REFERAT AF UNSTY-møde 19. september 2014 Idrættens Hus, Brøndby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF UNSTY-møde 19. september 2014 Idrættens Hus, Brøndby"

Transkript

1 REFERAT AF UNSTY-møde 19. september 2014 Idrættens Hus, Brøndby Tilstede: John Hansen (JHa), Kuno Danielsen (KDa) (fra kl ), Paul Erik Sørensen (PES), Jan Lykke Jensen (JLJ), Hugo Andresen (HAn), Poul Lamhauge (PLa), Erik Mouritsen (EMo), Jimmy George Roed (JGR) og Tommy Sørensen (TS). Gæst Afbud: Jens Holt (JHo) g Anders Sode (ASo), Fraværende: - Ordstyrer: John Hansen Referent: Tommy Sørensen 1. Godkendelse af sidste referat. Gennemgang af Code of Conduct blev gennemgået og underskrevet. Gennemgang af designmanualen blev udsat til næste møde, 7. november. 2. Fastsættelse af næste møde Næste UNSTY-møde afholdes fredag 7.november kl i Idrættens Hus. 3. Økonomi Regnskab pr INDTÆGTER DIF TEAM DANMARK FORBUND SPONSOR ØVRIGE Diverse OMKOSTNINGER SKUD F-SEK DIF tilskud dækker 3 kvartaler. Konsulenttilskud dækker kvartal 1+2. Tilskud dækker rate 1 af 3 samt den interne aftale om at skytternes eget bidrag medregnes. Der mangler opkrævning fra skytter. Der kommer til at mangler ca Rep.mødebeslutning at FORD giver til budget 2014 med og opkrævning for rep.mødedeltagelse på Bilka event. Våbenlicenser følger budgettet. Der er grundet først faktureret augustopgaver i september. UNIONS-kort. Der er indbetalt svarende til 1125 skytter. Der er efter revision modtaget kr ekstra for UNIONskort 2013 fra Pay4It. Der er opkrævet fra foreninger som ikke har medlemsindberettet til DIF. Der er i rykkergebyr.

2 P-SEK R-SEK UDVIKLINGSUDVALGET KOMMUNIKATION REDAKTION PRESSETJENESTE HJEMMESIDE EVENT Der er pt. ikke fastlagt kursusvirksomhed, der kan forventes at give indtægter. Der er indkøbt materiel i form af Scatt-anlæg og resultatformidlingsprogram. Der er ikke aftalt nogen specifik aktivitet... FÆLLES MØDER -REPRÆSENTANTSKABSMØDE -MØDER REPRÆSENTATION -Youth League Der er et nettounderskud på kr Skulle det have været dækket var prisen blev kr. 265 pr. deltager. Der var fremmødt 32 flere deltagere end forventet og UNSTY-andel er ikke medregnet i opkrævning.. Hele beløbet refunderes af DIF. Afventer refusion. ADMINISTRATION Telefon Ekstern bistand IT-brugerbetaling IT-hardware UNIONSkort Forsendelse Fotokopiering Våbenregistrering Lønadministration og bogføring er udtaget af lønomkostninger, der tilsvarende bliver reduceret med ca TOTAL STATUS Aktiver Debitorer Passiver Team Danmark NM 2014 Der er for nærværende ikke grund til at tro på at årets resultat vil afvige væsentligt fra budgettet. Af saldoen på kr udgør et tilgodehavende fra DFF. Der er fremsendt 3 rykkere, hvorefter næste aktion er fremsendelse til inkasso. Det er modtaget kr i 2014 til øremærkede aktiviteter, supplerende SU, kompetenceudvikling, materiel m.m. udenfor TD-budgettet. Der er alt i alt en saldo på kr , hvilket er medvirkende årsag en fornuftig likviditet. Det endelige regnskab er ikke færdig, i der mangler at blive betalt / bogført et antal regninger med forfald i september. (180914) 2

3 Nettoresultatet for repræsentantskabsmøde blev udredt. De fremsendte regninger til forbundene var baseret på 160 deltagere. Der deltog 192. Endvidere var udgiften til UNSTY-deltagere ikke indregnet. Sekretariatet fastholdt den aftalte opkrævningssats, som tidligere var forelagt FORD. Derfor blev der et underskud på kr Forslag Historiske Våben Det reviderede regelsæt udsendes sammen med referatet for endelig godkendelse. Aktivrepræsentant Det reviderede forslag fra de aktive kan ikke imødekommes på alle områder. UNSTY fastholder at aktivrepræsentanten skal være en del af gruppen og at kandidater skal opstilles seneste 14 dage før. Stemmeafgivning kan dog ske skriftlig via til Unionens sekretariat senest 7 dage før, såfremt personligt fremmøde ikke er muligt. EXPO-STAND DIF-kongres Alle syntes at det var en god anledning til at vise skydning. Det blev besluttet, at PES er tovholder og i samarbejde med CLF får beskrevet aktiviteten på standen og finder en frivilliggruppe, der bemander standen. Frivillighedsstrategi DIF har bedt alle forbund om at udfærdige en frivillighedsstrategi for at styrke og værne om frivillighed i idrætten. DIF har udfærdiget forslag til processen. PLa og HAn påtog sig at løfte opgave med udviklingskonsulenten som hjælp. FORD Det blev kort fastslået, at forretningsgangen for afvikling af kurser med Unionens materiale også omfatter betaling direkte til Unionen. Gennemgang af forretningsgang sker på næste FORD-møde. KDa forespurgte til manglende instruktørbeviser i forhold til et kursus afholdt af MLAL. Der havde været en lang dialog, men Unionens administration har ikke modtaget den økonomiske redegørelse for arrangementet, der undtagelsesvis omfatter betaling til arrangør. 5. Status Samarbejde med DGI Skydning ASo der er i riffel nedsat en arbejdsgruppe, som har aftalt møde herom i efteråret. Der er fokus på fælles aktiviteter. TS der er modtaget input fra sektionerne til Landsstævnet 2015 i Vingsted. Disse er videre sendt til DGI. 3

4 TS Der er taget kontakt til R-SEK og P-SEK ranglisteansvarlige med henblik på at starte op med 10m. Afklaring af betegnelse for klasseinddeling afventer inden opstart. Næste fællesmøde med DGI skydning er 17. november Suspension af DFF JHa orienterede om forløbet siden sidste møde. Der er taget en vurdering af konsekvenserne overfor foreninger. - SKV sættes i bero pr. 1. oktober. Sager modtaget herefter opbevares indtil afgørelse er fundet. Justitsministeriet orienteres herom. - Idrættens Forsikringer orienteres om sagen Der foreslåes, indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med henblik på at afklare hvilke konsekvenser, det skal have at overtræde 31 i Unionens love. Det foreslåes afholdt 16. november i Idrættens Hus, således at der foreligger en forholdsvis hurtig afklaring. Afhængig af resultatet foreligger der måske en ny situation. Det er hensigten, uanset at resultat af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, at sikre at foreninger fortsat kan virke og at skytterne kan komme til at skyde såvel internationalt og som nationalt. Det er hjemmel i lovene for, at UNSTY kan udpege en kompetent person til at varetage flugtskydning indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde, svarende til P og R-SEK. Det juridiske i forhold til SKV skal afklares. Pt. er det alene de tre skytteorganisationer, der kan udstede våbenpåtegning via SKV. Der er en lang række spørgsmål som afventer DIF s juridiske afdeling inden der tages stilling til det endelig forslag om evt. eksklusion, som kan blive konsekvensen af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Konklusion der var fuld enighed blandt alle de fremmødte og stemmeberettigede i UNSTY om at suspensionsbrevet skulle fremsendes, ligesom at konsekvenserne skal efterleves. 6. Orientering DIF årsmøde 4. oktober Deltagere er JHa, PLa og JLJ. JGr er substitut. Tilmelding sker af deltagerne selv, direkte til DIF senest 28. september Evaluering af DIF Udviklingsprojekter DIF har lavet en evaluering af udviklingsprojekter fra Det giver et godt 4

5 indblik i, hvordan sådanne projekter kan implementeres i et specialforbund og ikke mindst hvad forbundet kan ud af et sådant. Det er primært medlemstilgang, det har handlet om, men processen kan der læres rigtig meget af. NM 2014 Det er et behov for et evalueringsmøde. Der kommet kritik fra Sverige, der har undervejs været usikkerhed omkring kompetence- og ansvarsfordeling og ikke mindst er der modtaget et brev fra Mogens Bertelsen, dansk pistolskytte, der har gengivet sine negative oplevelser. Det har givet noget støj på linien at afvikle et NM for veteraner samtidig med et NSR-NM for juniorer og udvalgte seniordiscipliner. Manglende medlemsindberetning til DIF. TS orienterede om, at to foreninger mangler at betale at betale den opkrævning, der var sendt ud for manglende indberetning af medlemstal til DIF. De øvrige 6 foreninger har betalt. Mødet slut kl For referatet Tommy Sørensen Såfremt der ikke er fremkommet bemærkninger til ovenstående referat, den 16. oktober betragtes det som godkendt til udsendelse. Fordeling: UNSTY, FORD, intern og ekstern revision. Lagt op 16.oktober

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby Tilstede: John Hansen (JHa), Kuno Danielsen (KDa), Paul Erik Sørensen (PES), Hugo Andresen (HAn), Poul Lamhauge (PLa), Erik Mouritsen (EMo),

Læs mere

REFERAT AF UNSTY-møde 21. februar 2014 Idrættens Hus, Brøndby

REFERAT AF UNSTY-møde 21. februar 2014 Idrættens Hus, Brøndby REFERAT AF UNSTY-møde 21. februar 2014 Idrættens Hus, Brøndby Tilstede: John Hansen (JHa), Erik Mouritsen (EMo), Kuno Danielsen (KDa), Paul Erik Sørensen (PES), Hugo Andresen (HAn), Jan Lykke Jensen (JLJ),

Læs mere

Unionsstyrelsens erklæring... side 53. Unionsstyrelsens beretning... side 55. Revisionspåtegning... side 58. Anvendt regnskabspraksis...

Unionsstyrelsens erklæring... side 53. Unionsstyrelsens beretning... side 55. Revisionspåtegning... side 58. Anvendt regnskabspraksis... Årsrapport for perioden 1. januar 31. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Unionsstyrelsens erklæring... side 53 Unionsstyrelsens beretning... side 55 Revisionspåtegning... side 58 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAM for sektionsårsmøder og repræsentantskabsmøde Side 4. DAGSORDENER for Dansk Skytte Unions sektionsårsmøder Side 5

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAM for sektionsårsmøder og repræsentantskabsmøde Side 4. DAGSORDENER for Dansk Skytte Unions sektionsårsmøder Side 5 INDHOLDSFORTEGNELSE PROGRAM for sektionsårsmøder og repræsentantskabsmøde Side 4 DAGSORDENER for Dansk Skytte Unions sektionsårsmøder Side 5 DAGSORDEN for Dansk Skytte Unions repræsentantskabsmøde Side

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Onsdag den 12. august 17.30 22.00 STED: Idrættens Hus Brøndby DELTAGERE: AFBUD: Hugo Andresen (HA) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders Sode (AS) Peter Hansen,

Læs mere

Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B

Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Mødeindkaldelse - SKYPE Bestyrelsesmøde mandag 01. juni 2015, kl. 18 Til stede: Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Peter Krogh, Anne Mine Møller Petersen og Michael Riber Administrationen:

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Poul Tirsgaard

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Forretningsorden for Danske Kreds

Forretningsorden for Danske Kreds Indholdsfortegnelse 1. Introduktion for nye bestyrelsesmedlemmer... 1 2. Konstituerende bestyrelsesmøde... 1 3. Ordinært bestyrelsesmøde... 1 4. Andre bestyrelsesmøder... 2 5. Mødeleder og ansvar for konklusioner...

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1-2015

Bestyrelsesmøde 1-2015 Bestyrelsesmøde 1-2015 REFERAT 04-02-2014 KL 18.15 22.35 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Kåre Foged, Palle

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Mødedag...: Torsdag den 11. oktober 2007 Mødetidspunkt.: Kl. 18.30 Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ)

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND

REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND Regulativer for Dansk Døve-Idrætsforbund Indholdsfortegnelse: Sektion C: Regulativer for Dansk Døve-Idrætsforbund og tilsluttede klubber - C.1 Hovedbestyrelsens

Læs mere

KONGRES 2015 - REFERAT

KONGRES 2015 - REFERAT KONGRES 2015 - REFERAT Tid: Søndag d. 18. januar, kl. 9.00-12.20 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Referent: Trine Lindberg Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen til den årlige

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 Tidspunkt: kl. 12.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller

Læs mere

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde.

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde. Referart Skytteudvalgsmødet den 3/12 2014 Deltagere: Frank Lyngsø, Kjeld Karbæk, René Mortensen, Oscar Sjøgren, Robert Larsen, Johnny Jensen og Sigurd Jensen (referent) Fra kontoret deltog Mikael Green

Læs mere

Foreningsvedtægter. Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter

Foreningsvedtægter. Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter Foreningsvedtægter Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund Tekst: Willy Rasmussen, Søren Gøtzsche, Jan Darfelt og Asbjørn Nordam

Læs mere

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI I mødet deltog: Forbundssekretær John Sørensen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (næstformand) Chefkonsulent Birgitte Dember,

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere