VEJLEDNING TIL MURCO GASDETEKTOR MONITOR OG ALARMER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING TIL MURCO GASDETEKTOR MONITOR OG ALARMER"

Transkript

1 H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg VEJLEDNING TIL MURCO GASDETEKTOR MONITOR OG ALARMER MONTERINGSVEJLEDNING Hovedalarmenheden og dens føler(e) skal placeres omhyggeligt for at undgå beskadigelse (fra bevægelige maskindele, døre, etc.) eller termiske ekstremer (tæt ved varmeapparater) og bør ikke placeres ubeskyttet i direkte træk/ luftstrøm og områder med vand eller fugt. Undgå af sætte følerkabler uden for lokalerne eller mellem bygninger via hængekabler. Følerkabler skal være min. 500 mm fra hovedforsyningskabler og telefonkabler (se afsnit 6 "Placering af følere"). Detektoren skal installeres iht. disse instrukser for at undgå enhver forringelse af udstyrets beskyttelse eller funktion. Når strømmen til detektoren tændes er der 3 minutters forsinkelse, førend systemet bliver aktiveret. Dette gør det muligt for følerne at varme op til den rette temperatur for læksøgning. På en detektor med to niveauer tændes det grønne lys på alarmpanelet efter forsinkelsen og indikerer derved, at systemet er klar. På et system med et niveau tændes det grønne lys med det samme. Når en detektor har været afbrudt eller opbevaret på lager i lang tid vil normaliseringsperioden være mere end 3 minutter. Efter udløb af de 3 minutter kan alarmer blive aktiveret. Man kan afbryde sirenen, indtil normaliseringen er færdig. (Nøgleafbryder på detektorer med 2 niveauer, fjern forbindelse på jumper JP1 ved detektorer med 1 niveau). 1. Fjern frontdækslet. Sæt kontrolenheden i en passende position (se note ovenfor). 2. Kabler til "fjernføler" Tilslut følerkablet (standard 4-trådet alarmkabel som specificeret nedenfor) til følerklemmerækken CN1 position 1,2,3 og 4. Træk kablet igennem bøsningen til føler nr. 1. Standardfølere: Fjern låget på føler 1 og tilslut den anden ende af følerkablet til klemmerækken CN1 position 1,2,3 og 4. Monter følerboks. Sæt låg på igen. Gentag ovennævnte for føler 2 til 6 afhængig af den leverede systemkonfiguration. (Vær sikker på at tilslutningerne 1 til 4 på føleren er forbundet med de tilsvarende numre på klemmerækken i hovedalarmenheden, ellers vil systemet ikke virke rigtigt). Mac/ Word/ Murco læksøger.doc;

2 Max. længde for følerkabler: 230V systemer Standard detektor med meter 7/0,2 mm 2 alarmkabel (max Ohm/ core) følere Standard detektor med meter 7/0,2 mm 2 alarmkabel (max 8,8 Ohm/ core) følere Eksplosionssikker detektor 20 meter 7/0,2 mm 2 alarmkabel (max. 1,76 Ohm/ core) 2. Ydre alarm og neutral 12 Volt DC udgang (Gælder kun for systemer med 4, 6 følere). 12 volt DC alarm - tilslut positiv til CN9 / CN11 (1L / 2L modeller) klemme mærket +12V, negativ til midterklemme mærket "BUZZ". Ved neutral 12 V 100mA udgang forbindes til CN9 / CN 11 klemmer, "+12V" og "0V". Denne udgang skal forbindes via de spændingsfri relæer for at opnå et skiftende 12 volts DC udgangssignal til at drive et eksternt relæ eller magnetspole som følger: Tilslut klemme "+12V" til CN9 / CN11 til "COM" klemmen på det spændingsfri relæ, og udgangen fra 0V klemmen på CN9/ CN11 og hver af N/0 eller N/C klemmerne på det spændingsfri relæ, afhængig af om et 12 volt udgangssignal ønskes ved en alarmbetingelse eller når systemet står standby. 2. Spændingsfri relæer 120 / 230 Vac Detektor med to niveauer Detektor med et niveau Systemer med 1-2 følere CN5; lavt niveau alarm CN4 CN4; højt niveau alarm Systemer med 4-6 følere CN10; lavt niveau alarm CN10 CN9; højt niveau alarm CN12; fejlrapport relæer Bemærk: N/O og N/C refererer til kontaktstatus i standby mode. På et system med to niveauer vil en alarmbetingelse for højt niveau overstyre en alarmbetingelse for lavt niveau på en anden føler. På detektorer med to niveauer med 4-6 følere vil relæerne for højt niveau kunne sættes til normal eller fejlfri drift ved at indstille jumper JP1 på kontrolenhedens printkort (se installationsdiagram). Forbind ledninger til klemmerækken for Common (COM) og N/O og / eller N/C forbindelser. 2

3 2. Hovedforbindelse Forbind hovedforsyningen (med 3-leder 0,75 mm 2, ledning for 230V systemer eller 3-ledet til klemmerækken CN3 (på systemer med 1-2 følere) eller sikret klemmerække monteret på bundpladen på kontrolenheden (systemer med 4-6 følere), tilslutninger L, N og E. Sørg for jordforbindelser til låget og bundplade opretholdes. Bemærk: Tilslutning til hovedforsyning skal være via et godkendt og tilgængelig, tilkoblet og forsikret (2 eller 5 Amp smeltesikring) han- og hunstik, eller iht. lokale forskrifter, og indenfor 3 meters afstand til kontrolenheden. Hovedkablerne skal være godkendte typer HAR eller Cenelec (UL i USA) eller tilsvarende typer godkendt lokalt. Hvis der kræves udskiftning af hovedsikringer må kun nedenstående anvendes: Kontrolenhed type: 230 V systemer Detektor med 1-2 følere Detektor med 4-6 følere Sikring 20 mm T50 ma 230 V sikring 20 mm T160 m 230 V sikring De blanke propper til kabelindgangene skal bruges til at blokere indgange uden kabelstopbøsninger. Sørg for at de strømførende og neutrale ledere forbindes før jordlederen. PLACERING AF FØLERE Længden på følerkablet må ikke overstige de anbefalede længder for monitortypen, hvis detektoren skal fungere rigtigt. I alle tilfælde er den leverede føler designet for max. sensitivitet overfor en vis gas/ gruppe. Under visse omstændigheder kan falske alarmer imidlertid opstå på grund af lejlighedsvis tilstedeværelse af tilstrækkeligt høje koncentrationer af andre gaslignende urenheder. Hvis sådan en situation kan formodes at opstå, skal man tjekke hos Teknisk Afdeling, således at følere med egnet sensitivitet kan leveres. Eksempler på situationer hvor sådanne uregelmæssigheder kan opstå: I anlægsrum hvor der udøves vedligeholdelse med brug af opløsningsmiddel eller maling eller hvor der er kølemiddellækager. Ved anlægsrum for frugtmodning/ -opbevaring, idet der afgives gasser ved denne proces (bananer - etylen, æbler - kuldioxid). Massive udstødningsdampe (kulilte, dioxid, kulbrinte) fra motordrevne gaffeltruck på steder med begrænset plads eller tæt ved følere. Der er indbygget en tidsforsinkelse i systemet for at nedsætte muligheden for falske alarmer. 3

4 Det kan være svært at fastsætte antallet og placeringen af følere, da der ikke er en generel regel. Der er imidlertid en række retningslinier, der kan gøre beslutningen lettere. Normalt anbefales en vis grad af "overforbrug" for at sikre tilstrækkelig beskyttelse. Der er to metoder til placering af følere; "punkt" påvisning hvor følerne placeres i nærheden af de mest sandsynlige lækagekilder, og "perimeter" påvisning hvor følerne dækker det risikofyldte område helt. Størrelsen og udformningen af stedet hjælper til afgørelsen af den mest egnede metode, men følgende faktorer skal huskes: Enhver føler der skal bruges til læksøgning med damptæthed højere end 1 (d.v.s. tungere en luft) skal placeres nær gulvet. Eksempler på sådanne gastyper er butan, LPG (Calor gas) og xylene. Omvendt, for gasser lettere end luftgasser så som brint, methan, ammoniak etc skal følerne placeres højt oppe, eventuelt i tagrum eller på loftet ved indendørs placering. (Bemærk at ved meget lave temperaturer som i kølelagerrum bliver ammoniakgasser tungere end luft). Ved ens gastæthed placeres føleren i ansigtshøjde. I rum med høje temperaturer bliver den varme luft hængende under loftet og kan fungere som buffer og derved holde gasserne væk fra følere monteret i loftet. I sådanne tilfælde skal følerne placeres på væggene under loftshøjde. I det fri har de miljømæssige omgivelser en større betydning. Følerne skal placeres i vindretningen og beskyttes mod regn og sne. Tropiske regnskyl kan sprøjte mere end 30 cm op fra jorden, så følere for tunge gasser så som LPG skal sættes tilsvarende højere. Man skal også tage hensyn til vindpåvirkninger fra bygninger m.m og huske på, at gas kan samle sig i taghulrum, skakter og render. Placeringer der kræver størst beskyttelse i et industrielt anlæg er omkring gaskedler, kompressorer, trykbeholdere, cylindere eller rørledninger, ventilationsrør og trykudligningsventiler. Mest sårbar er ventiler, måleinstrumenter, flanger, T-samlinger, påfyldnings- eller afløbsforbindelser etc. Følere skal placeres lidt tilbage for enhver højtryksdel for at gasskyer kan dannes. Ellers vil enhver gaslækage sandsynligvis passere med stor hastighed og ikke blive opdaget af føleren. Der kan leveres følere i specielt kabinet for anvendelse til ventilationsrør eller luftkanaler, eller hvor tryk eller fugt kan være et problem.(se følerkabinet for ventilationsrør eller data om følerbeskyttelseskabinet). For kølemidler indeholder UK standard BS4434: 1995 nedennævnte retningslinier: Område En føler kan normalt dække et område på ca. 36 m 2 forudsat at den sidder omkring lofts- eller gulvhøjde afhængig af kølemiddeltætheden. Maskinrum Det anbefales at følere placeres over eller på begge sider af kompressorer eller andre ikke-statiske dele i systemet eller med luftretningen ved ventilatorer. Hvor der er store bjælker eller kølemidler lettere end luft anbefales det at montere følerne mellem to bjælker og på undersiden af bjælkerne. Det vigtigste af alt er måske nok ikke at spare på antallet af følere. Nogle få ekstra følere kan gøre den store forskel i tilfælde af en gaslækage! 4

5 KALIBRERING Alle detektorer, der er købt med de rigtige følere, er indstillet fra fabrikken og kræver ikke genkalibrering. Hvis lokale bestemmelser imidlertid kræver kalibrering på stedet kan der leveres en udskiftningsføler, der er kalibreret, eller et kalibreringssæt (kontakt teknisk afdeling for yderligere kalibreringsinstrukser). START Hovedstrømforsyningen tændes, når følere og styring er installeret. Der er en strømforsinkelse på ca. 3 minutter, mens følerne bliver stabiliseret. Efter dette tidsrum tændes den grønne lysdiode. Detektoren er nu klar til at påvise gaslækager. Når strømmen til detektoren er tændt er der 3 minutters forsinkelse før system aktiveres. Dette gør det muligt for følerne at varme op til den rette temperatur for læksøgning. På en detektor med to niveauer tændes det grønne lys på alarmpanelet efter forsinkelsen og indikerer, at systemet er klar. På et system med et niveau tændes det grønne lys med det samme. Når en detektor har været afbrudt eller opbevaret i lang tid vil normaliseringsperioden være længere end 3 minutter. Efter udløb af de 3 minutter kan alarmerne blive aktiveret. Man kan afbryde sirenen, indtil normaliseringen er færdig. (Nøgleafbryder på detektorer med 2 niveauer, fjern forbindelse på jumper JP1 ved detektorer med 1 niveau). Man kan kontrollere følernes funktion ved at føre en lille mængde relevant gas hen foran. Den pågældende lysdiode vil tændes og alarm eller buzzer vil blive aktiveret. Denne status vil vare ved, indtil alle spor af gas er forsvundet, og detektoren vil automatisk vende tilbage til standby position med kun den grønne lysdiode tændt og på ny være klar til påvisning af gas. Der kræves ingen brugerindblanding ved en detektor med automatisk nulstilling. Hvis der opstår en alarmbetingelse, vil fjernelse af gas omkring følerne nulstille detektoren. Ved en detektor med manuel nulstilling, skal detektoren nulstilles ved at trykke på "reset" knappen (gas skal først fjernes omkring følerne, og efter ca. 30 sekunder kan alarm nulstilles manuelt). 5

6 BRUGERVEJLEDNING Hvis Murco gas monitoren er installeret iht. instruktionerne, er den klar til at detektere det valgte luftrum og påvise gaslækager ved det forudindstillede niveau. VIGTIGT: Monitoren skal installeres iht. anlægsinstruktionerne for at sikre en korrekt funktion. Når strømmen til detektoren er tændt er der 3 minutters forsinkelse, før systemet aktiveres. Dette gør det muligt for følerne at varme op til den rette temperatur for læksøgning. På en detektor med to niveauer tændes det grønne lys på alarmpanelet efter forsinkelsen og indikerer, at systemet er klar. På et system med et niveau tændes det grønne lys med det samme. Når en detektor har været afbrudt eller opbevaret i lang tid vil normaliseringsperioden være længere end 3 minutter. Efter udløb af de 3 minutter kan alarmerne blive aktiveret. Man kan afbryde sirenen, indtil normaliseringen er færdig. (Nøgleafbryder på detektorer med 2 niveauer, fjern forbindelse på jumper JP1 ved detektorer med 1 niveau). Hver af følerne har et grønt lys, der indikerer at der er strøm til. For at minimere falske alarmer har systemet en indbygget forsinkelse fra tilstedeværelsen af gas ved følerenheden til alarmen opstår. På detektorer med to niveauer er forsinkelsen sekunder før en lav niveau alarm opstår og sekunder for en høj niveau alarm. Denne forsinkelse kan afbrydes på en styring med et niveau ved at flytte forbindelsen ved position JP1 til "off" position. (Se teknisk installationstegning). SYSTEM KONTROL Det tilrådes at kontrollere alarmens funktion jævnligt ved at udsætte følerne for en prøvekoncentration af den passende gas. GENKALIBRERING Systemet er langtidsstabilt, og det er ikke nødvendigt at genkalibrere rutinemæssigt medmindre lokal lovgivning kræver det. (Kontakt teknisk afdeling). DETEKTOR FUNKTION Stilstand: Kun det grønne lys på panelet er tændt. Der er ingen gas. Hvis det grønne lys slukkes, er strømmen til detektoren afbrudt. Se vejledning for fejlsøgning. 6

7 ALARMBETINGELSE System med et niveau: En eller flere røde lamper på panelet tændes. Sirenen og de spændingsfri relæer er i funktion. Dette indikerer, at der er gas ved en eller flere følere på et højere niveau end det forudindstillede alarmpunkt. System med to niveauer: Lav alarm: En eller flere gule lamper på panelet tændes. Buzzeren lyder med mellemrum, og de spændingsfri relæer for lav alarm er i funktion. Dette indikerer tilstedeværelsen af et lavt gasniveau ved en eller flere følere. Høj alarm: En eller flere røde lamper tændes. Buzzeren lyder uafbrudt, og de spændingsfri relæer for høj alarm er i funktion. Dette indikerer tilstedeværelsen af et højt gasniveau ved en eller flere følere. For at vedligeholde systemet kan sirenen afbrydes midlertidigt, på detektorer med to niveauer ved at afbryde på nøgleafbryderen på detektoren. På detektorer med et niveau flyttes jumperen på kontrolenhedens printkort. Placeringen af denne er vist på installationstegningen (separat tegning for detektorer med 1-2 og 4-6 følere) position JP1. Fjern forbindelsen for at afbryde alarmen. NULSTILLING AF ALARMBETINGELSE: På detektorer med et niveau, der alle har automatisk nulstilling, kræves der ingen brugerindblanding. Detektoren vil automatisk blive nulstillet kort tid efter gassen spredes. (Alle systemer med et niveau nulstilles automatisk). På detektorer med to niveauer vil lav niveau alarmbetingelser nulstilles automatisk, når gassen spredes. Høj niveau alarmbetingelser kræver manuel nulstilling (ved at trykke på nulstillingsknappen). Bemærk at høj alarm betingelsen først kan nulstilles sekunder efter gassen er væk fra følerne. 7

8 VEJLEDNING FOR FEJLFINDING Alarm panel: Symptom: Årsag: Symptom: Årsag: Ingen lys i panelet. 1. Strømsvigt (kontroller strømforsyning). 2. Hovedafbryder er udløst eller afbrændt sikring på strømforsyning. 2. Afbrændt sikring ved strømforsyning på kontrolenhedens printkort. 2. Kun ved detektorer med 2 niveauer: Er detektoren opvarmet? (dette tager 3-4 minutter efter strømmen er tændt). Rødt lys er tændt, men der er ingen aktiv alarmbetingelse: d.v.s. ingen sirene og ingen relæfunktion efter 3 minutter. 1. Kontroller at sirenen ikke er afbrudt (nøgleafbryder på detektorer med 2 niveauer, forbindelse på jumper JP1 på detektorer med 1 niveau er fjernet). 2. Indikerer kabel- eller følerfejl (tilkald serviceeftersyn). Hvis disse er i orden kan potentiometer være blevet justeret og skal nulstilles. Spørg forhandler om instruktion. Føler: Symptom: Årsag: Grønt lys på føler er afbrudt. Dette kan være en kabelfejl mellem kontrolenhed og føler eller en følerfejl. Kontroller strømforsyningen til kontrolenheden. Kontroller forbindelser mellem kontrolenhed og følere for at se, om kabler fra position 1 til 4 på føleren er forbundet med de tilsvarende 1 til 4 på kontrolenheden (se kabelføring for fjernfølere). På detektorer med 4-6 følere kontrolleres at følersikringen på den pågældende følertilslutningsposition i kontrolenheden ikke er afbrændt. Hvis fejlen ikke kan afhjælpes, er føleren blevet beskadiget. 8

9 Nettrans -former JP1 Indstillinger 3 min. forsinkelse Følerenhed Spændingsfri relæer Til styring af udv. udstyr så som ventilator etc eller til at starte anlægs shutdown Følerenhed USA - 60,9 m (200 fod) MAX. USA Europa 60,9m( m MAX. fod) MAX. Europa- (Sørg for 40 at tilslutninger mmax. 1 til 4 på (Sørg føleren for er at forbundet tilslutninger med 1til de 4på følerener tilsvarende forbundet numre på med klemmerækken de i tilsvarende hovedalarmenheden, numrepåklemmerækken ellers vil isystemet hovedalarmenheden, ikke køre korrekt). ellersvil systemetikkekørekorrekt) 1,2 følere, 1 niveau, Installationsdiagram Nettrans -former Følerenhed Spændingsfri relæer Følerenhed Til styring af udv. udstyr så som ventilator etc eller til at starte anlægs shutdown USA - 60,9m(200 m fod) fod) MAX. Europa m mmax. (Sørg for at tilslutninger 11til 44på følerener forbundet med de de tilsvarende numrepåklemmerækken iklemmerækken hovedalarmenheden, i ellersvil systemetikkekørekorrekt) hovedalarmenheden, ellers vil systemet ikke køre korrekt). 1,2 følere, 2 niveauer, Installationsdiagram 9

10 Spændingsfri relæer Max. kabellængde USA - 152,25 m (500 fod) MAX. Europa m MAX. (Sørg for at tilslutningerne 1 til 4 på føleren er forbundet med de tilsvarende numre på klemmerækken på hovedalarmenheden, ellers vil systemet ikke køre rigtigt). JP1 Indstillinger 3 min. forsinkelse 4,6 følere, 1 niveau, Installatinsdiagram Spændingsfri relæer Spændingsfri relæer Max. kabellængde USA - 152,25 m (500 fod) MAX. Europa m MAX. (Sørg for at tilslutninger 1 til 4 på føleren er forbundet med de tilsvarende numre på klemmerækken på hovedalarmenheden, ellers vil systemet ikke køre rigtigt). JP1 indstillinger: ON: Relæ RL1 normalt tilkoblet (afbrudt ved høj alarm eller netfejl). OFF: Relæ RL1 tilkoblet ved alarm (tilkoblet ved høj alarm betingelse). 4, 6 følere, 2 niveauer, installationsdiagram 10

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

FGC 313/323. Installationsmanual

FGC 313/323. Installationsmanual FGC 313/323 Installationsmanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel inden installation... 3... 3 Produktdokumentation...3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

DEN MIG 146 UDEN GAS

DEN MIG 146 UDEN GAS brugervejledning DEN MIG 146 UDEN GAS SVEJSEMASKINER MED TRÅD UDEN GAS 1 Art nr 77000009 EAN nr 5709133770891 1.0 SIKKERHEDSNORMER 1.1 ALMENE ANVISNINGER Man skal forsikre sig om, at både operatøren og

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 Dokumentets originalsprog er svensk Indholdsfortegnelse. Oversigt 3.. Generelt 3. Funktionsprincip 4 Sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Funktioner: Hastighedsregulering For- og eftervanding Ur Stoptid er vist i displayet Længde af slangen Batteri

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Spørgsmål og svar. Teknisk Information

Spørgsmål og svar. Teknisk Information Spørgsmål og svar 1. Hvad er amperetimer (Ah) og reservekapacitet? Amperetimer (Ah) er måleenheden for batteriets totale strømreserve. Oftest måles denne ved 20 timers afladningstid. Batteriet belastes

Læs mere

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum drift og vedligeholdelse instruktioner KESSEL Aqualift F (400V) Standard til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum Aqualift F Aqualift F Duo Produkt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE BETJENINGSVEJLEDNING for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE Før De tager kedlen i brug, læs venligst denne betjeningsvejledning.

Læs mere

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre?

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Gør det elsikkert Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Læs mere

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual LCX-15MT & LCX-16CT Dansk Manual 1 Indhold Specifikationer 3 Tilbehør 3 Transducere 4 Installering 4 Tilslutning af ekstraudstyr 6 MMC hukommelseskort 7 Tastaturet 7 Betjening af ekkoloddet Sider/pages

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung 34488/DK f.f. MONSUN AIR-F 11 - AIR-F1 30 Dec. 2009 Rev.: 2 Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere