1st April 2014 Task A. Alt om olivenolie. - Svarark -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1st April 2014 Task A. Alt om olivenolie. - Svarark -"

Transkript

1 1st April 2014 Task A Alt om olivenolie - Svarark - Country and Team No. Denmark Team: Name Signature Name Signature Name Signature

2 OPGAVE A1: Undersøgelse af fordampning Biologi - Svarark (TOTAL MARKS 34) BOKS A1.1 SAMLING AF POTOMETERET VANDTAB VED RUMFORHOLD (RC) CHECKED BY SUPERVISOR (3 MARKS) A Tid (min) B Volumen (ml) C Vandtab / m 2 (ml / m 2 ) TABEL 1: RUMFORHOLD (RC) 3 MARKS Boks A1.2 BEREGNING AF DET TOTALE BLADAREAL (FOR SKUDDET ANVENDT VED RC) 3 Marks a.total blad masse:. g b. Massen af 10 cm 2 :.. g

3 c. Massen af 1 m 2 blad:.. g d. Total bladoverflade for det anvendte skud: S= m 2 Beregninger af total bladoverflade: Vandtab per m 2 bladoverflade for hvert måletidspunkt (efter 5 min, 10 min etc.) Noter svaret i tabellen i A 1.1, kolonne C. Beregninger:

4 BOKS A1.3 BEREGNING AF VANDTAB VED BELYSNING (LC) A Tid (min) B Volumen (ml) C Vandtab / m 2 (ml / m 2 ) TABEL 2: LYSFORHOLD 3 MARKS Boks A1.4 BEREGNING AF DET TOTALE BLADAREAL (FOR SKUDDET ANVENDT VED LYSFORSØGET, LC) 3 MARKS A. Total bladmasse:. g B. Massen af 10 cm 2 blad:.. g C. Massen af 1 m 2 blad:.. g D. Total bladoverflade pr skud (S): S = m 2 Beregninger af det samlede bladareal pr skud (S)

5 Vandtab pr m 2 Beregninger: Før resultaterne ind i tabellen i Boks 1.3, kolonne C. Boks A 1.5 Tegning af graf 6 marks Fremstil ud fra resultaterne i tabellerne i A 1.1 og A 1.3 en graf, som viser vandtabet som funktion af tid. Begge grafer tegnes på samme millimeterpapir. Mærk den graf som stammer fra forsøget uden lys (RC) og den, som stammer fra forsøget med lys (LC), og tegn den bedste linie for hver af de to dataserier. Beregning af fordampningraten 2 Marks Beregn udfra graferne (anvend punkter så langt fra hinanden som muligt på jeres best fit linie) fordampningsraten for: a) Rumbetingelser (RC) b) Lysbetingelser (LC) Fordampningsraten definers som det samlede vandtab (ml/m 2 ) pr time. Beregning af fodampningsrater:

6 Spørgsmål BIO 1 2 Marks 1) Noter det korrekte svar (a, b eller c) baseret på dine eksperimentelle målinger og den udledte graf. a. Der er ingen forskelle i den målte fordampningsrate under rumforhold og under lysforhold. b. Lys øger fordampningsraten. c. Lys mindsker fordampningsraten. Boks A1.6 Afbildning af trichomerer 6 Marks Tegn trichomererne med så mange detaljer som muligt. Spørgsmål BIO 2 1 Mark Vælg det bedste enkeltsvar: Trichomerer på olivenblades underside: A. er morfologiske strukturer, som forhindrer regnvand i at komme ind i bladene. B. er en morfologisk tilpasning, som nedsætter fordampning fra spalteåbningerne. C. har ingen funktionel betydning og tjener kun til at gore bladene smukkere D. beskytter olivenbladenes mod stærk sol

7 Spørgsmål BIO 3 1 Mark Et potometer blev brugt til at måle vandtabet i planteskud med blade. Følgende resultater blev opnået: Miljøforhold Tid (s) for vandet til at bevæge sig 10 mm 1 Koldt, blæsende, solrigt 8 2 Koldt, vindstille, solrigt 24 3 Varmt, blæsende, solrigt 4 4 Varmt, vindstille, solrigt 12 5 Varmt, vindstille, mørke 360 Spørgsmål a: Under hvilke to forhold var fordampningen højere? Spørgsmål b Under hvilket forhold var fordampningen lavere? Spørgsmål BIO 4 1 Mark Træer (bla oliventræer) i Middelshavsområdet, kendetegnet aflange perioder med solskin og tørke, er istand til at overleve her, fordi de udviklet specialiserede morfologiske og funktionelle tilpasninger. Afgør hvilke af nedenstående udsagn der er sande (S) og falske (F). A. Bladene på disse træer har stor overflade B. Disse træer har tyke og læderagtige blade. C. Bladene har morfologiske tilpasninger, som nedsætter fordampningen. D. Blade fra disse træer har langt flere spalteåbninger end blade fra træer, der vokser i mere fugtige og mørke områder. OK! Du har nu gennemført BIOLOGi Opgave A1

8 Task A2 - Kemi - Svarark I de følgende spørgsmål skal man sætte ring om de rigtige svar. Che 1. I eksperimentet bruges CHCl 3 1 Mark a) som opløsningsmiddel b) til at forøge reaktionens hastighed c) for at undgå oxidation af prøven d) til at forøge udbyttet af reaktionen Che 2. Den koniske kolbe placeres i mørke i 5 minutter 1 Mark a) for at forhindre luftens nitrogen i at påvirke prøven b) for at forhindre luftens oxygen i at reagere med prøven c) for at forhindre uønsket fotokemisk (lys- kemisk) aktivitet d) for at undgå reducerende aktivitet fra luften Che 3. Under titreringen observerede man et farveskift, som skyldtes tilstedeværelsen af et stof, som fungerede som indikator. Hvilket af stofferne i eksperimentet fungerede som indikator? 1 Mark a) Na 2 S 2 O 3 b) KI c) CH 3 COOH d) stivelse

9 Che 4. Udfyld nedenstående Skema 1 og udfør alle nødvendige beregninger. Skema 1: Olivenolie- prøve A 5 Marks 1. titrering 2. titrering 3. titrering Masse af olivenolie (g) Startvolumen af Na 2 S 2 O 3 (aq) (ml) Slutvolumen af Na 2 S 2 O 3 (aq) (ml) Volumen af brugt Na 2 S 2 O 3 (aq) (ml) Peroxidværdi (PV) (mmol/kg) Gennemsnitlig peroxidværdi

10 Beregninger 2.5 Marks Che 5. Udfyld nedenstående Skema 2. Skema 2: Olivenolie- prøve B 5 Marks 1. titrering 2. titrering 3. titrering Masse af olivenolie (g) Startvolumen af Na 2 S 2 O 3 (aq) (ml)

11 Slutvolumen af Na 2 S 2 O 3 (aq) (ml) Volumen af brugt Na 2 S 2 O 3 (aq) (ml) Peroxidværdi (PV) (mmol/kg) Gennemsnitlig peroxidværdi Beregninger 2.5 Marks

12 Che 6. Sammenlign peroxidværdierne for de to olivenolier og angiv, hvilken af olierne I tror er bedst at spise. 1 Mark a) Prøve A b) Prøve B Che 7. Lad os sige I får udleveret to olivenolie- prøver. Prøve C har stået i en åben beholder i 5 måneder, mens prøve D er blevet fremstillet for nylig. Er det muligt at identificere de to prøver ved at måle PV for hver af dem? 1 Mark a) Ja, fordi 5 måneder er nødvendigt for at nedbryde olieprøven b) Nej, fordi PV forbliver konstant med tiden c) Ja, fordi PV vokser med tiden d) Nej, fordi opbevaringen foregår i en åben beholder Totale marks for task A2 Kemi 20 Marks OK! I HAR NU FULDFØRT KEMI- TASK A2

13 Task A3 - Fysik Svarark Viskositetskoefficient og Brydningsindeks for olivenolie Task A3.1 Bestemmelse af olivenolies viskositetskoefficient. [Brug det korrekte antal betydende cifre ved målinger og beregninger] Bevis for sammenhængen (5): Total: 2 marks A3.1a Måling af radius r af plastikkuglerne. Beregning af deres masse. Beregning af plastikkuglernes densitet ρ Beregning af olivenolies densitet ( ρ ). s ol r = m = ρ s = ρ ol = Total: 6 marks

14 A3.1b Beregning af olivenolies viskositetskoefficient: Følg instruktionen beskrevet i step A3.1b og udfyld tabel B: TABEL B olivenolie (L=10cm) tid t (s) Gennemsnit - tid (s) v (cm/s) Viscositets- koefficient (Pa.s) Total: 5 marks Task A3.2 Bestemmelse af brydningsindekset for olivenolie Fra Ptolemæus lov til Snells lov A3.2a Målinger af brydningsvinklen β skrives I kolonne to I tabel C1 TABLE C1 Indfalds vinkel α (degrees) Brydnings vinkel β (degrees) sinα sinβ n j =sinα j /sinβ j n j =α j /β j 30 0, , , , ,940 A3.2b Experimentel bestemmelse af brydningsindekset af olivenolie. Udfyld den fjerde kolonne i tabel C1. Tegn en graf, hvor I afbilder sin α som funktion af sin β og bestem udfra grafen brydningsindekset for olivenolie ( n oil ).

15 Beregninger: n = oil Total: 15 marks A3.2c Sammenligning af måledata med den bestemte værdi af brydningsindekset. Udfyld den femte kolonne i tabel C1. Bestem den gennemsnitlige afvigelse Snells lov. Som hjælp udfyld den første og anden kolonne i tabel C2. Udtryk A Snell i procent. A Snell for Vis jeres beregninger: TABLE C2 n j (Snell) Afvigelser (Snell) A n n j oil j = noil n' j (Ptolemy) Afvigelser (Ptolemæus) Aʹ = j nʹ nʹ j nʹ oil oil Gennemsnitlig afvigelse (Snell) Gennemsnitlig afvigelse (Ptolemæus)

16 Beregninger: A Snell = %. Total: 5 marks A3.2d Et tilbageblik I historien: Claudius Ptolemæus lov. Tegn en graf, hvor I afbilder α som funktion af β. Tegn den bedste rette linje gennem punkterne og bestem brydningsindekset for olivenolie ( Ptolemæus lov nʹ oil ) i overensstemmelse med Beregninger: nʹ =. oil Total: 11 marks Udfyld den sjette kolonne i tabel C1. Bestem den gennemsnitlige afvigelse A Ptol. for Ptolemæus lov. Udfyld igen som hjælp kolonne 3 og 4 i tabel C2. Udtryk A Ptol. i procent. Beregninger: _ A Ptol. = Vælg den bedste teori: A ) Snell s? B) Ptolemæus? OK! I ER NU FÆRDIGE MED FYSIK TASK A Total: 4 marks Total marks for task A3 - Fysik (A3.1 til A3.2) = = 46 marks

SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG

SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. FORMLER... 4 2. FIGURFORKLARING... 5 3. FIGURFREMSTILLING... 7 4. ORDFORKLARING... 8 5. REGRESSION... 9 6. SAMMENHÆNGE I

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! AKTIVITET 1 FORLØB NR. 1. Hvad er affald, og hvad er ressourcer?

AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! AKTIVITET 1 FORLØB NR. 1. Hvad er affald, og hvad er ressourcer? AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! FORLØB NR. 1 Har du nogensinde tænkt over, at dit affald har værdi? Vores affald indeholder det, man kalder ressourcer. Det betyder, at vores affald

Læs mere

Workshop i differentialligninger

Workshop i differentialligninger Workshop i differentialligninger Indholdsfortegnelse Eksempler på eksamensopgaver side 1 Opgave 1 7: side 1 Projekter: side 3 8. Isokliner side 3 9. Logistisk vækst med jagt/fiskeri side 4 10. Romeo og

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Klik på det fag, du vil se!

Klik på det fag, du vil se! Klik på det fag, du vil se! Fransk... 2 Biologi/Kemi/NV... 4 Matematik... 9 Engelsk B... 11 Dansk... 13 Dansk særligt for STX... 15 Samfundsfag... 17 Fysik... 19 Psykologi... 20 Historie... 21 Musik...

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Vejret - hvad er det?

Vejret - hvad er det? Dette lille vejrkompendium er tænkt som baggrund til lærerne og vil dels prøve at afklare forskellige begreber omkring vejret, dels komme med forslag til, hvordan man kan arbejde med emnet. At arbejde

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningmateriale for gymnasieklasser om begrebet parallakse og statistik. Titelbladet fra Tycho Brahes bog De Nova Stella, udgivet i 1573. Oversat fra latin står der

Læs mere

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Forsøg med Energi af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Kære læser Dette materiale er tænkt som en hjælp og et

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L RÆSONNEMENT & 1BE V I S F I N N H. K R I S T I A N S E N GNING 2 EGNEARK KUGLE 5 MÅLING SIMULATIONER 3 G Y L D E N D A L MÅLSCORE I HÅNDBOLD Faglige mål: Håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Benyt evt. programmeringsguiden Kør frem vælg sekunder i stedet for rotationer.

Benyt evt. programmeringsguiden Kør frem vælg sekunder i stedet for rotationer. Lego Mindstorms Education NXT nat1 nat april 2014 Dette dokument ligger på adressen: http://www.frborg-gymhf.dk/eh/oev/legonxtnat1nat2014.pdf Følgende er en introduction til Lego Mindstorms NXT. Her er

Læs mere

LED-tEknoLogi En introduktion

LED-tEknoLogi En introduktion DEL 2 undervisningsmateriale til ELEvEn undervisningsforløb til fysik b (og A) LED-tEknoLogi En introduktion niels iver Winstrup nielsen & Jens Jacob thomsen indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1 Hvorfor

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

Svingninger. Erik Vestergaard

Svingninger. Erik Vestergaard Svingninger Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: Bearbejdet billede af istock.com/-m-i-s-h-a- Desuden egne illustrationer. Erik Vestergaard

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? For at svare på spørgsmålet om, hvad vind er, så skal vi vide noget om luft. I alle stoffer er molekylerne i stadig bevægelse. I faste stoffer ligger de tæt og bevæger

Læs mere

9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran

9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran 1. Drikkevand 9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran Teori I spildevandsrensning er det især mikroorganismer og encellede dyr der fjerner næringssaltene. For at sådanne mikroorganismer

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere