BankInvest Emerging Markets Aktier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BankInvest Emerging Markets Aktier"

Transkript

1 4. kvartal 2014 BankInvest Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Emerging Markets faldt i 4. kvartal 2014 med 0,3 procent, og afkastet var lavere end de mere udviklede markeder, der steg med 4,9 procent. I løbet af 2014 steg EM med 8 procent, mens DM steg med 18 procent, hvor hovedparten af forskellen i afkastet skyldes generelt svækkede valutaer i Emerging Markets. Afkastet i Østeuropa for 4. kvartal var -23,5 procent som følge af situationen i Rusland, mens afkastet for de øvrige regioner var -9,6 procent for Latinamerika, +6,2 procent for MENA regionen og +4,3 procent i Asien. Tilsvarende for året var afkastet i Østeuropa -29,0 procent, mens afkastet for de øvrige regioner var - 0,2 procent for Latinamerika, +20,0 procent for MENA regionen og +19,4 procent i Asien. Udviklingen i Emerging Markets var i kvartalet præget af faldende olie- og råvarepriser, generelt faldende valutakurser i forhold til den amerikanske dollar og generelt stigende aktiekurser målt i lokal valuta. De faldende olie- og råvarepriser påvirkede Rusland, Sydafrika og dele af Latinamerika negativt, da udvinding af olie og råvarer udgør en stor del af økonomierne, mens en række lande i Asien og Tyrkiet var positivt påvirket, da disse lande er netto importører. Skyldtes de faldende oliepriser overproduktion eller var det et tegn på at den globale vækst var aftagende? Uanset årsagerne til de faldende oliepriser vil det bidrage positivt til væksten i form af indirekte skattelettelser til forbrugerne og forbedre de eksterne balancer for de lande, der er nettoimportører af olie. Situationen i Rusland er blevet mærkbart forværret i løbet af kvartalet, hvor sanktionerne og de stærkt faldende oliepriser har øget presset på den russiske økonomi, hvilket har ført til et markant pres på den russiske valuta der er faldet markant. På baggrund af en kraftigt faldende valuta og en stigende inflation, der nu ligger på over 11 procent, har centralbanken hævet renterne med 9 procent point til 17 procent, hvorfor det forventes at væksten for 2015 vil blive negativ. Aktiemarkedet i Brasilien reagerede negativt på, at det lykkedes Dilma Rousseff at genvinde præsidentposten efter et tæt opløb i anden valgrunde mod Aécio Neves da Cunha i oktober måned. Selvom markedet reagerede positivt på udpegelsen af både centralbank direktøren og ikke mindst finansministeren, afventer vi fortsat offentliggørelsen af den endelige ministerliste samt

2 det overordnede politiske program, der skal løfte Brasilien ud af den nuværende situation med lav vækst og høj inflation. Den udprægede mangel på økonomiske reformer, manglende infrastruktur investeringer, underskud på de eksterne balancer, den fortsat høje inflation og nu også faldende global efterspørgsel og priser på en lang række råvarer, heriblandt de seneste kraftige prisfald på olie og jernmalm, har i den grad tydeliggjort det dilemma, som Dilma står overfor. For at få inflationen under kontrol er det nødvendigt med en stram pengepolitik, men det vil svække den svage økonomiske vækst yderligere og samtidig vanskeliggøre en gennemførelse af de finanspolitiske stramninger og økonomiske reformer, som Brasilien har så hårdt brug for. Aktiemarkedet blev desuden negativt påvirket af uroen omkring det statskontrollerede olieselskab Petrobras. Selskabet har angiveligt overbetalt for diverse investeringsopgaver og hvor denne overbetaling er blevet brugt til returkommission til ledende medarbejdere i Petrobras og angiveligt også til at bestikke politikere fra blandt andet præsident Dilma Rousseffs arbejder parti. Det store problem er, at dette skulle være foregået i den periode, hvor Dilma Rousseff sad i Petrobras s bestyrelse. Vi havde i i løbet af kvartalet lejlighed til at mødes med en række politikere, repræsentanter fra brancheorganisationer og virksomheder i Indien. Det generelle indtryk var positivt og håbet for fremtiden var stærkt, hvilket aktiemarkedet også afspejler, da det var et af de markeder der steg mest i På kort sigt er der risiko for en korrektion i markedet, men de langsigtede muligheder er fortsat intakte. Hvis premierminister Modi over de næste ti år for gennemført alle de tiltag der tales om i dag, er det langsigtede potentiale ganske stort. Det er en stor opgave, der står foran Modi og hans allierede, da det er en ganske stor omstilling af økonomien der kræves. Det estimeres, at der skal skabes 115 millioner nye jobs over de næste 10 år til de mennesker der kommer ind i arbejdsstyrken og de mennesker der bliver overflødige i landbruget. Indien har et stort antal mennesker, der er beskæftiget i landbruget, der er meget ineffektivt og meget lidt værdiskabende, da indkomstgrundlaget hovedsagligt er baseret på diverse subsidier. Gennem en effektivisering kan udbyttet øges markant og samtidig frigøre arbejdskraft til mere produktive erhverv, hvor det ventes at byggesektoren og industrien vil aftage størstedelen af den ledige arbejdskraft. Det ventes, at øgede infrastrukturinvesteringer vil kunne absorbere hovedparten af denne arbejdskraft, men der skal også skabes nye arbejdspladsser i industrisektoren. Make in India er Modis vision til etablering af flere job i industrisektoren, hvor man først vil fokusere på, at producere produkter der i forvejen importeres, for siden hen at etablere sig på eksportmarkederne. På eksportmarkederne er der hård konkurrence fra en række lande med bedre forudsætninger, men indenfor IT serviceydelser har Indien vist, at man er konkurrencedygtig, så det er ikke en umulig opgave om end det vil tage nogen tid. Indien har i de senere år været gennem en periode med stigende inflation, stigende renter aftagende vækst og problemer med både interne og eksterne balancer. Med aftagende inflation og reducerede underskud på balancerne er der udsigt til pengepolitiske lempelser i 2015, samtidigt med en begyndende opgang i væksten drevet af investeringerne og noget øget forbrug. En opgang i konjunkturerne vil gøre det lettere at gennemføre reformer, der skal skabe grobunden for et langvarigt strukturelt opsving. Det vil tage nogen tid at få gennemført hele ønskelisten, da nogle forslag vil kræve såvel overhusets som underhusets flertal. I øjeblikket har regeringen absolut flertal i underhuset men er i mindretal i overhuset, hvis medlemmer vælges i de enkelte delstater. Ved de seneste delstatsvalg har regeringspartierne øget antallet af pladser i overhuset, og der ventes yderligere fremgang ved de kommende delstatsvalg i 2015 og 2016, således at regeringspartierne potentielt kan få flertal i begge huse. De faldende oliepriser var gode nyheder for Indien og Indonesien, da de dels er nettoimportører af olie- og raffinerede produkter og dels har holdt priserne på benzin og diesel lavere end verdensmarkedspriserne gennem subsidier. Begge lande fjernede/reducerede disse subsidier, og dette vil gøre det muligt at øge investeringerne i infrastrukturen, hvor investeringerne igennem de senere år har været utilstrækkelige. Kursudviklingen på det kinesiske aktiemarked blev understøttet af pengepolitiske lempelser, hvor centralbanken sænkede de korte renter, lempede kapitalkravene for bankerne samt lempelser i udlån til boligmarkedet. Hvis den aftagende vækst fortsætter, ventes der yderligere lempelser, da smertegrænsen med hensyn til væksten synes nået. Dette er elementer i Kinas stop-go politik, hvor myndighederne prøver at holde balancen imellem vækst og reformer. Vi forventer, at væksten i Kina aftager over de kommende år men at kvaliteten i væksten vil blive højere. 2

3 Fremtidsudsigter Vi forventer, at 2015 bliver et år med moderat global vækst men med nogen spredning i væksten, og en begyndende normalisering af renteniveauet i USA. Vi vurderer, at Asien er den mest attraktive region i Emerging Markets, da Asien er netto importør af olie og andre råvarer og mere eksportorienteret og dermed bedre positioneret til et globalt opsving. Endvidere er der udsigt til pengepolitiske lempelser i en række af de store økonomier grundet svagt inflationspres og/eller aftagende vækst. I Latinamerika kan udviklingen i Brasilien måske overraske positivt, hvis en mere fornuftig makroøkonomisk styring bliver efterfulgt af reformer, der er tvingende nødvendige for landet. Indtjeningen og dermed afkastet på den investerede kapital i Emerging Markets har i gennem de senere år været aftagende, idet produktiviteten ikke har været høj nok til at absorbere de stigende omkostninger. Til sammenligning har produktiviteten i de mere udviklede markeder været højere end stigningerne i omkostningerne. Reformer og mere fokus på at skabe værdi for aktionærerne, især i en række statsejede selskaber, vil kunne føre til en mere varig stigning i afkastet på den investerede kapital, og dermed gøre Emerging Markets mere attraktivt i forhold til de mere udviklede markeder. De faldende råvarepriser og faldende valutakurser i en række lande i Emerging Markets kan forbedre indtjeningen i virksomhederne, men for selskaber med udenlandslån er der risiko for stigende finansieringsomkostninger hvis valutakursrisikoen ikke har været afdækket eller hvis lånet omlægges til lokal valuta. Som det fremgår af grafen, ser værdiansættelsen på Emerging Markets fornuftig ud så vi ser ikke en markant nedadgående risiko i lokal valuta. Performance Bankinvest Emerging Markets Aktier steg i 4. kvartal med 1,1 procent, mens MSCI Emerging Markets indeks faldt med 0,3 procent. Afkastet for 4. kvartal var drevet af allokeringen og aktieudvælgelsen, hvor overvægten i Asien og undervægtene i Latinamerika og Østeuropa bidrog positivt til afkastet, samt positive bidrag fra aktieudvælgelsen i Asien og Latinamerika. I Latinamerika bidrog Brasil Foods og Valid positivt til afkastet efter at begge leverede bedre end ventet resultater og Brasil Foods annoncerede, at de ville købe egne aktier tilbage. Begge aktier steg 5-8 procent i et negativt marked. I Sydkorea steg Samsung Electronics med 17 procent og blev en af kvartalets største positive bidragsydere til afkastet. Resultatet for tredje kvartal var bedre end frygtet, og selskabet offentliggjorde et aktietilbagekøbsprogram og mulighed for en ekstraordinær udbyttebetaling, hvilket blev positivt modtaget. Som vi skrev i sidste kvartalsbrev var indtjeningen i mobildivisionen kommet under pres fra kinesiske producenter i mellem- og lavpris segmentet i Kina, der har været relativt aggressive på priserne samtidigt med at produkterne er blevet markant forbedret. I den dyre ende af markedet har Samsung tabt markedsandele til Apple, da deres seneste modeller har været skuffende, mens Apples 3

4 seneste modeller er blevet godt modtaget Selskabets skalafordele, teknologiske fordele og den integrerede model og lange investeringshorisont vil dog fortsat være med til at gøre mobilforretningen attraktiv. Samsung er mere end en mobilproducent, da en stor del af indtjeningen kommer fra andre forretningsområder, for eksempel komponenter, hvor Samsungs konkurrencefordel er langt større. Hvis man sætter en konservativ værdi på de forskellige forretningsområder plus kontant-beholdningen (30 procent af markedsværdien), er den implicitte værdi af mobil-divisionen meget lav. Vi er fortsat positive på Samsung Electronics på lang sigt. Det kinesiske marked, og i særdeleshed den kinesiske finanssektor har haft et godt kvartal, primært drevet af pengepolitiske lempelser i form af rentenedsættelser og reducerede kapitalkrav for bankerne samt lempelser i udlån til boligmarkedet. Vi har igennem længere tid været undervægtet bankerne og overvægtet forsikringsselskaberne, og denne eksponering bidrog positivt til afkastet, da forsikringsselskaberne klarede sig bedre end bankerne. De kinesiske banker klarede sig bedre end markedet, da rentenedsættelserne reducerer risikoen for tab på udlånene. Vi har i længere tid være undervægtet de kinesiske banker, grundet netop balancernes kvalitet og denne lempelse løser ikke de fundamentale problemer, men risikoen er blevet mindsket. Vi har derfor reduceret vores undervægt i de kinesiske banker gennem køb af Industrial and Commercial Bank of China. Vi har ligeledes længe haft investeringer i den kinesiske forsikringssektor gennem vores investeringer i PICC P&C (+19 procent) og China Life (+48 procent). PICC P&C har en del af deres investeringsbog i det kinesiske aktiemarked, men vi vurderer at aktien er steget mere end den positive effekt på selskabet tilsiger. Prisfastsættelsen på PICC P&C er efter kursstigningerne blevet mindre attraktiv, hvorfor vi har nedbragt vores position. China Life er mere fundamental positivt påvirket af ændringerne, da flere af deres produkter bliver mere attraktive i et miljø med lavere renter. Indonesiens største entreprenørvirksomhed Wijaya Karya (Wika) steg med mere end 45 procent, da markedet forventer, den nye regering vil igangsætte en række infrastruktur projekter. Selskabet der er markedsledende i en fragmenteret industri, er delvist statsejet, hvorfor selskabet er i en gunstig position til at vinde nye kontrakter Thai Union Frozen (TUF) steg som i sidste kvartal omkring 25 procent, og blev, som i sidste kvartal, en af kvartalets største positive bidragsydere til afkastet. Selskabet aflagde et stærkt kvartalsregnskab, og i løbet af kvartalet offentliggjorde TUF at man har budt på amerikanske Bumble Bee Foods, som er en af deres største konkurrenter i Nordamerika. Hvis handlen går igennem, bliver TUF verdens største tunproducent. Bruttomarginerne i tundivisionen er tæt på historisk høje niveauer, dyrefoderdivisionen er begyndt at give overskud, og rejedivisionen går godt til trods for, at der stadig er nogle problemer med rejesygdomme. Der er høje forventninger til opkøbet af Bumble Bee, som dog kan indfries, men værdifastsættelsen er ikke længere meget billig som tidligere på året, og efterlader ikke meget plads til skuffelser. Efter to kvartaler hvor afkastet samlet set har været 57 procent, har vi reduceret vores position i TUF. Præference aktierne i den koreanske bilproducent Hyundai Motors steg 9 procent i kvartalet, og bidrog således til positivt til afkastet. Hyundai aktierne var en af fondens dårligste investeringer i sidste kvartal, hvilket skyldes deres overbetaling for et nyt hovedkvarter. I dette kvartal har Hyundai Motors meddelt, at de vil hæve udbyttet og købe egne aktier tilbage. Man bør dog ikke forvente meget kraftige stigninger i udbyttebetalingen på kort sigt, på længere sigt mener vi dog stadig, at der er pænt potentiale. Det koreanske byggefirma Hyundai E&C (HEC) faldt ~30 procent, og gav det største negative bidrag til afkastet i kvartalet. De aflagde et skuffende kvartalsregnskab, der bl.a. var påvirket af, at man har stoppet arbejdet på et projekt i Libyen grundet de geopolitiske uroligheder, og standset arbejdet på et raffinaderi i Venezuela, da finansieringen var blevet forsinket. I andet kvartal færdiggjorde selskabet flere store projekter, og det var ventet, at de nye projekter ville bidrage i tredje kvartal. Der har dog været forsinkelser således, at disse projekter først påbegyndes i fjerde kvartal. De faldende oliepriser har medført, at investorerne er blevet nervøse for HECs eksponering til Rusland og Venezuela, men risikoen er dog relativt begrænset, da disse lande kun udgør 13 procent af den totale ordrebog. Investorer har også frygtet manglende betaling på det igangværende projekt i Venezuela, men risikoen her er også begrænset, da HEC har modtaget betaling for 33 procent af projektet mens de kun har færdiggjort 19 procent. Ordrene for er pænt over omsætningen for , hvilket betyder, at der vil være pæn salgsvækst i de kommende år. Vi mener at profitabiliteten i de nye projekter er bedre end de gamle, grundet ny ledelse, bedre incitament struktur, intern kontrol og indkøbsdisciplin. Korea og Mellemøsten, hvor profitabiliteten er lavere, udgør en mindre del af i ordrebogen sammenlignet 4

5 med tidligere perioder. Værdifastsættelsen er historisk lav, idet HEC handler på ~6x indtjeningen for Kinesiske Greatview faldt ~18 procent og gav et af kvartalets største negative bidrag til afkastet. Greatview producerer emballage primært til mælkeprodukter og ikkekulsyreholdige drikkevarer, hvor den primære konkurent er Tetrapak. Greatview kom i november med en nedjustering af indtjeningsestimaterne og faldt kraftigt. Salget har i de seneste kvartaler været negativt påvirket af skuffende mælkeproduktion i Kina. Produktionen af mælk i Kina er meget fragmenteret og en stor del af råmælken produceres af landmænd, der kun har få malkekøer. På grund af et højt omkostningsniveau og høje kødpriser, har mange af disse valgt at slagte deres malkekvæg. Dette har haft en negativ indvirkning på den samlede mælkeproduktion, hvilket har ført til et skuffende salg af mælkeprodukter og dermed også skuffende salg for Greatview. Vi estimerer, at omsætningen faldt ~8 procent i tredje kvartal mens indtjeningen faldt ~58 procent. Dette skræmte mange investorer, da de frygtede, at marginerne var blevet kraftigt reduceret, men på det efterfølgende conference call, hvor ledelse gav mere information, blev det dog klart, at en stor del af faldet i indtjeningen skyldtes den faldende euro. Greatview har produktionsfaciliteter i Tyskland og salg i Europa, hvorfor et kraftigt fald i euroen i perioden har betydet, at man har taget en nedskrivning på tilgodehavender i euro, da Greatview rapporterer i HK dollar. Vi mener bl.a. derfor, at faldet i aktiekursen var en overreaktion, hvorfor vi fortsat er positive på Greatview på længere sigt. Dette skyldes at vi vurderer at nedskrivningen på tilgodehavender er en engangsomkostning, og at den skuffende produktion af rå mælk i Kina er et midlertidigt fænomen. Stigende import af mælkepulver i Kina modvirker faldet i den lokale produktion, da Greatviews produkter ligeledes anvendes, når mælkepulveret konverteres til mælkeprodukter. Porteføljeændringer Vi har i løbet af kvartalet investeret i Sydkoreanske SK Hynix, der er en ledende aktør indenfor halvleder industrien. Indenfor selskabets kerneområder er der igennem de senere år sket en markant konsolidering af industrien, hvor en række japanske og taiwanesiske selskaber enten er gået konkurs eller er blevet opkøbt af de eksisterende selskaber. Samtidigt er efterspørgslen solid, drevet af væksten i smartphones og tablets og vækst i lagring af markant øgede mængder af data drevet af cloud computing og e-handel. SK Hynix har historisk set haft en høj gæld, på grund af store investeringer kombineret med priskrige, men i takt med den aftagende konkurrence har selskabet nedbragt gælden. Det ventes, at selskabet vil være gældfrit ved udgangen af 2014, og at selskabet vil hæve udbyttet eller købe egne aktier tilbage. Selskabet er attraktivt prisfastsat, hvilket sandsynligvis skyldes, at markedet er skeptisk overfor om de tilbageblevne selskaber evner at fokusere på indtjeningen fremfor kamp om markedsandele. Vi vurderer, at der på udbudssiden er teknologiske udfordringer, der øger omkostningerne og investeringerne, hvilket reducerer risikoen for markante prisnedsættelser. I Indien har vi købt Oberoi Realty, et Mumbai baseret ejendomsselskab der dels opfører og sælger lejligheder og investeringsejendomme og dels investerer i kontorbygninger, hoteller og indkøbscentre. Hovedparten af selskabets lejlighedsprojekter er dyre ejendomme, hvor målgruppen er personer med høje indkomster eller andengangs købere. Ejendomsmarkedet i Mumbai har igennem de senere år været svagt grundet den aftagende økonomiske vækst, et stigende renteniveau og relativt høje priser som følge af stærk efterspørgsel i de gode tider. Det er vores vurdering, at selskabet er attraktivt prisfastsat, da selskabet handler til en pæn rabat i forhold til værdien af deres aktiver. Denne rabat skyldes sandsynligvis, at selskabet har udskudt lanceringen af et par projekter, hvilket har ført til at markedet tvivler på at lejlighederne kan sælges uden markante prisreduktioner. Udskydelsen af lanceringen af projekterne skyldes, at bystyret har gennemført nogle ændringer i bygnings reglementet, der har medført at Oberoi ikke har fået godkendelse til at kunne påbegynde salget. Desuden har selskabet en stærk balance. Oberoi Realty har i 2014 klaret sig dårligere end markedet og især banksektoren, men vi forventer, at aktien vil klare sig bedre i fremtiden i takt med et faldende renteniveau og lancering af nye projekter. I Philippinerne har vi købt Metropolitan Bank, der er en af de førende banker i Philippinerne. Gælden i forhold til BNP ligger på et lavt niveau i Philippinerne sammenlignet med de øvrige lande i ASEAN, hvor især penetreringen af forbrugslån og realkreditlån er meget lav. Aktien har klaret sig dårligere end markedet efter centralbanken indførte skærpede krav til belåning af fast ejendom i form af en lavere belåningsgrad. Endvidere skal de filippinske banker leve op til Basel 3 reglerne fra 1. januar 2015, hvorfor der har været nogen frygt for at banken vil udstede nye aktier. Vi vurderer, at frygten for kapitaludvidelse er indiskonteret i 5

6 aktiekursen og skærpede krav til belåning af fast ejendom ændrer ikke det langsigtede potentiale i sektoren. Porteføljen er overvægtet i Asien og undervægtet i Latinamerika og EMEA. Vi vurderer, at Asien som region er mere attraktiv på baggrund af en lavere prisfastsættelse, generelt stærkere økonomier og bedre eksponering til et globalt opsving. På sektorniveau er porteføljen overvægtet forbrugsaktier, teknologi og telekommunikation mens energi, industri, basisindustri og forsyningsvirksomheder er undervægtet. Med venlig hilsen Hans-Martin Thorsen Redaktionen afsluttet den 7. januar

7 Afkast og risiko Afkastudvikling = dec.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 maj.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 dec.14 Emerging Markets Aktier Afkast 3 mdr ÅTD 1 år 3 år* 5 år* Risikonøgletal (5 år, ex post) Portefølje 1,1% 11,3% 11,3% N/A N/A Standardafvigelse N/A Benchmark** -0,3% 11,2% 11,2% 6,6% 5,3% Tracking Error N/A * Afkast over 1 år er annualiserede Sharpe Ratio N/A ** Benchmark er MSCI Emerging Markets inkl. nettoudbytte. Information Ratio N/A BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ( BankInvest ) Sundkrogsgade København Ø Tlf.: Disclaimer Oplysningerne i dette materiale skal alene anses som generel information. Der er således ikke tale om investeringsrådgivning eller en opfordring til køb eller salg af investeringsbeviser eller andre værdipapirer, og BankInvest påtager sig intet ansvar for dispositioner eller undladelser, som oplysningerne måtte danne grundlag for. Dette materiale indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Kursværdien kan endvidere blive formindsket eller forøget blandt andet som følge af markedsforhold, herunder udsving i valutakurserne. BankInvest anbefaler, at man læser vedtægter, prospekt og Central Investorinformation (CI) mv. inden eventuel investering foretages. BankInvest påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra en ekstern kilde, og BankInvest forbeholder sig ret til at foretage justering af informationerne. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. Modtageren opfordres om nødvendigt til at søge bekræftelse af specifikke data og informationer. Vedtægter, prospekt og Central Investorinformation (CI) mv. samt anden supplerende information findes på 7

BankInvest Emerging Markets Aktier

BankInvest Emerging Markets Aktier 2. kvartal 2014 BankInvest Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Emerging markets steg i 2. kvartal 2014 med 7,1% og afkastet lå på niveau med de mere udviklede markeder. Udviklingen

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

BankInvest Emerging Markets Aktier

BankInvest Emerging Markets Aktier 1. kvartal 2015 BankInvest Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Emerging Markets steg i 1. kvartal 2015 med 15,6% i DKK, og afkastet var på niveau med de udviklede markeder, der

Læs mere

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2014

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2014 4. kvartal 2014 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor Porteføljen leverede et pænt afkast i 4. kvartal både absolut og relativt til sammenligningsindekset. Efter omkostninger blev porteføljens

Læs mere

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 3. kvartal 2014

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 3. kvartal 2014 3. kvartal 2014 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor BankInvest Asien havde i tredje kvartal et positivt afkast på 4,3 procent målt i DKK efter omkostninger. Sammenligningsindekset steg

Læs mere

BankInvest Asiatiske Aktier

BankInvest Asiatiske Aktier 3. kvartal 2016 BankInvest Asiatiske Aktier Brev til investorerne Kære investor BankInvest Asiatiske aktier gav i tredje kvartal et afkast efter omkostninger på 10,1%, hvilket var 1,1 % point bedre end

Læs mere

BankInvest Europa Small Cap Aktier

BankInvest Europa Small Cap Aktier 3. kvartal 2015 BankInvest Europa Small Cap Aktier Brev til investorerne Kære investor Europa Small Cap Aktier leverede i 3. kvartal et negativt afkast på 6,1%, hvilket var 0,4% dårligere end sammenligningsindekset.

Læs mere

BankInvest Højrentelande

BankInvest Højrentelande 3. kvartal 2015 BankInvest Højrentelande Brev til investorerne Kære investor Emerging Markets har haft det svært det seneste kvartal. Det gælder obligationer, valuta og aktier, der alle har givet negativt

Læs mere

BankInvest Højrentelande, lokalvaluta

BankInvest Højrentelande, lokalvaluta 3. kvartal 2015 BankInvest Højrentelande, lokalvaluta Brev til investorerne Kære investor Emerging Markets obligationer i lokalvaluta har afkastmæssigt haft et svært 3. kvartal. Porteføljen har givet et

Læs mere

BankInvest Emerging Markets Aktier

BankInvest Emerging Markets Aktier 2. kvartal 2015 BankInvest Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Emerging Markets faldt i 2. kvartal 2015 med 3,1%, og afkastet var på niveau med de udviklede markeder, der faldt

Læs mere

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield 1. kvartal 2015 BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield Brev til investorerne Kære investor US High Yield obligationer leverede (som univers) i første kvartal 2015 et afkast i DKK på 2,2 pct., hvilket

Læs mere

BankInvest Emerging Markets Aktier

BankInvest Emerging Markets Aktier 4. kvartal 2016 BankInvest Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Emerging Markets steg i 4. kvartal 2016 med 2,0% og afkastet var således lavere end de globale aktiemarkeder, der

Læs mere

BankInvest Emerging Markets Aktier

BankInvest Emerging Markets Aktier 3. kvartal 2015 BankInvest Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Emerging Markets faldt i 3. kvartal 2015 med 18,0%, og afkastet var lavere end de globale markeder, der faldt med

Læs mere

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 2. kvartal 2015

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 2. kvartal 2015 2. kvartal 2015 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor BankInvest Asien havde i andet kvartal et negativt afkast på 4,4 procent efter omkostninger målt i DKK. Sammenligningsindekset faldt

Læs mere

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2013

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2013 4. kvartal 2013 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor Porteføljen leverede et pænt afkast i 4. kvartal både absolut og relativt til sammenligningsindekset. BankInvest Asien gav i kvartalet

Læs mere

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2015

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2015 4. kvartal 2015 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor BankInvest Asien gav i fjerde kvartal et afkast på 5,7% målt i DKK efter omkostninger. Sammenligningsindekset gav et afkast på 6,7%,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 2. kvartal 2014

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 2. kvartal 2014 2. kvartal 2014 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor BankInvest Asien havde i andet kvartal et positivt afkast på 6,5 procent efter omkostnigner. Sammenligningsindekset steg i samme periode

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Asien 3. kvartal 2015

Asien 3. kvartal 2015 3. kvartal 2015 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor BankInvest Asien faldt i 3. kvartal med 18,2 procent efter omkostninger. I samme periode faldt sammenligningsindekset med 17,2 procent.

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

BankInvest Latinamerika

BankInvest Latinamerika 3. kvartal 2015 BankInvest Latinamerika Brev til investorerne Kære investor I årets 3. kvartal blev afdelingens afkast på -24,7%, hvilket var 0,3 procentpoint dårligere end benchmark afkastet. Akkumuleret

Læs mere

BankInvest Udenlandske Obligationer

BankInvest Udenlandske Obligationer 4. kvartal 2015 BankInvest Udenlandske Obligationer Brev til investorerne Kære investor Udenlandske obligationer gav et afkast på -0,6 % i 4. kvartal og 0 % for hele året. Betragter man året som helhed

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA 16-May-16 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Væksten i Brasilien fortsatte den negative udvikling i 4. kvartal

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

BankInvest Højrentelande

BankInvest Højrentelande 3. kvartal 2014 BankInvest Højrentelande Brev til investorerne Kære investor En udvidelse af kreditspændet betød at Emerging Markets obligationer gav et negativt afkast i tredje kvartal. Afkastet for afdelingen

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Sektorallokering i aktieporteføljen

Sektorallokering i aktieporteføljen Sektorallokering i aktieporteføljen Af Martin Jespersen Investeringschef martin.jespersen@skandia.dk Aktiv forvaltning tager ofte udgangspunkt i det, som kaldes en bottom up -proces. Det betyder, at fokus

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

BankInvest Emerging Markets Aktier

BankInvest Emerging Markets Aktier 4. kvartal 2015 BankInvest Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Emerging Markets steg i 4. kvartal 2015 med 3,5%, og afkastet var lavere end de globale markeder, der steg med 8,0%.

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

BankInvest Højrentelande

BankInvest Højrentelande 4. kvartal 2015 BankInvest Højrentelande Brev til investorerne Kære investor Efter nogle hårde kvartaler havde Emerging Markets obligationer en god afslutning på året. Porteføljen gav i årets sidste kvartal

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA marts 2017 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL 10. Marts 2017 4. kvartal endte med negativ vækst på 0,9%.

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

BankInvest Emerging Markets Aktier

BankInvest Emerging Markets Aktier November 2013 BankInvest Emerging Markets Aktier Nyt emerging markets aktieprodukt Eksisterende EM-aktieprodukt udbud Asien Østeuropa Latinamerika NEMA Nyt EM-aktieprodukt udbud Asien Latinamerika Østeuropa

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Valutaobligationer. Natalia Setlak, Anders Svendsen. Research. 8. november Næste forventede opdatering: 22. november 2017

Valutaobligationer. Natalia Setlak, Anders Svendsen. Research. 8. november Næste forventede opdatering: 22. november 2017 Valutaobligationer Natalia Setlak, Anders Svendsen Research 8. november 2017 Næste forventede opdatering: 22. november 2017 Valutaobligationer 2 Valutaobligationer - generel information Udsteder: Rating:

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

BankInvest Latinamerika

BankInvest Latinamerika 2. kvartal 2015 BankInvest Latinamerika Brev til investorerne Kære investor I årets andet kvartal blev afdelingens afkast på -1,2 procent, hvilket var 0,8 procentpoint dårligere end benchmarkafkastet.

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Sparinvest Nye Aktiemarkeder

Sparinvest Nye Aktiemarkeder Sparinvest Nye Aktiemarkeder Med Sparinvest Nye Aktiemarkeder får du en ny mulighed for at investere bredt i selskaber fra de nye markeder rundt om i verden Sparinvest Nye Aktiemarkeder investerer i 22

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Valutaobligationer. Natalia Setlak, Anders Svendsen. Research. 20. december Næste forventede opdatering: 10. januar 2018

Valutaobligationer. Natalia Setlak, Anders Svendsen. Research. 20. december Næste forventede opdatering: 10. januar 2018 Valutaobligationer Natalia Setlak, Anders Svendsen Research 20. december 2017 Næste forventede opdatering: 10. januar 2018 Valutaobligationer 2 Valutaobligationer - generel information Udsteder: Rating:

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Big Picture 4. kvartal 2014

Big Picture 4. kvartal 2014 Big Picture 4. kvartal 2014 Jeppe Christiansen CEO November 2014 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

BankInvest Østeuropa. Brev til investorerne. Kære investor. 2. kvartal 2014

BankInvest Østeuropa. Brev til investorerne. Kære investor. 2. kvartal 2014 2. kvartal BankInvest Østeuropa Brev til investorerne Kære investor Efter en noget hård opstart på året vendte billedet gudskelov i andet kvartal. Afdelingen gav et afkast i andet kvartal på 9,3 procent,

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

BankInvest Optima 10+

BankInvest Optima 10+ 4. kvartal 2015 BankInvest Optima 10+ Brev til investorerne Kære investor Med et afkast på 1,3% var 4. kvartal 2015 et godt kvartal for investorerne i Optima 10+. Generelt faldende renter i Danmark betød,

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere