SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen"

Transkript

1 SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen Tanja Bang Cruse - afbud Farahnaz Khosival - afbud Morten Saunte Hansen Medarbejderrepræsentanter: Birgit Esmark Lisbeth Henriksen Elevrepræsentanter: Maria Schøler Pedersen 9A Peter Mandrup Nielsen 9C Fra administrationen: Jørgen Slotsgaard Lars Kristensen Bemærkninger: Der er inviteret følgende gæster: Nina W. Pedersen, leder på Skibbyssen Mødeleder: Liselotte Mathiesen Tidspunkt for mødets afslutning: Side 1 af 8

2 1. Godkendelse af beslutningsprotokol fra sidste møde den Punkt til beslutning. 2. Nyt fra elevrådene Nyt fra elevrådene emner der ønskes bragt op i skolebestyrelsen. Er det store elevråd blevet bekendt med Love for det store elevråd? Er alle referater fra elevrådene lagt ud på forældre og elev intra? Bilag: Love for det store elevråd Er der behov for at udarbejde et princip for afholdelse af elevrådsmøder? Punkt til orientering og beslutning. 3. Nyt fra SFO Nyt fra SFO? Er folder Skibbyssen SFO oprettet på Marbækskolens hjemmeside? Er beskrivelse af SFO og samarbejde blevet lagt ud? Nina/Lars orienterer kort. Punkt til orientering. 4. Læringsgrundlag (Vision 2010, delvision 1) Præsentation af Marbækskolens læringsgrundlag ved Lars. Bilag: endelig læringsgrundlag Punkt til orientering, drøftelse og beslutning. Side 2 af 8

3 5. Principper Drøftelse af princip for elevplaner, der blev udleveret på SB møde den ? Bilag: Handleplan til Princip for elevplaner. Til kommentering! Ledelsen foreslår, at princip for skolehjem samtalen evalueres. Bilag vedlagt. Bilag: Oplæg fra kommunen angående elevplaner. Udleveret i Jørgen/Lars har bilag, hvis der er nogen som mangler. Punkt til fremlæggelse, drøftelse og beslutning. 6. Lærer situation og samarbejde Der ønskes en drøftelse af hvordan det sikres at skolens elever får den undervisning de har krav på fremover. Alt for mange timer er blevet aflyst mv. Årsagerne er sygdom, møder, afskedsreceptioner og mv. Hvilke tiltag er gjort/vil blive gjort for at indhente tabt tid? Ledelsen foreslår, at princip for vikardækning evalueres. Bilag. Det ønskes, at der annonceres i god tid til de lærer stillinger, der bliver ledige efter de lærer, der går på pension/efterløn. Hvornår forventes annonceringen at ske til de lærerstillinger, der bliver ledige i år? Samarbejde: Der er ønske fra forældre side om, at styrke samarbejdet mellem forældrene og skolens lærere. Det samme ønskes med samarbejdet mellem skolebestyrelsen og skolens ansatte. Hvilke tiltag kan iværksættes for at optimere samarbejdet mellem skolens interessenter? Punkt til orientering, drøftelse og beslutning. 7. Anerkendende relationer og forældremøde i april 2008 Evaluering af arrangement for skolens ansatte om anerkendende relationer ved gæstelærer Jan Johnasson. Lars orienterer Forældremøde i april 2008, der skal omhandle anerkende relationer. Hvilken foredragsholder skal vi kontakte? Jan Johnasson/Sigsgaard/andre? Punkt til orientering, drøftelse og beslutning. Side 3 af 8

4 Side 4 af 8

5 8. Trivselspolitik herunder evaluering af sorgpolitik og anti mobbe politik Trivselspolitik - visions 2010 Delvision 8, mål 2. I denne politik skal sorg-, sprog-, anti mobbe og sanktionspolitikkerne indgå. Da der er stor fokus på netop dette for tiden er der forslag om, at få taget hul på denne politik. Skolen tager hul på anerkendende relationer i februar måned 2008 dette bør også indgå i trivselspolitikken. Kommunens sundhedspolitik skal også inddrages. Er SB enige? I bekræftende fald hvem i SB vil være tovholder på denne og lave skitse til indhold? Evaluering af sorgpolitikken. Ledelsen og personale (skole og SFO) bedes tage stilling til det og fremlægge på mødet. Bilag: Sorgpolitik Samarbejdsaftale mellem Skibbyssen, Klub 200 og Marbækskolen Er der ting som skal ændres? Hvis ja, hvem står for det? Tidsramme for justeringer fastlægges. Evaluering af sprogpolitikkens handleplan. (bilag) Status på handleplanen - bliver den fulgt? Status på anti mobbepolitikken? (bilag) Tidsramme for eventuelle ændringer fastlægges, samt hvem som er udførende/tovholder. Projekt Knæk mobbekurven : Orientering ved Jørgen Evaluering af Marbækskolens værdi grundlag (bilag) Værdigrundlag skal stemme overens med skolens vision Hvordan griber vi dette evalueringens arbejde an? Punkt til orientering, drøftelse og beslutning. Side 5 af 8

6 9. Regnskab 2006 og 2007 samt Budget Regnskabsrapport for Bilag fra kommunen vedlagt. Fremlæggelse af regnskabsrapport for Bilag fra kommunen vedlagt. Jørgen orienterer om regnskab og forventet resultat! Budget for 2008 fra kommunen det er nu godkendt. Jørgen orienterer om eventuelle ændringer mv. Forslag om ansøgninger til kommunen? Inventar m.v. Forslag til budget anvendelse: Det forslås at SB beslutter overordnede linier for anvendelse af skolens budget for 2008 og der holdes igen med forbrug indtil læringsmiljø/tidssvarende undervisningsmidler er færdig behandlet. Dette gøres for at sikre økonomiske midler til dette område. Skolens ledelse forventes at have et overordnet forslag til anvendelsen af budget 2008, som tages med i betragtningerne sammenholdt med ønsker fra SB (borde/stole, 1. hjælps kurser, legeplads mv.). Bilag: Oversigt over skolens aktuelle undervisningsmaterialer (bøger mv.) og en beskrivelse af, hvad der mangler for at skolen har de materialer, som der er behov for. Jørgens kommentarer til dagsordenen pr : Regnskabsrapport for 2006 er ikke tilgået skolen, men det kan ses af korrigeret budget 2007 ( ), at vi kom ud af 2006 med et merforbrug på kr. Regnskabsrapport for 2007 er ikke afsluttet, men kontorets egen bogføring viser et forbrug på kr. Rammebudgettet var på kr. Altså et samlet merforbrug på små kr. Det væsentligste merforbrug skyldes vikarkontoen, der er overskredet med kr. Skolen har modtaget et teknisk rammebudget for 2008, som viser en væsentlig bedring af budgettet sammenlignet med Budgettet er ikke endeligt besluttet. Det forhandles pt. i skoleleder-gruppen. Endelig beslutning tages af skolechef Anders Ramsing. Der foreligger ikke et budgetoplæg før næste skolebestyrelsesmøde, men de allerede udmeldte indsatsområder vil få 1. prioritet. Det har ikke af tidsmæssige grunde været muligt for ledelsen at udarbejde en aktuel beskrivelse af skolens materialesamling. Punkt til orientering og beslutning. Side 6 af 8

7 10. Trafikforhold Godkendelse af brev til forvaltningen. Har ligget til kommentering i debatforum til den Jette orienterer. Punkt til orientering og beslutning hjælps kurser Det er konstateret på et tidligere SB møde, at der kun er ganske få lærere på skolen, som har 1. hjælps kursus! Skolen har tidligere haft tilmeldt flere lærere på nogle kommunale kurser, men de er ikke blevet optaget. Hvor mange af Skibbyssens SFO ansatte har 1. hjælps kursus? Hanne/Lars orienterer. 1. Hvornår havde skolen sidst tilmeldt lærere på 1. hjælps kursus? 2. Afholder kommunen kurser eller skal skolen selv finansiere det fremover? 3. Hvad siger skoleforvaltningen? 4. Er der nogen af de ansatte, der kan undervise i 1. hjælp? 5. Kan elever blive undervist i 1. hjælp, en til to gange, i et skoleforløb? Kunne denne undervisning ske i gymnastiktimer? 6. Vil det være muligt at uddanne en medarbejder til 1. hjælps instruktør, så Marbækskolen selv kunne undervise lærere og elever i 1. hjælp? Jørgen orienterer om ovenstående 6 punkter. Burde det ikke være obligatorisk for alle ansatte at have 1. hjælps kursus? Hvad er SB holdning til dette? Jørgens kommentarer: Det er 3 år siden, vi forsøgte at komme med på 1. hjælpskurser. Vi er ikke dækket godt nok og vil derfor prioritere kurser højt til det kommende skoleår. Vi skal selv afholde udgifter til tid og kursusafgift. Punkt til drøftelse og beslutning. 12. Opfølgningen på skolens undervisningsundersøgelse fra dec Lars orienterer om status på handleplanen, som er udarbejdet på baggrund af skolens undervisningsundersøgelse fra december Herunder hvordan status er på venskabsklasser, som skolen vil starte op ved det nye skoleårs start 2008/2009. Plan og indhold ønskes belyst (for venskabsklasser). Punkt til orientering. Side 7 af 8

8 13. Brandøvelse Afholdelse af brandøvelse i Hvordan gik det? Hvor tit afholdes der brandøvelse? Vil det ikke være en god ide at gøre det mindst en gang om året? Er der lovgivning på dette område? Jørgen/Lars orienterer. Punkt til orientering. 14. SB s årsplan 2008/2009 Hvem vil stå for udarbejdelse af planen for næste skoleår? Punkt til beslutning. 15. Meddelelser/siden sidst (15 min.) Formand: Skoleledelse: Madordning Jørgen orienterer om hvordan det går med udleveringen. Byrådets/udvalgets/skoleforvaltningens beslutning angående skolestruktur ændringer efter høringsperiode (slut den ). Noget nyt? Svar på forældrehenvendelse af angående indhold i gymnastiktimer og ønske om hårtørrer? Henvendelse er genfremsendt til skolens kontor den Jørgen orienterer om status. Pædagogisk råd: Andre: Madordning Jette orienterer om alle forældre har fået registreret børnene korrekt med barnets navn og klasse. 16. Eventuelt 17. Punkter til kommende møder SB møder i 2008 Eksisterende principper uden handlingsplaner (Se SB referat fra okt. 07 og jan. 08 ). Plan for hvornår de enkelte handlingsplaner forventes udarbejdet. Byrådets/udvalgets/skoleforvaltningens beslutning angående skolestruktur ændringer efter høringsperiode (slut den ). Uddannelses og Opvækstudvalgets behandling af kvalitetsrapporten den indstilling til byrådsmødet den ? Mål, evaluering og dokumentation marts møde Skole/SFO. Status på arbejdet med Den svære model hvad giver mening for børnene? (helheder og undervisningsforløb). Skabelon skal udarbejdes for næste skoleår 2007/2008. Skal fremlægges i SB. Evaluering af emneuge og 2 T-uger (evaluering er udleveret for emneuge) Side 8 af 8

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00 Den 8. marts 2011 Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00 Til stede: Lars Autrup, Joan Bang Sudergaard, Karin Dahl Hansen, Kitt Gertin Pedersen, Steen Abramowitz, Julie Vinther

Læs mere

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr.

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. 8/2003 EN GOD SKOLE Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen Danmarks Skolelederforening INDHOLD FÆLLES MÅL, FORSKELLIGE

Læs mere

Skolebestyrelsen Arresø Skole Onsdag den 20. maj 2015 kl. 19.00 21.30 Ølsted Referat

Skolebestyrelsen Arresø Skole Onsdag den 20. maj 2015 kl. 19.00 21.30 Ølsted Referat Skolebestyrelsen Arresø Skole Onsdag den 20. maj 2015 kl. 19.00 21.30 Ølsted Referat Indholdsfortegnelse Godkendelse af dagsorden... 2 Evidensbaserede indsatser... 2 Forældrehenvendelser... 3 Inklusionsprincip...

Læs mere

Beretning Egegård Skole marts 2009

Beretning Egegård Skole marts 2009 SKOLEBESTYRELSENS Beretning Egegård Skole marts 2009 Kort om skolebestyrelsen Høringssvar Ny skoleleder Trivselsudvalget Forældrearrangement Udvikling af skolebestyrelsen Budgetudvalg Skolegården Statusanalyse

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Mandag den 24. juni på lærerværelset Tidspunkt: 19.00 22.00

Skolebestyrelsesmøde Mandag den 24. juni på lærerværelset Tidspunkt: 19.00 22.00 Skolebestyrelsesmøde Mandag den 24. juni på lærerværelset Tidspunkt: 19.00 22.00 Glumsø den 24. juni 2013 REFERAT Mødeleder: Henrik Deltagere: Dorthe, Henrik, Helle, Rikke, Alex, Lasse, Anne, Lene, Pia,

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Referat D. 02.03.2015 på Afd. Boesagerskolen Forum: Skolebestyrelsesmøde Afdeling: Boesagerskolen Møde nr.:4/2015 Mødedeltagere: Forældrevalgte: Martin Kaag, Jeppe Krag, Jens Skov, Hag, Peter Egemose Grib,

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Deltagere: Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten, Lauge, Lisa, 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser: a) Formand Skolerådsmøde

Læs mere

Referat SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN. Onsdag den 7. marts 2012 kl. 18.15 21.00 Afdeling Aunslev Bemærk tidspunktet!

Referat SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN. Onsdag den 7. marts 2012 kl. 18.15 21.00 Afdeling Aunslev Bemærk tidspunktet! SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN Referat Onsdag den 7. marts 2012 kl. 18.15 21.00 Afdeling Aunslev Bemærk tidspunktet! Vibeskolen www.vibeskolen.dk vibeskolen@nyborg.dk Afdeling Aunslev Kertemindevej 46

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 PJ Deltagere: Peter, Kim, Maj-Britt, Vibeke, Dorte, Sanne, Lene & Malene Ledelse: Klaus og

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Mandag d. 22.09.14 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet

Skolebestyrelsesmøde Mandag d. 22.09.14 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet Skolebestyrelsesmøde Mandag d. 22.09.14 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet Fremmødte: Afbud: Bettina Svingaard Afbud: Bilag Referat Skolens drift Godkendelse af referat / beslutning (10 min) Opfølgning

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag, den 6. marts 2013, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 12, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Skole Sdr. Fælledvej 4 i Auning Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A)

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Skalmejeskolen Skalmejevej 33 7451 Sunds Tlf: 97142366 E-mail: skalmejeskolen@herning.dk www.skalmejeskolen.dk Kvalitetsrapport for Skalmejeskolen - Herning Kommune, Børn og

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 17-02-2015 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Charlotte Krag Clausen (CKC), Line Thillemann

Læs mere

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion Hæfte 1 Skolebestyrelsens arbejde Introduktion Indhold Velkommen du har fået en vigtig opgave 3 Skolebestyrelsens plads i det demokratiske hierarki 4 Interaktiv indholdsfortegnelse - klik på afsnittet

Læs mere

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 077. Partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid 3 078. Ansøgning om oprettelse af vuggestueafdeling,

Læs mere

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011 Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 UDGIVET AF: SKOLEBESTYRELSEN UDGAVE: 16 DATO: Holmeagerskolen Version 16 Side 2 af 13 R E V I S I O N S H I S T O R I E UDGAVE RETTET DATO SIDER ÆNDRINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Husk fælles middag kl. 18:00/mødet begynder kl. 18:30 Afbud til Janne senest onsdag den 5. februar

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Følgende dagsorden var udsendt. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens og skolelederens

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

Referat af møde den 7/11 2012

Referat af møde den 7/11 2012 Nøvling Skole den 14/1 2013 Møde Tid Sted Deltagere Mødeleder Referent Skolebestyrelsesmøde Den 07.11.2012, kl. 17.00 19.00 Nøvling Skole Christina Thorsted Jensen, Sanne Hvid, Marina Sørensen, Michael

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere