Små og mellemstore virksomheder i venteposition

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Små og mellemstore virksomheder i venteposition"

Transkript

1 Små og mellemstore virksomheder i venteposition Dansk økonomi mangler tempo, og det rammer selvfølgelig også små og mellemstore virksomheder. I modsætning til de sidste to kvartaler, hvor der var fremgang i Håndværksrådets konjunkturbarometer, så er barometeret her i 3. kvartal stagneret på 0 pct. De små og mellemstore virksomheder er fortsat pessimistiske omkring Danmarks økonomiske situation og er ej heller specielt optimistiske med hensyn til investeringssituationen. Til gengæld har virksomhedernes vurdering af egen økonomiske situation og deres forventninger til årsresultatet ikke ændret sig nævneværdigt i snart et år. Bemærkelsesværdigt er det, at der næsten ingen udvikling er sket i de fire parametre, som udgør konjunkturbarometeret, siden sidste kvartal. Virksomhedernes vurdering af Danmarks økonomiske situation er hovedsageligt den parameter, som trækker barometeret i negativt terræn. Således er der en overvægt på 17 pct. af virksomhederne, der vurderer Danmarks økonomiske situation dårligere på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Den positive udvikling, der har været igennem de seneste tre kvartaler, er hermed effektivt bremset. Andelen af virksomheder, der vurderer, at Danmarks økonomiske situation er blevet bedre, er ligesom i sidste kvartal på 20 pct. Desværre er andelen af virksomheder, der vurderer, at Danmark økonomiske situation er blevet dårligere, steget en smule til 37 pct. Virksomhedernes lyst til at investere i produktionsudvidelser har igennem de sidste tre kvartaler ligget stabilt lige under nulpunktet. Det er nu femte kvartal i træk, at pessimisterne er i overtal der er en overvægt på 3 pct. af virksomhederne, der vurderer, at det er blevet mindre fordelagtigt at investere i produktionsudvidelser på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Investeringslysten er, når vi sammenligner med samme kvartal sidste og forrige år, på normalt niveau. Virksomhedernes vurdering af egen økonomiske situation er steget en smule, men har basalt set været på samme niveau i ét år. En overvægt på 7 pct. af virksomhederne vurderer i dette kvartal, at virksomhedens generelle økonomiske situation er bedre sammenlignet med samme tidspunkt for et år siden. De små og mellemstore virksomheders vurdering af egen økonomi er således noget lavere i dette kvartal sammenlignet med samme kvartal for et år siden, men på samme niveau som for to år siden. Andelen

2 af virksomheder, der vurderer deres egen økonomi positivt, er stadig i overtal på 34 pct., men er dog på det laveste niveau igennem de seneste seks kvartaler. Virksomhedernes forventninger til årets resultat er stort set uændrede siden sidste kvartal, og niveauet har faktisk ligget stabilt det seneste år. Overvægten af virksomhederne er positive, når de vurderer forventningen til årets resultat på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Hele 41 pct. vurderer således, at årsresultatet for 2012 kommer til at være bedre end for Kun 29 pct. vurderer omvendt, at årsresultatet vil være dårligere. Glædeligt er det, at optimisterne er i overtal, men historisk set falder tiltroen til årets resultat hen mod årets 4. kvartal. Forhåbentlig forbliver vurderingen af årsresultatet den parameter, som trækker barometeret opad. Samlet set betyder de meget små ændringer i de fire parametre, der udgør Håndværksrådets konjunkturbarometer, at barometeret forbliver på 0 pct. Positive forventninger til årets resultat samt en optimistisk vurdering af virksomhedernes egen økonomi går altså lige op med negativ investeringslyst og pessimistisk vurdering af dansk økonomi. Det er desværre et ringere niveau sammenlignet med samme kvartal sidste og forrige år, hvor barometeret var positivt territorium på henholdsvis 4 og 7 pct. Forklaringen er, at tre ud af fire af parametrene, der tilsammen udgør barometeret, i dette kvartal er på et lavere niveau end i samme kvartal sidste og forrige år. Udviklingen i barometeret i 2012 har været noget anderledes end de sidste par år, hvor barometeret i 2011 faldt fra 2. til 3. kvartal, og modsat i 2010, hvor det steg. Når vi ser et år tilbage, har konjunkturbarometeret gennemgået en udvikling fra at ligge på -12 pct. (laveste niveau siden 1. kvartal 2010) til nu at ligge omkring frysepunktet, hvilket dog må siges at være en fremgang, men der er stadig langt op til niveauet i Figur 1. Håndværksrådet konjunkturbarometer 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% Bedre Dårligere Samlet 2

3 Håndværksrådets Ordretillid falder igen i 3. kvartal og lander på et positivt nettotal på 6. Ordretilliden er således faldet med 18 siden 1. kvartal i år, hvilket ikke er unormalt grundet mærkbare sæsonudsving. Der er små tegn på, at efterspørgselssituationen trods alt er blevet lidt bedre. Andelen af virksomheder, der føler sig begrænsede eller meget begrænsede af manglende efterspørgsel, er den laveste, siden Håndværksrådet påbegyndte målingen tilbage i 4. kvartal Håndværksrådets Beskæftigelsestillid er i dette kvartal igen negativ efter at have været på den rigtige side af stregen i et halvt år. Beskæftigelsestilliden lander på et nettotal på -4, hvilket er på niveau med samme kvartal sidste år. En overvejende del af virksomhederne forventer altså, at medarbejderstaben bliver mindre i den kommende tid. Byggeriet og industrien holder konjunkturbarometeret oven vande Det samlede konjunkturbarometer hverken stiger eller falder i 3. kvartal 2012, men lander som beskrevet på nul. Det er især industribranchen, der holder konjunkturbarometeret fra at falde dybt ned i et sort hul. Hvis Håndværksrådets konjunkturbarometer blev splittet op i fire SMV-barometre fordelt på hovedbrancher, så er barometrene for både servicebranchen og butiksbranchen under nulstregen, mens barometeret for industribranchen ender positivt på 11 pct. Byggebranchen hjælper også en smule ved at lande på et barometer lige over nul, dog kun på 3 pct. Servicebranchen er gået en smule frem og har nu et barometer på -10 pct., butiksbranchen en smule tilbage med et barometer på -2 pct. Når virksomhederne vurderer deres egen økonomiske situation, viser der sig en stor forskel imellem brancherne. Servicebranchen er den eneste branche, som rent faktisk vurderer deres økonomiske situation som værende mere negativ på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Pessimisterne har et lille overtag på 8 pct., hvilket heldigvis er et fald i forhold til sidste kvartals 16 pct. Den økonomiske situation for servicebranchen er altså blevet bedre, men stadig har pessimisterne nu været i overtal i tre kvartaler i træk. De tre andre brancher byggeri, industri og butik har alle et overtal af virksomheder, der er positive i forhold til deres egen økonomiske situation. Butiksbranchen ligger lavest med en overvægt på 3 pct., byggeri i midten med 11 pct. i overvægt og industrien som den mest positive branche med en overvægt på 24 pct. Ser vi på virksomhedernes forventninger til årsresultatet hen over brancherne, er historien den samme som med vurderingen af deres egen økonomiske situation. Servicebranchen er den eneste branche, der har negative forventninger til årets resultat. Pessimisterne er igen i dette kvartal i overtal (5 pct.) Det er faktisk en lille fremgang i forhold til sidste kvartal, hvor 8 pct. af servicebranchens virksomheder mente, at årsresultatet blev dårligere i 2012 sammenlignet med Igen viser de øvrige brancher sig 3

4 som totale modsætninger, og her er der positiv fremgang at spore sammenlignet med sidste kvartal. Figur 2. Virksomhedernes vurdering fordelt på de enkelte brancher 25% Vurdering af virksomhedens økonomiske situation Forventning til årets resultat Fordelagtigheden i at investere i produktionsudvidelser Vurdering af Danmarks økonomiske situation 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% Industri Bygge/Håndværk Service Butik Virksomhedernes vurdering af fordelagtigheden i at investere i produktionsudvidelser på nuværende tidspunkt i forhold til samme tidspunkt sidste år er kun positiv for industrien. Service, byggeri og butiksbranchen vurderer således alle sammen, at det er mindre fordelagtigt at investere i produktionsudvidelser på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. For byggebranchen betyder det desværre, at sidste kvartals smalle positive overtal er vendt til et negativt overtal på 4 pct. Ingen af brancherne ser ud til at have særlig stor tiltro til den danske økonomiske situation (hvilket også var gældende i sidste kvartalsundersøgelse). Fx vurderer en overvægt af virksomheder i butiks- og servicebranchen på henholdsvis 23 og 22 pct., at Danmarks økonomiske situation er dårligere på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Den manglende tiltro til dansk økonomi er tydeligvis den parameter, der trækker barometeret længst mod bunden. Ordretilliden holder skansen Håndværksrådets Ordretillid lander i 3. kvartal på et nettotal på 6, som er et væsentligt fald i forhold til sidste kvartal, hvor ordretilliden var på 15. Faldet i ordretilliden fra 2. til 3. kvartal er dog ikke alarmerende, når vi sammenligner med udviklingen de seneste to år. Ordretilliden faldt i 2010 fra 14 til 8 og i 2011 fra 18 til 5 fra 2. til 3. kvartal. Ordretilli- 4

5 den følger altså den udvikling, vi har set de seneste to år. Niveauet betyder samtidig, at der stadigvæk er en overvægt af virksomheder, der forventer flere ordrer og dermed forøget aktivitet i virksomheden de kommende måneder. Det er positivt at se, og forhåbentlig kan ordretilliden følge udviklingen i 2010 og holde sig over nulpunktet i det kommende kvartal. Figur 3. Udviklingen i ordretilliden i 2010, 2011 og 2012 Nettotal kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Ordretilliden for butiksbranchen er gået en anelse frem siden sidste kvartal, hvilket er unormalt i årets 3. kvartal. Butiksbranchen har altså nu den højeste ordretillid med et nettotal på 15, hvilket er højere end i samme kvartal i både 2010 og For alle andre brancher gælder, at ordretilliden siden sidste kvartal er faldet, og der er derfor store forskelle imellem brancherne. Byggeri er eneste branche med negativ ordretillid, på -4, hvilket dog er bedre end i samme kvartal sidste år, hvor den var -7. Industrivirksomhederne har en lav forventning til aktiviteten i virksomhederne, og ordretilliden lander i 3. kvartal derfor på 4 et niveau som er lavere end i samme kvartal sidste og forrige år. Servicebranchen holder med en ordretillid på 11 samme niveau som i 3. kvartal sidste år, og servicevirksomhederne forventer dermed øget aktivitet i virksomhederne i den kommende tid. 5

6 Forklaring Et positivt nettotal betyder, at en overvejende del af virksomhederne forventer flere ordrer om tre måneder sammenlignet med nu. Omvendt betyder et negativt nettotal, at en overvejende del af virksomhederne forventer færre ordrer i den kommende tid. Håndværksrådets Ordretillid er beregnet efter samme princip, som det Danmarks Statistik bruger i forbindelse med udregningen af Forbrugertilliden. Rekord lav efterspørgselsmangel Andelen af virksomheder, der er meget begrænsede eller begrænsede af manglen på efterspørgsel, er nu den laveste nogensinde, siden Håndværksrådet i slutningen af 2008 begyndte at måle dette. 35 pct. af virksomhederne føler sig dog stadig begrænsede eller meget begrænsede af manglen på efterspørgsel. At efterspørgselssituationen er forbedret er en del af forklaringen på, hvorfor ordretilliden fortsat er positiv, når konjunkturbarometeret er på nul. Figur 4. Efterspørgselssituationen: Andelen af virksomheder, som føler sig enten begrænsede eller ikke begrænsede af manglen på efterspørgsel. 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% Meget begrænset+begrænset Ikke begrænset+lidt begrænset 6

7 Industrien er den branche, som er hårdest ramt af efterspørgselsmangel i dette kvartal. 40 pct. af industrivirksomhederne er enten meget begrænsede eller begrænsede af manglende efterspørgsel i hverdagen. Situationen var dog værre i sidste kvartal, hvor hele 44 pct. var begrænsede eller meget begrænsede. Situationen er dog stadigvæk den, at hele 40 pct. af industrivirksomhederne mangler kunder. Den største positive fremgang skal findes i butiksbranchen, hvor kun hver tiende virksomhed er meget begrænset af mangel på efterspørgsel i årets 3. kvartal sammenlignet med knap hver femte i samme kvartal sidste år. 63 pct. af virksomhederne har ikke deciderede problemer med efterspørgsel, da de svarer enten ikke begrænset eller lidt begrænset. Hos byggevirksomhederne er, ligesom i sidste kvartal, hver sjette virksomhed meget begrænset af manglende efterspørgsel. Servicebranchen er den branche, der oplever mindst efterspørgselsmangel, og det er da også kun 8 pct. af virksomhederne, der er meget begrænsede af manglende efterspørgsel. Medarbejdere går et turbulent efterår i møde Beskæftigelsesforventningerne i årets 3. kvartal ser ved første øjekast noget negative ud. Den samlede beskæftigelsestillid ender på et nettotal på -4. Det betyder, at en overvægt af virksomhederne forventer at fyre medarbejdere i den kommende tid. Beskæftigelsestilliden er dog på niveau med samme kvartal sidste år. Byggevirksomhederne oplever den største negative ændring i forhold til sidste kvartal med et fald på 10, fra 5 til -5. Det er ikke nødvendigvis alarmerende, da byggevirksomhederne historisk set er den branche, der har de største udsving i beskæftigelsestilliden, både negativt og positivt, hvilket skyldes sæson. Beskæftigelsessituationen i årets 3. kvartal ser imidlertid noget lysere ud end i samme kvartal sidste år, hvor beskæftigelsestilliden for byggevirksomhederne lå på -11. Én enkelt branche ser ud til at holde igen med at ansætte, og faktisk har servicebranchen ikke haft positiv beskæftigelsestillid mere end én enkelt gang, nogensinde. Desværre var det med et nettotal på kun 1 tilbage i årets 1. kvartal. Siden Håndværksrådet påbegyndte målingen af beskæftigelsestilliden, har tallet for servicebranchen fire ud af fem kvartaler været negativt eller nul. Det vil sige, at virksomhederne i servicebranchen langt overvejende ikke har tiltro til, at de vil komme til at ansætte nye medarbejdere i den kommende fremtid og har ikke haft det i over et år. Omvendt tegner der sig heller ikke ligefrem et billede af, at servicebranchen fyrer alle deres medarbejdere. Både butiksbranchen og industrien følger den samme udvikling som sidste år, hvor begge ender i negativt terræn. For butiksbranchen er der tale om et nettotal på -2 sammenlignet med -1 i samme kvartal sidste år. Beskæftigelsestilliden for industrien ender på -3 sammenlignet med -1 i samme kvartal sidste år. 7

8 Ingen af brancherne har altså en positiv beskæftigelsestillid i årets 3. kvartal. Det vidner desværre om, at krisen endnu ikke er ovre, men samtidig også om, at beskæftigelsestilliden for alle brancher i høj grad følger et sæsonmønster. Figur 5. Beskæftigelsestilliden fordelt på brancher Butik Byggeri Industri Service Udviklingen i medarbejdersituationen i Region Sjælland ser ud til at være stagneret, dog på et positivt niveau. Efter at regionen de seneste kvartaler har ligget på et niveau godt under de resterende regioner, er Region Sjælland nu den eneste region med positiv beskæftigelsestillid med et nettotal på 1. Hovedstaden og Midtjylland følger trop begge med negativ beskæftigelsestillid på -2. Nordjylland har i 3. kvartal en beskæftigelsestillid på -7 og Sydsjælland på -9. Forklaring Et positivt nettotal betyder, at en overvejende del af virksomhederne forventer flere nyansættelser om tre måneder sammenlignet med nu. Omvendt betyder et negativt nettotal, at en overvejende del af virksomhederne forventer færre nyansættelser i den kommende tid. Håndværksrådets Beskæftigelsestillid er beregnet efter samme princip, som det Danmarks Statistik bruger i forbindelse med udregningen af Forbrugertilliden. 8

9 Flere SMV er mangler kvalificerede hænder Andelen af virksomheder, der føler sig begrænsede eller meget begrænsede af manglende arbejdskraft, er nu den største siden 4. kvartal Samtidig er andelen af virksomheder, der overhovedet ingen problemer har med at finde kvalificeret arbejdskraft, den laveste i samme periode. Andelen, som slet ikke er begrænset, er nu på 68 pct. 10 pct. af SMV erne føler sig nu begrænsede eller meget begrænsede af mangel på arbejdskraft. Når vi ser på figur 6, så er der små spæde tegn på, at vi bevæger os mod en normaltilstand med hensyn til arbejdskraftsituationen. Figur 6. Udviklingen i andelen af virksomheder, der er begrænsede af manglen på arbejdskraft. 90% 25% 85% 80% 20% 75% 70% 15% 65% 60% 10% 55% 50% 5% 45% 40% 0% Slet ikke begrænset (venstre akse) Begrænset eller meget begrænset (højre akse) Der er store forskelle i, hvor begrænsede de forskellige brancher er af mangel på arbejdskraft. Servicebranchen er igen den branche, som er hårdest ramt med 15 pct. af virksomhederne, der er enten begrænsede eller meget begrænsede af mangel på arbejdskraft. I både industrien og byggeriet er tallet 11 pct. af virksomhederne. Bedst ser det ud i butiksbranchen, hvor kun 6 pct. af virksomhederne er begrænsede, og 0 pct. er meget begrænsede af mangel på arbejdskraft. 9

10 Samtidig viser undersøgelsen, at antallet af virksomheder, som svarer, at de har afskediget medarbejdere, er relativt lavt. 17 pct. af virksomhederne har således afskediget medarbejdere indenfor de seneste tre måneder. Det er, sammen med det samme kvartal sidste år, det laveste niveau i over 4 år. Virksomhederne tilpasser sig stadig Selvom efterspørgselssituationen for nogle små og mellemstore virksomheder er forbedret på det seneste, er der altså stadig store problemer med tilliden til økonomien, hvilket fremgår af Håndværksrådets konjunkturbarometer og beskæftigelsestillid. Det gør desværre også, at virksomhederne ikke er færdige med at tilpasse sig til netop de ændringer, som de oplever i hverdagen. 29 pct. af virksomhederne svarer således ja til, at de inden for de seneste tre måneder har måttet sætte deres priser og/eller ydelser ned for at kunne konkurrere. Andelen er derved 3 pct. højere end i samme kvartal sidste år, men på niveau med sidste kvartal. Værst ser det ud for byggebranchen, hvor 32 pct. af virksomhederne har sat deres prisniveau ned. Servicebranchen er den branche, hvor færrest (23 pct.) har været nødsaget til at ændre på priserne. Samtidig med, at SMV erne sætter priserne ned, mister de også faste kunder. Hele 28 pct. af virksomhederne har mistet faste kunder de seneste tre måneder. Andelen er 2 procentpoint lavere end i sidste kvartal, men samtidig også 2 procentpoint højere i forhold til samme kvartal sidste år. Her ser det omvendt bedst ud for byggebranchen, hvor kun 23 pct. svarer ja til at have mistet kunder, hvorimod tallet er 33 pct. for butiksbranchen. Virksomhedernes kunder kræver stadig lange betalingsfrister. 38 pct. af virksomhederne har indenfor de seneste tre måneder oplevet, at deres kunder kræver længere betalingsfrister. Andelen er derved faldet en smule siden sidste kvartal, men er faktisk 3 procentpoint højere end i samme kvartal sidste år. Industrien er den branche, som det går værst ud over her svarer næsten halvdelen (47 pct.), at deres kunder kræver længere betalingsfrister. Det er desværre en stigning i forhold til sidste kvartal, hvor niveauet var på 45 pct. Når vi holder dette op imod, at kun hver tredje byggevirksomhed klager over længere betalingsfrister, er det altså tydeligt, at der er store forskelle imellem brancherne. Mangel på finansiering af virksomhedernes aktiviteter er et af de tilbagevendende problemer, og dette kvartal er da heller ingen undtagelse. 29 pct. af virksomhederne er nemlig begrænsede eller meget begrænsede af manglende finansiering. Det er et lille fald siden sidste kvartal, hvor andelen var 31 pct. Samtidig er andelen af virksomheder, som slet ikke er begrænsede af manglende finansiering, på samme niveau som i sidste 10

11 kvartal, som er det laveste niveau nogensinde målt. Man kan kun håbe på, at bunden nu er nået, og at vi vil se, at kurven vender frem mod årets sidste kvartal. Eksporterende SMV er tror på fremtiden Håndværksrådet gennemførte i årets 3. kvartal sin anden måling af SMV ernes forventning til den fremtidige eksport. Denne gang med knap 200 respondenter. Resultatet var, ligesom i sidste kvartal, positivt. Eksporttilliden lander på et nettotal på 8, hvilket betyder, at virksomhederne forventer at eksportere mere i de kommende måneder, end de gør i dag. Et nettotal på 8 er desværre et fald i forhold til sidste kvartal, hvor eksporttilliden endte på 12. Det er dog for tidligt at konkludere noget på den baggrund, da der jo indtil videre kun foreligger to målinger. Forklaring Et positivt nettotal betyder, at en overvejende del af virksomhederne forventer at eksportere mere om tre måneder sammenlignet med nu. Omvendt betyder et negativt nettotal, at en overvejende del af virksomhederne forventer at eksportere mindre i den kommende tid. Håndværksrådets eksporttillid er beregnet efter samme princip, som det Danmarks Statistik bruger i forbindelse med udregningen af Forbrugertilliden. Figur 7. Svarfordelingen til spørgsmålet: Hvordan vurderer du, at eksporten i din virksomhed vil være om 3 måneder sammenlignet med i dag? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Meget højere Lidt højere Uændret Lidt lavere Meget lavere 3. kvartal kvartal

12 Tilsammen siger 29 pct. af virksomhederne, at de forventer meget eller lidt højere eksport i de kommende seks måneder. Sammenlignet med sidste kvartal, hvor tallet var 31 pct., er niveauet altså stabilt (og det er, selvom vi har fået flere respondenter). Andelen, som forventer lidt eller meget lavere eksport, er på 14 pct., som desværre er væsentligt flere end i sidste kvartal, hvor pessimisterne kun udgjorde 8 pct. Konjunkturundersøgelsen viser altså, at de små og mellemstore virksomheders hverdag stadig er præget af krisetilpasning og hårde tider. Virksomhederne føler stadig behov for at nedsætte priserne på deres varer og ydelser for at fastholde et nogenlunde fast kundegrundlag. Mangel på finansiering er stadig et problem for mange SMV er, ligesom deres kunder i stigende grad kræver længere betalingsfrister. Virksomhedernes tiltro til den økonomiske situation i Danmark er ikke tilstedeværende. Og virksomhederne holder da også igen med produktionsudvidelser. Positivt er det dog, at ordretilliden holder sig over nul virksomhederne tror på et godt årsresultat, og de har afskediget et relativt lavere antal medarbejdere i den seneste tid. Efterspørgselssituationen er da også bedre end længe, og der er alt i alt et lille lys forude, selvom vintermørket trænger sig på. Håndværksrådet 27. september

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste Forårsfornemmelser hos små og mellemstore virksomheder Efter et kvartal, hvor humøret hos de små og mellemstore virksomheder var i frit fald, begynder forårsoptimismen så småt at spire ude hos landets

Læs mere

SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER KONJUNKTURVURDERING DECEMBER 2011

SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER KONJUNKTURVURDERING DECEMBER 2011 SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER KONJUNKTURVURDERING DECEMBER 2011 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Trods udsigt til vækstpakke er SMV ernes forårshumør i kulkælderen

Trods udsigt til vækstpakke er SMV ernes forårshumør i kulkælderen Trods udsigt til vækstpakke er SMV ernes forårshumør i kulkælderen Mens vækstpakken og dermed udsigten til genindførelse af håndværkerfradraget har præget dagsordenen i marts, holder landets små og mellemstore

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING december 2012 ISSN:

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING december 2012 ISSN: DECEMBER 2012 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager os af små og mellemstore virksomheders interesser

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING SEPTEMBER 2014 ISSN:

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING SEPTEMBER 2014 ISSN: SEPTEMBER 2014 Fakta om undersøgelsen Håndværksrådets konjunkturanalyse er baseret på et spørgeskema udsendt til knap 1.700 respondenter, hvoraf 800 små og mellemstore virksomheder har svaret i august.

Læs mere

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering december 2010

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering december 2010 små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering december 2010 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi

Læs mere

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering december 2008

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering december 2008 små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering december 28 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager

Læs mere

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering juni 2010

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering juni 2010 små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering juni 2010 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager

Læs mere

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering februar 2009

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering februar 2009 små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering februar 2009 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 SMV-KONJUNKTURVURDERING JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for

Læs mere

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering september 2009

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering september 2009 små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering september 2009 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi

Læs mere

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering juli 2009

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering juli 2009 små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering juli 2009 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager

Læs mere

SMV-Konjunkturvurdering april 2008

SMV-Konjunkturvurdering april 2008 SMV-Konjunkturvurdering april 2008 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager os af små og mellemstore

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Flad vækstoptimisme I Syddanmark. oktober 2012

VÆKST BAROMETER. Flad vækstoptimisme I Syddanmark. oktober 2012 VÆKST BAROMETER oktober 0 Flad vækstoptimisme I Syddanmark Vækstoptimismen er faldet svagt i forhold til sidste måling. Der er dog stadig en overvægt af optimistiske virksomheder, hvad angår omsætningen.

Læs mere

Medlemsundersøgelse offentliggjort 16. maj 2012 på Håndværksrådets repræsentantskabsmøde.

Medlemsundersøgelse offentliggjort 16. maj 2012 på Håndværksrådets repræsentantskabsmøde. Barske finansieringsvilkår for små og mellemstore virksomheder Medlemsundersøgelse offentliggjort 16. maj 2012 på Håndværksrådets repræsentantskabsmøde. For yderligere oplysninger kontakt: Adm. direktør

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Økonomisk analyse. Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien

Økonomisk analyse. Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien Økonomisk analyse 21. december 17 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien Virksomhedernes

Læs mere

SMV-Konjunkturvurdering Februar 2008

SMV-Konjunkturvurdering Februar 2008 SMV-Konjunkturvurdering Februar 2008 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager os af små og mellemstore

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Februar Med kilde i Danmarks Statistik. Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2011

Februar Med kilde i Danmarks Statistik. Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2011 Februar 2 Med kilde i Danmarks Statistik Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2 Byggeriets forventninger forbliver på samme niveau. Den sammensatte konjunkturindikator er -33 i januar mod -32

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft. 11. juni 2015

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft. 11. juni 2015 Økonomisk analyse 11. juni 215 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft Mere end hver fjerde

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 1. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 5.700 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. I den

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013 VÆKST BAROMETER Februar 3 Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt Det tegner til et køligt forår, hvor overtallet af virksomheder, som tror på stigende omsætning generelt svinder ind. Der er

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015 VÆKST BAROMETER April Konjunktur for 2. kvartal : Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark Konjunktur. Vækstoptimismen er høj i Region Syddanmark. Virksomhederne forventer uændret eller stigende omsætning

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 3. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 8.232 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Den private

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Økonomisk analyse 3. august 217 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Fødevarevirksomhedernes

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015 VÆKST BAROMETER Januar Konjunktur for 1. kvartal : Optimismen er blevet lidt mindre Efter halvandet år med spirende optimisme, er der sket et dyk i vækstforventningerne hos Region Syddanmarks Trods faldet

Læs mere

Virksomhederne venter

Virksomhederne venter Organisation for erhvervslivet 29. april 29 Virksomhederne venter NEDgang i andet kvartal Af Økonomisk KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Danske virksomheder vurderer, at nedgangen i dansk økonomi vil

Læs mere

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Økonomisk analyse 7. december 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Agroindustriens forventninger til

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Agroindustriens forventninger aftager. faldende indtjening herhjemme - Forventningerne til investeringer i Danmark er negative, mens forventninger til

Agroindustriens forventninger aftager. faldende indtjening herhjemme - Forventningerne til investeringer i Danmark er negative, mens forventninger til Økonomisk analyse 14. juni 16 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Agroindustriens forventninger aftager Highlights: - Virksomhederne venter stigende

Læs mere

Håndværksrådets Konjunkturvurdering

Håndværksrådets Konjunkturvurdering Håndværksrådets Konjunkturvurdering Om Håndværksrådet Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager os af små og mellemstore

Læs mere

Økonomisk analyse. Agroindustrien ser mod udlandet. 16. marts 2016

Økonomisk analyse. Agroindustrien ser mod udlandet. 16. marts 2016 Økonomisk analyse 16. marts 216 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Agroindustrien ser mod udlandet Forventningerne fra agroindustriens virksomheder

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Eksport kan trække vækst i 2011 Eksporten har været i fremgang i Danmark som helhed, om end niveauet ikke er tilbage til før krisen. For Region Syddanmark ser 2011 også

Læs mere

Økonomisk analyse. Ingen spor af optimisme i agroindustrien. 11. juni 2015

Økonomisk analyse. Ingen spor af optimisme i agroindustrien. 11. juni 2015 Økonomisk analyse 11. juni 2 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ingen spor af optimisme i agroindustrien De agroindustrielle virksomheders forventninger

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar København, januar 2012 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011 VÆKST BAROMETER september Økonomiske pejlemærker Pejlemærker. Forventningerne hos de små og mellemstore virksomheder til det kommende kvartal er nu mere afdæmpede i forhold til forårets positive stemning.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse VÆKST BAROMETER November 3 Optimismen bider sig fast For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse melder de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark nu om stigende optimisme. Virksomhederne

Læs mere

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet Organisation for erhvervslivet April 2010 Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK virksomhedernes forventninger til 2. kvartal 2010 peger i retning af en

Læs mere

Positive vurderinger af finansieringsklimaet

Positive vurderinger af finansieringsklimaet ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE januar 216 Positive vurderinger af finansieringsklimaet 2 blev året med de mest positive vurderinger af finansieringssituationen. Virksomhederne vurderede finansieringsklimaet

Læs mere

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE Igennem den seneste tid har kunderne måttet vente længe på at få en håndværker. Ventetiderne har her over i sommeren 2007 stadig været lange men tendensen er ved at vende, og i

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Efterårets nedtur fortsætter. december 2011

VÆKST BAROMETER. Efterårets nedtur fortsætter. december 2011 VÆKST BAROMETER december Efterårets nedtur fortsætter Den negative tendens fra sensommerens måling fortsætter i konjunkturmålingen for 1. kvartal 2012. Opsvinget er tydeligt sat på pause. Flere virksomheder

Læs mere

Højtuddannede i SMV er

Højtuddannede i SMV er Højtuddannede i SMV er Håndværksrådets konjunkturundersøgelse for 4. kvartal 2011 er baseret på et spørgeskema udsendt til knap 1600 respondenter, hvoraf 708 små og mellemstore virksomheder (SMV er) har

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2012

Status på udvalgte nøgletal april 2012 Status på udvalgte nøgletal april 212 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi ikke entydig gunstig udvikling I løbet af den seneste måned har flere vigtige nøgletal udviklet

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne har historisk høje forventninger

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne har historisk høje forventninger Økonomisk analyse 19. juni 217 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhederne har historisk høje forventninger til det kommende år Fødevarevirksomhedernes

Læs mere

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving ØKONOMISKE NØGLETAL - UGE 39 NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER OG ØKONOM KRISTIAN SKRI- VER SØRENSEN I den seneste uge har vi fået reviderede

Læs mere

Eksportoptimisme giver forårsstemning

Eksportoptimisme giver forårsstemning DI ANALYSE april 2015 Eksportoptimisme giver forårsstemning DI s Virksomhedspanel spår fremgang i 2. kvartal af 2015, og virksomhederne er mere optimistiske, end de har været seneste kvartaler. Det er

Læs mere

Økonomisk analyse. Efterspørgslen fra udlandet giver optimisme. 8. marts 2016

Økonomisk analyse. Efterspørgslen fra udlandet giver optimisme. 8. marts 2016 Økonomisk analyse 8. marts 216 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 41 E info@lf.dk W www.lf.dk Efterspørgslen fra udlandet giver optimisme Konjunkturbarometeret er forsat positivt,

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Svag vækst- og joboptimisme. juni 2013

VÆKST BAROMETER. Svag vækst- og joboptimisme. juni 2013 VÆKST BAROMETER juni 20 Svag vækst- og joboptimisme Efter en periode med negativ tendens er der i 2. kvartal atter optimisme at spore til forventningerne til omsætning og job blandt Region Syddanmarks

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 3. KVARTAL 216 16. december 216 Der er mange tegn på, at den grønlandske økonomi er i højkonjunktur. Fiskeriet, byggeriet og servicevirksomhederne har

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 1. kvartal 2016 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det går stille og roligt fremad i regionen med stigende beskæftigelse og faldende ledighed. Samtidig er der opadgående

Læs mere

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet EØK ANALYSE juni 215 Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet Ifølge DIs medlemsvirksomheder har finansieringssituationen været i klar bedring de seneste par år, og den positive udvikling fortsætter

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal Februar 2012

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal Februar 2012 VÆKST BAROMETER Februar 01 Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal 01 Sidste måling af de økonomiske pejlemærker fra september viste en stigning i antallet af krisetegn. Og med endnu

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Vækstoptimisme og udsigt til flere job i 2011 Når virksomhederne på tærsklen til 2011 kigger et år frem, er det for manges vedkommende med fornyet optimisme. Det gælder

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rekordmange

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal Oktober 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Den danske økonomi er langsomt på vej tilbage på sporet. De økonomiske vismænd forventede

Læs mere

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage September Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage På kort sigt er det hårdt arbejde at få øget beskæftigelsen bare en smule. Men på lidt længere sigt så tror virksomhederne på, at det kan lade sig

Læs mere

JOBBAROMETERET FRA: nye job på vej

JOBBAROMETERET FRA: nye job på vej JOBBAROMETERET FRA: 20.000 nye job på vej Jobkrisen er aflyst. Virksomhederne ansætter igen. Alene de seneste tre måneder er der skabt 16.000 nye job. De næste seks måneder regner virksomhederne med at

Læs mere

Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser

Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser Organisation for erhvervslivet December 29 Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK De danske virksomheders forventninger til beskæftigelsen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

Økonomisk analyse. Agroindustriens forventninger stiger. 26. september Highlights: - Agroindustriens konjunkturbarometer stiger igen

Økonomisk analyse. Agroindustriens forventninger stiger. 26. september Highlights: - Agroindustriens konjunkturbarometer stiger igen Økonomisk analyse 26. september 16 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Agroindustriens forventninger stiger Highlights: - Agroindustriens konjunkturbarometer

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Januar 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2010 Byggeriets forventninger er faldet i forhold til sidste måned

Læs mere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere 29. november 216 ANALYSE Af Jørgen Bang-Petersen Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere Advarselslamperne på det danske arbejdsmarked blinker rødt med udsigten til stigende mangel på arbejdskraft.

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 2. KVARTAL 216 4. oktober 216 I deres seneste rapport om Grønlands økonomi forudsiger Økonomisk Råd, at den negative BNP-vækst i 212-214 vendte til en

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

GREENS EXECUTIVE SUMMARY. Opsvinget er slut

GREENS EXECUTIVE SUMMARY. Opsvinget er slut Opsvinget er slut Afkølingen af dansk økonomi tager til i styrke, og forventningerne til den fremtidige vækst ligger på det laveste niveau i fire år. Landets topchefer vurderer, at væksten i det kommende

Læs mere

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN Første halvår af 2012 viser en beskeden fremgang i videnrådgiverbranchen. Nye tal viser, at den totale omsætning steg med 2,6 pct. frem

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Store virksomheder i bygge- og anlægsbranchen ser lysere på fremtiden end de små

Store virksomheder i bygge- og anlægsbranchen ser lysere på fremtiden end de små Notat Juni 215 Store virksomheder i bygge- og anlægsbranchen ser lysere på fremtiden end de små Ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de store virksomheder ser lysere på fremtiden end de mindre virksomheder,

Læs mere

Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011

Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011 Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011 DI s konjunkturbarometre for organisationens forskellige brancher er for nyligt kommet på gaden. I store træk melder de forskellige brancher om gode

Læs mere

Økonomisk analyse. Tegn på bedring for agroindustrien. - Konjunkturbarometrets glidende gennemsnit stiger for første gang i fem. 17.

Økonomisk analyse. Tegn på bedring for agroindustrien. - Konjunkturbarometrets glidende gennemsnit stiger for første gang i fem. 17. Økonomisk analyse 17. december 1 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tegn på bedring for agroindustrien Forventningerne fra agroindustriens virksomheder

Læs mere

Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen

Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen Pressemeddelelse 13. juli 213 Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen En aktuel analyse af de første 7.5 212-regnskaber fra danske byggevirksomheder viser en markant indtjeningsfremgang på næsten

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 4. KVARTAL 216 13. februar 217 Ifølge det foreløbige nationalregnskab fra Grønlands Statistik voksede den grønlandske økonomi med 1,7% i 215. Dermed

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere