ÅRSNØGLETAL Retten i Horsens. Evt. sammenligning Retten i Kolding Datatabeller 5. bedste KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSNØGLETAL Retten i Horsens. Evt. sammenligning Retten i Kolding Datatabeller 5. bedste KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA:"

Transkript

1 ÅRSNØGLETAL 2015 ten i Horsens Gnst. BR 2015 Evt. sammenligning ten i Kolding Datatabeller 5. bedste KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA: Samlet produktivitet, retten (indeks) 94,1 96,7 101,4 107,0 105,2 110,7 Produktivitet, samlet for retten Samlet produktivitet, jurister (indeks) 91,5 91,1 101,2 108,7 104,1 108,7 Produktivitet, jurister Samlet produktivitet, kontorfunktionærer (indeks) 97,8 107,4 102,0 109,9 105,2 113,1 Produktivitet, kontor Årsværksandel til generel ledelse og administration 19,2% 18,3% 17,4% 17,3 15,4 Årsværk, ledelse og administration Gnst. sagsbehandlingstid, domsmandssager (dage) Aktivitet ved retten Gnst. sagsbehandlingstid, hovedforhandlet alm. civil sag (dage) Målopfyldelse, straffesager Gnst. sagsbehandlingstid, almindelig fogedsag (dage) Målopfyldelse, civile sager Gnst. sagsbehandlingstid, boudlæg (dage) Målopfyldelse, fogedsager Målopfyldelse, voldssager 37-dages frist (procent) 40,0 46,7 39,7 55,6 60,0 45,2 Målopfyldelse, skiftesager Målopfyldelse, voldtægtssager 37-dages frist (procent) 50,0 0,0 32,6 50,0 75,0 0,0 Gnst. Sagsbehandlingstid, straffesager Gnst. sygefravær pr. medarbejder (dage pr. år) 7,7 14,6 9,1 5,9 15,6 8,6 Gnst. Sagsbehandlingstid, civile sager Personaleomsætningsprocent (procent) 15,7 23,2 10,0 15,3 11,2 Gnst. Sagsbehandlingstid, fogedsager Samlet årsværksforbrug, retten (årsværk) 48,4 44,8 60,4 66,7 65,8 Gnst. Sagsbehandlingstid, skiftesager Samlet årsværksforbrug, jurister (årsværk) 14,4 14,1 18,0 19,8 19,4 HR-nøgletal Samlet årsværksforbrug, kontorfunktionærer (årsværk) 24,3 21,8 33,4 37,0 35,6 Årsværksforbrug, personalekategorier Samlet lønsumsforbrug (mio. kr.) 24,1 23,0 31,3 34,0 33,4 Årsværksforbrug, sagsområder Noter: 1) Ved beregningen af indeks for produktivitet samlet for retten, for jurister og kontor er indeks 100 lig gennemsnittet ved byretterne i ) Årsværksandel til generel ledelse og administration er samlet for retten og inkluderer alle personalegrupper. 3) Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en hovedforhandlet almindelig civil sag inkluderer sagstypen almindelige sager. Boligretssager og småsager indgår ikke. 4) Ansatte under socialt kapitel indgår ikke i beregningen af det gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder (årsværk). 5) Lønsumsforbruget inkluderer egentlig løn, over- og merarbejde, stævningsmænd, refusioner og pensionsbidrag. KLIK FOR AT AKTIVERE SAMMENLIGNING: HJØRRING AALBORG RANDERS ÅRHUS VIBORG HOLSTEBRO HERNING HORSENS KOLDING ESBJERG SØNDERBORG ODENSE SVENDBORG NYKØBING F. NÆSTVED HOLBÆK ROSKILDE HILLERØD HELSINGØR LYNGBY GLOSTRUP FREDERIKSBERG KØBENHAVN BORNHOLM INGEN SAMMENLIGNING 0 60, ,24 60,269 61,264 65,1075 0, , , ,

2 PRODUKTIVITETSINDEKS SAMLET FOR RETTEN Samlet ssager Straffesager Civile sager Fogedsager Øvrige fogedsager BEDSTE RET 104,9 107,0 104,2 105,9 105,5 108,5 109,3 105,6 117,6 110,2 109,5 SAMLET BYRETTERNE 100,0 101,4 100,0 101,0 100,0 101,7 100,0 99,8 100,0 100,0 100,0 901 ten i Hjørring 106,6 104,1 104,6 102,3 100,3 100,5 109,3 104,4 104,5 99,4 95,3 902 ten i Aalborg 100,0 107,4 97,9 110,1 93,9 108,3 102,1 112,2 94,7 90,9 88,3 903 ten i Randers 106,7 105,0 99,5 92,5 96,1 89,0 103,1 96,3 122,9 132,8 142,2 904 ten i Århus 98,8 98,5 95,3 95,2 83,5 84,2 110,2 109,5 119,0 110,2 109,0 905 ten i Viborg 99,0 98,6 95,0 92,3 99,2 98,5 92,0 88,1 88,2 86,1 89,4 906 ten i Holstebro 101,5 93,6 104,2 92,5 99,0 86,7 110,7 100,0 114,3 112,3 115,3 907 ten i Herning 101,5 96,1 98,3 95,4 97,0 98,5 99,8 91,8 117,6 103,7 109,5 908 ten i Horsens 94,1 96,7 93,2 100,1 103,2 106,9 85,9 94,6 79,8 82,6 83,6 909 ten i Kolding 105,2 110,7 101,2 105,7 102,4 113,0 100,6 99,9 127,3 122,6 122,6 910 ten i Esbjerg 97,6 96,7 92,8 93,8 91,2 94,6 94,3 91,1 100,9 90,6 97,9 911 ten i Sønderborg 107,1 103,7 103,2 99,4 131,0 118,3 79,4 80,5 120,8 104,7 96,4 912 ten i Odense 97,5 107,8 102,5 108,3 107,6 120,7 95,9 91,8 84,5 102,0 102,6 913 ten i Svendborg 100,6 101,6 92,0 89,4 83,8 80,1 102,6 101,7 101,8 109,1 110,9 914 ten i Nykøbing F. 99,6 99,8 103,5 103,0 103,8 105,6 102,6 98,5 81,6 98,9 96,7 915 ten i Næstved 104,2 108,0 103,4 106,1 107,4 108,5 99,2 102,5 101,7 107,7 108,4 916 ten i Holbæk 104,4 100,0 102,2 100,2 89,9 88,8 118,8 114,3 101,2 102,8 107,6 917 ten i Roskilde 104,7 107,0 106,2 103,2 105,5 106,6 106,9 99,1 108,7 100,8 99,9 918 ten i Hillerød 94,6 96,2 93,0 94,4 91,0 89,7 95,3 99,9 101,8 98,0 97,3 919 ten i Helsingør 98,3 100,1 93,8 96,6 95,2 99,3 93,1 94,5 86,9 95,9 96,5 920 ten i Lyngby 89,6 97,8 89,0 99,3 87,0 106,6 91,5 96,1 108,4 113,1 108,2 921 ten i Glostrup 104,9 105,0 106,6 105,9 102,8 103,3 111,1 108,8 110,8 103,0 103,3 922 ten på Frederiksberg 102,2 104,1 108,5 111,2 119,5 125,9 95,6 94,1 108,9 104,9 105,8 923 Københavns Byret 96,0 97,0 101,6 101,3 100,8 97,9 101,9 105,6 80,8 84,8 83,1 924 ten på Bornholm 60,3 60,2 69,1 72,9 61,3 69,1 79,5 77,8 45,3 35,2 34,2 1) For retten samlet, retssager, straffesager og civile sager svarer indeks 100 til gennemsnittet ved byretterne i For øvrige fogedsager, tvangsauktioner, insolvensskifter og dødsboskifter svarer indeks 100 til gennemsnittet for 2015 øvrige fogedager og tvansauktioner til fogedsager, og insolvensskifter og dødsboskifter til skiftesager. Denne samvejning kan ikke foretages for 2014, og tallene er derfor ikke direkte sammenlignelige. 2) Tal for 2014 er genberegnet med nye årsværksvægte samt nye nøgler for samvejningen af retssager, fogedsager og skiftesager, og kan derfor ikke sammenlignes med årsnøgletallene for ) "ssager" svarer til den samlede produktivitet for straffesager og civile sager, "Fogedsager" til den samlede produktivitet for øvrige fogedsager og tvangsauktioner, "Skiftesager" til den samlede produktivitet for Insolvensskifter og 4) Ved beregningen af den samlede produktivitet, samlet for retten, anvendes rettens samlede vægtede årsværksforbrug - dvs. også årsværksforbruget til generel ledelse og administration mv. Ved beregning af produktiviteten på de enk andele i årsværksforbrug til generel ledelse og administration mv. ikke vanskeliggør en sammenligning af de enkelte retter.

3 Tvangsauktioner Skiftesager Insolvensskifter Dødsboskifter ,4 143,6 115,6 129,0 115,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 141,0 119,8 107,6 99,1 112,2 120,4 143,6 110,9 120,9 104,3 96,8 147,9 115,6 110,1 117,1 113,9 119,7 97,7 101,3 93,3 68,3 151,7 152,7 130,9 167,4 107,1 84,6 77,9 78,4 77,7 74,4 110,2 84,6 80,1 86,5 78,5 163,3 98,1 79,1 115,3 118,3 124,4 113,7 136,8 102,1 60,9 120,5 109,0 137,1 99,0 218,0 111,1 118,5 141,7 108,7 96,5 104,1 108,3 98,0 114,0 102,5 123,5 123,0 93,4 148,4 121,6 84,1 84,9 52,1 113,7 106,9 119,1 107,4 116,8 100,6 85,7 135,4 90,2 79,1 97,4 108,2 118,9 124,8 129,0 119,3 106,8 116,4 98,1 96,0 97,5 95,8 157,8 111,3 111,1 110,5 210,5 22,0 74,4 73,9 77,2 72,3 11,6 102,3 41,9 111,1 64,9 5,8 64,4 43,7 68,0 98,6 9,2 68,6 60,6 71,9 46,3 46,1 64,8 44,9 77,2 5. For fogedsager og skiftesager svarer indeks 100 det pågældende år, da det i 2015 har været nødvendigt at samve Dødsboskifte kelte sagsområder er årsværkforbruget til generel ledelse og administration mv. nøgletalsfordelt, således at forskell

4 PRODUKTIVITETSINDEKS JURISTER Samlet ssager Straffesager Civile sager Fogedsager Øvrige fogedsager BEDSTE RET 101,2 108,7 106,6 105,0 107,9 108,5 111,3 111,2 123,2 123,7 124,2 SAMLET BYRETTERNE 100,0 101,2 100,0 99,5 100,0 99,4 100,0 99,2 100,0 100,0 100,0 901 ten i Hjørring 109,8 109,7 106,4 110,0 105,3 104,0 108,5 116,5 123,2 129,9 124,8 902 ten i Aalborg 99,1 110,9 92,9 104,1 89,2 96,7 96,9 112,1 83,8 94,1 88,3 903 ten i Randers 105,7 101,7 106,6 96,1 102,7 87,2 110,8 105,3 104,8 115,9 134,2 904 ten i Århus 98,8 95,1 98,2 92,4 83,8 80,1 115,4 107,6 111,6 101,7 97,9 905 ten i Viborg 93,9 92,4 92,2 88,8 89,9 92,9 94,8 86,6 88,0 80,0 81,0 906 ten i Holstebro 106,3 94,8 115,4 99,5 105,5 90,5 127,4 111,2 115,7 99,1 106,6 907 ten i Herning 97,1 90,9 92,4 90,1 87,6 95,6 97,7 84,4 120,7 94,2 97,4 908 ten i Horsens 91,5 91,1 87,2 93,1 93,7 100,5 82,8 87,6 89,6 73,2 78,3 909 ten i Kolding 104,1 108,7 97,3 96,8 99,9 99,5 95,6 95,0 134,7 127,1 122,8 910 ten i Esbjerg 96,0 93,6 90,9 86,8 83,3 79,7 101,8 98,5 95,4 79,0 86,3 911 ten i Sønderborg 110,1 102,0 102,6 90,7 135,8 108,5 77,3 73,7 143,4 115,5 108,9 912 ten i Odense 95,6 100,1 101,1 101,9 107,9 112,7 93,1 87,3 72,5 85,3 82,8 913 ten i Svendborg 100,6 100,5 90,9 92,6 80,6 79,0 104,1 111,1 108,4 107,1 111,1 914 ten i Nykøbing F. 104,2 102,4 103,2 99,8 104,8 105,9 100,4 91,3 93,8 141,8 127,3 915 ten i Næstved 102,3 108,9 104,0 103,8 104,1 106,5 103,7 99,6 90,4 119,9 118,0 916 ten i Holbæk 107,4 104,0 103,3 109,5 89,4 96,2 121,1 124,9 93,0 103,5 112,8 917 ten i Roskilde 109,0 112,1 112,1 105,0 112,6 108,5 111,3 100,5 114,0 96,7 95,2 918 ten i Hillerød 90,3 96,0 96,4 94,5 96,6 91,4 96,1 97,9 92,1 91,1 91,8 919 ten i Helsingør 88,4 95,4 87,0 93,4 90,9 98,5 84,5 89,2 70,9 75,0 75,2 920 ten i Lyngby 84,1 97,6 83,7 95,1 81,3 105,6 86,7 90,9 113,2 123,7 124,2 921 ten i Glostrup 107,8 105,1 107,6 103,0 102,9 97,2 112,7 109,9 162,4 106,4 107,2 922 ten på Frederiksberg 99,3 101,1 102,0 103,4 108,3 114,1 93,8 90,4 128,8 147,8 161,0 923 Københavns Byret 102,3 103,8 106,7 105,9 109,1 104,2 102,4 106,6 70,0 81,0 78,1 924 ten på Bornholm 60,3 61,3 90,1 133,8 76,0 118,2 109,6 154,8 51,8 34,8 33,5 1) For retten samlet, retssager, straffesager og civile sager svarer indeks 100 til gennemsnittet ved byretterne i For øvrige fogedsager, tvangsauktioner, insolvensskifter og dødsboskifter svarer indeks 100 til gennemsnittet for 2015 øvrige fogedager og tvansauktioner til fogedsager, og insolvensskifter og dødsboskifter til skiftesager. Denne samvejning kan ikke foretages for 2014, og tallene er derfor ikke direkte sammenlignelige. 2) Tal for 2014 er genberegnet med nye årsværksvægte samt nye nøgler for samvejningen af retssager, fogedsager og skiftesager, og kan derfor ikke sammenlignes med årsnøgletallene for ) "ssager" svarer til den samlede produktivitet for straffesager og civile sager, "Fogedsager" til den samlede produktivitet for øvrige fogedsager og tvangsauktioner, "Skiftesager" til den samlede produktivitet for Insolvensskifter og 4) Ved beregningen af den samlede produktivitet for juristerne anvendes det samlede årsværksforbrug for gruppen - dvs. også årsværksforbruget til generel ledelse og administration mv. Ved beregning af produktiviteten på de enkelte s årsværkforbruget til generel ledelse og administration mv.

5 Tvangsauktioner Skiftesager Insolvensskifter Dødsboskifter ,9 142,5 169,1 124,1 231,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 165,7 123,4 144,1 104,8 301,3 179,8 131,9 189,6 123,6 121,5 70,1 161,3 168,6 126,0 199,4 168,9 99,3 169,1 103,7 82,8 74,5 136,3 140,9 117,0 132,2 80,7 77,0 89,3 79,5 49,4 78,4 100,9 105,9 82,1 91,9 53,5 143,0 118,3 72,1 170,4 173,5 138,6 182,6 167,6 165,2 53,5 150,5 145,7 159,2 231,6 165,1 124,8 160,8 124,1 453,7 109,3 98,0 171,0 80,7 160,7 92,8 131,3 130,9 107,0 214,6 222,3 90,6 105,4 48,4 279,7 134,7 108,3 165,3 116,8 101,2 77,4 142,5 123,1 88,2 190,9 108,9 123,6 212,5 136,6 273,5 89,5 95,3 122,7 92,4 103,8 76,0 144,3 117,2 98,3 109,3 113,3 23,3 60,1 70,6 54,5 78,3 16,0 85,2 52,0 90,8 48,2 5,8 36,7 29,9 34,9 189,5 10,0 45,0 49,8 38,1 44,0 53,3 47,5 52,6 86,4 5. For fogedsager og skiftesager svarer indeks 100 det pågældende år, da det i 2015 har været nødvendigt at samve Dødsboskifte sagsområder er kun medtaget det direkte årsværksforbrug - dvs. der er ikke foretaget en nøgletalsfordeling

6 PRODUKTIVITETSINDEKS KONTORPERSONALE Samlet ssager Straffesager Civile sager Fogedsager Øvrige fogedsager BEDSTE RET 106,7 109,9 105,8 112,5 119,6 125,7 107,2 110,6 113,2 116,7 112,3 SAMLET BYRETTERNE 100,0 102,0 100,0 102,1 100,0 104,3 100,0 99,1 100,0 100,0 100,0 901 ten i Hjørring 101,0 100,0 96,4 96,1 88,7 101,1 105,7 90,6 94,5 91,0 87,3 902 ten i Aalborg 102,3 101,1 96,2 106,5 99,6 116,2 93,2 97,1 104,6 97,9 97,8 903 ten i Randers 114,4 115,8 92,7 91,0 90,6 97,4 94,9 85,9 149,5 154,0 159,5 904 ten i Århus 104,8 105,2 91,0 95,0 80,6 83,8 106,6 113,4 114,5 104,2 103,9 905 ten i Viborg 107,5 109,9 100,7 96,3 119,6 106,7 86,4 87,8 94,5 95,2 101,5 906 ten i Holstebro 100,5 95,4 92,7 82,0 94,2 82,1 90,8 81,8 115,6 117,2 116,9 907 ten i Herning 106,7 101,6 110,1 105,3 116,3 101,8 103,4 110,6 113,2 105,8 112,3 908 ten i Horsens 97,8 107,4 108,5 120,7 126,1 126,2 94,7 115,0 76,3 87,6 86,2 909 ten i Kolding 105,2 113,1 103,7 113,4 101,3 129,2 106,7 99,7 124,9 123,5 126,1 910 ten i Esbjerg 96,6 102,1 85,8 101,3 96,1 125,7 73,4 73,3 96,2 91,5 97,9 911 ten i Sønderborg 104,4 107,2 103,7 102,8 121,7 119,2 84,2 84,3 112,1 97,0 88,9 912 ten i Odense 100,4 118,6 99,9 116,2 101,8 130,2 97,0 96,9 87,6 106,5 108,6 913 ten i Svendborg 104,9 110,4 89,2 86,8 85,1 84,3 94,6 89,9 97,6 117,9 119,9 914 ten i Nykøbing F. 96,0 97,8 103,2 107,8 100,9 103,1 106,6 116,5 75,5 84,8 85,7 915 ten i Næstved 106,0 106,0 109,1 112,5 122,8 114,8 95,8 109,3 109,7 101,4 102,8 916 ten i Holbæk 100,3 96,7 96,8 89,3 89,0 81,3 108,1 100,3 102,2 103,3 106,0 917 ten i Roskilde 98,7 97,6 96,6 86,5 94,8 89,6 99,0 82,5 108,0 93,6 92,7 918 ten i Hillerød 106,4 103,3 103,9 103,1 98,6 99,8 111,5 107,4 112,4 106,5 105,6 919 ten i Helsingør 108,7 105,0 97,6 96,8 92,5 92,3 103,7 102,1 90,0 102,2 102,2 920 ten i Lyngby 97,0 99,4 105,8 106,2 99,9 105,0 110,5 107,6 109,2 116,7 109,6 921 ten i Glostrup 98,8 104,1 104,1 106,2 101,7 112,9 107,2 97,8 94,7 96,0 95,8 922 ten på Frederiksberg 107,6 107,3 121,0 121,9 140,3 143,9 99,2 96,9 104,7 90,9 89,6 923 Københavns Byret 85,2 86,6 98,0 101,1 92,5 93,6 108,9 116,5 87,2 90,5 89,1 924 ten på Bornholm 65,1 70,1 76,6 64,1 74,6 66,6 79,2 61,1 58,0 57,1 55,1 1) For retten samlet, retssager, straffesager og civile sager svarer indeks 100 til gennemsnittet ved byretterne i For øvrige fogedsager, tvangsauktioner, insolvensskifter og dødsboskifter svarer indeks 100 til gennemsnittet for 2015 øvrige fogedager og tvansauktioner til fogedsager, og insolvensskifter og dødsboskifter til skiftesager. Denne samvejning kan ikke foretages for 2014, og tallene er derfor ikke direkte sammenlignelige. 2) Tal for 2014 er genberegnet med nye årsværksvægte samt nye nøgler for samvejningen af retssager, fogedsager og skiftesager, og kan derfor ikke sammenlignes med årsnøgletallene for ) "ssager" svarer til den samlede produktivitet for straffesager og civile sager, "Fogedsager" til den samlede produktivitet for øvrige fogedsager og tvangsauktioner, "Skiftesager" til den samlede produktivitet for Insolvensskifter og 4) Ved beregningen af den samlede produktivitet for juristerne anvendes det samlede årsværksforbrug for gruppen - dvs. også årsværksforbruget til generel ledelse og administration mv. Ved beregning af produktiviteten på de enkelte s årsværkforbruget til generel ledelse og administration mv.

7 Tvangsauktioner Skiftesager Insolvensskifter Dødsboskifter ,4 141,6 112,0 144,2 110,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 135,5 115,4 101,1 94,4 102,3 96,7 136,1 97,3 97,9 96,6 130,4 146,3 107,5 90,7 112,3 95,3 128,2 95,2 106,8 91,5 64,8 162,5 174,4 162,3 176,5 133,1 93,6 87,0 74,3 90,0 72,9 115,7 84,1 73,5 86,6 105,1 185,9 116,2 144,2 109,3 98,7 115,1 92,3 91,0 92,1 64,3 102,7 89,2 99,4 87,5 242,7 104,5 97,0 155,7 89,8 91,2 105,5 113,2 150,2 107,2 110,5 116,4 121,0 73,3 141,3 96,2 80,8 90,0 58,5 98,9 96,3 130,8 104,6 113,6 101,6 94,9 129,5 89,8 85,7 90,2 100,6 117,2 102,6 99,3 102,5 119,5 141,6 97,8 97,8 96,8 108,2 157,5 112,0 129,6 108,3 409,9 21,5 83,4 76,6 85,1 67,4 10,0 111,4 80,2 114,1 78,1 6,0 84,4 245,0 85,6 81,0 8,9 92,4 110,5 93,9 81,7 59,9 105,2 81,4 110,3 5. For fogedsager og skiftesager svarer indeks 100 det pågældende år, da det i 2015 har været nødvendigt at samve Dødsboskifte sagsområder er kun medtaget det direkte årsværksforbrug - dvs. der er ikke foretaget en nøgletalsfordeling

8 ÅRSVÆRKSFORBRUG ANVENDT TIL GENEREL LEDELSE OG ADMINISTRATION MV. SAMLET BYRETTERNE Årsværk til generel ledelse og administration %-del til generel ledelse og administration Jurister 36,4 37,3 35,6 8,1% 8,4% 8,3% Kontor 155,3 135,8 123,1 18,1% 16,5% 15,4% Elev 15,7 10,6 7,2 18,2% 12,6% 9,0% Fleks 23,0 21,5 21,7 46,9% 42,6% 44,0% Øvrige 74,8 71,8 70,9 81,3% 82,6% 81,1% Samlet 305,1 276,9 258,6 19,9% 18,6% 17,8% - ekskl. fleks og elever 230,0 244,9 229,7 16,5% 18,1% 17,4% 901 ten i Hjørring Jurister 1,7 1,2 1,9 11,8% 9,0% 14,6% 901 ten i Hjørring Kontor 4,5 4,1 3,6 15,2% 14,3% 12,6% 901 ten i Hjørring Elev 1,0 0,1 0,1 33,3% 3,4% 3,2% 901 ten i Hjørring Fleks 0,4 0,0 0,0 11,1% 0,6% 0,5% 901 ten i Hjørring Øvrige 2,5 2,1 2,7 90,5% 96,6% 89,1% 901 ten i Hjørring Samlet 10,2 7,5 8,3 19,0% 15,0% 16,4% - ekskl. fleks og elever 8,7 7,4 8,2 18,7% 16,7% 18,4% 902 ten i Aalborg Jurister 0,8 1,0 1,0 4,1% 4,2% 5,0% 902 ten i Aalborg Kontor 7,4 5,7 7,0 16,8% 14,1% 16,7% 902 ten i Aalborg Elev 0,1 0,3 0,4 2,7% 6,1% 10,7% 902 ten i Aalborg Fleks 1,6 0,8 0,4 66,7% 40,8% 29,9% 902 ten i Aalborg Øvrige 1,0 1,5 1,3 24,0% 31,5% 39,6% 902 ten i Aalborg Samlet 11,0 9,3 10,0 14,5% 12,4% 14,2% - ekskl. fleks og elever 9,2 8,2 9,3 13,4% 12,0% 14,1% 903 ten i Randers Jurister 1,9 1,9 1,8 12,8% 13,3% 12,4% 903 ten i Randers Kontor 4,0 2,9 3,0 14,3% 11,1% 11,6% 903 ten i Randers Elev 0,3 0,7 0,2 10,5% 21,0% 5,4% 903 ten i Randers Fleks 2,0 2,0 2,8 100,0% 75,4% 94,2% 903 ten i Randers Øvrige 3,3 3,8 4,0 91,2% 89,2% 92,2% 903 ten i Randers Samlet 11,5 11,4 11,7 22,4% 22,3% 22,8% - ekskl. fleks og elever 9,2 8,7 8,7 19,8% 19,3% 19,7% 904 ten i Århus Jurister 1,7 1,9 2,0 6,8% 7,5% 8,0% 904 ten i Århus Kontor 7,1 4,5 4,0 15,6% 10,8% 10,0% 904 ten i Århus Elev 0,0 0,2 0,0 1,7% 10,1% 1,0% 904 ten i Århus Fleks 2,5 1,8 1,9 51,7% 34,2% 32,5% 904 ten i Århus Øvrige 3,8 4,8 3,3 65,5% 67,6% 60,0% 904 ten i Århus Samlet 15,2 13,2 11,4 18,1% 16,3% 14,4% - ekskl. fleks og elever 12,7 11,2 9,4 16,6% 15,2% 13,2% 905 ten i Viborg Jurister 1,4 1,5 1,4 9,5% 9,9% 9,0% 905 ten i Viborg Kontor 4,6 4,0 3,5 16,3% 15,2% 13,7% 905 ten i Viborg Elev 0,7 0,3 0,3 16,1% 6,7% 6,9% 905 ten i Viborg Fleks 0,8 0,3 0,2 40,9% 10,6% 6,3% 905 ten i Viborg Øvrige 2,6 2,5 2,6 66,7% 74,2% 71,6% 905 ten i Viborg Samlet 10,1 8,6 8,0 19,0% 16,5% 15,5% - ekskl. fleks og elever 8,6 8,0 7,6 18,3% 17,8% 16,8% 906 ten i Holstebro Jurister 1,2 1,0 1,0 12,6% 10,3% 9,8% 906 ten i Holstebro Kontor 3,4 3,2 2,7 16,5% 15,9% 13,4% 906 ten i Holstebro Elev 0,3 0,3 0,3 10,8% 9,4% 14,2% 906 ten i Holstebro Fleks 2,0 2,0 2,0 63,7% 100,0% 100,0% 906 ten i Holstebro Øvrige 2,5 2,4 2,3 91,6% 92,5% 88,8% 906 ten i Holstebro Samlet 9,3 8,9 8,3 24,3% 23,9% 22,4% - ekskl. fleks og elever 7,1 6,6 6,0 21,6% 20,5% 18,2%

9 Årsværk til generel ledelse og administration %-del til generel ledelse og administration ten i Herning Jurister 0,8 0,8 1,1 6,6% 6,6% 10,0% 907 ten i Herning Kontor 3,9 3,5 2,9 18,8% 17,5% 14,1% 907 ten i Herning Elev 1,3 0,9 0,4 33,1% 24,2% 11,7% 907 ten i Herning Fleks 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 907 ten i Herning Øvrige 2,1 2,1 2,0 100,0% 100,0% 100,0% 907 ten i Herning Samlet 8,1 7,3 6,4 21,0% 19,5% 17,2% - ekskl. fleks og elever 6,8 6,4 6,1 19,6% 18,9% 17,8% 908 ten i Horsens Jurister 1,2 1,2 1,3 8,2% 8,4% 9,0% 908 ten i Horsens Kontor 4,4 4,3 3,5 17,3% 17,5% 16,2% 908 ten i Horsens Elev 0,8 0,4 0,5 20,9% 9,3% 16,4% 908 ten i Horsens Fleks 1,0 1,0 0,8 28,1% 34,6% 28,6% 908 ten i Horsens Øvrige 2,9 2,5 2,4 95,5% 89,1% 74,1% 908 ten i Horsens Samlet 10,2 9,4 8,4 20,5% 19,3% 18,8% - ekskl. fleks og elever 8,4 8,0 7,1 19,8% 19,2% 18,3% 909 ten i Kolding Jurister 1,7 1,5 1,2 7,8% 7,5% 6,3% 909 ten i Kolding Kontor 6,5 5,9 4,8 17,4% 16,0% 13,6% 909 ten i Kolding Elev 0,2 0,0 0,4 4,7% 1,3% 9,7% 909 ten i Kolding Fleks 0,8 1,0 1,0 33,3% 33,8% 33,8% 909 ten i Kolding Øvrige 3,0 3,0 3,0 100,0% 89,8% 80,6% 909 ten i Kolding Samlet 12,2 11,5 10,5 18,0% 17,2% 15,9% - ekskl. fleks og elever 11,2 10,4 9,1 18,1% 17,3% 15,4% 910 ten i Esbjerg Jurister 1,0 1,2 1,1 6,6% 8,2% 7,8% 910 ten i Esbjerg Kontor 4,1 3,2 2,7 13,7% 11,6% 10,5% 910 ten i Esbjerg Elev 0,2 0,3 0,2 6,2% 6,4% 5,6% 910 ten i Esbjerg Fleks 2,0 1,2 0,1 49,6% 37,5% 5,4% 910 ten i Esbjerg Øvrige 2,2 2,0 3,1 99,0% 100,0% 100,0% 910 ten i Esbjerg Samlet 9,5 7,9 7,3 17,4% 15,3% 14,8% - ekskl. fleks og elever 7,2 6,5 6,9 15,4% 14,5% 16,1% 911 ten i Sønderborg Jurister 1,7 1,1 1,0 10,0% 7,1% 6,4% 911 ten i Sønderborg Kontor 5,8 5,5 2,7 17,4% 17,1% 8,8% 911 ten i Sønderborg Elev 0,9 0,3 0,3 24,1% 7,9% 9,4% 911 ten i Sønderborg Fleks 0,5 1,0 0,8 100,0% 77,5% 66,1% 911 ten i Sønderborg Øvrige 3,0 3,0 2,9 97,5% 94,0% 80,7% 911 ten i Sønderborg Samlet 12,1 10,9 7,7 20,7% 19,5% 14,1% - ekskl. fleks og elever 10,6 9,6 6,7 19,7% 18,8% 13,1% 912 ten i Odense Jurister 1,2 2,2 2,2 5,3% 9,1% 9,6% 912 ten i Odense Kontor 5,7 5,1 4,1 12,6% 11,7% 11,1% 912 ten i Odense Elev 0,4 0,2 0,2 10,8% 7,5% 7,7% 912 ten i Odense Fleks 2,0 2,0 2,1 100,0% 100,0% 93,3% 912 ten i Odense Øvrige 4,7 4,8 4,4 97,2% 100,0% 99,5% 912 ten i Odense Samlet 14,0 14,3 13,0 18,0% 18,5% 18,8% - ekskl. fleks og elever 11,6 12,1 10,7 16,1% 16,7% 16,6% 913 ten i Svendborg Jurister 0,8 0,7 1,0 8,2% 6,4% 10,1% 913 ten i Svendborg Kontor 2,3 2,4 2,3 10,7% 11,9% 11,9% 913 ten i Svendborg Elev 0,2 0,9 0,4 17,6% 40,8% 13,8% 913 ten i Svendborg Fleks 0,6 0,6 0,5 55,4% 56,2% 50,9% 913 ten i Svendborg Øvrige 2,6 2,6 2,6 99,6% 92,5% 79,7% 913 ten i Svendborg Samlet 6,5 7,2 6,8 17,7% 19,6% 18,8% - ekskl. fleks og elever 5,8 5,7 5,9 16,6% 17,1% 18,2% 914 ten i Nykøbing F. Jurister 1,3 1,3 1,3 9,3% 9,2% 9,3% 914 ten i Nykøbing F. Kontor 5,6 4,3 4,1 18,3% 14,1% 13,7% 914 ten i Nykøbing F. Elev 0,4 0,3 0,4 19,3% 11,8% 23,6% 914 ten i Nykøbing F. Fleks 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 914 ten i Nykøbing F. Øvrige 3,4 3,0 2,9 99,8% 99,8% 100,0% 914 ten i Nykøbing F. Samlet 10,6 8,9 8,7 21,3% 17,6% 18,0% - ekskl. fleks og elever 10,2 8,6 8,3 21,4% 18,1% 17,8%

10 Årsværk til generel ledelse og administration %-del til generel ledelse og administration ten i Næstved Jurister 1,6 1,6 1,5 8,6% 9,4% 9,1% 915 ten i Næstved Kontor 7,1 6,7 5,6 19,9% 19,4% 16,8% 915 ten i Næstved Elev 0,7 0,2 0,3 27,5% 9,1% 9,2% 915 ten i Næstved Fleks 2,6 1,7 3,1 91,3% 58,6% 80,5% 915 ten i Næstved Øvrige 3,5 3,0 2,6 96,0% 92,6% 92,0% 915 ten i Næstved Samlet 15,5 13,3 13,2 24,5% 21,9% 22,0% - ekskl. fleks og elever 12,3 11,3 9,7 21,1% 20,6% 18,5% 916 ten i Holbæk Jurister 0,9 0,9 1,8 7,2% 7,3% 14,5% 916 ten i Holbæk Kontor 4,4 4,0 3,4 16,1% 16,1% 13,4% 916 ten i Holbæk Elev 1,1 0,3 0,2 33,5% 10,3% 15,2% 916 ten i Holbæk Fleks 1,0 0,9 1,0 33,3% 33,5% 32,6% 916 ten i Holbæk Øvrige 2,3 1,9 2,3 93,0% 85,7% 87,8% 916 ten i Holbæk Samlet 9,7 8,1 8,7 19,9% 17,8% 19,4% - ekskl. fleks og elever 7,7 6,9 7,6 17,9% 17,3% 18,5% 917 ten i Roskilde Jurister 2,5 2,4 1,4 11,0% 11,5% 7,5% 917 ten i Roskilde Kontor 6,5 6,4 4,7 15,7% 15,0% 11,1% 917 ten i Roskilde Elev 0,5 0,6 0,3 10,3% 18,1% 10,7% 917 ten i Roskilde Fleks 0,0 0,0 0,6 0,0% 0,0% 0,0% 917 ten i Roskilde Øvrige 3,6 3,3 2,2 93,4% 92,2% 100,0% 917 ten i Roskilde Samlet 13,1 12,7 9,3 17,8% 17,7% 13,8% - ekskl. fleks og elever 12,6 12,1 8,3 18,6% 17,9% 13,1% 918 ten i Hillerød Jurister 1,9 2,0 1,2 12,9% 12,8% 8,7% 918 ten i Hillerød Kontor 5,7 4,1 3,7 21,9% 16,6% 15,3% 918 ten i Hillerød Elev 0,2 0,2 0,1 4,7% 4,1% 1,4% 918 ten i Hillerød Fleks 1,2 1,2 1,5 50,4% 50,5% 59,9% 918 ten i Hillerød Øvrige 2,7 2,8 2,6 56,8% 64,1% 60,4% 918 ten i Hillerød Samlet 11,6 10,3 9,1 22,4% 20,1% 18,5% - ekskl. fleks og elever 10,3 9,0 7,5 22,6% 19,9% 17,7% 919 ten i Helsingør Jurister 1,4 1,5 1,0 9,6% 9,4% 6,9% 919 ten i Helsingør Kontor 3,3 2,6 3,4 13,1% 10,7% 14,1% 919 ten i Helsingør Elev 0,4 0,6 0,4 9,5% 14,7% 9,9% 919 ten i Helsingør Fleks 0,9 2,0 1,9 41,1% 60,6% 53,1% 919 ten i Helsingør Øvrige 1,9 2,0 2,2 99,9% 100,0% 89,5% 919 ten i Helsingør Samlet 7,8 8,6 8,9 16,4% 17,7% 18,4% - ekskl. fleks og elever 6,6 6,0 6,6 15,8% 14,5% 16,2% 920 ten i Lyngby Jurister 1,2 1,2 0,8 6,0% 6,2% 4,9% 920 ten i Lyngby Kontor 7,0 6,3 5,5 23,6% 21,3% 18,6% 920 ten i Lyngby Elev 1,6 0,9 0,6 47,9% 24,3% 20,3% 920 ten i Lyngby Fleks -0,1 0,0 0,0 33,3% 0,0% 0,0% 920 ten i Lyngby Øvrige 3,3 3,0 3,1 90,9% 88,5% 86,7% 920 ten i Lyngby Samlet 12,9 11,4 9,9 23,2% 20,6% 19,1% - ekskl. fleks og elever 11,4 10,5 9,3 21,7% 20,3% 19,0% 921 ten i Glostrup Jurister 2,6 2,9 2,0 8,0% 9,3% 6,4% 921 ten i Glostrup Kontor 13,7 10,9 9,2 20,6% 17,1% 15,4% 921 ten i Glostrup Elev 0,9 0,8 0,2 17,8% 16,2% 4,0% 921 ten i Glostrup Fleks 1,0 1,0 0,9 31,2% 33,4% 38,4% 921 ten i Glostrup Øvrige 5,2 4,4 4,2 63,9% 99,8% 75,8% 921 ten i Glostrup Samlet 23,4 20,0 16,5 20,3% 18,7% 16,0% - ekskl. fleks og elever 21,5 18,2 15,4 20,1% 18,4% 16,0% 922 ten på Frederiksberg Jurister 1,8 1,9 2,0 7,4% 7,2% 8,1% 922 ten på Frederiksberg Kontor 8,6 7,3 5,8 19,2% 17,0% 13,5% 922 ten på Frederiksberg Elev 0,6 0,7 0,4 20,9% 21,4% 9,8% 922 ten på Frederiksberg Fleks 0,0 0,0 0,0 0,4% 0,8% 0,8% 922 ten på Frederiksberg Øvrige 4,8 4,0 4,1 79,8% 71,8% 89,0% 922 ten på Frederiksberg Samlet 15,7 13,9 12,3 19,7% 17,2% 15,5% - ekskl. fleks og elever 15,1 13,2 11,9 20,3% 17,7% 16,4%

11 Årsværk til generel ledelse og administration %-del til generel ledelse og administration Københavns Byret Jurister 3,3 3,5 3,1 5,6% 5,9% 5,4% 923 Københavns Byret Kontor 27,5 26,9 29,5 24,2% 24,8% 26,7% 923 Københavns Byret Elev 2,2 0,9 0,4 27,7% 11,8% 5,6% 923 Københavns Byret Fleks 0,3 0,8 0,0 33,7% 48,4% 32,9% 923 Københavns Byret Øvrige 6,6 5,9 6,4 74,5% 71,4% 71,5% 923 Københavns Byret Samlet 40,0 38,1 39,4 21,0% 20,5% 21,3% - ekskl. fleks og elever 37,4 36,3 39,0 20,7% 20,6% 22,0% 924 ten på Bornholm Jurister 0,8 1,1 1,4 22,7% 29,2% 39,3% 924 ten på Bornholm Kontor 2,2 1,8 1,3 27,9% 23,7% 19,0% 924 ten på Bornholm Elev 0,5 0,3 0,3 23,4% 13,6% 14,5% 924 ten på Bornholm Fleks 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 924 ten på Bornholm Øvrige 1,3 1,2 1,7 99,9% 95,1% 96,2% 924 ten på Bornholm Samlet 4,7 4,4 4,6 32,4% 30,0% 33,5% - ekskl. fleks og elever 4,2 4,1 4,4 33,8% 32,6% 36,5% 1) I opgørelsen er årsværksforbrug under kategorierne "ledelse og administration", "hjælpefunktioner" og "transporttid" henført under generel ledelse og administration mv. 2) Opgørelsen af årsværk for 2014 er genberegnet med de nye årsværksvægte og kan derfor ikke sammenlignes med tal fra Årsnøgletallene for 2014.

12 AKTIVITET VED RETTEN MÅLT SOM VÆGTEDE AFSLUTTEDE SAGER Samlet Straffesager Civile sager Øvrige Fogedsager Tvangsauktionssager Insolvensskiftesager Dødsboskiftesager Notarialforretninger SAMLET BYRETTERNE ten i Hjørring ten i Aalborg ten i Randers ten i Århus ten i Viborg ten i Holstebro ten i Herning ten i Horsens ten i Kolding ten i Esbjerg ten i Sønderborg ten i Odense ten i Svendborg ten i Nykøbing F ten i Næstved ten i Holbæk ten i Roskilde ten i Hillerød ten i Helsingør ten i Lyngby ten i Glostrup ten på Frederiksberg Københavns Byret ten på Bornholm ) Vægtningen på tværs af sagstyper betyder, at antallet af vægtede sager inden for de enkelte sagområder ikke summer op til det samlede antal vægtede sager. Der er sket en genberegning af de vægtede sager for 2014 baseret på den reviderede vægtningsmodel, der trådte i kraft den 1. januar ) Der foretages en tilsvarende opgørelse samlet for henholdsvis jurister og kontor.

13 MÅLOPFYLDELSE STRAFFESAGER (PROCENT) Alle alm. straffesager Nævninge- og domsmandssager (hfh.) Tilståelsessager og sager uden domsmænd (hfh) Voldssager Voldtægtssager <4 MDR. <3 MDR. <2 MDR. <37 DG. <37 DG. MÅL (procent) SAMLET BYRETTERNE 78,9 79,9 69,2 66,2 69,3 68,1 47,7 39,7 35,4 32,6 5. BEDSTE RET 82,3 82,7 80,7 80,7 87,3 85,2 63,8 55,6 66,7 50,0 901 ten i Hjørring 82,3 80,9 80,3 77,2 84,7 76,5 56,3 55,6 33,3 41,7 902 ten i Aalborg 74,2 79,5 65,7 71,3 62,5 73,8 54,3 43,5 100,0 42,9 903 ten i Randers 82,6 82,4 73,4 75,3 73,5 76,0 47,7 31,0 66,7 44,4 904 ten i Århus 77,5 78,7 62,8 60,8 74,5 66,2 27,1 15,7 14,3 50,0 905 ten i Viborg 75,0 78,1 64,3 72,9 76,1 75,7 62,2 45,0 100,0 60,0 906 ten i Holstebro 81,6 85,9 80,7 85,8 90,5 91,2 71,4 55,6 50,0 50,0 907 ten i Herning 80,1 82,7 75,3 83,0 87,3 84,5 76,9 53,8 66,7 100,0 908 ten i Horsens 76,2 80,4 75,3 72,5 66,5 76,8 40,0 46,7 50,0 0,0 909 ten i Kolding 79,3 81,6 70,3 78,7 68,1 73,7 60,0 45,2 75,0 0,0 910 ten i Esbjerg 63,5 74,1 62,3 60,1 60,3 57,3 40,0 51,5 0,0 20,0 911 ten i Sønderborg 74,5 82,2 82,0 80,7 81,7 83,7 63,8 60,7-0,0 912 ten i Odense 85,4 84,2 84,6 79,6 90,1 86,1 45,7 37,3 30,8 21,1 913 ten i Svendborg 72,5 79,4 68,5 74,2 80,5 85,2 51,3 22,2 0,0 0,0 914 ten i Nykøbing F. 87,4 85,3 81,2 72,0 90,5 78,9 67,3 45,8 50,0 50,0 915 ten i Næstved 76,1 73,9 55,7 46,7 30,6 33,7 31,8 15,2 22,2 33,3 916 ten i Holbæk 81,9 81,9 76,8 85,3 85,2 89,0 60,0 44,0 33,3 50,0 917 ten i Roskilde 77,8 74,8 61,3 57,6 48,4 50,8 26,7 47,4 0,0 0,0 918 ten i Hillerød 78,3 76,5 68,9 73,5 63,3 68,7 41,4 28,6 50,0 0,0 919 ten i Helsingør 72,0 75,6 66,0 53,7 56,7 31,3 40,0 31,0 0,0 20,0 920 ten i Lyngby 80,6 79,4 69,7 74,1 78,1 74,4 60,0 87,5 33,3 100,0 921 ten i Glostrup 75,6 78,1 55,6 56,5 52,1 44,5 32,9 27,5 0,0 18,2 922 ten på Frederiksberg 80,9 79,1 47,9 47,3 44,0 46,6 26,5 27,8 40,0 9,1 923 Københavns Byret 82,2 80,9 73,0 55,0 69,4 64,5 38,0 31,7 16,7 0,0 924 ten på Bornholm 93,3 94,5 100,0 100,0 97,7 98,4 78,9 100,0-100,0 1) Målene for de enkelte sagstyper er opstillet i samarbejde med byretterne. De aktuelle mål trådte i kraft 1. januar "Målopfyldelsen" for 2014 er derfor kun vist for at have tal at sammenligne resultaterne for 2015 med. Sammensatte mål i 2015 er vægtet på baggrund af den fordeling af sagerne, retterne havde for alle byretter i Målene for voldssager og voldtægtssager er fastsat eksternt.

14 MÅLOPFYLDELSE CIVILE SAGER (PROCENT) Alle alm. sager, boligsager, småsager og forbud/påbudssager Hfh. almindelige sager og boligsager Hfh. småsager <6 MDR. <15 MDR. <9 MDR. Alle forældreansvars- og ægtefællesager <6 MDR. MÅL (procent) SAMLET BYRETTERNE 67,4 68,5 60,8 61,8 63,7 62,9 77,7 74,5 5. BEDSTE RET 73,5 73,7 71,5 70,2 81,8 79,4 88,9 87,9 901 ten i Hjørring 71,1 73,9 51,4 55,3 78,6 76,9 84,9 79,6 902 ten i Aalborg 68,1 72,0 52,9 59,5 74,4 79,4 82,3 88,2 903 ten i Randers 62,3 67,1 46,3 55,2 63,6 63,8 73,7 82,2 904 ten i Århus 66,3 68,4 66,0 56,4 63,5 74,5 77,1 77,4 905 ten i Viborg 63,3 63,6 61,7 64,4 57,3 64,5 87,8 76,2 906 ten i Holstebro 73,2 75,6 69,9 66,9 88,0 90,6 90,6 82,4 907 ten i Herning 69,9 73,7 60,7 54,7 87,8 88,6 77,5 79,6 908 ten i Horsens 63,9 63,3 71,0 59,6 51,1 35,0 84,0 84,9 909 ten i Kolding 72,0 71,1 60,8 60,1 59,7 70,7 94,5 86,4 910 ten i Esbjerg 62,8 66,7 42,4 61,5 76,1 67,7 80,1 78,7 911 ten i Sønderborg 75,6 72,5 75,2 73,4 80,0 78,6 85,5 89,1 912 ten i Odense 72,7 72,1 71,5 65,1 64,5 69,2 84,6 69,3 913 ten i Svendborg 69,8 65,9 67,1 68,5 46,2 35,4 89,3 93,0 914 ten i Nykøbing F. 79,5 77,5 80,7 81,6 90,6 75,0 88,9 87,9 915 ten i Næstved 74,2 70,1 50,4 62,0 74,3 61,9 81,2 85,8 916 ten i Holbæk 73,5 72,6 71,2 75,4 82,6 52,4 90,9 78,5 917 ten i Roskilde 64,4 64,0 64,4 61,2 49,1 43,2 63,3 62,8 918 ten i Hillerød 70,1 72,1 65,0 64,8 69,6 81,8 75,4 77,8 919 ten i Helsingør 70,8 67,6 59,0 70,0 73,7 49,0 75,0 66,3 920 ten i Lyngby 63,3 63,6 76,5 70,2 63,0 61,7 75,2 65,5 921 ten i Glostrup 57,6 62,7 57,2 55,4 21,4 38,8 65,7 62,0 922 ten på Frederiksberg 63,7 63,6 49,8 49,0 47,5 56,7 61,1 44,8 923 Københavns Byret 65,2 68,7 55,4 61,4 68,1 60,3 64,9 63,5 924 ten på Bornholm 84,6 86,0 72,2 92,8 81,8 100,0 84,8 89,0 1) Målene for de enkelte sagstyper er opstillet i samarbejde med byretterne. De aktuelle mål trådte i kraft 1. januar "Målopfyldelsen" for 2014 er derfor kun vist for at have tal at sammenligne resultaterne for 2015 med. Sammensatte mål i 2015 er vægtet på baggrund af den fordeling af sagerne, retterne havde for alle byretter i Generelt er målene opstillet i forhold til hovedforhandlede sager.

15 MÅLOPFYLDELSE FOGEDSAGER (PROCENT) Alm. fogedsager og betalingspåkrav Særlige fogedsager Tvangsauktion solgt efter 1. auktion <3 MDR. <2 MDR. <5 MDR. MÅL (procent) SAMLET BYRETTERNE 85,5 81,9 83,9 82,1 83,7 83,3 5. BEDSTE RET 92,0 89,9 90,9 89,4 94,4 93,9 901 ten i Hjørring 91,8 85,9 84,3 80,4 77,3 88,2 902 ten i Aalborg 92,0 83,3 90,0 78,1 92,6 90,4 903 ten i Randers 87,8 93,3 79,2 85,0 77,1 76,0 904 ten i Århus 86,1 84,4 90,9 90,9 83,8 81,4 905 ten i Viborg 89,0 86,6 82,2 81,2 86,8 67,9 906 ten i Holstebro 96,7 96,5 96,8 95,1 91,9 98,3 907 ten i Herning 93,6 89,9 91,6 89,4 91,7 90,2 908 ten i Horsens 90,1 85,6 79,4 81,9 86,4 97,3 909 ten i Kolding 85,6 86,9 90,1 88,2 94,4 95,3 910 ten i Esbjerg 89,4 85,8 90,5 87,7 91,0 70,8 911 ten i Sønderborg 86,5 78,0 85,2 80,9 67,1 51,5 912 ten i Odense 86,5 84,2 80,3 78,8 80,1 79,2 913 ten i Svendborg 85,5 87,6 85,3 88,0 87,6 80,4 914 ten i Nykøbing F. 87,2 83,5 83,2 85,8 96,3 98,5 915 ten i Næstved 82,8 80,0 87,0 82,2 77,2 81,5 916 ten i Holbæk 86,8 88,0 90,4 83,6 85,3 92,0 917 ten i Roskilde 85,7 85,2 79,6 78,4 79,6 81,9 918 ten i Hillerød 89,8 87,1 83,3 82,4 95,5 93,9 919 ten i Helsingør 79,2 75,4 86,3 77,9 87,5 75,0 920 ten i Lyngby 92,9 89,9 93,9 92,6 94,4 76,5 921 ten i Glostrup 77,8 76,6 75,2 75,8 79,3 73,5 922 ten på Frederiksberg 77,3 73,8 87,3 83,8 38,5 14,3 923 Københavns Byret 74,0 56,8 76,1 77,0 25,0 50,0 924 ten på Bornholm 97,5 97,5 95,7 94,2 96,2 90,9 1) Målene for de enkelte sagstyper er opstillet i samarbejde med byretterne. De aktuelle mål trådte i kraft 1. januar "Målopfyldelsen" for 2014 er derfor kun vist for at have tal at sammenligne resultaterne for 2015 med. Sammensatte mål i 2015 er vægtet på baggrund af den fordeling af sagerne, retterne havde for alle byretter i 2014.

16 MÅLOPFYLDELSE SKIFTESAGER (PROCENT) Udlevering af bo Tvangsopløsningssager (eksklusive likvidation) Gældssanering (dog kun indledte sager) <2 MDR. <3 MDR. <9 MDR. MÅL (procent) SAMLET BYRETTERNE 83,1 81,3 81,4 91,1 75,1 79,4 5. BEDSTE RET 88,4 87,8 92,0 96,7 86,5 87,4 901 ten i Hjørring 83,0 79,6 95,6 92,4 77,2 71,3 902 ten i Aalborg 80,3 79,3 79,6 88,6 66,0 74,6 903 ten i Randers 86,6 88,4 75,7 97,7 76,0 88,1 904 ten i Århus 81,3 69,7 86,1 96,7 78,0 77,4 905 ten i Viborg 82,3 82,8 94,4 98,7 76,1 87,4 906 ten i Holstebro 87,6 86,2 92,0 97,4 91,9 98,8 907 ten i Herning 80,0 66,7 86,7 93,2 45,8 67,3 908 ten i Horsens 57,5 78,7 87,6 95,1 82,1 86,7 909 ten i Kolding 83,3 82,5 92,2 97,0 75,9 88,7 910 ten i Esbjerg 86,6 83,0 86,1 88,4 72,5 77,9 911 ten i Sønderborg 77,8 75,3 80,0 95,4 79,0 83,3 912 ten i Odense 81,0 76,2 84,8 89,8 85,6 77,6 913 ten i Svendborg 86,1 87,8 90,3 93,5 86,5 83,6 914 ten i Nykøbing F. 92,2 92,9 66,2 78,3 86,6 80,6 915 ten i Næstved 84,2 81,1 81,9 89,5 73,1 73,4 916 ten i Holbæk 85,4 86,1 76,1 94,0 73,1 77,7 917 ten i Roskilde 71,1 70,8 56,0 63,5 50,0 64,9 918 ten i Hillerød 88,6 87,8 87,3 93,6 89,1 78,1 919 ten i Helsingør 83,3 80,0 68,8 89,0 58,6 77,8 920 ten i Lyngby 83,1 76,7 100,0 921 ten i Glostrup 88,4 88,3 922 ten på Frederiksberg 81,8 81,3 923 Københavns Byret 89,8 85,1 924 ten på Bornholm 97,4 98,3 71,4 93,8 100,0 100,0 1) Målene for de enkelte sagstyper er opstillet i samarbejde med byretterne. De aktuelle mål trådte i kraft 1. januar "Målopfyldelsen" for 2014 er derfor kun vist for at have tal at sammenligne resultaterne for 2015 med.

17 GENNEMSNITLIG SAGSBEHANDLINGSTID STRAFFESAGER (DAGE) Nævningesager Domsmandssager Sager uden domsmænd Tilståelsessager BEDSTE RET SAMLET BYRETTERNE ten i Hjørring ten i Aalborg ten i Randers ten i Århus ten i Viborg ten i Holstebro ten i Herning ten i Horsens ten i Kolding ten i Esbjerg ten i Sønderborg ten i Odense ten i Svendborg ten i Nykøbing F ten i Næstved ten i Holbæk ten i Roskilde ten i Hillerød ten i Helsingør ten i Lyngby ten i Glostrup ten på Frederiksberg Københavns Byret ten på Bornholm

18 GENNEMSNITLIG SAGSBEHANDLINGSTID CIVILE SAGER (DAGE) Hovedforhandlede almindelige sager Hovedforhandlede boligretssager Hovedforhandlede småsager Alle civile sager m. forhandlingsmaksime Alle ægteskabssager Alle forældreansvarssager BEDSTE RET SAMLET BYRETTERNE ten i Hjørring ten i Aalborg ten i Randers ten i Århus ten i Viborg ten i Holstebro ten i Herning ten i Horsens ten i Kolding ten i Esbjerg ten i Sønderborg ten i Odense ten i Svendborg ten i Nykøbing F ten i Næstved ten i Holbæk ten i Roskilde ten i Hillerød ten i Helsingør ten i Lyngby ten i Glostrup ten på Frederiksberg Københavns Byret ten på Bornholm ) Alle civile sager med forhandlingsmaksime inkluderer sagstyperne almindelige sager, boligretssager og småsager.

19 GENNEMSNITLIG SAGSBEHANDLINGSTID FOGEDSAGER (DAGE) Alm. fogedsager Særlige fogedsager Betalingspåkrav Tvangsauktioner BEDSTE RET SAMLET BYRETTERNE ten i Hjørring ten i Aalborg ten i Randers ten i Århus ten i Viborg ten i Holstebro ten i Herning ten i Horsens ten i Kolding ten i Esbjerg ten i Sønderborg ten i Odense ten i Svendborg ten i Nykøbing F ten i Næstved ten i Holbæk ten i Roskilde ten i Hillerød ten i Helsingør ten i Lyngby ten i Glostrup ten på Frederiksberg Københavns Byret ten på Bornholm

20 GENNEMSNITLIG SAGSBEHANDLINGSTID SKIFTESAGER (DAGE) Boudlæg Uskiftet bo Privat skifte Forenklet privat skifte BEDSTE RET SAMLET BYRETTERNE ten i Hjørring ten i Aalborg ten i Randers ten i Århus ten i Viborg ten i Holstebro ten i Herning ten i Horsens ten i Kolding ten i Esbjerg ten i Sønderborg ten i Odense ten i Svendborg ten i Nykøbing F ten i Næstved ten i Holbæk ten i Roskilde ten i Hillerød ten i Helsingør ten i Lyngby ten i Glostrup ten på Frederiksberg Københavns Byret ten på Bornholm

21 UDVALGTE HR-NØGLETAL Gnst. antal sygedage pr. Personaleomsætning (%) Lønsumsforbrug (mio.) ansat BEDSTE RET 6,3 5,9 SAMLET BYRETTERNE 9,3 9,1 13,8 10,0 31,6 31,3 901 ten i Hjørring 8,3 5,9 5,7 5,8 23,9 23,9 902 ten i Aalborg 8,5 9,8 14,9 6 36,6 35,3 903 ten i Randers 8,6 7,5 16,8 7,2 25,6 25,5 904 ten i Århus 7,5 8 13,7 12,3 40,6 40,9 905 ten i Viborg 6,3 5 19,2 7,4 24,6 25,1 906 ten i Holstebro 7,1 7,8 14,1 11,2 19,1 19,4 907 ten i Herning 5,2 4,1 15,6 13,3 19,0 18,7 908 ten i Horsens 7,7 14,6 15,7 23,2 24,1 23,0 909 ten i Kolding 15,6 8,6 15,3 11,2 34,0 33,4 910 ten i Esbjerg 7,5 8,7 15,2 19,6 25,1 24,0 911 ten i Sønderborg 6,2-10,3 7,8 30,9 31,3 912 ten i Odense 10,7 8,4 7,9 11,3 38,6 37,6 913 ten i Svendborg 6,2 7,6 14,5 7 18,5 18,3 914 ten i Nykøbing F. 7,4 6,1 11,5 6,2 25,2 24,8 915 ten i Næstved 8,0 9,0 12,6 6,8 29,8 28,6 916 ten i Holbæk 8,7 8,7 18,7 8,7 22,5 22,4 917 ten i Roskilde 6,3 12,6 11,9 2,9 37,6 36,1 918 ten i Hillerød 9,8-12,9 7,4 25,4 24,5 919 ten i Helsingør 9,6 11 8,1 10,9 24,3 23,6 920 ten i Lyngby 9,0 5,6 16,5 16,6 29,3 28,2 921 ten i Glostrup 8,3 8,6 17,3 6,6 54,1 52,6 922 ten på Frederiksberg 13,0 17,0 15,6 4,5 40,7 42,7 923 Københavns Byret 10,1 12,7 8,7 2,5 101,9 104,4 924 ten på Bornholm 7,4 1,8 19,4 22,5 7,1 7,0 1) Tallene er ekskl. ansatte under socialt kapitel. Deltidssygdom er inkluderet, men barns sygdom, omsorgsdage og særlige feriedage indgår ikke. 2) Lønsumsforbruget inkluderer egentlig løn, over- og merarbejde, stævningsmænd, refusioner og pensionsbidrag og er i faste priser 3) Perioden for personaleomsætningen opgøres af ISOLA som rullende år og løber fra november 2014 til november ) Det gennemsnitlige antal sygedage pr. ansat er beregnet med sygefraværstallet for alle byretterne, de to landsretter, Højesteret, Sø- og Handelsretten samt Tinglysningsretten. 5) Der foreligger ikke ISOLA tal for sygefraværet i 2015 ved ten i Sønderborg og ten i Hillerød

22 ÅRSVÆRKSFORBRUG 2014 OG 2015 Jur Kon Elev Fleks Øvr. I ALT Jur Kon Elev Fleks Øvr. I ALT Jur Kon Elev Fleks Øvr. I ALT Jur Kon Elev Fleks Øvr. I ALT absolutte tal - - absolutte tal - - indeks - - indeks - SAMLET BYRETTERNE 446,2 823,1 83,8 51,9 86,9 1491,8 431,5 801,6 79,3 49,4 87,5 1449, ten i Hjørring 13,7 28,5 2,4 3,2 2,2 50,1 13,2 28,2 2,8 3,2 3,0 50, ten i Aalborg 23,3 40,4 4,2 2,0 4,8 74,8 20,9 41,7 3,3 1,4 3,2 70, ten i Randers 14,5 26,2 3,5 2,6 4,3 51,1 14,4 25,6 4,0 3,0 4,3 51, ten i Århus 25,3 41,3 2,1 5,4 7,1 81,2 25,4 40,3 2,0 6,0 5,6 79, ten i Viborg 15,4 26,4 4,3 2,5 3,4 52,0 15,7 25,8 4,2 2,5 3,7 51, ten i Holstebro 9,5 20,2 2,8 2,0 2,6 37,0 10,0 20,2 2,1 2,0 2,6 36, ten i Herning 11,4 20,2 3,8 0,0 2,1 37,5 11,5 20,6 3,2 0,0 2,0 37, ten i Horsens 14,4 24,3 3,9 3,0 2,8 48,4 14,1 21,8 3,1 2,8 3,2 44, ten i Kolding 19,8 37,0 3,5 3,0 3,4 66,7 19,4 35,6 4,1 3,0 3,7 65, ten i Esbjerg 14,6 28,0 4,0 3,2 2,0 51,8 14,1 25,9 3,9 2,2 3,1 49, ten i Sønderborg 15,6 32,2 3,6 1,3 3,2 55,8 16,4 30,7 2,9 1,2 3,6 54, ten i Odense 23,7 43,9 2,6 2,0 4,8 77,1 22,7 37,2 2,7 2,3 4,4 69, ten i Svendborg 10,3 20,2 2,3 1,0 2,8 36,6 10,0 19,4 2,7 1,0 3,3 36, ten i Nykøbing F. 13,8 30,7 2,4 0,4 3,0 50,3 14,1 29,6 1,8 0,0 2,9 48, ten i Næstved 17,6 34,3 2,6 2,9 3,3 60,6 16,4 33,3 3,5 3,9 2,9 59, ten i Holbæk 12,5 25,1 2,9 2,8 2,2 45,5 12,5 25,8 1,3 3,0 2,7 45, ten i Roskilde 20,7 43,1 3,2 1,0 3,5 71,5 19,3 42,3 3,1 0,7 2,2 67, ten i Hillerød 15,8 24,9 3,8 2,3 4,4 51,3 14,2 24,1 4,0 2,5 4,3 49, ten i Helsingør 15,7 23,8 4,0 3,3 2,0 48,8 14,1 24,4 3,7 3,5 2,5 48, ten i Lyngby 18,8 29,5 3,5 0,0 3,4 55,3 16,0 29,5 3,0 0,0 3,5 52, ten i Glostrup 30,8 63,6 4,9 3,0 4,4 106,8 30,7 59,6 4,9 2,3 5,6 103, ten på Frederiksberg 25,8 43,1 3,5 3,0 5,5 80,9 24,9 43,0 4,0 2,9 4,6 79, Københavns Byret 59,4 108,7 8,0 1,7 8,3 186,1 58,2 110,6 7,4 0,0 8,9 185, ten på Bornholm 3,8 7,5 2,0 0,0 1,3 14,6 3,5 6,7 1,9 0,0 1,8 13, ) Det opgjorte årsværksforbrug er inkl. de korrektioner, der foretages som led i produktivitetsberegningen, hvorfor det ikke kan stemmes af i forhold til eksempelvis prognoseværktøjet SOL. 2) Opgørelsen af årsværk for 2014 er genberegnet med de nye årsværksvægte og kan derfor ikke sammenlignes med tal fra Årsnøgletallene for 2014.

23 ÅRSVÆRKSFORBRUG DE ENKELTE SAGSOMRÅDER I 2015 SAMLET BYRETTERNE Straf Civil Foged Skifte Notarial Årsværk % Årsværk % Årsværk % Årsværk % Årsværk % Jurister 168,7 39% 154,3 36% 39,1 9% 33,3 8% 0,4 0% Kontor 190,1 24% 147,1 18% 187,2 23% 140,0 17% 13,9 2% Elev 16,5 21% 10,7 14% 25,0 31% 19,8 25% 0,1 0% Fleks 5,0 10% 7,2 15% 9,4 19% 4,8 10% 1,3 3% Øvrige 4,7 5% 3,9 4% 6,3 7% 1,3 1% 0,3 0% 901 ten i Hjørring Jurister 4,6 35% 4,3 33% 1,2 9% 1,1 8% 0,0 0% 901 ten i Hjørring Kontor 5,5 20% 5,0 18% 8,0 28% 5,9 21% 0,2 1% 901 ten i Hjørring Elev 0,6 22% 1,1 39% 0,5 17% 0,5 19% 0,0 0% 901 ten i Hjørring Fleks 1,0 31% 1,0 31% 0,6 20% 0,3 8% 0,3 11% 901 ten i Hjørring Øvrige 0,1 5% 0,1 4% 0,0 1% 0,0 1% 0,0 0% 902 ten i Aalborg Jurister 8,1 39% 8,0 38% 2,0 9% 1,8 9% 0,0 0% 902 ten i Aalborg Kontor 8,1 19% 8,3 20% 9,2 22% 8,4 20% 0,8 2% 902 ten i Aalborg Elev 0,8 26% 0,0 1% 1,0 31% 1,0 32% 0,0 0% 902 ten i Aalborg Fleks 0,2 15% 0,0 0% 0,3 23% 0,4 32% 0,0 0% 902 ten i Aalborg Øvrige 0,1 4% 0,1 4% 1,7 53% 0,0 0% 0,0 0% 903 ten i Randers Jurister 4,8 33% 5,2 36% 1,4 9% 1,3 9% 0,0 0% 903 ten i Randers Kontor 5,2 20% 6,2 24% 5,0 20% 5,8 23% 0,4 1% 903 ten i Randers Elev 0,7 18% 0,1 4% 1,3 31% 1,7 42% 0,0 0% 903 ten i Randers Fleks 0,0 0% 0,0 0% 0,0 1% 0,1 4% 0,0 1% 903 ten i Randers Øvrige 0,0 0% 0,0 0% 0,3 8% 0,0 0% 0,0 0% 904 ten i Århus Jurister 10,7 42% 8,9 35% 1,8 7% 2,0 8% 0,1 0% 904 ten i Århus Kontor 12,2 30% 7,5 19% 8,5 21% 7,3 18% 0,8 2% 904 ten i Århus Elev 0,5 24% 0,3 15% 0,6 32% 0,5 27% 0,0 0% 904 ten i Århus Fleks 0,4 7% 1,7 29% 1,8 31% 0,0 0% 0,0 0% 904 ten i Århus Øvrige 0,6 12% 1,2 21% 0,0 0% 0,4 7% 0,0 0% 905 ten i Viborg Jurister 4,7 30% 6,5 41% 1,8 12% 1,2 8% 0,0 0% 905 ten i Viborg Kontor 5,0 19% 6,0 23% 7,3 29% 3,3 13% 0,6 2% 905 ten i Viborg Elev 0,9 22% 0,4 10% 1,8 43% 0,7 17% 0,0 1% 905 ten i Viborg Fleks 0,5 21% 0,6 25% 1,2 48% 0,0 0% 0,0 0% 905 ten i Viborg Øvrige 0,1 4% 0,1 2% 0,8 22% 0,0 1% 0,0 0% 906 ten i Holstebro Jurister 3,7 37% 2,8 28% 1,0 10% 1,6 16% 0,0 0% 906 ten i Holstebro Kontor 4,8 24% 3,5 17% 3,9 19% 5,0 25% 0,2 1% 906 ten i Holstebro Elev 0,3 12% 0,0 1% 0,5 24% 1,0 49% 0,0 0% 906 ten i Holstebro Fleks 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 906 ten i Holstebro Øvrige 0,1 4% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,2 8% 907 ten i Herning Jurister 3,9 34% 4,0 35% 1,1 10% 1,3 12% 0,0 0% 907 ten i Herning Kontor 4,4 21% 3,0 14% 4,8 23% 5,2 25% 0,4 2% 907 ten i Herning Elev 0,3 8% 0,2 6% 1,1 35% 1,3 39% 0,0 1% 907 ten i Herning Fleks 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 907 ten i Herning Øvrige 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 908 ten i Horsens Jurister 4,3 30% 5,5 39% 1,5 11% 1,5 11% 0,1 0% 908 ten i Horsens Kontor 3,9 18% 3,8 17% 6,0 28% 4,0 18% 0,5 2% 908 ten i Horsens Elev 0,2 7% 1,0 32% 0,8 27% 0,5 16% 0,0 1% 908 ten i Horsens Fleks 0,0 0% 0,8 30% 0,0 0% 1,1 41% 0,0 0% 908 ten i Horsens Øvrige 0,3 8% 0,0 1% 0,2 5% 0,4 11% 0,0 0% 909 ten i Kolding Jurister 7,0 36% 8,4 43% 1,7 9% 1,1 6% 0,0 0% 909 ten i Kolding Kontor 6,5 18% 7,4 21% 8,2 23% 7,8 22% 0,9 2% 909 ten i Kolding Elev 0,6 16% 0,0 0% 1,7 42% 1,3 33% 0,0 0% 909 ten i Kolding Fleks 1,0 33% 0,0 0% 1,0 33% 0,0 1% 0,0 0% 909 ten i Kolding Øvrige 0,0 0% 0,0 0% 0,7 19% 0,0 0% 0,0 0% 910 ten i Esbjerg Jurister 7,1 50% 3,6 25% 1,6 11% 0,7 5% 0,0 0% 910 ten i Esbjerg Kontor 5,4 21% 4,7 18% 6,7 26% 6,1 23% 0,3 1% 910 ten i Esbjerg Elev 0,7 19% 0,4 10% 1,6 41% 0,9 24% 0,0 0% 910 ten i Esbjerg Fleks 0,0 0% 0,1 4% 0,8 38% 1,2 52% 0,0 0% 910 ten i Esbjerg Øvrige 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 911 ten i Sønderborg Jurister 6,2 38% 6,8 42% 1,4 8% 1,0 6% 0,0 0% 911 ten i Sønderborg Kontor 6,7 22% 6,0 20% 7,8 25% 6,7 22% 0,8 3% 911 ten i Sønderborg Elev 0,6 20% 0,2 5% 1,2 41% 0,7 24% 0,0 1% 911 ten i Sønderborg Fleks 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,4 34% 0,0 0% 911 ten i Sønderborg Øvrige 0,1 3% 0,2 5% 0,4 11% 0,0 0% 0,0 0%

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense]

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense] ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Vi har her ved retten

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 Indledning 2015 var det første hele år, hvor retten var samlet

Læs mere

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014 NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015 1. halvår 2014 NØGLETAL: SAGSFLOW OG SAGSBEHANDLINGSTIDER BYRETTERNE OG TINGLYSNINGSRETTEN 1. kvartal 2015 Modtagne sager Afsluttede sager Bunkeeffekt⁷ 1. kvartal

Læs mere

ÅRSBERETNING 2016 Retten på Frederiksberg

ÅRSBERETNING 2016 Retten på Frederiksberg ÅRSBERETNING 2016 Retten på Frederiksberg April 2017 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten på Frederiksberg er en af landets 24 byretter. Retskredsen omfatter Frederiksberg kommune samt visse

Læs mere

Statistik for Danmarks Domstole 2013

Statistik for Danmarks Domstole 2013 Statistik for Danmarks Domstole 2013 STRAFFESAGER 2 Statistik for straffesager - 2013 Afsluttede (A) og modtagne (M) almindelige straffesager inden for forskellige sagskategorier Straffesager: ALMINDELIGE

Læs mere

Statistik for 1. halvår 2010

Statistik for 1. halvår 2010 Statistik for 1. halvår 2010 1 STRAFFESAGER 2 Statistik for straffesager - 1. halvår 2010 Afsluttede (A) og modtagne (M) almindelige straffesager inden for forskellige sagskategorier Straffesager: ALMINDELIGE

Læs mere

Nøgletal for domstolene. November 2013

Nøgletal for domstolene. November 2013 Nøgletal for domstolene 1.-3. kvartal November Sagsflow byretterne Straffesager 1 Modtagne straffesager 99.484 108.635 107.504 110.860 148.677 123.818 100 109 108 111 149 124 - heraf nævningesager 118

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Produktivitet... 8 5. Sagsbehandlingstider... 11 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Nøgletal for domstolene marts 2011

Nøgletal for domstolene marts 2011 Nøgletal for domstolene 2010 4. marts 2011 Sagsflow ved byretterne Modtagne og afsluttede sager 2006-2010 Antal modtagne sager ved byretterne i alt 599.040 607.626 689.961 774.648 776.685 100 101 115 129

Læs mere

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal April 2016 2 1. Generelt Siden 2001 har Domstolsstyrelsen i samarbejde med de enkelte retter hvert år udarbejdet et embedsregnskab med

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Produktivitet... 8 5. Sagsbehandlingstider... 11 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal Marts 2014 2 1. Generelt Siden 2001 har Domstolsstyrelsen i samarbejde med de enkelte retter hvert år udarbejdet et embedsregnskab med

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Effektivitet (produktivitet)... 7 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

Bilag til embedsregnskab 2010

Bilag til embedsregnskab 2010 Bilag til embedsregnskab 2010 Marts 2011 2 I dette bilag beskrives beregningsgrundlaget og de beregningsmetoder, der er anvendt ved udarbejdelse af embedsregnskab 2010, herunder særligt vægtning af sager

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 for Retten i Næstved

ÅRSBERETNING 2011 for Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2011 for Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Næstved retskreds omfatter Næstved kommune, Slagelse

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Nykøbing Falster

EMBEDSREGNSKAB Retten i Nykøbing Falster EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 5 4. Effektivitet (produktivitet)... 6 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Sønderborg

EMBEDSREGNSKAB Retten i Sønderborg EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 5 4. Effektivitet (produktivitet)... 6 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Overordnet er det et særdeles tilfredsstillende

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Holbæk. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Holbæk. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 10 4. Produktivitet... 12 5. Sagsbehandlingstider... 15 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 Indledning Retten i Roskilde er fortsat placeret i fire bygninger

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Næstved. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Næstved. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING (bemærkninger til årsnøgletal)

ÅRSBERETNING (bemærkninger til årsnøgletal) ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem Retten i Svendborg og Domstolsstyrelsen INDHOLD Indledning kort præsentation af retten... 3 Aktivitet og produktivitet

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

ÅRSBERETNING Retten i Næstved

ÅRSBERETNING Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds omfatter

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 12 4. Produktivitet... 14 5. Sagsbehandlingstider... 17 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

BILAG TIL EMBEDSREGNSKAB 2009

BILAG TIL EMBEDSREGNSKAB 2009 BILAG TIL EMBEDSREGNSKAB 2009 I dette bilag beskrives beregningsgrundlaget og de beregningsmetoder, der er anvendt ved udarbejdelse af embedsregnskab 2009, herunder særligt vægtning af sager og årsværk.

Læs mere

Dette embedsregnskab for 2007 er udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen.

Dette embedsregnskab for 2007 er udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen. Maj 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Produktivitet... 11 5. Sagsbehandlingstider... 14 6. Udvalgte HR-data og

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 for Retten i Næstved

ÅRSBERETNING 2012 for Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2012 for Retten i Næstved (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 10 4. Produktivitet... 12 5. Sagsbehandlingstider... 15 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Hjørring

EMBEDSREGNSKAB Retten i Hjørring EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Effektivitet (produktivitet)... 9 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds omfatter

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (med bemærkninger til årsnøgletal) for Retten på Frederiksberg

ÅRSBERETNING 2012 (med bemærkninger til årsnøgletal) for Retten på Frederiksberg ÅRSBERETNING 2012 (med bemærkninger til årsnøgletal) for - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten er en af Danmarks 24 byretter.

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Århus

EMBEDSREGNSKAB Retten i Århus EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Effektivitet (produktivitet)... 9 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Roskilde

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Roskilde EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Effektivitet (produktivitet)... 8 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Kolding

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Kolding EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 s bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Effektivitet

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Aalborg

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Aalborg EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Effektivitet (produktivitet)... 10 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet Civilret Skifteret Udviklende

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten på Frederiksberg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten på Frederiksberg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aarhus har

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Retternes virksomhed

Retternes virksomhed Retternes virksomhed 8 Retternes virksomhed Tabel 7. Antallet af pådømte straffesager i. instans i de enkelte byretskredse og ved terne 2000 Criminal cases tried at the lower courts and the High Courts

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 11 4. Produktivitet... 13 5. Sagsbehandlingstider... 16 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Viborg

EMBEDSREGNSKAB Retten i Viborg EMBEDSREGNSKAB 2007 Maj 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Produktivitet... 11 5. Sagsbehandlingstider... 14 6.

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 13 4. Produktivitet... 15 5. Sagsbehandlingstider... 18 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Herning. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Herning. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Retternes virksomhed

Retternes virksomhed Retternes virksomhed 06 Retspleje Tabel 6. Antallet af pådømte straffesager i. instans i de enkelte byretskredse og ved terne 998 Criminal cases tried at the lower courts and the High Courts 998 Retskredse

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Viborg

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Viborg EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Effektivitet (produktivitet)... 10 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Hillerød. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Hillerød. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten på Bornholm

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten på Bornholm EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 10 4. Effektivitet (produktivitet)... 11 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2016 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem Retten i Svendborg og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2016 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem Retten i Svendborg og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2016 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem Retten i Svendborg og Domstolsstyrelsen RETTEN I SVENDBORG 1 INDHOLD Indledning kort præsentation af retten... 3 Aktivitet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aalborg, der

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Århus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Århus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

mellem retten og Domstolsstyrelsen

mellem retten og Domstolsstyrelsen mellem retten og Domstolsstyrelsen 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg, der har til huse på Tinghuset, Tinghusgade 43 og på adressen Østre Havnevej 16B i Svendborg, betjener

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013 2 Indledning Retten i Horsens er lokal byret for Horsens, Skanderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

STATUSNOTAT. om målsætninger for sagsbehandlingstiden i voldssager, voldtægtssager samt våbensager ved domstolene

STATUSNOTAT. om målsætninger for sagsbehandlingstiden i voldssager, voldtægtssager samt våbensager ved domstolene STATUSNOTAT om målsætninger for sagsbehandlingstiden i voldssager, voldtægtssager samt våbensager ved domstolene Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og overordnet vurdering... 2 2. Voldssagerne... 3 2.1

Læs mere

Retternes virksomhed

Retternes virksomhed Retternes virksomhed 114 - Retspleje Tabel 7.1 Antallet af pådømte straffesager i 1. instans i de enkelte byretskredse og ved terne 1999 Criminal cases tried at the lower courts and the High Courts 1999

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Helsingør. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Helsingør. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2007. Retten i Hillerød

EMBEDSREGNSKAB 2007. Retten i Hillerød EMBEDSREGNSKAB 2007 Maj 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 10 4. Produktivitet... 12 5. Sagsbehandlingstider... 15

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Viborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Viborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

UDVALGTE NØGLETAL FRA E M B E D S R E G N S K A B E R N E 2 0 0 7. Statistik og Controlling

UDVALGTE NØGLETAL FRA E M B E D S R E G N S K A B E R N E 2 0 0 7. Statistik og Controlling UDVALGTE NØGLETAL FRA E M B E D S R E G N S K A B E R N E 2 0 0 7 Maj 2008 Statistik og Controlling 2 1. Indledning Neden for vises en række nøgletal fra byretternes embedsregnskaber for 2007. Embedsregnskaberne

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Horsens]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Horsens] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Horsens] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 Indledning kort præsentation af retten Retten i Horsens er

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Næstved

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Næstved EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Effektivitet (produktivitet)... 10 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Side

Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse: Side 1. Sammenfatning 2 2. Voldtægtssager 4 2.1 Baggrund for målsætningen 4 2.2 Status for målopfyldelsen i 1. halvår 2007 4 3. Voldssager 5 3.1 Kriterier for at en sag indgår i voldsstatistikken

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Aalborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Aalborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Indledning Retten i

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Horsens

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Horsens EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Effektivitet (produktivitet)... 9 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Årsberetning for Retten i Lyngby 2011

Årsberetning for Retten i Lyngby 2011 Årsberetning for Retten i Lyngby Retten i Lyngby er en af landets 24 byretter. Retskredsen omfatter Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Furesø kommune. Der bor i retskredsen ca. 216.000 personer. Rettens

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense \pril 2015 2014 har været et bemærkelsesværdigt år for retten i Odense, idet vores produktivitet er faldet markant tilpasse organisationen

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 Retten i Hillerød

ÅRSBERETNING 2013 Retten i Hillerød ÅRSBERETNING 2013 Retten i Hillerød - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2012 2 Indhold 1. Indledning kort præsentation af retten... 3 2. Beretning... 3 3. Resultater i 2013...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring

ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Hjørring dækker et geografisk områder, der

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Sidste nyt fra gældsfronten

Sidste nyt fra gældsfronten Sidste nyt fra gældsfronten Primo April 2014 De bedste skifteretter for gældssanering 2007-13 De værste skifteretter for gældssanering 2007-13 Ret Antal søgt Antal fået Procent Ret Antal søgt Antal fået

Læs mere