej 10, Start den 3. september 2015 Gudrun Klit Engemann i lige uger, Sigurd Hartvig i ulige uger. 14 gange ialt 28 lektioner kr / PEAU 1273 Holdnr.: Torsdag kl. 13:00-14:30 Solo Midtbyhallen, Johannes Jørgensvej 10, Start den 3. september 2015 Gudrun Klit Engemann i lige uger, Sigurd Hartvig i ulige uger. 14 gange ialt 28 lektioner kr / PEAU 1273 Holdnr.: Fredag kl. 11:30-13:00 Solo Midtbyhallen, Johannes Jørgensvej 10, Start den 4. september 2015 Gudrun Klit Engemann i ulige uger, Sigurd Hartvig i lige uger 14 gange ialt 28 lektioner kr / PEAU 1273 Holdnr.: Fredag kl. 13:00-14:30 Solo Midtbyhallen, Johannes Jørgensvej 10, Start den 4. september 2015 Gudrun Klit Engemann i ulige uger, Sigurd Hartvig i lige uger. 14 gange ialt 28 lektioner kr / PEAU 1273 Træningen på holdet skal modvirke den aldersbetingede forringelse af muskelstyrken, der rammer alle. Stikord: træning af kondition og balance, fælles opvarmning, individuel træ ning med redskaber, mulighed for kredsløbstræning på cykelhold, fælles udspænding og kort afspænding. Undervisningen krydres med teori i relation til det praktiske og foregår under vejledning af erfaren fysioterapeut. Tilmelding: Du tilmelder dig ét hold og kan for denne pris komme 2 gange ugentligt. Såfremt du ikke tidligere har deltaget, vil der være en personlig introduktion inden opstart på holdet. Fysisk træning for seniorer 60+ Holdnr.: Mandag kl. 13:00-14:30 Egebjerg Motionscenter, Mads Hansensvej 10 B, Vester-Skerninge Start den 7. september 2015 Bent Serup 14 gange ialt 28 lektioner kr. 915 / PEAU 859 Holdnr.: Torsdag kl. 13:00-14:30 Egebjerg Motionscenter, Mads Hansensvej 10 B, Vester-Skerninge Start den 10. september 2015 Bent Serup 14 gange ialt 28 lektioner kr. 915 / PEAU 859 Du arbejder med at modvirke den forringelse af muskelstyrken, som kommer til alle med alderen. Desuden har du mulighed for at træne din kondition og balance. Hver gang vil der være fælles opvarmning, individuel træning med redskaber, fælles kredsløbstræning og udspænding. Træningen foregår under vejledning af erfaren underviser. Bevægelse for brystopererede Holdnr.: Tirsdag kl. 16:00-18:00 Svømmeland, Ryttervej 70, Start den 22. september 2015 Carin Mærsk-Møller 10 gange ialt 20 lektioner kr. 986 /PEAU 946 Holdnr.: Tirsdag kl. 18:00-20:00 Svømmeland, Ryttervej 70, Start den 22. september 2015 Carin Mærsk-Møller 10 gange ialt 20 lektioner kr. 986 /PEAU 946 Få energi i samvær med andre. Specifik træning, vævs- og arstræk, venepumpe, lymfedræ nering m.m. For at afhjælpe nogle af de senfølger, en del kvinder har efter en brystoperation. Underviser er erfaren fysioterapeut. 18 AOF Center Fyn Vestergade tlf fax

19 krop og sind Bevægelse for brystopererede m. bassin Holdnr.: Tirsdag kl. 14:15-16:05 Svømmeland, Ryttervej 70, Start den 15. september 2015 Antje Benkjer 10 gange ialt 20 lektioner kr /PEAU 1058 Få energi i samvær med andre. Træning med fokus på senfølger efter operation. På gulv og i helsebassing. Underviser er erfaren fysioterapeut. Svømning for vandskrækkere 12 gange. Pris kr. 980 Efterår 2015: Start: mandag kl Start: tirsdag kl Start: tirsdag kl Forår 2016: Start: mandag kl Start: tirsdag kl Start: tirsdag kl Underviser: Inger Berg Undervisning på små hold for den største vandskrækker og den, der gerne vil forbedre sin svømmeteknik eller lære at svømme crawl. (Arr. uden for folkeoplysningsloven). Tilmelding og information vedr. Svømning for vandskrækkere og fysisk handicappede: Inger Berg tlf Svømmeundervisningen foregår i Svømme land, Ryttervej 70,. Bevægelse i varmt vand Holdnr.: Onsdag kl. 14:00-14:55 Svømmeland, Ryttervej 70, Start den 26. august 2015 Hans Peter Ernst 17 gange ialt 17 lektioner kr /PEAU 1394 Kurset er et tilbud til alle. Vandet ophæver tyng dekraftens pres på især fod, knæ og hofteled. Øvelserne gør musklerne bevægelige i samarbejde med alle led. Mærk kroppen afspændt udfra ryggens balance til glæde for nervesystem og organer. Bassinleje er inkluderet i deltagergebyret. Vandgymnastik Holdnr.: Tirsdag kl. 12:00-12:55 Svømmeland, Ryttervej 70, Start den 1. september 2015 Karin Larsen 15 gange ialt 15 lektioner kr / PEAU 1470 Svømning for fysisk handicappede 12 gange. Pris kr. 468 Start: tirsdag kl Start: tirsdag kl Undervisere: Inger Berg, Hans Peter Ernst og Winnie Tang Pedersen. Vi underviser efter Halliwickmetoden i det store bassin og i varmtvandsbassin. Metoden er for alle slags handicap uden brug af hjælpemidler, men med en lærer nede i vandet. Der er hjælp til omklædning og mulighed for transport. For at gå til svømning for fysisk handicappede skal du være medlem af HIF (se s. 38). Holdnr.: Tirsdag kl. 12:45-13:30 Svømmeland, Ryttervej 70, Start den 1. september 2015 Karin Larsen 15 gange ialt 15 lektioner kr / PEAU 1470 Vandgymnastik er en pragtfuld måde at bevæge sig på. Vandets bløde modstand skåner leddene, samtidig med at det belaster musklerne på en meget hensigtsmæssig og givende måde. Bassinleje er inkluderet i deltagergebyret. Alexanderteknik Holdnr.: Fredag kl. 10:15-13:00 Start den 28. august 2015 Annamaija Rolff-Petersen 10 mødegange kr / PEAU 2915 Holdnr.: Fredag kl. 13:45-16:30 Start den 28. august 2015 Annamaija Rolff-Petersen 10 mødegange kr / PEAU 2915 Holdnr.: Fredag kl. 10:15-13:00 Start den 13. november 2015 Annamaija Rolff-Petersen 10 mødegange kr / PEAU 2915 Holdnr.: Fredag kl. 13:45-16:30 Start den 13. november 2015 Annamaija Rolff-Petersen 10 mødegange kr / PEAU 2915 Alexanderteknikken er en bevægelsesmeto de, der gennem øget kropsbevidsthed frigør og koordinerer kroppen i både hvile og bevægelse. Derved forebygges skader, øges energi, overskud og daglig livsglæde. Hver elev modtager 45 min. individuelt rettet undervisning pr. gang i alt 10 gange. Annamaija S. Rolff - Petersen Uddannet i 1997 v. 3 årig udd. på F. M. Alexanderskolen i Kbh. Desuden moderne danser og kirkesanger. AOF Center Fyn 19

20 krop og sind Mindfulness for børn 9 til 11 år og forældre Holdnr.: Lørdag kl. 12:30-14:00 Start den 31. oktober 2015 Trine Høhrmann 3 gange ialt 4,5 lektioner kr. 250 / PEAU 241 Forældrene vil få redskaber til at skabe et mere harmonisk liv sammen med deres barn, og barnet får værktøjerne til at få mest muligt ud af skole- og hverdagslivet. Der arbejdes bl.a. med åndedræt, opmærksomheds- og afslapningsøvelser, sanser og små kreative opgaver. Max 5 børn med én forælder pr. barn. Pris er inkl. audio, materialer og en lille forfriskning. Underviser: Trine Høhrmann Børn betaler PEAU pris. Mindfulness for børn 6 til 8 år og forældre Holdnr.: Lørdag kl. 11:00-12:00 Start den 12. september 2015 Trine Høhrmann 3 gange ialt 3 lektioner kr. 166 / PEAU 160 Holdnr.: Lørdag kl. 11:00-12:00 Start den 31. oktober 2015 Trine Høhrmann 3 gange ialt 3 lektioner kr. 166 / PEAU 160 Forældrene vil få redskaber til at skabe et mere harmonisk liv sammen med deres barn, og barnet får værktøjerne til at få mest muligt ud af skole- og hverdagslivet. Der arbejdes bl.a. med åndedræt, opmærksomheds- og afslapningsøvelser, sanser og små kreative opgaver. Max 5 børn med én forælder pr. barn. Pris er inkl. audio, materialer og en lille forfriskning. Underviser: Trine Høhrmann. Børn betaler PEAU pris. Mindfulness-meditation Holdnr.: Mandag kl. 17:00-18:50 Start den 31. august 2015 Kate Margrethe Jørgensen 5 gange ialt 10 lektioner kr. 444 / PEAU 424 Holdnr.: Mandag kl. 17:00-18:50 Start den 5. oktober 2015 Kate Margrethe Jørgensen 5 gange ialt 10 lektioner kr. 444 / PEAU 424 Mindfulness Vær til stede i nuet fri af stress Du kan ikke kontrollere verden, men du kan lære at kontrollere, hvad verden gør ved dig. Gennem undervisning i psykologiske teorier, arbejde med din krop og gennem meditation, vil du få større selvindsigt. Medbring et tæppe eller en yogamåtte. Meditation, weekend hold Holdnr.: Fredag kl. 19:00-21:45 Lørdag kl Søndag kl Bevægelseslokalerne, Bagergade 67 D, Start den 30. oktober 2015 Vibeke Pedersen 3 gange ialt 13 lektioner kr. 577 / PEAU 551 Holdnr.: Fredag kl. 19:00-21:45 Lørdag kl Søndag kl Bevægelseslokalerne, Bagergade 67 D, Start den 20. november 2015 Vibeke Pedersen 3 gange ialt 13 lektioner kr. 577 / PEAU 551 Ved meditation kan du lære at tæmme dit sind, som ofte er ét kæmpetankemylder. Vi anvender den simlpe åndedrætsteknik til at bringe sindet i ro. Åndedrættet er det ideelle redskab i meditation, vi bringer det med os hele tiden. Vi vil også komme til at arbejde med billeder og lyd. Desuden arbejdes der med tilstedeværelses øvelser, hvor vi oplever intensiteten ved at være i nuet. Ved et tæmmet sind kan bla. opnås: klarhed, focus, balance, overblik og åbenhed. Vi sidder på meditationsskamler. Vibeke Pedersen har mediteret dagligt i mere end 12 år, hun har lært meditation hos højt respekterede tibetanske lamaer. Er du interesseret i at få mere at vide om kurset, kan jeg kontaktes på Tai-Chi, begyndere/øvede Holdnr.: Mandag kl. 18:30-20:20 Bevægelseslokalerne, Bagergade 67 D, Start den 31. august 2015 Anders Carlsen 12 gange ialt 24 lektioner kr. 888 /PEAU 840 Den stille og venlige natur i Tai Chi udøvelse modvirker stress og stressrelateret sygdom. Desuden giver Tai Chi bedre blodcirkulation, bedre kropsholdning og balance og et styrket immunforsvar samt forbedret livskvalitet. Lærere kan kontaktes på tlf Kærlighed og kommunikation Holdnr.: Torsdag kl. 17:00-18:50 Start den 5. november 2015 Allan Norvark 5 gange ialt 10 lektioner kr. 740 / PEAU 720 Kurset henvender sig til mennesker i alle aldre, der ønsker at lære at elske sig selv og sin partner mere. Temaerne vil være bl.a. maskulinitet og femininitet, de 5 kærlighedssprog, lære at holde bolden på sin banehalvdel, hvordan er jeg tro mod mig selv, og hvordan fylder man sig selv op med kærlighed. Kurset henvender sig til både par og singler. Pris udregnet efter 6 kursister. 20 AOF Center Fyn Vestergade tlf fax

Aftenskoleprogram 2012 / 2013

Aftenskoleprogram 2012 / 2013 Lof Lolland Vest Aftenskoleprogram 2012 / 2013 LOF - viden i bevægelse Liberalt Oplysnings Forbund Lolland Vest byder endnu engang velkommen aftenskolesæson 2012/2013 Praktiske oplysninger: Tilmelding

Læs mere

Sønderborg Aftenskole. Nybøl Fritids Forening. Kurser 2009-2010. aftenskolen@stofanet.dk - www.dof-sonderborg.dk - www.dof-nyboel.

Sønderborg Aftenskole. Nybøl Fritids Forening. Kurser 2009-2010. aftenskolen@stofanet.dk - www.dof-sonderborg.dk - www.dof-nyboel. Sønderborg Aftenskole & Nybøl Fritids Forening Margretheparken 86-6400 Sønderborg - Tlf. 74 42 33 81 aftenskolen@stofanet.dk - www.dof-sonderborg.dk - www.dof-nyboel.dk Kurser 2009-2010 Velkommen i DOF

Læs mere

Aftenskolernes tilbud 2013/14

Aftenskolernes tilbud 2013/14 Aftenskolernes tilbud 2013/14 i Middelfart Kommune Margit Bjarnø FO/LOF Ejby Vestfyns Husflid FOF Fredericia/Middelfart Debatforum AOF Middelfart DOF Middelfart MusikAftenskole Aftenskolen GOK Aftenskolen

Læs mere

AFTENSKOLERNE I FREDERIKSSUND KOMMUNE

AFTENSKOLERNE I FREDERIKSSUND KOMMUNE RING XXXXXXX 25 AFTENSKOLERNE I FREDERIKSSUND KOMMUNE SKIBBY JÆGERSPRIS FREDERIKSSUND SLANGERUP AFTEN- SKOLERNES AKTIVITETS- TILBUD 2008/2009 2 GENEREL INFORMATION Aftenskolerne i dette program byder alle

Læs mere

LOF HOLBÆK KURSUSKATALOG 2014/2015. Bliv klogere Ha' det sjovt Lær nyt Bevæg dig. så kan du lære det!

LOF HOLBÆK KURSUSKATALOG 2014/2015. Bliv klogere Ha' det sjovt Lær nyt Bevæg dig. så kan du lære det! KURSUSKATALOG LOF HOLBÆK Bliv klogere Ha' det sjovt Lær nyt Bevæg dig 2014/2015 MUSIK FOREDRAG BABY LOF MAD SUNDHED SPROG INDSIGT OPLEVELSER MOTION IT DEBAT SANG SÅ KAN DU LÆRE DET! Foredrag... side 3

Læs mere

LOF Varde. Kursusprogram 2011/2012. lof.dk /varde. Foredrag, debat & oplevelser. Kreativitet. Bevægelse. Højskoledage EDB. Mad & kokkeskole.

LOF Varde. Kursusprogram 2011/2012. lof.dk /varde. Foredrag, debat & oplevelser. Kreativitet. Bevægelse. Højskoledage EDB. Mad & kokkeskole. LOF Varde Ølgod Helle Blåvandshuk Blåbjerg Foredrag, debat & oplevelser Kreativitet Bevægelse Højskoledage EDB Mad & kokkeskole Sprog Førstehjælp Personlighedsudvikling Kursusprogram 2011/2012 lof.dk /varde

Læs mere

AOF Middelfart. AOF Middelfart. giver stadig rabat til folkepensionister. (Se din pris i parentes). Middelfart

AOF Middelfart. AOF Middelfart. giver stadig rabat til folkepensionister. (Se din pris i parentes). Middelfart AOF Middelfart Skoleleder: Anne K. Paulsen Tilmelding: www.aofmiddelfart.dk Middelfart Skærgårdsvej 1, 5500 Middelfart, Tlf. 6341 3500 E-Mail: adm@aofmiddelfart.dk hjemmeside: www.aofmiddelfart.dk Tilmeldinger

Læs mere

FO-Aarhus.dk. Kulturmagazin. Forår 2012. Hatte side 6. Lad glæden åbne side 10. ... fordi netværk handler om mennesker

FO-Aarhus.dk. Kulturmagazin. Forår 2012. Hatte side 6. Lad glæden åbne side 10. ... fordi netværk handler om mennesker Hatte side 6 Foto: Bjarne Elm Foto: Søren? Zeuth Kurser Kulturmagazin Lad glæden åbne side 10 Foto: Connie Bolsen Forår 2012 http:// udeliv mad graviditet kreativt digitalt sprog personligt motion musik

Læs mere

Dansk & fremmedsprog. V E L K O M M E N Dalgas Skolen tilbyder kvalificeret undervisning til voksne med psykiske problemer/sindslidende.

Dansk & fremmedsprog. V E L K O M M E N Dalgas Skolen tilbyder kvalificeret undervisning til voksne med psykiske problemer/sindslidende. Kursusprogram efterår 2014 Dansk & fremmedsprog V E L K O M M E N Dalgas Skolen tilbyder kvalificeret undervisning til voksne med psykiske problemer/sindslidende. Vi lægger vægt på et inspirerende miljø

Læs mere

DEBAT KUNSTSKOLE KROP OG BEVÆGELSE. Lille Skole for Voksne GLASFUSNING. Debat Foredrag Koncerter STØB DIT EGET SMYKKE FOREDRAG SY HVAD DU HAR LYST TIL

DEBAT KUNSTSKOLE KROP OG BEVÆGELSE. Lille Skole for Voksne GLASFUSNING. Debat Foredrag Koncerter STØB DIT EGET SMYKKE FOREDRAG SY HVAD DU HAR LYST TIL DEBAT Lille Skole for Voksne - et målrettet tilbud til udsatte og psykisk sårbare mennesker Debat Foredrag Koncerter KUNSTSKOLE STØB DIT EGET SMYKKE GLASFUSNING SY HVAD DU HAR LYST TIL PERSONLIG UDVIKLING

Læs mere

LOF HOLBÆK KURSUSKATALOG FORÅR 2015 MOTION SUNDHED MAD DRIKKE YOGA MINDFULL BEVÆG DIG GRAVID SMÅBØRN FOREDRAG DEBAT LÆR NYT BLIV JÆGER IT FOTO

LOF HOLBÆK KURSUSKATALOG FORÅR 2015 MOTION SUNDHED MAD DRIKKE YOGA MINDFULL BEVÆG DIG GRAVID SMÅBØRN FOREDRAG DEBAT LÆR NYT BLIV JÆGER IT FOTO KURSUSKATALOG LOF HOLBÆK FORÅR 2015 LÆR NYT MAD DRIKKE KREATIV PRAKTISK GRAVID SMÅBØRN FOREDRAG DEBAT BLIV KLOGERE YOGA MINDFULL BLIV JÆGER FØRSTE HJÆLP MOTION SUNDHED BEVÆG DIG IT FOTO MUSIK SANG HA'

Læs mere

Aftenskoler Nordsjælland

Aftenskoler Nordsjælland Aftenskoler Nordsjælland Ture & rejser Foredrag & Debat Korte kurser & Kulturoplevelser Ny viden - nye muligheder Forår 2014 Om DOF Dansk Oplysnings Forbund er landsorganisation for ca. 220 frie små og

Læs mere

VEJEN AFTENSKOLE 2015-2016. KURSER OG FOREDRAG Vejen * Rødding * Brørup * Holsted. Askov. Bække. Gesten. Læborg. Føvling

VEJEN AFTENSKOLE 2015-2016. KURSER OG FOREDRAG Vejen * Rødding * Brørup * Holsted. Askov. Bække. Gesten. Læborg. Føvling VEJEN AFTENSKOLE 2015-2016 KURSER OG FOREDRAG Vejen * Rødding * Brørup * Holsted Askov. Bække. Gesten. Læborg. Føvling Vejen Aftenskole byder velkommen I aftenskolen mødes kursister og undervisere på lige

Læs mere

KULTUR 2014/2015. posten Folkeoplysning, undervisning og kulturelle arrangementer i Nordfyns kommune

KULTUR 2014/2015. posten Folkeoplysning, undervisning og kulturelle arrangementer i Nordfyns kommune KULTUR 2014/2015 posten Folkeoplysning, undervisning og kulturelle arrangementer i Nordfyns kommune Foreninger og institutioner Navne og adresser AOF Nordfyn....Side 4 Mogens Jørgensen, Bredbjergvej 64,

Læs mere

Tag springet! Guldborgsund Lolland 2010/2011. - ny sæson hos AOF. Hos AOF finder du: og meget mere...

Tag springet! Guldborgsund Lolland 2010/2011. - ny sæson hos AOF. Hos AOF finder du: og meget mere... Tag springet! - ny sæson hos AOF 2010/2011 Hos AOF finder du: Babytræning Friluftsliv Blomster og dekorationer It og edb Musik og sang Sprog FVU/ordblind Motion og bevægelse og meget mere... Guldborgsund

Læs mere

DANSK & FREMMEDSPROG V E L K O M M E N

DANSK & FREMMEDSPROG V E L K O M M E N KURSUSPROGRAM FORÅR 2015 V1 DANSK & FREMMEDSPROG V E L K O M M E N Velkommen til sæsonen forår 2015, hvor vi endnu engang kan præsentere et varieret udbud af spændende fag, nogle velkendte, andre helt

Læs mere

AOF SYD, Sønderborg. Kursuskatalog for sæsonen 2014/2015. og meget mere... MAD OG VIN

AOF SYD, Sønderborg. Kursuskatalog for sæsonen 2014/2015. og meget mere... MAD OG VIN Kursuskatalog for sæsonen 2014/2015 FOREDRAG OG DEBAT KREATIV FRITID MAD OG VIN FRILUFTSLIV SUNDHED OG MOTION FØRSTEHJÆLP IT/EDB SPROG MUSIK OG SANG og meget mere... Sønderborg_2014_01.indd 1 25/06/14

Læs mere

SukaSyn Program 2015/2016

SukaSyn Program 2015/2016 2015/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 VELKOMMEN 4 1.2 GENERELT OM SUKA 5 1.3 BESTYRELSEN 6 1.4 GENERALFORSAMLING 7 1.5. TILMELDING TIL UNDERVISNING 7 1.6 KØRSEL 7 1.7 PRISER OG BETALING 8 2.1 FOLKEOPLYSENDE

Læs mere

is all around you KURSUSKATALOG LOF Holbæk Bliv klogere Ha' det sjovt Lær nyt Bevæg dig www.lofholbaek.dk så kan du lære det!

is all around you KURSUSKATALOG LOF Holbæk Bliv klogere Ha' det sjovt Lær nyt Bevæg dig www.lofholbaek.dk så kan du lære det! KURSUSKATALOG Bliv klogere Ha' det sjovt Lær nyt Bevæg dig forår 2014 KREATIVITET MUSIK SUNDHED SPROG INDSIGT OPLEVELSER MOTION IT DEBAT www.lofholbaek.dk is all around you LOF Holbæk Så kan du lære det!

Læs mere

Billund. Grindsted. Vorbasse

Billund. Grindsted. Vorbasse Billund Grindsted Vorbasse DOF Billund Aftenskole byder velkommen til den nye skolesæson. I aftenskolen mødes kursister og undervisere på lige fod, alene bragt sammen af interessen for det enkelte fag

Læs mere

Sæson 2013/2014. Nyt kursuskatalog fra AOF SYD i Sønderborg. og meget mere... MAD OG VIN FRILUFTSLIV SUNDHED OG MOTION FØRSTEHJÆLP

Sæson 2013/2014. Nyt kursuskatalog fra AOF SYD i Sønderborg. og meget mere... MAD OG VIN FRILUFTSLIV SUNDHED OG MOTION FØRSTEHJÆLP Sæson 2013/2014 Nyt kursuskatalog fra AOF SYD i Sønderborg FOREDRAG OG DEBAT KREATIV FRITID MAD OG VIN FRILUFTSLIV SUNDHED OG MOTION FØRSTEHJÆLP IT/EDB og meget mere... SPROG MUSIK OG SANG PRAKTISKE OPLYSNINGER

Læs mere

Lille Skole for Voksne

Lille Skole for Voksne Forårsprogram 2015 Lille Skole for Voksne - en skole for psykisk sårbare voksne Ny hjemmeside fra d. 12. januar 2015 www.sindskole.dk Her finder du alt om: Sind Daghøjskole Aktivering Frit optag Aalborg

Læs mere

2014 / 2015. Lof. Guldborgsund. Lof. Lolland Vest. Din Lokale Aftenskole. For dig der vil lære hele livet. LOF -viden i bevægelse

2014 / 2015. Lof. Guldborgsund. Lof. Lolland Vest. Din Lokale Aftenskole. For dig der vil lære hele livet. LOF -viden i bevægelse Lof Guldborgsund Din Lokale Aftenskole 2014 / 2015 For dig der vil lære hele livet LOF -viden i bevægelse Lof Lolland Vest De smukke. lokale fotos er venligst stillet til rådighed af Anne Svendsen, Nysted

Læs mere

FREDERIKSHAVN EFTERÅR

FREDERIKSHAVN EFTERÅR Yoga Mad og vin Guidede ture Vildmarksbade Slægstforskning Foredrag Rakubrændt keramik Sprog FREDERIKSHAVN EFTERÅR 2015 Kunstskole it Seniorhøjskole Sangteater Kreativ fritid Tai Chi Velkommen Hjertelig

Læs mere

Viborg Husflidsskole Industrivej 13 8800 Viborg tlf. 86 62 62 31 info@skolenforkreativfritid.dk www.skolenforkreativfritid.dk

Viborg Husflidsskole Industrivej 13 8800 Viborg tlf. 86 62 62 31 info@skolenforkreativfritid.dk www.skolenforkreativfritid.dk BEKLÆDNINGSSYNING BETHS VERDEN BOGBINDING BRODERI BRUGTE DÅSERINGE OG KAPSLER BÆREDYGTIGT DESIGN DECOUPAGE DESIGN I PILEFLET PORCELÆNSMALING QUILLING RAKU SENIORSKOLEN SMYKKE- OG GULDSMEDETEKNIK SPINDING

Læs mere

NYE KREATIVE KURSER I FORÅRET 2015

NYE KREATIVE KURSER I FORÅRET 2015 NYE KREATIVE KURSER I FORÅRET 2015 VELKOMMEN TIL KURSER FORÅRET 2015 Skolen for Kunst og Design giver dig muligheden for at udforske dine kreative evner og ambitioner. Fundamentet i undervisningen er at

Læs mere

aftenskolernes fællesprogram EGEDAL 2015-2016 APA

aftenskolernes fællesprogram EGEDAL 2015-2016 APA aftenskolernes fællesprogram EGEDL 2015-2016 P ftenskolerne i Egedal Kommune byder alle borgere velkomne til sæsonen 2015/16. Igen i år har skolerne samarbejdet om udgivelsen af det fællesprogram, som

Læs mere

Godt øje til mænd omkring de 60 hold op med at være usynlig (s. 2) Ny Seniorhøjskole tag kunsten i egen hånd (s. 6)

Godt øje til mænd omkring de 60 hold op med at være usynlig (s. 2) Ny Seniorhøjskole tag kunsten i egen hånd (s. 6) 2. halvår 2008 36. årgang Aktiv Nytprogram & magasin for seniorer i århus Godt øje til mænd omkring de 60 hold op med at være usynlig (s. 2) Ny Seniorhøjskole tag kunsten i egen hånd (s. 6) Fremtidens

Læs mere

AOF Næstved & Susålandet

AOF Næstved & Susålandet AOF Næstved & Susålandet Et marked af kurser Den bedste bid af din tid LOKALT SUNDHED & LIVSSTIL KURSER FOREDRAG EKSKURSIONER MUSIK & SPROG Velkommen til AOF Næstved & Susålandet 2013/2014 AOF Næstved

Læs mere

Kursusprogram. LOF Holbæk 2012/2013. www.lofholbaek.dk. så kan du lære det! Oplevelser & Foredrag. Personlig udvikling.

Kursusprogram. LOF Holbæk 2012/2013. www.lofholbaek.dk. så kan du lære det! Oplevelser & Foredrag. Personlig udvikling. Kursusprogram 2012/2013 Oplevelser & Foredrag Personlig udvikling Sejler & Jæger Krop & Bevægelse Gravid & Småbørn Kreativ & Praktisk Mad & Drikke Sprog PC & Foto Seniorhøjskole Førstehjælp Sang & Musik

Læs mere