TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PLEJEBOLIGER KØGE KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PLEJEBOLIGER KØGE KOMMUNE"

Transkript

1 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PLEJEBOLIGER KØGE KOMMUNE JULI 2013

2 2

3 Indhold Resumé Indledning... 7 Rapportens opbygning Overblik over resultaterne Resultat af undersøgelse fordelt på områder Overordnet vurdering af tilfredsheden blandt beboerne Mad og måltider Personlig pleje Praktisk hjælp Aktivitetstilbud Stedet fysiske rammer Personalet Social trivsel Frivillige foreninger Hvad afhænger tilfredsheden af? Overordnet tilfredshed Måltiderne Personlig pleje Praktisk hjælp Deltagelse i aktiviteterne Fysiske rammer Personalet Social trivsel Hvad afhænger den overordnede tilfredshed af? Opdeling efter plejeboligcenter Lerbæk Torv Lyngbo Lynghøj Møllebo Nørremarken

4 5.6 Pedersvej Plejecenter Sandmarksbo Tingstedet Ældrecenter Borup Ølby Ældrecenter Ældrecenter Bjæverskov Konklusion Bilag 1 Interviewmetode og frafaldsoplysninger... i Interviewmetode og forløb... i Deltagelse i undersøgelsen... iii Forståelsen af spørgsmålene og andre forhold... vi Bilag 2 - Spørgeskema... vii 4

5 Resumé Der er en svarprocent på 79 % blandt de beboere, som i forvejen var i stand til at gennemføre tilfredshedsundersøgelsen. Besvarelserne dækker 59 % af beboerne på plejecentrene. I Køge Kommune er 90 % af beboerne tilfredse eller meget tilfredse, med at bo på det sted, de bor. Samlet set er 73 % af beboerne tilfredse med oplevelsen af måltiderne på deres plejecenter. Tilfredsheden med måltiderne ser ud til at være påvirket af køn, alder og socialt liv. Samlet set er 93 % af beboerne tilfredse med den personlige pleje, de modtager. Tilfredsheden med den personlige pleje, ser ud til at være påvirket af køn, alder og socialt liv Samlet set er 91 % af beboerne tilfredse med den praktiske hjælp, de får. Ingen er meget utilfredse. De yngste beboere (under 80 år) og de ældste beboere (over 90 år) er mere utilfredse med den praktiske hjælp end de årige. Jo længere beboeren har boet på plejecenteret, jo større er tilfredsheden. De beboere, der synes, de har et godt socialt liv, er klart mere tilfredse med den praktiske hjælp, end dem, der ikke er tilfredse med deres sociale liv. Der er relativt få beboere, der benytter aktivitetstilbuddene ofte. Kun 8 % benytter dem meget ofte, og 23 % ofte, resten af beboerne benytter sjældent aktivitetstilbuddene. På trods af manglende deltagelse i aktiviteterne, er 74 % af beboere tilfredse eller meget tilfredse med udvalget af aktiviteter, der bliver tilbudt. Hvis der ses samlet på tilfredsheden med at tage del i aktiviteterne, er 83 % tilfredse eller meget tilfredse. De beboere, der har boet længe på plejecenteret eller er relativt nytilflyttede, er mest tilfredse med at tage del i aktiviteterne. De beboere, der selv synes, de har et godt socialt liv, er lidt mere tilfredse med at tage del i aktiviteterne end dem, der ikke er tilfredse med deres sociale liv. Samlet set er 91 % af beboerne tilfredse med stedernes fysiske rammer. Tre ud af fire beboere er tilfredse og resten er meget tilfredse. De ældste beboere er lidt mere tilfredse med stedernes fysiske rammer end de yngste. De beboere, der synes, de har et godt socialt liv, er lidt mere tilfredse med de fysiske rammer end dem, der ikke er tilfredse med deres sociale liv. Næsten alle beboere er tilfredse med den måde, personalet taler til dem på - 5 % er dog utilfredse. 16 % af beboere er utilfredse med, hvor hurtigt personalet reagerer, når der kaldes på dem. Samlet set er 95 % af alle beboerne tilfredse med personalet. 5

6 De beboere, der har boet længe på plejecenteret (flyttet ind før 2009) eller er relativt ny tilflyttede (indflyttede i 2012 eller 2013), er mest utilfredse med personalet. De beboere, der selv synes, de har et godt socialt liv, er klart mere tilfredse med personalet end dem, der ikke er tilfredse med deres sociale liv. En del beboere oplever at være alene, selvom de helst ville være sammen med andre. Dette gælder for 22 % af beboerne. Selvom beboerne oplever ensomhed, ønsker de ikke i særlig høj grad at tage del i fællesskabet med de andre beboere. 58 % svarer, at det ønsker de i ringe eller mindre grad. 28 % af beboerne ser sjældent eller meget sjældent deres familie, venner eller bekendte. 83 % af beboerne er tilfredse med deres sociale liv. De yngste og de ældste beboere er mere utilfredse med deres sociale liv end de årige. De nytilflyttede beboere er mere tilfredse med deres sociale liv end dem, der har boet på plejecentrene længere. 36 % af beboerne tager ofte eller meget ofte del i aktiviteter arrangeret af de frivillige foreninger. 55 % af beboerne synes, at aktiviteter arrangeret af frivillige foreninger, gør deres plejecenter til et bedre sted. Den overordnede tilfredshed afhænger først og fremmest af borgernes overordnede tilfredshed med aktiviteterne på plejecentrene. Herefter følger borgernes overordnede tilfredshed med personalet samt hvorvidt borgerne er tilfredse med deres sociale liv. Tilfredsheden med det sociale liv ser ud til at afhænge af, hvorvidt man kan undgå, at beboerne føler sig ensomme og er alene, selvom de hellere ville være sammen med andre. Samt om man kan initiere til et øget ønske om fællesskab med de andre beboere og dermed måske skabe nye venner og bekendte for beboerne. 6

7 1 Indledning SFI Survey har i april 2013 foretaget en tilfredshedsmåling blandt beboerne i Køge Kommunes plejeboliger. Dette er afrapporteringen af disse interview. Interviewene bestod af 32 spørgsmål, der var opdelt i 9 områder, som var: Overordnet vurdering af plejecenteret Mad og måltider Personlig pleje Praktisk hjælp Aktivitetstilbud Stedet Personalet Social trivsel Frivillige foreninger Bortset fra den overordnede tilfredshed og området om de frivillige foreninger, er spørgsmålene under hvert område opbygget således, at der først stilles spørgsmål vedrørende delelementer af det pågældende område og derefter ét spørgsmål om beboerens overordnede tilfredshed på området. Spørgsmålene om de frivillige foreninger afsluttes med et åbent spørgsmål, hvor der spørges til, om beboeren har ideer til områder, de frivillige foreninger kunne arbejde med. Interviewene til Køge Kommunes tilfredshedsundersøgelse er foretaget som personlige interview i de ældre borgeres hjem på plejecentrene. Interviewene er gennemført af tre interviewere bosiddende i lokalområdet, men uden pårørende på de relevante plejecentre. SFI Surveys interviewerkorps består i stor udstrækning af personer, der har trukket sig delvist tilbage fra arbejdsmarkedet og gennemsnitsalderen er derfor så høj som 58 år. Dette betyder, at interviewerne har en stor livserfaring og er gode til at sætte sig i andre menneskers sted. I forhold til denne undersøgelse, fremmer det deltagelsen og respondenternes oplevelse af interviewsituationen, at interviewernes alder ligger forholdsvist tæt på beboernes. Rapportens opbygning Rapporten indledes med et overbliksafsnit, hvor alle besvarelser for kommunen fremgår. Besvarelserne kan ses både ordnet efter emne (fx personlig pleje, praktisk hjælp, måltider mv.) og efter den gennemsnitlige tilfredshed med området, der er spurgt ind til. Herefter følger et afsnit, hvor alle spørgsmålene i tilfredshedsundersøgelsen gennemgås ét for ét. Her vises et diagram over tilfredsheden på kommuneniveau og en figur over besvarelserne, fordelt på de forskellige plejecentre. Figuren over besvarelserne på de forskellige plejecentre er ordnet således, at det plejecenter, som har den højeste gennemsnitlige tilfredshed med området, vises først (længst til venstre i figuren). Her er foretaget en kortfattet kommentering af de vigtigste resultater for hvert spørgsmål i tilfredshedsundersøgelsen. 7

8 Efterfølgende er foretaget en analyse af, hvordan de forskellige tilfredshedsmål afhænger af baggrundsvariable som køn, alder (opdelt på tre grupper: under 80 år, år og over 90 år), indflytningstidspunkt (før 2009, og ) samt af spørgsmålet om, hvorvidt beboeren er tilfreds med sit sociale liv. Dette er suppleret med en undersøgelse af, hvorvidt tilfredsheden med fx personlig pleje, praktisk hjælp, måltider osv. hænger sammen med den overordnede tilfredshed. Sidst i rapporten præsenteres de forskellige plejecentres resultater ét for ét og der kommenteres på de vigtigste resultater for hvert plejecenter. Som bilag 1 er vedlagt et afsnit, som redegør for, hvordan tilfredshedsundersøgelsen er gennemført. Her redegøres for hvor mange beboere, der har deltaget i undersøgelsen, og hvordan interviewene er udført i praksis. Afrapporteringen er foretaget af SFI Survey v. Chefkonsulent Maja Fromseier Petersen, assisteret af Maiken Michelle Andreasen. 8

9 2 Overblik over resultaterne I figur 2.1 ses en samlet oversigt over resultaterne i undersøgelsens 31 lukkede spørgsmål. Spørgsmålene er opstillet efter spørgsmålsnummer og er opdelt i områder. Figuren giver et overblik over kommunens samlede resultater af de 31 spørgsmål samt, hvilke spørgsmål, der er præget af henholdsvis høj tilfredshed og lav tilfredshed. I figur 2.2 ses den samme oversigt over resultaterne i undersøgelsens 31 spørgsmål. Her er spørgsmålene opstillet efter den gennemsnitlige tilfredshed, således at de spørgsmål, som er vurderet med den højeste tilfredshed vises øverst, og de spørgsmål, der er vurderet med den laveste tilfredshed, vises nederst. Se eventuelt beskrivelsen af hvordan den gennemsnitlige tilfredshed er udregnet i noten under figuren. 9

10 Figur 2.1 Tilfredshed på samtlige spørgsmål rangordnet efter område 10

11 Figur 2.2 Tilfredshed på samtlige spørgsmål rangordnet efter gennemsnitsværdi 1 1 Gennemsnitsværdien er beregnet ved, at tildele hver svarkategori en talværdi: Meget tilfreds/ meget ofte/ i meget høj grad = 1, tilfreds/ ofte/ i høj grad = 2, utilfreds/ sjældent/ i mindre grad = 3 og meget utilfreds/ meget sjældent/ i ringe grad = 4. Alle gennemsnitsværdierne befinder sig dermed på en skala fra 1 til 4, hvor 1 er fuld tilfredshed og 4 er fuld utilfredshed. Jo lavere gennemsnitsværdi, jo højere er tilfredsheden. 11

12 3 Resultat af undersøgelse fordelt på områder De efterfølgende underafsnit indeholder figurer samt beskrivelser af beboernes tilfredshed ved hvert spørgsmål. Der vises en oversigt over, hvordan alle beboerne i kommunen svarer, som er illustreret ved et lagkagediagram og derefter gives et overblik over, hvordan beboerne fra hvert plejecenter har svaret, der er illustreret ved et søjlediagram. Sidstnævnte figurer er rangordnet efter gennemsnitsværdien af tilfredshedsniveauet. Hermed gives et billede af hvilket plejecenter, der har henholdsvis højest og lavest tilfredshed, blandt beboerne. Gennemsnitsværdien er beregnet ved, at tildele hver svarkategori en talværdi: Meget tilfreds/ meget ofte/ i meget høj grad = 1, tilfreds/ ofte/ i høj grad = 2, utilfreds/ sjældent/ i mindre grad = 3 og meget utilfreds/ meget sjældent/ i ringe grad = 4. Alle gennemsnitsværdierne befinder sig dermed på en skala fra 1 til 4, hvor 1 er fuld tilfredshed og 4 er fuld utilfredshed. Jo lavere gennemsnitsværdi, jo højere er tilfredsheden. 12

13 3.1 Overordnet vurdering af tilfredsheden blandt beboerne Spørgsmål 1 - Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med at bo her? Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med at bo her? Utilfreds 9% Meget utilfreds 1% Tilfreds 43% Meget tilfreds 47% Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med at bo her? Opdelt efter plejebolig og rangordnet efter gennemsnitsværdien af tilfredshedsniveauet. Næsten alle de interviewede beboere er tilfredse eller meget tilfredse med at bo på det sted, de bor (90 %). Dette dækker over, at 47 % er meget tilfredse og 43 % er tilfredse. Hver 10. beboer (10 %) er dog utilfreds eller meget utilfreds med at bo på det sted, de bor. Heraf udtrykker kun to af de interviewede beboere, at de er meget utilfredse. Tilfredsheden er størst blandt beboerne på Ældrecenter Bjæverskov, Lynghøj, Lerbæk Torv, Tingstedet og Ølby Ældrecenter 64. Der ses mindst tilfredshed på Møllebo, Sandmarksbo, og Pedersvej Plejecenter. Der er dog kun 8 % utilfredse beboere på Sandmarksbo, men samtidig er kun 15 % af beboerne meget tilfredse. 13

14 3.2 Mad og måltider Spørgsmål 2 - Hvor tilfreds eller utilfreds er du med hvordan maden smager? Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du med, hvordan maden smager? Meget utilfreds 3% Meget tilfreds 15% Utilfreds 24% Tilfreds 58% Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du med, hvordan maden smager? Opdelt efter plejebolig og rangordnet efter gennemsnitsværdien af tilfredshedsniveauet. Omkring tre ud af fire beboere (73 %) er tilfredse eller meget tilfredse med, hvordan maden smager. Utilfredsheden med hvordan maden smager, er mest udbredt på Ølby Ældrecenter 64 (40 % utilfredse eller meget utilfredse). Lyngbo (58 % utilfredse) og Pedersvej Plejecenter (56 % utilfredse). Grunden til, at Ølby Ældrecenter 64 opnår den laveste tilfredshed er, at 20 % af beboerne er meget utilfredse Tilfredsheden med madens smag, er størst på Sandmarksbo (93 %), Lerbæk Torv (86 %), Tingstedet (86 %), Ældrecenter Borup (85 %) og Lynghøj (82 %), som alle har en højere tilfredshed end totalen. 14

15 Spørgsmål 3 - Hvor tilfreds eller utilfreds er du med dine muligheder for at påvirke menuen? (Kun hvor der er leve/bo miljøer) På Lyngbo og Lynghøj, hvor der er leve-bo-miljøer, er beboerne blevet spurgt, hvor tilfredse eller utilfredse de er med deres muligheder for at påvirke menuen. Beboerne på Borup Ældrecenter har ikke besvaret dette spørgsmål. Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du med dine muligheder for at påvirke menuen? Utilfreds 50% Tilfreds 50% Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du med dine muligheder for at påvirke menuen? Opdelt efter plejebolig og rangordnet efter gennemsnitsværdien af tilfredshedsniveauet. Hver anden (50 %) af beboerne er tilfredse med mulighederne for at påvirke menuen, heraf er 1 beboer meget tilfreds. Dermed er den anden halvdel af beboerne utilfredse med mulighederne for at påvirke menuen, heraf er ingen beboere meget utilfredse. Tilfredsheden med at påvirke menuen er størst på Lynghøj, som har 63 % tilfredse beboere. På Lyngbo er i alt 41 % tilfredse med deres muligheder for at påvirke menuen. 15

16 Spørgsmål 4 - Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med oplevelsen af måltiderne her? Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med oplevelsen af måltiderne her? Meget utilfreds 2% Utilfreds 20% Meget tilfreds 17% Tilfreds 61% Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med oplevelsen af måltiderne her? Opdelt efter plejebolig og rangordnet efter gennemsnitsværdien af tilfredshedsniveauet. Mere end 3 ud af 4 beboere (78 %) er tilfredse med den samlede oplevelse af måltiderne. Heraf svarer 17 %, at de er meget tilfredse og 61 % af beboerne svarer, at de er tilfredse. Tilfredsheden er størst ved Ældrecenter Borup, hvor lige under halvdelen svarer meget tilfreds (43 %). Der hvor der opleves den største utilfredshed med maden er på Pedersvej Plejecenter, hvor 67 % er utilfredse med deres oplevelse af måltiderne. 42 % af beboerne på Møllebo er utilfredse eller meget utilfredse og 20 % af beboerne på Ølby Ældrecenter 64 er meget utilfredse. 16

17 3.3 Personlig pleje Spørgsmål 5 - Hvor tilfreds eller utilfreds er du med hjælpen til den personlige hygiejne, som fx tandbørstning, toiletbesøg, øvre og nedre vask eller bad? Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du med hjælpen til den personlige hygiejne, som fx tandbørstning, toiletbesøg, øvre og nedre vask eller bad? Utilfreds 8% Meget tilfreds 37% Tilfreds 55% Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du med hjælpen til den personlige hygiejne, som fx tandbørstning, toiletbesøg, øvre og nedre vask eller bad? Opdelt efter plejebolig og rangordnet efter gennemsnitsværdien af tilfredshedsniveauet. Generelt synes 92 % af beboerne, at de er tilfredse med den hjælp, de får til personlig hygiejne, heraf er hver tredje beboer (37 %) meget tilfreds. Der er størst tilfredshed blandt beboerne på Ældrecenter Bjæverskov (83 % meget tilfredse), Ældrecenter Borup (63 % meget tilfredse) og Lerbæk Torv (58 % meget tilfredse). Møllebo og Lyngbo har som de eneste steder, ikke nogen meget tilfredse beboere. Ølby Ældrecenter 64 har flest utilfredse beboere (22 %). 17

18 Spørgsmål 6 - Hvor tilfreds eller utilfreds er du med hjælpen til på- og afklædning? Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du med hjælpen til på- og afklædning? Utilfreds 3% Meget tilfreds 27% Tilfreds 70% Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du med hjælpen til på- og afklædning? Opdelt efter plejebolig og rangordnet efter gennemsnitsværdien af tilfredshedsniveauet. Der er udbredt tilfredshed blandt beboerne med hjælpen til på- og afklædning. Hele 97 % udviser tilfredshed. Der er flest meget tilfredse beboere på Ældrecenter Bjæverskov (80 %), Lerbæk Torv (56 %) og Ældrecenter Borup (50 %). I alt har 3 beboere fordelt på Møllebo og Nørremarken svaret, at de er utilfredse. 18

19 Spørgsmål 7 - Hvor tilfreds eller utilfreds er du med dine muligheder for at bestemme, hvilket tøj du får på? Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du med dine muligheder for at bestemme, hvilket tøj du får på? Utilfreds 2% Tilfreds 59% Meget tilfreds 39% Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du med dine muligheder for at bestemme, hvilket tøj du får på? Opdelt efter plejebolig og rangordnet efter gennemsnitsværdien af tilfredshedsniveauet. Generelt er stort set alle beboerne (98 %) tilfredse eller meget tilfredse, med deres muligheder for at bestemme, hvilket tøj de får på. På Ældrecenter Borup og Ældrecenter Bjæverskov, er alle beboerne meget tilfredse. Derudover er der en høj tilfredshed på Lerbæk Torv (94 % meget tilfredse) og Tingstedet (60 % meget tilfredse), der alle har en højere tilfredshed end totalen. På Nørremarken er et par beboere utilfredse (15 %). 19

20 Spørgsmål 8 - Hvor tilfreds eller utilfreds er du med hjælpen til håndtering af dine personlige hjælpemidler, som fx briller, hørerapparat eller støttestrømper? Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du med hjælpen til håndtering af dine personlige hjælpemidler, som fx briller, hørerapparat eller støttestrømper? Utilfreds 8% Meget tilfreds 24% Tilfreds 68% Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du med hjælpen til håndtering af dine personlige hjælpemidler, som fx briller, hørerapparat eller støttestrømper? Opdelt efter plejebolig og rangordnet efter gennemsnitsværdien af tilfredshedsniveauet. Der er udbredt tilfredshed med håndteringen af de personlige hjælpemidler. 92 % er enten tilfredse eller meget tilfredse. Heraf er hver fjerde beboer meget tilfredse (25 %). 8 % af samtlige beboere er utilfredse. Ældrecenter Bjæverskov (17 %) og Ældrecenter Borup (17 %) har den højeste utilfredshed, men Ældrecenter Bjæverskov har samtidig den højeste tilfredshed, da 50 % af beboerne er meget tilfredse med håndteringen af de personlige hjælpemidler. 20

21 Spørgsmål 9 - Hvor tilfreds eller utilfreds er du med dine muligheder for at bestemme, hvornår du skal i seng? Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du med dine muligheder for at bestemme, hvornår du skal i seng? Utilfreds 10% Meget tilfreds 25% Meget utilfreds 1% Tilfreds 64% Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du med dine muligheder for at bestemme, hvornår du skal i seng? Opdelt efter plejebolig og rangordnet efter gennemsnitsværdien af tilfredshedsniveauet. Samlet set er 89 % af beboerne tilfredse eller meget tilfredse med mulighederne for at bestemme, hvornår de skal i seng. Generelt set er hver fjerde beboer (25 %) meget tilfreds. Det varierer dog en del over plejeboligerne. På Ældrecenter Borup og Ældrecenter Bjæverskov er alle eller næsten alle (80 %) meget tilfredse. På Pedersvej Plejecenter har halvdelen af beboerne (50 %) svaret, at de er utilfredse med deres muligheder for selv at bestemme sengetiden. Dog er der kun fire beboere, der angiver, at de modtager denne ydelse eller har svaret på spørgsmålet. 21

22 Spørgsmål 10 - Hvor tilfreds eller utilfreds er du med inddragelsen i den personlige pleje? Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du med inddragelsen i den personlige pleje? Utilfreds 7% Meget tilfreds 22% Tilfreds 71% Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du med inddragelsen i den personlige pleje? Opdelt efter plejebolig og rangordnet efter gennemsnitsværdien af tilfredshedsniveauet. 93 % af beboerne er tilfredse eller meget tilfredse med deres inddragelse i den personlige pleje. Næsten hver fjerde (22 %) er meget tilfreds. De plejecentre, der har den højeste tilfredshed, er Ældrecenter Bjæverskov (83 % meget tilfredse), Lerbæk Torv (47 % meget tilfredse) og Ældrecenter Borup (38% meget tilfredse). Møllebo og Nørremarken har ingen meget tilfredse beboere. Møllebo har 19 % utilfredse beboere. 22

23 Spørgsmål 11 - Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med den personlige pleje? Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med den personlige pleje? Utilfreds 7% Meget tilfreds 26% Tilfreds 67% Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med den personlige pleje? Opdelt efter sted og rangordnet efter gennemsnitsværdien af tilfredshedsniveauet. 93 % af beboerne er tilfredse eller meget tilfredse med den samlede vurdering af den personlige pleje. Dette dækker over, at hver fjerde beboer (26 %) er meget tilfreds og den resterende andel (67 %) er tilfredse. De plejecentre, der har den højeste tilfredshed, er Ældrecenter Bjæverskov (57 % meget tilfredse), Ældrecenter Borup (50% meget tilfredse) og Lerbæk Torv (53 % meget tilfredse). Sidstnævnte har dog enkelte utilfredse, og den totale tilfredshed er derfor lavere end Ældrecenter Borup. På Møllebo er hver fjerde beboer (25 %) utilfreds, og her er ingen meget tilfredse. 23

24 3.4 Praktisk hjælp Spørgsmål 12 - Hvor tilfreds eller utilfreds er du med rengøringen i din bolig? Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du med rengøringen i din bolig? Utilfreds 13% Meget utilfreds 3% Meget tilfreds 24% Tilfreds 60% Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du med rengøringen i din bolig? Opdelt efter plejebolig og rangordnet efter gennemsnitsværdien af tilfredshedsniveauet. På kommuneniveau er 84 % af beboerne tilfredse eller meget tilfredse med den praktiske hjælp, de får, mens 16 % enten er utilfredse eller meget utilfredse. Ældrecenter Bjæverskov og Tingstedet har flest meget tilfredse beboere med henholdsvis 43 % og 53 %, Tingstedet har dog også enkelte utilfredse beboere. På Pedersvej Plejecenter udtrykker 42 % af beboerne utilfredshed, herunder er en stor andel (25 %) meget utilfredse. 24

25 Spørgsmål 13 - Hvor tilfreds eller utilfreds er du med tøjvasken? Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du med tøjvasken? Utilfreds 10% Meget utilfreds 1% Meget tilfreds 30% Tilfreds 59% Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du med tøjvasken? Opdelt efter sted og rangordnet efter gennemsnitsværdien af tilfredshedsniveauet. Når det gælder tøjvasken udviser næsten 9 ud af 10 (89 %) tilfredshed på kommuneniveau. På trods af, at Tingstedet har en beboer, der er meget utilfreds, har de højest tilfredshed, da hele 83 % er meget tilfredse. Derudover ses der en høj tilfredshed på Ældrecenter Bjæverskov og Ældrecenter Borup som har henholdsvis 67 % og 57 % meget tilfredse beboere. Ølby Ældrecenter 64 og Møllebo har ingen meget tilfredse beboere og dermed er tilfredsheden lavest disse steder. 25

26 Spørgsmål 14 - Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med den praktiske hjælp? Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med den praktiske hjælp? Utilfreds 9% Meget tilfreds 18% Tilfreds 73% Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med den praktiske hjælp? Opdelt efter plejebolig og rangordnet efter gennemsnitsværdien af tilfredshedsniveauet. Samlet set er 9 ud af 10 (91 %) tilfredse med den praktiske hjælp de får. Ingen har svaret, at de er meget utilfredse, 9 % er utilfredse. Der er færrest tilfredse på Møllebo (83 % tilfredse), Pedersvej Plejecenter (77 % tilfredse eller meget tilfredse) og Ølby Ældrecenter 64 (79 % tilfredse elle meget tilfredse dog lidt færre meget tilfredse). 26

27 3.5 Aktivitetstilbud Spørgsmål 15 - I hvilket omfang tager du del i de aktiviteter, som bliver tilbudt her på stedet? Figur I hvilket omfang tager du del i de aktiviteter, som bliver tilbudt her på stedet? Meget ofte 8% Meget sjældent 41% Ofte 23% Sjældent 28% Figur I hvilket omfang tager du del i de aktiviteter, som bliver tilbudt her på stedet? Opdelt efter plejebolig og rangordnet efter gennemsnitsværdien af deltagelsesniveauet. Der er relativt få beboere, der benytter aktivitetstilbuddene ofte. Mindre end hver tiende benytter dem meget ofte (8 %). Der er flest beboere, der ofte eller meget ofte tager del i de tilbudte aktiviteter på Ældrecenter Bjæverskov (57 % - meget ofte), Tingstedet (48 % meget ofte og ofte) og Lynghøj (63 % ofte). På Pedersvej Plejecenter benytter 85 % af beboerne meget sjældent aktiviteterne. Derudover er der 80 % på Lerbæk Torv og 76 % på Ældrecenter Borup, som svarer, at de sjældent eller meget sjældent benytter aktiviteterne. 27

28 Spørgsmål 16 - Hvor tilfreds eller utilfreds er du med udvalget af aktiviteter, som du bliver tilbudt? Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du med udvalget af aktiviteter, som du bliver tilbudt? Meget utilfreds 6% Meget tilfreds 8% Utilfreds 22% Tilfreds 64% Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du med udvalget af aktiviteter, som du bliver tilbudt? Opdelt efter plejebolig og rangordnet efter gennemsnitsværdien af tilfredshedsniveauet. På trods af manglende deltagelse i aktiviteterne er næsten 3 ud af 4 beboere (72 %) tilfredse eller meget tilfredse med udvalget af de aktiviteter, der bliver tilbudt. Tilfredsheden med udvalget af aktiviteter, der bliver tilbudt, er størst på Ældrecenter Bjæverskov og Tingstedet (begge har 85 % tilfredse eller meget tilfredse beboere), På Lynghøj er kun knap hver tredje beboer (29 %) tilfreds med udvalget af aktiviteter, der bliver tilbudt og hele 71 % beboere udviser utilfredshed. På Pedersvej Plejecenter og Lyngbo er halvdelen af beboerne (50 %) utilfredse med udvalget af de aktiviteter, der bliver tilbudt. 28

29 Spørgsmål 17 - Hvor tilfreds eller utilfreds er du med dine muligheder for at påvirke, hvilke aktiviteter I skal lave i løbet af dagen? Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du med dine muligheder for at påvirke, hvilke aktiviteter I skal lave i løbet af dagen? Meget utilfreds 6% Meget tilfreds 9% Utilfreds 20% Tilfreds 65% Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du med dine muligheder for at påvirke, hvilke aktiviteter I skal lave i løbet af dagen? Opdelt efter plejebolig og rangordnet efter gennemsnitsværdien af tilfredshedsniveauet. Generelt er tre ud af fire beboere (74 %) tilfredse eller meget tilfredse med deres muligheder for at påvirke, hvilke aktiviteter, der tilbydes. På Ældrecenter Bjæverskov, Sandmarksbo og Møllebo er alle beboerne tilfredse eller meget tilfredse. Utilfredsheden er størst på Nørremarken (67 % meget utilfredse) og på Lyngbo (50 % meget utilfredse og 25 % utilfredse). 29

30 Spørgsmål 18 - Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med at tage del i aktiviteterne her? Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med at tage del i aktiviteterne her? Meget utilfreds 1% Utilfreds 16% Meget tilfreds 8% Tilfreds 75% Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med at tage del i aktiviteterne her? Opdelt efter plejebolig og rangordnet efter gennemsnitsværdien af tilfredshedsniveauet. 83 % af alle beboerne er tilfredse eller meget tilfredse med at tage del i aktiviteterne samlet set. På Ældrecenter Bjæverskov og Lynghøj er alle enten tilfredse eller meget tilfredse, især er det beboerne på Ældrecenter Bjæverskov, der er meget tilfredse (67 %). Utilfredsheden er størst på Ældrecenter Borup (40 %) og Pedersvej Plejecenter (33 %). 30

31 3.6 Stedet fysiske rammer Spørgsmål 19 - Hvor tilfreds eller utilfreds er du med din bolig, altså din egen lejlighed? Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du med din bolig, altså din egen lejlighed? Meget utilfreds 1% Utilfreds 9% Meget tilfreds 43% Tilfreds 47% Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du med din bolig, altså din egen lejlighed? Opdelt efter plejebolig og rangordnet efter gennemsnitsværdien af tilfredshedsniveauet. 90 % af alle beboerne udviser tilfredshed med deres egen bolig. Tilfredsheden er højest på Ældrecenter Bjæverskov, Lynghøj og Lyngbo, hvor der ikke er nogen utilfredse beboere og henholdsvis 86 %, 82 % og 67 % meget tilfredse. Derefter kommer Lerbæk Torv med én utilfreds beboer og 44 % meget tilfredse. På Ølby Ældrecenter 64, Ældrecenter Borup og Sandmarksbo, er omkring hver fjerde (henholdsvis 27 %, 26 % og 23 %) utilfredse eller meget utilfredse med egen bolig. 31

32 Spørgsmål 20 - Hvor tilfreds eller utilfreds er du med de indendørs fællesarealer? Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du med de indendørs fællesarealer? Utilfreds 8% Meget tilfreds 13% Tilfreds 79% Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du med de indendørs fællesarealer? Opdelt efter plejebolig og rangordnet efter gennemsnitsværdien af tilfredshedsniveauet. Der er en generel høj tilfredshed med de indendørs fællesarealer, hvor der er lidt over 92 %, der er enten tilfredse eller meget tilfredse. Der er flest meget tilfredse på Ældrecenter Bjæverskov (86 %) og Lynghøj (55 %). Flere steder er alle beboerne tilfredse. Dette gælder Ældrecenter Bjæverskov, Lynghøj, Møllebo og Lyngbo (på Lyngbo er der dog heller ikke nogen meget tilfredse). Utilfredsheden er størst på Pedersvej Plejecenter, hvor næsten halvdelen (43 %) er utilfredse. 32

33 Spørgsmål 21 - Hvor tilfreds eller utilfreds er du med stedets udendørsområder? Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du med stedets udendørsområder? Meget utilfreds 1% Utilfreds 10% Meget tilfreds 18% Tilfreds 71% Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du med stedets udendørsområder? Opdelt efter plejebolig og rangordnet efter gennemsnitsværdien af tilfredshedsniveauet. Næsten 9 ud af 10 beboere (89 %) er tilfredse eller meget tilfredse med stedernes udendørsarealer. Der er ingen, der er utilfredse på Ældrecenter Bjæverskov, Lynghøj og Sandmarksbo. Tilfredsheden er højest på Ældrecenter Bjæverskov, hvor hele 86 % er meget tilfredse og resten tilfredse. Ølby Ældrecenter 64 og Ældrecenter Borup har lavest tilfredshed. Her svarer henholdsvis 21 % og 17 % af beboerne, at de er enten utilfredse eller meget utilfredse med udendørsarealerne. 33

34 Spørgsmål 22 - Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med de fysiske rammer her? Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med de fysiske rammer her? Utilfreds 9% Meget tilfreds 14% Tilfreds 77% Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med de fysiske rammer her? Opdelt efter plejebolig og rangordnet efter gennemsnitsværdien af tilfredshedsniveauet. Samlet set er 91 % af beboerne tilfredse med plejecenterets fysiske rammer. Mere end tre ud af fire beboere (77 %) er tilfredse og resten (14 %) er meget tilfredse. Ældrecenter Bjæverskov har højest tilfredshed blandt beboerne. Her er 86 % meget tilfredse. Lynghøj har også en høj tilfredshed med 36 % meget tilfredse. Tilfredsheden er lavest på Ældrecenter Borup, Pedersvej Plejecenter og Ølby Ældrecenter 64,som har de laveste gennemsnitsværdier. 34

35 3.7 Personalet Spørgsmål 23 - Hvor tilfreds eller utilfreds er du med måden personalet taler til dig på? Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du med måden personalet taler til dig på? Utilfreds 5% Tilfreds 38% Meget tilfreds 57% Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du med måden personalet taler til dig på? Opdelt efter plejebolig og rangordnet efter gennemsnitsværdien af tilfredshedsniveauet. Næsten alle beboerne (95 %) er tilfredse eller meget tilfredse, med den måde personalet taler til dem på. Der er højest tilfredshed på Lerbæk Torv (91 % meget tilfredse), Ældrecenter Bjæverskov (86 % meget tilfredse) og Ældrecenter Borup (75 % meget tilfredse). Pedersvej Plejecenter og Nørremarken har flest utilfredse med henholdsvis 11 % og 8 % utilfredse beboere. 35

36 Spørgsmål 24 - Hvor tilfreds eller utilfreds er du med, hvor hurtigt personalet reagerer, når du kalder på hjælp? Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du med, hvor hurtigt personalet reagerer, når du kalder på hjælp? Meget utilfreds 1% Utilfreds 15% Meget tilfreds 27% Tilfreds 57% Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du med, hvor hurtigt personalet reagerer, når du kalder på hjælp? Opdelt efter plejebolig og rangordnet efter gennemsnitsværdien af tilfredshedsniveauet. Generelt set er 84 % af beboerne tilfredse eller meget tilfredse med, hvor hurtigt personalet reagerer, når der kaldes på dem. På Ældrecenter Bjæverskov og Ølby Ældrecenter 64 er henholdsvis 86 % og 43 % meget tilfredse og ingen utilfredse. På Lerbæk Torv er 49 % meget tilfredse, men enkelte utilfredse. Utilfredsheden er størst på Møllebo og Nørremarken, hvor der er henholdsvis 30 %, 26 %, utilfredse beboere. 36

37 Spørgsmål 25 - Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med personalet? Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med personalet? Utilfreds 5% Meget tilfreds 38% Tilfreds 57% Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med personalet? Opdelt efter plejebolig og rangordnet efter gennemsnitsværdien af tilfredshedsniveauet. Samlet set er næsten alle beboerne (95 %) tilfredse med personalet. Tilfredsheden er størst på Lerbæk Torv og Ældrecenter Bjæverskov, hvor henholdsvis 73 % og 71 % er meget tilfredse. Næsten hver fjerde beboer (23 %) er utilfredse med personalet på Pedersvej Plejecenter. Herudover er utilfredsheden højest på Nørremarken (16 %) og Møllebo (10 %). 37

38 3.8 Social trivsel Spørgsmål 26 - Hvor ofte sker det, at du er alene, selvom du har lyst til at være sammen med andre? Figur Hvor ofte sker det, at du er alene, selvom du har lyst til at være sammen med andre? Meget ofte 3% Meget sjældent 20% Ofte 18% Sjældent 59% Figur Hvor ofte sker det, at du er alene, selvom du har lyst til at være sammen med andre? Opdelt efter plejebolig og rangordnet efter gennemsnitsværdien af tilfredshedsniveauet. Fire ud af fem beboere (79 %) oplever sjældent eller meget sjældent at være alene, selvom de har lyst til at være sammen med andre. På Tingstedet og Lerbæk Torv oplever henholdsvis 89 % og 84 %, at de sjældent eller meget sjældent er alene, selvom de har lyst til at være sammen med andre. På Pedersvej Plejecenter, Møllebo og Nørremarken oplever henholdsvis 46 %, 40 % og 31 % af beboerne at være alene, selvom de har lyst til at være sammen med andre. 38

39 Spørgsmål 27 - I hvilken grad ønsker du at tage del i fællesskabet med de andre beboere her på stedet? Figur I hvilken grad ønsker du at tage del i fællesskabet med de andre beboere her på stedet? I ringe grad 18% I meget høj grad 7% I mindre grad 40% I høj grad 35% Figur I hvilken grad ønsker du at tage del i fællesskabet med de andre beboere her på stedet? Opdelt efter plejebolig og rangordnet efter gennemsnitsværdien af graden. 42 % af beboerne svarer, at de i høj grad eller meget høj grad ønsker at tage del i fællesskabet med de andre beboere. På Ældrecenter Bjæverskov ønsker 43 % af beboerne i meget høj grad at deltage i fællesskabet. Andre steder er andelen, der ønsker at deltage i høj grad større. Ældrecenter Bjæverskov er dog det eneste sted, der ikke har beboere, der i ringe grad ønsker at deltage. På Ølby Ældrecenter 64, Lerbæk Torv og Nørremarken ønsker henholdsvis 34 %, 32 % og 26 % af beboerne at deltage i fællesskabet. 39

40 Spørgsmål 28 - Hvor ofte ser du din familie, venner eller bekendte? Figur Hvor ofte ser du din familie, venner eller bekendte? Meget sjældent 4% Sjældent 24% Meget ofte 26% Ofte 46% Figur Hvor ofte ser du din familie, venner eller bekendte? Opdelt efter plejebolig og rangordnet efter gennemsnitsværdien af samværsniveauet. 72% af beboerne ser ofte eller meget ofte deres familie, venner eller bekendte. Der er flest beboere, der meget ofte ser sin familie, venner eller bekendte på Ældrecenter Bjæverskov (86 %). På Møllebo og Nørremarken er der henholdsvis 45 % og 42 %, som sjældent eller meget sjældent ser deres familie, venner eller bekendte. 40

41 Spørgsmål 29 - Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med dit sociale liv? Det skal bemærkes, at det fra interviewerne er blevet rapporteret, at det har været svært for beboerne at forholde sig til begrebet dit sociale liv og at anvendeligheden af svarene, derfor er mindre. Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med dit sociale liv? Meget utilfreds 0% Utilfreds 17% Meget tilfreds 15% Tilfreds 68% BEMÆRK! 1 beboer har svaret meget utilfreds, dog viser figur 3.7., at der er 0 %, der har svaret meget utilfreds, hvilket skyldes nedrunding. Figur Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med dit sociale liv? Opdelt efter plejebolig og rangordnet efter gennemsnitsværdien af tilfredshedsniveauet. 83 % af alle beboerne er tilfredse med deres sociale liv. Alle beboerne på Ældrecenter Bjæverskov og Lynghøj er tilfredse med deres sociale liv. På Ældrecenter Bjæverskov er over halvdelen (57 %) meget tilfredse. På Møllebo er mere end hver tredje beboer (37 %) utilfredse med sit sociale liv. 41

42 3.9 Frivillige foreninger Spørgsmål 30 - Hvor ofte har du deltaget i aktiviteter, som er arrangeret af frivillige foreninger? Det skal bemærkes, at interviewerne har rapporteret tilbage, at beboerne har svært ved at skelne mellem, om aktiviteterne er arrangeret af de frivillige foreninger eller plejecenteret og at det derfor er tvivlsomt, om der er svaret på netop det, man her ønskede at undersøge. Figur Hvor ofte har du deltaget i aktiviteter, som er arrangeret af frivillige foreninger? Meget ofte 10% Meget sjældent 47% Ofte 26% Sjældent 17% Figur Hvor ofte har du deltaget i aktiviteter, som er arrangeret af frivillige foreninger? Opdelt efter plejebolig og rangordnet efter gennemsnitsværdien af deltagelsesniveauet. Omkring hver tredje beboer (36 %) tager ofte eller meget ofte del i aktiviteter arrangeret af de frivillige foreninger. Deltagelsen i de frivillige foreningers arrangementer er størst på Ældrecenter Bjæverskov og Tingstedet, hvor mere end halvdelen (henholdsvis 57 % og 58 %) af beboerne deltager ofte eller meget ofte. På Pedersvej Plejecenter er der ingen beboere, der angiver, at de ofte eller meget ofte tager del i disse aktiviteter. Her er dog også kun tilbud om at deltage i Møllebos arrangementer. 42

43 Spørgsmål 31 - Synes du de frivillige foreningers aktiviteter gør stedet til et bedre sted at være? Bemærk at en stor del af beboerne har svaret ikke relevant på dette spørgsmål, enten fordi de ikke bruger de frivillige foreninger eller fordi de ikke kan skelne mellem de aktiviteter, der arrangeres af de frivillige foreninger og af plejecenteret. Endvidere skal det bemærkes, at Pedersvej Plejecenter ikke har besvaret dette spørgsmål, da der ikke arrangeres aktiviteter af frivillige foreninger på stedet, beboerne kan i stedet benytte aktiviteterne på Møllebo. Resultaterne af dette spørgsmål, skal derfor ikke tillægges for stor vægt. Figur Synes du de frivillige foreningers aktiviteter gør stedet til et bedre sted at være? I ringe grad 3% I meget høj grad 17% I mindre grad 42% I høj grad 38% Figur Synes du de frivillige foreningers aktiviteter gør stedet til et bedre sted at være? Opdelt efter plejebolig og rangordnet efter gennemsnitsværdien af tilfredshedsniveauet. Over halvdelen af beboerne (55 %) synes, at de frivillige foreningers aktiviteter, gør deres plejecenter til et bedre sted at være. På Ældrecenter Bjæverskov, Lerbæk Torv og Sandmarksbo, er der flest beboere, der mener, at de frivillige foreninger gør deres plejecenter til et bedre sted at være, hvor henholdsvis 86 %, 73 % og 80 % svarer i høj grad eller i meget høj grad. 45 % af beboerne mener ikke, at de frivillige foreningers aktiviteter gør deres sted til et bedre sted at være. Værst ser det ud på Møllebo, hvor ingen beboere mener, at frivilliges aktiviteter gør Møllebo til et bedre sted at være. 43

44 Spørgsmål 32 Har du nogen idéer til hvad frivillige i fremtiden vil kunne hjælpe med? Beboerne er blevet spurgt, om de har ideer til, hvad de frivillige foreninger i fremtiden kunne hjælpe med. Flere nævner, at de kunne tænke sig sangdage med fællessang eller et decideret sangkor, alternativt musikaftener. Flere beboere efterlyser foredrag, dialogmøder om samfundet, rejseforedrag eller højtlæsningsaftener. Kortspilsarrangementer eller banko og mere specifikt hjælp til at stable Whist-kortspil på benene er også blandt forslagene. En beboer foreslår også, at der holdes arrangementer, hvor man samles med strikke og sytøj. Flere beboere efterlyser gudstjenestes arrangementer enten på plejecenteret eller samlet køretur til kirker enten til gudstjeneste eller bare kirkebesøg. En beboer foreslår også, at de frivillige foreninger kunne arrangere køreture til natur i nærheden eller stå for gymnastikarrangementer. 44

45 4 Hvad afhænger tilfredsheden af? Hvis man ser bort fra de forskellige plejecentres karakteristika og disses betydning for beboernes grunde til at være tilfredse eller utilfredse de pågældende steder, kan man i stedet sætte fokus på, om der er nogle særlige baggrundskarakteristika ved beboerne, som kan forklare tilfredsheden eller manglen på samme. Vi har målt, hvilke baggrundsfaktorer, som kan forklare den samlede tilfredshed på følgende områder: Overordnet tilfredshed med at bo på plejecenteret Overordnet tilfredshed med måltiderne Overordnet tilfredshed med den personlige pleje Overordnet tilfredshed med den praktiske hjælp Overordnet tilfredshed med at tage del i plejecenterets aktiviteter Overordnet tilfredshed med de fysiske rammer Overordnet tilfredshed med personalet Overordnet tilfredshed med det sociale liv Disse tilfredshedsparametre har vi målt i forhold til: Køn Alder pr. 1. jan 2013 (under 80 år, år, over 90 år) Anciennitet på plejecenteret (indflytning før 2009, indflytning , indflytning 2012 og 2013) Tilfredshed eller utilfredshed med det sociale liv generelt (spørgsmål 29 i interviewet) Generelt set, er der få af baggrundsvariablerne, der påvirker tilfredshedsmålene således, at der kan måles en signifikant sammenhæng. Det vil sige, at man med stor sikkerhed fx %, 95 % eller 90 % sikkerhed kan sige, at den sammenhæng man ser, ikke bare er en tilfældighed. I nedenstående analyse er valgt et 90 % signifikansniveau, og fremgår de steder, hvor der kan observeres en signifikant sammenhæng. Endvidere er angivet tendenser, som ikke umiddelbart kan bevises at være statistisk signifikante med det foreliggende datamateriales størrelse, men som er interessante, hvorfor de er inkluderet. 45

46 4.1 Overordnet tilfredshed Den overordnede tilfredshed kan hverken forklares ud fra køn, alder eller anciennitet. Derimod har beboernes tilfredshed med det sociale liv signifikant indflydelse på den overordnede tilfredshed. Det betyder, at vi med 90 % sandsynlighed kan sige, at beboerens tilfredshed med sit sociale liv, hænger sammen med den overordnede tilfredshed. Nedenfor ses det, hvordan de beboere, der er tilfredse henholdsvis utilfredse med deres sociale liv, har svaret på den overordnede tilfredshed. Det ses tydeligt, at dem, der er tilfredse med deres sociale liv i langt højere grad, også er overordnede tilfredse med deres plejecenter i forhold til dem, der er utilfredse med deres sociale liv. Figur Overordnet tilfredshed i forhold til baggrundsvariable 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Overordnet tilfredshed: Meget tilfreds / tilfreds Overordnet tilfredshed: Meget utilfreds / utilfreds 46

47 4.2 Måltiderne Der ser ud til at være lidt flere baggrundsvariable, der kan forklare den overordnede tilfredshed med måltiderne. Kvinderne er lidt mere tilfredse end mændene, denne sammenhæng er signifikant. Det betyder, at vi med 90 % sandsynlighed kan sige, at beboerens køn hænger sammen med tilfredsheden omkring måltidssituationen. De ældste beboere er lidt mere tilfredse end de yngste. Dette kan ikke påvises statistisk, men der ses en tendens. De beboere, der synes, de har et godt socialt liv, er klart mere tilfredse med måltidsoplevelsen end dem, der ikke er tilfredse med deres sociale liv. Denne sammenhæng er signifikant. Det betyder, at vi med 90 % sandsynlighed kan sige, at beboerens tilfredshed med sit sociale liv, hænger sammen med tilfredsheden med måltidssituationen. Nedenfor ses det, hvordan kvinder hhv. mænd, de forskellige aldersgrupper og beboere, der er tilfredse henholdsvis utilfredse med deres sociale liv, har svaret på tilfredsheden med måltidssituationen. Figur Måltiderne i forhold til baggrundsvariable 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Måltiderne: meget tilfreds / tilfreds Måltiderne: meget utilfreds / utilfreds 47

48 4.3 Personlig pleje De samme baggrundsvariable kan forklare noget af den overordnede tilfredshed med den personlige pleje. Kvinderne er lidt mere tilfredse end mændene, denne sammenhæng er signifikant. Det betyder, at vi med 90 % sandsynlighed kan sige, at beboerens køn hænger sammen med tilfredsheden omkring personlig pleje. De ældste er lidt mere tilfredse end de yngste. Dette kan ikke påvises statistisk, men der ses en tendens. De beboere, der synes, de har et godt socialt liv, er klart mere tilfredse med den personlige pleje, end dem, der ikke er tilfredse med deres sociale liv, denne sammenhæng er signifikant. Det betyder, at vi med 90 % sandsynlighed kan sige, at beboerens tilfredshed med sit sociale liv, hænger sammen med tilfredsheden med den personlige pleje. Nedenfor ses det, hvordan kvinder henholdsvis mænd, de forskellige aldersgrupper og beboere, der er tilfredse med deres sociale liv henholdsvis utilfredse med deres sociale liv, har svaret på tilfredsheden med personlig pleje. Figur Personlig pleje i forhold til baggrundsvariable 100% 80% 60% 40% 20% 0% Personlig pleje: meget tilfreds / tilfreds Personlig pleje: meget utilfreds / utilfreds 48

49 4.4 Praktisk hjælp Tilfredsheden med den praktiske hjælp ser ud til dels at være afhængig af alderen, hvor længe man har boet på stedet, samt den overordnede tilfredshed med det sociale liv. De yngste og de ældste beboere er mere utilfredse med den praktiske hjælp end de årige. Dette kan ikke påvises statistisk, men der ses en tendens. Jo længere beboeren har boet på plejecenteret, jo større er tilfredsheden. Det kan heller ikke påvises statistisk, men også her ses der en tendens. De beboere, der synes, de har et godt socialt liv, er klart mere tilfredse med den praktiske hjælp, end dem, der ikke er tilfredse med deres sociale liv. Denne sammenhæng er signifikant. Det betyder, at vi med 90 % sandsynlighed kan sige, at beboerens tilfredshed med sit sociale liv hænger sammen med tilfredsheden med den praktiske hjælp. Nedenfor ses det, hvordan de forskellige aldersgrupper, beboere, der har boet på plejecenteret i kortere eller længere tid og beboere, der er tilfredse henholdsvis utilfredse med deres sociale liv, har svaret på tilfredsheden med den praktiske hjælp. Figur Praktisk hjælp i forhold til baggrundsvariable 100% 80% 60% 40% 20% 0% Praktisk hjælp: meget tilfreds / tilfreds Praktisk hjælp: meget utilfreds / utilfreds 49

50 4.5 Deltagelse i aktiviteterne Tilfredsheden med at deltage i aktiviteterne ser ud til at blive påvirket lidt af, hvor længe man har boet på plejecenteret, samt hvor tilfreds man ellers er med sit sociale liv. De beboere, der har boet længe på plejecenteret eller er relativt ny tilflyttede, er mest tilfredse med at tage del i aktiviteterne. Dette kan ikke påvises statistisk, men der ses en tendens. De beboere, der synes, de har et godt socialt liv, er lidt mere tilfredse med at tage del i aktiviteterne, end dem, der ikke er tilfredse med deres sociale liv. Denne sammenhæng er signifikant. Det betyder, at vi med 90 % sandsynlighed kan sige, at beboerens tilfredshed med sit sociale liv, hænger sammen med tilfredsheden med deltagelse i aktiviteterne. Nedenfor ses det, hvordan de beboere, der har boet der i kortere eller længere tid og dem, der er tilfredse med deres sociale liv henholdsvis utilfredse med deres sociale liv, har svaret på tilfredsheden med deltagelsen i aktiviteterne. Figur Deltagelse i aktiviteterne i forhold til baggrundsvariable 100% 80% 60% 40% 20% 0% Aktiviteter: meget tilfreds / tilfreds Aktiviteter: meget utilfreds / utilfreds 50

51 4.6 Fysiske rammer Tilfredsheden med de fysiske rammer ser ud til at stige med alderen og er også påvirket af tilfredsheden med det sociale liv. De ældste beboere er lidt mere tilfredse end de yngste. Dette kan ikke påvises statistisk, men der ses en tendens. De beboere, der synes, de har et godt socialt liv, er lidt mere tilfredse med de fysiske rammer, end dem, der ikke er tilfredse med deres sociale liv. Denne sammenhæng er signifikant. Det betyder, at vi med 90 % sandsynlighed kan sige, at beboerens tilfredshed med sit sociale liv, hænger sammen med tilfredsheden med de fysiske rammer. Nedenfor ses det, hvordan de forskellige aldersgrupper og beboere, der er tilfredse henholdsvis utilfredse med deres sociale liv, har svaret på tilfredsheden med de fysiske rammer. Figur Fysiske rammer i forhold til baggrundsvariable 100% 80% 60% 40% 20% 0% Fysiske rammer: meget tilfreds / tilfreds Fysiske rammer: meget utilfreds / utilfreds 51

52 4.7 Personalet Tilfredsheden med personalet afhænger en smule af, hvor længe man har boet på plejecentrene, samt hvor tilfreds man ellers er med sit sociale liv. De beboere, der har boet længe på plejecenteret eller er relativt ny tilflyttede, er mest utilfredse med personalet. Det kan ikke påvises statistisk, men der ses en tendens. De beboere, der synes, de har et godt socialt liv er klart mere tilfredse med personalet end dem, der ikke er tilfredse med deres sociale liv. Denne sammenhæng er signifikant. Det betyder, at vi med 90 % sandsynlighed kan sige, at beboerens tilfredshed med sit sociale liv hænger sammen med tilfredsheden med personalet. Nedenfor ses det, hvordan de beboere, der har boet på plejecenteret i kortere eller længere tid og beboere, der er tilfredse henholdsvis utilfredse med deres sociale liv, har svaret på tilfredsheden med personalet. Figur Personalet i forhold til baggrundsvariable 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Personalet: meget tilfreds / tilfreds Personalet: meget utilfreds / utilfreds 52

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Haderslev Kommune Resultater fra borgerundersøgelsen Juni 2017 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Sammenfatning... 4 3.

Læs mere

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Borgere der modtager hjemmehjælp Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Metode Indsamling TNS Gallup har på vegne af Greve Kommune telefonisk kontaktet alle registrerede

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BEBOERE I PLEJEBOLIG Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen bland beboere i plejebolig

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 Rapporten er lavet d.13-08-2013 Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: None Kortlægning: Trivselsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Hem, Lem og Rønbjerg Ældrecentre Antal beelser: Svarprocent: Skive 2015 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 20 Svarprocent: 33,90% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 18 Svarprocent: 54,55% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Hovedrapport Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 1 Om rapporten Dette er hovedrapporten til undersøgelsen. Heri vil resultaterne fra Esbjerg Kommune blive sammenlignet med resultaterne fra den tidligere

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på plejeboligområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på plejeboligområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på plejeboligområdet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Marts 2010 Indhold Indledning 3 Sammenfatning 4 Læsevejledning 5 Spørgeskemaet

Læs mere

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Læsevejledning og databehandling...3 Hjemmepleje... 4 Samlet tilfredshed med praktisk hjælp og personlig pleje...4 Praktisk hjælp...5 Kerneydelser...5 Den personlige

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Antal besvarelser: 20 Svarprocent: 61% Social, Sundhed og Arbejdsmarked Rådhus Allé 5, 5610 Assens socialogsundhed@assens.dk Indledning Som

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1 Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 5 Spørgeskemaet... 6 Målgruppe og frafaldsanalyse... 7 Læsevejledning... 10 Tilfredshed med plejeboligen,

Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 5 Spørgeskemaet... 6 Målgruppe og frafaldsanalyse... 7 Læsevejledning... 10 Tilfredshed med plejeboligen, Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 5 Spørgeskemaet... 6 Målgruppe og frafaldsanalyse... 7 Læsevejledning... 10 Tilfredshed med plejeboligen, samt personlig pleje og praktisk hjælp.. 11 Tilfredshed

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

SFI Survey har i 2013 foretaget en tilfredshedsundersøgelse blandt beboere i 20 af fsb s boligafdelinger. Undersøgelsen er tidligere gennemført i

SFI Survey har i 2013 foretaget en tilfredshedsundersøgelse blandt beboere i 20 af fsb s boligafdelinger. Undersøgelsen er tidligere gennemført i SFI Survey har i 2013 foretaget en tilfredshedsundersøgelse blandt beboere i 20 af fsb s boligafdelinger. Undersøgelsen er tidligere gennemført i 2011 og 2012 af en anden aktør, og dette års undersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.42.00-P05-3-14 Dato: 23.01.15. Indhold 1. Indledning...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brugertilfredshedsundersøgelse beboere i plejebolig 2015 Totalundersøgelse Flere institutioner Antal besvarelser: 471 Svarprocent: 51,64% Frederiksberg 2015 Side 1 ud af

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Gribskov Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 TNS

Brugertilfredshedsundersøgelse Gribskov Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 TNS Gribskov Kommune Contents 1 Metode og læsevejledning 5 2 Opsummering 9 3 Borgere der bor i plejecentre 13 4 Borgere der modtager hjemmepleje 51 5 Borgere der modtager genoptræning 94 6 Bilag 131 2 Baggrund

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 Undersøgelsesdesign For at gennemføre undersøgelsen med et så lavt ressourcemæssigt forbrug som muligt, blev en stringent

Læs mere

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet i Hørsholm Kommune Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i de ældres tilfredshed med kommunes tilbud Dermed har de daglige ledere på ældreområdet og de politiske interessenter

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119 Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem US-nr 7119 maj juli 2007 1 Hvad er Deres alder? år 2 Hvad er Deres køn? Mand 1 Kvinde 2 3 Modtager De enten praktisk

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Ærø 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 160 Svarprocent: 70,48% Ærø 2016 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Ærø Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 AKTIVITETSTILBUD

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 AKTIVITETSTILBUD BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 AKTIVITETSTILBUD SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1 Indledning... 7 1.1 Sådan læses rapporten... 7 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Aktivitetstilbud 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Aktivitetstilbud 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Aktivitetstilbud 1 Brugerundersøgelse Aktivitetstilbud Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 33 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 94% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1. Indledning... 6 1.1 Sådan læses rapporten... 6 1.2 Sådan anvendes resultaterne... 7

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brugertilfredshedsundersøgelse beboere i plejebolig 2015 Totalundersøgelse Antal beelser: 471 Svarprocent: 51,64% Frederiksberg 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Frederiksberg

Læs mere

Bilag 2. Supplerende figurer og tabeller

Bilag 2. Supplerende figurer og tabeller Bilag. Supplerende figurer og tabeller Dette bilag viser supplerende figurer og tabeller i forbindelse med analyserne i afsnit, der beskriver hjemmehjælpsmodtagerne og den hjemmehjælp, der modtages. Bilagsfigur

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fredericia Kommune Modtagere af Hjemmepleje Antal beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01 % Fredericia 2012 Side 1 ud af 20 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2014 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Brugerundersøgelse på handicapområdet, januar-februar 2010 Pilotprojekt for sammenlignelige brugerundersøgelser Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning

Læs mere

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus NOTAT Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Telefon: 6223 3000 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Baggrund Ledelsen

Læs mere

1. tog rapporten til efterretning, 2. besluttede at sende rapporten i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet inden endelig forelæggelse

1. tog rapporten til efterretning, 2. besluttede at sende rapporten i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet inden endelig forelæggelse 119. Brugertilfredshedsundersøgelse i Frederiksberg Kommunes plejeboliger Åbent - 27.42.00-P05-1-15 Resumé Frederiksberg Kommune har gennemført brugertilfredshedsundersøgelse i plejecentrene, resultaterne

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Kommunale tilsyn på plejecentre

Kommunale tilsyn på plejecentre Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2017 Ågården Plejecenter Tilsynsrapport udarbejdet af Velfærdsstaben Ved Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow 2 Indhold Tilsynets Konklusion... 3 1. Hvad skal

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Center for Sundhed og Velfærd

Tilfredshedsundersøgelse Center for Sundhed og Velfærd Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje, genoptræning og beboere i plejebolig 2 Tilfredshedsundersøgelse 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 BENCHMARK-RAPPORT AARHUS KOMMUNE OFFENTLIG OG PRIVAT LEVERANDØR Rapportens opbygning Denne rapport dækker resultaterne for offentlige og private leverandører af hjemmehjælp

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015 Fødevarestyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter 8. juni - 29. juni 2015 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-5 Hovedkonklusioner... 6-9 Gennemgang af resultater Service...

Læs mere

Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2013 Meta Mariehjemmet Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben

Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2013 Meta Mariehjemmet Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2013 Meta Mariehjemmet Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben 2 Indhold Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn... 3 Tilsynets

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 15 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 79% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Meta Mariehjemmet Friplejehjem

Meta Mariehjemmet Friplejehjem Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2016 Meta Mariehjemmet Friplejehjem Tilsynsrapport udarbejdet af Velfærdsstaben Ved Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow 2 Indhold Tilsynets Konklusion... 3

Læs mere

Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013

Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013 1 Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013 2 April 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 Beboere I 2010 blev der gennemført en tilfredsundersøgelse, der omfattede 1.000 tilfældigt udvalgte beboere og samtlige

Læs mere

Stensvang Plejecenter De faste plejepladser

Stensvang Plejecenter De faste plejepladser Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2017 Stensvang Plejecenter De faste plejepladser Tilsynsrapport udarbejdet af Velfærdsstaben Ved Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow 2 Indhold Tilsynets Konklusion...

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1 Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Hjemmepleje Baselinemåling beelser: 2.261 Svarprocent: 71,53% Side 1 ud af 11 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

KOMMUNALE TILSYN PÅ PLEJECENTER 2017

KOMMUNALE TILSYN PÅ PLEJECENTER 2017 KOMMUNALE TILSYN PÅ PLEJECENTER 2017 HØJAGER PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT UDARBEJDET AF VELFÆRDSSTABEN VED SOCIALFAGLIG KONSULENT JANNI FRIIS SØRENSEN RESULTATERNE ER FRA UANMELDT TILSYNSBESØG 9.11.2017

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN SUNDHED & OMSORG AARHUS KOMMUNE PRAKTISK HJÆLP, PERSONLIG PLEJE OG MAD Januar 2015 I samarbejde med: INDHOLD 1. TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN 3 2. TILFREDSHEDEN BLANDT

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% e Antal besvarelser: 550 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014 Økonomisk analyse 13. marts 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vælger dansk dyrevelfærd Dyrevelfærd er vigtig. Det er der ikke

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

Livskvalitet i seniorbofællesskaber

Livskvalitet i seniorbofællesskaber 5. april 2017 Livskvalitet i seniorbofællesskaber Af Kenneth Thue Nielsen & Max Pedersen Om undersøgelsen Bygger ovenpå tidligere undersøgelse blandt formændene i landets seniorbofællesskaber Målgruppen

Læs mere