BankInvest Emerging Markets Aktier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BankInvest Emerging Markets Aktier"

Transkript

1 4. kvartal 2014 BankInvest Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Emerging Markets faldt i 4. kvartal 2014 med 0,3 procent, og afkastet var lavere end de mere udviklede markeder, der steg med 4,9 procent. I løbet af 2014 steg EM med 8 procent, mens DM steg med 18 procent, hvor hovedparten af forskellen i afkastet skyldes generelt svækkede valutaer i Emerging Markets. Afkastet i Østeuropa for 4. kvartal var -23,5 procent som følge af situationen i Rusland, mens afkastet for de øvrige regioner var -9,6 procent for Latinamerika, +6,2 procent for MENA regionen og +4,3 procent i Asien. Tilsvarende for året var afkastet i Østeuropa -29,0 procent, mens afkastet for de øvrige regioner var - 0,2 procent for Latinamerika, +20,0 procent for MENA regionen og +19,4 procent i Asien. Udviklingen i Emerging Markets var i kvartalet præget af faldende olie- og råvarepriser, generelt faldende valutakurser i forhold til den amerikanske dollar og generelt stigende aktiekurser målt i lokal valuta. De faldende olie- og råvarepriser påvirkede Rusland, Sydafrika og dele af Latinamerika negativt, da udvinding af olie og råvarer udgør en stor del af økonomierne, mens en række lande i Asien og Tyrkiet var positivt påvirket, da disse lande er netto importører. Skyldtes de faldende oliepriser overproduktion eller var det et tegn på at den globale vækst var aftagende? Uanset årsagerne til de faldende oliepriser vil det bidrage positivt til væksten i form af indirekte skattelettelser til forbrugerne og forbedre de eksterne balancer for de lande, der er nettoimportører af olie. Situationen i Rusland er blevet mærkbart forværret i løbet af kvartalet, hvor sanktionerne og de stærkt faldende oliepriser har øget presset på den russiske økonomi, hvilket har ført til et markant pres på den russiske valuta der er faldet markant. På baggrund af en kraftigt faldende valuta og en stigende inflation, der nu ligger på over 11 procent, har centralbanken hævet renterne med 9 procent point til 17 procent, hvorfor det forventes at væksten for 2015 vil blive negativ. Aktiemarkedet i Brasilien reagerede negativt på, at det lykkedes Dilma Rousseff at genvinde præsidentposten efter et tæt opløb i anden valgrunde mod Aécio Neves da Cunha i oktober måned. Selvom markedet reagerede positivt på udpegelsen af både centralbank direktøren og ikke mindst finansministeren, afventer vi fortsat offentliggørelsen af den endelige ministerliste samt

2 det overordnede politiske program, der skal løfte Brasilien ud af den nuværende situation med lav vækst og høj inflation. Den udprægede mangel på økonomiske reformer, manglende infrastruktur investeringer, underskud på de eksterne balancer, den fortsat høje inflation og nu også faldende global efterspørgsel og priser på en lang række råvarer, heriblandt de seneste kraftige prisfald på olie og jernmalm, har i den grad tydeliggjort det dilemma, som Dilma står overfor. For at få inflationen under kontrol er det nødvendigt med en stram pengepolitik, men det vil svække den svage økonomiske vækst yderligere og samtidig vanskeliggøre en gennemførelse af de finanspolitiske stramninger og økonomiske reformer, som Brasilien har så hårdt brug for. Aktiemarkedet blev desuden negativt påvirket af uroen omkring det statskontrollerede olieselskab Petrobras. Selskabet har angiveligt overbetalt for diverse investeringsopgaver og hvor denne overbetaling er blevet brugt til returkommission til ledende medarbejdere i Petrobras og angiveligt også til at bestikke politikere fra blandt andet præsident Dilma Rousseffs arbejder parti. Det store problem er, at dette skulle være foregået i den periode, hvor Dilma Rousseff sad i Petrobras s bestyrelse. Vi havde i i løbet af kvartalet lejlighed til at mødes med en række politikere, repræsentanter fra brancheorganisationer og virksomheder i Indien. Det generelle indtryk var positivt og håbet for fremtiden var stærkt, hvilket aktiemarkedet også afspejler, da det var et af de markeder der steg mest i På kort sigt er der risiko for en korrektion i markedet, men de langsigtede muligheder er fortsat intakte. Hvis premierminister Modi over de næste ti år for gennemført alle de tiltag der tales om i dag, er det langsigtede potentiale ganske stort. Det er en stor opgave, der står foran Modi og hans allierede, da det er en ganske stor omstilling af økonomien der kræves. Det estimeres, at der skal skabes 115 millioner nye jobs over de næste 10 år til de mennesker der kommer ind i arbejdsstyrken og de mennesker der bliver overflødige i landbruget. Indien har et stort antal mennesker, der er beskæftiget i landbruget, der er meget ineffektivt og meget lidt værdiskabende, da indkomstgrundlaget hovedsagligt er baseret på diverse subsidier. Gennem en effektivisering kan udbyttet øges markant og samtidig frigøre arbejdskraft til mere produktive erhverv, hvor det ventes at byggesektoren og industrien vil aftage størstedelen af den ledige arbejdskraft. Det ventes, at øgede infrastrukturinvesteringer vil kunne absorbere hovedparten af denne arbejdskraft, men der skal også skabes nye arbejdspladsser i industrisektoren. Make in India er Modis vision til etablering af flere job i industrisektoren, hvor man først vil fokusere på, at producere produkter der i forvejen importeres, for siden hen at etablere sig på eksportmarkederne. På eksportmarkederne er der hård konkurrence fra en række lande med bedre forudsætninger, men indenfor IT serviceydelser har Indien vist, at man er konkurrencedygtig, så det er ikke en umulig opgave om end det vil tage nogen tid. Indien har i de senere år været gennem en periode med stigende inflation, stigende renter aftagende vækst og problemer med både interne og eksterne balancer. Med aftagende inflation og reducerede underskud på balancerne er der udsigt til pengepolitiske lempelser i 2015, samtidigt med en begyndende opgang i væksten drevet af investeringerne og noget øget forbrug. En opgang i konjunkturerne vil gøre det lettere at gennemføre reformer, der skal skabe grobunden for et langvarigt strukturelt opsving. Det vil tage nogen tid at få gennemført hele ønskelisten, da nogle forslag vil kræve såvel overhusets som underhusets flertal. I øjeblikket har regeringen absolut flertal i underhuset men er i mindretal i overhuset, hvis medlemmer vælges i de enkelte delstater. Ved de seneste delstatsvalg har regeringspartierne øget antallet af pladser i overhuset, og der ventes yderligere fremgang ved de kommende delstatsvalg i 2015 og 2016, således at regeringspartierne potentielt kan få flertal i begge huse. De faldende oliepriser var gode nyheder for Indien og Indonesien, da de dels er nettoimportører af olie- og raffinerede produkter og dels har holdt priserne på benzin og diesel lavere end verdensmarkedspriserne gennem subsidier. Begge lande fjernede/reducerede disse subsidier, og dette vil gøre det muligt at øge investeringerne i infrastrukturen, hvor investeringerne igennem de senere år har været utilstrækkelige. Kursudviklingen på det kinesiske aktiemarked blev understøttet af pengepolitiske lempelser, hvor centralbanken sænkede de korte renter, lempede kapitalkravene for bankerne samt lempelser i udlån til boligmarkedet. Hvis den aftagende vækst fortsætter, ventes der yderligere lempelser, da smertegrænsen med hensyn til væksten synes nået. Dette er elementer i Kinas stop-go politik, hvor myndighederne prøver at holde balancen imellem vækst og reformer. Vi forventer, at væksten i Kina aftager over de kommende år men at kvaliteten i væksten vil blive højere. 2

3 Fremtidsudsigter Vi forventer, at 2015 bliver et år med moderat global vækst men med nogen spredning i væksten, og en begyndende normalisering af renteniveauet i USA. Vi vurderer, at Asien er den mest attraktive region i Emerging Markets, da Asien er netto importør af olie og andre råvarer og mere eksportorienteret og dermed bedre positioneret til et globalt opsving. Endvidere er der udsigt til pengepolitiske lempelser i en række af de store økonomier grundet svagt inflationspres og/eller aftagende vækst. I Latinamerika kan udviklingen i Brasilien måske overraske positivt, hvis en mere fornuftig makroøkonomisk styring bliver efterfulgt af reformer, der er tvingende nødvendige for landet. Indtjeningen og dermed afkastet på den investerede kapital i Emerging Markets har i gennem de senere år været aftagende, idet produktiviteten ikke har været høj nok til at absorbere de stigende omkostninger. Til sammenligning har produktiviteten i de mere udviklede markeder været højere end stigningerne i omkostningerne. Reformer og mere fokus på at skabe værdi for aktionærerne, især i en række statsejede selskaber, vil kunne føre til en mere varig stigning i afkastet på den investerede kapital, og dermed gøre Emerging Markets mere attraktivt i forhold til de mere udviklede markeder. De faldende råvarepriser og faldende valutakurser i en række lande i Emerging Markets kan forbedre indtjeningen i virksomhederne, men for selskaber med udenlandslån er der risiko for stigende finansieringsomkostninger hvis valutakursrisikoen ikke har været afdækket eller hvis lånet omlægges til lokal valuta. Som det fremgår af grafen, ser værdiansættelsen på Emerging Markets fornuftig ud så vi ser ikke en markant nedadgående risiko i lokal valuta. Performance Bankinvest Emerging Markets Aktier steg i 4. kvartal med 1,1 procent, mens MSCI Emerging Markets indeks faldt med 0,3 procent. Afkastet for 4. kvartal var drevet af allokeringen og aktieudvælgelsen, hvor overvægten i Asien og undervægtene i Latinamerika og Østeuropa bidrog positivt til afkastet, samt positive bidrag fra aktieudvælgelsen i Asien og Latinamerika. I Latinamerika bidrog Brasil Foods og Valid positivt til afkastet efter at begge leverede bedre end ventet resultater og Brasil Foods annoncerede, at de ville købe egne aktier tilbage. Begge aktier steg 5-8 procent i et negativt marked. I Sydkorea steg Samsung Electronics med 17 procent og blev en af kvartalets største positive bidragsydere til afkastet. Resultatet for tredje kvartal var bedre end frygtet, og selskabet offentliggjorde et aktietilbagekøbsprogram og mulighed for en ekstraordinær udbyttebetaling, hvilket blev positivt modtaget. Som vi skrev i sidste kvartalsbrev var indtjeningen i mobildivisionen kommet under pres fra kinesiske producenter i mellem- og lavpris segmentet i Kina, der har været relativt aggressive på priserne samtidigt med at produkterne er blevet markant forbedret. I den dyre ende af markedet har Samsung tabt markedsandele til Apple, da deres seneste modeller har været skuffende, mens Apples 3

4 seneste modeller er blevet godt modtaget Selskabets skalafordele, teknologiske fordele og den integrerede model og lange investeringshorisont vil dog fortsat være med til at gøre mobilforretningen attraktiv. Samsung er mere end en mobilproducent, da en stor del af indtjeningen kommer fra andre forretningsområder, for eksempel komponenter, hvor Samsungs konkurrencefordel er langt større. Hvis man sætter en konservativ værdi på de forskellige forretningsområder plus kontant-beholdningen (30 procent af markedsværdien), er den implicitte værdi af mobil-divisionen meget lav. Vi er fortsat positive på Samsung Electronics på lang sigt. Det kinesiske marked, og i særdeleshed den kinesiske finanssektor har haft et godt kvartal, primært drevet af pengepolitiske lempelser i form af rentenedsættelser og reducerede kapitalkrav for bankerne samt lempelser i udlån til boligmarkedet. Vi har igennem længere tid været undervægtet bankerne og overvægtet forsikringsselskaberne, og denne eksponering bidrog positivt til afkastet, da forsikringsselskaberne klarede sig bedre end bankerne. De kinesiske banker klarede sig bedre end markedet, da rentenedsættelserne reducerer risikoen for tab på udlånene. Vi har i længere tid være undervægtet de kinesiske banker, grundet netop balancernes kvalitet og denne lempelse løser ikke de fundamentale problemer, men risikoen er blevet mindsket. Vi har derfor reduceret vores undervægt i de kinesiske banker gennem køb af Industrial and Commercial Bank of China. Vi har ligeledes længe haft investeringer i den kinesiske forsikringssektor gennem vores investeringer i PICC P&C (+19 procent) og China Life (+48 procent). PICC P&C har en del af deres investeringsbog i det kinesiske aktiemarked, men vi vurderer at aktien er steget mere end den positive effekt på selskabet tilsiger. Prisfastsættelsen på PICC P&C er efter kursstigningerne blevet mindre attraktiv, hvorfor vi har nedbragt vores position. China Life er mere fundamental positivt påvirket af ændringerne, da flere af deres produkter bliver mere attraktive i et miljø med lavere renter. Indonesiens største entreprenørvirksomhed Wijaya Karya (Wika) steg med mere end 45 procent, da markedet forventer, den nye regering vil igangsætte en række infrastruktur projekter. Selskabet der er markedsledende i en fragmenteret industri, er delvist statsejet, hvorfor selskabet er i en gunstig position til at vinde nye kontrakter Thai Union Frozen (TUF) steg som i sidste kvartal omkring 25 procent, og blev, som i sidste kvartal, en af kvartalets største positive bidragsydere til afkastet. Selskabet aflagde et stærkt kvartalsregnskab, og i løbet af kvartalet offentliggjorde TUF at man har budt på amerikanske Bumble Bee Foods, som er en af deres største konkurrenter i Nordamerika. Hvis handlen går igennem, bliver TUF verdens største tunproducent. Bruttomarginerne i tundivisionen er tæt på historisk høje niveauer, dyrefoderdivisionen er begyndt at give overskud, og rejedivisionen går godt til trods for, at der stadig er nogle problemer med rejesygdomme. Der er høje forventninger til opkøbet af Bumble Bee, som dog kan indfries, men værdifastsættelsen er ikke længere meget billig som tidligere på året, og efterlader ikke meget plads til skuffelser. Efter to kvartaler hvor afkastet samlet set har været 57 procent, har vi reduceret vores position i TUF. Præference aktierne i den koreanske bilproducent Hyundai Motors steg 9 procent i kvartalet, og bidrog således til positivt til afkastet. Hyundai aktierne var en af fondens dårligste investeringer i sidste kvartal, hvilket skyldes deres overbetaling for et nyt hovedkvarter. I dette kvartal har Hyundai Motors meddelt, at de vil hæve udbyttet og købe egne aktier tilbage. Man bør dog ikke forvente meget kraftige stigninger i udbyttebetalingen på kort sigt, på længere sigt mener vi dog stadig, at der er pænt potentiale. Det koreanske byggefirma Hyundai E&C (HEC) faldt ~30 procent, og gav det største negative bidrag til afkastet i kvartalet. De aflagde et skuffende kvartalsregnskab, der bl.a. var påvirket af, at man har stoppet arbejdet på et projekt i Libyen grundet de geopolitiske uroligheder, og standset arbejdet på et raffinaderi i Venezuela, da finansieringen var blevet forsinket. I andet kvartal færdiggjorde selskabet flere store projekter, og det var ventet, at de nye projekter ville bidrage i tredje kvartal. Der har dog været forsinkelser således, at disse projekter først påbegyndes i fjerde kvartal. De faldende oliepriser har medført, at investorerne er blevet nervøse for HECs eksponering til Rusland og Venezuela, men risikoen er dog relativt begrænset, da disse lande kun udgør 13 procent af den totale ordrebog. Investorer har også frygtet manglende betaling på det igangværende projekt i Venezuela, men risikoen her er også begrænset, da HEC har modtaget betaling for 33 procent af projektet mens de kun har færdiggjort 19 procent. Ordrene for er pænt over omsætningen for , hvilket betyder, at der vil være pæn salgsvækst i de kommende år. Vi mener at profitabiliteten i de nye projekter er bedre end de gamle, grundet ny ledelse, bedre incitament struktur, intern kontrol og indkøbsdisciplin. Korea og Mellemøsten, hvor profitabiliteten er lavere, udgør en mindre del af i ordrebogen sammenlignet 4

5 med tidligere perioder. Værdifastsættelsen er historisk lav, idet HEC handler på ~6x indtjeningen for Kinesiske Greatview faldt ~18 procent og gav et af kvartalets største negative bidrag til afkastet. Greatview producerer emballage primært til mælkeprodukter og ikkekulsyreholdige drikkevarer, hvor den primære konkurent er Tetrapak. Greatview kom i november med en nedjustering af indtjeningsestimaterne og faldt kraftigt. Salget har i de seneste kvartaler været negativt påvirket af skuffende mælkeproduktion i Kina. Produktionen af mælk i Kina er meget fragmenteret og en stor del af råmælken produceres af landmænd, der kun har få malkekøer. På grund af et højt omkostningsniveau og høje kødpriser, har mange af disse valgt at slagte deres malkekvæg. Dette har haft en negativ indvirkning på den samlede mælkeproduktion, hvilket har ført til et skuffende salg af mælkeprodukter og dermed også skuffende salg for Greatview. Vi estimerer, at omsætningen faldt ~8 procent i tredje kvartal mens indtjeningen faldt ~58 procent. Dette skræmte mange investorer, da de frygtede, at marginerne var blevet kraftigt reduceret, men på det efterfølgende conference call, hvor ledelse gav mere information, blev det dog klart, at en stor del af faldet i indtjeningen skyldtes den faldende euro. Greatview har produktionsfaciliteter i Tyskland og salg i Europa, hvorfor et kraftigt fald i euroen i perioden har betydet, at man har taget en nedskrivning på tilgodehavender i euro, da Greatview rapporterer i HK dollar. Vi mener bl.a. derfor, at faldet i aktiekursen var en overreaktion, hvorfor vi fortsat er positive på Greatview på længere sigt. Dette skyldes at vi vurderer at nedskrivningen på tilgodehavender er en engangsomkostning, og at den skuffende produktion af rå mælk i Kina er et midlertidigt fænomen. Stigende import af mælkepulver i Kina modvirker faldet i den lokale produktion, da Greatviews produkter ligeledes anvendes, når mælkepulveret konverteres til mælkeprodukter. Porteføljeændringer Vi har i løbet af kvartalet investeret i Sydkoreanske SK Hynix, der er en ledende aktør indenfor halvleder industrien. Indenfor selskabets kerneområder er der igennem de senere år sket en markant konsolidering af industrien, hvor en række japanske og taiwanesiske selskaber enten er gået konkurs eller er blevet opkøbt af de eksisterende selskaber. Samtidigt er efterspørgslen solid, drevet af væksten i smartphones og tablets og vækst i lagring af markant øgede mængder af data drevet af cloud computing og e-handel. SK Hynix har historisk set haft en høj gæld, på grund af store investeringer kombineret med priskrige, men i takt med den aftagende konkurrence har selskabet nedbragt gælden. Det ventes, at selskabet vil være gældfrit ved udgangen af 2014, og at selskabet vil hæve udbyttet eller købe egne aktier tilbage. Selskabet er attraktivt prisfastsat, hvilket sandsynligvis skyldes, at markedet er skeptisk overfor om de tilbageblevne selskaber evner at fokusere på indtjeningen fremfor kamp om markedsandele. Vi vurderer, at der på udbudssiden er teknologiske udfordringer, der øger omkostningerne og investeringerne, hvilket reducerer risikoen for markante prisnedsættelser. I Indien har vi købt Oberoi Realty, et Mumbai baseret ejendomsselskab der dels opfører og sælger lejligheder og investeringsejendomme og dels investerer i kontorbygninger, hoteller og indkøbscentre. Hovedparten af selskabets lejlighedsprojekter er dyre ejendomme, hvor målgruppen er personer med høje indkomster eller andengangs købere. Ejendomsmarkedet i Mumbai har igennem de senere år været svagt grundet den aftagende økonomiske vækst, et stigende renteniveau og relativt høje priser som følge af stærk efterspørgsel i de gode tider. Det er vores vurdering, at selskabet er attraktivt prisfastsat, da selskabet handler til en pæn rabat i forhold til værdien af deres aktiver. Denne rabat skyldes sandsynligvis, at selskabet har udskudt lanceringen af et par projekter, hvilket har ført til at markedet tvivler på at lejlighederne kan sælges uden markante prisreduktioner. Udskydelsen af lanceringen af projekterne skyldes, at bystyret har gennemført nogle ændringer i bygnings reglementet, der har medført at Oberoi ikke har fået godkendelse til at kunne påbegynde salget. Desuden har selskabet en stærk balance. Oberoi Realty har i 2014 klaret sig dårligere end markedet og især banksektoren, men vi forventer, at aktien vil klare sig bedre i fremtiden i takt med et faldende renteniveau og lancering af nye projekter. I Philippinerne har vi købt Metropolitan Bank, der er en af de førende banker i Philippinerne. Gælden i forhold til BNP ligger på et lavt niveau i Philippinerne sammenlignet med de øvrige lande i ASEAN, hvor især penetreringen af forbrugslån og realkreditlån er meget lav. Aktien har klaret sig dårligere end markedet efter centralbanken indførte skærpede krav til belåning af fast ejendom i form af en lavere belåningsgrad. Endvidere skal de filippinske banker leve op til Basel 3 reglerne fra 1. januar 2015, hvorfor der har været nogen frygt for at banken vil udstede nye aktier. Vi vurderer, at frygten for kapitaludvidelse er indiskonteret i 5

6 aktiekursen og skærpede krav til belåning af fast ejendom ændrer ikke det langsigtede potentiale i sektoren. Porteføljen er overvægtet i Asien og undervægtet i Latinamerika og EMEA. Vi vurderer, at Asien som region er mere attraktiv på baggrund af en lavere prisfastsættelse, generelt stærkere økonomier og bedre eksponering til et globalt opsving. På sektorniveau er porteføljen overvægtet forbrugsaktier, teknologi og telekommunikation mens energi, industri, basisindustri og forsyningsvirksomheder er undervægtet. Med venlig hilsen Hans-Martin Thorsen Redaktionen afsluttet den 7. januar

7 Afkast og risiko Afkastudvikling = dec.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 maj.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 dec.14 Emerging Markets Aktier Afkast 3 mdr ÅTD 1 år 3 år* 5 år* Risikonøgletal (5 år, ex post) Portefølje 1,1% 11,3% 11,3% N/A N/A Standardafvigelse N/A Benchmark** -0,3% 11,2% 11,2% 6,6% 5,3% Tracking Error N/A * Afkast over 1 år er annualiserede Sharpe Ratio N/A ** Benchmark er MSCI Emerging Markets inkl. nettoudbytte. Information Ratio N/A BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ( BankInvest ) Sundkrogsgade København Ø Tlf.: Disclaimer Oplysningerne i dette materiale skal alene anses som generel information. Der er således ikke tale om investeringsrådgivning eller en opfordring til køb eller salg af investeringsbeviser eller andre værdipapirer, og BankInvest påtager sig intet ansvar for dispositioner eller undladelser, som oplysningerne måtte danne grundlag for. Dette materiale indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Kursværdien kan endvidere blive formindsket eller forøget blandt andet som følge af markedsforhold, herunder udsving i valutakurserne. BankInvest anbefaler, at man læser vedtægter, prospekt og Central Investorinformation (CI) mv. inden eventuel investering foretages. BankInvest påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra en ekstern kilde, og BankInvest forbeholder sig ret til at foretage justering af informationerne. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. Modtageren opfordres om nødvendigt til at søge bekræftelse af specifikke data og informationer. Vedtægter, prospekt og Central Investorinformation (CI) mv. samt anden supplerende information findes på 7

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2014

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2014 4. kvartal 2014 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor Porteføljen leverede et pænt afkast i 4. kvartal både absolut og relativt til sammenligningsindekset. Efter omkostninger blev porteføljens

Læs mere

BankInvest Emerging Markets Aktier

BankInvest Emerging Markets Aktier 1. kvartal 2015 BankInvest Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Emerging Markets steg i 1. kvartal 2015 med 15,6% i DKK, og afkastet var på niveau med de udviklede markeder, der

Læs mere

BankInvest Emerging Markets Aktier

BankInvest Emerging Markets Aktier 2. kvartal 2015 BankInvest Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Emerging Markets faldt i 2. kvartal 2015 med 3,1%, og afkastet var på niveau med de udviklede markeder, der faldt

Læs mere

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 2. kvartal 2015

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 2. kvartal 2015 2. kvartal 2015 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor BankInvest Asien havde i andet kvartal et negativt afkast på 4,4 procent efter omkostninger målt i DKK. Sammenligningsindekset faldt

Læs mere

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 2. kvartal 2014

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 2. kvartal 2014 2. kvartal 2014 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor BankInvest Asien havde i andet kvartal et positivt afkast på 6,5 procent efter omkostnigner. Sammenligningsindekset steg i samme periode

Læs mere

BankInvest Latinamerika

BankInvest Latinamerika 2. kvartal 2015 BankInvest Latinamerika Brev til investorerne Kære investor I årets andet kvartal blev afdelingens afkast på -1,2 procent, hvilket var 0,8 procentpoint dårligere end benchmarkafkastet.

Læs mere

BankInvest New Emerging Markets Aktier

BankInvest New Emerging Markets Aktier 4. kvartal 2014 BankInvest New Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Så nåede vi til vejs ende i 2014. I løbet af året nåede vi at opleve såvel de bedste som de værste sider af Frontier

Læs mere

BankInvest Østeuropa. Brev til investorerne. Kære investor. 2. kvartal 2014

BankInvest Østeuropa. Brev til investorerne. Kære investor. 2. kvartal 2014 2. kvartal BankInvest Østeuropa Brev til investorerne Kære investor Efter en noget hård opstart på året vendte billedet gudskelov i andet kvartal. Afdelingen gav et afkast i andet kvartal på 9,3 procent,

Læs mere

BankInvest New Emerging Markets Aktier

BankInvest New Emerging Markets Aktier 2. kvartal 2015 BankInvest New Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Ovenpå endnu en turbulent periode fastholder vi ved udgangen af andet kvartal af 2015 vores positive forventninger

Læs mere

BankInvest Virksomhedsobligationer

BankInvest Virksomhedsobligationer 4. kvartal 2014 BankInvest Virksomhedsobligationer Brev til investorerne Kære investor Investment Grade virksomhedsobligationer leverede i 4. kvartal 2014 (som univers) et afkast på 1,4 pct., hvilket igen

Læs mere

Vækstacceleration i verdensøkonomien og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære drivere for aktiemarkedet fremadrettet

Vækstacceleration i verdensøkonomien og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære drivere for aktiemarkedet fremadrettet 17. december 2014 Aktiestrategi Moderate afkast i udsigt for 2015 Vækstacceleration i verdensøkonomien og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære drivere for aktiemarkedet fremadrettet

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

Modi-nomics giver Indien håb. Global opvarmning og effekten på værdien af olieselskabernes reserver

Modi-nomics giver Indien håb. Global opvarmning og effekten på værdien af olieselskabernes reserver Modi-nomics giver Indien håb Global opvarmning og effekten på værdien af olieselskabernes reserver Kvartals- Orientering Nr 2 2014 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Modi-nomics giver Indien håb 10 Global

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen BankInvest. CVR-nr. 26 22 00 92. Halvårs

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen BankInvest. CVR-nr. 26 22 00 92. Halvårs Halvårsrapport 2013 CVR-nr. 26 22 00 92 Halvårs CVR-nr. 26 22 00 92 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30 90 00 Fax 77 30 91 00 E-mail info@bankinvest.dk www.bankinvest.dk Bestyrelse

Læs mere

DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE

DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE KVARTALS- ORIENTERING NR 4 2013 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Den næste fase i aktiemarkederne 10 Globale Aktier 13 Globale Aktier SRI-AK 15 Europa 18 Danske Aktier

Læs mere

DEN HOLDBARE INVESTERING!

DEN HOLDBARE INVESTERING! DEN HOLDBARE INVESTERING! KVARTALS- ORIENTERING NR 3 2013 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Den holdbare investering! 14 Globale Aktier 17 Globale Aktier SRI-AK 19 Europa 22 Danske Aktier 25 Østeuropa 28

Læs mere

Historisk pengeeksperiment er slut

Historisk pengeeksperiment er slut NOVEMBER 214 Olieprisen falder trods uro December byder ofte på positive aktieafkast Historisk pengeeksperiment er slut sydbank investering I august 213 AKTIER I OBLIGATIONER I EMERGING MARKETS I GLOBAL

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Kvartalsorientering 4. kvartal 2012. At fodre hunden med dens egen hale. Jagten på et højere afkast Asien står nu på egne ben

Kvartalsorientering 4. kvartal 2012. At fodre hunden med dens egen hale. Jagten på et højere afkast Asien står nu på egne ben INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE At fodre hunden med dens egen hale Kvartalsorientering 4. kvartal 2012 Jagten på et højere afkast Asien står nu på egne ben Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 4. kvartal 2013. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for 4. kvartal 2013. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark

Faaborg-Midtfyn Kommune 4. kvartal 2013. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for 4. kvartal 2013. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Rapport for Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Nordea Investment Management 15. januar 2014 Indholdsfortegnelse Portefølje- og markedsbeskrivelse Afkastopgørelse... 1 Markedsudvikling... 2 Performance...

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 1. kvartal 2007 Verden i perspektiv 2007 Investering i infrastruktur ny drivkraft Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger Forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst har, selvom der på det seneste spores fremgang, generelt været skuffende i 3. kvartal 2012. Udviklingen på det vigtige amerikanske

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 Tema: Nedturen i USA stopper ikke væksten i Asien INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Forord Nedturen i USA stopper ikke

Læs mere

KVARTALSNYT første KVARTAL 2013

KVARTALSNYT første KVARTAL 2013 KVARTALSNYT første kvartal 2013 2 Om Maj Invest Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Den anden halvdel af skakbrættet. MOOres lov Og teknologi- investeringer Kvartals- Orientering nr 3 2014

Den anden halvdel af skakbrættet. MOOres lov Og teknologi- investeringer Kvartals- Orientering nr 3 2014 Den anden halvdel af skakbrættet. Moores lov og teknologiinvesteringer Kvartals- Orientering Nr 3 2014 Indholdsfortegnelse 03 Leder 04 Den anden halvdel af skakbrættet. Moores lov og teknologiinvesteringer

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 3. kvartal 2010 Tema: Globalisering i krisetider. Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 3. kvartal 2010 Tema: Globalisering i krisetider. Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 3. kvartal 2010 Tema: Globalisering i krisetider Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Leder 4 Globalisering i krisetider 5 Globale Aktier

Læs mere

Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2013... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere