Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for NIF Fodbold Info Håndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2014. NIF Fodbold Info Håndbog 2014 1"

Transkript

1 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2014 NIF Fodbold Info Håndbog

2 Orientering til trænere og ledere m.fl. i N.I.F. Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside hvortil der også vil være henvist i nedenstående afsnit. Info-håndbogen giver nogle generelle retningslinjer og nyttige informationer, som gerne skulle gøre det lettere for os alle i klubben. 01) Bestyrelsens sammensætning 02) Udvalg og kontaktpersoner 03) Kontoret åbningstider, adresser, opgaver m.v. 04) Ind og udmeldelser samt spillerbenyttelse. 05) Kontingent. 06) Transport til kampe. 07) Baner. 08) Træningskampe, kampe, ændring i afvikling af kampe, aflysninger m.v. 09) Holdkort og resultatformidling. 10) Når et hold trækkes. 11) Omklædningsrum, tyveri m.v. 12) Parkering. 13) Materiel. 14) Klubkamera (digitalt). 15) Dommer, dommerafregning m.v. 16) Information til trænere og ledere. 17) Forsikringer. 18) Klubhuset/Cafeteriet/Mødelokale. 19) Værested med lektiecafe 20) Afslutningsfester. 21) Præsentation af hold og spillere på stadion. 22) Sponsorer/sponsorater m.v. 23) Tøjsponsorater m.v. 24) Klubdragt 25) Sponsoraften hos Only Sport 26) Adgangskort til stadion. 27) Retningslinjer for tildeling af erkendtligheder. 28) Klubinformation i NIF Nyt 29) Opstartsmøder i de enkelte afdelinger. 30) Pokaler, vimpler m.v. 31) Bolddrenge. 32) Indefodbold 33) Leveregler 34) Politikker 35) Diverse 36) Hjertestarter 37) NIF på Tour 38) Anvendelse af holdbudget 39) Træneruddannelse NIF Fodbold Info Håndbog

3 01) Bestyrelsens sammensætning Se fodboldafdelingens hjemmeside, Bestyrelsen holder omkring 8-10 bestyrelsesmøder om året. Punkter, som ønskes behandlet af bestyrelsen, skal fremsendes til sekretæren senest 5 dage inden mødet og gerne som (mailadresse: 02) Udvalg og kontaktpersoners opgaver Bestyrelsen har nedsat følgende udvalg: Administrationsudvalget Formand Lisbeth Krøyer, Sammensætning: Sportsligt Udvalg Formand Allan Dinesen, Sammensætning: Facilitetsudvalget Formand Lisbeth Krøyer, Sammensætning: Materialeudvalget Formand Henrik Haupt Hansen, Sammensætning: Medieudvalget Formand Tina Høilund Pedersen, Sammensætning: Sponsorudvalget Formand Mette Restrup, Sammensætning: Stævneudvalget Formand Brian Christiansen, Sammensætning: Administrationsudvalgets opgaver: Kluboffice DBU/SBU, DGI, medlemsregistrering, medlemskartotek Overordnet ansvar for økonomi, betalinger, bogføring, restanceopfølgning, kontingentopkrævning, fakturering af sponsorer Holdkort, resultatindsamling, kampstatistik, kampændringer, certifikater etc. Holdtilmeldinger 3, 5, 7 og 9 mands hold, diverse ad-hoc Sager med juridisk indhold Kontorartikler, nøgler, adm. ved koncerter NIF Fodbold Info Håndbog

4 Sekretariatet (kontoret) har som udgangspunkt åbent hver mandag fra kl med undtagelse af månederne november, december og januar. Udvalget sammensætning kan ses på fodboldafdelingens hjemmeside, Sportsligt Udvalgs opgaver: Udvalget refererer direkte til bestyrelsen og er over for bestyrelsen ansvarlig for at koordinere og beslutte forhold vedrørende fodbolden i NIF fodbold, konkretiseret ved U4 til Veteraner, drenge og piger. Facilitetsudvalgets opgaver: Udvalget varetager alle sager, som vedrører faciliteter i NIF fodbold, klubhus/cafeteria, teknik lys, alarm, projekter, kiosken på Bauhaus Arena, bane og klubområde, rengøring og diverse forefaldende opgaver. Forpagter Cafe Niffen: Mukremin Mulle Toy, Materialeudvalgets opgaver: Udvalget varetager indkøb og udlevering af materialer, kamptøj, tøj til trænere og ledere. Materialeforvalter: Arne Jensen, Medieudvalgets opgaver: Udvalget har som sine primære opgaver at sørge for produktion og udgivelse/udsendelse af: NIF nyt: Alice Anker, NIF fodbold hjemmeside: Thomas Larsen, Generel kommunikation via presse etc: Thomas Larsen,, Sponsorudvalgets opgaver: Udvalget har til opgave at tegne den salgsmæssige profil i klubben. Stævneudvalgets opgaver: Udvalget har til opgave at udføre de opgaver, som er forbundet med afholdelse af diverse stævner - herunder bl.a. Pinse-Cup, St. Bededags-Cup osv. 03) Kontoret åbningstider, adresse, opgaver m.v. Kontoret har, som udgangspunkt, åbent hver mandag kl med undtagelse af månederne november, december og januar. Kontoret kan altid kontaktes på adresse: NIF Fodbold Info Håndbog

5 Af sikkerhedsmæssige årsager har kun personer fra Administrationsudvalget og medlemmer af bestyrelsen adgang til klubbens kontorfaciliteter og EDB. 04) Ind- og udmeldelser samt spillerbenyttelse Ind- og udmeldelse kan kun ske ved henvendelse til kontoret. Indmeldelse Indmeldelse af nye medlemmer sker ved at udfylde en indmeldelsesblanket, som kan fås på kontoret. Blanketten skal i udfyldt stand afleveres på kontoret eller i postkassen på klubhuset. Nye medlemmer, som har spillet i en anden klub, skal også aflevere spillercertifikat. I modsat fald er spilleren ikke spilleberettiget. Det er herefter kontoret, som sørger for den videre ekspedition til DBU Sjælland/DBU. Hvis der indmeldes en spiller, som tilkendegiver, at han ikke har spillet fodbold inden for det sidste og foregående år, skal der udfyldes en spillererklæring, som ligeledes udleveres på kontoret. Kontoret indsender herefter spillererklæringen til DBU Sjælland, der skal attestere den, før det nye medlem er spilleberettiget. Udmeldelse Anmodning om udmeldelse skal afleveres på kontoret. Spillercertifikatet udleveres kun, såfremt et medlem ikke er i kontingentrestance eller ikke omfattet af nogen form for karantæne eller så snart eventuel restance er betalt/karantæne udløbet. Eventuelle andre restancer over for klubben skal være udlignet og udleveret materiel skal være tilbageleveret. Spillerbenyttelse Vær opmærksom på DBU Sjællands regler om spillerbenyttelse, bl.a. er der særlige regler i de sidste tre kampe ( 9.5 i turneringsreglementet). Fra klubbens side er det tillige et krav, at medlemmet har betalt kontingent. 05) Kontingent Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentsatserne fremgår af fodboldafdelingens hjemmeside. Kontingent opkræves halvårligt. Det tilstræbes at være den 1. marts og den 1. august. Nye medlemmer, der ikke er medlem fra opstarten af en halvsæson, opkræves kontingent efter følgende retningslinjer: Indmeldes inden den 1. juni betales for 1. halvår. Indmeldes efter den 1. juni betales for 2. halvår. Indmeldes inden den 15. september betales for 2. halvår. Indmeldes efter den 15. september er 2. halvår kontingentfrit. Hvis der spilles indendørs i efterårs/vintersæsonen kan der opkræves særskilt kontingent, I de situationer, hvor der kun har været trænet med i slutningen af et forår eller efterår og ikke spillet kampe, vil kontingent blive individuelt vurderet. I disse situationer skal der rettes henvendelse til kontoret ved indmeldelsen. NIF Fodbold Info Håndbog

6 Ved udmeldelse midt i en sæson, sker det uden nogen form for refusion af betalt kontingent. 06) Transport til kampe Transport til kampe skal som hovedregel ske for Børne- og Ungdomsfodbold via forældres kørsel. NIF Fodbold ønsker at pointere overfor forældre og klubbens seniorspillere at den danske færdselslov til enhver tid skal følges ved forældrekørsel. Det forventes at al forældrekørsel sker med tanke på det ansvar, der er ved at køre for de personer, der er med i bilen Til forældre: Når der køres med andre folks børn, forventes det at føreren af køretøjet er bevidst om at han/hun har det fulde ansvar for de personer, der transporteres. Føreren af køretøjet må aldrig tillade at flere personer, end der er seler til i bilen, kører med Føreren af køretøjet bør altid være opmærksom på, at alle spillere i bilen har sele på Børn under 140 cm bør IKKE sidde på passagersædet foran i bilen, hvis der er airbag Hastighedsgrænserne bør til enhver tid overholdes (også selvom tidsplanen skrider) Føreren bør ALTID kører efter forholdene (tæt trafik, tåge, sne mv.) Føreren bør være frisk og veludhvilet, og naturligvis ikke være påvirket af nogen former for rusmidler Køretøjet bør være i en sådan stand at det ikke udsætter passagerne for unødig fare Til træneren/holdlederen: Lav inden sæsonen en plan over, hvilke forældre der skal køre til hvilke kampe (vær opmærksom på at ikke alle forældre har seler til 4 spillere i køretøjet) Undersøg hvor lang tid køreturen normalt vil tage, og afsæt gerne ekstra tid til transport, da dårligt vejr (tåge, sne m.m.), tæt trafik og andet kan påvirke transporttiden Gør inden sæsonen forældrene opmærksomme på at du forventer at de overholder foreningens trafikpolitik Spillere der henvender sig vedr. utryghed i forbindelse med transport bør altid tages seriøst, og du bør derfor udvise ansvar og tage kontakt til den pågældende forælder (nævn aldrig den pågældende spillers navn) Foreningen yder ikke nogen form for kørselsgodtgørelse til forældrene; men fra bestyrelsens side opfordres der til, at alle spillere betaler kr. 20,- pr. udekamp for at køre med. Køreren kan i samarbejde med træner/leder opkræve op til max. Kr. 50,- pr. spiller, hvis transporten er ekstra lang. Hvis det en sjælden gang ikke lykkes at skaffe privatkørsel til en udekamp, kontaktes: Jens Juul, tlf: Jens Juul skal være med i beslutningsprocessen hvis der f.eks. skal bestilles bustransport. Hver spiller opkræves kr. 50,00 til træneren/lederen for holdet, som afregner med kassereren. NIF Fodbold Info Håndbog

7 07) Baner (se også under Faciliteter på hjemmesiden Banerne kan benyttes i det omfang, de er blevet tildelt af kommunen, og som Sportsligt Udvalg har fordelt internt. Det er klubben, der fordeler banerne, og det kan derfor ikke hjælpe, at den enkelte træner/leder henvender sig til stadioninspektøren for at få mere træningstid. Det er suverænt stadioninspektøren, som afgør, om de kommunale baner kan benyttes. Evt. aflysninger skal respekteres. Fodboldafdelingen betaler for at benytte banerne. Det betyder, at de baner, som vi har fået tildelt, også skal benyttes, da vi ellers kommer til at betale for noget, som vi ikke bruger. Når en afdeling har fået træningstid såvel udendørs som indendørs, skal den derfor benyttes. I modsat fald opfordres man til at rette henvendelse til de ansvarlige for det sportslige område, så den tildelte tid kan fordeles til andre. Er dette ikke muligt vil tiden blive afmeldt hos kommunen. Hvis et hold/årgang ikke kan benytte den tildelte træningstid i Harboe Hallen (f.eks. fordi holdet skal spille træningskamp på udebane), er det trænerens ansvar at få tiden besat ved at tilbyde tiden til andre årgange/hold. Det er ikke tilladt at flytte de fastgjorte mål fra banerne, idet det kan være forbundet med livsfare, hvis målene vælter af en eller anden årsag. Et medlem af Materialeudvalget (Busser) er kontaktperson mellem fodboldafdelingen og kommunen (stadionpersonalet). Det vil sige, at hvis kommunen aflyser træning på anlægget, er det Busser, som får besked. Busser giver herefter besked til samtlige trænere og ledere. Til enkeltstående kampe (f.eks. træningskampe) finder den enkelte træner selv bane og giver besked til Morten Sørensen og/eller Keld Jensen af hensyn til koordination og tildeling af omklædningsrum. 08) Træningskampe, kampe, ændring i afvikling af kampe, aflysninger m.v. Træningskampe Ved planlægning af træningskamp er det træneren for holdet, som har ansvaret for at finde en ledig bane. Herefter skal der gives besked til: Kampe Morten Sørensen, eller Keld Jensen, Cafeteriaforpagteren, Kontoret og Sportsligt Udvalg Kontaktpersonen for hver afdeling vil før sæsonstarten modtage en kampoversigt og holdkort til sæsonens kampe for hvert tilmeldt hold. Kampkort udsendes på mail til alle trænere. Holdkort afhentes på kontoret. Kampprogram under DBU og DBU Sjælland kan tillige ses på internetsiden samt NIF Fodbold Info Håndbog

8 Alle planlagte kampe under DBU, DBU Sjælland samt DGI har stadioninspektøren på forhånd kendskab til, idet kontoret udleverer kampoversigten direkte til stadioninspektøren. Generelt i relation til ændring i afvikling af kampe: Tilrettelæggelse eller ændring og afvigelser i afvikling af kampe har konsekvenser for flere, og i denne forbindelse er det derfor vigtigt, at følgende orienteres: Morten Sørensen, eller Keld Jensen, Cafeteriaforpagteren Kontoret eller Sportsligt Udvalg. Flytning af kampe Flytning af DBU/DBU Sjælland/DGI-kampe skal foregå via kontoret. Træner/holdleder har ansvaret for, at der indledningsvis aftales en ny kampdag/tidspunkt med modstanderen. Hvis det er en hjemmekamp, skal der forinden indhentes en accept fra Morten Sørensen/Keld Jensen på ny dato eller nyt afviklingstidspunkt. Herefter indleveres anmodningen om flytningen til kontoret med oplysning om følgende; a) Den nye kampdato b) Hvem det er aftalt med c) Baggrunden for flytningen Kontoret sender ansøgningen til DBU/DBU Sjælland/DGI og afventer endelig godkendelse, der videregives til afdelingens kontaktperson, så snart svar modtages retur. En flytteansøgning til DBU Sjælland-kampe skal være DBU Sjælland i hænde senest 14 dage før kampens oprindelige tidspunkt - eller 14 dage før det nye tidspunkt, hvis dette ligger før det oprindelige tidspunkt. Hvis vi ikke overholder tidsfristen, koster det kr. 200,00, som det enkelte hold kommer til at betale. Det er ærgerlige penge at smide ud ad vinduet så husk det! Fristen for DBU-kampe er 28 dage. Fristen for DGI-kampe: Spørg på kontoret Trænere og holdledere bedes derfor gennemgå de enkelte holds kampprogram med spillerne, så I er sikre på, at de kan spille de pågældende dage. Afbud til kamp Hvis et hold ikke er i stand til at stille hold til en enkeltstående kamp skal træner/holdleder sørge for at: Modstanderen kontaktes pr. tlf. DBU/DBU Sjælland/DGI kontaktes for aflysning af eventuel dommer og registrering af det vindende hold. Orienterer Morten Sørensen, eller Keld Jensen, Orienterer cafeteriaforpagteren Orienterer Kontoret eller Sportsligt Udvalg. NIF Fodbold Info Håndbog

9 Holdkort skal afleveres på kontoret med afkrydsning for, om det er hjemme- eller udeholdet, der er udeblevet. Aflysning af kamp. Hvis en kamp aflyses, dvs. afvikling af kampen ikke er mulig pga. banens beskaffenhed m.v., skal hjemmeholdets træner/holdleder følgende: Modstanderen kontaktes pr. tlf. Aftale nyt spilletidspunkt med modstander DBU/DBU Sjælland kontaktes (inden fredag kl. 15,00) for aflysning af eventuel dommer. Ved DGI-kampe ringes til dommerfordeler. Orienterer Morten Sørensen, eller Keld Jensen, Orienterer cafeteriaforpagteren Orienterer Kontoret eller Sportsligt Udvalg DBU/DBU Sjælland/DGI skal altid have oplysning om nyt spilletidspunkt. Oprindeligt holdkort skal anvendes Flytning af dommerløse kampe Der skal ikke indhentes tilladelse til flytning, medmindre kampen ønskes spillet senere end den af DBU Sjælland/DGI fastsatte dato! Ved flytning skal træneren/holdlederen sørge for at: Orienterer Morten Sørensen, eller Keld Jensen, Orienterer cafeteriaforpagteren Orienterer Kontoret eller Sportsligt Udvalg. Internationale kampe og turneringer (bilag 4 i turneringsreglementet) Hvis der skal spilles kampe i udlandet eller mod udenlandske hold i Danmark skal det præciseres, at Sportsligt Udvalg skal godkende deltagelsen, ligesom følgende regler skal overholdes: B4.1: Til kampe mod udenlandske hold skal skriftlig ansøgning på særskilt blanket altid indsendes til DBU, så snart kampen(e) er aftalt - jfr. det internationale fodboldforbunds bestemmelser herom. Følgende bestemmelser gælder: a) Enkeltstående kampe i ind- og udland: Tilladelse til sådanne kampe/turneringer skal indhentes hos lokalunionen/dbu på særskilt blanket. 1) Ansøgningen skal være lokalunionen i hænde senest 4 uger før det pågældende arrangement. NIF Fodbold Info Håndbog

10 2) Ansøgningen videresendes med ja/nej fra lokalunionen til DBU inden 5 dage. 3) Den ansøgende klub får herefter direkte besked fra DBU og med kopi til lokalunionen senest 2 uger før det pågældende arrangement. b) Turneringer i udlandet: Her gælder samme regler og procedurer som for enkeltstående kampe i ind- og udland. Ved overtrædelse af ovennævnte bestemmelser kan DBUs bestyrelse skride ind overfor den pågældende lokalunion eller klub. c) Internationale ungdomsturneringer i Danmark: 1. I henhold til artikel 10, stk. 1 i FIFA-regulativerne, skal FIFA give tilladelse til alle ungdomsturneringer. 2. Den arrangerende klub eller lokalunion skal tilsende turneringsregulativ til FIFA for godkendelse, og dette skal ske gennem det nationale forbund. Turneringsregulativet skal være FIFA i hænde senest 2 måneder før turneringens start. FIFA har ret til at forlange ændringer i det fremsendte turneringsregulativ, hvis det ikke er i overensstemmelse med FIFA's betingelser/regler. 3. De deltagende klubber skal være tilsluttet deres nationale forbund og have skriftlig tilladelse på deltagelse i den pågældende turnering (iflg. artikel 9, stk. 1 i FIFA's regulativer). 4. De deltagende klubber skal tegne forsikring for deres spillere (sygdom, uheld, skader etc.). 5. Arrangøren skal tegne forsikring dækkende tredjepart (dommere, officials, tilskuere etc.). 6. Turneringen må ikke arrangeres af personer uden tilknytning til forbundet, men af tilsluttede klubber eller lokalunioner. Sidstnævnte må dog ansætte arrangører udefra, men ansvaret påligger klubben/lokalunionen. Alle klubber, der ønsker at arrangere sådanne ungdomsturneringer, skal derfor ansøge DBU herom, og senest 3 måneder før turneringens start. For at opnå en sådan tilladelse skal indsendes de i cirkulæret nævnte oplysninger, samt til DBU indbetale det af DBU fastsatte beløb. 7. Gældende regler/aftaler fra DBU/Lokalunioner om dommerpåsætning skal følges. Overtrædelse af denne bestemmelse vil medføre sanktioner, der står i forhold til den bøde, DBU vil blive idømt af FIFA (p.t s.fr. = ca d.kr.) overfor den pågældende lokalunion eller klub. B4.2 Ansøgningsskema fås hos lokalunionen eller DBU. 9) Holdkort og resultatformidling DBU Sjællands turneringsreglement 18: Generelt Holdkort skal opbevares i begge klubber indtil 30 dage efter pågældende turneringsår og skal på forlangende kunne indsendes til DBU Sjælland til brug for behandling af turneringssager m.v. Hvis en klub ikke på forlangende er i stand til at indsende holdkort, idømmes klubben bøde. NIF Fodbold Info Håndbog

11 Holdkort Holdkortet underskrives af begge klubber. Dommeren skal ikke skrive under på holdkortet. Kun spillere opført på holdkortet før kampstart kan deltage i kampen. Det skal klubberne gøre før kampen: Hjemmeholdet udfylder rækkenavn, puljenummer, kampnummer, spilledato, hjemmehold, udehold og egen holdopstilling inkl. evt. reservespillere. Såfremt der anvendes trøjenumre, skal disse være i overensstemmelse med de påførte numre på kampkortet. Udeholdet sørger for, at udeholdets holdopstilling inklusive eventuelle reservespillere påføres. Såfremt der anvendes trøjenumre, skal disse være i overensstemmelse med de påførte numre på kampkortet. Fødselsdata (dd-mm-åå) påføres for Old Boys og ældre spillere Fødselsår for ungdomsspillere påføres, dog skal der påføres fødselsår/måned for spillere brugt i.f.m. speciel spillerbenyttelse Holdkort (udfyldt af begge hold) opbevares af hjemmeholdet under kampen. Det skal klubberne gøre efter kampen: Hjemmeholdet påfører kampens resultat. Begge hold er ansvarlige for at ikke benyttede spillere slettes fra holdkortet. Holdkortet underskrives af begge klubber, og der vil ikke efterfølgende kunne foretages rettelser. Hver klub modtager en kopi af holdkortet, som opbevares i klubberne, og som på forlangende skal kunne indsendes til DBU Sjælland. Resultatet skal af hjemmeholdet indtelefoneres umiddelbart og senest en time efter kampens afslutning - se telefonnummer på holdkortet. Resultatet kan alternativt indtastes via Holdkortet opbevares i begge klubber. s18.2 Er resultatet fra en kamp ikke modtaget senest 3 dage efter henholdsvis forårs- eller efterårsturneringens afslutning, dømmes hjemmeholdet (som ansvarlig for indberetning af resultatet) som udeblevet og resultatet ansættes til 0-3. Hjemmeholdet idømmes bøde for udeblivelse og kan almindeligvis ikke blive puljevinder eller rykke op i en højere række (jf. turneringsreglementets 16.2). Fodboldafdelingens retningslinjer for at efterleve ovenstående: Holdkort/-opstillinger skal afleveres på kontoret eller i postkassen på klubhuset samme dag, som kampen er spillet også ved udekampe. Det er nødvendigt, at vi modtager holdopstillinger med angivelse af navn og fødselsdato pga. følgende: Dokumentation for at vi ikke har brugt ulovlige spillere. Resultatformidling Hensyn til kontrol af medlemskartoteket. Resultatformidling gælder alle kampe under DBU Sjælland/DBU. Ved hjemmekampe skal træner/holdleder rapportere om udeblivelse eller holdets resultater, der indtastes senest en time efter kampen. NIF Fodbold Info Håndbog

12 Dette sker via TAST- SELV resultatformidling på telefonnummer (se nummeret på holdkortet). Træner/holdleder skal aflevere holdets resultater på såvel hjemme- som udebane enten på kontoret eller i postkassen på klubhuset samme dag, som kampen er afviklet. I tilfælde af at modstanderholdet udebliver, skal dette også indberettes til DBU Sjælland. 10) Når et hold trækkes fra resten af en turnering Træneren/holdlederen kontakter Sportsligt Udvalg, inden holdet trækkes. Kontoret formidler den skriftlige trækning. Træneren/holdlederen skal selv sørge for at ringe til de næste tre modstandere og orientere herom. Ovennævnte skal gøres uanset, hvilken række holdet spiller i. Ved trækning skal træneren/holdlederen tillige sørge for at: Orienterer Morten Sørensen, eller Keld Jensen, Orienterer cafeteriaforpagteren Orienterer Kontoret eller Sportsligt Udvalg. 11) Omklædningsrum og tyveri m.v Omklædningsrum tildeles af Morten Sørensen, eller Keld Jensen, , og det kan ses på informationstavlen, hvilke rum man har fået tildelt til træning og kamp. Dette skal selvfølgelig respekteres. Omklædningsrummene skal behandles ordentligt af alle brugere, og det betyder i princippet, at trænerne klæder om sammen med spillerne for at undgå hærværk, støvlevask i baderum/håndvaske og lignende svineri. Hvis omklædning sammen med spillerne ikke kan lade sig gøre, er det trænerens ansvar, at omklædningsrummet bliver efterset efter hver benyttelse. Tobaksrygning og medbragte flasker i omklædningsrum er ikke tilladt. Vi har desværre været plaget af en del tyveri fra omklædningsrummene, som ønskes stoppet. Hvis omklædningsrum ikke aflåses, så sørg for at værdigenstande samles sammen og tages med fra omklædningsrummene. Fodboldafdelingen dækker ikke tyveri. Den enkelte skal anmelde tyveri til politiet og derefter henvende sig til eget forsikringsselskab. 12) Parkering Det er ikke tilladt at parkere foran klubhuset og omklædningsrummene. Der henvises til p- pladserne ved Næstved Hallerne og Gymnasiet. 13) Materiel Ved løbetræning efter mørkets frembrud uden for træningsanlægget, SKAL der benyttes refleksveste. Der skal også benyttes refleksveste, når spillerne skal fra klubhusets omklædningsrum til Harboe NIF Fodbold Info Håndbog

13 Hallen og/eller Idrætsanlægget ved Nygårdsvej efter mørkets frembrud. Refleksveste kan rekvireres hos materialeforvalteren. Spilletøj, som skal benyttes til kamp, afhentes i kælderen, hvor der er adgang til aflåseligt skab. Klubbens tøj benyttes også til indestævner og kampe, som ikke står på kampoversigten i de tilfælde, hvor holdet deltager som NIF-hold. Det vil i princippet sige i DBU Sjælland-stævner. Dette skal bestilles særskilt hos materialeforvalteren. Det er ikke tilladt at benytte NIF-tøj til privatstævner. Hvis I har tøj, som er gået i stykker, så få det byttet hos materialeforvalterne, så det kan blive repareret i henhold til sponsoraftale. Spillerne skal beholde støvlerne på, indtil de er nået til omklædningsrummet. Strømperne ødelægges for hurtigt, hvis man smider støvlerne og går på strømpesokker. Læg mærke til, at der står til ikke ind i - omklædningsrummene.strømpetape skal tages med ind fra banerne af hensyn til græsslåning. Træner/holdleder har ansvaret for, at holdet har skiftetrøjer med, når det er nødvendigt. Skiftetrøjer bestilles hos materialeforvalteren. Alt udleveret materiel (bolde, veste, toppe m.m.) skal afleveres på rette sted af trænerne efter endt brug. Det vil sige i årgangenes skabe. Fodboldafdelingens fællesmateriel må ikke låses inde i jeres skabe. Der er også andre, der skal bruge det. Store kegler og stiger skal afleveres i den store kasse, som står uden for boldrummet. Nøglen til denne kasse hænger inde i et lille skab i boldrummet. Nøglen til boldrummet kan også bruges til dette skab. 14) Klubkamera (digital) Klubben har et digitalt kamera, der opbevares på kontoret. Kameraet kan udlånes til trænere og ledere efter ønske. Så er der behov for at skyde et billede i forbindelse med en kamp/begivenhed m.v. til senere brug for en artikel i medlemsbladet, fest, holdbillede, m.v., så kontakt kontoret, der styrer udlåning m.v. 15) Dommer, dommerafregning m.v. I skal selv skaffe dommere til dommerløse kampe. Find evt. en dommer på klubbens hjemmeside, og kontakt denne. Til de dommerløse kampe kan kontoret bestille dommer via DBU Sjællands dommerhjælp, hvis det drejer sig om 11-mandsfodbold. I nødstilfælde når ALLE muligheder er opbrugt, kan kontoret også bestille en sort dommer til 9-mandsfodbold. Hvis alle andre løsninger ikke virker så prøv: Dommerhjælpen v/niels Ringvig, Honoraret til ikke-sorte dommere er en øl eller vand + sandwich i klubhuset. Husk at give besked til cafeteriaforpagteren, når I bruger en ikke-sort dommer, så de ved, hvem de skal udlevere til. NIF Fodbold Info Håndbog

14 Trænere/ledere skal selv skaffe dommere til dommerløse kampe i børne- og ungdomsfodbold. Endvidere skal I også selv skaffe dommere til træningskampe og kampe i DGI s turneringer med undtagelse af Veteranholdet i DGI. Generelt henstilles der til at begrænse brugen af sorte dommere til træningskampe, da dette er forholdsvis dyrt for klubben. Som udgangspunkt er det altid kontoret, som bestiller sorte dommere. HUSK at dommeren er en kollega - ikke en fjende. Dommerne skal derfor behandles ordentligt. Trænere og lederes opførsel smitter af på spillerne, og bestyrelsen tolererer ikke dårlig opførsel overfor dommerne. Det gælder også spillernes opførsel over for dommerne. Dommerne bør bydes velkommen af træner eller holdleder. Husk at takke dommeren efter kampen. Hvis en dommer udebliver til en af jeres kampe, skal DBU Sjælland have besked via vores indberetningsskema, som kan fås på kontoret. Begge hold har pligt til at vente ½ time på dommeren. Det er hjemmeholdets hovedansvar at fremskaffe en anden dommer. Diverse Modstanderne/holdet bør bydes velkommen af træner eller holdleder og henvises til omklædningsrum. 16) Information til trænere og ledere Alt relevant materiale fra bestyrelse, udvalg, union m.v. meddeles via mail og postbokssystemet, hvor alle afdelinger har en postboks. Der vil i de kommende år blive arbejdet på en løsning, hvor alle trænere og ledere får fremsendt informationen elektronisk til en adresse. Trænere og ledere skal meddele deres mailadresse til kontoret. Det er endvidere muligt af få tilsendt et gratis abonnement på SBU informationer via . Gå ind på DBU Sjællands hjemmeside og opret dig selv. Årgangskoordinatoren har adgang til boksen og sørger for, at boksen tømmes, så vi kan være rimelig sikre på, at diverse meddelelser når de rigtige personer i rette tid. Udsendelse af breve til forældre/spillere angående store stævner og rejser til udlandet, skal inden udsendelse godkendes af Sportsligt Udvalg. Betaling for deltagelse i store stævner/rejser skal ske via afdelingens kontaktperson, der skal have det godkendt af Sportsligt Udvalg, som afleverer besked til kassereren. Hvis en spiller bliver syg ved stævner, skal forældre kontaktes. Ansøgning om ekstra tider i Harboe Hallen kan kun ske via Sportsligt Udvalg. Der skal udføres spillerstatistik for alle 11- mands hold. Tidligere har alle afdelinger fået udleveret en SBU-håndbog. Informationerne fra SBU-håndbogen, som ikke eksisterer mere, vil være tilgængelig via internettet på som det eneste sted. NIF Fodbold Info Håndbog

15 Sørg for at sætte jer ind i regler og vilkår, så vi undgår kedelige episoder. Eventuelle tvivlsspørgsmål skal rettes til kontoret. Protester af enhver art til union eller organisation må ikke indgives uden bestyrelsens samtykke. Udvisning giver altid mindst 1 dags karantæne. Kontoret skal have besked herom. NIF s hovedafdeling har indført en procedure om skadeundersøgelse. Det fremgår heraf, at Hovedafdelingen betaler halvdelen af konsultationen, dog max. kr. 600,00. Blanket udleveres på kontoret. 17) Forsikringer DIF og Tryg har indgået en kollektiv forsikringsaftale, der i væsentlig omfang imødegår de forskellige risici, som i vid udstrækning sikrer de mange personer, der på en eller anden måde har en opgave at udføre i en forening. Der er tegnet følgende forsikringer: 1) Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring: Forsikringen er tegnet for samtlige personer, der er ansat i DGI/DIF regi. Den sikrer, at foreninger og forbund er dækket ind i de situationer, hvor der ydes erstatning efter lov om forsikring mod følger af arbejdsskade. Arbejdsskadeforsikringen dækker følger af uheld, der opstår, mens den ansatte arbejder for foreningen. Arbejdet behøver ikke at være lønnet. 2) Ansvarsforsikringen: Dækker det erstatningsansvar, foreningen kan pådrage sig i forbindelse med sine aktiviteter, herunder som ejer eller bruger af den ejendom aktiviteten drives fra. Skade forvoldt af det enkelte medlem skal dækkes af dennes private ansvarsforsikring. 3) Ulykkesforsikringen: Aftalen sikrer, at bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i foreninger er dækket ind ved ulykkestilfælde, der måtte indtræffe under arbejde for foreningen. 4) Retshjælpsforsikringen: Dækker omkostninger i forbindelse med visse retslige konflikter. 5) Rejseforsikringen: Dækker ansatte og frivillige ledere, instruktører og personale. De kollektive forsikringer er tegnet gennem Tryg, som står til rådighed, hvis der skulle være eventuelle forsikringsmæssige spørgsmål. Spillere er ikke omfattet af klubbens forsikringer. Endvidere er foreningens indbo/løsøre og bygninger forsikret via 1848 DiBa Forsikring A/S. 18) Klubhuset/cafeteriet/mødelokale Klubhuset Klubhuset må kun benyttes til møder og lignende efter aftale med cafeteriaforpagteren. Mødelokale v/kontoret Mødelokalet i tilknytning til kontoret er forbeholdt bestyrelses- og udvalgsmøder. Lokalet kan reserveres. Dette gøres på tavlen, som hænger på døren. NIF Fodbold Info Håndbog

16 19) Værested med lektiecafe I en del af klubhuset er indrettet et værested med lektiecafe opkoblet til internettet. 20) Afslutningsfester Afdelingsfester Når trænere og ledere deltager ved holdenes afslutningsfester i klubhuset, betaler klubben maden, hvorimod drikkevarer er for egen regning til cafeteriets sædvanlige priser. Årets træner- og lederfest Årets fest for trænere- og ledere afvikles sidst på året med en julefrokost i klubhuset. Maden leveres uden beregning, hvorimod drikkevarer er for egen regning. 21) Præsentation af hold og spillere på stadion Præsentation sker som udgangspunkt halvårligt, når: et hold har vundet sin pulje/række et hold har vundet en pokalfinale et hold har vundet SM/DM en spiller har haft landsholdsdebut. Herudover efter ønske eller konkret beslutning af bestyrelsen ved særlige lejligheder. Årgangskoordinatoren giver besked til kontoret, hvor nærmere aftales, herunder at holdene ved præsentationen skal være iført ens træningsdragter eller lignende. 22) Sponsorer, sponsorater m.v. Klubben har kontakt til en bred kreds af sponsorer, der deltager på forskellig vis i følgende sponsorattyper: Skiltesponsor på opvisningsbanen eller ved klubhuset. NIF hovedsponsor, VIP, Guld, eller sølv Koncertsponsor Mediesponsor Tøjsponsor Henvendelse til potentielle sponsorer skal som hovedregel ske via de ansvarlige for sponsorområdet. Har man derfor kendskab til, at der er nogen, som ønsker at være sponsor, så kontakt én fra sponsorudvalget. NIF Fodbold Info Håndbog

17 Sponsorerne har en stor betydning for klubbens samlede økonomi, og de gør det muligt at realisere forskellige initiativer og indsatser på det sportslige område i klubben. Støt dem de støtter os! Vi opfordrer derfor til, at medlemmerne anvender klubbens sponsorer i det omfang, det er muligt. Det skal i denne sammenhæng præciseres, at såfremt der tilmeldes hold til indendørsturneringer, som optræder på klubbens vegne, så skal klubbens spilledragt anvendes. 23) Tøjsponsorater m.v. Al sportsbeklædning skal være af mærket Nike og købes hos Only Sport i Næstved. Foruden sponsorens reklame påtrykkes alle trøjer logo på brystet med DiBa. Har nogen kendskab til interesserede sponsorer, kontaktes én fra sponsorudvalget, hvorefter der rettes henvendelse til sponsoren for nærmere aftale af bestilling, betaling m.v. Vedr. træningsdragter skal de købes hos Only Sport i Næstved. Træningsdragterne skal være af mærket Nike. Alle sponsorer skal godkendes af et medlem fra Sponsorudvalget. 5- og 7-mandshold. Som tøjsponsorer til 5- og 7-mandshold skal der alene betales for udgifterne til tøjet samt reklametryk. Det er en betingelse, at det tøj, der sponsoreres til 5- og 7-mands hold, købes i samme størrelse. Dette er et krav, da der kan være stor forskel på størrelse af de enkelte i disse årgange. Da der sker op- og nedrykning af spillere, er denne løsning den mest hensigtsmæssige. 24) Klubdragt Alle medlemmer tilbydes en klubtræningsdragt og tøj til en favorabel pris. Henvendelse til Only Sport. Tøjet kan ses i klubhuset, hvor Only Sport har lagt en brochure. Det er bestyrelsens håb, at mange vil benytte sig af tilbuddet, således at dette kan blive et tilbagevendende tilbud til klubbens medlemmer. Benyttelse af klubdragt til (inde)stævner DBU- og DBU Sjælland-stævner: Holdet stiller op i NIF-navn, i NIF-tøj og med en officiel NIF træner/leder. Private stævner: HVIS holdet stiller op i NIF-navn, skal det være med NIF-tøj og med NIF træner/leder HVIS holdet stiller op i andet navn, må det ikke være i NIF-tøj og ikke nødvendigvis med en NIFtræner/leder. 25) Klubaftenaften hos Only Sport NIF Fodbold Info Håndbog

18 For klubbens medlemmer afholdes der løbende klubaften hos Only Sport, alternativt i klubhuset med Only Sport. På disse aftener vil der være mulighed for, at medlemmer kan købe sportsudstyr med rabat på udvalgte varer. 26) Adgangskort til Stadion Alle medlemmer har gratis adgang til divisionsholdets hjemmekampe mod forevisning af gyldigt medlemskort. Medlemskortet udleveres KUN en gang pr. ½ år, så pas godt på det. Tidligere bestyrelsesmedlemmer får tillige et gratis adgangskort i en periode efter deres fratrædelse. Perioden er fastsat til at være lige så lang som den periode, hvor de har deltaget i bestyrelsesarbejdet. 27) Retningslinier for erkendtligheder. I anledning af oprykning, kreds- eller puljemesterskaber er følgende honoreringer vedtaget: Oprykning Seniorhold: Kr. 500,- Kreds- og puljevinder DBU Slælland Senior og ungdomshold: Kr. 500,- Kreds- og puljevinder DGI Senior og ungdomshold: Kr. 250,- Sjællandsmesterskab Senior og ungdomshold: Kr. 750,- Danmarksmesterskab elitehold (DBU): Kr ,- Danmarksmesterskab indenfor DGI: Kr. 500,- Pokalvindere senior og ungdom: Kr. 750,- 28) Vores klubinformation NIF Nyt Vores klubinformation bliver ikke bedre, end vi selv gør det til. Bidrag derfor aktivt med indlæg, historier m.v. til NIF Nyt. Trænere og ledere bedes lave et kort notat, billede m.v. til medieudvalget. Det kan afleveres på kontoret eller til et medlem af medieudvalget. 29) Opstartmøder i de enkelte afdelinger Bestyrelsen skal orienteres om opstartsmøder med spillere og forældre i de respektive årgange, idet bestyrelsen ønsker at være repræsenteret på disse møder, herunder at: støtte med svar til forældre opfordre til deltagelse i klubben samt sælge ledige/uløste jobs/opgaver i klubben kort orientering om bestyrelsens ønsker og hensigter til fodbold i NIF Der er udarbejdet standarddagsorden for disse møder. 30) Pokaler, vimpler m.v. Pokaler: NIF Fodbold Info Håndbog

19 Pokaler og vimpler, der vindes/modtages i forbindelse med stævner m.v., skal afleveres på kontoret. De vil herefter indgå i den løbende udstilling af klubbens pokaler, vimpler m.v. Vimpler: Ansøgning om at medbringe NIF vimpler til stævnemodstandere m.v. skal rettes til kontoret. Gaver: Gaver til værtsklub ved jubilæumsstævner skal ansøges hos Sportsligt Udvalg. 31) Bolddrenge Turnusskema for bolddrenge ved divisionskampe på stadion uddeles ved sæsonstart. Kontaktperson er Leif Skaaning og Lars Skaaning. Der er særskilt beklædning til bolddrengene. Bolddrengene må ikke spille bold på banen i pausen. Efter kampen skal der opsamles affald på stadion. 32) Indefodbold Retningslinjer for deltagelse i indendørs fodbold i NIF-regi Deltagelse i DBU Sjællands indefodboldturneringer/-stævner, herunder Futsal-stævner, er gratis for spillerne. Det skal tilstræbes, at alle spillere får mulighed for at deltage i et eller flere af DBU Sjællands indefodboldtilbud, da det ikke udelukkende skal være de bedste spillere, som deltager i indendørs fodbold. Deltagelse i DGI s indefodboldturnering er gratis for spillerne. Det henstilles, at ingen spillere, som spiller på rækkens 1.-hold i DBU Sjællands turneringer, deltager i DGI s indefodboldturnering. Da det ikke er i overensstemmelse med klubbens holdning til børnefodbold til og med U12, må klubbens børnefodboldhold ikke deltage i amts-, kreds-, sjællands- og landsmesterskaber, men udelukkende i enkeltstående stævner og/eller turneringer. (Chef)træneren for den enkelte årgang/det enkelte hold er ansvarlig herfor. Trænerne skal være ansvarlig for de enkelte hold. Alle klubbens 1. hold bør deltage i DBU Sjællands Sjællandsmesterskab til store mål. Spillerne udtages af træneren. 33) Leveregler Vi har 7 værdier i NIF, som er grundlaget for alt, hvad vi gør, når vi optræder i NIF s regi. Det betyder, at følger vi dem i alt, hvad vi gør, er vi rigtig godt på vej til at nå vore fælles mål. Kommunikation NIF Fodbold Info Håndbog

20 Vi ønsker, på tværs af klubbens organisation og gennem åben dialog, at udtrykke holdninger, dele viden og indsigt. Ved at: - Give og modtage positiv kritik - Være gode lyttere - Vi gennem åben dialog skaber tryghed, rummelighed og gensidig forståelse - Vi gennem træner- og ledertræf deler opnået viden - Vi som træner/ledere videre kommunikerer ny viden til spillerne - Al kommunikation med presse o.l. er i tråd med NIF s vedtagne politikker. - Afholde hyppige forældremøder, for information og forbedring af samarbejdet Kvalitet Vi ønsker i videst muligt omfang at bidrage kvalitativt i forhold til NIF s opstillede mål. Respekt Ved at: a. Udøve rettidig omhu b. Tilrettelægge, involvere eller rekruttere bedste mand til posten c. Handle ud fra devisen, at fritid er kvalitetstid d. Altid at møde forberedt og være klar e. Skabe balance mellem medlemstal og NIF s kvalitetsmål Vi ønsker gensidig respekt mellem trænere, ledere og spillere. Ved at: Have gensidig forståelse for forskellig social baggrund, uddannelse, holdninger, særpræg, funktioner etc. Ved at anerkende, at NIF altid er prioriteret efter den enkeltes skolegang/uddannelse, job og familie, og at indsatsen er afstemt i forhold hertil. - Vi er også glade for den beskedne indsats. Arbejde loyalt for NIF`s omdømme, interesser og mål i forhold til: Dommere Gæstende hold Værtsklubber i forbindelse med stævner og udekampe Pressen Sponsorer Øvrige interessegrupper Anerkende forældrenes indsats som en vigtig og uundværlig del af NIF s fundament. Omtale andre klubber og idrætsgrene med værdighed Behandle alle anlæggets faciliteter og NIF s rekvisitter respektfuldt efter gældende regler. Vi altid taler pænt til hinanden i et sobert sprog. Engagement NIF Fodbold Info Håndbog

21 Vi ønsker ildsjæle og kulturbærere med en høj grad af engagement Udvikling Ved at: a. Engagere os fagligt og personligt og holde den faglige viden ajour b. Involvere sig og brænde for opgaverne c. Stræbe for at gøre en forskel d. Udøve nærvær og fuld opmærksomhed ved træning og afvikling af kampe e. Være åben og ærlig i samværet med andre f. Motivere med klare mål og værdsætte den gode indsats Vi ønsker at udvikle NIF i henhold til vedtagne strategier og mål, der i videst muligt omfang sker løbende i åben dialog med alle klubbens trænere/ledere til forståelse af forandringer Ved at: a. Give den enkelte træner/leder mulighed for at dygtiggøre sig, og udvikle sit faglige engagement og dermed arbejdslyst til gavn for spillerne. b. Gennem løbende samtaler mellem træner og talentudviklingschef at sikre, at der er sammenfald mellem det enkelte holds udviklingsmål og den modtagne træning. c. Der er rum for nytænkning, nyskabelse og kreativitet. d. Gennem dialog og samarbejde med omegnsklubber at rekruttere og videreudvikle talenter. e. Altid at arbejde for og være bevidste om, at være fødekæde ved levering af talenter til NB. f. Alle trænere sikres mindst en årlig udviklingssamtale med Sportsligt Udvalg. g. Al træning er tilpasset såvel holdets som den enkelte spillers niveau. Integration Vi er bevidste om nødvendigheden af tilgang på såvel spiller- som træner/lederplan, og tilstræber at alle nyankomne hurtigst muligt bliver integreret i klubben Ved at: Fra 1. dag at modtage: NIF s Info - håndbog Nærværende leveregler Guidede forevisning af anlæg, faciliteter, rekvisitter etc. Blive præsenteret for nøglepersoner - Vi alle modtager den nyankomne med en positiv indstilling, parat til at hjælpe og udveksle viden. Teamwork - Vi modtager alle på lige vilkår. Vi er om nogen som fodboldklub vidende om vigtigheden af samspil og teamwork, som er helt afgørende for vor succes og vil gerne opfattes som en sammentømret enhed Ved at: - Trænere/ledere og spillere udgør et hold, hvor alle kender deres plads og opgave - Inspirere hinanden til den ultimative præstation - Få opbakning til at forfølge nye mål - Du ved, at vi andre regner med dig - Tilsidesætte janteloven (du skal ikke tro du er noget) - Se forskellighed som en styrke NIF Fodbold Info Håndbog

22 HUSK AT AL FRITID SKAL VÆRE POSITIV 34) Politikker Alkohol Fodbold og alkohol hører ikke sammen. Derfor forventer klubben, at hverken spillere, trænere eller ledere drikker alkohol ved banerne, ligesom at unge under 18 år ikke nyder alkohol på klubbens anlæg eller i øvrige faciliteter i tilknytning til NIF s træningsanlæg. Derudover forventer klubben, at: Rygning voksne kun i meget begrænset omfang nyder alkohol i omklædningsrummene - og aldrig samtidig med, at der er børn til stede trænere/ledere ikke optræder synlig påvirket i cafeteriaet eller på sportsområdet at tom ølemballage altid fjernes fra bordene før ny forsyning tilføres trænere/ledere aldrig drikker alkohol sammen med ungdomsspillere trænere/trænere aldrig drikker alkohol før træning eller kamp trænere/ledere på ungdomsture har et særligt stort ansvar for spillerne, hvorfor der kun nydes alkohol i meget begrænset omfang (f.eks. til træner-/lederarrangementer) man altid er bevidst om, at børn og unge mennesker identificerer sig med de voksne, hvorfor der tages behørigt hensyn hertil Rygning er farlig og fremmer ikke fodboldspillet. - Der må ikke ryges i omklædningsrummene. - Der må endvidere ikke ryges i forbindelse med klubbens mødevirksomhed, når blot en enkelt henstiller hertil. Til gengæld indlægges der nødvendige rygepauser undervejs. - Det er ikke tilladt at ryge i klubhuset. På klubhusets terrasse er der etableret rygeafsnit, som skal respekteres. - Det er ikke tilladt for trænere og ledere at ryge under træning og kamp. Næstved Kommune har ikke indført rygeforbud på kommunale idrætsanlæg. Pædofili Vi forventer ikke at opleve problemer med pædofili, men for at undgå uheldige hændelser har vi følgende forholdsregler: Vi holder en ordentlig omgangstone. Vi har respekt for børnenes blufærdighed. På ture med overnatning deltager altid mindst to voksne. Vi tilstræber at have to trænere/ledere tilknyttet hvert hold. Heraf skal mindst en af dem være over 18 år. Nye ledere får ikke eneansvaret for en gruppe børn. Der indhentes for alle trænere og ledere en børneattest. Der skal altid være to voksne til stede i omklædningsrummet. Ved mistanke om svigt eller overgreb skal klubbens bestyrelse straks kontaktes. Presse NIF Fodbold Info Håndbog

23 Det er medieudvalgets formål at fremme kendskabet til NIF Fodbold såvel inden som uden for klubben. Udvalget skal derfor prøve at få mest mulig positiv omtale af klubben i medierne. Udvalget skal ligeledes sørge for, at klubbens hjemmeside er opdateret, således at medlemmer, trænere, ledere, andre klubber og samarbejdspartnere altid har adgang til korrekte og opdaterede oplysninger. For at ensarte indhold af informationer til offentliggørelse har klubben udarbejdet følgende retningslinjer / politikker som er gældende for alle i og omkring klubben. Holdenes egne hjemmesider: Når et hold fra NIF Fodbold opretter egen hjemmeside for holdet indeholdende NIF s logo, skal nedenstående retningslinier for indhold m.v. følges. Altid omtale andre klubber med værdighed. Kampreferater må ikke indeholde nedladende / svinske kommentarer om modstandere, tilskuere eller kampens dommer. Indholdet på hjemmesiden skal være sportsligt og sagligt korrekt. Undlade at offentliggøre oplysninger om spillere / trænere / ledere som har oplyst, at de ikke ønsker oplysningerne på hjemmesiden. I øvrigt at følge klubbens andre politikker. Mundtlig kontakt til pressen Hvis pressen henvender sit til trænere / ledere / spillere fra klubben for at få en kommentar om andre problemstillinger end kampreferater, skal pressen henvises til klubbens formand. Dette er ikke for at udøve censur, men for at klubben ikke skal bringes i miskredit som følge af spontane / uovervejede udtalelser og for at sikre, at alle udtalelser er i overensstemmelse med klubbens leveregler og politikker. Hvis pressen henvender sig til trænere / ledere fra klubben for at få en kommentar eller et kampreferat fra en nyligt færdigspillet kamp, bør henvendelsen besvares under hensyntagen til nedenstående retningslinier: Altid omtale andre klubber med værdighed. Undlade at nedgøre modstandere, tilskuere eller kampens kommer. Bibeholde sportsligt og sagligt indhold i besvarelsen. Altid at følge klubbens øvrige politikker. Skriftlig kontakt til pressen m.m. Skriftlige klager / protester m.m. til DBU, DBU Sjælland, andre unioner, klubber og lignende må kun foretages i samarbejde med en person fra klubbens bestyrelse. For at koordinere klubbens artikler til den skrevne presse, skal samtlige indlæg skrevet at klubbens medlemmer gå gennem medieudvalget. Da medieudvalget har skabt et netværk af kontaktpersoner fra de lokale aviser og ugeblade, vil medieudvalget sørge for at indlæg fordeles ligeligt på de enkelte blade. Hvis klubbens medlemmer ikke selv har tid / lyst / evner til at skrive et indlæg, er de velkommen til at henvende sig til medieudvalget. Her vil der så blive lavet et udkast, som medlemmet naturligvis kan tilrette, hvorefter det vil blive fremsendt til pressen. 35) Diverse NIF Fodbold Info Håndbog

24 Der skal - ved sæsonens udgang - udarbejdes regnskab for alle særarrangementer, hvor det enkelte hold har deltaget i årets løb. 36) Hjertestarter Hvert minut er livsvigtigt, når nogen får et hjertestop - og det sker for omkring danskere uden for et hospital hvert eneste år. Næstved IF har også anskaffet en hjertestarter, som findes placeret på væg v/indgang til klubhuset, Rolighedsvej 25, 4700 Næstved. I forbindelse med kampe på Bauhaus-arena er der også hjerterstarter i kaffeboden. Vore hjertestartere er også tilmeldt Trygfondens registre over hjertestartere i hele Danmark og samtlige vagtcentraler har også adgang til systemet, hvor de ved en ulykke kan henvise til nærmeste hjertestarter. Der findes også hjertestarter i Næstved Hallerne og i Harboe Hallen. Der er afholdt kursus i brug af hjertestarter for NIF Fodbolds trænere/ledere i 2012, og der vil blive arrangeret endnu et i løbet af ) NIF på Tour NIF Tour fra sommer Overordnet ansvarlig for NIF Tour er Torben D. Andersen, som vil være til rådighed ved opstartsmøder efter sommerferien, og der være med til at fortælle om vigtigheden med forældrehjælp Noget for noget, som er princippet for NIF Tour. Årgangene skal fra og med sæson 2013/2014 tage på NIFTOUR i forårssæsonen, hvilket typisk vil sige i vinterferien, påskeferien, pinseferien og andre weekender i foråret. Pengene vil først blive bevilliget omkring årsskiftet efter at det er opgjort hvor meget årgangen skal have ud fra Noget for noget. Konceptet for NIF Tour er, at fodboldafdelingen giver tilskud til de enkelte årgange under forudsætning af, at årgangen stiller hjælpere til rådighed for fodboldafdelingens aktiviteter. Det drejer sig primært om - Oktoberfesten - Julefrokosten - Koncertarrangementer - Andre små arrangementer - Fodboldstævner Fodboldafdelingen har opgjort, hvor mange hjælpere hver årgang skal stille med til hvert af ovenstående arrangementer. Såfremt årgangen stiller med det opgjorte antal hjælpere, får afdelingen fuldt tilskud. Såfremt årgangen ikke stiller med det nødvendige antal hjælpere, reduceres tilskuddet med den procentdel som mangler. Som udgangspunkt skal hver årgang stille med ca.1/3 af antallet af spillere i årgangen. NIF Fodbold Info Håndbog

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i N.I.F. Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også vil være

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc FC Øresund Håndbog 2010-2011 Ver 0.11 c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc Indhold Table of Contents Indhold... 2 Formål:... 3 FCØ er et samarbejde, der har til formål at skabe

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Holsted fb - Trænervejledning

Holsted fb - Trænervejledning 1.0. Indledning Velkommen som træner i HFB. Vejledningen er lavet som et opslagsværk, hvor du kan finde de oplysninger du skal bruge som træner. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er der en kontakt

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION Velkommen til Karlslunde Fodbold Tak fordi du har meldt dig som træner og leder i Karlslunde Fodbold. Med denne folder vil vi sørge for, at du kommer godt

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner i Aabenraa Boldklub. Som ny træner har du helt sikkert en lang række spørgsmål, som vi med dette velkomstbrev

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Nye digitale værktøjer. Dansk Boldspil-Union DBU IT

Nye digitale værktøjer. Dansk Boldspil-Union DBU IT Nye digitale værktøjer Historikken Spillerregistrering som krav fra UEFA DBU s bestyrelse beslutter, at det skal komme klubberne til gavn Alle spillere skal registreres inden 31.12.13 Situationen Alle

Læs mere

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Ungdomskonsulent(erne)...2 Pædofili-attester...2 Ind- og udmeldelse...3 Indmeldelse...3

Læs mere

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Kontor og kasserer...2 Stamkort...2 Børne-attester...3 Ind- og udmeldelse...3

Læs mere

Kære instruktører i gymnastikafdelingen

Kære instruktører i gymnastikafdelingen GYMNASTIK Kære instruktører i gymnastikafdelingen Gymnastikafdelingen har lavet denne praktiske guideline, for at klæde dig på til de opgaver, der er tilknyttet jobbet og for at værne om de værdier og

Læs mere

Info-folder til trænere

Info-folder til trænere Info-folder til trænere - med svar på alt vedrørende trænergerningen i TIF. TIF info-folder for trænere Denne info-folder er blevet til i håbet om, at den kan være med til at lette det daglige arbejde

Læs mere

Indsatsområde: Planlægning Opfølgning Information

Indsatsområde: Planlægning Opfølgning Information Planlægning Opfølgning Information Finn Skytte Visionen: Verninge I.F. vil styrke det sociale samvær i lokalområdet ---------- understøttes af planlægning / opfølgning i indsatsområderne, så aktiviteter

Læs mere

Kibæk IF trænervejledning fodbold

Kibæk IF trænervejledning fodbold Velkommen side 2 Fodboldudvalget side 3 Baneoversigt og banefordeling side 4 Etisk regelsæt gældende for KIF s fodboldafdeling side 5 Praktiske oplysninger Bolde til kamp og træning side 6 Spilletøj side

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 VELKOMMEN TIL NIF FODBOLD Næstved IF Fodbold amatørafdeling, er omdrejningspunkt for fodbolden på hele Sydsjælland. Klubben rækker langt ud over regionens grænser. Vi arbejder

Læs mere

DBU Sjælland Økonomisk Regulativ

DBU Sjælland Økonomisk Regulativ 1. Tilmeldingsgebyrer DBU Sjælland Økonomisk Regulativ 11-mands - herrer - helårligt (opkræves i juli/august) Superliga, Betsafeligaen og 2. division 2.700,00 kr. Danmarksserie, Sjællandsserie og Serie

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF INFORMATION TIL TRÆNERE & LEDERE Klubbens målsætning At være en fremtidsorienteret forening tilpasset tidens krav og med respekt for ånd og holdninger, med fokus på både kvalitet

Læs mere

Håndbog til trænere m.fl. i GIF Fodbold Indholdsfortegnelse

Håndbog til trænere m.fl. i GIF Fodbold Indholdsfortegnelse Håndbog til trænere m.fl. i GIF Fodbold Indholdsfortegnelse Banefordeling... 2 Børneattester... 2 Foreningsportalen... 2 Foreningsservice... 3 Forplejning... 3 Genbrugsbutik DSUK... 3 Holdopdeling/niveaudeling...

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Dansk Floorball Union Turneringsudvalget

Dansk Floorball Union Turneringsudvalget Dommerregulativet Dommerregulativet er til vejledende brug for dommere og klubber i forbindelse med afvikling af kampe. Regulativet er underlagt bestemmelserne i Turneringsreglementet. 1 Godkendelse af

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde.

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde. Forord Denne håndbog er et arbejdsredskab for samarbejdsklubberne og Team Ø udvalget. Det er lavet som en vejledning og hjælp til alle der måtte have brug for dette! Håndbogen tænkes mere som en guide

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

HLIF Badminton. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Badminton. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Badminton Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

VELKOMMEN TIL FC BELLA

VELKOMMEN TIL FC BELLA VELKOMMEN TIL FC BELLA PIGE/SENIOR FODBOLD I MØRKHØJ, GLADSAXE KOMMUNE FC Bella, c/o Jimmy Magelund, Nissumvej 41, 2860 Søborg Telefon 3031 7315 E-mail: info@fcbella.dk CVR-nr.: 29670374 Bankkonto: 1551-4485012109

Læs mere

Brabrand IF Fodbold. Praktiske informationer. Velkommen!

Brabrand IF Fodbold. Praktiske informationer. Velkommen! Praktiske informationer Velkommen! TAK fordi DU i den kommende periode er ungdomstræner i Brabrand IF s fodboldafdeling. Vi er helt sikre på, at du får en af de bedste perioder i dit liv, og vi er ligeledes

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

V.I.F. Fodboldafdelingen

V.I.F. Fodboldafdelingen Referat af træner-/ledermødet mandag den 24. august 2015 Dagsorden 1. Nyt fra bestyrelsen v/jesper 2. Nyt fra ungdomsudvalget a. Hvad har vi indtil nu arbejdet med i ungdomsudvalget: i. Status (Allan)

Læs mere

Holdninger til børnefodbold

Holdninger til børnefodbold Holdninger til børnefodbold Information Holdninger til Børnefodbold i KHIF Forord I KHIF er børne- og ungdomsfodbold højt prioriteret og ungdomsudvalget har derfor udarbejdet en børne- og ungdomspolitik,

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

1. Dansk Rugby Union arrangerer en landsdækkende turnering for børn og unge til og med 18 år (DM B&U).

1. Dansk Rugby Union arrangerer en landsdækkende turnering for børn og unge til og med 18 år (DM B&U). TURNERINGSREGLEMENT FOR BØRN OG UNGDOM DANSK RUGBY UNION Formål: Generelt: 1. Dansk Rugby Union ønsker med Danmarksturneringen for børn og unge, gennem udskrivning af turnering i henhold til rugbyspillet

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON

KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON Velkommen til efterårssæsonen 2014. I vedlagte pakke finder du en plakat som med fordel kan sættes op i klubhuset eller et andet sted hvor trænere, spillere og frivillige

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse...

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Fodboldsæsonen 12/13 Vi vil gerne byde alle spillere og forældre velkommen til en ny fodboldsæson i Stilling IF Fodbold. Træningstider: Se

Læs mere

Trænerhæfte. Velkommen i Hundslund Idrætsforening

Trænerhæfte. Velkommen i Hundslund Idrætsforening Trænerhæfte Velkommen i Hundslund Idrætsforening August 2015 Forord Uden trænere og hjælpetrænere har vi ingen idrætsforening. Vi sætter derfor i Hundslund Idrætsforening stor pris på de trænere og hjælpetrænere,

Læs mere

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation.

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation. Formand Bjarne Munck Sponsorer Økonomi Søs Ellegaard Sekretær Pia Wille Sponsonudvalg Carsten Larsen Aktiviteter Kontingenter Søs Ellegaard Pia Wille Pigeraketten Connie Olsgaard Skattejagten Materiel

Læs mere

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011.

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. Den 13. maj 2011 TU 107-11 Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. 1. Tilmelding til ØST Kvalifikationsturnering U-14. Turneringen administreres af HRØ. Der

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING

TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 300 aktive spillere

Læs mere

Udvalg og opgaver beskrivelser:

Udvalg og opgaver beskrivelser: Udvalg og opgaver beskrivelser: Generalforsamling: Er foreningens øverste myndighed her fastsættes kontingentsatser og der er hvert år 2 bestyrelsesmedlemmer på valg Lige årstal: formand og kasserer Ulige

Læs mere

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD TRÆNER MAPPE LRV-SKALS HÅNDBOLD Kære Træner Først skal du have en stor tak for, at du vil afse tid og kræfter til at være træner i LRV-Skals Håndbold i den kommende sæson. Vi har i denne mappe samlet de

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej Ansager Tlf

Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej Ansager Tlf Sæson 2015-2016 Bestyrelsen: Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej 38 6823 Ansager Tlf. 27147834 mj0908@hotmail.com Ulla Dahlmann Åparken 34 6823 Ansager Tlf. 53300566 dahlmann2212@gmail.com Klaus Balling

Læs mere

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 U7-fodbold AAIF forår 2011 Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 Agenda Træner team Spillere Træning Kampe Projekt nye spilletrøjer Forældre www.aabybrofodbold.dk Praktiske informationer Støt klubben Evt.

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 3. september 2015 kl. 16.30 Tilstedeværende: Lau,, Stig, Kirsten, og Henrik Afbud fra Peshko Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline:

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Velkommen til landsmesterskab hos DGI I har kvalificeret jer til at deltage i landsmesterskab i DGI. Tillykke med

Læs mere

Den lille trænerhjælper

Den lille trænerhjælper KIMBRERKIDS en del af Aars IK Aars IK Lyngsøvej 2b 9600 Aars Telefon: 9862 2197 Mail: info@kimbrerkids.dk www.kimbrerkids.dk Den lille trænerhjælper Velkommen som træner i Aars IK For at give dig en lettere

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: Alle hold spiller 2 X 15 minutter. Vedr. børneturneringen.

Læs mere

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog 2016

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog 2016 En attraktiv klub i en attraktiv by FU-håndbog 2016 Visioner Fodbold-ungdomsafdelingens visioner er følgende: At skabe gode og trygge rammer for børn, hvor breddeidrætten tilgodeser børnene i form af ligeværd,

Læs mere

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour 2016 Det officielle Danmarksmesterskab for Ungdoms og Oldies DM Det officielle Danmarksmesterskab for U-16, U-18 og Oldies TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold

Læs mere

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010)

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i strandhåndbold Almindelige bestemmelser 1.1

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

Retningslinjer for 7-kant Stævner

Retningslinjer for 7-kant Stævner Retningslinjer for 7-kant Stævner 2008-2009 Medlemmer er følgende foreninger: Kalundborg, Svebølle Hvidebæk, Føllenslev/Særslev, Gørlev, Årby og Rørby/Værslev og Raklev. For et år ad gangen skiftes foreningerne

Læs mere

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner I forbindelse med overgang til elektronisk registrering af spillere og elektroniske holdkort, vil der

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning...

Læs mere

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI s turneringsreglement gældende fra november 2012, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider:

Læs mere

NIF Nyt. Fodbold. Kære medlemmer, sponsorer samt øvrige interessenter i NIF Fodbold. DIBA - Hovedsponsor for Næstved IF Fodbold

NIF Nyt. Fodbold. Kære medlemmer, sponsorer samt øvrige interessenter i NIF Fodbold. DIBA - Hovedsponsor for Næstved IF Fodbold Fodbold Nr. 1 - marts 2014 Kære medlemmer, sponsorer samt øvrige interessenter i NIF Fodbold Så er vinteren endelig ved at gå på hæld, og selv om det er for tidligt at aflyse den for i år med den hårde

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE KAMPFORDELER

FUNKTIONSBESKRIVELSE KAMPFORDELER FUNKTIONSBESKRIVELSE KAMPFORDELER I Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Indledning... 3 2 Funktioner... 3 3 Funktionsbeskrivelse... 3 3.1

Læs mere

Tranum GF. Ny struktur 2010

Tranum GF. Ny struktur 2010 Tranum GF Ny struktur 2010 Nøgleord Forpligtende fællesskab f for alle uanset sportsgren, alder og kønk Ansvar og koordinering skal ligge hos fåf personer Udførelse af opgaven skal foretages af mange personer

Læs mere

Dommerregulativet. Dansk Floorball Union Turneringsadministrationen. Dansk Floorball Union

Dommerregulativet. Dansk Floorball Union Turneringsadministrationen. Dansk Floorball Union Dansk Floorball Union Dommerregulativet 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Dommerregulativet... 3 1 Godkendelse af dommere.... 3 2 Dommernes påklædning.... 3 3 Dommernes udstyr.... 3 4 Honorarer

Læs mere

Præsenterer B.93 RAW Mobility Cup oktober

Præsenterer B.93 RAW Mobility Cup oktober & Præsenterer B.93 RAW Mobility Cup 2017 22. oktober VELKOMMEN TIL B.93 RAW Mobility Cup 2017 B.93 er en af Danmarks største fodboldklubber. Klubben er kendt for sin årelange tradition med at udvikle talentfulde

Læs mere

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom Velkommen som ny træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom. Som ny træner/leder har du helt sikkert

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Træner og holdleder ABC

Træner og holdleder ABC Træner og holdleder ABC Dig som træner og holdleder Velkommen til Tune Håndbold. Her i ABC en får du de første informationer om klubben og dét, der er vigtigt at vide, når du er træner eller holdleder

Læs mere

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015.

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Hørve Idrætsforening Grundlagt 1901 18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Tilstede: Kim Buurskov, Marianne Hoffmann, Palle Petersen og Kasper Skau. Fraværende: Casper Jensen,

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 6. maj 2015 kl. 18.45 i Cafe Tilstedeværende: Kirsten,,, Stig, Peshko, Henrik,. Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline: 1. Godkendelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

Gælder KUN kvalifikation til DM

Gælder KUN kvalifikation til DM 1 Beach Reglement Gælder KUN kvalifikation til DM Håndbold Region Øst Beach Handball 2 TURNERINGSREGLEMENT 1.1 Turneringen er åben for spillere, der er medlem af en håndboldforening under Dansk Håndbold

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006 TIK bueskydning Nyhedsbrev, december 2005 Høje Taastrup Kommunes idrætspris Hvert år uddeler Høje Taastrup Kommune 2 idrætspriser, en idrætslederpris og en idrætsudøverpris. Prisen for den bedste idrætspræstation

Læs mere

Forslag til ændring i lovene. Forslag til ændring i turneringsreglementet. Forslag 1 Forslagsstillere: Bestyrelsen

Forslag til ændring i lovene. Forslag til ændring i turneringsreglementet. Forslag 1 Forslagsstillere: Bestyrelsen Forslag til ændring i lovene Forslag 1 Forslagsstillere: Bestyrelsen 4 Medlemmer Som medlemmer optages fodboldspillende klubber under DBU Fyns område. Indmeldelse skal ske skriftligt og være ledsaget af

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE

FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE Forslag 1 4 Medlemmer (Ny tekst) 4.1 Som medlemmer kan optages fodboldspillende foreninger, samt høj-og efterskoler. 4.2 Foreninger og høj-og efterskoler, der ønsker at blive

Læs mere

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold Klubhåndbog Indhold Vision:... 2 Mission:... 3 Værdigrundlag:... 4 Funktionsbeskrivelser:... 5 Formand... 5 Bane & Rekvisit udvalg... 6 Holdleder... 7 Klubhus udvalg... 8 Kvinde/Ungdoms formand... 9 Kvinde/Ungdomsudvalg...

Læs mere

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 NAVN Klubbens navn er VÆREBRO BOLDKLUB Klubbens adresse er formandens. Klubbens farver: Røde trøjer og

Læs mere