BEFOLKNINGSPROGNOSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEFOLKNINGSPROGNOSE"

Transkript

1 BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige 0-4 årige årige 5-9 årige årige Mænd 2014 Kvinder LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE MARTS 2014

2 INDHOLD 1. Forord Befolkningsprognosens hovedresultater Befolkningstallets udvikling i bydelene prognosen sammenlignet med sidste års prognose Befolkningsudviklingen i udvalgte aldersklasser Småbørn (0-5 årige) Konsekvenser for dagpleje- og daginstitutionspladser Skolebørn (6-16 årige) Udvikling i antal 6-16 årige opgjort på skoledistrikterne Konsekvenser for skole- og SFO-området Studerende (17-28 årige) Erhvervsaktive (29-64 årige) Ældre (65+ årige) Konsekvenser for ældreområdet Bilag 1. Befolkningsprognosen, hvor kommunen er opdelt i: års aldersgrupper (personer) års aldersgrupper (personer) års aldersgrupper (kvinder og mænd) Bilag 2. Befolkningsprognosen. Udvalgte aldersgrupper for: Hele kommunen (personer) Bydele (personer) Bilag 3. Befolkningsprognosen. Udvalgte aldersgrupper for: Hele kommunen (personer) Skoledistrikter (personer) Bilag 4. Prognosegrundlaget Fakta om Lyngby-Taarbæk Kommune Dødsfald Fødsler Til- og fraflytninger til LTK fra andre kommuner Nettoindvandringen til LTK fra udlandet Den samlede nettotilflytning og indvandring til LTK Boligudbygningsplan Forudsætningerne i den nye befolkningsprognose Bilag 5. Den nye befolkningsprognose sammenlignet med sidste års prognose inden for udvalgte aldersgrupper Bilag 6. Konsekvensen af ændret regnemetoden for dødeligheden for de 85+ årige... 59

3 1. FORORD Prognosens udgangspunkt. 1. januar 2014 er kommunens faktiske Dette er 264 færre borgere end prognosticeret i sidste års prognose. Hvor godt ramte sidste års prognose 1. jananuar 2014? år år år år år 6-16 år 0-5 år 0 år = Sidste års prognose skød for højt + = Sidste års prognose skød for lav Bortset fra de årige og de årige er antallet borgere i alle aldersgrupper blevet skønnet for højt i sidste års prognose. Den største afvigelse vedrører antallet af studerende pr. 1. januar Hovedforklaringerne til afvigelserne i det faktiske folketal pr. 1. januar 2014 set i forhold til det prognosticerede folketal er: aftagende nettoindvandring af studerende, aftagende nettotilflytning af børnefamilie til kommunen, og ændringer i det nye boligprogram set i forhold til boligprogrammet i sidste års prognose. Kommunens samlede folketal steg i 2014 med 397 borgere, hvilket set i lyset af de seneste års udvikling stadig må betegnes som en aftagende tilvækst. Folketal pr. 1. januar i året år år år år år år år år år Vækst Væksten i kommunens folketal i 2013 på 397 borgere kan opdeles på følgende forhold: en opgørelse af borgere som har glemt at meddele fraflytning til kommunen (mange unge studerende), et fødselsoverskud, en nettotilflytning fra andre kommuner og en nettoindvandring fra udlandet (primært unge studerende). 1

4 Befolkningen 1. janaur Fraflytning ej meddelt Levendefødte Døde Fødselsoverskud Tilflyttede Fraflyttede Nettotilflyttede Indvandrede Udvandrede Nettoindvandrede Befolkningstilvækst Befolkningen 31. december Økonomiudvalget fik på sit møde den 10. april 2014 forelagt et notat, der beskrev udfordringerne ved udarbejdelsen af den nye befolkningsprognose. På den baggrund godkendte Økonomiudvalget på sit møde forvaltningens forslag til ny befolkningsprognose, jævnfør dette hæfte. Dette hæftet kan opdeles i 6 dele nemlig: et afsnit om prognosens hovedresultater, et afsnit der beskriver udviklingen i de enkelte aldersgrupper, herunder konsekvenserne heraf, en bilagsdel med en række tabeller for hele kommunen, bydelene og skoledistrikterne tallene i bilagsdelen er 1. januartal, en bilagsdel der beskriver prognosegrundlaget, en bilagsdel, hvor den nye befolkningsprognose sammenlignes med sidste års prognose inden for udvalgte aldersgrupper, en bilagsdel, hvor konsekvensen af den ændrede regnemetoden for dødeligheden for de ældre vises. Befolkningsprognosen vil blive anvendt i det videre budgetarbejde for og indgår ligeledes i den øvrige planlægning for kommunen. Befolkningsprognosen indgår også i de kapacitetstilpasningsmodeller, som forvaltningerne anvender bl.a. på de udgiftstunge områder inden for skole- og ældreområdet. 2

5 2. BEFOLKNINGSPROGNOSENS HOVEDRESULTATER Den nye befolkningsprognoses hovedforudsigelse for de næste 12 år er: flere borgere i kommunen flere daginstitutionsbørn lidt færre skolebørn flere studerende flere erhvervsaktive flere ældre, dog færre over 85 år Figur 1: 1. januar 2025 set i forhold til 1. januar 2014 for udvalgte aldersgrupper årige 80-84årige årige årige årige 6-16 årige 0-5 årige Tallene for denne udvikling fremgår af tabel 1. For de enkelte aldersgrupper er der med fed skrift angivet maksimum og / eller minimum for udviklingen i perioden. Tabel 1: Udviklingen i kommunens befolkningssammensætning og -antal 1. januar år 0-5 årige 6-16 årige årige årige årige årige årige I alt Vækst Ændring Ændring i pct ,7-0,9 21,1 2,6 21,2 23,2-10,9 8,0 8,0 3

6 Den procentvise alderssammensætning i kommunen 1. januar 2014 sammenlignet med den prognosticerede alderssammensætning 1. januar 2025 fremgår af nedenstående figur. Figur 2: Den procentvise alderssammensætning (1. januar) i 2014 og i ,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 6,8% 7,1% 16,3% 13,5% 14,5% 12,4% 0-5 årige 6-16 årige årige 45,6% 43,3% årige 14,7% 13,1% årige 2,6% 3,0% 3,8% 3,1% 80-84årige årige BEFOLKNINGSTALLETS UDVIKLING I BYDELENE Samlet set stiger det prognosticerede folketal i kommunen i perioden med borgere. Det er dog karakteristisk for denne udvikling, at væksten hovedsageligt er prognosticeret til at foregå i Lyngby og Ulrikkenborg, mens der i de andre bydele forventes mindre fald eller stigninger i det forventede folketal, hvilket afspejler boligudbygningen i kommunen i de kommende år. Figur 3: Befolkningen fordelt på bydele (1. januar) 2014 og

7 Udviklingen i den aldersmæssige sammensætning varierer fra bydel til bydel, jævnfør tabel 2. Den i afsnit 2 beskrevne tendens for udviklingen i alderssammensætningen i hele kommunen kan genfindes i de fleste bydele dog med visse undtagelser. For de enkelte bydele er det med fed skrift angivet, hvor udviklingen i bydelen afviger fra udviklingen i hele kommunen set under ét. For en mere detaljeret oversigt for de enkelte bydele henvises til bilag 2. Tabel 2: Befolkningen i bydelene procentvis fordelt på aldersgrupper 0-5 år 6-16 år år29-64 år65-79 år80-84 år år Lyngby ,4% 10,4% 21,0% 42,6% 14,1% 2,9% 3,6% ,9% 10,4% 19,8% 43,1% 12,6% 2,9% 3,4% Ulrikkenborg ,7% 11,1% 15,8% 48,3% 12,3% 2,2% 2,6% ,9% 14,4% 10,8% 48,6% 13,0% 2,7% 2,6% Sorgenfri ,0% 15,8% 10,3% 44,8% 13,6% 2,7% 5,7% ,9% 12,9% 16,9% 40,5% 16,1% 3,2% 3,5% Virum ,5% 16,4% 10,6% 47,7% 11,9% 2,5% 3,4% ,2% 12,8% 17,4% 41,8% 16,1% 2,8% 2,8% Lundtofte ,5% 13,5% 12,0% 45,2% 14,0% 3,0% 5,8% ,8% 12,6% 15,0% 42,3% 15,9% 3,5% 4,0% Hjortekær ,9% 13,6% 18,6% 41,7% 13,4% 2,8% 3,0% ,3% 12,2% 15,5% 43,7% 15,0% 3,2% 3,0% Taarbæk ,9% 16,0% 8,6% 49,1% 16,2% 1,5% 2,9% ,2% 10,7% 17,2% 38,9% 20,3% 3,8% 2,8% Hele kommunen ,8% 13,5% 14,5% 45,6% 13,1% 2,6% 3,8% ,1% 12,4% 16,3% 43,3% 14,7% 3,0% 3,1% 5

8 PROGNOSEN SAMMENLIGNET MED SIDSTE ÅRS PROGNOSE Figur 4 sammenligner den nye befolkningsprognose med den gamle befolkningsprognose udarbejdet sidste år. Det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2014 blev 264 personer lavere, end hvad sidste års prognose forventede. Figur 4: 2014-prognosen set i forhold til 2013-prognosen prognose 2014-prognose Forskellen mellem den nye og den gamle prognose skyldes (jævnfør indledningen og bilag 4): aftagende nettoindvandring af studerende, aftagende nettotilflytning af børnefamilie til kommunen, og ændringer i det nye boligprogram set i forhold til boligprogrammet i sidste års prognose. Den nye befolkningsprognose er i bilag 5 for udvalgte aldersgrupper (0-5 år, 6-16 år, år, år, år, år, år og 0-99 år) sammenlignet med sidste års befolkningsprognose. 6

9 3. BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN I UDVALGTE ALDERSKLASSER 3.1. SMÅBØRN (0-5 ÅRIGE) Den årlige tilgang af antal 0-årige er historisk set meget uregelmæssig og afhænger både af antallet af fødsler og af nettotil- og fraflytningen til kommunen. I 2015 forventes årige. Dette antal forventes at være nogenlunde stabilt først i prognoseperioden dog efterfulgt af en kraftig stigning senere i prognoseperioden. Figur 5: Udvikling i antal 0-årige Perioden er faktiske tal, mens perioden er prognosetal Antallet af 0-5 årige var i og forventes at stige til i 2025 svarende til en stigning på 469. Figur 6: Udvikling i antal 5-årige Perioden er faktiske tal, mens perioden er prognosetal Antallet af 5-årige udgør 682 i 2014 og stort set det samme i 2025 nemlig 681. Som det fremgår af figuren, er udviklingen i prognoseperioden dog meget ujævn. Samlet set falder antallet af 0-5 årige frem til og med 2017, hvorefter antallet stiger, jævnfør figur 7 og tabel 1. 7

10 Figur 7: Udvikling i antal 0-5 årige Perioden er faktiske tal, mens perioden er prognosetal 3.2. KONSEKVENSER FOR DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSPLADSER Det prognosticerede antal 0-årige er i børn og ligger nogenlunde stabilt frem til 2017, hvor det forventede antal er 540 børn. Men herefter er der en stigning frem til 2025, hvor det forventede antal 0-årige er 704 børn. I forhold til sidste års prognose er det forventede antal 0-årige i 2014 faldet med 4 børn, mens det forventede antal i 2024 er faldet med 36 børn. Det forventede antal 0-5 årige er i , dette falder frem til 2017, hvor der forventes børn. Herefter stiger det forventede antal 0-5 årige børn uafbrudt frem til 2025 hvor der forventes årige. I forhold til sidste års prognose forventes der 12 færre 0-5 årige i 2014, mens der i 2024 er et fald i antallet af forventede 0-5 årige på 248 børn. Den nye prognose giver ikke umiddelbart grund til at justere pladserne i dagtilbuddene, men udviklingen i pladsbehovene og ændringer i disse følges altid nøje, da behovet for vuggestue- og børnehavepladser varierer både over årene og mellem distrikterne. 8

11 3.3. SKOLEBØRN (6-16 ÅRIGE) Af figur 8 fremgår det, at antallet af 6-16 årige er steget i perioden 2004 til Denne udvikling forventes at fortsætte frem til 2017, hvor antallet af 6-16 årige forventes at udgøre Figur 8: Udvikling i antal 6-16 årige Perioden er faktiske tal, mens perioden er prognosetal 3.4. UDVIKLING I ANTAL 6-16 ÅRIGE OPGJORT PÅ SKOLEDISTRIKTERNE I tabel 3 er sammenholdt antallet af 6-16 årige i skoledistrikterne pr. 1. januar 2014 med antallet pr. 1. januar Der er tale om store stigninger / fald i de fleste skoledistrikter perioden set under et. En del af de 6 til 16-årige nævnt i tabel 3 går ikke i de kommunale skoler. P.t. skønnes, at ca. 12 procent af de 6 til 16-årige ville gå i privatskoler. Prognosen for befolkningsudviklingen i skoledistrikterne findes i bilag 3. Tabel 3: Antal 6-16 årige fordelt på skoledistrikter Skoledistrikt Ændring antal Ændring i pct. Virum ,5 Trongård ,9 Hummeltofte ,6 Taarbæk *) ,7 Kongevejen ,8 Lundtofte ,1 Fuglsanggård ,7 Lindegård ,8 Engelsborg ,4 Hele kommunen ,9 *) Det skal bemærkes, at Taarbæk Skole kun har elever til og med 6. klasse. Fra og med 7. klasse går eleverne på Trongårdsskolen 9

12 3.5. KONSEKVENSER FOR SKOLE- OG SFO-OMRÅDET Antallet af 5-årige, der er grundlaget for de kommende børnehaveklasser, er faldet med 12 børn fra den 1. januar 2013 til den 1. januar Prognosen forudsiger et uændret antal af 5-årige børn i den samlede prognoseperiode fra årige pr. 1. januar 2014 til årige pr. 1. januar I prognoseperioden forventes det højeste antal 5-årige at være i 2015 med 721 børn og det laveste antal 5-årige forventes at være i 2018 med 605 børn. For aldersgruppen 6-16 årige er der pr. 1. januar børn, hvilket er 41 færre børn end forventet i sidste års prognose. Set over hele prognoseperioden forventes en stigning frem til 2017 (7.637 børn), hvorefter antallet falder i resten af perioden. Der forventes således at være årige i 2025 svarende til et samlet fald på 66 børn i forhold til Den markante stigning i antallet af 6-16 årige frem til 2017 vil medføre et pres på den eksisterende kapacitet. Udbygningen af indskolingen på Lindegård skole vil alt andet lige medvirke til at imødegå den kapacitetsmæssige udfordring. I forlængelse heraf kan det blive nødvendigt at se på mulighederne for at ændre skoledistrikterne midlertidigt. Særligt i lyset af ændringerne i elevtallet i de enkelte skoledistrikter, hvor der i perioden forudsiges en stigning på 473 elever i Engelsborgskolens skoledistrikt og omvendt et fald på 333 elever i skoledistriktet for Virum Skole STUDERENDE (DE ÅRIGE) Af figur 9 fremgår det, at antallet af studerende (de årige) i prognoseperioden forventes at stige til i 2022 for herefter at falde lidt. Det svarer til en stigning på godt 21 procent i hele prognoseperioden, jævnfør tabel 1. Stigningen hænger sammen med de planlagte 850 nye kollegieboliger i årene Figur 9: Udvikling i antal årige Perioden er faktiske tal, mens perioden er prognosetal 10

13 3.7. ERHVERVSAKTIVE (29-64 ÅRIGE) Ser man dernæst på de årige, er det især i denne aldersgruppe, at man finder de erhvervsaktive. Af figur 10 ses, at antallet af årige forventes at stige i hele prognoseperioden. Fra 2014 til 2025 er der tale om en stigning på 641 borgere, jævnfør tabel 1. Figur 10: Udvikling i antal årige Perioden er faktiske tal, mens perioden er prognosetal 3.8. ÆLDRE (65+ ÅRIGE) Antallet af 65+ årige stiger i hele prognosen. Stigningen fra 2014 til 2025 er på 15 pct. Figur 11: Udvikling i antal 65+ årige Perioden er faktiske tal, mens perioden er prognosetal Ser man på udviklingen i antallet af ældre, er det relevant at opsplitte gruppen i henholdsvis årige, årige og 85+ årige. I figur 12 er vist den forventede udvikling i antallet af årige. Af figuren fremgår det, at der forventes en kraftig stigning i aldersgruppen fra 2014 til Væksten i prognoseperioden er på 21 pct., jævnfør tabel 1. 11

14 Figur 12: Udvikling i antal årige Perioden er faktiske tal, mens perioden er prognosetal Antallet af årige forventes i prognose perioden at stige med 23 pct. fra 2014 til 2025, jævnfør tabel 1 og figur 13. Figur 13: Udvikling i antal årige Perioden er faktiske tal, mens perioden er prognosetal I prognoseperioden forventes et fald på knap 11 procent i antallet af borgere over 85 år, jævnfør tabel 1 og figur

15 Figur 14: Udvikling i antal 85+ årige Perioden er faktiske tal, mens perioden er prognosetal Hvis man underopdeler de 85+årige i aldersgrupperne årige og 90+ årige kan man se, at faldet i antallet af 85+årige i prognoseperioden dækker over et fald i antallet af årige på 202, og et fald i antallet af 90+ årige på 23. Antallet af årige stiger dog fra og med 2022 og antallet af 90+ årige stiger frem til Figur 15: Udvikling i antal årige Perioden er faktiske tal, mens perioden er prognosetal 13

16 Figur 16: Udvikling i antal 90+ årige Perioden er faktiske tal, mens perioden er prognosetal 3.9. KONSEKVENSER FOR ÆLDREOMRÅDET Antallet af ældre over 65 år i Lyngby-Taarbæk stiger i perioden fra 2014 til 2025 med personer svarende til en vækst på 15,2 pct. Der er dog væsentlige udsving i de forskellige alderskategorier af ældre i perioden. Gruppen af årige stiger med borgere (stigning på 21 pct.), de årige stiger med 329 personer (stigning på 23 pct.), omvendt falder antallet af de 85+ årige med 225 borgere (fald på 11 pct.). I perioden bliver 225 færre 85+ årige, hvilket dækker over et fald i antallet af årige på 202 og et fald i antallet af 90+ årige på 23. Antallet af årige stiger dog fra og med 2022 og antallet af 90+ årige stiger frem til Befolkningsprognosen indikerer, at der fortsat i de kommende mange år vil være et efterspørgselspres på kommunens tilbud indenfor hjemmepleje og plejeboliger. Det gælder i særlig grad tilbud til gruppen af de ældste borgere, hvilket også er den gruppe som i særlig grad har brug for et tilbud om en plejebolig. Man har imidlertid de seneste år kunne registrere en noget lavere efterspørgsel på plejeboliger, men også på hjemmepleje-området opleves en vigende tendens i efterspørgslen. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med kommunens indsats omkring træning før varig hjælp, men også en generel sund aldring i samfundet peger i retning af en vigende tendens efter plejeboliger og hjemmepleje. Kommunens udbygningsplan er rettet mod en modernisering af plejeboligerne samt opfyldelse af plejeboliggarantien. Sideløbende med udbygningen nedlægges utidssvarende boliger. Udbygningsplanerne forventes tilendebragt i

17 Bilag 1 1 års- og 5 årsaldersgrupper Befolkningsprognosen Folketal pr. 1. januar opdelt i: - 1 årsaldersgrupper (personer) - 5 årsaldersgrupper (personer) - 5 årsaldersgrupper (kvinder og mænd) 15

18 Befolkningen i hele kommunen opdelt i 1 års aldersgrupper (personer) Faktisk folketal 1. januar i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år Alder

19 Befolkningen i hele kommunen opdelt i 1 års aldersgrupper (personer) Faktisk folketal 1. januar i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år Alder I alt

20 Befolkningen i hele kommunen opdelt i 5 års aldersgrupper (personer) Faktisk folketal 1. januar i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år Alder I alt

21 Befolkningen i hele kommunen opdelt i 5 års aldersgrupper (kvinder) Faktisk folketal 1. januar i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år Alder I alt Befolkningen i hele kommunen opdelt i 5 års aldersgrupper (mænd) Faktisk folketal 1. januar i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år Alder I alt

22 20

23 Bilag 2 Bydele Befolkningsprognosen Folketal pr. 1. januar opdelt i: - Hele kommunen - Bydele (personer) 21

24 Befolkningen i udvalgte aldersgrupper for hele kommunen (personer) Faktisk folketal 1. januar i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år Alder

25 Befolkningen i udvalgte aldersgrupper i Lyngby (personer) Faktisk folketal 1. januar i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år Alder

26 Befolkningen i udvalgte aldersgrupper i Ulrikkenborg (personer) Faktisk folketal 1. januar i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år Alder

27 Befolkningen i udvalgte aldersgrupper i Sorgenfri (personer) Faktisk folketal 1. januar i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år Alder

28 Befolkningen i udvalgte aldersgrupper i Virum (personer) Faktisk folketal 1. januar i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år Alder

29 Befolkningen i udvalgte aldersgrupper i Lundtofte (personer) Faktisk folketal 1. januar i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år Alder

30 Befolkningen i udvalgte aldersgrupper i Hjortekær (personer) Faktisk folketal 1. januar i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år Alder

31 Befolkningen i udvalgte aldersgrupper i Taarbæk (personer) Faktisk folketal 1. januar i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år Alder

32 30

33 Bilag 3 Skoledistrikter Befolkningsprognosen Folketal pr. 1. januar opdelt i: - Hele kommunen - Skoledistrikter (personer) 31

34 Befolkningen i udvalgte aldersgrupper for hele kommunen (personer) Faktisk folketal 1. januar i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år Alder Gam Gam 6-9 Faktisk Faktisk 32

35 Befolkningen i udvalgte aldersgrupper for Engelsborgskolen (personer). Faktisk folketal 1. januar i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år Alder Gam Gam 6-9 Faktisk Faktisk 33

36 Befolkningen i udvalgte aldersgrupper for Fuglsanggårdsskolen (personer) Faktisk folketal 1. januar i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år Alder Gam Gam 6-9 Faktisk Faktisk 34

37 Befolkningen i udvalgte aldersgrupper for Hummeltofteskolen (personer) Faktisk folketal 1. januar i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år Alder Gam Gam 6-9 Faktisk Faktisk 35

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2023 Befolkningspyramide 2012 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2023 set i forhold til 2012? 95-99 årige 100 28 95-99 årige 70 90-94 årige 452 155 90-94

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025 ØKONOMI Befolkningsprognose 2015 til 2025 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2015 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....6 Udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Allerød kommunes befolkningsprognose blev opdateret i marts 2011. Der blev det faktiske folketal primo 2011 indlæst sammen med den nye boligudbygningsplan. Prognosen tager udgangspunkt i den faktiske befolkningsstatistik

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2029 FOR VORDINGBORG KOMMUNE MARTS 2016 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Befolkningsprognose 2016-2029 for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune April 2104 Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads Laursen fra

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290528 Brevid. 2541060 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 30. marts 2017 Med henblik på budgetdrøftelser til budget 2018, er der

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé Notat Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben 24-09-2015 Resumé Økonomistaben har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til 30. juni 2015. Gennemgangen

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Økonomiafdelingen, 19. februar 2016 INDHOLD 1. Befolkningen i de fynske kommuner... 3 2. Befolkningen i Nyborg Kommune... 4 3. Årsagen til stigningen i Nyborg Kommune...

Læs mere

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling Demografisk udvikling i budgetperioden 2014-2017 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling 2014-2017. Ifølge den opdaterede befolkningsprognose fra marts i år vil kommunen i budgetårene 2013 til 2017 opleve

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2017-2030 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 291060 Brevid. 2544583 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 26. april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Marts 2015 Dette er befolkningsprognosen 2015-2027 for Glostrup Kommune. Prognosen er udarbejdet af Center for It og Udvikling. Prognosen er udarbejdet med anvendelse af ProPlan

Læs mere

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %.

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %. Notat Økonomi 13-02-2017 Vor ref.: Kathrine Adelbert Scholdan Sags nr.: 16/5115 Danmarks statistik har netop offentliggjort kommunernes befolkningstal pr. 1. januar 2017 og der gives hermed en status på

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 Side1/10 Økonomiafdelingen Grønlandsgade 3 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 16 Fax: 65 15 14 39 mek@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 I dette notat

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for årene 2017 til 2029 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 3% 8% 1% 6% 9% 12% 50% 50% 85+ årige 75-84 årige 65-74 årige 25-64 årige 17-24 årige 6-16 årige 0-5 årige

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2014 Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune 2014 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi

Læs mere

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000.

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 00. Nr. 4 marts 0 v Folketallet faldt i løbet af 00 med 22 personer

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2029 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Ved udgangen af var befolkningstallet i Esbjerg kommune 115.748 personer og er dermed steget med 302 personer i. I blev der født 1198 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.446 personer og er dermed steget med 351 personer i. I blev der født 1.155 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen. Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene

Læs mere

Befolkningsprognose 2012

Befolkningsprognose 2012 Bilag 1 Befolkningsprognose 2012 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012... 1 1. PROGNOSEN... 2 2. FORUDSÆTNINGER FOR PROGNOSEN... 3 2.1 FORVENTET BOLIGUDBYGNING FOR HØRSHOLM KOMMUNE... 3 2.2 INDFLYTNINGSMØNSTRE FOR

Læs mere

NOTAT. Pladsprognose for daginstitutionsområdet

NOTAT. Pladsprognose for daginstitutionsområdet NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Pladsprognose for daginstitutionsområdet 2017-21 Dette notat redegør for det ventede pladsbehov i Helsingør kommunes daginstitutioner 2017-21. Pladsbehovet er beregnet

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2005-2015 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2005 2015. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.095 personer og er dermed steget med 44 personer i. I blev der født 1.234 børn, mens antallet

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Varde Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Varde Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i foråret 2010. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Varde Kommune frem til år 2025. Prognosen er resultatet af en dialog

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

2016-2026 Stevns Kommune

2016-2026 Stevns Kommune INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 Befolkningsprognose 2016-2026 Stevns Kommune Befolkningsprognose Befolkningsprognosen beskriver den forventede demografiske udvikling i Stevns Kommune for perioden 2016

Læs mere

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen. Velfærdssekretariatet Sagsnr. 269715 Brevid. 2088172 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2015 23. april 2015 På baggrund af den seneste

Læs mere

Befolkningsprognosen

Befolkningsprognosen Befolkningsprognosen 2015-2026 Der er i februar 2014 udarbejdet ny befolkningsprognose for Allerød Kommune for årene 2015-2026. Der benyttes modellen Demografix, som er udviklet af COWI og opdateringen

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2016 Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune 2016 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose

gladsaxe.dk Befolkningsprognose gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2008-2023 Gladsaxe Kommune Maj 2008 Befolkningsprognose 2008-2023 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning og sammenfatning... 3 1. Kommunens befolkning

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2013 Befolkningsprognose 2013 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens virke. Derfor udarbejdes der

Læs mere

Behovsanalyse af plejeboligområdet

Behovsanalyse af plejeboligområdet Behovsanalyse af plejeboligområdet Et naturligt afsæt for en behovsanalyse af plejeboligområdet er udvikling i ældrebefolkningen. Alt andet lige er det naturligt at forvente at med flere ældre og særligt

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/03429 Dato: 26. april 2010 Sag: Befolkningsprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter 1.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI Befolkningsprognose 2012-2019 for Ishøj Kommune side - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan endte

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2016-2023 Godkendt af Ishøj Byråd den 03.05.2016 Befolkningsprognose 2016-2023 for Ishøj Kommune side - 2 - Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Historisk

Læs mere