1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet."

Transkript

1 REFERAT Bestyrelsesmøde 10. januar 2012 kl på kontoret i Brøndby Deltagere: Afbud: Niels Staun (), Nis Blaxekjær (), Peter Chapman (), Povl Lund Nielsen (PLN), Jesper Laustsen (JL), Lise Usinger (LU), Rikke Halskov Vestergaard (RHV), Carsten Lau Isaksen (CLI) Johannes Madsen (JM), Ola Mattsson (OM) 1 Opfølgning Ansvarlig: 1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet. 1.2 Økonomi Vedhæftet råbalance for november december er endnu ikke bogført. Ingen ændringer siden sidste bestyrelsesmøde da december endnu ikke er bogført i DIF. Det er svært at spå om årets resultat, men umiddelbart er næsten alle bilag indsendt til kontoret, så de blev udbetalt sidste år. Alle fakturaer for 2011 er sendt ud og næsten alle betalt. Det ser ud som om der er meget få tilgodehavender. RHV 1.3 Projekter og udviklingsaftalen Præsentation af ny udviklingsaftale med DIF. Aftalen er justeret efter de fremkomne ønsker fra DIF, som der blev holdt møde med i november. Vi har ikke fået nogen tilbagemelding fra DIF endnu. Gennemgang af projektstatus - Uddybende orientering omkring sponsorarbejdet - Speed projektet skal på oversigten og have udarbejdet en projektbeskrivelse. - I rutebygprojektet mangler der en afklaring omkring honorering og få præsenteret materialet på hjemmesiden. Filmdelen forsøges koblet ind i KALK projektet. RHV/CLI 2 Behandling/beslutning Ansvarlig: 2.1 Instruktører Hvilke kompetencer skal vores instruktører have på specielt de udenlandske kurser. Skal de leve op til best practice eller skal de også have et uddannelsesbevis? Der er en udfordring omkring dette, som der skal arbejdes videre med sammen klippekursusudvalget, som selv er opmærksom på problemstillingen. Bestyrelsen afventer et oplæg fra udvalget og. 2.2 Bestyrelsens deltagelse i arrangementer Hvad skal bestyrelsens rolle være ved deltagelse som officiel

2 repræsentant ved forbundets landsdækkende aktiviteter? Udgangspunktet er at synliggøre det frivillige arbejde i den arrangerende klub ved som forbundets repræsentant at anerkende det store frivillige arbejde klubben har ydet og samtidig sige tak for engagementet. Derudover kunne medbringes en lille gave eller festlig indslag. Derudover giver det mening, at repræsentanten også påtager sig andre opgaver og derigennem tager aktivt del i arrangementet. Der skal udarbejdes en form for et katalog, som kan give ideer til, hvad det kunne være, som repræsentanten kunne hjælpe arrangørerne med. Opgaverne aftales med arrangørerne. 2.3 Opfølgning på udvalgsweekenden I hvilket omfang skal udvalgsweekenden prioriteres og hvordan ser udvalgene ud efter repræsentantskabsmødet? Der var enighed om, at udvalgsweekenden er vigtig og at det er en del af udvalgs- og bestyrelsesarbejdet, som er vigtig. Det er vigtigt, at indholdet er tydeligt og velforberedt, så det bliver en aktiv og udbytterig weekend. Der er 3 formål med mødet: - At komme tættere på hinanden - Anerkende det frivillige arbejde - Udvikling og sparring omkring nye ideer og projekter Der skal mere fokus på ideudvikling og mindre på prioritering, da mødet er for alle udvalgsmedlemmer. Der arbejdes derfor videre med et møde før sommerferien, som indgår i visionsarbejdet. Budgetarbejdet og arbejdet med det mere formelle arbejde hen mod repræsentantskabsmødet afløses af et møde med bestyrelsen og udvalgsformændene i slutningen af september. JL/CLI Det forsøges at arrangere mødet i første weekend af juni, afholdt et sted i Europa med klatremuligheder og mødefaciliteter. Der bliver dermed mulighed for at belønne det frivillige arbejde i bestyrelse og udvalg samtidig med at der kan arbejdes koncentreret med udvikling. CLI, JL,, LU arbejder videre med set up et. 2.4 Visionsarbejdet Hvordan skal den videre proces forløbe? Vi har nu et godt grundlag for at arbejde videre med den mere konkrete del, hvor udvalgene skal involveres. Der arbejdes på at udvalgene skal i gang med arbejdet om at sætte mål, som skal præsenteres på udvalgsweekenden, hvor der arbejdes videre med prioriterede og koordinerede mål og de dertilhørende handleplaner. Dette arbejde skal være klar til mødet i efteråret mellem bestyrelse og udvalgsformænd, hvor visionsarbejdet, budget og andet til repræsentantskabsmøde koordineres og færdiggøres. OM/RHV RHV får sparring fra DIF-konsulent Jan Gudnitz til en mere konkret plan.

3 2.5 Frivillighedsprojekt Brainstorm omkring projektet: Anerkendelse af det frivillige arbejde opbygge en kultur det er fedt at være frivillig videregive gode råd/ideer til klubberne, så de kan sætte fokus på området Indhente gode ideer fra andre forbund Gaver kan give problemer, nogen er utaknemmelige Event idrætspriser, frivillig fest med underholdning (RIU.dk) Opkvalificering af kompetencer Frivillighedslotteri klubberne nominerer frivillige til forskellige præmier. Artikelserier omkring frivillige /CLI og CLI arbejder videre med en projektbeskrivelse. 2.6 Projektplaner for Uddannelseshuset og KALK Projektplanerne tages til efterretning. CLI/RHV 2.7 Medlemsregistreringssystem Der blev i løbet af visionsprocessen flere gange nævnt ideer om et fælles medlemsregistreringssystem for alle klubber. Det blev overvejet, om det er det rigtige tidspunkt til at igangsætte projektet, da der er igangsat flere andre store projekter. Der var dog enighed om, at det var nu, hvis der skulle være en chance for at finde et system, som alle ville kunne være fælles om. Det blev derfor besluttet at igangsætte en forundersøgelse, for at se hvilket system som var bedst egnet til formålet., JL og evt. OM arbejder videre med support fra CLI. 3 Orientering Ansvarlig: 3.1 Forretningsudvalg Se referat udsendt pr. mail. 3.2 Breddeudvalg Intet 3.3 Konkurrenceudvalg Der arbejdes videre med forberedelserne til NM, som er den næste store konkurrence. Driften af de sædvanlige konkurrencer fungerer, men det er lidt svært at finde klubber, som har lyst til at arrangere konkurrencer i år Rutebygningskomité Projektarbejdet er færdigt og det undersøges om filmdelen kan kobles til KALK projektet. Der er udarbejdet et nyt honoreringskoncept, som er sendt i høring hos de rutebyggere, som havde kommentarer til første koncept. Efter tilbagemelding godkendes det endeligt af forretningsudvalget.

4 3.3.2 Dommerkomité Status quo 3.4 Eliteudvalg Der er fundet to nye udvalgsmedlemmer til at hjælpe formanden Peter Thulstrup. Der er indbudt til den første nationale træningssamling i Ribe d. 21. jan, hvor det forventes at alle interesserede juniorer dukker op. Her vil udvalget også holde møde med landstræneren om kontrakt og opgavefordeling. JM 3.5 Trænerudvalg Der er nu nedsat et udvalg på 3 personer. Udvalget mødes d. 21. januar og lægger en plan for arbejdet, som bl.a. kommer til at indeholde udvalgets input til de to store projekter i 2012 KALK og Nyt uddannelseshus. JM 3.6 Juniorudvalg Intet. PLN 3.7 Vægkursusudvalg er i dialog med klippekursusudvalget om Sports Klatre Instruktør normen. Der mangler kun enighed om få detaljer. 3.8 Klippekursusudvalg Udvalget har fordelt opgaverne og har holdt møde d. 6. januar, hvor RHV deltog. Kurser i 2012 er planlagt og lagt i kalenderen. Rasmus Wesenberg samt 1-2 mere deltager i en arbejdsgruppe om at opbygge en ny uddannelsesstige til det nye uddannelseshus. Gruppen overvejer at tage ansvar for at arrangere nogle af de camps, som klippeaktivitetsarbejdsgruppen skulle have arrangeret. 3.9 Klippeaktivitetsarbejdsgruppe Ikke aktiv gruppe Bornholmskomité Intet nyt. Tilmeldingen skal snart klargøres. OM 3.10 Kontoret Vi er kommet godt i gang med 2012 s store projekter og arbejder videre med at få sat dem godt i gang og rekruttere ressourcepersoner til de forskellige dele af projekterne. Derudover har vi været til møde i Scanlico om en sponsoraftale. Vi har møde igen i slutningen af januar, og det virker som om, at vi kan få sat et godt samarbejde i gang. Endeligt er der fokus på afslutningen af året 2011, særligt i forhold til økonomi. RHV 4 Eventuelt Ansvarlig: 5 Planlægning af kalenderen 2012 Ansvarlig:

5 Telefonmøde 7. februar kl. 20 Møde i Idrættens Hus d. 13. marts kl

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2012

Repræsentantskabsmøde 2012 Repræsentantskabsmøde 2012 11. november 2012 9:00 15:00 REFERAT 1 Valg af dirigent: Brian Christensen og referent: Allan Beck 2 Beretning Bestyrelse og udvalg aflægger beretning (Se skriftlige beretninger.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1-2015

Bestyrelsesmøde 1-2015 Bestyrelsesmøde 1-2015 REFERAT 04-02-2014 KL 18.15 22.35 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Kåre Foged, Palle

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

iii) Forslag om fælles medlemsregistrering (ved Michael Slot Bundgaard (DIF) og Peter)

iii) Forslag om fælles medlemsregistrering (ved Michael Slot Bundgaard (DIF) og Peter) Referat fra generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund/Dansk Klatreforbund, d. 19. marts 2006 Generalforsamlingen blev afholdt i Løvstræde 8a, 3. sal, København K. Dagsorden: 1. Formalia. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Referatet er godkendt Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Til stede: Ditte G, Kristina, Isak, Cathrine, Lars, Steffen, Ditte, 2 tolke 1 Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

KONGRES 2015 - REFERAT

KONGRES 2015 - REFERAT KONGRES 2015 - REFERAT Tid: Søndag d. 18. januar, kl. 9.00-12.20 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Referent: Trine Lindberg Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen til den årlige

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Lørdag den 8. december kl. 13. til 18.00, på DSI-Ungdoms kontor på Kløverprisvej.

Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Lørdag den 8. december kl. 13. til 18.00, på DSI-Ungdoms kontor på Kløverprisvej. Referat fra bestyrelsesmødet den 8. december: Til stede: Ditte Guldbrand Christensen Isak Kornerup Houe Lars Holm Sørensen Kristina Ladingkær Cathrine Jeppesen (punkt 1-4c) Ditte Heering Holt Steffen Møller

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015 Tilstede: Anders, Rasmus, Petur, Thomas, Annika, Mattias, Lykke, Hanne, Fønss, Carsten, (Niels). Referent: Annika Munch Kristensen 1. Valg af referent Annika blev

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Thomas Arpe, Peter Mikkelsen, Tim Pettersson, Ulrik Klintrup Dahl Madsen,

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Ingen afbud Dagsorden godkendes Referent: Lea Mødeleder: Rie Økonomi: Økonomiansvarlig Kristina kontakter Marianne Friis fra hovedkontoret og laver en aftale.

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Onsdag den 12. august 17.30 22.00 STED: Idrættens Hus Brøndby DELTAGERE: AFBUD: Hugo Andresen (HA) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders Sode (AS) Peter Hansen,

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

OVERSIGT OVER VÆRKTØJER PÅ www.frivillighedstjek.dk

OVERSIGT OVER VÆRKTØJER PÅ www.frivillighedstjek.dk OVERSIGT OVER VÆRKTØJER PÅ www.frivillighedstjek.dk LEDELSE OG ORGANISERING Afklar roller og opgaver Del opgaverne Hold bedre møder Håndtér konflikterne Kend din klub Kend interessenterne Kend kompetencerne

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE SYNLIGGØRELSE OG ANERKENDELSE

LEDELSE OG ORGANISERING REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE SYNLIGGØRELSE OG ANERKENDELSE LEDELSE OG ORGANISERING Følg tre trin til en frivillighedsstrategi 1 Afklar roller og opgaver 5 Del opgaverne 8 Hold bedre møder 11 Håndtér konflikterne 13 Kend din klub 16 Kend interessenterne 19 Kend

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 21. maj 2012 kl. 17.30 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 19. november 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 12-2009 17. november 2009 Telefonmøde kl. 19.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 09-2009 3. Bestyrelsens siden sidst Beslutninger

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsålan i DUI-LEG og VIRKE i 2014. Denne plan

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 30.04.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april 2015

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere