Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune"

Transkript

1 Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune Delrapport nummer 2 Uge Rostra Kommunikation & Research A/S

2 Indhold Baggrund og formål... 4 Konklusioner... 5 Fordelingen på individuelle ruter... 6 Rute Rute Rute Rute Rute Rute Analyse... 8 Samlet antal graffitiudtryk på rute Numerisk fordeling af graffitiudtryk på ruten... 9 Procentuel fordeling af graffitiudtryk på ruten... 9 Samlet antal graffitiudtryk på rute Numerisk fordeling af graffitiudtryk på ruten...10 Procentuel fordeling af graffitiudtryk på ruten...10 Samlet antal graffitiudtryk på rute Numerisk fordeling af graffitiudtryk på ruten...11 Procentuel fordeling af graffitiudtryk på ruten...11 Samlet antal graffitiudtryk på rute Numerisk fordeling af graffitiudtryk på ruten...12 Procentuel fordeling af graffitiudtryk på ruten...12 Samlet antal graffitiudtryk på rute Numerisk fordeling af graffitiudtryk på ruten...13 Procentuel fordeling af graffitiudtryk på ruten...13 Samlet antal graffitiudtryk på rute Numerisk fordeling af graffitiudtryk på ruten...14 Procentuel fordeling af graffitiudtryk på ruten...14 Fordelingen af individuelle graffitityper på ruterne...15 Fordeling af graffitityper ved sidste måling...15 Fordeling af graffitityper ved denne måling...15 Fordelingen af registrerede tags mellem ruterne...16 Side 2 af 2

3 Fordelingen af registrerede throw-ups mellem ruterne...17 Fordelingen af registrerede pieces mellem ruterne...18 Fordelingen af registrerede klistermærker mellem ruterne...19 Fordelingen af optalte plakater mellem ruterne...20 Samlet antal graffitiudtryk...21 Bilag: Metode til måling af graffiti i Frederiksberg Kommune...22 Udvælgelse af ruter...22 Hvad tælles med...22 Metodologiske overvejelser...23 Side 3 af 3

4 Baggrund og formål Frederiksberg Kommune ønsker at gennemføre regelmæssige målinger af graffititrykket i kommunen. Denne rapport er derfor den første i rækken af en serie optællinger af graffitiudtrykket på 6 udvalgte strækninger. Optællingerne og de anvendte metodiske principper for optællingerne er inspireret af Københavns Kommune, der i en længere årrække har talt systematisk på udvalgte ruter i udvalgte bydele. Optællingen foregår i praksis ved, at der bliver talt graffiti på facader og byudstyr på de 6 udvalgte ruter i Frederiksberg Kommune. Hver rute er 1 km. lang og der tælles på begge sider af gaden. I praksis tælles der således på 2 km. facade/byudstyr på hver rute. I alt tælles der på 12 km. i Frederiksberg Kommune. Der bliver talt efter det samme metodiske koncept, som er anvendt i Københavns Kommune. Der tælles 5 forskellige former for udtryk, der alle bliver kaldt for graffiti i denne rapport. Det drejer sig om: Tags: mindre underskrifter (som der typisk er mange af) Throw-ups: større underskrifter typisk udfyldte svungne bogstaver i ca. en meters højde Pieces: egentlige tegneserieagtige malerier Klistermærker: traditionelle klistermærker og klistermærkerester Plakater: plakater Optællingerne kan bruges til at få et overblik over udviklingen i mængden af graffiti i kommunen og dermed, hvordan bl.a. afrensningsressourcerne kan prioriteres. Resultaterne i denne rapport stammer fra en optælling i uge 18 maj måned Der er udarbejdet en grundig metodebeskrivelse, som forklarer om principperne for valg af ruter, afgrænsning af optællingsobjekter mm. Metodebeskrivelsen er vedlagt som bilag til denne rapport. Side 4 af 4

5 Konklusioner Ved denne 2. måling er der registreret i alt graffitiudtryk på de 6 ruter fordelt på tags (45,43 %), 48 throw-ups (1,02 %), 0 pieces (0,00 %), klistermærker (48,25 %) og 250 plakater (5,30 %). Målt i absolutte tal er rute 6 med 387 stk. graffitiudtryk den rute, der har færrest graffitiudtryk, mens rute 4 med stk. er den rute, der har flest graffitiudtryk. I forhold til 1. måling er antallet af registrede graffitiudtryk steget med 10,47 %. I forhold til 1. måling er der sket et fald i antallet af throw-ups (34,25 %) og pieces (100,00 %) og en stigning i antallet af tags (10,41 %), klistermærker (6,06 %) og plakater (138,10 %). I forhold til 1. måling viser 8 ud af 10 ruter et fald i antallet af registrerede udtryk. Side 5 af 5

6 Fordelingen på individuelle ruter Herunder ses den numeriske fordeling af graffitiudtryk på de seks ruter. Fordelingen er illustreret i diagramform i analyseafsnittet. Rute 1 På rute 1 er der registreret 880 graffitiudtryk i alt. Fordelingen af disse er: 485 tags 4 throw-ups 0 pieces 365 klistermærker 26 plakater Rute 2 På rute 2 er der registreret 633 graffitiudtryk i alt. Fordelingen af disse er: 254 tags 0 throw-ups 0 piece 238 klistermærker 141 plakater Rute 3 På rute 3 er der registreret 592 graffitiudtryk i alt. Fordelingen af disse er: 188 tags 2 throw-ups 0 pieces 392 klistermærker 10 plakater Rute 4 På rute 4 er der registreret graffitiudtryk i alt. Fordelingen af disse er: 744 tags 10 throw-ups 0 piece 949 klistermærker 45 plakater Side 6 af 6

7 Rute 5 På rute 5 er der registreret 477 graffitiudtryk i alt. Fordelingen af disse er: 246 tags 5 throw-ups 0 pieces 202 klistermærker 24 plakater Rute 6 På rute 6 er der registreret 387 graffitiudtryk i alt. Fordelingen af disse er: 226 tags 27 throw-ups 0 pieces 130 klistermærker 4 plakater Side 7 af 7

8 Analyse Analysen er inddelt i tre hovedafsnit. Første analyseafsnit beskriver mængden af graffiti på hver af de 6 ruter. Det andet analyseafsnit beskriver udviklingen i den samlede mængde graffitiudtryk fra måling til måling. Det tredje analyseafsnit beskriver fordelingen af de forskellige graffitityper på ruterne. Side 8 af 8

9 Samlet antal graffitiudtryk på rute 1 Numerisk fordeling af graffitiudtryk på ruten Det samlede antal graffitiudtryk på rute 1 er faldet med 6,08 % fra 937 stk. til 880 stk. i forhold til sidste optælling. Dette dækker over et fald i antallet af throw-ups (71,43 %), pieces (100,00 %), klistermærker (14,12 %) og plakater (3,70 %) og en stigning i antallet af tags (3,63 %). Der er ikke registreret nogen pieces på ruten. Procentuel fordeling af graffitiudtryk på ruten Side 9 af 9

10 Samlet antal graffitiudtryk på rute 2 Numerisk fordeling af graffitiudtryk på ruten Det samlede antal graffitiudtryk på rute 2 er faldet med 28,96 % fra 891 stk. til 633 stk. i forhold til sidste optælling. Dette dækker over et fald i antallet af tags (44,90 %), throw-ups (100,00 %), pieces (100,00 %), klistermærker (41,67 %) og en stigning i antallet af plakater (781,25 %). Procentuel fordeling af graffitiudtryk på ruten Side 10 af 10

11 Samlet antal graffitiudtryk på rute 3 Numerisk fordeling af graffitiudtryk på ruten Det samlede antal graffitiudtryk på rute 3 er faldet med 0,50 % fra 595 stk. til 592 stk. i forhold til sidste optælling. Dette dækker over et fald i antallet af tags (10,48 %) og throw-ups (33,33 %) og en stigning i antallet af klistermærker (4,81 %) og plakater (25,00 %). Der er ikke registreret nogen pieces på ruten. Procentuel fordeling af graffitiudtryk på ruten Side 11 af 11

12 Samlet antal graffitiudtryk på rute 4 Numerisk fordeling af graffitiudtryk på ruten Det samlede antal graffitiudtryk på rute 4 er steget med 130,91 % fra 757 stk. til stk. i forhold til sidste optælling. Dette dækker over et fald i antallet af throw-ups (23,08 %) og pieces (100,00 %) og en stigning i antallet af tags (149,66 %), klistermærker (125,95 %) og plakater (80,00 %). Procentuel fordeling af graffitiudtryk på ruten Side 12 af 12

13 Samlet antal graffitiudtryk på rute 5 Numerisk fordeling af graffitiudtryk på ruten Det samlede antal graffitiudtryk på rute 5 er faldet med 22,82 % fra 618 stk. til 477 stk. i forhold til sidste optælling. Dette dækker over et fald i antallet af throw-ups (28,58 %) og klistermærker (43,58 %) og en stigning i antallet af tags (2,93 %) og plakater (71,43 %). Der er ikke registreret nogen pieces på ruten. Procentuel fordeling af graffitiudtryk på ruten Side 13 af 13

14 Samlet antal graffitiudtryk på rute 6 Numerisk fordeling af graffitiudtryk på ruten Det samlede antal graffitiudtryk på rute 6 er faldet med 18,01 % fra 472 stk. til 387 stk. i forhold til sidste optælling. Dette dækker over et fald i antallet af tags (14,72 %), throw-ups (12,90 %), klistermærker (19,25 %) og plakater (73,33 %). Der er ikke registreret nogen pieces på ruten. Procentuel fordeling af graffitiudtryk på ruten Side 14 af 14

15 Fordelingen af individuelle graffitityper på ruterne Gennemgangen af de forskellige ruter beskrev visse forskydninger mellem de forskellige graffititypers andel af den samlede mængde graffiti. Nedenstående figurer viser den procentuelle fordeling mellem de fem opmålte typer af graffitiudtryk ved 1. og 2. måling. Fordeling af graffitityper ved sidste måling Fordeling af graffitityper ved denne måling Tags har oplevet en stigning på 10,41 % siden første måling. Throw-ups udgør nu 1,02 % mod tidligere 1,71 %, et fald på 34,25 %. Pieces udgør nu 0,00 % mod tidligere 0,12 %, et fald på 100,00 %. Klistermærker udgør nu 48,25 % mod tidligere 50,26 %, en stigning på 6,06 %. Plakater udgør nu 5,30 % mod tidligere 2.46 %, en stigning på 138,10 %. Ruterne bidrager forskelligt, og rute 4 alene bidrager med 37,06 %. Således er der på rute 4 et samlet antal graffitiudtryk på stk. på en én-kilometerrute, mens rute 6 eksempelvis har 387 stk. på samme distance. De kommende afsnit beskriver de enkelte udtrykstypers fordeling mellem de seks ruter. Side 15 af 15

16 Fordelingen af registrerede tags mellem ruterne Der er ved denne måling registreret i alt tags på de 6 ruter. Det samlede antal tags er steget med 10,41 %, eller stk. (fra stk. til stk.) i forhold til sidste optælling. Det samlede antal tags er steget på 3 af de 6 ruter. De ruter, hvor der er registreret flest tags, er rute 4 (744 stk.) og rute 1 (485 stk.). De ruter, hvor der er registreret færrest tags, er rute 3 (188 stk.) og rute 6 (226 stk.). Side 16 af 16

17 Fordelingen af registrerede throw-ups mellem ruterne Der er ved denne måling registreret 48 throw-ups på de 6 ruter. Det samlede antal throw-ups er faldet med 34,25 %, eller 25 stk. (fra 73 stk. til 48 stk.) i forhold til sidste optælling. Det samlede antal throw-ups er faldet på 6 af de 6 ruter. De ruter, hvor der er registreret flest tags, er rute 6. Side 17 af 17

18 Fordelingen af registrerede pieces mellem ruterne Der er ved denne måling ikke registreret nogle pieces på de 6 ruter. Side 18 af 18

19 Fordelingen af registrerede klistermærker mellem ruterne Der er ved denne måling registreret klistermærker på de 6 ruter. Det samlede antal klistermærker er steget med 6,06 %, eller 130 stk. (fra stk. til stk.) i forhold til sidste optælling. Det samlede antal klistermærker er steget på 4 af de 6 ruter. De ruter, hvor der er registreret flest klistermærker, er rute 4 (949 stk.) og rute 3 (392 stk.). De ruter, hvor der er registreret færrest klistermærker, er rute 6 (130 stk.) og rute 5 (202 stk.). Side 19 af 19

20 Fordelingen af optalte plakater mellem ruterne Der er ved denne måling registreret 250 plakater på de 6 ruter. Det samlede antal plakater er steget med 138,10 %, eller 145 stk. (fra 105 stk. til 250 stk.) i forhold til sidste optælling. Det samlede antal plakater er steget på 4 af de 6 ruter. De ruter, hvor der er registreret flest plakater, er rute 2 (141 stk.) og rute 4 (45 stk.). De ruter, hvor der er registreret færrest plakater, er rute 6 (4 stk.) og rute 3 (10 stk.). Side 20 af 20

21 Samlet antal graffitiudtryk Figuren herunder viser resultaterne af målingerne siden 1. måling. Man kan derved få et samlet overblik over udviklingen i mængden af graffitiudtryk. På alle 6 ruter er der sket en stigning på 10,47 %, eller 447 stk., i forhold til 1. måling. Side 21 af 21

22 Bilag: Metode til måling af graffiti i Frederiksberg Kommune Udvælgelse af ruter De 6 ruter i Frederiksberg Kommune er udvalgt efter en række kriterier. Der har været et ønske om, at ruterne tendentielt afspejler en geografisk spredning i kommunen. De én kilometer lange ruter, hvor der tælles på begge sider af vejen, er udvalgt, så de repræsenterer et område, hvor der færdes en del mennesker, som potentielt vil bemærke graffitien. Samtidig er ruterne valgt efter en nærmere inspektion i nærområdet, fordi der i praksis skal være en mængde graffiti på ruten for at gøre det muligt at måle udviklingen i det pågældende område. Ruterne er altså udvalgt, så de løber ad mere og mindre graffitibelastede veje og gader. I en gade med meget få graffitiudtryk kan man desuden opleve, at den graffiti der opstår, bliver fjernet hurtigt igen. Jo mindre graffiti, der er i en gade, des større er sensitiviteten og handlekraften fra beboernes side typisk i forhold til graffitien. Som tæller på en rute stort set uden graffiti, ville man derfor kunne opleve, at et tag var blevet lavet to uger før og renset af fem dage før, man målte hvorfor man ikke ville registrere dette tags eksistens. Det er en situation, som optællerne "risikerer" uanset hvilken rute, der vælges. Men implikationerne for måleresultatet vil være større i disse mindre belastede områder med færre graffitiudtryk. Desuden vil en rute, der stort set ikke har nogen graffiti, signalere, at der ikke er det store graffitiproblem i bydelen. Og det ved vi ikke er tilfældet for nogen af de pågældende bydele. Hvad tælles med De veje, der er inkluderede i ruterne, er dækket helt ind. Det vil sige, når vore tællere går ad de valgte ruter, går de ruten igennem på den ene side af vejen og ruten retur på den anden side af vejen. Alle facader på disse ruter beses, hvilket svarer til i alt 2000 meter facade pr. rute. Hvis gaderne brydes af torve, bænke el. lignende, måles der på udstyret på denne strækning. Kriterierne for optællingen er, at graffitiudtrykket fremstår i minimum 50% form. Dvs. hvis et throw-up fx er malet næsten helt over af et piece, så er det alene piecet, der tælles med. Omvendt kan man forestille sig, at et throw-up er malet ovenpå en række tags. Her tælles foruden throw-up'et de tags, der ses og for hvilke det gælder, at man kan se en estimeret halvdel af dem. Der måles alene på det totale antal graffitiudtryk ikke mængden af graffitiudtryk. Dette valg skal ses som en afvejning. Med denne målemetode vil man opleve, at fem kvadratmeter graffiti i én gade registreres som 1 (fx throw-up), mens de i en anden registreres som 17 (fx tags). Dermed vil det i statistikken fremstå, som om den sidstnævnte gade har et større graffitiproblem end den førstnævnte. Men genen ved et fem kvadratmeter stort throw-up kan være lige så stor som endog større end 17 tags, der fylder det samme. Hvis der er skygger tilbage efter forsøg på afrensning, så bliver de kun registeret, hvis de fremstår tydeligt, da afrensningen netop er et udtryk for, at borgerne ikke ønsker graffiti og har gjort noget aktivt for at få det fjernet. I forbindelse med optællingerne kan der være særlige faktorer, som indvirker på resultaterne. Her tænkes eksempelvis på, hvis der midlertidigt er opsat et byggehegn på en rute, hvilket typisk afføder meget graffiti. Den type af særlige faktorer, vil blive noteret og kan eventuelt bruges som forklaringsårsag. Dette Side 22 af 22

23 kvalitative element i en ellers kvantitativ analyse muliggør også en opmærksomhed omkring bevægelserne i antallet af udtryk. Det er vigtigt at være opmærksom på, at optællingsmetoden udtrykker et øjebliksbillede af graffitimængden på den givne rute. Hvis der på en given strækning fx registreres i alt 26 udtryk den ene måned og 26 udtryk den anden måned, er det jo ikke sikkert, at der er tale om de samme udtryk at situationen med andre ord har været status quo i løbet af måneden. Man kan principielt godt forestille sig, at indsatsen mod graffiti er vokset i en gade, hvorfor megen af den gamle graffiti er renset væk. I dette tilfælde kan en nedgang i antallet af udtryk imidlertid udeblive i vores kvantitative registrering, fordi nogle graffitimalere har valgt at sætte deres præg på gaden igen. I en ren kvantitativ undersøgelse vil det på bundlinjen se ud som om, der ikke er sket noget som helst i gaden. I særlige tilfælde ønsker vi derfor at inddrage en kvalitativ vurdering, som kan bidrage til at opfange eventuelle udsving, som måske umiddelbart kan virke uforklarlige i forhold til graffitiudtrykkenes antal og karakter. Metodologiske overvejelser Overordnet skal man i forbindelse med design af en graffiti-målemetode være opmærksom på metodens pålidelighed og gyldighed. Med pålidelighed menes det forhold, at der hersker overensstemmelse mellem resultaterne ved forskellige målinger af samme fænomen. De forskellige målinger, der er tale om, skal dels kunne være udført af samme person, dels kunne være udført af forskellige personer og som udgangspunkt give samme resultat. Hvad angår pålideligheden af flere målinger udført af samme person, så vil hver optæller få klare anvisninger på, hvordan og ud fra hvilke kriterier graffitiudtrykkene skal registreres. Dét vil derfor ikke give anledning til pålidelighedsproblemer. Med hensyn til pålideligheden forbundet med flere målinger udført af forskellige personer, har vi som test bedt to tællere gå en given rute igennem hver for sig og tælle graffitiudtryk op. Herefter sammenligner vi de udfyldte optællingsskemaer og sørger for at eventuelle uklarheder omkring indsamlingen af data bliver afklaret. Dermed er denne type pålidelighed også i orden. Hvad angår gyldighed, så er den til stede, når man måler det fænomen, man ønsker at måle og hverken mere eller mindre. Én form for gyldighed handler om, at der er overensstemmelse mellem dét, man siger, man vil måle, og den operation man foretager for at måle dét, man siger, man vil måle. Vores ønske er at måle antallet af graffitiudtryk på udvalgte ruter i udvalgte ruter i Frederiksberg Kommune. Det er dét, vi måler med denne metode, hvorfor denne type gyldighed er til stede. Endelig handler gyldigheden også om, hvorvidt éns resultater er sande eller falske, om de med andre ord afspejler en overensstemmelse med virkeligheden. For at afspejle virkeligheden så godt som muligt, har vi valgt at indføre det kvalitative element i den kvantitative målemetode. Kombinationen af den kvantitative optælling af udtryk og den kvalitative vurdering af årsagerne til eventuelt store udsving skal bidrage til at sikre, at vores resultater afspejler virkeligheden bedst muligt på de givne ruter og indenfor de ressourcemæssige rammer og begrænsninger, der er tildelt optællingsprojektet. Side 23 af 23

Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune

Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune Delrapport nummer 10 Uge 17-2017 Rostra Kommunikation & Research A/S Indhold Baggrund og formål...3 Konklusioner...4 Fordelingen på individuelle ruter...5 Rute

Læs mere

Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune

Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune Delrapport nummer 8 Uge 17-216 Rostra Kommunikation & Research A/S Indhold Baggrund og formål...3 Konklusioner...4 Fordelingen på individuelle ruter...5 Rute

Læs mere

Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune

Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune f Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune Delrapport nummer 3 Uge 48-2013 Rostra Kommunikation & Research A/S Indhold Baggrund og formål... 4 Konklusioner... 5 Fordelingen på individuelle ruter... 6

Læs mere

Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune

Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune Delrapport nummer 5 Uge 39-2014 Rostra Kommunikation & Research A/S Indhold Baggrund og formål... 4 Konklusioner... 5 Fordelingen på individuelle ruter... 6 Rute

Læs mere

Optælling af affald. Københavns Kommune. Rostra Research A/S Oktober 2007 (måling 5)

Optælling af affald. Københavns Kommune. Rostra Research A/S Oktober 2007 (måling 5) Optælling af affald Københavns Kommune Rostra Research A/S Oktober 2007 (måling 5) 1 Indholdsfortegnelse Baggrund 3 Metode 4 Tidspunkter for optælling 5 Hovedresultater 6 Rute 1: Østerbrogade 9 Rute 2:

Læs mere

Frederiksberg Kommune September 2014 Rapport 4

Frederiksberg Kommune September 2014 Rapport 4 Optælling af affald Frederiksberg Kommune September 24 Rapport 4 Indholdsfortegnelse Baggrund 2 Metode 3 Hovedresultater 4 Udviklingen i skraldemængden 5 Rutens andel af optalt affald 6 Nordre Fasanvej

Læs mere

Frederiksberg Kommune April 2016 Rapport 7

Frederiksberg Kommune April 2016 Rapport 7 Optælling af affald Frederiksberg Kommune April 6 Rapport 7 Indholdsfortegnelse Baggrund Metode Hovedresultater Udviklingen i skraldemængden 5 Rutens andel af optalt affald 6 Udviklingen i cigaretskod

Læs mere

STATUSRAPPORT - REN OG TRYG BY

STATUSRAPPORT - REN OG TRYG BY - REN OG TRYG BY 1 REN OG TRYG BY BAGGRUND OG KONKLUSIONER I Sektorplan for drift og vedligeholdelse af veje og parker 2013-2016 er der opstillet en forandringsteori, dvs. en forventning om sammenhængen

Læs mere

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8.

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8. NYT FRA DANMARKS STATISTIK Byggevirksomheden. kvt. 0 Byggeri og boligforhold Nr. 5 0. maj 0 Stigninger i det påbegyndte byggeri Det samlede påbegyndte etageareal steg fra fjerde kvartal 0 til første kvartal

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker Udarbejdet af DIOS A/S December 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE REGISTRERING AF ANTAL BIBLIOTEKSBESØG...1 BAGGRUNDEN FOR METODENS UDVIKLING...1

Læs mere

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden Mar 18 2011 12:42:04 - Helle Wittrup-Jensen 25 artikler. Generelle begreber dokumentation information, der indsamles og organiseres med henblik på nyttiggørelse eller bevisførelse Dokumentation af en sag,

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og muliggør i et vist omfang benchmarking kommuner og regioner imellem. Statistikken omfatter månedslønnet

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden 1. Indledning Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en deskriptiv analyse, der ser på løn- og timeudviklingen for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning Indhold Resume 1. Indledning Formål og baggrund Overordnet om undersøgelsen 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning 2. Taxivognmændenes

Læs mere

15. september Detailmarkedsrapport

15. september Detailmarkedsrapport Detailmarkedsrapport nr. 1 15. september 2015 Detailmarkedsrapport for el Energinet.dk 1. Introduktion DataHub blev introduceret til det danske elmarked i marts 2013 og har til formål at sikre ensartet

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og omfatter kun månedslønnet ansat personale. Statistikken er baseret på sammenkøring

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre - Benchmarkinging og beregning af potentialer Formål og afgrænsning Antallet af 70+-årige forventes at stige med 37 % over de næste ti år. Dette er en

Læs mere

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000.

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: Hu Hej - Vild med dyr - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. LET-tallet Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. Langt de fleste letlæsningsbøger i Danmark er i dag»lix'et«, det vil sige, at

Læs mere

METODEBESKRIVELSE, VISUALISERINGSFORSLAG 1, 2 & 3,

METODEBESKRIVELSE, VISUALISERINGSFORSLAG 1, 2 & 3, Bilag til miljøvurdering af Forslag til Lokalplan 05.01.L05 og Forslag til Kommuneplantillæg 11 METODEBESKRIVELSE, VISUALISERINGSFORSLAG 1, 2 & 3, 0 ALTERNATIV SAMT SIMULERINGER FOR HAVVANDSSTIGNINGER

Læs mere

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Undersøgelsen viser at der er sket en kraftig stigning i brugen af webtracking værktøjer på danske websites over de seneste fire år. Således

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Evaluering af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted

Evaluering af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted I. Baggrund... 2 II. Formål... 2 III. ens udformning... 2 III.1. Succeskriterier... 2 III.2. Indsamling af data... 2 IV. Resultater... 3 IV.1 Respondenter

Læs mere

Bekymrende fravær i folkeskolen

Bekymrende fravær i folkeskolen Bekymrende fravær i folkeskolen Pilotprojektet Op, lille Hans - i Distrikt Tarup Baggrund Når elever udebliver fra undervisning, er det tit og ofte udtryk for mistrivsel. De senere års erfaringer på området

Læs mere

Sønderslev Klimaudfordring

Sønderslev Klimaudfordring Sønderslev Klimaudfordring Antal spillere: Ca. 10 Alder: Fra 12 år Varighed: 1-2 timer. Aftales inden spillets start. Indhold Spilleregler Bykort (spilleplade) 10 stk. boligkort 10 stk. personkort Liste

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

Lægeerklæringer

Lægeerklæringer Lægeerklæringer 2012-2016 Kontakt: Ida Friis-Hansen, kommunikationskonsulent. ifh@dlfa.dk, tlf. 33186747. Datagrundlag: alle lægeerklæringer modtaget i perioden 01.01.2012 til 31.12.2016 begge dage inklusiv.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE Sygehus Danmark Altid åbent for pårørende?

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE Sygehus Danmark Altid åbent for pårørende? UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2016 Sygehus Danmark Altid åbent for pårørende? Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. METODE... 3 3.1.1. Udvælgelse af afdelinger... 4 3.1.2. Besøgstider...

Læs mere

Medlemstal analyse opgørelse pr

Medlemstal analyse opgørelse pr Hovedbestyrelsesmøde den 14. april 2016 Bilag 2.1 30.3.2016 Medlemstal analyse 2016 - opgørelse pr. 31.12.2015 DGI s medlemsopgørelse pr. 31.12.2015 lander på 1.524.083 medlemmer i 6.351 foreninger 1.

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. april 2013 Hermed udkommer data for januar 2013. Data

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NOTAT OM INFORMATIONSSIKKERHED OG DIGITALISERING 2014 2008 2014 Notatet er udarbejdet for: Oktober 2014 INDLEDNING Digitaliseringen i

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en analyse af visiterede ydelser til personlig

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Sygebesøg i Region Sjælland

Sygebesøg i Region Sjælland Sygebesøg i Sjælland Del I Analyse af sygebesøg Arbejdsgruppe under Praksisplanudvalget Sommer 2015 Opdateret august/september 2015 Side 0 Indhold 1 Indledning... 1 2 Resumé og opsamling... 2 3 Data til

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015 UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 20 www.hejsundhedsvæsen.dk 1 1. INDLEDNING Hej Sundhedsvæsen, der er et partnerskab mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, vil med denne

Læs mere

BESØG NATIONALPARK THY

BESØG NATIONALPARK THY BESØG I NATIONALPARK THY 2013 BESØG Hvor mange er Nationalpark Thy? Målet med rapporten, er at formidle det årlige antal i Nationalpark Thy (NPT). Der tages udgangspunkt i år 2013. Antallet af giver os

Læs mere

Almen studieforberedelse. 3.g

Almen studieforberedelse. 3.g Almen studieforberedelse 3.g. - 2012 Videnskabsteori De tre forskellige fakulteter Humaniora Samfundsfag Naturvidenskabelige fag Fysik Kemi Naturgeografi Biologi Naturvidenskabsmetoden Definer spørgsmålet

Læs mere

Notat om ældreboliger

Notat om ældreboliger Notat om ældreboliger Ældre og Sundhed disponerer over 210 ældreboliger fordelt på 12 boligafdelinger i de fire lokalområder i kommunen. I Frederikssund er der 106 boliger fordelt på seks afdelinger. Her

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet - Energiforlig

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet - Energiforlig Klima-, Energi- og Bygningsministeriet - Energiforlig Juni 2012 Analyse Danmark A/S - Frederiksberg Allé 17, baghuset - 1820 Frederiksberg C - Tlf.: 4333 1020 Om undersøgelsen Dataindsamlingsperiode: 31.5.2012-6.6.2012

Læs mere

Ammeundersøgelse 2008 Horsens Kommune

Ammeundersøgelse 2008 Horsens Kommune Ammeundersøgelse Horsens Kommune 1.0 Forord Denne undersøgelse viser ammemønstret blandt mødre i Horsens kommune. Det er veldokumenteret, at amning er forbundet med en række ernæringsmæssige, immunologiske,

Læs mere

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t.

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t. Notat om Motorvejshastigheder Status efter seks måneder med 130. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk Notat Motorvejshastigheder

Læs mere

Estimatet for standardfejlen i stikprøven, som anvendes i udregningen af konfidensintervallet ( ) ( )

Estimatet for standardfejlen i stikprøven, som anvendes i udregningen af konfidensintervallet ( ) ( ) Enhed Administrationspolitisk kontor Sagsbehandler KHS, STJO Koordineret med CWU, APK Sagsnr. 2014-13042 Doknr. 200174 Dato 24-06-2014 Overvejelser om svarprocenter i brugertilfredshedsundersøgelser Dette

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 DE ALMENE BOLIGER OG ANSVARET FOR DE SVAGESTE Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 Boligorganisationernes Landsforening har i forlængelse af debatten om et evt. salg af de almene boliger

Læs mere

Stigende indkomstforskelle i København

Stigende indkomstforskelle i København Stigende indkomstforskelle i København Indkomstforskellen mellem de forskellige bydele i København og Frederiksberg er vokset. De højeste indkomster er på Frederiksberg, mens de laveste indkomster er på

Læs mere

Undersøgelse af besøgstider på danske sygehuse 2017

Undersøgelse af besøgstider på danske sygehuse 2017 Undersøgelse af besøgstider på danske sygehuse 2017 Besøgstid Du er altid velkommen til at besøge dine pårørende eller venner på Sygehus Danmark. Som udgangspunkt er du velkommen, når det passer bedst

Læs mere

Variable. 1 a a + 2 3 a 5 2a 3a + 6 a + 5 3a a 2 a 2 a 2 5 7 15 5 21 5 25 0 2 0 6 9 0 9 4 0 1 3 3 3 9 3 1 0 0 2 0 5 6 5 0 0 2,5 1,5 4 7,5 4 0

Variable. 1 a a + 2 3 a 5 2a 3a + 6 a + 5 3a a 2 a 2 a 2 5 7 15 5 21 5 25 0 2 0 6 9 0 9 4 0 1 3 3 3 9 3 1 0 0 2 0 5 6 5 0 0 2,5 1,5 4 7,5 4 0 Variable 1 a a + 2 3 a 5 2a 3a + 6 a + 5 3a a 2 a 2 a 2 5 7 15 5 21 5 25 0 2 0 6 9 0 9 4 0 1 3 3 3 9 3 1 0 0 2 0 5 6 5 0 0 2,5 1,5 4 7,5 4 0 2 a x = 5 b x = 1 c x = 1 d y = 1 e z = 0 f Ingen løsning. 3

Læs mere

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Ledelsesinformation. 1. kvartal 217 Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, marts 217. Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline... 3 Nettodriftsudgifter...

Læs mere

9. Kursusgang. Validitet og reliabilitet

9. Kursusgang. Validitet og reliabilitet 9. Kursusgang Validitet og reliabilitet 20.04.09 1 På programmet Validitet og reliabilitet - i teori og praksis Midtvejsevaluering 17-18: Oplæg 18-19: El-biler Lectio 19-20: Amnesty Cykelgruppen 1 20-21:

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2009 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2009 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmerne og deres biler... 2 Udvikling i forhold til 2006... 3 Miljø...

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Natherberg: År Benyttelsesgrad % ,5 % ,5 % ,8 %

Natherberg: År Benyttelsesgrad % ,5 % ,5 % ,8 % Indskrivninger Tre Ege Kirkens Korshær Tre Ege driver 3 Natherbergspladser. Natherbergspladserne kan benyttes fra kl. 19.00 om aftenen til kl. 9.00 den efterfølgende dag. En borger kan indskrives på en

Læs mere

Maj Med kilde i Danmarks Statistik. Byggevirksomheden 1. kvartal 2011

Maj Med kilde i Danmarks Statistik. Byggevirksomheden 1. kvartal 2011 Maj 0 Med kilde i Danmarks Statistik Byggevirksomheden. kvar 0 Det samlede påbegyndte etageareal er steget med 0 pct. i første kvar i 0 i forhold til første offentlig af samme kvar sidste år. Dette skyldes

Læs mere

3.10 Kommuner og bydele i planlægningsområde Byen

3.10 Kommuner og bydele i planlægningsområde Byen 3.0 Kommuner og bydele i planlægningsområde Byen 3.0. Frederiksberg Kommune I dette afsnit beskrives forbruget af sundhedsydelser blandt borgere med diabetes, KOL, hjertekarsygdom eller mindst to af disse

Læs mere

Lageroptælling. Køb før opt.dato +10 22.05.07 30 30. Salg før opt.dato -3 24.05.07 27 27. Køb på opt.dato +5 31.05.08 32 32

Lageroptælling. Køb før opt.dato +10 22.05.07 30 30. Salg før opt.dato -3 24.05.07 27 27. Køb på opt.dato +5 31.05.08 32 32 I forbindelse med en lageroptælling er det vigtigt, at systemet ved, at den enkelte vare er sat under optælling og hvilken dato, der skal tælles på. Uden disse oplysninger kan systemet ikke håndtere køb

Læs mere

NOTAT. Testforløb for ny matchmodel

NOTAT. Testforløb for ny matchmodel NOTAT 27. oktober 2008 Testforløb for ny matchmodel Arbejdsmarkedsstyrelsen lancerer i løbet af det kommende år en ny matchmodel. Den nye matchmodel, der omfatter alle jobcentrets borgere, har tre kategorier,

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Udvikling i løntilskudsforløb

Udvikling i løntilskudsforløb 4. oktober 217 16/196-2 Udvikling i arbejde på særlige vilkår 21 217 OAO følger udviklingen i brugen af forskellige arbejdsmarkedspolitiske ordninger og udarbejder på denne baggrund dette notat, som giver

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Kapitel 7 Forskelle mellem centraltendenser

Kapitel 7 Forskelle mellem centraltendenser Kapitel 7 Forskelle mellem centraltendenser Peter Tibert Stoltze stat@peterstoltze.dk Elementær statistik F2011 1 / 29 Indledning 1. z-test for ukorrelerede data 2. t-test for ukorrelerede data med ens

Læs mere

Guide til kvalitetsvurdering af evalueringsrapporter

Guide til kvalitetsvurdering af evalueringsrapporter Guide til kvalitetsvurdering af evalueringsrapporter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rekordmange

Læs mere

Hjemløse på forsorgshjem og herberger

Hjemløse på forsorgshjem og herberger Velfærdspolitisk Analyse Hjemløse på forsorgshjem og herberger Hjemløshed er et socialt problem, som kan komme til udtryk i forskellige hjemløshedssituationer. Nogle bor midlertidigt hos fx familie og

Læs mere

Helhedsløsningen, fase 2 Evaluering del 1

Helhedsløsningen, fase 2 Evaluering del 1 Helhedsløsningen, fase 2 Evaluering del 1 Analyse, HR & Udvikling maj 2016 Helhedsløsningen, fase 2 Evaluering del 1 Del 1 af den samlede evaluering af fase 2 omhandler de kvantitative data, der er samlet

Læs mere

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde Antal indlæggelser KOL og Lungebetændelse blandt borgere Sygehus optageområde - En monitoreringsrapport Baggrund På d. 9. juni 2016 blev det besluttet at KSS-gruppen fortsat ønsker en KOL/Lungebetændelse

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr.

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr. 2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd 1. Baggrund og formål Socialforvaltningen iværksatte i december 2006 en mindre undersøgelse, der skulle give indblik i antallet af udenlandske

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

LØBENDE START. www.kaisersport.dk. Træningsprogram for dig, som skal løbetræne for. første gang eller vil igang efter en længere pause

LØBENDE START. www.kaisersport.dk. Træningsprogram for dig, som skal løbetræne for. første gang eller vil igang efter en længere pause LØBENDE START Træningsprogram for dig, som skal løbetræne for første gang eller vil igang efter en længere pause www.kaisersport.dk UGE 1 1. Træning: Løb sammenlagt 10 min. Du må undervejs holde gå-pauser.

Læs mere

Beregning af licens for elbybiler

Beregning af licens for elbybiler Beregning af licens for elbybiler Rapport Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Resultater 3 3 Metode 3 3.1 Datagrundlag 4 3.2 Generelle antagelser 4 3.3

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning

Fordeling af midler til specialundervisning NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen December 2012 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012.

Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012. Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012. Antallet af dagpengemodtagere er faldet fra juli til august. Dette følger den generelle udvikling for året. På kontanthjælpsområdet er niveauet

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Tosprogede elever i grundskolen 2006/07

Tosprogede elever i grundskolen 2006/07 Tosprogede elever i grundskolen 2006/07 Af Lars Ebsen Boldt Andelen af tosprogede elever i grundskolen er de seneste 10 år vokset fra 7,7 pct. til 10,1 pct. Efter en periode med relativ høj vækst i antallet

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest?

Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest? Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest? Sundhedsvæsenet er i hele den vestlige verden præget af stor. Ny teknologi muliggør nye og flere behandlinger og efterspørgselen efter

Læs mere

Dig og din puls Lærervejleding

Dig og din puls Lærervejleding Dig og din puls Lærervejleding Indledning I det efterfølgende materiale beskrives et forløb til matematik C, hvori eleverne skal måle hvilepuls og arbejdspuls og beskrive observationerne matematisk. Materialet

Læs mere

Trafikdata viser udviklingen i antal kald på NSP, aggregeret og pr. måned.

Trafikdata viser udviklingen i antal kald på NSP, aggregeret og pr. måned. Afrapportering af drift for NSP, august 2016 Dette notat beskriver afrapportering af drift fra NSP området. Opgaven For NSP området er der opsat målinger på følgende leverancer: Trafiktal Driftsstabilitet

Læs mere

Datarapport - Skraldetragten

Datarapport - Skraldetragten Datarapport - Skraldetragten I løbet af skraldetragtens testperiode er der blevet foretaget fire målinger/registreringer af det affald, der har ligget henkastet på tilkørselsramperne ved henholdsvis rasteplads

Læs mere

Hund og kat i den almene boligsektor 2016

Hund og kat i den almene boligsektor 2016 TEMASTATISTIK 2016:9 i den almene 2016 I 2016 er det tilladt at holde hund og/eller kat i 60 % af de almene boliger med en centralt registreret husdyrorden. Der er flest tilladelser til at holde hund og/eller

Læs mere

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling GENNEMFØRT DEN 4. MAJ TIL 1. JUNI 2015 Undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

videregående uddannelse

videregående uddannelse Notat Sagsnr.: 2015/0010027 Dato: 7. september 2015 Titel: Analyse af til- og fraflyttede personer med mellemlang eller lang videregående uddannelse Sagsbehandler: Tenna Arevad Larsen Analysekonsulent

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun To nyere kendelser fra Klagenævnet for Udbud har skabt tvivl om lovligheden af evalueringsmodeller,

Læs mere

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger)

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger) CO 2 -beregning 2014 Kortlægning af Aabenraa Kommunes CO 2 -udlednin g som virksomhed Juni 2015 1 2 Indhold Indledning... 4 Resultater 2014... 5 Den samlede CO 2 -udledning 2014... 5 El og varme i bygninger...

Læs mere

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Statistik Lektion 1 Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Introduktion Kursusholder: Kasper K. Berthelsen Opbygning: Kurset består af 5 blokke En blok består af: To normale

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere