INFOMAPPE LUG Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening"

Transkript

1 INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges på generalforsamlingen består af 5 personer: 1 Økonomiformand 1 Aktivitetsformand 1 Sportsformand 2 Bestyrelsesmedlemmer Desuden vælges der en suppleant til Bestyrelsen. Bestyrelsen er inspireret af Triologi konceptet, hvor der er 1 økonomiformand, 1 sportsformand og 1 aktivitetsformand, som fordeler opgaver og ansvar mellem sig. De 2 bestyrelsesmedlemmer er formændenes sparringspartnere og med til, at afgøre organisatoriske og økonomiske beslutninger. Alle poster i bestyrelsen og udvalg er ulønnede. Omkostningsgodtgørelse i forbindelse med bestyrelses- og udvalgsarbejdet for foreningen dækkes mod bilag. Der er ansat en kasserer der bliver aflønnet. Vedkommende står for den daglige bogføring vha. Conventus samt årsregnskab m.m.

2 Møder Hele bestyrelsen holder møde ca. 1 gang pr måned Der afholdes udvalgsmøde 1 gang årligt. Desuden er der budget og årsmøde, hvor udvalgsmedlemmerne har pligt til at møde op. Ønskelig er det, at trænere og medlemmer deltager. Mødedatoer for faste møder i bestyrelsen, udvalgsmøder, budgetmøde og årsmøde fastsættes for det kommende år, umiddelbart efter generalforsamlingen. Der skal udsendes dagsorden senest 5 dage før. Aktivitetsudvalg Bestyrelsen kan oprette små ad.hoc. udvalg til, at klare løbende mindre opgaver i foreningen. Eksempelvis udvalg til at arrangere fester, sportsdage, sociale arrangementer o.lign. Landsbyfest har et fast udvalg som vælges for 2 år af gangen, forskudt af hinanden. Aktivitetsformand skal have tilsendt referater fra Byfestudvalg. Aktiviteterne inviterer Aktivitetsformand til udvalgsmøder efter behov. Fastelavn skal lave en grov skitse over arrangement samt budget. Medlemmer af Aktivitetsudvalg skal være repræsenteret til Årsmøde. Formand for Landsbyfest aflægger og afleverer årsrapport til årsmøde. Sportsudvalg Alle idrætsgrene styres af et sportsudvalg som består af 3-5 personer pr. sportsgren eller efter behov. Sportsudvalgene skal sammen med økonomiansvarlig og sportsformand for hver sæson eller arrangement udarbejde budget, der skal godkendes af LUG`s bestyrelse. Sportsudvalgene har ikke kompetence til at lave sponsor aftaler. Det er Sportsudvalget ansvar at holde bestyrelsen orienteret om udvalgets aktiviteter. Sportsformand deltager i udvalgsmøder efter behov. Sportsudvalgene sender referat til Sportsformanden. Sportsudvalget har pligt til at bidrage til fællesskabet i foreningen, samt i diverse arrangementer. Medlemmer af sportsudvalget skal være repræsenteret til Årsmøde. Hvert Sportsudvalg aflægger og afleverer årsberetning til Årsmødet.

3 Nye tiltag Foreningen skal altid være parat til at tage imod nye ideer og hjælpe disse på vej. Foreningen kan støtte økonomisk og organisatorisk. En ny ide vil starte op som et ad hoc gruppe, for så senere, at evt. nedsætte et udvalg. Kontingent Diverse udvalg fastsætter kontingent som skal godkendes af bestyrelsen. Kontingent betales vha. Conventus eller opkræves af kasserer. Hver træner skal hurtigst muligt efter sæsonstart, senest 3 uger, udfylde vedlagte deltagerliste og aflevere den til økonomiansvarlig i udvalget. Dette afleveres her til kassereren. Udvalget/træner/ansvarlig skal, såfremt der kommer nye spillere/deltagere efter, at deltagerlisten er afleveret, sørge for at aflevere en deltageliste med nye spillere/deltagere med starttidspunkt. Træner ALLE trænere skal udfylde trænerkontrakt inden sæson start. Se under Links og mere på LUG`s hjemmeside. Ved udbetaling af omkostningsgodtgørelse skal vedlagte skema udfyldes og afleveres til udvalgsformanden. Trænere der kører mere end 24 km har mulighed for, at få dækket udgifter (1,50 kr pr km) Der vil blive afholdt fælles opstartsmøde for alle trænere og hjælpere i august/september. Her vil der blive tilbudt førstehjælps kursus samt forventninger vil blive vendt. Trænerkursus LUG betaler kursus- og transportudgifter til relevante kurser. Deltagelse i kurser skal godkendes af udvalgsformanden. Transportudgifter dækkes med 1,50 kr. pr km ved kørsel i egen bil og evt. Brobizz. Ved brug af offentlig transport dækkes de faktiske omkostninger. Ved udbetaling af omkostninger til kurser skal vedlagte skema refusionsbilag udfyldes.

4 Stævner og træningsophold LUG KAN yde tilskud til stævnegebyr, træningsophold og kørsel til disse. Bestyrelsen afgør, om der ydes tilskud og hvor stort tilskuddet skal være. Generelt Udvalgsmedlemmer modtager nyhedsbrev efter behov. Kassereren skal have en liste over, hvilke trænere der har hvilke hold. (se under kontingent). Bestyrelsen orienteres om ansøgninger ved fonde o.lign. til eksempelvis indstillinger til skulderklap. Udvalgene må meget gerne lave omtaler og annoncer til Ny Tirsdag. Ved annoncer; husk at skrive vores sponsorer på: (OK, Tornum Auto) Mail adresse: Husk Aktivitetskalender i Rødding Avis. De skal bruge følgende oplysninger: Dato kl. Emne sted Arrangør. Send til overstående mailadresse. Første gang man er træner eller hjælpetræner på et hold vil man få tilbud om en klubdragt. Kontakt Lene N. Hansen tlf: Årsmøde LUG`s årsmøde afholdes inden d. 1 marts. Det er ønskeligt at alle udvalgsmedlemmer møder op. Udvalgsformand har mødepligt; aflægger og afleverer årsberetning, som derefter afleveres til LUG`s sekretær. Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år og som har været medlem af foreningen i mere end 10 dage har stemmeret, samt forældre til børn under 15 år, der indenfor det sidste år har dyrket idræt i foreningen. Samarbejde i Lintrup I LUG samarbejdes der på kryds og tværs af alle udvalgene. Vi skal respektere hinandens ydelse til klubben og andre foreninger i Lintrup. Vi skal undgå, at de samme børn får flere tilbud fra aktiviteter på samme tidspunkt. Derfor har vi valgt at have et sæt regler, så vi tilgodeser hinandens højsæsoner. - Gymnastik har første prioritet på tider i efterår/vintersæson. - Fodbold har første prioritet på tider i forår/sommersæson. - Svømning har altid tirsdage fra oktober til april. - Spejder har onsdage. Har man planer om onsdagstimer tjekker man op med spejderne først.

5 Hjemmesiden Diverse udvalg har pligt til, at ajourføre deres links m.m. Skriv gerne til hjemmesiden, gerne med billeder, så vores hjemmeside altid er opdateret og ser indbydende ud. Henny`s mailadresse er: Under links m.m. kan i finde følgende: - Børneattest fra Politiet - Stamdatakort - Ansættelsesblanket - Refusionsbilag - Kørselsregnskab - Trænermappe - Liste over Bestyrelsen /Kassereren og deres ansvarsområder LUGèn Lugen er et blad som udkommer 2 gange årligt samt ekstra tillæg der omhandler Landsbyfest. Lugen er et blad, der beskriver diverse udvalg og aktiviteter. Desuden er alle andre foreninger, såsom spejder mv. velkomne til at skrive et indlæg. Der kommer, for hver gang Lugen udgives en køreplan, til diverse udvalg, der beskriver, hvad man skal gøre. LUG`s nye mailadresse: Ansvarshavende: Lene N. Hansen Layout: Jens Chr. Andersen Korrektur: Lene Zoega

6 Gaveregulativ Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening giver til følgende mærkedage: Til årsmødet gives en erkendelighed ved 10 og 25 års jubilæum i LUG som træner, udvalgsmedlem eller bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen informeres i god tid før årsmøde. Til bestyrelsesmedlemmer, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer gives der en erkendelighed på følgende mærkedage: Bryllup Sølvbryllup Runde fødselsdage Begravelse/bisættelse Aktivitetscenter Alle udvalg har modtaget et antal tavler i Aktivitetscenteret. Udvalgene har ansvar for at ajour føre tavlerne. Booking af mødelokalerne er ved Bennedikte Andersen. Tlf: eller mailadresse: toftager Aktivitetskalender På kan du finde Lintrups Aktivitetskalender. Du kan få en log in kode ved Jens Chr. Andersen, så I selv kan booke, tlf.: DGI LUG hører ind under DGI sydvest. Udvalgsmedlemmer og trænere kan gratis bestille Udspil, som er fyldt med gode informationer og ideer. Tak for din indsats. Det kommer mange til gode! Vedtaget d. 20/6-2011

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening Version 2.1/11.02.2013 Side 1 Indholdsfortegnelse FORENINGSHÅNDBOG... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Hvad er Stillinge IF... 5 Stillinge IF s vision og

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

Håndbog for. gruppebestyrelser

Håndbog for. gruppebestyrelser Håndbog for gruppebestyrelser Indhold Kære medlem af gruppebestyrelse Fakta om De grønne pigespejdere Korpsets organisation De grønne pigespejderes Korpskontor Følg med: Nyheder og information fra korpset

Læs mere

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798 Velkommen som træner i VGF Bestyrelsen ønsker dig velkommen i Viborg Gymnastik-Forening. Som træner er du gymnasternes primære kontakt til foreningen, og du vil sikkert få mange forskellige spørgsmål.

Læs mere

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening Foreningshåndbog for Hedehusene Gymnastik Forening Formålet med denne håndbog er at angive nogle retningslinier for HGF og samtidig sikre, at alle får de samme informationer. Retningslinierne er vedtaget

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

rederiksberg eater Regler og retningslinier for alle på

rederiksberg eater Regler og retningslinier for alle på Regler og retningslinier for alle på rederiksberg eater Frederiksberg Teater Finsensvej 139 2000 Frederiksberg Tlf. 38 71 82 85 www.frederiksbergteater.dk Indhold Forord 3 Adresselister Børneattester Forestillinger

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Foreningshåndbog 1. KONTAKTINFO OG CONVENTUS... 2 2. TILMELDING ONLINE... 2 3. LOKALER OG MATERIALER... 2 4. TRIVSELS- OG MOBBEPOLITK...

Foreningshåndbog 1. KONTAKTINFO OG CONVENTUS... 2 2. TILMELDING ONLINE... 2 3. LOKALER OG MATERIALER... 2 4. TRIVSELS- OG MOBBEPOLITK... Foreningshåndbog Opdateret den 16. august 2015 Bogen er et opslagsværk og samling af vigtige informationer, regler, mm til alle instruktører og bestyrelsesmedlemmer i foreningen. INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Bliv en del af noget større...... bliv medlem af DGI

Bliv en del af noget større...... bliv medlem af DGI Bliv en del af noget større...... bliv medlem af DGI 3 Indhold Forord Forord... 3 Uddannelse og Vejledning... 5 Forsikringsordning... 6 Foreningsleder det er blevet nemmere... 9 Materiel, lån og leje af...

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

TMG Håndbold trænermappe

TMG Håndbold trænermappe 1.0 Træner... 2 1.1 Trænermøder...2 1.2 Hjælp...2 1.3 Trænergodtgørelse...2 1.4 Trænerkursus...2 1.5 Deltagerliste...3 1.6 Nøgler...3 1.7 Alarmer...3 1.8 Lys i hallen...3 1.9 Oprydning...3 2.0 Medlem...

Læs mere

Siden sidst, LUGèn, 2011

Siden sidst, LUGèn, 2011 AKTIVITETER I LINTRUP OG HJERTING 2011 Siden sidst, LUGèn, 2011 Et nyt år 2011 er i fuld gang LUG er en flerstrenget forening der repræsenterer såvel sporten samt diverse aktiviteter. Rigtig mange i og

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

Årsregnskab Lyngby Volley

Årsregnskab Lyngby Volley Årsregnskab Lyngby Volley Konto Tekst Budget 2009 Resultat 2009 Budget 2010 1000 Indtægter 1010 Kont o.25 115.000,00 107.640,00 125.000,00 1012 Kont u.25 85.000,00 90.000,00 85.000,00 1020 Ekstra kont.

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Træner-, lederhåndbogen 2010

Træner-, lederhåndbogen 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Dokument nr. KFUM01 Revision nr. 5 Udgivelsesdato 1.februar 2010 Udarbejdet

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 2 ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN Denne håndbog for frivillige tilhører: Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen 2014 1. udgave 1. oplag Indhold

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere