Folketinget - Skatteudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketinget - Skatteudvalget"

Transkript

1 Skatteudvalget L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende dele af lovforslag L 52 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love og om ophævelse af lov nr. 529 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, der blev sendt i høring i forbindelse med lovforslagets fremsættelse (dagsbevis for varebiler og mærkning af inkassobiler). I forbindelse med fremsættelsen i Folketinget er lovforslaget blevet inkluderet i forslag L 52 af 1. november 2012 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love og om ophævelse af lov nr. 529 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer (Godtgørelse af elafgift for el forbrugt til opladning af batterier til registrerede elbiler, lempelse vedrørende komfortkøling, dagsbeviser for varebiler samt teknisk justering af energiafgifter m.v. og ophævelse af reglerne om fritagelse for afgift af visse typer af affald fra egen cementproduktion). Holger K. Nielsen /Lene Skov Henningsen Side 1 af 5

2 Høringsskema indeholdende høringssvar og kommentarer hertil vedrørende dele af forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Organisation Advokat Samfundet Bilbranchen Brancheorganisationen for værksteder (CAD) Bemærkninger i høringssvar Advokat Samfundet har kun bemærkninger til høringsfristen, som organisationen finder alt for kort. Bilbranchen har ingen bemærkninger til lovforslaget. CAD ønsker en tilkendegivelse af, - - at det er den private bruger der pålægges bødestraf, hvis dagsbeviset ikke er medbragt under kørslen. - at det er den ansatte, der som privat bruger skal sørge for at afregne dagsbeløbet og medbringe dokumentation. - om der taget stilling til eventuelle konkurrenceforvridende aspekter af forslaget, særligt i forhold til biludlejning. - om der er taget stilling til den situation, hvor den ansatte tidligere har lejet bilen af arbejdsgiveren, og nu vælger den lang billigere løsning med dagsbevis. CAD s bekymring går primært på om den danske stat med dagsbeviset kommer til at udbyde en ydelse, som de private aktører på markedet ikke kan matche. Kommentar til høringssvaret Det er beklageligt, at der ikke har været opmærksomhed på behovet for de tekniske justeringer, der nu er kommet med i lovforslaget allerede, da udkastet til lovforslagets hovedelementer var i høring. Kravet om, at dagsbeviset skal medbringes under kørslen, er indsat for, at reglerne kan håndhæves, såfremt det ikke nås at etablere en elektronisk løsning, inden ordningen skal virke i praksis i Selv om ansatte kan gå ind og afregne dagsbeløbet for privat anvendelse af et køretøj, vil det være i arbejdsgiverens interesse at have klare aftale om, hvordan dette skal foregå. Det skal understreges, at såfremt der f.eks. ikke afregnes momsbeløb, og der ved anskaffelse eller leje af køretøjet er taget fuld momsfradrag, er det arbejdsgiveren, der vil blive afkrævet momsreguleringen af det tidligere tagne for store momsfradrag. Når det gælder konkurrenceforholdet til private udbydere, er der ved udformningen af ordningen både kigget på Side 2 af 5

3 Danmarks Automobilforhandler Forening (DAF) Danske Advokater Dansk Byggeri Danske Biludlejere Dansk Erhverv DAF har ikke bemærkninger til lovforslaget. Danske Advokater har ikke bemærkninger til lovforslaget. Dansk Byggeri har ikke bemærkninger til lovforslaget. Danske Biludlejere anmoder om, at biludlejning på lige fod med inkasso undtages for pligten til at oplyse CVR-nr. og virksomhedsnavn, idet lejeren vil medbringe en kopi en underskrevet lejeaftale, som altid kan dokumentere ejeren af vareog lastbilen og den ansvarlige lejer. Dansk Erhverv ser frem til den smidiggørelse af reglerne for lejlighedsvis anvendelse af gulpladebiler, som pris og udbud. Med hensyn til prisen har der været kigget på delebilordninger og taget hensyn til ikke at udsætte udlejningsselskaberne for en urimelig konkurrence, jf. svaret på spørgsmål 4 til lovforslag L22 ( samlingen). Med hensyn til udbud er der en klar begrænsning på, hvor mange dage en konkret varebil kan anvendes privat mod køb af dagsbevis. Ved behandlingen af lovforslaget, vedtaget som lov nr. 590 af 18. juni 2012, samt ved skriftlig besvarelse af Folketingets Skatteudvalg, alm. del, spørgsmål nr. 768 af 29. juni 2012, og ved mundtlig besvarelse af 20- spørgsmål nr. S 134 af 4. oktober 2012 er der taget stilling til, at der ikke er grundlag for at dispensere fra oplysningspligterne. Den foreslåede fritagelse for inkassobiler er begrundet med hensynet til at undgå en regelkonflikt mellem de skatteretlige oplysningspligter og kravet om, at inkassovirksomhed skal udøves under hensyn til god inkassoskik. Side 3 af 5

4 Dansk Industri (DI) FSR-danske revisorer der lægges op til. DI har ingen bemærkninger til lovforslaget. FSR anmoder Skatteministeriet om at offentliggøre en liste over, hvilke biler der er undtaget fra pligten til at oplyse CVR-nr. og virksomhedsnavn, og hvad der er lovgrundlaget herfor. FSR mener, at der er legitim grund til, at andre biler end inkassobiler også bør undtages fra oplysningspligten. FSR mener, at hvis det er alene er inkassobiler, der ikke skal oplyse CVR-nr. og virksomhedsnavn, vil disse biler netop blive udstillet som værende fra et inkassofirma, der som de eneste er undtaget for reglerne. FSR-danske revisorer er overordnet tilfredse med muligheden for at anvende virksomhedens vare- og lastmotorkøretøjer mod en mindre betaling, men spørger, - om det også vil blive aktuelt med køb af dagsbeviser til 185 kr. - om virksomheder, der ikke har taget fuldt momsfradrag vil kunne købe dagsbeviset for 185 kr. Det fremgår klart af lovgivningen, hvilke vare- og lastbiler der er positivt omfattet af oplysningspligten. Af servicehensyn er der i et nyhedsbrev på SKATs hjemmeside oplyst eksempler på typer af køretøjer, der er undtaget som indirekte følge af lovgivningens positivt fastsatte pligt: Vare- lastbiler til delvis erhvervsmæssig og privat brug, køretøjer til udrykning eller vejarbejde samt busser. Se bemærkninger til Danske Biludlejers høringssvar. Den foreslåede fritagelse for inkassobiler er begrundet med hensynet til at undgå en regelkonflikt mellem de skatteretlige oplysningspligter og kravet om, at inkassovirksomhed skal udøves under hensyn til god inkassoskik. Hertil bemærkes, at der vil være en gruppe, typisk større varebiler og mindre lastbiler med 3,0 3,5 ton tilladt totalvægt, hvor der ikke skal betales for momsdelen, fordi denne allerede er angivet i Side 4 af 5

5 HORESTA Håndværksrådet Kommunernes Landsforening (KL) Landbrug og Fødevarer - om det kan bekræftes, at varebiler med tilladt totalvægt mellem 3 og 4 ton for hvilke der allerede er betalt moms efter reglerne i momslovens 38, stk. 1 vil kunne købe dagsbeviset for 185 kr. - om det er nødvendigt, at dagsbeviset skal medbringes under kørslen, når politiet eller told- og skatteforvaltningen elektronisk har mulighed for at kontrollere om der er købt dagsbevis for den konkrete varebil den pågældende dag. - om at det præciseres, hvorvidt dagsbevisets gyldighedsperiode gælder i 24 timer fra købet heraf eller om de udløber ved midnat uanset, hvornår på dagen, det er anskaffet. Det bør være mulighed for, at købe dagsbeviser til brug på et angivet fremtidigt tidspunkt. HORESTA har ingen bemærkninger til lovforslaget. Håndværksrådet udtrykker tilfredshed med, at det nu bliver muligt at betale afgift pr. dag for privat anvendelse af gulpladebiler. KL har ingen bemærkninger til lovforslaget. Landbrug og Fødevarer har ingen bemærkninger til lovforslaget. momsregnskabet. Og der er også andre situationer, hvor momsen allerede er betalt, og hvor der vil blive mulighed for at betale de 185 kr. uden samtidigt at skulle betale de 40 kr. vedrørende moms. Det er rigtig, at kravet om at dagsbeviset skal medbringes Vedr. krav om at medbringe dagsbevis under kørslen henvises til kommentar til CAD. Ét dagsbevis vil gælde én kalenderdag, og der vil forud kunne købes bevis for flere kalenderdage. Side 5 af 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 1 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 1. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt 26. februar 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0057 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 199 - Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 22. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. september 2014 Sag 94/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 6.

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget J.nr. 13-0161737 Den 31. oktober 2013 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af ligningsloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 20. september 2012 JARA Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K DI har den 23. august 2012 modtaget et lovforslag om ændring af lov om afgift af elektricitet og

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 173 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 173 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 173 Bilag 1 Offentligt 25. marts 2015 J.nr. 13-0127997 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

Varebiler (gulpladebiler)

Varebiler (gulpladebiler) Varebiler (gulpladebiler) - skat, moms og afgifter 2014 FORORD Denne information omhandler skatte-, moms- og afgiftsregler for varebiler. Det er en daglig udfordring for rådgivere, virksomheder og ansatte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1

Forslag. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 Skatteministeriet J. nr. 15-2179394 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 (Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer Januar 2009 Tab på børsnoterede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2012-511-0089 Dato:25. april 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer.

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 164 - Bilag 1 O Notat Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 78 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0058 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte høringssvar vedrørende

Læs mere

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition RISSKOV REVISION ORIENTERER August 2014 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: DEL 1: DEL 2: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har interesse

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014.

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014. NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4401-00366 Ref. carvi/mafol/ancma Den 31. oktober 2014 Høringsnotat vedrørende forslag til ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 250 Offentligt J.nr.: 2009-251-0130 Dato: 2. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes til orientering grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Europa-Kommissionens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring Til lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) I lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond, jf.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 68 Bilag 2 Offentligt J.nr. 12-0219990 Dato: 22. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere